Seafood or Chicken Paella & a Pitcher of Sangria for 2 people at the newly opened Bla Bla Restaurant

 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Den­giz mah­su­lot­lari yoki Tovuq Pael­la & yangi ochil­gan Bla Bla restor­anin­ing 2 kishi uchun San­gria bir Pitch­er2207 – 2016Xayrli tongDen­giz mah­su­lot­lari yoki Tovuq Pael­la & yangi ochil­gan Bla Bla restor­anin­ing 2 kishi uchun San­gria bir Pitch­er15.50

Ko’proq o’qing

chegirma

50% Value

31.00 Siz saqlash

15.50Sit Juli­an joylashgan Box, Funkt­sion­al Fit­ness Sport zali! funkt­sion­al tayy­or­lash 11 majl­is­lari!37,50

Ko’proq o’qing

 chegirma

50% Value

75.00 Siz saqlash

37,50

 

mam­nuniy­at to’liq kun! Myoka Lotus, Nep­tun­es qol­gan qismlar naar Resto­Bar da Tush­lik va foy­dalan­ish da mas­saj75.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

46% Value

140.00 Siz saqlash

65.00

 

Comino, Blue Lagoon va Shisha ust­iga bo’shliq den­gizi sar­guza­sht say­o­hat tomonid­an Cata­maran sar­lavhasi14.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

30% Value

20.00 Siz saqlash

6.00

 

Quy­osh ham kul­gili bo’lishi, Blue to’lqinlar suv Sport, ham­dankasiro jan­ob qadar 4 kishi uchun 1 soat­lik belkur­ak qayiq6.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

50% Value

12.00 Siz saqlash

6.00

 

Malta To’liq kun Cata­maran Cruise Ruh! jum­ladan. Pesh­in va Free ochiq bar!38,50

Ko’proq o’qing

 chegirma

30% Value

55.00 Siz saqlash

16.50

 

Sun & Fun Suv sport bir 2 kishilik eshish kuni Sankt-Juli­ans atro­f­dagi Coast lin­iy­asi ochil­ishi5.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

50% Value

10.00 Siz saqlash

5.00

 

Michael Kors Watch — MK5354179.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

28% qiymati

249,00 Siz saqlash

70.00

 

hov­uz, kat­ta bir kun o’tkazish va Xemx­i­ja yilda Por­tofino Pool & Res­taur­ant 3 kurs tush­lik olish17.50

Ko’proq o’qing

 chegirma

50% Value

35.00 Siz saqlash

17.50

 

Attard SARACINO bir ulug’vor 3-ovqat bahramand15:00

Ko’proq o’qing

 chegirma

50% Value

30.00 Siz saqlash

15:00

 

For­tina Spa Resort, Half ken­gashi A La zarur asosida 2 uchun 1-kecha bir qochish da Lux­ury Yoz­gi chekinish190.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

37% Value

302,00 Siz saqlash

112,00

 

Rang bil­an ifoda Go’zallik da yax­shi haq Pedikür uchun oyoqlaringizni dav­olash.24.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

50% Value

48.00 Siz saqlash

24.00

 

Mel­lieha AquaVen­ture barcha dara­jalarda uchun kat­ta diving paket­lar — Malta atro­f­dagi den­gizni o’rganing36.00

Ko’proq o’qing

 chegirma

50% Value

72.00 Siz saqlash

36.00

 

Man­zil: Good Morn­ing Malta Ltd.

Pent­house — Blue Build­ing — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

Malta

DealToday
 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Hải sản hoặc thịt gà Pael­la & một Pitch­er San­gria cho 2 người tại nhà hàng Bla Bla mới mở2207 – 2016Chào buổi sángHải sản hoặc thịt gà Pael­la & một Pitch­er San­gria cho 2 người tại nhà hàng Bla Bla mới mở15,50

Đọc thêm

Giảm giá

50% giá trị

31,00 Bạn Save

15,50Các Box, chức năng thể hình phòng tập thể dục, nằm ở St Juli­an! 11 buổi đào tạo chức năng!37,50

Đọc thêm

  Giảm giá

50% giá trị

75,00 Bạn Save

37,50

 

ngày đầy niềm vui! Mas­sage tại Myoka Lotus, Ăn trưa tại Naar Resto­Bar và truy cập vào Nep­tun­es Pool75,00

Đọc thêm

  Giảm giá

46% giá trị

140,00 € Bạn Save

65,00

 

Comino, Blue Lagoon & các hang động trên kính đáy Cata­maran bởi biển phiêu lưu Chuyến14,00

Đọc thêm

  Giảm giá

30% giá trị

20,00 Bạn Save

6,00

 

Có Fun in the Sun, 1 thuyền chèo giờ cho đến 4 người từ Blue Waves thể thao dưới nước, Ram­la Bay6,00

Đọc thêm

  Giảm giá

50% giá trị

12,00 Bạn Save

6,00

 

Spir­it of Malta Full ngày Cata­maran Cruise! incl. Ăn trưa & bar mở miễn phí!38,50

Đọc thêm

  Giảm giá

30% giá trị

55,00 Bạn Save

16,50

 

Khám phá đường bờ biển xung quanh St. Juli­ans trên một chiếc xuồng 2 chỗ ngồi từ Sun & Fun Thể thao dưới nước5,00

