Selecting the grid

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Select­ing the grid
The Design and Pre­view tabs have an under­ly­ing grid struc­ture that you can activ­ate on the Lay­out tab in the Options dia­log box.
To select the grid
On the File menu, click Options.
The Options dia­log box appears.
On the Lay­out tab, in the Grid options area, activ­ate the snap to grid fea­ture, or spe­cify the grid size.
To show the under­ly­ing grid struc­ture on the Design or Pre­view tab, select Grid in the Design View or Pre­view areas.
Click OK to save your changes.
Tip: Another way to do this is to select the Grid com­mands from the View menu. You can also right-click an empty space on the Design or Pre­view tabs and select the com­mand from the short­cut menu.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Għażla tal-grilja
Id-disinn u l-Pre­view tabs jkoll­hom strut­tura gradilja sot­tostanti li inti jista jat­tiva fuq il-tab Lay­out fil-kaxxa Għażli­et dia­log.
Biex tagħżel l-gradilja
Fuq il-menu File, ikklikkja Options.
Il-kaxxa Għażli­et dia­log jid­her.
Fuq il-tab Lay­out, fil-għażli­et qasam Grid, jat­tiva l-snap biex kar­at­ter­istika grilja, jew jis­peċi­fikaw id-daqs grilja.
Biex juru l-istrut­tura grilja sot­tostanti dwar id-Diżinn jew Pre­view tab, tagħżel Grid fil-fehma tad-disinn jew żoni Pre­view.
Ikklikkja OK biex isal­va bid­li­et tiegħek.
Tip: Mod ieħor biex tagħmel dan huwa li tagħżel l-Grid jikkmanda mill-menu View. Tista wkoll dritt ikklikkja spazju vojt fuq id-disinn jew Pre­view tabs u agħżel il-kmand mill-menu short­cut.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Die keuse van die roost­er
Die ont­werp en voor­beeld oortjies het n onder­lig­gende roost­er struk­tuur wat jy kan akt­iveer op die blad uitleg in die dia­loo­gkassie Options.
Om die roost­er te kies
Op die menu lêer op Options.
Die dia­loog opsies word ver­toon.
Op die blad uitleg, in die roost­er opsies gebied, akt­iveer die sprong te roost­er funk­sie, of spesi­fiseer die roost­er groot­te.
Om die onder­lig­gende roost­er struk­tuur op die Design of blad Voor­beeld wys, kies Grid in die Design View of Voor­skou gebiede.
Klik OK om die ver­an­deringe te stoor.
Wenk: Nog n mani­er om dit te doen, is om te kies die Grid bevele van die kieslys. Jy kan ook regs-kliek n leë ruimte op die Design of Voor­skou oortjies en kies die opdrag van die snel menu.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Përzgjed­h­ja e rrjetit
Diza­jni dhe Shikim tabs kanë një struk­turë themelor rrjetit që ju mund të akt­iv­izuar në but­on­in Lay­out në kutinë e Options dia­log.
Për të zgjedhur rrjetit
Në menynë File, kliko Options.
Kutia Options dia­log shfaqet.
Në skedën Lay­out, në mun­dës­itë e Rrjetit zonës, akt­ivi­zoni parakohsh­me në funk­sion të rrjetit, ose të për­cak­to­jë mad­hësinë e rrjetit.
Për të treguar struk­turën themelore rrjetit në Diza­jn ose tab Pamje­je, zgjidh­ni Grid në View Diza­jn­it ose zon­at Pre­view.
Kliko OK për të ruajtur ndry­shi­met tuaja.
Këshillë: Një tjetër mënyrë për të bërë këtë është që të zgjidh­ni Grid koman­dat nga View menu. Ju gjithashtu mund të right-click një hapësirë të zbrazët në Diza­jn ose Pre­view ske­dave të dhe zgjidh­ni komandën nga menu shkur­tore.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ወደ ፍርግርግ መምረጥ
ንድፍ እና ቅድመ ትሮች በ Options መገናኛ ሳጥን ውስጥ አቀማመጥ ትር ላይ ማግበር ይችላሉ አንድ መሰረታዊ ፍርግርግ መዋቅር አላቸው.
