Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions


——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip to content
RosaryMeds
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
The Sorrowful Mysteries
The Glorious Mysteries
About Me
Contact Me
RosaryMeds
Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

million_dollar_baby_praying
Do you remember one of the early scenes in Million Dollar Baby where Client Eastwood’s character kneels in prayer next to his bed? He says something to the extent, “Lord, you know what I want, there’s no use in me repeating myself.” Boy, how often can I relate to that sentiment? I sometimes think to myself that God knows everything and definitely knows my intentions and my needs better than myself so why go through the exercise of formulating them in prayer? The Gospel reading from 10/6/16 addresses this dilemma.

Last Thursday’s Gospel reading included this popular verse from Luke:

“And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.”
The Regnum Christi website’s meditation on this Gospel reading talks about how we fall into the sin of pride when we don’t explicitly ask God for help through prayer. From their website:

When I Don’t Ask for What I Need, I Treat God as My Servant: When we expect God to give us all we need without asking, are we not placing the whole burden of our salvation on him and nothing on ourselves? Are we not in a sense being lazy? “You know what I need, Lord. Just give it to me, take care of it, while I focus on my own interests.” Not only is this laziness, it is pride, treating God like a servant whose role is to provide whatever I need. We forget he is God. Certainly God is generous and loving, willing to give us everything that is good for us; but he is still God, and he deserves our respect, adoration, and especially our gratitude.
The rosary connection to this Gospel reading is the Fifth Glorious Mystery — Mary’s Coronation as Queen of Heaven. Traditionally, the mother of a king held tremendous prestige because while a king may have multiple wives, he only has one mother. The king’s mother was referred to as the gebira. It makes sense then that Christ, being King of Heaven, would coronate his mother Mary as Queen of Heaven.

The chief responsibility of the gebira was to act as a mediator and speak on behalf of the king. When we pray the rosary, we acknowledge Mary as our mediator of our needs and intentions to her son, Jesus Christ. But she can better mediate on our behalf when we consciously and humbly come to her and ask for her help in prayer.

Crowned Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Think of Mary like a doctor and you are the patient. Mary is here to help you and she will do whatever she can to cure the illness of sin and bring you into God’s grace. However, she will be better able to help you if you are forthright and honest with her by humbly stating your needs in prayer. The better the patient you are, the more effective Mary can be in her role as your Queen of Heaven. When you can formulate your intentions in prayer then you will be able to understand how God responds to your request.

If you know what ails you spiritually, speak up! Because if can’t form the request in your head, how will you recognize the heavenly response?

Related articles
Doing Right When Wrong is Acceptable

The Rosary is a Means, Not an End

The One Rosary Habit You Must Start Now
Technorati Tags: fifth glorious mystery, Gospel, intentions, jesus, million dollar baby, prayer, regnum christi, rosary, rosary prayer
Author Brent
Posted on October 10, 2016
Categories Fifth Glorious Mystery, gospel, rosary prayer
Tags fifth glorious mystery, Gospel, intentions, jesus, million dollar baby, prayer, regnum christi, rosary, rosary prayer
Post navigation
PREVIOUS
Previous post:Free Rosary Ebook Giveaway!
PAGES

About Me
Book Orders
Contact Me
Intentions/Meditations
The Glorious Mysteries
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
The Sorrowful Mysteries
Tip Jar
Videos
FREE EBOOK!

200 intentions to keep your rosary prayers focused.
ON SALE NOW!

Improve your prayer life and support this website. Buy it now on Amazon.
PRAY THE ROSARY ONLINE

Join in a perpetual rosary with others around the world. Come pray the rosary!
Search for:
Search …
SEARCH
RECENT POSTS

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions
Free Rosary Ebook Giveaway!
Committing Ourselves to Victory: October and the Feast of the Rosary
What Rosary Prayer Teaches us about the Redemptive Power of Charity
How Rosary Prayer Teaches Us About Discernment
ARCHIVES

Archives
RosaryMeds Proudly powered by WordPress


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Aqbeż għall-kontenut
RosaryMeds
Il Misteri Joyful
Il Misteri luminuż
Il Misteri sorrowful
Il Misteri Glorious
Dwari
Kuntatt miegħi
RosaryMeds
Speak Up! – Liema Rużarju Prayer Enseigne Us About Jiddikjara Intenzjonijiet

million_dollar_baby_praying
Do you remember wieħed mill-xeni kmieni fil Million Dollar Baby fejn il-karattru Klijent Eastwood kneels fit-talb li jmiss għall-sodda tiegħu? Hu jgħid xi ħaġa safejn, “”Mulej, int taf dak li nixtieq, hemm ebda użu lili tirrepeti myself.”” Boy, kemm-il darba nista jirrelataw għal dik sentiment? I kultant naħseb li myself li Alla jaf kollox u definittivament jaf intenzjonijiet tiegħi u l-ħtiġijiet tiegħi aħjar minn ruħi hekk għaliex tmur permezz tal-eżerċizzju ta ‘formulazzjoni minnhom fit-talb? Il-Vanġelu qari mill 10/6/16 indirizzi din id-dilemma.

Evanġelju qari nhar il-Ħamis kienet tinkludi dan il-poeżiji popolari mill Luqa:

“”U jien ngħidilkom, staqsi u inti ser tirċievi; tfittex u inti ser issib; knock u l-bieb se jinfetaħ lilek. Għal kulħadd li jitlob, jirċievi; u l-wieħed li jfittex, issib; u għal dak li knocks, il-bieb se jinfetaħ. “”
meditazzjoni Il-websajt Regnum Christi dwar dan taħdidiet qari Evanġelju dwar kif naqgħu fil-dnub ta ‘kburija meta aħna ma espliċitu jistaqsu Alla għall-għajnuna permezz ta’ talb. Mill-websajt tagħhom:

Meta I M’għandekx Staqsi għal dak li għandi bżonn, jiena Ittratta Alla bħala Qaddej tiegħi: Meta aħna nistennew Alla li tagħtina kollha għandna bżonn mingħajr ma titlob, aħna ma tqiegħed l-oneru kollu tas-salvazzjoni tagħna fuqu u xejn fuq nfusna? Are we mhux f’sens qed għażżien? “”Inti taf dak I bżonn, Mulej. Just tagħtiha lili, jieħu kura ta ‘dan, filwaqt I tiffoka fuq l-interessi tiegħi stess. “”Mhux biss dan huwa laziness, huwa kburija, trattament Alla bħal impjegat rwol tiegħu hu li jipprovdi kwalunkwe I bżonn. Ninsew hu Alla. Ċertament Alla huwa ġeneruż u loving, lest li jagħti lilna dak kollu li hu tajjeb għalina; iżda huwa għadu Alla, u hu jistħoqqilha rispett tagħna, adorazzjoni, u speċjalment gratitudni tagħna.
Il-konnessjoni rużarju għal dan il-qari Evanġelju huwa l-Ħames Misteru Glorious – Coronation Marija bħala Reġina tal-ġenna. Tradizzjonalment, l-omm ta ‘re miżmum prestiġju kbir għax filwaqt re jista’ jkollhom nisa multipli, huwa biss għandha omm waħda. Omm il-king kien imsemmi bħala l-gebira. Jagħmel sens allura li Kristu, li Re tal-ġenna, ikun coronate ommu Marija bħala Reġina tal-ġenna.

Ir-responsabbiltà prinċipali tal-gebira kien li jaġixxi bħala medjatur u jitkellmu f’isem il-king. Meta aħna nitolbu l-rużarju, aħna jirrikonoxxu Marija bħala medjatur tagħna ta ‘bżonnijiet tagħna u intenzjonijiet għall binha, Ġesù Kristu. Iżda hi tista ‘medjatur aħjar għan-nom tagħna meta aħna konxjament u umilment jaslu għal tagħha u jistaqsu għall-għajnuna tagħha fit-talb.

Għalaq Madonna, Rokitno, il-Polonja, 1671
Għalaq Madonna, Rokitno, il-Polonja, 1671 (kreditu Ritratt: Wikipedia)
Think ta ‘Marija bħal tabib u inti l-pazjent. Marija hija hawn biex jgħinuk u hi ser jagħmlu kull hi tista ‘biex tfejjaq il-mard tad-dnub u jġibu inti fis grazzja ta’ Alla. Madankollu, hi se tkun f’qagħda aħjar biex jgħinuk jekk inti forthright u onesti ma ‘tagħha billi umilment li jiddikjara l-bżonnijiet tiegħek fit-talb. L-aħjar il-pazjent int, l-Marija iktar effettiva tista ‘tkun fir-rwol tagħha bħala Reġina tiegħek tal-ġenna. Meta inti tista ‘tifformula intenzjonijiet tiegħek fil talb imbagħad inti tkun kapaċi jifhmu kif Alla twieġeb għat-talba tiegħek.

Jekk inti taf dak ails inti spiritwalment, jitkellmu! Għaliex jekk ma jistgħux jiffurmaw it-talba fir-ras, kif ser ikollok jirrikonoxxu r-rispons tas-sema?

artikli relatati
Jsir Dritt Meta Ħażin huwa Aċċettabbli

Il Rużarju huwa Mezzi, Mhux Tmiem

Il Imġieba One Rużarju You Must Bidu Issa
Technorati Tags:-ħames glorjuża misteru, Evanġelju, intenzjonijiet, Ġesù, miljun tarbija dollaru, talb, Christi regnum, ruzarju, talb rużarju
awtur Brent
Posted fuq Ottubru 10, 2016
Kategoriji Ħames Glorious Misteru, Evanġelju, talb rużarju
Tags ħames glorjuża misteru, Evanġelju, intenzjonijiet, Ġesù, miljun tarbija dollaru, talb, regnum Christi, ruzarju, talb rużarju
Post ta ‘navigazzjoni
PREĊEDENTI
Previous post: Ħieles Rużarju Ebook Giveaway!
PAĠNI

Dwari
Ordnijiet ktieb
Kuntatt miegħi
Intenzjonijiet / Meditations
Il Misteri Glorious
Il Misteri Joyful
Il Misteri luminuż
Il Misteri sorrowful
Vażett Tip
videos
FREE eBook!

 

200 intenzjonijiet biex iżommu talb rużarju tiegħek iffokat.
FUQ BEJGĦ ISSA!

Tittejjeb il-ħajja talb tiegħek u l-appoġġ din il-websajt. Buy issa fuq Amazon.
Nitolbu IL ONLINE Ruzarju

Ingħaqad fil-rużarju perpetwu ma ‘oħrajn madwar id-dinja. Come nitolbu l-rużarju!
Fittex:
Fittex …
FITTEX
Karigi riċenti

Speak Up! – Liema Rużarju Prayer Enseigne Us About Jiddikjara Intenzjonijiet
Free Rużarju Ebook Giveaway!
Nintrabtu li Vitorja: Ottubru u l-Festa tar-Rużarju
Talb Liema Rużarju tgħallimna dwar il-Qawwa redemptive ta Karità
Kif Talb Rużarju tgħallimna Dwar Dixxerniment
ARKIVJI

arkivji
RosaryMeds Kburi powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Slaan oor na inhoud
RosaryMeds
Die vreugdevolle Mysteries
Die Luminous Mysteries
Die bedroef Mysteries
Die Heerlike Mysteries
Oor my
Kontak my
RosaryMeds
Praat harder! – Wat Rosekrans Gebed leer ons van Meld Intentions

million_dollar_baby_praying
Onthou jy een van die vroeë tonele in Million Dollar Baby waar kliënt Eastwood se karakter kniel in gebed langs sy bed? Hy sê iets in die mate, “”Here, U weet wat ek wil hê, is daar geen nut in my myself te herhaal.”” Boy, hoe dikwels kan ek in verband met dié sentiment? Ek dink soms by myself dat God weet alles en beslis weet my bedoelings en my behoeftes beter as myself so hoekom gaan deur die uitoefening van hulle formulering in gebed? Die Evangelie lees van 10/6/16 adresse hierdie dilemma.

Evangelie lees verlede Donderdag se ingesluit dié gewilde vers van Lukas:

“”En Ek sê vir julle, vra en julle sal ontvang, soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word nie. Want elkeen wat bid, ontvang; en die een wat soek, kry; en om die een wat klop, sal oopgemaak word. “”
meditasie die Regnum Christi webwerf se oor hierdie Evangelie lees praat oor hoe ons in die sonde van trots wanneer ons nie uitdruklik God nie vra vir hulp deur gebed val. Van hul webwerf:

Toe ek vra nie vir wat ek nodig het, ek Behandel God soos my kneg: Wanneer ons verwag dat God ons alles wat ons nodig het sonder om te vra, is ons nie die plasing van die hele las van ons heil op hom en niks op onsself? Is ons nie in ‘n sin lui? “”Jy weet wat ek nodig het, Here. gee net dit vir my, sorg vir dit, terwyl ek fokus op my eie belange. “”Nie net is dit luiheid, dit is trots, die behandeling van God soos ‘n dienaar gehad, rol is om voorsiening te maak wat ek nodig het. Ons vergeet hy God is. Sekerlik God is vrygewig en liefdevolle, bereid is om ons alles wat goed is vir ons te gee; maar hy is steeds God, en hy verdien ons respek, aanbidding, en veral ons dankbaarheid.
Die Rosekrans verbinding met hierdie lesing Evangelie is die vyfde Heerlike Mystery – Maria se Coronation as Koningin van die Hemel. Tradisioneel is die ma van ‘n koning het geweldige prestige, want terwyl die koning verskeie vroue mag hê, hy het net een moeder. moeder van die koning was bekend as die gebira. Dit maak sin dan dat Christus, wat die Koning van die Hemel, sou sy moeder Maria kroning as Koningin van die Hemel.

Die hoof verantwoordelikheid van die gebira was om op te tree as ‘n bemiddelaar en praat namens die koning. Wanneer ons bid die bidsnoer, ons erken Maria as ons bemiddelaar van ons behoeftes en bedoelings om haar seun, Jesus Christus. Maar sy kan beter as bemiddelaar namens ons wanneer ons bewustelik en nederig na haar toe kom en vra vir haar hulp in gebed.

Gekroon Madonna, Rokitno, Pole, 1671
Gekroon Madonna, Rokitno, Pole, 1671 (Foto krediet: Wikipedia)
Dink aan Maria soos ‘n dokter en jy is die pasiënt. Maria is hier om jou te help en sy sal alles wat sy vermoë doen om die siekte van sonde genees en julle bring in God se genade. Sy sal egter beter in staat om jou te help as jy reguit en eerlik met haar deur nederig verklaar jou behoeftes in gebed is nie. Hoe beter die pasiënt wat jy is, hoe meer effektief Maria in haar rol as jou Koningin van die Hemel. Wanneer jy jou bedoelings in gebed kan formuleer dan sal jy in staat wees om te verstaan hoe God reageer op jou versoek.

As jy weet wat is dit met jou geestelik, praat! Want as kan die versoek in jou kop vorm nie, hoe sal julle die hemelse reaksie erken?

verwante artikels
Doen reg wanneer Verkeerde aanvaarbaar

Die Rosekrans is ‘n middel, nie ‘n doel

Die Een Rosekrans gewoonte wat jy moet nou begin
Technorati Tags: vyfde heerlike geheim, Gospel, bedoelings, Jesus, Million Dollar Baby, gebed, Regnum Christi, bidsnoer, bidsnoer gebed
skrywer Brent
Gepos op 10 Oktober 2016
Kategorieë Vyfde Heerlike Mystery, evangelie, bidsnoer gebed
Tags vyfde heerlike geheim, Gospel, bedoelings, Jesus, Million Dollar Baby, gebed, Regnum Christi, bidsnoer, bidsnoer gebed
Post navigasie
VORIGE
Vorige post: Gratis Rosekrans Ebook Giveaway!
BLADSYE

Oor my
boekbestellings
Kontak my
Bedoelings / Meditations
Die Heerlike Mysteries
Die vreugdevolle Mysteries
Die Luminous Mysteries
Die bedroef Mysteries
tip Jar
Video’s
Free Ebook!

 

200 bedoelings om jou bidsnoer gebede hou gefokus.
Nou op die rakke!

Verbeter jou gebedslewe en ondersteun hierdie webwerf. Koop dit nou op Amazon.
Bid dat die Rosekrans aanlyn

Sluit in ‘n ewige bidsnoer met ander spelers regoor die wêreld. Kom bid die bidsnoer!
Soek vir:
Soek …
SOEK
Recent Posts

Praat harder! – Wat Rosekrans Gebed leer ons van Meld Intentions
Gratis Rosekrans Ebook Giveaway!
Verbind onsself tot Oorwinning: Oktober en die Fees van die Rosekrans
Wat Rosekrans Gebed leer ons oor die oorwinningskrag van liefde
Hoe Rosekrans Gebed leer ons van Onderskeiding
ARGIEWE

Argiewe
RosaryMeds Trots aangedryf deur WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Kalo tek përmbajtja
RosaryMeds
Të gëzuar Misteret
Të Shkëlqen Misteret
E trishtuar, Misteret
Misteret lavdishme
Rreth meje
Me kontakto
RosaryMeds
Speak Up! – Çfarë Rosary Prayer na mëson Rreth deklaruar Intentions

million_dollar_baby_praying
A ju kujtohet një nga skenat e para në Million Dollar Baby, ku personazhi Klienti Eastwood kneels në lutje pranë shtratit të tij? Ai thotë diçka në atë masë, “”Zot, ti e di atë që unë dua, nuk ka përdorur në mua duke përsëritur veten.”” Boy, sa shpesh mund të lidhen me atë ndjenje? Unë nganjëherë mendoj për veten time se Perëndia di çdo gjë dhe pa dyshim e di qëllimet e mia dhe nevojat e mia më mirë se veten time kështu që pse të kalojnë nëpër ushtrimit të formulimit të tyre në lutje? Ungjilli lexuar nga 10/6/16 adresat këtë dilemë.

Leximi i Ungjillit enjtes së kaluar përfshirë këtë varg popullor nga Luka:

“”Dhe unë po ju them, kërkoni dhe do të merrni; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t’ju hapet. Sepse kushdo që lyp, merr; dhe ai që kërkon, gjen; dhe atij që troket, dera do të hapet. “”
meditim Faqja e internetit Regnum Christi mbi këtë Ungjillit bisedimet leximit për mënyrën se si ne të bien në mëkatin e krenarisë, kur ne nuk e kërkojmë në mënyrë eksplicite Perëndisë për ndihmë me anë të lutjes. Nga website e tyre:

Kur unë nuk kërkoj për What I Need, I Treat Perëndinë si shërbëtori im: Kur ne presim që Perëndia të na duhet dhënë pa pyetur, a nuk kemi vendosur të gjithë barrën e shpëtimit tonë mbi të dhe asgjë për veten? A nuk jemi në një kuptim qenë dembel? “”Ti e di atë që kam nevojë, Zoti. Vetëm të japë atë për mua, të kujdeset për atë, ndërsa unë të përqëndrohet në interesat e mia. “”Jo vetëm që ky dembelizmi, është krenaria, trajtimin e Perëndisë si një shërbëtor roli i të cilit është që të sigurojë çdo gjë që unë duhet. Ne harrojmë se ai është Perëndia. Sigurisht All-llahu është bujar dhe i dashur, të gatshëm për të na dhënë çdo gjë që është e mirë për ne; por ai është ende Perëndi, dhe ai meriton respektin tonë, adhurim, dhe në veçanti mirënjohja jonë.
Lidhja rruzaren në këtë leximit të Ungjillit është Mystery pestë Glorious – Coronation Marisë si Mbretëresha e Qiellit. Tradicionalisht, nëna e një mbreti të mbajtur prestigj të madh, sepse, ndërsa një mbret mund të ketë gra të shumta, ai ka vetëm një nënë. Nëna e mbretit u referuar si gebira. Ajo ka kuptim pastaj se Krishti, duke qenë Mbreti i Qiellit, do të kurorëzoj nënën e tij Maria, si Mbretëresha e Qiellit.

Përgjegjësia kryesore e gebira ishte për të vepruar si ndërmjetës dhe të flasë në emër të mbretit. Kur ne lutemi rruzaren, ne pranojmë Marinë si ndërmjetës tonë e nevojave tona dhe synimet për djalin e saj, Jezu Krishtit. Por ajo më e mirë mund të ndërmjetësojë në emër tonë, kur ne me vetëdije dhe me modesti të vijnë kundër saj dhe të kërkojë ndihmën e saj në lutje.

Kurorëzuar Madonna, Rokitno, Polonia, 1671
Kurorëzuar Madonna, Rokitno, Polonia, 1671 (Foto: Wikipedia)
Mendoni e Merjemes si një mjek dhe ju jeni të durueshëm. Maria është këtu për t’ju ndihmuar dhe ajo do të bëjë çfarëdo që mundet për të kuruar sëmundjen e mëkatit dhe të të futë në hirin e Perëndisë. Megjithatë, ajo do të jetë më mirë në gjendje për të ju ndihmojë nëse ju jeni i hapur dhe i ndershëm me të duke u shprehur përulësi nevojat tuaja në lutje. Më mirë që pacienti ju jeni, më efektive Maria mund të jetë në rolin e saj si Mbretëresha tuaj të Qiellit. Kur ju mund të formulojë qëllimet tuaja në namaz, atëherë ju do të jetë në gjendje për të kuptuar se si Perëndia i përgjigjet kërkesës tuaj.

Nëse ju e dini Çfarë ke shpirtërisht, flasin! Sepse në qoftë se nuk mund të formojnë kërkesën në kokën tuaj, si do të njohin përgjigje qiellore?

artikujt
Duke bërë të drejtë kur i gabuar është e pranueshme

Rruzare është një Means, Nuk është një fund

The One Habit Rosary Ju duhet të fillojë tani
Technorati Tags: e pesta e lavdishme mister, Gospel, qëllimet, jesus, million dollar baby, lutja, Regnum Christi, rruzaren, lutje rruzaren
Author Brent
Dërguar më 10 tetor 2016
Temat Fifth Glorious Mystery, ungjilli, lutje rruzaren
Tags pestë lavdishme mister, Gospel, qëllimet, jesus, million dollar baby, lutja, Regnum Christi, rruzaren, lutje rruzaren
Post navigation
E MËPARSHME
Previous post: Free Ebook Rosary Giveaway!
FAQET

Rreth meje
Urdhërat Book
Me kontakto
Intentions / Meditimet
Misteret lavdishme
Të gëzuar Misteret
Të Shkëlqen Misteret
E trishtuar, Misteret
Tip Jar
Videos
EBook FALAS!

 

200 synimet për të mbajtur lutjet tuaja rruzare fokusuar.
Në shitje tani!

Të përmirësuar jetën tuaj të lutjes dhe të mbështesin këtë faqe interneti. Blej tani në Amazon.
Lutur rruzaren ONLINE

Bashkohen në një rruzare të vazhdueshme me të tjerë në mbarë botën. Ejani lutur rruzaren!
Kërko për:
Kërko …
KËRKO
POSTIMET E FUNDIT

Speak Up! – Çfarë Rosary Prayer na mëson Rreth deklaruar Intentions
Pa pagesë Rosary Ebook Giveaway!
Kryerjen veten për Fitore: Tetor dhe festa e Rruzares
Çfarë Rosary Lutja na mëson për fuqinë shpenguese të Bamirësisë
Si Rosary Lutja na mëson Rreth mprehtësi
ARKIVAT

arkiv
RosaryMeds Powered mundësuar nga WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

ወደ ይዘት ዘልለው ይሂዱ
RosaryMeds
የ አስደሳች ሚስጥራት
ለተስፋፋ ሚስጥራት
የ ታዝናላችሁ ሚስጥራት
የተጎናጸፈውን ሚስጥራት
ስለ እኔ
እኔን ያግኙን
RosaryMeds
ተናገር! – ስለመጠቀም ጸሎት እንዳያታልልህ በመጥቀስ ስለ የሚያስተምረን ምንድን ነው

million_dollar_baby_praying
ቀጥሎ አልጋ ላይ የደንበኛ Eastwood ባሕርይ ውስጥ ተንበርክኮ ሲጸልይ የት ሚሊዮን ዶላር Baby ውስጥ መጀመሪያ ትዕይንቶች መካከል አንዱ ታስታውሳለህ? እርሱ መጠን, ልጅ, ስንት ጊዜ ያን ዓይነት ስሜት መረዳት እንችላለን; “”ጌታ ሆይ, አንተ ራሴን ደጋግሞ በእኔ ላይ ምንም ጥቅም የለም. እኔ የምፈልገው ምን አውቃለሁ”” አንድ ነገር ይላል? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሐሳብና ዓላማ እና የእኔ ፍላጎት ራሴን ለምን ጸሎት ውስጥ ሲያወጡ ያለውን መልመጃ ውስጥ ማለፍ የተሻለ ያውቃል በእርግጠኝነት ሁሉንም ነገር ያውቃል እንደሆነ ብዬ አስባለሁ? ወንጌል 10/6/16 አድራሻዎች ከዚህ አጣብቂኝ ጀምሮ ማንበብ.

ባለፈው ሐሙስ ወንጌል ንባብ ሉቃስ ይህን ታዋቂ ጥቅስ ተካተዋል:

“”እኔም መጠየቅ: እላችኋለሁ; ትቀበላላችሁ; ፈልጉ ታገኛላችሁ; መዝጊያን እና በሩን ለእናንተ ይከፈታል. ለሚጠይቁዋችሁ ሁሉ ያህል, ይቀበላል; እና የሚፈልግ ሰው: ያገኛል; እና መዝጊያንም ለሚያንኳኳ ሰው ወደ በር ይከፈታል. “”
እኛ በግልጽ በጸሎት አማካኝነት የአምላክን እርዳታ መጠየቅ አይደለም ጊዜ ኩራት ኃጢአት እንዳይወድቅ: እንዴት ይህ ወንጌል ንባብ ንግግሮች ላይ Regnum Christi ድር ጣቢያ ማሰላሰል. በእነርሱ ድር ጣቢያ ከ:

እኔ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አትጠይቁም ጊዜ: እኔ የእኔ አገልጋይ እንደ እግዚአብሔር ሊኖረን: እኛ እንዳሰብነው መቼ ነው እኛ በእርሱ ሆነ በራሳችን ላይ ምንም ነገር ላይ የመዳን መላው ሸክም ማስቀመጥ አይደለም, ሳይጠይቁ ለእኛ የሚያስፈልገንን ሁሉ መስጠት ነው? እኛ ሰነፍ በመሆን ስሜት ውስጥ ነው? “”አንተ ጌታ ሆይ: እኔ ያስፈልገናል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ. ብቻ እኔ በራሴ ፍላጎት ላይ ትኩረት ሳለ, ይህ እንክብካቤ, ለእኔ መስጠት. “”ብቻ አይደለም, ይህ ስንፍናን ነው ሬሳቸው ሚና እኔ ይኖርብናል ሁሉ ማቅረብ ነው ባሪያ እንደ እግዚአብሔር በመመልከት, ኩራት ነው. እኛ እርሱ አምላክ ነው አይረሳም. በእርግጥ እግዚአብሔር ለእኛ መልካም ነው; ነገር ሁሉ ለመስጠት ለጋስ እና አፍቃሪ, ፈቃደኛ ነው; ነገር ግን ምስጋናችንን አሁንም አምላክ ነው, እርሱ አክብሮት, የተጀመረበት የሚገባው, እና በተለይ ደግሞ.
ይህ ወንጌል ለማንበብ በመቁጠሪያ ግንኙነት አምስተኛው የተጎናጸፈውን ምስጢር ነው – ሰማይ ንግሥት እንደ ማርያም ንግስ. አንድ ንጉሥ በርካታ ሚስቶች ሊኖራቸው ይችላል ሳለ ግን አንድ ብቻ ነው እናት የለውም; ምክንያቱም በተለምዶ አንድ ንጉሥ እናት ከፍተኛ ክብር ነበራቸው. የንጉሡ እናት gebira ተብሎ ይጠራ ነበር. ክርስቶስ በሰማይ ንጉሥ ሆኖ: መንግሥተ ንግሥት እንደ እናቱ ማርያም coronate ነበር እንግዲህ ትርጉም ይሰጣል.

ወደ gebira ዋና ሥራ ኃላፊነት አስታራቂ በመሆን እርምጃ ንጉሡ ወክሎ መናገር ነበር. እኛ በመቁጠሪያ እንጸልያለን ጊዜ, ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለንን ፍላጎት እና በቅን ልቦና ተነሳስተው አማላጃችን ማርያም እውቅና. እኛ አውቆትም ሆነ በትሕትና ወደ እርስዋ ይመጣሉ እና ጸሎት ላይ ያላትን እርዳታ መጠየቅ ጊዜ እሷ ግን በተሻለ ስለ እኛ የመዳኘት ይችላሉ.

የክብርና የምስጋናን Madonna, Rokitno, ፖላንድ, 1671
የክብርና የምስጋናን Madonna, Rokitno, ፖላንድ, 1671 (ፎቶ ብድር: Wikipedia)
አንድ ሐኪም እንደ ማርያም አስብ እና ሕመምተኛው ናቸው. ማርያም አንተን ለመርዳት ነው እዚህ ነው; እርስዋም የኃጢአት በሽታ ይፈውሳል እንዲሁም በእግዚአብሔር ጸጋ ወደ እርስዎ ለማምጣት ሁሉ እሷም ሁሉ ማድረግ ነው. ይሁን እንጂ, እሷ በትሕትና በጸሎት ውስጥ ፍላጎት በመግለጽ ግልጽነት እና ከእሷ ጋር ሐቀኛ ከሆኑ ለመርዳት የተሻለ አቅም ይኖራችኋል. አንተ ነህ በሽተኛው የተሻለ, ይበልጥ ውጤታማ ማርያም ሰማይ የእርስዎን ንግሥት አድርጋ ድርሻ ውስጥ ሊሆን ይችላል. በጸሎት ውስጥ ሐሳብና መቅረጽ ይችላሉ ጊዜ እንግዲያስ አንተ የእግዚአብሔር የእርስዎን ጥያቄ ምላሽ እንዴት እንደሆነ መረዳት ይችላሉ.

ምን አስረጅ ታውቃላችሁ ከሆነ በመንፈሳዊ, ለመናገር! አንተ በሰማይ ምላሽ አያውቀውም እንዴት ጭንቅላትህ ላይ ጥያቄውን ለመመስረት አይችልም ከሆነ ምክንያቱም?

ተዛማጅ ርዕሶች
የተሳሳተ ተቀባይነት ያለው ነው; ጊዜ ቀኝ ማድረጋችን

ስለመጠቀም እንደ ማለት ነው, አይደለም አንድ መጨረሻ ነው;

አንተ አሁን ጀምር የሚገባ አንድ ስለመጠቀም ልማድ
Technorati መለያዎች: አምስተኛ የከበረ ምሥጢር, ወንጌል, ሐሳብና, ኢየሱስ, ሚሊዮን ዶላር ሕፃን, ጸሎት, regnum christi, መቁጠሪያ, መቁጠሪያ ጸሎት
የደራሲ ብሬንት
, 2016 ጥቅምት 10 ላይ ተለጥፏል
ምድቦች አምስተኛ የተጎናጸፈውን ምሥጢር, ወንጌል, መቁጠሪያ ጸሎት
መለያዎች አምስተኛ የከበረ ምሥጢር, ወንጌል, ሐሳብና, ኢየሱስ, ሚሊዮን ዶላር ሕፃን, ጸሎት, regnum christi, መቁጠሪያ, መቁጠሪያ ጸሎት
ልጥፍ የማውጫ ቁልፎች
ተመለስ
ቀዳሚ ልጥፍ: ነፃ ማስቀደስ, ኢ-መጽሐፍ የፖፕ!
ከገጽ

ስለ እኔ
መጽሐፍ ትዕዛዞች
እኔን ያግኙን
እንዳያታልልህ / የሚያሰላስሉትን
የተጎናጸፈውን ሚስጥራት
የ አስደሳች ሚስጥራት
ለተስፋፋ ሚስጥራት
የ ታዝናላችሁ ሚስጥራት
ጠቃሚ ምክር የብልቃጥ
ቪዲዮዎች
ነፃ eBook!

 

የእርስዎን መቁጠሪያ ጸሎት ለመጠበቅ 200 ሐሳብና ትኩረት አድርጓል.
አሁን ሽያጭ ላይ!

ጸሎትህ ህይወት ለማሻሻል እና ይህን ድር ጣቢያ ነው የምንደግፈው. የአማዞን ላይ አሁን ግዛ.
በመቁጠሪያ የኢንተርኔት ጸልዩ

በዓለም ዙሪያ ከሌሎች ጋር ዘላቂ መቁጠሪያ ውስጥ ተቀላቀል. በመቁጠሪያ መጸለይ ና!
ምፈልገው:
ፈልግ …
ፍለጋ
የቅርብ ጊዜ ልጥፎች

ተናገር! – ስለመጠቀም ጸሎት እንዳያታልልህ በመጥቀስ ስለ የሚያስተምረን ምንድን ነው
ነጻ ማስቀደስ, ኢ-መጽሐፍ የፖፕ!
ድል ራሳችንን መፈጸማቸውን: በጥቅምት እና ስለመጠቀም በዓል
ምን ስለመጠቀም ጸሎት ቻሪቲ ባለው የመቤዠት ኃይል በተመለከተ ምን ያስተምረናል
እንዴት ነው ስለመጠቀም ጸሎት በአስተዋይነቱ ስለ የሚያስተምረን
ማኅደራችን

አሮጌ ሰነዶች
RosaryMeds እናውጃለን ዎርድፕረስ የተጎላበተው በ

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

انتقل إلى المحتوى
RosaryMeds
وبهيج الألغاز
ومضيئة الألغاز
الحزينة الألغاز
أسرار المجيدة
عني
اتصل بي
RosaryMeds
تحدث إلينا! – ما يعلمه الصلاة الوردية بنا من مبينا النوايا

million_dollar_baby_praying
هل نتذكر واحد من المشاهد الأولى في مليون دولار بيبي حيث يركع شخصية العميل ايستوود في الصلاة بجانب سريره؟ يقول شيئا إلى حد ما، “”يا رب، أنت تعرف ما أريد، وليس هناك استخدام في لي تكرار نفسي.”” بوي، كم مرة يمكنني تتصل هذا الشعور؟ أعتقد أحيانا لنفسي أن الله يعرف كل شيء ويعلم نواياي واحتياجاتي أفضل من نفسي لماذا تذهب من خلال ممارسة صياغتها في الصلاة بالتأكيد؟ الإنجيل القراءة من 10/6/16 عناوين هذه المعضلة.

وتضمنت الإنجيل القراءة الخميس الماضي هذه الآية شعبية من لوقا:

“”وأنا أقول لك، اسأل وسوف تتلقى. تسعى وسوف تجد. ضرب وسيتم فتح الباب لك. لأن كل من يسأل، ويتلقى. والشخص الذي يسعى إليه، ويخلص. ولمن تقرع، سيتم فتح الباب “”.
التأمل موقع ريجنوم كريستي على هذا الإنجيل محادثات القراءة حول كيفية نقع في خطيئة الكبرياء عندما لا نسأل صراحة الله طلبا للمساعدة من خلال الصلاة. من موقعه على الانترنت:

عندما كنت لا تسأل عن ما أحتاج، وعلاج الله كما عبدي: عندما نتوقع من الله أن يعطينا كل ما نحتاج إليه دون أن يطلب، ونحن لا يضع كامل عبء خلاصنا عليه وليس على أنفسنا؟ نحن ليس بالمعنى كسولا؟ “”أنت تعرف ما أحتاج يا رب. فقط تعطيه لي، العناية بها، في حين أن أركز على المصالح الخاصة. “”ليس هذا فقط هو الكسل، فمن الفخر، علاج الله وكأنه موظف يتمثل دوره في توفير كل ما أحتاج. نحن ننسى أنه هو الله. بالتأكيد الله السخي والمحبة، على استعداد أن يقدم لنا كل ما هو جيد بالنسبة لنا. لكنه لا يزال الله، وأنه يستحق احترامنا، والعشق، وخصوصا امتناننا.
الاتصال الوردية لهذه القراءة الإنجيل هو سر الكريم الخامس – تتويج ماري كملكة السماء. تقليديا، عقدت والدة ملك هيبة هائلة لأنه في حين قد يكون له الملك تعدد الزوجات، وقال انه ليس لديها سوى أم واحدة. وقد أحيلت والدة الملك باسم gebira. فمن المنطقي بعد ذلك أن المسيح، ويجري الملك من السماء، فإن coronate والدته مريم ملكة السماء.

كانت المسؤولية الرئيسية للgebira ليكون بمثابة وسيط والتحدث نيابة عن الملك. عندما نصلي المسبحة، ونحن نعترف ماري لدينا وسيط من احتياجاتنا والنوايا لابنها يسوع المسيح. لكنها يمكن التوسط أفضل نيابة عنا عندما كنا بوعي وتواضع تأتي لها وطلب مساعدتها في الصلاة.

توج مادونا، Rokitno، بولندا، 1671
توج مادونا، Rokitno، بولندا، 1671 (تصوير: ويكيبيديا)
أعتقد مريم مثل الطبيب وأنت مريض. مريم هي هنا لمساعدتك وقالت انها سوف تفعل كل ما في وسعها لعلاج مرض الخطيئة وتجلب لك في نعمة الله. ومع ذلك، وقالت انها سوف تكون أقدر على مساعدتك إذا كنت صريحا وصادقا معها بالقول بتواضع احتياجاتك في الصلاة. كان ذلك أفضل للمريض أنت، يمكن أن مريم أكثر فعالية يكون في دورها الملكة الخاص من السماء. عندما يمكنك وضع نواياكم في الصلاة فإنك سوف تكون قادرة على فهم كيفية استجابة الله لطلبك.

إذا كنت تعرف ما تعانيه أنت روحيا، الكلام! لأنه إذا كان لا يمكن أن تشكل طلب في رأسك، وكيف سيتم التعرف على استجابة السماوية؟

مقالات ذات صلة
به حق عندما الخطأ غير مقبول

الوردية هي وسيلة وليس غاية

العادة المسبحة واحد منكم يجب أن يبدأ الآن
العلامات: المجيدة الخامس الغموض، والإنجيل، والنوايا، يسوع، مليون دولار طفل، الصلاة، ريجنوم كريستي، مسبحة، مسبحة الصلاة
الكاتب برنت
نشرت على 10 أكتوبر 2016
فئات المجيدة الخامس الغموض، إنجيل، صلاة المسبحة
الكلمات المجيدة الخامس والغموض، والإنجيل، والنوايا، يسوع، مليون دولار طفل، الصلاة، ريجنوم كريستي، مسبحة، مسبحة الصلاة
آخر الملاحة
سابق
الوظيفة السابقة: الوردية مجانية الأخبار الهبة!
صفحات

عني
أوامر كتاب
اتصل بي
النوايا / تأملات
أسرار المجيدة
وبهيج الألغاز
ومضيئة الألغاز
الحزينة الألغاز
قارورة القطران
فيديوهات
كتاب إلكتروني مجانا!

 

ركزت 200 نوايا للحفاظ على صلاة المسبحة الخاصة بك.
للبيع الآن!

تحسين حياة الصلاة ودعم هذا الموقع. شرائه الآن على الأمازون.
صلاة الوردية ONLINE

تاريخ في مسبحة دائمة مع الآخرين في جميع أنحاء العالم. تعال نصلي المسبحة!
البحث عن:
بحث …
بحث
المشاركات الاخيرة

تحدث إلينا! – ما يعلمه الصلاة الوردية بنا من مبينا النوايا
الوردية حرة يبوك الهبة!
نلتزم النصر: أكتوبر وعيد الوردية
يعلمنا الصلاة ما الوردية حول السلطة تعويضي للأعمال الخيرية
كيف الوردية الصلاة يعلمنا عن تشخيص
أرشيف

أرشيف
RosaryMeds بفخر بواسطة وورد

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Պահել որոնվածը
RosaryMeds
Ուրախ Mysteries
Լուսավոր Mysteries
Ցավալին Mysteries
Փառավոր Mysteries
Իմ մասին
Կապ ինձ
RosaryMeds
Խոսել! – Ինչ տերողորմյա Աղոթք սովորեցնում է մեզ Հայտարարելով մտադրությունները

million_dollar_baby_praying
Հիշում եք մեկը վաղ տեսարանների Million Dollar Baby որտեղ հաճախորդը Իսթվուդի բնավորությունը ծնկի աղոթքով կողքին իր անկողնում. Նա ասում է, որ ինչ-որ բան է այնքանով, որքանով, «Տէր, դուն գիտես, թե ինչ եմ ուզում, չկա օգտագործման, ինձ կրկնում ինքս ինձ.« Boy, թե որքան հաճախ կարող եմ վերաբերում է այդ զգացմունքների. Ես երբեմն մտածում եմ, որ Աստված գիտի ամեն ինչ, եւ հստակ գիտի իմ մտադրությունները եւ իմ կարիքները ավելի լավ է, քան ինքս, այնպես որ, թե ինչու է գնալ միջոցով իրականացնելիս ձեւակերպելու նրանց աղոթքի: Ավետարանը կարդալ 10/6/16 հասցեներով այս երկընտրանքի.

Անցյալ հինգշաբթի Ավետարանում ընթերցումը ընդգրկված այս համաժողովրդական հատված Ղուկասի:

«Եվ ես ասում եմ ձեզ, հարցրեք, եւ դուք կստանաք. փնտրում եւ դուք կգտնեք, թակոց եւ դուռը պիտի բացուի ձեզի: Որովհետեւ ով որ խնդրէ, ստանում; եւ նա, ով ձգտում, գտնում է, եւ նրան, ով բախում, ապա դուռը կբացվի »:
Ռեգնում CHRISTI Կայքի Խորհեր այս ավետարանի ընթերցմամբ բանակցությունների մասին, թե ինչպես ենք մենք Ընկնել հպարտության մեղքից, երբ մենք չենք բացահայտ խնդրել Աստծուց օգնություն աղոթքի միջոցով: Իրենց կայքում:

Երբ ես Մի հարցրեք, թե ինչի համար ես պետք եմ վերաբերվում Աստծուն որպես իմ ծառան. Երբ մենք ակնկալել, որ Աստված է տալիս մեզ բոլորիս, որ մենք պետք է առանց հարցնելու, որոնք մենք չենք տեղադրելով ամբողջ բեռը մեր փրկության նրա վրա եւ ոչինչ մեզ. Արդյոք մենք ոչ մի իմաստով լինելով ծույլ. «Դուք գիտեք, թե ինչ ես պետք է, Տէր. Պարզապես տալ այն ինձ համար, հոգ տանել այն, իսկ ես կենտրոնանալ իմ սեփական շահերի: «Ոչ միայն այս ծուլություն, դա հպարտություն, բուժման Աստծուն նման է ծառայի, որի դերն է ապահովել այն, ինչ ես պետք է. Մենք մոռանում, որ նա Աստված է. Իհարկե, Աստված մեծահոգի եւ սիրող, պատրաստ է տալ մեզ, որ ամեն ինչ լավ է մեզ համար. բայց նա դեռ Աստված, եւ նա արժանի է մեր հարգանքին, երկրպագություն, եւ հատկապես մեր երախտագիտությունը:
Տերողորմյա կապը այս Ավետարանի ընթերցմամբ հինգերորդ Փառահեղ Mystery – ի Մերիի Coronation, ինչպես երկնքի թագուհուն. Ավանդաբար, մայրը մի թագավորի տեղի ունեցավ ահռելի հեղինակությունը, քանի որ այն ժամանակ, երբ թագավորը կարող է ունենալ մի քանի կանանց, նա միայն մեկ մորը: Թագավորի մայրը կոչվում է gebira: Այն իմաստ ունի, ապա, որ Քրիստոսը, լինելով երկնքի թագավոր, պետք է թագադրել նրա մայրը, Մարիամը, ինչպես նաեւ Queen երկնքից.

Գլխավոր պարտականությունն է gebira էր որպես միջնորդ հանդես գալ եւ խոսել անունից թագավորի. Երբ մենք աղոթում ենք, որ տերողորմյա, մենք ընդունում ենք Մարիամին, քանի որ մեր միջնորդ մեր կարիքների մասին եւ մտադրությունների իր որդուն, Հիսուս Քրիստոսի: Բայց նա կարող է ավելի լավ միջնորդ է մեր անունից, երբ մենք գիտակցաբար եւ խոնարհաբար նրան եւ խնդրել իր օգնության աղոթքի:

Պսակված Մադոննան, Rokitno, Լեհաստան, 1671
Պսակված Մադոննան, Rokitno, Լեհաստանը, 1671 (Լուսանկարը Կրեդիտ: Վիքիփեդիա)
Մտածեք, Մարիամի նման է բժշկի, եւ ձեզ են հիվանդին. Mary այստեղ է օգնել ձեզ, եւ նա չի կարող անել այն, ինչ նա կարող է բուժել հիվանդությունը մեղքի եւ բերել ձեզ մեջ Աստծո շնորհով. Սակայն, նա կլինի ավելի լավը, կարող է օգնել ձեզ, եթե դուք են անկեղծ եւ ազնիվ նրա հետ խոնարհաբար, նշելով ձեր կարիքները աղոթքով. Որ ավելի լավ հիվանդը դուք, այնքան ավելի արդյունավետ Mary կարող է լինել իր դերը որպես ձեր Queen երկնքից. Երբ դուք կարող եք ձեւակերպել ձեր մտադրությունները աղոթքով, ապա դուք կկարողանաք հասկանալ, թե ինչպես է Աստված պատասխանում է Ձեր հարցման.

Եթե դուք գիտեք թե ինչ է պատահել հոգեպես, խոսել up! Որովհետեւ, եթե չի կարող ձեւավորել խնդրանքը ձեր գլխին, ինչպես եք ճանաչի երկնային պատասխանը:

Առնչվող հոդվածներ
Անում Երբ Wrong ընդունելի է

Տերողորմյա է մի միջոց, ոչ թե վերջ

The One համրիչ Հեբիթ դուք պետք է սկսել հիմա
Արորդիների Tags: հինգերորդը փառահեղ առեղծված, Ավետարան, մտադրությունները, հիսուս, մլն դոլարը երեխան, աղոթքը, Ռեգնում Christi, տերողորմյա, համրիչ աղոթքը
Հեղինակ Brent
Փակցվել է Հոկտեմբեր 10, 2016 թ.
Կատեգորիաներ Հինգերորդ Փառավոր Mystery, Ավետարան, համրիչ աղոթքը
Tags հինգերորդը փառահեղ առեղծված, Ավետարան, մտադրությունները, հիսուս, մլն դոլարը երեխան, աղոթքը, Ռեգնում Christi, տերողորմյա, համրիչ աղոթքը
Հաղորդագրություն նավարկություն
ՆԱԽՈՐԴ
Անցած գրառումը: Free համրիչ Ebook Giveaway!
ԷՋԵՐ

Իմ մասին
Գրքի Պատվերներ
Կապ ինձ
Մտադրությունների / Մտորումներ
Փառավոր Mysteries
Ուրախ Mysteries
Լուսավոր Mysteries
Ցավալին Mysteries
Հուշում Jar
Videos
FREE Ebook!

 

200 մտադրությունները պահել ձեր տերողորմյա աղոթքները կենտրոնացած:
Արդեն վաճառքում են!

Բարելավել Ձեր աղոթքի կյանքը եւ աջակցել այս կայքը: Գնել հիմա Amazon.
PRAY տերողորմյա ՕՆԼԱՅՆ

Միանալ մի անժամկետ տերողորմյա այլոց հետ ամբողջ աշխարհում: Արի աղոթում տերողորմյա!
Փնտրել:
Որոնել …
ՈՐՈՆՈՒՄ
ՎԵՐՋԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

Խոսել! – Ինչ տերողորմյա Աղոթք սովորեցնում է մեզ Հայտարարելով մտադրությունները
Ազատ տերողորմյա Ebook Giveaway!
Պարտավորվելով ինքներս Հաղթանակի Հոկտեմբերի, եւ Տօն է համրիչ
Ինչ է տերողորմյա Աղոթքը մեզ սովորեցնում է, որ փրկող զորությունը Բարեգործություն
Ինչպես տերողորմյա Աղոթքը սովորեցնում է մեզ Զանազանության
ԱՐԽԻՎՆԵՐԸ

արխիվ
RosaryMeds Հպարտությամբ սնուցվում WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip to content
RosaryMeds
Joyful Mysteries
Luminous Mysteries
kədərli Mysteries
Glorious Mysteries
Mənim haqqımda
Yadda əlaqə
RosaryMeds
Danışmaq! – Rosary Prayer niyyətləri ifadə edən Haqqımızda öyrədir

million_dollar_baby_praying
növbəti onun yataq Client Eastwood xarakteri namaz kneels Million Dollar Baby erkən səhnələri biri yadınızdadırmı? O dərəcədə Boy, necə tez-tez edirəm ki, əhval-ruhiyyəni aid bilər “”Lord, siz özümü təkrar Mən heç istifadə var. Mən istəyirəm nə”” bir şey deyir? Mən bəzən Allah mənim niyyətlərini və ehtiyaclarını özümü nə namaz onlara hazırlanması həyata keçməsi daha yaxşı bilir mütləq hər şeyi bilir ki, özümə mi? Gospel 10/6/16 ünvanları bu dilemma oxu.

Son Cümə axşamı Gospel oxu Luke bu məşhur ayə daxildir:

“”Mən xahiş sizə və siz alacaqsınız; axtarmaq və siz tapa bilərsiniz; döymək və qapı açılacaq. xahiş hər kəs üçün, qəbul edir; və çalışır bir tapır; və knocks bir qapı açılacaq. “”
biz açıq-aydın dua vasitəsilə kömək üçün Allaha sorma qürur günaha düşmək necə haqqında bu Gospel oxu danışıqlar Regnum Christi web düşüncə. Onların web From:

Mən nə lazımdır üçün sorma, mən qulum Allaha Treat: biz gözləyirik zaman Allah ona və özümüzü heç bir şey bizim xilas bütün yükünü yerləşdirilməsi deyil, soruşmadan bizə lazım olan bütün vermək? biz tənbəl olan bir mənada deyil? “”Mən Rəbb lazım bilirik. Just Mən öz maraqları diqqət isə, ona qayğı, mənə ver “”. Yalnız bu tənbəllik edir, onun rolu mən lazım nə təmin etmək üçün bir qulluqçusu kimi Allah müalicə, fəxr edir. Biz o Allahdır unutmayın. Əlbəttə Allah bizə bizim üçün yaxşı hər şeyi verməyə səxavətli və sevən, istəyir; lakin bizim təşəkkür o, hələ də Allahdır, o, bizim hörmət, sitayiş haqq və xüsusilə.
bu İncil oxu təsbeh əlaqə Fifth Glorious Mystery edir – Heaven Queen kimi Mary Coronation. bir padşah çox arvadları ola bilər isə, o, yalnız bir ana var, çünki Ənənəvi olaraq, padşah anası böyük nüfuzunu keçirilib. Padşahın anası gebira kimi sövq edildi. Bu Məsih Heaven kralı olan Heaven Queen anasını Mary coronate ki, sonra əhəmiyyət kəsb edir.

gebira baş məsuliyyət vasitəçi kimi çıxış və padşahın adından danışmaq idi. biz təsbeh dua zaman, biz onun oğlu İsa Məsih bizim ehtiyacları və niyyətlərini bizim vasitəçi kimi Mary etiraf. biz şüurlu və acizanə onun gəlib namaz onun yardım üçün xahiş zaman o daha yaxşı adından vasitəçilik edə bilər.

Crowned Madonna, Rokitno, Polşa, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Polşa, 1671 (Şəkil kredit: Vikipediya)
bir həkim kimi Məryəm düşünün və siz xəstə var. Mary sizə yardım etmək üçün burada və o günah xəstəlik müalicə və Allahın lütfü altına gətirmək üçün nə o bilər edəcəyik. Lakin, o acizanə dua ehtiyaclarını ifadə edərək açıq və onunla dürüst, əgər sizə yardım etmək üçün daha yaxşı olacaq. Siz xəstə daha yaxşı, daha səmərəli Mary Heaven sizin Queen kimi onun rolu ola bilər. Siz namaz niyyətlərini ifadə edə bilər zaman Allah sizin cavab necə anlamaq olacaq.

nə ails bilirsinizsə mənəvi, danışmaq! Siz səmavi cavab tanımaq necə, sizin baş sorğu təşkil edə bilməz, əgər çünki?

əlaqəli məqalələr
Səhv məqbul zaman sağ Doing

Rosary vasitəsi də sonu var

İndi başlamaq lazımdır One Rosary Habit
Technorati Tags: beşinci şərəfli sirr, İncil, niyyətlər, jesus milyon dollar körpə, namaz, Regnum Christi təsbeh, təsbeh dua
Müəllif Brent
, 2016 oktyabrın 10-Göndərilib
Kateqoriyalar Fifth Glorious Mystery, İncil, təsbeh dua
Tags beşinci şərəfli sirr, İncil, niyyətlər, jesus milyon dollar körpə, namaz, Regnum Christi təsbeh, təsbeh dua
Post navigation
ƏVVƏLKİ
Previous post: Free Rosary Ebook Giveaway!
PAGES

Mənim haqqımda
Book Orders
Yadda əlaqə
Intentions / Meditations
Glorious Mysteries
Joyful Mysteries
Luminous Mysteries
kədərli Mysteries
Tip Jar
Video
Pulsuz ebook!

 

Sizin təsbeh namazı saxlamaq üçün 200 niyyətləri diqqət.
NOW SATILIR!

namaz həyat təkmilləşdirilməsi və Bu veb dəstəkləyir. Amazon indi al.
ROSARY ONLINE PRAY

dünyada başqaları ilə bir əbədi təsbeh buyurun. təsbeh dua Hadi!
Axtarmaq:
Axtarış …
AXTAR
Son göndəriş

Danışmaq! – Rosary Prayer niyyətləri ifadə edən Haqqımızda öyrədir
Pulsuz Rosary Ebook Giveaway!
Qələbə özümüzü törətməkdə: Oktyabr və Rosary Bayramı
Nə Rosary dua Xeyriyyə redemptive Power bizə öyrədir
Necə Rosary dua idrak Haqqımızda dərslər
ARXİV

arxiv
RosaryMeds Qürurla powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Eduki nagusira joan
RosaryMeds
Alaia Misterios
Argi Misterios
Sorrowful Misterios
Glorious Misterios
Niri buruz
Nirekin harremanetan jartzeko
RosaryMeds
Speak Up! – Zer Errosarioko Prayer irakasten digu asmoak adieraziz buruz

million_dollar_baby_praying
Ez du Million Dollar Baby non Bezeroa Eastwooden pertsonaia otoitzean belauniko goiz eszena bat gogoratzen duzu bere ohe ondoan? neurrian, “”Jauna, badakizu zer nahi dut, ez dago nire buruari errepikatuz me erabiltzeko da.”” Boy, zenbatetan dezake erlazionatzeko sentimendu hori behar dut zerbait esaten al du? Batzuetan neure buruari uste dut Jainkoak daki dena eta betiko daki nire asmo eta nire beharrak hobeto baino neure burua, beraz, zergatik horiek formulatzeko otoitzean iharduera bidez joan? Gospel 10/6/16 helbideak dilema hau irakurtzean.

