Seafood or Chicken Paella & a Pitcher of Sangria for 2 people at the newly opened Bla Bla Restaurant

 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Pod­pora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Mořské plody nebo kuřecí pael­la a džbánem San­gria pro 2 osoby v nově otevřené res­tauraci Bla Bla2207 – 2016Dobré ránoMořské plody nebo kuřecí pael­la a džbánem San­gria pro 2 osoby v nově otevřené res­tauraci Bla Bla15.50

Čtěte více

sleva

50% Hod­nota

31,00 Ušetříte

15.50The Box, Funkční Fit­ness Gym, který se nachází v St Juli­an! 11 zasedání funkčního tréninku!37.50

Čtěte více

 sleva

50% Hod­nota

75,00 Ušetříte

37.50

 

Celoden­ní potěšení! Masáž na Myoka Lotus, oběd v NAAR Resto­bar a přís­tupu k Nep­tun­es Pool75.00

Čtěte více

 sleva

46% Hod­nota

140,00 Ušetříte

€ od 65,00

 

Comino, Blue Lagoon & jeskyní na skleněn­ou plo­chu dna katamarán od moře dobrod­ružství exkur­ze€ od 14.00

Čtěte více

 sleva

30% Hod­nota

20,00 Ušetříte

6,00

 

Have Fun in the Sun, 1 hod­ina šlapadel až pro 4 osoby od Blue Waves Vod­ní sporty, Ram­la Bay6,00

Čtěte více

 sleva

50% Hod­nota

12,00 Ušetříte

6,00

 

Spir­it of Malta Celoden­ní Katamarán Cruise! vč. Oběd a vol­ný otevřený bar!38,50

Čtěte více

 sleva

30% Hod­nota

€ od 55,00 Ušetříte

16.50

 

Prozkou­mat pobřežní čáry kolem St. Juli­ans na 2 sedačková kánoe od společnosti Sun & Fun Vod­ní sporty5.00

Čtěte více

 sleva

50% Hod­nota

10,00 Ušetříte

5.00

 

Michael Kors hodinky — MK5354179,00

Čtěte více

 sleva

28% Hod­nota

249,00 Ušetříte

€ od 70,00

 

Strávit velký den u bazénu a dostat 3 cho­dech oběd v Por­tofino Pool & Res­taur­ant v Xemx­i­ja17,50

Čtěte více

 sleva

50% Hod­nota

35,00 Ušetříte

17,50

 

Užijte si úžas­né 3 cho­dech na Sara­cino v Attard15.00

Čtěte více

 sleva

50% Hod­nota

30,00 Ušetříte

15.00

 

Lux­us­ním let­ním sídle na For­tina Spa Resort, 1 noční útěk pro 2 osoby s polo­pen­zí à la carte zák­lad190.00

Čtěte více

 sleva

37% Hod­nota

302,00 Ušetříte

112.00

 

Dopře­jte svým nohám na zasloužený pedikúra u krása vyjádřena v bar­vách.24,00

Čtěte více

 sleva

50% Hod­nota

€ od 48,00 Ušetříte

24,00

 

Skvělé potápěčské balíčky pro všechny úrovně v Aquaven­ture v Mel­lieha — prozkou­mat okolní moře Malta€ od 36,00

Čtěte více

 sleva

50% Hod­nota

72,00 Ušetříte

€ od 36,00

 

Adresa: Good Morn­ing Malta Ltd.

Pent­house — mod­rá budova — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

Malta

DealToday
 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sea­food or Chick­en Pael­la & a Pitch­er of San­gria for 2 people at the newly opened Bla Bla Res­taur­ant22÷072016Good Morn­ingSea­food or Chick­en Pael­la & a Pitch­er of San­gria for 2 people at the newly opened Bla Bla Res­taur­ant15.50

Read more

Dis­count

50% Value

31.00 You Save

15.50The Box, Func­tion­al Fit­ness Gym, loc­ated in St Juli­an! 11 ses­sions of func­tion­al train­ing!37.50

Read more

Dis­count

50% Value

75.00 You Save

37.50Full day of pleas­ure! Mas­sage at Myoka Lotus, Lunch at Naar Resto­Bar and access to Nep­tun­es Pool75.00

Read more

Dis­count

46% Value

140.00 You Save

65.00Comino, Blue Lagoon & the Caves on the Glass bot­tomed Cata­maran by Sea Adven­ture Excur­sions14.00

Read more

Dis­count

30% Value

20.00 You Save

6.00Have Fun in the Sun, 1 hour paddle boat for up to 4 per­sons from Blue Waves Water Sports, Ram­la Bay6.00

Read more

Dis­count

50% Value

12.00 You Save

6.00Spir­it of Malta Full Day Cata­maran Cruise! incl. Lunch & Free open bar!38.50

Read more

Dis­count

30% Value

55.00 You Save

16.50Explore the coast line sur­round­ing St. Juli­ans on a 2 seat­er canoe from Sun & Fun Water Sports5.00

