Shockles

Svaki od njih ima prijelom­nu soj 1,134kg, pro­teže na 180%, dužina i, ovis­no o vrsti, je opterećen­je ocijen­jeno na bilo 544kg ili 816kg.Kon­takt: Shockles

Web stran­ica: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Over tid bolte, klamper, sjæk­ler, linie, blokke, kæder og rem­skiver svækkes ved kontin­uer­lig chok­be­last­ning, og dette kan under­tiden føre til kata­stro­fe. Et svar er at rigge nogle Shockles.

De fire-streng nylon-beklædt bun­gee snore har været tilgæn­geli­ge i USA sid­en 2003. hvor­vidt snub­bing et anker, lette skur­rende på en pre­ven­ter eller afbøde spændin­gen på en towrope, Shockles er en overkom­melig måde at forlænge liv­et for dine lin­jer og dæk fit­tings.

Hver har en brud­styrke på 1134 kg, stræk­ker til 180% dens læng­de og, afhængigt af typen, er belast­ningstil­passede til enten 544 kg eller 816 kg.

Kon­takt: Shockles

Hjemmeside: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Tijd bouten, klem­men, beu­gels, lijn­en, blokken, ket­ting en katrol­len verzwakt als gevolg van con­tin­ue schok­be­last­ing, en dit kan soms leiden tot ramp. Een ant­woord is te tui­gen wat Shockles.

De vier-strand-nylon omman­teld bun­geekoorden zijn sinds 2003 verkrijg­baar in de Verenig­de Staten of opschep­perig een anker, het ver­lichten van de schokkende op een pre­ven­ter, of het opvan­gen van de span­ning op een sleep­ka­bel, Shockles zijn een betaal­bare mani­er van de ver­len­ging van de levens­du­ur van uw lijn­en en beslag.

Elk heeft een breuk­be­last­ing van 1,134kg, strekt tot 180% zijn lengte en, afhankelijk van de soort, is belast­ing gewaardeer­de ofwel 544kg of 816kg.

Con­tact: Shockles

Web­site: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

V průběhu doby šrouby, kopačky, třmeny, linky, bloky, řetězy a řemenice oslabení v důsledku kontinuál­ní rázové namáhání, a to může něk­dy vést ke kata­stro­fě. Jed­nou z možností je vybavit něk­teré Shockles.

Čtyřdíl­ný pra­menů nylon pláštěm bun­gee šňůry byly k dispo­z­i­ci ve Spo­jených státech od roku 2003, zda urážet kotvu, zmírnění otřesů na pre­ven­ter nebo tlu­mit napětí na atestované, Shockles jsou cenově dos­tupný způsob, jak prod­loužit život­nost svých linkách a palub­ní kování.

Každý z nich má mezní protažení 1,134kg, streches až 180% své délky a, v závis­losti na typu, je zatížení hod­no­cené buď 544kg nebo 816kg.

Kon­takt: Shockles

Web­site: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Super tem­po boltoj, cor­namusas, katen­o­jn, linioj, blokoj, ĉeno kaj pulioj malfor­ti­gi pro kontinuaj ŝoko ŝarĝi, kaj tio povas foje kon­duki al kata­stro­fo. Unu respon­do estas al rigo iuj Shockles.

La kvar-fadeno nilono-kov­ritaj bun­gee ŝnuretoj estis haveblaj en Usono ekde 2003. ĉu snub­bing ank­ro, eas­ing la mal­har­mo­niaj iun pre­ven­ter, aŭ skusor­bilo la streĉiĝon sur sir­ga, Shockles estas atingebla mani­ero daŭri­gi la vivon de viaj linioj kaj fer­deko akce­soraj.

Ĉiu havas dis­pecigo streĉo de 1,134kg, streches al 180% lia lon­go kaj, depende de la speco, estas ŝarĝo-indi­cita por aŭ 544kg aŭ 816kg.

Kon­tak­to: Shockles

Ejo: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toeta seda Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Aja jook­sul pol­did, klam­brid, ahe­lad, read, plokid, kett ja rih­mar­at­tad nõr­gendada tõt­tu pidevalt šokk laadi­mine ja see võib mõnikord põhjustada kata­stroofi. Üks vas­tus on rig mõned Shockles.