Joan den ostegunean Gospel irakurketa barne Luke from popular bertso hau:

“”Eta esango dut, eskatu eta jasoko duzu; bilatu eta aurkituko duzue; kolpatu eta atea nahi irekiko da. guztioi galdetzen For, jasotzen; eta nor dabila, aurkitzen du; eta nor kolpeak, atea ireki egingo da. “”
The Regnum Christi web hau Ebanjelioaren irakurketa nola erori harrotasuna denean ez esplizituki eskatu dugu Jainkoaren laguntza otoitz bidez bekatua sartu dugu buruz hitz egiten du gogoeta. bere web From:

Noiz ez dut Zer behar dut eskatu, Jainkoa tratatu dut nire funtzionario gisa: Noiz espero dugu Jainkoa gurekin behar dugun guztia emateko eskatu gabe, ez dugu gure salbamena zama osoa jarriz zion eta geure on ezer? Ez ote dugu zentzu bat alferrak ere? “”Zer behar dut Jauna ezagutzen duzu. Just eman dit, zaindu da, nire interes propioa ardatz nuen bitartean. “”Ez bakarrik nagikeriaren hau da, harrotasuna da, Jainkoaren tratatzeko funtzionario bat eta bere eginkizuna da edozein dela ere behar dut eskaintzeko bezala. ahaztu dugu Jainkoa da. Zalantzarik Jainkoa eskuzabala eta maitekorra, prest da guretzat hori da guretzat ona dena emateko; baina Jainkoa da oraindik, eta gure begirunea, Adorazioa merezi zuen, eta, batez ere, gure esker ona.
Mariaren Koroatzea Zeruko erregina bezala – errosario Gospel irakurketa honetarako konexioa Bosgarren Glorious Misterioa da. Tradizionalki, errege baten amak ospatu izugarria prestigioa delako errege bat anitz emazteak izan daiteke, berriz, ama bat besterik ez du. Erregearen ama aipatzen zen gebira gisa. Zentzuzkoa da, ondoren, hori Kristo, Zeruko Erregeak izanik, bere ama Maria coronate litzateke Zeruko erregina bezala.

gebira erantzukizunpekoak Buruzagi izateko bitartekari jardutea eta erregearen izenean hitz egiten zen. Noiz arrosarioa otoitz dugu, Mary aitortzen dugu gure gure beharrak eta asmoak bere semea, Jesus Kristo bitartekari gisa. Baina berak hobeto gure izenean bitartekari lana ahal denean kontzienteki eta apalki dugu bere etorri eta bere otoitzean laguntza eskatu.

Koroatu Madonna, Rokitno, Polonia, 1671
Koroatu Madonna, Rokitno, Polonia, 1671 (Photo kreditu: Wikipedia)
Mary Pentsa mediku bat bezala, eta zauden gaixoari. Mary hemen laguntzeko eta edozein dela ere ezin zuen egin sin gaixotasuna sendatzeko eta ekarri Jainkoaren grazia sartu beharko zuen. Hala ere, hobeto gai zara forthright eta berarekin zintzo apalki zure beharrak adieraziz otoitzean arabera baduzu laguntzeko izango zuela. Hobeto gaixoaren zara, eta eraginkorragoak Mary bere zure Zeruko erregina gisa rola izan daiteke. Noiz zure asmoak otoitzean formulatu ahal izango duzu, ondoren, nola Jainkoa, zure eskaerari erantzuten ulertu ahal izango duzu.

badakizu zer ails baduzu espiritualki, hitz egiten hasi da! Zeren eta, ez baduzu, zure burua eskaera osatzeko, nola egingo zeruko erantzuna ezagutzen duzu?

Gaiarekin lotutako artikuluak
Eskuin eginez Noiz okerra Nahikoa da

Rosario moduak bat, Not End da

The One Errosarioko Habit Orain abiarazi behar duzu
Technorati Tags: bosgarren gloriosa misterio, Gospel, asmoak, jesus, milioi dolarrak haurra, otoitz, regnum christi, errosario, arrosarioa otoitz
Egilea Brent
Posted on Urria 10, 2016
Kategoriak Bosgarren Glorious Mystery, gospel, arrosarioa otoitz
Tags bosgarren gloriosa misterio, Gospel, asmoak, jesus, milioi dolarrak haurra, otoitz, regnum christi, errosario, arrosarioa otoitz
Post nabigazioa
AURREKO
Aurreko mezua: Free Ebook Errosarioko Giveaway!
PAGES

Niri buruz
Book Eskariak
Nirekin harremanetan jartzeko
Asmo / Meditations
Glorious Misterios
Alaia Misterios
Argi Misterios
Sorrowful Misterios
Aholkua Jar
Bideoak
Free Ebook!

 

200 asmo zure errosario otoitzak mantentzeko konpromisoa.
Salgai!

Zure otoitz bizitza hobetzea eta webgune honetan onartzen. Erosi orain Amazon on.
PRAY Rosario ONLINE

Mundu osoko beste batzuekin batera arrosarioa iraunkorrean egin. Zatoz otoitz arrosarioa!
Bilatu:
Search …
SEARCH
azken sarreretan

Speak Up! – Zer Errosarioko Prayer irakasten digu asmoak adieraziz buruz
Free Ebook Errosarioko Giveaway!
Konpromisoa Victory: urriaren eta Errosarioko jaiak
Zer Errosarioko Prayer irakasten digu askatzailean Karitateko Power buruz
Nola Errosarioko Prayer irakasten digu Ulertu buruz
ARTXIBOAK

Artxiboak
RosaryMeds Harro powered WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Перайсці да змесціва
RosaryMeds
радасныя таямніцы
святлівага Mysteries
балесныя таямніцы
слаўнай Таямніцы
Пра мяне
Звязацца са мной
RosaryMeds
Выказвацца! – Што Ружанца Малітва вучыць нас Заявіўшы Намеры

million_dollar_baby_praying
Вы памятаеце, адзін з ранніх сцэн у Million Dollar Baby, дзе персанаж Client Іствуда стаіць на каленях у малітве побач з яго ложкам? Ён кажа, што нешта ў той меры, “”Госпадзе, ты ведаеш, што я хачу, няма ніякага сэнсу ўва мне паўтараюся.”” Хлопчык, як часта я магу ставіцца да гэтага настрою? Я часам думаю пра сябе, што Бог ведае ўсё, і, безумоўна, ведае мае намеры і мае патрэбы лепш, чым я, дык чаму б прайсці праз ажыццяўленне фармуляваць іх у малітве? Чытанне Евангелля ад 10/6/16 вырашае гэтую дылему.

Эвангельскае чытанне ў мінулы чацвер уключыў гэты папулярны верш з Лукі:

“”І я кажу вам, прасеце і атрымаеце; шукаць і вы знойдзеце; стукайцеся, і дзверы будуць адчыненыя для вас. Для ўсіх, хто просіць, атрымлівае; і той, хто шукае, знаходзіць; і да таго, хто стукаецца, будзе адкрыта дзверы “”.
медытацыя на вэб-сайце Regnum Christi на гэтым Евангеллі чытання кажа пра тое, як мы ўпадаем у грэх гонару, калі мы відавочна не прасіць Бога аб дапамозе праз малітву. З іх сайта:

Калі я не пытаюся, што мне трэба, я стаўлюся да Бога як раб Мой: калі мы чакаем, каб Бог даў усім нам трэба нам, не пытаючыся, мы не размяшчаючы ўвесь цяжар нашага выратавання на яго і нічога пра сябе? Хіба мы не ў сэнсе ляноты? “”Вы ведаеце, што мне трэба, Госпадзе. Проста дайце мне яго, клапаціцца пра яго, у той час як я засяродзіцца на сваіх уласных інтарэсах. “”Мала таго, што гэта лянота, гэта гонар, разглядаючы Бога як слуга, чыя роля заключаецца ў забеспячэнні, што мне трэба. Мы забываем, што ён ёсць Бог. Вядома, Бог шчодры і любіць, гатовы даць нам усё, што добра для нас; але ён па-ранейшаму Бог, і ён заслугоўвае нашай павагі, абажанне, і асабліва наша падзяка.
Ружоўнік падключэнне да гэтага чытання Евангелля з’яўляецца Пятая Слаўная Таямніца – Марыі Каранацыя, як Царыцы Нябеснай. Традыцыйна, маці караля правёў велічэзным аўтарытэтам, таму што ў той час як кароль можа мець некалькі жонак, у яго толькі адна маці. Маці караля была перададзена як gebira. Гэта мае сэнс, тое, што Хрыстос, будучы Цара Нябеснага, будзе каранаваць сваю маці Марыю, як Царыцы Нябеснай.

Галоўнай абавязкам gebira быў выступаць у якасці пасярэдніка і выступаць ад імя караля. Калі мы молімся ружоўнік, мы прызнаем Марыю як наш пасярэднік нашых патрэбаў і намераў да свайго сына, Ісуса Хрыста. Але яна можа лепш апасродкавана ад нашага імя, калі мы свядома і пакорліва прыходзіць да яе і папрасіць яе аб дапамозе ў малітве.

Вянчае Мадонна, Rokitno, Польшча, 1671
Вянчае Мадонна, Rokitno, Польшча, 1671 (Фота: Вікіпэдыя)
Падумайце пра Марыю, як лекар, і вы пацыент. Мэры тут, каб дапамагчы вам, і яна будзе рабіць усё, што яна можа, каб вылечыць хваробу граху і прывесці вас у Божую ласку. Тым не менш, яна будзе лепш у стане дапамагчы вам, калі вы прамалінейны і сумленны з ёй пакорліва паказаўшы вашыя патрэбы ў малітве. Чым лепш вы пацыент, тым больш эфектыўнай Мэры можа быць у сваёй ролі вашай Царыцы Нябеснай. Калі вы можаце сфармуляваць свае намеры ў малітве, то вы будзеце ў стане зразумець, як Бог адказвае на запыт.

Калі вы ведаеце, што непакоіць вас духоўна, казаць! Таму што, калі не можа сфармаваць запыт у вашай галаве, як вы распазнаць нябесны адказ?

артыкулы па тэме
Як правільна Калі Няправільна прымальна

Ружоўнік з’яўляецца сродкам, а не канец

Адзін Ружанец Звычка Вы павінны пачаць зараз
Біркі Technorati: пятая слаўная таямніца, Евангелле, намеры, Ісус, мільён долараў дзіцяці, малітва, ІА REGNUM Christi, ружанец, ружанец малітвы
аўтар Brent
Апублікавана 10 кастрычніка 2016 года
Катэгорыі Пятая Слаўная таямніца, Евангелле, малітва Ружанца
Тэгі пяты слаўная таямніца, Евангелле, намеры, Ісус, мільён долараў дзіцяці, малітва, ІА REGNUM Christi, ружанец, ружанец малітвы
паведамленне навігацыі
назад
Папярэдні запіс: Free Ружанец Электронная кніга Танная распродаж!
СТАР

Пра мяне
кніга заявак
Звязацца са мной
Намеры / Медытацыі
слаўнай Таямніцы
радасныя таямніцы
святлівага Mysteries
балесныя таямніцы
Савет Jar
відэа
Бясплатная электронная кніга!

 

200 намеры трымаць вашыя ружанец малітвы сканцэнтраваны.
Ўжо ў продажы!

Палепшыць вашу малітоўнае жыццё і падтрымліваць гэты сайт. Купіць зараз на Amazon.
ружоўнік ONLINE

Рэгістрацыя ў бясконцым ружанец з іншымі людзьмі па ўсім свеце. Прыходзьце маліцца ружанец!
пошук:
Пошук …
ПОШУК
апошнія пасты

Выказвацца! – Што Ружанца Малітва вучыць нас Заявіўшы Намеры
Бясплатная электронная кніга Ружанец Танная распродаж!
Абавязваючыся Перамогі: кастрычнік і свята Ружанца
Што Ружанец малітва вучыць нас аб збаўчай моцы міласэрнасці
Як Ружанца Малітва вучыць нас аб адрозніванні
АРХІВЫ

архіў
RosaryMeds Сайт працуе на WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

এড়িয়ে যাও কন্টেন্ট
RosaryMeds
আনন্দ রহস্য
ভাস্বর রহস্য
দু: খিত রহস্য
প্রসিদ্ধ রহস্য
আমার সম্পর্কে
আমার সাথে যোগাযোগ কর
RosaryMeds
বলতে থাক! – কি জপমালা প্রার্থনা আমাদের শিক্ষা উদ্দেশ্য উল্লেখ সম্পর্কে

million_dollar_baby_praying
আপনি তার বিছানার পাশে মিলিয়ন ডলার বেবি যেখানে ক্লায়েন্ট ইস্টউডের পরিচালিত অক্ষর প্রার্থনায় মোহন তাড়াতাড়ি দৃশ্যগুলো এক মনে আছে? তিনি ব্যাপ্তি, “”প্রভু, আপনি কি জানেন, আমি কি চাই, সেখানে আমাকে কোন ব্যবহার নিজেকে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে.”” বয়, কিভাবে প্রায়ই আমি যে অনুভূতি কহা করতে পারেন কিছু বলছেন? আমি মাঝে মাঝে নিজেকে মনে করে যে, আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং স্পষ্টভাবে আমার উদ্দেশ্য এবং আমার চাহিদা বেশী ভালো নিজেকে কেন তাদের প্রার্থনায় প্রণয়নের ব্যায়াম দিয়ে যেতে জানে? গসপেল 10/6/16 ঠিকানাগুলি এই উভয়সঙ্কট থেকে পড়া.

গত বৃহস্পতিবারের গসপেল পাঠ লূক থেকে এই জনপ্রিয় শ্লোক অন্তর্ভুক্ত:

“”আমি তোমাদের সত্যি বলছি, জিজ্ঞাসা এবং তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ এবং আপনি পাবেন; কোপ এবং দরজা তোমার জন্য খোলা হবে. সবাই কে জিজ্ঞেস জন্য, পায়; আর যে ব্যক্তি অন্যকে কামনা পায়; আর যে ব্যক্তি knocks থেকে, দরজা খোলা হবে. “”
সম্পর্কে আমরা কিভাবে অহংকার যখন আমরা স্পষ্টভাবে প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্যের জন্য ঈশ্বর জিজ্ঞাসা না পাপে পতিত এই গসপেল পাঠ আলোচনায় Regnum ক্রিস্টি ওয়েবসাইটের ধ্যান. তাদের ওয়েবসাইট থেকে:

আমি যখন আমার কি প্রয়োজন জন্য জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি আমার দাস হিসাবে ঈশ্বরের আচরণ যখন আমরা আশা আমাদের সব আমরা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা ছাড়া দিতে ঈশ্বর, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও নিজেদের ওপর কিছুই আমাদের পরিত্রাণের সম্পূর্ণ ভার স্থাপন করা হয় না? আমরা একটা ধারনা অলস হচ্ছে, তাই না? “”আমি যা প্রয়োজন, পালনকর্তা জানেন. শুধু, এটা আমাকে দিতে এটি যত্ন নিতে, আমি যখন আমার নিজের আগ্রহের উপর ফোকাস. “”শুধু, এই আলস্য এটা অহংকার, একটি দাস যার ভূমিকা প্রদান যাই হোক না কেন আমি প্রয়োজন মতো ঈশ্বর চিকিত্সা. আমরা ভুলে যাই সে ঈশ্বর. অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে সবকিছু যে আমাদের জন্য ভালো দিতে উদার ভালোবাসাময়, ইচ্ছুক; কিন্তু তিনি এখনও ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের সম্মান, শ্রদ্ধানিবেদন দাবী, এবং বিশেষ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা.
স্বর্গের রানী হিসেবে মরিয়মের করোনেশন – এই গসপেল পড়ার জপ সংযোগ পঞ্চম প্রসিদ্ধ রহস্য. প্রথাগতভাবে, রাজার মা অসাধারণ মর্যাদা অনুষ্ঠিত কারণ একজন রাজা একাধিক স্ত্রীদের থাকতে পারে যখন, তিনি শুধুমাত্র একজন মা হয়েছে. রাজার মা gebira হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে. এটা তারপর জ্ঞান করে তোলে যে, খ্রিস্ট, স্বর্গের রাজা হচ্ছে, তাঁর মা মরিয়মকে স্বর্গের রানী হিসেবে অভিষেক হবে.

gebira প্রধান দায়িত্ব মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে এবং রাজার পক্ষে কথা বলার ছিল. আমরা জপ প্রার্থনা করি, তখন আমরা আমাদের চাহিদা এবং তার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মরিয়ম স্বীকার. কিন্তু তিনি ভাল আমাদের পক্ষ থেকে মধ্যস্থতা যখন আমরা সচেতনভাবে এবং বিনীতভাবে তার কাছে এসে প্রার্থনায় তার সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন.

সম্মানিত ম্যাডোনা, Rokitno, পোল্যান্ড, 1671
সম্মানিত ম্যাডোনা, Rokitno, পোল্যান্ড, 1671 (ছবি কৃতজ্ঞতা: উইকিপিডিয়া)
একজন ডাক্তার মত মরিয়মের চিন্তা করুন এবং আপনি সবর. মেরি আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে হয় এবং সে যাই হোক না কেন তিনি করতে পারেন পাপের অসুস্থতা নিরাময় এবং আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের আওতায় আনার চেষ্টা করতে হবে. যাইহোক, সে ভাল আপনাকে সাহায্য করার জন্য যদি আপনি স্পষ্টাস্পষ্টি এবং প্রার্থনায় নম্রভাবে আপনার চাহিদা জানায় তার সাথে সৎ হয় সক্ষম হবে. ভাল রোগীর আপনি হয়, আরো কার্যকর মেরি স্বর্গের আপনার রানী হিসেবে তার ভূমিকা হতে পারে. আপনি প্রার্থনা আপনার উদ্দেশ্য প্রণয়ন করতে পারেন যখন তখন আপনি বুঝতে কিভাবে ঈশ্বর আপনার অনুরোধ সাড়া সক্ষম হবে.

আপনি কি হল জানেন তাহলে আপনি আধ্যাত্মিক, কথা বলার! কারণ যদি আপনার মাথায় অনুরোধ গঠন করতে পারবে না, কিভাবে আপনি স্বর্গীয় প্রতিক্রিয়া চিনবে?

সম্পরকিত প্রবন্ধ
ডান করছেন যখন ভুল গ্রহণযোগ্য

জপমালা একটি উপায়, ফুরানোর নয়

এক জপ অভ্যাস আপনি এখন শুরু করতে হবে
মন্তব্য ট্যাগ্স: পঞ্চম মহিমান্বিত রহস্য, গসপেল, উদ্দেশ্য, যীশু, ধনীর দুলাল, প্রার্থনা, regnum Christi, জপ, জপ প্রার্থনা
লেখক ব্রেন্ট
10 অক্টোবর, 2016 তে পোস্ট করা
বিভাগ পঞ্চম প্রসিদ্ধ রহস্য, গসপেল, জপ প্রার্থনা
ট্যাগ্স পঞ্চম মহিমান্বিত রহস্য, গসপেল, উদ্দেশ্য, যীশু, ধনীর দুলাল, প্রার্থনা, regnum Christi, জপ, জপ প্রার্থনা
পোস্ট পরিভ্রমন
আগে
আগের পোস্ট: ফ্রি জপমালা বাংলাদেশের Giveaway!
পেজ

আমার সম্পর্কে
বইয়ের আদেশ
আমার সাথে যোগাযোগ কর
উদ্দেশ্য / মেডিটেশন
প্রসিদ্ধ রহস্য
আনন্দ রহস্য
ভাস্বর রহস্য
দু: খিত রহস্য
টিপ বয়াম
ভিডিও
বিনামূল্যে ইসলাম!

 

200 উদ্দেশ্য আপনার জপ প্রার্থনা রাখা নিবদ্ধ.
এখন বিক্রি!

আপনার প্রার্থনা জীবন উন্নত এবং এই ওয়েবসাইট সমর্থন. এখন তা কিনতে হরতাল.
প্রার্থনা জপ অনলাইন

বিশ্বজুড়ে অন্যদের সঙ্গে একটি চিরস্থায়ী জপ যোগদান. জপ প্রার্থনা আসা!
সন্ধান করা:
অনুসন্ধান …
অনুসন্ধান
সাম্প্রতিক পোস্ট

বলতে থাক! – কি জপমালা প্রার্থনা আমাদের শিক্ষা উদ্দেশ্য উল্লেখ সম্পর্কে
ফ্রি জপমালা বাংলাদেশের Giveaway!
জিত নিজেদের লিপ্ত: অক্টোবর এবং জপমালা ফিস্ট
কি জপমালা প্রার্থনা সম্পর্কে চ্যারিটি মুক্তির পাওয়ার আমাদের শিক্ষা
কিভাবে জপমালা প্রার্থনা আমাদের শিক্ষা বিচক্ষণতা সম্পর্কে
আর্কাইভ

নথিপত্র
RosaryMeds সদম্ভে দ্বারা চালিত ওয়ার্ডপ্রেস

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Preskoči na sadržaj
RosaryMeds
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
The Sorrowful Mysteries
The Glorious Mysteries
O meni
Kontaktiraj me
RosaryMeds
Progovoriti! – Šta Rosary Molitva nas uči O Navodeći Intentions

million_dollar_baby_praying
Da li se jedan od prvih scena u Million Dollar Baby, gdje klijent Eastwood lik kleči u molitvi pored njegovog kreveta? On kaže nešto u mjeri u kojoj, “”Gospode, ti znaš šta ja želim, nema svrhe u meni ponavljam.”” Dečko, koliko često mogu odnositi na to raspoloženje? Ponekad pomislim da Bog zna sve i definitivno zna moje namjere i moje potrebe bolje od mene pa zašto proći kroz ostvarivanje ih formuliše u molitvi? Evanđelje čitanje iz 10/6/16 adresama ovu dilemu.

Gospel čitanje od prošlog četvrtka uključen popularni stih iz Luke:

“”A ja vam kažem, pitam, a vi ćete dobiti; tražiti i naći ćete; pokucati i na vrata će biti otvorena za vas. Za sve one koji pita, prima; i onaj koji traži, nalazi; i da onaj koji kuca, vrata će se otvoriti. “”
U Regnum Christi web-meditacija na ovom Gospel čitanju govori o tome kako ćemo pasti u grijeh ponosa kad izričito ne pitaj Boga za pomoć kroz molitvu. Od njihove web stranice:

Kad ne Pitajte za ono što mi treba, ja Priuštite Boga kao moj sluga: kada očekujemo od Boga da nas sve što nam treba dati bez pitanja, mi ne stavlja sav teret našeg spasenja na njega i ništa na sebi? Zar nismo u smislu biti lijen? “”Znaš šta mi treba, Gospode. Samo mi ga daj, pobrinuti za to, dok sam se fokusirati na svoje interese. “”Ne samo da je to lijenost, to je ponos, tretirajući Bog kao sluga čija je uloga da pružaju sve što je potrebno. Zaboravljamo da je Bog. Svakako je Bog velikodušan i pun ljubavi, spreman da nam da sve što je dobro za nas; ali on je i dalje Bog, i on zaslužuje naše poštovanje, obožavanje, a posebno naša zahvalnost.
Rozarija veze sa ovim Gospel čitanje je peti Glorious Mystery – Marije Coronation kao Kraljica Neba. Tradicionalno, majka kralja održan ogroman prestiž, jer dok je kralj može imati više žena, on ima samo jednu majku. Kralj majka je nazivaju gebira. Ima smisla onda da Krist, kao King of Heaven, će krunisati njegova majka Marija kao Kraljica Neba.

Šef odgovornost gebira je da djeluje kao posrednik i govoriti u ime kralja. Kada se molimo na brojanice, priznajemo Mary kao naš posrednik za naše potrebe i namere da se njen sin, Isusa Hrista. Ali ona može bolje posredovati u naše ime kada smo svjesno i ponizno doći do nje i pitati za njenu pomoć u molitvi.

Crowned Madonna, Rokitno, Poljska 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Poljska 1671 (Foto: Wikipedia)
Razmišljajte o Mary kao doktor i ti si pacijent. Marija je tu da vam pomogne i ona će učiniti sve što može da leči bolest greha i dovesti vas u Božju milost. Međutim, ona će biti bolje u mogućnosti da vam pomoći ako ste iskreni i pošteni s njom po ponizno navodeći vaše potrebe u molitvi. Što bolje pacijenta ste, efikasnije Marije može biti u svojoj ulozi kao Kraljica Neba. Kada možete formulirati svojim namjerama u molitvi onda ćete biti u mogućnosti da shvate kako Bog odgovara na vaš zahtjev.

Ako znate šta muči ste duhovno, progovori! Jer ako ne mogu formirati zahtjev u glavi, kako ćete prepoznati nebeski odgovor?

Povezani članci
Doing Right Kada Wrong je prihvatljivo

Rozarija je sredstvo, a ne cilj

The One Rosary Habit morate početi odmah
Technorati Tags: peta slavna misterija, Gospel, namjere, Isuse, miliona dolara za bebe, molitva, Regnum Christi, brojanica, brojanice molitvu
Autor Brent
Objavljeno 10. oktobra 2016
Kategorije Peti Glorious Mystery, gospel, brojanica molitvu
Oznake peti slavne misterija, Gospel, namjere, Isuse, miliona dolara za bebe, molitva, Regnum Christi, brojanica, brojanice molitvu
Post navigacija
PRETHODNA
Prethodni post: Free Rosary Ebook nagradna igra!
STRANICE

O meni
knjiga naloga
Kontaktiraj me
Intentions / Meditacije
The Glorious Mysteries
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
The Sorrowful Mysteries
Savjet Jar
Video
Free Ebook!

 

200 namjerama da zadrži svoj brojanica molitve fokusiran.
U prodaji!

Preciznije molitve život i podršku ovoj web stranici. Kupi sada na Amazonu.
Moliti ROSARY ONLINE

Pridružite u stalnom brojanice sa drugima širom svijeta. Hajde moli molitvu!
Traži:
Traži …
TRAŽI
Recent Posts

Progovoriti! – Šta Rosary Molitva nas uči O Navodeći Intentions
Besplatno Rosary Ebook nagradna igra!
Počinio da ćemo Victory: oktobru i praznik od Rozarija
Ono što Rosary Molitva nas uči o Redemptive Power of Charity
Kako Rosary Molitva nas uči O Discernment
arhiva

arhiva
RosaryMeds Ponosno powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Напред към съдържание
RosaryMeds
Радостното мистерии
Светлинният мистерии
Скръбната мистерии
Славното мистерии
За мен
Свържи се с мен
RosaryMeds
Говори! – Какво Броеница Молитва ни учи About Заявявайки Замисълът

million_dollar_baby_praying
Спомняте ли си един от най-ранните сцени в Момиче за милион долара, където характер Client Истууд коленичи в молитва до леглото си? Той казва, че нещо до степен, “”Господи, знаеш ли какво искам, няма използване в мен се повтарям.”” Момче, колко често мога да се отнасят до това чувство? Понякога си мисля, че Бог знае всичко и определено знае моите намерения и моите нужди по-добре от себе си, така че защо да мине през упражняване на формулирането им в молитва? Евангелието четене от 10/6/16 адреси тази дилема.

Евангелие четене Миналия четвъртък включваше този популярен стих от Лука:

“”И аз ви казвам, питам и ще получите; търси и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. За всеки, който иска, получава; и този, който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори. “”
медитация Сайтът Regnum Christi относно това евангелие четене говори за това как можем да падне в грях на гордостта, когато не е изрично да помолим Бог за помощ чрез молитва. От сайта им:

Когато аз не питам за това, което трябва, аз Отнасяйте Бог като мой служител: Кога да очакваме Бог да ние всички трябва да ни даде, без да иска, не сме пускането на цялата тежест на нашето спасение за него и нищо за себе си? Не сме ли в известен смисъл са мързеливи? “”Знаеш ли какво ми трябва, Господи. Просто го даде на мен, да се грижи за него, докато аз се съсредоточи върху собствените си интереси. “”Не само това е мързел, това е гордост, лечение на Бог като слуга, чиято роля е да осигури каквото ми трябва. Ние забравяме, той е Бог. Разбира се Бог е щедър и любящ, готов да ни даде всичко, което е добро за нас; но той все още е Бог, и той заслужава нашето уважение, преклонение, и особено нашата благодарност.
Броеницата връзката към това Евангелие четене е петият Glorious Мистерията – Коронацията на Мери като кралица на небето. Традиционно, майката на цар проведе огромен престиж, защото докато един цар може да има няколко съпруги, той има само една майка. Царската майка беше по-нататък gebira. Логично е тогава, че Христос, Цар на небето, би coronate майка му Мери като кралица на небето.

Главният отговорност на gebira е да действа като посредник и да говори от името на царя. Когато се молим на броеницата, ние признаваме, Мери като наш посредник на нашите нужди и намерения към сина й, Исус Христос. Но тя може по-добре да посредничи в наша полза, когато ние съзнателно и смирено да дойде при нея и да помоли за помощ й в молитва.

Увенчан Мадона, Rokitno, Полша, 1671
Увенчан Мадона, Rokitno, Полша, 1671 (Фото кредит: Wikipedia)
Мислете за Мери като лекар и сте на пациента. Мери е тук, за да ви помогне и тя ще прави каквото тя може да излекува болестта на греха и ще ви заведе в Божията благодат. Въпреки това, тя ще бъде по-добре може да ви помогне, ако сте откровен и честен с нея, като смирено се посочва вашите нужди в молитва. Колкото по-добре на пациента и да сте, толкова по-ефективна Мария може да бъде в ролята си на вашата кралица на небето. Когато можете да формулира намеренията си в молитва, тогава ще бъде в състояние да разбере как Бог отговаря на вашата заявка.

Ако знаете какво ти е духовно, говори! Защото, ако не може да се образува по искане на главата си, как ще признае небесен отговор?

Свързани статии
Правейки прав, когато Грешен е приемливо

Броеницата е средство, а не цел

The One Броеница навик трябва да започне сега
Technorati Tags: пета славна тайна, евангелие, намерения, Исус, Момиче за милион долара, молитва, Regnum Christi, броеница, броеница молитва
Автор Brent
Публикувано на 10 октомври 2016
Категории Пето Glorious Mystery, евангелие, броеница молитва
Tags пета славна тайна, евангелие, намерения, Исус, Момиче за милион долара, молитва, Regnum Christi, броеница, броеница молитва
Мнение навигация
ПРЕДИШНА
Предишна публикация: Безплатен Броеница Ebook Подарявам!
СТРАНИЦИ

За мен
Резервация на поръчки
Свържи се с мен
Намерения / Медитации
Славното мистерии
Радостното мистерии
Светлинният мистерии
Скръбната мистерии
Tip Jar
Видео
Свободна Ebook!

 

200 намерения да поддържате броеница молитви фокусирани.
РАЗПРОДАЖБА СЕГА!

Подобряване на вашия молитвен живот и подкрепа на този сайт. Купи сега на Amazon.
МОЛЕТЕ броеницата ONLINE

Присъединете се в вечен броеница с други по целия свят. Хайде молим броеницата!
Търся:
Търсене …
ТЪРСЕНЕ
СКОРОШНИ ПУБЛИКАЦИИ

Говори! – Какво Броеница Молитва ни учи About Заявявайки Замисълът
Безплатна Броеница Ebook Подарявам!
Ангажираност ние самите да Victory: октомври и празника на Розария
Какво Броеница Молитва ни учи за изкупителното Силата на благотворителността
Как Броеница Молитва ни учи About Разпознаването
АРХИВИ

архиви
RosaryMeds Гордост, задвижвани от WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Anar al contingut
RosaryMeds
Els Misteris Gozosos
Els misteris lluminosos
Els misteris dolorosos
Els Misteris Gloriosos
Quant a mi
Poseu-vos en contacte amb mi
RosaryMeds
Parlar alt! – Quin Rosario L’oració ens ensenya sobre d’explicar les intencions

million_dollar_baby_praying
Recordes una de les primeres escenes en Million Dollar Baby on el personatge d’Eastwood client s’agenolla en oració al costat del llit? Ell li diu alguna cosa a la mesura, “”Senyor, tu saps el que vull, no serveix de res en mi repetir-me.”” Noi, ¿amb quina freqüència puc relacionar amb aquest sentiment? A vegades penso a mi mateix que Déu ho sap tot i sens dubte sap les meves intencions i les meves necessitats millor que jo així que per què anar a través de l’exercici de la formulació d’ells en la pregària? La lectura de l’Evangeli d’adreces 10/6/16 aquest dilema.

última lectura de l’Evangeli de dijous va incloure aquest vers popular de Lluc:

“”I jo et dic, demaneu i rebreu; busquin, i trobaran; truqueu, i Déu us obrirà per a vostè. Perquè el qui demana, rep; i el que busca, troba; i al que crida, se li obrirà “”.
La meditació de la pàgina web del Regnum Christi a aquest Evangeli de lectura parla de com caiem en el pecat de l’orgull quan no es sol·liciti explícitament ajuda a Déu mitjançant l’oració. Des de la seva pàgina web:

Quan jo no demano el que necessito, jo tractar Déu com el meu servent: Quan esperem que Déu ens dóna tot el que necessitem sense demanar, ¿no estem posant tot el pes de la nostra salvació en ell i res en nosaltres mateixos? No estem en un sentit de ser mandrós? “”Vostè sap el que necessito, Senyor. Només donar a mi, tenir cura d’ell, mentre em concentro en els meus propis interessos. “”Això no només és la mandra, que és l’orgull, el tractament de Déu com un servent la funció és proporcionar tot el que necessito. Se’ns oblida que ell és Déu. Certament Déu és generós i amorós, disposat a donar-nos tot el que és bo per a nosaltres; però segueix sent Déu, i que mereix el nostre respecte, adoració, i especialment el nostre agraïment.
La connexió rosari a aquesta lectura de l’Evangeli és el Cinquè Misteri Gloriós – Coronació de Maria com a Reina del Cel. Tradicionalment, la mare d’un rei va estendre un enorme prestigi perquè mentre que un rei pot tenir diverses esposes, que només té una mare. La mare del rei es coneix com la Gebira. És lògic llavors que Crist, sent el rei dels cels, seria coronar a la seva mare Maria com a Reina del Cel.

La principal responsabilitat de la Gebira era actuar com a mediador i parlar en nom del rei. Quan resem el rosari, reconeixem a Maria com a mediador de les nostres necessitats i intencions al seu fill, Jesucrist. Però ella millor pot intervenir en el nostre nom quan conscientment i humilment venim a ella i demanar la seva ajuda en l’oració.

Madonna coronada, Rokitno, Polònia, 1671
Madonna coronada, Rokitno, Polònia, 1671 (Foto: Wikipedia)
Pensa en Maria com un metge i vostè és el pacient. Maria està aquí per ajudar i ella farà tot el que pugui per curar la malaltia del pecat i us portaré a la gràcia de Déu. No obstant això, ella estarà en millors condicions per ajudar si vostè és franc i honest amb ella declarant humilment les seves necessitats en l’oració. Com millor sigui el pacient es trobi, la Maria més eficaç pot ser en el seu paper com la seva Reina del Cel. Quan es pot formular les seves intencions en l’oració, llavors vostè serà capaç d’entendre com Déu respon a la seva sol·licitud.

Si vostè sap el que l’afecta espiritualment, Parla! Perquè si no pot formar la sol·licitud, si cap, ¿com va a reconèixer la resposta celestial?

Articles relacionats
Fent dreta Quan el mal és acceptable

El Rosari és un mitjà, no un fi

El Rosari Un hàbit d’iniciar ara
Etiquetes de Technorati: cinquè misteri gloriós, Evangeli, intencions, jesús, del milió de dòlars nadó, l’oració, el Regnum Christi, rosari, rés del rosari
autor Brent
Publicat el 10 d’octubre de l’any 2016
Cinquè Misteri Gloriós categories, Evangeli, la pregària del rosari
Etiquetes cinquè misteri gloriós, Evangeli, intencions, jesús, del milió de dòlars nadó, l’oració, el Regnum Christi, rosari, rés del rosari
Missatge de navegació
ANTERIOR
Càrrec anterior: Free ebook Rosario sorteig!
PÀGINES

Quant a mi
comandes de llibres
Poseu-vos en contacte amb mi
Intentions / Meditacions
Els Misteris Gloriosos
Els Misteris Gozosos
Els misteris lluminosos
Els misteris dolorosos
Tip Jar
vídeos
EBOOK gratis!

 

200 intencions de mantenir les seves oracions del rosari enfocades.
JA A LA VENDA!

Millorar la seva vida d’oració i donar suport a aquest lloc web. Comprar ara a Amazon.
Resar el rosari LÍNIA

Unir-se a un rosari perpetu amb altres arreu del món. Vine a resar el rosari!
Buscar:
Cerca …
CERCA
MISSATGES RECENTS

Parlar alt! – Quin Rosario L’oració ens ensenya sobre d’explicar les intencions
Ebook gratuït Rosario sorteig!
Comprometent-nos a Victòria: octubre i la Festa del Roser
La oració el Rosari ens ensenya sobre el poder redemptor de la Caritat
Com Rosari L’oració ens ensenya sobre discerniment
ARXIUS

arxiu
RosaryMeds Funciona amb WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Laktaw ngadto sa sulod
RosaryMeds
Ang Malipayong Misteryo
Ang sidlak Misteryo
Ang masulob-on Misteryo
Ang Mahimayaong Misteryo
mahitungod kanako
kontaka kanako
RosaryMeds
Isulti Up! – Unsa ang Rosary Pag-ampo Nagtudlo Kanato Bahin sa Nagpahayag Intensiyon

million_dollar_baby_praying
Ba kamo mahinumdom sa usa sa mga unang mga talan-awon sa Million Balboa Baby diin kliyente Eastwood sa kinaiya moluhod sa pag-ampo sa sunod sa iyang higdaanan? Siya nag-ingon sa usa ka butang sa gidak-on, “”Ginoo, nasayud ikaw sa unsa ang akong gusto, walay paggamit sa akon balik-balik nga sa akong kaugalingon.”” Boy, sa unsa nga paagi sa kasagaran nga ako may kalabutan sa sentimento nga? Ako usahay maghunahuna sa akong kaugalingon nga ang Dios nahibalo sa tanan ug siguradong nahibalo sa akong mga intensyon ug ang akong mga panginahanglan nga mas maayo pa kay sa akong kaugalingon busa nganong moadto pinaagi sa paggamit sa pagmugna kanila sa pag-ampo? Ang Ebanghelyo sa pagbasa gikan sa 10/6/16 pakigpulong sa niini nga problema.

Sa Ebanghelyo sa pagbasa sa miaging Huwebes naglakip niini nga popular nga bersikulo gikan sa Lucas:

“”Ug sultihan ko kamo, Pangayo, ug kamo makadawat; mangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug ang mga pultahan pagabuksan kaninyo. Kay ang tanan nga magapangayo magadawat, ug ang usa nga nagapangita, makakaplag; ug ngadto sa usa nga nagatoktok, ang pultahan pagaablihan. “”
pagpamalandong sa Regnum Christi website ni sa niini nga Ebanghelyo pagbasa sa mga pakigpulong sa kon sa unsang paagi nga kita mahulog ngadto sa sala sa garbo sa dihang kita wala tin-aw nga mangayo sa Dios alang sa tabang pinaagi sa pag-ampo. Gikan sa ilang website:

Sa diha nga ako dili ba Pangayo alang sa Unsay Gikinahanglan ko, Pagtagad ako sa Dios ingon nga akong alagad: sa diha nga kita sa Dios sa paghatag kanato sa tanan nga kita kinahanglan nga dili mangutana, dili ba kita sa pagbutang sa bug-os nga palas-anon sa atong kaluwasan sa kaniya ug sa walay bisan unsa nga sa atong mga kaugalingon? Dili ba kita sa usa ka diwa nga tapolan? “”Nahibalo kamo kon unsa ang akong kinahanglan, Ginoo. Lang ihatag kini kanako, sa pag-atiman niini, samtang mag-focus ko sa akong kaugalingon nga mga interes. “”Dili lamang kini nga pagkatapolan, kini mao ang garbo, sa pagtagad sa Dios sama sa usa ka ulipon nga kansang papel mao ang paghatag sa bisan unsa nga akong gikinahanglan. Kita makalimot nga siya mao ang Dios. Pagkatinuod ang Dios mao ang manggihatagon ug mahigugmaon, andam sa paghatag kanato sa tanang butang nga maayo alang kanato; apan siya mao ang pa sa Dios, ug siya takos sa atong pagtahod, pagsimba, ug ilabi na sa atong pasalamat.
Sa rosaryo nga koneksyon sa pagbasa niini nga Ebanghelyo mao ang Ikalima Mahimayaon Misteryo – ni Maria Coronation ingon nga Rayna sa Langit. Sa naandan, ang inahan sa usa ka hari nga gipahigayon dakong dungog tungod kay samtang ang usa ka hari mahimong adunay daghang mga asawa, siya lamang ang adunay usa ka inahan. Ang inahan sa hari nga gihisgotan sa ingon sa mga gebira. Kini makahimo sa pagbati nga Cristo, nga Hari sa langit, nga coronate sa iyang inahan nga si Maria ingon sa Rayna sa Langit.

Ang pangulo sa responsibilidad sa gebira mao ang paglihok ingon nga sa usa ka tigpataliwala ug mosulti alang sa mga hari. Sa diha nga kita mag-ampo sa rosaryo, atong giila si Maria ingon nga atong tigpataliwala sa atong mga panginahanglan ug mga tuyo sa iyang anak nga lalake, nga si Jesukristo. Apan siya nga mas maayo sa pagpataliwala alang kanato sa dihang kita sa tinuyo ug mapainubsanong moadto kaniya ug mangayo alang sa iyang tabang sa pag-ampo.

Gikoronahan Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Gikoronahan Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo credit: Wikipedya)
Hunahunaa Maria sama sa usa ka doktor ug ikaw ang pasyente. Si Maria mao ang dinhi aron sa pagtabang kanimo ug siya mobuhat sa bisan unsa nga mahimo siya sa pag-ayo sa mga sakit sa sala ug dad-on kamo ngadto sa grasya sa Dios. Bisan pa niana, siya nga mas maayo nga makahimo sa pagtabang kanimo kon ikaw prangka ug matinud-anon uban sa iyang pinaagi sa mapainubsanong nag-ingon sa imong mga panginahanglan sa pag-ampo. Ang mas maayo nga ang pasyente kamo, mas epektibo nga si Maria mahimong diha sa iyang papel ingon nga imong Rayna sa Langit. Sa diha nga ang imong mahimo sa paghimo sa inyong mga intensyon sa pag-ampo nan ikaw makahimo sa pagsabut sa unsa nga paagi mosanong ang Dios sa imong hangyo.

Kon kamo mahibalo kon unsa ang gibati mo sa espirituhanon nga paagi, sa pagsulti sa! Tungod kay kon dili maporma sa hangyo sa imong ulo, sa unsa nga paagi kamo makaila sa langitnong tubag?

May Kalabutan nga mga artikulo
Ang pagbuhat sa Matarung diha nga Sayop ang dalawaton nga

Ang Rosary mao ang usa ka paagi, Dili usa ka Kataposan

Ang Usa Rosary Batasan Kinahanglan mo Sugdi Karon
Technorati Tags: ikalima mahimayaong misteryo, Ebanghelyo, tuyo, Jesus, milyon dolyar bata, pag-ampo, regnum christi, rosary, rosaryo nga pag-ampo
Author Brent
Posted sa Oktubre 10, 2016
Kategoriya Ikalima Mahimayaon Misteryo, ebanghelyo, rosaryo nga pag-ampo
Tags ikalima mahimayaong misteryo, Ebanghelyo, tuyo, Jesus, milyon dolyar bata, pag-ampo, regnum christi, rosary, rosaryo nga pag-ampo
post tabok-tabok
MIAGI
Previous post: Free Rosary eBook Giveaway!
PANID

mahitungod kanako
basahon order
kontaka kanako
Tinutuyo / pagpamalandong
Ang Mahimayaong Misteryo
Ang Malipayong Misteryo
Ang sidlak Misteryo
Ang masulob-on Misteryo
tip sa banga nga
Videos
FREE ebook!

 

200 intensyon aron sa pagbantay sa imong mga rosaryohan mga pag-ampo naka-focus.
SA PAGBALIGYA KARON!

Pauswaga ang imong pag-ampo kinabuhi ug sa pagsuporta sa niini nga website. Palita kini karon sa Amazon.
AMPO SA Rosary ONLINE

Apil sa usa ka walay katapusan nga rosaryohan sa uban sa tibuok kalibutan. Umari-ampo sa rosaryo!
Pangitaa:
Pangita …
PAGPANGITA
pa dugayng Posts

Isulti Up! – Unsa ang Rosary Pag-ampo Nagtudlo Kanato Bahin sa Nagpahayag Intensiyon
Free Rosary eBook Giveaway!
Pagbuhat sa Atong Kaugalingon sa Kadaogan: Oktubre ug sa fiesta sa mga Rosary
Unsa nga Rosary pag-ampo Nagtudlo kanato mahitungod sa Pagtubos Gahum sa Gugma nga Putli
Sa unsang paagi nga Rosary Pag-ampo Nagtudlo Kanato Bahin sa pag-ila
ARCHIVES

Archives
RosaryMeds Pagkamapahitas-on powered sa Sun.Star

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Pitani ku nkhani
RosaryMeds
The Osangalatsa zinsinsi
The wowala zinsinsi
The Kuonongeka zinsinsi
Zinsinsi Glorious
Za ine
Ndilankhuleni
RosaryMeds
Yankhulani! – Kodi Korona Popemphera Pemphero limatiphunzitsa za Pofotokoza Zolinga

million_dollar_baby_praying
Kodi mukukumbukira mmodzi wa zithunzi kumayambiriro Miliyoni Ndalama Baby kumene khalidwe zikufuna Eastwood a akugwada pemphero pafupi ndi bedi lake? Iye anati chinachake kufika, “”Ambuye, inu mukudziwa chimene ine ndikufuna, palibe ntchito mwa ine kubwereza ndekha.”” Boy, kangati ndingatani ikukhudzana bwanji ndi amaganiza kuti? Nthawi zina ndimaganiza zomuuza kuti Mulungu amadziwa zonse ndipo awaonetsera zolinga zanga ndi zosowa zanga kuposa ndekha choncho chifukwa kudutsa ntchito ya Muziwathandiza m’pemphero? The Gospel kuwerenga maadiresi 10/6/16 vuto ili.

Last Thursday a Gospel kuwerenga m’gulu ndime chotchuka ku Luke:

“”Ndipo ndinena kwa inu, pemphani, ndipo mudzalandira; funani ndipo mudzapeza; kugogoda ndi khomo adzatsegulidwa kwa inu. Pakuti yense wakupempha, alandira; ndipo amene amafunafuna, amaona; ndipo kwa iye amene agogoda adzamtsegulira. “”
Webusaiti a Regnum Christi kusinkhasinkha Uthenga uwu kuwerenga nkhani za mmene kugwa mu uchimo wa kunyada pamene tilibe motsimikizira Mulungu kuti andithandize mwa pemphero. Webusaiti awo:

Pamene ine Simupempha Kodi Ndikufunika, ine Kuchitira Mulungu ndi Mtumiki wanga: pamene ife tikuyembekezera Mulungu kuti atipatse ife zonse tiyenera popanda kupempha, tiyeni kuwayika katundu lonse la chipulumutso chathu pa iye ndi kanthu pa tokha? Sitili m’lingaliro kukhala aulesi? “”Inu mukudziwa chimene ine ndikusowa, Ambuye. Mungondipatsa kwa ine, kuliyang’anira, pamene ine kuika anga. “”Sikuti ulesi izi, ndi kunyada, kuchitira Mulungu ngati mtumiki amene ntchito ndi kupereka chirichonse chimene ine ndikusowa. Timaiwala iye ndi Mulungu. Ndithu Mulungu ndi wabwino ndiponso wachikondi, wofunitsitsa kutipatsa chirichonse chimene chiri chabwino kwa ife; koma ndi Mulungu, ndipo woyenera ulemu wathu, pomupembedza, makamaka kuthokoza kwathu.
The kugwirizana kolona kwa Gospel kuwerenga izi ndi Chachisanu Glorious Chinsinsi – Coronation Mary monga Mfumukazi ya Kumwamba. Pachikhalidwe, mayi wa mfumu unachitikira kutchuka kwambiri chifukwa pamene mfumu ndi akazi angapo, iye ali mayi wina. mayi a mfumu inkatchedwa kuti gebira a. Bwino ndiye kuti Khristu, kukhala Mfumu ya Kumwamba, kodi coronate mayi ake Mariya Mfumukazi ya Kumwamba.

Udindo mkulu wa gebira anali kuchita zinthu ngati nkhoswe ndi amalankhula m’malo mwa mfumu. Tikamapemphera ndi kolona, timavomereza Mary mkhalapakati wathu wa zofuna ndi zolinga zathu mwana wake Yesu Khristu. Koma bwino ayimire m’malo mwathu pamene ife bwino ndi modzichepetsa kwa iye kuti akuthandizeni iye mu pemphero.

Korona Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Korona Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo ngongole: Wikipedia)
Taganizirani Mary monga dokotala ndiponso ndi woleza mtima. Mary ali pano kukuthandizani ndipo adzachita chilichonse chimene angathe kuchiza matenda a uchimo ndi kukubwezani m’chisomo cha Mulungu. Komabe, iye tidzatha kuthandiza inu ngati muli ankadzudzula ndi woonamtima naye modzichepetsa kunena zosowa zanu m’pemphelo. The bwino wodwala ndinu, ndi aluso Mary angakhale pa udindo wake monga Mfumukazi wanu wa Kumwamba. Pamene inu mukhoza kupanga zolinga mu pemphero ndiye mudzatha kudziwa mmene Mulungu wayankha pempho lanu.

Ngati inu mukudziwa chimene ails mwauzimu kulankhula! Chifukwa ngati simungathe kupanga pempho mu mutu wanu, kodi inu kuzindikira kumwamba kutipo?

nkhani zokhudzana
Kuchita Zabwino Pamene Vuto ndi Yovomerezeka

The Korona Popemphera ndi Njira si mapeto

Mmodzi Korona Popemphera Vutoli Muyenera ndokoni
Technorati Tags: wachisanu ulemerero chinsinsi, Gospel, zolinga, Yesu, miliyoni dollar mwana, pemphero, regnum christi, kolona kolona pemphero
Author Brent
Posted on October 10, 2016
Categories Chachisanu Glorious Mystery, Uthenga Wabwino, pemphero kolona
Tags wachisanu ulemerero chinsinsi, Gospel, zolinga, Yesu, miliyoni dollar mwana, pemphero, regnum christi, kolona, pemphero kolona
Post navigation
YAM’MBUYO
positi Previous: Free Korona Popemphera Ebook Zongopereka!
MASAMBA

Za ine
Magulu Book
Ndilankhuleni
Zolinga / kulingalira
Zinsinsi Glorious
The Osangalatsa zinsinsi
The wowala zinsinsi
The Kuonongeka zinsinsi
Tip mtsuko
Videos
FREE Ebook!

 

200 zolinga kusunga kolona mapemphero maganizo anu.
Akugulitsa TSOPANO!

Kusintha moyo wanu wa pemphero ndi kuthandiza webusaiti. Kugula izo tsopano Amazon.
Pemphera kolona ONLINE

Kulowa mu kolona lopitirira ndi ena padziko lonse. Ndibwere ndi kolona!
Saka:
Search …
FUFUZANI
Recent Posts

Yankhulani! – Kodi Korona Popemphera Pemphero limatiphunzitsa za Pofotokoza Zolinga
Free Korona Popemphera Ebook Zongopereka!
Kuchita tokha Kupambana: October ndi Phwando la Korona Popemphera
Kodi Korona Popemphera Pemphero limatiphunzitsa za chiwombolo Mphamvu ya Chikondi
Kodi Korona Popemphera Pemphero limatiphunzitsa za Kuzindikira
KALE

Archives
RosaryMeds monyadira zoyendetsedwa ndi WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

跳到内容
RosaryMeds
欢乐的奥秘
发光之谜
悲伤的奥秘
光荣之谜
关于我
联络我
RosaryMeds
说出来! – 什么念珠祈祷教我们关于陈述意向

million_dollar_baby_praying
你还记得在百万美元宝贝在那里客户伊斯特伍德的性格在祈祷跪早期的一个场景旁边,他的床?他说的东西的情况下,“主啊,你知道我想要什么,有一个在我没有用在重复自己。”小子,怎么可以经常我涉及到的情绪?我有时想对自己说,上帝知道一切,肯定知道我的意图,我需要比我自己,为什么要经过祈祷他们制定的行使?福音从16年10月6日解决了这个两难阅读。

上周四的福音读包括来自卢克这个脍炙人口的诗句:

“我告诉你,问你会收到;寻找,就寻见;敲门,门会开给你。对于大家谁问,接收;和谁搞的人,认定;和谁敲之一,开门。“
该的Regnum斯蒂网站上有关我们如何陷入骄傲的时候,我们并没有明确通过祷告求神帮助的罪这本福音书的阅读讲座冥想。从他们的网站:

当我不问我需要什么,我把上帝作为我的仆人:当我们希望上帝给我们所有我们需要的不问,难道我们不把我们得救的全部重担对他并没有什么对自己呢?难道我们不是在某种意义上懒惰? “你知道我需要什么,主。只需把它给我,照顾它,当我专注于我自己的利益。“这不仅是懒惰,它是骄傲,上帝对待像一个仆人,其作用是提供什么,我需要。我们忘记了他是神。当然,上帝是慷慨和爱心,愿意给我们的一切,是对我们有利;但他仍然是神,他值得我们尊敬,崇拜,特别是我们的感激之情。
这个福音阅读念珠连接是第五光荣之谜 – 玛丽的加冕像天上的女王。传统上,王的母亲举行了巨大的声望,因为虽然国王可以有多个妻子,他只有一个母亲。国王的母亲被简称为gebira。这是有道理的话,基督,是天堂的国王,将加冕他的母亲玛丽是天堂的女王。

该gebira的主要职责是充当调解人并代表国王发言。当我们祈祷念珠,我们承认玛利亚作为我们的我们的需求和意图,以她的儿子,耶稣基督调解人。但她可以更好地调解代表我们,当我们有意识地谦卑地来找她,问她在祷告的帮助。

加冕麦当娜,Rokitno,波兰,1671
加冕麦当娜,Rokitno,波兰,1671(图片来源:维基百科)
玛丽认为像医生,你是病人。玛丽是来帮助你,她会做任何她能治愈罪的疾病,带你进入神的恩典。然而,她将能够更好地帮助你,如果你是通过谦卑地说明在祈祷你的需要坦率和诚实的她。该病人你更好,更有效的玛丽可以在她为你天堂的女王角色。当你可以制定在祈祷你的意图,那么你就能够明白神如何响应您的要求。

如果你知道你得了什么病精神上,说出来!因为如果不能形成在你的脑袋的要求,你将如何认识天上的反应?

