The On-site customer service roadmap

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————–
The On-site customer service roadmap

Once you’ve made a good first impression and have established expectations, the core stage of your visit to a customer can occur — that of providing the required service.

If you’re a technician out on a service call, this is the stage of which you’ll complete the necessary repair, installation, or other service work. And if you’re a sales representative, this is when you’ll deliver your sales pitch.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-
Is-fuq il-post pjan direzzjonali klijent tas-servizz

Ladarba inti ħadna l-ewwel impressjoni tajba u jkunu stabbiliti l-aspettattivi, l-istadju qalba taż-żjara tiegħek lil klijent jista ‘jseħħ — li jiġi pprovdut s-servizz meħtieġ.

Jekk int tekniku fuq sejħa ta ‘servizz, dan huwa l-istadju ta’ li inti ser tlesti l-tiswija, l-istallazzjoni, jew xogħol meħtieġ servizz ieħor. U jekk int bejgħ rappreżentattiv, dan huwa meta inti ser jagħti bejgħ taż-żift tiegħek.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie ondersteuning
————————————————– ————————————————– ——————————————-
Die kliëntediens padkaart On-site

Sodra jy ‘n goeie eerste indruk gemaak het en het verwagtinge gestig, kan die kern stadium van jou besoek aan ‘n kliënt optree — dié van die verskaffing van die nodige diens.

As jy ‘n tegnikus is uit op ‘n diens oproep, dit is die stadium wat jy die nodige herstelwerk, installasie, of ander diens werk af te handel. En as jy ‘n verteenwoordiger is, dit is wanneer jy jou sales pitch sal lewer.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Përkraheni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– ——————————————-
On-site shërbimit të klientit udhërrëfyesi

Pasi të keni bërë një përshtypje të mirë të parë dhe kanë krijuar pritshmëri, faza kryesore e vizitës suaj në një klient mund të ndodhë — atë të ofrimit të shërbimit të kërkuar.

Nëse ju jeni një teknik në një thirrje të shërbimit, kjo është faza e së cilës ju do të përfundojë të nevojshme riparimin, instalimin, apo punë të tjera të shërbimit. Dhe në qoftë se ju jeni një përfaqësues i shitjes, kjo është kur ju do të dorëzojë shitjet tuaja katran.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
————————————————– ————————————————– ——————————————-
ወደ ላይ-ጣቢያ የደንበኛ አገልግሎት በየክፍል

አንተ ጥሩ ግምት እንዲኖራቸው አድርገዋል እና ጥበቃዎች ይጸናል አንዴ, የደንበኛ ጉብኝት ዋነኛ ደረጃ ሊከሰት ይችላል — ይህ A ስፈላጊ አገልግሎት ለመስጠት.

አንድ አገልግሎት ጥሪ ላይ አንድ ቴክኒሽያን ውጭ ከሆኑ, ይህ አስፈላጊ ጥገና, መጫን, ወይም ሌላ አገልግሎት ሥራ መጨረስ ትችላለህ ይህም እርከን ነው. አንድ የሽያጭ ወኪል ከሆኑ ከሆነ, ይህ የእርስዎ ሽያጮች ዝፍት አሳልፎ መቼ ነው.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-
وفي الموقع خارطة طريق خدمة العملاء

مرة واحدة كنت قد قدمت اول انطباع جيد، وأنشأت التوقعات، يمكن أن يحدث المرحلة الأساسية من زيارتك لأحد العملاء — أن توفير الخدمة المطلوبة.

إذا كنت فني الخروج على خدمة الدعوة، وهذه هي المرحلة التي عليك إكمال ما يلزم من صيانة وتركيب، أو أعمال الخدمات الأخرى. وإذا كنت مندوب مبيعات، وهذا هو عندما كنت سوف نقدم الملعب المبيعات الخاص بك.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– ——————————————-
Տեղում հաճախորդների սպասարկման ճանապարհային քարտեզը

Երբ դու մի լավ առաջին տպավորությունն ու հաստատվել սպասումները, որ միջուկը փուլը Ձեր այցի է հաճախորդի կարող է առաջանալ, որ ապահովելու է անհրաժեշտ ծառայությունը:

Եթե ​​դու մի տեխնիկ դուրս է սպասարկման զանգի, սա փուլը, որը դուք պետք է լրացնել անհրաժեշտ նորոգում, տեղակայում, կամ այլ ծառայություն աշխատանքը. Եվ եթե դու վաճառքի ներկայացուցիչ, սա այն է, երբ դուք պետք է մատուցել ձեր վաճառքի սկիպիդար.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhifəni dəstək
————————————————– ————————————————– ——————————————-
On-site müştəri xidməti yol xəritəsi

Yaxşı bir ilk təəssürat etdik və gözləntiləri müəyyən sonra, müştəri üçün səfərin əsas mərhələsi baş verə bilər — ki, tələb olunan xidmət təmin.

Siz xidmət zəng texnik həyata edirsinizsə, bu lazımi təmir, quraşdırma və ya digər xidmət işini başa lazımdır olan mərhələsidir. Bir satış nümayəndəsi edirsinizsə, bu sizin satış meydança çatdırmaq lazımdır zaman.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-
On-gune bezeroarentzako zerbitzua ibilbide orria

Behin lehenengo inpresioa ona egin duzula eta itxaropenak azaldu dute, core zure bezero bati bisita etapa gerta daiteke — duten beharrezko zerbitzua emateko.

Oraindik teknikari bat bada out zerbitzua deia egitean, honek etapa horietatik beharrezko konponketa, instalazioa, edo beste zerbitzu lana bete beharko duzu. Eta zauden salmenta ordezkari bat bada, hau da zure salmenta zelaia entregatu beharko duzu.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– ——————————————-
На месцы на дарожную карту абслугоўвання кліентаў

Пасля таго, як вы зрабілі добрае першае ўражанне і ўсталявалі чакання, этап ядро ​​вашага візіту да кліента можа адбыцца — гэта забяспечыць патрэбную паслугу.

Калі вы тэхнік на выкліку службы, гэта этап, які вы будзеце завяршыць неабходныя рамонт, ўстаноўка ці іншай працы службы. І калі вы гандлёвага прадстаўніка, гэта калі вы даставіць ваш крок продажаў.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
————————————————– ————————————————– ——————————————-
অন ​​সাইট গ্রাহক সেবা রোডম্যাপ

একবার আপনি একটি ভাল প্রথম ধারণা তৈরি করেছি এবং প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠা করেছে, একটি গ্রাহকের তোমার কোর পর্যায় ঘটতে পারে — যে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান.

আপনি একটি সেবা কল উপর একটি প্রকর্মী আউট হন, তাহলে এই পর্যায়ে যার প্রয়োজনীয় মেরামতের, ইনস্টলেশন, বা অন্যান্য সেবা কাজ সম্পন্ন করব. এবং যদি আপনি একটি বিক্রয় প্রতিনিধি, এই যখন আপনি আপনার সেলস পিচ উদ্ধার করব.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Podrška ovoj stranici: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-
U Na licu mjesta korisnički servis putokaz

Kada ste napravili dobar prvi dojam i uspostavili očekivanja, može doći do srži fazi svog posjeta kupca — koji pružanja tražene usluge.

Ako ste tehničar se na servis poziva, to je faza koju ćete završiti neophodne popravke, instalacije, ili drugih usluga rada. A ako ste predstavnik prodaje, to je kad ćete dostaviti svoj prodajni teren.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-
обслужване на клиенти пътната карта на On-сайт

След като сте направили добро първо впечатление и са установили, очаквания, на сцената сърцевина на вашето посещение на клиент може да се случи — че за предоставяне на исканата услуга.

Ако сте техник върху повикване услуга, това е етапът на който ще набере необходимия ремонт, монтаж, или друга работа услуга. И ако сте представител на продажбите, това е, когато вие ще достави си продажби терена.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Donar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-
El pla de treball en les instal·lacions de servei al client

Una vegada que vostè ha fet una bona primera impressió i d’haver establert les expectatives, l’etapa central de la seva visita a un client pot ocórrer — el de proporcionar el servei requerit.