Seafood or Chicken Paella & a Pitcher of Sangria for 2 people at the newly opened Bla Bla Restaurant

 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port Trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sea­food aut gal­lin­aceum pael­la: San­gria in II de hydria pop­u­lus ad novo aperuit Bla Bla Res­taur­antXXII / 07 – 2016Bonum maneSea­food aut gal­lin­aceum pael­la: San­gria in II de hydria pop­u­lus ad novo aperuit Bla Bla Res­taur­ant15.50

Lege plus

Dis­count

L% Value

31.00 You Save

15.50In arca, muner­is Quisque gym, sita in S. Iuli­anum! XI of muner­is exer­cit­a­tio ses­sions?37.50

Lege plus

 Dis­count

L% Value

75.00 You Save

37.50

 

Full die voluptas! Sus­pen­dis­se at Lotus Myoka, et acces­sum ad pran­di­um ad Naar Resto­Bar Nep­tun­es Lacus75.00

Lege plus

 Dis­count

XLVI% Value

140.00 You Save

65.00

 

Comino, Blue Lagoon & Glass de cav­ern­is in mare Cas­us car­in­is Cata­maran by Maur­i­ti­us14.00

Lege plus

 Dis­count

XXX% Value

20.00 You Save

6.00

 

Have fun in Sole, qui a IV ad I hora pax­il­lum in navi caer­ula Sports, Sanc­ta Bay6.00

Lege plus

 Dis­count

L% Value

12.00 You Save

6.00

 

Spir­it­us Malta Full Cata­maran dies cruise! incl. Pran­di­um Free aper­ta bar!38.50

Lege plus

 Dis­count

XXX% Value

55.00 You Save

16.50

 

Explore litus aciem in cir­cuitu sanc­ti Iuliani in II seat­er a LINTER Fun Sports & Sol­is5.00

Lege plus

 Dis­count

L% Value

10.00 You Save

5.00

 

Michael Kors Vigil­ate — MK5354179.00

Lege plus

 Dis­count

XXVIII% Value

249.00 You Save

70.00

 

Prodigo a III cursus lacus a mag­na pran­di­um pro­cul Lacus Por­tofino Xemx­i­ja & Res­taur­ant17.50

Lege plus

 Dis­count

L% Value

35.00 You Save

17.50

 

III cursus in sub­lime a Utor pran­di­um Sara­cino Attard15.00

Lege plus

 Dis­count

L% Value

30.00 You Save

15.00

 

Spa Obstinatus For­tina aes­tas recep­tum in lux­uria, I ad II get­away in media nocte La ex Board190.00

Lege plus

 Dis­count

XXXVII% Value

302.00 You Save

112.00

 

Tracta pedibus vestris bene Ped­i­cure in expres­sa in forma Color­um.24.00

Lege plus

 Dis­count

L% Value

48.00 You Save

24.00

 

Sol­li­citud­in mag­na pack­ages, ad omnes gradus in AquaVen­ture Mel­lieha — explor­are ambitum cir­cuitum Malta36.00

Lege plus

 Dis­count

L% Value

72.00 You Save

36.00

 

Address: Bonum mane Malta Ltd.

Et Pent­house — Blue Build­ing — Triq Znuber

II-Mosta MST4000

Malta

DealToday
 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Atbalsts trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sea­food vai vistas Pael­la & krūzi San­gria 2 cil­vēkiem jaun­atvērta­jā bla bla Restorāns2207 – 2016Lab­rītSea­food vai vistas Pael­la & krūzi San­gria 2 cil­vēkiem jaun­atvērta­jā bla bla Restorāns15,50

Lasīt vairāk

Atlaide

50% vērtība

31,00 You Save

15,50Box, Func­tion­al Fit­nesa centrs, kas atro­das St Juli­an! 11 ses­i­jas funk­cionālo apmācību!37,50

Lasīt vairāk

  Atlaide

50% vērtība

75,00 You Save

37,50

 

Pil­na diena prieku! Masāža pie Myoka Lotus, pus­di­enas naar Resto­Bar un piekļuvi Nep­tun­es Restorāns75,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

46% vērtība

140,00 You Save

65,00

 

Comino, Blue Lagoon & alas uz stik­la dibe­nu katamarāna ar Sea Adven­ture Ekskur­si­jas14,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

30% vērtība

20,00 You Save

6,00

 

Have Fun in the Sun, 1 stunda bradāt laivu līdz 4 per­sonām no Blue Waves Ūdens Sports, Ram­la Bay6,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

50% vērtība

12,00 You Save

6,00

 

Spir­it of Malta Full Day Katamarāns Cruise! iesk. Pus­di­enas un bez­mak­sas open bar!38,50

Lasīt vairāk

  Atlaide

30% vērtība

55,00 You Save

16,50

 