相关文章
做得对不对时可接受的是

玫瑰是手段,而不是目的

壹玫瑰习惯你必须从现在开始
Technorati的标签:第五光荣之谜,福音,用心,耶稣,百万美元宝贝,祈祷,REGNUM斯蒂,念珠,念珠祈祷
作者布伦特
发表于二零一六年十月十日
分类五光荣之谜,福音,念珠祈祷
标签第五光荣的奥秘,福音,用心,耶稣,百万美元宝贝,祈祷,REGNUM斯蒂,念珠,念珠祈祷
文章导航
以前
上一篇:免费电子书玫瑰赠品!
PAGES

关于我
图书订单
联络我
意向/沉思录
光荣之谜
欢乐的奥秘
发光之谜
悲伤的奥秘
提示罐
影片
免费电子书!

 

200用心,让您的念珠祈祷的重点。
到货了!

提高你的祷告生活和支持这个网站。现在购买亚马逊。
祈祷念珠在线

加入与其他世界各地的永久念珠。来祈祷念珠!
寻找:
搜索…
搜索
最近的帖子

说出来! – 什么念珠祈祷教我们关于陈述意向
免费玫瑰电子书赠品!
广交会致力于胜利:十月的玫瑰节
什么念珠祈祷教导我们关于慈善的救赎力量
如何念珠祈祷教我们关于法眼
档案

档案
RosaryMeds自豪地采用WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

跳到內容
RosaryMeds
歡樂的奧秘
發光之謎
悲傷的奧秘
光榮之謎
關於我
聯絡我
RosaryMeds
說出來! – 什麼念珠祈禱教我們關於陳述意向

million_dollar_baby_praying
你還記得在百萬美元寶貝在那裡客戶伊斯特伍德的性格在祈禱跪早期的一個場景旁邊,他的床?他說的東西的情況下,“主啊,你知道我想要什麼,有一個在我沒有用在重複自己。”小子,怎麼可以經常我涉及到的情緒?我有時想對自己說,上帝知道一切,肯定知道我的意圖,我需要比我自己,為什麼要經過祈禱他們制定的行使?福音從16年10月6日解決了這個兩難閱讀。

上週四的福音讀包括來自盧克這個膾炙人口的詩句:

“我告訴你,問你會收到;尋找,就尋見;敲門,門會開給你。對於大家誰問,接收;和誰搞的人,認定;和誰敲之一,開門。“
該的Regnum斯蒂網站上有關我們如何陷入驕傲的時候,我們並沒有明確通過禱告求神幫助的罪這本福音書的閱讀講座冥想。從他們的網站:

當我不問我需要什麼,我把上帝作為我的僕人:當我們希望上帝給我們所有我們需要的不問,難道我們不把我們得救的全部重擔對他並沒有什麼對自己呢?難道我們不是在某種意義上懶惰? “你知道我需要什麼,主。只需把它給我,照顧它,當我專注於我自己的利益。“這不僅是懶惰,它是驕傲,上帝對待像一個僕人,其作用是提供什麼,我需要。我們忘記了他是神。當然,上帝是慷慨和愛心,願意給我們的一切,是對我們有利;但他仍然是神,他值得我們尊敬,崇拜,特別是我們的感激之情。
這個福音閱讀念珠連接是第五光榮之謎 – 瑪麗的加冕像天上的女王。傳統上,王的母親舉行了巨大的聲望,因為雖然國王可以有多個妻子,他只有一個母親。國王的母親被簡稱為gebira。這是有道理的話,基督,是天堂的國王,將加冕他的母親瑪麗是天堂的女王。

該gebira的主要職責是充當調解人並代表國王發言。當我們祈禱念珠,我們承認瑪利亞作為我們的我們的需求和意圖,以她的兒子,耶穌基督調解人。但她可以更好地調解代表我們,當我們有意識地謙卑地來找她,問她在禱告的幫助。

加冕麥當娜,Rokitno,波蘭,1671
加冕麥當娜,Rokitno,波蘭,1671(圖片來源:維基百科)
瑪麗認為像醫生,你是病人。瑪麗是來幫助你,她會做任何她能治愈罪的疾病,帶你進入神的恩典。然而,她將能夠更好地幫助你,如果你是通過謙卑地說明在祈禱你的需要坦率和誠實的她。該病人你更好,更有效的瑪麗可以在她為你天堂的女王角色。當你可以制定在祈禱你的意圖,那麼你就能夠明白神如何響應您的要求。

如果你知道你得了什麼病精神上,說出來!因為如果不能形成在你的腦袋的要求,你將如何認識天上的反應?

相關文章
做得對不對時可接受的是

玫瑰是手段,而不是目的

壹玫瑰習慣你必須從現在開始
Technorati的標籤:第五光榮之謎,福音,用心,耶穌,百萬美元寶貝,祈禱,REGNUM斯蒂,念珠,念珠祈禱
作者布倫特
發表於二零一六年十月十日
分類五光榮之謎,福音,念珠祈禱
標籤第五光榮的奧秘,福音,用心,耶穌,百萬美元寶貝,祈禱,REGNUM斯蒂,念珠,念珠祈禱
文章導航
以前
上一篇:免費電子書玫瑰贈品!
PAGES

關於我
圖書訂單
聯絡我
意向/沉思錄
光榮之謎
歡樂的奧秘
發光之謎
悲傷的奧秘
提示罐
影片
免費電子書!

 

200用心,讓您的念珠祈禱的重點。
到貨了!

提高你的禱告生活和支持這個網站。現在購買亞馬遜。
祈禱念珠在線

加入與其他世界各地的永久念珠。來祈禱念珠!
尋找:
搜索…
搜索
最近的帖子

說出來! – 什麼念珠祈禱教我們關於陳述意向
免費玫瑰電子書贈品!
廣交會致力於勝利:十月的玫瑰節
什麼念珠祈禱教導我們關於慈善的救贖力量
如何念珠祈禱教我們關於法眼
檔案

檔案
RosaryMeds自豪地採用WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Passer au contenu
RosaryMeds
I misteri in Terra Santa
I misteri Luminous
I misteri di duluri
I misteri Comment
Per mè
cuntattu Me
RosaryMeds
Parlà Up! – Cosa Rosariu fiera Us Mamma prupòsitu di stabbilisce scopi

million_dollar_baby_praying
Cci pensi unu di i primi scene in Million Vatu Baby unni ghjocu di l’Client Eastwood kneels in preghiera, dopu à u so lettu? Iddu dici quarchi cosa a lu puntu: “”Signuri, u sai chi ti vogghiu, nun c’è usu in mè ripitennu pi mmia.”” Da Rimini, comu spissu pò I articulu à chì né lu sintimentu? I qualchì volta pensu a mmia ca Diu lu sapi tuttu e difinitivamenti lu sapi me scopi e mio bisogni megliu chè seriu tantu per quessa vai à traversu u teacher di elli furmulà in preghiera? U Vangelu di lettura da 10/6/16 indirizzi stu bœuf.

lettura Vangelu di Nom ghjovi facía stu versu pupulari da capìtulu:

“”È vi dicu, pregamu e ricivarete; circà è dopu ti trovi; pichjà e la porta serà apertu à voi. Perchè chiunque ti dumanda, ricivi; è quellu chì circarà, trova; è à quellu chì prisintatu, serà apertu a so porta. “”
parolle di u situ Regnum Christi nant’à stu santu Vangelu di lettura parra comu si cada in lu piccatu di fiertà, quannu no ùn dumandu chè altrimente Diu per aiutu à traversu preghiera. Da u so situ:

Quandu I Ùn Paghjella di Ce I Mulateri Di L’, I LAlba Diu comu mo servitore: Quand’è no duvimu à Diu à dà noi tutti ci tocca, senza dumannatu, si no nun usannu di tutta a sorte di a nostra salvezza nantu ad ellu, è nunda nant’à noi stessi? Semu noi micca in un certu sensu essendu lagnusi? «Sapete ciò chì mi tocca, u Signore. Just dò à mè, sta vota di lu, mentri iu ritruvà in u me propriu scopu. “”Non solu hè stu stomacu, è a fiertà, si trattassi di Diu, cum’è una serva chì u so rolu hè di purtà un tuttu ciò chì mi tocca. Avemu vi scurdate ch’ellu hè Diu. Certamente, Diu hè generosu è nnamurata, s’elli a ci dà tuttu ciò chì hè bè per noi; ma ci hè sempre à Diu, è si merita u nostru rispettu, Adorazione, è in particulare Ringraziamu.
A cunnissioni rusariu à sta lettura Vangelu è i misteri Comment Quintu – Ludovico Maria di Sala comu Riggina di u fracicume. Tradizziunarmenti, li matri di lu Re tinni a densita pristiggiu picchì mentri un rè chi pò capitari a multiplicità di e so mòglie, ùn hà chè una mamma. madre di u rè vinni cunziddiratu comu lu gebira. Si face sensu tandu chì u Cristu, era u rè di u fracicume, avissi coronate a so mamma Maria di comu Riggina di u fracicume.

A rispunsabilità u capu di u gebira era à agisce cum’è un mediator e di parlà u nomi di u rè. Quand’è no precu lu rusariu, avemu ricunnosce Maria di comu la nostra mediator di a nostra disgrazia, è scopi à u so figliolu, Ghjesù Cristu. Ma idda puru megghiu Mediate nantu à i nostri nomi quand’omu vole cuscente è si valenu vinutu a so casa, è dumandu per u so aiutu in preghiera.

Ncurunatu Madonna, Rokitno, Polonia, 1671
Ncurunatu Madonna, Rokitno, Polonia, 1671 (gratitùdine Photo: Wikipedia)
Sonniu di Maria comu nu dutturi e tu si la pacienza. Maria hè quì per aiutà ti, è si ferà tuttu ciò ch’ella pò à guarì i malatii di u peccatu è vi mette in grazia di Diu. A ogni modu, ella sarà megliu capaci à aiutà, s’è tù sì maçon e onesta cù u so da stabbilisce valenu i vostri bisogni in preghiera. Lu megghiu, lu ammalatu ci sunnu, li cchiù ficaci Maria pò esse à u so rollu cum’è u vostru Queen di u fracicume. Quandu ti pò formulate u vostru scopi in preghiera po sarè capaci à capì u perchè cumu Diu, cù a vostra dumanda.

Sè vo cunnisciti ails voi spiritualmenti, parlà acchianu! Picchì si nun ponnu furmari lu dumanda à a vostra testa, quantu ti voi ricanusciri la risposta mia divina?

artìculi Related
Ti Vurria Right Quandu EA Andarà listessu

Lu Rosariu hè un Means, Not un End

The One soldu Rosariu You must Start Now
Technorati Tags: quinta ghjunga u misteru, confiance, scopi, gesù, miliuna di danaru Baby, preghiera, regnum christiana, rusariu, preghiera rusariu
Author Brent
Posted on October 10, 2016
Categories Quintu Comment énigme, corsica, preghiera rusariu
Tags quinta ghjunga u misteru, confiance, scopi, gesù, miliuna di danaru Baby, preghiera, regnum christiana, rusariu, preghiera rusariu
navigazioni articulu
Précédent
articulu Previous: Free Rosariu Capote Giveaway!
pàggini

Per mè
索: cumanda
cuntattu Me
Scopi / Magnificat
I misteri Comment
I misteri in Terra Santa
I misteri Luminous
I misteri di duluri
Tip Jar
Videos
CAPOTE FREE!

 

200 scopi di tena u vostru prieri rusariu fighjendu.
ON SALE NOW!

Migliurà a to vita preghiera e cuncretizà stu situ. S’accatta ora nant’à Amazon.
Priari lu Rosariu ONLINE

Join in un rusariu affittu cu àutri giru di u mondu. Veni precu lu rusariu!
Search for:
Cerca …
SEARCH
Post recenti

Parlà Up! – Cosa Rosariu fiera Us Mamma prupòsitu di stabbilisce scopi
Free Rosariu Capote Giveaway!
Affranchi s’era à Santa Vittoria: October e la festa di lu Rosariu
Cosa Rosariu fiera noi Mamma circa lu Redemptive -Sintinedddi di Charity
Comu Rosariu fiera Mamma Us About Discernment
archivi

Tag
RosaryMeds fiertà powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Preskoči na sadržaj
RosaryMeds
Radosnih otajstava
Svjetlosna otajstva
Žalosna otajstva
Slavna otajstva
O meni
Kontaktiraj me
RosaryMeds
Govori! – Što krunica molitva uči nas o Navodeći Intentions

million_dollar_baby_praying
Sjećate li se jedan od ranih scene Djevojka od milijun dolara gdje je klijentski Eastwood lik kleči u molitvi pokraj njegove postelje? On kaže nešto u toj mjeri, “”Gospodine, znate što želim, nema smisla za mene ponavljam.”” Čovječe, koliko često mogu odnositi na taj osjećaj? Ponekad pomislim da Bog zna sve i definitivno zna moje namjere i moje potrebe bolje od mene, pa zašto proći kroz vježbe da ih formulira u molitvi? Evanđelje čitanja iz 10/6/16 adresa ovu dilemu.

Prošlog četvrtka Evanđelje čitanje uključen ovaj popularni stih iz Luke:

“”A ja vam kažem, pitajte i primit ćete, tražiti i naći ćete; Kucajte i otvorit će vam. Za tko god ište, prima; a onaj tko traži, nalazi; i onome koji kuca, otvorit će se vrata. “”
U Regnum Christi web-mjesta meditacija na ovo evanđelje čitanja govori o tome kako ćemo upasti u grijeh ponosa kad izričito ne pitati Boga za pomoć kroz molitvu. Od svoje web stranice:

Kad sam Ne pitaj za ono što mi treba, ja Boga tretira kao moj sluga: Kada očekujemo da Bog sve što je potrebno nama dati bez pitanja, nismo li stavljanje cijeli teret našega spasenja na njega i ništa na sebi? Jesmo li ne u smislu biti lijen? “”Znaš što mi treba, Gospodine. Samo ga daju meni, voditi brigu o tome, dok sam se usredotočiti na svoje interese. “”Ne samo da je to lijenost, to je ponos, liječenje Boga kao sluga čija je uloga osigurati sve što je potrebno. Zaboravljamo je on Bog. Sigurno je Bog velikodušan i pun ljubavi, spreman da nam da sve što je dobro za nas; ali on je i dalje Bog, i on zaslužuje naše poštovanje, klanjanje, a posebno naša zahvalnost.
Krunica veza s tom evanđeoskom čitanju je peti Slavna Mystery – Marijin Coronation kao Kraljice Neba. Tradicionalno, majka kralja održan veliki ugled, jer dok je kralj može imati više žena, on ima samo jednu majku. Kraljevo je majka bila u tekstu gebira. To ima smisla, dakle, da je Krist, kao kralja neba će krunisati svoju majku Mariju kao Kraljice Neba.

Glavni odgovornost gebira je da djeluje kao posrednik i govoriti u ime kralja. Kada se molimo krunicu, priznajemo Mariju kao svoju posrednik naše potrebe i namjere da svog sina, Isusa Krista. Ali ona se bolje može posredovati za nas kad smo svjesno i ponizno doći do nje i pitati za njezinu pomoć u molitvi.

Okrunjen Madonna, Rokitno, Poljska, 1671
Okrunjen Madonna, Rokitno, Poljska, 1671 (Foto kredit: Wikipedia)
Misli o Mariji kao liječnik, a ti si pacijent. Marija je ovdje da vam pomoći i da će učiniti sve što može izliječiti bolest grijeha i dovesti vas u Božju milost. Međutim, ona će biti bolje u mogućnosti da vam pomoći ako ste iskren i iskren s njom ponizno navodeći svoje potrebe u molitvi. Bolje pacijent ste, učinkovitiji Marija može biti u ulozi Vašeg Kraljice Neba. Kad može formulirati svoje namjere u molitvi, onda ćete biti u stanju razumjeti kako Bog odgovara na vaš zahtjev.

Ako znate što muči duhovno, govoriti! Jer, ako se ne može formirati zahtjev u glavi, kako ćete prepoznati nebeski odgovor?

Povezani članci
Događaj u pravu kada Pogrešno je prihvatljivo

Krunica je sredstvo, a ne cilj

Jedan Krunica navika morate započeti odmah
Technorati Tags: Peti slavno otajstvo, Gospel, namjere, isus, Djevojka od milijun dolara, molitva, regnum Christi, krunica, krunica molitva
Autor Brent
Objavljeno 10. listopada, 2016
Kategorije Peto slavno otajstvo, evanđelje, krunica molitva
Tagovi peti slavno otajstvo, Gospel, namjere, isus, Djevojka od milijun dolara, molitva, regnum Christi, krunica, krunica molitva
Post navigacija
PRETHODNA
Prethodni post: Slobodan krunica elektronička knjiga podijela!
STRANICE

O meni
Narudžbe knjiga
Kontaktiraj me
Namjere / Meditacije
Slavna otajstva
Radosnih otajstava
Svjetlosna otajstva
Žalosna otajstva
Savjet Jar
Video
Besplatna e-knjiga!

 

200 namjere da zadrži svoje krunicom molitve fokusiran.
U prodaji!

Poboljšajte svoj molitveni život i podržati ovu web stranicu. Kupi sada na Amazonu.
Mole krunicu ONLINE

Pridružite se u trajnom krunicom s drugima diljem svijeta. Dođite mole krunicu!
Traziti:
Traži …
TRAŽI
NAJNOVIJI POSTOVI

Govori! – Što krunica molitva uči nas o Navodeći Intentions
Besplatno krunica elektronička knjiga podijela!
Počinjenje sebe da pobjede: listopad i blagdan Krunice
Što krunica Molitva nas uči o otkupiteljskom Moć ljubavi
Kako krunica molitva uči nas O raspoznavanja
ARHIVA

Arhiva
RosaryMeds Ponosno powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Spring til indhold
RosaryMeds
De Glædens mysterier
De Lysets mysterier
De Smertens mysterier
De Herlighedens mysterier
Om mig
Kontakt mig
RosaryMeds
Tal! – Hvad Rosary Prayer lærer os om Det angives Intentions

million_dollar_baby_praying
Kan du huske en af de tidlige scener i Million Dollar Baby, hvor Client Eastwood karakter knæler i bøn ved siden af hans seng? Han siger noget i det omfang, “”Herre, du ved, hvad jeg ønsker, er der ingen brug i mig gentage mig selv.”” Boy, hvor ofte kan jeg forholde sig til det synspunkt? Jeg tror nogle gange til mig selv, at Gud ved alt og kender absolut mine intentioner og mine behov bedre end mig, så hvorfor gå gennem udøvelsen af at formulere dem i bøn? Evangeliet læsning fra 10/6/16 adresser dette dilemma.

Sidste torsdag evangelium læsning inkluderet denne populære vers fra Lukas:

“”Og jeg siger dig, bede og du vil modtage; søge og du vil finde; banke og døren vil blive åbnet for dig. For enhver, som beder, får; og den, der søger, finder; og til den, der banker på, lukkes der op for. “”
Den Regnum Christi hjemmesides meditation på dette evangelium læsning taler om, hvordan vi falder i synd af stolthed, når vi ikke udtrykkeligt bede Gud om hjælp gennem bøn. Fra deres hjemmeside:

Når jeg beder ikke om hvad jeg har brug for, jeg behandler Gud som min Tjener: Når vi forvente, at Gud give os alt, hvad vi har brug for uden at spørge, er vi ikke placere hele byrden af vores frelse ham og intet på os selv? Er vi ikke i en vis forstand være dovne? “”Du ved, hvad jeg har brug for, Herre. Bare giv det til mig, tage sig af det, mens jeg fokusere på mine egne interesser. “”Ikke alene er denne dovenskab, det er stolthed, behandling Gud som en tjener, hvis rolle er at give hvad jeg har brug for. Vi glemmer at han er Gud. Bestemt Gud er gavmild og kærlig, villige til at give os alt, hvad der er godt for os; men han er stadig Gud, og han fortjener vores respekt, tilbedelse, og især vores taknemmelighed.
Den rosenkrans forbindelse til dette evangelium læsning er den femte Glorious Mystery – Marys kroning som Himlens Dronning. Traditionelt, mor til en konge holdt enorm prestige fordi mens en konge kan have flere koner, han kun har én mor. Kongens mor var benævnt gebira. Det giver mening da, at Kristus, bliver konge af himlen, ville CORONATE hans mor Maria som Himlens Dronning.

Den ledende ansvar gebira var at fungere som mægler og tale på vegne af kongen. Når vi beder rosenkransen, anerkender vi Maria som vores mægler vores behov og intentioner til hendes søn, Jesus Kristus. Men hun kan bedre mægle på vores vegne, når vi bevidst og ydmygt komme til hende og bede om hendes hjælp i bøn.

Kronet Madonna, Rokitno, Polen, 1671
Kronet Madonna, Rokitno, Polen, 1671 (Foto kredit: Wikipedia)
Tænk på Mary som en læge, og du er patienten. Mary er her for at hjælpe dig, og hun vil gøre, hvad hun kan for at helbrede sygdom synd og bringe dig ind i Guds nåde. Dog vil hun være bedre i stand til at hjælpe dig, hvis du er oprigtig og ærlig med hende ved ydmygt om Deres behov i bøn. Jo bedre patienten du er, jo mere effektiv Mary være i sin rolle som din Himlens Dronning. Når du kan formulere dine intentioner i bøn, så vil du være i stand til at forstå, hvordan Gud reagerer på din anmodning.

Hvis du ved, hvad fattes dig åndeligt, sige op! For hvis ikke kan danne anmodningen i dit hoved, hvordan vil du genkende den himmelske svar?

Relaterede artikler
Doing Right Når Wrong er acceptabel

Rosenkransen er et middel, ikke et mål

The One Rosenkrans Habit Du skal starte nu
Technorati Tags: femte herlige mysterium, Gospel, intentioner, jesus, million dollar baby, bøn, regnum christi, rosenkrans, rosenkrans bøn
Forfatter Brent
Sendt 10. oktober 2016
Kategorier Femte Glorious Mystery, gospel, rosenkrans bøn
Tags femte herlige mysterium, Gospel, intentioner, jesus, million dollar baby, bøn, regnum christi, rosenkrans, rosenkrans bøn
Indlæg navigation
TIDLIGERE
Forrige post: Gratis Rosary Ebook Giveaway!
SIDER

Om mig
Bestil ordrer
Kontakt mig
Intentioner / Meditationer
De Herlighedens mysterier
De Glædens mysterier
De Lysets mysterier
De Smertens mysterier
Tip Jar
Videoer
Gratis e-bog!

 

200 intentioner om at holde dine rosenkrans bønner fokuseret.
Til salg nu!

Forbedre din bøn liv og støtte denne hjemmeside. Køb det nu på Amazon.
BED Rosenkransen ONLINE

Deltag i en evig rosenkrans med andre rundt omkring i verden. Kom bede rosenkransen!
Søge efter:
Søg …
SØGE
SENESTE INDLÆG

Tal! – Hvad Rosary Prayer lærer os om Det angives Intentions
Gratis Rosenkrans Ebook Giveaway!
Forpligter os til Victory: oktober og festen for Rosenkransen
Hvad Rosenkrans Bøn lærer os om forløsende kraft af Charity
Hvor Rosenkrans Bøn lærer os om Dømmekraft
ARKIV

Arkiv
RosaryMeds Drevet af WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Meteen naar de inhoud
RosaryMeds
De Blijde Mysteries
De Geheimen van het Licht
De droevige geheimen
The Glorious Mysteries
Over mij
Neem contact met mij
RosaryMeds
Speak Up! – Wat Rozenkrans Gebed leert ons Over Beweren Intentions

million_dollar_baby_praying
Herinnert u zich een van de eerste scènes in Million Dollar Baby, waar Client Eastwood’s personage knielt in gebed naast zijn bed? Hij zegt iets tegen de omvang, ‘Heer, u weet wat ik wil, is er geen zin in mij mezelf te herhalen.’ Jongen, hoe vaak ik kan betrekking hebben op dat gevoel? Soms denk ik bij mezelf dat God alles weet en zeker weet dat mijn intenties en mijn behoeften beter dan ik, dus waarom gaan door de uitoefening van hen te formuleren in het gebed? Het evangelie lezen van 10/6/16 lost dit dilemma.

Gospel lezing afgelopen donderdag opgenomen dit populaire vers van Luke:

“”En ik zeg je, vraag en gij zult ontvangen; zoekt en gij zult vinden; klop en de deur zal worden geopend voor jou. Voor iedereen die vraagt, ontvangt; en degene die zoekt, vindt; en degene die klopt, wordt de deur geopend. “”
meditatie de Regnum Christi website op dit evangelie lezen vertelt over hoe we in de zonde van trots als we niet expliciet God niet om hulp vragen door middel van het gebed vallen. Van hun website:

Als ik vraag niet om wat ik nodig heb ik Behandel God als Mijn dienaar: Wanneer we verwachten dat God ons alles wat we nodig te geven zonder te vragen, zijn we niet plaatsen van de hele last van onze redding op hem en niets over onszelf? Zijn we niet in zekere zin lui? “”Weet je wat ik nodig heb, Heer. Geef het gewoon aan mij, zorg voor het, terwijl ik concentreren op mijn eigen belangen. “”Niet alleen is dit luiheid, is trots, het behandelen van God als een dienaar wiens rol is te voorzien wat ik nodig heb. We vergeten dat hij God is. Zeker God is royaal en liefdevol, bereid om ons alles wat goed is voor ons; maar hij is nog steeds God, en hij verdient ons respect, bewondering, en vooral onze dankbaarheid.
De rozenkrans verbinding met deze lezing van het Evangelie is de vijfde Glorious Mystery – Mary’s Kroning als Koningin van de Hemel. Traditioneel is de moeder van een koning hield enorm prestige, want terwijl de koning meerdere vrouwen kan hebben, hij heeft maar één moeder. De moeder van de koning werd aangeduid als de gebira. Het is logisch dan dat Christus, Koning van de Hemel, zou zijn moeder Maria kronen als Koningin van de Hemel.

De voornaamste verantwoordelijkheid van de gebira was om op te treden als bemiddelaar en spreken in naam van de koning. Als we bidden van de rozenkrans, we erkennen Maria als onze mediator van onze behoeften en intenties aan haar zoon, Jezus Christus. Maar ze kan beter bemiddelen namens ons toen we bewust en nederig om haar te komen en vragen voor haar hulp in het gebed.

Gekroonde Madonna, Rokitno, Polen, 1671
Gekroonde Madonna, Rokitno, Polen, 1671 (foto credit: Wikipedia)
Denk aan Maria als een dokter en je bent de patiënt. Mary is hier om u te helpen en ze zal wat ze kan doen om de ziekte van de zonde te genezen en brengen u in Gods genade. Toch zal ze beter in staat om u te helpen als je oprecht en eerlijk met haar door nederig onder vermelding van uw wensen in gebed bent. Hoe beter de patiënt je bent, hoe meer effectief Maria in haar rol als Koningin van de Hemel. Wanneer u uw intenties in het gebed kunnen formuleren dan zul je in staat zijn om te begrijpen hoe God reageert op uw verzoek.

Als je weet wat scheelt je spiritueel, spreken! Want als u het verzoek in je hoofd niet te vormen, hoe gaat u de hemelse reactie herkennen?

Gerelateerde artikelen
Doen Right Wanneer Verkeerd is acceptabel

Het rozenkransgebed is een middel, geen doel

The One Rozenkrans Habit je moet nu beginnen
Technorati Tags: vijfde glorierijke mysterie, Gospel, intenties, jesus, Million Dollar Baby, gebed, Regnum Christi, rozenkrans, rozenkrans bidden
auteur Brent
Geplaatst op 10 oktober 2016
Categorieën Vijfde Glorious Mystery, gospel, rozenkrans bidden
Tags vijfde glorierijke mysterie, Gospel, intenties, jesus, Million Dollar Baby, gebed, Regnum Christi, rozenkrans, rozenkrans bidden
Bericht navigatie
VORIGE
Vorige post: Gratis Rozenkrans Ebook Giveaway!
PAGINA’S

Over mij
boek Orders
Neem contact met mij
Intenties / Meditaties
The Glorious Mysteries
De Blijde Mysteries
De Geheimen van het Licht
De droevige geheimen
Fooienpot
Videos
Gratis eBook!

 

200 intenties om je rozenkrans gebeden te houden gericht.
Nu te koop!

Verbeter uw gebedsleven en ondersteunen deze website. Koop het nu op Amazon.
De rozenkrans bidden ONLINE

Doe mee met een eeuwigdurende rozenkrans met anderen over de hele wereld. Kom bidden van de rozenkrans!
Zoeken:
Zoeken …
ZOEKEN
RECENTE BERICHTEN

Speak Up! – Wat Rozenkrans Gebed leert ons Over Beweren Intentions
Gratis Rozenkrans Ebook Giveaway!
Het plegen Ourselves to Victory: oktober en het Feest van de Rozenkrans
Wat Rozentuin van het Gebed leert ons over de verlossende kracht van Liefde
Hoe Rozenkrans Gebed leert ons Over Onderscheiding
ARCHIEF

archief
RosaryMeds Proudly powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Přejít na obsah
RosaryMeds
Radostná tajemství
Světelný Mysteries
Smutná tajemství
The Glorious tajemství
O mně
Kontaktujte mě
RosaryMeds
Mluvit! – Co se růženec modlitba nás učí O Tvrzení záměry

million_dollar_baby_praying
Vzpomínáte si na jednu z počátečních scén v Million Dollar Baby, kde Client Eastwooda charakter klečí v modlitbě vedle jeho postele? Říká, že něco, co do té míry, “”Pane, ty víš, co chci, je tu nemá smysl mě opakuji.”” Boy, jak často mohu se vztahují k tomuto sentimentu? Někdy si myslím si, že Bůh ví všechno a rozhodně ví své záměry a své potřeby lépe než já, tak proč projít při výkonu jejich formulování v modlitbě? Evangelium čtení z 10/6/16 adres tohoto dilematu.

Minulý čtvrtek evangelium čtení součástí této populární verše z Lukáše:

“”A já ti řeknu, ptát se a budete dostávat; hledat a naleznete; zaklepat a dveře budou otevřeny pro vás. Neboť každý, kdo prosí, dostává; a ten, kdo hledá, nalézá; a tomu, kdo tluče, bude se otevřely dveře. “”
V Regnum Christi webových stránkách je meditace na toto evangelium čtení hovoří o tom, jak se dostat do hříchu pýchy, když nemáme výslovně prosit Boha o pomoc skrze modlitbu. Z jejich webových stránkách:

Když jsem Neptejte se na to, co potřebuji, jsem Treat Boha jako služebník můj: Když očekáváme, že Bůh nás všechny musíme dát bez ptaní, nejsme uvedení celé břemeno naší spásy na něj a nic na sebe? Nejsme v tom smyslu, lenosti? “”Víš, co potřebuji, Pane. Dej mi to, postarat se o to, zatímco se zaměřit na mé vlastní zájmy. “”Nejen že je to lenost, to je pýcha, léčení Bohu jako služebník, jehož úkolem je poskytovat cokoli, co potřebuji. Zapomínáme, že je Bůh. Jistě Bůh je velkorysý a milující, ochotná dát nám vše, co je pro nás dobré; ale on je stále Bohem, a on si zaslouží naši úctu, obdiv, a to zejména naši vděčnost.
Růženec Připojení k tomuto čtení evangelia je páté Glorious Mystery – korunovaci Marie jako Královny nebes. Tradičně, matka krále držel obrovskou prestiž, protože zatímco král může mít více manželek, že má jen jednu matku. Králova matka byla označována jako gebira. Dává to smysl, pak ten Kristus, byl král nebes, by ověnčit jeho matku Marii jako Královnu nebes.

Hlavním úkolem tohoto gebira měl působit jako prostředník a mluvit jménem krále. Když se modlíme růženec, jsme si vědomi Marii jako náš prostředník našich potřeb a záměrů na svého syna, Ježíše Krista. Ale ona může lépe zprostředkovat naším jménem, když jsme se vědomě a pokorně k ní přijde a požádá ji o pomoc v modlitbě.

Korunován Madonna, Rokitno, Polsko, 1671
Korunován Madonna, Rokitno, Polsko, 1671 (Foto kredit: Wikipedia)
Přemýšlejte o Marii jako lékař, a vy jste trpěliví. Maria je zde, aby vám pomohl a ona bude dělat, co umí vyléčit nemoc hříchu a přivést vás do Boží milosti. Nicméně, ona bude moci lépe, aby vám pomohl, pokud jste upřímný a upřímný s ní pokorně uvedením své potřeby v modlitbě. Čím lépe je pacient jste, tím účinnější Mary může být v její roli jako svou královnu nebes. Kdy můžete formulovat své záměry v modlitbě budete moci pochopit, jak Bůh odpoví na vaši žádost.

Pokud víte, co trápí vás duchovně, mluvit! Protože pokud ne mohou tvořit žádost v hlavě, jak budete uznávat nebeskou odpověď?

Související články
Mohlo pravdu, když Špatné je přijatelné

Růženec je prostředkem, nikoli cílem

Jeden Růženec Habit Ty nyní musí začít
Technorati Tags: pátý slavná tajemství, Gospel, záměry, ježíš, Million Dollar Baby, modlitba, Regnum Christi, růženec, růženec modlitba
autor Brent
Publikováno dne 10. října 2016
Kategorie páté Glorious Mystery, gospel, růženec modlitba
Štítky páté slavná tajemství, Gospel, záměry, ježíš, Million Dollar Baby, modlitba, Regnum Christi, růženec, růženec modlitba
příspěvek navigaci
PŘEDCHOZÍ
Předchozí příspěvek: Volný Růženec Ebook prozradí!
STRÁNKY

O mně
Book objednávky
Kontaktujte mě
Intentions / Meditace
The Glorious tajemství
Radostná tajemství
Světelný Mysteries
Smutná tajemství
Tip Jar
videa
Zdarma ebook!

 

200 záměry, aby se vaše modlitby růženec soustředěný.
Již v prodeji!

Zlepšete svůj modlitební život a podpořit tento web. Koupit teď na Amazonu.
Modlit růženec ONLINE

Připojte se v trvalém růženec s ostatními po celém světě. Přijďte se modlili růženec!
Hledat:
Hledání …
VYHLEDÁVÁNÍ
POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

Mluvit! – Co se růženec modlitba nás učí O Tvrzení záměry
Volný Růženec Ebook prozradí!
Zavazujeme k vítězství: říjen a svátek růžence
Co Růženec Modlitba nás učí o výkupné Power of Charity
Jak Růženec Modlitba nás učí O rozlišování
ARCHIV

Archiv
RosaryMeds Hrdě powered by WordPress

 


——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip to content
RosaryMeds
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
The Sorrowful Mysteries
The Glorious Mysteries
About Me
Contact Me
RosaryMeds
Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

million_dollar_baby_praying
Do you remember one of the early scenes in Million Dollar Baby where Client Eastwood’s character kneels in prayer next to his bed? He says something to the extent, “Lord, you know what I want, there’s no use in me repeating myself.” Boy, how often can I relate to that sentiment? I sometimes think to myself that God knows everything and definitely knows my intentions and my needs better than myself so why go through the exercise of formulating them in prayer? The Gospel reading from 10/6/16 addresses this dilemma.

Last Thursday’s Gospel reading included this popular verse from Luke:

“And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.”
The Regnum Christi website’s meditation on this Gospel reading talks about how we fall into the sin of pride when we don’t explicitly ask God for help through prayer. From their website:

When I Don’t Ask for What I Need, I Treat God as My Servant: When we expect God to give us all we need without asking, are we not placing the whole burden of our salvation on him and nothing on ourselves? Are we not in a sense being lazy? “You know what I need, Lord. Just give it to me, take care of it, while I focus on my own interests.” Not only is this laziness, it is pride, treating God like a servant whose role is to provide whatever I need. We forget he is God. Certainly God is generous and loving, willing to give us everything that is good for us; but he is still God, and he deserves our respect, adoration, and especially our gratitude.
The rosary connection to this Gospel reading is the Fifth Glorious Mystery — Mary’s Coronation as Queen of Heaven. Traditionally, the mother of a king held tremendous prestige because while a king may have multiple wives, he only has one mother. The king’s mother was referred to as the gebira. It makes sense then that Christ, being King of Heaven, would coronate his mother Mary as Queen of Heaven.

The chief responsibility of the gebira was to act as a mediator and speak on behalf of the king. When we pray the rosary, we acknowledge Mary as our mediator of our needs and intentions to her son, Jesus Christ. But she can better mediate on our behalf when we consciously and humbly come to her and ask for her help in prayer.

Crowned Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Think of Mary like a doctor and you are the patient. Mary is here to help you and she will do whatever she can to cure the illness of sin and bring you into God’s grace. However, she will be better able to help you if you are forthright and honest with her by humbly stating your needs in prayer. The better the patient you are, the more effective Mary can be in her role as your Queen of Heaven. When you can formulate your intentions in prayer then you will be able to understand how God responds to your request.

If you know what ails you spiritually, speak up! Because if can’t form the request in your head, how will you recognize the heavenly response?

Related articles
Doing Right When Wrong is Acceptable

The Rosary is a Means, Not an End

The One Rosary Habit You Must Start Now
Technorati Tags: fifth glorious mystery, Gospel, intentions, jesus, million dollar baby, prayer, regnum christi, rosary, rosary prayer
Author Brent
Posted on October 10, 2016
Categories Fifth Glorious Mystery, gospel, rosary prayer
Tags fifth glorious mystery, Gospel, intentions, jesus, million dollar baby, prayer, regnum christi, rosary, rosary prayer
Post navigation
PREVIOUS
Previous post:Free Rosary Ebook Giveaway!
PAGES

About Me
Book Orders
Contact Me
Intentions/Meditations
The Glorious Mysteries
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
The Sorrowful Mysteries
Tip Jar
Videos
FREE EBOOK!

200 intentions to keep your rosary prayers focused.
ON SALE NOW!

Improve your prayer life and support this website. Buy it now on Amazon.
PRAY THE ROSARY ONLINE

Join in a perpetual rosary with others around the world. Come pray the rosary!
Search for:
Search …
SEARCH
RECENT POSTS

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions
Free Rosary Ebook Giveaway!
Committing Ourselves to Victory: October and the Feast of the Rosary
What Rosary Prayer Teaches us about the Redemptive Power of Charity
How Rosary Prayer Teaches Us About Discernment
ARCHIVES

Archives
RosaryMeds Proudly powered by WordPress


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Rekte al enhavo
RosaryMeds
La Joyful Misteroj
Lumaj misteroj
La malgxoja Misteroj
La Glora Misteroj
pri Mi
kontakti min
RosaryMeds
Parolu Ĝis! – Kio Rozario Preĝo Teaches Us About deklarante Intencoj

million_dollar_baby_praying
Ĉu vi memoras unu el la fruaj scenoj en Million Dollar Baby kie Kliento Eastwood karaktero genuas preĝante apud sia lito? Li diras ion al la mezuro, “”Sinjoro, vi scias kion mi volas, ne utilas al mi ripetas min mem.”” Knabo, kiom ofte mi povas rilati al tio sento? Mi kelkfoje pensas en mi mem Dio scias ĉion kaj sendube scias miajn intencojn kaj miajn bezonojn pli bone ol mi mem do kial ni tra la ekzerco de formuli ilin en preĝo? La Evangelio legado de 10/6/16 adresoj tiun dilemon.

Lasta ĵaŭdo Evangelio legado inkludita ĉi populara verso de Luko:

“”Kaj mi diras al vi, demandu kaj vi ricevos; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi. Cxar cxiu petanto, ricevas; kaj la serĉanto, trovas; kaj al la frapanto, la pordo estos malfermita. “”
La Regnum Christi retejo la meditado sur tiu Evangelio legado parolas de kiel ni falu en la peko de fiereco kiam ni ne eksplicite demandas Dion por helpo tra preĝo. De ilia retejo:

Kiam mi Ne Petu Kion mi Bezonas mi Trakti Dio kiel Mia Servanto: kiam ni atendas Dion doni al ni ĉiuj ke ni bezonas sen petante, ni ne metante la tuta ŝarĝo de nia savo sur lin kaj nenio sur nin? Ni ne iusence esti mallaborema? “”Vi scias, kion mi bezonas, Sinjoro. Nur donu gxin al mi, prizorgi ĝin, dum mi koncentri mian propran interesoj. “”Ne nur estas ĉi pigreco, estas fiereco, traktante Dio kiel servanto, kies rolo estas provizi kion ajn mi bezonos. Ni forgesas estas Dio. Certe Dio estas sindona kaj amanta, volas doni al ni ĉion, kio estas bona por ni; sed li estas ankoraŭ Dio, kaj li meritas nian respekton, adorado, kaj speciale nia dankemo.
La rozario rilato al tiu Evangelio legado estas la Kvina Glora Mistero – Maria Kronado kiel Reĝino de la Ĉielo. Tradicie, la patrino de reĝo tenis teruran prestiĝo ĉar dum reĝo povas havi multoblajn edzinojn li nur havas unu patrino. La reĝa patrino estis referita kiel la gebira. Ĝi faras senton tiam ke Kristo, estante reĝo de Ĉielo, estus coronate lia patrino Maria kiel Reĝino de la Ĉielo.

La ĉefa respondeco de la gebira estis agi kiel peranto kaj paroli nome de la reĝo. Kiam ni preĝas la rozarion, ni agnoskas Maria kiel nia interulo de niaj bezonoj kaj intencoj al ŝia filo, Jesuo Kristo. Sed ŝi povas bone median pro ni, kiam ni konscie kaj humile venas al ŝi kaj petu ŝian helpon en preĝo.

Kronita Madono, Rokitno, Pollando, 1671
Kronita Madono, Rokitno, Pollando, 1671 (Foto kredito: Vikipedio)
Pensu pri Mary kiel kuracisto kaj vi estas pacienca. Mary estas tie por helpi vin kaj ŝi faros ĉion, kion ŝi povas kuraci la malsanon de peko kaj venigos vin en la Dia graco. Tamen, ŝi estos pli bone povos helpi vin se vi estas honesta kaj honesta kun ŝi por humile deklarante laŭdezire en preĝo. La bona la paciento vi, la pli efika Maria povas esti en ŝia rolo kiel viaj Reĝino de Ĉielo. Kiam vi povas formuli viajn intencojn en preĝo tiam vi povos kompreni kiel Dio respondas al via peto.

Se vi scias kion estas al vi spirite, paroli supren! Ĉar se ne povas formi la vorton en vian kapon, kiel vi rekonas la ĉiela respondo?

rilataj artikoloj
Farante Dekstra Kiam Wrong Estas Akceptebla

La Rozario estas la Duona, ne fino

Tiu Rozario Kutimo Vi Devas Komenci Nun
Technorati Etikedoj: kvina glora mistero, Evangelio, intencoj, Jesuo, milionoj dolaro bebo, preĝo regnum christi, rozario, rozario preĝo
aŭtoro Brent
Poŝtita sur Oktobro 10, 2016
Kategorioj Kvina Glora Mistero, evangelio, rozario preĝo
Tags kvina glora mistero, Evangelio, intencoj, Jesuo, milionoj dolaro bebo, preĝo regnum christi, rozario, rozario preĝo
Afiŝu navigado
ANTAŬA
Post antaŭa: Libera Rozario Ebook Giveaway!
PAGES

pri Mi
libro Ordoj
kontakti min
Intencoj / Meditations
La Glora Misteroj
La Joyful Misteroj
Lumaj misteroj
La malgxoja Misteroj
Tip Jar
Videoj
FREE eBook!

 

200 intencoj teni vian rozario preĝoj koncentrita.
SUR VENDA NOW!

Plibonigi vian preĝon vivo kaj subtenas ĉi retejo. Acxetu nun en Amazon.
Preĝi la rozarion ONLINE

Aliĝi en defalo rozario kun aliaj ĉirkaŭ la mondo. Venu preĝi la rozarion!
Serĉi:
Serĉo …
SERĈO
Lastaj afiŝoj

Parolu Ĝis! – Kio Rozario Preĝo Teaches Us About deklarante Intencoj
Libera Rozario Ebook Giveaway!
Fari nin al Venko: oktobro kaj la Festeno de la Rozario
Kio Rozario Preĝo instruas nin pri la redención Potenco de Amo
Kiel Rozario Preĝo Teaches Us About elokventeco
ARKIVO

arkivoj
RosaryMeds Fiere funkciigita de WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Otse sisu juurde
RosaryMeds
Rõõmsa Mysteries
Helendav Mysteries
Kurblikuks Mysteries
Kuulsusrikas Mysteries
Minust
Võta minuga ühendust
RosaryMeds
Speak Up! – Mis Roosipärja palve õpetab meile Väide Intentions

million_dollar_baby_praying
Kas sa mäletad üks varajase stseenid Million Dollar Baby kus Klient Eastwood iseloomu põlvitab palve kõrval oma voodis? Ta ütleb, et midagi sel määral, “”Issand, sa tead, mida ma tahan, ei ole kasutamiseks mulle korrates ennast.”” Poiss, kui tihti ma silmas seda tunnet? Vahel ma arvan, et mina, et Jumal teab kõike ja kindlasti teab minu kavatsused ja minu vajadustele paremini kui mina miks minna läbi kasutamise sõnastada need palve? Evangeelium lugemine 10/6/16 aadressid see dilemma.

Eelmisel neljapäeval Gospel lugemise sisaldub see populaarne värss Luke:

“”Ja ma ütlen teile, küsida ning te saate; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja see, kes soovib, leiab; ja see, kes koputab, uks avatakse. “”
Regnum Christi veebisaidi meditatsiooni selle evangeeliumi lugemise räägib, kuidas me langeda uhkuse patt, kui me ei ole sõnaselgelt paluda Jumalalt abi palve kaudu. Oma veebilehel:

Kui ma ei küsi, mida ma vajan, ma kohtlen Jumal oma sulasele: Kui me eeldame, et Jumal annab meile kõik, mida me vajame, küsimata, kas me ei asetades kogu koormat meie pääste teda ja midagi ise? Kas me ei tunne laisk? “”Sa tead, mida ma vajan, Issand. Lihtsalt anna see mulle, hoolitsen selle eest, kui ma keskenduda oma huve. “”Mitte ainult see laiskus, see on uhkus, ravivad Jumal nagu sulane, kelle ülesanne on pakkuda mida iganes ma vajan. Me unustame ta on Jumal. Kindlasti Jumal on helde ja armastav, valmis andma meile kõike, mis on hea meile; aga ta on ikkagi Jumal, ja ta väärib austust, imetluse ja eriti meie tänu.
Alpinaariumisse Ühendus selle evangeeliumi lugemine on viienda Glorious Mystery – Maarja kroonimine nagu Queen of Heaven. Traditsiooniliselt ema kuninga toimunud tohutu prestiiži, sest samal ajal kui kuningas võib olla mitu naist, ta on ainult üks ema. Kuninga ema nimetatakse gebira. On mõistlik, siis, et Kristus, olles King of Heaven, oleks coronate ema Mary Queen of Heaven.

Kõrgeim vastutusel gebira oli tegutseda vahendajana ning räägivad nimel kuningas. Kui me palvetame roosiaed, me tunnistame Mary kui meie vahendaja meie vajadused ja kavatsused tema poeg, Jeesus Kristus. Aga ta saab paremini vahendada meie nimel kui me teadlikult ja alandlikult tulevad teda ja küsi tema abi palve.

Kroonitud Madonna, Rokitno, Poola, 1671
Kroonitud Madonna, Rokitno, Poola, 1671 (Foto krediit: Wikipedia)
Mõtle Mary nagu arst ja te olete patsient. Mary on siin, et aidata teil ja ta teeb kõik, et ta saab ravida haigust patu ja viin teid Jumala armust. Kuid ta saab paremini aidata, kui teil on otsekohene ja aus temaga alandlikult märkides oma vajadusi palve. Mida parem on patsiendi olete, seda tõhusam Mary saab tema rolli oma Queen of Heaven. Kui võib sõnastada oma kavatsustest palve siis saab aru, kuidas Jumal vastab teie soovile.

Kui sa tead, mida ails sind vaimselt rääkida! Sest kui ei saa moodustada taotluse oma peaga, kuidas sa tunda taevalikku vastus?

Seotud artiklid
Doing õigus, kui vale on vastuvõetav

Roosipärg on vahend, mitte eesmärk

Üks Rosary Harjumus Sa praegu peab algama
Technorati Tags: viiendat kuulsusrikas saladuse, Gospel, kavatsusi, Jeesus, miljoni dollari beebi, palve, Regnum Christi, roosiaed, roosiaed palve
Autor Brent
Postitatud 10. oktoober 2016
Kategooriad viies Glorious Mystery, gospel, roosiaed palve
Sildid viienda kuulsusrikas saladuse, Gospel, kavatsusi, Jeesus, miljoni dollari beebi, palve, Regnum Christi, roosiaed, roosiaed palve
Post navigation
EELMINE
Eelmine post: Tasuta Rosary Ebook Give!
LEHEKÜLGEDE

Minust
Broneeri Tellimused
Võta minuga ühendust
Intentions / Mõtisklused
Kuulsusrikas Mysteries
Rõõmsa Mysteries
Helendav Mysteries
Kurblikuks Mysteries
Vihje Jar
Videod
Vaba ebook!

 

200 kavatsused, et hoida oma roosiaed palved keskendunud.
Nüüd müügil!

Parandada oma palveelu ja toetada sellel veebilehel. Osta nüüd Amazon.
Roosikrantsi palvet ONLINE

Liitu pidevas roosiaed teistega üle maailma. Tule palvetada roosiaed!
Otsima:
Otsing …
OTSING
VIIMASED POSTITUSED

Speak Up! – Mis Roosipärja palve õpetab meile Väide Intentions
Tasuta Rosary Ebook Give!
Toime end Victory: oktoobris ja püha Roosipärja
Mis Roosipärja palve õpetab meile lunastav vägi Heategevus
Kuidas Roosipärja palve õpetab meile arukalt
ARHIIV

arhiiv
RosaryMeds WordPressi

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Laktawan sa nilalaman
RosaryMeds
Ang Misteryo ng Tuwa
Ang Luminous Mysteries
Ang nalulungkot misteryo
Ang Maluwalhating Mysteries
Tungkol sa Akin
Tawagan mo ako
RosaryMeds
Magsalita ka! – Ano Rosary Prayer Nagtuturo sa Amin Tungkol nagpapahayag Intentions

million_dollar_baby_praying
Huwag mo matandaan ang isa sa mga unang bahagi ng eksena sa Million Dollar Baby kung saan Client Eastwood karakter kneels sa panalangin sa tabi ng kanyang kama? Sabi niya ng isang bagay upang ang lawak, “”Panginoon, alam mo kung ano ang gusto ko, walang gamitin sa akin paulit-ulit na ang aking sarili.”” Boy, kung gaano kadalas ang maaari kong nauugnay sa damdamin na? Ako paminsan-minsan sa tingin sa aking sarili na alam ng Diyos ang lahat ng bagay at tiyak alam ang aking intensyon at ang aking mga pangangailangan mas mahusay kaysa sa aking sarili kaya kung bakit pumunta sa pamamagitan ng paggamit ng formulating ang mga ito sa panalangin? Ang Ebanghelyo pagbabasa mula 10/6/16 address na ito mahirap na kalagayan.

Gospel reading Huling Huwebes ng kasama ang mga sikat na tula mula Luke:

“”At sinasabi ko sa inyo, humingi at ikaw ay makatatanggap; humanap at makikita mo; kumatok at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang isa na humahanap ay nakasusumpong; at sa isa na kumakatok ay bubuksan. “”
pagmumuni-muni Ang Regnum Christi website sa Ebanghelyong ito pagbabasa talks tungkol sa kung paano namin ay nabibilang sa mga kasalanan ng pagmamataas kapag kami ay hindi malinaw na hilingin sa Diyos para sa tulong sa pamamagitan ng panalangin. Mula sa kanilang website:

Kapag Hindi Ko Humingi ng Ano ang Kailangan ko, Tratuhin ko ang Diyos bilang aking lingkod: Kapag ang inaasahan namin sa Diyos na bigyan sa amin ang lahat na kailangan namin nang hindi nagtatanong, hindi ba tayo ng paglalagay ng buong pasanin ng ating kaligtasan sa kanya at wala sa ating sarili? Hindi ba tayo sa isang kahulugan ng pagiging tamad? “”Alam mo kung ano ang kailangan ko, Panginoon. Lang bigyan ito sa akin, pag-aasikaso nito, habang focus ko sa aking sariling mga interes. “”Hindi lamang na ito katamaran, ito ay pagmamataas, pagpapagamot ng Diyos tulad ng isang alipin na ang papel ay upang magbigay ng kahit anong kailangan ko. Nalilimutan natin ay siyang Dios. Ay tiyak na ang Diyos ay bukas-palad at mapagmahal, handa na magbigay sa amin ang lahat ng bagay na ay mabuti para sa amin; ngunit siya ay pa rin ng Diyos, at siya nararapat ang aming paggalang, pagsamba, at lalo na ang aming pasasalamat.
Ang rosaryo koneksyon sa pagbabasa Ebanghelyong ito ay ang Fifth Glorious Mystery – ni Mary Coronation bilang Reyna ng Langit. Ayon sa kaugalian, ang ina ng isang hari gaganapin napakalaking prestihiyo dahil habang ang isang hari ay maaaring magkaroon ng maraming asawa, siya lamang ay may isang ina. ina ng hari na tinutukoy bilang ang gebira. Ito ang akma pagkatapos na kay Cristo, na Hari ng Langit, ay putungan Maria na kaniyang ina bilang Reyna ng Langit.

Ang mga punong responsibilidad ng gebira ay upang kumilos bilang isang tagapamagitan at magsalita sa ngalan ng hari. Kapag nananalangin tayo ng rosaryo, kinikilala namin si Maria bilang ating tagapamagitan ng aming mga pangangailangan at intensyon sa kaniyang anak na si Jesucristo. Ngunit maaari niyang mas mahusay na pumagitna sa aming ngalan kapag kami sinasadya at buong kababaang-loob na dumating sa kanya at humingi ng kanyang tulong sa panalangin.

