SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA HARTWIG

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA HARTWIG
Export Tell a friend Share
Tuesday, September 27, 2016 10:00 AM
to Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina is going to be here from Germany offering Singing Bowl Therapy/Sound Healing from 27th September to 8th October. This is by appointment only so to book contact Sue on 99603680.

Kristina is offering: A session for relaxation purposes will be 30 minutes for € 20,00.
‘Healing’-treatments will be € 1,00 per minute – depending on the need, healing-sessions may vary in a time range from 20 minutes to 60 minutes.

To book an appointment contact Sue on 99603680.

Singing Bowl Therapy / sound massage is based on ancient knowledge concerning the effect of sounds that was applied in Indian healing therapy as long as more than 5000 years ago. According to Eastern ideas man was created out of sound, i.e. he is so…und. Investigations and experiments on the effect of traditional music on the human mind and body form the basis for sound massage. If a human being is “”in tune”” with him- /herself and his or her environment, then he or she is able to arrange his / her life freely and creatively.

The origin of the singing bowls in Tibet and Northern India for the most part still remains a mystery. Their original function has not been wholly determined. Literature discusses their use as a resonance body or sacrificial bowl in ritual applications but also their use as crockery.

Sound massage with singing bowls is a sound therapy where singing bowls are placed on the dressed body or into the aura and tapped gently with a felt mallet. The calming harmonizing sounds as well as the gentle vibrations of the singing bowls induce a feeling of well-being and a very effective deep relaxation. With people in good health sound massage will support the development of their inner harmony and provide them with energy and strength for their daily tasks. Creativity and productive energy will receive new impulses. With physical, mental, emotional and psychological issues, sound massage will help to bring relief from pain and problems that cause daily stress, worries, and anxiety.
The most important effects
•Fast achievement of deep relaxation, since the sounds appeal to a person’s original trust.
•Gentle massage and harmonization of each individual body cell through sound.
•Relief of tensions and blockages in the body.
•The client experiences his body to be pleasantly light and vibrating freely.
•Reinforcement of self-healing forces.
•Positive influence on self-confidence, creativity and productive energy.
•Attainment of renewed joie de vivre.
•Letting go of old patterns – a new order can evolve.

Come and experience a unique therapy while she is visiting Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KANT skutella terapija Kristina HARTWIG
Esportazzjoni Għid lil ħabib Share
It-tlieta 27 settembru, 2016 10:00
li is-Sibt 8 OTTUBRU, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Għarb Street, Għarb, Għawdex (mappa)

Kristina se jkun hawn mill-Ġermanja joffru Kant Bowl Terapija / Sound Fejqan mit 27 Settembru-8 Ottubru. Dan huwa bil-ħatra biss hekk li ktieb kuntatt Sue fuq 99603680.

Kristina qed toffri: Sessjoni għal skopijiet rilassament se jkun ta ’30 minuta € 20.00.
“”Healing’-trattamenti se jkun € 1.00 kull minuta – jiddependi fuq il-ħtieġa, fejqan-sessjonijiet jistgħu jvarjaw fil-firxa ta ‘żmien minn 20 minuta sa 60 minuta.

Biex tibbukkja xi sue kuntatt appuntament fuq 99603680.

Kant Bowl Terapija / massaġġi tajba hija bbażata fuq l-għarfien tal-qedem dwar l-effett ta ‘ħsejjes li ġie applikat fit-terapija fejqan Indjan sakemm aktar minn 5000 sena ilu. Skond l-ideat raġel Lvant inħoloq minn ħoss, jiġifieri li jkun hekk … und. Investigazzjonijiet u esperimenti fuq l-effett ta ‘mużika tradizzjonali fuq il-moħħ tal-bniedem u l-korp jiffurmaw il-bażi għall-massaġġi tajba. Jekk bniedem huwa “”f’armonija”” ma-lilu / lilha nfisha u l-ambjent tiegħu jew tagħha, allura hu jew hi jkun jista ‘jirranġa l-ħajja tiegħu / tagħha liberament u kreattiv.

L-oriġini tal-kant skutelli fit-Tibet u Tramuntana Indja għall-parti l-aktar xorta jibqa ‘misteru. funzjoni oriġinali tagħhom ma ġietx determinata kompletament. Letteratura jiddiskuti l-użu tagħhom bħala korp reżonanza jew skutella sacrificial f’applikazzjonijiet ritwali, imma wkoll l-użu tagħhom bħala fuħħar.

massaġġi soda mal kant skutelli hija terapija tal-ħoss meta kant skutelli huma mqiegħda fuq il-ġisem dressed jew fil-sensazzjoni u taptap bil-mazza feltru. Il armonizzazzjoni paċifikazzjoni ħsejjes kif ukoll il-vibrazzjonijiet ġentili tal-kant skutelli jinduċu sensazzjoni ta ‘benessri u l-laxkar fil-fond effettiv ħafna. Ma ‘nies fil-massaġġi tajba ħoss tas-saħħa se tappoġġja l-iżvilupp ta’ armonija ta ‘ġewwa tagħhom u tipprovdihom bl-enerġija u s-saħħa għall-kompiti tagħhom ta’ kuljum. Kreattività u l-enerġija produttiva se jirċievu spinta ġdida. Ma ‘kwistjonijiet fiżiċi, mentali, emozzjonali u psikoloġiċi, massaġġi tajba se jgħin biex titwassal l-għajnuna mill-uġigħ u problemi li jikkawżaw l-istress ta’ kuljum, inkwiet, u ansjetà.
L-effetti l-aktar importanti
• kisba Fast ta ‘rilassament fil-fond, peress li l-ħsejjes appell lill-fiduċja oriġinali ta’ persuna.
• massaġġi Ġentili u l-armonizzazzjoni ta ‘kull ċellula ġisem individwali permezz tal-ħoss.
• Tibdil tal tensjonijiet u intoppi fil-ġisem.
• Il-klijent esperjenzi ġisem tiegħu li jkunu ħfief pleasantly u li jivvibra liberament.
• Tisħiħ tal-forzi awto-fejqan.
• influwenza pożittiva fuq awto-kunfidenza, il-kreattività u l-enerġija produttiva.
• Il-kisba ta imġedded joie de vivre.
• Kiri go ta ‘mudelli qodma – ordni ġdida jistgħu jevolvu.

Come u esperjenza ta ‘terapija unika waqt li hi jkun qiegħed iżur Għawdex!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL TERAPIE MET KRISTINA Hartwig
Uitvoer Vertel ‘n vriend Deel
Dinsdag, September 27, 2016 10:00
om Saterdag 8 Oktober, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kaart)

Kristina gaan om hier te wees uit Duitsland offer Sing Bowl terapie / Sound Healing van 27 September – 8 Oktober. Dit is slegs per afspraak om so te bespreek kontak Sue op 99.603.680.

Kristina bied: ‘n geleentheid vir ontspanning doeleindes te 30 minute vir € 20,00.
‘Healing’-behandelings sal wees € 1,00 per minuut – afhangende van die behoefte, kan genesing-sessies wissel in ‘n tyd wissel van 20 minute tot 60 minute.

Om ‘n afspraak Kontak Sue op 99603680 bespreek.

Sing Bowl terapie / klank massage is gebaseer op die antieke kennis met betrekking tot die effek van klanke wat so lank in die Indiese genesing terapie toegepas as meer as 5000 jaar gelede. Volgens Oos idees mens geskape uit klank, dit wil sê hy is so … und. Ondersoeke en eksperimente op die effek van tradisionele musiek op die mens se verstand en liggaam vorm die basis vir ‘n goeie massering. As ‘n mens is “”in harmonie”” met hom- / haarself en sy of haar omgewing, moet hy of sy in staat is om sy / haar lewe, verniet en kreatief te reël.

Die oorsprong van die klankschalen in Tibet en Noord-Indië vir die grootste deel bly steeds ‘n raaisel. Hul oorspronklike funksie is nog nie geheel en al bepaal. Literatuur bespreek die gebruik daarvan as ‘n resonansie liggaam of opofferende bak in ritueel aansoeke, maar ook die gebruik daarvan as breekware.

Sound massering met klankschalen is ‘n goeie terapie waar klankschalen op die geklee liggaam of in die aura liggies met ‘n gevoel hamer geplaas en geput. Die kalmerende harmonisering klink sowel as die sagte vibrasies van die klankschalen veroorsaak ‘n gevoel van welsyn en ‘n baie doeltreffende diep ontspanning. Met mense in goeie gesondheid klank massage sal die ontwikkeling van hul innerlike harmonie te ondersteun en hulle te voorsien met energie en krag vir hul daaglikse take. Kreatiwiteit en produktiewe energie sal nuwe impulse ontvang. Met fisiese, geestelike, emosionele en sielkundige kwessies, sal klank massage help om verligting van pyn en probleme wat daaglikse stres, bekommernisse en angs veroorsaak te bring.
Die belangrikste effekte
• Vinnige bereiking van diep ontspanning, aangesien die klanke ‘n beroep op ‘n persoon se oorspronklike vertroue.
• sagte massering en harmonisering van elke individuele liggaam sel deur middel van klank.
• Verligting van spanning en blokkasies in die liggaam.
• Die kliënt ervaar sy lyk teen aangenaam lig en vrylik vibreer wees.
• Versterking van die self-genesing kragte.
• Positiewe invloed op selfvertroue, kreatiwiteit en produktiewe energie.
• Die bereiking van hernude lewensvreugde.
• die loslaat van ou patrone – ‘n nuwe orde kan ontwikkel.

Kom beleef ‘n unieke terapie terwyl sy ‘n besoek aan Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl TERAPIA ME kristina Hartwig
Export Tregoj një shoku Share
E martë, 27 September, 2016 10:00 AM
të shtunën, më 8 tetor, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-kalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (Harta)

Kristina do të jetë këtu nga Gjermania flijimit Singing Bowl terapisë / Sound shërimit nga 27 shtatori deri më 8 tetor. Kjo është vetëm me takim në mënyrë të librit miqve Sue në 99603680.

Kristina është ofruar: Një sesion për qëllime të relaksimit do të jetë 30 minuta për 20,00 €.
‘Healing’-trajtimet do të jetë € 1,00 për minutë – në varësi të nevojës, shëruese-seanca mund të ndryshojnë në një gamë kohe nga 20 minuta në 60 minuta.

Për të librit një Sue miqve emërimit në 99603680.

Singing Bowl Therapy / masazh të shëndosha është i bazuar në njohuritë e lashtë në lidhje me efektin e tingujve që është aplikuar në terapi indian shërimit për sa kohë që më shumë se 5000 vjet më parë. Sipas njeriut ide Lindore u krijua prej shëndoshë, dmth ai është aq i … und. Hetimet dhe eksperimente mbi efektin e muzikës tradicionale në mendjen e njeriut dhe trupin të formojnë bazën për masazh të shëndoshë. Në qoftë se një qenie njerëzore është “”në një mendje”” me atë- / vetë dhe mjedisi i tij, atëherë ai ose ajo është në gjendje për të rregulluar jetën e tij / saj të lirë dhe në mënyrë krijuese.

Origjina e lojë me birila të kënduarit në Tibet dhe në pjesën veriore të Indisë për pjesën më të madhe ende mbetet një mister. Funksioni i tyre origjinal nuk është përcaktuar plotësisht. Letërsi diskuton përdorimin e tyre si një trup rezonancë ose tas sakrifikuese në aplikimet rituale, por edhe përdorimin e tyre si enë.

masazh Sound me birila të kënduarit është një terapi të shëndoshë, ku kënduar lojë me birila janë të vendosur në trupin e veshur apo në atmosferë dhe përgjuar butë me një çekiç druri ndjerë. Harmonizimin qetësues tingëllon si dhe vibracionet butë e lojë me birila të kënduarit të shkaktoj një ndjenjë të mirëqenies dhe një relaksim shumë të efektshme të thellë. Me njerëz në masazh të mirë të shëndoshë shëndetësor do të mbështesë zhvillimin e harmonisë së tyre të brendshme dhe të sigurojë atyre me energji dhe forcë për detyrat e tyre të përditshme. Kreativiteti dhe energji produktive do të marrin impulse të reja. Me çështjet fizike, mendore, emocionale dhe psikologjike, masazh shëndoshë do të ndihmojë për të sjellë lehtësim nga dhimbjet dhe problemet që shkaktojnë stresin e përditshme, shqetësimet, dhe ankth.
Efektet më të rëndësishme
• arritjen e shpejte e relaksimit të thellë, pasi tingujt apel për besimin fillestar të një personi.
• masazh të butë dhe harmonizimi i çdo qelizë individuale të trupit nëpërmjet shëndoshë.
• Relief i tensioneve dhe bllokimeve në trup.
• Klienti përjeton trupin e tij të jenë të lehta dhe të këndshëm vibruese lirisht.
• Përforcimi i forcave të vetë-shëruese.
• Ndikimi pozitiv në vetë-besim, kreativitet dhe energji produktive.
• Arritja e përtërirë joie de vivre.
• Lënë të shkojnë e modelet e vjetra – një rend i ri mund të zhvillohet.

Ejani dhe përjetojnë një terapi të veçantë, ndërsa ajo është duke vizituar Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ክርስቲና ሃርትዊግ ጋር ሳህን ቴራፒ እየዘፈኑ
ወደ ውጪ ላክ ወዳጅ አጋራ ይንገሩ
ማክሰኞ, መስከረም 27, 2016 10:00 AM
ቅዳሜ, ጥቅምት 8, 2016, 4:00 ፒኤም

የራስጌ tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb ስትሪት, Gharb, Gozo (ካርታ)

ክርስቲና 8 እስከ ጥቅምት 27 ኛው ከመስከረም እስከ Bowl ቴራፒ / የድምፅ ፈውስ መዘመር ጀርመን መባ እዚህ ለመሆን በመሄድ ላይ ነው. ይህ ብቻ ነው, ስለዚህ 99603680 ላይ እውቂያ ሱ ለማስያዝ ቀጠሮ ነው.

ክርስቲና እያቀረበ ነው: ዘና ዓላማ አንድ ክፍለ € 20,00 30 ደቂቃ ይሆናል.
አስፈላጊነት ላይ በመመስረት, ፈውስ-ክፍለ ጊዜ 20 ደቂቃ ከ 60 ደቂቃ ጊዜ ክልል ውስጥ ሊለያይ ይችላል – ‘Healing’-ሕክምናዎች በደቂቃ € 1,00 ይሆናል.

99603680 ላይ ቀጠሮ እውቂያ ሱ መያዝ ነው.

መዘመር Bowl ቴራፒ / ድምጽ ማሸት ከ 5000 ዓመታት በፊት እንደ ረጅም የህንድ ፈውስ ቴራፒ ውስጥ ተግባራዊ እንደሆነ ድምፆች ውጤት ስለ ጥንታዊ እውቀት ላይ የተመሠረተ ነው. ምስራቅ ሐሳቦች እንደ ሰው እርሱ … እንዲሁ und ነው; ማለትም, ድምፅ ውጭ ተፈጥሯል. በሰው አእምሮና አካል ላይ ባህላዊ ሙዚቃ ውጤት ላይ ምርመራ እና ሙከራዎች ጤናማ ማሳጅ መሠረት ይፈጥራሉ. አንድ ሰብዓዊ ፍጡር him- / ራሷንም ሆነ በእሱ ወይም በእሷ አካባቢ ጋር “”ለረቂቅ ውስጥ”” ከሆነ, እሱ ወይም እሷ በነፃ ፈጠራ / ዋ ሕይወት ዝግጅት ላይ ቻይ ነው.

በጣም ክፍል ቲቤት እና በሰሜን ህንድ ውስጥ መዝሙር ጎድጓዳ አመጣጥ አሁንም አንድ ምሥጢር ይኖራል. በመጀመሪያው ተግባር ሁለንተናህ ቁርጥ ውሳኔ አይደለም. ስነፅሁፍ አንድ ሬዞናንስ አካል ወይም በአምልኮ ሥርዓት መተግበሪያዎች ውስጥ መሥዋዕታዊ ሳህን ሳይሆን ዕቃዎችህ እንደ አጠቃቀማቸው አድርገው መጠቀም ያብራራል.

ዝማሬ ሳህኖች ጋር በድምጽ ማሸት ዘፈን ሳህኖች አንድ ከውስጡ መዶሻ ጋር በእርጋታ አለባበስ አካል ላይ ወይም ኦራ ይመደባሉ እና እስኪደረግ ቦታ የድምፅ ሕክምና ነው. ወደ እንዲረጋጋና ማስማማቱን በመዘመር ጎድጓዳ ያለውን ንዝረት ደህንነት ስሜት እና በጣም ውጤታማ የሆነ ጥልቅ ዘና ማሳሳቱ እንዲሁም ይመስላል. ጥሩ ጤና ድምፅ እሽት ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር ያላቸውን ውስጣዊ የሚስማማ ልማት ድጋፍ እና በእነርሱ የዕለት ተዕለት ተግባራት ኃይል እና ጥንካሬ ጋር ማቅረብ. የፈጠራ ምርታማ ኃይል አዳዲስ ግፊቶችን ይቀበላሉ. አካላዊ, አእምሯዊና ስሜታዊ እና ልቦና ጉዳዮች ጋር, ድምጽ እሽት ህመም እና በየቀኑ ውጥረት, ጭንቀት, እና ጭንቀት ሊፈጥሩ የሚችሉ ችግሮች እፎይታ ለማምጣት ይረዳናል.
በጣም ጠቃሚ ውጤት
ድምፅ አንድ ሰው የመጀመሪያ እምነት ይግባኝ ጀምሮ, ጥልቅ ዘና አጥብቆ ስኬት •.
• ለሰው ማሳጅ እና የድምጽ በኩል እያንዳንዱ አካል ሴል ኅብራዊ.
• በሰውነት ውስጥ ውጥረት እና blockages የሚያሳይ ምስል.
• ደንበኛው በጣም የተደሰተ ብርሃን በነፃነት መንዘሩን ይሆን ዘንድ አካል ተሞክሮዎች.
• ራስን-እየፈወሰ ኃይሎች ማጠናከሪያ.
• በራስ የመተማመን, ፈጠራን, እና ምርታማ ኃይል ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ.
• የታደሰ joie ደ vivre ውስጥ ማግኘት.
• የድሮ ስርዓተ ንደሚያደርጉ እየተጓዙ – በዝግመተ ይችላል አዲስ ትዕዛዝ.

ኑ; እርስዋም Gozo በመጎብኘት ላይ እያለ አንድ ልዩ ሕክምና እናገኛለን!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
426 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

الغناء وعاء العلاج مع KRISTINA HARTWIG
تصدير أخبر صديق شارك
الثلاثاء 27 سبتمبر، 2016 10:00
إلى السبت 8 أكتوبر، 2016، 04:00

لوتس تل-قلب ل
28 Frenc تل الغرب شارع، غرب، غوزو (خريطة)

كريستينا سيكون هنا من ألمانيا تقدم الغناء السلطانية العلاج / صوت الشفاء من سبتمبر 27th إلى أكتوبر 8th. هذا هو طريق التعيين فقط حتى لحجز الاتصال سو على 99603680.

كريستينا تقدم: سوف جلسة لأغراض الاسترخاء يكون 30 دقيقة لل20،00 €.
“”Healing’-العلاجات ستكون 1،00 € في الدقيقة الواحدة – حسب الحاجة، قد تختلف الشفاء جلسات في نطاق زمني من 20 دقيقة إلى 60 دقيقة.

لحجز سو تعيين الاتصال على 99603680.

ويستند الغناء السلطانية العلاج / تدليك الصوت على المعرفة القديمة بشأن تأثير الأصوات التي تم تطبيقها في العلاج الشفاء الهندي طالما قبل أكثر من 5000 سنة. وفقا لأفكار الرجل الشرقي أنشئت من الصوت، أي أنه حتى … اوند. تحقيقات والتجارب على تأثير الموسيقى التقليدية على العقل البشري والجسم تشكل أساسا للتدليك سليم. إذا كان إنسان “”في تناغم”” مع وسلم / نفسها وبيئته، ثم كان هو أو هي قادرة على ترتيب حياته / بحرية وبأسلوب خلاق.

أصل الغناء السلطانيات في التبت وشمال الهند بالنسبة للجزء الأكبر لا يزال لغزا. لم تحدد وظيفتها الأصلية بالكامل. يناقش الأدب استخدامها كجهاز الرنين أو وعاء الأضاحي في تطبيقات طقوس ولكن أيضا استخدامهم الأواني الفخارية.

التدليك السليم مع الغناء السلطانيات هو العلاج الصوت حيث يتم وضع الأطباق الغناء على الجسم يرتدي أو في هالة والاستفادة منها بلطف مع مطرقة شعر. وتوحيدية مهدئ يبدو مثل جيدا الاهتزازات طيف من الغناء السلطانيات لحث على الشعور بالسعادة والاسترخاء العميق فعال جدا. مع الناس بحسن التدليك الصحية الصحيحة من شأنها دعم التنمية من الانسجام الداخلي وتوفر لهم الطاقة والقوة للقيام بمهامهم اليومية. سوف الإبداع والطاقة الإنتاجية تلقي حوافز جديدة. مع القضايا الجسدية والعقلية والعاطفية والنفسية، والتدليك السليم يساعد على توفير الإغاثة من الألم والمشاكل التي تسبب الإجهاد اليومي، والمخاوف، والقلق.
أهم الآثار
• تحقيق سريع من الاسترخاء العميق، لأن الأصوات نداء إلى ثقة الشخص الأصلي.
• تدليك لطيف والمواءمة بين كل خلية من خلايا الجسم الفردية من خلال الصوت.
• الإغاثة من التوترات والانسدادات في الجسم.
• الخبرات العميل جسمه أن تكون خفيفة سارة وتهتز بحرية.
• تدعيم القوات الشفاء الذاتي.
• تأثير إيجابي على الثقة بالنفس والإبداع والطاقة الإنتاجية.
• إعداد وتجدد بهجتنا.
• بتخليها من الأنماط القديمة – نظام جديد يمكن أن تتطور.

وتأتي تجربة علاج فريدة من نوعها في حين انها زيارة غوزو!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING Bowl թերապիա Քրիստինա Hartwig
Արտահանման Տեղեկացնել ընկերոջը Share
Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 27, 2016 թ. 10:00 AM
շաբաթ, հոկտեմբերի 8-2016, 4:00 PM

Lotus անվանումը Qalb
28 frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (քարտեզ)

Քրիստինա է լինելու այստեղ Գերմանիա քաւութեան Երգող Bowl թերապիա / Sound բուժումներն 27-րդ սեպտեմբերի 8-րդ հոկտեմբերին: Սա, ըստ նշանակման միայն այնքան Գիրք կոնտակտային Sue է 99603680.

Kristina առաջարկում է մի նիստ թուլացում նպատակներով կլինի 30 րոպե € 20,00.
«Healing’-բուժում կլինի € 1,00 մեկ րոպեի, կախված անհրաժեշտության, բուժիչ-նիստերը կարող են տարբեր լինել մի ժամանակային միջակայքը 20 րոպե 60 րոպե:

Գիրք նշանակման շփման Sue է 99603680.

Երգող Bowl Թերապիա / ձայնային մերսում, որը հիմնված է հնագույն գիտելիքների վերաբերյալ ուժի հնչյունների, որը կիրառվում է Հնդկաստանի բուժական թերապիայի, քանի դեռ ավելի քան 5000 տարի առաջ: Ըստ արեւելյան գաղափարներ մարդու ստեղծվել է ձայնի, այսինքն նա այդքան … und: Հետազոտություն եւ փորձեր վրա ազդեցության ավանդական երաժշտության վրա մարդկային մտքի եւ մարմնի հիմք առողջ մերսման. Եթե մարդը «համահունչ» հետ Նրան / իրեն եւ նրա շրջակա միջավայրին, ապա նա ի վիճակի է կազմակերպել իր / իր կյանքը ազատ եւ ստեղծագործ.

Ծագման երգող bowls է Տիբեթում եւ Հյուսիսային Հնդկաստանի մեծ մասի դեռեւս մնում է առեղծված: Նրանց բնօրինակը գործառույթը չի ամբողջությամբ որոշված: Գրականություն քննարկում է դրանց օգտագործման համար, որպես ռեզոնանսային մարմնի կամ զոհաբերության ամանի ծիսական դիմումների, այլ նաեւ դրանց օգտագործման որպես սպասք:

Sound մերսում երգող bowls է ձայնային թերապիա, որտեղ երգում bowls տեղադրվում են հագած մարմնի կամ դեպի aura եւ tapped նրբորեն զգում թակ. The հանգստացնող Հարմոնայզ հնչում, ինչպես նաեւ նուրբ թրթռումների Երգեցողություն bowls դրդել զգացում բարեկեցության եւ շատ արդյունավետ խորը թուլացում. Մարդկանց հետ լավ առողջություն առողջ մերսման կաջակցի իրենց ներքին ներդաշնակության եւ տրամադրել նրանց ուժն ու եռանդը իրենց ամենօրյա խնդիրների. Ստեղծագործականություն եւ արդյունավետ էներգետիկ կստանան նոր ազդակներ: Ֆիզիկական, մտավոր, հուզական եւ հոգեբանական խնդիրների ձայնային մերսում կօգնի բերել թեթեւացում ցավի եւ խնդիրների, որոնք առաջացնում ամենօրյա սթրեսից, ապրումները, եւ անհանգստություն.
Ամենակարեւոր էֆեկտներ
• Արագ ձեռքբերում խորը հանգստի, քանի որ ձայները դիմել անձի օրիգինալ վստահության.
• Նուրբ մերսում եւ ներդաշնակեցում յուրաքանչյուր մարմնի բջջի միջոցով ձայնային.
• Relief լարվածության եւ արգելափակման մեջ մարմնի.
• Պատվիրատուն զգում նրա մարմինը պետք է հաճելիորեն թեթեւ եւ vibrating ազատորեն:
• հզորացում ինքնակառավարման բուժման ուժերի.
• Դրական ազդեցությունը ինքնորոշման վստահության, ստեղծագործական եւ արդյունավետ էներգիայի.
• հասնելը երկարաձգվել joie de vivre:
• տալով գնալ հին նախշերով մի նոր կարգը կարող է զարգանալ:

Արի եւ զգալ մի յուրահատուկ թերապիա, երբ նա այցելում gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA Hartwig ilə fincan terapiya SINGING
Export bir dost Share deyin
Çərşənbə axşamı, Sentyabr 27, 2016 10:00 AM
Şənbə, 8 oktyabr, 2016 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (xəritə)

Kristina 8 oktyabr 27 sentyabr Bowl Therapy / Sound Şəfa Singing Almaniya təklif burada olacaq. Bu yalnız belə 99603680 əlaqə Sue kitab təyin edir.

Kristina təklif edir: istirahət məqsədləri üçün sessiya € 20,00 üçün 30 dəqiqə olacaq.
ehtiyac asılı olaraq, şəfa-sessiyalar 20 dəqiqə 60 dəqiqə bir zaman intervalında dəyişə bilər – Healing’-müalicə dəqiqədə € 1,00 olacaq.

99603680 bir təyinat Əlaqə Sue kitab.

Singing Bowl Therapy / səs masaj 5000-dən çox il bundan əvvəl kimi uzun Indian şəfa terapiya tətbiq olundu səslər təsiri ilə bağlı qədim bilik əsaslanır. Eastern fikir adam görə o … belə und deyil yəni, səs həyata yaradılmışdır. insan ağıl və bədən ənənəvi musiqi təsiri Investigations və təcrübələr səs masaj üçün əsas təşkil edir. bir insan Gününün / özü və onun ətraf mühit ilə “”tune””, onda o sərbəst və yaradıcı onun / onun həyat təşkil edə bilər.

çox hissəsi üçün Tibet və Şimali Hindistanda oxuma kase mənşəyi hələ də sirr olaraq qalır. Onların orijinal funksiyası tam müəyyən edilməyib. Ədəbiyyat bir rezonans orqan və ya ritual applications qurbanlıq fincan, həm də qab kimi istifadə onların istifadə edib.

oxuma kase ilə Sound masaj oxuma kase bir hiss toxmaq ilə yumşaq geyimli bədənin və ya aura daxil yerləşdirilmiş və tapped səs terapiya edir. sakitləşdirici harmonizasiya oxuma kase incə vibrasiya rifah hissi və çox təsirli bir dərin istirahət vadar eləcə də səslənir. yaxşı sağlamlıq səs masaj insanlar öz daxili harmoniya inkişafına dəstək olacaq və onların gündəlik vəzifələri üçün enerji və güc ilə təmin edir. Yaradıcılığı və məhsuldar enerji yeni impulslar alacaq. Fiziki, əqli, emosional və psixoloji məsələləri ilə səs masaj ağrı və gündəlik stress, narahatlıq və narahatlıq səbəb problemləri relyef gətirmək üçün kömək edəcək.
ən əhəmiyyətli təsiri
səslər bir şəxsin orijinal inam müraciət ildən, dərin istirahət Fast nail •.
• Gentle masaj və səs vasitəsilə hər bir fərdi bədən hüceyrə uyğunlaşma.
• bədən gərginlik və blockages Relief.
• müştəri xoş yüngül və sərbəst Titrəmə olmaq bədəninin yaşayır.
• öz-özünə şəfa qüvvələrinin gücləndirilməsi.
• özünə inam, yaradıcılıq və məhsuldar enerji müsbət təsiri.
• yenilənmiş joie de vivre əldə edilməsi.
• köhnə nümunələri imkan go – inkişaf edə bilər ki, yeni sifariş.

Gəlin və o Gozo səfərdə isə unikal terapiya yaşamağa!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

BOWL THERAPY SINGING Kristina Hartwig CON
Export Esaiozu lagun bati Share
Asteartea, iraila 27, 2016 10:00 AM
Larunbata, 2016 urriaren 8, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina da hemen izango da Alemanian offering Bowl Terapia / Sound Healing Kantu irailaren 27tik urriaren 8ra egingo da. Hau hitzordua da hain bakarrik kontaktu Sue erreserbatu 99603680 orrian.

Kristina eskainiko da: erlaxazioa helburuetarako Saio bat 30 minutu izango 20,00 € da.
beharren arabera, sendatzeko-saioak daiteke denbora tarte batean aldatzen dira 20 minutu eta 60 minutu – ‘Healing’-tratamenduak 1,00 € minutu bakoitzeko izango da.

hitzordua kontaktu Sue bat erreserbatu 99603680 orrian.

Kantu Bowl Terapia / soinu masaje soinuak eragina izan zen Indian sendatzeko terapia aplikatzen luze jo duela 5000 urte baino gehiago gisa dagokionez, antzinako ezagutza oinarritzen da. Ekialdeko ideia gizon arabera soinua sortu zuten, hots, orain da zuen … und. musika tradizionalaren eragina giza gogoaren eta gorputzaren gainean ikerketak eta esperimentuak osatzen soinu masaje oinarria. gizaki bat “”sintonian”” bada bera / berak eta bere ingurunearekin batera, ondoren, zuen / bere bizitza libreki eta sormenez antolatu ahal da.

Kantua Tibet eta Indiako iparraldean ontziak gehien parte jatorria oraindik misterio bat izaten jarraitzen du. Haien jatorrizko funtziorik ez dira guztiz zehazten. Literatura euren erresonantzia gorputz bat edo ritual aplikazioetan sakrifizio ontzi baina, halaber, beren baxera gisa erabiltzeko moduan erabiltzeko analizan.

Kantua ontziak Sound masaje soinu terapia bat non kantua Axtroki dira jantzita gorputza edo aura jartzen eta indarrez jo astiro-astiro sentitu Mallet bat da. lasaigarri armonizatzea soinuak kantua Axtroki dardarak leuna bultzatu baita ongizate-sentsazioa eta erlaxazio sakona oso eraginkorra. osasun ona soinu masaje pertsonekin beren barneko harmonia garapenari laguntzeko, eta horiek eskaintzen energia eta indarra bere eguneroko lanak egiteko. Sormena eta produktiboa energia bulkada berria jasoko. arazo fisiko, mental, emozional eta psikologikoa, soinu masaje arintzea ekarri mina eta eguneroko estresa, kezkak eta antsietatea eragiten duten arazoak lagunduko du.
efektu garrantzitsuena
• Fast erlaxazio sakona lorpena, soinuak pertsona baten jatorrizko konfiantza helegitea geroztik.
• Gentle masaje eta banakako gorputzaren zelula bakoitzaren soinu bidez harmonizazioa.
• tentsioak eta blokeoak gorputzean erliebea.
• Bezeroak bere gorputza esperientziak atsegina argi eta libreki bibrazio izan.
• auto-sendatzeko indarrak indartzea.
• eragin positiboa buruarekiko konfiantza, sormena eta emankorra energia orrian.
• berritu bizipoza lortzea.
• patroi zaharrak utziz – Eskaera berri bat eboluzionatzen.

Zatoz eta terapia paregabea esperimentatu zuen Gozo bisitatzen ari den bitartean!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Якая спявае чаша тэрапіі з Крысцінай Хартвіг
Экспарт Расказаць сябру Падзяліцца
Аўторак, 27 верасня 2016 10:00 раніцы
у суботу, 8 кастрычніка 2016 года, 04:00 PM

Лотас ваў-Qalb
28 Frenc Tal-Гарб Street, Gharb, Гозо (паказаць на карце)

Крысціна збіраецца быць тут з Германіі прапаноўваючы Якая спявае чаша тэрапіі / вылячэння гукам з 27 верасня па 8 кастрычніка. Гэта толькі па папярэднім запісе, так каб замовіць Сью кантактаў на 99.603.680.

Крысціна прапануе: Сеанс для мэтаў рэлаксацыі будзе 30 хвілін € 20,00.
‘Healing’-працэдуры складзе € 1,00 за хвіліну – у залежнасці ад неабходнасці, Лячэбна-сеансаў можа вар’іравацца ў дыяпазоне часу ад 20 хвілін да 60 хвілін.

Для таго, каб замовіць прызначэнне кантактаў Сью на 99.603.680.

Якая спявае чаша тэрапія / гукавы масаж заснаваны на старажытных ведах пра ўплыў гукаў, які быў ужыты ў індыйскай гаючай тэрапіі да тых часоў, як больш за 5000 гадоў таму. Па Ўсходняй чалавека ідэі быў створаны з гуку, гэта значыць ён так … унд. Даследаванні і эксперыменты па вывучэнні ўплыву традыцыйнай музыкі на чалавечы розум і цела ўтвараюць аснову для гукавога масажу. Калі чалавек знаходзіцца “”у гармоніі”” з яго- / сама і навакольнага яго асяроддзем, то ён або яна можа свабодна і творча арганізаваць яго / яе жыццё.

Паходжанне якія спяваюць чараў ў Тыбеце і Паўночнай Індыі па большай частцы да гэтага часу застаецца загадкай. Іх першапачатковая функцыя не была цалкам вызначана. Літаратура абмяркоўвае іх выкарыстанне ў якасці рэзананснага цела або ахвярнай чарай ў рытуальных прыкладаннях, але і іх выкарыстанне ў якасці посуду.

Гукавой масаж з якія спяваюць чарамі з’яўляецца звукотерапия, дзе спяваюць чары размешчаны на апранутага цела ці ў аўру і пастукала асцярожна лямцавай выбівачкай. Заспакаяльны гарманізуецца гукі, а таксама далікатныя вібрацыі якія спяваюць чараў выклікаюць пачуццё дабрабыту і вельмі эфектыўнай глыбокай рэлаксацыі. З людзьмі ў добрым моцнага здароўя масаж будзе спрыяць развіццю іх унутранай гармоніі і забяспечыць іх энергіяй і сілай для сваіх паўсядзённых задач. Крэатыўнасць і прадукцыйным энергія атрымае новыя імпульсы. З фізічных, разумовых, эмацыйных і псіхалагічных праблем, гукавой масаж дапаможа прынесці палёгку ад болю і праблем, якія выклікаюць штодзённы стрэс, неспакой і трывогу.
Найбольш важныя эфекты
• Хуткае дасягненне глыбокага паслаблення, так як гукі звярнуцца да першапачатковага даверу чалавека.
• Лёгкі масаж і ўзгадненне кожнай асобнай клеткі цела праз гук.
• Вызваленне ад напружанасці і завалаў ў арганізме.
• Кліент адчувае сваё цела, каб быць прыемна лёгкім і свабодна вібраваць.
• Узмацненне самааднаўлення сіл.
• Станоўчы ўплыў на ўпэўненасць у сабе, творчасць і плённай энергіі.
• Дасягненне зноў жыццерадаснасці.
• Адпускаючы старых мадэляў – новы парадак можа развівацца.

Прыходзьце і вопыт унікальнай тэрапіі, пакуль яна наведвае Гозо!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Kristina HARTWIG সঙ্গে বাটি থেরাপি গান গাওয়া
রপ্তানি বলো বন্ধু সেয়ার
মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর 27, 2016 10:00 পূর্বাহ্ণ
শনিবার, অক্টোবর 8, 2016, 4:00 PM তে পোস্ট করা

লোটাস Tal-Qalb
28 Frenc তাল-Gharb আল স্ট্রিট, Gharb আল, গোজো (ম্যাপ)

ক্রিস্টিনা জার্মানি নৈবেদ্য 8th অক্টোবর 27th সেপ্টেম্বর থেকে বোল থেরাপি / সাউন্ড হিলিং Singing থেকে এখানে হতে যাচ্ছে. এই শুধুমাত্র তাই 99603680 উপর বই পরিচিতি স্যু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে হয়.

ক্রিস্টিনা প্রস্তাব করা হয়: বিনোদন উদ্দেশ্যের জন্য একটি সেশন € 20,00 জন্য 30 মিনিট হবে.
প্রয়োজন তার উপর নির্ভর, নিরাময়-সেশন 20 মিনিট থেকে 60 মিনিট একটি সময় সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে – ‘Healing’-চিকিত্সা € 1,00 প্রতি মিনিট হবে.

99603680 উপর এপয়েন্টমেন্ট যোগাযোগ স্যু বুক.

Singing বোল থেরাপি / শব্দ ম্যাসেজ শব্দসমূহ প্রভাব যে অধিক 5000 বছর আগে যেমন ভারতীয় নিরাময় থেরাপির প্রয়োগ ছিল যতদিন বিষয়ে প্রাচীন জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে করা হয়. পূর্ব ধারনা মানুষের মতে শব্দ বাইরে তৈরি করা হয়েছে, অর্থাত তিনি তাই … আন্ড. তদন্ত ও মানুষের মন ও শরীরের ওপর ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের প্রভাব পরীক্ষায় শব্দ ম্যাসেজ জন্য ভিত্তি গঠন. একজন মানুষের ওয়াসাল্লাম / নিজেকে এবং তার পরিবেশের সঙ্গে “”সুর”” হয়, তাহলে সে তার / তার জীবনের অবাধে এবং সৃজনশীলতার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়.

অধিকাংশ অংশ জন্য তিব্বত ও উত্তর ভারতে গাওয়া বাটি উৎপত্তি এখনও একটি রহস্য রয়ে যায়. তাদের মূল ফাংশন বিলকুল নির্ধারিত করা হয় নি. সাহিত্য একটি অনুরণন শরীর বা অনুষ্ঠান অ্যাপ্লিকেশন বলির বাটি বরং মৃন্ময় পাত্র হিসাবে তাদের ব্যবহার হিসাবে তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে.

গান গাওয়া বাটি সঙ্গে সাউন্ড ম্যাসেজ যে কোনো সাউন্ড থেরাপি যেখানে গান গাওয়া বাটি একটি অনুভূত মুষল সঙ্গে পরা শরীরের উপর বা দেহজ্যোতি মধ্যে স্থাপন করা এবং চাপড় মেরে, গড়িয়ে হয় আস্তে হয়. শান্ত harmonizing গাওয়া বাটি মৃদু কম্পন মঙ্গল একটি অনুভূতি এবং একটি খুব কার্যকর গভীর শিথিলকরণ প্রবর্তিত সেইসাথে শোনাচ্ছে. সুস্বাস্থ্যের শব্দ ম্যাসেজ মানুষের সঙ্গে তাদের ভেতরের সম্প্রীতির উন্নয়ন সহায়তা এবং তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য জ্বালানি ও শক্তি দিয়ে তাদের প্রদান করবে. সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনশীল শক্তি নতুন সাহিত্য পাবেন. শারীরিক, মানসিক, মানসিক এবং মানসিক বিষয় নিয়ে, সাউন্ড ম্যাসেজ ব্যথা এবং সমস্যার যে দৈনন্দিন চাপ, উদ্বেগ, এবং উদ্বিগ্নতা থেকে ত্রাণ আনতে সাহায্য করবে.
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব
• গভীর শিথিলকরণ দ্রুত কৃতিত্ব, যেহেতু শব্দসমূহ একজন ব্যক্তির মূল ভরসা আপীল.
• সবিনয় ম্যাসেজ এবং সাউন্ড মাধ্যমে একে পৃথক শরীরের কোষের সমন্বয়.
• উত্তেজনা শরীরের অবরুদ্ধ ত্রাণ.
• ক্লায়েন্ট তার শরীর অনুভব pleasantly, হালকা এবং অবাধে স্পন্দিত করা.
• স্ব-নিরাময় বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি.
• আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনশীল শক্তির উপর ইতিবাচক প্রভাব.
• নবায়ন উল্লাস এর লব্ধি.
• পুরোনো নিদর্শন লেটিং যান – একটি নতুন অর্ডার বিকশিত করতে পারেন.

আসা এবং একটি অনন্য থেরাপি অনুভব সে গোজো পরিদর্শন করা হয় যখন!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING POSUDA TERAPIJA sa Kristinom Hartwig
Izvoz Reci prijatelju Podijeli
Utorak septembar 27, 2016 10:00
do subote, 8 oktobra, 2016. godine, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (karta)

Kristina će biti ovdje iz Njemačke nudi Singing Bowl Therapy / Sound Healing od 27. septembra do 8. oktobra. To je po dogovoru samo kako rezervirati kontakt Sue na 99.603.680.

Kristina se nudi: Sjednica u svrhu opuštanje će biti 30 minuta za 20,00 €.
‘Healing’-tretmani će biti 1,00 € po minuti – ovisno o potrebi, Healing-sjednice mogu varirati u vremenu rasponu od 20 do 60 minuta.

Rezervirati termin kontakt Sue na 99.603.680.

Pjevanje Bowl Therapy / zvuk masaža se temelji na drevnom znanju koje se odnose na efekt zvukova koji je primijenjen u Indian ozdravljenja terapije sve dok prije više od 5000 godina. Prema istočne ideje čovjek je stvoren od zvuka, i.e. on je tako … und. Istrage i eksperimente na snagu tradicionalne muzike na ljudski um i tijelo čine osnovu za zvuk masažu. Ako ljudsko biće je “”u skladu”” sa him- / sebe i svoje okruženje, onda on ili ona je u stanju organizirati njegov / njen život slobodno i kreativno.

Poreklo pjevanje zdjele na Tibetu i Sjeverne Indije u većini slučajeva i dalje ostaje misterija. Njihova originalna funkcija nije u potpunosti utvrđen. Književnost razmatra njihova upotreba kao rezonanca tijela ili žrtveno posudu u ritualu aplikacijama, ali i njihova upotreba kao posuđe.

Sound masaža pjevanje zdjele je zvuk terapija gdje se pjevanje zdjele stavljaju na obučena tijela ili u aure i kucnu lagano sa filca maljem. Smirivanje usklađivanje zvuči kao blagi vibracije pjevanje zdjele izazvati osjećaj blagostanja i vrlo efikasan duboko opuštanje. S ljudima dobrog zdravlja zvuk masaža će podržati razvoj svoje unutrašnje harmonije i pružiti im energiju i snagu za svoje dnevne zadatke. Kreativnost i produktivne energije će dobiti nove impulse. Uz fizičke, mentalne, emocionalne i psihološke probleme, zvuk masaža pomoći će donijeti olakšanje od bolova i problema koji uzrokuju svakodnevni stres, brige, i anksioznost.
Najvažniji efekti
• Brzo postizanje duboke relaksacije, jer zvuci apeluju na originalnom povjerenje osobe.
• Nježna masaža i usklađivanje svakog pojedinog tijela ćelije kroz zvuk.
• Reljef tenzije i blokade u tijelu.
• Klijent doživljava njegovo tijelo biti ugodno svjetlo i slobodno vibrira.
• Jačanje samoizlečenja snage.
• Pozitivan utjecaj na samopouzdanje, kreativnost i produktivan energije.
• Postizanje obnovljene joie de vivre.
• Puštanje starih obrazaca – novi poredak može evoluirati.

Dođite i doživite jedinstveni terapiju, dok je ona boravi u Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Боул Гонг ТЕРАПИЯ С КРИСТИНА Хартвиг
Export Изпрати на приятел Сподели
Вторник, 27 септември 2016 10:00 AM
до събота, 8 октомври 2016, 16:00

Lotus Тал-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Гозо (карта)

Кристина ще бъде тук от Германия предлагане пеене Bowl Therapy / Sound Healing От 27 септември до 08 октомври. Това е с предварителна уговорка само така да резервирате контакт Сю на 99603680.

Kristina предлага: Една сесия за цели релаксация ще бъде 30-та минута за € 20,00.
“”Healing’ лечения ще бъдат € 1,00 на минута – в зависимост от необходимостта, лечебни сесии могат да варират в интервала от време от 20 минути до 60 минути.

За да резервирате назначаване контакт Сю един от 99,603,680.

Пееща купа Therapy / звук масаж се основава на древните знания относно ефекта от звуци, които се прилагат в Индийския изцеление терапия толкова дълго, колкото преди повече от 5000 години. Според Източна идеи човекът е бил създаден от звук, т.е. той е толкова … унд. Изследвания и експерименти върху ефекта на традиционна музика на човешкия ум и тяло са в основата на доброто масаж. Ако човек е “”в съзвучие”” с him- / себе си и своята среда, тогава той или тя е в състояние да осигури неговото / нейното живот свободно и творчески.

Произходът на купичките пеещите в Тибет и Северна Индия за по-голямата част все още остава загадка. първоначалната им функция не е била изцяло определена. Литература обсъжда използването им като орган резонанс или жертвен купа в ритуални приложения, но и тяхното използване като глинени съдове.

Sound масаж с Боул Гонг е стабилна терапия, където Боул Гонг са пуснати на облечен тялото или в аурата и потупа леко с филц чук. Успокояващият хармонизирането звучи както и нежните вибрации на купичките пеещите предизвикват усещане за благополучие и много ефективен дълбока релаксация. С хора в добро здраве звук масаж ще подкрепи развитието на тяхната вътрешна хармония и да им осигури енергия и сила за ежедневните си задачи. Творчеството и продуктивна енергия ще получи нови импулси. С физически, умствени, емоционални и психологически проблеми, звук масаж ще помогне за облекчаване на болка и проблеми, които причиняват ежедневен стрес, тревоги и безпокойство.
Най-важните ефекти
• Бързо постигане на дълбока релаксация, тъй като звуците харесват на оригиналната доверие на човек.
• Нежен масаж и хармонизиране на всяка отделна клетка в тялото чрез звук.
• Освобождаване на напрежението и блокажи в тялото.
• Клиентът изпитва тялото му да бъде приятно светлина и вибриращи свободно.
• Укрепване на самолечение сили.
• Положително влияние върху самочувствието, творчество и продуктивна енергия.
• Постигане на обновената жизнерадост.
• Пусна старите модели – нов ред може да се развива.

Елате и се опита уникална терапия, докато тя е на посещение в Гозо!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Bol TERÀPIA AMB CRISTINA Hartwig
Exportació a un amic Compartir
Dimarts, setembre 27, 2016 10 a.m.
a dissabte, 8 d’octubre de, 2016, 16:00

Lotus tal-qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina va a ser aquí d’Alemanya oferta Bol teràpia de so curatiu / des del 27 de setembre de al 8 d’octubre. Això és només amb cita prèvia pel que el llibre de contactes de Sue en 99.603.680.

Kristina està oferint: Una sessió amb fins de relaxació serà de 30 minuts per 20,00 €.
‘Healing’-tractaments seran € 1,00 per minut – en funció de la necessitat, de curació de sessions pot variar en un rang de temps de 20 minuts a 60 minuts.

Per reservar una cita en contacte Sue 99.603.680.

Teràpia cantant bol / massatge de so es basa en el coneixement antic sobre l’efecte dels sons que es va aplicar en la teràpia de curació de l’Índia fa ja més de 5000 anys. D’acord amb les idees de l’Est home va ser creat a partir de so, és a dir, ell és tan … und. Les investigacions i experiments sobre l’efecte de la música tradicional a la ment humana i el cos formen la base per al massatge de so. Si un ésser humà està “”en sintonia”” amb ell- / ella mateixa i el seu entorn, llavors ell o ella és capaç d’organitzar el seu / la vida lliure i creativament.

L’origen dels bols cantaires al Tibet i nord de l’Índia en la seva major part segueix sent un misteri. La seva funció original no s’ha determinat totalment. Literatura discuteix el seu ús com un cos de ressonància o un bol de sacrifici en aplicacions rituals sinó també el seu ús com a vaixella.

massatge de so amb bols cantaires és una teràpia de so, on els bols cantaires es col·loquen en el cos vestit oa l’aura i colpejar-lleugerament amb un martell de feltre. L’harmonització calmant sons, així com les suaus vibracions dels bols cantaires indueixen una sensació de benestar i una profunda relaxació molt eficaç. Amb les persones amb bona salut massatge sonor donarà suport al desenvolupament de la seva harmonia interior i els proporcionen l’energia i la força de les seves tasques diàries. La creativitat i l’energia productiva rebran nous impulsos. Amb problemes físics, mentals, emocionals i psicològics, massatge de so l’ajudarà a portar alleujament del dolor i els problemes que causen estrès diari, les preocupacions i l’ansietat.
Els efectes més importants
• assoliment ràpid de relaxació profunda, ja que els sons originals apel·len a la confiança d’una persona.
• Un massatge suau i harmonització de cada cèl·lula del cos individual a través del so.
• L’alleujament de tensions i bloquejos en el cos.
• El client experimenta el seu cos per estar il·luminat de forma agradable i vibrant lliurement.
• Reforç de les forces d’autocuració.
• Influència positiva en l’autoestima, la creativitat i l’energia productiva.
• L’assoliment d’una renovada alegria de viure.
• Deixant de banda els vells patrons – un nou ordre pot evolucionar.

Vine i experimenta una teràpia única, mentre ella està visitant Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Ambahan panaksan Therapy SA Kristina HARTWIG
Export Sultihi ang usa ka higala Share
Martes, Septiyembre 27, 2016 10:00 AM
sa Sabado, Oktubre 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina mahimong dinhi gikan sa Alemanya nga halad-awit Bowl Therapy / Sound-ayo gikan sa 27th Septyembre ngadto sa 8th Oktubre. Kini mao ang pinaagi sa pagtudlo lamang sa mao nga sa Basahon sa contact Sue sa 99603680.

Kristina ang halad-nga-: Usa ka sesyon alang sa mga katuyoan kalingawan mahimong 30 minutos alang sa € 20,00.
‘Healing’-mga tambal mahimong € 1,00 kada minuto – depende sa panginahanglan, pag-ayo-sesyon mahimong magkalahi sa usa ka panahon range gikan sa 20 minutos ngadto sa 60 minutos.

Sa basahon sa usa ka appointment contact Sue sa 99603680.

Ang pag-awit Bowl Therapy / tingog masahe gipasukad sa karaang kahibalo mahitungod sa epekto sa mga tingog nga gigamit sa Indian-ayo therapy samtang labaw pa kay sa 5000 ka mga tuig na ang milabay. Sumala sa Eastern nga mga ideya ang tawo gilalang gikan sa tingog, pananglitan siya mao ang sa ingon … und. Imbestigasyon ug eksperimento sa sa epekto sa tradisyonal nga musika sa tawhanong hunahuna ug sa lawas sa paghimo sa mga basehan alang sa tingog sa pagmasahe. Kon ang usa ka tawo mao ang “”sa tune”” uban sa iyang / sa iyang kaugalingon ug sa iyang palibot, nan siya mao ang makahimo sa pag-arrange sa iyang / sa iyang kinabuhi sa walay bayad ug mamugnaong.

Ang sinugdanan sa pag-awit panaksan sa Tibet ug Northern India alang sa labing bahin sa gihapon nagpabilin nga usa ka misteryo. Ang ilang orihinal nga function wala sa bug-os determinado. Mga literatura naghisgot sa ilang paggamit sa ingon nga sa usa ka resonance lawas o halad panaksan sa ritwal nga mga aplikasyon apan usab sa ilang paggamit sa ingon nga crockery.

Tingog masahe sa pag-awit panaksan mao ang usa ka tingog therapy diin sa pag-awit panaksan nga gibutang sa ibabaw sa mga nagsul-ob nga lawas o sa aura ug tapped sa kalumo sa usa ka gibati pakang. Ang makapakalma sa pagpahiuyon tunog ingon man sa malumo vibrations sa pag-awit panaksan gipilit sa usa ka pagbati sa kaayohan ug usa ka epektibo nga lawom nga kalingawan. Uban sa mga tawo sa maayo nga panglawas nga tingog pagmasahe mosuporta sa pagpalambo sa ilang sulod nga panag-uyon ug sa paghatag kanila uban sa kusog ug kalig-on alang sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton. Pagkamamugnaon ug mabungahon enerhiya makadawat sa bag-ong signal. Uban sa pisikal, mental, emosyonal ug sikolohikal nga mga isyu, tingog masahe makatabang sa pagdala sa kahupayan gikan sa kasakit ug mga problema nga hinungdan sa adlaw-adlaw nga kapit-os, mga kabalaka, ug kabalaka.
Ang labing importante nga mga epekto
• Puasa kalampusan sa lawom nga kalingawan, tungod kay ang mga tingog pagdangup ngadto sa orihinal nga pagsalig sa usa ka tawo.
• Malumo nga pagmasahe ug ipon sa matag indibidwal nga selula sa lawas pinaagi sa tingog.
• Ang Relief sa tensyon ug mga blockages sa lawas.
• Ang kliyente makasinati sa iyang lawas nga pleasantly kahayag ug nagkurog nga sa walay bayad.
• Reimpors sa-sa-kaugalingon sa pag-ayo nga pwersa.
• Positibo nga impluwensya sa-sa-kaugalingon nga pagsalig, pagkamamugnaon ug mabungahon nga enerhiya.
• Pagkabaton sa nabag-o nga mga joie de vivre.
• Ang pagsalikway sa daan nga mga sumbanan – sa usa ka bag-o nga order mahimo evolve.

Umari kamo, ug makasinati og usa ka talagsaon nga therapy samtang siya sa pagbisita sa Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Kuimba mbale mankhwala NDI Kristina HARTWIG
Tumizani Uzani mnzanu Share
Lachiwiri, September 27, 2016 10:00 AM
kuti Loweruka, October 8, 2016, 4:00 PM

Zamaluwa ro-Qalb
28 Frenc ro-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina adzakhala kuno ku Germany nsembe Kuimba Bowl Therapy / Sound Machiritso ochokera 27 September kuti 8. October. Izi ndi kuikidwa kokha buku kukhudzana Sue pa 99603680.

Kristina akupereka: gawo A zolinga zosangalatsa adzakhala Mphindi 30 € 20,00.
‘Healing’-mankhwala adzakhala € 1,00 mphindi – malinga ndi kufunika, machiritso-magawo zingasiyane mu nthawi osiyanasiyana kuchokera Mphindi 20 mphindi 60.

Buku mkumano kukhudzana Sue pa 99603680.

Kuimba Bowl Therapy / kutikita kulira chifukwa cha kudziwana zokhudza mmene mawu amene agwiritsidwa ntchito Indian machiritso mankhwala bola ngati zaka zoposa 5000 zapitazo. Malinga ndi maganizo East munthu analengedwa mu phokoso, i.e. iye ndi … und. Zofufuza ndi zatsopano pa zotsatira za nyimbo chikhalidwe pa malingaliro a munthu ndi thupi maziko kutikita phokoso. Ngati munthu ali “”mu nyimbo”” ndi yekha / yekha ndi malo ake, ndiye iye akhoza kukonza ake / moyo wake momasuka ndi akumvera.

Chiyambi cha mbale kuimba Tibet ndi kumpoto kwa India kwakukulukulu Zatsala chinsinsi. ntchito zawo za sichinayambe mwathunthu mtima. Literature ikufotokoza ntchito yawo monga kumveka thupi kapena mbale nsembe ntchito mwambo komanso ntchito zawo monga ziwiya za kukhitchini.

Sound kutikita ndi kuimba mbale ndi mkokomo mankhwala kumene kuimba mbale anayikidwa pa thupi atavala kapena aura ndi ankatha mokoma ndi mwake kutenga nyundo yamtengo. The Kugwirizanitsa pansi anthuwo zikumveka komanso Phokoso waulemu wa mbale nyimbo kukopa maganizo komanso ndi othandiza kwambiri kwambiri zosangalatsa. Ndi anthu abwino bwinobwino kutikita adzavomereza chitukuko cha mogwirizana awo mumtima ndipo apatseni ndi mphamvu pa ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Zilandiridwenso ndi mphamvu zipatso adzalandira zikhumbo zatsopano. Nkhanizi thupi, maganizo ndi maganizo, kutikita phokoso chingatithandize mpumulo ku zowawa ndi mavuto amene amayambitsa nkhawa tsiku ndi tsiku, nkhawa, ndi nkhawa.
Zotsatira zofunika kwambiri
• Fast kukwaniritsa zosangalatsa kwambiri, chifukwa phokoso pamtima kukhulupirira munthu choyambirira.
• Ofatsa kutikita ndi harmonization wa bungwe munthu cell mwa kulira.
• Relief cha kusagwirizana ndi blockages mu thupi.
• The kasitomala amakhala thupi lake kukhala mokondwa kuwala ndi akututuma momasuka.
• zolimba wa asilikali ndiponso-kuchiritsa.
• Zabwino chikoka pa azidzidalira, zilandiridwenso ndi mphamvu zipatso.
• kupeza alikukonzeka joie de A vivre.
• Kuleka zoipa zakale – watsopano akhoza kusintha.

Bwerani ndi mwayi mankhwala wapadera pamene iye kuyendera Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

钵疗法KRISTINA HARTWIG
出口给朋友分享
周二2016年9月27日上午10时
星期六,2016年10月8日下午4:00

莲花TAL-Qalb
28 Frenc塔尔 – Gharb的街,加尔卜,戈佐岛(图)

克里斯蒂娜是要由德国发行从9月27日钵疗法/声音愈合10月8日在这里。这是只接受预约,以便预订联系苏在99603680。

克里斯蒂娜是提供:一个放松的目的会议将是30分钟€20,00。
‘Healing’-疗法将是€1,00分钟 – 根据需要,治疗的会话可以在时间范围内变化,从20分钟至60分钟。

要预约联系苏在99603680。

钵疗法/声音按摩是基于有关被印度愈合治疗,只要应用为超过5000多年前的声音效果古代知识。据东方思想男子创造出来的声音,即他是如此… UND。传统音乐对人的心灵和身体的影响的调查和实验,形成了健全的按摩的基础。如果一个人是“中调”与他/她自己以及他或她的环境,那么他或她能够自由地,创造性地安排他/她的生活。

在西藏和印度北部的歌唱碗大部分的起源仍然是个谜。其原有的功能尚未完全确定。文学讨论他们作为共振体或仪式应用牺牲碗也是他们作为餐具的使用用途。

按摩的声音歌唱碗是一个合理的治疗,其中歌唱碗放置在身体穿着或进入光环,并轻轻拍打用毡槌。平静融洽的声音和歌唱碗温柔的振动引起的福祉的感觉,一个非常有效的深度放松。随着人们健康的声音按摩会支持他们的内心的和谐发展,为他们提供能量和力量为他们的日常工作。创造力和生产力的能量将获得新的推动力。随着生理,心理,情感和心理问题,完善的按摩,将有助于从痛苦和造成生活压力,担忧和焦虑的问题纾缓。
最重要的影响
•深度放松的快速实现,因为声音吸引了人的原始的信任。
•轻柔的按摩,并通过完善的每一个人身体细胞的协调统一。
•在身体紧张和堵塞的救济。
•客户体验他的身体是愉快轻,振动自如。
•自愈力增强。
•在自信心,创造力和生产力的能量积极的影响。
•再起贪一时之快素养。
•旧模式放手 – 一个新的秩序可以进化。

来吧,当她参观戈佐体验独特的疗法!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

缽療法KRISTINA HARTWIG
出口給朋友分享
週二,2016年9月27日10:00 AM
星期六,2016年10月8日下午4:00

蓮花TAL-Qalb
28 Frenc塔爾 – Gharb的街,加爾卜,戈佐島(圖)

克里斯蒂娜是要由德國發行從9月27日缽療法/聲音癒合10月8日在這裡。這是只接受預約,以便預訂聯繫蘇在99603680。

克里斯蒂娜是提供:一個放鬆的目的會議將是30分鐘€20,00。
‘Healing’-療法將是€1,00分鐘 – 根據需要,治療的會話可以在時間範圍內變化,從20分鐘至60分鐘。

要預約聯繫蘇在99603680。

缽療法/聲音按摩是基於有關被印度癒合治療,只要應用為超過5000多年前的聲音效果古代知識。據東方思想男子創造出來的聲音,即他是如此… UND。傳統音樂對人的心靈和身體的影響的調查和實驗,形成了健全的按摩的基礎。如果一個人是“中調”與他/她自己以及他或她的環境,那麼他或她能夠自由地,創造性地安排他/她的生活。

在西藏和印度北部的歌唱碗大部分的起源仍然是個謎。其原有的功能尚未完全確定。文學討論他們作為共振體或儀式應用犧牲碗也是他們作為餐具的使用用途。

按摩的聲音歌唱碗是一個合理的治療,其中歌唱碗放置在身體穿著或進入光環,並輕輕拍打用氈槌。平靜融洽的聲音和歌唱碗溫柔的振動引起的福祉的感覺,一個非常有效的深度放鬆。隨著人們健康的聲音按摩會支持他們的內心的和諧發展,為他們提供能量和力量為他們的日常工作。創造力和生產力的能量將獲得新的推動力。隨著生理,心理,情感和心理問題,完善的按摩,將有助於從痛苦和造成生活壓力,擔憂和焦慮的問題紓緩。
最重要的影響
•深度放鬆的快速實現,因為聲音吸引了人的原始的信任。
•輕柔的按摩,並通過完善的每一個人身體細胞的協調統一。
•在身體緊張和堵塞的救濟。
•客戶體驗他的身體是愉快輕,振動自如。
•自愈力增強。
•在自信心,創造力和生產力的能量積極的影響。
•再起貪一時之快素養。
•舊模式放手 – 一個新的秩序可以進化。

來吧,當她參觀戈佐體驗獨特的療法!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Cantannu suppera SUPERSTORE WITH Kristina HARTWIG
Sapienza ai un amicu Share
Martedì, 27 di sittèmmiru, 2016 10:00 AM
à Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus ten-Qalb
28 Bell Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (Mappa)

Kristina si puderà esse quì da Germania, dunannu Singing Sauce spirituale / Sound agopuntura da 27 di settembre à 8 di uttùviru. Quissa hè solu nantu à appuntamentu tantu à pagà u cuntattu Sue nantu à 99603680.

Kristina hè chì porghjenu: A a sessione di u prugettu di rilassamentu sarà 30 minuti per € 20,00.
‘Healing’-di trattamenta sarà € 1,00 € per Renato – segunda u bisognu, ascu-dischettu po chi fatzu cambiat a na cullizzioni tempu da 20 minuti à 60 minuti.

Per riservà capunanzu una Sue cuntattu appuntamentu in u 99603680.

Singing Sauce spirituale Massage / rimore si basa supra la canuscenza ‘antica chì tocca u effettu di populu corsu chì fù applicata à figure miraculosa Indianu allungati accussì tantu più chè di 5000 anni fa. Sicondu a Eastern omu idei statu creatu fora di sonu, i.e. ch’ellu hè cusì … UND. Enquête e sperienze nantu à l ‘effettu di a musica tradiziunale nantu à i menti umana e corpu di furmari li basi di Massage sonu. Sè un essaru umanu hè “”in u ritimu”” cu him- / idda stissa di e so o di u so ambiente, tandu ch’ellu o ch’ella hè capaci à acconcianu u so / a so vita in libertà è Start.

L ‘urìggini di li conchi di cantu in Tibet è Northern India po sa prus parti ferma sempri un misteru. Teniant previstu ùn hè statu veramente ditarminatu. Letteratura discusses u so usu comu un corpu Lindblad o suppera sacrificali in appiicazioni rituali, ma dinù a so vucazione urighjinali.

Massage Sound cun conchi cantu hè un Multilingua sonu unni conchi cantu, sò pusatu supra lu corpu tuttu o in u francese aura è istratti strata cu ‘na pigskin si sintevanu. U harmonizing calming la sirena, comu puru lu graditu pivoine di i conchi di cantu Invitanu un sintimu di binistà è un rilassamentu spechju assai Calabbria. Cù ghjente in bona Massage sonu a salute ti pussede micca u sviluppu di a so armunia nternu è li derà cù energia è a forza di u so ogni ghjornu. A criatività è energia pruduttivu ricivarete una nova impulses. Cu nesci fisicu, mintali, emutivu e custumi, massage sonu m’aiuti a purtari succorsu da lu duluri e difficultà chì à rallentà ddoi cutidianu, preoccupa, è angosce.
L ‘effetti cchiù mpurtanti
• uttinuti Fast di spechju rilassamentu, dipoi u populu corsu: appellu à cuntrollu ghjudiziariu urighjinariu d’una persona.
• Massage gentile e harmonization di ogni cellula individuale corpu à traversu sonu.
• sollievo de tinzioni e blockages in u corpu.
• U cliente erasmus di u so corpu à esse lume piacèvuli e bar senza priculu.
• rinforzi di e forze self-curativi.
• influenza queruli nantu à self-di canusciri, a creatività è energia pruduttivu.
• ottenimentu di rinnuvatu joie francese De vivre Santa.
• Terzetti dammi tempu di vecchiu essayer – un novu ordini pò evoluèghjani.

Veni è campà una cuccina unica mentri chi idda veni a visità Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Pjevanje Bowl terapija s Kristinom Hartwig
Izvoz Javi prijatelju Podijeli
Utorak, 27. rujna, 2016 10:00
do subote, 8. listopada 2016., 4:00 PM

Lotus tal-Qalbu
28 Frenc Tal-Gharb ulica, Gharb, Gozo (karta)

Kristina će biti ovdje iz Njemačke ponudom pjevačko Bowl terapija / Sound Liječenje od 27. rujna do 8. listopada. To je po dogovoru samo kako rezervirati kontakt Sue na 99603680.

Kristina nudi: Sjednica u svrhu opuštanja biti će 30 minuta za 20,00 €.
‘Healing’-tretmani bit će 1,00 € po minuti – ovisno o potrebi, ljekovita-sjednice može varirati u vremenskom rasponu od 20 minuta do 60 minuta.

Kako bi rezervirali termin za kontakt Sue na 99603680.

Pjevanje Bowl terapija / zvuk masaža se temelji na drevnom znanju o učinku od zvukova koji se primjenjuje u indijskom ljekovitim terapije tako dugo dok je prije više od 5000 godina. Prema istočne ideje Čovjek je stvoren od zvuka, tj on je tako … und. Istraživanja i eksperimenti o utjecaju tradicionalne glazbe na ljudski um i tijelo čine osnovu za zvučnu masažu. Ako ljudsko biće je “”u skladu”” s him- / sama i njegovog okruženja, onda on ili ona je u mogućnosti da se slobodno i kreativno dogovoriti njegov / njezin život.

Podrijetlo pjevanje zdjele u Tibetu i sjeverne Indije za najveći dio i dalje ostaje misterija. Njihova izvorna funkcija nije u potpunosti utvrđeno. Literatura govori o njihovu uporabu kao tijelo rezonancije ili žrtvene posude u ritualnim aplikacija, ali i njihovu uporabu kao posuđa.

Zvučna masaža pjevanje zdjele je zvuk terapija, gdje se pjevanje zdjele stavlja na odjevenog tijela ili u auri i odvodom nježno s filca malj. Umirujućem usklađivanja zvuči kao i nježne vibracije pjevanje zdjele izazivaju osjećaj ugode i vrlo učinkovite duboko opuštanje. S ljudima u dobrom zdravlju zvuka masaža će podržati razvoj njihovog unutarnjeg sklada i pružiti im energiju i snagu za svoje dnevne zadatke. Kreativnost i produktivna energija će dobiti nove impulse. S fizičkim, mentalnim, emocionalnim i psihološkim problemima, zvuk masaža pomoći će donijeti olakšanje od bolova i problema koje uzrokuju svakodnevni stres, brige i tjeskobe.
Najznačajniji učinci
• Brzo postizanje duboke relaksacije, jer zvukovi se svidjeti osobe izvornom povjerenja.
• Nježna masaža i usklađivanje svake pojedine tjelesne stanice kroz zvuk.
• Ublažavanje napetosti i blokada u tijelu.
• klijent doživljava svoje tijelo da bude ugodno svjetlo i vibrira slobodno.
• Jačanje samoliječenja snaga.
• Pozitivan utjecaj na samopouzdanje, kreativnost i produktivne energije.
• Ostvarivanje obnavlja joie de vivre.
• otpuštanju starih obrazaca – novi poredak može razvijati.

Dođite i doživite jedinstven terapiju, a ona je u posjetu Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Syngeskål Behandling med KRISTINA HARTWIG
Eksport Tip en ven Del
Tirsdag, 27 September, 2016 10:00
til lørdag, 8 oktober, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 frans Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kort)

Kristina kommer til at være her fra Tyskland tilbyder Singing Bowl terapi / Sound Healing fra 27 September – 8 oktober. Dette er kun efter aftale, så for at booke kontakt Sue på 99.603.680.

Kristina tilbyder: En session for afslapning formål vil være 30 minutter for € 20,00.
‘Healing’-behandlinger vil være € 1,00 per minut – afhængigt af behovet, kan healing-sessioner varierer i et tidsinterval fra 20 minutter til 60 minutter.

For at booke en aftale kontakt Sue på 99.603.680.

Singing Bowl Terapi / lyd massage er baseret på gammel viden om effekten af lyde, der blev anvendt i indisk healing terapi, så længe mere end 5000 år siden. Ifølge østlige ideer mennesket blev skabt ud af lyd, dvs. han er så … und. Undersøgelser og eksperimenter på effekten af traditionel musik på det menneskelige sind og krop danne grundlag for sund massage. Hvis et menneske er “”i tune”” med ham- / hende selv og hans eller hendes omgivelser, så han eller hun er i stand til at arrangere hans / hendes liv frit og kreativt.

Oprindelsen af de syngende skåle i Tibet og Nordindien for det meste er stadig et mysterium. Deres oprindelige funktion ikke fuldstændigt har fastlagt. Litteratur diskuterer deres anvendelse som en resonans krop eller offerskål i rituelle applikationer, men også deres anvendelse som porcelæn.

Lyd massage med syngende skåle er en sund terapi, hvor syngende skåle er placeret på klædt krop eller ind i aura og bankes forsigtigt med en filt hammer. Den beroligende harmonisering lyder samt de blide vibrationer af syngende skåle fremkalde en følelse af velvære og en meget effektiv dyb afslapning. Med folk i godt helbred lyd massage vil støtte udviklingen af deres indre harmoni og give dem energi og styrke til deres daglige opgaver. Kreativitet og produktiv energi vil modtage nye impulser. Med fysiske, mentale, følelsesmæssige og psykologiske problemer, vil lyd massage bidrage til at bringe lindring af smerter og problemer, der forårsager daglige stress, bekymringer og angst.
De vigtigste virkninger
• Hurtig opnåelse af dyb afslapning, da lydene appellere til en persons oprindelige tillid.
• Blid massage og harmonisering af hver enkelt krop celle gennem lyd.
• Aflastning af spændinger og blokeringer i kroppen.
• Klienten oplever hans krop til at blive behageligt lys og vibrerende frit.
• Styrkelse af selvhelbredende kræfter.
• Positiv indflydelse på selvtillid, kreativitet og produktiv energi.
• Opnåelse af fornyet livsglæde.
• At slippe gamle mønstre – en ny ordre, kan udvikle sig.

Kom og oplev en unik terapi, mens hun er på besøg Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Klankschaal Therapie met KRISTINA HARTWIG
Export Vertel een vriend Delen
Dinsdag 27 september, 2016 10:00
tot zaterdag 8 oktober, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kaart)

Kristina gaat om hier te zijn uit Duitsland aanbieden Klankschaal Therapie / Sound Healing van 27 september – 8 oktober. Dit is alleen op afspraak om zo te boeken contact Sue op 99.603.680.

Kristina is het aanbieden van: Een sessie voor ontspanning doeleinden zal worden 30 minuten voor € 20,00.
‘Healing’-behandelingen zal zijn € 1,00 per minuut – afhankelijk van de behoefte, kan healing-sessies variëren in een tijdsbestek van 20 minuten tot 60 minuten.

Om een afspraak contact Sue op 99603680 boeken.

Klankschaal Therapie / geluid massage is gebaseerd op de oude kennis over het effect van geluiden die zo lang in de Indiase genezing therapie werd toegepast als meer dan 5000 jaar geleden. Volgens de Oost-ideeën man is ontstaan uit het geluid, dat wil zeggen, hij is zo … und. Onderzoeken en experimenten naar het effect van traditionele muziek op het menselijk lichaam en geest vormen de basis voor een gezond massage. Als een mens is “”in lijn”” met hem- / haarzelf en zijn of haar omgeving, dan is hij of zij in staat is om zijn / haar leven vrij en creatief te regelen.

De oorsprong van de klankschalen in Tibet en Noord-India voor het grootste deel nog steeds een mysterie. Hun oorspronkelijke functie is niet geheel en al bepaald. Literatuur beschrijft het gebruik als klankkast of offer kom rituele toepassingen maar ook hun toepassing als serviesgoed.

Sound massage met klankschalen is een goede therapie waarbij klankschalen op het geklede lichaam of in de aura voorzichtig met een vilten hamer worden gebracht en benut. De kalmerende harmoniserende klanken evenals de zachte trillingen van de klankschalen leiden tot een gevoel van welzijn en een zeer effectieve diepe ontspanning. Met mensen in goede gezondheid klankmassage zal de ontwikkeling van hun innerlijke harmonie te ondersteunen en hen te voorzien van energie en kracht voor hun dagelijkse taken. Creativiteit en productieve energie zal nieuwe impulsen krijgen. Met een fysieke, mentale, emotionele en psychologische kwesties, wordt het geluid massage helpen om verlichting van pijn en problemen die de dagelijkse stress, zorgen, en angst veroorzaken te brengen.
De belangrijkste effecten
• Snelle realisatie van diepe ontspanning, omdat de geluiden een beroep doen op een persoon originele vertrouwen.
• zachte massage en harmonisatie van elk individueel lichaam cel door middel van geluid.
• Verlichting van spanningen en blokkades in het lichaam.
• De klant ervaart zijn lichaam aangenaam licht en vrij trillende zijn.
• Versterking van de zelfhelende krachten.
• Positieve invloed op het zelfvertrouwen, creativiteit en productieve energie.
• Het bereiken van hernieuwde joie de vivre.
• Het loslaten van oude patronen – een nieuwe orde kan evolueren.

Kom en ervaar een unieke therapie terwijl ze een bezoek aan Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Tibetská mísa THERAPY s Kristinou Hartwig
Export Řekněte přátelům Sdílejte
Úterý 27 září 2016 10:00
do soboty, 8. října 2016, 4:00 odpoledne

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina se tu bude z Německa nabídkami, tibetská mísa terapeutické / Léčení zvukem od 27. září do 8. října. Toto je pouze na objednávku, takže si objednat kontaktní Sue na 99603680.

Kristina nabízí: Relace pro rekreační účely bude 30 minut za € 20,00.
“”Healing’-procedury bude 1,00 € za minutu – v závislosti na potřebě, hojení zasedání se může měnit v časovém rozmezí od 20 do 60 minut.

Chcete-li si domluvit schůzku kontaktní Sue na 99603680.

Singing Bowl Therapy / zvuk masáž je založena na dávné znalosti týkající se vlivu zvuků, které bylo použito v indickém hojení terapie tak dlouho, jak před více než 5000 lety. Podle myšlenky východní mužem byl vytvořen ven zvuku, tj. On je tak … und. Zkoumání a pokusy o účinku tradiční hudby na lidskou mysl a tělo tvoří základ pro zvukovou masáž. Pokud je člověk “”ladí”” s him- / sama a jeho nebo její prostředí, pak on nebo ona je schopna zajistit jeho / její život svobodně a kreativně.

Původ zpěvu mísy v Tibetu a severní Indii z větší části stále zůstává záhadou. Jejich původní funkci nebyl zcela stanoven. Literatura popisuje jejich použití jako rezonanční orgánu nebo obětní misky rituální aplikacích, ale také jejich použití jako nádobí.

Zvuková masáž zpěvu mísy je zvuková terapie, kde jsou zpívat mísy umístí na oblečeného těla, nebo do aury a poklepal jemně plstěným paličkou. Uklidňující harmonizační zní stejně jako jemné vibrace zpěvu mísy navodit pocit pohody a velmi efektivní hlubokou relaxaci. S lidmi v dobrém zdravotním stavu zvukové masáži bude podporovat rozvoj jejich vnitřní harmonie a poskytnout jim energii a sílu pro své každodenní úkoly. Kreativita a produktivní energie bude přijímat nové impulsy. S fyzické, mentální, emocionální a psychické otázek bude zvuk masáž pomůže přinést úlevu od bolesti a problémů, které způsobují každodenní stres, starosti a úzkosti.
Nejdůležitější účinky
• Rychlé dosažení hluboké relaxace, protože zvuky odvolat k původnímu důvěře člověka.
• Jemná masáž a harmonizaci každé jednotlivé buňce těla prostřednictvím zvuku.
• Zmírnění napětí a zablokování v těle.
• Klient zažívá své tělo příjemně lehké a volně vibruje.
• Posílení samoregenerační sil.
• Kladný vliv na sebevědomí, kreativitu a produktivní energie.
• Dosažení obnovena radosti ze života.
• pustil starých vzorů – nová objednávka může vyvíjet.

Přijďte i Vy zažít jedinečnou terapii, zatímco ona je na návštěvě Gozo!

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA HARTWIG
Export Tell a friend Share
Tuesday, September 27, 2016 10:00 AM
to Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina is going to be here from Germany offering Singing Bowl Therapy/Sound Healing from 27th September to 8th October. This is by appointment only so to book contact Sue on 99603680.

Kristina is offering: A session for relaxation purposes will be 30 minutes for € 20,00.
‘Healing’-treatments will be € 1,00 per minute – depending on the need, healing-sessions may vary in a time range from 20 minutes to 60 minutes.

To book an appointment contact Sue on 99603680.

Singing Bowl Therapy / sound massage is based on ancient knowledge concerning the effect of sounds that was applied in Indian healing therapy as long as more than 5000 years ago. According to Eastern ideas man was created out of sound, i.e. he is so…und. Investigations and experiments on the effect of traditional music on the human mind and body form the basis for sound massage. If a human being is “”in tune”” with him- /herself and his or her environment, then he or she is able to arrange his / her life freely and creatively.

The origin of the singing bowls in Tibet and Northern India for the most part still remains a mystery. Their original function has not been wholly determined. Literature discusses their use as a resonance body or sacrificial bowl in ritual applications but also their use as crockery.

Sound massage with singing bowls is a sound therapy where singing bowls are placed on the dressed body or into the aura and tapped gently with a felt mallet. The calming harmonizing sounds as well as the gentle vibrations of the singing bowls induce a feeling of well-being and a very effective deep relaxation. With people in good health sound massage will support the development of their inner harmony and provide them with energy and strength for their daily tasks. Creativity and productive energy will receive new impulses. With physical, mental, emotional and psychological issues, sound massage will help to bring relief from pain and problems that cause daily stress, worries, and anxiety.
The most important effects
•Fast achievement of deep relaxation, since the sounds appeal to a person’s original trust.
•Gentle massage and harmonization of each individual body cell through sound.
•Relief of tensions and blockages in the body.
•The client experiences his body to be pleasantly light and vibrating freely.
•Reinforcement of self-healing forces.
•Positive influence on self-confidence, creativity and productive energy.
•Attainment of renewed joie de vivre.
•Letting go of old patterns – a new order can evolve.

Come and experience a unique therapy while she is visiting Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Kantante BOWL terapio kun Kristina Hartwig
Eksporti Diri amikon Konigi
Mardo, Septembro 27, 2016 10:00 AM
al sabato, oktobro 8, 2016, 4:00 ptm

Lotuso Nomo Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapo)

Kristina tuj estos tie de Germanio oferon Singing Bovlo Terapio / Sound Healing de 27 septembro ĝis 8-a de oktobro. Tio estas por nomumo nur por rezervi detalo Sue sur 99603680.

Kristina proponas: Sesio por malstreĉiĝo celoj estos 30 minutoj por € 20.00.
‘Healing’-traktadoj estos € 1.00 por minuto – laŭ la bezono, resanigo-kunsidoj povas varii en tempo intervalo de 20 minutoj al 60 minutoj.

Rezervi rendevuon detalo Sue sur 99603680.

Kantante Bovlo Terapio / sono masaĝo baziĝas sur antikvaj scion pri la efiko de sonoj kiuj estis aplikitaj en hinda resanigo terapio dum pli ol 5000 jaroj. Laŭ orienta ideoj viro estis kreita el sono, tio estas: li estas tiom … und. Esploroj kaj eksperimentoj sur la efekto de tradiciaj muziko sur la homa menso kaj korpo formas la bazon por sono masaĝo. Se homo estas “”en melodio”” kun him- / mem kaj sian medion, tiam li aŭ ŝi povas aranĝi sian / ŝian vivon libere kaj kreive.

La origino de la kantanta bovlojn en Tibeto kaj Norda Hindio plejparte daŭre restas mistero. Ilia origina funkcio ne estis tute determinita. Literaturo diskutas ilian uzon kiel resono korpo aŭ ofera bovlo en ceremoniaro aplikoj sed ankaŭ ilia uzo kiel crockery.

Sono masaĝo kun kantado bovloj estas sono terapio kie kantado bovloj estas metitaj sur la vestita korpo aŭ en la aŭro kaj frapetis delikate per felto maleo. La trankviligante harmoniigo sonas same kiel la milda vibrado de la kanto kalikoj indukti senton de bonstato kaj tre efika profundan malstreĉiĝon. Kun homoj en bona sano sono masaĝo subtenos la evoluon de ilia interna harmonio kaj provizi ilin kun energio kaj forto por iliaj ĉiutagaj taskoj. Creatividad kaj produkteman energion ricevos novajn impulsojn. Kun fizika, mensa, emocia kaj psikologia temoj, sono masaĝo helpos alporti krizhelpon de doloro kaj problemoj kiuj kaŭzas ĉiutaga streso, ĉagrenoj kaj angoro.
La plej gravaj efikoj
• Rapida atingo de profunda malstreĉiĝo, kiam la sonoj apelacii al persono origina fido.
• Gentle masaĝo kaj harmoniigo de ĉiu individua korpo ĉelo tra sono.
• Reliefo de streĉitecoj kaj blokadoj en la korpo.
• La kliento spertas sian korpon esti agrable lumo kaj vibranta libere.
• Plifortikigo de mem-resanigo fortoj.
• Pozitivaj influo sur memfido, kreivo kaj produkteman energion.
• Akiro de renovigita joie de vivre.
• Lasanta go de maljuna ŝablonoj – nova ordo povas evolui.

Venu kaj sperti unikan terapio dum ŝi punas Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Laulmine BOWL ravi KRISTINA HARTWIG
Ekspordi Räägi sõbrale Jaga
Teisipäev 27 september, 2016 10:00
kuni laupäev, 8. oktoober, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kaart)

Kristina saab olema siin Saksamaalt pakkumise Singing Bowl Therapy / Sound Healing alates 27. september – 8. oktoober. See on ainult kokkulepitud nii, et broneerida kontakti Sue on 99603680.

Kristina pakub: Seanss lõõgastumiseks eesmärgil on 30 minutit 20,00 €.
“”Healing’-ravi on € 1,00 minut – olenevalt vajadusest, tervendav-istungid võivad erineda aja vahemikus 20 minutit kuni 60 minutit.

Aega kinni panna kontakti Sue on 99603680.

Laulva Bowl Therapy / heli massaaži- põhineb iidsete teadmiste mõju kohta helisid, mida rakendati India tervendavat ravi nii kaua, kui rohkem kui 5000 aastat tagasi. Vastavalt Ida ideid inimene loodi välja heli, st ta on nii … und. Uuringud ja katsed mõju pärimusmuusika inimese keha ja vaimu aluseks heli massaaži-. Kui inimene on “”tune”” koos talle-/ ise ja tema keskkond, siis ta suudab korraldada oma / tema elu vabalt ja loovalt.

Päritolu laulu potid Tiibetis ja Põhja-India enamasti ikka jääb saladuseks. Nende algne funktsioon ei ole täielikult kindlaks määratud. Kirjandus arutleb nende kasutamist resonantsi keha või ohvrikivi kaussi rituaal rakendused, vaid ka nende kasutamist savinõusid.

Heli massaaž laulu potid on hea ravi, kus laulu potid on asetatud riides veekogusse või aura ja koputatakse õrnalt koos vildist kurikas. Rahustav ühtlustavad kõlab samuti õrna vibratsiooni laulu potid esile tunnet heaolu ja väga tõhus sügava lõõgastuse. Inimestega hea tervise heli massaaži- on toetada oma sisemise harmoonia ja pakkuda neile energiat ja jõudu oma igapäevaseid ülesandeid. Loovus ja produktiivne energiat saab uusi impulsse. Füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja psühholoogilistest probleemidest, heli massaaži- aitab leevendada valu ja probleeme, mis segavad igapäevast stressi, murede ja ärevus.
Kõige olulisem mõju
• Kiire saavutus sügava lõõgastuse, sest helisid pöörduda inimese algse usalduse.
• Õrn massaaž ja ühtlustamist iga keha rakk läbi heli.
• Relief pingeid ja ummistuste organismis.
• Klient kogeb oma keha meeldivalt kerge ja vibreeriv vabalt.
• tugevdamine iseparandav jõud.
• Positiivne mõju enesekindlust, loomingulisust ja produktiivne energiat.
• Eesmärkide uuendatud elurõõmu.
• Üürile minna vanad mudelid – uue korra võib muutuda.

Tule ja kogeda unikaalset ravi, kui ta külastab Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA Hartwig
I-export ang Sabihin sa isang kaibigan Ibahagi
Martes, Septiyembre 27, 2016 10:00
hanggang Sabado, October 8, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina ay pagpunta sa maging dito mula Germany handog Singing Bowl Therapy / Sound Healing mula ika-27 September sa ika-8 ng Oktubre. Ito ay sa pamamagitan ng appointment lamang kaya mag-book contact Sue sa 99,603,680.

Kristina ay nagaalok ng: Ang isang session para sa mga layunin relaxation ay 30 minuto para € 20,00.
‘Healing’-treatment ay € 1,00 sa bawat minuto – depende sa pangangailangan, healing-session ay maaaring mag-iba sa isang hanay ng oras mula sa 20 minuto hanggang 60 minuto.

Upang mag-book ng appointment contact Sue sa 99,603,680.

Singing Bowl Therapy / sound massage ay batay sa sinaunang kaalaman tungkol sa epekto ng tunog na ay inilapat sa Indian healing therapy hangga’t higit sa 5000 taon na ang nakakaraan. Ayon sa Eastern mga ideya ang tao ay nilalang sa labas ng tunog, ibig sabihin, siya ay kaya … und. Pagsisiyasat at mga eksperimento sa ang epekto ng tradisyonal na musika sa isip ng tao at katawan form ang batayan para sa tunog massage. Kung ang isang tao ay “”sa tune”” na may kanya- / kanyang sarili at ang kanyang kapaligiran, at pagkatapos ay siya o siya ay may kakayahan upang ayusin ang kanyang / kanyang buhay malaya at creatively.

Ang pinagmulan ng mga singing bowls sa Tibet at Northern Indya para sa pinaka-bahagi pa rin ay nananatiling isang misteryo. Ang kanilang orihinal na function ay hindi pa ganap na tinutukoy. Literature discusses ang kanilang paggamit bilang taginting katawan o sakripisiyo mangkok sa aklat ng mga seremonya ng mga aplikasyon ngunit din ang kanilang paggamit bilang mga babasagin.

Sound massage na may pagkanta bowls ay isang tunog therapy kung saan singing bowls ay inilalagay sa bihis katawan o sa aura at tapped malumanay na may isang nadama maso. Ang pagpapatahimik harmonizing tunog pati na rin ang magiliw vibrations ng pagkanta bowls magbuod ng isang pakiramdam ng kagalingan at isang napaka-epektibong malalim relaxation. Sa mga tao sa mabuting kalusugan sound massage ay sumusuporta sa pag-unlad ng kanilang mga panloob na pagkakaisa at magbigay ng mga ito na may enerhiya at lakas para sa kanilang araw-araw na gawain. Pagkamalikhain at produktibong enerhiya ay makatanggap ng mga bagong impulses. Sa pisikal, mental, emosyonal at sikolohikal na mga isyu, sound massage ay makakatulong upang magdala ng kaluwagan mula sa sakit at mga problema na sanhi ng araw-araw na stress, mag-alala, at pagkabalisa.
Ang pinaka-mahalagang mga epekto
• Mabilis achievement ng malalim relaxation, dahil ang mga tunog-apela sa orihinal na tiwala ng isang tao.
• Gentle massage at pag-aarmonya ng bawat indibidwal na katawan cell sa pamamagitan ng tunog.
• Relief ng tensions at blockages sa katawan.
• Ang client ay nakakaranas ang kanyang katawan upang maging kawili-wiling liwanag at vibrating malayang.
• pampalakas ng pagpapagaling sa sarili pwersa.
• Positibong impluwensiya sa tiwala sa sarili, pagiging malikhain at produktibong enerhiya.
• Attainment ng renewed joie de vivre.
• Pagpapaalam pumunta ng lumang pattern – isang bagong order ay maaaring evolve.

Halika at makaranas ng isang natatanging therapy habang siya ay pagbisita sa Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING KULHO hoito KRISTINA HARTWIG
Vie Kerro kaverille Jaa
Tiistai 27 syyskuu 2016 10:00
ja lauantai 08 lokakuu 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kartta)

Kristina tulee olemaan täällä Saksasta tarjoaa Singing Bowl Therapy / Sound Healing välillä 27 09-08 10. Tämä on ajanvarauksella niin varata kontakti Sue on 99.603.680.

Kristina tarjoaa: A-istuntoon rentoutumista varten on 30 minuuttia € 20,00.
“”Healing’-hoidot on € 1,00 per minuutti – tarpeesta riippuen, parantavaa-istuntoja voi vaihdella ajan alueella 20 minuutista 60 minuuttiin.

Voit varata aika kontakti Sue on 99.603.680.

Singing Bowl Therapy / ääni hieronta perustuu muinaisen tiedon vaikutusta koskevat äänet sovellettiin Intian parantavaa hoitoa niin kauan kuin yli 5000 vuotta sitten. Mukaan Itä ideoita ihminen luotiin ulos ääntä, eli hän on niin … und. Tutkimukset ja kokeet vaikutuksesta perinteisen musiikin ihmisen mielen ja kehon muodostavat perustan ääni hieronta. Jos ihminen on “”vireessä”” kanssa häntä-/ itsensä ja hänen ympäristönsä, niin hän pystyy järjestämään hänen / hänen elämänsä vapaasti ja luovasti.

Alkuperä laulavat kulhot Tiibetissä ja Pohjois-Intiassa suurin osa on edelleen arvoitus. Niiden alkuperäiseen käyttöön ei ole täysin määritetty. Kirjallisuus keskustelee niiden käyttö resonanssi elin tai uhrautuvan kulho rituaali sovelluksia, mutta myös niiden käyttö astiat.

Sound hieronta laulavat kulhot on ääniterapia jossa laulavat kulhot saatetaan pukeutunut elin tai osaksi aura ja painanut kevyesti huovan vasaralla. Rauhoittava yhdenmukaistamisdirektiiviä kuulostaa sekä lempeä värähtelyt laulavat kulhot aiheuttaa tunteen hyvinvoinnin ja erittäin tehokas syvää rentoutumista. Ihmisten terveitä ääni hieronta tuetaan niiden sisäisen harmonian ja antaa heille energiaa ja voimaa päivittäiset tehtävänsä. Luovuus ja tuottava energia saavat uusia impulsseja. Jossa fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja psykologisia ongelmia, ääni hieronta auttaa tuomaan helpotusta kipua ja ongelmia, jotka aiheuttavat päivittäistä stressiä, huolet ja ahdistusta.
Tärkeimmät vaikutukset
• Nopea saavuttamista syvän rentoutumisen, koska äänet valittaa henkilön alkuperäistä luottamusta.
• Hellävarainen hieronta ja yhdenmukaistaminen kunkin yksittäisen elimen solun kautta ääni.
• Relief jännitteitä ja tukosten kehossa.
• Asiakas kokee kehonsa iloisesti kevyt ja tärisevä vapaasti.
• vahvistaminen itseparantuvien voimia.
• Positiivinen vaikutus itseluottamusta, luovuutta ja tuottavaa energiaa.
• saavuttaminen uudistetun elämäniloa.
• Irtipäästäminen vanhat mallit – uusi järjestys voi kehittyä.

Tule kokemaan ainutlaatuinen hoito, kun hän vierailee Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

CHANT BOWL THÉRAPIE AVEC KRISTINA HARTWIG
Export Envoyer à un ami Partager
Mardi, 27 Septembre, 2016 10:00
au samedi, 8 Octobre, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (carte)

Kristina va être ici de l’Allemagne offre Singing Bowl Therapy / Sound Healing du 27 Septembre à Octobre 8ème. Ce rendez-vous seulement afin de réserver le contact Sue sur 99.603.680.

Kristina offre: Une session à des fins de relaxation sera de 30 minutes pour € 20,00.
«Healing’-traitements seront € 1,00 par minute – selon les besoins, la guérison des sessions peuvent varier dans une plage de temps de 20 minutes à 60 minutes.

Pour réserver une Sue de contact de rendez-vous sur 99.603.680.

Chanter Therapy Bowl / massage sonore est basée sur les connaissances anciennes concernant l’effet des sons qui a été appliqué dans la thérapie de guérison indienne aussi longtemps que il y a plus de 5000 ans. Selon les idées de l’Est l’homme a été créé à partir du son, à savoir qu’il est si … und. Enquêtes et expériences sur l’effet de la musique traditionnelle sur l’esprit et le corps humain forment la base pour le massage sonore. Si un être humain est «en harmonie» avec lui-/ elle-même et son environnement, alors il ou elle est en mesure d’organiser librement et de manière créative son / sa vie.

L’origine des bols chantants du Tibet et l’Inde du Nord pour la plupart reste encore un mystère. Leur fonction d’origine n’a pas été entièrement déterminée. Littérature discute de leur utilisation en tant que corps de résonance ou un bol sacrificielle dans les applications rituelles, mais aussi leur utilisation comme la vaisselle.

massage sonore avec bols chantants est une thérapie sonore où bols chantants sont placés sur le corps habillé ou dans l’aura et taraudés doucement avec un maillet de feutre. L’harmonisation apaisante sons ainsi que les douces vibrations des bols chantants induisent un sentiment de bien-être et une détente profonde très efficace. Avec les gens de bon massage sonore de santé soutiendra le développement de leur harmonie intérieure et de leur fournir de l’énergie et la force de leurs tâches quotidiennes. La créativité et l’énergie productive recevront de nouvelles impulsions. Avec des problèmes physiques, mentaux, émotionnels et psychologiques, massage sonore aidera à apporter un soulagement de la douleur et les problèmes qui causent le stress quotidien, les soucis et l’anxiété.
Les effets les plus importants
• la réalisation rapide de relaxation profonde, puisque les sons font appel à la confiance d’origine d’une personne.
• Un massage doux et l’harmonisation de chaque cellule individuelle du corps à travers le son.
• Soulagement des tensions et des blocages dans le corps.
• Le client éprouve son corps pour être léger et agréablement vibrer librement.
• Renforcement des forces d’auto-guérison.
• L’influence positive sur la confiance en soi, la créativité et l’énergie productive.
• La réalisation d’un regain de joie de vivre.
• Lâcher de vieilles habitudes – un nouvel ordre peut évoluer.

Venez découvrir une thérapie unique, alors qu’elle est en visite Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl Therapy WITH KRISTINA HARTWIG
Eksportearje Fertel in freon Share
Tiisdei, 27 septimber, 2016 10:00 PM
nei Sneon, 8 oktober, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kaart)

Kristina giet te wêzen hjir út Dútslân oanbod Singing Bowl Therapy / Sound Healing fan 27 septimber oant 8e oktober. Dit is de ôfspraak mar sa te boek kontakt Sue op 99603680.

Kristina is bieden: In sesje foar ûntspanning doelen sil 30 minuten foar € 20,00.
‘Healing’-behannelings sille wêze € 1,00 per minút – ôfhinklik fan it ferlet, genêzing-sesjes kinne fariearje yn in tiid berik fan 20 minuten nei 60 minuten.

Om book in ôfspraak kontakt Sue op 99603680.

Singing Bowl Therapy / lûd massage is basearre op âlde kennis oangeande de wurking fan de lûden dy’t waard tapast yn Yndyske healing terapy sa lang mear as 5000 jier lyn. Neffens Eastern ideeën man wie ûntstien út fan lûd, i.e. hy is sa … und. Ûndersiken en eksperiminten op it effekt fan de tradisjonele muzyk op ‘e minsklike geast en lichem foarmje de basis foar lûd massage. As in minske is “”yn tune”” mei him- / harsels en syn of har omjouwing, doe hy of sy is by steat om te regeljen syn / har libben frij en kreatyf.

De oarsprong fan it sjongen kommen yn Tibet en Noard-Yndia foar it grutste part noch bliuwt in mystearje. Harren oarspronklike funksje is net folslein bepaald. Literatuer wurdt yngien op harren brûken as in resonânsje lichem of offer kom yn rituele applikaasjes mar ek harren brûken as crockery.

Sound massage mei sjongen bowls is in lûd terapy dêr’t sjongen bowls wurde pleatst op de klaaid lichem of yn de aura en tikke foarsichtich mei in filt Mallet. De calming oerienstimming binnen klinkt as de sêfte trillings fan it sjongen bowls induce in gefoel fan wolwêzen en in tige effektive djippe ûntspanning. Mei minsken yn goede sûnens lûd massage sil stypje de ûntwikkeling fan harren ynderlike harmony en soargje se mei enerzjy en krêft foar harren deistige taken. Kreativiteit en produktive enerzjy sil krije nije ympulzen. Mei lichaamlike, geastlike, emosjonele en psychologyske kwestjes, lûd massage sil helpe te bringen reliëf fan pine en problemen dy’t liede ta deistige stress, soargen, en eangst.
De wichtichste effekten
• Fast berikken fan djippe ûntspanning, sûnt de lûden oansprekke oan in persoan syn oarspronklike fertrouwen.
• Gentle massage en harmonisaasje fan elke yndividuele lichem sel troch lûd.
• Relief fan spanningen en blockages yn it lichem.
• De client belibbet syn lichem te wêzen noflikst yn ljocht en trillende frij.
• Fersterking fan sels-genezing krêften.
• Posityf ynfloed op selsbetrouwen, kreativiteit en produktive enerzjy.
• berikken fan fernijd joie de vivre.
• Letting go fan âlde patroanen – in nije oarder kin evolve.

Kom en belibje in unike terapy wylst se is besite Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl TERAPIA CON Kristina Hartwig
Exportación Enviar a un amigo Compartir
Martes, Setembro 27, 2016 10:00
para sábado 8 outubro, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina será aquí de Alemaña oferta Singing Bowl Sound Therapy Cura / 27 setembro – 8 outubro. Este é só con hora marcada para reservar contacto Sue en 99.603.680.

Kristina está ofrecendo: Unha sesión para fins de relaxación será de 30 minutos para € 20,00.
‘Healing’-tratamentos será de € 1,00 por minuto – dependendo da necesidade, de sesións de curación pode variar nun intervalo de tempo de 20 minutos a 60 minutos.

Para reservar un Sue contacto nomeamento en 99.603.680.

Cantando Terapia conca / masaxe de son está baseado no antigo coñecemento sobre o efecto de son que foi aplicado na terapia de curación indio, mentres máis de 5000 anos. Segundo o home ideas Oriental foi creado a partir do son, ou sexa, el é tan … und. Investigacións e experimentos sobre o efecto da música tradicional sobre a mente humana e corpo forman a base para a masaxe de son. Un ser humano é “”acorde”” coa el- / ela mesma eo seu contorno, el ou ela é capaz de organizar o seu / súa vida libre e creatividade.

A orixe das Copas no Tíbet e no Norte da India para a maior parte aínda permanece un misterio. A súa función orixinal non foi totalmente determinada. A literatura describe o seu uso como un corpo de resonancia ou cunca de sacrificio en aplicacións de rituais, pero tamén o seu uso como louza.

Masaxes de son con copas é unha terapia de son, onde copas son colocadas sobre o corpo vestido ou aura e bateu levemente cun martelo de feltro. A harmonización calmante sons, así como as vibracións suaves das Copas inducir unha sensación de benestar e un profundo relaxación moi eficaz. Con persoas de boa masaxe de son de saúde pode apoiar o desenvolvemento da súa harmonía interior e proporcionar-lles enerxía e forza para as súas tarefas diarias. Creatividade e enerxía produtiva recibirá novos impulsos. Con problemas físicos, mentais, emocionais e psicolóxicos, masaxe de son vai axudar a traer alivio da dor e problemas que causan estrés diario, preocupacións e ansiedade.
Os efectos máis importantes
• realización rápida de relaxación profundo, xa que os sons apelar a confianza orixinal dunha persoa.
• Masaxe suave e harmonización de cada célula do corpo individual a través do son.
• alivio de tensións e bloqueos no corpo.
• O cliente experimenta o seu corpo para ser agradablemente lixeiro e vibrando libremente.
• Reforzo das forzas de auto-cura.
• influencia positiva sobre a auto-confianza, creatividade e enerxía produtiva.
• Realización de renovada alegría de vivir.
• Deixando de lado os vellos patróns – unha nova orde pode evolucionar.

Veña probar unha terapia única, mentres se está a visitar Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

სიმღერა თასი თერაპიის KRISTINA Hartwig
ექსპორტი გაზიარება გააზიარე
სამშაბათი, 27 სექტემბერი, 2016 10:00 AM
შაბათს, 8 ოქტომბერს, 2016, 4:00 PM

Lotus Tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (რუკა)

Kristina იქნება აქ გერმანიიდან შეთავაზებას Singing Bowl Therapy / ხმის სამკურნალო 27 სექტემბერი -8 ოქტომბერი. ეს არის მიერ დანიშვნა მხოლოდ ასე დაჯავშნოთ საკონტაქტო უჩივლებს 99603680.

Kristina გთავაზობთ: სხდომა დასვენების მიზნით იქნება 30-ე წუთზე € 20,00.
“”Healing’-მკურნალობა იქნება € 1,00 წუთში – დამოკიდებულია საჭიროება, სამკურნალო-სხდომები შეიძლება განსხვავდებოდეს დრო მერყეობს 20 წუთი 60 წუთი.

დაჯავშნოთ დანიშვნის საკონტაქტო უჩივლებს 99603680.

Singing Bowl Therapy / ხმის მასაჟი ეფუძნება უძველესი ცოდნა ეფექტი ხმები, რომ იყო გამოყენებული ინდური სამკურნალო თერაპიის რადგან 5000-ზე მეტი წლის წინ. მისი თქმით, აღმოსავლეთ იდეების შეიქმნა ხმა, ანუ ის არის, ასე რომ … und. გამოძიება და ექსპერიმენტი ეფექტი ტრადიციული მუსიკის ადამიანის გონება და სხეული საფუძველი ხმა მასაჟი. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არის “”სრულყოფილი”” ერთად him- / თავად და მისი გარემო, შემდეგ მას შეუძლია მოწყობა / და მისი ცხოვრება თავისუფლად და შემოქმედებითად.

წარმოშობის სიმღერა bowls in Tibet და ჩრდილოეთ ინდოეთში, რომ დიდი ნაწილი კვლავ რჩება საიდუმლო. მათი თავდაპირველი ფუნქცია არ არის მთლიანად განისაზღვრება. ლიტერატურა განიხილავს მათი გამოყენება, როგორც რეზონანსი ორგანოს ან სამსხვერპლო თასი სარიტუალო განაცხადების არამედ მათი გამოყენება, როგორც ჭურჭელი.

ხმის მასაჟი სიმღერა bowls არის ხმის თერაპიის სადაც სიმღერა bowls განთავსებული ჩაცმული ორგანოს ან აურა და გეხმარებოდნენ ნაზად იგრძნო mallet. დამამშვიდებელი ჰარმონიზაციის ხმები, ასევე ნაზი ვიბრაცია სიმღერა bowls გამოიწვიოს განცდა კეთილდღეობა და ძალიან ეფექტური ღრმა რელაქსაციის. ხალხის ჯანმრთელობის ხმა მასაჟი ხელს შეუწყობს მათი შინაგანი ჰარმონია და მივაწოდოთ ენერგია და ძალა მათი ყოველდღიური ამოცანები. შემოქმედება და პროდუქტიული ენერგიას მიიღებს ახალი იმპულსები. ფიზიკური, გონებრივი, ემოციური და ფსიქოლოგიური საკითხები, ხმა მასაჟი ხელს შეუწყობს ხსნის ტკივილს და პრობლემები, რომელიც იწვევს ყოველდღიური სტრესი, შფოთვა, და შფოთვა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები
• სწრაფი მიღწევა ღრმა რელაქსაციის, რადგან ხმები მიმართოს პირის ორიგინალური ნდობა.
• ნაზი მასაჟი და ჰარმონიზაციის თითოეული ორგანოს საკანში ხმა.
• Relief დაძაბულობის და blockages ორგანიზმში.
• კლიენტს განიცდის მისი სხეული, რომ სასიამოვნოდ მსუბუქი და ვიბრაციული თავისუფლად.
• გაძლიერება თვითმმართველობის სამკურნალო ძალები.
• დადებითი გავლენა თავდაჯერებულობა, შემოქმედების და პროდუქტიული ენერგია.
• მიღწევას განახლებული joie de vivre.
• გაუშვან ძველი ნიმუშების – ახალი წესრიგი შეიძლება განვითარდნენ.

მოდით და განიცდიან უნიკალური თერაპიის ხოლო მას გამოჩენის Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KLANGSCHALEN THERAPIE MIT KRISTINA HARTWIG
Export Weiterempfehlen Share
Dienstag, 27. September 2016 10.00 Uhr
bis Samstag, 8. Oktober 2016 16.00 Uhr

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (Karte)

Kristina geht hier von Deutschland-Angebot von 27. September – 8. Oktober Klangschalen-Therapie / Klangheilung zu sein. Dies ist nur nach Vereinbarung so Kontakt Sue auf 99603680 zu buchen.

Kristina bietet: Eine Sitzung zu Entspannungszwecken 30 Minuten 20,00 € sein wird.
‘Healing’-Behandlungen werden € 1,00 pro Minute – je nach Bedarf, Heilungssitzungen in einem Zeitbereich von 20 Minuten bis 60 Minuten variieren.

einen Termin Kontakt Sue auf 99603680 zu buchen.

Klangschalen-Therapie / Klangmassage basiert auf uraltem Wissen über die Wirkung von Klängen, die in der indischen Heiltherapie, solange mehr als 5000 Jahren angewandt wurde. Nach Osten Ideen Mann wurde aus Ton geschaffen, das heißt er ist so … und. Die Untersuchungen und Experimente über die Wirkung traditioneller Musik auf den menschlichen Körper und Geist die Grundlage für die Klangmassage bilden. Wenn ein Mensch “”in tune”” mit den Menschen- ist / selbst und seiner Umgebung, dann ist er oder sie in der Lage sein / ihr Leben frei zu gestalten und kreativ.

Der Ursprung der Klangschalen in Tibet und Nordindien zum größten Teil immer noch ein Rätsel. Ihre ursprüngliche Funktion wurde nicht vollständig bestimmt. Literatur diskutiert ihre Verwendung als Resonanzkörper oder Opferschale in rituellen Anwendungen, sondern auch deren Verwendung als Geschirr.

Klangmassage mit Klangschalen ist eine Klangtherapie, wo Klangschalen auf den Körper gekleidet platziert werden oder in die Aura und sanft mit einem Filz Mallet angezapft. Die beruhigende harmonisierende Klänge sowie die sanften Schwingungen der Klangschalen ein Gefühl des Wohlbefindens zu induzieren und eine sehr effektive Tiefenentspannung. Mit Menschen bei guter Gesundheit Klangmassage wird die Entwicklung ihrer inneren Harmonie zu unterstützen und sie mit Energie und Kraft für ihre täglichen Aufgaben. Kreativität und produktive Energie wird neue Impulse erhalten. Mit physischen, mentalen, emotionalen und psychischen Problemen, wird der Klangmassage helfen Linderung von Schmerzen und Probleme zu bringen, die tägliche Stress verursachen, Sorgen und Angst.
Die wichtigsten Effekte
• Schnelle Erreichung der tiefen Entspannung, da die Töne zu einer Person ursprünglichen Vertrauen ansprechen.
• Sanfte Massage und Harmonisierung jeder einzelnen Körperzelle durch Klang.
• Entlastung von Verspannungen und Blockaden im Körper.
• Der Kunde erfährt seinen Körper angenehm leicht und frei schwing zu sein.
• Stärkung der Selbstheilungskräfte.
• Positiver Einfluss auf das Selbstvertrauen, Kreativität und produktive Energie.
• Das Erreichen der erneuerten Lebensfreude.
• Loslassen von alten Mustern – ein neuer Auftrag kann sich entwickeln.

Kommen Sie und eine einzigartige Therapie erleben, während sie Gozo besucht!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΜΠΩΛ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ KRISTINA Hartwig
Εξαγωγή σε φίλο Share
Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, 2016 10:00 π.μ.
σε Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (χάρτης)

Kristina πρόκειται να είναι εδώ από τη Γερμανία προσφορά Τραγουδώντας Bowl Θεραπεία / Sound Healing από 27 Σεπ – 8 Οκτ. Αυτό είναι μόνο κατόπιν ραντεβού, ώστε να κλείσετε επαφή Sue στο 99603680.

Kristina προσφέρει: Μια συνεδρία για σκοπούς χαλάρωση θα είναι 30 λεπτά για € 20,00.
«Healing’-θεραπείες θα είναι € 1,00 ανά λεπτό – ανάλογα με την ανάγκη, την επούλωση συνεδρίες μπορεί να ποικίλλει σε ένα εύρος χρόνου από 20 λεπτά έως 60 λεπτά.

Για να κλείσετε μια Sue επαφή ραντεβού στο 99603680.

Τραγουδώντας Bowl Θεραπεία / μασάζ ήχος βασίζεται σε αρχαία γνώση σχετικά με την επίδραση των ήχων που εφαρμόστηκε στην ινδική θεραπευτική αγωγή όσο περισσότερα από 5000 χρόνια πριν. Σύμφωνα με την Ανατολική ιδέες άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον ήχο, δηλαδή είναι τόσο … und. Έρευνες και πειράματα σχετικά με την επίδραση της παραδοσιακής μουσικής στο ανθρώπινο μυαλό και το σώμα αποτελούν τη βάση για τον ήχο μασάζ. Εάν ένα ανθρώπινο ον είναι «σε αρμονία» με αυτόν-εαυτό του / της και το περιβάλλον του, τότε αυτός ή αυτή είναι σε θέση να οργανώσει τη ζωή του / της ελεύθερα και δημιουργικά.

Η καταγωγή των μπολ τραγούδι στο Θιβέτ και τη Βόρεια Ινδία, για το μεγαλύτερο μέρος παραμένει ένα μυστήριο. αρχική λειτουργία τους δεν έχει πλήρως καθοριστεί. Λογοτεχνία συζητά τη χρήση τους ως όργανο συντονισμού ή θυσιών μπολ στο τελετουργικό εφαρμογές, αλλά και τη χρήση τους ως πιατικά.

Ήχος μασάζ με μπολ τραγούδι είναι μια καλή θεραπεία όπου τα κύπελλα τραγούδι διατίθενται στην ντυμένο σώμα ή στην αύρα και κτυπήσετε ελαφρά με ένα σφυρί τσόχα. Η κατευναστική εναρμονιστικό ακούγεται, καθώς και οι απαλές δονήσεις των μπολ τραγούδι να προκαλέσει ένα αίσθημα ευεξίας και ένα πολύ αποτελεσματικό βαθιά χαλάρωση. Με τους ανθρώπους σε καλή καλή υγεία μασάζ θα στηρίξει την ανάπτυξη της εσωτερικής αρμονίας τους και να τους παρέχουν ενέργεια και δύναμη για τις καθημερινές τους εργασίες. Η δημιουργικότητα και παραγωγική ενέργεια θα λάβουν νέα ώθηση. Με τη σωματική, ψυχική, συναισθηματική και ψυχολογική θέματα, ήχος μασάζ θα βοηθήσει να φέρει ανακούφιση από τον πόνο και τα προβλήματα που προκαλούν καθημερινό άγχος, ανησυχίες και το άγχος.
Οι σημαντικότερες επιδράσεις
• Γρήγορη επίτευξη βαθιάς χαλάρωσης, δεδομένου ότι οι ήχοι έκκληση στην αρχική εμπιστοσύνη ενός ατόμου.
• Απαλό μασάζ και την εναρμόνιση του κάθε κύτταρο του σώματος μέσω του ήχου.
• Ανακούφιση των εντάσεων και μπλοκαρίσματα στο σώμα.
• Ο πελάτης βιώνει το σώμα του για να είναι ευχάριστα φως και δόνηση ελεύθερα.
• Ενίσχυση της αυτο-ίασης δυνάμεις.
• Θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και παραγωγική ενέργεια.
• Επίτευξη της ανανεωμένης joie de vivre.
• Να αφήσει να πάει από παλιά πρότυπα – μια νέα τάξη μπορούν να εξελιχθούν.

Ελάτε να ζήσετε μια μοναδική θεραπεία, ενώ η ίδια επισκέπτεται Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ક્રિસ્ટિના હાર્ટવીંગ સાથે વાટકી ઉપચાર ગાયક
નિકાસ કહો મિત્ર શેર
મંગળવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2016 10:00 AM
શનિવાર, ઑક્ટોબર 8, 2016, 4:00 PM પર પોસ્ટેડ

લોટસ તાલ-Qalb
28 Frenc તાલ-Gharb સ્ટ્રીટ, Gharb, Gozo (નકશો)

ક્રિસ્ટિના જર્મની તક 8 ઓક્ટોબર 27 સપ્ટેમ્બર થી બાઉલ થેરપી / અવાજ હીલિંગ ગાયનનો અહીં પ્રયત્ન રહ્યું છે. આ માત્ર ત્યારે જ 99603680 પર પુસ્તક માટે સંપર્ક દાવો નિમણૂક કરવામાં આવે છે.

ક્રિસ્ટિના ઓફર કરી રહી છે: છૂટછાટ હેતુઓ માટે એક સત્ર € 20,00 માટે 30 મિનિટ હશે.
જરૂરિયાત પર આધાર રાખીને, હીલિંગ-સત્રો 20 મિનિટ 60 મિનિટ માટે સમય શ્રેણી અલગ અલગ હોઇ શકે – ‘Healing’-સારવાર € 1,00 મિનિટ દીઠ હશે.

99603680 પર એક મુલાકાતમાં સંપર્ક દાવો પુસ્તક છે.

Singing બાઉલ થેરપી / સાઉન્ડ માલિશ અવાજ અસર છે કે જે વધુ કરતાં 5000 વર્ષ પહેલાં ભારતીય હીલિંગ ઉપચાર લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે લાંબા સમય સુધી સંબંધિત પ્રાચીન જ્ઞાન પર આધારિત છે. પૂર્વ વિચારો માણસ અનુસાર અવાજ બહાર બનાવવામાં આવી હતી, એટલે તેમણે આવું છે … અંડ. તપાસ અને માનવ મન અને શરીર પર પરંપરાગત સંગીત અસર પર પ્રયોગો અવાજ મસાજ માટે આધાર રચે છે. એક મનુષ્ય him- / પોતાની જાતને અને તેના અથવા તેણીના પર્યાવરણ સાથે “”સુસંગત”” છે, તો પછી તે અથવા તેણી તેના / તેણીના જીવન મુક્ત રીતે અને સર્જનાત્મક વ્યવસ્થા કરવા માટે સક્ષમ છે.

સૌથી મોટા ભાગ માટે તિબેટ અને ઉત્તરીય ભારતમાં ગાયક બોલિંગ મૂળ હજુ પણ એક રહસ્ય રહે છે. તેમના મૂળ કાર્ય સંપૂર્ણપણે નક્કી કરવામાં આવી નથી. સાહિત્ય પડઘો શરીર અથવા તો ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં બલિદાન વાટકી પણ વાસણો તરીકે તેનો ઉપયોગ તરીકે તેનો ઉપયોગ ચર્ચા કરે છે.

ગાયક બોલિંગ સાઉન્ડ માલિશ ધ્વનિ થેરાપી જ્યાં ગાયક બોલિંગ લાગ્યું મોગરી સાથે પોશાક પહેર્યો શરીર પર અથવા રોગનું લક્ષણ માં મૂકવામાં આવે છે અને ખોદાયેલા છે નરમાશથી છે. શાતા આપે એકસૂત્રતા સાધી ગાયક બોલિંગ સૌમ્ય સ્પંદનો સુખાકારી એક લાગણી છે અને ખૂબ જ અસરકારક ઊંડા છૂટછાટ પ્રેરિત તેમજ લાગે છે. સારા સ્વાસ્થ્ય ધ્વનિ મસાજ લોકો સાથે તેમના આંતરિક સંવાદિતા વિકાસ આધાર અને તેમના દૈનિક કાર્યો માટે ઊર્જા અને તાકાત સાથે તેમને પૂરી પાડે છે. સર્જનાત્મકતા અને ઉત્પાદક ઊર્જા નવા આવેગ પ્રાપ્ત થશે. શારીરિક, માનસિક, ભાવનાત્મક અને માનસિક મુદ્દાઓ સાથે, સાઉન્ડ માલિશ પીડા અને સમસ્યાઓ કે જે દૈનિક તણાવ, ચિંતા, અને ચિંતા કારણ રાહત લાવવા માટે મદદ કરશે.
સૌથી મહત્વપૂર્ણ અસરો
• ઊંડા છૂટછાટ ઝડપી સિદ્ધિ છે, કારણ કે અવાજ એક વ્યક્તિ મૂળ ટ્રસ્ટ અપીલ.
• ઉમદા મસાજ અને સાઉન્ડ દ્વારા દરેક વ્યક્તિગત શરીર સેલ એકસૂત્રતા.
• તણાવ અને શરીરમાં બ્લોકેજ રાહત.
• ક્લાઈન્ટ તેના શરીર અનુભવો pleasantly પ્રકાશ અને મુક્ત રીતે vibrating હોય છે.
• સેલ્ફ હીલીંગ દળો અમલના.
• આત્મવિશ્વાસ, સર્જનાત્મકતા અને ઉત્પાદક ઊર્જા પર હકારાત્મક પ્રભાવ.
• નવેસરથી જોઈએ દ vivre પ્રાપ્તિ.
• જૂના દાખલાની ભાડા પર જાઓ – એક નવો ઓર્ડર યથાર્થ કરી શકો છો.

આવો અને એક અનન્ય ઉપચાર અનુભવ તે Gozo મુલાકાત છે જ્યારે!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BÒL terapi ak Kristina Hartwig
Export Di yon pataje zanmi
Madi, Septanm 27, 2016 10:00 AM
a Samdi,, 8 oktòb 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kat jeyografik)

Kristina a pwal isit la soti nan Germany ofrann Chante Bowl Terapi / Son Gerizon soti nan 27th mwa septanm nan 8th mwa oktòb la. Sa a se sou randevou sèlman se konsa nan liv kontak Sue sou 99603680.

Kristina ap ofri: Yon sesyon pou rezon detant yo pral 30 minit pou € 20,00.
‘Healing’-tretman yo pral € 1,00 pou chak minit – depann sou bezwen an, gerizon-sesyon ka varye nan yon seri tan soti nan 20 minit a 60 minit.

Nan liv yon Sue randevou kontak sou 99603680.

se Chante Bowl Therapy / masaj son ki baze sou konesans ansyen konsènan efè a nan son ki te aplike nan terapi geri Ameriken osi lontan ke plis pase 5000 ane de sa. Dapre nan Eastern nonm lide te kreye soti nan son, dir li se konsa … und. Envestigasyon ak eksperyans sou efè a nan mizik tradisyonèl sou tèt ou imen an ansanm ak tout kò fòme baz la pou masaj son. Si yon moun se “”nan mizik”” ak li a- / tèt li ak anviwònman li oswa li, lè sa a li oswa li te se kapab pou fè aranjman pou / lavi l ‘li libreman, e yo kreyativite.

Orijin nan gode yo chante nan Tibet ak Nò peyi Zend pou pati ki pi toujou rete yon mistè. fonksyon orijinal yo pa te nèt detèmine. Literati décrit sèvi ak yo kòm yon kò sonorite oswa sakrifis bòl nan aplikasyon pou seremoni men tou, sèvi ak yo kòm istansil.

masaj Son ak bòl chante se yon terapi son kote bòl chante yo mete sou kò a abiye oswa nan Aura a ak eksplwatè dousman ak yon maye te santi. amonize nan kalme son kòm byen ke vibrasyon yo dou nan gode yo chante pwovoke yon santiman nan byennèt ak yon trè efikas detant gwo twou san fon. Ak moun ki nan bon masaj son sante ap sipòte devlopman nan amoni enteryè yo ak founi yo ak enèji ak fòs pou travay chak jou yo. Kreyativite ak enèji pwodiktif ap resevwa enpilsyon nouvo. Avèk pwoblèm fizik, mantal, emosyonèl ak sikolojik, masaj son pral ede yo pote soulajman nan doulè ak pwoblèm ki lakòz chak jou estrès, enkyetid, ak enkyetid.
efè ki pi enpòtan
• Vit siksè nan gwo twou san fon detant, depi son yo apèl nan konfyans orijinal yon moun nan.
• masaj Dou ak amonizasyon chak selil kò endividyèl atravè son.
• Sekou nan tansyon ak bloke nan kò a.
• Kliyan an eksperyans kò l ‘yo dwe plezant limyè ak vibre tout libète.
• Cranford nan pwòp tèt ou-geri fòs.
• enfliyans pozitif sou pwòp tèt ou-konfyans, kreyativite ak enèji pwodiktif.
• rive akonpli nan renouvle jwa de vivr.
• Kite ale nan modèl fin vye granmoun – yon nouvo kòmann, ka evolye.

Vini non epi fè eksperyans yon terapi inik pandan y ap li ap vizite Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing kwano far WITH Kristina Hartwig
Export Gaya aboki Share
Talata, Satumba 27, 2016 10:00 PM
zuwa Asabar, Oktoba 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina da yake faruwa a nan daga Jamus hadaya Singing kwano Far / Sound Healing daga 27th Satumba zuwa 8th ga watan Oktoba. Wannan shi ne da saduwa kawai don haka littafin lamba Sue a kan 99603680.

Kristina an miƙa: A zaman shakatawa dalilai zai zama 30 minutes ga € 20,00.
‘Healing’-jiyya zai zama € 1,00 da minti – dangane da bukatar, waraka-zaman iya bambanta a cikin wani lokaci range daga 20 minutes zuwa 60 minutes.

To ajiyan alƙawari lamba Sue a kan 99603680.

Singing kwano Far / sauti tausa dogara ne a kan tsoho ilmi game da sakamako na sauti da aka amfani a India waraka far muddin fiye 5000 da suka wuce. A cewar Eastern ideas an halitta mutum yana daga sauti, Ina nufin shi haka … und. Bincike da gwaje-gwajen a kan sakamako na gargajiya music a zuciyar dan Adam da jiki samar da tushen ga sauti tausa. Idan wani mutum ne “”a tune”” da giji / kanta da ya ko ta muhalli, to, shi ko ita zai iya tsara wa / ta rai da yardar kaina da kuma ir} iro.

Asalin da tsarkakewa bowls a Tibet da kuma Northern India ga mafi part har yanzu ya kasance wani asiri. Su na asali aiki ba a dukansa m. Wallafe-wallafe tattauna su yi amfani da matsayin rawa jiki ko hadaya tasa a al’ada aikace-aikace, amma har da amfani da crockery.

Sound tausa tare da tsarkakewa bowls ne sauti far inda tsarkakewa bowls an sanya a kan ado jiki ko a cikin Aura kuma fita ba m da wani ji mallet. The calming harmonizing sauti kazalika da m vibrations na tsarkakewa bowls sa a ji na alheri da matukar tasiri mai zurfi shakatawa. Tare da mutane a da lafiya mai kyau sauti tausa zai tallafa wa ci gaban da ciki jituwa da kuma samar musu da makamashi da kuma ƙarfi da kullum ayyuka. Kerawa da kuma m makamashi za su sami sabon impulses. Tare da jiki, shafi tunanin mutum, wani tunanin da m al’amurran da suka shafi, sauti tausa zai taimaka wajen kawo taimako daga zafi da kuma matsalolin da suka haddasa kullum danniya, damuwa, da tashin hankali.
A mafi muhimmanci effects
• Fast nasara zurfi shakatawa, tun da sauti roko ga mutum asali dõgara.
• tausayi tausa da harmonization kowane mutum jiki cell ta sauti.
• Relief da tashin hankali da kuma blockages a cikin jiki.
• A abokin ciniki abubuwan jikinsa ya zama ni’ima haske da kuma faɗakarwar da yardar kaina.
• ƙarfafa kai warkar sojojin.
• M tasiri a kai amincewa, kerawa da kuma m makamashi.
• rabo na sabunta joie de vivre.
• Bar tafi da tsohon alamu – a sabon tsari zai iya cigaba da samuwa.

Ku zo ku fuskanci wani musamman far yayin da ta ke ziyartar Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Ke mele Bowl Inc ME Kristina HARTWIG
Mea hoʻolilo E haʻi, he hoaaloha Share
Poalua, September 27, 2016 10:00 AM
i ka Poaono, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (palapala)

Kristina mea ana e noho maʻaneʻi, mai Germany mōhai hīmeni Bowl Inc / Sound Healing mai 27th September i 8th Okatoba. Keia mea ma ka waha wale no i ka buke Hoʻokaʻaʻike Sua ma 99603680.

Kristina, ua mohai: A Ahaolelo no ka hoʻomaha hana, e lilo 30 minuke no ka mea, € 20,00.
‘Healing’-ohe. E lilo € 1,00 no minuke – ke kaumaha ma muli o ka pono, hoola aku ana hoi, kau e ĸokoĸa ana nä pane ma ka manawa huahelu mai ka 20 minuke i 60 minuke.

E Tohi i hookohu Hoʻokaʻaʻike Sua ma 99603680.

Mele Bowl Inc / ke kani lomilomi ma luna kahiko ike no ke kanawai o ka leo i noi i loko o Mauna hoola Inc e like me ka loihi e like me ka oi aku mamua o 5000 makahiki i hala. E like me Hawaiian manaʻo ke kanaka, ua hanaia mai loko mai o ka kani, i.e. ka mea, pela … und. Hoʻokolokolo ‘ana i, a me ia mea ma ka hopena o ka loina mele ma ka naau, a me kanaka kino lilo i kumu no ke kani lomilomi. Ina he kanaka maoli ka mea “”ma ka leo”” me ka ia, / ia ia iho, a me kona poe a me kona ‘ia, a laila,ʻo ia a me kona mea e hiki ia ia ke hooponopono i kona / kona ola me ke alalai ole, a no Turtle.

Ke kumu o ka himeni kīʻaha ma Tibet a me Hawaii India, no ka nui loa i keia manawa e waiho ana i ka mea pohihihi. Ko lakou mau kiʻi kuleana pili i ka mea aole i loa kona manao. Moʻokalaleo discusses ko lakou hoʻohana like me ka resonance kino, a sacrificial bola, maʻano hana noi aka hoi ko lakou hoʻohana like me crockery.

Sound lomilomi me keʻoli nō ipu e, eia ke kamumu Inc kahi mele nō ipu e kau ma luna o ka poʻe i hoʻoponopono i ke kino ai ‘ole ma o ka’ enehana hou Aura, a mālie, me ka manaʻo mallet. Ka calming harmonizing kani e like me ke akahai kuekueni o ka poʻe kiaha induce i ka manao o ka maikaʻiʻana, a me ka nui pono ka hohonu hoʻomaha. Me na kanaka i maikai ke ola kani lomilomi, e kokua i ka hooulu ana o ko lakou mau pā lokahi, ae hoomakaukau i ia lakou me ka ikaika a me ka ikaika, no ko lakou kela la i keia hana. Creativity ae hoʻomāhuahua ai ikehu e loaa hou impulses. Me ke kino, ka noʻonoʻo ‘,’ ehaʻeha a me psychological nīnūnē, kani lomilomi e kōkua e lawe mai ke ola mai ka eha a me ka pilikia a pau ia mea i kela la stress, hopohopo, a me ka uunu nui.
Ka mea nui loa
• Fast e piʻi like o ka hohonu hoʻomaha, mai ke kani hoopii i kekahi kanaka ka palapala hilinaʻi.
• akahai lomilomi, a me harmonization o kela a me keia kanaka kino aeea ma o ke kani.
• kokua o na tensions, a me blockages ma ke kino.
• ka Client inā pilikia ka haumāna i kona kino, e noho nanea malamalama, a me vibrating uku ole ia.
• kilo o ka hoʻoponopono hoola aku ana hoi koa.
• Nā ole ma ka hoʻoponopono paulele, creativity a me hoʻomāhuahua ai ikehu.
• Attainment o ka hana hou ia joie de Ka vivre.
• ka hoʻokuʻuʻole i hele a kahiko lauana – ka hou o ka papa e hiki Hawaiʻi.

E hele mai ae ike ‘ana i nā Inc kona wa e kipa Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

שירה BOWL טיפול ב- Kristina הרטוויג
יצוא לחבר שתף
יום שלישי, ספטמבר 27, 2016 10:00 לפני הצהריים
עד שבת, 8 באוקטובר, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 רחוב Frenc טל-גארב, גארב, גוזו (מפה)

Kristina הולך להיות כאן מסל גרמניה Singing קערה תרפיה / סאונד ריפוי מ 27 בספטמבר עד ה -8 באוקטובר. זהו בתיאום מראש בלבד כך להזמין מגע סו על 99,603,680.

Kristina מציעה: מפגש למטרות הרפיה יהיה 30 דקות 20,00 €.
‘-טיפולים Healing’ יהיו 1,00 € לדקה – בהתאם לצורך, ריפוי-הפעלות עשויות להשתנות בטווח זמן בין 20 דקות ל -60 דקות.

כדי להזמין סו קשר מינוי על 99,603,680.

תרפיה קערת שירה / עיסוי קול מבוסס על ידע עתיק בנוגע להשפעת הצלילים יושמה טיפול ריפוי הודי עוד יותר מאשר לפני 5000 שנה. לדברי איש, רעיונות מזרח נוצר מתוך קול, כלומר הוא כל כך … und. חקירות וניסויים על השפעת המוזיקה המסורתית על המוח האנושי והגוף מהווים את הבסיס עיסוי קול. אם אדם הוא “”מכוון”” עם אותו- / עצמה ואת הסביבה שלו או שלה, ואז הוא או היא יכולים לארגן את חייו / לה בחופשיות וביצירתיות.

מקורו של הקערות הטיבטיות בטיבט וצפון הודו על פי רוב עדיין נשאר בגדר תעלומה. הפונקציה המקורית שלהם טרם נקבעה מלאה. ספרות דן השימוש שלהם כגוף תהודה או קערה ההקרבה ביישומים פולחן אלא גם את השימוש בהם כמו כלי אוכל.

עיסוי סאונד עם קערות טיבטיות הוא טיפול נשמע שבו קערות טיבטיות מונחות על הגוף לבוש או לתוך ההילה וקיש בעדינות עם פטיש לבד. ההרמוניה המרגיעה נשמעת כמו גם התנודות העדינות של הקערות הטיבטיות להשרות תחושה של רווחה הרפיה עמוקה מאוד יעילה. עם אנשי עיסוי קול בריאות טוב יתמוך בפיתוח של ההרמוניה הפנימית שלהם ולספק להם אנרגיה וכוח המטלות היומיומיות שלהם. יצירתיות ואנרגיה פרודוקטיבי יקבלו דחפים חדשים. עם בעיות פיסיות, נפשיות, רגשיות ופסיכולוגיות, עיסוי קול יעזור להביא הקלה מכאב ובעיות שגורמות לחץ יומיומי, דאגות, וחרדה.
ההשפעות החשובות ביותר
• הישג מהיר של הרפיה עמוקה, מאז צלילים לערער אמון המקורי של האדם.
• עיסוי הרמוניזציה עדין של כל תא בגוף פרט באמצעות קול.
• הקלה על מתחים וחסימות בגוף.
• הלקוח חווה גופו להיות אור בנעימות רוטטת בחופשיות.
• חיזוק כוחות ריפוי עצמי.
• השפעה חיובית על ביטחון עצמי, יצירתיות ואנרגיה פרודוקטיבי.
• השיג מחודשים ושמחת חיים.
• להרפות דפוסים ישנים – סדר חדש יכול להתפתח.

בואו לחוות טיפול ייחודי בזמן שהיא מבקרת גוז!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA हार्टविग के साथ कटोरा चिकित्सा गाना
निर्यात दोस्त को बताएं शेयर
ने मंगलवार को, सितंबर 27, 2016 और अधिक पढ़ें है: 10:00 AM
शनिवार, अक्टूबर 8, 2016, 4:00

लोटस ताल-qalb
28 Frenc ताल-Gharb स्ट्रीट, Gharb, Gozo (नक्शा)

क्रिस्टिना जर्मनी भेंट 8 मार्च अक्टूबर को 27 वें सितंबर से बाउल थेरेपी / ध्वनि हीलिंग गायन से यहाँ होने जा रहा है। यह केवल इसलिए 99603680 पर बुक करने के लिए संपर्क मुकदमा नियुक्ति कर रहा है।

क्रिस्टिना पेशकश कर रहा है: छूट प्रयोजनों के लिए एक सत्र € 20,00 के लिए 30 मिनट हो जाएगा।
जरूरत के आधार पर, चिकित्सा-सत्र 20 मिनट से 60 मिनट के लिए एक समय सीमा में भिन्न हो सकते हैं – ‘Healing’-उपचार € 1,00 प्रति मिनट होगी।

99603680 पर एक नियुक्ति संपर्क मुकदमा बुक करने के लिए।

गायन बाउल थेरेपी / ध्वनि मालिश ध्वनियों का असर यह है कि अधिक से अधिक 5000 साल पहले के रूप में भारतीय चिकित्सा उपचार में लागू किया गया था के रूप में लंबे समय के विषय में प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। पूर्वी विचारों आदमी के अनुसार ध्वनि के बाहर बनाया गया था, अर्थात वह इतना है … und। जांच और मनुष्य के मन और शरीर पर पारंपरिक संगीत के प्रभाव पर प्रयोगों ध्वनि मालिश के लिए आधार के रूप में। एक इंसान him- / खुद को और अपने या अपने पर्यावरण के साथ “”धुन में”” है, तो वह या वह उसकी / उसके जीवन स्वतंत्र रूप से और रचनात्मक की व्यवस्था करने में सक्षम है।

अधिकांश भाग के लिए तिब्बत और उत्तरी भारत में गायन कटोरे के मूल अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। उनका मूल कार्य पूर्ण निर्धारित नहीं की गई है। साहित्य एक प्रतिध्वनि शरीर या अनुष्ठान अनुप्रयोगों में बलि का कटोरा लेकिन यह भी क्रॉकरी के रूप में उनके उपयोग के रूप में उनके उपयोग की चर्चा है।

गायन कटोरे के साथ ध्वनि मालिश एक ध्वनि चिकित्सा जहां गा कटोरे एक लगा लकड़ी का हथौड़ा के साथ कपड़े पहने शरीर पर या आभा में रखा गया है और टेप कर रहे हैं धीरे है। तसल्ली तालमेल गा कटोरे की कोमल कंपन भलाई की भावना और एक बहुत ही प्रभावी गहरी छूट के लिए प्रेरित करने के साथ ही लगता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्वनि मालिश में लोगों के साथ उनके भीतर सद्भाव के विकास का समर्थन है और अपने दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा और शक्ति के साथ उन्हें प्रदान करेगा। रचनात्मकता और उत्पादक ऊर्जा नई आवेगों प्राप्त होगा। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों के साथ, ध्वनि मालिश दर्द और समस्या है कि दैनिक तनाव, चिंता, और चिंता का कारण से राहत लाने में मदद मिलेगी।
सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव
• गहरी छूट के फास्ट उपलब्धि है, क्योंकि लगता है एक व्यक्ति के मूल विश्वास के लिए अपील।
• कोमल मालिश और ध्वनि के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर सेल के अनुरूप।
• तनाव और शरीर में रुकावटों की राहत।
• ग्राहक अपने शरीर के अनुभवों सुख से प्रकाश और स्वतंत्र रूप से हिल होने के लिए।
• आत्म चिकित्सा बलों के सुदृढीकरण।
• आत्मविश्वास, रचनात्मकता और उत्पादक ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव।
• नए सिरे से joie de vivre की प्राप्ति।
• पुराने पैटर्न की जाने दे – एक नई व्यवस्था विकसित कर सकते हैं।

आओ और एक अद्वितीय चिकित्सा का अनुभव वह Gozo दौरा कर रहा है, जबकि!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Hu nkauj TAIS KEV KHO MOB NROG Kristina HARTWIG
Export Qhia ib tug phooj ywg Qhia
Tuesday, lub Cuaj hlis 27, 2016 10:00 AM
rau hnub Saturday, Lub kaum hli ntuj 8, 2016, 4:00 PM

Qhaus tal-Qalb
28 Frenc tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (daim ntawv qhia)

Kristina yog yuav mus yuav no los ntawm lub teb chaws Yelemees offering Nkauj Tais Therapy / suab zoo los ntawm 27th Cuaj hlis mus rau 8 Lub kaum hli ntuj. Qhov no yog los ntawm lub sij hawm xwb thiaj li mus rau phau ntawv hu Sue rau 99603680.

Kristina yog muab: A kev sib kho rau ib ce xoob lub hom phiaj yuav tsum yog 30 feeb rau € 20,00.
‘Healing’-kev kho mob yuav tsum € 1,00 ib feeb – nyob rau hauv yuav tsum, kho neeg mob-zaug tej zaum yuav txawv nyob rau hauv ib lub sij hawm ntau los ntawm 20 feeb mus rau 60 feeb.

Yuav kom phau ntawv ib lub sij hawm hu rau Sue rau 99603680.

Nkauj Tais Therapy / suab zaws yog raws li nyob rau hauv ancient paub txog cov nyhuv ntawm cov suab uas tau thov nyob rau hauv Indian kho txoj kev kho raws li ntev raws li ntau tshaj 5000 xyoo dhau los. Raws li Eastern tswv yim txiv neej twb tsim tawm ntawm lub suab, i.e. nws yog li ntawd … und. Kev soj ntsuam thiab thwmsim rau cov nyhuv ntawm tsoos suab paj nruag nyob rau hauv tib neeg lub siab thiab lub cev ua lub hauv paus rau lub suab zaws. Yog hais tias ib tug tib neeg hais tias yog “”nyob rau hauv qhib”” nrog him- / nws tus kheej thiab nws los yog nws ib puag ncig, ces nws los yog nws muaj peev xwm los npaj nws / nws lub neej dawb thiab creatively.

Lub hauv paus chiv keeb ntawm cov hu nkauj tais nyob rau hauv Tibet thiab Northern Is Nrias teb rau tus tseem tseem tseem yog ib tug paub tsis meej. Lawv yuavtsum muaj nuj nqi tsis tau tawg ntho txiav txim. Literature tham txog lawv cov kev siv raws li ib tug resonance lub cev los yog sacrificial tais nyob rau hauv ritual daim ntaub ntawv tab sis kuj lawv siv raws li crockery.

Suab massage nrog hu nkauj tais yog ib lub suab kho qhov twg hu nkauj tais yog muab tso rau hauv hnav ris tsho cev los yog mus rau hauv lub aura thiab tapped maj mam nrog ib tug felt mallet. Lub calming harmonizing suab raws li zoo raws li lub siab dawb siab deeg ntawm cov hu nkauj tais ntxias ib tug zoo nkaus ntawm lub thaj thiab ib tug heev zoo sib sib zog nqus so. Nrog cov neeg nyob rau hauv noj qab nyob zoo suab zaws yuav pab txhawb txoj kev loj hlob ntawm lawv lub inner kev sib raug zoo thiab muab lawv nrog lub zog thiab lub zog rau lawv txhua txhua hnub paub tab. Creativity thiab zog yuav tau txais tshiab impulses. Nrog lub cev, lub hlwb, lub siab lub ntsws thiab lub hlwb teeb meem, suab zaws yuav pab tau kom coj nyem los ntawm kev mob thiab cov teeb meem uas ua rau txhua txhua hnub kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, thiab kev ntxhov siab vim.
Qhov tseem ceeb tshaj los
• Fast kev kawm tau ntawm sib sib zog nqus so, txij thaum lub suab hais rau ib tug neeg thawj thawj lub trust.
• Maj zaws thiab harmonization ntawm txhua tus neeg lub cev cell los ntawm lub suab.
• Koom Haum Niam ntawm tensions thiab blockages nyob rau hauv lub cev.
• Tus neeg raug kev nws lub cev yuav tsum tau pleasantly lub teeb thiab vibrating dawb do.
• Qhov cuab lub zog ntawm nws tus kheej-kho rog.
• Zoo cawv rau nws tus kheej-kev tso siab, muaj tswv yim thiab tsim zog.
• attainment ntawm tshiaj joie de vivre.
• Cia mus ntawm qub qauv – ib tug tshiab kev txiav txim yuav evolve.

Tuaj thiab muaj ib tug cim txoj kev kho thaum nws mus xyuas Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Éneklő TÁL TERÁPIA Kristina HARTWIG
Export Küld Share
Kedd, szeptember 27, 2016 10:00
a szombat, október 8, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (térkép)

Kristina lesz itt Németországból áldozatul Singing Bowl Terápia / Sound Healing re szeptember 27 – október 8. Ez a kinevezés csak így nálunk kapcsolati Sue a 99.603.680.

Kristina kínál: A munkamenet relaxációs célokra lesz 30 perc 20,00 €.
“”Healing’-kezelések lesz 1,00 € percenként – attól függően, hogy szükség van, gyógyító ülések változhat az idő tartományban 20 perc és 60 perc között.

A könyv egy találkozót kapcsolati Sue a 99.603.680.

Éneklő Bowl Therapy / hangmasszázs alapját az ősi tudás hatásával kapcsolatos hangok, hogy alkalmazták az indiai gyógyító terápia mindaddig, amíg több mint 5000 évvel ezelőtt. Szerint a keleti eszmék férfi jött létre, a hang, vagyis annyira … und. Vizsgálatok és kísérletek hatására a hagyományos zene az emberi elme és a test alapját képezik hangmasszázs. Ha egy emberi lény “”dallam”” a him- / magának és a környezetének, akkor ő képes, hogy gondoskodjon a / az életét szabadon és kreatívan.

Az eredete az ének tálak Tibetben és Észak-Indiában a legtöbb még mindig rejtély. Az eredeti funkció még nem teljesen határozza meg. Irodalom tárgyalja felhasználásukat a rezonancia szerv vagy áldozati tál rituális alkalmazásokat, hanem azok felhasználása edények.

Hangmasszázs énekkel tálak egy hangterápia, ahol ének tálak kerülnek a kikészített szerv vagy az aura és megérintette óvatosan egy filc bunkó. A nyugtató harmonizáló hangok, valamint a gyengéd vibrációk az ének tálak indukálnak érzés jólét és igen hatékony a mély relaxáció. Az emberek jó egészségben hangmasszázs támogatni fogja a fejlődést saját belső harmónia, és biztosítja számukra az energia és az erő a napi feladatokat. Kreativitás és produktív energia kap új impulzusokat. A fizikai, mentális, érzelmi és pszichológiai problémák, hangmasszázs segít, hogy a fájdalom és problémákat okozó napi stressz, a gondok, és a szorongás.
A legfontosabb hatásai
• Gyors elérését mély relaxáció, mivel a hangok vonzó személy eredeti bizalmát.
• Kíméletes masszázs és összehangolása egyes test sejt a hang.
• Relief a feszültségek, és dugulás a szervezetben.
• Az ügyfél tapasztal a testén, hogy kellemesen könnyű és rezgő szabadon.
• megerősítése öngyógyító erőket.
• Pozitív hatással önbizalom, a kreativitás és a produktív energia.
• megszerzésére megújult életöröm.
• Elengedte a régi minták – egy új rend alakul.

Jöjjön és tapasztalja meg a különleges kezelést, míg ő keres Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl meðferð með Kristinu Hartwig
Export Segðu vini Deila
Þriðjudagur 27. september, 2016 10:00
til laugardags, 8. október 2016, 4:00 PM

Lotus Tal-qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kort)

Kristina er að fara að vera hér frá Þýskalandi útboði Singing Bowl Therapy / Sound Healing frá 27. september til 8. október. Þetta er eftir samkomulagi bara svo að bóka snerting Sue á 99603680.

Kristina er að bjóða: A fundur fyrir tilgangi slökun verður 30 mínútur fyrir € 20,00.
“”Healing’-meðferðir verður € 1,00 á mínútu – eftir þörf, lækna-fundur getur verið á tíma bilinu frá 20 mínútum upp í 60 mínútur.

Til að bóka viðtalstíma snerting Sue á 99603680.

Singing Bowl Therapy / hljóð nudd byggist á forna þekkingu um áhrif hljóðum sem beitt var í Indian heilun meðferð svo lengi sem meira en 5000 árum síðan. Samkvæmt Austur hugmyndir mannsins var búin út af hljóði, þ.e. hann er svo … und. Rannsóknir og tilraunir um áhrif hefðbundinnar tónlist á the mannlegur hugur og líkami myndar grundvöll fyrir hljóð nudd. Ef manneskjan er “”í takt”” með sjálfum / sjálfri og umhverfi hans eða hennar, þá er hann eða hún fær að raða hans / líf hennar frjálslega og skapandi.

Uppruna söng skálar í Tíbet og Norður-Indlandi að mestu leyti enn ráðgáta. upphaflegu hlutverki þeirra hefur ekki verið að öllu leyti ákvörðuð. Bókmenntir fjallað notkun þeirra sem Ómun líkama eða fórnar skál í Helgisiðir umsóknir en einnig notkun þeirra sem crockery.

Sound nudd með söng skálar er hljóð meðferð þar söng skálar eru settir á klæddur líkamanum eða í aura og klappaði varlega með flóka Mallet. Róandi samræming hljómar eins og blíður titring söng skálar valdið tilfinningu um vellíðan og mjög áhrifarík djúpa slökun. Við fólk í góðri heilsu hljóð nudd mun styðja við þróun innra samræmi þeirra og veita þeim orku og styrk til að daglegum störfum þeirra. Sköpun og gefandi orka mun taka á móti nýjum hvatir. Með líkamlega, andlega, tilfinningalega og sálfræðilega málefni, hljóð nudd mun hjálpa til við að koma hjálpargögnum frá sársauka og vandamálum sem valda daglega streitu, áhyggjur og kvíða.
Mikilvægustu áhrif
• Fast afrek djúpa slökun, þar sem hljóðin höfða til upprunalegu traust einstaklingsins.
• Gentle nudd og samræmingu hvers líkama frumu í gegnum hljóð.
• Léttir spennu og hindranir í líkamanum.
• Viðskiptavinurinn reynslu líkama sinn til að vera notalegur ljós og titringur frjálslega.
• Styrking sjálf-heilun öfl.
• Jákvæð áhrif á sjálfstraust, sköpunargáfu og afkastamikill orku.
• ná endurnýjuð lífsgleði.
• að sleppa gömlum – ný röð getur þróast.

Komdu og upplifa einstaka meðferð á meðan hún er að heimsækja Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Abụ abụ nnukwu efere ọgwụ nwere Kristina HARTWIG
Export Gwa a enyi Share
Tuesday, September 27, 2016 10:00 AM
ka Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina na-aga ịbụ ebe a site na Germany àjà Ịbụ Abụ Bowl Therapy / Sound Healing site 27 September ka 8th October. Nke a bụ n’oge a kara naanị otú ka akwụkwọ kọntaktị Sue on 99603680.

Kristina na-àjà: A nnọkọ ezumike nzube ga-minit 30 maka € 20,00.
‘Healing’-agwọ ọrịa ga-€ 1,00 kwa nkeji – dabere na mkpa, na-agwọ ọrịa-sessions nwere ike ịdị iche na a oge nso si 20 nkeji minit 60.

Iji akwụkwọ na otu oge atọrọ kọntaktị Sue on 99603680.

Abụ abụ Bowl Therapy / ụda ịhịa aka n’ahụ na-adabere oge ochie ihe ọmụma banyere mmetụta nke ụda na e etinyere na Indian na-agwọ ọrịa ọgwụ dị ka ogologo oge karịa 5000 afọ gara aga. Dị ka Eastern echiche e kere mmadụ si ụda, i.e. ọ bụ ya mere … und. Nnyocha na nwere na mmetụta nke omenala music na mmadụ obi ma ahụ na-etolite ihe ndabere maka ụda ịhịa aka n’ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ bụ “”na-akụ”” na u / onwe ya na ya ma ọ bụ ya na gburugburu ebe obibi, mgbe ahụ, ọ bụ ike ndokwa ya / ya ndụ kpam kpam na creatively.

The si malite ịbụ abụ ọkwá na Tibet na Northern India n’ihi na ọtụtụ akụkụ ka na-anọgide a omimi. Ha mbụ ọrụ ka e Foto kpebisiri ike. Literature eneme ha were dị ka a resonance ahụ ma ọ bụ iji chụọ àjà nnukwu efere na ememe ngwa kamakwa ha na-eme ka crockery.

Sound ịhịa aka n’ahụ na-abụ abụ ọkwá na olu ọgwụ ebe abụ abụ ọkwá na-enịm ke yi uwe ahụ ma ọ bụ n’ime AURA na tapped jiri nwayọọ na a chere mallet. The calming na ihazi na-ada nakwa dị ka nwayọọ vibrations ndị na-aza ọkwá eji a mmetụta nke ọdịmma na a nnọọ irè miri emi ntụrụndụ. Na ndị na ezi ahụ ike ụda ịhịa aka n’ahụ ga na-akwado mmepe nke ha udo nke uche na-enye ha na ume na ike ha kwa ụbọchị ihe aga-eme. Creativity ma na-arụpụta ike ga-enweta ọhụrụ esi gboo. Na anụ ahụ, nke uche, mmetụta uche na psychological nsogbu, ụda ịhịa aka n’ahụ ga-enyere iji mee ka obi ruo mgbu na nsogbu ndị na-akpata kwa ụbọchị nchegbu, ihe na-echegbu, na nchegbu.
The kasị mkpa mmetụta
• Fast nweta nke miri emi ntụrụndụ, ebe ọ bụ na ụda ịrịọ onye mbụ ntụkwasị obi.
• Gentle ịhịa aka n’ahụ na harmonization nke onye ọ bụla ahụ cell site na ụda.
• Relief nke esemokwu na blockages ke idem.
• The ahịa na-enweta ozu-ya-ezigbo ìhè na vibrating unu kpamkpam.
• mkwado onwe-agwọ ndị agha.
• mmetụta dị mma na onwe-obi ike, creativity ma na-arụpụta ume.
• inweta nke ọhụrụ joie de vivre.
• ịkwụsị ochie nakawa etu esi – a ọhụrụ iji ike ha webata.

Abịa ma na-enwe a pụrụ iche ọgwụ mgbe ọ na-eleta Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Menyanyi BOWL TERAPI DENGAN KRISTINA Hartwig
Ekspor Beritahu teman Share
Selasa, 27 September, 2016 10:00
untuk Sabtu, 8 Oktober, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (peta)

Kristina akan berada di sini dari Jerman yang menawarkan Singing Bowl Terapi / Suara Penyembuhan dari 27 September-8 Oktober. Ini adalah janji saja sehingga untuk buku kontak Sue pada 99.603.680.

Kristina menawarkan: Sebuah sesi untuk tujuan relaksasi akan menjadi 30 menit untuk € 20,00.
‘Healing’-perawatan akan € 1,00 per menit – tergantung pada kebutuhan, penyembuhan-sesi dapat bervariasi dalam rentang waktu dari 20 menit sampai 60 menit.

Untuk buku Sue kontak janji pada 99.603.680.

Singing Bowl Terapi / Pijat suara didasarkan pada pengetahuan kuno tentang efek suara yang diterapkan dalam terapi penyembuhan India selama lebih dari 5000 tahun yang lalu. Menurut Timur pria ide diciptakan dari suara, yaitu dia begitu … und. Penyelidikan dan percobaan pada efek musik tradisional pada pikiran dan tubuh manusia membentuk dasar untuk pijat suara. Jika manusia adalah “”selaras”” dengan dia- / dirinya sendiri dan lingkungan nya, maka ia mampu mengatur / hidupnya bebas dan kreatif.

Asal mangkuk bernyanyi di Tibet dan India Utara untuk sebagian besar masih tetap menjadi misteri. Fungsi asli mereka belum sepenuhnya ditentukan. Sastra membahas penggunaan sebagai badan resonansi atau mangkuk korban dalam aplikasi ritual tetapi juga penggunaannya sebagai peralatannya.

pijat suara dengan bernyanyi mangkuk adalah terapi suara di mana mangkuk bernyanyi ditempatkan pada tubuh berpakaian atau ke aura dan mengetuk lembut dengan merasa palu. Harmonisasi menenangkan suara serta getaran lembut dari mangkuk bernyanyi menimbulkan perasaan kesejahteraan dan relaksasi yang mendalam sangat efektif. Dengan orang-orang di baik pijat suara kesehatan akan mendukung pengembangan harmoni batin mereka dan menyediakan mereka dengan energi dan kekuatan untuk tugas-tugas sehari-hari mereka. Kreativitas dan energi produktif akan menerima impuls baru. Dengan masalah fisik, mental, emosional dan psikologis, pijat suara akan membantu untuk membawa bantuan dari rasa sakit dan masalah yang menyebabkan stres sehari-hari, kekhawatiran, dan kecemasan.
Efek yang paling penting
• Pencapaian Cepat relaksasi yang mendalam, karena suara menarik kepercayaan asli seseorang.
• Pijatan lembut dan harmonisasi setiap sel tubuh individu melalui suara.
• Bantuan dari ketegangan dan penyumbatan dalam tubuh.
• Klien mengalami tubuhnya menjadi cahaya senang dan bergetar secara bebas.
• Penguatan pasukan penyembuhan diri.
• pengaruh positif pada kepercayaan diri, kreativitas dan energi produktif.
• Pencapaian baru joie de vivre.
• Melepaskan pola lama – orde baru dapat berkembang.

Datang dan mengalami terapi unik saat dia mengunjungi Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL TEIRIPE LE Kristina Hartwig
Easpórtáil In iúl do chara Share
DÉ MÁIRT, 27 Meán Fómhair, 2016 10:00
go DÉ SATHAIRN, 8 Deireadh Fómhair, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (léarscáil)

Kristina ag dul a bheith anseo ón nGearmáin thairiscint Amhránaíocht Bowl Teiripe / Fuaim Healing ón 27 Meán Fómhair go 8 Deireadh Fómhair. Tá sé seo trí choinne amháin a chur in áirithe déan teagmháil Sue ar 99,603,680.

Kristina é ag tairiscint: Beidh seisiún ar mhaithe scíthe a bheith 30 nóiméad le haghaidh € 20.00.
‘Beidh Healing’-cóireálacha a € 1.00 in aghaidh an nóiméid – ag brath ar an riachtanas, is féidir leighis-seisiún éagsúil i réimse am ó 20 nóiméad go 60 nóiméad.

A chur in áirithe Sue teagmháil coinne ar 99,603,680.

Tá Amhránaíocht Bowl Teiripe / massage fuaime bunaithe ar eolas ársa maidir le héifeacht na fuaimeanna a cuireadh i bhfeidhm go i teiripe leighis Indiach chomh fada agus níos mó ná 5000 bliain ó shin. De réir smaointe fear Oirthir Cruthaíodh as fuaime, i.e. bhfuil sé chomh … und. Imscrúduithe agus turgnaimh ar an éifeacht an cheoil thraidisiúnta ar an aigne an duine agus an comhlacht mar bhonn don massage fónta. Má tá bheith ag an duine “”i dtiúin”” le aige- / di féin agus é nó í gcomhshaol, ansin tá sé nó sí in ann a shocrú dá shaol / saol faoi shaoirse agus go cruthaitheach.

Tá an tionscnamh na babhlaí amhránaíochta sa Tibéid agus i dTuaisceart India den chuid is mó fós Mystery. Nach bhfuil a n-fheidhm bunaidh cinneadh go hiomlán. Pléann Litríocht n-úsáid mar chomhlacht athshondas nó babhla íobartach in iarratais dóiteán ach a n-úsáid mar gréithe.

Is massage fuaime le babhlaí amhránaíochta teiripe fuaime ina babhlaí amhránaíochta chur ar an gcomhlacht cóirithe nó isteach sa aura agus chrúcaí réidh le mallet bhraith. Fuaimeanna an comhchuibhiú suaimhneach chomh maith leis an vibrations milis na babhlaí amhránaíochta aslú le mothú ar dhea-bhail agus scíthe domhain an-éifeachtach. Le daoine i massage fuaime sláinte mhaith a thacóidh le forbairt a chéile istigh agus ar fáil dóibh le fuinneamh agus neart as a gcúraimí laethúla. Beidh Cruthaitheacht agus fuinneamh táirgiúil a fháil impulses nua. Le ceisteanna fhisiceach, mheabhrach, mhothúchánach agus síceolaíochta, beidh massage fuaime cabhrú le faoiseamh a thabhairt ó pian agus fadhbanna a chur faoi deara strus laethúil, imní, agus imní.
Na héifeachtaí is tábhachtaí
• gnóthachtáil Fast de scíthe domhain, ós rud é achomharc na fuaimeanna le muinín bunaidh duine.
• massage milis agus comhchuibhiú gach cill comhlachta aonair trí fhuaim.
• Faoiseamh ar teannas agus blocálacha i gcorp.
• Taithí an cliant a chorp a bheith éadrom pleasantly agus creathadh faoi shaoirse.
• Atreisiú fórsaí féin-cneasaithe.
• tionchar dearfach ar féin-mhuinín, cruthaitheacht agus fuinneamh táirgiúil.
• Baint amach athnuachan joie de vivre.
• Ligean dul patrúin sean – ordú nua Is féidir le cinn.

Come agus taithí teiripe ar leith cé go bhfuil sí ag tabhairt cuairte Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Ciotola canto TERAPIA CON KRISTINA HARTWIG
Export Dillo a un amico Condividi
Martedì 27 set 2016 10:00
di Sabato 8 Ottobre 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mappa)

Kristina sta per essere qui dalla Germania offerta Singing Bowl Terapia / suono di guarigione dal 27 settembre-8 Ottobre. Questo è solo su appuntamento in modo di prenotare contatto Sue su 99.603.680.

Kristina offre: una sessione per il relax sarà di 30 minuti al prezzo di € 20,00.
‘Healing’ trattamenti sarà di € 1,00 al minuto – a seconda della necessità, di guarigione sedute possono variare in un intervallo di tempo da 20 minuti a 60 minuti.

Per prenotare un appuntamento Sue contatto su 99.603.680.

Singing Bowl terapia di massaggio / suono si basa su antiche conoscenze riguardanti l’effetto di suoni che è stato applicato in terapia di guarigione indiano fino a quando più di 5000 anni fa. Secondo orientale uomo di idee è stato creato dal suono, cioè lui è così … und. Le indagini ed esperimenti sugli effetti della musica tradizionale sulla mente umana e il corpo costituiscono la base per il massaggio sonoro. Se un essere umano è “”in sintonia”” con lui- / se stessa e il suo ambiente, allora lui o lei è in grado di organizzare il suo / la sua vita liberamente e creativamente.

L’origine delle campane tibetane in Tibet e India del Nord per la maggior parte rimane ancora un mistero. La loro funzione originaria non è stata interamente determinata. La letteratura descrive il loro uso come corpo di risonanza o ciotola sacrificale in applicazioni rituali ma anche il loro uso come stoviglie.

Massaggio sonoro con campane tibetane è una terapia del suono in cui campane tibetane sono posizionati sul corpo vestito o nell’aura e picchiettare leggermente con un martello di feltro. L’armonizzazione calmante suoni così come le dolci vibrazioni delle campane tibetane inducono una sensazione di benessere e un profondo rilassamento molto efficace. Con le persone in buona salute massaggio sonoro sosterrà lo sviluppo del loro armonia interiore e di fornire loro energia e forza per le loro attività quotidiane. La creatività e l’energia produttiva riceveranno nuovi impulsi. Con problemi fisici, mentali, emotivi e psicologici, massaggio sonoro contribuirà a portare sollievo dal dolore e problemi che causano stress quotidiano, le preoccupazioni e l’ansia.
Gli effetti più importanti
• realizzazione rapida di rilassamento profondo, dal momento che i suoni appello alla fiducia originale di una persona.
• massaggio dolce e l’armonizzazione di ogni singola cellula del corpo attraverso il suono.
• Sollievo di tensioni e blocchi nel corpo.
• Il cliente sperimenta il suo corpo per essere luce piacevolmente e vibrante liberamente.
• Rafforzamento delle forze di autoguarigione.
• influenza positiva sul fiducia in se stessi, la creatività e l’energia produttiva.
• Raggiungimento di rinnovata gioia di vivere.
• Lasciare andare i vecchi schemi – un nuovo ordine può evolvere.

Venite a provare una terapia unica, mentre lei è in visita in Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA HARTWIG WITH SINGING BOWL THERAPY
エクスポートは、友人シェアを知らせます
2016年9月27日(火曜日)10:00
2016年10月8日(土曜日)、午後4:00まで

ロータスTAL-Qalb
28 Frencタル・アーブストリート、アーブ、ゴゾ島(地図)

クリスティーナは、ドイツが10月8日に9月27日からボウルセラピー/サウンドヒーリングを歌う提供からここになるだろう。これはとても99603680に接触スーを予約する予約制です。

クリスティーナが提供している:緩和目的のためのセッションは€20,00のために30分になります。
必要に応じて、治癒セッションは20分〜60分の時間範囲内で変えることができる – ‘Healing’-治療は、毎分€1,00となります。

99603680に任命コンタクトスーを予約します。

歌うボウルセラピー/サウンドのマッサージは、5000年以上前に限り、インドの癒しの治療に適用された音の効果に関する古代の知識に基づいています。東アイデアマンによると、彼は…そうウントである、すなわち、音の外に作成されました。人間の心と体に伝統音楽の影響に関する調査と実験は音のマッサージのための基礎を形成します。人間がhim- /彼女自身と彼または彼女の環境に「調整中」である場合、彼または彼女は自由と創造彼/彼女の人生を手配することができます。

ほとんどの部分はチベット北部インドのシンギングボウルの起源はまだ謎のまま。彼らの本来の機能は完全に決定されていません。文学は、儀式のアプリケーションだけでなく、食器としての使用における共振体または犠牲ボウルとしてのそれらの使用について説明します。

歌のボウルとサウンドのマッサージは、歌ボウルはフェルト木槌で軽く服を着体上またはオーラに入れ、タップされたサウンド療法です。心を落ち着かせる調和は、歌ボウルの穏やかな振動が幸福感と非常に効果的な深いリラクゼーションを誘発するだけでなく、聞こえます。健康・サウンド・マッサージの人々と彼らの内面の調和の開発を支援し、日常業務のためのエネルギーと強度とそれらを提供。創造性と生産性のエネルギーが新しいインパルスを受信します。 、身体的、精神的、感情的、心理的な問題で、音のマッサージは痛みや日々のストレス、悩み、不安を引き起こす問題からの救済をもたらすのに役立ちます。
最も重要な効果
音が人の元の信頼にアピールするので、深いリラクゼーションの高速達成を•。
•ジェントルマッサージと音を介して各個々の体細胞の調和。
•体内の緊張や閉塞の救済。
•クライアントが心地よく光と自由振動であることが彼の体を経験します。
•自己回復力の強化。
•自信、創造性と生産性のエネルギーにプラスの影響を与えます。
•新たな生きる喜びを達成。
•古いパターンのまかせゴー – 進化させることができ、新しい順。

是非、彼女はゴゾ島を訪問している間にユニークな治療を体験してください!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl therapy WITH Kristina Hartwig
Kaca Marang kanca Share
Selasa, September 27, 2016 10:00 AM
kanggo ana, 8 Oktober, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Langkawi (map)

Kristina wis arep dadi kene saka Jerman aturan Singing Bowl Therapy / Sound Healing saka 27th September kanggo 8th Oktober. Iki dening janjian mung supaya Book kontak Sue ing 99603680.

Kristina punika aturan: A sesi kanggo tujuan istirahat bakal 30 menit kanggo € 20,00.
‘Healing’-pangobatan bakal € 1,00 saben menit – gumantung perlu, marasake awakmu,-mau bisa beda-beda ing sawetara wektu saka 20 menit kanggo 60 menit.

Kanggo Book Sue kontak janjian ing 99603680.

Singing Bowl Therapy / pijet swara adhedhasar kawruh kuna bab efek swara sing iki Applied ing therapy marasake awakmu Indian anggere luwih saka 5000 taun kepungkur. Miturut Eastern wong gagasan iki digawe metu saka swara, i.e. kang dadi … und. Penyelidikan lan nyobi ing efek saka music tradisional ing atine manungsa lan awak mbentuk basis kanggo pijet swara. Yen manungsa iku “”ing tune”” karo him- / dhéwé lan lingkungan utawa dheweke, banjur wong utawa wadon iku bisa kanggo ngatur / gesangipun bebas lan kreatif.

Asal saka cacah singing in Tibet lan India Lor kanggo sisih paling isih tetep misteri. fungsi sing asli durung wholly ditemtokake. Sastra rembagan nggunakake minangka awak résonansi utawa Bowl pangurbanan ing aplikasi ritual nanging uga nggunakake minangka crockery.

pijet swara karo cacah singing punika therapy swara ngendi cacah singing diselehake ing awak busana utawa menyang aura lan tapped alon-alon karo felt Mallet. The harmonizing calming muni sarta getaran lanang saka cacah singing panggawe koyo uga-kang lan istirahat jero banget efektif. Karo wong ing apik pijet swara kesehatan bakal ndhukung perkembangan harmoni utama lan nyedhiyani karo energi lan kekuatan kanggo tugas sing saben dina. Kreatifitas lan energi produktif bakal nampa impuls anyar. Kanthi masalah fisik, mental, emosi lan psikologis, pijet swara bakal bantuan kanggo nggawa relief saka pain lan masalah sing nimbulaké kaku dina, kuwatir, lan kuatir.
Efek paling penting
• prestasi Fast istirahat jero, wiwit swara mréntahaké kanggo dateng asli wong.
• pijet lanang lan harmonisasiné sel awak individu liwat swara.
• Relief saka ketegangan lan blockages ing awak.
• klien ngalami awak kang dadi cahya pleasantly lan kedher bebas.
• pitulungan saka pasukan poto-marasake awakmu.
• pengaruh positif ing poto-kapercayan, kreatifitas lan energi produktif.
• antuk gawe anyar joie de vivre.
• Letting Go pola lawas – supaya anyar bisa mekar.

Teka lan nemu therapy unik nalika dheweke wis ngunjungi Langkawi!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ HARTWIG ಬೌಲ್ ಥೆರಪಿ ಹಾಡುವ
ರಫ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ
ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2016 10:00 ಎಎಮ್
ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2016 4:00 PM ಗೆ

ಲೋಟಸ್ ಟಾಲ್-Qalb
28 Frenc ಟಾಲ್-Gharb ಸ್ಟ್ರೀಟ್, Gharb, ಗೋಜೊದ (ಮ್ಯಾಪ್)

ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ಜರ್ಮನಿ ಅರ್ಪಣೆ 8 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಬೌಲ್ ಥೆರಪಿ / ಸೌಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 99603680 ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಯೂ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮೂಲಕ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ: ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ € 20,00 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ-ಅವಧಿಗಳು 20 ನಿಮಿಷಗಳ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಸಮಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು – ‘Healing’ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು € 1,00 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

99603680 ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಯೂ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ.

ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಥೆರಪಿ / ಧ್ವನಿ ಮಸಾಜ್ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧ್ವನಿ ಔಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅದೆಂದರೆ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ … ಉಂಡ್. ಪರಿಣಾಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತದ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮಸಾಜ್ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವ. ಮಾನವನ him- / ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು “”ರಾಗ”” ವೇಳೆ, ನಂತರ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವನ / ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಟಿಬೆಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಾಡುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮೂಲ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುರಣನ ದೇಹದ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ಬೌಲ್ ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಡುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಸೌಂಡ್ ಮಸಾಜ್ ಹಾಡುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಡಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೆಳವು ಇಟ್ಟು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವರಮೇಳ ಹಾಡುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಶಾಂತ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಮ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧ್ವನಿ ಮಸಾಜ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಧ್ವನಿ ಮಸಾಜ್ ನೋವು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದ, ಚಿಂತೆಗಳ, ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳು
, • ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಧನೆ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನವಿ ರಿಂದ.
• ಜೆಂಟಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾಮರಸ್ಯ.
• ದೇಹದ ಆತಂಕಗಳ ಮತ್ತು ತಡೆಗಳನ್ನು ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್.
• ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಪಿಸುವ ಎಂದು ತನ್ನ ದೇಹದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
• ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ.
• ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ.
• ನವೀಕೃತ ಬಾಳ್ಸವಿ ಹೊಂದುವುದು.
• ಹೋಗಿ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಅವಕಾಶ – ಹೊಸ ಆದೇಶ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬಂದು ಅವಳು ಗೋಜೊದ ಭೇಟಿ, ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನುಭವ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Кристина Хартвиг ән ЫДЫСЫ THERAPY
Экспорттық дос Бөлісу айтып
Сейсенбі, 27 қыркүйек, 2016 10:00 AM
Сенбі, 8 қазан, 2016, 4:00 PM үшін

Lotus Tal-қалб
28 Frenc Tal-Gharb көшесі, Gharb, Гоцо (картасы)

Кристина Германия 8 қазан 27 қыркүйек аралығында Bowl терапия / Дыбыс Шипалы Әнші ұсынады осында болады. Бұл тек 99603680 туралы кітап байланыс Сью соншалықты тағайындау болып табылады.

Кристина ұсынады: релаксация мақсаттар үшін отырысы € 20,00 үшін 30 минут болады.
қажеттілігіне қарай, шипалы-сессиялар 20 минуттан 60 минутқа дейін уақыт шегінде өзгеруі мүмкін – «Healing’-емдеу минутына € 1,00 болады.

99603680 туралы тағайындау байланыс Сью қоя береді.

Әнші Bowl Терапия / дыбыс массаж ретінде ұзақ 5000-нан астам жыл бұрын-ақ үнді емдік терапия қолданылады болатын дыбыстардың әсері қатысты ежелгі білімге негізделеді. Шығыс идеялар айтуынша ер яғни ол солай … унд, дыбыс шығып құрылды. Адам денесі мен ақыл дәстүрлі музыка әсері тергеу және эксперименттер дыбыс массаж үшін негіз болып табылады. адам баласы him- / өзіне және оның қоршаған ортамен «үндеседі» болса, онда ол еркін және шығармашылық / оның өмірін ұйымдастыруға қабілетті.

көп бөлігі Тибет және Солтүстік Үндістанда ән сауыттары шыққан әлі жұмбақ күйінде қалып отыр. Олардың бастапқы функциясы толық анықталған жоқ. Әдебиет салттық қосымшалар, сондай-ақ ыдыс-аяқтың ретінде оларды пайдалану бойынша резонанс органның немесе құрбандық ыдысқа-ақ олардың пайдаланылуын талқылайды.

ән сауыттары бар дыбыс массаж ән сауыттар киінген орган туралы немесе ауру орналастырылады және киіз балғамен ақырын жұмсалуда дыбыс терапия болып табылады. тыныштандыратын үйлестіруші ән сауыттары нәзік діріл әл-ауқатын сезімін және өте тиімді терең релаксация итермелейді, сондай-ақ естіледі. жақсы денсаулық дыбыс массаж адамдармен олардың ішкі үйлесімге дамуына қолдау көрсетеді және олардың күнделікті міндеттерді орындау үшін Энергетика және бар күш-оларды қамтамасыз етеді. Шығармашылық және өнімді энергетикалық жаңа серпін алады. Физикалық, психикалық, эмоциялық және психологиялық мәселелерімен, дыбыс массаж ауыруы және күнделікті стресс, алаңдаушылық, және алаңдаушылық тудыруы проблемалардан әкеле көмектеседі.
ең маңызды салдары
дыбыстар адамның бастапқы сенім жүгінуге бері терең релаксация Fast жетуді •.
• дыбыс арқылы жұмсақ массаж және әрбір жеке орган ұяшық үйлестіру.
• орган шиеленіс пен кептелісін бедері.
• клиенттің жағымды жеңіл және еркін Діріл болуға оның денесін бастан.
• өзін-өзі шипалы күштердің күшейту.
өзін-өзі сенімділік, шығармашылық және өнімді энергетика оң әсер •.
• жаңартылған JOIE DE VIVRE жетуге.
• ескі үлгілерін арылу – жаңа тәртібі дами алады.

Кел, ол Gozo бару, ал бірегей терапия бастан!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ការព្យាបាលដោយជាមួយច្រៀង Bowl Kristina HARTWIG
ការនាំចេញប្រាប់មិត្តភក្តិចែករំលែកមួយ
ថ្ងៃអង្គារទី 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:00 ព្រឹក
ដល់ថ្ងៃសៅរ៍, ខែតុលា 8, 2016, 4:00 ល្ងាច

លោកស្រីតាល់-Qalb ក្រុមហ៊ុន Lotus
លោកស្រីតាល់-28 Frenc ផ្លូវ Gharb, Gharb, Gozo (ផែនទី)

គ្រីស្ទីណានឹងត្រូវបាននៅទីនេះពីការផ្តល់ជូនការព្យាបាលដោយអាល្លឺម៉ង់ច្រៀងចាន / សំឡេងការព្យាបាលពីថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី 8 ខែតុលា។ នេះគឺដោយណាត់ជួបតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការកក់ទំនាក់ទំនងប្តឹងនៅលើ 99603680 ។

គ្រីស្ទីណាត្រូវបានផ្តល់ជូន: សម្រាប់គោលបំណងសំរាកលំហែសម័យមួយដែលនឹងត្រូវបាន 30 នាទីសម្រាប់ 20,00 €។
“”Healing’-ការព្យាបាលនឹងមាន 1,00 €ក្នុងមួយនាទី – អាស្រ័យលើតម្រូវការក្នុងការព្យាបាលវគ្គ-អាចប្រែប្រួលនៅក្នុងជួរពេលវេលាមួយពី 20 នាទីទៅ 60 នាទី។

ដើម្បីកក់ការតែងតាំងជាប្តឹទំនាក់ទំនងនៅលើ 99603680 ។

ច្រៀងចានព្យាបាល / ម៉ាស្សាសំឡេងត្រូវបានផ្អែកលើចំណេះដឹងពីបុរាណទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលនៃសំឡេងដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការព្យាបាលការព្យាបាលរបស់ឥណ្ឌាដែលវែងដូចដែលច្រើនជាង 5000 ឆ្នាំមកហើយ។ នេះបើយោងតាមមនុស្សម្នាក់គំនិតខាងកើតត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីសំឡេងឧទាហរណ៍គាត់គឺជាដូច្នេះ … und ។ ការស៊ើបអង្កេតនិងការពិសោធន៍លើផលប៉ះពាល់នៃតន្ត្រីប្រពៃណីនៅលើចិត្តមនុស្សនិងរាងកាយបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការម៉ាស្សាសំឡេង។ ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សគឺ “”នៅក្នុងបទភ្លេង”” ជាមួយ him- / ខ្លួនឯងនិងបរិស្ថានរបស់គាត់ឬនាង, បន្ទាប់មកគាត់ឬនាងអាចរៀបចំ / ជីវិតរបស់គាត់របស់នាងដោយសេរីនិងការច្នៃប្រឌិត។

ប្រភពដើមនៃចានច្រៀងក្នុងប្រទេសទីបេនិងភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ផ្នែកច្រើនបំផុតនៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាថកំបាំង។ មុខងារដើមរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានកំណត់ទាំងស្រុង។ អក្សរសាស្រ្តពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេជារាងកាយអនុភាពឬចានថ្វាយយញ្ញបូជានៅក្នុងកម្មវិធីពិធីសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេជាចាន។

ម៉ាស្សាសំឡេងកាន់ចានសំឡេងច្រៀងជាការព្យាបាលដោយការច្រៀងមួយដែលត្រូវបានដាក់ចាននៅលើរាងកាយស្លៀកពាក់ឬចូលទៅក្នុង aura និង tapped ទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងការ mallet មានអារម្មណ៍។ នេះហាម៉ុស្ងប់ស្ងាត់ស្តាប់មើលទៅហាក់ដូចជាញ័រទន់ភ្លន់នៃចានច្រៀង induce អារម្មណ៍នៃសុខុមាលភាពនិងការសំរាកលំហែយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់។ ជាមួយប្រជាជនក្នុងការម៉ាស្សាសំឡេងសុខភាពល្អនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៃភាពសុខដុមខាងក្នុងរបស់ពួកគេនិងផ្តល់ឱ្យពួកគេជាមួយនឹងថាមពលនិងកម្លាំងសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ការច្នៃប្រឌិតនិងថាមពលផលិតភាពនឹងទទួលបានការដឹកនាំបន្ទុកថ្មី។ ជាមួយនឹងបញ្ហារាងកាយ, ផ្លូវចិត្ត, អារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្ត, ម៉ាស្សាសំឡេងនឹងជួយនាំមកនូវការសង្គ្រោះពីការឈឺចាប់និងបញ្ហាដែលបង្កឱ្យមានភាពតានតឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការព្រួយបារម្ភនិងការថប់បារម្ភ។
ផលប៉ះពាល់សំខាន់បំផុត
•សមិទ្ធិផលដែលមានល្បឿនលឿននៃការសំរាកលំហែយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ចាប់តាំងពីសំឡេងអំពាវនាវដល់ការជឿទុកចិត្តដើមរបស់មនុស្ស។
•ម៉ាស្សាទន់ភ្លន់និងសុខដុមនីយកម្មនៃកោសិការាងកាយគ្នាបុគ្គលតាមរយៈសំឡេង។
•ភាពតានតឹងនិងការសង្គ្រោះស្ទះក្នុងរាងកាយ។
•អតិថិជនបទពិសោធន៍រាងកាយរបស់គាត់ដើម្បីឱ្យមានពន្លឺក្តីរើករាយនិងញ័រដោយសេរី។
•ការពង្រឹងនៃកងកម្លាំងខ្លួនឯងការព្យាបាល។
•ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងការច្នៃប្រឌិតនិងថាមពលផលិតភាព។
•ការជាថ្មី joie បញ្ចប់ដឺ vivre ។
•អនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅនៃគំរូចាស់ – ការបញ្ជាទិញថ្មីអាចវិវឌ្ឍ។

សូមអញ្ជើញមកធ្លាប់មានការព្យាបាលដោយខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែមួយគត់មកទស្សនា Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA HARTWIG 그릇 요법 노래
수출은 친구 공유에게
2016년 9월 27일 (화요일) 오전 10시
2016년 10월 8일 (토요일) 오후 4:00에

로터스 탈 – Qalb
28 Frenc 탈 – 가릅 거리, 가릅, 고조 (지도)

크리스티나는 제 8 회 10 월 27 일 9 월부터 그릇 치료 / 사운드 치유의 노래 독일의 제안에서 여기에있을 것입니다. 이것은 매우 99,603,680에 접촉예요을 예약 할 약속입니다.

크리스티나가 제공됩니다 휴식을 위해 세션은 € 20,00 30 분 정도 될 것입니다.
필요에 따라 치료 – 세션 20 분에서 60 분의 시간 범위에서 달라질 수 있습니다 – ‘Healing’-치료는 분당 € 1,00 될 것입니다.

99,603,680에 약속 연락처 고소를 예약합니다.

노래 그릇 치료 / 사운드 마사지보다 5000 년 전만큼 인도의 치유 요법에 적용된 사운드의 효과에 관한 고대의 지식을 기반으로합니다. 동부 아이디어 남자에 따르면 그는 … 너무 싶게 즉, 사운드에서 만들어졌습니다. 인간의 몸과 마음에 전통 음악의 효과에 대한 조사 및 실험 사운드 마사지의 기초를 형성한다. 인간이 그를 – / 자신과가 자신의 환경과 “”조화””의 경우, 그 또는 그녀는 자유롭고 창의적으로 그 / 그녀의 인생을 준비 할 수있다.

대부분의 경우 티베트와 북부 인도의 노래 그릇의 기원은 여전히 미스터리로 남아있다. 원래의 기능은 완전히 결정되지 않았습니다. 문학 공진 몸이나 의식 응용 프로그램에서 희생 그릇뿐만 아니라, 그릇 등의 사용 등의 사용에 대해 설명합니다.

노래 그릇 사운드 마사지 노래 그릇은 펠트 망치로 가볍게 옷을 입고 몸이나 분위기에 배치하고 탭하는 소리 요법이다. 잔잔한 균일화는 노래 그릇의 부드러운 진동이 웰빙의 느낌과 매우 효과적인 깊은 휴식을 유도뿐만 아니라 소리. 건강 사운드 마사지 사람들과 자신의 내면의 조화의 개발을 지원하고 그들의 일상 작업을위한 에너지와 힘을 제공한다. 창의력과 생산성 에너지는 새로운 자극을 받게됩니다. 신체적, 정신적, 정서적, 심리적 문제, 사운드 마사지는 통증과 일상 스트레스, 걱정, 불안의 원인이 문제에서 기복을 가지고하는 데 도움이 될 것입니다.
가장 중요한 영향
소리는 사람의 원래의 신뢰에 호소하기 때문에, 깊은 휴식의 빠른 성취를 •.
• 부드러운 마사지와 사운드를 통해 각각의 체세포 조화.
• 몸에 긴장과 막힘의 구호입니다.
• 클라이언트는 유쾌 빛과 자유 진동으로 자신의 몸을 경험한다.
•자가 치유 세력의 강화.
• 자신감, 창의성과 생산성 에너지에 긍정적 인 영향.
• 갱신 삶의 기쁨의 성취도.
• 오래된 패턴 분들께 이동 – 진화 할 수있는 새로운 순서.

와서 그녀가 고조를 방문하는 동안 고유 한 치료를 경험!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Stranbêjiya Bowl THERAPY Kristina Hartwig
Export re bêje, dostê Share
Tuesday, 27 September, 2016 10:00 AM
ji bo Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina ku wê li vir be ji Elmanyayê, dîyarîya Singing Bowl Therapy / Sound Healing ji 27’ê îlonê ve ji bo 8’ê cotmehê. Ev e bi serdana tenê ewqas kitêba contact Sue li ser 99603680.

Kristina pêşkêş dike: A session ji bo armancên pozîtiv de dê bibe 30 deqeyan ji bo € 20,00.
‘Healing’-dermanê wê € 1,00 per minute – li gor pêwîstî, dida-danişînên dikarin di cûrbecûr dem ji 20 deqeyan de ji bo 60 deqeyan de diguhere.

To kitêba Sue serlêdana têkiliyê li ser 99603680.

Singing Bowl Therapy / massage dengê xwe li ser zanîna kevnar li ser bandora dengên ku di dermankirina nexweşan qenc Indian heta ku zêdetir ji 5000 sal berê ji serî de hat ava kirin. Li gorî fikrên mirovî Eastern ji dengê tên kirin, i.e. ew e, da … und. Lêpirsîn û Ceribandinên li ser bandora muzîka kevneşopî li ser hişê mirovan û bedena bingehê ji bo massage dengê avakirin. Eger mirov “”di tune”” ye, bi wî herin / xwe û derdora wî an wê, hingê ew jî wê bikaribin ji bo saz / jiyana xwe û bi serbestî û creatively e.

Bi eslê xwe ji piyanên singing li Tîbetê û Northern India ji bo yên ku herî hê jî sirekê bimîne. fonksiyona xwe yên resen hatiye bi tevahî ne diyare. Wêje bikaranîna wan wekî bedeneke dengvedaneke an piyana qurbanê li sepanên, dêlindêz, di heman demê de jî bikaranîna wan wek qaf û nîqaş dike.

massage Sound bi piyanên singing a terapiya dengê ku piyanên singing in li ser beden û bergên an jî nav de be bi paperobraz re bêkêf danîn û tadeyiyê bi nermî e. The lêkdanî kêfxweş dike digre, û herweha Vibrations nerm ên piyanên stranbęj kîvroşkê hesta rehetiya û girjî kûr pir bi bandor. Bi mirovên li massage dengê tenduristiyê baş dê ji bo pêşxistina aştiyê û hundir de piştevaniya xwe û bi enerjî û hêza xwe ji bo karên wan yên rojane ne wan. Creativity û enerjiyê di hilberînê de wê hewesên nû de bistînin. Bi pirsgirêkên fîzîkî, derûnî, hest û psîkolojîk, massage dengê dê alîkariya ji bo anîna kelûpelên ji êş û pirsgirêkên ku çewtiyan stress rojane, xem, tirs û xof e.
Karîgeriya herî girîng
• serkeftineke Fast ji tenahî û kûr, ji ber ku dengên îtîrazê ji bo baweriya original mirovekî.
• massage Gentle û ahengiya ji her hucreya laşê şexsî bi riya deng.
• Relief of tengezarî û rêgirtin di bedenê de.
• The muwekîlê bedena ezmûnên wî ji ronahiyê xweş û hejînok azad.
• xurtkirina hêzên xwe dida.
• bandora erênî bi xwe bawerî, afirîneriya û enerjiyê berhemdar.
• Peydakirina nûkirin Joie de vivre.
• Gav yek: Biçin qalibên kevn – nîzama nû dikare veguhere.

Werin û tecrûbeya terapiya yekane dema ew serdana Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Ырдап Кристина таяныч МЕНЕН BOWL Therapy
Экспорт дос Share мындай деп айт:
Шейшемби, 27-сентябрда, 2016 10:00
Ишемби, 8-октябрда, 2016, 4:00 PM үчүн

Lotus гиялык-кубат
28 Frenc Тал-Gharb көчөсү, Gharb, Gozo (карта)

Kristina Германия курмандыкка Bowl терапия / Sound дарылоо 27-сентябрдан 8-октябрга чейин ырдоо бул жерде болот. Бул гана байланыш Толгонайдын брондоо үчүн 99603680 дайындоо менен.

Kristina сунуштап жатат: эс максаттары үчүн сессия € 20,00 үчүн 30 мүнөт болот.
«Healing’-дарылоо € 1,00 болот мүнөтүнө – муктаж жараша, айыктыруу-сессиялар 20 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин убакыт аралыгы боюнча айырмаланышы мүмкүн.

99603680 боюнча дайындоо байланыш Толгонайдын брондоо үчүн.

Ырдап Bowl терапия / үн массаж 5000ден ашык жыл мурун Индия айыктыруу терапия эле көп колдонулган тыбыштардын таасири жөнүндө байыркы билимге негизделет. Чыгыш пикирлер адамдын боюнча үн жаратылган, ал ушундай б.а. … и. Адам акыл-эс жана денелик боюнча салттуу музыканын таасири боюнча изилдөөлөр жана эксперименттер үн массаж үчүн негиз түзөт. бир адам болсун / өзү жана аны курчап турган чөйрө менен «бир пикирде» болсо, анда ал эркин жана чыгармачылык менен анын / өмүрүн уюштура алат.

көпчүлүк бөлүгү үчүн Тибетте жана Түндүк Индиянын ырдоо чөйчөк келип чыгышы дагы эле табышмак бойдон калууда. Баштапкы милдети толугу менен аныкталган эмес. Адабият резонансы орган же ырым-арыздарды курмандык казан эмес, ошондой эле проблемалар эле аларды пайдалануунун катары колдонуу талкууланат.

Ырдоо чөйчөк менен үн массаж ырдап табактарды кийген денесине же аурасы жайгаштырылган жана кийизден балкасын жумшак такылдаттым бир үн терапия болуп саналат. келгис жъръъдё ырдап чөйчөк жумшак толкундар бакубат жашоо-турмушу бир сезим жана абдан натыйжалуу терең эс азгырганда, ошондой эле угулат. жакшы ден соолук үн массаж адамдар менен, алардын ички карама-өнүгүүнү колдоо жана өздөрүнүн күндөлүк милдеттерин үчүн энергия жана күч-кубат менен камсыз кылат. Чыгармачылык жана өндүрүштүк энергия жаңы сигналдарды кабыл алат. денелик, акыл-эс, сезимтал жана психологиялык маселелер, үн массаж оору жана күн сайын стресс, азаптар, жана азапка себеп болгон кыйынчылыктарынан арылууну алып жардам берет.
маанилүү таасирлери
• үндөр адамдын баштапкы ишеним менен кайрылып, анткени, терең эс Fast жетишүү.
• Жумшактык массаж жана үн менен ар бир орган клетканын шайкеш келтирүү.
• дененин тирешүүгө, тыгындар жана жапа чеккендерге жардам берүү.
• кардар сонун жарык жана эркин толкуну болушу үчүн анын денесин көргөн.
• өзүн-өзү айыктырып күчтөрдүн Reinforcement.
• өзүн-өзү ишеним, чыгармачылык жана өндүрүштүк энергия боюнча алгылыктуу таасир.
• кайрадан төрт эжем тушугат.
• эски үлгүлөрүнүн кое – бир жаңы тартип өнүгө албайт.

ал Gozo жүрөт, ал эми уникалдуу дарылоону келип, ээ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING ຊາມ THERAPY ກັບ KRISTINA Hartwig
ການສົ່ງອອກບອກເພື່ອນ Share
ວັນອັງຄານທີ່ 27 ກັນຍາ, 2016 10:00 AM
ວັນເສົາທີ່ 8 ຕຸລາ, 2016, 4:00 PM

Lotus tal, Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (ແຜນທີ່)

Kristina ເປັນໄປໄດ້ທີ່ນີ້ມາຈາກເຢຍລະມັນຮ້ອງໂຖປັດສະວະການປິ່ນປົວດ້ວຍການປິ່ນປົວ / ສຽງຈາກວັນທີ 27 ເດືອນກັນຍາຫາ 8 ຕຸລາການສະເຫນີຂາຍ. ນີ້ແມ່ນໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງພຽງແຕ່ສະນັ້ນເພື່ອເຂົ້າພົວພັນ Sue on 99603680.

Kristina ຈະນໍາສະເຫນີ: ກອງປະຊຸມສໍາລັບຈຸດປະສົງການພັກຜ່ອນຈະໄດ້ຮັບ 30 ນາທີສໍາລັບ€ 20,00.
‘Healing’, ການປິ່ນປົວຈະເປັນ€ 1,00 ຕໍ່ນາທີ – ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ການປິ່ນປົວ, ກອງປະຊຸມອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໃຊ້ເວລາຈາກ 20 ນາທີກັບ 60 ນາທີ.

ການສໍາຮອງເປັນ Sue ຕິດຕໍ່ນັດພົບທີ່ສຸດ 99603680.

ຮ້ອງເພງໂຖປັດສະວະບໍາບັດ / ນວດສຽງແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ວັດຖຸບູຮານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບຂອງສຽງທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວດ້ວຍການປິ່ນປົວຂອງອິນເດຍເປັນຫຼາຍກ່ວາ 5000 ປີຜ່ານມາແລ້ວ. ອີງຕາມການຜູ້ຊາຍແນວຄວາມຄິດຕາເວັນອອກໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຈາກສຽງ, i.e. ວ່າເປັນດັ່ງນັ້ນ … ແລະ. ການສືບສວນແລະປະສົບການກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງດົນຕີພື້ນເມືອງກ່ຽວກັບຈິດໃຈຂອງມະນຸດແລະຮ່າງກາຍເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການນວດສຽງ. ຖ້າຫາກວ່າເປັນມະນຸດເປັນ “”ໃນເພງ”” ກັບ him-/ ຕົນເອງແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະຈັດການ / ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ freely ແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂຖປັດສະວະການຮ້ອງເພງໃນທິເບດແລະພາກເຫນືອຂອງອິນເດຍສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ສຸດທີ່ຍັງຄົງຄວາມລຶກລັບໄດ້. ການທໍາງານຂອງຕົ້ນສະບັບຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການກໍານົດຢ່າງເຕັມທີ່. ວັນນະຄະດີໄດ້ສົນທະນາການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຮ່າງກາຍ resonance ຫຼືໂຖປັດສະວະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ritual ແຕ່ຍັງນໍາໃຊ້ພວກເຂົາເປັນເຄື່ອງຖ້ວຍຊາມ.

ບໍລິການນວດສຽງທີ່ມີໂຖປັດສະວະການຮ້ອງເພງເປັນການປິ່ນປົວດ້ວຍສຽງທີ່ໂຖປັດສະວະການຮ້ອງເພງແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນຮ່າງກາຍນຸ່ງຫຼືເຂົ້າໄປໃນລັດມີແລະເພາະມັນບັນຈຸນຄ່ອຍໆມີ mallet ຮູ້ສຶກ. ໄດ້ເອກະພາບສະຫງົບສຽງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ອ່ອນໂຍນຂອງໂຖປັດສະວະການຮ້ອງເພງກະຕຸ້ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສະຫວັດດີການແລະການ relaxation ເລິກປະສິດທິຜົນຫຼາຍ. ມີປະຊາຊົນໃນການນວດສຽງສຸຂະພາບດີຈະສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງປະສົມກົມກຽວຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີພະລັງງານແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງສໍາລັບວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະພະລັງງານຜະລິດຕະພັນຈະໄດ້ຮັບ impulses ໃຫມ່. ກັບບັນຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ອາລົມແລະຈິດໃຈ, ບໍລິການນວດສຽງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດໃຫ້ການບັນເທົາທຸກຈາກອາການເຈັບປວດແລະບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນປະຈໍາວັນ, ຄວາມກັງວົນ, ແລະຄວາມກັງວົນ.
ຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ
•ຜົນສໍາເລັດໄວຂອງການ relaxation ເລິກ, ນັບຕັ້ງແຕ່ສຽງຂໍອຸທອນກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕົ້ນສະບັບຂອງຄົນ.
•ບໍລິການນວດ Gentle ແລະເປັນເອກະພາບຂອງຈຸລັງຮ່າງກາຍແຕ່ລະບຸກຄົນໂດຍຜ່ານການສຽງ.
•ສະຕີສົງເຄາະຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະການອຸດຕັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ.
•ລູກຄ້າປະສົບການຂອງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງເປັນແສງສະຫວ່າງ pleasantly ແລະສັ່ນ freely.
•ເສີມສ້າງກໍາລັງຂອງຕົນເອງ, ການປິ່ນປົວ.
•ອິດທິພົນໃນທາງບວກກ່ຽວກັບຕົນເອງຄວາມຫມັ້ນໃຈ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະພະລັງງານຜະລິດຕະພັນ.
•ສໍາເລັດຂອງການປັບປຸງຄືນໃຫມ່ joie de vivre.
•ປ່ອຍໃຫ້ໄປຂອງຮູບແບບເກົ່າ – ຄໍາສັ່ງໃຫມ່ສາມາດພັດທະນາ.

ມາແລະປະສົບການການປິ່ນປົວດ້ວຍເປັນເອກະລັກໃນຂະນະທີ່ນາງແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl Therapy cum KRISTINA Hartwig
Tell a friend Export Share
Tuesday, January XXVII, 10:00 AM MMXVI
in Sunday, May VIII, MMXVI, 4:00 PM

Lotus qalb mortale,
XXVIII-Tal Frenc Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina hic est de Germania holocaustum Bowl Therapy Cantus / September 8th May 27th ex sanitatem. Hoc est, in tantum ut ad tempus Contact Marcus Tullius in libro 99603680.

Kristina est sacrificium: et erit in XXX minutis session ad quietem destinavit pro 20,00 €.
‘Healing’-curationes erit € 1,00 minute per – prout necesse, curatio coetus, potest variari in dies XX minutes ad LX minutes a range.

Ad quod tempus contactus Sue in libro 99603680.

Crater therapy Cantus / sonus Suspendisse sumitur de effectu antiquissimam scientiam accommodatum sonorum quamdiu illic plus sanitatis in Indian (V) annos. Orientalium secundum quas homo creatus est sanus, i.e. und … ita est. Recognitionum experimenta et animi et corporis humani effectus traditum musica sonus nitantur Suspendisse. Si homo est “”cantus”” et ilH / eiusque se amet, potest et ipse disponet / creatively libere et vitae.

Unde India et Tibet fialae cantus plerumque restat mysterium. Et prorsus non originale munus determinatum. Literature agit in corpore vel usum halitum docta applications, sed etiam in Rituali usus ac vasa sua.

Suspendisse vox cantus cum canticis, phialas et cyathos, ubi illic est a vox super vestibus et corpore, et aura in in leviter a latere sensit malleo. Tam leniter sonat tranquilla consensionis vibrationum affectum bene esse, et a cantu phialas inducere efficax alto relaxationem. Suspendisse eget sustinere apud homines sani sonus harmoniae intimi strenue uires cotidie detur. Lorem accipietis virtutem productivam novum impulsum. Corporis, animi concitatione et mentis exitibus succurrant dolore iuvat Suspendisse elit sonum faciunt quotidie innixi, cura et sollicitudine.
Ad primum effectus,
• Fast rei in alto relaxationem, est quia homo in originali est vox appellandi fiducia.
• Suspendisse et mitis concordia, per cellulas singulorum corporis sani.
• Relief et contentiones, et obstructiones in corpore.
• In cliens esse iucundum lumen et pulsum suum corpus patitur libenter.
• auxilio exercitus sui sanitatem.
• positivum influentiam in sui fiducia, et vim productionis rerum.
• congruere possit renovatur joie de vivre.
Vade veterum exemplarium accedere • – novus ordo evolve.

Venite, et a unique experientia, dum illic est Gozo reddis!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Dziedāšana Bowl terapija ar KRISTINA Hartwig
Eksporta Pastāstīt draugam Daļa
Otrdiena, 27. septembris, 2016 10:00
līdz sestdienai, oktobris 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (karte)

Kristina būs šeit no Vācijas piedāvāšanu dziesmotās Bowl Therapy / Sound Dziedināšana no 27. septembra līdz 8. oktobrim. Tas ir ar iecelšanu tikai tik pasūtīt kontaktinformāciju Sue uz 99603680.

Kristina piedāvā: Sesija relaksācijas nolūkos būs 30 minūtes € 20,00.
“”Healing’-ārstēšana būs € 1,00 minūtē – atkarībā no nepieciešamības, dzīšana sesiju var mainīties laika diapazonā no 20 minūtēm līdz 60 minūtēm.

Lai rezervētu tikšanos kontaktu Sue uz 99603680.

Dziedāšana Bowl terapija / skaņu masāža balstās uz senām zināšanām par to, skaņas, kas tika piemērots Indijas dziedināšanas terapija, kamēr vairāk nekā pirms 5000 gadiem. Saskaņā ar Austrumu ideju cilvēks ir radīts no skaņas, proti, viņš ir tik … und. Izmeklēšana un eksperimenti par ietekmi tradicionālās mūzikas uz cilvēka prātu un ķermeni veido pamatu skaņas masāžu. Ja cilvēks ir “”melodija”” ar aizliegums pašam / pašai un viņa vai viņas vidē, tad viņš vai viņa spēj organizēt viņa / viņas dzīvi brīvi un radoši.

No dziedāšanas bļodiņas Tibetā un Indijas ziemeļos lielākoties izcelsme joprojām ir noslēpums. To sākotnējā funkcija nav pilnībā noteikta. Literatūra apspriež to izmantošanu kā rezonanses struktūras vai upurēšanas bļodā rituāls pieteikumiem, bet arī to izmantošanu par traukiem.

Sound masāža ar dziedāšanas podi ir skaņas terapiju, kurā dziedošie trauki laiž tērpušies ķermeņa vai uz auru un materializēt maigi ar filca āmuru. Nomierinoša saskaņošanas izklausās kā arī maigu vibrācijas dziedāšanas bļodiņas izraisīt sajūtu labklājību un ļoti efektīvs dziļu relaksāciju. Ar cilvēkiem labu veselību skaņas masāža atbalstīs viņu iekšējās harmonijas un nodrošināt viņus ar enerģiju un spēku saviem ikdienas uzdevumiem. Radošums un produktīvs enerģija saņems jaunus impulsus. Ar fizisko, garīgo, emocionālo un psiholoģisko jautājumiem, skaņas masāža palīdzēs remdēt sāpes un problēmas, kas izraisa ikdienas stresu, rūpes un nemiers.
Svarīgākie ietekme
• Ātra sasniegšanu dziļu relaksāciju, jo skaņas pārsūdzēt cilvēka sākotnējo uzticību.
• Maiga masāža un saskaņošana katru atsevišķu ķermeņa šūnā caur skaņu.
• reljefs spriedzi un bloķēšanu organismā.
• Klients piedzīvo savu ķermeni, lai būtu patīkami viegls un brīvi vibrācijas.
• pastiprināšana pašatjaunošanās spēkiem.
• Pozitīva ietekme uz pašapziņu, radošumu un produktīvu enerģiju.
• sasniegšana atjaunoja joie de vivre.
• ļaujot aiziet no vecajiem modeļiem – jauna kārtība var attīstīties.

Nāciet un izbaudiet unikālu terapiju, kamēr viņa apmeklē Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

DAINUOJAMOSIOS dubenį terapija KRISTINA HARTWIG
Eksportas Rekomenduok draugui Dalintis
Antradienis, rugsėjis 27, 2016 10:00
iki šeštadienio, spalio 8, 2016, 4:00 PM

“”Lotus EK Qalb
28 Frenc EK Garb Gatvė, Garb, Gozo sala (žemėlapis)

Kristina bus čia iš Vokietija aukos dainavimo Bowl terapija / Garso healing nuo rugsėjo 27 d iki spalio 8-osios. Tai tik iš anksto, kad užsakyti adresų Sue nuo 99603680.

Kristina siūlo: Sesija poilsiui tikslais bus 30 minučių 20,00 €.
“”Healing’-gydymas bus 1,00 € per minutę – priklausomai nuo poreikio, gydomosios sesijos gali skirtis laiko intervalas nuo 20 minučių iki 60 minučių.

Norėdami užsisakyti paskyrimą adresų Sue nuo 99603680.

Dainavimas dubuo terapija / garso masažas remiasi senovės žinių apie garsų poveikį, kuris buvo taikomas Indijos gydymo terapijos tol, kol daugiau nei prieš 5000 metų. Pasak Rytų idėjų žmogus buvo sukurtas iš garso, t.y. jis yra toks … und. Tyrimai ir eksperimentai su tradicinės muzikos poveikis žmogaus proto ir kūno sudaro patikimo masažas pagrindas. Jeigu žmogus yra “”dera”” su šališkas / pati ir jo aplinkos, tada jis arba ji galėtų pasirūpinti jo / jos gyvenimą laisvai ir kūrybiškai.

Iš dainavimo kaušeliai Tibete ir Šiaurės Indijoje didžiąja dalimi kilmė vis dar lieka paslaptimi. Jų originali funkcija nebuvo visiškai nulemia. Literatūra aptaria jų naudojimą, kaip rezonanso įstaigos arba aukojimo indą ritualas paraiškas, bet ir jų naudojimo kaip indai.

Garso masažas su dainavimo kaušeliai yra garso terapija, kai dainavimo kaušeliai, kurie patenka į apsirengęs įstaiga arba į aura ir švelniai tapšnojant su veltinio plaktuku. Raminamai suderinimo skamba taip pat švelnus virpesiai dainavimo kaušeliai sukelti gerovės jausmas ir labai veiksminga giliai atsipalaiduoti. Su žmonėmis geros sveikatos garso masažas rems jų vidinės harmonijos plėtrą ir suteikti jiems energijos ir stiprybės savo kasdienius darbus. Kūrybiškumas ir produktyvus energijos gaus naujų impulsų. Su fiziniam, protiniam, emocinių ir psichologinių problemų, garso masažas padės atnešti palengvėjimą nuo skausmo ir problemų, kurios sukelia kasdien stresą, rūpesčius ir nerimą.
Svarbiausi poveikis
• Greitas pasiekti gilaus atsipalaidavimo, nes garsai kreiptis į asmens originalios pasitikėjimo.
• Švelnus masažas ir derinimas kiekvieno kūno ląstelę per garsu.
• Reljefas įtampos ir stabdymų organizme.
• Klientas patiria savo kūną maloniai lengvas ir laisvai vibruojantis.
• stiprinimas self-healing jėgų.
• Teigiamas poveikis pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo ir produktyvaus energijos.
• Pasiekti atnaujino gyvenimo džiaugsmo.
• Letting go senų modelių – nauja tvarka gali vystytis.

Ateikite ir patirti unikalią terapija, o ji apsilankymą Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Sangen Schossel Therapie MAT Kristina HARTWIG
Export So engem Frënd Share
Dënschdes, de 27. September, 2016 10:00 AM
bis Samschdes, den 8. Oktober, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (Kaart)

Kristina ass lass hei aus Däitschland bitt vum 27. September bis den 8. Oktober Gesank Bowl Therapie / Sound Chrëschtdagszäite gin. Dëst ass Rendezvous sou Kontakt Sue op 99603680 zu Buch.

Kristina ass ugebueden: Eng Sëtzung fir Erhuelung 30. Minutt fir 20,00 € ginn.
“”Healing’-Behandlungen wäert € 1,00 pro Minutt ginn – jee op d’Noutwendegkeet, verkënnegt-Coursen zu enger Zäit Gamme vu 20 Minutten an 60 Minutten variéiere kann.

Rendez Kontakt Sue op 99603680 zu Buch.

Sangen Bowl Therapie / Sound Massagen baséiert op ural Kenntnisser iwwer d’Wierkung vun Kläng, déi an Nordamerika verkënnegt Therapie soulaang méi wéi 5000 Joer applizéiert gouf. Laut Osteuropa Iddien Mann war aus Toun hunn, i.e. hien ass sou … und. Ermëttlungen a Experimenter op den Effet vun der traditioneller Musek op de mënschleche Geescht a Kierper d’Basis fir Toun Massagen Form. Wann e Mënsch “”am Sënn vun”” mat u sech ass / stecht an sengem oder hirem Ëmfeld, dann ass hien oder hatt konnt seng / hir Liewe fräi ze plangen a kreativ.

Den Urspronk vun der Gesank Schësselcher am Tibet an Northern Indien fir de gréissten Deel bleift nach e Rätsel. Originell Funktioun huet net schonn dorop alles. Literatur dës Froe stellen hire Gebrauch als Resonanz Kierper oder sacrificial Schossel an règle Programmer awer och hire Gebrauch als super.

Sound Massage mat sangen Schësselcher ass en Toun Therapie wou Gesank Schësselcher op der verkleed Kierper geluecht ginn oder an der spiert an en mat engem gefillt MALLET gezaaptene. D’schloofen Andeems Kläng souwéi d’sanft Schwéngungen vum Gesank Schësselcher e Gefill vun Gutt-Ergoen induce an engem ganz effikass déif Entspanung. Mat Leit an eng gutt Gesondheet Toun Massage gëtt d’Entwécklung vun hire zentrale Harmonie Ënnerstëtzung an déi se mat Energie a Kraaft fir hir alldeeglech Aufgaben. Kreativitéit a produktiv Energie gëtt nei unzedraiwen kréien. Mat kierperlecher, geeschteger, emotional a psychesch Problemer, gëtt Toun Massagen hëllefen Zeenen aus Péng a Problemer ze bréngen, datt all Dag Stress Ursaach, Suergen, a Besuergnëss.
Déi wichtegst Effekter
• Fast Erreeche vun déiwe Entspanung, well d’Téin op enger Persoun d’Original Vertrauen Appel.
• Doucen Massagen a Harmoniséierung vun den eenzelne Kierper Zell duerch Klang.
• Erliichterung vu Spannungen an detonéiert am Kierper.
• De Client Erfahrungen sengem Kierper agreabel Liicht an vibrating fräi ze ginn.
• nee vun Self-verkënnegt Kräften.
• Positiv Afloss op Self-Vertrauen, Kreativitéit a produktiv Energie.
• Attainment vun renovéierte Liewensfreed de Vivre.
• lass loossen vun ale Musteren – eng Bestellung kënnen entwéckelen.

Kommt an enger eenzegaarteger Therapie Erfahrung währends Gozo ass Besuch!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING сад ТЕРАПИЈА СО КРИСТИНА Хартвиг
Извоз Кажи на пријател Сподели
Вторник 27 септември, 2016 10:00 AM
до Сабота Октомври 8, 2016, 4:00 PM

Tal-Лотус Qalb
28 Frenc Tal-Гарб Стрит, Гарб, Гозо (карта)

Кристина ќе биде тука од Германија придонес Распеани Боул терапија / Звук исцелување од 27 Септември – 8 октомври. Ова е само со закажување, така да се резервира контакт тужи за 99.603.680.

Кристина нуди: A сесија за потребите на релаксација ќе биде 30 минути за 20,00 €.
“”Healing’-третмани ќе биде € 1,00 минута – во зависност од потребата, исцелување сесии може да се разликуваат во различни време од 20 минути до 60 минути.

Да книга состанок контакт тужи за 99.603.680.

Распеани Боул терапија / звук масажа е врз основа на древните знаења во врска со ефектот на звуци кои се применуваат во Индискиот исцелување терапија се додека пред повеќе од 5000 години. Според Источна идеи човекот е создаден од звукот, односно тој е толку … und. Истражувања и експерименти врз ефектот на традиционалната музика на човечкиот ум и тело се основа за здрава масажа. Ако човекот е “”во склад”” со него-/ себеси и неговите или нејзините животната средина, тогаш тој или таа е во состојба да организира неговиот / нејзиниот живот слободно и креативно.

Потеклото на чинии пеење во Тибет и Северна Индија во најголем дел се уште останува мистерија. Нивната оригинална функција не е целосно определен. Литература дискутира за нивната употреба, како орган резонанца или како жртвено сад во ритуал апликации, но, исто така, нивната употреба како садови.

Звук масажа со пеење чинии е звук терапија каде пеење чаши се наоѓаат на облечени тело или во аурата и избран нежно со филц чекан. Смирување усогласување звучи како и нежни вибрации на чинии пеењето предизвикаат чувство на благосостојба и многу ефикасен длабока релаксација. Со луѓе во добра здравствена состојба звук масажа ќе го поддржи развојот на нивната внатрешна хармонија и да им се обезбеди со енергија и сила за нивните секојдневни задачи. Креативност и продуктивна енергија ќе добијат нови импулси. Со физички, ментални, емоционални и психолошки проблеми, звук масажа ќе помогне да се донесе ослободување од болка и проблеми, кои предизвикуваат дневниот стрес, грижи и анксиозност.
Најважните ефекти
• брзо постигнување на длабока релаксација, бидејќи звуците се жали на оригиналниот доверба на лицето.
• Нежна масажа и усогласување на секој поединец тело клетки преку звук.
• Олеснување на тензиите и блокади во организмот.
• Клиентот го доживува своето тело за да биде пријатно светлина и вибрира слободно.
• Зајакнување на само-лекување сили.
• Позитивно влијание на самодовербата, креативност и продуктивна енергија.
• Остварување на обновување на радост на животот.
• Пуштајќи старите модели – нова цел да се развие.

Дојде и да се доживее единствена терапија, додека таа е во посета на Гозо!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

HIRA lovia Fitsaboana WITH Kristina HARTWIG
Export Lazao ny namana Share
Talata, Septambra 27, 2016 10:00 AM
ny Asabotsy, Oktobra 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (Map)

Kristina mandeha ho eto avy any Alemaina fanatitra Mihira Bowl Fitsaboana / Sound Fanasitranana avy amin’ny 27 Septambra ho faha-8 Oktobra. Izany dia amin’ny alalan’ny fanendrena ihany au livre fifandraisana Sue tamin’ny 99603680.

Kristina dia fanatitra: A fivoriana hialana sasatra tanjona dia ho 30 minitra ho an’ny € 20,00.
‘Healing’-fitsaboana ho € 1,00 isaky ny minitra – arakaraka ny ilaina, fanasitranana-fivoriana dia mety hitovy amin’ny fotoana isan-karazany avy amin’ny 20 minitra ny 60 minitra.

Au livre fotoana Sue fifandraisana amin’ny 99603680.

Mihira Bowl Therapy / feo otra dia mifototra amin’ny fahalalana fahiny momba ny vokatry ny feony izay ampiharina eo amin’ny Indiana fanasitranana fitsaboana raha mbola mihoatra ny 5000 taona lasa izay. Araka ny hevitra Eastern olona noforonina avy amin’ny feo, i.e. izy no izy … e. Ny fanadihadiana sy ny fanandramana ny vokatry ny mozika nentim-paharazana eo amin’ny saina sy ny vatana olombelona mandrafitra ny fototry ny feo fanorana. Raha misy olombelona no “”ao amin’ny miray feo”” amin’ny him- / tenany sy ny, na ny tontolo iainana, dia izy no afaka handamina ny / fiainany malalaka sy mamorona.

Ny niandohan’ny fanaovam-peo fifaliana vilia any Tibet sy Avaratra India ho an’ny ankamaroan’ny hafa dia mbola mitoetra ho zava-miafina. Ny asa tany am-boalohany dia tsy tapa-kevitra tanteraka. Boky sy gazety miresaka momba ny fampiasana vatana toy ny akony na sorona vilia baolina amin’ny fombafomba fampiharana, fa koa ny fampiasana toy ny vilia.

Sound fanorana amin’ny fihobiana vilia dia misy kilema fitsaboana izay mihira voniny dia apetraka eo amin’ny akanjo tena, na ho any an-aura sy hohainoana moramora amin’ny tsapan’ny Mallet. Ny mampitony toa mifanaraka ary koa ny malefaka-peo no mampihovotrovotra ny mihira vilia hitarika ny fahatsapana ny maha tsara sy ny fialam-boly tena mahomby lalina. Amin’ny olona salama tsara feo otra dia hanohana ny fampandrosoana ny anaty firindrana sy hanome azy ireo hery sy tanjaka ho an’ny isan’andro. Famoronana sy mamokatra dia hahazo hery vaovao faniriana. Ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsehampo sy ara-tsaina ny olana, feo otra dia hanampy mba hitondra fanampiana avy amin’ny fahoriana sy ny olana izay mahatonga ny adin-tsaina isan’andro, ahiahy, sy ny fanahiana.
Ny manan-danja indrindra vokatry
• Fast zava-bitany ny lalina fialam-boly, satria ny feo hahaliana ny olona iray tany am-boalohany fahatokiana.
• Malefaka fanorana sy harmonization ny tsirairay amin’ny alalan’ny feo efitra vatana.
• Fanampiana ny fisian ‘ny fifandirana sy ny blockages ao amin’ny vatana.
• ny mpanjifa mahatsapa ny tenany mba ho faly fahazavana sy ny tadin-kalalahana.
• fanamafisan’orina ny tena hery manasitrana.
• vokany tsara eo amin’ny matoky tena, famoronana sy mamokatra angovo.
• fahombiazana ny indray joie de vivre.
• fanilihana ny taloha lamina – lamina vaovao dia afaka nivoatra.

Avia, ka hiaina tsy manam-paharoa izy raha mbola fitsaboana no nitsidika an’i Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL TERAPI DENGAN KRISTINA Hartwig
Eksport Beritahu kepada kawan Kongsi
Selasa September 27, 2016 10:00
untuk Sabtu Oktober 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (peta)

Kristina akan berada di sini dari Jerman persembahan Singing Bowl Therapy / Sound penyembuhan dari 27 September – 8 oktober. Ini adalah dengan temujanji sahaja jadi untuk menempah kenalan Sue pada 99.603.680.

Kristina menawarkan: Satu sesi untuk tujuan kelonggaran akan menjadi 30 minit untuk 20,00 €.
‘Healing’-rawatan akan menjadi 1,00 € seminit – bergantung kepada keperluan, pemulihan sesi mungkin berbeza-beza dalam pelbagai masa dari 20 minit hingga 60 minit.

Untuk menempah suatu Sue hubungan pelantikan pada 99.603.680.

Singing Bowl Therapy / urut bunyi adalah berdasarkan kepada pengetahuan purba mengenai kesan bunyi yang digunakan dalam terapi penyembuhan India selama lebih daripada 5000 tahun yang lalu. Mengikut idea orang Timur telah diciptakan dari bunyi, iaitu dia begitu … und. Siasatan dan uji kaji ke atas kesan muzik tradisional pada fikiran manusia dan badan membentuk asas untuk urutan bunyi. Jika seorang manusia adalah “”dalam lagu”” ‘anhu / dirinya dan alam sekitar mereka, maka dia mampu untuk mengatur kehidupan / beliau secara bebas dan kreatif.

Asal-usul mangkuk nyanyian di Tibet dan Utara India bagi sebahagian besar masih kekal misteri. fungsi asal mereka belum ditentukan sepenuhnya. Sastera membincangkan penggunaannya sebagai badan resonans atau mangkuk korban dalam aplikasi ritual tetapi juga penggunaannya sebagai pinggan mangkuk.

urut bunyi dengan mangkuk nyanyian adalah terapi bunyi di mana mangkuk nyanyian diletakkan pada badan berpakaian atau ke dalam aura dan ditoreh perlahan-lahan dengan tukul dirasai. The pengharmonian menenangkan bunyi serta getaran lembut mangkuk nyanyian mendorong perasaan kesejahteraan dan kelonggaran yang mendalam sangat berkesan. Dengan orang dalam yang baik urut bunyi kesihatan akan menyokong pembangunan keharmonian dalaman mereka dan menyediakan mereka dengan tenaga dan kekuatan untuk tugas-tugas harian mereka. Kreativiti dan tenaga produktif akan menerima impuls baru. Dengan isu-isu fizikal, mental, emosi dan psikologi, urut bunyi akan membantu untuk membawa kelegaan daripada sakit dan masalah yang menyebabkan tekanan harian, kebimbangan dan keresahan.
Kesan yang paling penting
• pencapaian Fast kelonggaran yang mendalam, kerana bunyi merayu kepada kepercayaan asal seseorang.
• urut lembut dan pengharmonian setiap sel badan individu melalui bunyi.
• Pelepasan ketegangan dan tersumbat dalam badan.
• Pelanggan mengalami badannya menjadi cahaya gembira dan bergetar dengan bebas.
• Pengukuhan daya penyembuhan diri.
• Pengaruh positif pada keyakinan diri, kreativiti dan tenaga produktif.
• Pencapaian diperbaharui joie de vivre.
• Melepaskan pola lama – suatu perintah baru boleh berkembang.

Datang dan pengalaman terapi yang unik semasa dia melawat Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ക്രിസ്റ്റീന HARTWIG ഇതുമായി കലശം തെറാപ്പിയും പാടുന്ന
കയറ്റുമതി പറയുക ഒരു സുഹൃത്ത് പങ്കിടുക
ചൊവ്വ, സെപ്റ്റംബർ 27, 2016 10:00 AM
ശനിയാഴ്ച, ഒക്ടോബർ 8, 2016, 4:00 PM ദുരുപയോഗം

ലോട്ടസ് താൽ-Qalb
28 Frenc താൽ-Gharb സ്ട്രീറ്റ്, Gharb, .പുസ്തകങ്ങളുടെ (ഭൂപടം)

ക്രിസ്റ്റീന ജർമനി 8 ഒക്ടോബർ 27 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ബൗൾ തെറാപ്പി / സൗണ്ട് കേടുതീർക്കൽ സിംഗിംഗ് നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പോകുന്ന. ഇത് മാത്രം 99603680 ന് പുസ്തകം കോൺടാക്റ്റ് ലംഘനവുമായി അങ്ങനെ നിയമനം എന്നതാണ്.

ക്രിസ്റ്റീന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്: ഇളവ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു സെഷന് € 20,00 വേണ്ടി 30 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും.
ആവശ്യം അനുസരിച്ച്, രോഗശാന്തി-സെഷനുകളിൽ 20 മിനിറ്റ് നിന്ന് 60 മിനിറ്റ് ഒരു കാലം ശ്രേണിയിലെ മാറ്റമുണ്ടാകാം – ‘Healing’-ചികിത്സകൾ മിനിറ്റിന് € 1,00 ആയിരിക്കും.

99603680 ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കോൺടാക്റ്റ് സ്യു ബുക്ക് ചെയ്യാൻ.

പാട്ടുപാടുന്ന ബൗൾ തെറാപ്പി / ശബ്ദ മസാജ് കാലത്തോളം 5000 ലധികം വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇന്ത്യൻ രോഗശാന്തി തെറാപ്പി പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ പ്രഭാവം സംബന്ധിച്ചു പുരാതന അറിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈസ്റ്റേൺ ആശയങ്ങൾ പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ശബ്ദം നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതായത് അവൻ അങ്ങനെ ആണ് … und. മനുഷ്യ മനസ്സും ശരീരവും പരമ്പരാഗത സംഗീതത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തിൽ അന്വേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ശബ്ദ മസാജ് അടിസ്ഥാനമായത് രൂപം. ഒരു മനുഷ്യന് him- / തന്നെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി “”സ്വരത്തിൽ”” ആണെങ്കിൽ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സൌജന്യമായി സൃഷ്ടിപരമായി അവന്റെ / അവളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാനാകും ആണ്.

ഏറ്റവും ഭാഗമായി വേണ്ടി ടിബറ്റ്, വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പാടുന്ന ഗോളം ഉത്ഭവം ഇപ്പോഴും ഒരു ലഹരിയായിരുന്നു. അവരുടെ യഥാർത്ഥ ചടങ്ങിൽ പറ്റിനിന്നതുകൊണ്ടു നിർണ്ണയിച്ചു ചെയ്തിട്ടില്ല. സാഹിത്യം ആചാരപരമായ പ്രയോഗങ്ങളും മാത്രമല്ല പാത്രങ്ങള് നിലയിൽ അവരുടെ ഉപയോഗം ഒരു അനുരണനം ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗപൂർണമായ പാത്രത്തിൽ ആയി അവരുടെ ഉപയോഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

പാടുന്ന ഗോളം ഉപയോഗിച്ച് സൗണ്ട് മസ്സാജ് പാടുന്ന ഗോളം ധരിച്ചു ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവലയം പ്രവേശിക്കാന് ഒരു തോന്നി മാലറ്റിന്റേയും സൌമ്യമായി രാജിയെന്നും എവിടെ ഒരു ശബ്ദ തെറാപ്പി ആണ്. ആത്മ .തര്ക്കത്തിന് പാടുന്ന ഗോളം എന്ന സൌമ്യമായ ദൈവസങ്കല്പ്പത്തെ ക്ഷേമം ഒരു തോന്നൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ആഴമുള്ള ഇളവ് മെതേഡ് അതുപോലെ മുഴങ്ങുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യം ശബ്ദം മസാജ് ആളുകളുമായി അവരുടെ അകത്തെ ഐക്യത്തിന്റെ വികസന പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല അവരുടെ ദൈനംദിന ചുമതലകൾ വേണ്ടി ഊർജവും ശക്തിയും അവരെ നൽകും. ക്രിയാത്മകതയും ഉൽപാദന ഊർജ്ജം പുതിയ ഇച്ഛകൾ ലഭിക്കും. ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ശബ്ദ മസ്സാജ് വേദനയും ദൈനംദിന സമ്മർദ്ദം, വിഷമിക്കണ്ട, വ്യാകുലത കാരണമാകുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്ന് ആശ്വാസം കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും.
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റുകൾ
ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ആശ്രയം അപ്പീൽ ശേഷം, ആഴത്തിലുള്ള അയവുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് നേട്ടം •.
• ശബ്ദം വഴി മിതമായ മസാജ്, ഒരോ ശരീരം സെല്ലിന്റെ harmonization.
• ശരീരത്തിൽ സംഘർഷാവസ്ഥകൾക്കും blockages റിലീഫ്.
• ക്ലയന്റ് ആഹ്ലാദത്തോടെ വെളിച്ചവും സ്വതന്ത്രമായി ചാലകങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ശരീരം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
• സ്വയം രോഗശാന്തി ശക്തികളുടെ പ്രാബല്യത്തിൽ.
ആത്മവിശ്വാസം, ക്രിയാത്മകതയും ഉൽപാദന ഊർജ്ജം പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം അയിരുന്നു.
• പുതുക്കം joie ദേ vivre ബീജസങ്കലനം.
• പഴയ പാറ്റേണുകളുടെ അനുവദിക്കുന്നത് എവിടെയായിരുന്നാലും – ഒരു പുതിയ ഓർഡർ ആരായണം കഴിയും.

വരൂ അവൾ .പുസ്തകങ്ങളുടെ സന്ദർശിച്ച് സമയത്ത് ഒരു അതുല്യ തെറാപ്പി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KANT skutella terapija Kristina HARTWIG
Esportazzjoni Għid lil ħabib Share
It-tlieta 27 settembru, 2016 10:00
li is-Sibt 8 OTTUBRU, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Għarb Street, Għarb, Għawdex (mappa)

Kristina se jkun hawn mill-Ġermanja joffru Kant Bowl Terapija / Sound Fejqan mit 27 Settembru-8 Ottubru. Dan huwa bil-ħatra biss hekk li ktieb kuntatt Sue fuq 99603680.

Kristina qed toffri: Sessjoni għal skopijiet rilassament se jkun ta ’30 minuta € 20.00.
“”Healing’-trattamenti se jkun € 1.00 kull minuta – jiddependi fuq il-ħtieġa, fejqan-sessjonijiet jistgħu jvarjaw fil-firxa ta ‘żmien minn 20 minuta sa 60 minuta.

Biex tibbukkja xi sue kuntatt appuntament fuq 99603680.

Kant Bowl Terapija / massaġġi tajba hija bbażata fuq l-għarfien tal-qedem dwar l-effett ta ‘ħsejjes li ġie applikat fit-terapija fejqan Indjan sakemm aktar minn 5000 sena ilu. Skond l-ideat raġel Lvant inħoloq minn ħoss, jiġifieri li jkun hekk … und. Investigazzjonijiet u esperimenti fuq l-effett ta ‘mużika tradizzjonali fuq il-moħħ tal-bniedem u l-korp jiffurmaw il-bażi għall-massaġġi tajba. Jekk bniedem huwa “”f’armonija”” ma-lilu / lilha nfisha u l-ambjent tiegħu jew tagħha, allura hu jew hi jkun jista ‘jirranġa l-ħajja tiegħu / tagħha liberament u kreattiv.

L-oriġini tal-kant skutelli fit-Tibet u Tramuntana Indja għall-parti l-aktar xorta jibqa ‘misteru. funzjoni oriġinali tagħhom ma ġietx determinata kompletament. Letteratura jiddiskuti l-użu tagħhom bħala korp reżonanza jew skutella sacrificial f’applikazzjonijiet ritwali, imma wkoll l-użu tagħhom bħala fuħħar.

massaġġi soda mal kant skutelli hija terapija tal-ħoss meta kant skutelli huma mqiegħda fuq il-ġisem dressed jew fil-sensazzjoni u taptap bil-mazza feltru. Il armonizzazzjoni paċifikazzjoni ħsejjes kif ukoll il-vibrazzjonijiet ġentili tal-kant skutelli jinduċu sensazzjoni ta ‘benessri u l-laxkar fil-fond effettiv ħafna. Ma ‘nies fil-massaġġi tajba ħoss tas-saħħa se tappoġġja l-iżvilupp ta’ armonija ta ‘ġewwa tagħhom u tipprovdihom bl-enerġija u s-saħħa għall-kompiti tagħhom ta’ kuljum. Kreattività u l-enerġija produttiva se jirċievu spinta ġdida. Ma ‘kwistjonijiet fiżiċi, mentali, emozzjonali u psikoloġiċi, massaġġi tajba se jgħin biex titwassal l-għajnuna mill-uġigħ u problemi li jikkawżaw l-istress ta’ kuljum, inkwiet, u ansjetà.
L-effetti l-aktar importanti
• kisba Fast ta ‘rilassament fil-fond, peress li l-ħsejjes appell lill-fiduċja oriġinali ta’ persuna.
• massaġġi Ġentili u l-armonizzazzjoni ta ‘kull ċellula ġisem individwali permezz tal-ħoss.
• Tibdil tal tensjonijiet u intoppi fil-ġisem.
• Il-klijent esperjenzi ġisem tiegħu li jkunu ħfief pleasantly u li jivvibra liberament.
• Tisħiħ tal-forzi awto-fejqan.
• influwenza pożittiva fuq awto-kunfidenza, il-kreattività u l-enerġija produttiva.
• Il-kisba ta imġedded joie de vivre.
• Kiri go ta ‘mudelli qodma – ordni ġdida jistgħu jevolvu.

Come u esperjenza ta ‘terapija unika waqt li hi jkun qiegħed iżur Għawdex!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Waiata Bowl Therapy WITH Kristina HARTWIG
Kaweake Mea atu i te Share hoa
Rātū, Mahuru 27, 2016 10:00 AM
ki Rāhoroi, Oketopa 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, gozo (mahere)

Kei te haere Kristina ki konei i te whakahere Germany Singing Bowl Therapy / Sound Healing i te 27 Mahuru ki 8 Oketopa. Ko e whakarite tenei kia anake ki te tāpui whakapā Sue runga 99603680.

Kristina te whakahere: He wātū mō ngā take whakangā ka 30 meneti mō € 20,00.
‘Ka riro Healing’-maimoatanga € 1,00 ia meneti – i runga i te hiahia rānei, kia rerekē whakaora-wā i roto i te whānuitanga wa i 20 meneti ki te 60 meneti.

Ki te pukapuka i tētahi Sue whakarite whakapā runga 99603680.

e hāngai ana waiata Bowl Therapy / mirimiri tangi i runga i te matauranga tawhito mo te pānga o ngā oro i tono i roto i te therapy whakaora Indian rite te roa rite neke atu i 5000 matahiti i teie nei. E ai ki Eastern whakaaro tangata i hanga i roto i te oro, i.e. he pera ia … und. Tūhuratanga me ngā runga i te pānga o te waiata tuku iho i runga i te hinengaro me te tinana tangata te hanga i te pūtake mō te mirimiri tangi. Ki te ko te tangata “”i roto i te rangi”” ki mona / ia ko tana ranei tona taiao, na ia ranei ia e taea ki te whakarite i tona / ona ora noa, me te auaha.

tonu tonu te takenga mai o nga peihana waiata i roto i te Tibet me Northern India mo te wahi tino he mea ngaro. Kua kore i takoto whakapau ki to ratou mahi taketake. matapaki Literature ratou whakamahinga rite te tinana te kōwarotanga peihana tusia i roto i tono karakia ranei engari ano ratou te whakamahi me te uku.

mirimiri Sound ki waiata peihana ko te therapy tangi i reira e whakanohoia waiata peihana i runga i te tinana kakahu ki te koreutu, ranei ka patapata ata ki te hama Felt. tangi te harmonizing mārie me te wiri ngawari o nga peihana waiata kaha ai te mana’o o te pai-oranga me te whakangā hohonu rawa whai hua. Ki te iwi i roto i te pai mirimiri tangi hauora ka tautoko i te whanaketanga o to ratou au i roto, me te whakarato ratou ki te pūngao me te kaha mo ratou mahi o ia rā. ka riro ia Creativity me te pūngao hua ponana hou. Ki te take tinana, hinengaro, aronganui me te hinengaro, ka tauturu i te mirimiri tangi ki te kawe mai te tauturu i te mamae, me te raruraru e meinga ahotea rā, manukanuka, me te manukanuka.
Nga pānga tino nui
• paetae nohopuku o te whakangā hohonu, mai karanga nga oro ki whakawhirinaki taketake o te tangata.
• mirimiri ngawari me te harmonization o ia pūtau tinana takitahi i roto i te tangi.
• Sotaiete o raruraru me blockages i roto i te tinana.
• wheako te kiritaki tona tinana ki te hei te marama maite, me te wiriwiri noa.
• Whakaūtanga o ope whaiaro-te whakaora.
• mana pai i runga i-māia whaiaro, auaha me te pūngao hua.
• Attainment o whakahoutia Joie de Vivre.
• Tuku haere o ngā tauira tawhito – he tikanga hou e taea te whanake.

Haere mai me te wheako i te therapy ahurei ia te toro ia gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

क्रिस्टिना HARTWIG सह वाडगा थेरपी गायन
निर्यात एक मित्र सामायिक करा सांगा
मंगळवार, 27 सप्टेंबर, 2016 10:00 AM
शनिवार, ऑक्टोबर 8, 2016, 4:00 पंतप्रधान

कमळ ता-Qalb
28 Frenc ता-Gharb स्ट्रीट, Gharb, Gozo (नकाशा)

क्रिस्टिना जर्मनी अर्पण 8 ऑक्टोबर ते 27 सप्टेंबर पासून वाडगा थेरपी / ध्वनी उपचार गात येथे होणार आहे. हे फक्त म्हणून 99603680 वर संपर्क दंड बुक नियुक्ती करून आहे.

क्रिस्टिना अर्पण आहे: विश्रांती कारणांसाठी सत्र 30 मिनिटे होईल € 20,00.
‘Healing’-उपचार होईल € 1,00 प्रति मिनिट – गरज अवलंबून, उपचार-सत्र 20 मिनिटे ते 60 मिनिटे एक वेळ श्रेणीमध्ये बदलू शकतात.

99603680 नियोजित भेट संपर्क दंड बुक केल्या.

गात वाडगा थेरपी / आवाज मालिश जोपर्यंत 5000 हून अधिक वर्षांपूर्वी भारतीय उपचार थेरपीमध्ये लागू होते की नाद परिणाम यासंबंधी प्राचीन ज्ञान आधारित आहे. पूर्व कल्पना मनुष्य मते आवाज बाहेर तयार केला होता, तो … त्यामुळे दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे आहे und. मानवी मन आणि शरीर पारंपरिक संगीत परिणाम तपास आणि प्रयोग आवाज मालिश साठी आधार वाढविली. एक मानवी him- / स्वत: ला आणि त्याच्या किंवा तिच्या वातावरण “”ट्यून”” असेल तर तो किंवा ती मुक्तपणे आणि कल्पकतेने त्याच्या / तिच्या जीवन व्यवस्था सक्षम आहे.

तिबेट आणि उत्तर भारतात गायन वाट्या बहुतांश भाग मूळ अद्याप एक गूढ राहते. त्यांच्या मूळ कार्य मनापासून निश्चित केले नाही. साहित्य एक अनुनाद शरीर किंवा विधी अनुप्रयोग मध्ये अर्पण वाटी पण मातीची भांडी त्यांच्या वापर त्यांचा वापर चर्चा केली आहे.

गायन वाट्या आवाज मालिश गायन वाट्या एक वाटले लाकडी हातोडा हलक्या कपडे शरीरावर किंवा तेज स्थीत करण्यास व एक चापटी मारली जेथे आवाज थेरपी आहे. इतकं प्रचंड वेड harmonizing गायन वाट्या सभ्य स्पंदने कल्याण एक भावना आणि एक फार प्रभावी खोल विश्रांती लावणे तसेच ध्वनी. चांगले आरोग्य आवाज मालिश मध्ये लोक त्यांच्या आतील सुसंवाद विकास समर्थन आणि त्यांच्या दैनंदिन कामे शक्ती व उत्साह त्यांना प्रदान करेल. सर्जनशीलता आणि उत्पादनक्षम ऊर्जा नवीन अपवाद प्राप्त होईल. शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि मानसिक समस्या, ध्वनी मालिश वेदना आणि दररोज ताण, चिंता, आणि चिंता होऊ की समस्या पासून आराम आणण्यासाठी मदत करेल.
सर्वात महत्वाचे प्रभाव
• खोल विश्रांती च्या फास्ट यश आवाज व्यक्ती मूळ विश्वास आवाहन पासून.
• सभ्य मालिश आणि आवाज माध्यमातून प्रत्येक शरीर सेल सुसंगती.
• शरीराचा तणाव आणि blockages च्या सवलत.
• क्लाएंट निखळ प्रकाश आणि मुक्तपणे कंपन आपली शरीर अनुभव.
• स्वत उपचार दलाच्या मजबुतीकरण.
• आत्मविश्वास, सर्जनशीलता आणि उत्पादनक्षम ऊर्जा सकारात्मक प्रभाव.
• नूतनीकरण joie डी vivre प्राप्ती.
• जुन्या नमुन्यांची देऊन जाता जाता – एक नवीन ऑर्डर विकसित करू शकता.

आपण येऊन तिला Gozo भेट देऊन जाते, तर एक अद्वितीय थेरपी अनुभव!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Кристина Хартвиг хамт аяга эмчилгээ дуулах
Экспортын найз хуваалцах хэл
Мягмар, September 27, 2016 10:00 AM
Бямба, аравдугаар сарын 8, 2016, 4:00 цаг хүртэл

Lotus ОРЧНЫ Qalb
28 Frenc Тал-Gharb гудамж, Gharb, Gozo (зураг)

Кристина Герман тахил 8-р сарын 27-ны өдөр хүртэл есдүгээр сараас Bowl эмчилгээ / Дууны эдгээж дуулах нь энд байх юм. Энэ нь зөвхөн маш 99603680 тухай Холбоо барих шүүхэд захиалга томилох явдал юм.

Кристина санал болгож байна: амралт зориулалтаар нь сесс € 20,00 30 минут болно.
шаардлагатай хамааран эдгээх-хуралдаан 20 минут 60 минут цаг хүрээн дэх өөр өөр байж болно – “”Healing’-эмчилгээ минутанд € 1,00 байх болно.

99603680 талаар томилох холбоо барих Сью захиалга.

Дуулах Bowl эмчилгээ / дууны массаж урт 5000 гаруй жилийн өмнө Энэтхэгийн эдгээх эмчилгээнд хэрэглэж байсан дуу нь хүчин төгөлдөр талаар эртний мэдлэг дээр суурилсан байдаг. Зүүн санаа хүний хэлснээр, дуу гарч бий болгосон тэр маш … Ундыг юм өөрөөр хэлбэл. Хүний оюун ухаан, бие дээр нь уламжлалт хөгжмийн нөлөө дээр судалгаа ба туршилт дууны массаж үндэс суурь болдог. Хүний сайхан түүгээр / өөрөө болон түүний орчин нь “”тааруулж”” юм бол тэр өөрийн / түүний амьдралыг чөлөөтэй, бүтээлчээр зохион байгуулах боломжтой юм.

Төвд, Умард Энэтхэгт дуулах аяга хамгийн их хэсэг нь гарал үүсэл нь ч нууц хэвээр байна. Тэдний анхны функц нь бүрэн тогтоогдоогүй байна. Уран зохиол нь резонансын байгууллага буюу зан програмуудад тахилын аяга төдийгүй сэрээ тэдний хэрэглээ нь ашиглах талаар хэлэлцдэг.

дуулах аяга дууны массаж дуулах аяга эсгий тоноглох нь зөөлөн хувцастай бие буюу аура руу байрлуулж, чагнаж байна зохистой эмчилгээ юм. тайвшруулах зохицуулах тухай дуулах аяга нь зөөлөн чичиргээ сайн сайхны мэдрэмжийг, маш үр дүнтэй гүн амралт сувилал хүргэж, түүнчлэн сонсогдож байна. сайн эрүүл мэндийн дууны массаж хүмүүст тэдний дотоод эв хөгжлийг дэмжих, тэдний өдөр тутмын ажилд эрч хүч, хүч чадал тэдэнд өгөх болно. Бүтээлч, үр бүтээлтэй эрчим хүчний шинэ шахалт хүлээн авах болно. Бие махбодь, оюун санаа, сэтгэл санааны болон сэтгэл зүйн асуудал нь, дууны массаж өвдөлт, өдөр тутмын стресс, санаа зовох зүйл, болон сэтгэл үүсгэж асуудал-аас тусламж авчрах туслах болно.
хамгийн чухал нөлөө
• гүн тайвшрах Хурдан амжилт дуу хүний анхны итгэл давж заалдах оноос хойш.
• зөөлөн массаж болон дуу дамжуулан хүн бүр биеийн эсийн уялдаа.
• биед хурцадмал болон бөглөрөл нь Халамжийн.
• Үйлчлүүлэгч эелдэгхэн хөнгөн, чөлөөтэй чичиргээт байх түүний биеийг мэдэрдэг.
• өөрийгөө эдгээх хүчийг бэхжүүлэх.
• өөртөө итгэх итгэл, бүтээлч, үр бүтээлтэй эрчим хүчний талаар эерэг нөлөө.
• шинэчлэгдсэн joie де Vivre ололт.
• Хуучин хэв маяг явдлыг газар авахуулвал хийлгэж – хувьсан өөрчлөгдөж чадах шинэ захиалга.

Нааш ир, тэр Gozo айлчилж байхад нь өвөрмөц эмчилгээ мэдрэх!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA HARTWIG နဲ့အတူသီဆိုပန်းကန်ကုထုံး
ပို့ကုန်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဝေမျှမယ်ကိုပြောပြပါ
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 27, 2016 တွင် 10:00 pm တွင်
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 8, 2016, 4:00 pm တွင်ရန်

Lotus Tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb လမ်း, Gharb, Gozo (မြေပုံ)

Kristina ဂျာမဏီ 8th အောက်တိုဘာလမှ 27 စက်တင်ဘာလမှ Bowl ကုထုံး / အသံကုသမှုသီဆိုပူဇော်သက္ကာထဲကနေဒီနေရာဖြစ်သွားသည်။ ဤသည်သာ 99603680 အပေါ်စာအုပ်အဆက်အသွယ်ဆူးဒါချိန်းဆိုမှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။

Kristina ကမ်းလှမ်း: အပန်းဖြေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးကအစည်းအဝေး€ 20,00 30 မိနစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးအနာရောဂါငြိမ်းစရာ-အစည်းအဝေးများမိနစ် 20 မှ 60 မိနစ်အချိန်အကွာအဝေးအတွင်းကွဲပြားစေခြင်းငှါ – ” Healing’-ကုသတစ်မိနစ်လျှင်€ 1,00 ဖြစ်လိမ့်မည်။

99603680 အပေါ်ရက်ချိန်းအဆက်အသွယ်ဆူးစာအုပ်ဆိုင်ရန်။

သီဆို Bowl ကုထုံး / သံကိုနှိပ်နယ်နေသမျှကာလပတ်လုံးထက်ပိုမို 5000 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအဖြစ်အိန္ဒိယသည်အနာပျောက်စေသောကုထုံးအတွက်လျှောက်ထားခဲ့ကွောငျးအသံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရည်မှတ်ရှေးဟောင်းအသိပညာအပေါ်အခြေခံသည်။ အရှေ့စိတ်ကူးများအဆိုအရလူကိုတနည်း, သူဖြစ်ပါတယ် … und, အသံများထွက်နေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ လူ့စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ရိုးရာဂီတ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်စမ်းသပ်ချက်သံကိုနှိပ်နယ်များအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လူသားတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိ him- / သူ့ကိုယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့သို့မဟုတ်သူမ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ “”တေးသွားကိုအတွက်”” ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သူသို့မဟုတ်သူမလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုသူ / သူမ၏ဘဝစီစဉ်ပေးနိုင်သည်။

အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်တိဘက်နှင့်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယအတွက်သီချင်းဆိုခြင်းဖလား၏မူလအစဆဲနက်နဲသောအရာတခုကိုနေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့မူရင်း function ကိုအကုန်အစင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မခံတော်မူပြီ။ စာပေရိုးရာဓလေ့ applications များဒါပေမယ့်လည်း crockery အဖြစ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကိုယ်ခန္ဓာသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျိုးပန်းကန်အဖြစ်၎င်းတို့၏အသုံးဆွေးနွေးထားပါတယ်။

သီချင်းဆိုခြင်းဖလားနှင့်အတူအသံနှိပ်နယ်သီချင်းဆိုခြင်းဖလားဝတ်ဆင်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင်သို့မဟုတ် aura သို့ထားရှိကာဝမ်းနည်းဆောက်ပုတ်နှင့်အတူညင်ညင်သာသာပုတ်ရှိရာအသံကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါငြိမ်သက်သဟဇာတသီချင်းဖလား၏နူးညံ့သိမ်မွေ့တုန်ခါသုခချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုနှင့်တစ်ဦးအလွန်ထိရောက်သောနက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေကြဉ်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသံ။ ကျန်းမာရေးကောင်းသံကိုနှိပ်နယ်ရှိလူများနှင့်အတူသူတို့၏အတွင်းစိတ်သဟဇာတ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောကျပံ့မညျနဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်တာဝန်များကိုများအတွက်စွမ်းအင်နှင့်ခွန်အားနှင့်သူတို့ကိုပေး။ ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအင်ကိုအသစ် Impulses သတင်းပို့ခံရလိမ့်မည်။ , ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုအတူ, အသံအနှိပ်ခံနာကျင်မှုနဲ့နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြဿနာများမှကယ်ဆယ်ရေးရောက်စေဖို့ကူညီပေးပါမည်။
အရေးအပါဆုံးသက်ရောက်မှုများ
အသံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့မူလယုံကြည်မှုကိုမှအယူခံကတည်းကနက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေ၏ Fast အောင်မြင်မှု•။
•သောအသံမှတဆင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိပ်နယ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းကိုယ်ခန္ဓာဆဲလ်များသဟဇာတဖြစ်မှု။
•ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတင်းမာမှုများနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကယ်ဆယ်ရေး။
•ထို client ကိုပီတိအလင်းနှင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တုန်ခါစေခြင်းငှါမိမိကိုယ်ခန္ဓာတွေ့ကြုံရသည်။
• Self-သည်အနာပျောက်စေသောအင်အားစုများ၏စစ်ကူ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအင်ကိုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု•။
•သက်တမ်းတိုး joie က de vivre ၏မှီ။
•ဟောင်းပုံစံများတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားလာရင်း – သစ်တစ်ခုအလို့ငှာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။

လာ. သူမ Gozo လာရောက်လည်ပတ်စဉ်ထူးခြားတဲ့ကုထုံးတွေ့ကြုံခံစား!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

कटोरा चिकित्सा गीत गाउने kristina HARTWIG संग
निर्यात मित्र शेयर भन्नुहोस्
मंगलवार, सेप्टेम्बर 27, 2016 10:00
शनिबार, अक्टोबर 8, 2016, 4:00 PM गर्न

लोटस Tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb सडक, Gharb, Gozo (नक्शा)

Kristina 8th अक्टोबर गर्न 27 सेप्टेम्बर देखि बाउल चिकित्सा / ध्वनि चिकित्सा गीत गाउने जर्मनी भेटी बाट यहाँ रहेको छ। यो केवल यति 99603680 मा सम्पर्क मुद्दा बुक गर्न नियुक्ति गरेर हो।

Kristina भेटी छ: विश्राम उद्देश्यका लागि एक सत्रको लागि € 20,00 30 मिनेट हुनेछ।
‘Healing’-उपचार हुनेछ € 1,00 प्रति मिनेट – आवश्यकता निर्भर निको-सत्र 20 मिनेट देखि 60 मिनेट समय दायरामा फरक हुन सक्छ।

99603680 मा एक नियुक्ति सम्पर्क मुद्दा बुक गर्न।

गीत गाउने बाउल चिकित्सा / ध्वनि मालिश 5000 भन्दा बढी वर्ष पहिले जस्तै लामो भारतीय निको चिकित्सा मा लागू गरिएको थियो कि ध्वनि प्रभाव सम्बन्धमा पुरातन ज्ञानमा आधारित छ। पूर्वी विचार मानिस अनुसार अर्थात् त्यो … त छ und, ध्वनि बाहिर सिर्जना गरिएको थियो। मानव मन र शरीर परम्परागत संगीत को प्रभाव मा अनुसन्धानहरूले र प्रयोगहरू ध्वनि मालिश लागि आधार गठन। एक मानवको him- / आफु र उसको वातावरण संग “”धुन मा”” छ भने, त्यसपछि उसले आफ्नो / उनको जीवन खुला र रचनात्मक व्यवस्था गर्न सक्षम छ।

सबैभन्दा भाग लागि तिब्बत र उत्तरी भारतमा गायन कटोरे को मूल अझै पनि एक रहस्य बाँकी नै छ। मूल समारोह पूर्ण कटिबद्ध भएको छैन। साहित्य एक अनुनाद शरीर वा अनुष्ठान आवेदन मा बलिदानको कचौरा तर पनि क्रकरी रूपमा प्रयोगको रूपमा प्रयोगको छलफल।

गायन कटोरे संग ध्वनि मालिश जहाँ गायन कटोरे एक महसुस mallet संग धीरे लुगा शरीर वा आभा मा राखिएको र ट्याप छन् एक ध्वनि चिकित्सा छ। यो शान्त तालमेल गर्ने गायन कटोरे को कोमल कंपन राम्ररी हुनुको एउटा भावना र एक धेरै प्रभावकारी गहिरो विश्राम induce साथै सुनिन्छ। राम्रो स्वास्थ्य ध्वनि मालिश मानिसहरू आफ्नो भित्री अनुरूप विकास समर्थन र दैनिक कार्यहरू लागि ऊर्जा र शक्ति तिनीहरूलाई प्रदान गर्नेछ। रचनात्मकता र फलदायी ऊर्जा नयाँ impulses प्राप्त गर्नेछ। , शारीरिक मानसिक, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक समस्याहरू, ध्वनि मालिश पीडा र दैनिक तनाव, चिन्ता, र फिक्री कारण छ कि समस्या राहत ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभाव
• गहिरो विश्राम को फास्ट उपलब्धि, को ध्वनि एक व्यक्तिको मूल भरोसा गर्न अपील देखि।
• कोमल मालिश र प्रत्येक व्यक्ति शरीर सेल ध्वनि मार्फत को harmonization।
• शरीर मा खिचलो र blockages को उद्धार।
• ग्राहक आनंद से प्रकाश र खुला कम्पन हुन आफ्नो शरीर अनुभव।
• आत्म-निको शक्तिहरू सुदृढीकरण।
• आत्म-विश्वास, रचनात्मकता र फलदायी ऊर्जा मा सकारात्मक प्रभाव।
• नवीकरण joie de vivre को प्राप्ति।
• पुरानो ढाँचाको जान – नयाँ अर्डर विकसित गर्न सक्नुहुन्छ।

आउनुहोस् र त्यो Gozo भ्रमण हुँदा एक अद्वितीय उपचार अनुभव!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING SKÅL behandling med KRISTINA HARTWIG
Eksporter Tips en venn Del
Tirsdag 27 september, 2016 10:00
til lørdag 8. oktober 2016 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kart)

Kristina kommer til å være her fra Tyskland offer Singing Bowl Therapy / Sound Healing fra 27 september til 8 oktober. Dette er etter avtale så å bestille kontakt Sue på 99603680.

Kristina tilbyr: En sesjon for avslapning formål vil være 30 minutter for € 20,00.
‘Healing’-behandlinger vil være € 1,00 per minutt – avhengig av behovet, kan healing-sesjoner varierer i et tidsrom fra 20 minutter til 60 minutter.

For å bestille time kontakt Sue på 99603680.

Singing Bowl Therapy / lyd massasje er basert på gammel kunnskap om effekten av lyder som ble brukt i indisk helbredende terapi så lenge mer enn 5000 år siden. Ifølge Eastern ideer mennesket ble skapt ut av lyd, det vil si han er så … und. Undersøkelser og eksperimenter på effekten av tradisjonell musikk på det menneskelige sinn og kropp danner grunnlaget for lyd massasje. Hvis et menneske er “”in tune”” med ham- / henne selv og hans eller hennes omgivelser, så han eller hun er i stand til å arrangere hans / hennes liv fritt og kreativt.

Opprinnelsen til de syngende boller i Tibet og Nord-India for det meste er fremdeles et mysterium. Deres opprinnelige funksjon er ikke helt bestemt. Litteratur diskuterer deres bruk som en resonans kropp eller offerskål i rituelle programmer, men også deres bruk som servise.

Lyd massasje med syngende boller er en lyd terapi hvor syngende boller er plassert på kledd kroppen eller i auraen og banket forsiktig med en filt klubbe. Den beroligende harmonisering høres så vel som den milde vibrasjoner av syngende boller indusere en følelse av velvære og en svært effektiv dyp avslapning. Med folk i god helse lyd massasje vil støtte utviklingen av deres indre harmoni og gi dem energi og styrke for sine daglige oppgaver. Kreativitet og produktiv energi vil få nye impulser. Med fysiske, mentale, emosjonelle og psykologiske problemer, vil lyden massasje bidra til å bringe lindring av smerter og problemer som forårsaker daglig stress, bekymringer og angst.
De viktigste effektene
• Rask oppnåelse av dyp avslapning, siden lydene appellere til en person opprinnelige tillit.
• Lett massasje og harmonisering av hver enkelt celle i kroppen gjennom lyd.
• Lindring av spenninger og blokkeringer i kroppen.
• Klienten opplever kroppen hans til å være positivt lys og vibrerende fritt.
• Forsterkning av selvhelbredende krefter.
• Positiv innvirkning på selvtillit, kreativitet og produktiv energi.
• Utarbeidelse av fornyet livsglede.
• Slippe gamle mønstre – en ny ordre kan utvikle seg.

Kom og opplev en unik behandling mens hun besøker Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
426 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

د سندرو کاسې علاج سره Kristina HARTWIG
صادرول يو دوست Share ووايه
سه شنبه، د سپتمبر 27، 2016 10:00 AM
ته د شنبې، د اکتوبر په 8، 2016، 4:00 PM

نيلوفر ویساپه-Qalb
28 Frenc ټل-Gharb Street، Gharb، Gozo (نقشه)

Kristina به له جرمني د نذرانې کاسې Therapy / صداموداری شفا سپتمبر 27th څخه د اکتوبر په 8th سندرو ويلو دلته وي. دا له خوا د ټاکلو يوازې دومره تماس Sue ته کتاب 99603680.

Kristina ده وړاندې: د استراحت په موخه يوه غونډه کې به د 20،00 € 30 دقيقې وي.
تکيه لري چې اړتيا، علاج-غونډو ښايي له 20 دقیقو څخه تر 60 دقیقو په یوه وخت لړ توپير – Healing’-علاج به دقیقې 1،00 € وي.

چې په 99603680 د ملاقات په تماس Sue کتاب.

د سندرو کاسې Therapy / غږ مالش ده د غږونو د اغيزه ده چې د هند د علاج د درملنې تر هغه وخته چې د 5000 څخه زیات کاله وړاندې کارولی وو په اړه لرغوني پوهې په اساس. ختيځ مفکورو سړي په وينا د غږ څخه جوړ، i.e. هغه دومره … und. څېړنې او د تجربو د دوديزه موسيقي د انسان په ذهن او بدن د اغېز لپاره غږ مالش اساس جوړوي. که يو انسان “”ګڼلو په”” سره him- / ځان او د هغه يا هغې د چاپيريال وي، نو د هغه يا هغې کولای د هغه / هغې د ژوند په آزاده توګه او جوړولو بندوبست وکړي.

د لپاره تر ټولو برخه کې د تبت او شمالي هندوستان د سندرو کنډولي اصلي لا تر اوسه يو معما ده. خپلو اصلي دنده لري په بشپړه توګه ټاکل شوي نه دي. د ادبياتو د شدت موندلی بدن يا په مراسمو غوښتنلیکونه د قربانۍ له کاسې په توګه هم crockery استعمال په توګه د هغوی د استعمال بحث کوي.

سره د سندرو کنډولي غږ مالش ده یو سالم علاج چېرته چې د سندرو کنډولي په جامه يا بدن د سارونه سره څرګندیږي څټک کيښودل کيږي او ووهل لږي. د بدنامولو د میچ د غږونو او همدارنګه د سندرو کنډولي نرم vibrations د هوساینې احساس او يوه ډېره اغېزمنه ژور استراحت راوپاروي. سره په ښه روغتیا غږ مالش خلک به د خپلو داخلي توافق او پراختیا څخه د مالتړ او د هغوی سره د خپلو ورځنيو دندو انرژۍ او قوت ورکړي. خلاقيت او تولیدي انرژي به نوي لاینمنصوبه ترلاسه کړي. له فزیکي، رواني، عاطفي او رواني موضوعاتو، غږ مالش به له درد او ستونزې چې هره ورځ فشار، اندېښنې او تشويش سبب مرستې هڅولو کې مرسته وکړي.
تر ټولو مهم اغیزې
• د ژور استراحت روژی لاسته راوړنه، ځکه د غږونو ته د يو کس د اصلي باور غوښتنه کوي.
• نرم مالش او د غږ له لارې د هر فرد د بدن حجری د همغږي.
• د په بدن کې تشنج او خن سوکالي.
• مراجعينو ته د هغه د بدن تیروی ته pleasantly رڼا او په آزاده توګه vibrating وي.
• د ځان شفا ځواکونو سمبالتيا.
• پر ځان باور، خلاقيت او تولیدي انرژي مثبت نفوذ لري.
• د نوي joie de vivre اشخاص نه.
• د زړو ډولونو د ګرځېدو ته ولاړ – یو نوی نظم وده کولای شي.

راشه او یو بې ساری علاج تجربه داسې حال کې چې د هغې سيل Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
426 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

کاسه آواز درمان با KRISTINA هارتویگ
صادرات دوستان Share
روز سه شنبه، 27 سپتامبر، 2016 10:00
تا شنبه، اکتبر 8، 2016، 04:00

لوتوس تل از Qalb
28 Frenc تل غرب خیابان، غرب، گزو (نقشه)

کریستینا است که می شود در اینجا از آلمان ارائه کاسه آواز درمانی / صدا شفا از 27 سپتامبر – 8 اکتبر. این تنها با وقت قبلی به کتاب تماس سو در 99،603،680.

کریستینا ارائه شده است: جلسه برای مقاصد آرامش خواهد بود 30 دقیقه برای € 20.00.
“”Healing’-درمان خواهد بود 1.00 € در هر دقیقه – بسته به نیاز، شفا جلسه ممکن است در یک محدوده زمانی از 20 دقیقه تا 60 دقیقه متغیر است.

برای رزرو کردن یک سو قرار ملاقات تماس در 99،603،680.

کاسه آواز درمانی / ماساژ صدا بر روی دانش باستانی مربوط به اثر برای تلفن های موبایل است که در درمان شفا هند تا زمانی که بیش از 5000 سال پیش استفاده شد است. با توجه به ایده انسان شرقی از صدا ایجاد شد، به عنوان مثال او پس … UND. تحقیق و آزمایش بر روی تاثیر موسیقی سنتی در ذهن و بدن انسان اساس برای ماساژ صدا تشکیل می دهد. اگر انسان “”در لحن”” با صراحتا / خودش و محیط زیست او، و سپس از او قادر به ترتیب / زندگی خود آزادانه و خلاقانه است.

منشاء کاسه آواز در تبت و شمال هند در بیشتر قسمت ها هنوز هم یک راز باقی مانده است. عملکرد اصلی خود است به طور کامل مشخص نشده است. ادبیات استفاده از آنها به عنوان یک بدن تشدید یا کاسه قربانی در برنامه های کاربردی آیین بلکه استفاده از آنها به عنوان ظروف یکبار مصرف مورد بحث.

ماساژ صدا با آواز کاسه درمان صدا که در آن کاسه آواز خواندن بر روی بدن لباس پوشیدن و یا به هاله با یک پتک احساس قرار داده و شنود گذاشته آرامی است. هماهنگی صداهای آرام بخش و همچنین ارتعاشات ملایم از کاسه آواز القاء احساس رفاه و آرامش عمیق بسیار موثر است. با مردم در ماساژ صدا سلامت خوب خواهد توسعه هماهنگی درونی خود حمایت کنند و با انرژی و قدرت برای انجام وظایف روزانه خود را فراهم سازد. خلاقیت و انرژی تولیدی خواهد انگیزه های جدید دریافت خواهید کرد. با مسائل جسمی، روانی، عاطفی و روانی، ماساژ صدا کمک خواهد کرد تا تسکین درد و مشکلاتی که باعث استرس روزانه، نگرانی و اضطراب است.
مهمترین اثر آن
• دستیابی سریع از آرامش عمیق، از برای تلفن های موبایل درخواست تجدید نظر به اعتماد اصلی فرد است.
• ماساژ ملایم و هماهنگ از هر سلول بدن فرد از طریق صدا.
• امداد تنش ها و انسداد در بدن است.
• مشتری بدن خود را تجربه می شود نور را خوش و ارتعاشی آزادانه.
• تقویت نیروهای خود شفا.
• تاثیر مثبت بر اعتماد به نفس، خلاقیت و انرژی مولد.
• تهیه تمدید joie د vivre.
• رها از الگوهای قدیمی – یک نظم جدید می تواند تکامل.

بیا و تجربه یک درمان منحصر به فرد در حالی که او در حال بازدید از گزو!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Śpiewający bowl terapia KRISTINA HARTWIG
Eksport Powiadom przyjaciela Wyślij
Wtorek, 27 września 2016 10:00
sobota, 8 października 2016, 4:00 po południu

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina będzie tutaj z Niemiec ofercie Singing Bowl Therapy / dźwięku Healing od 27 września do 8 października. To jest tylko po wcześniejszym umówieniu więc książki kontaktów Sue na 99603680.

Kristina oferuje: Sesja w celach relaksacyjnych będzie 30 minut € 20,00.
‘Healing’-lecznicze będzie 1,00 € minutę – w zależności od potrzeby, sesje lecznicze może różnić się w czasie w zakresie od 20 minut do 60 minut.

Aby zarezerwować Sue kontaktów powoływanie się na 99603680.

Singing Bowl Terapia / Masaż dźwiękowa oparta jest na starożytnej wiedzy dotyczącej wpływu dźwięków, który został zastosowany w Indian terapii leczniczej jak długo ponad 5000 lat temu. Według pomysłów Wschodniej człowiek powstał z dźwięku, to znaczy, że jest tak … und. Badania i eksperymenty dotyczące oddziaływania tradycyjnej muzyki na ludzki umysł i ciało stanowią podstawę do masażu dźwiękiem. Jeśli człowiek jest “”w zgodzie”” z him- / sama oraz jego otoczenia, a następnie on lub ona jest w stanie zorganizować jego / jej życie swobodnie i kreatywnie.

Pochodzenie mis w Tybecie i północnych Indiach dla większości wciąż pozostaje tajemnicą. Ich pierwotna funkcja nie została w pełni ustalona. Literatura opisuje ich zastosowanie jako organu lub rezonansu ofiarnej miskę w aplikacjach rytualnych, ale także ich zastosowanie jako naczynia.

Dźwięk z masażu misami to terapia dźwiękowa Misy, gdzie są umieszczane na ubranego ciała lub do aury i postukał delikatnie młotkiem filcu. Uspokajający harmonizuje brzmi jak również delikatne wibracje mis wywoływać uczucie dobrego samopoczucia i bardzo skuteczną głęboką relaksację. Z ludźmi w dobrym masażu dźwiękiem zdrowia będzie wspierać rozwój ich wewnętrznej harmonii i dostarczyć im energii i siły do ich codziennych zadań. Kreatywność i energia produktywne otrzyma nowe impulsy. Z zagadnień fizycznych, psychicznych, emocjonalnych i psychicznych, masaż dźwiękowy pomogą przynieść ulgę w bólu i problemów, które powodują codzienny stres, zmartwienia i niepokoju.
Do najważniejszych efektów
• Szybkie osiągnięcie głębokiej relaksacji, ponieważ dźwięki odwołać się do oryginalnego zaufania osoby.
• delikatny masaż i harmonizacji poszczególnych komórek ciała poprzez dźwięk.
• przyłożenia napięcia i zatorów w organizmie.
• Klient odczuwa swoje ciało przyjemnie lekkie i wibruje swobodnie.
• Wzmocnienie samoleczenia sił.
• Pozytywny wpływ na pewność siebie, kreatywność i energię produkcyjnej.
• Osiągnięcie odnowione radość życia.
• puszczania starych wzorców – nowy porządek może ewoluować.

Przyjdź i doświadczyć unikalną terapię, podczas gdy ona jest odwiedzenie Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl TERAPIA COM KRISTINA HARTWIG
Exportação Indique a um amigo Partilhar
Terça-feira, setembro 27, 2016 10:00
para sábado 8 outubro, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina vai ser aqui da Alemanha oferta Singing Bowl Sound Therapy Cura / de 27 setembro – 8 outubro. Este é somente com hora marcada de modo a reservar contato Sue em 99.603.680.

Kristina está oferecendo: Uma sessão para fins de relaxamento será de 30 minutos para € 20,00.
‘Healing’-tratamentos será de € 1,00 por minuto – dependendo da necessidade, de sessões de cura pode variar em um intervalo de tempo de 20 minutos a 60 minutos.

Para reservar um Sue contato nomeação em 99.603.680.

Cantando Terapia bacia / massagem de som é baseado no antigo conhecimento sobre o efeito de sons que foi aplicado na terapia de cura indiano, enquanto mais de 5000 anos atrás. De acordo com o homem idéias Oriental foi criado a partir do som, ou seja, ele é tão … und. Investigações e experimentos sobre o efeito da música tradicional sobre a mente humana e corpo formam a base para a massagem de som. Se um ser humano é “”em sintonia”” com ele- / ela mesma e seu ambiente, então ele ou ela é capaz de organizar seu / sua vida livre e criativamente.

A origem das Taças no Tibete e no Norte da Índia para a maior parte ainda permanece um mistério. Sua função original não foi totalmente determinada. A literatura descreve a sua utilização como um corpo de ressonância ou bacia de sacrifício em aplicações de rituais, mas também a sua utilização como louça.

massagem de som com taças é uma terapia de som, onde taças são colocadas sobre o corpo vestido ou na aura e bateu levemente com um martelo de feltro. A harmonização calmante sons, bem como as vibrações suaves das Taças induzir uma sensação de bem-estar e um profundo relaxamento muito eficaz. Com pessoas de boa massagem de som de saúde irá apoiar o desenvolvimento de sua harmonia interior e fornecer-lhes energia e força para as suas tarefas diárias. Criatividade e energia produtiva receberá novos impulsos. Com problemas físicos, mentais, emocionais e psicológicos, massagem de som vai ajudar a trazer alívio da dor e problemas que causam stress diário, preocupações e ansiedade.
Os efeitos mais importantes
• realização rápida de relaxamento profundo, uma vez que os sons apelar a confiança original de uma pessoa.
• Massagem suave e harmonização de cada célula do corpo individual através do som.
• alívio de tensões e bloqueios no corpo.
• O cliente experimenta seu corpo para ser agradavelmente leve e vibrando livremente.
• Reforço das forças de auto-cura.
• influência positiva sobre a auto-confiança, criatividade e energia produtiva.
• Realização de renovada alegria de viver.
• Deixando de lado os velhos padrões – uma nova ordem pode evoluir.

Venha experimentar uma terapia única, enquanto ela está visitando Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ HARTWIG ਬਾਟੇ ਥੇਰੇਪੀ ਗਾ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਰੋ
ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2016 10:00 AM
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2016, 4:00 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ

ਲੋਟਸ Tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb ਸਟਰੀਟ, Gharb, Gozo (ਨਕਸ਼ਾ)

ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਭੇਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ Bowl ਥੇਰੇਪੀ / ਧੁਨੀ ਹੀਲਿੰਗ ਗਾਇਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ 99603680 ‘ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸੂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ.

ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ € 20,00 ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਸੈਸ਼ਨ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 60 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ -‘ Healing’-ਇਲਾਜ € 1,00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

99603680 ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਪਰਕ ਸੂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ.

ਗਾਇਨ Bowl ਥੇਰੇਪੀ / ਧੁਨੀ ਮਸਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ’ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਪੂਰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ … und. ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਮਸਾਜ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ him- / ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾਲ “”ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ”” ਹੈ, ਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ / ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸਭ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਾਉਣ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੂੰਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ ਰਸਮ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਟੋਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਗਾਉਣ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਮਸਾਜ ਧੁਨੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਣ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਿਵਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਰਮੀ ਹੈ. ਭਿਰਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਉਣ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਕੋਮਲ ਥਿੜਕਣ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼. ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਸਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ. ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਨਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਮਸਾਜ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.
ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ
• ਡੂੰਘੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਉਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ.
• ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਿਸਾਰਤਾ.
• ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ blockages ਦੀ ਰਾਹਤ.
• ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਸੁਖਦ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਥਿੜਕਣ ਹੋਣ ਲਈ.
• ਸਵੈ-ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਲ ਦੇ reinforcement.
• ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ.
• ਪ੍ਰਤਿ joie ਮਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ.
• ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਓ – ਇੱਕ ਨਵ ਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਨੂੰ Gozo ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Cantatul BOWL TERAPIA CU KRISTINA HARTWIG
Export Spune-i unui prieten Spune-le prietenilor
Marți, douăzeci și șapte-09-2016 10:00
la sâmbătă 2016-10-opt, 04:00

Lotus tal-qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (hartă)

Kristina va fi aici, din Germania, oferind Singing Bowl Terapie / sunet Vindecarea de la douăzeci și șapte septembrie – optulea octombrie. Aceasta este doar cu programare astfel încât să puteți rezerva contact de pe Sue 99603680.

Kristina oferă: O sesiune în scop de relaxare va fi de 30 de minute pentru € 20,00.
“”Healing’-tratamente va fi de € 1,00 pe minut – în funcție de nevoie, de vindecare sesiunilor poate varia într-un interval de timp de la 20 minute la 60 de minute.

Pentru a rezerva o Sue contact de numire pe 99603680.

Cantat Bowl Terapie / masaj de sunet se bazează pe cunoștințe străvechi în ceea ce privește efectul de sunete, care a fost aplicat în terapia de vindecare indiană, atâta timp cât în urmă cu mai mult de 5000 de ani. În conformitate cu ideile omului de Est a fost creat dintr-un sunet, adică el este atât … und. Investigații și experimente privind efectul muzicii tradiționale asupra minții și corpului uman formează baza pentru masaj de sunet. În cazul în care o ființă umană este “”în ton”” cu Însuși / ea și mediul său, atunci el sau ea este capabil să aranjeze viața lui / ei în mod liber și creativ.

Originea străchinilor cântând în Tibet și nordul Indiei pentru cea mai mare parte rămâne încă un mister. Funcția lor inițială nu a fost determinată în întregime. Literatura discută despre utilizarea lor ca un corp de rezonanță sau bol de sacrificiu în aplicații rituale, dar, de asemenea, utilizarea lor ca și veselă.

masaj cu sunet boluri canta este o terapie de sunet în cazul în care boluri cântând sunt plasate pe corpul îmbrăcat sau în aura și lovit ușor cu un ciocan de lemn pâslă. Concordarea calmant sunete precum vibrațiile blânde ale bolurile cântând induce un sentiment de bunăstare și o relaxare profundă foarte eficient. Cu oameni în bună masaj de sunet de sănătate va sprijini dezvoltarea armoniei lor interioare și să le ofere cu energie și putere pentru sarcinile lor de zi cu zi. Creativitatea și energia productivă vor primi noi impulsuri. Cu probleme fizice, mentale, emoționale și psihologice, masaj de sunet va ajuta la calmarea durerii și a problemelor care cauzeaza stresul de zi cu zi, griji și anxietate.
Cele mai importante efecte
• realizarea rapidă de relaxare profundă, din moment ce sunetele face apel la încrederea inițială a unei persoane.
• masaj blând și armonizarea fiecărei celule a corpului în parte prin sunet.
• Ameliorarea tensiuni și blocaje în organism.
• Clientul experimentează corpul său să fie lumină plăcut și vibrează în mod liber.
• Consolidarea forțelor de auto-vindecare.
• Influența pozitivă asupra încrederii în sine, creativitatea și energia productivă.
• Atingerea reînnoită joie de vivre.
• Eliberarea de modele vechi – o nouă ordine poate evolua.

Veniți și experimentați o terapie unică în timp ce ea vizitează Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Поющая чаша ТЕРАПИЮ с Кристиной Хартвиг
Экспорт Рассказать другу Поделиться
Вторник, 27 сентября 2016 10:00 утра
в субботу, 8 октября 2016 года, 4:00 PM

Лотос тал-Qalb
28 Frenc Tal-Гарб Street, Gharb, Гозо (показать на карте)

Кристина собирается быть здесь из Германии предлагая Поющая чаша терапии / исцеления звуком с 27 сентября по 8 октября. Это только по предварительной записи, так чтобы заказать Сью контактов на 99603680.

Кристина предлагает: Сеанс для целей релаксации будет 30 минут € 20,00.
‘Healing’-процедуры составит € 1,00 за минуту – в зависимости от необходимости, Лечебно-сеансов может варьироваться в диапазоне времени от 20 минут до 60 минут.

Для того, чтобы заказать назначение контактов Сью на 99603680.

Поющая чаша терапия / звуковой массаж основан на древних знаниях о влиянии звуков, который был применен в индийской целительной терапии до тех пор, как более 5000 лет назад. По Восточной человека идеи был создан из звука, то есть он так … унд. Исследования и эксперименты по изучению влияния традиционной музыки на человеческий разум и тело образуют основу для звукового массажа. Если человек находится “”в гармонии”” с его- / сама и окружающей его средой, то он или она может свободно и творчески организовать его / ее жизнь.

Происхождение поющих чаш в Тибете и Северной Индии по большей части до сих пор остается загадкой. Их первоначальная функция не была полностью определена. Литература обсуждает их использование в качестве резонансного тела или жертвенной чашей в ритуальных приложениях, но и их использование в качестве посуды.

Звуковой массаж с поющими чашами является звукотерапия, где поющие чаши расположены на одетого тела или в ауру и постучала осторожно войлочной колотушкой. Успокаивающий гармонизирующая звуки, а также нежные вибрации поющих чаш вызывают чувство благополучия и очень эффективной глубокой релаксации. С людьми в хорошем крепкого здоровья массаж будет способствовать развитию их внутренней гармонии и обеспечить их энергией и силой для своих повседневных задач. Креативность и производительным энергия получит новые импульсы. С физических, умственных, эмоциональных и психологических проблем, звуковой массаж поможет принести облегчение от боли и проблем, которые вызывают ежедневный стресс, беспокойство и тревогу.
Наиболее важные эффекты
• Быстрое достижение глубокого расслабления, так как звуки обратиться к первоначальному доверия человека.
• Легкий массаж и согласование каждой отдельной клетки тела через звук.
• Освобождение от напряженности и завалов в организме.
• Клиент испытывает свое тело, чтобы быть приятно легким и свободно вибрировать.
• Усиление самовосстановления сил.
• Положительное влияние на уверенность в себе, творчество и продуктивной энергии.
• Достижение вновь жизнерадостности.
• Отпуская старых моделей – новый порядок может развиваться.

Приходите и опыт уникальной терапии, пока она посещает Гозо!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Usuina ipu togafitiga MA Kristina HARTWIG
Auina atu i fafo Faamatala atu se uo Faasoa
Aso Lua, 27 o Setema, 2016 10:00 AM
i le Aso Toonai, aso 8 o Oketopa, 2016, 4:00 PM

Lotus et-Qalb
28 Frenc Street et-Gharb, Gharb, Gozo (faafanua)

o le a i ai iinei Kristina mai Siamani taulaga usuina ipu togafitiga / Healing Leo mai le aso 27 o Setema e Oketopa 8. e ala i se tofiga lenei na faapea e le tusi fesootaiga Sue i 99603680.

ua ofoina Kristina: O se sauniga mo faamoemoega malologa o le a le 30 minute mo € 20,00.
‘O le a Healing’-togafitiga € 1,00 i le minute – e faalagolago i luga o le manaomia, e mafai ona eseese le faamalologa-sauniga i se vaega taimi mai le 20 minute i le 60 minute.

Ia tusi se fesootaiga tofiga Sue i 99603680.

Usuina o ipu togafitiga / fofō leo e faavae i le malamalama anamua e uiga i le aafiaga o leo na faaaogaina i togafitiga faamalologa Initia i le umi e le sili atu nai lo le 5000 tausaga ua mavae. E tusa ai ma manatu i Sasae tagata na foafoaina mai le leo, i.e. o ia o lea … und. Suesuega ma suesuega i le aafiaga o le musika masani i luga o le mafaufau ma le tino o le tagata ua avea le faavae mo fofō leo. Afai o se tagata ola o le “”mauaina”” i lava / ia lava ma lona siosiomaga, ona o ia e mafai ona ia faatulaga saoloto ma le fatufatuaʻi lana / lona olaga.

O le amataga o le ipu pesega i Tibet ma Matu Initia mo le tele o vaega e tumau pea o se mealilo. O la latou galuega uluai e le i atoatoa fuafuaina. Lomiga talanoaina ai lo latou faaaogaina o se resonance tino po o ipu taulaga i talosaga sauniga ae foi lo latou faaaogaina o atigi ipu omea.

fofō leo ma ipu pesega o se leo togafitiga lea e tuuina ipu pesega i le ofu tino po i le aura ma tapped malie ma se samala lagonaina. O le harmonizing toafilemu foliga faapea foi ma le vibrations agamalu o le ipu pesega faatosina se lagona o le manuia ma le a malolo loloto lava lelei. Faatasi ai ma le tagata i fofō lelei leo o le soifua maloloina o le a lagolagoina le atinae o lo latou lotogatasi i totonu ma maua ai i latou ma le malosi ma le malosi mo a latou galuega i aso taitasi. Fatufatuga ma le malosi fua o le a maua lagona fou. Faatasi ai ma le faaletino, faalemafaufau, faafitauli faalelagona ma le mafaufau, o le a fesoasoani leo fofō e aumai le toomaga mai tiga ma faafitauli e mafua ai le popole i aso taitasi, popolega, ma le popole.
O le aafiaga aupito sili ona taua
• ausia Anapogi o malologa loloto, talu mai le leo talosaga tetee i le faalagolago uluai o se tagata.
• fofō Agamalu ma le laugatasia o feaveai tino tagata taitoatasi e ala i le leo.
• Aualofa o feeseeseaiga ma blockages i le tino.
• O le oo kalani lona tino e avea mai fiafia le malamalama ma le vibrating saoloto.
• faamalosiauga o au lava-faamalolo.
• Lelei aafiaga i luga o le tagata lava ia mautinoa, limalima ma le malosi aoga.
• ausia o faafouina joie de vivre.
• lafoai ese mamanu tuai – o se poloaiga fou e mafai ona evolve.

O mai ma oo i se togafitiga tulaga ese ao asiasi ia Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Seinn bobhla leigheas WITH Kristina HARTWIG
Export Innis caraid Sgaoil
Dimàirt, an t-Sultain 27, 2016 10:00 AM
gu Disathairne, An Dàmhair 8, 2016, 4:00 PM

Lotus uile-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Sràid, Gharb, Gozo (map)

Kristina tha a ‘dol a bhith an seo bhon a’ Ghearmailt loisgte Singing Bowl Therapy / Sound Healing bho 27mh an t-Sultain gus 8mh Dàmhair. ‘S e seo le bhith a’ cur an dreuchd a-mhàin mar sin a ghlèidheadh cuiribh fios gu Sue air 99603680.

Kristina a ‘tabhann: A seisean airson fois a ghabhail adhbharan Bidh 30 mionaidean airson € 20,00.
‘Healing’-leigheasan bidh 1,00 € sa mhionaid – a rèir an fheum, leigheas-seiseanan atharrachadh ann an ùine raon bho 20 mionaidean gu 60 mionaidean.

Gus an dreuchd conaltraidh Sue air 99603680.

Seinn Bowl Therapy / fuaim suathadh stèidhichte air seann eòlas a thaobh a ‘bhuaidh a fuaimean a chaidh a chur an gnìomh ann an Indian leigheas leigheas cho fada còrr is 5000 bliadhna air ais. A rèir beachdan an Ear duine a chaidh a chruthachadh a-mach à fuaim, i.e. e mar sin … und. Sgrùdaidhean agus deuchainnean air a ‘bhuaidh a tha aig ceòl traidiseanta air an inntinn agus corp daonna na bhunait airson fuaim suathadh. Ma tha duine dha ‘S e “”ann am fonn”” le him- / i fhèin agus an àrainneachd aige no aice, an uair sin tha e no i comasach air a chur air dòigh aige / aice beatha gu saor is gu cruthachail.

Tha tùs an seinn bobhlaichean ann an Tibet agus a Tuath na h-Innseachan airson a ‘chuid as motha fhathast dhìomhaireachd. Tùsail aca ghnìomh nach deach co-dhùnadh gu h-iomlan. Litreachas a ‘bruidhinn air mar a bha iad a dhùsgadh buidheann no sacrificial bobhla ann an deas-ghnàthan iarrtasan ach cuideachd mar a bha iad soithichean.

Caolas suathadh le seinn bobhlaichean tha fuaim leigheas far seinn bobhlaichean tha air a chur air an aodach buidheann no gu soillse agus chomharraich gu socair le ‘faireachdainn gun robh mallet. Tha sìtheil co-rèimeadh na fuaimean a thuilleadh air an socair chritheadaich an seinn bobhlaichean ar faireachdainn gu mathas agus fìor èifeachdach domhainn fois. Le daoine ann an deagh shlàinte fuaim suathadh bheir taic aca a leasachadh taobh a-staigh co-sheirm agus a thoirt dhaibh le cumhachd agus neart airson gnìomhan làitheil aca. Is e cruthachalachd agus tarbhach lùth Gheibh ùr impulses. Le corporra, inntinneil, faireachail is saidhg-eòlach air cùisean, fuaim suathadh Cuidichidh a thoirt faochadh bho pian agus gu bheil duilgheadasan adhbharachadh làitheil uallach, draghan, agus iomaguin.
Tha buaidhean as cudromaiche
• Fast coileanadh domhainn fois, bho na fuaimean ath-thagradh gu neach tùsail earbsa.
• Gentle suathadh agus co-sheirm gach neach fa leth buidheann cealla tro fuaim.
• Relief de mhì-chòrdadh agus blockages anns a ‘chorp.
• Tha an luchd-dèiligidh a dh’fhiosraich a chorp a bhith tlachdmhor solas agus crathaidh gu saor.
• bhith a ‘daingneachadh fèin-slànachaidh feachdan.
• deagh bhuaidh air fèin-mhisneachd, cruthachas is cinneasach lùth.
• Coileanadh de ath-nuadhachadh joie de vivre.
• Letting Go de sheann phàtrain – ùr òrdugh urrainn mean-fhàs.

Thig agus eòlas sònraichte leigheas fhad ‘sa bha i a’ tadhal air Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

хттп://ввв.меетуп.цом/гозомеетуп/евентс/234015669/?рв=еа1&_аф=евент&_аф_еид=234015669&хттпс=офф

ПЕВАЊЕ БОВЛ терапија са КРИСТИНА Хартвиг
Извоз Реци пријатељу Схаре
Уторак, 27. септембар 2016 10:00
до суботе, 8. октобра, 2016, 4:00 пм

Лотус Тал-Калб
28 Френч Тал-Гарб улица, Гарб, Гоцо (мапа)

Кристина ће бити овде из Немачке понуде Сингинг Бовл терапија / Соунд Хеалинг од 27. септембра до 8. октобра. Ово је за именовање само тако наручити контакт Суе на 99603680.

Кристина нуди: Седница за потребе релаксацију ће бити 30 минута за € 20,00.
‘Хеалинг’-третмани ће бити 1,00 € по минути – у зависности од потребе, исцелитељске-сесије може да варира у временском распону од 20 до 60 минута.

Да резервишете контакт именовање Суе на 99603680.

Сингинг Бовл терапија / звук масажа се заснива на древном знања о утицају звука који је примењен у индијском терапији лечења, све док пре више од 5000 година. Према источној идеја човека је настао из звука, односно он је тако … и. Истраживања и експерименти на снагу традиционалне музике на људско тело и ум представљају основу за звука масажу. Ако је људско биће “”у складу”” са белешку сам / сама и његовог или њеног окружења, онда он или она је у стању да организује његов / њен живот слободно и креативно.

Порекло певање посуда у Тибету и северној Индији у највећој мери и даље остаје мистерија. Њихова оригинална функција није у потпуности утврђено. Литература говори њихово коришћење као ресонанце тела или жртвеног чинију у ритуалне апликације, али и њихову употребу као посуђа.

Звук масажа са певањем чиније је звук терапија у којој се сингинг посуде постављена на обучена телу или у ауре и одводом нежно филца чекићем. Умирујући усклађивање звучи као и благи вибрације Тхе Сингинг посудама изазивају осећај благостања и веома ефикасну дубоке релаксације. Са људима доброг здравља звука масажа ће подржати развој свог унутрашњег склада и пружају им енергије и снаге за своје дневне задатке. Креативност и продуктивно енергија ће добити нове импулсе. Са физичким, менталним, емоционалним и психолошким проблемима, звук масажа ће помоћи да донесе олакшање од бола и проблема које узрокују свакодневног стреса, бриге и анксиозности.
Најважнији ефекти
• Брзо постизање дубоке релаксације, јер звуци апелујем на оригиналном поверења особе.
• Нежан масажа и усклађивање сваке појединачне ћелије тела кроз звук.
• Рељеф тензија и блокада у телу.
• Клијент доживљава своје тело да буде пријатно светло и слободно вибрира.
• Јачање самолечења снага.
• Позитиван утицај на самопоуздање, креативност и продуктивно енергије.
• Постизање обновљен јоие де вивре.
• пустио старих образаца – нови поредак може да се развије.

Дођите и искусите јединствен терапију док је у посети Гозо!

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing mbiya Yokurapa WITH Kristina HARTWIG
Export Udza shamwari Share
Chipiri, September 27, 2016 10:00 AM
kuna Mugovera, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus sha-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mepu)

Kristina chinoenda kuva pano kubva kuGermany chipiriso Kuimba Bowl Yokurapa / Sound Healing kubvira yechi27 September kusvika 8th October. Izvi ndeyokuita kugadzwa saka chete bhuku kuonana Sue pamusoro 99603680.

Kristina ari kupa: A chidzidzo yokutandara zvinangwa vachava nemaminitsi 30 € 20,00.
‘Healing’-kurapa zvichava € 1,00 paminiti – zvichienderana kudiwa, kuporesa-muzvirongwa dzingasiyana-siyana munguva siyana kubva maminitsi 20 kusvika nemaminitsi 60.

Bhuku imwe kugadzwa kuonana Sue pamusoro 99603680.

Kuimba Bowl Yokurapa / kurira kukwiza muviri pazvikanganiso yekare ruzivo pamusoro mugumisiro manzwi kuti rakaiswa mune Indian okuporesa chero makore anopfuura 5000 akapfuura. Maererano Eastern pfungwa munhu akasikwa kubva inzwi, i.e. iye saka … ja. Investigations uye kuedza pamusoro mugumisiro chinyakare nziyo womunhu pfungwa uye muviri kuumba hwaro mutsindo muviri. Kana munhu ari “”muna nomuimbirwo”” pamwe pi- / pacharo uye ake zvakavapoteredza, ipapo iye kana iye anokwanisa kuronga ake / hwake pachena uye creatively.

Nezvekwakabva navaimbi nembiya dziri Tibet uye Northern India nokuda kworutivi ichiripo ane chakavanzika. basa ravo yepakutanga haina vasarudzirwa chose. Literature inotaura kushandisa kwavo resonance muviri kana rwokuzvibayira mbiya mune tsika mafomu asiwo avo kushandiswa sezvo crockery.

Sound masaja vachiimba mbiya chinhu kurapa ruzha apo nokuimba mbiya anoiswa pamusoro vakapfeka muviri kana kupinda Aura uye akarova zvinyoronyoro ane vainzwa yedanda. The chinozorodza kuita rinonzwika uyewo zvinyoronyoro vibrations yokurira nemikombe kunyengedza kunzwa zvakanaka uye inobudirira zvikuru kuzvivaraidza. Nevanhu zvakanaka utano inzwi kukwiza muviri achatsigira kukura kuwirirana kwavo kwomukati dzinovapa simba nokuda kwavo kuita mazuva ose. Okugadzira zvinhu uye zvibereko simba vachawana mafungiro matsva. With mumuviri, mupfungwa uye mupfungwa nyaya, mutsindo muviri kuchabatsira kuunza zororo kubva marwadzo uye matambudziko zuva kushushikana, kufunganya, uye kufunganya.
Chinonyanya kukosha Migumisiro
• Fast budiriro wokubatwa kuzorora, sezvo ruzha dzokubaya munhu yepakutanga kuvimbana.
• Vanyoro masaja uye harmonization mumwe nomumwe muviri muchitokisi kuburikidza inzwi.
• Relief pave nokusawirirana uye blockages mumuviri.
• The nemhosva anosangana muviri wake kuva akafara chiedza uye vibrating zvakasununguka.
• chisimbiso mauto nokuzvidzora kuporesa.
• Positive simba pamusoro chivimbo, okugadzira zvinhu uye zvibereko simba.
• kuwana idzva joie of vivre.
• Kurega kare maitiro – a murayiro mutsva kunogona ichishanduka.

Uya nekusangana rakasiyana nemamwe kurapa iye ari pataishanyira Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
426 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA HARTWIG سان گانا ٿانو بيمارين
ٻاھر چؤ ته هڪ دوست کي مشهور ڪريو
اڱارو، سيپٽمبر 27، 2016 10:00 AM
ڇنڇر، آڪٽوبر 8، 2016، 4:00 وزيراعظم لاء

كمل tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb گهٽي، Gharb، Gozo (نقشو)

Kristina جرمني 8th آڪٽوبر تائين گدائي بيمارين / آواز شفا گانا 27th سيپٽمبر کان آڇي کان هتي ٿيڻ وارو آهي. هي صرف 99603680 تي ڪتاب رابطي بيو کي ائين مقرري جي آهي.

Kristina جي آڇ ڪئي آهي: relaxation مقصدن لاء هڪ اجلاس € 20،00 لاء 30 منٽن لاء هوندي.
جي ضرورت تي منحصر ڪري، شفا-سيشن 20 منٽن کان 60 منٽن لاء وقت جي حد ۾ مختلف ٿي سگهن ٿا – ‘Healing’-علاج € 1،00 في منٽ ٿي ويندي.

ڪتاب 99603680 تي هڪ مقرري رابطي بيو.

گانا گدائي بيمارين / آواز مالش آواز ته جيئن ايتري وڌيڪ 5000 سال اڳ طور هندستان جي شفا بيمارين ۾ لاڳو ڪيو ويو جو اثر بابت قديم علم جي بنياد تي آهي. مشرقي خيال موجب انسان جي آواز مان بڻايو ويو، i.e. هن چيو ته ائين آهي … und. تحقيقات ۽ انساني ذهن ۽ جسم تي روايتي موسيقي جي اثر تي تجربن آواز مالش لاء بنياد بڻجي. جيڪڏهن ڪو انسان سان موٽيو / پالجي ٿو ۽ سندس يا سندس ماحول “”ڀڳ ۾”” آهي، ان کان پوء هن کي يا ته هوء پنهنجي / سندس زندگي وڻيو ۽ creatively بندوبست ڪرڻ جي قابل آهي.

سڀ کان وڌيڪ حصو لاء تبت ۽ اتر هندستان ۾ گانا پيالي جي بڻ اڃا تائين هڪ راز رهي. سندن اصل فعل جي ھوندي مقرر نه ڪيو ويو آهي. ادب هڪ گونج جسم يا رسم اپليڪشن پر به crockery ته جيئن انهن جي استعمال ۾ قرباني گدائي جي طور تي انهن جي استعمال تي بحث ڪري.

گانا پيالي سان آواز مالش هڪ آواز بيمارين جتي گانا پيالي جي سوڍو جسم تي يا aura ۾ رکيا ۽ هڪ محسوس مگدر سان آسانيء سان tapped آهن آھي. هن calming harmonizing سان گڏو گڏ آوازن جي گانا پيالي جي مهربان vibrations چڱي-رهيو جو هڪ احساس ۽ هڪ تمام اثرائتي رڙيون relaxation پهلوئن. سٺي صحت آواز مساج ۾ ماڻهن سان سندن ڪهڙا هم آهنگي جي ترقي جي حمايت ۽ سندن روزمره جي ڪمن لاء توانائي ۽ طاقت سان مهيا ڪندو. تخليق ۽ اپائتو توانائي نئين impulses ملي ويندو. ، جسماني ذهني، جذباتي ۽ نفسياتي مسئلن سان، آواز مالش سور ۽ مسئلا ته روزانو دٻاء، worries، ۽ ڏڪي سبب کان رليف آڻڻ ۾ مدد ملندي.
جڏهن ته سڀ کان اهم اثرات
• جون پاڙون relaxation جي فاسٽ مراد ماڻڻ، تنهنڪري ان جي آواز کي هڪ شخص جي اصل تي ڀروسو ڪرڻ جي اپيل.
• آواز ذريعي مهربان مالش ۽ هر فرد جسم سيل جي harmonization.
• tensions ۽ جسم ۾ blockages جي رليف.
• سنڌ جي مختاران مائي سندس جسم فورا pleasantly نور ۽ وڻيو vibrating ٿي.
• خود شفا فورسز جي Reinforcement.
• خود اعتمادي، تخليق ۽ اپائتو توانائي تي مثبت اثر.
• نئين joie من vivre جي مراد ماڻڻ.
• پراڻي نمونن جي ڪري ڇڏيندا وڃ – هڪ نئين حڪم درجي ڪري سگهو ٿا.

اچو ۽ هڪ منفرد بيمارين جو تجربو هوء Gozo جو دورو آهي، جڏهن ته!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA HARTWIG සමඟ ගායනා පාත්රය යෙදා ගන්නා
අපනයන කියන්න මිතුරෙකු මෙම දැන්වීම
අඟහරුවාදා, සැප්තැම්බර් 27, 2016 10:00 AM
ඔක්තෝබර් 8, 2016 4:00 PM වෙනි සෙනසුරාදා, කිරීමට

නෙළුම් Tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb වීදිය, Gharb, Gozo (සිතියම)

Kristina ජර්මනිය බඳුන චිකිත්සක / ශ්රව්ය සුව සැප්තැම්බර් මස 27 සිට ඔක්තෝබර් 8 දක්වා ගායනය ඉදිරිපත් සිට මෙහි වනු ඇත. මෙම 99603680 මත පොත ස්පර්ශ සූ එතරම් පමණක් පත් කිරීමයි.

Kristina ඉදිරිපත් කරයි: ලිහිල් කිරීම සඳහා සැසිය € 20,00 සඳහා විනාඩි 30 ක් වනු ඇත.
අවශ්යතාව මත, සුව-සැසි විනාඩි 20 සිට විනාඩි 60 දක්වා කාලයක් පරාසය තුළ වෙනස් විය හැක – ‘Healing’-ප්රතිකාර විනාඩියකට € 100 ක පමණ වනු ඇත.

99603680 මත පත් සම්බන්ධතා සූ වෙන්කර ගැනීමට.

ගායනා බඳුන චිකිත්සක / ශබ්ද සම්බාහන තාක් කල් අවුරුදු 5000 කට පෙර ඉන්දියානු සුව ප්රතිකාර සඳහා ඉල්ලා ඇති බව ශබ්ද බලපෑම ගැන පුරාණ දැනුම මත පදනම් වේ. නැගෙනහිර අදහස් අනුව මිනිසා, ශබ්ද අතරින් නිර්මිතය i.e. ඔහු එසේ වන්නේ … බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව. මිනිස් මනසේ හා ශරීරයේ පාරම්පරික සංගීත බලපෑම මත පරීක්ෂණ හා අත්හදා බැලීම් ශබ්ද සම්බාහන සඳහා පදනම. මිනිසෙකු him- / ඇය ගැන හා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පරිසරය සමග “”වළලනු”” නම්, ඔහු හෝ ඇය නිදහසේ හා නිර්මාණශීලීව ඔහුගේ / ඇයගේ ජීවිතය සංවිධානය කිරීමට හැකි වේ.

බොහෝ කොටම ටිබෙට් සහ උතුරු ඉන්දියාවේ ගායනා පාත්ර සම්භවය තවමත් අභිරහසක්. තම මුල් ක්රියාව පූර්ණ තීරණය කර නැත. සාහිත්ය චාරිත්රය අයදුම්පත් පමණක් නොව, භාජන ලෙස භාවිතයේ දී අනුනාද ශරීරය හෝ පූජා භාජනයක් ලෙස භාවිතයේ සාකච්ඡා කරයි.

ගායනය පාත්ර ශබ්ද සම්බාහන ගායනය පාත්ර වූ සැරසී ශරීරය මත හෝ ප්රභාවය තල්ලු හා හැඟුනේ mallet සමඟ මෘදු කමට පත් කරනු ලබන ශබ්ද ප්රතිකාර ක්රමයක් ලෙස පිළිගැනේ. සංසුන් සංගතියක් ගායනා පාත්ර වූ මෘදු දෙදරීම යහපැවැත්ම පිළිබඳ හැඟීමක් හා ඉතා ඵලදායී ගැඹුරු ලිහිල් කිරීම රැඳවියන් පොළඹවන ලෙසටද මෙන්ම ශබ්ද. යහපත් සෞඛ්ය ශබ්ද සම්බාහන ජනතාව සමඟ ඔවුන්ගේ අභ්යන්තර සමගිය වර්ධනය කිරීම සඳහා දක්වන අතර දෛනික කාර්යයන් සඳහා බලශක්ති හා ශක්තිය සමග ඔවුන් ලබා දෙනු ඇත. නිර්මාණශීලීත්වය සහ ඵලදායී බලශක්ති නව ආවේගයන් ලැබෙනු ඇත. ශාරීරික, මානසික, චිත්තවේගාත්මක සහ මානසික ප්රශ්න සමග, ශබ්ද සම්බාහන වේදනාව සහ දිනපතා මානසික ආතතිය, කනස්සල්ල, හා කාංසාව ඇති කරන ප්රශ්න වලින් සහන ගෙන ඒමට උපකාරී වනු ඇත.
වඩාත් වැදගත් බලපෑම්
, • ගැඹුරු ලිහිල් කිරීම පිළිබඳ වේග ජයග්රහණයක් ශබ්ද පුද්ගලයෙකුගේ මුල් විශ්වාසය ආයාචනා සිට.
• ශබ්ද හරහා මෘදු සම්බාහන හා එක් එක් පුද්ගලයා ශරීරය සෛල එවැන්නක්.
• ශරීරයේ ආතතීන් හා අවහිරතා බ සහන.
• සේවාදායකයා ප්රසන්න ආලෝකය හා නිදහසේ ඒනිසා විය, ඔහුගේ සිරුර මුහුණ.
• ස්වයං-සුව හමුදා ආරකෂාවට.
ආත්ම විශ්වාසය, නිර්මාණාත්මක හා ඵලදායි ශක්තිය මත ධනාත්මක බලපෑමක් •.
• අලුත් joie ද vivre ක ඉටු.
• වයස රටාවන් ඉඩ හැරීමෙන් යන්න – නව නියෝගයක් පරිණාමය හැක.

එන්න, අප හා ඇය Gozo සංචාරය කරන අතර අද්විතීය ප්රතිකාර මුහුණ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Tibetská misa THERAPY s Kristínou Hartwig
Export Povedzte priateľom Zdieľajte
Utorok 27 septembra 2016 10:00
do soboty, 8. októbra 2016, 4:00 popoludní

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina sa tu bude z Nemecka ponukami, tibetská misa terapeutické / Liečenie zvukom od 27. septembra do 8. októbra. Toto je iba na objednávku, takže si objednať kontaktné Sue na 99603680.

Kristina ponúka: Relácia na rekreačné účely bude 30 minút za € 20,00.
“”Healing’-procedúry bude 1,00 € za minútu – v závislosti na potrebe, hojenie zasadnutie sa môže meniť v časovom rozmedzí od 20 do 60 minút.

Ak chcete si dohodnúť stretnutie kontaktnej Sue na 99603680.

Singing Bowl Therapy / zvuk masáž je založená na dávnej znalosti týkajúce sa vplyvu zvukov, ktoré bolo použité v indickom hojenie terapie tak dlho, ako pred viac ako 5000 rokmi. Podľa myšlienky východnej mužom bol vytvorený von zvuku, tj. On je tak … und. Skúmanie a pokusy o účinku tradičnej hudby na ľudskú myseľ a telo tvorí základ pre zvukovú masáž. Pokiaľ je človek “”ladí”” s him- / sama a jeho alebo jej prostredia, potom on alebo ona je schopná zaistiť jeho / jej život slobodne a kreatívne.

Pôvod spevu misy v Tibete a severnej Indii z väčšej časti stále zostáva záhadou. Ich pôvodnú funkciu nebol úplne stanovený. Literatúra opisuje ich použitie ako rezonančnej orgánu alebo obetné misky rituálne aplikáciách, ale aj ich použitie ako riadu.

Zvuková masáž spevu misy je zvuková terapia, kde sú spievať misy umiestni na oblečeného tela, alebo do aury a poklepal jemne plsteným paličkou. Upokojujúce harmonizačné znie rovnako ako jemné vibrácie spevu misy navodiť pocit pohody a veľmi efektívne hlbokú relaxáciu. S ľuďmi v dobrom zdravotnom stave zvukovej masáži bude podporovať rozvoj ich vnútornej harmónie a poskytnúť im energiu a silu pre svoje každodenné úlohy. Kreativita a produktívne energia bude prijímať nové impulzy. S fyzické, mentálne, emocionálne a psychické otázok bude zvuk masáž pomôže priniesť úľavu od bolesti a problémov, ktoré spôsobujú každodenný stres, starosti a úzkosti.
najdôležitejšie účinky
• Rýchle dosiahnutie hlbokej relaxácie, pretože zvuky odvolať k pôvodnému dôvere človeka.
• Jemná masáž a harmonizáciu každej jednotlivej bunke tela prostredníctvom zvuku.
• Zmiernenie napätia a zablokovanie v tele.
• Klient zažíva svoje telo príjemne ľahké a voľne vibruje.
• Posilnenie samoregeneračné síl.
• Kladný vplyv na sebavedomie, kreativitu a produktívne energie.
• Dosiahnutie obnovená radosti zo života.
• pustil starých vzorov – nová objednávka môže vyvíjať.

Príďte aj Vy zažiť jedinečnú terapiu, zatiaľ čo ona je na návšteve Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Pojoča skleda terapija z Kristina Hartwig
Export Povej prijatelju Deli
Torek, 27. september, 2016 10:00
do sobote, 8. oktobra 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (zemljevid)

Kristina se bo tukaj iz Nemčije ponudbe Singing Bowl Therapy / Sound Healing od 27. septembra do 8. oktobra. To je po dogovoru le tako naročati kontaktne Sue na 99603680.

Kristina ponuja: Seja zaradi sproščanja bo 30 minut za 20,00 €.
“”Healing’-zdravljenja bo 1,00 € na minuto – odvisno od potrebe, lahko zdravilni zasedanja spreminja v časovnem razponu od 20 minut do 60 minut.

Za rezervacijo kontaktne imenovanje Sue je na 99603680.

Petje Bowl terapija / zvočna masaža temelji na starodavnem znanju o vplivu zvokov, ki je bil uporabljen v indijski terapiji zdravilno tako dolgo, kot je pred več kot 5000 leti. Po vzhodni idej človeka je nastal iz zvoka, to je tako … und. Preiskave in poskuse o vplivu tradicionalne glasbe na človeško telo in duha osnova za zvočno masažo. Če človek je “”v sozvočju”” z že sam / sama in njegovim okoljem, potem je on ali ona lahko svobodno in ustvarjalno urediti njegovo / njeno življenje.

Izvor pojoče sklede v Tibetu in severni Indiji, večinoma še vedno ostaja skrivnost. Njihova prvotna funkcija ni v celoti določena. Literatura opisuje njihovo uporabo kot resonančno telo ali žrtveno skledo v obrednih aplikacij, ampak tudi njihovo uporabo v posodo.

Zvočna masaža s pojoče sklede je zvočna terapija, kjer so pojoče sklede dajejo v oblečen telesu ali v avro in narahlo stresa s klobučevinasto kladivom. Umirjanje poenotenje zveni kot tudi nežne vibracije pojočih skled povzroči občutek dobrega počutja in zelo učinkovito globoko sprostitev. Z ljudmi, ki so dobrega zdravja zvočno masažo bo podpirala razvoj njihove notranje harmonije in jim zagotoviti z energijo in moč za svoje vsakodnevne naloge. Ustvarjalnost in produktivno energijo bodo prejeli nove impulze. Pri fizičnih, mentalnih, čustvenih in psiholoških vprašanj, bo zvočna masaža pomagala, da bi oprostitev bolečine in težave, ki povzročajo vsakodnevni stres, skrbi in tesnobe.
Najpomembnejši učinki
• Hitro doseganje globoke sprostitve, saj zvoki pritoži na prvotno zaupanje posameznika.
• Nežna masaža in usklajevanje vsake posamezne telesne celice s pomočjo zvoka.
• Relief napetosti in blokad v telesu.
• Odjemalec doživlja svoje telo, da bo prijetno svetlobo in prosto vibrirajo.
• Okrepitev samozdravljenja sil.
• Pozitiven vpliv na samozavest, ustvarjalnost in produktivno energijo.
• Doseganje obnovi joie de vivre.
• Opuščanje starih vzorcev – nov red se lahko razvijejo.

Pridite in doživite edinstveno terapijo, medtem ko je na obisku Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Hees ku baaquli DAAWEYNTA WITH Kristina HARTWIG
Dhoofinta sheeg saaxiib Share
Tuesday, September 27, 2016 10:00 AM
si Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

IBM tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina waxa ay halkaan ka qurbaan Germany heesida Bowl Therapy / Sound Bogsiinta ka 27-kii September si 8th October. Tani waa ballan si kaliya inay jartaan xiriir Sue on 99603680.

Kristina bixinayaan, fadhiga A ujeedooyin nasashada noqon doonaa 30 daqiiqo € 20,00.
‘Healing’-daaweyn noqon doonaa € 1,00 halkii daqiiqo – ku xiran tahay baahida loo qabo, bogsashada-fadhiyada kala duwanaan karaan in kala duwan oo muddo 20 daqiiqo ilaa 60 daqiiqo.

Si aad u ballansan Sue ballan xiriir ah on 99603680.

Heesida Bowl Therapy / massage codka ku salaysan yahay aqoonta hore saabsan saamaynta dhawaaqa in uu ahaa codsatay in therapy bogsiinta Indian ilaa iyo inta ka badan 5000 sano ka hor. Sida laga soo xigtay nin fikrado Eastern la abuuray oo ka mid dhawaaqa, i.e. uu sidaas waa … und. Baarista iyo tijaabooyinka on saamaynta music dhaqanka fikirka aadanaha iyo jirka sameeyaan aasaas u ah massage dhawaaqa. Haddii qofka bini’aadamka ah waa “”in habayn”” la fahmo / nafteeda iyo isaga ama iyada deegaanka, markaas isagu ama iyadu waa inay awoodaan inay isaga / iyada nolosha diyaarin si xor ah iyo hal-abuur.

asalka ah ee fijaan gabay ee Tibet iyo Waqooyiga Hindiya, waayo qaybta ugu weli wax qarsoon. Waxay shaqo asalka aan la wada guba, goostay. Suugaanta hadlayaa isticmaalkooda sida jidhka resonance ama baaquli qurbaanka in codsiyada dhaqan laakiin sidoo kale ay u isticmaalaan sida maacuun.

massage Sound la fijaan gabay waa therapy dhawaaq meesha fijaan gabay waxaa lagu dhejiyay on jidhka qalay ama aura iyo taabtay si tartiib ah la mallet dareemay a. harmonizing ayaa dejinaaya codadka iyo sidoo kale gariirka tur of fijaan heesaha abaari dareen ah fayo-qabka iyo nasashada aad u wax ku ool ah oo qoto dheer. Iyada oo dadka ku nool massage dhawaaqa caafimaad wanaagsan taageeri doonaa horumarinta ay wada noolaanshaha gudaha iyo iyaga siiyaan tamar iyo xoog, hawlaha maalinlaha ah. Hal-abuurka iyo wax soo saar leh tamarta heli doontaa falalkooda cusub. Iyadoo arrimaha jirka, maskaxda, dareenka iyo mid nafsaani ah, massage dhawaaqa kaa caawin doontaa in gargaarka ka xanuun iyo dhibaato keeni stress maalin kasta, walwal, iyo walwalka keeno.
Saamaynta ugu muhiimsan
• guul Fast nasashada qoto dheer, tan iyo dhawaaqyada ka codsanaynaa trust asalka qofka.
• massage Gentle iyo iswaafajinta of gacanta kasta oo jidhka shaqsiga iyada oo dhawaaqa.
• Relief ee xiisadaha iyo mareenada ee jirka.
• Macmiilku waxa uu jidhkiisa ku dhacdaa Nuur ulana iyo birqaya si xor ah.
• xoojinta ciidamada is-bogsiinaya.
• saamaynta togan on is-kalsoonida, hal-abuurka iyo tamarta wax soo saar leh.
• adkeynta cusboonaaday joie de vivre.
• go ogolaato ah qaababka jir ah – si cusub xuubsiiban karo.

Kaalay oo la kulmi therapy gaar ah, halka iyadu ay booqasho Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Cuenco TERAPIA CON CRISTINA HARTWIG
Exportación a un amigo Compartir
Martes, 27 de septiembre 2016 10 a.m.
a sábado, 8 de octubre de, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (mapa)

Kristina va a estar aquí de Alemania oferta Cuenco terapia de sonido curativo / desde el 27 de septiembre de al 8 de octubre. Esto es sólo con cita previa por lo que el libro de contactos de Sue en 99.603.680.

Kristina está ofreciendo: Una sesión con fines de relajación será de 30 minutos por € 20,00.
‘Healing’-tratamientos serán € 1,00 por minuto – en función de la necesidad, de curación de sesiones puede variar en un rango de tiempo de 20 minutos a 60 minutos.

Para reservar una cita en contacto Sue 99603680.

Terapia cantando cuenco / masaje de sonido se basa en el conocimiento antiguo sobre el efecto de los sonidos que se aplicó en la terapia de curación de la India hace ya más de 5000 años. De acuerdo con las ideas del Este hombre fue creado a partir de sonido, es decir, él es tan … und. Las investigaciones y experimentos sobre el efecto de la música tradicional en la mente humana y el cuerpo forman la base para el masaje de sonido. Si un ser humano está “”en sintonía”” con él- / ella misma y su entorno, entonces él o ella es capaz de organizar su / la vida libre y creativamente.

El origen de los cuencos cantores en el Tíbet y norte de la India en su mayor parte sigue siendo un misterio. Su función original no se ha determinado totalmente. Literatura discute su uso como un cuerpo de resonancia o un tazón de sacrificio en aplicaciones rituales sino también su uso como vajilla.

masaje de sonido con cuencos cantores es una terapia de sonido, donde los cuencos cantores se colocan en el cuerpo vestido o en el aura y golpearse ligeramente con un martillo de fieltro. La armonización calmante sonidos, así como las suaves vibraciones de los cuencos cantores inducen una sensación de bienestar y una profunda relajación muy eficaz. Con las personas con buena salud masaje sonoro apoyará el desarrollo de su armonía interior y les proporcionan la energía y la fuerza de sus tareas diarias. La creatividad y la energía productiva recibirán nuevos impulsos. Con problemas físicos, mentales, emocionales y psicológicos, masaje de sonido le ayudará a llevar alivio del dolor y los problemas que causan estrés diario, las preocupaciones y la ansiedad.
Los efectos más importantes
• logro rápido de relajación profunda, ya que los sonidos originales apelan a la confianza de una persona.
• Un masaje suave y armonización de cada célula del cuerpo individual a través del sonido.
• El alivio de tensiones y bloqueos en el cuerpo.
• El cliente experimenta su cuerpo para estar iluminado de forma agradable y vibrando libremente.
• Refuerzo de las fuerzas de autocuración.
• Influencia positiva en la autoestima, la creatividad y la energía productiva.
• El logro de una renovada alegría de vivir.
• Dejando de lado los viejos patrones – un nuevo orden puede evolucionar.

Ven y experimenta una terapia única, mientras ella está visitando Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Nyanyi mangkok terapi jeung Kristina HARTWIG
Ékspor Ngabejaan babaturan Share
Salasa, September 27, 2016 10:00 AM
ka Saptu, Oktober 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (peta)

Kristina bade dieu ti Jerman kurban nyanyi Saeful Terapi / Sora penyembuhan ti 27 September ka 8 Oktober. Ieu ku pasini ngan jadi buku kontak Sue dina 99603680.

Kristina ieu ngalamar: A sési pikeun tujuan rélaxasi bakal 30 menit pikeun € 20,00.
‘Healing’-perlakuan bakal € 1,00 per menit – gumantung perlu, penyembuhan-sesi bisa rupa-rupa dina range waktu ti 20 menit nepi ka 60 menit.

Buku an Sue kontak pasini dina 99603680.

Nyanyi Saeful Terapi / urut sora dumasar kana pangaweruh kuna ngeunaan pangaruh tina sora nu diterapkeun dina terapi penyembuhan India salami leuwih ti 5000 taun ka tukang. Nurutkeun Eastern man gagasan dijieun kaluar sora, i.e. manéhna jadi … und. Investigations jeung percobaan dina pangaruh musik tradisional dina pikiran manusa jeung awak ngabentuk dasar urut sora. Lamun mahluk manusa “”dina Ngepaskeun”” jeung him- / sorangan jeung lingkungan nya, mangka manéhna atawa baé bisa ngatur /-Na hirup nya bebas jeung kreatif.

Asal tina mangkok nyanyi di Tibet jeung Northern India pikeun bagian paling masih tetep misteri. fungsi asli maranéhanana tacan kaluar liwat ditangtukeun. Sastra ngabahas dipake maranéhanana salaku awak résonansi atawa mangkok kurban dina aplikasi ritual tapi ogé maké maranéhanana salaku crockery.

urut Sora jeung mangkok nyanyi mangrupa terapi sora mana cacah nyanyi disimpen dina awak diasah atawa kana aura jeung disadap gently jeung ngarasa mallet. Nu harmonizing calming hurung ogé vibrations hipu tina mangkok nyanyi dipicuna hiji rasa well-mahluk jeung rélaxasi jero pisan éféktif. Jeung jalma di alus urut sora kaséhatan bakal ngarojong pengembangan harmoni jero maranéhanana sarta méré poto eta sareng énergi jeung kakuatan pikeun tugas poean maranéhanana. Kreativitas jeung énergi produktif bakal nampa impulses anyar. Jeung isu fisik, mental, emosi jeung psikologi, urut sora bakal mantuan mawa relief ti pain and masalah anu ngabalukarkeun stress sapopoé, worries, jeung kahariwang.
Balukar pangpentingna
• prestasi Fast of rélaxasi jero, saprak sora daya tarik pikeun kapercayaan asli jalma.
• urut hipu jeung harmonisasi unggal sél awak individu ngaliwatan sora.
• Relief tina tegangan jeung blockages dina awak.
• klien The pangalaman awakna jadi cahaya pleasantly jeung béja bebas.
• tulangan tina gaya timer penyembuhan.
• pangaruh positif dina timer kapercayaan, kreativitas jeung énergi produktif.
• Attainment of renewed joie de vivre.
• letting lebet tina pola heubeul – hiji susunan anyar bisa mekar.

Hayu jeung ngalaman terapi unik bari manéhna téh ngadatangan Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL THERAPY NA KRISTINA Hartwig
Export Mwambie rafiki Kushiriki
Jumanne, Septemba 27, 2016 10:00
kwa Jumamosi, Oktoba 8, 2016, 16:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina ni kwenda kuwa hapa kutoka Ujerumani sadaka Singing bakuli Tiba / Sound Healing from Septemba 27 – Oktoba 8. Hii ni kwa kuteuliwa hivyo tu kwa kitabu mawasiliano Sue juu ya 99,603,680.

Kristina ni sadaka: kikao kwa madhumuni relaxation itakuwa dakika 30 kwa € 20.00.
‘Healing’-matibabu itakuwa € 1.00 kwa dakika – kutegemea na mahitaji, uponyaji-vikao inaweza kutofautiana katika muda mbalimbali kutoka dakika 20 hadi dakika 60.

Kwa kitabu uteuzi mawasiliano Sue juu ya 99,603,680.

Singing bakuli Tiba / massage sauti ni misingi ya maarifa ya kale katika habari za athari za sauti ambayo ilikuwa inatumika katika Hindi uponyaji tiba kwa muda mrefu kama miaka zaidi ya 5,000 iliyopita. Kwa mujibu wa mawazo ya Mashariki mtu iliundwa nje ya sauti, k.v. yeye ni hivyo … und. Uchunguzi na majaribio kuhusu athari za muziki wa jadi juu ya akili ya binadamu na mwili fomu ya msingi kwa ajili ya massage sauti. Kama binadamu ni “”katika tune”” na him- / mwenyewe na mazingira yake, kisha yeye au yeye ni uwezo wa kupanga yake / maisha yake kwa uhuru na kwa ubunifu.

asili ya bakuli kuimba katika Tibet na Kaskazini mwa India kwa sehemu kubwa bado bado ni siri. kazi yao ya awali haijawahi kabisa kuamua. Fasihi kujadili matumizi yao kama resonance mwili au bakuli kafara katika maombi ibada lakini pia matumizi yao kama crockery.

Sauti massage kwa kuimba bakuli za ni sauti tiba ambapo kuimba bakuli za ni kuwekwa kwenye mwili wamevaa au ndani ya aura na tapped upole na waliona nyundo. kuoanisha kutuliza sauti kama vile vibrations mpole ya bakuli kuimba kushawishi hisia ya ustawi na ufanisi sana kirefu relaxation. Na watu katika afya njema sauti massage utasaidia maendeleo ya maelewano yao ya ndani na kuwapatia nishati na nguvu kwa ajili ya kazi zao za kila siku. Ubunifu na nishati uzalishaji kupokea impulses mpya. Pamoja na masuala ya kimwili, kiakili, kihisia na kisaikolojia, massage sauti itasaidia kuleta unafuu kutokana na maumivu na matatizo ambayo kusababisha matatizo ya kila siku, wasiwasi, na wasiwasi.
madhara muhimu zaidi
• Fast mafanikio ya relaxation kirefu, tangu sauti rufaa kwa uaminifu mtu awali.
• Gentle massage na kuoanisha kila mwili ya mtu binafsi kiini kwa njia ya sauti.
• Relief ya mvutano na kuziba katika mwili.
• mteja uzoefu mwili wake kuwa pleasantly mwanga na vibrating uhuru.
• Uimarishaji wa vikosi binafsi uponyaji.
• Chanya ushawishi juu ya kujiamini, ubunifu na nishati ya uzalishaji.
• Upatikanaji wa upya joie de vivre.
• Kuruhusu go ya mifumo ya zamani – utaratibu mpya unaweza kufuka.

Kuja na uzoefu tiba kipekee wakati yeye ni kutembelea Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SÅNG SKÅL TERAPI MED KRISTINA HARTWIG
Export Tipsa en vän Dela
Tisdag 27 september, 2016 10:00
till lördag, oktober 8, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (karta)

Kristina kommer att vara här från Tyskland erbjudande Singing Bowl terapi / Sound Healing från 27 September – 8 oktober. Detta är endast efter överenskommelse så att boka kontakt Sue på 99.603.680.

Kristina erbjuder: En session för avkoppling ändamål kommer att vara 30 minuter för € 20,00.
“”Healing’-behandlingar kommer att vara 1,00 € per minut – beroende på behovet, kan healing-sessioner variera inom ett tidsintervall från 20 minuter till 60 minuter.

För att boka ett möte kontakt Sue på 99.603.680.

Singing Bowl terapi / ljud massage är baserad på forntida kunskap om effekten av ljud som tillämpades i indiska healing terapi så länge som mer än 5000 år sedan. Enligt Eastern idéspruta skapades av ljud, dvs han är så … und. Undersökningar och experiment om effekten av traditionell musik på det mänskliga sinnet och kroppen utgör grunden för en sund massage. Om en människa är “”i samklang”” med honom- / själv och hans eller hennes omgivning, då han eller hon har möjlighet att arrangera hans / hennes liv fritt och kreativt.

Ursprunget för de sjungande skålar i Tibet och norra Indien för det mesta fortfarande ett mysterium. Deras ursprungliga funktion har inte helt fastställts. Litteratur diskuterar deras användning som ett resonansorgan eller offer skål i rituella tillämpningar utan också deras användning som porslin.

Ljud massage med sjungande skålar är en ljudterapi där sjungande skålar placeras på klädd kropp eller i den aura och knackade försiktigt med en filt klubba. Lugnande harmoniserande låter liksom den milda vibrationer i sjungande skålar framkalla en känsla av välbefinnande och en mycket effektiv djup avslappning. Med människor i god hälsa ljud massage kommer att stödja utvecklingen av deras inre harmoni och förse dem med energi och styrka för sina dagliga arbetsuppgifter. Kreativitet och produktiv energi kommer att få nya impulser. Med fysiska, mentala, emotionella och psykiska problem, kommer ljud massage bidra till att ge lindring från smärta och problem som orsakar daglig stress, oro och ångest.
De viktigaste effekterna
• Snabb uppnå djup avslappning, eftersom ljudet tilltala en persons ursprungliga förtroende.
• Gentle massage och harmonisering av varje enskild kropp cell genom ljud.
• Lindring av spänningar och blockeringar i kroppen.
• Kunden upplever sin kropp för att bli positivt ljus och vibrerande fritt.
• Förstärkning av självläkande krafter.
• Positiv påverkan på självförtroende, kreativitet och produktiv energi.
• Förverkligandet av förnyad livsglädje.
• Att släppa gamla mönster – en ny ordning kan utvecklas.

Kom och upplev en unik behandling när hon besöker Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Сароидани Шоҳҷоиза муолиҷаи БО Кристина HARTWIG
Содироти бигӯ, дӯсти Share
Сешанбе, 27 сентябр, 2016 10:00
Ба Шанбе, 8 октябр, 2016 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Кӯчаи Gharb, Gozo (харитаи)

Кристина аст, ба ин ҷо бошад, аз Олмон, қурбонӣ сароидани Шоҳҷоиза табобат ва / Саунд Шифо аз 27 сентябр то 8-уми октябр. Ин аст, бо таъин танҳо пас ба китоби алоқа Сю оид ба 99603680.

Кристина пешкаш: A ҷаласаи барои мақсадҳои истироҳат хоҳанд 30 дақиқа барои € 20,00.
‘Healing’-табобат хоҳад € 1,00 дар як дақиқа – вобаста ба зарурати, шифо-ҷаласаҳои метавонад дар як қатор вақт аз 20 дақиқа ба дақиқа 60 фарқ кунад.

Барои китоб як Sue таъин тамос оид ба 99603680.

Сароидани Шоҳҷоиза табобат ва / масҳ садои бар дониши қадим дар бораи таъсири садоҳои, ки дар табобати шифо Ҳиндустон даме, ки беш аз 5000 сол пеш бурда буд, асос ёфтааст. Бино ба ғояҳои марди шарқӣ аз солим буд, ки i.e. аст, то … унд. Тафтишот ва таҷрибаҳо дар бораи таъсири мусиқии анъанавӣ оид ба тафаккури инсонӣ ва мақоми асос барои масҳ овоз ташкил медиҳанд. Агар инсон “”дар ҷӯр кардани”” аст, ки бо him- / худаш ва муҳити худ, он гоҳ ў метавонад барои ба тартиб / зиндагии худ озодона ва эҷодкорона аст.

Дар пайдоиши косаи суруд дар Тибет ва Шимоли Ҳиндустон барои қисми бештари ҳол сирре боқӣ мемонад. Функсияи аслии онҳо дорад, пурра муайян карда нашудааст. Адабиёт истифодаи онҳо чун аъзои як бадан резонанс ё косаи қурбониро дар барномаҳо маросими балки ҳамчунин истифодаи онҳо ба сифати гили муҳокима карда мешавад.

масҳ Саунд бо косаи суруд як табобати солим, ки косаи суруд доранд, дар бадан либос ва ё ба Аура бо mallet намадин ҷойгир ва нокофӣ хушхӯю аст. Дар эътиолкунанда ором садо инчунин ларзишҳоро мулоим шудани косаи суруд ба тела эҳсоси некӯаҳволии ва истироҳат чуқур хеле самаранок. Бо одамони масҳ садои саломатии хуб ба рушди мувофиқат ботинии худро дастгирӣ ва бо нерӯи барқ ва қувват вазифаҳои рӯзмарраи худ таъмин намудани онҳо. Эҷодкорӣ ва энергетика самаранок хоҳад метобад, нав мегиранд. Бо масъалаҳои ҷисмонӣ, рӯҳӣ, эмотсионалӣ ва психологї, масҳ солим кӯмак хоҳад кард, то осебдидаи аз дард ва мушкилоте, ки боиси фишори рӯз, дар ташвиш аст, ва ғаму.
Таъсири муҳим
• ноил рӯза ба истироҳат чуқур, зеро садоҳои муроҷиат ба эътимоди аслии одам ишора мекунад.
• масҳ рауфу ва ҳамоҳангсозии ҳар як ҳуҷайраи ҷисми инфиродӣ тавассути садои.
• Relief зиддиятњои ва монеаҳо дар бадан.
• Дар муштарӣ ба бадани ӯ эҳсос мешавад нур гуворо ва Виброзанг озодона.
• таҳкими нерӯҳои худидоракунии шифо.
• таъсири мусбат ба худидоракунии эътимод, эҷодкорӣ ва энергетика истеҳсолӣ.
• Нафарони аз нав joie де vivre.
• мегузоред, ки рафта аз шакли сола – як ва тартибот нав метавонад таҳаввул.

Биёед ва іис як табобати беназир дар ҳоле ки ӯ боздид Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

கிறிஸ்டினா Hartwig கிண்ணத்தில் சிகிச்சை பாடும்
ஏற்றுமதி சொல்லுங்கள் ஒரு நண்பர் பகிர்
செவ்வாய், செப்டம்பர் 27, 2016 10:00 முற்பகல்
சனி, அக்டோபர் 8, 2016, 4:00 மணி வரை

தாமரை டால்-Qalb
28 Frenc தால்-Gharb தெரு, Gharb, கோசோத் (வரைபடம்)

கிறிஸ்டினா செப்டம்பர் 27 ஆம் இருந்து 8 அக்டோபர் பாடல் கிண்ணத்தில் சிகிச்சை / ஒலி ஹீலிங் ஜெர்மனி பிரசாதம் இருந்து இங்கே இருக்க போகிறது. இந்த 99603680 தொடர்பு சூ பதிவு செய்ய மட்டுமே அதனால் ஏற்பாடேயாகும்.

கிறிஸ்டினா வழங்கி வருகிறது: தளர்வு நோக்கங்களுக்காக ஒரு அமர்வு € 20.00 30 நிமிடங்கள் இருக்கும்.
தேவையை பொறுத்து, சிகிச்சைமுறை-அமர்வுகள் 20 நிமிடங்கள் இருந்து 60 நிமிடங்கள் ஒரு நேர வரம்பில் மாறுபடலாம் – ‘Healing’-சிகிச்சைகள் நிமிடத்திற்கு € 1.00 இருக்கும்.

99603680 ஒரு சந்திப்பை தொடர்பு சூ பதிவு செய்ய.

பாடல் கிண்ணத்தில் சிகிச்சை / ஒலி மசாஜ் என நீண்ட 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்திய சிகிச்சைமுறை சிகிச்சையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று ஒலிகள் விளைவு குறித்து பண்டைய அறிவு அடிப்படையாக கொண்டது. கிழக்கு கருத்துக்கள் மனிதன் படி, ஒலி வெளியே உருவாக்கப்பட்டது அவர் அப்படி அதாவது … மற்றும். மனித மனம் மற்றும் உடல் மீது பாரம்பரிய இசை, விளைவு, விசாரணை மற்றும் சோதனைகள் ஒலி மசாஜ் அடிப்படையை உருவாக்கும். ஒரு மனிதன் தருகின்ற / தன்னை மற்றும் அவரது சூழலில் “”பாடலை”” என்றால், அவன் அல்லது அவள் சுதந்திரமாக மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமாக அவரது / அவரது வாழ்க்கை ஏற்பாடு செய்ய முடியும்.

பெரும்பாலான திபெத் மற்றும் இந்தியாவின் வடக்கு பாடும் கிண்ணங்கள் தோற்றம் இன்னும் ஒரு மர்மம் உள்ளது. தங்கள் அசல் செயல்பாடு முற்றிலும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. இலக்கியம் ஒரு அதிர்வு உடல் அல்லது சடங்கு பயன்பாடுகளில் பலிகொடுக்கும் கிண்ணத்தில் ஆனால் தட்டு அவற்றின் பயன்பாட்டை தங்கள் பயன்பாட்டை பற்றி விவாதிக்கிறது.

பாடும் கிண்ணங்கள் ஒலி மசாஜ் அங்கு பாடும் கிண்ணங்கள் ஒரு உணர்ந்தேன் மரச்சுத்தியல் கொண்ட உடையணிந்து உடலில் அல்லது ஒளி இடப்பட்டு மெதுவாக ஒட்டு ஒரு ஒலி சிகிச்சை உள்ளது. அடக்கும் இசைவிப்பதிலும்தான் பாடும் கிண்ணங்கள் மென்மையான அதிர்வுகளை நல்வாழ்வை ஒரு உணர்வு மற்றும் ஒரு மிகவும் பயனுள்ள ஆழ்ந்த தளர்வு தூண்ட அத்துடன் ஒலிகள். சிறந்த ஆரோக்கியத்தின் மசாஜ் மக்கள் தங்கள் உள் நல்லிணக்கம் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவாக தங்கள் அன்றாட பணிகளில் ஆற்றல் மற்றும் வலிமை அவர்களுக்கு வழங்குவார். படைப்பாற்றல் மற்றும் உற்பத்தி ஆற்றல் புதிய தூண்டுதலின் பெறுவீர்கள். உடல், மன, உணர்ச்சி மற்றும் உளவியல் பிரச்சினைகள், ஒலி மசாஜ் வலி மற்றும் தினசரி மன அழுத்தம், கவலைகள், மற்றும் பதட்டம் ஏற்படுத்தும் என்று பிரச்சினைக்குத் தீர்வு கொண்டு வர உதவ வேண்டும்.
மிக முக்கியமான விளைவுகள்
ஒலிகள் ஒரு நபரின் அசல் நம்பிக்கை மேல்முறையீடு என்பதால், ஆழ்ந்த தளர்வு வேகமாக சாதனை •.
• மென்மையான மசாஜ் மற்றும் ஒலி மூலம் ஒவ்வொரு தனி உடல் செல் இணக்கத்திற்கு.
• உடல் அழுத்தங்கள் மற்றும் அடைப்பு நிவாரண.
• வாடிக்கையாளர் பெயரைக்கூறி ஒளி மற்றும் சுதந்திரமாக அதிர்வுறும் இருக்கும் அவரது உடல் அனுபவிக்கிறது.
• சுய சிகிச்சைமுறை சக்திகளின் வலுவூட்டல்.
• சுய நம்பிக்கை, படைப்பாற்றல் மற்றும் உற்பத்தி ஆற்றல் நல்ல செல்வாக்கு.
• புதுப்பிக்கப்பட்ட வாழ்வதில் டி vivre எட்ட.
• பழைய முறைகள் விடாமல் கோ – ஒரு புதிய ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் முடியும்.

வந்து அவள் கோசோத் வருகை போது ஒரு தனிப்பட்ட சிகிச்சை அனுபவிக்க!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Kristina హర్ట్విగ్ తో గిన్నె చికిత్స గానం
ఎగుమతి ఒక స్నేహితుడు షేర్ చెప్పండి
మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 27, 2016 10:00 AM
శనివారం, అక్టోబర్ 8, 2016, 4:00 PM కు

లోటస్ tal-Qalb
28 Frenc తాల్-Gharb స్ట్రీట్, Gharb, గోజో (పటం)

క్రిస్టినా జర్మనీ బలిగా 8 వ అక్టోబర్ 27 సెప్టెంబర్ నుండి బౌల్ థెరపీ / సౌండ్ హీలింగ్ పాడటం నుండి ఇక్కడ మాత్రం ఉంది. ఈ 99603680 పరిచయం స్యూ బుక్ మాత్రమే కాబట్టి నియామకం ద్వారా ఉంది.

క్రిస్టినా అందిస్తోంది: సడలింపు ప్రయోజనాలకు ఉద్దేశించిన ఒక సెషన్ € 20,00 కోసం 30 నిమిషాలు ఉంటుంది.
అవసరాన్ని బట్టి, వైద్యం-సెషన్స్ 20 నిమిషాల నుండి 60 నిమిషాలకు ఒక సమయ పరిధిలో మారవచ్చు – ‘Healing’-చికిత్సలు € 1,00 నిమిషానికి ఉంటుంది.

99603680 ఒక అపాయింట్మెంట్ పరిచయం స్యూ బుక్.

Singing బౌల్ థెరపీ / ధ్వని రుద్దడం కాలం కంటే ఎక్కువ 5000 సంవత్సరాల క్రితం భారత వైద్యం చికిత్స దరఖాస్తు ఆ శబ్దాల ప్రభావం సంబంధించిన పురాతన జ్ఞానం ఆధారంగా. తూర్పు ఆలోచనలు మనిషి ప్రకారం, ధ్వని రూపొందించారు అనగా అతను అలా ఉంది … ఉండ్. మానవ మనస్సు మరియు శరీరం మీద సంప్రదాయ సంగీతం యొక్క ప్రభావంపై పరిశోధనలు మరియు ప్రయోగాలు ధ్వని రుద్దడం కోసం ప్రాతిపదికను ఏర్పరుస్తున్నాయి. మానవుడు him- ఆమె / అతని లేదా ఆమె పర్యావరణంతో “”ట్యూన్ లో”” ఉంటే, అప్పుడు అతను లేదా ఆమె స్వేచ్చగా మరియు సృజనాత్మకంగా అతని / ఆమె జీవితం ఏర్పాట్లు సామర్థ్యం ఉంది.

చాలా భాగం టిబెట్ మరియు ఉత్తర భారతదేశం లో గానం బౌల్స్ యొక్క మూలము ఇంకా ఒక రహస్యంగానే ఉండిపోయింది. వారి యదార్ధ ఫంక్షన్ పూర్తిగా ఖరారు చేయలేదు. సాహిత్యం ప్రతిధ్వని శరీరం లేదా కర్మ అనువర్తనాల్లో త్యాగం గిన్నె కానీ కూడా టపాకాయల వంటి వాటి ఉపయోగం వాటి ఉపయోగాన్ని చర్చిస్తుంది.

గానం బౌల్స్ తో సౌండ్ మర్దన గానం బౌల్స్ ఒక భావించాడు మేలట్ ధరించింది శరీరంపై లేదా సౌరభం ఉంచుతారు మరియు టాప్ ఇక్కడ శాంతముగా ఒక ధ్వని చికిత్స ఉంది. తరంగాలను హార్మోన్ను గానం బౌల్స్ యొక్క సున్నితమైన కంపనాలు శ్రేయస్సు యొక్క భావన ఇస్తుంది మరియు చాలా ప్రభావవంతమైన లోతైన సడలింపు ప్రేరేపించడానికి అలాగే ధ్వనులు. మంచి ఆరోగ్యం ధ్వని రుద్దడం ప్రజలు తమ అంతర్గత సామరస్యాన్ని అభివృద్ధికి మద్దతు మరియు వారి రోజువారీ విధుల కోసం శక్తి మరియు శక్తి వాటిని అందిస్తుంది. క్రియేటివిటీ మరియు ఉత్పాదక శక్తిని నూతన ప్రేరణలు అందుకుంటారు. శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ మరియు మానసిక సమస్యలను, ధ్వని రుద్దడం నొప్పి మరియు రోజువారీ ఒత్తిడి, చింత, మరియు ఆతురత కలిగించే సమస్యలు నుండి ఉపశమనం తీసుకుని సహాయం చేస్తుంది.
అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రభావాలు
, • శబ్దాలు ఒక వ్యక్తి యొక్క అసలు ట్రస్ట్ విజ్ఞప్తి నుండి లోతైన సడలింపు యొక్క ఫాస్ట్ విజయం.
• జెంటిల్ రుద్దడం మరియు ధ్వని ద్వారా ప్రతి వ్యక్తి శరీరం సెల్ క్రమబద్ధీకరణ.
• శరీరంలో ఉద్రిక్తతలు మరియు అడ్డంకుల రిలీఫ్.
• క్లయింట్ గొలిపే కాంతి మరియు స్వేచ్ఛగా కంపించే తన శరీరం అనుభవాలు.
• స్వీయ వైద్యం శక్తుల ఉపబల.
• ఆత్మవిశ్వాసం, సృజనాత్మకత మరియు ఉత్పాదక శక్తి మీద సానుకూల ప్రభావం.
• పునరుద్ధరించబడింది జోయీ డి vivre చాలునని.
• పాత నమూనాల లెట్టింగ్ గో – ఒక నూతన క్రమం పరిణామం చేయవచ్చు.

కమ్ మరియు ఆమె గోజో సందర్శించడం ఉంది చేస్తూ ఒక ఏకైక చికిత్స అనుభవించడానికి!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

ร้องเพลงชามรักษาด้วยคริสตินา HARTWIG
ส่งออกบอกเพื่อนแบ่งปัน
อังคาร 27 กันยายน, 2016 10:00
เพื่อเสาร์ 8 ตุลาคม, 2016, 04:00

โลตัส Tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb ถนน Gharb โกโซ (แผนที่)

คริสตินาเป็นไปได้ที่นี่จากเยอรมันร้องเพลงชามบำบัด / รักษาเสียงจาก 27 กันยายน – 8 ตุลาคมเสนอขาย นี่คือการนัดหมายเท่านั้นเพื่อที่จะหนังสือติดต่อบางซื่อบน 99603680

คริสตินาจะนำเสนอ: เซสชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่อนคลายจะเป็น 30 นาทีสำหรับ€ 20.00
‘Healing’-การรักษาจะ€ 1.00 ต่อนาที – ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการรักษา-ประชุมอาจแตกต่างกันในช่วงเวลาตั้งแต่ 20 นาทีถึง 60 นาที

หากต้องการสำรองบางซื่อติดต่อนัดหมายใน 99603680

ร้องเพลงชามบำบัด / นวดแผนไทยเสียงจะขึ้นอยู่กับความรู้โบราณเกี่ยวกับผลกระทบของเสียงที่ถูกนำมาใช้ในการบำบัดรักษาอินเดียตราบเท่าที่มากกว่า 5000 ปีที่ผ่านมา ตามที่คนคิดตะวันออกถูกสร้างขึ้นมาของเสียงนั่นคือเขาเป็นอย่างนั้น … คาดไม่ถึง การสืบสวนและการทดลองเกี่ยวกับผลของดนตรีแบบดั้งเดิมในจิตใจมนุษย์และร่างกายเป็นพื้นฐานสำหรับการนวดเสียง ถ้าเป็นมนุษย์คือ “”ในการปรับแต่ง”” กับตัวเขา / ตัวเองและสภาพแวดล้อมของเขาหรือเธอแล้วเขาหรือเธอสามารถที่จะจัดให้มีการ / ชีวิตของเขาและเธอได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์

ที่มาของชามร้องเพลงในทิเบตและภาคเหนือของอินเดียส่วนใหญ่ยังคงเป็นปริศนา ฟังก์ชั่นเดิมของพวกเขายังไม่ได้รับการพิจารณาทั้งหมด วรรณคดีกล่าวถึงการใช้ของพวกเขาเป็นเสียงสะท้อนของร่างกายหรือชามเสียสละในการใช้งานพิธีกรรม แต่ยังใช้เป็นเครื่องถ้วยชาม

นวดเสียงกับชามร้องเพลงเป็นวิธีการบำบัดเสียงที่ชามร้องเพลงจะถูกวางไว้บนร่างกายแต่งตัวหรือลงในกลิ่นอายและเคาะเบา ๆ ด้วยค้อนรู้สึก สอดคล้องกันสงบเงียบเสียงเช่นเดียวกับการสั่นสะเทือนที่อ่อนโยนของชามร้องเพลงทำให้เกิดความรู้สึกของความเป็นอยู่ที่ดีและการผ่อนคลายอย่างลึกที่มีประสิทธิภาพมาก กับผู้คนในการนวดเสียงสุขภาพที่ดีจะสนับสนุนการพัฒนาของความสามัคคีภายในของพวกเขาและให้พวกเขาด้วยพลังงานและความแข็งแรงสำหรับงานประจำวันของพวกเขา ความคิดสร้างสรรค์และการผลิตพลังงานจะได้รับแรงกระตุ้นใหม่ ที่มีปัญหาทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตใจ, การนวดจะช่วยให้เสียงเพื่อนำมาบรรเทาจากความเจ็บปวดและปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตประจำวัน, ความกังวลและความวิตกกังวล
ผลกระทบที่สำคัญที่สุด
•ความสำเร็จอย่างรวดเร็วของการผ่อนคลายอย่างลึกตั้งแต่เสียงที่ดึงดูดความไว้วางใจเดิมของบุคคล
•นวดเบาและการประสานกันของเซลล์ร่างกายของแต่ละคนผ่านเสียง
•บรรเทาความตึงเครียดและการอุดตันในร่างกาย
•ลูกค้าประสบการณ์ร่างกายของเขาให้เป็นความสว่างและใจสั่นได้อย่างอิสระ
•เสริมสร้างกองกำลังของตนเอง
•อิทธิพลเชิงบวกเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองและความคิดสร้างสรรค์และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิผล
•ความสำเร็จของการต่ออายุ Joie de Vivre
•ให้ไปจากรูปแบบเดิม – คำสั่งซื้อใหม่สามารถพัฒนา

มาและประสบการณ์การรักษาที่ไม่ซ้ำกันในขณะที่เธอกำลังเข้าชมโกโซ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KRISTINA Hartwig İLE KASE TERAPİNİN SINGING
İhracat arkadaş paylaş söyle
Salı, Eylül 27, 2016 10:00
Cumartesi, 8 Ekim 2016, 04:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (harita)

Kristina 8 Ekim’e kadar 27 Eylül-Bowl Terapi / Ses Şifa Singing Almanya sunan burada olacak. Bu sadece bu kadar 99603680 temas Sue kitap randevu gereğidir.

Kristina sunuyor: rahatlama amaçlı bir oturum 20,00 € için 30 dakika olacak.
ihtiyaca bağlı olarak, iyileşme-seansları, 20 dakika ile 60 dakika arasında bir zaman aralığında değişebilir – ‘Healing’-tedaviler dakikada 1,00 € olacaktır.

99603680 bir randevu temas Sue rezervasyonu için.

Singing Bowl Terapi / ses masaj 5000’den fazla yıl önce sürece Hint şifa terapisi uygulandı seslerin etkisi konusunda antik bilgiye dayanmaktadır. Doğu fikirler insana göre o … yani und yani, ses yaratıldı. insan zihni ve vücudu üzerinde geleneksel müzik etkisi üzerinde araştırmalar ve deneyler ses masaj için temelini oluşturmaktadır. Bir insanın onu- / kendini ve onun ya da onu çevre ile “”uyum içinde”” ise, o zaman o özgürce ve yaratıcı onun / onun hayatını düzenlemek mümkün değildir.

çoğunlukla Tibet ve Kuzey Hindistan’da şarkı kase kökeni hala bir gizem kalıyor. Onların asıl işlevi tamamen tespit edilmemiştir. Literatür rezonans gövdesi veya ayin uygulamalarda gözden çıkarılabilir bir kapta hem de tabak olarak kullanımları olarak kullanımını tartışmaktadır.

şarkı kase ile Ses masaj şan kaseler keçe çekiç ile hafifçe giyinmiş vücutta veya aura yerleştirilir ve dokunulduğunda ses terapisidir. sakinleştirici uyumlaştırılması şarkı kase yumuşak titreşimler esenlik duygusu ve çok etkili bir derin gevşeme yanı sıra geliyor. İyi bir sağlık ses masaj kişilerle kendi iç uyum gelişimini destekleyecek ve onların günlük görevler için enerji ve gücü ile bunları sağlamak. Yaratıcılık ve verimli enerji yeni dürtüleri alacaksınız. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve psikolojik sorunları ile ses masaj ağrısı ve günlük stres, endişe ve anksiyete neden sorunları rahatlama getirmek için yardımcı olacaktır.
En önemli etkileri
sesler bir kişinin orijinal güven hitap beri, derin gevşeme Hızlı başarı •.
• Hafif masaj ve ses yoluyla her vücut hücresinin uyum.
• Vücutta gerginlikler ve tıkanmalar Rölyef.
• Müşteri hoş ışık ve serbestçe titreşimli olmak için vücudunu karşılaşır.
• kendi kendini iyileştirme güçlerinin güçlendirilmesi.
• Kendine güven, yaratıcılık ve üretken enerji pozitif etkisi.
• Yenilenen sevinciyle ulaşılması.
• Eski kalıpların Kira go – gelişmeye yeni bir düzen.

Gelin ve o Gozo ziyaret ederken eşsiz bir terapi yaşayın!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Співоча чаша ТЕРАПІЮ з Христиною Хартвиг
Експорт Розповісти другу Поділитися
Вівторок, 27 вересня 2016 о 10:00 ранку
в суботу, 8 жовтня 2016 року, 4:00 PM

Лотос тал-Qalb
28 Frenc Tal-Гарб Street, Gharb, Гозо (показати на мапі)

Христина збирається бути тут з Німеччини пропонуючи Співоча чаша терапії / зцілення звуком з 27 вересня по 8 жовтня. Це тільки за попереднім записом, так щоб замовити Сью контактів на 99603680.

Христина пропонує: Сеанс для цілей релаксації буде 30 хвилин € 20,00.
‘Healing’-процедури складе € 1,00 за хвилину – в залежності від необхідності, Лікувально-сеансів може варіюватися в діапазоні часу від 20 хвилин до 60 хвилин.

Для того, щоб замовити призначення контактів Сью на 99603680.

Співоча чаша терапія / звуковий масаж заснований на стародавніх знаннях про вплив звуків, який був застосований в індійській цілющою терапії до тих пір, як більше 5000 років тому. За Східної людини ідеї був створений з звуку, тобто він так … унд. Дослідження та експерименти з вивчення впливу традиційної музики на людський розум і тіло утворюють основу для звукового масажу. Якщо людина знаходиться “”в гармонії”” з його-/ сама і навколишнім середовищем, то він або вона може вільно і творчо організувати його / її життя.

Походження співаючих чаш в Тибеті і Північної Індії здебільшого досі залишається загадкою. Їх початкова функція не була повністю визначена. Література обговорює їх використання в якості резонансного тіла або жертовною чашею в ритуальних додатках, але і їх використання в якості посуду.

Звуковий масаж з чашками, що співають є звукотерапія, де співають чаші розташовані на одягненого тіла або в ауру і постукала обережно повстяної калаталом. Заспокійливий гармонізує звуки, а також ніжні вібрації співаючих чаш викликають почуття щастя і дуже ефективною глибокої релаксації. З людьми в хорошому міцного здоров’я масаж сприятиме розвитку їх внутрішньої гармонії і забезпечити їх енергією і силою для своїх повсякденних завдань. Креативність і продуктивним енергія отримає нові імпульси. З фізичних, розумових, емоційних і психологічних проблем, звуковий масаж допоможе принести полегшення від болю і проблем, які викликають щоденний стрес, занепокоєння і тривогу.
Найбільш важливі ефекти
• Швидке досягнення глибокого розслаблення, так як звуки звернутися до первісного довіри людини.
• Легкий масаж і узгодження кожної окремої клітини тіла через звук.
• Звільнення від напруженості і завалів в організмі.
• Клієнт відчуває своє тіло, щоб бути приємно легким і вільно вібрувати.
• Посилення самовідновлення сил.
• Позитивний вплив на впевненість в собі, творчість і продуктивної енергії.
• Досягнення знову життєрадісності.
• Відпускаючи старих моделей – новий порядок може розвиватися.

Приходьте і досвід унікальної терапії, поки вона відвідує Гозо!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
426 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

کرسٹینا HARTWIG ساتھ کٹورا تھراپی گانا
ایکسپورٹ ایک دوست کو بتائیں
منگل، 27 ستمبر، 2016 10:00 AM
ہفتے کے روز، اکتوبر 8، 2016، 4:00 PM کرنا

لوٹس تال-قلب
28 Frenc تال-میں Gharb سٹریٹ، میں Gharb، Gozo (نقشہ)

کرسٹینا جرمنی قربانی کے 8th اکتوبر کے 27th کے ستمبر سے نامہ تھراپی / صوتی شفایابی میں گانے سے یہاں ہونے جا رہا ہے. یہ صرف اتنا 99603680 پر رابطہ مقدمہ کتاب کرنے کی تقرری کی طرف سے ہے.

کرسٹینا پیش کر رہا ہے: نرمی کے مقاصد کے لئے ایک سیشن € 20،00 کے لئے 30 منٹ ہو جائے گا.
ضرورت پر منحصر ہے، شفا یابی سیشن 20 منٹ سے 60 منٹ کے لئے ایک وقت کی حد میں مختلف ہو سکتے ہیں – ‘Healing’ علاج € 1،00 فی منٹ ہو جائے گا.

99603680 پر ایک ملاقات کی رابطہ مقدمہ کتاب.

گاتے باؤل تھراپی / آواز مساج کے طور پر جب تک 5000 سے زیادہ سال پہلے ہندوستانی شفا یابی تھراپی میں لاگو کیا گیا تھا کہ آواز کا اثر بارہ قدیم علم پر مبنی ہے. مشرقی خیالات آدمی کے مطابق، آواز سے پیدا کیا گیا تھا یعنی وہ ایسا ہے … اور. انسانی ذہن اور جسم پر روایتی موسیقی کے اثرات پر تحقیقات اور تجربات آواز مساج کے لئے بنیاد تشکیل. ایک انسان کریم / خود اور اس کا یا اس کے ماحول کے ساتھ “”ٹیون میں”” ہے، تو وہ یا وہ آزادانہ طور پر اور تخلیقی اپنی زندگی / بندوبست کرنے کے قابل ہے.

سب سے زیادہ حصہ کے لئے تبت اور شمالی بھارت میں گائیکی کے پیالے کی اصل اب بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے. ان کا اصل تقریب مکمل طور پر تعین نہیں کیا گیا ہے. ادب ایک گونج جسم یا رسم کی ایپلی کیشنز میں قربانی کٹورا بلکہ کراکری طور پر ان کے استعمال کے طور پر ان کے استعمال کی بحث ہے.

گائیکی کے پیالے کے ساتھ آواز کا مساج گائیکی پیالے میں جو محسوس mallet کے ساتھ آہستہ ملبوس جسم پر یا چمک میں رکھا اور ٹیپ کر رہے ہیں جہاں ایک صوتی تھراپی ہے. پرسکون ہم آہنگ گائیکی پیالے کی نرم کمپن بہبود کا احساس اور ایک بہت مؤثر گہری نرمی دلانا کے ساتھ ساتھ آواز. اچھی صحت آواز کا مساج میں لوگوں کے ساتھ ان کے اندرونی ہم آہنگی کی ترقی کی حمایت اور ان کے روز مرہ کاموں کے لئے توانائی اور طاقت کے ساتھ ان کو فراہم کرے گا. تخلیق اور تخلیق توانائی نئے آوتوں حاصل کریں گے. ، جسمانی، ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ، آواز کا مساج درد اور روزانہ کشیدگی، پریشانیوں، اور بے چینی کی وجہ سے اس کے مسائل سے امداد لانے کے لئے میں مدد ملے گی.
سب سے اہم اثرات
• گہری نرمی کے فاسٹ کامیابی، آواز ایک شخص کی اصل اعتماد کے لئے اپیل کے بعد سے.
• نرم مساج اور آواز کے ذریعے ہر فرد کے جسم سیل کی ہم آہنگی.
• جسم میں کشیدگی اور رکاوٹوں کی امداد.
• کلائنٹ کو خوشگوار روشنی اور آزادی سے ہل کر اپنے جسم کے تجربات.
• خود شفا یابی افواج کی کمک.
• خود اعتمادی، تخلیقی اور پیداواری توانائی پر مثبت اثر و رسوخ.
• تجدید joie DE vivre کی حصول.
• پرانے نمونوں کے دے جاؤ – ایک نیا حکم تیار کر سکتے ہیں.

آو اور وہ Gozo دورہ کر رہا ہے جبکہ ایک منفرد تھراپی کا تجربہ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Kristina Hartwig BILAN BOWL terapi SINGING
Eksport Do’stingizga taklif
Seshanba, 27-sentabr, 2016 10:00 PM
Shanba, 8 oktyabr, 2016, 4:00 AM uchun

Lotus Tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (xarita)

Kristina 8 oktyabr 27 sentyabrdan Bowl qutulmoqchi / Sound, shifolash Singing Germaniya qurbonlik yerda bo’ladi. Bu faqat shuning 99603680 aloqa Sue kitobni tayinlangani bilan hisoblanadi.

Kristina taklif qilinadi: dam maqsadlarda yig’ilishi € 20,00 uchun 30 daqiqa bo’ladi.
ehtiyojga qarab, shifo-sessiyalar 20 daqiqa 60 daqiqa vaqt oralig’ida farq qilishi mumkin – Healing’-davolash minutiga € 1,00 bo’ladi.

99603680 bo’yicha tayinlash aloqa Sue kitob uchun.

Qo’shiq Bowl qutulmoqchi / ovoz massaj 5000 dan ortiq yil oldin kabi uzoq Hindiston shifo davolash qo’llaniladigan bo’ldi tovushlarni ta’siri haqida qadimiy bilimlarga asoslanadi. Sharqiy g’oyalar insonning ko’ra u … Bas, und ya’ni, tovush chiqib yaratilgan. inson aqli va jismi an’anaviy musiqa ta’siri ustida tadqiqotlar va tajribalar ovoz massaj uchun asos. bashar anhuma / o’zi va uning atrof-muhit bilan “”hamohang”” bo’lsa, u erkin va ijodiy Uning / hayotini tashkil ega.

eng qismi uchun Tibet va Shimoliy Hindistonda qo’shiq laganlar kelib chiqishi hali ham bir sir bo’lib qolmoqda. Ularning asl vazifasi to’liq belgilab olinmagan. Adabiyot bir sado organ yoki marosim ilovalar bilan qurbonlik piyola balki idishlarda sifatida foydalanish, ularning foydalanish bayon etilgan.

qo’shiq laganlar bilan Sound massaj qo’shiq kosa bir ayvonli bolg’acha bilan sekin kiyingan organi yoki aura ichiga joylashtirilgan va urib qo’ydi bir ovoz davolash hisoblanadi. tinchlantiruvchi Harmonizasyonu qo’shiq laganlar mayin tebranishi farovonligini his va juda samarali chuqur gevşemeler tashkil shuningdek tovushlar. yaxshi sog’liqni saqlash ovoz massaj odamlar bilan ichki hamjihatlik rivojlanishini qo’llab-quvvatlash va ularning kundalik vazifalar uchun energiya va kuch bilan ta’minlash. Bunyodkorlik va samarali energiya yangi impulslarini qabul qiladi. Jismoniy, aqliy, hissiy va ruhiy masalalar bilan, ovoz massaj og’riq va kundalik stress, tashvish va xavotir sabab muammolaridan yordam olib yordam beradi.
eng muhim ta’siri
tovushlar bir shaxsning original ishonch murojaat buyon chuqur yengillik Fast erishish •.
• Gentle massaj va tovush orqali har bir tana hujayraning sergak.
• organizmdagi ziddiyatlar va tıkanma yordam.
• mijoz yoqimli nur va erkin tebranib bo’lishi jasadini kechirmoqda.
• o’z-o’zini shifo kuchlari Taqvim.
• o’z-o’zini ishonch, bunyodkorlik va samarali energiya ijobiy ta’sir.
• yangilangan Joie ham Vivre qo’lga qilish.
• Eski naqsh Letting Bor – ma’naviy yuksalishimiz mumkin, yangi tartibi.

Keladi va u Gozo tashrif buyurgan paytda noyob davolash boshdan!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Hát BOWL ĐIỀU TRỊ VỚI Kristina Hartwig
Xuất thiệu với bạn bè Chia sẻ
Thứ Ba 27 Tháng 9, 2016 10:00
đến Thứ Bảy 8 tháng 10, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (bản đồ)

Kristina sẽ được ở đây từ Đức chào Singing Bowl trị liệu / Sound Healing từ 27 tháng chín – 8 tháng mười. Điều này là bởi hẹn chỉ như vậy để đặt tiếp xúc Sue trên 99.603.680.

Kristina đang cung cấp: Một phiên cho mục đích thư giãn sẽ là 30 phút cho 20,00 €.
‘Healing’-phương pháp điều trị sẽ là 1,00 € mỗi phút – tùy thuộc vào nhu cầu, chữa bệnh-phiên có thể thay đổi trong một khoảng thời gian từ 20 phút đến 60 phút.

Để đặt một Sue liên lạc hẹn trên 99.603.680.

Hát Bowl trị liệu massage / âm thanh được dựa trên kiến thức cổ xưa liên quan đến tác động của âm thanh đã được áp dụng trong liệu pháp chữa bệnh Ấn Độ chừng hơn 5000 năm trước. Theo người đàn ông những ý tưởng phương Đông đã tạo ra các âm thanh, nghĩa là anh ấy quá … und. Điều tra và thí nghiệm về tác dụng của âm nhạc truyền thống vào tâm trí con người và cơ thể hình thành cơ sở cho massage âm thanh. Nếu một con người là “”đồng điệu”” với him- / bản thân và môi trường của mình hoặc, sau đó anh ta hoặc cô ấy có thể sắp xếp / cuộc sống của mình một cách tự do và sáng tạo.

Nguồn gốc của những cái bát hát ở Tây Tạng và Bắc Ấn Độ phần lớn vẫn còn là một bí ẩn. chức năng ban đầu của họ đã không được xác định hoàn toàn. Văn học thảo luận về việc sử dụng chúng như một cơ thể cộng hưởng hoặc bát hy sinh trong các ứng dụng nghi lễ mà còn sử dụng chúng như đồ sành sứ.

massage âm thanh với bát ca hát là một liệu pháp âm thanh nơi bát hát được đặt trên cơ thể mặc quần áo hoặc vào hào quang và vỗ nhẹ nhàng với một vồ nỉ. Việc kết hợp hài hoà dịu âm thanh cũng như những rung động nhẹ nhàng của bát hát tạo ra một cảm giác hạnh phúc và thư giãn sâu rất hiệu quả. Với người dân ở massage âm thanh có sức khỏe tốt sẽ hỗ trợ sự phát triển của sự hài hòa nội tâm của họ và cung cấp cho họ năng lượng và sức mạnh cho công việc hàng ngày của họ. Sáng tạo và năng lượng hiệu quả sẽ nhận được xung lực mới. Với các vấn đề về thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm lý, massage âm thanh sẽ giúp đem lại giảm đau và các vấn đề gây căng thẳng hàng ngày, lo lắng, và lo lắng.
Những ảnh hưởng quan trọng nhất
• thành tích nhanh thư giãn sâu, vì những âm thanh hấp dẫn đối với niềm tin ban đầu của một người.
• massage nhẹ nhàng và hài hòa của từng tế bào cơ thể cá nhân thông qua âm thanh.
• Giảm căng thẳng và tắc nghẽn trong cơ thể.
• Các khách hàng trải nghiệm cơ thể của mình để có ánh sáng dễ chịu và rung động một cách tự do.
• Củng cố các lực lượng tự phục hồi.
• ảnh hưởng tích cực đến sự tự tin, sáng tạo và năng lượng hiệu quả.
• tựu của đổi mới joie de vivre.
• Buông bỏ mô hình cũ – một trật tự mới có thể phát triển.

Hãy đến và trải nghiệm một liệu pháp độc đáo trong khi cô đến thăm Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

CANU BOWL THERAPI GYDA Kristina Hartwig
Allforio Dweud wrth ffrind Rhannu
Dydd Mawrth, 27 Medi, 2016 10:00
i ddydd Sadwrn, 8 mis Hydref, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina yn mynd i fod yma o’r Almaen cynnig Canu Bowl Therapi / Sound Iachau o 27 Medi – 8 Hydref. Hyn yw trwy apwyntiad yn unig felly i archebu cysylltwch â Sue ar 99,603,680.

Kristina yn cynnig: Bydd sesiwn at ddibenion ymlacio fod yn 30 munud ar gyfer € 20.00.
‘Bydd Healing’-triniaethau yn 1.00 € y funud – yn dibynnu ar yr angen, efallai y iachau-sesiynau yn amrywio mewn ystod amser o 20 munud i 60 munud.

I drefnu apwyntiad Sue cyswllt ar 99,603,680.

Canu Therapi Bowl / tylino cadarn yn seiliedig ar wybodaeth hynafol ynghylch effaith o synau a ddodwyd mewn therapi iachau Indiaidd cyn belled â mwy na 5000 o flynyddoedd yn ôl. Yn ôl i Ddwyrain dyn syniadau Crëwyd allan o sain, hy ei fod mor … und. Ymchwiliadau ac arbrofion ar effaith cerddoriaeth draddodiadol ar y meddwl dynol a’r corff yn sail ar gyfer tylino gadarn. Os bod dynol yw “”mewn tiwn”” gyda ef- / hi ei hun a’i amgylchedd, yna mae ef neu hi yn gallu trefnu ei f / bywyd yn rhydd ac yn greadigol.

Mae tarddiad y powlenni canu yn Tibet a Gogledd India ar gyfer y rhan fwyaf yn dal i fod yn ddirgelwch. Nid yw eu swyddogaeth wreiddiol wedi cael ei benderfynu yn gyfan gwbl. Llenyddiaeth yn trafod eu defnydd fel corff cyseiniant neu bowlen aberthol mewn ceisiadau defodol ond hefyd eu defnyddio fel llestri.

tylino cadarn gyda phowlenni canu yn therapi cadarn lle powlenni canu yn cael eu gosod ar y corff gwisgo neu i’r naws ac tapio ysgafn gyda gordd ffelt. Mae’r cysoni tawelu swnio yn ogystal â dirgryniadau ysgafn y powlenni canu gymell ymdeimlad o les a llacio dwfn effeithiol iawn. Gyda phobl mewn da tylino sain iechyd yn cefnogi datblygiad eu cytgord mewnol ac yn rhoi egni a chryfder ar gyfer eu tasgau bob dydd. Bydd creadigrwydd ac egni cynhyrchiol yn derbyn ysgogiadau newydd. Â phroblemau corfforol, meddyliol, emosiynol a seicolegol, bydd tylino sain yn helpu i ddod â rhyddhad rhag poen a phroblemau sy’n achosi straen dyddiol, pryderon, a phryder.
Mae’r effeithiau mwyaf pwysig
• cyflawniad Cyflym o ymlacio dwfn, gan fod y synau yn apelio at ymddiriedaeth gwreiddiol person.
• tylino Gentle a chysoni pob cell corff unigol drwy sain.
• Rhyddhad o densiynau a rhwystrau yn y corff.
• Mae’r cleient yn profi ei gorff i fod yn ysgafn dymunol a dirgrynol rhydd.
• Atgyfnerthu lluoedd hunan-iachau.
• Dylanwad cadarnhaol ar hunan-hyder, creadigrwydd ac egni cynhyrchiol.
• Cyrhaeddiad adnewyddu joie de vivre.
• Gosod fynd o hen batrymau – gorchymyn newydd yn gallu esblygu.

Dewch i brofi therapi unigryw tra bod hi yn ymweld Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Becula isitya nonyango Kristina HARTWIG
Rhweba Xelela Sinesabelo umhlobo
NgoLwesibini, Septemba 27, 2016 10:00 AM
ukuya ngoMgqibelo, Oktobha 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, eGozo (map)

Kristina uza kuba apha lidini Germany Singing Bowl Therapy / zeSandi Baphiliswa 27 Septemba ukuya 8 Oktobha. Oku idinga ukuze kuphela babhukishe zoqhagamshelwano Sue ngomhla 99603680.

Kristina lunikezela: Iseshoni ngeenjongo nokuphumla iya kuba imizuzu 30 € 20.00.
‘Healing’-zonyango ziya kuba € 1,00 ngomzuzu – kuxhomekeke imfuneko,-iiseshoni ukuphilisa ungahluka ngexesha uluhlu kwimizuzu engama-20 ukuya kwimizuzu 60.

Ukuze wenze Sue idinga zoqhagamshelwano 99603680.

Singing Bowl Therapy / massage isandi lusekelwe kulwazi yamandulo malunga nefuthe izandi isetyenzisiwe Indian unyango impiliso nje iminyaka engaphezu kwama-5000 eyadlulayo. Ngokutsho ngezimvo indoda Mpuma wadalwa sesandi, i.e. yena njalo … und. Uphando kunye experimenti isiphumo umculo zemveli kwingqondo yomntu nomzimba zenza isiseko massage ephilileyo. Ukuba ke umntu “”ayaham-“” kunye ukuzilawula- / yena nendawo yakhe, yena okanye yena uyakwazi amalungiselelo / ubomi bakhe bakhe ngokukhululekileyo nangokuyilayo.

Imvelaphi ngezitya okucula in eTibet naseMntla eIndiya inxalenye uninzi Sisimanga. yawo yangaphambili akenziwanga ngokupheleleyo sizimisele. Uncwadi nokuxoxa ukusetyenziswa kwazo njengequmrhu resonance okanye isitya imibingelelo izicelo zithethe kodwa ukusebenzisa zabo izitya.

ukuphulula isandi nezitya sicula kwanonyango isandi apho nezitya sicula zibekwe phezu umzimba enxibe okanye kwi aura kwaye kuwo ngobunono ihamile bavakalelwa. Nemvisiswano ocothayo izandi kwakunye intlokoma nokuthantamisa kwezitya ukucula kunyanzelisa kukuziva kakuhle-ntle kunye nokuphumla enzulu esebenzayo kakhulu. Abantu abalungileyo zempilo eziphilileyo yokuthanjiswa iya kuxhasa uphuhliso ngokuvisisana yabo ephakathi kwaye ubanike amandla nobugorha imisebenzi yabo yemihla ngemihla. Ubuchule kunye namandla elinemveliso baya kufumana inkqubela. Kunye nemiba ngokwasemzimbeni, engqondweni, ngokweemvakalelo ngokwasengqondweni, ukuphulula isandi kuya kukunceda ukuba kuzisa isiqabu intlungu neengxaki ezibangela uxinezeleko ngemihla, iintsizi, kunye ixhala.
Iziphumo ezibalulekileyo
• impumelelo Nkqi nokuphumla, kuba izandi umdla ntembeko lomntu.
• ukuphulula Gentle kunye nolungelelaniso kwiseli nganye emzimbeni angawodwa isandi.
• Uncedo nokuthethwayo nezithintelo emzimbeni.
• Umntu namava umzimba wakhe ukuba abe ukukhanya samangaliswa kunye neentshukumo ngokukhululekileyo.
• yomelele imikhosi self-ephilisa.
• nempembelelo Positive on ukuzithemba, ubuchule kunye namandla nemveliso.
• Attainment oluhlaziyiweyo Joie de vivre.
• yekile iiphatheni ubudala – umyalelo omtsha ngaba singabambelela.

Yiza ubone kwanonyango eyodwa xa etyelela eGozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

געזאַנג שיסל טעראַפּיע מיט קריסטינאַ האַרטוויג
עקספּאָרט דערציילן אַ פרייַנד שער
דינסטיק סעפטעמבער 27, 2016 10:00
צו שבת אקטאבער 8, 2016, 04:00

לאָטוס Tal-קאַלב
28 פרענק Tal-Gharb סטריט, Gharb, גאָזאָ (מאַפּע)

קריסטינאַ איז געגאנגען צו זיין דאָ פֿון דייטשלאנד קרבן געזאַנג באָוול טהעראַפּי / סאָונד העאַלינג פון סעפטעמבער 27 – אקטאבער 8. דאס איז דורך אַפּוינטמאַנט נאָר אַזוי צו בוך קאָנטאַקט סו אויף 99,603,680.

קריסטינאַ איז מקריב א סעסיע פֿאַר אָפּרו צוועקן וועט זיין 30 מינוט פֿאַר 20.00 €.
‘העאַלינג’-טריטמאַנץ וועט זייַן € 1.00 פּער מינוט – דיפּענדינג אויף דעם דאַרפֿן, היילונג-סעשאַנז מייַ בייַטן אין אַ צייַט קייט פון 20 מינוט צו 60 מינוט.

צו בוך אַ אַפּוינטמאַנט קאָנטאַקט סו אויף 99,603,680.

געזאַנג באָוול טהעראַפּי / געזונט מאַסאַזש איז באזירט אויף אלטע וויסן בנוגע די ווירקונג פון סאָונדס וואָס איז געווען געווענדט אין ינדיאַן היילונג טעראַפּיע ווי לאַנג ווי מער ווי 5000 יאר צוריק. לויט צו מזרח געדאנקען מענטש איז געווען Created אויס פון געזונט, י.ע. ער איז אַזוי … און. ינוועסטיגאַטיאָנס און יקספּעראַמאַנץ אויף די ווירקונג פון בעקאַבאָלעדיק מוזיק אויף די מענטשלעך גייַסט און גוף פאָרעם די יקער פֿאַר געזונט מאַסאַזש. אויב אַ מענטש איז “”אין ניגן”” מיט הימ- / זיך און זיין אָדער איר סוויווע, דעמאָלט ער אָדער זי איז קענען צו צולייגן זיין / איר לעבן פרעעלי און קריייטיוולי.

דער אָנהייב פון די געזאַנג באָולז אין טיבעט און נאָרדערן ינדיאַ פֿאַר די רובֿ טייל נאָך בלייבט אַ מיסטעריע. זייער אָריגינעל פֿונקציע האט נישט געווען אינגאנצן באשלאסן. ליטעראַטור באהאנדלט זייער נוצן ווי אַ רעסאָנאַנסע גוף אָדער סאַקריפיסיאַל שיסל אין ריטואַל אַפּלאַקיישאַנז אָבער אויך זייער נוצן ווי קראַקערי.

געזונט מאַסאַזש מיט געזאַנג באָולז איז אַ קלאַנג טעראַפּיע ווו געזאַנג באָולז זענען געשטעלט אויף די אנגעטאן גוף אָדער אין די אָראַ און טאַפּט דזשענטלי מיט אַ פּעלץ מאַליט. די קאַמינג כאַרמאַנייזינג סאָונדס ווי געזונט ווי די מילד ווייבריישאַנז פון די געזאַנג באָולז פּויעלנ בייַ אַ געפיל פון געזונט-ווייל און אַ זייער עפעקטיוו טיף אָפּרו. מיט מענטשן אין גוט געזונט געזונט מאַסאַזש וועט שטיצן די אַנטוויקלונג פון זייער ינער האַרמאָניע און צושטעלן זיי מיט ענערגיע און שטאַרקייַט פֿאַר זייער טעגלעך טאַסקס. שעפֿערישקייט און פּראָדוקטיוו ענערגיע וועט באַקומען נייַ ימפּאַלסיז. מיט גשמיות, גייַסטיק, עמאָציאָנעל און סייקאַלאַדזשיקאַל ישוז, געזונט מאַסאַזש וועט העלפן צו ברענגען רעליעף פון ווייטיק און פּראָבלעמס אַז גרונט טעגלעך דרוק, וועריז, און דייַגעס.
די מערסט וויכטיק ווירקונג
• שנעל דערגרייה פון טיף אָפּרו, זינט די סאָונדס אַפּעלירן צו אַ מענטש ‘ס אָריגינעל צוטרוי.
• גענטלע מאַסאַזש און כאַרמאַניזיישאַן פון יעדער יחיד גוף צעל דורך געזונט.
• רעליעף פון טענטשאַנז און בלאַקידזשיז אין די גוף.
• דער קליענט יקספּיריאַנסיז זייַן גוף צו זיין פּלעזאַנטלי ליכט און ווייברייטינג פרעעלי.
• רעינפאָרסעמענט פון זיך-היילונג פאָרסעס.
• positive השפּעה אויף טקיפעס, שעפֿערישקייט און פּראָדוקטיוו ענערגיע.
• אַטטאַינמענט פון באנייט דזשאָיע דע וויוורע.
• לעטינג גיין פון אַלט פּאַטערנז – אַ נייַ סדר קענען יוואַלוו.

קומען און דערפאַרונג אַ יינציק טעראַפּיע בשעת זי איז באזוכן גאָזאָ!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Orin kan ailera FI Kristina HARTWIG
Export Sọ a ore Share
Tuesday, September 27, 2016 10:00 AM
to Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tibia-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina ti wa ni lilọ lati wa ni nibi lati Germany ẹbọ orin ekan Therapy / Sound Iwosan lati 27th September to 8th Oṣù. Eleyi jẹ nipa pade nikan ki lati iwe olubasọrọ Sue on 99603680.

Kristina ti wa ni laimu: A igba fun isinmi ìdí yoo jẹ 30 iṣẹju fun € 20,00.
‘Healing’-itọju yoo jẹ € 1,00 fun iseju – da lori awọn nilo, iwosan-akoko le yato ni akoko kan ibiti o lati 20 iṣẹju si 60 iṣẹju.

Lati iwe ipinnu lati pade olubasọrọ Sue on 99603680.

Orin ekan ailera / ohun ifọwọra wa ni da lori atijọ ti imo nipa awọn ipa ti ohun ti a ti loo ni Indian iwosan ailera bi gun bi diẹ ẹ sii ju 5000 odun seyin. Ni ibamu si Eastern ero eniyan ti a da jade ninu ohun, i.e. o jẹ ki … und. Iwadi ati adanwo lori awọn ipa ti ibile music lori awọn eniyan okan ati ara o dagba ni igba fun ohun ifọwọra. Ti o ba ti a eniyan ni “”ni tune”” pẹlu him- / ara rẹ, ati awọn tabi rẹ ayika, ki o si ti o tabi o ni anfani lati ṣeto awọn re / rẹ aye larọwọto ati ki o àtinúdá.

Awọn Oti ti awọn orin àwo ni Tibet ati Northern India fun julọ apakan si tun maa wa a adiitu. Won atilẹba iṣẹ ti ko ti patapata pinnu. Litireso ti jiroro wọn lilo bi a àbájade ara tabi irubo ekan ni irubo ohun elo sugbon tun wọn lilo bi crockery.

Ohun ifọwọra pẹlu orin àwo ni a ohun ailera ibi ti orin àwo ti wa ni ao gbe lori wọ aṣọ ara tabi sinu aura ati tapped rọra pẹlu kan ro mallet. Awọn calming harmonizing dun bi daradara bi awọn ti onírẹlẹ vibrations ti awọn orin àwo jeki a inú ti daradara-kookan ati ki o kan doko jin isinmi. Pẹlu eniyan ni o dara ilera ohun ifọwọra yoo ni atilẹyin awọn idagbasoke ti won akojọpọ isokan ki o si pese wọn pẹlu agbara ati agbara fun won ojoojumọ awọn iṣẹ-ṣiṣe. Àtinúdá ati productive agbara yoo gba titun impulses. Pẹlu ti ara, ti opolo, imolara ati ki o àkóbá oran, ohun ifọwọra yoo ran lati mu iderun lati irora ati isoro ti o fa ojoojumọ wahala, iṣoro ti, ati ṣàníyàn.
Awọn pataki ipa
• Yara aseyori ti jin isinmi, niwon awọn ohun rawọ si a eniyan ká atilẹba igbekele.
• Onírẹlẹ ifọwọra ati harmonization ti kọọkan kọọkan body cell nipasẹ ohun.
• Relief ti aifokanbale ati blockages ninu ara.
• Awọn ose ìrírí ara rẹ lati wa ni pleasantly imọlẹ ati titaniji larọwọto.
• iranlọwọ ti ara-iwosan ologun.
• Rere ni ipa lori ara-igbekele, àtinúdá ati productive agbara.
• Attainment ti lotun Joie de vivre.
• Jẹ lọ ti atijọ elo – titun kan le le da.

Wá ki o si ni iriri kan oto ailera nigba ti o ti wa ni àbẹwò Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

Singing Bowl KOMZIMBA WITH Kristina HARTWIG
Export Tshela umngani Abelana
NgoLwesibili, September 27, 2016 10:00 AM
kuya kuLwesihlanu, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, saseGozo (map)

Kristina abazobe lapha zivela eJalimane umnikelo Singing Bowl Therapy / Sound Healing kusukela 27 September kuya 8 Okthoba. Lena ngesivumelwano kangaka nje ukubhuka contact uSue on 99603680.

Kristina Unikela: A session ngezinhloso aziphumulele kuyoba imizuzu engu-30 ngenxa € 20,00.
‘Healing’-zokwelapha kuyoba € 1,00 ngomzuzu – kuye ngesidingo, ukuphulukisa-sessions zingase isikhathi uhla kusuka imizuzu 20 kuya imizuzu 60.

Ukuze ukubhuka Sue aphoyintimenti contact on 99603680.

Singing Bowl Therapy / massage umsindo lusekelwe olwazini wasendulo ngokuphathelene umphumela imisindo ukuthi lalisetshenziswa ngo Indian therapy ukuphulukisa njengoba nje eminyakeni engaphezu kuka-5000 edlule. Ngokusho Eastern imibono yomuntu yadalwa umsindo, isb enjalo yena, sinjalo … und. Uphenyo kanye ucwaningo umphumela umculo wendabuko on umqondo womuntu nomzimba kwakha isisekelo massage umsindo. Uma umuntu “”uvumelane”” nge dele / izifaka imvelo yakhe, yena-ke uyakwazi ukuba ahlele yakhe / ukuphila kwakhe ngokukhululekile nekuticambela.

Umsuka nezitsha kokucula Tibet futhi Northern India ingxenye enkulu namanje akwaziwa ukuthi waphelelaphi. Umsebenzi wawo wasekuqaleni engakaze ngokupheleleyo enqunywe. Literature sidingida ukusetshenziswa kwabo njengoba umzimba resonance noma endishini womhlatshelo zokusebenza okuyisiko kodwa ukusebenzisa kwakhe izitsha.

massage Sound nezindishi ukucula yokwelapha umsindo lapho nezitsha ngokuhlabelela ezibekwe phezu komzimba abagqoke nanyana aura futhi yasentabeni ngobumnene ngesando wawungathi. I nokuvumelanisa ukuzola umsindo kanye kunyakaza mnene nezitsha ngokuhlabelela ntombazane umuzwa wokuthi izinto zihamba kahle inhlalakahle kanye aziphumulele ngempumelelo kakhulu ejulile. With abantu okuhle imiqemane massage ezizosekela ukuthuthukiswa ngokuvumelana kwangaphakathi abenzele amandla nezikhwepha imisebenzi yabo yansuku zonke. Lokusungula energy elikhiqizayo bazothola amaza ezintsha. With nezindaba ngokomzimba, ngokwengqondo, ngokomzwelo futhi ezingokwengqondo, massage umsindo kuzosiza ukuba alethe impumuzo ebuhlungwini izinkinga ezikubangela ukucindezeleka nsuku zonke, izinkinga nokukhathazeka.
Imiphumela ebaluleke kakhulu
• Imphumelelo Fast zokuzilibazisa ejulile, njengoba umsindo simncenge ngokumkhumbuza trust komuntu original.
• massage Gentle futhi ukuvumelana of ngamunye esitokisini umzimba ngamanye ngokusebenzisa umsindo.
• Relief izingxabano nokuvimbayo emzimbeni.
• Iklayenti ahlangabezane umzimba wakhe khona ukukhanya wesilisa futhi isixwayisi ngokukhululekile.
• ukuqinisa amabutho self-ephulukisa.
• nethonya elihle ukuzethemba, nobuciko kanye energy ithele.
• UKUZUZWA KWAMAZINGA evuselelwe Joie de vivre.
• Ukunganqotshwa emaphethini ezindala – kwakhishwa isinqumo esisha kungaba ziphenduke.

Woza futhi sithola yokwelapha eliyingqayizivele ngesikhathi yena uhambele saseGozo!