Izpētīt krasta līniju apkārtē­jo St.Julians uz 2 vietīga kanoe no Sun & Fun Ūdens Sports5,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

50% vērtība

10,00 You Save

5,00

 

Michael Kors Watch — MK5354179,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

28% vērtība

249,00 You Save

70,00

 

Pavadi­et lieliska diena ar baseinu un iegūt 3 ēdienu pus­di­enas Por­tofino Restorāns & Res­taur­ant in Xemx­i­ja17,50

Lasīt vairāk

  Atlaide

50% vērtība

35,00 You Save

17,50

 

Izbaudi­et cildens 3 ēdienu maltīti Sara­cino in Attard15,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

50% vērtība

30,00 You Save

15,00

 

Lux­ury Sum­mer patvērums pie For­tina Spa Resort, 1 nakts get­away 2 par Half Board A La Carte pam­ato­joties190,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

37% vērtība

302,00 You Save

112,00

 

Palu­tini­et savas kājas par labi pel­nījis pedikīrs pie Beau­ty izteikts Col­ours.24,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

50% vērtība

48,00 You Save

24,00

 

Lieliskas niršanas paketes visiem līmeņiem Aquaven­ture in Mel­lieha — Izpētīt jūru apkārtē­jo Malta36,00

Lasīt vairāk

  Atlaide

50% vērtība

72,00 You Save

36,00

 

Adrese: Good Morn­ing Malta Ltd.

Pent­house — Blue Build­ing — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

Malta

DealToday
 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Pagal­ba ver­ti­mas: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Jūros gėry­bių arba viš­tien­os Pael­ja & A San­gria Pitch­er 2 asmen­ims į naujai atid­a­rytą bla bla viešbuči­ai2207 – 2016Labas rytasJūros gėry­bių arba viš­tien­os Pael­ja & A San­gria Pitch­er 2 asmen­ims į naujai atid­a­rytą bla bla viešbuči­ai15,50

Skaityti daugi­au

Nuolaida

50% Ver­tė

31,00 € Sutaupo­te

15,50Box, funk­cinės Treniruok­lių salė, įsikūrusi St Juli­an! 11 ses­i­jos funk­cinės treniruotės!37,50

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

50% Ver­tė

75,00 € Sutaupo­te

37,50

 

Visą dieną malonu­mu! Mas­ažas né Myoka Lotus, pietūs Naar Resto­Bar ir prie­i­gos prie Nep­tun­es viešbuči­ai75,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

46% Ver­tė

140,00 € Sutaupo­te

65,00

 

Comino, Blue Lagoon & The ant stik­lo urvai dugnu Kata­maranas jūra Nuotykių Ekskur­si­jos14,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

30% Ver­tė

20,00 € Sutaupo­te

6,00

 

Sma­gi­ai saulėje, 1 val irk­las valt­is iki 4 asmenų Blue Waves Vandens sportas, Ram­la Bay6,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

50% Ver­tė

12,00 € Sutaupo­te

6,00

 

Dvasia Maltos visą dieną Kata­maranas Cruise! įsk. Pietūs & Nemokama atviro baras!38,50

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

30% Ver­tė

55,00 € Sutaupo­te

16,50

 

Naršyti Pakrantės lin­i­ja aplinkinių St. Juli­ans ant 2 viet­is baidarėmis Sun & Fun Vandens sportas5,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

50% Ver­tė

10,00 € Sutaupo­te

5,00

 

Michael Kors Laik­rod­is — MK5354179,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

28% Ver­tė

249,00 € Sutaupo­te

70,00

 

Praleiskite puiki diena prie baseino ir gauti 3 kur­so Pietūs Por­tofino viešbuči­ai ir restor­anas Xemx­i­ja17,50

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

50% Ver­tė

35,00 € Sutaupo­te

17,50

 

Mėgaukitės taur­ią 3 kur­so val­gio metu sara­cino Attard15,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

50% Ver­tė

30,00 € Sutaupo­te

15,00

 

Pra­bangūs Vas­aros traukt­is né For­tina Spa Resort, 1 naktį pabė­gi­mas 2 d vakari­enė à la carte pag­rin­du190,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

37% Ver­tė

302,00 € Sutaupo­te

112,00

 

Gydyti savo kojas gerai nusipel­nė pedikiūro metu Grožis išreikštame Spal­vos.24,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

50% Ver­tė

48,00 € Sutaupo­te

24,00

 

Didži­osi­os nardy­mo pake­t­ai visiems né Aquaven­ture Mel­lieha lygių — Naršyti jūrą supanči­ose Maltą36,00

Skaityti daugi­au

  Nuolaida

50% Ver­tė

72,00 € Sutaupo­te

36,00

 

Adresas: Labas rytas Malta Ltd

Mansarda — Mėlyna pastatas — Triq Znuber

IL-Mosta MST4000

Malta

DealToday
Leave a Reply