ROSARY FOR THE NEW YEAR

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38ROSARY FOR THE NEW YEAR
While most people wel­come the New Year with fire­crack­ers and parties, a monsignor has taught his house­hold staff another way of embra­cing the year.
He gath­ers his priests and staff mem­bers and pray the ros­ary togeth­er.
The monsignor wants to emphas­ize the import­ance of pray­er and God in yet another year.
IMPOSSIBLE
Close to a hun­dred barangays in Cebu were declared drug-free” by author­it­ies.
A radio com­ment­at­or believes oth­er­wise.
Dili ko motuo nga walay maski gamay nga dru­gas aning mga barangay. Impos­ible kaayo na,” he said.
MARY, MOTHER OF GOD
For Cath­ol­ics, the first day of the year is also the Solem­nity of Mary as the mother of God.”
Oth­er reli­gions ques­tion the title given to Mary as mother of God,” say­ing a human being can­not become God’s mother.
A lay Cath­olic, how­ever, was quick to defend the title given to Mary.
Are Cath­ol­ics the first to address Mary as mother of God?’ Cer­tainly not!” he said.
Scrip­ture tells us that when Eliza­beth heard Mary’s greet­ing, the infant leaped in her womb, and Eliza­beth, filled with the Holy Spir­it, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.”’
And how does this hap­pen to me, that the ‘MOTHER OF MY LORD’ should come to me?” he added.
He said St. Eliza­beth, who was inspired by the Holy Spir­it, was clearly the first to address Mary as mother of God.”
Read more: http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38#ixzz4ULTKjwOZ
Fol­low us: @inquirerdotnet on Twit­ter | inquirer­dot­net on Face­book

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38

Ruz­ar­ju GĦAS-SENA ĠDIDA
Fil­waqt li ħafna nies jilqgħu l-Sena l-Ġdida ma fire­crack­ers u partiji­et, Monsin­jur mgħall­ma per­sunal dar tiegħu mod ieħor kif tħad­dan is-sena.
Huwa jiġbor qassisin tiegħu u l-mem­bri tal-per­sunal u nit­ol­bu l-rużar­ju flimki­en.
Il Monsin­jur jix­tieq jen­fasizza l-import­an­za ta talb u Alla fi sena oħra.
IMPOSSIBBLI
Qrib mitt barangays fil Cebu ġew iddikjar­ati ““mingħajr mediċina”” mill-awtor­itaji­et.
A kum­mentatur tar-rad­ju jem­men mod ieħor.
““Dili Ko-NGA motuo Maski walay NGA Gamay Barangay MGA Aning dru­gas. kaayo impos­ible na, ““huwa qal.
MARY, Omm Alla
Għall Kat­toliċi, l-ewwel jum tas-sena hija wkoll l-Solen­nita ta Mar­i­ja bħala l- ““omm ta’ Alla.””
reliġ­jon­iji­et oħra kwist­joni l-tit­olu mogħti lil Mar­i­ja bħala ““Omm ta Alla,”” qal bniedem ma tistax issir omm Alla.
A Kat­to­lika jistabbilixxu, madankollu, kien malajr biex jid­de­fen­du t-tit­olu mogħti lil Mar­i­ja.
““Huma Kat­toliċi l-ewwel li tind­i­rizza Mar­i­ja bħala Omm ta Alla?”” Ċer­ta­ment mhux! ““Huwa qal.
““Iskrit­tura tgħi­dilna li”” meta Eliza­beth jin­stemgħu greet­ing Mar­i­ja, it-tar­bi­ja leaped fil-ġuf tagħha, u Eliza­beth, mim­li­ja bl-Ispirtu s-San­tu, cried out fl-vuċi qawwi u qal, ““Ħafna bierek huma inti fost in-nisa, u mbierek huwa l-frott ta ġuf tiegħek. “”””
““U kif ma dan jiġri lili, li l-”” mad­re Mulej MY ”“għand­hom come lili?”” Żied jgħid.
Huwa qal St Eliza­beth, li kien ispir­at mill-Ispirtu s-San­tu, kien­et b’mod ċar l-ewwel li tind­i­rizza Mar­i­ja bħala ““Omm ta Alla.””
Aqra iktar dwar dan: http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38#ixzz4ULTKjwOZ
Fol­low us: @inquirerdotnet fuq Twit­ter | inquirer­dot­net fuq Face­book

