Seafood or Chicken Paella & a Pitcher of Sangria for 2 people at the newly opened Bla Bla Restaurant

 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —trans­la­tion ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Kwasel­wandle noma Chick­en Pael­la & imbiza San­gria kuban­tu 2 esanda wavu­la Inda­wo yok­udlela eday­isa ukud­la bla bla2207 – 2016Sawu­bonaKwasel­wandle noma Chick­en Pael­la & imbiza San­gria kuban­tu 2 esanda wavu­la Inda­wo yok­udlela eday­isa ukud­la bla bla15,50

Funda kaban­zi

Dis­count

50% Value

31,00 You Save

15,50The Box, Func­tion­al Fit­ness Gym, elise St Juli­an! 11 izikhathi ukuqeqesh­wa func­tion­al!37,50

Funda kaban­zi

 Dis­count

50% Value

75,00 You Save

37,50

 

usuku Full inj­ab­ulo! Mas­sage at Myoka Lotus, Lunch at Naar Resto­Bar kanye nok­ufinyelela Nep­tun­es Pool75,00

Funda kaban­zi

 Dis­count

46% Value

140,00 You Save

65,00

 

Comino, Blue Lagoon & the Caves on the Glass bot­tomed isikeb­he Sea Adven­ture Uham­bo14.00

Funda kaban­zi

 Dis­count

30% Value

20.00 Wena Lon­do­loza

6.00

 

Have Fun in the Sun, 1 ihora gwed­la ngomkhumbi kuze 4 aban­tu kusukela Blue Waves Water Sports, Ram­la Bay6.00

Funda kaban­zi

 Dis­count

50% Value

12.00 Wena Lon­do­loza

6.00

 

UMoya Malta Full Day isikeb­he Cruise! kuhl. Lunch & Free bar evulekile!38,50

Funda kaban­zi

 Dis­count

30% Value

55,00 You Save

16,50

 

Hlola line ogwini ezun­gez­ile St. Juli­ans isikeb­he 2 seat­er kusukela Sun & Fun Water Sports5.00

Funda kaban­zi

 Dis­count

50% Value

10,00 You Save

5.00

 

Michael Kors Buka — MK5354179,00

Funda kaban­zi

 Dis­count

28% Value

249.00 You Save

70,00

 

Chitha usuku olukhu­lu by the pool bese uthole kwasemini 3 inkam­bo The Por­tofino Pool & Res­taur­ant in Xemx­i­ja17,50

Funda kaban­zi

 Dis­count

50% Value

35.00 Wena Lon­do­loza

17,50

 

Jab­ulela sub­lime 3 inkam­bo ukud­la Sara­cino ekhat­si Attard15.00

Funda kaban­zi

 Dis­count

50% Value

30,00 You Save

15.00

 

Lux­ury Sum­mer ukubaleka ngesikhathi For­tina Spa Indz­a­wo yekun­gcebeleka, 1 ubusuku ukubaleka ngoba 2 Half kwiB­hodi A La Carte isisekelo190,00

Funda kaban­zi

 Dis­count

37% Value

302,00 You Save

112,00

 

Aphathe kwez­inyawo zenu, kube Ped­i­cure kah­le sifaneleka uBeau­ty Ubonakaliswa Imibala.24,00

Funda kaban­zi

 Dis­count

50% Value

48,00 You Save

24,00

 

Great diving amaphakheji wonke amazinga at AquaVen­ture e Mel­lieha — Hlola olwandle ezun­gez­ile Malta36,00

Funda kaban­zi

 Dis­count

50% Value

72,00 You Save

36,00

 

Ikheli: Good Morn­ing Malta Ltd.

The Pent­house — Blue sezen­ko­lo — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

Malta

DealToday
 

Leave a Reply