Read more

Dis­count

50% Value

10.00 You Save

5.00Michael Kors Watch — MK5354179.00

Read more

Dis­count

28% Value

249.00 You Save

70.00Spend a great day by the pool and get a 3 course lunch at The Por­tofino Pool & Res­taur­ant in Xemx­i­ja17.50

Read more

Dis­count

50% Value

35.00 You Save

17.50Enjoy a sub­lime 3 course meal at Sara­cino in Attard15.00

Read more

Dis­count

50% Value

30.00 You Save

15.00Lux­ury Sum­mer retreat at For­tina Spa Resort , 1 night get­away for 2 on Half Board A La Carte basis190.00

Read more

Dis­count

37% Value

302.00 You Save

112.00Treat your feet for a well deserved Ped­i­cure at Beau­ty Expressed in Col­ours.24.00

Read more

Dis­count

50% Value

48.00 You Save

24.00Great diving pack­ages for all levels at AquaVen­ture in Mel­lieha — Explore the sea sur­round­ing Malta36.00

Read more

Dis­count

50% Value

72.00 You Save

36.00Address: Good Morn­ing Malta Ltd.

The Pent­house — Blue Build­ing — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

Malta

DealToday
 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Mar­iskoj aŭ Kokido Paelo & krucx­on de san­gria por 2 per­sonoj en la ĵus inaŭgur­ita Bla Bla Restora­cio2207 – 2016Bon­an maten­onMar­iskoj aŭ Kokido Paelo & krucx­on de san­gria por 2 per­sonoj en la ĵus inaŭgur­ita Bla Bla Restora­cio15,50

Legu pli

rabato

50% Val­oro

31,00 Vi Kon­ser­vi

15,50La Skato­lo, Funk­cia Fit­ness Gym, lokita en St Juli­an! 11 kun­sidoj de funk­cia tre­jn­ado!37.50

Legu pli

 rabato

50% Val­oro

75.00 Vi Kon­ser­vi

37.50

 

Plena tago de plezuro! Mas­aĝo ĉe Myoka Lotus, Lun­ĉo ĉe Naar Resto­Bar kaj aliro al Nep­tun­es Pool75.00

Legu pli

 rabato

46% Val­oro

140.00 Vi Kon­ser­vi

65,00

 

Comino, Blua Lageto & la Kavernoj sur la Vit­ra fun­do Cata­maran de Maro Aven­turo Ekskur­soj14.00

Legu pli

 rabato

30% Val­oro

20.00 Vi Kon­ser­vi

6.00

 

Have Fun in the Sun, 1 horo remi­lon boato por ĝis 4 per­sonoj de Blua Ondoj Akvo Spor­to, Ram­la Bay6.00

Legu pli

 rabato

50% Val­oro

12.00 Vi Kon­ser­vi

6.00

 

Spir­ito de Malto Plena Tago Cata­maran Cruise! incl. Lun­ĉo & Free malfer­mita trinke­jo!38,50

Legu pli

 rabato

30% Val­oro

55.00 Vi Kon­ser­vi

16,50

 

Esplori la mar­bor­do linio ĉirkaŭas Sank­ta Juli­ans sur 2 placoj kanuo de Sun & Fun Water Sports5.00

Legu pli

 rabato

50% Val­oro

10.00 Vi Kon­ser­vi

5.00

 

Michael Kors Watch — MK5354179,00

Legu pli

 rabato

28% Val­oro

249,00 Vi Kon­ser­vi

70,00

 

Elspezi grandan tagon en la naĝe­jo kaj akiri 3 kur­son lun­ĉon ĉe La Por­tofino Pool & Res­taur­ant en Xemx­i­ja17,50

Legu pli

 rabato

50% Val­oro

35.00 Vi Kon­ser­vi

17,50

 

Ĝui sub­lima 3 kur­son manĝo ĉe Sara­cino en Attard15,00

Legu pli

 rabato

50% Val­oro

30.00 Vi Kon­ser­vi

15,00

 

Luk­so Somero retir­iĝo ĉe For­tina Spa Resort, 1 nok­to get­away por 2 sur Duono Estraro A La Carte bazo190,00

Legu pli

 rabato

37% Val­oro

302,00 Vi Kon­ser­vi

112,00

 

Trak­ti viajn piedojn por bone mer­it­is Ped­i­cure ĉe Bele­co Esprim­ita en Koloroj.24,00

Legu pli

 rabato

50% Val­oro

48.00 Vi Kon­ser­vi

24,00

 

Granda plonĝado pako­jn por ĉiuj niveloj ĉe AquaVen­ture en Mel­lieha — Esplori la maron ĉirkaŭanta Malto36.00

Legu pli

 rabato

50% Val­oro

72,00 Vi Kon­ser­vi

36.00

 

Adreso: Bon­an Maten­on Malto Ltd.

La Pent­house — Blua Kon­stru­aĵo — Triq Znuber

Il-Mosta MST4000

Malto

DealToday
Leave a Reply