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38

Rosekrans vir die nuwe jaar
Ter­wyl die meeste mense ver­welkom die nuwe jaar met klap­pers en partye, het n Monsignor geleer sy huis­ges­in per­son­eel n ander mani­er van die aan­vaard­ing van die jaar.
Hy ver­samel sy priesters en per­son­eellede en bid die bid­sno­er saam.
Die mon­sei­gneur wil die belan­grikheid van gebed en God beklemtoon in nog n jaar.
ONMOONTLIK
Naby aan n hon­derd barangays in Cebu verk­laar ““dwelm-vry”” deur die ower­hede.
N Radio kom­ment­at­or anders glo.
““Dili ko motuo nga walay maski Gamay nga dru­gas aning dhe Barangay. Impos­ible kaayo na, ““het hy gesê.
Maria, Moeder van God
Vir Katolieke, die eer­ste dag van die jaar is ook die solem­niteit van Maria as die ““moeder van God.””
Ander godsdi­en­ste bev­raagtek­en die titel gegee word aan Maria as ”“moeder van God,”” sê n mens kan nie God se ma geword.
N lê-Katolieke was egter vin­nig om die titel gegee word aan Maria ver­ded­ig.
““Is Katolieke die eer­ste aan Maria aan te spreek as moeder van God?”” Beslis nie! ““Het hy gesê.
““Die Skrif sê vir ons dat wan­neer Eliza­beth gro­et van Maria hoor, het die baba opge­spring in haar skoot, en Eliza­beth, ver­vul met die Hei­li­ge Gees, het uit­ger­oep in n groot stem en sê:”” Die meeste Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot. “”
““En hoe gaan dit met my gebeur, dat die”” moeder van my Here ““na my toe kom?”” Het hy byge­voeg.
Hy het gesê St Eliza­beth, wat geïn­spi­r­eer is deur die Hei­li­ge Gees, was duide­lik die eer­ste aan Maria aan te spreek as ”“moeder van God.””
Lees meer: ​​http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38#ixzz4ULTKjwOZ
Volg ons: @inquirerdotnet op Twit­ter | inquirer­dot­net op Face­book

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38

Rruz­ar­en PËR VITINRI
Ndër­sa shum­ica e njer­ëzve të mirë­prit­ur Vit­in e Ri me fishekz­jar­re dhe part­ive, një Monsin­jor ka mësuar stafin e tij shtëpiake tjetër mënyrë për të për­qafuar një vit.
Ai mbledh priftërin­jtë e tij dhe anëtarët e stafit dhe lutur rruz­ar­en bashku.
Monsin­jor dëshiron të thek­so­jë rëndësinë e lutjes dhe Zotit edhe në një vit.
PAMUNDUR
Afër njëqind barangays në Cebu u shpallën ““dro­gës pa”” nga autor­itetet.
Një komentues radio beson ndry­she.
““Dili ko motuo Nga Walay maski Gamay Nga dru­gas Aning MGA Barangay. kaayo të pamun­dur na, ““tha ai.
MARY, Nëna e Hyjit
Për kato­likët, dita e parë e vitit është edhe Solem­niteti i Mar­isë si ““nënë e Per­ëndisë.””
fe të tjera pyetje titullin e dhënë Mar­isë si ““nëna e Zotit””, duke thënë se një njeri nuk mund të të bëhet nëna e Zotit.
A kato­like laik, megjithatë, ishte e shpe­jtë për të mbro­jtur titullin e dhënë për të Mar­isë.
““A janë kato­likët e parë për të tra­jtu­ar Mar­inë si”” nëna e Per­ëndisë? ““Sig­ur­isht që jo!””, Tha ai.
““Shkrimi na tre­gon se”” sapo Eliza­beta dëg­joi për­shën­detjen e Mar­ies, fëmi­ja i kër­ceu në bark, dhe Eliza­beta, i mbushur me Frymën e Shen­jtë, bër­titi me zë të lartë dhe tha: ““Më bekuar je ndër gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd. ”
““Dhe si e bën këtë të ndod­hë me mua, se”” nëna e Zotit tim të vijë tek unë? “”, Shtoi ai.
Ai tha St. Eliza­beth, i cili ishte i frymëzuar nga Shpirti i Shen­jtë, ishte e qartë e parë për të tra­jtu­ar Mar­inë si ““nëna e Per­ëndisë.””
Lexo më shumë: http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38#ixzz4ULTKjwOZ
Na ndiqni: @inquirerdotnet në Twit­ter | inquirer­dot­net në Face­book

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://cebudailynews.inquirer.net/117403/mao-ba-38