Nakoronahan Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Nakoronahan Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Mag-isip ng Mary tulad ng isang doktor at ikaw ang pasyente. Mary ay dito upang makatulong sa iyo at siya ay gawin ang anumang maaari siya upang gamutin ang sakit ng kasalanan at dadalhin ko kayo sa biyaya ng Diyos. Gayunman, siya ay mas mahusay na magagawang upang makatulong sa iyo kung ikaw ay tuwiran at tapat sa kanya sa pamamagitan ng buong kababaang-loob na nagsasabi ng iyong mga pangangailangan sa panalangin. Ang mas mahusay na ang mga pasyente na ikaw ay, ang mas epektibo Mary ay maaaring sa kanyang papel bilang iyong Queen ng Langit. Kapag maaari mong magbalangkas ng iyong intensyon sa panalangin pagkatapos ikaw ay magagawang upang maunawaan kung paano tumugon ang Diyos sa iyong kahilingan.

Kung alam mo kung ano ang ails mo spiritually, makipag-usap up! Dahil kung hindi maaaring form ng kahilingan sa iyong ulo, kung paano ikaw ay makilala ang makalangit tugon?

Mga kaugnay na artikulo
Ang paggawa Kanan Kapag Wrong ay katanggap-tanggap

Ang rosaryo ay isang Means, Hindi isang End

The One Rosary Habit Dapat Mong Simulan Ngayon
Technorati Tags: ika-limang maluwalhating misteryo, Ebanghelyo, intensyon, jesus, milyong dolyar sanggol, panalangin, regnum christi, rosaryo, rosaryo panalangin
Author Brent
Ipinaskil sa Oktubre 10, 2016
Kategorya Fifth Glorious Mystery, ebanghelyo, rosaryo panalangin
Tags ikalimang maluwalhating misteryo, Ebanghelyo, intensyon, jesus, milyong dolyar sanggol, panalangin, regnum christi, rosaryo, rosaryo panalangin
post ng navigation
NAKARAAN
Nakaraang post: Libreng Rosary Ebook Giveaway!
PAGES

Tungkol sa Akin
Book Order
Tawagan mo ako
Intentions / Meditations
Ang Maluwalhating Mysteries
Ang Misteryo ng Tuwa
Ang Luminous Mysteries
Ang nalulungkot misteryo
Tip Jar
Mga video
LIBRENG EBOOK!

 

200 intensyon upang mapanatili ang iyong rosaryo panalangin nakatutok.
ON SALE NGAYON

Pagbutihin ang iyong buhay panalangin at suporta website na ito. Bilhin ito ngayon sa Amazon.
Magdasal ng rosaryo ONLINE

Sumali sa isang panghabang-buhay na rosaryo sa iba sa buong mundo. Halika magdasal ng rosaryo!
Maghanap para sa:
Paghahanap …
SEARCH
Kamakailang POSTS

Magsalita ka! – Ano Rosary Prayer Nagtuturo sa Amin Tungkol nagpapahayag Intentions
Free Rosary Ebook Giveaway!
Committing Ating Sarili sa Victory: Oktubre at ang Pista ng rosaryo
Ano Rosary Prayer Nagtuturo sa atin tungkol sa Pagtubos Power of Charity
Paano Rosary Prayer Nagtuturo sa Amin Tungkol sa Discernment
ARCHIVE

arkibos
RosaryMeds Buong kapurihan pinapatakbo ng WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Hyppää sisältöön
RosaryMeds
Iloinen Mysteries
Valovoima Mysteries
Murheellisten Mysteries
The Glorious Mysteries
Minusta
Ota yhteyttä minuun
RosaryMeds
Speak Up! – Mikä Rosary Prayer opettaa meille ilmoittaminen Intentions

million_dollar_baby_praying
Muistatko yksi varhaisista kohtauksia Million Dollar Baby jossa Asiakkaan Eastwood hahmo polvistuu rukoukseen vieressä hänen sängyssä? Hän sanoo jotain siinä määrin, “”Herra, sinä tiedät mitä haluan, ei ole käyttöä minua toistan itseäni.”” Boy, kuinka usein voin liittyä että näkemyksesi? Joskus ajattelen itsekseni, että Jumala tietää kaiken ja ehdottomasti tuntee minun aikomuksia ja minun tarpeisiin paremmin kuin minä niin miksi mennä läpi käyttäessään muotoilla niitä rukouksessa? Evankeliumi lukeminen 06.10.16 osoitteista tämän ongelman.

Viime torstaina evankeliumi käsittelyssä mukana tämän suositun jaetta Luke:

“”Ja minä sanon teille, kysyä ja saat; etsiä ja löydät; kolhi ja ovi avataan sinulle. Sillä jokainen, joka kysyy, vastaanottaa; ja joka etsii, löytää; ja sille, joka kolkuttaa, ovi avataan. “”
Regnum Christi sivuston meditaation tästä evankeliumin käsittelyssä puhutaan kuinka lankeamme ylpeyden synti kun ei nimenomaisesti pyytää Jumalalta apua rukouksen kautta. Niiden verkkosivuilla:

Kun en Pyydä mitä tarvitsen, en Treat Jumala kuin palvelijani: Kun odotamme Jumala antaa meille kaikki mitä tarvitsemme kysymättä, me ei uskoa koko taakkaa pelastuksemme hänelle ja mitään itse? Olemmeko ei tavallaan laiskuutta? “”Tiedätkö mitä tarvitsen, Herra. Anna se minulle, huolehtia siitä, kun minä keskittyä oman edun. “”Ei vain tämä laiskuus on ylpeys, hoitoon Jumala kuin palvelija, jonka tehtävänä on antaa mitä tarvitsen. Unohdamme on Jumala. Varmasti Jumala on antelias ja rakastava, valmis antamaan meille kaiken, on hyvä meille; mutta hän on silti Jumala, ja hän ansaitsee kunnioituksemme, palvonta, ja erityisesti kiitollisuutemme.
Rukousnauha yhteys tähän evankeliumin lukeminen on viidennen Glorious Mystery – Marian Coronation kuten Queen of Heaven. Perinteisesti äiti kuningas piti valtavan arvovaltaa sillä vaikka kuningas voi olla useita vaimoja, hänellä on vain yksi äiti. Kuninkaan äiti kutsutaan gebira. On järkevää silloin, että Kristusta, kuningas Taivaan olisi CORONATE hänen äitinsä Maria kuten Queen of Heaven.

Tärkein vastuu gebira oli toimia välittäjänä ja puhua puolesta kuningas. Kun me rukoilla rukous, me tunnustamme Mary meidän välittäjänä meidän tarpeiden ja aikomuksia poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Mutta hän voi paremmin välittää puolestamme kun me tietoisesti ja nöyrästi tulevat häntä ja pyytää häntä apua rukouksessa.

Crowned Madonna, Rokitno, Puola, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Puola, 1671 (Kuva: Wikipedia)
Ajattele Mary kuin lääkäri ja olet potilas. Mary on täällä auttamassa teitä ja hän tekee mitä hän voi parantaa sairauden synnin ja tuon teidät Jumalan armosta. Kuitenkin hän pystyy paremmin auttaa, jos olet suorapuheinen ja rehellinen hänen kanssaan nöyrästi toteamalla tarpeisiisi rukouksessa. Mitä paremmin potilas olet, sitä tehokkaampia Mary voi olla roolistaan oman Queen of Heaven. Kun voit muotoilla viholliselle rukouksessa niin voit ymmärtää, miten Jumala vastaa pyyntöösi.

Jos tiedät mikä vaivaa sinua henkisesti, puhu! Koska jos ei voi muodostaa pyyntöön pään, miten tunnistat taivaallinen vastaus?

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Doing Oikea Kun Väärä on hyväksyttävä

Rosary on keino, ei End

Yksi Rosary Habit sinun on aloitettava nyt
Technorati Tags: viidennen loistava mysteeri, Gospel, aikomuksia, jeesus, miljoonan dollarin vauva, rukous, Regnum Christi, rukous, rukous rukous
Tekijä Brent
Lähetetty 10 lokakuu 2016
Luokat Viidenneksi Glorious Mystery, gospel, rukousnauha rukous
Tunnisteet viides loistava mysteeri, Gospel, aikomuksia, jeesus, miljoonan dollarin vauva, rukous, Regnum Christi, rukous, rukous rukous
viesti navigointi
EDELLINEN
Edellinen viesti: Free Rosary Ebook Giveaway!
PAGES

Minusta
kirja tilaukset
Ota yhteyttä minuun
Intentions / Meditations
The Glorious Mysteries
Iloinen Mysteries
Valovoima Mysteries
Murheellisten Mysteries
Vihje Jar
videoita
VAPAA EBOOK!

 

200 aikeita pitää rukous rukoukset keskittynyt.
Nyt myynnissä!

Paranna rukouselämääsi ja tukevat tällä sivustolla. Osta nyt Amazon.
Rukoilla rukous ONLINE

Liity ikuinen rukousnauha muiden kanssa ympäri maailmaa. Tule rukoilla rukous!
Etsiä:
Etsi …
HAKU
UUSIMMAT VIESTIT

Speak Up! – Mikä Rosary Prayer opettaa meille ilmoittaminen Intentions
Vapaa Rosary Ebook Giveaway!
Sitoudumme Victory: lokakuu ja juhla ruusukon
Mikä Rosary Rukous opettaa meille lunastavan voiman Charity
Miten Rosary Prayer opettaa meille Discernment
ARKISTO

arkisto
RosaryMeds WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Aller au contenu
RosaryMeds
Les Mystères Joyeux
Les Mystères Lumineux
Les Mystères Douloureux
Les Mystères glorieux
À propos de moi
Contactez-moi
RosaryMeds
Speak Up! – Que Rosaire Prière nous enseigne Déclarant Intentions

million_dollar_baby_praying
Vous rappelez-vous l’une des premières scènes dans Million Dollar Baby où le personnage de client Eastwood agenouille dans la prière à côté de son lit? Il dit quelque chose dans la mesure où, «Seigneur, tu sais ce que je veux, il n’y a pas d’utilisation en moi me répéter.”” Boy, combien de fois je peux rapporter à ce sentiment? Je pense parfois à moi-même que Dieu sait tout et connaît mes intentions et mes besoins mieux que moi-même, alors pourquoi passer par l’exercice de leur formulation dans la prière définitivement? L’Evangile de la lecture 10/6/16 aborde ce dilemme.

La lecture de l’Évangile de jeudi dernier inclus ce verset populaire de Luc:

«Et je vous dis, demandez et vous recevrez; cherchez et vous trouverez; frappez et la porte sera ouverte pour vous. Car quiconque demande reçoit; et celui qui cherche trouve; et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. “”
La méditation du site Regnum Christi sur cet évangile lecture parle de la façon dont nous tombons dans le péché d’orgueil quand nous ne demandons pas explicitement l’aide de Dieu par la prière. De leur site web:

Quand je Ne demandez What I Need, je traiter Dieu comme mon serviteur: Lorsque nous nous attendons à Dieu de nous tout ce que nous devons donner sans le demander, nous sommes de ne pas placer tout le fardeau de notre salut sur lui et rien sur nous-mêmes? Sommes-nous pas dans un sens d’être paresseux? “”Vous savez ce que je veux, Seigneur. Juste donner à moi, prendre soin d’elle, alors que je me concentre sur mes propres intérêts. “”Non seulement est-ce la paresse, il est la fierté, le traitement de Dieu comme un serviteur dont le rôle est de fournir tout ce que je dois. Nous oublions qu’il est Dieu. Certes, Dieu est généreux et aimant, prêt à nous donner tout ce qui est bon pour nous; mais il est toujours Dieu, et il mérite notre respect, adoration, et surtout notre gratitude.
La connexion rosaire à cette lecture de l’Évangile est le cinquième mystère glorieux – Mary Coronation comme Reine du Ciel. Traditionnellement, la mère d’un roi tenu un grand prestige car si un roi peut avoir plusieurs épouses, il n’a qu’une seule mère. La mère du roi a été désigné comme le gebira. Il est donc logique que le Christ, étant roi du ciel, serait couronner sa mère Marie comme Reine du Ciel.

La responsabilité principale de l’gebira était d’agir en tant que médiateur et de parler au nom du roi. Quand nous prions le chapelet, nous reconnaissons Marie comme médiateur de nos besoins et nos intentions à son fils, Jésus-Christ. Mais elle peut mieux servir de médiateur en notre nom quand nous consciemment et humblement à elle et demander son aide dans la prière.

Couronné Madonna, Rokitno, Pologne, 1671
Couronné Madonna, Rokitno, Pologne, 1671 (Crédit photo: Wikipedia)
Pensez à Mary comme un médecin et vous êtes le patient. Marie est là pour vous aider et elle fera tout ce qu’elle peut pour guérir la maladie du péché et de vous amener dans la grâce de Dieu. Cependant, elle sera mieux en mesure de vous aider si vous êtes franc et honnête avec elle en disant humblement vos besoins dans la prière. Le mieux le patient que vous êtes, Mary plus efficace peut être dans son rôle en tant que votre Reine du Ciel. Lorsque vous pouvez formuler vos intentions dans la prière, alors vous serez en mesure de comprendre comment Dieu répond à votre demande.

Si vous savez ce qui vous indispose spirituellement, parlez-vous! Parce que si on ne peut former la demande dans votre tête, comment allez-vous reconnaître la réponse céleste?

Articles Liés
Doing Right Lorsque incorrect est acceptable

Le Rosaire est un moyen, pas une fin

Le One Habit Rosaire vous devez commencer maintenant
Technorati Tags: cinquième glorieux mystère, Évangile, intentions, jésus, Million Dollar Baby, prière, regnum christi, chapelet, prière du chapelet
Auteur Brent
Publié le 10 Octobre, 2016
Catégories Cinquième Mystère Glorieux, gospel, prière du chapelet
Mots-cinquième glorieux mystère, Gospel, intentions, jésus, Million Dollar Baby, prière, regnum christi, chapelet, prière du chapelet
Message de navigation
PRÉCÉDENT
Previous post: Rosaire gratuit Ebook Giveaway!
PAGES

À propos de moi
Les commandes de livres
Contactez-moi
Intentions / Méditations
Les Mystères glorieux
Les Mystères Joyeux
Les Mystères Lumineux
Les Mystères Douloureux
Astuce Jar
Vidéos
EBOOK GRATUIT!

 

200 intentions de garder vos prières du rosaire porté.
EN VENTE MAINTENANT!

Améliorer votre vie de prière et de soutenir ce site. Achetez-le maintenant sur Amazon.
PRIER LE ROSAIRE EN LIGNE

Joignez-vous à un chapelet perpétuel avec d’autres à travers le monde. Venez prier le chapelet!
Rechercher:
Chercher …
CHERCHER
MESSAGES RÉCENTS

Speak Up! – Que Rosaire Prière nous enseigne Déclarant Intentions
Rosaire gratuit Ebook Giveaway!
Nous engageant à la victoire: Octobre et la fête du Rosaire
Que Rosaire prière nous enseigne au sujet de la puissance rédemptrice de la Charité
Comment Rosaire Prière nous enseigne Discernement
LES ARCHIVES

Les archives
RosaryMeds Fièrement propulsé par WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Gean nei de ynhâld
RosaryMeds
De Joyful Mysteries
De fakkeltocht Mysteries
De Sorrowful Mysteries
De Glorious Mysteries
Oer my
Contact Me
RosaryMeds
Sprek Up! – Wat Rosary Gebed leart ús Oer fermelding De bedoeling

million_dollar_baby_praying
Witte jo noch ien fan ‘e iere sênes yn Million Dollar Baby, dêr’t Client Eastwood syn karakter kneels yn gebed neist syn bêd? Hy seit wat oan ‘e mjitte, “”Hear, jo witte wat ik wol, der is gjin gebrûk yn my repeating mysels.”” Boy, hoe faak kin ik slaan op dat fiellen? Ik soms tink oan mysels, dat God wit alles en seker wit myn bedoelingen en myn behoeften better as mysels sa wêrom gean troch it útoefenjen fan formulearjen se yn gebed? It evangeelje lêzen fan 10/6/16 adressen dit dilemma.

Lêste tongersdei syn evangeelje lêzen opnommen dit populêre fers út Lukas:

“”En ik siz jimme, freegje en jo krije; sykje en jimme sille fine; knock en de doar sil iepene wurde om jo. Foar elk dy’t freget, kriget; en de iene dy’t siket, fynt; en oan ‘e ien dy’t kloppet, de doar wurdt iepene. “”
De Regnum Christi webside fan meditaasje op dit evangeelje lêzen petearen oer hoe’t wy falle yn ‘e sûnde fan grutskens doe’t wy net mei klam freegje God om help troch gebed. Ut harren webside:

Doe’t ik Do not Ask for Wat ik Need, ik Treat God as myn tsjinstfeint: As wy ferwachtsje God te jaan ús allegearre wy nedich sûnder freegjen, binne wy net pleatsen fan de hiele lêst fan ús heil op him en neat op ússels? Binne wy net yn in sin wêzen lui? “”Jo witte wat ik nedich, Hear. Just jou it oan my, nim soarch fan it, wylst ik rjochtsje op myn eigen belangen. “”Net allinnich is dit gemaksucht, it is grutskens, de behanneling fan God as in tsjinstfeint waans rol is te bieden wat ik nedich. Wy ferjitte Hy is God. Wis God is royaal en leafde, wolle jou ús alles dat goed is foar ús; mar hy is noch God, en hy fertsjinnet ús respekt, oanbidding, en benammen ús tankberens.
De rosary ferbining nei dit Evangeelje lêzen is Fyfde Glorious Mystery – Maria fan Coronation as keninginne fan de himel. Tradisjoneel, de mem fan in kening hie grutte prestiizje want wylst in kening hawwe meardere froulju, hy allinnich hat ien mem. De kening syn mem waard oantsjut as de gebira. It makket sin dan dat Kristus, as kening fan de himel, soe coronate syn mem Maria as keninginne fan de himel.

It haad ferantwurdlikheid fan de gebira wie te treden as Middeler en sprekke út namme fan de kening. As wy bidde de rosary, wy erkenne Mary as ús Middeler fan ús behoeften en bedoelingen oan har soan, Jezus Kristus. Mar se kin better bemiddelje op ús opdracht as wy bewust en humbly komme nei har en freegje om har help yn gebed.

Crowned Madonna, Rokitno, Poalen, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Poalen, 1671 (Foto kredyt: Wikipedia)
Tink fan Mary as in dokter en jo binne de pasjint. Maria is hjir te helpen jo en hja sil dwaan wat se kin te genezen de sykte fan sûnde en bring dy yn Gods genede. Lykwols, hja sil better kinne helpe jo as jo binne forthright en earlik mei har troch humbly fermelding fan jo behoeften yn gebed. De better de pasjint jimme binne, de effektiver Maria kin wêze yn har rol as jo Keninginne fan de himel. As jo kinne formulearje jo bedoelings yn gebed dan sille wêze kinne om te begripen hoe’t God reagearret nei jo fersyk.

As jo witte wat is der oan geastlik, prate up! Want as kin net foarmje it fersyk yn dyn holle, hoe sille jimme erkenne de himelske antwurd?

Related artikels
Doing Rjochter As Wrong is Acceptable

De Rosary is in Means, Net in End

De Ien Rosary Habit Jo Must Begjin no
Technorati Tags: fiifde hearlik mystearje, Evangeelje, bedoelings, jesus, miljoen dollar baby, gebed, regnum Christi, rosary, rosary gebed
auteur Brent
Posted on October 10, 2016
Kategoryen Fyfde Glorious Mystery, gospel, rosary gebed
Tags fyfde gloarjefolle mystearje, Evangeelje, bedoelings, jesus, miljoen dollar baby, gebed, regnum Christi, rosary, rosary gebed
Post navigaasje
PREVIOUS
Vorige post: Free Rosary Ebook Giveaway!
PAGES

Oer my
boek Orders
Contact Me
Bedoelingen / meditaasjes
De Glorious Mysteries
De Joyful Mysteries
De fakkeltocht Mysteries
De Sorrowful Mysteries
Tip Jar
Videos
Free Ebook!

 

200 bedoelingen te hâlden jo Rosary Prayers rjochte.
ON SALE NOW!

Wreidzje dyn gebed libben en stypje dizze webside. Keapje it no op Amazon.
Bidde DE rosary ONLINE

Join yn in ivich rosary mei oaren om de wrâld. Kom bidden de rosary!
Sykje om:
Sykje …
SYKJE
RESINTE BERJOCHTEN

Sprek Up! – Wat Rosary Gebed leart ús Oer fermelding De bedoeling
Free Rosary Ebook Giveaway!
Begean ússels to Victory: oktober en it feest fan ‘e Rosary
Wat Rosary Gebed leart ús oer it Redemptive Power fan Charity
Hoe Rosary Gebed leart ús Oer discernment
ARGYF

Argyf
RosaryMeds Proudly powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Ir ao contido
RosaryMeds
Os Misterios Gozosos
Os Misterios Luminosos
Os Misterios Dolorosos
misterios Gloriosos
Sobre min
contacte me
RosaryMeds
Fala! – O Rosario oración nos ensina sobre declarar Intentions

million_dollar_baby_praying
Lembra-se dunha das primeiras escenas en Million Dollar Baby onde o personaxe de Eastwood cliente se axeonllada en oración ao lado da súa cama? Di algo na medida: “”Señor, vostede sabe o que quero, non hai ningún uso en me repetir-me.”” Cara, cantas veces podo relacionarse con ese sentimento? Ás veces penso para min mesmo que Deus sabe todo e en definitiva coñece miñas intencións e as miñas necesidades mellor que eu mesmo así por que ir a través do exercicio de formula-las en oración? A lectura do Evanxeo de 10/6/16 enderezos este dilema.

lectura do Evanxeo da última xoves incluíu este verso popular de Lucas:

“”E eu digo a vostede, pregunta e recibirá; busquen, e atoparán; batan, ea porta lles será aberta para ti. Pois todo o que pide, recibe; e aquel que busca, atopa; e aquel que bate, a porta estará aberto. “”
A meditación do sitio Regnum Christi sobre este Evanxeo fala de ler sobre como podemos caer no pecado do orgullo cando non explicitamente pedir axuda a Deus a través da oración. Do seu sitio web:

Cando non preguntar o que eu teño, eu tratan Deus como o meu servo: Cando esperar que Deus nos todo o que necesitamos dar sen pedir, non estamos poñendo todo o peso da nosa salvación sobre el e nada en nós mesmos? Non estamos nun sentido ser preguiceiro? “”Vostede sabe o que eu teño, Señor. Basta darlle a min, coidar del, mentres eu me concentrar en meus propios intereses. “”Este non é só preguiza, é orgullo, tratando Deus como un servo cuxo papel é facilitar o que eu teño. Esquecemos nos de que é Deus. Certamente Deus é xeneroso e amoroso, disposto a dar todo o que é bo para nós; pero inda é Deus, e el merece todo o noso respecto, adoración e, sobre todo, a nosa gratitude.
A conexión rosario para esta lectura do Evanxeo é o quinto misterio glorioso – Coroación de María como Raíña do Ceo. Tradicionalmente, a nai dun rei estendeu enorme prestixio, porque mentres que un rei pode ter varias esposas, el só ten unha nai. nai do rei foi chamada o gebira. Ten sentido, entón, que Cristo, sendo rei do ceo, estaba coroar a súa nai María como Raíña do Ceo.

A principal responsabilidade do gebira era actuar como un mediador e falar en nome do rei. Cando rezamos o terzo, recoñecemos María como o noso mediador das nosas necesidades e intencións para o seu fillo, Xesús Cristo. Pero ela pode mellor mediar no noso nome cando humilde e conscientemente chegar a ela e pedir a súa axuda en oración.

Coroado Madonna, Rokitno, Polonia, 1671
Coroado Madonna, Rokitno, Polonia, 1671 (Crédito da foto: Wikipedia)
Pense de María como un médico e é o paciente. María está aquí para axudar e vai facer todo o que poida para curar a enfermidade do pecado e trae-lo para a graza de Deus. Con todo, será capaz de axudar se é franco e honesto con ela, afirmando humildemente súas necesidades en oración. Canto mellor o paciente está máis eficaz Mary pode estar no seu papel como a súa raíña do Ceo. Cando se pode formular as súas intencións en oración, entón será capaz de entender como Deus responde á súa solicitude.

Se sabe o que o aflixe espiritualmente, fale! Porque se non pode formar a petición na súa cabeza, como vai recoñecer a resposta divina?

artigos relacionados
Facendo Dereito Cando mal é aceptable

O Rosario é un medio, non un fin

Aquel costume Rosario ten que comezar agora
Technorati Tags: xoves glorioso misterio, Gospel, intencións, Xesús, Million Dollar Baby, oración, o Regnum Christi, Rosario, a oración do rosario
autor Brent
Publicado o 10 de outubro de 2016
Categorías Quinta Glorioso Misterio, evanxeo, oración do rosario
Etiquetas quinta glorioso misterio, Gospel, intencións, Xesús, Million Dollar Baby, oración, o Regnum Christi, Rosario, a oración do rosario
mensaxe navegación
ANTERIOR
post anterior: Gratis Rosario Ebook Giveaway!
PÁXINAS

Sobre min
solicitudes de libros
contacte me
Intencións / Meditacións
misterios Gloriosos
Os Misterios Gozosos
Os Misterios Luminosos
Os Misterios Dolorosos
Tip Jar
videos
Ebook libre!

 

200 intencións de manter as súas oracións do Rosario centrado.
NA VENDA AGORA!

Mellorar a súa vida de oración e apoiar esta web. Compra-o agora en Amazon.
Pray o Rosario ONLINE

Únete a un rosario perpetuo cos outros de todo o mundo. Veña rezar o Rosario!
Buscar:
Buscar …
BUSCA
MENSAXES RECENTES

Fala! – O Rosario oración nos ensina sobre declarar Intentions
Libre Rosario Ebook Giveaway!
Comprometéndose nos a vitoria: outubro ea Festa do Rosario
Oración O Rosario ensínanos sobre o poder redentor da Caridade
Como oración do rosario ensínanos sobre Discernimento
Arquivos

arquivo
RosaryMeds Powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

გამოტოვება
RosaryMeds
მხიარული Mysteries
შუქმფენი Mysteries
მწუხარე Mysteries
დიდებული Mysteries
ჩემს შესახებ
დამიკავშირდი
RosaryMeds
Speak Up! – რა Rosary ლოცვა გვასწავლის ჩამოვაყალიბე Intentions

million_dollar_baby_praying
გახსოვთ, ერთ-ერთი პირველი სცენები Million Dollar Baby, სადაც კლიენტი Eastwood ხასიათი მუხლმოყრილი ლოცულობს შემდეგი მისი საწოლი? მისი თქმით, ის, იმდენად, რამდენადაც, “”უფალო, შენ იცი, რაც მე მინდა, რომ არ არსებობს გამოყენების ჩემთვის იმეორებს თავს.”” ბიჭი, რამდენად ხშირად შემიძლია ეხება, რომ განწყობა? ზოგჯერ მგონია, რომ თავს, რომ ღმერთმა ყველაფერი იცის და ნამდვილად იცის ჩემი ზრახვები და ჩემი უკეთ თავს რატომ გავლა exercise ფორმულირების მათ ლოცვა? სახარების კითხვის 10/6/16 მისამართები ამ დილემას.

გასულ ხუთშაბათს სახარების კითხვის შედის ამ პოპულარული ლექსი ლუკა:

“”და მე გეტყვით, ვთხოვთ და თქვენ მიიღებთ; ეძებენ და თქვენ ნახავთ; დაარტყა და კარი გაიხსნება თქვენ. რადგან ვინც ითხოვს, იღებს; და ვინც ცდილობს, აღმოაჩენს; და ვინც აკაკუნებს, კარი გაიხსნება. “”
რეგნუმი Christi ვებ მედიტაცია ეს სახარება მოსმენით საუბრობს, თუ როგორ ჩვენ მოხვდება ცოდვა სიამაყე, როდესაც ჩვენ არ არის მკაფიოდ ვთხოვთ ღმერთს დახმარებისთვის ლოცვით. მათი ნახვა:

როდესაც მე არ ვთხოვ რა მჭირდება, მე მკურნალობა ღმერთი, როგორც ჩემი მსახური, როდესაც ჩვენ, რომ ღმერთი გვაძლევს ყველა ჩვენ გვჭირდება მოუთხოვია, ჩვენ არ დებს მთელი ტვირთი ჩვენი გადარჩენისათვის მას და არაფერი საკუთარ თავს? ჩვენ არ ვართ ამ გაგებით, რომ ზარმაცი? “”თქვენ იცით, რა გჭირდებათ, უფალო. უბრალოდ მომეცი, იზრუნოს, ხოლო მე ფოკუსირება ჩემს ინტერესებს. “”ეს არა მხოლოდ სიზარმაცე, ეს არის ჩვენი სიამაყე, მკურნალობის ღვთის მსახური რომლის როლი გთავაზობთ იმას, რაც მინდა. ჩვენ დაგვავიწყდეს, ის არის ღმერთი. რა თქმა უნდა, ღმერთი სულგრძელია და მოყვარე, სურს, რომ მოგვცეს ყველაფერი, რაც არის კარგი ჩვენთვის; მაგრამ ის მაინც ღმერთს, და მას იმსახურებს ჩვენს პატივისცემას, სიყვარულით, და განსაკუთრებით ჩვენი გადაუხადა.
კრიალოსანი კავშირი ამ სახარების კითხვის მეხუთე Glorious Mystery – Mary ის აღსაყდრების დედოფალი Heaven. ტრადიციულად, დედა მეფე გაიმართა დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს, რადგან ხოლო მეფე შეიძლება მქონდეს ცოლები, მას მხოლოდ ერთი დედა. მეფის დედა იყო მოხსენიებული, როგორც gebira. ეს აზრი, მაშინ, რომ ქრისტე, როგორც მეფე Heaven, რომ coronate მისი დედა მარიამი, დედოფალი Heaven.

მთავარმა პასუხისმგებლობის gebira იყო შუამავლის როლს და საუბარი სახელით მეფე. როდესაც ვლოცულობთ rosary, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ მარიამი ჩვენი მედიატორი ჩვენი საჭიროებების და ზრახვები, რომ მისი შვილი, იესო ქრისტე. მაგრამ მას შეუძლია უკეთესი შუამავლის როლი ჩვენი სახელით, როდესაც ჩვენ შეგნებულად და თავმდაბლად მოვიდა მისი და ითხოვენ მის ლოცვით.

მეფედ მადონა, Rokitno, პოლონეთი, 1671
მეფედ მადონა, Rokitno, პოლონეთი, 1671 (ფოტო საკრედიტო: ვიკიპედია)
ვფიქრობ, მერი როგორც ექიმი და თქვენ ხართ პაციენტი. მერი არის აქ, რომ დაგეხმაროთ და ის გააკეთებს, რასაც მას შეუძლია განკურნოს ავადმყოფობა ცოდვა და მიგიყვანოს ღვთის მადლი. თუმცა, იგი უფრო უკეთესი იქნება შეუძლია დაგეხმაროთ, თუ თქვენ ღიად და პატიოსანი თავის თავმდაბლურად რომელშიც აღნიშნულია, თქვენი საჭიროებების ლოცვა. უკეთესი პაციენტი ხარ, უფრო ეფექტური Mary შეიძლება იყოს მისი როლი, როგორც თქვენი დედოფალი Heaven. როდესაც თქვენ შეგიძლიათ ფორმულირება თქვენი ზრახვები ლოცვა მაშინ შეძლებს გაგება, თუ როგორ ღმერთი თქვენი მოთხოვნა.

თუ იცით, რა ails სულიერად, საუბარი up! იმიტომ, რომ თუ არ შეუძლიათ შექმნან მოთხოვნით თქვენი უფროსი, როგორ იცნობთ ზეციური პასუხი?

დაკავშირებული სტატიები
აკეთებს როდესაც არასწორი მისაღებია

კრიალოსანი არის საშუალებები, არ არის ბოლომდე

ერთი Rosary Habit თქვენ უნდა დაიწყოს
Technorati Tags: მეხუთე დიდებული საიდუმლო, სახარება, განზრახვა, იესო, მილიონი დოლარის ბავშვი, ლოცვა, რეგნუმი Christi, rosary, rosary ლოცვა
ავტორი Brent
გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 10, 2016
კატეგორიები მეხუთე Glorious Mystery, სახარება, rosary ლოცვა
Tags მეხუთე დიდებული საიდუმლო, სახარება, განზრახვა, იესო, მილიონი დოლარის ბავშვი, ლოცვა, რეგნუმი Christi, rosary, rosary ლოცვა
პოსტი ნავიგაცია
წინა
წინა ჩანაწერი: უფასო Rosary Ebook Giveaway!
გვერდები

ჩემს შესახებ
Book ბრძანებები
დამიკავშირდი
Intentions / მედიტაციები
დიდებული Mysteries
მხიარული Mysteries
შუქმფენი Mysteries
მწუხარე Mysteries
tip Jar
ვიდეოები
უფასო ebook!

 

200 განზრახვა, რომ თქვენი rosary ლოცვა ორიენტირებული.
იყიდება NOW!

გაუმჯობესება თქვენი ლოცვა ცხოვრება და მხარი დაუჭიროს ამ ნახვა. შეიძინეთ ახლა Amazon.
ლოცულობენ rosary ONLINE

რეგ მუდმივი rosary სხვებთან ერთად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მოდი ლოცულობენ rosary!
ძებნა:
ძებნა …
ძიება
ბოლო პოსტები

Speak Up! – რა Rosary ლოცვა გვასწავლის ჩამოვაყალიბე Intentions
უფასო Rosary Ebook Giveaway!
ჩადენის თვითონ Victory: ოქტომბერი და დღესასწაული Rosary
რა Rosary ლოცვა გვასწავლის შესახებ გამომსყიდველი ძალა საქველმოქმედო
როგორ Rosary ლოცვა გვასწავლის Discernment
არქივი

არქივი
RosaryMeds ამაყად powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Zum Inhalt springen
RosaryMeds
Die freudenreichen Geheimnisse
Die leuchtenden Geheimnisse
Die schmerzhaften Geheimnisse
Die glorreichen Geheimnisse
Über mich
Kontaktiere mich
RosaryMeds
Speak Up! – Was Rosenkranz-Gebet Lehrt uns Über Intentions Die Aussage

million_dollar_baby_praying
Haben Sie eine der frühen Szenen in Million Dollar Baby erinnern, wo Client-Eastwood Charakter neben seinem Bett im Gebet kniet? Er sagt etwas, in dem Maße, “”Herr, du weißt, was ich will, es gibt keine Verwendung in mir, mich zu wiederholen.”” Junge, wie oft kann ich auf diesem Gefühl beziehen? Manchmal denke ich, mir, dass Gott alles weiß, und auf jeden Fall weiß, meine Absichten und meine Bedürfnisse besser als mich, warum so gehen durch die Ausübung von ihnen im Gebet zu formulieren? Das Evangelium liest aus 10/6/16 Adressen dieses Dilemma.

Letzte Evangelium am Donnerstag enthalten diese beliebte Vers von Lukas:

“”Und ich sage Ihnen, fragen Sie und Sie erhalten; suchen und ihr werdet finden; klopfen und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, empfängt; und derjenige, der sucht, der findet; und dem, der anklopft, dem wird die Tür geöffnet werden. “”
Die Regnum Christi Website Meditation über dieses Evangelium spricht darüber, wie wir die Sünde des Stolzes fallen in, wenn wir Gott durch das Gebet um Hilfe nicht explizit fragen. Von ihrer Website:

Wenn ich nicht für Bitten Sie Was ich benötige, Treat ich Gott als mein Knecht: Wenn wir Gott erwarten, dass wir geben alles, was wir ohne zu fragen brauchen, sind wir nicht die ganze Last unseres Heils auf uns auf ihn und nichts platzieren? Sind wir nicht in gewissem Sinne faul? “”Du weißt, was ich brauche, Herr. Probieren Sie es einfach zu mir, kümmern sich um sie, während ich auf meine eigenen Interessen konzentrieren. “”Nicht nur ist diese Faulheit, es ist Stolz, der Behandlung von Gott wie ein Diener, deren Aufgabe es ist, zur Verfügung zu stellen, was ich brauche. Wir vergessen, dass er Gott ist. Sicherlich ist Gott großzügig und liebevoll, bereit, uns alles zu geben, das ist gut für uns; aber er ist immer noch Gott, und er verdient unseren Respekt, Verehrung, und vor allem unsere Dankbarkeit.
Der Rosenkranz Verbindung zu diesem Evangelium ist das Fünfte Glorious Geheimnis – Maria Krönung als Königin des Himmels. Traditionell hielt die Mutter eines Königs enorme Prestige, denn während ein König mehrere Frauen haben darf, er nur eine Mutter hat. Die Mutter des Königs wurde als Gebira bezeichnet. Es macht Sinn, dann, dass Christus, sein König des Himmels, würde seine Mutter Maria als Himmelskönigin krönen.

Die Hauptverantwortung des Gebira war als Vermittler zu agieren und im Namen des Königs sprechen. Wenn wir den Rosenkranz beten, erkennen wir Maria als Vermittler unserer Bedürfnisse und Absichten zu ihrem Sohn, Jesus Christus. Aber sie kann besser in unserem Namen zu vermitteln, wenn wir bewusst und demütig zu ihr kommen und sie um Hilfe bittet im Gebet.

Gekrönte Madonna, Rokitno, Polen, 1671
Gekrönte Madonna, Rokitno, Polen, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Denken Sie an Maria wie ein Arzt, und Sie sind der Patient. Maria ist hier, um Ihnen zu helfen und sie tun können, was sie die Krankheit der Sünde zu heilen und Sie in die Gnade Gottes bringen. Allerdings werden sie besser in der Lage sein, Ihnen zu helfen, wenn Sie mit ihr offen und ehrlich sind durch demütig Ihre Bedürfnisse im Gebet unter Angabe. Je besser der Patient Sie sind, desto effektiver ist Maria als deine Königin des Himmels in ihrer Rolle sein. Wenn Sie Ihre Absichten im Gebet formulieren können, dann werden Sie der Lage sein zu verstehen, wie Gott auf Ihre Anfrage antwortet.

Wenn Sie wissen, was fehlt geistig Sie, sprechen! Denn wenn nicht die Anforderung im Kopf bilden, wie werden Sie die himmlische Antwort erkennen?

In Verbindung stehende Artikel
Rechts tun, wenn falsch akzeptabel ist

Der Rosenkranz ist ein Mittel und kein Ende

Der Eine Rosenkranz Habit Sie jetzt beginnen muss
Technorati Tags: fünfte glorreiche Geheimnis, Gospel, Absichten, jesus, Million Dollar Baby, das Gebet, Regnum Christi, Rosenkranz, Rosenkranzgebet
Autor Brent
Geschrieben am 10. Oktober 2016
Kategorien Fünfte Glorious Geheimnis, Gospel, Rosenkranzgebet
Stichworte fünfte glorreiche Geheimnis, Gospel, Absichten, jesus, Million Dollar Baby, das Gebet, Regnum Christi, Rosenkranz, Rosenkranzgebet
Artikelnavigation
PREVIOUS
Der vorherige Eintrag: Free Rosenkranz Ebook Werbegeschenk!
SEITEN

Über mich
Buchbestellung
Kontaktiere mich
Intentions / Meditations
Die glorreichen Geheimnisse
Die freudenreichen Geheimnisse
Die leuchtenden Geheimnisse
Die schmerzhaften Geheimnisse
Trinkgeld Glas
Videos
Gratis-eBook!

 

200 Absichten Ihre Rosenkranz Gebete konzentriert zu halten.
JETZT IM SONDERANGEBOT!

Verbessern Sie Ihr Gebetsleben und unterstützen diese Website. Jetzt kaufen bei Amazon.
Bete den Rosenkranz ONLINE

Registriert in einem ewigen Rosenkranz mit anderen auf der ganzen Welt. Kommen Sie den Rosenkranz beten!
Suchen nach:
Suche …
SUCHE
KÜRZLICHE POSTS

Speak Up! – Was Rosenkranz-Gebet Lehrt uns Über Intentions Die Aussage
Freies Rosenkranz Ebook Werbegeschenk!
Engagement beweisen zum Sieg: Oktober und das Fest des Rosenkranzes
Was für Rosenkranz-Gebet lehrt uns über die erlösende Kraft der Nächstenliebe
Wie Rosenkranz-Gebet Lehrt uns Über Discernment
ARCHIV

Archiv
RosaryMeds Proudly powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Μετάβαση στο περιεχόμενο
RosaryMeds
Οι Joyful Μυστήρια
Τα Φωτεινά Μυστήρια
Τα Λυπηρά Μυστήρια
Οι Glorious Μυστήρια
Σχετικά με μένα
Επικοινώνησε μαζί μου
RosaryMeds
Μίλα! – Τι Ροζάριο προσευχή μας διδάσκει Σχετικά με τη δήλωση των προθέσεών

million_dollar_baby_praying
Θυμάστε ένα από τα πρώτα σκηνές στο Million Dollar Baby, όπου ο χαρακτήρας πελάτη Ίστγουντ γονατίζει στην προσευχή δίπλα στο κρεβάτι του; Λέει κάτι στο βαθμό, «Κύριε, ξέρεις τι θέλω, δεν υπάρχει καμία χρήση σε μένα επαναλαμβάνομαι.”” Boy, πόσο συχνά μπορώ να σχετίζονται με αυτό το συναίσθημα; Μερικές φορές σκέφτομαι ότι ο Θεός ξέρει τα πάντα και σίγουρα ξέρει τις προθέσεις μου και τις ανάγκες μου καλύτερα από τον εαυτό μου, οπότε γιατί να περάσουν από την άσκηση της διατύπωσης τους στην προσευχή; Το Ευαγγέλιο ανάγνωση από 10/06/16 διευθύνσεις αυτό το δίλημμα.

ανάγνωση του Ευαγγελίου της περασμένης Πέμπτης που περιλαμβάνονται σε αυτό το δημοφιλές στίχο από Luke:

“”Και μπορώ να σας πω, ρωτήστε και θα λάβετε? αναζητήσουν και θα βρείτε? χτυπήσει και την πόρτα θα ανοίξει σε σας. Για καθένας που ζητάει, παίρνει? και αυτός που αναζητά, βρίσκει? και σ ‘αυτόν που χτυπά, η πόρτα θα ανοίξει. “”
διαλογισμό της ιστοσελίδας Regnum Christi σχετικά με αυτό το Ευαγγέλιο μιλά ανάγνωση σχετικά με το πώς πέφτουμε στην αμαρτία της υπερηφάνειας, όταν δεν ζητάμε ρητά Θεό για βοήθεια μέσω της προσευχής. Από την ιστοσελίδα τους:

Όταν δεν ζητούν ό, τι χρειάζομαι, έχω Αντιμετωπίστε τον Θεό ως υπηρέτης μου: Όταν περιμένουμε τον Θεό να μας χρειαζόμαστε δώσει χωρίς να ρωτήσει, εμείς δεν τη διάθεση του όλο το βάρος της σωτηρίας μας σ ‘αυτόν και τίποτα για τον εαυτό μας; Δεν είμαστε κατά μία έννοια είναι τεμπέληδες; «Ξέρεις τι χρειάζομαι, Κύριε. Απλά να το δώσει σε μένα, να ασχοληθούν με αυτό, ενώ εγώ επικεντρώνεται στη δική μου συμφέροντα. “”Δεν είναι μόνο αυτό τεμπελιά, είναι υπερηφάνεια, τη θεραπεία Θεού σαν υπηρέτης του οποίου ο ρόλος είναι να παρέχει ό, τι χρειάζομαι. Ξεχνάμε ότι είναι Θεός. Σίγουρα ο Θεός είναι γενναιόδωρος και στοργικός, πρόθυμος να μας δώσει ό, τι είναι καλό για μας? αλλά εξακολουθεί να είναι ο Θεός, και αυτός αξίζει το σεβασμό μας, λατρεία, και ιδιαίτερα την ευγνωμοσύνη μας.
Το κομπολόι σύνδεση με αυτή την ανάγνωση του Ευαγγελίου είναι η πέμπτη Glorious Μυστήριο – Στέψη της Παναγίας ως Βασίλισσα των Ουρανών. Παραδοσιακά, η μητέρα του βασιλιά πραγματοποιήθηκε τεράστιο κύρος, διότι, ενώ ένας βασιλιάς μπορεί να έχουν πολλαπλές συζύγους, έχει μόνο μία μητέρα. Η μητέρα του βασιλιά ήταν αναφέρεται ως gebira. Είναι λογικό, στη συνέχεια, ότι ο Χριστός, είναι ο βασιλιάς του Ουρανού, θα coronate μητέρα του Μαρία ως Βασίλισσα των Ουρανών.

Την κύρια ευθύνη της gebira ήταν να ενεργήσει ως μεσολαβητής και να μιλήσει για λογαριασμό του βασιλιά. Όταν προσευχόμαστε το κομπολόι, αναγνωρίζουμε Μαρία ως μεσολαβητής μας ανάγκες και τις προθέσεις μας για το γιο της, τον Ιησού Χριστό. Αλλά αυτή μπορεί να μεσολαβήσει καλύτερα για λογαριασμό μας όταν συνειδητά και ταπεινά έρθει να της και να ζητήσει τη βοήθειά της στην προσευχή.

Στέφθηκε Madonna, Rokitno, την Πολωνία, 1671
Στέφθηκε Madonna, Rokitno, Πολωνία, 1671 (Φωτογραφία: Wikipedia)
Σκεφτείτε Mary σαν τον γιατρό σας και είστε ο ασθενής. Η Μαίρη είναι εδώ για να σας βοηθήσει και εκείνη θα κάνει ό, τι μπορεί για να θεραπεύσει την ασθένεια της αμαρτίας και να σας φέρει σε χάρη του Θεού. Ωστόσο, θα είναι σε καλύτερη θέση να σας βοηθήσει αν είστε ευθείς και ειλικρινείς μαζί της από ταπεινά δηλώνοντας τις ανάγκες σας στην προσευχή. Όσο καλύτερη είναι η ασθενής είσαι, τόσο πιο αποτελεσματική η Μαρία μπορεί να είναι στο ρόλο της ως Βασίλισσα των Ουρανών σας. Όταν μπορείτε να διατυπώσει τις προθέσεις σας στην προσευχή, τότε θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς ο Θεός ανταποκρίνεται στο αίτημά σας.

Αν ξέρετε τι στενοχωρεί πνευματικά, μιλήστε! Διότι, αν δεν μπορούν να αποτελέσουν το αίτημα στο κεφάλι σας, πώς θα αναγνωρίσουν την ουράνια απάντηση;

Σχετικά Άρθρα
Κάνοντας δεξί Όταν λάθος είναι αποδεκτό

Το Rosary είναι ένα μέσο, όχι ένα τέλος

Το One Ροζάριο συνήθεια που πρέπει να ξεκινήσει τώρα
Technorati Tags: πέμπτη ένδοξο μυστήριο, Ευαγγέλιο, προθέσεις, ο Ιησούς, εκ μωρό δολάριο, προσευχή, Regnum Christi, κομπολόι, κομπολόι προσευχής
Συγγραφέας Brent
Καταχωρήθηκε στις 10 του Οκτώβρη 2016
Κατηγορίες Πέμπτον Glorious Μυστήριο, ευαγγέλιο, κομπολόι προσευχής
Ετικέτες πέμπτη ένδοξο μυστήριο, Ευαγγέλιο, προθέσεις, ο Ιησούς, εκ μωρό δολάριο, προσευχή, Regnum Christi, κομπολόι, κομπολόι προσευχής
Δημοσίευση πλοήγησης
ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΣ
Προηγούμενη θέση: Δωρεάν Ροζάριο Ebook Giveaway!
ΣΕΛΙΔΕΣ

Σχετικά με μένα
Παραγγελίες Βιβλίων
Επικοινώνησε μαζί μου
Προθέσεις / Διαλογισμοί
Οι Glorious Μυστήρια
Οι Joyful Μυστήρια
Τα Φωτεινά Μυστήρια
Τα Λυπηρά Μυστήρια
Συμβουλή Jar
βίντεο
Ελεύθερο ebook!

 

200 προθέσεις για να κρατήσει τις προσευχές κομπολόι σας εστιασμένη.
Στην πώληση τώρα!

Να βελτιώσει τη ζωή της προσευχής σου και να υποστηρίξει αυτή την ιστοσελίδα. Αγοράστε το τώρα για την Amazon.
Προσευχηθούν το ροδάριο ONLINE

Συμμετάσχετε σε μια αέναη κομπολόι με άλλους σε όλο τον κόσμο. Ελάτε να προσευχηθούν το κομπολόι!
Ψάχνω για:
Αναζήτηση …
ΈΡΕΥΝΑ
ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Μίλα! – Τι Ροζάριο προσευχή μας διδάσκει Σχετικά με τη δήλωση των προθέσεών
Δωρεάν Ροζάριο Ebook Giveaway!
Δεσμευόμαστε για την νίκη: τον Οκτώβριο και η γιορτή του Ροδαρίου
Τι Ροζάριο προσευχή μας διδάσκει για τη λυτρωτική δύναμη της φιλανθρωπίας
Πώς Ροζάριο προσευχή μας διδάσκει Σχετικά Διάκριση
ΑΡΧΕΊΑ

Αρχεία
RosaryMeds Τροφοδοτούνται υπερήφανα από WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

વિષયવસ્તુ પર જાઓ
RosaryMeds
આનંદી રહસ્યો
તેજસ્વી રહસ્યો
દુઃખદ રહસ્યો
ભવ્ય રહસ્યો
મારા વિશે
મારો સંપર્ક કરો
RosaryMeds
બોલ! – શું આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના આપણને શીખવે આશયો હતું વિશે

million_dollar_baby_praying
તમે તેના બેડ આગામી મિલિયન ડોલર બેબી ક્લાયન્ટ Eastwood પાત્ર પ્રાર્થના kneels શરૂઆતમાં દ્રશ્યો એક યાદ છે? તેમણે હદ, “”પ્રભુ, તમે જાણો છો કે હું શું કરવા માંગો છો, ત્યાં મને કોઈ ઉપયોગ મારી પુનરાવર્તન છે.”” બોય, કેટલી વાર મને લાગે છે કે સેન્ટિમેન્ટ સંબંધિત કરી શકો છો કંઈક કહે છે? હું ક્યારેક મારી જાતને માટે લાગે છે કે ભગવાન બધું જાણે છે અને ચોક્કસપણે મારા ઇરાદા અને મારી જરૂરિયાતો કરતાં વધુ સારી મારી તેથી શા માટે તેમને પ્રાર્થના ઘડવાની કસરત મારફતે જાઓ જાણે છે? ગોસ્પેલ 10/6/16 સરનામાં આ મૂંઝવણ માંથી વાંચવા.

છેલ્લું ગુરુવાર ગોસ્પેલ વાંચન એલજે આ લોકપ્રિય શ્લોક સમાવેશ થાય છે:

“”અને હું તમને કહું છું, પૂછો અને તમે પ્રાપ્ત થશે; લેવી અને તમે મળશે; કઠણ અને બારણું તમારા માટે ખોલવામાં આવશે. દરેક વ્યક્તિ જે પૂછે માટે, મેળવે છે; અને જે માગે છે, શોધે છે; અને જે નહીં, દરવાજા ખોલવામાં આવશે. “”
અમે કેવી રીતે ગર્વ જ્યારે અમે સ્પષ્ટપણે પ્રાર્થના દ્વારા મદદ માટે ભગવાન પૂછો નથી પાપ વિભાજિત આ ગોસ્પેલ વાંચન મંત્રણા પર કિંગડમ ક્રિસ્ટી વેબસાઇટ ધ્યાન. તેમની વેબસાઈટ પ્રતિ:

જ્યારે હું શું જરૂર છે માટે પૂછો નથી, હું મારા સેવક તરીકે ભગવાન સારવાર: જ્યારે અમે અપેક્ષા અમને બધા અમે જરૂર પૂછ્યા વિના આપી દેવ, અમે તેને અને જાતને પર કંઇ પર અમારા મુક્તિ સમગ્ર બોજ મૂકીને નથી? અમે એક અર્થમાં બેકાર છે નથી? “”જો તમે મને જરૂર છે, ભગવાન ખબર. જસ્ટ મને તે આપી તેને કાળજી લેવા, જ્યારે હું મારા પોતાના રસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત. “”માત્ર, આ આળસ છે તે ગર્વ છે, એક નોકર, જેની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે ગમે હું જરૂર છે, જેમ કે ભગવાન સારવાર. અમે ભૂલી જ દેવ છે. ચોક્કસપણે ભગવાન આપણને બધું છે કે આપણા માટે સારું છે આપવા માટે ઉદાર અને પ્રેમાળ તૈયાર છે; પરંતુ તેઓ હજુ પણ ભગવાન છે, અને તે આપણી આદર, પૂજા લાયક છે, અને ખાસ કરીને અમારા કૃતજ્ઞતા.
હેવન રાણી તરીકે મેરી કોરોનેશન – આ ગોસ્પેલ વાંચન ગુલાબવાડી જોડાણ ફિફ્થ ભવ્ય રહસ્ય છે. પરંપરાગત રીતે, એક રાજા ની માતા જબરદસ્ત પ્રતિષ્ઠા યોજાઇ કારણ કે એક રાજા બહુવિધ પત્નીઓ છે શકે છે, તે માત્ર એક જ માતા છે. રાજાની માતા gebira તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી. તે પછી અર્થમાં બનાવે છે કે ખ્રિસ્ત સ્વર્ગના રાજા છે, તેની માતા મેરી ઓફ હેવન રાણી તરીકે coronate કરશે.

gebira મુખ્ય જવાબદારી મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય અને રાજા વતી વાત હતી. અમે આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના કરો ત્યારે, અમે અમારી જરૂરિયાતો અને તેમના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત ઇરાદા અમારી મધ્યસ્થી તરીકે મેરી સ્વીકારો. પરંતુ તે વધુ સારી રીતે અમારા વતી મધ્યસ્થી જ્યારે અમે સભાનપણે અને નમ્રતાપૂર્વક તેના માટે આવે છે અને પ્રાર્થના તેના મદદ માટે પૂછી શકો છો.

તાજ મેડોના, Rokitno, પોલેન્ડ, 1671
તાજ મેડોના, Rokitno, પોલેન્ડ, 1671 (ફોટો ક્રેડિટ: વિકિપીડિયા)
ડૉક્ટર જેવા મેરી વિચારો અને તમે દર્દી હોય છે. મેરી તમને મદદ કરવા માટે અહીં છે અને તે ગમે તે કરી શકો છો પાપ બીમારી ઇલાજ અને તમે માતાનો ભગવાન ગ્રેસ માં લાવવા માટે કરશે. જો કે, તે વધુ સારી રીતે તમે મદદ કરવા માટે તમે સહેલાઈથી અને નમ્રતાથી પ્રાર્થના તમારી જરૂરિયાતો એમ કહીને તેની સાથે પ્રમાણિક છે કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. સારી દર્દી છો, વધુ અસરકારક મેરી સ્વર્ગ તમારા રાણી તરીકે તેમની ભૂમિકા હોઈ શકે છે. તમે પ્રાર્થના તમારા ઇરાદા ઘડી ત્યારે પછી તમે કેવી રીતે સમજવા માટે ભગવાન તમારી વિનંતિ પર પ્રતિક્રિયા રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.

તમે ails શું ખબર હોય કે તમે આત્મિક રીતે, વાત! કારણ કે જો તમારા માથા વિનંતી ફોર્મ શકતા નથી, તમે કેવી રીતે સ્વર્ગીય પ્રતિભાવ સ્વીકૃત કરશે?

સંબંધિત લેખો
અધિકાર કરવાથી, જ્યારે ખોટું સ્વીકાર્ય છે

ગુલાબવાડી અર્થ નથી અંત છે

એક ગુલાબવાડી આદત તમે હવે શરૂ થવા જોઈએ
ટેકનોરાતી ટૅગ્સ: પાંચમા ભવ્ય રહસ્ય, ગોસ્પેલ, ઇરાદા, ઈસુ, મિલિયન ડોલર બેબી, પ્રાર્થના, કિંગડમ ખ્રિસ્તી, આ ગુલાબવાડી, આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના
લેખક બ્રેન્ટ
10 ઓક્ટોબર, 2016 પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું
શ્રેણીઓ ફિફ્થ ભવ્ય મિસ્ટ્રી, ગોસ્પેલ, આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના
ટૅગ્સ પાંચમી ભવ્ય રહસ્ય, ગોસ્પેલ, ઇરાદા, ઈસુ, મિલિયન ડોલર બેબી, પ્રાર્થના, કિંગડમ ખ્રિસ્તી, આ ગુલાબવાડી, આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના
પોસ્ટ સંશોધક
અગાઉના
અગાઉના પોસ્ટ: મુક્ત ગુલાબવાડી ઇબુક Giveaway!
પાના

મારા વિશે
બુક ઓર્ડર્સ
મારો સંપર્ક કરો
આશયો / ધ્યાન
ભવ્ય રહસ્યો
આનંદી રહસ્યો
તેજસ્વી રહસ્યો
દુઃખદ રહસ્યો
ટીપ ફ્લાઇઝ
વિડિઓઝ
મુક્ત ઇબુક!

 

200 ઇરાદા તમારા ગુલાબવાડી પ્રાર્થના રાખવા ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.
હવે વેચાણ પર!

તમારી પ્રાર્થના જીવન સુધારવા અને આ વેબસાઇટ આધાર આપે છે. હવે તે ખરીદી એમેઝોન પર.
પ્રાર્થના ગુલાબવાડી ઓનલાઇન

વિશ્વમાં અન્ય લોકો સાથે એક શાશ્વત ગુલાબવાડી માં જોડાઓ. ગુલાબવાડી પ્રાર્થના આવો!
ની શોધ માં:
શોધ …
શોધ
તાજેતરની પોસ્ટ્સ

બોલ! – શું આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના આપણને શીખવે આશયો હતું વિશે
મુક્ત ગુલાબવાડી ઇબુક Giveaway!
વિજય માટે જાતને સંગ્રહવાથી: ઓક્ટોબર અને આ ગુલાબવાડી ઓફ ફિસ્ટ
શું આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના વિશે મિશનરિઝ ઓફ નુકસાની પાવર આપણને શીખવે
કેવી રીતે ગુલાબવાડી પ્રાર્થના આપણને શીખવે સમજવું વિશે
ઇતિહાસ

આર્કાઇવ્ઝ
RosaryMeds ગર્વથી દ્વારા સંચાલિત વર્ડપ્રેસ

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Ale nan kontni
RosaryMeds
Mistè yo kè kontan
Mistè yo Lumineux
Mistè yo Doulè
Mistè yo Glorye
De mwen
Kontakte mwen
RosaryMeds
Pale fò! – Ki sa ki kolye Lapriyè anseye nou sou Ki deklare entansyon

million_dollar_baby_praying
ou sonje youn nan sèn yo byen bonè nan Milyon dola ti bebe kote karaktè Kliyan Eastwood nan jnou nan lapriyè akote kabann li? Li di yon bagay nan limit la, “”Mèt, ou konnen ki sa mwen vle, gen nan pa gen itilize nan m ‘repete tèt mwen.”” Ti gason, konbyen fwa Mwen ka gen rapò ak sa yo ki santiman? Mwen pafwa panse tèt mwen ke Bondye konnen tout bagay ak definitivman konnen entansyon m ‘ak bezwen mwen pi bon pase tèt mwen Se konsa, poukisa ale nan fè egzèsis la nan formuler yo nan lapriyè? Levanjil la lekti soti nan 10/6/16 adrès dilèm sa a.

lekti Levanjil Jedi pase a enkli sa a vèsè popilè nan Lik:

“”Apre sa, mwen di ou, mande, epi ou pral resevwa; chèche epi w ap jwenn; frape epi yo pral pòt la dwe louvri ba ou. Paske, nenpòt moun ki mande, resevwa; ak youn nan moun ki ap chèche, jwenn; ak nan yon sèl la ki frape, yo pral pòt la dwe louvri. “”
Sou sit wèb la Regnum Christi nan meditasyon sou sa a Levanjil chita pale lekti sou ki jan nou tonbe nan peche moun sou tout fyète lè nou pa klèman mande Bondye pou èd nan lapriyè. Soti nan sit entènèt yo:

Lè m ‘pa Mande pou Ki sa mwen bezwen, mwen Trete Bondye kòm Sèvitè mwen an: Lè nou espere Bondye ba nou tout sa nou bezwen san yo pa mande, yo nou pa mete chay la tout antye sou jan Bondye delivre nou an sou li, li pa gen anyen sou tèt nou? Eske nou kwè nou pa nan yon sans ke yo te parese? “”Ou konnen sa m ‘bezwen, sèl Mèt la. Jis ba l ‘ban mwen, pran swen l’, pandan y ap mwen konsantre sou enterè pwòp mwen. “”Se pa sèlman se parès sa a, li fyète, trete Bondye tankou yon domestik ki gen wòl se bay tou sa mwen bezwen. Nou bliye se li ki Bondye. Sètènman Bondye se jenere ak renmen, vle bay nou tout bagay ki bon pou nou; men li se toujou Bondye, Bondye merite respè nou an, adorasyon, epi sitou rekonesans nou.
Koneksyon an kolye sa a lekti Levanjil se Senkyèm mistè a Glorye – kouronman Mary a kòm Rèn nan syèl la. Tradisyonèlman, manman an nan yon wa ki te fèt fòmidab prestige paske pandan y ap yon wa ka gen miltip madanm, li sèlman gen yon sèl manman. manman wa a te refere yo kòm gebira la. Li fè sans Lè sa a, ke Kris la, yo te wa nan syèl la, ta coronate Mari, manman li kòm Rèn nan syèl la.

responsablite nan chèf nan gebira a te yo aji kòm yon medyatè ak pale nan non wa a. Lè n ap priye kolye a, nou rekonèt Mari kòm medyatè nou an nan bezwen nou yo ak entansyon pitit li a, Jezi Kris la. Men, li te ka pi byen médyasyon sou non nou lè nou konsyans ak imilite vini nan li epi mande pou èd li nan lapriyè.

Kouwone Madonna, Rokitno, Polòy, 1671
Kouwone Madonna, Rokitno, Polòy, 1671 (Foto kredi: Wikipedia)
Panse a Mari tankou yon doktè epi ou yo pasyan an. Mari se isit la ede w epi li pral fè tout sa li kapab geri maladi peche a ansanm ak mennen nou tounen nan favè Bondye a. Sepandan, li ap pi byen kapab ede ou si ou se imedyatman ak onèt ak li lè li te avèk imilite ki deklare bezwen ou yo nan lapriyè. Pi bon nan pasyan an ou ye, Mari a pi efikas ka nan wòl li kòm Rèn ou nan syèl la. Lè ou ka fòmile entansyon ou nan lapriyè lè sa a ou yo pral kapab konprann ki jan Bondye reponn a demann ou an.

Si ou konnen ki sa ou genyen espirityèlman, pale moute! Paske si se pa ka fòme demann lan nan tèt ou, ki jan ou ap rekonèt repons lan nan syèl la?

atik ki gen rapò
Lè w fè Dwa Lè mal se Akseptab

Kolye a se yon Vle di, pa yon fen

Youn Abitid nan kolye Ou Dwe Kòmanse Koulye a,
Tags: senkyèm bèl pouvwa mistè, Levanjil, entansyon, Jezi, milyon dola ti bebe, lapriyè, Regnum Christi, kolye, lapriyè kolye
otè Brent
Moun ki afiche sou Oktòb 10, 2016
Kategori Senkyèm Glorye mistè, levanjil, lapriyè kolye
Tags senkyèm bèl pouvwa mistè, Levanjil, entansyon, Jezi, milyon dola ti bebe, lapriyè, Regnum Christi, kolye, lapriyè kolye
Post navigasyon
ANVAN
Previous post: gratis kolye Ebook kado!
PAJ

De mwen
Liv Lòd
Kontakte mwen
Entansyon / méditation
Mistè yo Glorye
Mistè yo kè kontan
Mistè yo Lumineux
Mistè yo Doulè
Ide Bokal
videyo
Gratis Ebook!

 

200 entansyon kenbe priyè kolye ou konsantre.
Sou vant Koulye a!

Amelyore lavi lapriyè ou ak sipòte sit entènèt sa a. Achte li kounye a sou Amazon.
Lapriyè kolye ONLINE a

Join nan yon kolye tout tan tout tan ak lòt moun atravè mond lan. Vini non lapriyè kolye a!
Search pou:
Search …
RECHÈCH
Recent Posts

Pale fò! – Ki sa ki kolye Lapriyè anseye nou sou Ki deklare entansyon
Gratis kolye Ebook kado!
Konmèt tèt nou Victory: Oktòb ak fèt la nan kolye a
Lapriyè Ki sa kolye anseye nou sou pouvwa a rédampsion nan charite
Ki jan kolye Lapriyè anseye nou sou disènman
achiv

Achiv
RosaryMeds Avec patrone pa WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Tsallake zuwa content
RosaryMeds
The m abubuwan ban mamaki
The luminous gaibinSa
The baƙin ciki gaibinSa
The girma abubuwan ban mamaki
Akai na
Saduwa da Ni
RosaryMeds
Ka faɗa Up! – Abin da Rosary salla koya mana game da furtawa nufi

million_dollar_baby_praying
Shin, ba ka tuna da daya daga cikin farkon scenes a Million Dollar Baby inda Client Eastwood hali ya durƙusa a salla kusa da gadonsa? Ya ce wani abu da har, “”Ya Ubangiji, ka san abin da na ke so, da akwai wani amfani a gare ni maimaita kaina.”” Boy, sau nawa zan iya ba da labari ga abin jin zuciya? Na wani lokaci zaton wa kaina cewa Allah ya san duk abin da kuma shakka ya san ta nufi da ta bukatun mafi alhẽri daga kaina don haka me ya sa je ta wurin aikin na samar da nasu su a addu’a? The Bishara karanta daga 10/6/16 adiresoshin wannan iyasu.

Last Alhamis Bishara ta reading hada wannan rare aya daga Luka:

“”Kuma ina gaya muku, tambayar da za ka sami. nema da kuma za ku samu; buga da dari za a kuwa buɗe muku. Domin duk wanda ya tambaya, na’am. kuma wanda ya nẽmi, sami, kuma zuwa ga wanda darkãke, kofa za a bude. “”
The Regnum Christi website ta tunani a kan wannan Bishara karatu tattaunawa game da yadda za mu fada cikin zunubi da girman kai a lokacin da ba mu baro-baro tambaye Allah domin taimako, ta hanyar addu’a. Daga su website:

Lokacin da na kada ka tambaye for Abin da na Bukata, na Bi Allah kamar yadda bawana: A lokacin da muna sa ran Allah ya ba mu duk abin da muke bukata ba tare da tambayar, an ba mu ajiye dukan nauyin ceton mu a kan shi, shi da kome ba a kan kanmu? Shin ba mu a cikin wani hankali kasancewa m? “”Za ka san abin da na bukatar, ya Ubangiji. Just ka ba ni, kula da shi, yayin da na mayar da hankali a kan kaina amfane shi. “”Ba wai kawai shi ne wannan lalaci, shi ne girman kai, zalunta Allah kamar bawa wanda rawa ne don samar da abin da nake bukata. Mun manta da shi ne Allah. Lalle ne, haƙĩƙa Allah ne m, kuma m, a shirye ya ba mu duk abin da yake mai kyau a gare mu. amma kuma har yanzu yana Allah, kuma ya cancanci mu daraja, sunã mãsu sujada, kuma musamman mu godiya.
The rosary dangane wannan Bishara karatu ne Biyar girma Mystery – Maria coronation matsayin Sarauniya na sama. A bisa ga al’ada, uwar sarki da aka gudanar da gagarumin girma domin yayin da wani sarki na iya samun mahara matansa, ya kawai yana daya uwa. The sarki uwa da aka kira a matsayin gebira. Shi ya sa hankalta to, cewa Almasihu, kasancewa Sarkin Sama, zai coronate mahaifiyarsa Maryamu sarauniyar sama.

The sarki nauyin da gebira ya yi aiki a matsayin mai shiga tsakani da kuma magana a madadin na sarki. A lokacin da muka yi addu’a da rosary, mun amince da Mary matsayin mu matsakanci mu bukatun da nufi ga danta, Yesu Kristi. Amma ta iya mafi alhẽri lũra a madadinmu lokacin da muka sani, kuma tawali’u zo wurinta, ya tambaye ta taimako a cikin addu’a.

Lashe Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Lashe Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Tunanin Maryamu kamar likita da kai ne mai haƙuri. Mary da yake a nan ya taimake ka da kuma za ta yi duk abin da ta iya don warkar da rashin lafiya na zunubi, kuma Ya zo da ku a alherin Allah. Duk da haka, za ta kasance mafi alhẽri iya taimakõn ku, idan kun kasance forthright da gaskiya da ita da ƙanƙan da kai, furtawa da bukatun cikin addu’a. A mafi alhẽri ga mãsu haƙuri kai ne, da mafi m Mary iya zama a cikin ta rawa kamar yadda ka sarauniyar sama. A lokacin da za ka iya kirkiro your nufi da salla to, za ka iya gane yadda Allah amsa to your request.

Idan ka san abin da ails ka a ruhaniya, magana up! Domin idan ba zai iya samar da request a kai, ta yaya za ka gane sama amsa?

shafi articles
Yin Right Lokacin Wrong ne m

The Rosary ne mai nufin, Ba wani End

The One Rosary Xabi’un dole ne ka Fara Yanzu
Technorati Tags: biyar daraja asiri, Linjila, nufi, Yesu, miliyan dollar baby, da salla, regnum Christi, rosary, rosary salla
Author Brent
Posted on 10 ga watan Oktoba, 2016
Categories biyar girma Mystery, bishara, rosary salla
Tags biyar daraja asiri, Linjila, nufi, Yesu, miliyan dollar baby, da salla, regnum Christi, rosary, rosary salla
post kewayawa
PREVIOUS
Previous post: Free Rosary eBook kyauta!
SHAFUFFUKA

Akai na
Littãfi oda
Saduwa da Ni
Nufi / tunaninsu
The girma abubuwan ban mamaki
The m abubuwan ban mamaki
The luminous gaibinSa
The baƙin ciki gaibinSa
tip Jar
videos
FREE eBook!

 

200 nufi kiyaye ka rosary salla mayar da hankali.
ON SALE NOW!

Inganta your salla rayuwa da kuma goyi bayan wannan website. Buy shi yanzu a kan Amazon.
ADDU’A DA Rosary ONLINE

Join a tutur rosary tare da wasu a duniya. Ku zo addu’a da rosary!
Search for:
Search …
SEARCH
Recent posts

Ka faɗa Up! – Abin da Rosary salla koya mana game da furtawa nufi
Free Rosary eBook kyauta!
Aikata sabõda Victory: Oktoba da kuma idin da Rosary
Abin da Rosary salla koyar mana game da redemptive iko na Charity
Yadda Rosary salla koya mana game da rarrabẽwar
Archives

Archives
RosaryMeds alfahari powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

E lele i ka maʻiʻo
RosaryMeds
Ka hauoli mea pohihihi
The Luminous mea pohihihi
Ke kaumaha mea pohihihi
Ka Kaula mea pohihihi
E pili ana iaʻu
e leka uila Me
RosaryMeds
Olelo Up! – He aha lei kolona i Prayer ao Us About ana manao

million_dollar_baby_praying
Anei oe no kekahi o na, e hoohuli i Miliona ka Akuma ka Baby kahi Client Eastwood ke ano kukuli iho ma ka pule aʻe i kona wahi moe? He olelo kekahi i ka mea i, “”E ka Haku, ua ike no oe i ka mea aʻu i makemake, aole ka i hoʻohana ‘iloko oʻu hou iho.”” E ke keiki, pehea pinepine hiki ai iaʻu ke hai aku i ka mea e hoʻolaha? I kekahi manawa, manao aku ai iaʻu iho i ke Akua ke ike na mea a pau, a maopopo leʻaʻike i koʻu mau manao, a me koʻu mau ponoʻoi aku kona pono iaʻu pela no ke aha la e hele ma ka hoʻokō ‘ana i formulating ia lakou ma ka pule? Ka euanelio heluhelu mai 10/6/16 helu kuhi henua i keia hihia.

Last Poaha ka Euanelio heluhelu komo i keia kaulana pauku mai Luke:

“”A ke olelo aku ia oe, e noi aku ia oe e loaa; imi ae oe e loaa; kikeke ae au e wehe i ka puka ia ia oukou. No ka mea, ÿO ka mea noi, oia ke launa mai; a me ka mea i imi, loaa; a me ka mea kikeke, e wehe i ka puka. “”
Ka Regnum Christi pūnaewele puni ka noonoo ana i keia euanelio heluhelu i mea kamaʻilio e pili ana kakou haule iho la iloko o ka hewa o ka haaheo i ka wa a makou e, aole explicitly noi i ke Akua no ke kōkua ma ka pule. Mai ko lakou kahua;

I I Mai E noi no ka mea, O ka mea aʻu mau hea, I hana ke Akua, e like me kaʻu kauwā, i ka wa a kakou manaʻo i ke Akua, e haawi mai ia makou i ka makou pono me ka ninau mai, ua makou anei kau i ka pau kaumaha o ko kakou ola ma luna ona a me ka mea ma luna o makou? Anei kakou i loko o ka mea pono ua palaualelo? “”Ua ike no oukou i ka mea aʻu i pono ai, e ka Haku. Wale haawi aku ai iaʻu, e mālama ana ia mea, oiai au kālele ana ma luna o koʻu mau pono. “” ‘Aʻole wale nō kēia laziness, he mea haaheo, ana i ke Akua e like me ke kauwā kona pelekikena aʻo e hoomakaukau i na mea a pau aʻu e pono ai. Makou hoʻopoina ka mea, o ke Akua. Oiaio ke Akua, he lokomaikaʻi, a puni, e haawi mai na mea a pau i ka mea maikai no kakou; aka, ua malie ke Akua, a me ka mea hewaʻiʻo ko makou mahalo, adoration, a oi loa aku hoi ko makou mahalo.
Ka lei kolona i pili i keia euanelio heluhelu no ka Elima Kaula Nei Au – Maria ka poni e like me ka wahine o ka lani. Traditionally, ka makuwahine o ke aliʻi paʻa weliweli prestige no ka mea, i ka wa i alii ai i mau wahine, oia i hookahi wale no makuwahine. makuwahine o ke aliʻi, ua haawiia mai ai e like me ka gebira. It i hoohalike alaila Kristo, he Alii o ka lani, e coronate i kona makuwahine o Maria e like me ka wahine o ka lani.

Ka luna kuleana o ka gebira ua e hana e like me ka mea uwao, ae’ōlelo aku ma ka aoao o ke alii. makou pule i ka wa o ka lei kolona, makou ike mai la o Maria e like me ko kakou uwao no kakou e pono ai a me na manao i kana keiki, o Iesu Kristo. Aka, ua hiki pono mediate no kakou i ka wa a makou consciously a haʻahaʻa hele aku ia ia, ae noi aku no kona kōkua ma ka pule.

Hooleiia Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Hooleiia Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo uku: Wikipedia)
Manao o Maria e like me ke kauka, a ia oukou no ka hoʻomanawanui. Maria ka mea, maanei e kokua ia oe, a me ia e hana i ka mea ana e hiki e hoola i ka maʻi o ka hewa, ae lawe mai iāʻoukou i ke Akua o ka lokomaikai. Eia naʻe, ua, e aho hiki ia ia ke kokua ia oukou, ina e ua boa a me ka pono pu me ia ma ka noi haʻahaʻa aku ma ka pule ana ko oukou pono. I ka pono o ke ahonui oe, o ka oi aku kona mana Maria e hiki ia i loko o kona kūlana e like me ko oukou Queen o ka lani. I ka wa e hiki formulate ko oukou mau manao ma ka pule a lailaʻoukou e hiki i ke Akua i ke pane ai i ko oukou noi e hoʻomaopopo.

Ina oukou i ike i ka mea a kau ma ka uhane, e olelo mai. No ka mea, inā e hikiʻole hana i ke noi i loko o koʻoukou mau poʻo, pehea la auanei oukou e ike i ka lani i nā pane?

‘atikala e pili
Hana Maikaʻi I Hewa ‘ua oluolu

Ka lei kolona, he Hoa, Aole e pau

Ka hana lei kolona i maʻa, e hoʻomaka Ano
Technorati Tags: hapalima nani pohihihi, Euanelio, manao, o Iesu, miliona dala pēpē, pule, regnum christi, lei kolona, lei kolona pule
Ka mea kākau Ke Brent
Posted on October 10, 2016
Māhele Elima Kaula Nei Au, euanelio, lei kolona pule
Tags lima o ka nani pohihihi, Euanelio, manao, o Iesu, miliona dala pēpē, pule, regnum christi, lei kolona, lei kolona pule
Post hoʻokele
mua
Previous Memo: Free lei kolona i Ebook Giveaway!
palapala i

E pili ana iaʻu
Book kauoha
e leka uila Me
Manao / noonoo ana
Ka Kaula mea pohihihi
Ka hauoli mea pohihihi
The Luminous mea pohihihi
Ke kaumaha mea pohihihi
kōkua ‘Ōlelo ipu
Videos
FREE Ebook!

 

200 manao e malama i ko oukou lei kolona i ka puleʻeleu.
ON kuai ¶!

Hoʻoikaika i kou pule ola, ae kākoʻo i kēia punaewele. E kuai oe ia mea, ano on Amazon.
Pule ko lei kolona ONLINE

Hui i kekahi mau lei kolona me kekahi poe e ae a puni ke ao nei. E hele mai e pule aku i ka lei kolona i!
E huli no:
Search …
SEARCH
Nā Nā Moʻolelo

Olelo Up! – He aha lei kolona i Prayer ao Us About ana manao
Free lei kolona i Ebook Giveaway!
Hana Pauʻole i A ia la aku: ‘Okakopa, a me ka ahaaina o ka lei kolona i
He aha lei kolona i Prayer aʻo mai e pili ana i ka Redemptive Power aloha
Pehea lei kolona i Prayer ao Us About ke akamai
Archives

Archives
RosaryMeds Haʻaheo ē manaʻia e WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

עבור לתוכן
RosaryMeds
המיסתורין Joyful
המיסתורין Luminous
המיסתורין היגון
המיסתורין המהולל
עליי
צור איתי קשר
RosaryMeds
דבר! – מה תפילת המחרוזת מלמדת אותנו על אמירת כוונות

million_dollar_baby_praying
אתה זוכר באחת הסצינות מוקדם מיליון דולר בייבי שבו הדמות של לקוח איסטווד כורע בתפילה ליד מיטתו? הוא אומר משהו על המידה “”אדונים, אתה יודע מה אני רוצה, אין טעם בי חוזר על עצמי.”” ילד, כמה פעמים אני יכול להתייחס לתחושה הזאת? לפעמים אני חושב לעצמי שאלוהים יודע הכל בהחלט יודע את הכוונות שלי ואת הצרכים שלי יותר טוב ממני אז למה לעבור את התרגיל של גיבוש אותם בתפילה? בשורת קריאת 10/6/16 כתובות הדילמה הזאת.

לאחרונה קריאת הבשורה של יום חמישי כללה פסוקה פופולרי זה מלוק:

“”ואני אומר לך, לשאול ותקבל; לחפש ותמצא; לדפוק והדלת תיפתח לך. כל מבקש, מקבל; ואת מי שמבקש, מוצא; ואל מי דופק, הדלת תהיה פתוחה. “”
המדיטציה של אתר רגנום קריסטי על שיחות קריאת בשורה הזאת על איך אנחנו נופלים בחטא הגאווה כשאיננו במפורש לבקש את עזרת האל באמצעות תפילה. מתוך אתר האינטרנט שלהם:

כשאני לא לבקש את מה שאני צריך, אני מתייחס לאלוהים כעבד שלי: כאשר אנו מצפים מאלוהים שייתן לנו כל מה שאנחנו צריכים בלי לשאול, אנחנו לא הטלת נטל שלם של גאולתנו עליו ושום דבר על עצמנו? האם אנחנו לא במובן להיות עצלן? “”אתה יודע מה אני צריך, לורד. רק תן לי את זה, לטפל בזה, בזמן שאני להתמקד לאינטרסים שלי. “”לא רק עצלנות זה, גאווה, בטיפול אלוהים כמו משרת שתפקידו לספק כל מה שאני צריך. אנו שוכחים שהוא אלוהים. אין ספק שאלוהים הוא נדיב ואוהב, מוכן לתת לנו את כל מה שטוב בשבילנו; אבל הוא עדיין אלוהים, והוא ראוי לכבוד, להערצה שלנו, ובמיוחד את תודתנו.
קשר ורדינה לקריאת הבשורה זהו מסתורין המהולל החמישי – ההכתרה של מרי כמו מלכת השמים. באופן מסורתי, אמו של מלך שנערכה יוקרה עצומה כי בעוד המל עשוי נשוי לכמה נשים, יש לו רק אמא אחת. אמו של המלך המכונית gebira. זה הגיוני כי אז המשיח, להיות המלך של גן עדן, היה להמליך אמו מרי כמו מלכת השמיים.

האחריות הראשית של gebira הייתה לפעול כמתווך ולדבר מטעם המלך. כאשר אנו מתפללים את תפילת המחרוזת, אנו מכירים מרי כמתווך שלנו הצרכים והכוונות שלנו בנה, ישוע המשיח. אבל היא טובה יותר יכולה לתווך בשמנו כשאנחנו מחפשים במודע בענווה לבוא אליה ולבקש את עזרתה בתפילה.

הוכתר מדונה, Rokitno, פולין, 1671
הוכתר מדונה, Rokitno, פולין, 1671 (צילום: ויקיפדיה)
חשוב על מרי כמו רופא ואתה החולה. מרי הוא כאן כדי לעזור לך והיא תעשה כל מה שהיא יכולה כדי לרפא את המחלה של חטא ולהביא אותך לתוך חסדו של אלוהים. עם זאת, היא תהיה טובה יותר יוכלו לעזור לך אם אתה דוגרי וכנה איתה באומרו לצרכים שלך בענווה בתפילה. כן ייטב החולה אתה, מרי היעיל יותר יכול להיות בתפקידה המלכה שלך שם. כאשר אתה יכול לנסח כוונותיך בתפילה אז אתה תהיה מסוגל להבין איך אלוהים יענה לבקשתך.

אם אתה יודע מה אתה שמציק רוחני, דבר! כי אם לא ניתן ליצור את הבקשה בתוך הראש שלך, איך אתה מזהה את התגובה השמימית?

מאמרים קשורים
עושה את הדבר הנכון כאשר שגוי מקובל

בית ההארחה נמצא במרחק אמצעי, לא מטרה

רגל מחרוזת האחת אתה חייב להתחיל עכשיו
Technorati Tags: תעלומה מפוארת חמישי, בשורה, כוונות, ישו, תינוק מיליון דולרים, תפילה, regnum קריסטי, ורדינה, תפילת מחרוזת תפילה
ברנט מחבר
פורסם ב -10 באוקטובר 2016
קטגוריות חמישיות מהוללת מסתורין, גוספל, תפילת מחרוזת תפילה
תגיות חמישיות המפוארת מסתורין, בשורה, כוונות, ישו, מ’תינוק דולר, תפילה, regnum קריסטי, ורדינה, תפילת מחרוזת תפילה
הודעה על ניווט
קודם
קודם לכתוב: בגידת Ebook מחרוזת חינם!
PAGES

עליי
הזמנת ספרים
צור איתי קשר
כוונות / מדיטציות
המיסתורין המהולל
המיסתורין Joyful
המיסתורין Luminous
המיסתורין היגון
צנצנת הטיפים
וידאו
ספרים אלקטרונים בחינם!

 

200 כוונות לשמור תפילות ורדינה שלך ממוקדות.
על מכירת עכשיו!

שפר את חיי תפילתך ותמיכה באתר זה. קנה עכשיו באמזון.
מתפלל מחרוזת ONLINE

הצטרף מחרוזת תפילה מתמדת עם אנשים אחרים ברחבי העולם. בואו להתפלל את תפילת המחרוזת!
לחפש אחר:
לחפש …
לחפש
הודעות האחרונות

דבר! – מה תפילת המחרוזת מלמדת אותנו על אמירת כוונות
בגידת Ebook מחרוזת חינם!
מחייב את עצמנו נצחון: אוקטובר החג של המחרוזת
מה מחרוזת תפילה מלמדת אותנו על כוחה הגואל של צדקה
איך מחרוזת תפילה מלמדת אותנו על לקביעה
אַרְכִיוֹן

אַרְכִיוֹן
RosaryMeds פועל על וורדפרס בעברית

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए
RosaryMeds
हर्षित रहस्य
चमकदार रहस्य
दुख रहस्य
शानदार रहस्य
मेरे बारे में
मुझसे संपर्क करो
RosaryMeds
बोलो! – क्या माला प्रार्थना हमें सिखाता इरादे बताते हुए बारे में

million_dollar_baby_praying
आप अपने बिस्तर के बगल में मिलियन डॉलर बेबी जहां ग्राहकों का ईस्टवुड के चरित्र प्रार्थना में घुटने टेकते में शुरुआती दृश्यों में से एक याद है? उन्होंने कहा कि हद, “”हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझ में कोई फायदा नहीं अपने आप को दोहरा रहा है।”” यार, कितनी बार मैं उस भावना से संबंधित कर सकते करने के लिए कुछ कहते हैं? मैं कभी कभी अपने आप को लगता है कि भगवान ने सब कुछ जानता है और निश्चित रूप से मेरे इरादे और मेरी जरूरतों को बेहतर से अपने आप को इतना क्यों उन्हें प्रार्थना में तैयार करने की कवायद के माध्यम से जाना जानता है? सुसमाचार 10/6/16 पते इस दुविधा से पढ़ रहे हैं।

पिछले गुरुवार को इंजील पढ़ने ल्यूक से इस लोकप्रिय कविता शामिल हैं:

“”और मैं आपको बता दूँ, पूछते हैं और आप प्राप्त करेंगे; की तलाश है और आप मिल जाएगा; दस्तक और दरवाजा आप के लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है, प्राप्त करता है; और एक है जो चाहता है, पाता है; और जो खटखटाता है, दरवाजा खोला जाएगा। “”
के बारे में हम कैसे गर्व है जब हम स्पष्ट रूप से प्रार्थना के माध्यम से मदद के लिए भगवान से पूछना नहीं है के पाप में गिर इस इंजील पढ़ने वार्ता पर Regnum क्राइस्टि वेबसाइट का ध्यान। उनकी वेबसाइट से:

जब मैं मैं क्या जरूरत के लिए मत पूछो, मैं अपने दास के रूप में भगवान समझो: जब हम उम्मीद करते हैं हम सभी को जरूरत है कि हम बिना पूछे देने के लिए भगवान है, हम उसे और अपने आप पर कुछ भी नहीं है पर हमारे उद्धार के पूरे बोझ रखकर नहीं कर रहे हैं? हम भावना आलसी होने में नहीं हैं? “”तुम्हें पता है मैं क्या जरूरत है, भगवान को जानते हैं। बस, यह मुझे दे यह ध्यान रखना है, जबकि मैं अपने स्वयं के हितों पर ध्यान केंद्रित। “”इतना ही नहीं, इस आलस्य है यह गौरव है, एक नौकर जिनकी भूमिका प्रदान करने के लिए जो कुछ भी मैं की जरूरत है जैसे भगवान का इलाज। हम भूल जाते हैं कि वह भगवान है। निश्चित रूप से भगवान ने हमें सब कुछ है कि हमारे लिए अच्छा है देने के लिए उदार और प्यार, तैयार है; लेकिन वह अभी भी भगवान है, और वह हमारे सम्मान, आराधना के हकदार हैं, और विशेष रूप से हमारे आभार।
स्वर्ग की रानी के रूप में मैरी कोरोनेशन – इस इंजील पढ़ने के लिए माला कनेक्शन पांचवें शानदार रहस्य है। परंपरागत रूप से, एक राजा की मां जबरदस्त प्रतिष्ठा आयोजित क्योंकि एक राजा कई पत्नियों हो सकता है, वह केवल एक मां है। राजा की मां gebira के रूप में भेजा गया था। यह तो समझ में आता है कि मसीह, स्वर्ग के राजा होने के नाते, अपने माता मरियम स्वर्ग की रानी के रूप में coronate जाएगा।

gebira के मुख्य जिम्मेदारी एक मध्यस्थ के रूप में कार्य और राजा की ओर से बात करने के लिए किया गया था। हम माला प्रार्थना करते हैं, हम हमारी जरूरत है और उसके बेटे, यीशु मसीह के इरादों के बारे में हमारी मध्यस्थ के रूप में मैरी को स्वीकार करते हैं। लेकिन वह बेहतर हमारी ओर से मध्यस्थता जब हम होशपूर्वक और विनम्रतापूर्वक उसे करने के लिए आते हैं और प्रार्थना में उसकी मदद के लिए पूछ सकते हैं।

ताज पहनाया मैडोना, Rokitno, पोलैंड, 1671
ताज पहनाया मैडोना, Rokitno, पोलैंड, 1671 (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
एक डॉक्टर की तरह मैरी के बारे में सोचो और तुम रोगी हैं। मैरी आप मदद करने के लिए यहाँ है और वह जो कुछ भी वह कर सकते हैं पाप की बीमारी का इलाज है और तुम भगवान की कृपा में लाने के लिए क्या करेंगे। हालांकि, वह बेहतर है कि आप मदद करने के लिए यदि आप स्पष्टवादी और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं को बताते हुए उसके साथ ईमानदार हैं सक्षम हो जाएगा। बेहतर रोगी हो, और अधिक प्रभावी मैरी स्वर्ग की अपनी रानी के रूप में उसकी भूमिका में हो सकता है। आप प्रार्थना में अपने इरादों को तैयार कर सकते हैं तो आप समझ कैसे भगवान अपने अनुरोध का जवाब कर सकेंगे।

आप क्या बीमारी पता है कि तुम आध्यात्मिक, बोलो! क्योंकि अगर आपके दिमाग में अनुरोध फार्म नहीं कर सकते हैं, आप कैसे स्वर्गीय प्रतिक्रिया पहचान लेंगे?

संबंधित आलेख
सही कर जब गलत स्वीकार्य है

माला एक माध्यम है न कि एक अंत है

एक माला आदत आप अब शुरू होगा
टैग: पांचवें गौरवशाली रहस्य, इंजील, इरादों, यीशु, मिलियन डॉलर बेबी, प्रार्थना, Regnum क्रिस्टी, माला, माला प्रार्थना
लेखक ब्रेंट
10 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित किया गया
श्रेणियाँ पांचवें शानदार रहस्य, सुसमाचार, माला प्रार्थना
टैग पांचवें गौरवशाली रहस्य, इंजील, इरादों, यीशु, मिलियन डॉलर बेबी, प्रार्थना, Regnum क्रिस्टी, माला, माला प्रार्थना
पोस्ट नेविगेशन
पिछला
पिछला पोस्ट: नि: शुल्क माला ईबुक सस्ता!
पृष्ठों

मेरे बारे में
किताब के आदेश
मुझसे संपर्क करो
इरादे / ध्यान
शानदार रहस्य
हर्षित रहस्य
चमकदार रहस्य
दुख रहस्य
टिप पात्र
वीडियो
नि: शुल्क eBook!

 

200 इरादों आपके माला की नमाज रखने के लिए ध्यान केंद्रित किया।
अब बिक्री पर!

आपकी प्रार्थना जीवन में सुधार है और इस वेबसाइट समर्थन करते हैं। अब यह खरीदें अमेज़न पर।
प्रार्थना माला ऑनलाइन

दुनिया भर के अन्य लोगों के साथ एक सतत माला में शामिल हों। माला प्रार्थना आओ!
निम्न को खोजें:
खोज …
खोज
हाल के पोस्ट

बोलो! – क्या माला प्रार्थना हमें सिखाता इरादे बताते हुए बारे में
फ्री माला ईबुक सस्ता!
विजय के लिए खुद को प्रतिबद्ध: अक्टूबर और माला का पर्व
क्या माला प्रार्थना के बारे में चैरिटी की redemptive शक्ति हमें सिखाता
कैसे माला प्रार्थना हमें सिखाता प्रभेद के बारे में
अभिलेखागार

अभिलेखागार
RosaryMeds गर्व द्वारा संचालित WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Hla mus rau cov ntsiab lus
RosaryMeds
Cov Zoo Mysteries
Lub Luminous Mysteries
Cov nyuaj siab Mysteries
Lub Glorious Mysteries
Hais txog kuv
Hu rau kuv
RosaryMeds
Hais lus Up! – Yuav ua li cas Rosary Thov Vajtswv Qhia peb txog hais tias kev xa

million_dollar_baby_praying
Koj puas nco qab ib tug thaum ntxov scenes nyob rau hauv Lab duas Tus me nyuam nyob qhov twg Client Eastwood lub cim txhos nyob rau hauv kev thov Vajtswv tom ntej no mus nws lub txaj? Nws hais tias ib yam dab tsi rau cov neeg, “”Tus Tswv, koj paub tias kuv xav, yog tsis muaj siv nyob rau hauv kuv rov qab ua dua kuv tus kheej.”” Tub, yuav ua li cas feem ntau yuav kuv txheeb uas sentiment? Kuv tej zaum kuj xav hais tias rau kuv tus kheej hais tias Vajtswv paub txhua yam thiab twv yuav raug hu paub kuv intentions thiab kuv xav tau kev pab zoo tshaj rau kuv tus kheej li yog vim li cas mus los ntawm lub ce ntawm formulating lawv nyob rau hauv kev thov Vajtswv? Txoj Moo Zoo nyeem ntawv los ntawm 10/6/16 chaw nyob no teeb meem.

Xeem Thursday, lub Moo Zoo kev nyeem ntawv muaj no nrov nqe los ntawm Lukas:

“”Thiab kuv qhia rau koj, nug thiab koj yuav tau txais; nrhiav kev pab thiab koj yuav nrhiav tau; khob thiab lub qhov rooj yuav qhib rau nej. Rau txhua leej txhua tus neeg uas nug txog, tau txais; thiab ib tug uas nrhiav, pom; thiab mus rau ib tug neeg uas knocks, lub qhov rooj yuav qhib. “”
Lub Regnum Christi lub website meditation rau txoj Moo Zoo no nyeem zaj lus hais txog yuav ua li cas peb poob mus rau hauv kev txhaum uas muaj nuj nqis thaum peb tsis ntsees thov Vajtswv rau kev pab los ntawm kev thov Vajtswv. Los ntawm lawv lub website:

Thaum kuv Tsis txhob Nug Yuav ua li cas Kuv Yuav Tsum Tau, kuv Kho Vajtswv raws li kuv cov tub qhe: Thaum peb xav tias yuav Vajtswv muab rau peb tag nrho cov peb yuav tsum tsis tau nug, tsis yog peb muab tag nrho cov nra ntawm peb tej kev cawm seej rau nws thiab tsis muaj dab tsi rau peb tus kheej? Yog peb tsis nyob rau hauv ib ua neeg tub nkeeg? “”Koj paub dab tsi kuv xav tau, Tswv. Cia li muab nws rau kuv, saib xyuas ntawm nws, thaum kuv tsom ntsoov rau kuv tus kheej nyiam. “”Tsis tsuas yog qhov no laziness, nws yog kev txaus siab, kev kho Vajtswv zoo li ib tug tub qhe uas nws lub luag hauj lwm yog los mus pab txhua yam kuv xav tau. Peb tsis nco tias nws yog Vajtswv. Yeej Vajtswv yog lub siab dawb siab zoo thiab siab hlub, txaus siab muab txhua yam uas yog zoo rau peb; tab sis nws yog tseem Vajtswv, thiab nws tsim nyog peb hwm, adoration, thiab tshwj xeeb tshaj yog peb gratitude.
Lub rosary kev twb kev txuas rau txoj Moo Zoo no nyeem yog tsib Glorious tsis – Mary lub Coronation raws li huab tais ntawm Saum Ntuj Ceeb Tsheej. Feeb, leej niam ntawm ib tug huab tais nyob rau zoo kawg li kev nplua nuj vim hais tias thaum ib tug huab tais tej zaum yuav muaj ntau yam cov poj niam, nws tsuas muaj ib leej niam. Thaum vajntxwv niam raug xa mus rau raws li qhov gebira. Nws ua rau kev txiav txim zoo ces hais tias Yexus Khetos, ua huab tais ntawm Saum Ntuj Ceeb Tsheej, xav coronate nws niam Mary raws li huab tais ntawm Saum Ntuj Ceeb Tsheej.

Cov thawj ntawm cov luag hauj lwm ntawm lub gebira yog ua raws li ib tug Neeg Nruab Nrab thiab hais lus sawv cev ntawm tus huab tais. Thaum peb thov Vajtswv lub rosary, peb lees paub Mary raws li peb kho ntawm peb cov kev xav tau thiab kev xa mus rau nws tus tub, Yexus Khetos. Tab sis nws yuav zoo dua kho rau peb cov sawv cev thaum peb consciously thiab txo hwj chim los rau nws thiab hais rau nws pab nyob rau hauv kev thov Vajtswv.

Crowned Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Xav seb Mary zoo li ib tug kws kho mob thiab koj yog tus neeg mob. Mary yog qhov no mus pab koj thiab nws yuav ua txhua yam nws ua tau los kho tus mob ntawm kev txhaum thiab kev coj koj mus rau Vajtswv txoj kev tshav ntuj. Txawm li cas los, nws yuav muaj peev xwm pab tau koj yog hais tias koj yog forthright thiab ncaj ncees nrog nws los ntawm txo hwj chim hais tias koj xav tau kev pab nyob rau hauv kev thov Vajtswv. Cov zoo dua tus neeg mob koj yog, qhov ntau zoo Mary yuav ua tau nyob rau hauv nws lub luag hauj lwm raws li koj poj huab tais ntawm Saum Ntuj Ceeb Tsheej. Thaum twg koj npaj koj intentions nyob rau hauv kev thov Vajtswv ces koj yuav tsum tau to taub yuav ua li cas Vajtswv teb koj daim ntawv thov.

Yog hais tias koj paub dab tsi ails koj sab ntsuj plig, hais lus li! Vim hais tias yog tsis tau tsim qhov kev thov nyob rau hauv koj lub taub hau, yuav ua li cas yuav koj paub txog lub saum ntuj ceeb tsheej teb?

lwm yam khoom
Ua Txoj cai Thaum Tsis ncaj ncees lawm yog tau

Lub Rosary yog ib tug Txhais tau tias, Tsis muaj End

Lub ib Rosary Cwj pwm Koj Yuav Tsum Pib Tam sim no
Technorati Tags: fifth glorious paub tsis meej, txoj Moo Zoo, intentions, xus, million dollar tus me nyuam, kev thov Vajtswv, regnum christi, rosary, rosary thov Vajtswv
Sau Brent
Muab lo rau Lub kaum hli ntuj 10, 2016
Pawg Fifth Glorious paub tsis meej, txoj moo zoo, rosary thov Vajtswv
Tags fifth glorious paub tsis meej, txoj Moo Zoo, intentions, xus, million dollar tus me nyuam, kev thov Vajtswv, regnum christi, rosary, rosary thov Vajtswv
Post navigation
Yav dhau los
Previous post: Dawb Rosary Ebook pub dawb!
NPLOOJ NTAWV

Hais txog kuv
phau Ntawv Orders
Hu rau kuv
Intentions / Meditations
Lub Glorious Mysteries
Cov Zoo Mysteries
Lub Luminous Mysteries
Cov nyuaj siab Mysteries
Tswv yim Rag
Yeeb yaj duab
DAWB EBOOK!

 

200 intentions kom koj rosary tej lus thov teem.
RAU MUAG KHOOM TAM SIM NO!

Ua kom koj thov Vajtswv lub neej thiab txhawb lub website no. Yuav nws tam sim no nyob rau hauv Amazon.
Thov lub rosary ONLINE

Koom nyob rau hauv ib perpetual rosary nrog lwm leej lwm tus nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no. Tuaj thov Vajtswv lub rosary!
Nrhiav rau:
Nrhiav …
NRHIAV
ntev los no posts

Hais lus Up! – Yuav ua li cas Rosary Thov Vajtswv Qhia peb txog hais tias kev xa
Dawb Rosary Ebook pub dawb!
Ua Peb tus Kheej rau Yeej: Lub kaum hli ntuj thiab lub tsiab peb caug ntawm lub Rosary
Yuav ua li cas Rosary Thov Vajtswv Qhia rau peb txog cov dim ntawm Charity
Yuav ua li cas Rosary Thov Vajtswv Qhia peb txog discernment
Archives

Archives
RosaryMeds Tau hais khov kho powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Ugrás a tartalomra
RosaryMeds
A Joyful Mysteries
A Luminous Mysteries
A Fájdalmas Mysteries
A Glorious Mysteries
Rólam
Keress meg
RosaryMeds
Speak Up! – Mi rózsafüzér ima tanít feltüntetése elképzelés

million_dollar_baby_praying
Emlékszel egyik korai jelenetek Million Dollar Baby ahol Client Eastwood karakterének letérdel ima az ágya mellett? Azt mondja, valami olyan mértékben, “”Uram, te tudod, mit akarok, nincs értelme bennem ismételni magam.”” Boy, milyen gyakran lehet kapcsolódnak az adott hangulat? Néha azt gondolom magamban, hogy Isten mindent tud, és minden bizonnyal tudja, szándékaim és a szükségletek jobb, mint magam, miért megy át a gyakorlat kialakításának őket imádságban? Az evangélium olvasásakor 10/6/16 címek ezt a dilemmát.

Múlt csütörtökön Evangéliuma olvasó is ezt a népszerű vers a Lukács:

“”És azt mondom, kérje és megkapja; keressetek és találtok; zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, mind kap; és az, aki arra törekszik, megállapítja; és aki zörget, az ajtó kinyílik. “”
A Regnum Christi honlap meditáció Evangéliumi olvasás beszél arról, hogyan esik a büszkeség bűne, ha nem kifejezetten kérni Isten segítségét az imádság. Az ő honlapján:

Ha én nem kérdezem, amire szükségem van, azt kezelni Isten mint az én szolgám: Mikor várhatjuk el Istentől, hogy adjon nekünk van szükségünk megkérdezése nélkül, nem vagyunk helyezve az egész terhet üdvösségünk neki, és semmi magunkat? Nem vagyunk olyan értelemben, hogy lusta? “”Tudod, mit kell, Uram. Csak adja meg nekem, hogy vigyázzon rá, amíg én összpontosítani a saját érdekeit. “”Nem csak ez a lustaság, ez a büszkeség, kezelésére Isten, mint egy szolga, akinek feladata az, hogy bármit, amit kell. Elfelejtjük ő Isten. Természetesen Isten nagylelkű és szerető, hajlandó nekünk mindent, ami jó nekünk; de még mindig Isten, és ő megérdemli tiszteletünket, imádat, és különösen a hálánkat.
A rózsafüzér kapcsolat Evangéliumi olvasás ötödik Glorious Rejtély – Mária megkoronázása a Queen of Heaven. Hagyományosan, az anya egy király tartott óriási presztízst, mert míg egy király lehet több feleségük, ő csak egy anya. A király anyja volt, a továbbiakban a gebira. Logikus tehát, hogy Krisztus, hogy király az ég, akkor megkoronáz anyja Mária Queen of Heaven.

A fő feladata az volt, hogy gebira a közvetítő szerepét, és a nevében beszélni a király. Amikor imádkozunk a rózsafüzért, elismerjük Mária, mint a mi közvetítő igényeinket és szándékok, hogy a fiát, Jézus Krisztust. De ő jobban tudja közvetíteni a nevünkben, amikor tudatosan és alázatosan jöjjön vele, és kérje a segítségét az imádságban.

Koronás Madonna, ROKITNO, Lengyelország, 1671
Koronás Madonna, ROKITNO, Lengyelország, 1671 (Fotó: Wikipedia)
Gondolj Mary, mint egy orvos, és te vagy a beteg. Mary van itt, hogy segítsen, és ő fog tenni, amit csak tud gyógyítani a betegséget a bűn, és hogy te az Isten kegyelmét. Azonban, ő jobban tudja segíteni, ha egyenesek és becsületesek vele alázatos amely az igényeinek az imádságban. Minél jobb a beteg, annál hatásosabb Mária lehet az ő szerepe, mint a Queen of Heaven. Ha lehet megfogalmazni a szándékai az imában, akkor képes lesz arra, hogy megértsük, hogy Isten válaszol kérésére.

Ha tudja, hogy mi baja lelkileg, szóljon! Mert ha nem képezheti a kérést a fejedben, hogy hogyan fogja felismerni a mennyei válasz?

Kapcsolódó cikkek
Csinálsz, ha nem megfelelő az elfogadható

A rózsafüzér egy eszköz, nem cél

Az egyik rózsafüzér Habit el kell kezdeni most
Technorati Tags: ötödik dicsőséges rejtély, Gospel, szándékok, jézus, millió dolláros bébi, ima, a Regnum Christi, rózsafüzér, rózsafüzér ima
Szerző Brent
Feladta október 10, 2016
Kategóriák ötödik Glorious Rejtély, gospel, rózsafüzér ima
Címkék ötödik dicsőséges rejtély, Gospel, szándékok, jézus, millió dolláros bébi, ima, a Regnum Christi, rózsafüzér, rózsafüzér ima
Hozzászólás navigáció
ELŐZŐ
Előző üzenet: Free Rózsafüzér Ebook Giveaway!
OLDALAK

Rólam
könyvrendelési
Keress meg
Az elképzelés / Elmélkedések
A Glorious Mysteries
A Joyful Mysteries
A Luminous Mysteries
A Fájdalmas Mysteries
tip Jar
Videók
Ingyenes ebook!

 

200 szándék, hogy tartsa a rózsafüzér ima középpontjában.
Már kaphatók!

Javítani kell a ima élet, és támogatja ezt a weboldalt. Vegye meg most az Amazon.
Imádkozzatok a rózsafüzért ONLINE

Csatlakozz egy örökös rózsafüzér másokkal a világ minden tájáról. Gyere imádkozni a rózsafüzért!
Keresés:
Keresés …
KERESÉS
LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK

Speak Up! – Mi rózsafüzér ima tanít feltüntetése elképzelés
Szabad Rózsafüzér Ebook Giveaway!
Elkötelezzük magunkat a győzelem: október és az ünnep a rózsafüzér
Mi rózsafüzér ima tanít a megváltó ereje Charity
Hogyan rózsafüzér ima tanít tisztánlátás
LEVÉLTÁR

Levéltár
RosaryMeds WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Sleppa yfir í innihald
RosaryMeds
The Joyful dularfulli
The lýsandi dularfulli
The Hörmuleg dularfulli
Glæsilega dularfulli
Um mig
Hafðu samband við mig
RosaryMeds
Talaðu hærra! – Hvað Rosary Prayer kennir okkur um að viðra fyrirætlanir

million_dollar_baby_praying
Manstu einn af fyrstu tjöldin í Million Dollar Baby þar sem persónan Viðskiptavinur Eastwood er kneels í bæn við hliðina á rúminu sínu? Hann segir eitthvað að því marki, “”Drottinn, þú veist hvað ég vil, það er ekkert að nota í mér að endurtaka mig.”” Boy, hversu oft get ég vísa til þess viðhorf? Ég held stundum að mér að Guð veit allt og örugglega þekkir fyrirætlanir mínar og mínar þarfir betur en mig svo hvers vegna að fara í gegnum æfingu móta þá í bæn? The Gospel lesa úr 10/6/16 heimilisföng þessu vandamáli.

Gospel lestur síðasta fimmtudag með þessu vinsæla vers úr Lúkasarguðspjalli:

“”Og ég segi yður, að spyrja og þú færð; leita og þér munuð finna, högg og hurðin verður opnuð til þín. Fyrir alla sem biður, fær; og sá sem leitar, finnur; og að sá sem á knýr, mun upp lokið verða. “”
Hugleiðsla Regnum Christi vefsins á þetta fagnaðarerindi lestur viðræðum um hvernig við falla í synd stolti þegar við ekki beinlínis að biðja Guð um hjálp í gegnum bæn. Frá heimasíðu þeirra:

Þegar ég ekki spyrja um það sem ég þarf, ég Treat Guð eins og þjónn minn: Þegar við reiknum Guð að gefa okkur allt sem við þurfum án þess að spyrja, við erum að setja ekki alla byrði hjálpræðis okkar á honum og ekkert á okkur? Erum við ekki í vissum skilningi að vera latur? “”Þú veist hvað ég þarf, Drottinn. Bara gefa mér það, að hugsa um það, en ég einblína á eigin hagsmuni mína. “”Ekki aðeins er þetta leti, það er hroki, að meðhöndla Guð eins og þjónn sem ætlað er að veita hvað ég þarf. Við gleymum hann er Guð. Vissulega Guð er örlátur og elskandi, tilbúnir til að gefa okkur allt sem er gott fyrir okkur; en hann er samt Guð, og hann á skilið virðingu okkar, tilbeiðslu, og þá sérstaklega þakklæti okkar.
The Rosary tengingu við þessa Gospel lestur er Fifth Glorious Mystery – Coronation Maríu og Queen of Heaven. Hefð er móðir konungsins haldinn gríðarlega virðingu því á meðan konungr kunna að hafa margar konur, hann hefur aðeins eitt móðir. Móðir konungsins var nefndur gebira. Það er skynsamlegt þá sem Kristur, að vera konungur himnanna, myndi coronate Maríu móður hans og Queen of Heaven.

Æðstu ábyrgð gebira var að starfa sem sáttasemjari og tala fyrir hönd konungs. Þegar við biðjum the Rosary, viðurkennum við Maríu sem sáttasemjari okkar á þörfum okkar og fyrirætlanir til sonar síns, Jesú Krists. En hún getur betur miðla af okkar hálfu þegar við meðvitað og auðmýkt koma til hennar og biðja um hjálp hennar í bæn.

Crowned Madonna, Rokitno, Pólland, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Pólland, 1671 (Photo inneign: Wikipedia)
Hugsaðu um Maríu eins og læknir og þú ert sjúklingur. Mary er hér til að hjálpa þér og mun hún gera hvað sem hún getur til að lækna veikindi syndarinnar og flytja yður inn í Guðs náð. Hins vegar mun hún vera betur í stakk búnir til að hjálpa þér ef þú ert hreinskilin og heiðarleg við hana með því að auðmýkt truflanir þínum þörfum í bæn. Því betur sjúklingurinn sem þú ert, þeim mun meiri árangri María getur verið í hlutverki hennar sem drottning þín of Heaven. Þegar þú getur móta fyrirætlanir þínar í bæn þá munt þú vera fær um að skilja hvernig Guð bregst við beiðni þinni.

Ef þú veist Hvað amar að þér andlega, tala upp! Vegna þess að ef ekki er hægt að mynda beiðnina í höfuðið, hvernig ætlar þú að viðurkenna himneska svar?

tengdar greinar
Aðgerð rétt þegar Wrong er ásættanlegt

The Rosary er Means, ekki endir

The One Rosary Habit Þú verður að byrja núna
Technorati Tags: Fimmta glæsilega leyndardómur, Gospel, fyrirætlanir, jesús, Million Dollar Baby, bæn, Regnum Christi, Rosary, Rosary bæn
Höfundur Brent
Birt á Október 10, 2016
Flokkar Fifth Glorious Mystery, fagnaðarerindið, Rosary bæn
Tags fimmta glæsilega leyndardómur, Gospel, fyrirætlanir, jesús, Million Dollar Baby, bæn, Regnum Christi, Rosary, Rosary bæn
Post flakk
FYRRI
Fyrri staða: Ókeypis Rosary Ebook Uppljóstrun!
PAGES

Um mig
Bókapantanir
Hafðu samband við mig
Intentions / Hugleiðingar
Glæsilega dularfulli
The Joyful dularfulli
The lýsandi dularfulli
The Hörmuleg dularfulli
Ábending Jar
Myndbönd
Frjáls eBook!

 

200 fyrirætlanir að halda Rosary bænir þínar áherslu.
Á sölu núna!

Bæta bænalíf þitt og styðja þessa vefsíðu. Kaupa það núna á Amazon.
Biðjið Rosary ONLINE

Taka þátt í ævarandi Rosary við aðra um allan heim. Komið bið Rosary!
Leita að:
Leita …
SEARCH
NÝLEGAR FÆRSLUR

Talaðu hærra! – Hvað Rosary Prayer kennir okkur um að viðra fyrirætlanir
Free Rosary Ebook Uppljóstrun!
Fremja okkur til sigurs: október og hátíð Rosary
Hvað Rosary Bænin Kennir okkur um endurleysandi kraftur kærleikans
Hvernig Rosary Prayer kennir okkur um dómgreind
SKJALASAFN

Archives
RosaryMeds Knúið með WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Ikwu ọdịnaya
RosaryMeds
The Ọṅụ Mysteries
The luminous Mysteries
The wuta Mysteries
Dị Ebube Mysteries
Gbasara m
kpọtụrụ Me
RosaryMeds
Ekwu okwu Up! – Gịnị Rosary Ekpere Na-ezi Anyị Ihe N’ikwupụta Bu

million_dollar_baby_praying
Ị na-echeta otu n’ime ndị mbụ Mpaghara ke Nde Dollar Baby ebe Client Eastwood uma gbunyere ikpere n’ala na-ekpe ekpere na-esote ya bed? Na o kwuo ihe ruo n’ókè, “”Onyenwe anyị, ị maara ihe m chọrọ, e nweghị ojiji na m ugboro onwe m.”” Nnaa, otú mgbe m nwere ike metụtara ya na echiche? M mgbe ụfọdụ na agwa m na Chineke maara ihe niile na maa maara m ihe n’obi na m mkpa m mma karịa onwe m otú ihe mere na-aga site na ihe omumu nke n’ichepụta ha n’ekpere? The Gospel na-agụ site 10/6/16 adreesị a nsogbu.

Ikpeazụ Thursday si Gospel ọgụgụ gụnyere a na-ewu ewu amaokwu Luke:

“”M na-agwa gị, jụọ na ị ga-enweta; -achọ na ị ga-ahụ; akụ aka na ụzọ a ga-emeghere unu. N’ihi na onye ọ bụla nke na-ajụ, na-enweta; na onye na-achọ, okụt; na onye gara, ụzọ a ga-emeghe. “”
The Regnum Christi website ntụgharị uche on a Gospel na-agụ okwu banyere otú anyị na-ada n’ime mmadụ dị mpako mgbe anyị na-n’ụzọ doro anya na-arịọ Chineke maka enyemaka site n’ekpere. Ha website:

Mgbe m Unu up Gịnị M Mkpa, m emeso Chineke dị ka ohu m: Mgbe anyị na Chineke ga-enye anyị ihe niile anyị chọrọ enweghị na-arịọ, anyị na-agaghị ịtụkwasị dum ibu arọ nke nzọpụta anyị na ya na ihe ọ bụla on onwe anyị? Bụ na anyị abụghị na a uche n’ịdị umengwụ? “”Ị maara ihe m chọrọ, Jehova. Dị nnọọ nye m ya, na-elekọta ya, ka m na-elekwasị anya na ọdịmma nke m. “”Ọ bụghị nanị na nke a umengwụ, ọ bụ nganga, na-emeso Chineke ka a orù, ọrụ bụ inye ihe ọ bụla m kwesịrị. Anyị na-echefu na ọ bụ Chineke. N’ezie Chineke bụ mmesapụ aka na ịhụnanya, njikere inye anyị ihe niile dị mma na anyị; ma ọ bụ ka Chineke, o kwesịrị ka anyị ùgwù, ofufe, na karịsịa ekele anyị.
The rosary na njikọ aka a Gospel ọgụgụ nke ise Dị Ebube Mystery – Meri echichi dị ka eze nwaanyị nke eluigwe. Kemgbe ụwa, nne a eze ẹkenịmde ezigbo ùgwù n’ihi na mgbe a eze nwere ọtụtụ nwaanyị, o nwere nani otu nne. Nne eze e kwuru na dị ka gebira. Ọ bụ ihe ezi uche mgbe ahụ ka Christ, ịbụ Eze nke elu-igwe, ga-coronate nne-Ya Meri dị ka Queen nke Eluigwe.

Ndi-isi-ọrụ nke gebira bụ ime ihe dị ka onye ogbugbo na okwu n’aha eze. Mgbe anyị ekpe ekpere ahụ rosary, anyị na-ekweta Mary ka anyị onye ogbugbo nke na-akpa anyị na ihe mmadụ bu nwa ya nwoke, Jesus Christ. Ma ọ nwere ike mma ikpeziri na nnọchite anyị mgbe anyị na-consciously na-eji obi umeala bịa ka ya na-arịọ maka ya enyemaka n’ekpere.

Kpuwere Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Kpuwere Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo Ebe E Si Nweta: Wikipedia)
Na-eche nke Mary ka a dọkịta na ị bụ onye ọrịa. Mary bụ ebe a na-enyere gị na ọ ga-eme ihe ọ bụla o nwere ike iji gwọọ ọrịa nke mmehie na-akpọbata gị amara. Otú ọ dị, ọ ga-aka enwe ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na ị bụ ikwu okwu hoo haa na ihe n’eziokwu na ya site n’iji obi umeala na-ekwu gị mkpa n’ekpere. The mma onye ọrịa ị bụ, ndị dị irè karị Mary nwere ike ịbụ na ya ọrụ dị ka gị Queen nke Eluigwe. Mgbe i nwere ike ichepụta gị n’obi n’ekpere mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịghọta otú Chineke na-emere gị.

Ọ bụrụ na ị maara ihe nēme gi n’ụzọ ime mmụọ, ekwu okwu n’elu! N’ihi na ọ bụrụ na enweghị ike na-etolite na arịrịọ gị isi, olee otú ị ga-aghọta na eluigwe omume?

njikọ isiokwu
Eme Right Mgbe Ọjọọ na-anara

The Rosary bụ ụzọ, Ọ bụghị ihe End

The One Rosary Àgwà Ị Ga-amalite ugbu a
Technorati Tags: ise ebube omimi, Gospel, ihe n’obi, Jizọs, nde dollar nwa, ekpere, regnum Christi, rosary, rosary ekpere
ede akwụkwọ Brent
Ihe na October 10, 2016
Categories ise Dị Ebube Mystery, gospel, rosary ekpere
Tags ise ebube omimi, Gospel, ihe n’obi, Jizọs, nde dollar nwa, ekpere, regnum Christi, rosary, rosary ekpere
post navigation
LAGHACHI
Previous post: Free Rosary Ebook Onyinye Efu!
PEEJI NKE

Gbasara m
Book iwu
kpọtụrụ Me
Ihe n’obi /-eche n’echiche
Dị Ebube Mysteries
The Ọṅụ Mysteries
The luminous Mysteries
The wuta Mysteries
NDỤMỌDỤ ite
videos
FREE ebook!

 

200 n’obi ka ị na-rosary ekpere lekwasịrị anya.
Na ere ugbu a!

Mma gị na ekpere ndụ ma na-akwado nke a website. Zụta ya ugbu a na Amazon.
Ekpe ekpere ahụ rosary ONLINE

Jikọọ na ebighi-ebi rosary na ndị ọzọ gburugburu ụwa. -Abịa ekpe ekpere ahụ rosary!
Chọọ maka:
Search …
Chọọ
Na nso nso posts

Ekwu okwu Up! – Gịnị Rosary Ekpere Na-ezi Anyị Ihe N’ikwupụta Bu
Free Rosary Ebook Onyinye Efu!
-Akwa Onwe Anyị na-Victory: October na Oriri nke Rosary
Gịnị Rosary Ekpere na-akụziri anyị banyere n’ike mgbapụta nke Charity
Olee Rosary Ekpere Na-ezi Anyị Ihe Nghọta
Archives

Archives
RosaryMeds nganga kwadoro site na WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Loncat ke daftar isi
RosaryMeds
The Joyful Misteri
The Luminous Misteri
Dukacita Misteri
Misteri Glorious
Tentang saya
Hubungi saya
RosaryMeds
Bicaralah! – Apa Rosario Doa Mengajar Kami Tentang Menyatakan Niat

million_dollar_baby_praying
Apakah Anda ingat salah satu adegan di awal Million Dollar Baby di mana karakter Client Eastwood berlutut dalam doa di samping tempat tidurnya? Dia mengatakan sesuatu sejauh, “”Tuhan, Engkau tahu apa yang saya inginkan, tidak ada gunanya dalam diriku mengulang sendiri.”” Boy, seberapa sering saya bisa berhubungan dengan sentimen itu? Kadang-kadang saya berpikir sendiri bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan pasti tahu niat saya dan kebutuhan saya lebih baik daripada sendiri jadi mengapa harus melalui latihan merumuskan mereka dalam doa? Injil membaca dari 10/6/16 alamat dilema ini.

bacaan Injil Kamis lalu termasuk ayat ini populer untuk Lukas:

“”Dan saya katakan, bertanya dan Anda akan menerima; mencari dan Anda akan menemukan; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk setiap orang yang meminta, menerima; dan setiap orang yang mencari, menemukan; dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibuka. “”
meditasi Regnum Christi website di Injil ini berbicara membaca tentang bagaimana kita jatuh ke dalam dosa kesombongan ketika kita tidak secara eksplisit meminta bantuan Tuhan melalui doa. Dari situs web mereka:

Ketika saya Jangan Meminta Apa yang saya Perlu, saya Perlakukan Allah sebagai hamba-Ku: Ketika kita mengharapkan Allah memberi kita semua yang kita butuhkan tanpa bertanya, kita tidak menempatkan seluruh beban keselamatan kita pada dirinya dan tidak ada pada diri kita sendiri? Apakah kita tidak dalam arti menjadi malas? “”Kau tahu apa yang saya butuhkan, Tuhan. Hanya memberikannya kepada saya, mengurus itu, sementara aku fokus pada kepentingan saya sendiri. “”Tidak hanya kemalasan ini, itu adalah kebanggaan, memperlakukan Allah seperti seorang hamba yang berperan untuk memberikan apa pun yang saya butuhkan. Kita lupa dia adalah Tuhan. Tentu Allah adalah murah hati dan penuh kasih, bersedia untuk memberikan segala sesuatu yang baik bagi kita; tapi dia masih Allah, dan dia layak hormat kami, adorasi, dan terutama terima kasih.
Koneksi rosario untuk membaca Injil ini adalah Misteri Glorious Kelima – Maria Coronation sebagai Ratu Surga. Secara tradisional, ibu dari seorang raja yang diadakan prestise yang luar biasa karena sementara raja mungkin memiliki banyak istri, ia hanya memiliki satu ibu. Ibu raja disebut sebagai gebira tersebut. Masuk akal kemudian bahwa Kristus, menjadi Raja Sorga, akan memahkotai ibunya Maria sebagai Ratu Surga.

Tanggung jawab utama dari gebira adalah untuk bertindak sebagai mediator dan berbicara atas nama raja. Ketika kita berdoa rosario, kita mengakui Maria sebagai mediator kami kebutuhan kita dan niat untuk anaknya, Yesus Kristus. Tapi dia lebih baik bisa memediasi atas nama kami ketika kami sadar dan dengan rendah hati datang kepadanya dan meminta bantuannya dalam doa.

Dinobatkan Madonna, Rokitno, Polandia, 1671
Dinobatkan Madonna, Rokitno, Polandia, 1671 (Foto kredit: Wikipedia)
Pikirkan Mary seperti dokter dan Anda pasien. Mary di sini untuk membantu Anda dan dia akan melakukan apa pun yang dia bisa untuk menyembuhkan penyakit dosa dan membawa Anda ke dalam kasih karunia Allah. Namun, dia akan lebih mampu untuk membantu Anda jika Anda terus terang dan jujur dengan dia dengan rendah hati menyatakan kebutuhan Anda dalam doa. Semakin baik pasien Anda, Mary lebih efektif dapat dalam perannya sebagai Ratu Anda Surga. Ketika Anda dapat merumuskan niat Anda dalam doa maka Anda akan dapat memahami bagaimana Allah merespon permintaan Anda.

Jika Anda tahu apa yang melanda Anda secara rohani, berbicara! Karena jika tidak dapat membentuk permintaan di kepala Anda, bagaimana Anda mengenali respon surgawi?

artikel yang berhubungan
Melakukan Tepat Ketika Salah adalah Diterima

Rosario adalah Sarana, Bukan Akhir

Satu Kebiasaan Rosario Anda Harus Mulai Sekarang
Technorati Tags: kelima mulia misteri, Injil, niat, jesus, juta dollar bayi, doa, regnum christi, rosario, doa rosario
penulis Brent
Posted on 10 Oktober 2016
Kategori Kelima Glorious Mystery, Injil, doa rosario
Tags kelima mulia misteri, Injil, niat, jesus, juta dollar bayi, doa, regnum christi, rosario, doa rosario
posting navigasi
SEBELUMNYA
posting sebelumnya: Gratis Rosary Ebook Giveaway!
HALAMAN

Tentang saya
buku Pesanan
Hubungi saya
Niat / Renungan
Misteri Glorious
The Joyful Misteri
The Luminous Misteri
Dukacita Misteri
tip Jar
video
EBOOK GRATIS!

 

200 niat untuk menjaga doa rosario Anda terfokus.
ON SALE NOW!

Meningkatkan kehidupan doa Anda dan mendukung website ini. Beli sekarang di Amazon.
Berdoa rosario ONLINE

Bergabung dalam rosario abadi dengan orang lain di seluruh dunia. Ayo berdoa rosario!
Pencarian untuk:
Cari …
PENCARIAN
TULISAN TERBARU

Bicaralah! – Apa Rosario Doa Mengajar Kami Tentang Menyatakan Niat
Gratis Rosary Ebook Giveaway!
Komitmen Diri ke Victory: Oktober dan Hari Raya Rosario
Apa Rosario Doa Mengajar kita tentang Penebusan Kekuatan Amal
Bagaimana Rosario Doa Mengajar Kami Tentang Penegasan
ARSIP

Arsip
RosaryMeds Bangga didukung oleh WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Scipeáil chuig ábhar
RosaryMeds
Na Mysteries Joyful
Na Mysteries luminous
Na Mysteries brónach
Na Cúig Bhua
Mar gheall orm
Déan teagmháil Me
RosaryMeds
Labhair amach! – Cad Múineann Phaidrín Urnaí Linne Maidir Spriocanna lua

million_dollar_baby_praying
An cuimhin leat ar cheann de na radhairc go luath in Million Dollar Baby áit kneels carachtar Cliant Eastwood i nguí in aice leis a chodladh? Deir sé rud éigin a mhéid, “”A Thiarna, tá a fhios agat cad ba mhaith liom, níl aon úsáid i mo athrá féin.”” Boy, cé chomh minic is féidir liom a bhaineann leis an sentiment? I mo thuairimse, uaireanta go féin go bhfuil a fhios Dia gach rud agus cinnte a fhios ag mo intinn agus mo riachtanais níos fearr ná mé féin mar sin cén fáth dul trí fheidhmiú acu le chéile ag guí? An Soiscéal léamh ón 10/6/16 seoltaí seo aincheist.

Áiríodh Soiscéal léamh Déardaoin seo caite véarsa tóir ó Luke:

“”Agus deirim libh, a iarraidh agus a gheobhaidh tú; lorg agus beidh tú; cnag agus beidh an doras a oscailt a thabhairt duit. Le haghaidh gach duine a iarrann fhaigheann,; agus an ceann a lorgaíonn fhaigheann,; agus leis an gceann a bhuaileann, beidh an doras a oscailt. “”
An láithreán gréasáin Regnum Christi ar meditation ar an cainteanna léitheoireachta Soiscéal faoi conas a thagann muid isteach an pheaca bród nuair nach bhfuil a iarraimid Dhia chun cabhair trí urnaí. As a láithreán gréasáin:

Nuair nach féidir liom Iarr Cad is gá dom, Caitheamh mé Dia mar Mo Seirbhíseach: Nuair a bheith ag súil le Dia a thabhairt dúinn go léir is gá dúinn gan iarraidh, nach bhfuil a chur againn ar an t-ualach iomlán ár slánú air agus rud ar bith ar dúinn féin? Nach bhfuil muid sa chiall a bheith leisciúil? “”Tá a fhios agat cad is gá dom, a Thiarna. Díreach é a thabhairt dom, cúram a ghlacadh de é, agus mé ag díriú ar mo chuid leasanna féin. “”Ní hamháin go bhfuil an leisce, tá sé bród, caitheamh Dia cosúil le seirbhíseach a bhfuil ról a chur ar fáil is cuma cad is gá dom. Dúinn dearmad go bhfuil sé Dia. Is cinnte go bhfuil Dia fial agus grámhara, sásta a thabhairt dúinn gach rud atá go maith dúinn; ach tá sé fós Dia, agus ba chóir dó ár meas, adoration, agus go háirithe ár mbuíochas.
Is é an nasc rosary leis seo léamh Soiscéil an Mystery Glorious Cúigiú – Coronation Mhuire mar Banríon na bhFlaitheas. Go traidisiúnta, bhí an mháthair rí gradam ollmhór mar gheall cé gur féidir le rígh seo wives il, tá sé ach a mháthair amháin. Cuireadh máthair an rí dá ngairtear an gebira. Déanann sé ciall ansin go Críost, a bheith Rí na bhFlaitheas bheadh, coronate a mháthair Mary mar Banríon na bhFlaitheas.

An fhreagracht príomhfheidhmeannach an gebira bhí chun gníomhú mar idirghabhálaí agus labhairt thar ceann an rí. Nuair a guímid an rosary, admhaímid Mary mar ár idirghabhálaí ar ár riachtanais agus intinn a mac, Íosa Críost. Ach is féidir léi idirghabháil níos fearr ar ár son agus sinn go comhfhiosach agus humbly teacht ar a agus a iarraidh le haghaidh a chabhair ag guí.

Crowned Madonna, Rokitno, an Pholainn, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, an Pholainn, 1671 (Grianghraf creidmheasa: Wikipedia)
Cuimhnigh ar Mary cosúil le dochtúir agus go bhfuil tú an t-othar. Tá Máire anseo chun cabhrú leat agus beidh sí cibé rud is féidir léi a leigheas an tinneas de sin agus a thabhairt tú isteach grásta Dé. Mar sin féin, beidh sí a bheith níos fearr in ann cabhrú leat má tá tú forthright agus macánta léi ag humbly rá do chuid riachtanas ag guí. An níos fearr an t-othar a bhfuil tú, is féidir leis an Mary níos éifeachtaí a bheith ina ról mar do Banríon na bhFlaitheas. Nuair is féidir leat a fhoirmiú do intinn ag guí ansin beidh tú in ann a thuiscint conas a fhreagraíonn Dia a d’iarratas.

Má tá a fhios agat cén bhuairt sin ort go spioradálta, labhairt suas! Toisc nach féidir leis más foirm an iarratas i do cheann, conas a rachaidh tú aithníonn an bhfreagra heavenly?

earraí gaolmhara
Ag déanamh Ceart Nuair Mícheart Inghlactha

Is é an Paidrín Bhealach, Nach Deireadh

An Nós Paidrín One Ní mór duit Tosaigh Anois
Technorati Tags: cúigiú glórmhar Mystery, Soiscéal, intinn, Íosa, milliún dollar leanbh, paidir, Regnum Christi, rosary, paidir rosary
Údar Brent
Postáilte ar 10 Deireadh Fómhair, 2016
Catagóirí Cúigiú Glorious Mystery, soiscéal, paidir rosary
Clibeanna cúigiú glórmhar Mystery, Soiscéal, intinn, Íosa, milliún dollar leanbh, paidir, Regnum Christi, rosary, paidir rosary
Post navigation
ROIMHE
Roimhe Seo an bpost: Saor in Aisce Phaidrín Ebook Giveaway!
LEATHANAIGH

Mar gheall orm
Orduithe leabhar
Déan teagmháil Me
Spriocanna / Meditations
Na Cúig Bhua
Na Mysteries Joyful
Na Mysteries luminous
Na Mysteries brónach
Jar Leid
Físeáin
Ebook SAOR IN AISCE!

 

200 intinn a choinneáil do paidreacha rosary dírithe.
AR DÍOL ANOIS!

Feabhas a chur ar do shaol urnaí agus tacú leis an suíomh gréasáin seo. Ceannaigh sé anois ar Amazon.
Guí an rosary LÍNE

Member i rosary suthain le daoine eile ar fud an domhain. Tar guí an rosary!
Cuardaigh le haghaidh:
Search …
CUARDACH
POIST DÉANAÍ

Labhair amach! – Cad Múineann Phaidrín Urnaí Linne Maidir Spriocanna lua
Saor in Aisce Paidrín Ebook Giveaway!
Cion féin ar Bua: Deireadh Fómhair agus an Féile an Phaidrín
Múineann Cén Paidrín Urnaí dúinn faoi chumhacht redemptive na Carthanachta
Cé chomh Paidrín Urnaí Múineann Linn Maidir discernment
CARTLANN

Cartlann
RosaryMeds Bród faoi thiomáint ag WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Salta al contenuto
RosaryMeds
I misteri gaudiosi
I Misteri Luminosi
I Misteri Dolorosi
I Misteri Gloriosi
A proposito di me
Contattami
RosaryMeds
Speak Up! – Cosa Rosario La preghiera ci insegna Affermare Intentions

million_dollar_baby_praying
Ti ricordi una delle prime scene in Million Dollar Baby, dove il carattere del Cliente Eastwood si inginocchia in preghiera accanto al suo letto? Dice qualcosa nella misura, “”Signore, tu sai quello che voglio, non c’è l’uso in me ripetermi.”” Ragazzi, quante volte posso riferirsi a quel sentimento? A volte penso a me stesso che Dio sa tutto e sicuramente conosce le mie intenzioni ei miei bisogni meglio di me e allora perché passare attraverso l’esercizio della loro formulazione in preghiera? Il Vangelo di lettura dal 10/6/16 indirizzi questo dilemma.

Vangelo di Giovedi scorso includeva questo versetto popolare da Luca:

“”E io ti dico, chiedere e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto a voi. Perché chi chiede, riceve; e chi cerca trova; e a chi bussa, sarà aperto la porta. “”
La meditazione del sito Regnum Christi in questo vangelo di lettura parla di come cadiamo nel peccato di orgoglio quando non chiediamo esplicitamente aiuto a Dio attraverso la preghiera. Dal loro sito:

Quando io non chiedono cosa ho bisogno, mi trattano Dio come il mio servo: quando ci aspettiamo Dio di dare a tutti noi abbiamo bisogno senza chiedere, non stiamo mettendo tutto il peso della nostra salvezza su di lui e non su noi stessi? Non siamo in un certo senso essere pigro? “”Sai che cosa ho bisogno, Signore. Basta dare a me, prendersi cura di essa, mentre mi concentro sui miei interessi “”. Non solo questo è pigrizia, è l’orgoglio, il trattamento di Dio come un servo il cui ruolo è quello di fornire tutto ciò che mi serve. Ci dimentichiamo che è Dio. Certamente Dio è generoso e amorevole, pronto a darci tutto ciò che è bene per noi; ma è ancora Dio, e merita il nostro rispetto, adorazione, e in particolare la nostra gratitudine.
Il collegamento rosario per questa lettura del Vangelo è il mistero glorioso Quinto – Incoronazione di Maria come Regina del Cielo. Tradizionalmente, la madre di un re tenuto enorme prestigio perché mentre un re può avere più mogli, lui ha solo una madre. La madre del re è stato indicato come il gebira. Ha senso allora che Cristo, essendo Re del cielo, avrebbe incoronare sua madre Maria come Regina del Cielo.

La responsabilità principale della gebira è stato quello di agire come un mediatore e parlare a nome del re. Quando preghiamo il rosario, riconosciamo Maria come mediatrice delle nostre esigenze e le intenzioni a suo figlio, Gesù Cristo. Ma lei può meglio mediare per nostro conto quando abbiamo consapevolmente e umilmente venire da lei e chiedere il suo aiuto nella preghiera.

Incoronato Madonna, Rokitno, Polonia, 1671
Incoronato Madonna, Rokitno, Polonia, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Pensa a Maria come un medico e sei il paziente. Maria è qui per aiutarvi e farà tutto quello che può per curare la malattia del peccato e si mettono in grazia di Dio. Tuttavia, sarà meglio in grado di aiutare se sei schietto e onesto con lei, affermando con umiltà le vostre esigenze in preghiera. Il meglio che il paziente si è, più efficace Maria può essere nel suo ruolo come Regina del Cielo. Quando si può formulare le vostre intenzioni nella preghiera, allora si sarà in grado di capire come Dio risponde alla richiesta.

Se si conosce ciò che vi affligge spiritualmente, parlare! Perché se non può formare la richiesta nella tua testa, come farà a riconoscere la risposta celeste?

Articoli Correlati
Facendo destra Quando Sbagliato è accettabile

Il Rosario è un mezzo, non un fine

Il One abitudine Rosario è necessario avviare ora
Technorati: quinto mistero glorioso, Gospel, intenzioni, Gesù, Million Dollar Baby, la preghiera, il Regnum Christi, il rosario, la preghiera del rosario
Autore Brent
Pubblicato il 10 ottobre, 2016
Categorie Quinto mistero glorioso, gospel, la preghiera del rosario
Tag quinto mistero glorioso, Gospel, intenzioni, Gesù, Million Dollar Baby, la preghiera, il Regnum Christi, il rosario, la preghiera del rosario
Messaggio di navigazione
PRECEDENTE
Post precedente: libero Rosario Ebook Giveaway!
PAGINE

A proposito di me
portafoglio ordini
Contattami
Intenzioni / Meditazioni
I Misteri Gloriosi
I misteri gaudiosi
I Misteri Luminosi
I Misteri Dolorosi
Barattolo delle mance, salvadanaio
Video
EBOOK GRATIS!

 

200 intenzioni di mantenere le vostre preghiere del rosario concentrati.
ORA IN SALDO!

Migliora la tua vita di preghiera e sostenere questo sito. Acquista ora su Amazon.
Pregare il rosario ONLINE

Partecipa in un rosario perpetuo con altri in tutto il mondo. Vieni a pregare il rosario!
Cercare:
Ricerca …
RICERCA
MESSAGGI RECENTI

Speak Up! – Cosa Rosario La preghiera ci insegna Affermare Intentions
Libero Rosario Ebook Giveaway!
Impegnandoci a Vittoria: ottobre e la festa del Rosario
Che Rosario La preghiera ci insegna la forza della carità redentrice
Come Rosario La preghiera ci insegna sul discernimento
ARCHIVIO

archivio
RosaryMeds Orgogliosamente powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

コンテンツにスキップ
RosaryMeds
ジョイフルミステリー
ルミナスミステリー
哀しきミステリー
栄光の謎
私について
私に連絡して
RosaryMeds
声を上げて! – ロザリオの祈りは、意図を述べることについてお教え

million_dollar_baby_praying
あなたは、クライアントイーストウッドのキャラクターは彼のベッドの隣の祈りの中でひざまずいミリオンダラー・ベイビーの早いシーンの一つを覚えていますか?彼は、「主よ、あなたは私が欲しいものを知って、自分自身を繰り返して私の中では使用がありません。」、程度に何かを言う少年は、多くの場合、私はその感情に関連することができますか?私は時々、神がすべてを知っているし、間違いなく自分がなぜ祈りの中でそれらを処方するの行使を通過するよりも良い私の意図と私のニーズを知っていることを自分自身に思いますか?福音は10/6/16のアドレスから、このジレンマを読みました。

先週の木曜日の福音書の読みはルークから、この人気のある詩が含まれていました。

「そして、私は聞いて、あなたを教え、あなたが受け取ることになります。シーク、あなたは見つけるでしょう。ノックとドアがあなたに開かれます。尋ねる皆のために、受信しました。そしてシーク1は、検出しました。そして、ノック1に、ドアが開かれます。」
我々は我々が明示的に祈りを通して助けを神に求めないプライドの罪に陥る方法については、この福音書の読み交渉上のレグナムクリスティのウェブサイトの瞑想。彼らのウェブサイトから:

私たちは、神が求めずに私たちが必要とするすべてを与えることを期待すると、私たちは自分自身に、彼と何の救いの全体の負担をかけていない:私は、私は必要なもののために掲載しない場合には、私は私のしもべとして神を扱いますか?我々は怠けている意味ではないのですか? 「あなたは、私は、主に必要なものを知っています。ちょうど私が私の自身の利益に焦点を当てながら、それの世話をする、私にそれを与える。」だけではなく、この怠惰であることは、その役割は、私が必要とするものは何でも提供することにあるサーバントのように神の治療、誇りです。私たちは、彼が神であることを忘れません。確かに神は寛大で、愛情のある、私たちに私たちのために良いですが、すべてを与えて喜んでです。彼はまだ神である、と彼は私たちの尊敬、崇拝、特に私たちの感謝に値します。
この福音書の読書へのロザリオの接続は、第五栄光の謎である – 天の女王としてのマリアの戴冠。王が複数の妻を持っているかもしれないが、彼は唯一の母親を持っているので、伝統的に、王の母は途方もない威信を開催しました。王の母はgebiraと呼ばれていました。それは、キリストが、天の王である、天の女王としての彼の母親メアリーコロネートであろうと、その後は理にかなっています。

gebiraの主な責任は、仲介者として機能し、王に代わって話すことでした。我々はロザリオを祈るとき、私たちは彼女の息子、イエス・キリストへの私たちのニーズや意図の私たちのメディエーターとしてメアリーを認めます。我々は意識的かつ謙虚に彼女に来て、祈りの中で彼女の助けを求めるとき、彼女はより良い当社に代わって仲介することができます。

マドンナ、Rokitno、ポーランド、1671年の戴冠
戴冠マドンナ、Rokitno、ポーランド、1671年(写真クレジット:ウィキペディア)
医者のようにメアリーを考えると、あなたは患者です。メアリーはあなたを助けるためにここにある、彼女は罪の病気を治すと神の恵みにあなたをもたらすためにどのような彼女ができ行います。あなたは率直かつ謙虚に祈りの中で、あなたのニーズを示すことによって、彼女に正直であればしかし、彼女はあなたを助けるために、より良いことができるようになります。あなたは患者より良く、より効果的なメアリーは、天のあなたの女王として彼女の役割であることができます。あなたは祈りの中であなたの意図を定式化することができたとき、あなたは神があなたの要求に応答するかを理解することができるようになります。

あなたは何不振の解決策を知っていれば、あなたは霊的に、発言します!あなたの頭の中で要求を形成することができない場合、どのように天の応答を認識しますので、?

関連記事
右ときに間違っていることは受諾可能です

ロザリオは手段、終わりではないです

あなたは今開始しなければならない一つのロザリオ習慣
Technoratiのタグ:第五栄光の謎、ゴスペル、意図、イエス、数百万ドルの赤ちゃん、祈り、レグナムのクリスティ、ロザリオ、ロザリオの祈り
著者ブレント
2016年10月10日に投稿されました
フィフスカテゴリー栄光の謎、ゴスペル、ロザリオの祈り
タグ五栄光の謎、ゴスペル、意図、イエス、数百万ドルの赤ちゃん、祈り、レグナムクリスティ、ロザリオ、ロザリオの祈り
投稿ナビゲーション

前の投稿:無料ロザリオ電子ブックをプレゼント!
PAGES

私について
書籍注文
私に連絡して
インテンションズ/瞑想
栄光の謎
ジョイフルミステリー
ルミナスミステリー
哀しきミステリー
ヒントジャー
ビデオ
無料電子ブック!

 

あなたのロザリオの祈りを保つために200意図が集中しました。
発売中!

あなたの祈りの生活を改善し、このウェブサイトをサポートしています。 Amazonで今すぐ購入します。
ONLINEロザリオを祈ります

世界中の他の人と永遠のロザリオに参加。ロザリオを祈る是非!
検索する:
検索…
サーチ
最近の投稿

声を上げて! – ロザリオの祈りは、意図を述べることについてお教え
無料ロザリオ電子ブックをプレゼント!
勝利に自分自身をコミット:10月とロザリオの饗宴
何ロザリオの祈りチャリティーの贖いの力を私たちに教えて
どのようにロザリオの祈り識別についてお教え
ARCHIVES

アーカイブズ
誇らしげにワードプレスによって供給RosaryMeds

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip isi
RosaryMeds
The Bungaha Wadi
The Luminous Wadi
The sedhih Wadi
Wadi Kamulyane
Babaging kula
Hubungi Me
RosaryMeds
Ngomongo! – Apa Rosary Prayer Mulang kita About Stating Niyat

million_dollar_baby_praying
Kowe elinga siji adegan awal ing Million Dollar Baby ngendi karakter Klien Eastwood kang kneels ing pandonga jejere amben? Panjenenganipun ngandika soko menyang ombone, “”Gusti, sampeyan ngerti aku pengin, boten wonten dienggo ing kula mbaleni dhewe.”” Boy, carane asring bisa aku hubungané sentimen sing? Aku kadang mikir aku sing Gusti Allah mirsa kabeh lan temtunipun mangerténi maksud lan kabutuhan ngapusi aku apa mbukak liwat ngleksanani nyusun mau ing pandonga? Injil maca saka 10/6/16 alamat bingung iki.

maca Injil pungkasan ana kang kalebu ayat iki populer saka Lukas:

“”Aku pitutur marang kowe, takon lan sampeyan bakal nampa; ngupaya lan sampeyan bakal nemokake; ngalahake lan lawang bakal dibukakké. Sabab saben wong kang nyuwun, tampa, lan sapa sing nuju, ketemu; lan kanggo kang thothok-thothok, lawang bakal kabuka. “”
semedi ing Regnum Christi situs ing Injil iki wuwus maca bab carane kita tumiba ing dosa bangga nalika aku ora tegas takon Allah bantuan sarana pandonga. Saka website:

Nalika aku Aja Nyuwun Apa Aku, Aku Nambani Allah minangka Abdi Kula: Nalika kita nyana Allah kanggo menehi kita kabeh kita kudu tanpa takon, sing kita ora manggonke kabèh beban tumrap kita ing wong lan boten kita piyambak? Punapa kita ora ing pangertèn kang puguh? “”Sampeyan ngerti aku kudu, Gusti. Mung menehi kula, njupuk care saka iku, nalika aku fokus ing kapentingan dhewe. “”Ora mung iku kesed iki, iku bangga, nambani Allah kaya abdi kang peran kanggo nyedhiyani apa aku kudu. We lali Allah. Mesthi Allah iku loma lan maha, gelem menehi samubarang sing becik kanggo kita; nanging isih Allah, lan kang pantes bab kita, adoration, lan utamané syukur.
Sambungan Rosary kanggo maca Injil iki Mystery Kamulyane Fifth – Maria Coronation Ratu Swarga. Cara tradisional, ibuné Raja dianakaké Prestige sanget amarga nalika raja uga duwe macem-macem garwa, kang mung nduweni siji ibu. ibu raja iki diarani minangka gebira ing. Iku ndadekake pangertèn banjur sing Kristus, kang King Swarga, bakal coronate ibuné Mary Ratu Swarga.

Pangareping tanggung jawab saka gebira ana kanggo tumindak minangka pantara lan nganggo atas jenenge Prabu. Nalika kita ndedonga Rosary, kita ngakoni Maria minangka mediator kita kabutuhan kita lan maksud kanggo putra, Gusti Yesus Kristus. Nanging dheweke luwih bisa mediasi atas kita nalika kita sadar lan humbly teka dheweke lan nyuwun bantuan ing pandonga.

Dilantik Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Dilantik Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Foto kredit: Wikipedia)
Mikir Maria kaya dhokter lan sing sabar. Maria kene kanggo mbantu lan dheweke bakal nindakake punapa mawon dheweke bisa kanggo ngobati penyakit saka dosa lan nggawa sampeyan menyang rahmat Allah. Nanging, dheweke bakal luwih bisa kanggo mbantu yen sampeyan forthright lan jujur karo dheweke dening humbly nyatakake kabutuhan ing pandonga. Sing luwih apik sabar sing, Maria luwih efektif bisa peran minangka Ratu saka swarga. Nalika sampeyan bisa ngramu maksud ing pandonga sampeyan bakal bisa ngerti carane Gusti Allah panjaluk penjenengan.

Yen sampeyan ngerti apa ails karohanen, ngomongake munggah! Amarga yen ora bisa mbentuk request ing sirah, kepriyé anggonmu bisa ngenali nanggepi swarga?

articles web
Mengkono Kanan Nalika Wrong iku ditrima

The Rosary punika liya, Ora an End

Salah Pakulinan Rosary Sampeyan kudu Mulai Saiki
Technorati Tags: kalima kamulyane wewadi, Injil, maksud, yesus, yuta dollar baby, pandonga, Regnum christi, Rosary, pandonga Rosary
Pengarang Brent
Dikirim ing 10 Oktober, 2016
Kategori Fifth Kamulyane Mystery, Injil, pandonga Rosary
Tags kalima kamulyane wewadi, Injil, maksud, yesus, yuta dollar baby, pandonga, Regnum christi, Rosary, pandonga Rosary
pandhu arah Post
Previous
Previous post: Free Rosary Ebook gratis!
PAGES

Babaging kula
Book pesenan
Hubungi Me
Niyat / Renungan
Wadi Kamulyane
The Bungaha Wadi
The Luminous Wadi
The sedhih Wadi
tip Jar
Videos
EBOOK FREE!

 

200 maksud supaya pandongamu Rosary Panjenengan fokus.
ON SALE SAIKI!

Nambah urip pandongamu lan ndhukung situs iki. Tuku saiki ing Amazon.
Ndedonga ing Rosary ONLINE

Gabung ing Rosary terusan karo wong ing saindhenging donya. Ayo ndedonga Rosary ing!
Nggoleki:
Search …
SEARCH
Posting Paling anyar

Ngomongo! – Apa Rosary Prayer Mulang kita About Stating Niyat
Free Rosary Ebook gratis!
Nglakoni reribet kamenangan: Oktober lan riyaya saka Rosary
Apa Rosary Prayer Mulang kita bab redemptive Power of Charity
Carane Rosary Prayer Mulang kita About pangretosan
Archives

Archives
RosaryMeds Bangga powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
RosaryMeds
ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ಪ್ರಕಾಶಕ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ದುಃಖಿತ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ
ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
RosaryMeds
ಅಪ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ! – ಏನು ರೋಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ

million_dollar_baby_praying
ನೀವು ಮುಂದಿನ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ಟ್ವುಡ್ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲೂರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೇಬಿ ಆರಂಭಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಅವರು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಬಾಯ್, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ಭಾವನೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು “”ಲಾರ್ಡ್, ನೀವು ನನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,”” ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ? ಗಾಸ್ಪೆಲ್ 10/6/16 ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಓದುವ.

ಕೊನೆಯ ಗುರುವಾರದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಓದುವಿಕೆ ಲ್ಯೂಕ್ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಪದ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು:

“”ನಾನು ಹೇಳಲು, ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ; ಹುಡುಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು; ನಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು ನೀವು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪಡೆಯುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಬೇಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಒಬ್ಬ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. “”
ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಇದ್ದಾಗ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಾಪ ಸೇರುತ್ತವೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಓದುವ ಮಾತುಕತೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಧ್ಯಾನ. ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ:

ನಾನು ನಾನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ದೇವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವೇ ಏನೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಇಡೀ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳದೆ ನೀಡಲು? ನಾವು ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಎಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ? “”ನೀವು ನಾನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೇವಲ, ನನಗೆ ಇದು ನೀಡಿ ನನ್ನ ಆದ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನ, ಇದು ಆರೈಕೆಯನ್ನು. “”ಕೇವಲ, ಈ ಸೋಮಾರಿತನ ಇದು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇವಕ ದೇವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರು ದೇವರು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲವೂ ನೀಡಲು ಉದಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ, ಒಪ್ಪಿದೆ; ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೌರವ, ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ.
ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಣಿ ಮೇರಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ – ಈ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಓದುವ ರೋಸರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಐದನೇ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ವಿಸ್ಮಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಒಂದು ರಾಜ ಅನೇಕ ಪತ್ನಿಯರು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಯಿ ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜನ ತಾಯಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿತು. ರಾಜನ ತಾಯಿಯ gebira ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಿಂಗ್ ಎಂದು, ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಣಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೇರಿ coronate ಹರಿಸಲು ಆಗ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

gebira ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ತನ್ನ ಮಗ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮೇರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ.

ಕಿರೀಟ ಮಡೋನ್ನಾ, Rokitno, ಪೋಲೆಂಡ್, 1671
ಕಿರೀಟ ಮಡೋನ್ನಾ, Rokitno, ಪೋಲೆಂಡ್, 1671 (ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ)
ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು ಮೇರಿ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತು ನೀವು ರೋಗಿಯ. ಮೇರಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಪದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಳಗೆ ತರಲು ಯಾವುದೇ ಅವಳು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನೀವು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಸಹಾಯ ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನೀವು ರೋಗಿಯ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇರಿ ಸ್ವರ್ಗದ ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ನಂತರ ನೀವು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಏನು ails ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಅಪ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಳೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗುರುತಿಸುವರು, ಕಾರಣ?

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ರೈಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ

ರೋಸರಿ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್, ಅಂತಿಮ ಆಗಿದೆ

ಒಂದು ರೋಸರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೀವು ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು
Technorati ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಐದನೇ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ರಹಸ್ಯ, ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಜೀಸಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೇಬಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ, ರೋಸರಿ ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಲೇಖಕ ಬ್ರೆಂಟ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2016 ದಿನಾಂಕ
ವರ್ಗಗಳು ಐದನೇ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಮಿಸ್ಟರಿ, ಸುವಾರ್ತೆ, ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಐದನೇ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ರಹಸ್ಯ, ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಜೀಸಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೇಬಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ, ರೋಸರಿ ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಂಚರಣೆ
ಹಿಂದಿನ
ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್: ಉಚಿತ ರೋಸರಿ ಇಬುಕ್ ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದ!
ಪುಟಗಳು

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ
ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ಡರ್ಸ್
ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ / ಏಕಾಗ್ರತೆಯ
ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ಪ್ರಕಾಶಕ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ದುಃಖಿತ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್
ಸಲಹೆ ಜಾರ್
ವೀಡಿಯೊಗಳು
ಫ್ರೀ ಇಬುಕ್!

 

ನಿಮ್ಮ ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 200 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನ.
ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ!

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬದುಕಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಖರೀದಿ.
ರೋಸರಿ ಲೈನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರೋಸರಿ ಸೇರಿ. ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಮ್!
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕು:
ಹುಡುಕು …
ಹುಡುಕು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

ಅಪ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ! – ಏನು ರೋಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಉಚಿತ ರೋಸರಿ ಇಬುಕ್ ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದ!
ವಿಕ್ಟರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುವ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ರೋಸರಿ ಆಫ್ ಫೀಸ್ಟ್
ಏನು ರೋಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಚಾರಿಟಿ ಉದ್ಧರಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಹೇಗೆ ರೋಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಒಳನೋಟ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ಆರ್ಕೈವ್ಸ್
RosaryMeds ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಲದೊಂದಿಗೆ WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

мазмұнға өту
RosaryMeds
қуанышты құпиялары
Жарқын құпиялары
Қайғырып құпиялары
Glorious құпиялары
Мен туралы
Менімен хабарлас
RosaryMeds
Speak Up! – Rosary Намаз ниет білдірген туралы үйретеді қандай

million_dollar_baby_praying
Сіз Клиент Иствудтың сипаты оның төсек жанында дұға kneels Million Dollar Baby ерте сахна бірін есіңізде ме? Ол: «Ием, маған не керек білемін, өзім қайталай маған ешқандай пайдалану бар.», Дәрежеде нәрсе дейді Boy, жиі Мен бұл көңіл қатысты қалай түсінуге болады? Мен кейде Құдай бәрін біледі және, сөзсіз, өзім неге дұға оларды қалыптастыру жүзеге асыру арқылы өту қарағанда жақсы менің ниетін және менің қажеттіліктерін біледі ғой деп ойлаймын? Інжіл 10/6/16 мекен-жайлары осы дилемма оқу.

Өткен бейсенбі күні Інжіл оқулары Лұқа бұл танымал аятты енгізілген:

«Мен сұраймын, сізге айтайын, сіз және алады; ұмтылатын және сіз таба аласыз; қағып, есік сендерге ашылады. сұрайды барлық үшін, қабылдайды; және ұмтылады, бір, тапса; және оздық бір, есікті ашуға болады «.
біз анық дұға арқылы Құдайдан көмек сұрауға емес кезде, біз мақтаныш күнә қалай туралы осы Ізгі хабарларда оқу келіссөздер туралы Regnum Кристи сайттың ой жүгірту. олардың веб-:

біз Құдайдың сұрамай бізге барлық беруге күтуге кезде, біз өзіміз оған ештеңе біздің құтқару бүкіл ауыртпалығын орналастыру етілмейді: Мен не қажет сұраңыз емес кезде, мен қызметшім ретінде Құдайды емдеуге? біз жалқау болып табылатын белгілі бір мағынада емес пе? «Сіз, маған не қажет Ием білемін. Тек менің өз мүдделерін баса назар ал ғана емес «., Оған қамқорлық, маған оны беруге осы жалқаулық, ол кімнің рөлі мен мұқтаж кез келген қамтамасыз ету болып қызметшінің сияқты Құдайға емдеу, мақтанышы болып табылады. Біз Құдай ұмытпайды. Әрине, Құдай жомарт әрі сүйіспеншілікке толы, бізге біз үшін жақсы бәрін беруге дайын болып табылады; бірақ ол әлі де Құдай болып табылады, және ол біздің құрмет, табынатын, әсіресе біздің алғыс сезіміне лайық.
Аспан патшайымына ретінде Мәриямның Coronation – бұл Евангелие оқуға Rosary қосылу Бесінші даңқты Mystery болып табылады. патша бірнеше әйел болуы мүмкін, ал ол тек бір анасы бар, өйткені дәстүр бойынша, патша анасы зор беделін өткізді. Патшаның анасы gebira деп аталатын болды. Ол Мәсіх, Аспан королі болып табылатын, Аспан патшайымына ретінде оның анасы Мәриям coronate еді деп, содан кейін мағынасы.

gebira бас жауапкершілігі делдал ретінде әрекет етеді және патшаның атынан сөйлей болды. Біз Rosary дұға еткенде, біз оның Ұлы Иса Мәсіх біздің қажеттіліктері мен ниеттер біздің делдал ретінде Мәриям мойындайды. Біз саналы және кішіпейілділікпен оған келіп, дұға оның көмек сұрай кезде Бірақ ол жақсы, біздің атынан делдалдық болады.

Мадонна, Rokitno, Польша, 1671 жылы таққа отырған
Тағына Мадонна, Rokitno, Польша, 1671 (фото кредиттік: Wikipedia)
дәрігер сияқты Мәриямның Ойлан және Егер сабыр. Mary сіз және ол күнә сауықтыра және Құдайдың рақымы сізді келтіру үшін кез келген ол болады жасаймыз көмектесу үшін мұнда. Сіз қалтқысыз және кішіпейілділікпен дұға қажеттіліктеріңізге көрсете оған адал Алайда, егер ол сізге көмектесе жақсы алады. сіз науқас жақсы, неғұрлым тиімді Mary Аспан сіздің патшайымы ретінде оның рөлін болуы мүмкін. Егер сіз дұға сіздің ниетін тұжырымдауға болады кезде, онда сіз Құдай Сіздің сұранысыңыз жауап қалай түсінуге қабілетті болады.

Сіз не мазалайды білсеңіз рухани, дейін сөйлес! Егер бас сұрау бола алмайды, егер сіз қалай көктегі жауап таниды Себебі?

Қатысты мақалалар
Оң кезде дұрыс емес әрекет қолайлы болып

Rosary құралы емес, соңы болып табылады

Сіз қазірден бастауға тиіспіз бірі Rosary Хэбит
Technorati Tags: бесінші даңқты құпия, Інжіл, ниеттер, Иса, миллион доллар бала, намаз, Regnum Кристи, Rosary, Rosary намаз
авторы Brent
10 қазанда, 2016 Жарияланды
Бесінші Санаттар даңқты Mystery, Евангелие, Rosary намаз
құпия, Інжіл, ниеттер, Иса, миллион доллар бала, намаз, Regnum Кристи, Rosary, Rosary намаз бесінші даңқты Tags
Post навигация
Алдыңғы
Алдыңғы пост: Тегін Rosary Ebook Giveaway!
БЕТТЕР

Мен туралы
Кітап Тапсырыстар
Менімен хабарлас
Ниеттер / Meditations
Glorious құпиялары
қуанышты құпиялары
Жарқын құпиялары
Қайғырып құпиялары
Кеңес Jar
бейнелер
Тегін кітаптар!

 

Егер Rosary дұға ұстау үшін 200 ниеті бағытталған.
ҚАЗІР сату!