Đọc thêm

  Giảm giá

50% giá trị

10,00 Bạn Save

5,00

 

Michael Kors Watch — MK5354179,00

Đọc thêm

  Giảm giá

28% giá trị

249,00 € Bạn Save

70,00

 

Hãy dành một ngày tuyệt vời bên hồ bơi và có được một bữa ăn trưa 3 khóa học tại Por­tofino Pool & Nhà hàng trong Xemx­i­ja17,50

Đọc thêm

  Giảm giá

50% giá trị

35,00 Bạn Save

17,50

 

Thưởng thức một bữa ăn 3 khóa học tuyệt vời tại Sara­cino trong Attard15,00

Đọc thêm

  Giảm giá

50% giá trị

30,00 Bạn Save

15,00

 

Lux­ury khóa tu mùa hè tại For­tina Spa Resort, 1 đêm nghỉ ngơi cho 2 trên cơ sở Half Board A La Carte190,00

Đọc thêm

  Giảm giá

37% giá trị

302,00 € Bạn Save

112,00

 

Hãy đối xử với bàn chân của bạn cho một móng chân cũng xứng đáng tại Beau­ty Thể hiện trong màu sắc.24,00

Đọc thêm

  Giảm giá

50% giá trị

48,00 Bạn Save

24,00

 

Đại gói lặn cho tất cả các cấp ở Aquaven­ture tại Mel­lieha — Khám phá biển xung quanh Malta36,00

Đọc thêm

  Giảm giá

50% giá trị

72,00 Bạn Save

36,00

 

Địa chỉ: Good Morn­ing Malta Ltd.

The Pent­house — Blue Build­ing — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

Malta

DealToday
 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —cyfie­ithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Bwyd y Môr neu Cyw Iâr Pael­la a mae Pitch­er o San­gria i 2 o bobl ym Mwyty’r Bla Bla sydd newydd agor2207 – 2016Bore daBwyd y Môr neu Cyw Iâr Pael­la a mae Pitch­er o San­gria i 2 o bobl ym Mwyty’r Bla Bla sydd newydd agor15.50

Darl­len mwy

dis­gownt

50% Gwer­th

31.00 Rydych yn Arbed

15.50Mae’r Box, Swyddogaethol Camp­fa Ffitrwydd, a leo­lir yn St Juli­an! 11 sesi­wn hyf­ford­di­ant swyddogaethol!37.50

Darl­len mwy

 dis­gownt

50% Gwer­th

75.00 Rydych yn Arbed

37.50

 

Diwrnod llawn o bleser! Tyl­ino yn Myoka Lotus, Cinio yn Naar Resto­Bar a myne­diad i Bwll Nep­tun­es75.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

46% Gwer­th

140.00 Rydych yn Arbed

65.00

 

Comino, Blue Lagoon & Ogofâu ar y Glass gwaelod Cata­maran gan Excur­sions Antur Môr14.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

30% Gwer­th

20.00 Rydych yn Arbed

6.00

 

Cael Hwyl yn yr Haul, cwch pad­lo 1 awr ar gyfer hyd at 4 o bobl o Ton­nau Blue Chwarae­on Dwr, Bae Ram­la6.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

50% Gwer­th

12.00 Rydych yn Arbed

6.00

 

Ysbryd Malta Dydd Llawn Cata­maran Cruise! incl. Cinio a bar ar agor am ddim!38.50

Darl­len mwy

 dis­gownt

30% Gwer­th

55.00 Rydych yn Arbed

16.50

 

Arch­wili­w­ch linell arfordir o amgylch St. Juli­ans ar canŵ 2 sedd gan Sun & Hwyl Chwarae­on Dwr5.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

50% Gwer­th

10.00 Rydych yn Arbed

5.00

 

Michael Kors Watch — MK5354179.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

28% Gwer­th

249.00 Rydych yn Arbed

70.00

 

Treuli­w­ch ddi­wrnod gwych gan y pwll a chael cinio 3 chwrs yn y Pwll Por­tofino a Bwyty yn Xemx­i­ja17.50

Darl­len mwy

 dis­gownt

50% Gwer­th

35.00 Rydych yn Arbed

17.50

 

Mwyn­hew­ch aruchel pryd 3 chwrs yn Sara­cino yn Attard15.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

50% Gwer­th

30.00 Rydych yn Arbed

15.00

 

encili­ad Haf Moeth­us yn For­tina Spa Resort, get­away 1 nos am 2 ar sail Half Bwrdd A La Carte190.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

37% Gwer­th

302.00 Rydych yn Arbed

112.00

 

Dylech drin eich traed am Traed haed­di­an­nol yn Harddw­ch fyne­gi yn Col­ours.24.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

50% Gwer­th

48.00 Rydych yn Arbed

24.00

 

pecyn­nau plymio Fawr ar gyfer pob lefel yn AquaVen­ture yn Mel­lieha — Arch­wili­w­ch y môr o amgylch Malta36.00

Darl­len mwy

 dis­gownt

50% Gwer­th

72.00 Rydych yn Arbed

36.00

 

Cyfeiri­ad: Bore Da Malta Ltd.

Mae’r Pent­house — Adeiladu Glas — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

malta

DealToday
Leave a Reply