ወደ ፍርግርግ ይምረጡ
ወደ ፋይል ምናሌ ላይ, አማራጮችን ጠቅ ያድርጉ.
የ Options መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
ወደ አቀማመጥ ትር ላይ, የ ግሪድ አማራጮች አካባቢ, ፍርግርግ ባህሪ ወደ በቅጽበት መክፈት; ወይም ፍርግርግ መጠን ይግለጹ.
ንድፍ ወይም ቅድመ እይታ ትር ላይ ያለውን መሰረታዊ ፍርግርግ መዋቅር ለማሳየት, ንድፍ ይመልከቱ ወይም ቅድመ አካባቢዎች ፍርግርግ ይምረጡ.
ለውጦችዎን ለማስቀመጥ እሺ ላይ ጠቅ ያድርጉ.
ጠቃሚ ምክር: ይህን ማድረግ የሚቻልበትን ሌላ መንገድ ፍርግርግ ላይ ይመልከቱ ምናሌ ውስጥ ያዛል ለመምረጥ ነው. በተጨማሪም ንድፍ ወይም ቅድመ ትሮች ላይ ባዶ ቦታ በቀኝ-ንኬት መክፈት እና አቋራጭ ምናሌ ትእዛዝ መምረጥ ይችላሉ.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
اختيار الشبكة
علامات التبويب تصميم ومعاينة لديها بنية الشبكة الأساسية التي يمكنك تنشيط في علامة التبويب تخطيط في مربع الحوار خيارات.
لتحديد الشبكة
في القائمة ملف، انقر فوق خيارات.
يظهر مربع الحوار خيارات.
على علامة التبويب تخطيط، في منطقة خيارات الشبكة، وتفعيل الأداة الإضافية لميزة الشبكة، أو تحديد حجم الشبكة.
لإظهار بنية الشبكة الأساسية على تصميم أو علامة التبويب معاينة، حدد شبكة في عرض التصميم أو المناطق معاينة.
انقر فوق موافق لحفظ التغييرات.
تلميح: طريقة أخرى للقيام بذلك هي لتحديد أوامر الشبكة من القائمة عرض. يمكنك أيضا بزر الماوس الأيمن فوق مساحة فارغة على تصميم أو معاينة علامات التبويب وحدد الأمر من القائمة المختصرة.
في هذا القسم:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Ընտրելով ցանցը
Նախագծման եւ դիտեք էջանիշերն ունենալ հիմքում ընկած Ցանց կառուցվածքը, որը դուք կարող եք ակտիվացնել դասավորությունը էջանիշից Հատկանիշներ երկխոսության վանդակում.
Է ընտրել Ցանց
Ին File մենյուից, սեղմեք Ընտրանքներ.
Հատկանիշներ երկխոսության տուփ հայտնվում:
Դասավորության վրա էջանիշը, որ Ցանց ընտրանքներ տարածքում, ակտիվացնել ճաքել են ցանցին հատկությունը, կամ նշեք Ցանց չափը:
Ցույց տալ, որ հիմքում ընկած Ցանց կառուցվածքի վրա դիզայնի կամ Pre­view էջանիշը, ընտրեք Grid դիզայնի դիտելու կամ Ծանոթացում ոլորտներում:
Սեղմեք OK է փրկել ձեր փոփոխությունները:
Հուշում Մեկ այլ միջոց է անել դա է ընտրել Grid հրամաններ Դիտել ցանկից: Դուք կարող եք նաեւ աջ սեղմեք դատարկ տարածություն նախագծման կամ Pre­view էջանիշերն ու ընտրեք հրաման է դյուրանցումների ցանկի մեջ:
Այս բաժնում:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —