Rosary Crusade

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Holy Spir­it
Cath­olic Church
9821 Frank­ford Aven­ue Lub­bock, Texas
(806)6986400

search here
Search!
The Roman Cath­olic Dio­cese Of Lub­bock
Most Rev­er­end Plá­cido Rodriquez, C.M.F.
Bish­op Of Lub­bock
Home
About Us
From the Corner
Com­mis­sions
Youth
Adult
Bul­let­in
Forms
Cal­en­dar
Devo­tion­als
Twit­ter Face­book Youtube.com
Ros­ary Cru­sade
24. Septem­ber, 2016De­fault
_cru­sade

Inten­tions for the Pub­lic Square Ros­ary Cru­sade

Through the most Holy Ros­ary, we ask Our Lord and Our Lady for the con­ver­sion of Amer­ica so that it may ful­fill its his­tor­ic mis­sion. Please join us on Octo­ber 15th here at Holy Spir­it from Noon – Mid­night as we:

Pray for a stop the waves of sac­ri­lege, blas­phemy and anti-reli­gious hatred with­in our soci­ety.

Pray that our nation­al lead­ers would seek to hon­or God’s Law and pray for the wis­dom and know­ledge neces­sary to solve America’s com­plex prob­lems.

Pray for the urgent tri­umph of the Immacu­late Heart of Mary in Amer­ica and the world.

Pray for the repar­a­tion for the count­less sins which are com­mit­ted daily again­st the most Sac­red Heart of Jesus and the most Immacu­late Heart of Mary.

Pray for the Cath­olic Church. May Our Lady grant it vic­tory over its enemies, declared and undeclared.

Pray for the Amer­ica Need Fatima. May Our Lady grant her many graces for the increased ded­ic­a­tion and effi­ciency in her ser­vice to the Church.

Pray for the end to abor­tion, por­no­graphy and same-sex mar­riage’ and all offenses again­st the Law of God.

Pray for each one of us. May Our Lady give us dis­cern­ment and strength to with­stand the tri­als we face.

Pray for our enemies. May Our Lady touch their hearts and con­vert them.

Pray for all those who suf­fer in this city. May Our Lady con­sole them, help them, and sanc­ti­fy them.

Pray for the dying. May Our Lady hasten to com­fort them in their last moments and grant them the final graces neces­sary for the sal­va­tion of their souls.

Pray for those who per­severe in vir­tue. May Our Lady grant them con­stant pro­gress in sanc­ti­fic­a­tion.

Pray for those who struggle and hes­it­ate between vir­tue and vice. May they receive the neces­sary graces every day to choose vir­tue over vice.

Pray for those who sin. May Our Lady pre­serve them from des­pair and bring them back to the good path.

Pray for the inten­tions of those who have reques­ted our pray­ers.

For more inform­a­tion and/or to find out how you can help with this event, please con­tact Latrell Castan­on at 806.281.2413 [email protected]

Share this:

Email­Print
back to Homepage
Holy Spir­it Cath­olic Church

Recent Pho­to Albums

Church Poli­cy
Act­ive Mem­ber­ship
Quinceañer­as
Spe­cial Events
Wed­ding Guidelines
Links
Cath­olic Char­it­ies – Dio­cese of Lub­bock
Cath­olic Daugh­ters of the Amer­icas
Cath­olic Dio­cese of Lub­bock
Cath­olic War Vet­er­ans
Christ The King Cathed­ral School
Foot­steps In Faith
Mer­cy Retreat Center
Office of Voca­tions Dio­cese of Lub­bock Texas
Rachel’s Vine­yard
Sky Cross
The Nur­tur­ing Center
Vat­ic­an
Year of Faith Web­site

Con­tact Inform­a­tion

(806) 6986400
[email protected]
Short­cuts

Sign In
Poli­cy
Social Con­tacts

Friend Us On Face­book
Fol­low Us On Twit­ter
Join Us On You­Tube
Join Us On Google+
See us on Ins­tagram-Lifeteen
Copy­right © 2007 – 2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCom­mer­ce
[email protected] web­site secur­ity
:)f


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ispirtu s-San­tu
Knis­ja Kat­to­lika
9821 Frank­ford Aven­ue Lub­bock, Texas
(806)6986400

tfit­tx­i­ja hawn
Fit­tex!
Il Djoċesi Kat­to­lika Rumana Ta Lub­bock
Ħafna Rev­er­en­du Plá­cido Rodriquez, C.M.F.
Isqof Ta Lub­bock
home
Fuqna
Mill-Rokna
kum­mis­s­jon­iji­et
Żgħażagħ
Adulti
Bul­let­tin
for­moli
kal­en­dar­ju
devo­tion­als
Twit­ter Face­book Youtube.com
Kruċ­jata Rużar­ju
24. Settem­bru, 2016De­fault
_cru­sade

Inten­z­jon­iji­et għall-Kruċ­jata Pjazza Pubb­liku Ruz­ar­ju

Per­mezz tal-Rużar­ju aktar, aħna nistaqsu Sid­na u Madon­na għall-kon­ver­ż­joni ta l-Amerika sabiex ikun jista’ twettaq il-mis­s­joni storika tagħha. Jekk jogħġbok jingħaq­du magħna fuq 15 Ottubru hawn fuq Ispirtu s-San­tu mill nof­sin­har — Mid­night kif aħna:

Itol­bu għal waqfi­en l-mewġi­et ta sac­ri­lege, dagħa u l-mibegħda anti-reliġjuż fis-soċjetà tagħna.

Itol­bu li l-mexxej­ja nazz­jon­ali tagħna għand­ha tfit­tex li tonora Liġi ta Alla u nit­ol­bu għall-għerf u l-għar­fi­en meħtieġ biex isolvu prob­lemi kump­lessi Amerika.

Itol­bu għall-tri­jonf urġenti tal-Qalb Immak­u­lata ta Mar­i­ja fl-Amerika u d-din­ja.

Itol­bu għall-kumpens għall-dnu­bi­et għadd li huma kommessi kuljum kon­tra l-aktar Qalb Imqaddsa ta Ġesu u l-Qalb Immak­u­lata aktar ta’ Mar­i­ja.

Itol­bu għall-Knis­ja Kat­to­lika. Jista Madon­na tagħti­ha rebħa fuq l-għe­dewwa tiegħu, dikjar­ati u mhux dikjar­ati.

Itol­bu għall-Amerika Need Fatima. Jista Madon­na jagħtu ħafna grazzji tagħha għall-ded­ikazz­joni miżjuda u l-effiċjen­za fis-ser­vizz tagħha lill-Knis­ja.

Itol­bu għall-aħħar għall-abort, il-por­no­grafi­ja u l-istess sess ““żwieġ”” u r-reati koll­ha kon­tra l-liġi ta Alla.

Itol­bu għal kull wieħed min­na. Jista Madon­na tagħt­ina dixxerni­ment u s-saħħa biex jifilħu għall-provi li niffaċċ­jaw.

Itol­bu għall-għe­dewwa tagħna. Jista Madon­na touch qlub tagħhom u jaqil­buhom.

Itol­bu għal dawk koll­ha li jbatu f’din il-belt. Jista Madon­na con­sole min­nhom, tgħin­hom, u sanc­ti­fy min­nhom.

Itol­bu għall-mewt. Jista Madon­na iħaf­fu għall-kum­dità fil aħħar mumenti tagħhom u jagħti­hom l-grazzji finali meħtieġa għall-sal­vazz­joni ta erwieħ tagħhom.

Itol­bu għal dawk li jip­per­sisti bis. Jista Madon­na tagħti­hom pro­gress kostanti fl qdusi­ja.

Itol­bu għal dawk li jbatu u toqgħod lura bejn bis-saħħa u l-viċi. Ma jist­għu jirċievu l-grazzji meħtieġa kuljum biex jagħżlu bis-saħħa fuq viċi.

Itol­bu għal dawk li dnub. Jista Madon­na jip­priser­vawhom minn dis­pra­ment u ġġib­hom lura lejn il-pas­saġġ tajba.

Itol­bu għall-inten­z­jon­iji­et ta dawk li tal­bu talb tagħna.

Għal aktar inform­azz­joni u / jew biex issir taf kif tista tgħin ma’ dan l-avveni­ment, jekk jogħġbok ikkun­t­at­tja Latrell Castan­on fuq 806.281.2413 [email protected]

Share dan:

Email­Print
lura għall Homepage
Ispirtu s-San­tu Knis­ja Kat­to­lika

Albums Riċenti Pho­to

Politika Knis­ja
Kom­pożizz­joni attiva
Quinceañer­as
Spe­cial Events
Linji gwida tieġ
Links
Karitaji­et Kat­toliċi — Djo­cesi ta Lub­bock
Ulied Kat­to­lika tal-Ameriki
Djoċesi Kat­to­lika ta Lub­bock
Kat­to­liku Gwer­ra Vet­er­ani
Kris­tu Sul­tan Katid­ral Iskola
Passi Fil Fidi
Ħni­ena Irtiri Center
Uffiċċju tal-vokazz­jon­iji­et Djoċesi ta Lub­bock Texas
Vinji Rachel
Sema Cross
Iċ-Ċen­tru trawwim
Vatik­an
Sena tal-Fidi Web­site

Inform­azz­joni dwar kun­t­att

(806) 6986400
[email protected]
short­cuts

Sign In
Politika
Kun­t­at­ti soċ­jali

Ħabib Us Fuq Face­book
Seg­wina fi Twit­ter
Join Us Fuq You­Tube
Join Us Fuq Google +
Ara magħna fuq Ins­tagram-Lifeteen
Copy­right © 2007 – 2016 HolySpiritCathParish.org
Disinn mill icCom­mer­ce
sig­urtà web­sa­jt [email protected]
🙂 F

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –