SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA HARTWIG

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA HARTWIG
Export Tell a friend Share
Tuesday, September 27, 2016 10:00 AM
to Saturday, October 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina is going to be here from Germany offering Singing Bowl Therapy/Sound Healing from 27th September to 8th October. This is by appointment only so to book contact Sue on 99603680.

Kristina is offering: A session for relaxation purposes will be 30 minutes for € 20,00.
‘Healing’-treatments will be € 1,00 per minute – depending on the need, healing-sessions may vary in a time range from 20 minutes to 60 minutes.

To book an appointment contact Sue on 99603680.

Singing Bowl Therapy / sound massage is based on ancient knowledge concerning the effect of sounds that was applied in Indian healing therapy as long as more than 5000 years ago. According to Eastern ideas man was created out of sound, i.e. he is so…und. Investigations and experiments on the effect of traditional music on the human mind and body form the basis for sound massage. If a human being is “”in tune”” with him- /herself and his or her environment, then he or she is able to arrange his / her life freely and creatively.

The origin of the singing bowls in Tibet and Northern India for the most part still remains a mystery. Their original function has not been wholly determined. Literature discusses their use as a resonance body or sacrificial bowl in ritual applications but also their use as crockery.

Sound massage with singing bowls is a sound therapy where singing bowls are placed on the dressed body or into the aura and tapped gently with a felt mallet. The calming harmonizing sounds as well as the gentle vibrations of the singing bowls induce a feeling of well-being and a very effective deep relaxation. With people in good health sound massage will support the development of their inner harmony and provide them with energy and strength for their daily tasks. Creativity and productive energy will receive new impulses. With physical, mental, emotional and psychological issues, sound massage will help to bring relief from pain and problems that cause daily stress, worries, and anxiety.
The most important effects
•Fast achievement of deep relaxation, since the sounds appeal to a person’s original trust.
•Gentle massage and harmonization of each individual body cell through sound.
•Relief of tensions and blockages in the body.
•The client experiences his body to be pleasantly light and vibrating freely.
•Reinforcement of self-healing forces.
•Positive influence on self-confidence, creativity and productive energy.
•Attainment of renewed joie de vivre.
•Letting go of old patterns – a new order can evolve.

Come and experience a unique therapy while she is visiting Gozo!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KANT skutella terapija Kristina HARTWIG
Esportazzjoni Għid lil ħabib Share
It-tlieta 27 settembru, 2016 10:00
li is-Sibt 8 OTTUBRU, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Għarb Street, Għarb, Għawdex (mappa)

Kristina se jkun hawn mill-Ġermanja joffru Kant Bowl Terapija / Sound Fejqan mit 27 Settembru-8 Ottubru. Dan huwa bil-ħatra biss hekk li ktieb kuntatt Sue fuq 99603680.

Kristina qed toffri: Sessjoni għal skopijiet rilassament se jkun ta ’30 minuta € 20.00.
“”Healing’-trattamenti se jkun € 1.00 kull minuta – jiddependi fuq il-ħtieġa, fejqan-sessjonijiet jistgħu jvarjaw fil-firxa ta ‘żmien minn 20 minuta sa 60 minuta.

Biex tibbukkja xi sue kuntatt appuntament fuq 99603680.

Kant Bowl Terapija / massaġġi tajba hija bbażata fuq l-għarfien tal-qedem dwar l-effett ta ‘ħsejjes li ġie applikat fit-terapija fejqan Indjan sakemm aktar minn 5000 sena ilu. Skond l-ideat raġel Lvant inħoloq minn ħoss, jiġifieri li jkun hekk … und. Investigazzjonijiet u esperimenti fuq l-effett ta ‘mużika tradizzjonali fuq il-moħħ tal-bniedem u l-korp jiffurmaw il-bażi għall-massaġġi tajba. Jekk bniedem huwa “”f’armonija”” ma-lilu / lilha nfisha u l-ambjent tiegħu jew tagħha, allura hu jew hi jkun jista ‘jirranġa l-ħajja tiegħu / tagħha liberament u kreattiv.

L-oriġini tal-kant skutelli fit-Tibet u Tramuntana Indja għall-parti l-aktar xorta jibqa ‘misteru. funzjoni oriġinali tagħhom ma ġietx determinata kompletament. Letteratura jiddiskuti l-użu tagħhom bħala korp reżonanza jew skutella sacrificial f’applikazzjonijiet ritwali, imma wkoll l-użu tagħhom bħala fuħħar.

massaġġi soda mal kant skutelli hija terapija tal-ħoss meta kant skutelli huma mqiegħda fuq il-ġisem dressed jew fil-sensazzjoni u taptap bil-mazza feltru. Il armonizzazzjoni paċifikazzjoni ħsejjes kif ukoll il-vibrazzjonijiet ġentili tal-kant skutelli jinduċu sensazzjoni ta ‘benessri u l-laxkar fil-fond effettiv ħafna. Ma ‘nies fil-massaġġi tajba ħoss tas-saħħa se tappoġġja l-iżvilupp ta’ armonija ta ‘ġewwa tagħhom u tipprovdihom bl-enerġija u s-saħħa għall-kompiti tagħhom ta’ kuljum. Kreattività u l-enerġija produttiva se jirċievu spinta ġdida. Ma ‘kwistjonijiet fiżiċi, mentali, emozzjonali u psikoloġiċi, massaġġi tajba se jgħin biex titwassal l-għajnuna mill-uġigħ u problemi li jikkawżaw l-istress ta’ kuljum, inkwiet, u ansjetà.
L-effetti l-aktar importanti
• kisba Fast ta ‘rilassament fil-fond, peress li l-ħsejjes appell lill-fiduċja oriġinali ta’ persuna.
• massaġġi Ġentili u l-armonizzazzjoni ta ‘kull ċellula ġisem individwali permezz tal-ħoss.
• Tibdil tal tensjonijiet u intoppi fil-ġisem.
• Il-klijent esperjenzi ġisem tiegħu li jkunu ħfief pleasantly u li jivvibra liberament.
• Tisħiħ tal-forzi awto-fejqan.
• influwenza pożittiva fuq awto-kunfidenza, il-kreattività u l-enerġija produttiva.
• Il-kisba ta imġedded joie de vivre.
• Kiri go ta ‘mudelli qodma – ordni ġdida jistgħu jevolvu.

Come u esperjenza ta ‘terapija unika waqt li hi jkun qiegħed iżur Għawdex!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 members

This is a group for everyone living on Gozo or visiting here for a holiday. Members can keep track of what events are happening on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL TERAPIE MET KRISTINA Hartwig
Uitvoer Vertel ‘n vriend Deel
Dinsdag, September 27, 2016 10:00
om Saterdag 8 Oktober, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kaart)

Kristina gaan om hier te wees uit Duitsland offer Sing Bowl terapie / Sound Healing van 27 September – 8 Oktober. Dit is slegs per afspraak om so te bespreek kontak Sue op 99.603.680.

Kristina bied: ‘n geleentheid vir ontspanning doeleindes te 30 minute vir € 20,00.
‘Healing’-behandelings sal wees € 1,00 per minuut – afhangende van die behoefte, kan genesing-sessies wissel in ‘n tyd wissel van 20 minute tot 60 minute.