Егер намаз өмірін жақсартуға және осы веб-сайтты қолдау. Amazon қазір оны сатып.
ONLINE Rosary МОЛИСЬ

бүкіл әлем бойынша басқалармен мерзімсіз Розариндың қосылуға. Rosary дұға келіңіз!
Іздеу:
Іздеу …
ІЗДЕУ
Соңғы Жазбалар

Speak Up! – Rosary Намаз ниет білдірген туралы үйретеді қандай
Тегін Rosary Ebook Giveaway!
Жеңіске міндетімізге: қазан және Розариндың мейрамын
Қандай Rosary Дұға Қайырымдылық құтқару күші туралы үйретеді
Қалай Rosary Намаз Айыра білу қабілеті туралы үйретеді
МҰРАҒАТ

мұрағат
Мақтанышпен қуат WordPress RosaryMeds

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

រំលងទៅមាតិកា
RosaryMeds
នេះម្ល៉េះអំណរ
នេះម្ល៉េះ Luminous
នេះម្ល៉េះទុក្ខព្រួយ
នេះម្ល៉េះរុងរឿង
អំពីខ្ញុំ
ទាក់ទងខ្ញុំ
RosaryMeds
និយាយមក! – តើអ្វីទៅជាការអធិដ្ឋាន Rosary បង្រៀនយើងអំពីបញ្ជាក់ថាបំណង

million_dollar_baby_praying
តើអ្នកចាំមួយនៃឈុតឆាកដំបូងនៅក្នុងប្រាក់ដុល្លារទារកដែលជាកន្លែងដែលលានតួអក្សរអតិថិជន Eastwood ក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ kneels ជាប់នឹងគ្រែរបស់គាត់? លោកបាននិយាយថាអ្វីមួយដើម្បីវិសាលភាពថា: «លោកម្ចាស់អ្នកដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន, មានការប្រើប្រាស់មិនមាននៅក្នុងខ្ញុំខ្លួនឯងម្តងទៀត។ “”ក្មេងប្រុស, ជាញឹកញាប់ខ្ញុំអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ទស្សន៍អារម្មណ៍នោះ? ពេលខ្លះខ្ញុំគិតក្នុងខ្លួនឯងថាព្រះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ហើយពិតជាបានដឹងពីគោលបំណងនិងតម្រូវការរបស់ខ្ញុំបានល្អប្រសើរជាងខ្លួនឯងដូច្នេះហេតុអ្វីបានទៅតាមរយៈការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៃការបង្កើតពួកគេនៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ? ដំណឹងល្អអានពី 10/6/16 អាសយដ្ឋានទុក្ខលំបាកនេះ។

ការអានសៀវភៅដំណឹងល្អកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងខគម្ពីរពេញនិយមលូកា:

“”ហើយខ្ញុំបានប្រាប់អ្នក, សូមសួរហើយអ្នកនឹងទទួលបាន! ស្វែងរកហើយអ្នកនឹងរកឃើញ; អាក្រក់និងទ្វារនឹងបើកឱ្យអ្នក។ ចំពោះអស់អ្នកដែលសួរថាបានទទួល និងម្នាក់រកបាន, បានរកឃើញ! ហើយចំពោះអ្នកដែលគោះនោះទ្វារនឹងត្រូវបានបើក “”។
ការធ្វើសមាធិនេះគេហទំព័រ Regnum របស់ Christie នៅលើនេះពិភាក្សាអំពីការអានដំណឹងល្អអំពីរបៀបដែលយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបនៃមោទនភាពនៅពេលដែលយើងមិនសួរឱ្យបានច្បាស់ព្រះជួយតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ ពីគេហទំព័ររបស់ពួកគេ:

នៅពេលដែលខ្ញុំមិនបានសួរសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំបានប្រព្រឹត្ដចំពោះអ្នកបំរើរបស់យើងជាព្រះដែលជា: ពេលដែលយើងរំពឹងថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱ្យយើងនូវអ្វីដែលយើងត្រូវការដោយគ្មានការស្នើសុំត្រូវបានយើងមិនបានដាក់បន្ទុកទាំងមូលនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើងលើលោកនិងមិនមានអ្វីនៅលើខ្លួនយើង? យើងមិនមែននៅក្នុងន័យមនុស្សម្នាក់គឺខ្ជិលច្រអូសមួយ? “”អ្នកដឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការព្រះអម្ចាស់។ គ្រាន់តែផ្ដល់ឱ្យវាដើម្បីឱ្យខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់របស់វាខណៈពេលដែលខ្ញុំផ្តោតលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ»។ មិនត្រឹមតែខ្ជិលនេះវាជាមោទនភាពការព្យាបាលព្រះជាម្ចាស់ដូចជាអ្នកបម្រើដែលមានតួនាទីក្នុងការផ្តល់នូវអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ។ យើងភ្លេចគាត់គឺជាព្រះ។ ជាការពិតណាស់ព្រះសប្បុរសនិងដោយក្ដីស្រឡាញ់មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ឱ្យយើងនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាការល្អសម្រាប់ពួកយើង; ប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់សមនឹងទទួលបានការគោរពរបស់យើង, ការកោតស្ងើចនិងជាពិសេសការដឹងគុណរបស់យើង។
ការតភ្ជាប់ rosary ដល់ការអាននេះជាដំណឹងល្អ Mystery រុងរឿងទីប្រាំ – នាងម៉ារីដែលជាឡើ់ងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃស្ថានបរមសុខ។ ជាប្រពៃណីជាម្តាយរបស់ស្តេចមួយបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែខណៈពេលកិត្យានុភាពស្តេចមួយដែលអាចមានប្រពន្ធច្រើនគាត់មានតែម្តាយមួយ។ ម្តាយរបស់ស្ដេចនេះត្រូវបានសំដៅដល់ថាជា gebira នេះ។ វាធ្វើឱ្យយល់បន្ទាប់មកជាព្រះគ្រិស្ដដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃស្ថានបរមសុខនឹង coronate នាងម៉ារីជាម្ដាយរបស់គាត់ក្នុងនាមជាព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃស្ថានបរមសុខ។

ប្រធានទទួលខុសត្រូវរបស់ gebira នេះគឺដើម្បីធ្វើជាអ្នកសំរបសំរួលនិងនិយាយក្នុងនាមរបស់ស្តេច។ នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋាន rosary នេះយើងទទួលស្គាល់នាងម៉ារីជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើងនៃតម្រូវការនិងបំណងរបស់យើងដើម្បីកូនប្រុសរបស់គាត់នោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ប៉ុន្តែនាងអាចជួយសម្រុះសម្រួលល្អប្រសើរជាងមុននៅលើក្នុងនាមរបស់យើងពេលយើងមនសិការនិងបន្ទាបខ្លួនចូលមករកនាងហើយបានសុំជំនួយរបស់នាងនៅក្នុងការអធិស្ឋាន។

គ្រងម្កុដម៉ាដូណា Rokitno, ប្រទេសប៉ូឡូញ, 1671
គ្រងម្កុដម៉ាដូណា Rokitno, ប្រទេសប៉ូឡូញ, 1671 (ឥណទានរូបថត: វិគីភីឌា)
សូមគិតអំពីនាងម៉ារីដូចជាគ្រូពេទ្យនិងអ្នកមានអ្នកជំងឺ។ ម៉ារីគឺមាននៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកហើយនាងនឹងធ្វើអ្វីដែលនាងអាចធ្វើបានដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៃអំពើបាបហើយនាំអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះ។ ទោះជាយ៉ាងណា, នាងនឹងអាចជួយអ្នកបានប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់និងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនាងដោយបញ្ជាក់ពីតម្រូវការរបស់អ្នកក្នុងការអធិដ្ឋានដោយចិត្ដរាបទាបល្អប្រសើរជាងមុន។ អ្នកជំងឺអ្នកគឺជាអ្នកល្អប្រសើរជាងមុន, នាងម៉ារីប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀតអាចនៅក្នុងតួនាទីរបស់នាងជាព្រះមហាក្សត្រីរបស់អ្នកនៃស្ថានបរមសុខ។ នៅពេលដែលអ្នកអាចសរសេរចេតនារបស់អ្នកនៅក្នុងការអធិស្ឋានបន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចយល់ពីរបៀបដែលព្រះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកដឹងអ្វីដែលអ្នក ails ខាងវិញ្ញាណនិយាយឡើង! ដោយសារតែប្រសិនបើមិនអាចបង្កើតការស្នើរសុំនៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នក, របៀបដែលអ្នកនឹងទទួលស្គាល់ការឆ្លើយតបពីស្ថានបរមសុខ?

អត្ថបទដែលទាក់ទង
ការធ្វើខុសគឺស្តាំនៅពេលដែលការទទួលយកបាន

rosary គឺមធ្យោបាយមួយដែលមិនទាន់បញ្ចប់

ទម្លាប់ Rosary មួយអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ
technorati ស្លាក: រុងរឿងទីប្រាំគំរោងការ, ដំណឹងល្អ, បំណង, ព្រះយេស៊ូវលានទារកដុល្លារការអធិស្ឋាន, Christi regnum, rosary, ការអធិស្ឋាន rosary
អ្នកនិពន្ធប្រេងឆៅប្រភេទ Brent
បង្ហោះនៅលើ 10 ខែតុលាឆ្នាំ 2016
ប្រភេទទីប្រាំរុងរឿង Mystery ដំណឹងល្អ, ការអធិស្ឋាន rosary
ស្លាករុងរឿងទីប្រាំគំរោងការ, ដំណឹងល្អ, បំណងព្រះយេស៊ូវ, ប្រាក់ដុល្លារការអធិស្ឋានលានទារក, regnum Christi, rosary, ការអធិស្ឋាន rosary
ការរុករកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
មុន
ប្រកាសមុន: ឥតគិតថ្លៃ Rosary សៀវភៅ giveaway!
ទំព័រ

អំពីខ្ញុំ
ការបញ្ជាទិញសៀវភៅ
ទាក់ទងខ្ញុំ
គោលបំណង / ការធ្វើសមាធិ
នេះម្ល៉េះរុងរឿង
នេះម្ល៉េះអំណរ
នេះម្ល៉េះ Luminous
នេះម្ល៉េះទុក្ខព្រួយ
ពាងទិព្វ
វីដេអូច្រើន
eBook ឥតគិតថ្លៃ!

 

200 គោលបំណងដើម្បីរក្សាសេចក្ដីអធិស្ឋាន rosary របស់អ្នកផ្តោត។
លើការលក់ឥឡូវ!

ឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតអធិស្ឋានរបស់អ្នកហើយគាំទ្រគេហទំព័រនេះ។ ទិញវាឥឡូវនេះនៅលើក្រុមហ៊ុន Amazon ។
អធិស្ឋាន rosary ក្រុមហ៊ុន ONLINE

ចូលរួមជាមួយនៅក្នុងការ rosary ងូតជាមួយអ្នកដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក។ សូមអញ្ជើញមកអធិស្ឋាន rosary បាន!
ស្វែងរក:
ស្វែងរក …
ស្វែងរក
ប្រកាសថ្មី

និយាយមក! – តើអ្វីទៅជាការអធិដ្ឋាន Rosary បង្រៀនយើងអំពីបញ្ជាក់ថាបំណង
ដោយឥតគិតថ្លៃ Rosary សៀវភៅ giveaway!
ប្រព្រឹត្តខ្លួនយើងដើម្បីជ័យជំនះ: ខែតុលានិងបុណ្យរបស់ Rosary នេះ
ការអធិស្ឋាននូវអ្វីដែល Rosary បង្រៀនយើងអំពីអំណាចនៃការជំនួយមនុស្ស Charity រំដោះ
តើធ្វើដូចម្តេចសេចក្ដីអធិស្ឋាន Rosary បង្រៀនយើងអំពីសមត្ថភាពយល់ដឹង
សង្គ្រោះបណ្ណសារ

បណ្ណសារ
RosaryMeds បំពាក់ដោយមោទនភាពដោយប្លក, រូបភាព

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

컨텐츠로 가기
RosaryMeds
즐거운 신비
발광 신비
슬픈 신비
영광스러운 신비
나에 대해서
저에게 연락
RosaryMeds
발언! – 묵주기도는기도 진술에 대해 가르쳐 무엇

million_dollar_baby_praying
당신은 자신의 침대 옆에 클라이언트 이스트 우드의 캐릭터가기도에 무릎 밀리언 달러 베이비 (Million Dollar Baby)의 초기 장면 중 하나를 기억하십니까? 그는 범위, 소년, 얼마나 자주 그 감정에 관련 될 수있다 “”주님, 당신은 자신을 반복 내게 아무 소용이 없다. 내가 원하는 것을 알고있다””뭔가를 말합니다? 나는 때때로 하나님이 내 의도와 내 요구에 자신이 왜기도를 공식화의 운동을 통해 이동보다 더 잘 알고 확실히 모든 것을 알고 있다고 자신에게 생각? 복음은 10/6/16 주소이 딜레마에서 읽기.

지난 목요일 복음 독서는 누가 복음에서이 인기있는 구절을 포함 :

“”내가 물어, 당신에게 당신은받을 것이다; 추구하고 당신은 발견 할 것이다; 노크하고 문이 너희에게 열릴 것이다. 요구 모두를 위해, 수신; 및 구하고 하나가 발견; 그리고 노크 하나에, 문이 열릴 것이다. “”
우리는 우리가 명시 적으로기도를 통해 하나님 께 도움을 요청하지 않는 교만의 죄에 빠지지 방법에 대한이 복음을 읽고 회담에 Regnum 크리스티 웹 사이트의 명상. 자신의 웹 사이트에서 :

내가 필요한 것을 요청하지 마십시오 때, 나는 나의 종으로 하나님을 취급 : 우리가 예상 할 때 하나님은 우리가 그와 자신에 아무것도에 우리의 구원의 전체 부담을 배치되지 않으며, 요청하지 않고 우리가 우리가 필요로하는 모든 것을 제공하기 위해? 우리는 게으른 것을 의미하지입니까? “”내가 주님 필요한 게 뭔지 알아요. 그냥 내 자신의 이익에 집중하는 동안, 알아서, 나에게 그것을 제공합니다. “”뿐만 아니라,이 게으름이다가 그 역할을 내가 원하는대로 제공하는 하인처럼 하나님을 치료, 자존심입니다. 우리는 그가 하나님 잊어 버려. 물론 하나님은 우리에게 우리의 좋은 모든 것을주고 관대하고 사랑 기꺼이; 그러나 우리의 감사는 그는 여전히 하나님, 그는 우리의 존경과 숭배를받을 권리, 특히.
이 복음 읽기에 묵 연결은 다섯 번째 영광스러운 신비입니다 – 천국의 여왕으로 메리의 대관식. 왕이 여러 아내를 가질 수있는 동안, 그는 단 하나의 어머니가 있기 때문에 전통적으로 왕의 어머니는 엄청난 명성을 가졌다. 왕의 어머니는 gebira로 언급했다. 그것은 그리스도 께서 하늘의 왕이되고, 천국의 여왕 그의 어머니 마리아를 코로 것이라고 다음 의미가 있습니다.

gebira의 주요 책임은 중재자 역할을 왕의 대신 말을이었다. 우리는 묵주기도 할 때, 우리는 그녀의 아들, 예수 그리스도에 대한 우리의 요구와 의도를 우리의 중재자 마리아을 인정합니다. 우리가 의식적으로하고 겸손하게 그녀에게 와서기도에 그녀의 도움을 요청하지만 그녀는 더 나은 우리를 대신하여 중재 할 수 있습니다.

즉위 마돈나, Rokitno, 폴란드, 1671
즉위 마돈나, Rokitno, 폴란드, 1671 (사진 제공 : 위키 백과)
의사처럼 마리아를 생각하고 환자입니다. 마리아는 당신을 돕기 위해 여기에 그녀는 죄의 질병을 치료하고 하나님의 은혜로 당신을 가지고 무엇이든 그녀가 할 수 할 것입니다. 그러나, 그녀는 겸손하게기도 사용자의 요구에 진술에 의해 솔직한 그녀의 정직 경우에 당신을 도울 잘 수있을 것입니다. 당신이 환자 더 나은, 더 효과적인 마리아는 천국의 당신의 여왕으로 그녀의 역할에있을 수 있습니다. 당신이기도에있는 당신의 의도를 공식화 할 때 당신은 하나님이 당신의 요청에 응답하는 방법을 이해 할 수있을 것입니다.

당신이 무엇을 괴롭히는을 알고 있다면 당신은 영적으로, 발언! 당신은 하늘의 응답을 인식하는 방법, 당신의 머리에서 요청을 형성 할 수없는 경우 때문에?

관련 기사
잘못이 가능한 경우 마우스 오른쪽을하는

묵주은 목적이 아니라 수단이다

당신은 지금 시작해야 하나 묵주 습관
테크노 태그 : 다섯 번째 영광의 신비, 복음,기도, 예수, 백만 달러 아기,기도, regnum의 크리스티, 묵주, 묵주기도
저자 브렌트
2016 년 10 월 10 일에 게시 됨
카테고리 다섯 번째 영광의 신비, 복음, 묵주기도
태그 다섯 번째 영광의 신비, 복음,기도, 예수, 백만 달러 아기,기도, regnum 크리스티, 묵주, 묵주기도
게시물 네비게이션
너무 이른
이전 게시물 : 무료 묵주 전자 책 공짜!
PAGES

나에 대해서
예약 주문
저에게 연락
기도 / 명상
영광스러운 신비
즐거운 신비
발광 신비
슬픈 신비
팁 항아리
동영상
무료 전자 책!

 

당신의 묵주기도를 유지하기 위해 200 의도 집중했다.
지금 판매!

당신의기도 생활을 개선하고이 웹 사이트를 지원합니다. 아마존에서 지금 구입.
묵주 온라인기도

전 세계 다른 사람들과 끊임없는 묵주에 가입하세요. 묵주기도 가자!
검색 :
검색 …
수색
최근 게시물

발언! – 묵주기도는기도 진술에 대해 가르쳐 무엇
무료 묵주 전자 책 공짜!
승리에 자신을 커밋 : 10 월과 묵주기도의 향연
무엇 묵주기도는 자선의 구속 전원에 대한 정보를 배웁니다
어떻게 묵주기도하는 것은 분별에 대해 가르쳐
아카이브

기록 보관소
RosaryMeds 자랑스럽게 워드 프레스에 의해 구동

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip to content
RosaryMeds
The Joyful Mysteries
Tawisî Mysteries
Xemgîn Mysteries
Sirên Glorious
Dexistin
Têkilî Me
RosaryMeds
Diaxivin Up! – Çi Rosary Dua û Birayên me About diyar Intentions

million_dollar_baby_praying
Ma tu yek ji dîmenên zû li Million Dollar Baby ku karaktera Client Eastwood ya çong di duayê de bi bîr next ji nav nivînên xwe de? Ew tiştekî ji bo ku heta, “”Xudan, tu dizanî tiştê ku ez dixwazim tune ye, bikaranîna li min dubare bi xwe li wir.”” Boy, çawa gelek caran ez ji bo ku hestê wan têkildarî dibêje? Ez carna ji xwe bawer bikin ku Xwedê her tiştî dizane û teqez dizane ku niyeta min û pêdiviyên min baştir ji xwe da vê yekê bi riya bikaranîna dariþtina wan di duayê de biçin? Ku Incîl dixwend ji 10/6/16 navnîşanên ev dualîbûna.

Mizgînê de xwendina cara pêncşembê de vê ayetê de gel ji Lûqa:

“”Û ez ji we re dibêjim, bixwazin û hûnê bistînin; bigerin û hûnê bibînin; li derî bixin û ewê ji we re vebe. Çimkî her kesê ku dixwaze, distîne; û yê ku digere, dibîne; û ji yê ku li derî dixe, jê re vedibe dê bê. “”
meditation malpera Regnum Christi li ser vê Incîlê de hevdîtinên xwendina li ser çawa em di nav guneh de quretî dema ku em eşkere Xwedê bixwaze ji bo alîkariyê bi riya dua ne bikevin. Ji malpera wan de:

Dema ku ez Ma ji bo çi ez Need Ask ne, ez ji Xwedê jibo Dermankirinê wek xizmetkarê min: Dema ku em li bendê Xwedê ji bo em hemû ji me re bê pirsîn bide, bi em ber çava ne ku hemû barê rizgariya me li ser wî û tiştekî li ser xwe? Ma em di wateya netenbelbûna ne? “”Hûn dizanin ku min çi divê, ya Xudan. Just bide min, hay ji ev, dema ku ez li ser berjewendiyên xwe min bala xwe. “”Ne bi tenê ev tiralîyê e, ev serbilindî ye, tedawî Xwedê de wek xizmetkarekî ye û rola wî ne tiştê ez divê. Em ji bîr ew jî Xwedê ye. Bi rastî Xwedê bi comerdî û dilovan, daxwaz e ji bo me her tişt e, ku ji bo me baş bide; lê wî hê jî Xwedê, û ew hêjayî rêzgirtinê me, dirêjkirin, û bi taybetî jî pêzanîna me.
Coronation Meryemê wek Queen of Heaven – Li ser girêdana di rosary vê Incîlê de xwendina sira Glorious Pêncemîn e. Bi kevneşopî, diya padîşah, dar, prestîjeke mezin ji ber ku di dema padîşah, dibe ku jin multiple heye, ew bi tenê yek zimanê zikmakî. diya padîşah ji bo wek gebira kirin. Ev jî wateya wê, ku bi Mesîh, ku King of Heaven, dê diya wî Meryemê re wek Queen of Heaven coronate.

Berpirsiyariya sereke yê gebira to mîna navberokekî tevbigerin û biaxivin, li ser navê padîşah bû. Dema ku em li rosary dua bikin, da ku em eşkere dikin ku Meryem weke navbeynkar me ji pêdiviyên û niyeta me ku kurê wê Îsa Mesîh. Lê ew dikarin li ser navê me aloziyê de gava ku em bi zanebûn û bi dilnizmî bi xwe bên û ji bo alîkariya wê bi dua çi bixwazin.

Taca Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Taca Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Foto: Wikipedia)
Difikirin ji Mary wek doktor û hûn nexweş in. Mary li vir e ji bo alîkarîya we bike û wê ji bo qenckirina nexweşî ji guneh û tu nav kerema Xwedê bînin, her tiştê ku ew dikare wê çi bike. Lê belê, ew ê çêtir be ji bo alîkarîya we, eger hûn hezkarên û bi wê re dirust bi dilnizmî, diyar kir pêdiviyên xwe di duayê de ne. The nexweş hûn baştir, bi bandor zêdetir Mary dikarin di rola xwe ya Queen xwe ji ezmên bibin. Dema ku tu Cenabê te, di duayê de ditinê û paşê hûn nikarin fêm bikin ka Xwedê çawa ji vê daxwaza xwe bersivê be.

Heke tu dizane çi tu direvî giyanî, qise! Ji ber ku eger dikarin daxwaza di serê te de peyda nakin, wê çawa bersiva ezmanî te nas bike?

Related articles
Doing Mafê Dema Wrong Pejirandin e

The Rosary a Means, Not an End e

The One Habit Rosary Tu Must Now Destpêk
Technorati Tags: pêncemîn berz, sira, Mizgînê, niyeta, Îsa, milyon dolar baby, dua, regnum christi, rosary, dua rosary
Author Brent
Posted on 10 October, 2016
Kategorî Pêncemîn Glorious Mystery, Mizgîniyê de, dua rosary
Tags pêncemîn berz, sira, Mizgînê, niyeta, Îsa, milyon dolar baby, dua, regnum christi, rosary, dua rosary
navîgasyon Post
PÊŞÎ
Previous post: Free Rosary Ebook Giveaway!
Pages

Dexistin
ordênên pirtûka
Têkilî Me
Niyeta / Meditations
Sirên Glorious
The Joyful Mysteries
Tawisî Mysteries
Xemgîn Mysteries
Jar tip
Videos
EBOOK!

 

200 niyetek ji bo duayên rosary xwe sekinîn.
ON SALE NOW!

Baştirkirina jiyana duayên we û piştgiriya vê malperê. Buy ew niha li ser Amazon.
Lava rosary ONLINE

Join di rosary perpetual bi yên din li seranserî cîhanê. Werin, dua li rosary!
Search for:
Search …
GERR
Recent Posts

Diaxivin Up! – Çi Rosary Dua û Birayên me About diyar Intentions
Free Rosary Ebook Giveaway!
Lid û xwe ji bo serkeftina: October û Cejna * Rosary
Dua Çi Rosary me Hîn li ser Power rizgarker ji Dezgeha Xêrxwaziya
Çawa Dua Rosary û Birayên me About muhakemeya
KITIK

Kitik
RosaryMeds Proudly powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Мазмунун көрсөтүү
RosaryMeds
кубанычтуу Mysteries
Luminous Mysteries
кайгылуу Mysteries
Улуу Mysteries
Мен жөнүндө
Мени менен байланыш
RosaryMeds
Айтып Up! – Rosary тиленүү ниетти белгилеген жөнүндө үйрөткөн эмне

million_dollar_baby_praying
Сиз кийинки төшөгүндө Кардар окуясынын образы намаз тизелеп Million Dollar Baby алгачкы сахналарында бирин эстей аласызбы? Ал өлчөмдө: «Мырзам, сен мен каалагандай, мен кайталап мага эч кандай пайдасы бар экенин билем.» Boy, көп учурда кантип мен ошол сезимдерге тиешелүү болот бир нерсе дейт? Мен кээде баарын Кудай билет деп ойлоном жана, албетте, менин ниеттерин жана муктаждыктарын өзүм эмне үчүн тиленип, аларды түзүү жана жүзөгө ашыруу аркылуу артык ким билет? Инжилди 10/6/16 даректери бул дилемма окууда.

Өткөн бейшемби күнү Инжили окуу: Лука бул популярдуу аят киргизилген:

«Мен силерге чындыкты айтып коёюн, сурап ошондо силерге берилет; издегиле, ошондо табат; тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат +, жана издеген адам табат; жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат. «,
Regnum биз ачык Тиленүү аркылуу Кудайдан жардам сурап кайрылган эмес, сыймыгы күнөө кантип Кристи сайт бул Инжилди окуу сүйлөшүүлөр тууралуу ой жүгүртүү. Алардын сайтта:

Мен эмне керек сура эмес, өзүмдүн кулум Кудайды мамиле: биз Кудай сурабай эле бизди муктаж болгон нерселерибиздин баары берүүнү талап кылганда, биз ага биздин куткаруучу бүт жүгүн жайгаштыруу жок жана өзүбүзгө эч нерсе? биз жалкоо болуп бир мааниде эмес, бар? «Мен, Жахаба, кандай кемчиликтерибиз бар экенин билип. Жөн гана мага бер, ал жөнүндө кам көрүп, мен өз ордума, өз кызыкчылыктарына багытталган, ал эми. «Гана жалкоо гана эмес, бул текебердик, кул сыяктуу Кудайга мамиле кимдин ролу мен зарыл нерселер менен камсыз кылуу болуп саналат. Биз Кудай унутуп. Албетте, Кудай бизге жакшы нерсени берип, берешен, мээримдүү, даяр болуп саналат; Ал эми дагы эле Кудай, ал биздин урмат-сый, урматтап, айрыкча ыраазы татыктуу.
бул Инжилди окуу менен теспе байланыш Бешинчи кереметтүү сыр – Асман канышасына Мариямдын Coronation. Салт боюнча, падыша бир нече аял болушу мүмкүн, ал эми ал бир гана энеси бар, анткени падышанын энеси зор кадыр-баркын өткөрдү. Падышанын энеси gebira катары эсептелген. Машаяктын, асмандагы Падыша болуп, Асман канышасына анын энеси Мариям coronate деп андан кийин маанисин жоготууда.

gebira башкы жоопкерчилик ортомчу катары иш-аракет кылып, падышанын атынан дагы айта турган болгон. Биз теспе тиленип жатканда, биз анын уулу, Ыйса Машайакка болгон муктаждыктарына жана ниети болгон ортомчу катары Мариям таанышат. Бирок ал жакшы пландуу биздин атыбыздан болгондо ортомчу жана момундук менен ага келишет, тиленүү жана анын жардам сурай алабыз.

Таажы Madonna, ROKITNO, Poland, 1671
Таажы Madonna, ROKITNO, Poland, 1671 (Сүрөт: Wikipedia)
догдур сыяктуу Мариям деп ойлойм жана сен бираз сабыр кыл. Мэри Сага жардам берүү үчүн бул болуп саналат жана ал күнөө ооруну айыктыруу жана Кудайдын ырайымы менен + алып келиш үчүн ал колунан келгендин баарын кылат. Бирок, ал жакшы тиленүү момундук менен муктаждыктарын көрсөтүү менен ачык-айкын жана аны менен чын болсо, сага жардам бере алышат. сен сабыр жакшы, Mary натыйжалуу Асман сенин ханышасы катары анын ролун болушу мүмкүн. Эгер тиленгенде, ниеттерди так болот, анда Кудай силердин суроо-жооп кантип түшүнө алат.

Сен эмне болду билбейм, анда силер, рухий жактан да, айт! Сен асмандагы жооп таанышат кантип, башына суроо пайда болушу эч мүмкүн эмес, себеби,?

Тектеш макалалар
Качан туура эмес туура иш Алгылыктуу

Rosary дегендик эмес акыры

One Rosary Habit Азыр баштоо керек
Technorati Tags: бешинчи кереметтүү сыр, Инжил, ниеттер, Иса Машаяк, миллион доллар бала, тиленүү Регнум Кристи, теспе, теспе тиленүү
Author Brent
Жылдын 10-октябрында жарыяланган, 2016
Categories Бешинчиден Улуу Mystery, Жакшы, теспе тиленүү
Tags бешинчи кереметтүү сыр, Инжил, ниеттер, Иса Машаяк, миллион доллар бала, тиленүү Регнум Кристи, теспе, теспе тиленүү
Post багыттоо
МУРУНКУСУ
Мурунку билдирүү: Free Rosary Ebook гитаре!
PAGES

Мен жөнүндө
китеп Orders
Мени менен байланыш
Ниеттер / Meditations
Улуу Mysteries
кубанычтуу Mysteries
Luminous Mysteries
кайгылуу Mysteries
Tip Жар
Videos
FREE китеп!

 

200 Сенин теспе намаз үчүн ниет багытталган.
Сатууга ON!

намазды жашоосун жакшыртуу жана бул сайттан колдоо. Amazon боюнча азыр сатып ал.
ТИЛЕНГИЛЕ теспе ОНЛАЙН

дүйнө жүзү боюнча башкалар менен түбөлүккө теспе киргизилет. Келип теспе сыйынгыла!
Үчүн издөө:
Издөө …
ИЗДӨӨ
АКЫРКЫ ЖАЗУУЛАР

Айтып Up! – Rosary тиленүү ниетти белгилеген жөнүндө үйрөткөн эмне
Бекер Rosary Ebook гитаре!
Акыйкат өзүбүздү жасаган: October жана теспе майрамы
Эмне Rosary тиленүү кайрымдуулук куткаруу күчүнө жөнүндө окуткан
Баамдай бизге Rosary тиленүү кандайча окутуу жөнүндө
ОТДЕЛЕНИЯ

архив
RosaryMeds Proudly WordPress менен иштейт

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

ໃຫ້ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
RosaryMeds
The Joyful Mysteries
ຄວາມສະຫວ່າງຄວາມລຶກລັບ
ຄວາມໂສກເສົ້າຄວາມລຶກລັບ
ຄວາມລຶກລັບອັນຮຸ່ງໂລດ
ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ
ຕິດຕໍຂ້ອຍ
RosaryMeds
ເວົ້າ Up! – ຈະເປັນແນວໃດ Rosary ການອະທິຖານສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບທີ່ລະບຸຈຸດປະສົງ

million_dollar_baby_praying
ທ່ານຈື່ຫນຶ່ງໃນ scenes ຕົ້ນໃນເງິນໂດລາລ້ານບ່ອນທີ່ມີລັກສະນະລູກຄ້າ Eastwood ຂອງ kneels ໃນການອະທິຖານຕໍ່ໄປນອນຂອງຕົນ? ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນຂອບເຂດທີ່, “”ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ທ່ານຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ, ມີການນໍາໃຊ້ໃນຂ້າພະເຈົ້າຊ້ໍາໂຕເອງບໍ່ມີ.”” Boy, ວິທີການຂ້າພະເຈົ້າມັກສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າບາງຄັ້ງກໍຄິດວ່າການດ້ວຍຕົນເອງວ່າພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລະຄວາມຮູ້ຈຸດປະສົງແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າດີກ່ວາຕົນເອງສະນັ້ນການໄປເປັນຫຍັງໂດຍຜ່ານການອອກກໍາລັງກາຍປະກອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ພຣະກິດຕິຄຸນອ່ານຈາກ 10/6/16 ທີ່ຢູ່ dilemma ນີ້.

ຫຼ້າສຸດໃນວັນພະຫັດອ່ານພຣະກິດຕິຄຸນລວມນີ້ຂໍ້ທີ່ນິຍົມຈາກລູກາ:

“”ແລະຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ, ຂໍໃຫ້ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບ; ຊອກຫາວິທີແລະທ່ານຈະພົບ ລົບແລະປະຕູຈະໄດ້ຮັບການເປີດໃຫ້ທ່ານ. ສໍາລັບທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຮ້ອງຂໍທີ່ໄດ້ຮັບ; ແລະຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຊອກຫາໄດ້, ເຫັນວ່າ; ແລະຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ knocks ໄດ້, ປະຕູຈະໄດ້ຮັບການເປີດ. “”
ສະມາທິເວັບໄຊທ໌ Regnum Christi ຂອງນີ້ພຣະກິດຕິຄຸນອ່ານຄໍາປາໄສກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາຕົກເຂົ້າໄປໃນບາບຂອງຄວາມພາກພູມໃຈໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຜ່ານການອະທິຖານ. ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ:

ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຂໍໃຫ້ສໍາລັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ, ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ການປິ່ນປົວພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ: ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການສະເຫນີຂໍ, ພວກເຮົາບໍ່ວາງພາລະທັງຫມົດຂອງຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະອົງແລະບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງ? ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມຮູ້ສຶກເປັນ lazy ເປັນ? “”ທ່ານຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ມັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ, ໃຊ້ເວລາດູແລຂອງມັນ, ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສຸມໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ. “”ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນ laziness ນີ້, ມັນເປັນຄວາມພາກພູມໃຈ, ການປິ່ນປົວຂອງພຣະເຈົ້າຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ມີພາລະບົດບາດຄືການໃຫ້ສິ່ງໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ. ພວກເຮົາລືມກ່ຽວອົງເປັນພຣະເຈົ້າ. ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລະຄວາມຮັກ, ເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບພວກເຮົາ; ແຕ່ເຂົາແມ່ນຍັງພຣະເຈົ້າ, ແລະພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບຂອງພວກເຮົາ, ບູຊາ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມກະຕັນຍູຂອງພວກເຮົາ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ rosary ນີ້ອ່ານພຣະກິດຕິຄຸນເປັນຄວາມລຶກລັບອັນຮຸ່ງໂລດຫ້າ – ຖາມ Coronation ເປັນ Queen ຂອງສະຫວັນ. ຕາມປະເພນີ, ແມ່ຂອງຄົນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນກຽດສັກສີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພາະວ່າໃນຂະນະທີ່ເປັນຄົນອາດຈະມີພັນລະຍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທ່ານພຽງແຕ່ມີຫນຶ່ງແມ່. ແມ່ຂອງກະສັດກໍຈະເອີ້ນວ່າ gebira ໄດ້. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼັງຈາກນັ້ນວ່າພຣະຄຣິດ, ເປັນຄົນຂອງສະຫວັນ, ຈະ coronate ແມ່ລາວຖາມເປັນ Queen ຂອງສະຫວັນ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຫົວຫນ້າຂອງ gebira ນີ້ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍແລະເວົ້າໃນນາມຂອງຄົນໄດ້. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານ rosary, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຖາມເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງຄວາມຕ້ອງການແລະຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ລູກຊາຍຂອງນາງ, ພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ນາງຈະສາມາດໄກ່ເກ່ຍໃນນາມຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສະຕິແລະດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນມາຂອງນາງແລະຂໍໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງນາງໃນການອະທິຖານ.

crowned Madonna, Rokitno, ໂປໂລຍ, 1671
crowned Madonna, Rokitno, ໂປໂລຍ, 1671 (ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຮູບ: ວິກິພີເດຍ)
ຄິດວ່າຖາມຄືກັບທ່ານຫມໍແລະທ່ານມີຄົນເຈັບໄດ້. ຖາມແມ່ນທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແລະນາງຈະເຮັດແນວໃດກໍ່ຕາມຄວາມສາມາດເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຂອງຄວາມບາບແລະເອົາມາໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະຂອງພຣະເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງຈະເປັນການດີກວ່າສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມກົງໄປກົງມາແລະມີຄວາມຊື່ສັດທີ່ມີຂອງນາງໂດຍດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນທີ່ລະບຸຄວາມຕ້ອງການຂອງການອະທິຖານ. ການທີ່ດີກວ່າຄົນເຈັບທີ່ທ່ານມີ, ປະສິດທິພາບຫຼາຍຖາມສາມາດຈະຢູ່ໃນພາລະບົດບາດຂອງນາງເປັນ Queen ຂອງສະຫວັນ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານສາມາດກໍາຫນົດຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນການອະທິຖານຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິທີພຣະເຈົ້າໄດ້ຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ ails ທ່ານທາງວິນຍານ, ໄດ້ເວົ້າເຖິງ! ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດປະກອບຄໍາຮ້ອງຂໍໃນຫົວຂອງທ່ານ, ວິທີທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະຫວັນ?

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ການດໍາເນີນການທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນທີ່ຍອມຮັບ

ການ Rosary ແມ່ນວິທີການ, ບໍ່ເປັນສຸດທ້າຍ

The One ປະເພດພືດ Rosary ຄຸນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃນປັດຈຸບັນ
Technorati Tags: ອັນຮຸ່ງໂລດຫ້າຄວາມລຶກລັບ, ພຣະກິດຕິຄຸນ, ຈຸດປະສົງ, ພຣະເຢຊູ, ລ້ານເດັກນ້ອຍເງິນໂດລາ, ການອະທິຖານ, Regnum Christi, rosary, ການອະທິຖານ rosary
Author Brent
ຈັດພີມມາສຸດຕຸລາ 10, 2016
ປະເພດອັນຮຸ່ງໂລດຫ້າ Mystery, ພຣະກິດຕິຄຸນ, ການອະທິຖານ rosary
Tags ອັນຮຸ່ງໂລດຫ້າຄວາມລຶກລັບ, ພຣະກິດຕິຄຸນ, ຈຸດປະສົງ, ພຣະເຢຊູ, ລ້ານເດັກນ້ອຍເງິນໂດລາ, ການອະທິຖານ, Regnum Christi, rosary, ການອະທິຖານ rosary
ນໍາທິດສະນີ
PREVIOUS
ຕອບຜ່ານມາ: ການຫຼິ້ນ Rosary Ebook Giveaway!
ຫນ້າ

ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ
ສັ່ງຊື້ຫນັງສື
ຕິດຕໍຂ້ອຍ
ຈຸດປະສົງ / ສະມາທິ
ຄວາມລຶກລັບອັນຮຸ່ງໂລດ
The Joyful Mysteries
ຄວາມສະຫວ່າງຄວາມລຶກລັບ
ຄວາມໂສກເສົ້າຄວາມລຶກລັບ
Jar ປາຍ
ວິດີໂອ
eBook ຟຣີ!

 

200 ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາການອະທິຖານ rosary ຂອງທ່ານສຸມໃສ່ການ.
ກ່ຽວກັບການຂາຍໃນປັດຈຸບັນ!

ປັບປຸງຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານແລະສະຫນັບສະຫນູນເວັບໄຊທ໌ນີ້. ຊື້ມັນໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການ Amazon.
ອະທິຖານ Rosary ໄດ້ອອນໄລນ໌

ເຂົ້າຮ່ວມໃນ rosary perpetual ກັບຄົນອື່ນໃນທົ່ວໂລກ. ມາອະທິຖານ rosary ໄດ້!
ຄົ້ນຫາສໍາລັບ:
ຄົ້ນຫາ …
ຄົ້ນຫາ
ກະທູ້ຫຼ້າສຸດ

ເວົ້າ Up! – ຈະເປັນແນວໃດ Rosary ການອະທິຖານສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບທີ່ລະບຸຈຸດປະສົງ
ຟຣີ Rosary Giveaway Ebook!
ການກະຕົວເຮົາເອງກັບໄຊຊະນະ: ຕຸລາແລະຊື່ນຊົມຂອງ Rosary ໄດ້
ສິ່ງທີ່ Rosary ການອະທິຖານສອນໃຫ້ພວກເຮົາກ່ຽວກັບການໄຖ່ພະລັງງານຂອງ Charity
ວິທີການອະທິຖານ Rosary ສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Discernment
ຄັງ

Archives
RosaryMeds ການ Prou dly ໂດຍ WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip to content
RosaryMeds
Gaudii mysteria
Lucis mysterium est
The Glorious Mysteries
The Glorious Mysteries
About Me,
Contact Me
RosaryMeds
Eloquere! – Nos docet quid Oratio Rosarii Stating cogitationes

million_dollar_baby_praying
Recordamini in mane scaena in unum Million Dollar Puer ubi Client Eastwood moribus ac Nobili Domino, in oratione ad lectum? Secundum quod dicit: “”Domine, tu scis quod volo uti mihi repetendum est mihi non est.”” Puer quotiens possum referre ames? Mihi certe videtur quod Deus sciat omnia non modo scit necessitas quam consilium meum, et ego in rationibus cur per exercitium orationis 10/6/16 oratio Evangelium legens ex hoc dilemma.

Last Monday legendi etiam Evangelium Lucae de hac popularis carmen:

«Et ego vobis dico petite et dabitur vobis; quaerite et invenietis; pulsate, et aperietur vobis. Omnis enim qui petit, accipit; et qui quaerit invenit et pulsanti aperietur qui et pulsanti aperietur. “”
Regnum Christi in hac meditatione website quomodo loquitur Evangelium legeretur, quem non incidere manifeste peccatum superbiae orando Deo petere auxilium. A website:

Quae non quaesivit muliebrem Quid faciam, Deus meus tecum agam cum illo omnia nobis opus Dei ultro expectare, nonne eum nihil ponens totam salutis nostrae exerceamus? Quodam modo enim non pigri sumus? “”Quid mihi, Domine. Da mihi cura est, dum intendunt meæ. “”Talia non solum remissa est superbia, de cuius servum Dei providere quidquid opus est. Et oblitus est Deus. Certe multae generosa Deus volens nos omne bonum est; sed hic Dei et reverentia debetur adoratio, praesertim gratos.
Et hoc pertinet ad lectionem evangelicam Rosarii Quintum Mysterium Gloriosum est – Ave Maria, Regina caelorum. Traditionem, mater tenebat ingentem auctoritate regi, quoniam plures uxores habere, solum habet mater. Et matrem sicut gebira reiecerunt. Facit ergo modo Christus, Rex coelestis, quod mater eius Maria Regina caeli coronate.

Agat princeps curam gebira mediator esset locutus pro rege. Rosarium enim quando oramus, agnoscimus intentiones nostras indigentias vel mediata Mariae filio eius Iesu Christo. Sed melius cum conscie cogitabo pro se humiliter adest auxilium orantes petitis.

Coronatus Madonna, Rokitno, Polonia, MDCLXXI
Coronatus Madonna, Rokitno, Polonia, MDCLXXI (Photo credit: Wikipedia)
Cogita Mariae similes estis aeger medicum. Maria adest auxilium et remedium morbi peccati quodcumque potest atque introducet in gratia Dei. Sed melius tibi erit si cum forthright et honestis precibus humiliter ferat luctus. Patiens es melior, tanto in munere licet Mariam reginam coeli. Cum igitur preces vestras definire potest intelligere poteris faciem tuam Deus respondet.

Si quid agis spiritaliter loquor! Quod si non potest in precibus caput responsum coeleste quomodo scire?

Related articles
Cum placet quod rectum est Nefas

Rosarium medium non finis miseriarum

Quod unus habitus non est hoc Rosarium erat
Tags: Quintum mysterium Evangelii consilia Iesu Infans million pupa orationem Regnum Christi, Marialis Rosarii preces
Author Brent
Posted on March X, MMXVI
Categories Quintum mysterium evangelii Rosarii preces
Tags Quintum mysterium Evangelii consilia Iesu Infans million pupa orationem Regnum Christi, Marialis Rosarii preces
Post Navigation
PREVIOUS
Previous Posts: Amen: Free Ebook Giveaway!
Pages

About Me,
Liber Ordinum
Contact Me
Intentiones / Meditations
The Glorious Mysteries
Gaudii mysteria
Lucis mysterium est
The Glorious Mysteries
Tip Jar
Videos
FREE Ebook!

 

CC Rosarii preces tuas, ut animum focused.
On Sale NOW!

Vestibulum et hanc orationem website. Buy it now on Amazon.
Rosarii recitatio ONLINE

Alii coronam perpetuae adiunxerint ligula. Veni, obsecro Rosarii!
Quaerere:
Search …
Search
RECENT POSTS

Eloquere! – Nos docet quid Oratio Rosarii Stating cogitationes
FREE Ebook Giveaway Amen!
Mandare nos insistere uictor Octobres cum eo die festo Sacratissimi Rosarii
Quid nos docet orationis virtus redemptrix Rosarii Caritatis
Oratio Rosarii quomodo nos docet discretionis
TABULARIUM

Archives
RosaryMeds Tortor per Ipsum

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Pāriet uz saturu
RosaryMeds
Priecīgo Mysteries
Gaismas Mysteries
Par noskumis Mysteries
The Glorious Mysteries
Par mani
Sazinies ar mani
RosaryMeds
Runā skaļāk! – Ko Rožukroņa lūgšana māca mums Par Norādot nodomus

million_dollar_baby_praying
Vai atceraties vienu no agrīnās ainas Million Dollar Baby kur Klientu Eastwood raksturu kneels lūgšanā pie viņa gultā? Viņš saka, ka kaut ko tādā mērā, “”Kungs, Tu zini, ko es gribu, tur nav jēgas man atkārtot sevi.”” Boy, cik bieži es var attiekties uz šo noskaņojumu? Es reizēm domāju pie sevis, ka Dievs zina visu un noteikti zina manas ieceres un manām vajadzībām labāk nekā sevi, tad kāpēc iet cauri īstenojot formulēt tos lūgšanā? Evaņģēlijs lasījums no 10/6/16 adresēm šo dilemmu.

Pagājušo ceturtdien evaņģēlijs lasījums iekļauts šo tautas dzejolis no Lūkas:

“”Un es jums saku, jautāt un jūs saņemsiet; meklēt un jūs atradīsiet; klauvēt un durvis tiks atvērtas jums. Jo katrs, kas lūdz, saņem; un tas, kurš meklē, atrod; un tam, kurš klauvē, durvis būs atvērtas. “”
Par Regnum Christi portāla meditācija par šo evaņģēliju lasījuma pārrunām par to, kā mēs iekrist grēku lepnumu, kad mums nav skaidri lūgt Dievu par palīdzību caur lūgšanu. No viņu mājas lapā:

Kad es Neprasi par ko man vajag, es pret Dievu kā mans kalps: Kad mēs sagaidām, lai Dievs dotu mums visiem mums vajag, neprasot, mēs ne laist visu slogu mūsu pestīšanas par viņu un neko par sevi? Vai mēs savā ziņā ir slinks? “”Tu zini, ko man vajag, Kungs. Tikai dod man to, rūpēties par to, bet es koncentrēties uz savām interesēm. “”Ne tikai tas ir slinkums, tas ir lepnums, ārstējot Dievu kā kalps, kura uzdevums ir nodrošināt visu, kas man nepieciešams. Mēs aizmirstam, viņš ir Dievs. Protams Dievs ir dāsna un mīlošs, gatavi sniegt mums visu, kas ir labs mums; bet viņš joprojām Dievs, un viņš ir pelnījis mūsu cieņu, pielūgšana, un it īpaši mūsu pateicību.
Rožukronis savienojums ar šo Evaņģēlija lasījumā ir piektais Glorious Mystery – Marijas Coronation kā Queen of Heaven. Tradicionāli, māte valdnieka notika milzīgu prestižu, jo, kamēr karalis var būt vairākas sievas, viņam ir tikai viena māte. Ķēniņa māte tika saukta gebira. Tas ir jēga tad, ka Kristus, kas ir karalis Heaven būtu coronate savu māti Mariju kā Queen of Heaven.

Galvenais atbildība gebira bija darboties kā starpnieks un runāt vārdā karalis. Kad mēs Rožukroņa lūgšanu, mēs atzīstam Mariju kā mūsu starpnieks mūsu vajadzībām un nodomiem dēlu, Jēzu Kristu. Bet viņa var labāk starpnieku mūsu vārdā, kad mēs apzināti un pazemīgi nāk pie viņas un lūgt viņas palīdzību lūgšanā.

Kronēts Madonna, Rokitno, Polija, 1671
Kronēts Madonna, Rokitno, Polija, 1671 (Foto kredīts: Wikipedia)
Domājiet par Mariju kā ārsts un jums ir pacients. Marija ir šeit, lai palīdzētu jums, un viņa darīs visu, viņa var izārstēt slimības grēka un lai tevi Dieva žēlastību. Tomēr viņa būs labāk spēj palīdzēt jums, ja jums ir taisns un godīgs ar viņu, ko pazemīgi norādot jūsu vajadzībām lūgšanā. Jo labāk pacients jūs esat, jo efektīvāka Marija var būt viņas lomu kā savu karaliene no debesīm. Kad jūs varat formulēt savus nodomus lūgšanā, tad jums būs iespēja saprast, kā Dievs ir atbilde uz jūsu pieprasījumu.

Ja jūs zināt, ko ails jūs garīgi, runā! Jo, ja nevar veidot pieprasījumu jūsu galvas, kā jūs atpazīt Debesu atbilde?

Saistītie raksti
Doing Right Kad Nepareizs ir pieņemams

Rožukroņa ir līdzeklis, nevis beigas

Viens Rožukronis Ieradums jums jāsāk tagad
Technorati Tags: piektais krāšņās noslēpums, Evaņģēlijs, nodomi, jesus, Million Dollar Baby, lūgšana, Regnum Christi, rožukronis, rožukronis lūgšana
Autors Brent
Iesūtīts 2016. gada 10. oktobrī
Kategorijas Piektkārt Glorious Mystery, gospel, rožukronis lūgšana
Tags piektais krāšņās noslēpums, Evaņģēlijs, nodomi, jesus, Million Dollar Baby, lūgšana, Regnum Christi, rožukronis, rožukronis lūgšana
pēc navigācijas
IEPRIEKŠĒJAIS
Previous post: Free Rožukronis Ebook Giveaway!
LAPAS

Par mani
grāmatu Pasūtījumi
Sazinies ar mani
Nodomus / Meditācijas
The Glorious Mysteries
Priecīgo Mysteries
Gaismas Mysteries
Par noskumis Mysteries
Padoms Jar
video
Bezmaksas ebook!

 

200 nodomi, lai saglabātu savu rožukronis lūgšanas vērsta.
Pārdošanā tagad!

Uzlabot savu lūgšanu dzīvi un atbalstīt šo vietni. Pirkt tagad par Amazon.
Rožukroņa lūgšanu ONLINE

Pievienoties mūžīgas rožukronis ar citiem visā pasaulē. Nāciet lūgties Rožukroni!
Meklēt:
Meklēt …
MEKLĒT
JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

Runā skaļāk! – Ko Rožukroņa lūgšana māca mums Par Norādot nodomus
Bezmaksas Rožukronis Ebook Giveaway!
Apņemoties sevi Victory: oktobrī un svētki Rožukroņa
Kas Rožukroņa lūgšana māca mūs par pestīšanas Power Labdarības
Kā Rožukroņa lūgšana māca mums Par pārdomāti
ARHĪVS

arhīvs
RosaryMeds Lepni powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Pereiti prie turinio
RosaryMeds
Džiaugsmo slėpiniai
Šviesos slėpiniai
Liūdnomis slėpiniai
The Glorious slėpiniai
Apie mane
Susisiek su manimi
RosaryMeds
Kalbėti! – Kas Rožinio malda moko mus Apie Sakyti Intentions

million_dollar_baby_praying
Ar pamenate vieną iš pirmųjų scenų Million Dollar Baby, kur kliento Eastwood personažas kneels maldoje šalia jo lovos? Jis sako, kad kažką, kiek, “”Viešpatie, tu žinai, ką aš noriu, ten nėra manęs naudojimas kartoti save.”” Berniukas, kaip dažnai galiu susiję su tuo nuotaikas? Aš kartais pagalvoju, kad Dievas viską žino ir tikrai žino mano ketinimus ir mano poreikius geriau nei aš, tai kodėl eiti per formuluojant juos maldoje naudotis? Evangelija skaito nuo 10/6/16 adresų šią dilemą.

Praėjusį ketvirtadienį Evangelija skaitymo įtraukti šį populiarų posmą iš Luko:

“”Ir Aš jums sakau, klausti ir gausite; ieškoti ir rasite; trankyti ir durys bus jums atidaryta. Nes kiekvienas, kas prašo, gauna; ir tas, kuris siekia, randa; ir tas, kuris paskambina, durys bus atidarytos. “”
Į “”Regnum Christi svetainės meditacija apie tai Evangelija pasakoja apie tai, kaip mes patenka į puikybės, kai mes neturime aiškiai prašyti Dievo pagalbos maldoje nuodėmės. Iš savo svetainę:

Kai aš Neklauskite, ką man reikia, aš gydyti Dievą kaip mano tarnas: Kai mes tikimės, kad Dievas suteikia mums visiems mums reikia neklausiant, mes ne pateikti visą naštą mūsų išganymo jam ir nieko apie save? Ar mes ne tam tikra prasme yra tingus? “”Jūs žinote, ko man reikia, Viešpatie. Tiesiog man jį, rūpintis juo, o aš sutelkti dėmesį į savo pačių interesus. “”Ne tik tai tinginystė, tai pasididžiavimas, gydant Dievą kaip tarnautojo, kurio vaidmuo yra teikti kokia man reikia. Mes pamirštame, jis yra Dievas. Žinoma Dievas yra dosnus ir mylintis, norintis duoti mums viską, kas yra gerai mums; bet jis vis dar Dievas, o jis nusipelno mūsų pagarbos, garbinimą, ir ypač mūsų dėkingumas.
Rožinio jungtis prie šios Evangelijos skaitymo yra penktoji šlovingą paslaptis – Marijos karūnavimo kaip karalienė Dangaus. Tradiciškai karaliaus motina surengė didžiulį prestižą, nes nors karalius gali turėti keletą žmonų, nes turi tik vieną motiną. Karaliaus motina buvo vadinama gebira. Prasminga, tada, kad Kristus, būdamas karaliaus Dangaus, būtų vainikuoti Jo motina Marija, kaip Karalienės Dangaus.

Vyriausiasis atsakomybė gebira buvo veikti kaip tarpininkas ir kalbėti vardu karalių. Kai meldžiamės rožinį, mes pripažįstame Mariją kaip mūsų tarpininkas mūsų poreikius ir ketinimus sūnui Jėzų Kristų. Bet ji gali geriau tarpininkauti mūsų vardu, kai mes sąmoningai ir nuolankiai ateiti pas ją ir prašyti jos pagalbos maldoje.

Karūnuotas Madona, Rokitno, Lenkija, 1671
Karūnuotas Madona, Rokitno, Lenkija, 1671 (Nuotraukų kreditas: Vikipedija)
Pagalvokite apie Marijos kaip gydytojas ir jūs esate kantrūs. Marija yra čia, kad padėtų jums, ir ji padarys viską, ji gali išgydyti nuodėmės ligą ir tave į Dievo malonę. Tačiau ji galės geriau padėti jums, jei esate tiesmukas ir sąžiningas su ja iki nuolankiai nurodydama savo poreikius maldoje. Kuo geriau pacientas esate, tuo efektyvesnis Marija gali būti savo vaidmenį kaip jūsų karalienė Dangaus. Kada galima formuluoti savo ketinimus maldos tada galėsite suprasti, kaip Dievas reaguoja į jūsų prašymą.

Jei žinote, ką jus jaudina dvasiškai, kalbėti! Nes jei negali suformuoti savo vadovo prašymu, kaip jūs atpažinti dangaus atsakymą?

Susiję straipsniai
Daro teisus, kai Neteisinga yra Priimtinas

Rožinis yra priemonė, o ne pabaiga

Vienas Rožinis Įprotis turite paleisti Dabar
Technorati Tags: penktoji šlovingą paslaptis, Evangelija, ketinimai, Jėzus, Mergina, verta milijono, malda, Regnum Christi, rožančius, rožančius malda
Autorius Brentas
Paskelbimo data spalio 10, 2016
Kategorijos Penkta šlovingą paslaptis, evangelija, rožinis malda
Žymos penktą šlovės paslaptį, Evangelija, ketinimai, Jėzus, Mergina, verta milijono, malda, Regnum Christi, rožančius, rožančius malda
Rašyti navigaciją
ANKSČIAU
Ankstesnė žinutė: Nemokama Rožinis ebook dovanų!
puslapiai

Apie mane
Rezervuokite Užsakymai
Susisiek su manimi
Intentions / Meditacijos
The Glorious slėpiniai
Džiaugsmo slėpiniai
Šviesos slėpiniai
Liūdnomis slėpiniai
Patarimas Jar
Vaizdo įrašai
Nemokamai ebook!