Nel­ja-ahela nai­l­on-ümbrit­setud benji nöörid on saa­da­val USA alates 2003. kas sum­mu­tus­vooluna ankur, liht­sust­ades räi­ge kohta takistussead­ises või leevendada pingeid kohta Veo­trossiga, Shockles on taskuko­hane viis pikendada elu oma read ja teki kan­al­isat­sioon.

Igal neist on purustam­ine tüve 1,134kg, streches 180% tema pikkusest ning sõl­tuvalt, on koor­mus-reitin­guga kas 544kg või 816kg.

Kon­takt: Shockles

Kod­ule­ht: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­ta­han ang Pah­in­ang ito: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Sa paglipas ng panahon bolts, cleats, kade­na, mga linya, mga bloke, chain at pul­leys ato dahil sa tuloy-tuloy na shock load­ing, at ito ay maar­ing human­tong sa dis­aster. Ang isang sag­ot ay upang rig ilang Shockles.

Ang apat na-pili nylon-sheathed bun­gee cords ay magagam­it sa US mula noong 2003. kung hindi pinapansin si isang anchor, eas­ing ang kawalan ng armonya sa isang tagapaghad­lang, o cush­ion­ing ang tensy­on sa isang towrope, Shockles ay isang abot-kay­ang paraan ng pro­long­ing ang buhay ng iyong mga linya at deck fit­ting.

Bawat isa ay may break­ing strain ng 1,134kg, streches sa 180% ang haba nito at, depende sa uri, ay load-rated sa alin­man sa 544kg o 816kg.

Con­tact: Shockles

Web­site: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tukev­at tätä sivu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Ajan pultit, knaap­it, kah­leita, lin­jat, lohkot, ketjut ja hih­napyörät heikkene jatkuvan iskukuorm­ituk­sia, ja tämä voi joskus johtaa kata­stro­fi­in. Yksi vast­aus on manip­u­loida joitak­in Shockles.

Neljän säi­keen nylon-vaip­pa jou­s­tonaru ollut saatavil­la Yhdys­val­lois­sa vuo­desta 2003. onko snub­bing ankkur­ina, hel­pot­taa vihlova on estin tai vaimentaa jän­nitys­tä on hin­aus­köysi, Shockles ovat edullin­en tapa pidentää sen käyt­töikää lin­jojen ja kannen osat.

Kuk­in on murtovenymän on 1,134kg, venyy 180% sen pituudesta ja, riip­puen, on kuorma-mitoitettu joko 544 kg tai 816kg.

Yhtey­stiedot: Shockles

Verkkos­ivus­to: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sout­enir cette page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Au fil du temps des boulons, cram­pons, chaînes, lignes, blocs, chaînes et poulies fra­gilis­ent due à la charge de choc con­tin­ue, et cela peut par­fois con­duire à la cata­strophe. Une répon­se est de truquer quelques Shockles.

Les san­dows gainés de nylon à quatre brins sont dispon­ibles aux États-Unis depuis 2003. se snober un point d’ancrage, ce qui facilite la dis­cord­ant sur un dis­pos­i­tif anti, ou amort­ir la ten­sion sur un câble de remor­quage, Shockles sont un moy­en abor­d­able de pro­longer la vie de vos lignes et accastill­age.

Chacun a une résist­ance à la rup­ture de 1134 kg, étire à 180% de sa lon­gueur et, en fonc­tion du type, est la charge nom­inale de 544 kg, soit 816 kg ou.

Con­tact: Shockles

Site Web: http://www.shockles.co.uk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stypje this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Shockles

Nei fer­rin fan tiid sko­at­tels, cleats, shackles, lin­en, blokken, keten en pul­leys swak­ker meit­s­je fan­wege troch­geande skok laden, en dit kin soms liede ta ramp. Ien ant­wurd is om rig guon Shockles.

De fjouwer-strand nylon-sheathed Bun­gee koarden west hawwe beskikber yn de Fer­iene Ste­aten sûnt 2003. oft snub­bing in anker, soene fer­sêft­s­jende it jar­ring op in pre­ven­ter, of cush­ion­ing de span­ning op in towrope, Shockles bin­ne in betel­bere wize fan pro­long­ing it lib­ben fan jo rigels en dek fit­tings.