Rosary Crusade

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Holy Spirit
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

search here
Search!
The Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Most Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
About Us
From the Corner
Commissions
Youth
Adult
Bulletin
Forms
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. September, 2016Default
_crusade

Intentions for the Public Square Rosary Crusade

Through the most Holy Rosary, we ask Our Lord and Our Lady for the conversion of America so that it may fulfill its historic mission. Please join us on October 15th here at Holy Spirit from Noon – Midnight as we:

Pray for a stop the waves of sacrilege, blasphemy and anti-religious hatred within our society.

Pray that our national leaders would seek to honor God’s Law and pray for the wisdom and knowledge necessary to solve America’s complex problems.

Pray for the urgent triumph of the Immaculate Heart of Mary in America and the world.

Pray for the reparation for the countless sins which are committed daily against the most Sacred Heart of Jesus and the most Immaculate Heart of Mary.

Pray for the Catholic Church. May Our Lady grant it victory over its enemies, declared and undeclared.

Pray for the America Need Fatima. May Our Lady grant her many graces for the increased dedication and efficiency in her service to the Church.

Pray for the end to abortion, pornography and same-sex ‘marriage’ and all offenses against the Law of God.

Pray for each one of us. May Our Lady give us discernment and strength to withstand the trials we face.

Pray for our enemies. May Our Lady touch their hearts and convert them.

Pray for all those who suffer in this city. May Our Lady console them, help them, and sanctify them.

Pray for the dying. May Our Lady hasten to comfort them in their last moments and grant them the final graces necessary for the salvation of their souls.

Pray for those who persevere in virtue. May Our Lady grant them constant progress in sanctification.

Pray for those who struggle and hesitate between virtue and vice. May they receive the necessary graces every day to choose virtue over vice.

Pray for those who sin. May Our Lady preserve them from despair and bring them back to the good path.

Pray for the intentions of those who have requested our prayers.

For more information and/or to find out how you can help with this event, please contact Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Share this:

EmailPrint
back to Homepage
Holy Spirit Catholic Church

Recent Photo Albums

Church Policy
Active Membership
Quinceañeras
Special Events
Wedding Guidelines
Links
Catholic Charities – Diocese of Lubbock
Catholic Daughters of the Americas
Catholic Diocese of Lubbock
Catholic War Veterans
Christ The King Cathedral School
Footsteps In Faith
Mercy Retreat Center
Office of Vocations Diocese of Lubbock Texas
Rachel’s Vineyard
Sky Cross
The Nurturing Center
Vatican
Year of Faith Website

Contact Information

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Sign In
Policy
Social Contacts

Friend Us On Facebook
Follow Us On Twitter
Join Us On YouTube
Join Us On Google+
See us on Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website security
:)f


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ispirtu s-Santu
Knisja Kattolika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

tfittxija hawn
Fittex!
Il Djoċesi Kattolika Rumana Ta Lubbock
Ħafna Reverendu Plácido Rodriquez, C.M.F.
Isqof Ta Lubbock
home
Fuqna
Mill-Rokna
kummissjonijiet
Żgħażagħ
Adulti
Bullettin
formoli
kalendarju
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Kruċjata Rużarju
24. Settembru, 2016Default
_crusade

Intenzjonijiet għall-Kruċjata Pjazza Pubbliku Ruzarju

Permezz tal-Rużarju aktar, aħna nistaqsu Sidna u Madonna għall-konverżjoni ta ‘l-Amerika sabiex ikun jista’ twettaq il-missjoni storika tagħha. Jekk jogħġbok jingħaqdu magħna fuq 15 Ottubru hawn fuq Ispirtu s-Santu mill nofsinhar – Midnight kif aħna:

Itolbu għal waqfien l-mewġiet ta sacrilege, dagħa u l-mibegħda anti-reliġjuż fis-soċjetà tagħna.

Itolbu li l-mexxejja nazzjonali tagħna għandha tfittex li tonora Liġi ta ‘Alla u nitolbu għall-għerf u l-għarfien meħtieġ biex isolvu problemi kumplessi Amerika.

Itolbu għall-trijonf urġenti tal-Qalb Immakulata ta ‘Marija fl-Amerika u d-dinja.

Itolbu għall-kumpens għall-dnubiet għadd li huma kommessi kuljum kontra l-aktar Qalb Imqaddsa ta ‘Ġesu u l-Qalb Immakulata aktar ta’ Marija.

Itolbu għall-Knisja Kattolika. Jista Madonna tagħtiha rebħa fuq l-għedewwa tiegħu, dikjarati u mhux dikjarati.

Itolbu għall-Amerika Need Fatima. Jista Madonna jagħtu ħafna grazzji tagħha għall-dedikazzjoni miżjuda u l-effiċjenza fis-servizz tagħha lill-Knisja.

Itolbu għall-aħħar għall-abort, il-pornografija u l-istess sess “”żwieġ”” u r-reati kollha kontra l-liġi ta ‘Alla.

Itolbu għal kull wieħed minna. Jista Madonna tagħtina dixxerniment u s-saħħa biex jifilħu għall-provi li niffaċċjaw.

Itolbu għall-għedewwa tagħna. Jista Madonna touch qlub tagħhom u jaqilbuhom.

Itolbu għal dawk kollha li jbatu f’din il-belt. Jista Madonna console minnhom, tgħinhom, u sanctify minnhom.

Itolbu għall-mewt. Jista Madonna iħaffu għall-kumdità fil aħħar mumenti tagħhom u jagħtihom l-grazzji finali meħtieġa għall-salvazzjoni ta ‘erwieħ tagħhom.

Itolbu għal dawk li jippersisti bis. Jista Madonna tagħtihom progress kostanti fl qdusija.

Itolbu għal dawk li jbatu u toqgħod lura bejn bis-saħħa u l-viċi. Ma jistgħu jirċievu l-grazzji meħtieġa kuljum biex jagħżlu bis-saħħa fuq viċi.

Itolbu għal dawk li dnub. Jista Madonna jippriservawhom minn disprament u ġġibhom lura lejn il-passaġġ tajba.

Itolbu għall-intenzjonijiet ta ‘dawk li talbu talb tagħna.

Għal aktar informazzjoni u / jew biex issir taf kif tista ‘tgħin ma’ dan l-avveniment, jekk jogħġbok ikkuntattja Latrell Castanon fuq 806.281.2413 [email protected]

Share dan:

EmailPrint
lura għall Homepage
Ispirtu s-Santu Knisja Kattolika

Albums Riċenti Photo

Politika Knisja
Kompożizzjoni attiva
Quinceañeras
Special Events
Linji gwida tieġ
Links
Karitajiet Kattoliċi – Djocesi ta Lubbock
Ulied Kattolika tal-Ameriki
Djoċesi Kattolika ta ‘Lubbock
Kattoliku Gwerra Veterani
Kristu Sultan Katidral Iskola
Passi Fil Fidi
Ħniena Irtiri Center
Uffiċċju tal-vokazzjonijiet Djoċesi ta ‘Lubbock Texas
Vinji Rachel
Sema Cross
Iċ-Ċentru trawwim
Vatikan
Sena tal-Fidi Website

Informazzjoni dwar kuntatt

(806) 698-6400
[email protected]
shortcuts

Sign In
Politika
Kuntatti soċjali

Ħabib Us Fuq Facebook
Segwina fi Twitter
Join Us Fuq YouTube
Join Us Fuq Google +
Ara magħna fuq Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Disinn mill icCommerce
sigurtà websajt [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–