 

200 ketinimai išlaikyti savo rožančius maldas dėmesio.
Parduodami dabar!

Pagerinti savo maldos gyvenimą ir remti šią svetainę. Pirkti dabar dėl “”Amazon””.
Melstis rožinį ONLINE

Prisijunkite amžiną rožančius su kitais visame pasaulyje. Ateik melstis rožinį!
Ieškoti:
Paieška …
PAIEŠKA
NAUJAUSIOS ŽINUTĖS

Kalbėti! – Kas Rožinio malda moko mus Apie Sakyti Intentions
Nemokama Rožinis ebook dovanų!
Įsipareigojant save Pergalės: spalio mėnesį, o iš rožinio šventė
Kas Rožinio malda moko mus apie atperkanti Power labdaros
Kaip Rožinio malda moko mus Apie įžvalgos
ARCHYVAS

Archyvas
RosaryMeds Proudly powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Wiessel un Inhalt
RosaryMeds
D’freedeg Eleusis
D’Liichtkraaft vun Eleusis
Déi traureg Eleusis
D’Trois Eleusis
Iwwert mech
kontaktéiert mech
RosaryMeds
Schwätzen Up! – Wat Mee Schwaach leiert eis Iwwer Virsätz kéimen

million_dollar_baby_praying
Hutt Dir eng vun den fréi Kulisse am Milliounen Dollar Baby erënneren wou Client Eastwood d’Charakter nieft sengem Bett am Gebiet kneels? Hien seet eppes zu der Mooss, “”Här, wësst Dir wat ech wëllt, et ass kee Gebrauch op mech selwer Widderhuelung.”” Boy, wéi oft kann ech un dass däin beschäftegen? Ech mengen heiansdo fir mech, datt Gott alles weess, an definitiv gewosst meng Virsätz an meng Besoinen besser wéi mech firwat sou goën duerch d’Ausübe vun hinnen am Gebiet formuléieren? D’Evangelium liesen aus 10/6/16 Adressen dësem Dilemma.

Last Gospel liesen d’Donneschdeg och dës populär verschaaft vum Luke:

“”An ech soen Iech, froen an Dir kritt; anzetrieden an da fannen; Gënnt an der Dier wäert Iech opgemaach ginn. Fir jiddereen, dee freet, kritt; an deejéinegen, dee versicht, gestrach; an deejéinegen, dee mär, wäert d’Dier opgemaach ginn. “”
D’Regnum CHRISTI Websäit vum Gottesdéngscht op dëser Gospel liesen schwätzt, wéi mir der Sënn vun zereck faalen wou mir Gott duerch Gebied fir Hëllef do net ausdrécklech froen. Vun hirem Internetsite:

Wann ech net fir frot Wëllt Wat ech braucht, Gënnt ech Gott als Meng Déngschtmeedche: Wann mir Gott erwaarden eis ginn all mir ouni anscheinend brauch, si mir net déi ganz Laascht vun eisem Erléisung op eis op him an näischt Placement? Sidd mir net an engem Sënn ze lidderechen? “”Du weess wat ech brauch, Här. ginn et just fir mech, këmmere et, wann ech op meng eegen Interessen konzentréieren. “”ass net nëmmen dës Kanner waren, et ass Stolz, bestéet Gott wëll e Staatsbeamten hir Roll ass fir irgend ech brauch. Mir vergiessen hie Gott ass. Ett ass Gott grousszügeg a liewenslëschteg, gewëllt eis alles ze ginn, datt fir eis gutt ass; mee hien ass nach Gott, an hie verdéngt eise Respekt, adoration, a virun allem eis Dankbarkeet.
De Bléck Verbindung zu dësem Gospel liesen ass der Fënnefter Trois Mystery – Mary d’Kréinung als Kinnigin vum Himmel. Traditionell, ofgehale der Mamm vun engem Kinnek enorme Prestige, well wann e Kinnek méi Fraen hunn, kann hien nëmmen eng Mamm huet. D’Mamm an d’Kinnek war als gebira bezeechent. Et mécht Sënn dann, datt Christus, als Kinnek vum Himmel, hätt seng Mamm Maria als Kinnigin vum Himmel coronate.

De Chef Responsabilitéit vun der gebira war als Vermëttler ze handelen an op Opdrag vum Kinnek schwätzen. Wa mir de Bléck biet, erkennen mir Mary wéi eise Médiateur vun eiser Besoinen an Absichten un hire Jong, Jesus Christus. Mä si kann besser op eise Kont Mediate wann mir bewosst an humbly zu hirem kommen a fir hir Hëllef am Gebiet froen.

Gnodebild Madonna, Rokitno, Polen, 1671
Gnodebild Madonna, Rokitno, Polen, 1671 (Photo Kreditkaart: Wikipedia)
Meenung vum Mary wéi engem Dokter an Dir sidd de Patient. Mary ass hei Dir ze hëllefen, a si wäert do kann egal si d’Krankheet vun der Sënn ze heelen an Dir an d’Gnod vu Gott bréngen. Allerdéngs gëtt, si besser kënnen Iech ze hëllefen wann Dir mat hirem Liëser an éierlech sinn duerch humbly Äre Besoinen am Gebiet kéimen. D’besser de Patient Dir sidd, am efficacesten Mary kann als Äre Queen vun Himmel an hir Roll ginn. Wann Dir Är Virsätz an Gebied formuléiert kann da wäerts de fäheg sinn ze verstoen, wéi Gott ze Är Ufro reagéiert.

Wann Dir wat ails wëssen Glawen Dir, schwätzt weider! Well wann een net de Wonsch vun Äre Kapp Form, wéi fannt Dir d’himmlescher Äntwert erkannt?

Verbonnen Artikelen
Richteg Maachen Wéini héiert akzeptabel ass

De Bléck ass eng Also, net eng End

D’One Mee Gewunnecht Dir Elo Start Mussen
Hun Tags: fënneften ënnerwee Rätsel, Gospel, Virsätz, Jesus, Milliounen Dollar Puppelchen, Gebiet, regnum CHRISTI, Bléck, Mee Gebied
Auteur Brent
Posted op 10, Oktober 2016
Kategorien Fënnefter Trois Mystery, Maguire, Mee Gebied
Tags fënneften ënnerwee Rätsel, Gospel, Virsätz, Jesus, Milliounen Dollar Puppelchen, Gebiet, regnum CHRISTI, Bléck, Mee Gebied
Post Navigatioun
Mir
Virdrun Post: Free Mee Lueden Giveaway!
Säiten

Iwwert mech
Buch Ännerunge
kontaktéiert mech
Intentiounen / meeschtens
D’Trois Eleusis
D’freedeg Eleusis
D’Liichtkraaft vun Eleusis
Déi traureg Eleusis
Tipp Jar
Videoen
GRATIS Mentalitéitswiessel erfuerdert!

 

200 Virsätz Är Mee Gebieder ze halen do.
Virverkaf ELO!

Verbessert Är Gebied Liewen an Ënnerstëtzung dëser Websäit. Kaaft et elo op Amazon.
Biet Mee: De Bléck ONLINE

Schreif dech an engem Éiweg Mee mat anerer ronderëm d’Welt. Kommt de Bléck biet!
Sich fir:
Sich …
SICH
rezent foto

Schwätzen Up! – Wat Mee Schwaach leiert eis Iwwer Virsätz kéimen
Free Mee Lueden Giveaway!
Un eis ze Victory: Oktober an der Woch vun der Bléck
Wat Mee Papp léiert eis iwwert de Redemptive Power vum Bénévolat
Wéi Mee Schwaach leiert eis Iwwer Niveau erof
ARCHIVEN

Archiver
RosaryMeds ech sinn ugedriwwe vun geschter

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Скокни до содржината
RosaryMeds
Радосен Тајни
Прозрачна Тајни
Тажните Тајни
Славна Тајни
за мене
Контактирај ме
RosaryMeds
Зборувај! – Што броеница молитва нè учи За Велејќи намери

million_dollar_baby_praying
Дали се сеќавате на еден од првите сцени од милион долари каде карактер клиентот Иствуд клечи на молитва до својот кревет? Тој вели дека нешто до степен “”Господи, Ти знаеш што сакам, не постои употреба во мене се повторувам.”” Леле, колку често можам да се однесуваат на тоа чувство? Понекогаш мислам во себе дека Бог знае сè и дефинитивно знае моите намери и моите потреби подобро од мене, па зошто да се оди преку остварување на нив формулирање во молитва? Евангелието од 10/6/16 адреси оваа дилема.

Евангелие минатиот четврток вклучени овој популарен стих од Лука:

“”И јас да ви кажам, прашајте и ќе добиете; барајте и ќе најдете; чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака, добива; и оној кој бара, наоѓа; и на оној што чука, ќе му се отвори. “”
медитација на веб-сајт Регнум Кристи за ова евангелие зборува за тоа како ние паѓаме во гревот на гордоста и кога не се експлицитно побара Бога за помош преку молитва. Од нивниот веб-сајт:

Кога не се праша за она што ми треба, јас Однесувајте се кон Бог, мојот слуга: Кога ние очекуваме Бог да сите ние треба да ни даде, без да сака, не сме поставување на целиот товар на нашето спасение на него и ништо на себе? Зарем не сме во некоја смисла се мрзливи? “”Знаеш што ми треба, Господ. Само да го даде на мене, се грижи за неа, а јас се фокусираат на моите сопствени интереси “”. Не само што е ова мрзеливост, тоа е гордост, лекување на Бог како слуга, чија улога е да обезбеди она што ми треба. Забораваме тој е Бог. Секако дека Бог е дарежлив и љубов, кои се подготвени да ни го даде сето она што е добро за нас; но тој се уште е Бог, и тој заслужува нашата почит, восхит, а особено нашата благодарност.
Бројаница врска до ова евангелие е на Петтата Славна Мистерии – Крунисување на Марија како Кралица на Небото. Традиционално, мајката на кралот одржа огромен престиж, бидејќи додека крал може да има повеќе жени, тој има само една мајка. Царот е мајка беше наведен како gebira. Тоа има смисла, тогаш тоа Христа, Царот на небото, се coronate неговата мајка Марија Кралицата на Небото.

Шефот на одговорност на gebira беше да се дејствува како посредник и да зборува во име на кралот. Кога се молиме со бројаница, ние ги признаваме Марија како нашите медијатор на нашите потреби и намери на нејзиниот син, Исус Христос. Но, таа може подобро да посредува за нас кога ние свесно и понизно да се дојде до неа и да побарате помош неа во молитва.

Крунисан Мадона, Rokitno, Полска, 1671
Крунисан Мадона, Rokitno, Полска, 1671 (Фото кредит: Википедија)
Мислам на Марија како лекар и вие сте на пациентот. Марија е тука да ви помогнат и ќе стори се ‘што е во нејзина излечи болеста на гревот и да ви донесе во Божјата благодат. Сепак, таа ќе биде во можност подобро да ви помогне ако сте искрени и чесни со неа од страна смирено наведување на вашите потреби во молитва. Подобро на пациентот да си, за поефикасна Марија може да биде во нејзината улога како Кралица на Небото. Кога ќе може да се формулира вашите намери во молитва, тогаш ќе бидат во можност да се разбере како Бог ќе одговори на вашето барање.

Ако знаеш што ти е духовно, кажете го тоа! Затоа што ако не може да се формира на барањето во главата, како ќе го признае небесен одговор?

поврзани статии
Водење право кога Погрешен е прифатливо

Броеница е средство, а не цел

Еден броеница навика мора да започне сега
Technorati Tags: Петта славна мистерија, Евангелието, намери, Исус, од милион долари, молитва, Регнум Кристи, бројаница, бројаница молитва
автор Брент
Објавено на 10 октомври 2016
Категории Петтата Славна мистерија, госпел, бројаница молитва
Тагови петти славна мистерија, Евангелието, намери, Исус, од милион долари, молитва, Регнум Кристи, бројаница, бројаница молитва
мислење за навигација
ПРЕТХОДНО
Назад пост: Слободен броеница Ebook Giveaway!
СТРАНИЦИ

за мене
Нарачка на книги
Контактирај ме
Намери / Медитации
Славна Тајни
Радосен Тајни
Прозрачна Тајни
Тажните Тајни
Совет Буркан
видеа
Слободен ebook!

 

200 намери да ги задржи вашите молитви бројаница фокусирани.
Во продажба сега!

Подобрување на вашата молитва живот и ја поддржуваат оваа веб страница. Купи тоа сега на Амазон.
Се моли на бројаница ОНЛАЈН

Приклучи се во постојана бројаница со други луѓе од целиот свет. Ајде се моли на бројаница!
Пребарај за:
Барај …
ПРЕБАРУВАЊЕ
Последни пораки

Зборувај! – Што броеница молитва нè учи За Велејќи намери
Слободен броеница Ebook Giveaway!
Извршување на себеси на победата: октомври и на празникот на броеница
Што броеница молитва нè учи за избавителен моќ на милосрдието
Како броеница молитва нè учи за расудување
АРХИВА

Архива
RosaryMeds Гордо напојува со WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Hijery ny anatiny
RosaryMeds
The Faly misterin’ny
The mamiratra misterin’ny
Ny nampalahelo misterin’ny
Be voninahitra misterin’ny
Momba ahy
Contact Me
RosaryMeds
Mitenena mafy! – Inona no sapile vavaka Mampianatra antsika momba ny milaza Mamitaka

million_dollar_baby_praying
Tsaroanao ve ny iray amin’ireo sehatra voalohany tamin’ny Million Dollar Baby izay Client Eastwood ny toetra amam-panahy amin’ny vavaka Nandohalika teo akaikin’ny am-pandriany; Hoy izy zavatra ho an’ny hatraiza, “”Tompo ô, ianao mahalala ny zavatra tiako, tsy misy fampiasana ao amiko mamerina ny tenako.”” Boy, impiry no mifandray amin’ny fihetseham-po izany? Indraindray aho mieritreritra ny tenako fa fantatr’Andriamanitra ny zava-drehetra, ary tena mahafantatra ny fikasana sy ny zavatra ilaina tsara kokoa noho ny tenako koa nahoana handeha hamaky ny fampiasana ny formulating azy ireo amin’ny vavaka? Ny Filazantsara mamaky avy 10/6/16 adiresy olana ity.

Tamin’ny Alakamisy famakiana ny Filazantsara Anisan’ny malaza io andininy avy Luke:

“”Ary hoy Izaho aminareo: mangataha dia hahazo ianareo; mitadiava, dia hahita; dondony sy ny varavarana dia hovohana ianareo. Fa izay rehetra mangataka, dia mandray; ary ny anankiray izay mitady, mahita; ary ny anankiray izay mandondòna, ny varavarana no hovohana. “”
Ny Regnum Christi ny fisaintsainana tranonkala ity famakiana Filazantsara miresaka momba ny hoe ahoana no ho latsaka amin’ny fahotana ny avonavona rehefa tsy mivantana mangataka fanampiana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka. Avy amin’ny tranonkala:

Rehefa Aza Mangataha Inona Mila, aho Hitondrantsika an’Andriamanitra ho mpanompoko: Rehefa manantena an’Andriamanitra mba hanome antsika izay rehetra ilaintsika tsy mangataka, dia isika rehetra tsy mametraka ny vesatry ny famonjena azy sy ny na inona na inona amin’ny tenantsika? Moa ve isika tsy Azo lazaina hoe kamo? “”Fantatrareo ny zavatra ilaiko, Tompoko. Fotsiny hanomezany azy ho ahy, hikarakara azy, raha mbola mifantoka eo amin’ny tombontsoany manokana. “”Tsy izany ihany no hakamoana, dia ny avonavona, mandray an’Andriamanitra ho toy ny mpanompo izay ny anjara asany dia ny manome izay ilaiko. Tsy manadino Izy no Andriamanitra. Azo antoka fa Andriamanitra dia malala-tanana sy be fitiavana, vonona ny hanome antsika ny zavatra rehetra izay tsara ho antsika; fa mbola Andriamanitra, ary mendrika ny fanajana, fitsaohana, ary indrindra fa ny fankasitrahantsika.
Ny sapile fifandraisana io famakiana Filazantsara no fahadimy be voninahitra Mistery – Maria nanosotra ho Mpanjakavavin’ny lanitra. Fomba nentim-paharazana, ny renin’ny mpanjaka natao be voninahitra, satria ny mpanjaka raha mety hanana vady maro, izy irery ihany no manana reny iray. Ary ny renin’ny mpanjaka dia antsoina hoe ny gebira. Ny dikany dia hoe Kristy, ny maha Mpanjakan’ny lanitra, dia coronate reniny Maria Mpanjakavavin’ny lanitra.

Ny lehiben’ny andraikitra ny gebira dia ny hanao zavatra toy ny mpanelanelana, ary miteny amin’ny anaran’ny mpanjaka. Rehefa mivavaka ny sapile, dia manaiky an’i Maria ho toy ny mpanelanelana ny zavatra ilaintsika sy ny fikasany ho zanany, i Jesoa Kristy. Afaka tsara kokoa anefa izy mikatroka ho antsika, raha manetry tena isika, fahatsiarovan-tena sy tonga ho azy ary mangataka ny fanampiany amin’ny vavaka.

Satroboninahitra Madonna, Rokitno, Polonina, 1671
Satroboninahitra Madonna, Rokitno, Polonina, 1671 (Sary: Wikipedia)
Eritrereto ny Mary toy ny dokotera sy ny marary ianao. Mary eto mba hanampy anao, ary izy hanao izay rehetra azony atao mba hanasitranana ny aretina ny ota ka hitondra anareo ho any ny fahasoavana. Na izany aza, dia ho tsara kokoa izy afaka hanampy anao raha niolakolaka sy manao ny marina taminy ny manetry tena ka milaza ny zavatra ilaina amin’ny alalan’ny vavaka. Ny tsara kokoa ny marary ianao, dia vao mainka Maria mahomby dia afaka ny ho ao ny anjara raisiny toy ny mpanjakavavin’ny lanitra. Raha afaka mamolavola ny fikasany amin’ny alalan’ny vavaka dia ho afaka hahatakatra ny fomba mamaly ny fangatahanao.

Raha fantatrao Inona izato manjo anao ara-panahy, miteny! Satria raha tsy afaka mamorona ny fangatahana amin’ny lohanao, ahoana no hahafantatra ny valiny any an-danitra?

Related lahatsoratra
Manao Right Wrong Raha azo ekena

Ny sapile dia hoe, tsy mifarana

Ilay sapile Fahazarana Ianao Hanomboka izao
Technorati Tags: fahadimy mistery be voninahitra, Gospel, fikasa, Jesosy, Million Dollar Baby, vavaka, regnum Christi, sapile, sapile vavaka
Author Brent
Posted Oktobra 10, 2016
Categories Fahadimy be voninahitra Zava-miafina, filazantsara, sapile vavaka
Tags fahadimy mistery be voninahitra, Gospel, fikasa, Jesosy, Million Dollar Baby, vavaka, regnum Christi, sapile, sapile vavaka
Post Fikarohana
HIVERINA
Previous post: Free sapile Ebook Giveaway!
PEJY

Momba ahy
Book Filaharana
Contact Me
Fikasa / saintsainina
Be voninahitra misterin’ny
The Faly misterin’ny
The mamiratra misterin’ny
Ny nampalahelo misterin’ny
Soso-kevitra Siny
Videos
FREE Ebook!

 

200 fikasany mba hitandrina ny sapile mifantoka vavaka.
Amidy NOW!

Hanatsara ny vavakao fiainana sy manohana izany tranonkala. Vidio izao Amazon.
MIVAVAHA NY sapile ONLINE

Miaraha amin’ny mandrakizay sapile amin’ny hafa manerana izao tontolo izao. Andeha hivavaka ny sapile!
Hitady ny:
Search …
SEARCH
RECENT Lahatsoratra

Mitenena mafy! – Inona no sapile vavaka Mampianatra antsika momba ny milaza Mamitaka
Free sapile Ebook Giveaway!
Manao ny tenantsika amin’ny Victory: Oktobra sy ny andro firavoravoana ny amin’ny sapile
Inona no sapile vavaka dia mampianatra antsika momba ny hery manavotry Charity
Ahoana no sapile vavaka Mampianatra antsika ny fahaiza-manavaka
ARCHIVES

Archives
RosaryMeds Powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Langkau ke kandungan
RosaryMeds
The Joyful Misteri
The bercahaya Misteri
The Sedih Misteri
Rahsia-rahsia Glorious
Tentang saya
Hubungi saya
RosaryMeds
Bersuara! – Apa Rosary Doa Mengajar Kami Mengenai Menyatakan Intentions

million_dollar_baby_praying
Adakah anda masih ingat salah satu adegan awal Million Dollar Baby mana watak Client Eastwood ini kneels dalam doa yang akan datang ke tempat tidurnya? Dia cakap setakat, “”Tuhan, anda tahu apa yang saya mahu, tidak ada digunakan dalam saya mengulangi diri saya sendiri.”” Boy, berapa kerap saya boleh dikaitkan dengan sentimen itu? Kadang-kadang saya berfikir kepada diri saya sendiri bahawa Allah mengetahui segala-galanya dan pasti mengetahui niat saya dan keperluan saya lebih baik daripada diri saya begitu mengapa pergi melalui latihan merumuskan mereka dalam solat? Injil membaca dari 10/6/16 alamat dilema ini.

bacaan Injil Khamis lepas termasuk ayat ini popular dari Luke:

“”Dan Aku berkata kepadamu, bertanya dan anda akan menerima; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi setiap orang yang meminta, menerima; dan orang yang bertujuan, mendapati; dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibuka. “”
meditasi Regnum Christi laman web itu pada Injil ini perbincangan membaca tentang bagaimana kita jatuh ke dalam dosa kesombongan apabila kita tidak jelas meminta Tuhan untuk bantuan melalui doa. Dari laman web mereka:

Apabila saya Jangan Meminta Apa yang saya Perlu, saya Merawat Allah sebagai Hamba saya: Apabila kita mengharapkan Allah untuk memberi kita semua yang kita perlukan tanpa bertanya, kita tidak meletakkan seluruh beban keselamatan kita kepadanya dan apa-apa pada diri kita sendiri? Adakah kita tidak rasa malas? “”Anda tahu apa yang saya perlukan, Tuhan. Hanya berikan kepada saya, menjaga ia, manakala saya memberi tumpuan kepada kepentingan saya sendiri. “”Bukan sahaja kemalasan ini, ia adalah kebanggaan, merawat Allah seperti seorang hamba yang berperanan untuk menyediakan apa sahaja yang saya perlukan. Kita lupa dia adalah Tuhan. Sudah tentu Allah adalah pemurah dan penyayang, sanggup memberikan segala yang baik untuk kami; tetapi dia masih Allah, dan dia patut hormat kami, pemujaan, dan terutamanya terima kasih.
Sambungan tasbih kepada bacaan Injil ini adalah Misteri Glorious Kelima – Coronation Mary sebagai Ratu Syurga. Secara tradisinya, ibu kepada seorang raja diadakan prestij yang besar kerana ketika seorang raja mungkin mempunyai ramai isteri, dia hanya mempunyai seorang ibu. Ibu raja itu dapat disebut sebagai gebira itu. Ia masuk akal maka bahawa Kristus, sebagai Raja Syurga, akan memahkotai ibunya Maria sebagai Ratu Syurga.

Ketua tanggungjawab gebira ini adalah untuk bertindak sebagai orang tengah dan bercakap bagi pihak raja. Apabila kita berdoa tasbih, kita mengakui Mary sebagai pengantara kami keperluan dan niat kita kepada anaknya, Yesus Kristus. Tetapi dia lebih baik boleh menjadi pengantara bagi pihak kita apabila kita sedar dan rendah hati datang kepada beliau dan meminta bantuan beliau dalam doa.

Dinobatkan Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Dinobatkan Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Gambar kredit: Wikipedia)
Fikirkan Mary seperti doktor dan anda adalah pesakit. Mary adalah di sini untuk membantu anda dan dia akan melakukan apa sahaja yang dia boleh menyembuhkan penyakit dosa dan memasukkan kamu ke dalam rahmat Allah. Walau bagaimanapun, dia akan lebih berupaya untuk membantu anda jika anda berterus terang dan jujur dengan dia dengan rendah hati menyatakan keperluan untuk berdoa. Yang lebih baik pesakit anda, semakin Mary lebih berkesan boleh dalam peranannya sebagai Queen anda Syurga. Apabila anda boleh merumuskan niat untuk berdoa maka anda akan dapat memahami bagaimana Tuhan bertindak balas kepada permintaan anda.

Jika anda tahu apa yang merunsingkan anda rohani, bersuara! Kerana jika tidak boleh membentuk permintaan dalam kepala anda, bagaimana anda akan mengiktiraf sambutan surga?

Artikel berkaitan
Melakukan Right Apabila salah adalah diterima

Tasbih adalah Bermakna, tidak berakhir

The One Habit Rosary Anda Mesti Mula Sekarang
Technorati Tags: kelima mulia misteri, Injil, hasrat, jesus, juta dolar bayi, doa, Regnum Christi, tasbih, doa tasbih
Pengarang Brent
Posted on Oktober 10, 2016
Kategori Fifth Glorious Misteri, Injil, doa tasbih
Tags kelima mulia misteri, Injil, hasrat, jesus, juta dolar bayi, doa, Regnum Christi, tasbih, doa tasbih
Post navigation
TERDAHULU
Previous post: Percuma Rosary Ebook Giveaway!
PAGES

Tentang saya
Pesanan buku
Hubungi saya
Niat / Meditasi
Rahsia-rahsia Glorious
The Joyful Misteri
The bercahaya Misteri
The Sedih Misteri
Petua Jar
Video
EBOOK PERCUMA!

 

200 niat untuk menjaga solat tasbih anda fokus.
ON SALE NOW!

Memperbaiki kehidupan doa dan menyokong laman web ini. Beli sekarang di Amazon.
BERDOA THE ROSARY ONLINE

Sertai dalam tasbih yang kekal dengan orang lain di seluruh dunia. Marilah berdoa tasbih!
Carian untuk:
Cari …
CARIAN
JAWATAN TERKINI

Bersuara! – Apa Rosary Doa Mengajar Kami Mengenai Menyatakan Intentions
Percuma Rosary Ebook Giveaway!
Melakukan Ourselves Victory: Oktober dan Perayaan Rosary
Apa Rosary Doa Mengajar kita tentang penebusan Kuasa Charity
Bagaimana Rosary Doa Mengajar Kami Mengenai Discernment
ARKIB

Arkib
RosaryMeds Dengan bangganya dikuasakan oleh WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
RosaryMeds
സന്തോഷമുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ
പ്രകാശത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ
ദുഃഖിതരായി രഹസ്യങ്ങൾ
മഹത്വമേറിയ മിസ്റ്ററീസ്
എന്നെ പറ്റി
എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക
RosaryMeds
സംസാരിക്കു! – എന്താണ് ജപമാല നമസ്കാരം ചായ്വുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കുറിച്ചു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

million_dollar_baby_praying
നിങ്ങൾ ക്ലയന്റ് പറവാനാണെന്നും കഥാപാത്രത്തിന് തന്റെ കിടക്കയിൽ അടുത്ത പ്രാർഥനയിൽ മുട്ടുകുത്തി എവിടെ മില്യൺ ഡോളർ ബേബി ആദ്യകാല ഒരു രംഗം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അവൻ എന്തെങ്കിലും പരിധി വരെ, “”കർത്താവേ, ഞാൻ എന്ത് അവിടെ എന്നെത്തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നിൽ ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല.”” പലപ്പോഴും ഞാൻ ആ വികാരത്തിന് കഴിയുന്നു പറയുന്നു ബോയ്? ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അല്ലാഹു ഏത് അറിയുന്നു തീർച്ചയായും എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നെത്തന്നെ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥന അവരെ രൂപം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ സഞ്ചരിച്ചു നല്ലതു അറിയുന്നു എന്ന് എന്നെത്തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു? സുവിശേഷം 10/6/16 വിലാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ധർമ്മസങ്കടം വായിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സുവിശേഷം വായന ലൂക്കോസ് നിന്ന് ഈ പ്രശസ്തമായ വാക്യം ഉൾപ്പെടുത്തി:

“”ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും. ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും കൈക്കൊള്ളുന്നു; ഒപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ഒന്നു കണ്ടെത്തുന്നു; മുട്ടിയാൽ ഒരുത്തന്റെ, വാതിൽ തുറക്കും. “”
ഹൃദയ പ്രാർത്ഥന സഹായത്തിന് ദൈവത്തെ ചോദിക്കരുത് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരം പാപം വീഴും എങ്ങനെ ഈ സുവിശേഷം വായന ചർച്ചയിൽ ന് Regnum ക്രിസ്ടീ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ധ്യാനം. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും:

ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കരുത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ ദൈവം പരിഗണിക്കുക: നാം ദൈവത്തെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മെ നമുക്ക് ആവശ്യം നൽകാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാം സ്വയം അവനെ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ച് അല്ല? ഞങ്ങൾ പണിയുടെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലയോ? “”എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് കർത്താവേ. വെറും എനിക്കു ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ സമയത്ത് മാത്രമല്ല തരും അതു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. “”ഈ മടി, അത് ആരുടെ പങ്ക് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ നൽകുക എന്നതാണ് ഒരു ദാസനെപ്പോലെ ദൈവം ചികിത്സാ അഹങ്കാരം ആണ്. നാം തന്നേ ദൈവം മറക്കരുത്. തീർച്ചയായും ദൈവത്തെ മാന്യമായ സ്നേഹത്തോടും, നമുക്കു നല്ല എല്ലാറ്റിലും നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന്; എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ദൈവം; അവൻ നമ്മുടെ ആദരവും, ആരാധനയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു നന്ദിയും അർഹിക്കുന്നു.
സ്വർഗ്ഗം റാണി എന്നാണ് മേരീസ് കിരീടധാരണ – ഈ സുവിശേഷം വായന കൊന്ത കണക്ഷൻ അഞ്ചാം മഹത്തായ മർമ്മം. ഒരു രാജാവു ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ ഉണ്ടായേക്കാം തന്നെ, അവൻ ഒരേയൊരു അമ്മ കാരണം പരമ്പരാഗതമായി, രാജാവിന്റെ അമ്മ വമ്പിച്ച അന്തസ്സും നടത്തി. രാജാവിന്റെ അമ്മ gebira ആയി അറിയപ്പെട്ടു. ഇത് ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ രാജാവിനെ സ്വര്ഗ്ഗത്തില് റാണി എന്നാണ് ഇവന്റെ അമ്മ മറിയ coronate പിന്നീട് ഉമ്മ അനുവദിച്ചില്ല അർത്ഥത്തിൽ.

gebira ചീഫ് ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ എന്ന പ്രവർത്തിക്കാൻ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കൊന്ത പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവളുടെ മകൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥൻ എന്ന മറിയ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൾ മെച്ചമായി ബോധപൂർവ്വം താഴ്മയോടെ അവളോടു വരുമ്പോൾ നമസ്കാരവും അവളുടെ സഹായം തേടുന്നു പലരാലും ഇടനില്ക്കുക കഴിയും.

മഡോണ, Rokitno, പോളണ്ട്, 1671 കിരീടധാരണം
അണിയുന്നു മഡോണ, Rokitno, പോളണ്ട്, 1671 (ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റ്: വിക്കിപീഡിയ)
ഒരു ഡോക്ടറുടെ പോലെ മറിയ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും. മറിയ നിങ്ങൾ അവൾ പാപത്തിന്റെ രോഗം ദൈവത്തിൻറെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ അവൾ ചെയ്യാനാകും ചെയ്യും സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ആദരിച്ചു താഴ്മയോടെ പ്രാർഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന അവളെ സത്യസന്ധമായി എന്നിരുന്നാലും, അവൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നല്ലതു കഴിയും. മെച്ചപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ക്ഷമ, കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മേരി സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളുടെ റാണി എന്നാണ് അവളുടെ വേഷം കഴിയും. പ്രാർഥനയിൽ താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശ്യം രൂപം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രതികരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾ എന്തു വര്ത്തമാനം അറിയുന്നു എങ്കിൽ ആത്മീയമായി, പറയൂ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അഭ്യർത്ഥന ഫോം കഴിയില്ല എങ്കിൽ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ പ്രതികരണവും തിരിച്ചറിയും കാരണം?

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
വലത് തെറ്റായ ചെയ്യുന്നത് സ്വീകാര്യമായിരിക്കും

ജപമാല ഒരു മാർഗമായി, ഒരു അന്തം

വൺ ജപമാല ശീലം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കണം
ടെക്നോരാറ്റിടാഗുകള് ടാഗുകൾ: അഞ്ചാം മഹത്വമുള്ള മർമ്മം, സുവിശേഷം, ലക്ഷ്യങ്ങളെ, യേശു ദശലക്ഷം ഡോളർ ബേബി, പ്രാർത്ഥന, regnum ക്രിസ്ടീ, ജപമാല, ജപമാല പ്രാർത്ഥന
സ്രഷ്ടാവ് ബ്രെന്റ്
ഒക്ടോബർ 10 2016 ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്
അഞ്ചാം വിഭാഗങ്ങൾ മഹത്തായ മിസ്റ്ററി, സുവിശേഷം, ജപമാല പ്രാർത്ഥന
അഞ്ചാം മഹത്വമുള്ള മർമ്മം, സുവിശേഷം, ലക്ഷ്യങ്ങളെ, യേശു ദശലക്ഷം ഡോളർ ബേബി, പ്രാർത്ഥന, regnum ക്രിസ്ടീ, ജപമാല, ജപമാല പ്രാർത്ഥന ടാഗുകൾ
പോസ്റ്റ് വഴികാട്ടി
മുമ്പത്തെ
മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റ്: സൗജന്യ ജപമാല Ebook കുഴപ്പവും!
പേജ്

എന്നെ പറ്റി
ബുക്ക് ഓർഡറുകൾ
എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക
ചായ്വുകൾ / Meditations
മഹത്വമേറിയ മിസ്റ്ററീസ്
സന്തോഷമുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ
പ്രകാശത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ
ദുഃഖിതരായി രഹസ്യങ്ങൾ
നുറുങ്ങ് തുരുത്തി
വീഡിയോകൾ
സൗജന്യ ഇബുക്ക്!

 

നിങ്ങളുടെ കൊന്ത നമസ്കാരം നിലനിർത്താൻ 200 മനോഭാവങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
ഇപ്പോൾ വില്പനയ്ക്ക്!

നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഈ വെബ്സൈറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ആമസോൺ ലോ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക.
ഓൺലൈൻ കൊന്ത പ്രാർഥിക്കാൻ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായി ഉണരാതവണ്ണം കൊന്ത ചേരുക. കൊന്ത പ്രാർഥിക്കാൻ വരൂ!
ഇതിനായി തിരയുക:
തിരയുക …
തിരയൽ
സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സംസാരിക്കു! – എന്താണ് ജപമാല നമസ്കാരം ചായ്വുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കുറിച്ചു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു
സൗജന്യ ജപമാല Ebook കുഴപ്പവും!
വിക്ടറി പക്കൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ: ഒക്ടോബർ ജപമാല തിരുനാൾ
എന്താണ് ജപമാല നമസ്കാരം ഓഫ് ചാരിറ്റി വീണ്ടെടുപ്പുവേല കുറിച്ചു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു
എങ്ങനെ ജപമാല നമസ്കാരം പോരല്ലോ കുറിച്ചു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു
ആർക്കൈവ്സ്

ഗന്ഥരക്ഷാലയം
RosaryMeds അഭിമാനത്തോടെ വേർഡ്പ്രസ്സ് powered

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Aqbeż għall-kontenut
RosaryMeds
Il Misteri Joyful
Il Misteri luminuż
Il Misteri sorrowful
Il Misteri Glorious
Dwari
Kuntatt miegħi
RosaryMeds
Speak Up! – Liema Rużarju Prayer Enseigne Us About Jiddikjara Intenzjonijiet

million_dollar_baby_praying
Do you remember wieħed mill-xeni kmieni fil Million Dollar Baby fejn il-karattru Klijent Eastwood kneels fit-talb li jmiss għall-sodda tiegħu? Hu jgħid xi ħaġa safejn, “”Mulej, int taf dak li nixtieq, hemm ebda użu lili tirrepeti myself.”” Boy, kemm-il darba nista jirrelataw għal dik sentiment? I kultant naħseb li myself li Alla jaf kollox u definittivament jaf intenzjonijiet tiegħi u l-ħtiġijiet tiegħi aħjar minn ruħi hekk għaliex tmur permezz tal-eżerċizzju ta ‘formulazzjoni minnhom fit-talb? Il-Vanġelu qari mill 10/6/16 indirizzi din id-dilemma.

Evanġelju qari nhar il-Ħamis kienet tinkludi dan il-poeżiji popolari mill Luqa:

“”U jien ngħidilkom, staqsi u inti ser tirċievi; tfittex u inti ser issib; knock u l-bieb se jinfetaħ lilek. Għal kulħadd li jitlob, jirċievi; u l-wieħed li jfittex, issib; u għal dak li knocks, il-bieb se jinfetaħ. “”
meditazzjoni Il-websajt Regnum Christi dwar dan taħdidiet qari Evanġelju dwar kif naqgħu fil-dnub ta ‘kburija meta aħna ma espliċitu jistaqsu Alla għall-għajnuna permezz ta’ talb. Mill-websajt tagħhom:

Meta I M’għandekx Staqsi għal dak li għandi bżonn, jiena Ittratta Alla bħala Qaddej tiegħi: Meta aħna nistennew Alla li tagħtina kollha għandna bżonn mingħajr ma titlob, aħna ma tqiegħed l-oneru kollu tas-salvazzjoni tagħna fuqu u xejn fuq nfusna? Are we mhux f’sens qed għażżien? “”Inti taf dak I bżonn, Mulej. Just tagħtiha lili, jieħu kura ta ‘dan, filwaqt I tiffoka fuq l-interessi tiegħi stess. “”Mhux biss dan huwa laziness, huwa kburija, trattament Alla bħal impjegat rwol tiegħu hu li jipprovdi kwalunkwe I bżonn. Ninsew hu Alla. Ċertament Alla huwa ġeneruż u loving, lest li jagħti lilna dak kollu li hu tajjeb għalina; iżda huwa għadu Alla, u hu jistħoqqilha rispett tagħna, adorazzjoni, u speċjalment gratitudni tagħna.
Il-konnessjoni rużarju għal dan il-qari Evanġelju huwa l-Ħames Misteru Glorious – Coronation Marija bħala Reġina tal-ġenna. Tradizzjonalment, l-omm ta ‘re miżmum prestiġju kbir għax filwaqt re jista’ jkollhom nisa multipli, huwa biss għandha omm waħda. Omm il-king kien imsemmi bħala l-gebira. Jagħmel sens allura li Kristu, li Re tal-ġenna, ikun coronate ommu Marija bħala Reġina tal-ġenna.

Ir-responsabbiltà prinċipali tal-gebira kien li jaġixxi bħala medjatur u jitkellmu f’isem il-king. Meta aħna nitolbu l-rużarju, aħna jirrikonoxxu Marija bħala medjatur tagħna ta ‘bżonnijiet tagħna u intenzjonijiet għall binha, Ġesù Kristu. Iżda hi tista ‘medjatur aħjar għan-nom tagħna meta aħna konxjament u umilment jaslu għal tagħha u jistaqsu għall-għajnuna tagħha fit-talb.

Għalaq Madonna, Rokitno, il-Polonja, 1671
Għalaq Madonna, Rokitno, il-Polonja, 1671 (kreditu Ritratt: Wikipedia)
Think ta ‘Marija bħal tabib u inti l-pazjent. Marija hija hawn biex jgħinuk u hi ser jagħmlu kull hi tista ‘biex tfejjaq il-mard tad-dnub u jġibu inti fis grazzja ta’ Alla. Madankollu, hi se tkun f’qagħda aħjar biex jgħinuk jekk inti forthright u onesti ma ‘tagħha billi umilment li jiddikjara l-bżonnijiet tiegħek fit-talb. L-aħjar il-pazjent int, l-Marija iktar effettiva tista ‘tkun fir-rwol tagħha bħala Reġina tiegħek tal-ġenna. Meta inti tista ‘tifformula intenzjonijiet tiegħek fil talb imbagħad inti tkun kapaċi jifhmu kif Alla twieġeb għat-talba tiegħek.

Jekk inti taf dak ails inti spiritwalment, jitkellmu! Għaliex jekk ma jistgħux jiffurmaw it-talba fir-ras, kif ser ikollok jirrikonoxxu r-rispons tas-sema?

artikli relatati
Jsir Dritt Meta Ħażin huwa Aċċettabbli

Il Rużarju huwa Mezzi, Mhux Tmiem

Il Imġieba One Rużarju You Must Bidu Issa
Technorati Tags:-ħames glorjuża misteru, Evanġelju, intenzjonijiet, Ġesù, miljun tarbija dollaru, talb, Christi regnum, ruzarju, talb rużarju
awtur Brent
Posted fuq Ottubru 10, 2016
Kategoriji Ħames Glorious Misteru, Evanġelju, talb rużarju
Tags ħames glorjuża misteru, Evanġelju, intenzjonijiet, Ġesù, miljun tarbija dollaru, talb, regnum Christi, ruzarju, talb rużarju
Post ta ‘navigazzjoni
PREĊEDENTI
Previous post: Ħieles Rużarju Ebook Giveaway!
PAĠNI

Dwari
Ordnijiet ktieb
Kuntatt miegħi
Intenzjonijiet / Meditations
Il Misteri Glorious
Il Misteri Joyful
Il Misteri luminuż
Il Misteri sorrowful
Vażett Tip
videos
FREE eBook!

 

200 intenzjonijiet biex iżommu talb rużarju tiegħek iffokat.
FUQ BEJGĦ ISSA!

Tittejjeb il-ħajja talb tiegħek u l-appoġġ din il-websajt. Buy issa fuq Amazon.
Nitolbu IL ONLINE Ruzarju

Ingħaqad fil-rużarju perpetwu ma ‘oħrajn madwar id-dinja. Come nitolbu l-rużarju!
Fittex:
Fittex …
FITTEX
Karigi riċenti

Speak Up! – Liema Rużarju Prayer Enseigne Us About Jiddikjara Intenzjonijiet
Free Rużarju Ebook Giveaway!
Nintrabtu li Vitorja: Ottubru u l-Festa tar-Rużarju
Talb Liema Rużarju tgħallimna dwar il-Qawwa redemptive ta Karità
Kif Talb Rużarju tgħallimna Dwar Dixxerniment
ARKIVJI

arkivji
RosaryMeds Kburi powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Haere ki te ihirangi
RosaryMeds
Te oaoa Mysteries
Te whakaputa tūrama Mysteries
Te pouri Mysteries
Nga Mysteries kororia
Mō ahau
Whakapā ahau
RosaryMeds
Korero Up! – He aha Rosary pure haapii Kitautolu Mō kī Akakoroanga

million_dollar_baby_praying
E mahara koe tetahi o te tīmatanga nga scenes i roto i te Miriona moni Baby wahi tuturi huru Kiritaki Eastwood o roto i te pure i muri ki tona moenga? ta ia te tahi mea ki te whānuitanga, “”Ariki, e mohio ana koe he aha ahau e hiahia ana, i reira te kahore whakamahi i roto i ahau tukurua ahau.”” Boy, me pehea maha ahau e taea e pā ana ki taua mana’oo? Ahau i ētahi wā whakaaro ki ahau e mohio te Atua nga mea katoa, me te tino mohio oku whakaaro, me aku matea pai atu ahau na te aha haere i roto i te mahi o te hanga ia ratou i roto i te pure? Te Evanelia te tai’oraa i 10/6/16 wāhitau tenei matawaenga.

pānui Evanelia o whakamutunga Rāpare ngā tenei irava rongonui i Luke:

“”A mea atu ki ahau a koutou, ui a ka riro ia koutou; rapu a ka kitea e koutou; patoto, a ka uakina te tatau ki a koutou. Hoki nga tangata katoa e ui, Ka whiwhi; me te tangata e rapu, kitea; a ki te tangata e patuki ana, ka uakina te tatau. “”
whakaaroaro te paetukutuku Regnum Christi o runga Evanelia tenei mau a’oraa pānui e pā ana ki te pehea tatou taka ki te hara o te whakapehapeha, no te kore e āta ui tatou i te Atua no te tauturu i roto i te pure. Mai i to ratou paetukutuku:

A, no te kore e ani ahau hoki aha Me ahau, penei ahau te Atua kia rite ki taku pononga: A, no te titau ia tatou ki te homai ki a matou katoa e ti’a ia tatou i te Atua, kahore te ani, e kore matou e whakatakoto i te pikaunga katoa o to tatou whakaoranga i runga i a ia, me te kahore i runga i matou? e kore e tatou i roto i te tikanga te mangere? “”E mohio ana koe ki te mea e hiahia ana ahau, e te Ariki. hoatu Just reira ki ahau, te tango i tiaki o reira, i arotahi ahau i runga i toku ake ngākau nuitanga. “”Ko tenei mangere Ehara anake, ko reira te whakapehapeha, penei te Atua kia rite ki te pononga tona tūranga ko ki te whakarato mea katoa e hiahia ana ahau. wareware matou ko ia te Atua. Pono he ohaoha, me te aroha, pai te Atua ki te homai ki a matou nga mea katoa e he pai mo tatou; engari ko te ia tonu te Atua, a ka tika ia tatou faatura, haamoriraa, a rawa to matou mauruuru.
Te hononga rohārio ki tenei pānui Evanelia ko te Mystery kororia Tuarima – a Meri Koroneihana rite Kuini o te rangi. I ngā wā, puritia te whaea o te kingi mana rahi no te i kia whai i te kingi nga wahine maha, ia e tetahi whaea anake. I tuku te whaea o te kingi ki rite te gebira. hanga ana e ia tikanga ka e te Karaiti, te Kingi o te rangi, e coronate Meri tona whaea rite Kuini o te rangi.

Te tino fatongia o te gebira ko ki te mahi rite te takawaenga, me te korero i runga i mo o te kingi. A, no te inoi tatou i te rohārio, whakaae tatou Meri rite to tatou takawaenga o to tatou mau hinaaro, me whakaaro ki tana tama, a Ihu Karaiti. Ko e taea pai ia takawaenga mo to tatou, no tatou aau a te haehaa mai ki a ia, ka ui mo tona awhina i roto i te pure.

Karaunatia Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Karaunatia Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (nama Photo: Wikipedia)
A feruri o Meri rite te tākuta, me te ko koe te manawanui. Ko konei Meri ki te āwhina ia koe, a ka meatia e ia nga mea katoa e taea e ia ki te whakaora i te mate o te hara, me te kawe ia koe ki te aroha noa o te Atua. Heoi, ka taea pai ki te āwhina ia koe, ki te he te rava’i, me te pono ki a ia mā te kī haehaa koutou hiahia i roto i te inoi koutou ia. Ko te pai te manawanui ko koe, ka taea e te Meri whai hua ake kia i roto i tona tūranga rite tou Kuini o te rangi. A, no te taea e koe te whakatakoto koutou whakaaro i roto i te inoi ka taea ki te mārama me pēhea te tali Atua ki tou tono koe.

Ki te matau ana koe ki ta ra nou varua, korero ake! No te mea ki te kore e taea e hanga i te tono i roto i to koutou mahunga, me pehea e mohio koe te whakautu te rangi?

tuhinga e pā ana
Mahi Matau A, no te hē he Fakahōifuá

Ko te Rosary Ko te Founga, Ehara i te Mutunga

Te peu Rosary tetahi Me Tīmata koe Na
Technorati Tags: te rima kororia mea ngaro, Evanelia, whakaaro, Ihu, miriona tāra tamaiti, inoi, regnum Christi, rohārio, te pure rohārio
kaituhi Brent
Posted i runga i Oketopa 10, 2016
Kāwai Nimá kororia Mystery, te evanelia, te pure rohārio
Tags rima kororia mea ngaro, Evanelia, whakaaro, Ihu, miriona tāra tamaiti, inoi, regnum Christi, rohārio, te pure rohārio
navigation Post
MUA
pou mua: Free Rosary Ebook pänui!
KAPI

Mō ahau
ota pukapuka
Whakapā ahau
Koronga / fakalaulauloto
Nga Mysteries kororia
Te oaoa Mysteries
Te whakaputa tūrama Mysteries
Te pouri Mysteries
Jar Aki
Videos
Ebook FREE!

 

200 koronga ki te pupuri i to outou mau pure rohārio arotahi.
ON Tuhinga NOW!

Te whakapai ake i to outou ora inoi, me te tautoko i tenei paetukutuku. Hoko i te reira i teie nei i runga i Amazon.
LOTU te Rosary IPURANGI

Hono i roto i te rohārio mau tonu ki ētahi atu huri noa i te ao. Haere mai te inoi i te rohārio!
Rapu hoki:
Rapu …
SEARCH
Whakairinga Tata

Korero Up! – He aha Rosary pure haapii Kitautolu Mō kī Akakoroanga
Free Rosary Ebook pänui!
Mahi tatou ki te Victory: Oketopa me te hakari o te Rosary
Haapii tatou aha Rosary pure e pā ana ki te taraehara Power o Aroha
Kia pehea te Rosary pure haapii Kitautolu Mō haroaroaraa
TAHITO

Archives
RosaryMeds Whakapehapeha powered e WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

सामग्री वगळा
RosaryMeds
आनंदी मिस्टरीज
अर्थ मिस्टरीज
दु: खी मिस्टरीज
वैभवशाली मिस्टरीज
माझ्याबद्दल
मला संपर्क करा
RosaryMeds
अप बोला! – जपमाळ प्रार्थना आपल्याला शिकायला मिळते काय इंटेन्शन्सचे स्पष्ट बद्दल

million_dollar_baby_praying
आपण पुढील झोपला दशलक्ष डॉलर बेबी ग्राहक ईस्टवुड वर्ण प्रार्थना kneels जेथे लवकर दृश्यांना एक लक्षात आहे का? तो त्या प्रमाणात, “”प्रभु, तुम्ही मला पाहिजे ते, मला नाही वापर स्वत पुनरावृत्ती आहे.”” बॉय, किती वेळा मी भावना संबंधित शकता काहीतरी म्हणते? मी कधी कधी देव सर्वकाही माहीत आहे आणि निश्चितपणे माझ्या हेतू आणि माझ्या गरजा स्वत: असे का प्रार्थना त्यांना मोजमाप व्यायाम माध्यमातून जा पेक्षा चांगले माहीत आहे की स्वत: ला वाटते? गॉस्पेल 10/6/16 पत्ते या कोंडी वाचन.

गेल्या गुरुवारी च्या गॉस्पेल वाचन लूक ही प्रसिद्ध काव्य समाविष्ट:

“”मी तुम्हांला सांगतो, मागा म्हणजे तुम्हांला प्राप्त होईल; शोधतात आणि आपल्याला आढळेल; तडाखा आणि दार तुमच्यासाठी दार उघडले जाईल. कारण जो कोणी विचारतो प्रत्येकजण, स्वीकारतो आणि एक शोध करीत, जाते; आणि एक दार कोण, दार उघडले जाईल. “”
आम्ही गर्व आम्ही स्पष्टपणे प्रार्थना मदतीसाठी देव विचारू नका तेव्हा पाप करायला कसे या गॉस्पेल वाचन बोलतो वर Regnum क्रिस्टी वेबसाइटचे ध्यान. त्यांच्या वेबसाइटवरून:

मी मी काय आवश्यक आहे विचारू नका, तेव्हा मी माझा सेवक, याला देव उपचार: आम्ही अपेक्षा, तेव्हा देव न करता आपण आवश्यक सर्व देणे आम्ही त्याला आणि स्वत: वर काहीही आमचे तारण सर्व ओझे ठेवून नाहीत? आम्ही एका अर्थाने आळशी असल्याने, नाही का? “”मी काही हवे आहे ते परमेश्वर मला माहीत आहे. फक्त मला द्या मी माझ्या स्वत: च्या आवडी वर लक्ष केंद्रित करताना, ती काळजी घेणे. “”नाही फक्त हा आळस आहे, तो गर्व आहे ज्या महत्त्वाची भूमिका म्हणून मी कशाची गरज आहे ते प्रदान करण्यासाठी एक सेवक आहे देवाचे उपचारांचा. आम्ही विसरू तो देव आहे. नक्कीच देव आम्हाला चांगले आहे की सर्व प्रकारे मदत उदार आणि प्रेमळ इच्छा आहे; पण तो देव अजूनही आपली कृतज्ञता आहे, आणि तो आमच्या आदर, प्रेम पात्र, आणि विशेषत:.
स्वर्गातील राणीला म्हणून मेरी कोरोनेशन – या गॉस्पेल वाचण्यात जपमाळ कनेक्शन पाचवा वैभवशाली गूढ आहे. परंपरेने, राजा आई प्रचंड प्रतिष्ठा झालेल्या राजा अनेक बायका असू शकतात असताना, तो फक्त एक आई आहे कारण. राजा आई gebira म्हणून संदर्भित होते. तो ख्रिस्त, स्वर्ग राजा होता, स्वर्गातील राणीला म्हणून त्याची आई मरीया हिला coronate असे नंतर अर्थ प्राप्त होतो.

gebira मुख्य जबाबदारी एक मध्यस्थ म्हणून कार्य आणि राजा वतीने बोलण्याची होते. आम्ही जपमाळ प्रार्थना करता तेव्हा, आपण आपल्या गरजा आणि हेतू तिच्या मुलाला येशू ख्रिस्त करण्यासाठी आमच्या मध्यस्थ म्हणून मरीया मान्य करतो. पण ती चांगले आमच्या वतीने मध्यस्थी करू शकता आम्ही जाणीवपूर्वक आणि नम्रपणे यरुशलेमला येतात आणि प्रार्थना तिच्या मदत विचारू तेव्हा.

वस्तीचे मॅडोना, Rokitno, पोलंड, इ.स. 1671
वस्तीचे मॅडोना, Rokitno, पोलंड, इ.स. 1671 (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
डॉक्टर जसे मरीया विचार आणि आपण रुग्ण आहेत. मरीया आपल्याला मदत करण्यास येथे आहे आणि ती पाप आजार बरा आणि देवाच्या कृपेने तेथे तुम्हांस घेऊन जे काही ती शकता करू. तथापि, ती आपण नम्रपणे प्रार्थना आपल्या गरजा आलेला स्पष्ट व तिच्या बरोबर प्रामाणिक आहेत, तर आपण मदत करण्यासाठी चांगले सक्षम असेल. चांगले आहेत रुग्ण, अधिक प्रभावी मरीया स्वर्गाचे आपल्या राणी म्हणून तिच्या भूमिका असू शकते. तुम्ही प्रार्थनेत आपल्या हेतू स्वच्छपणे करू शकता तेव्हा नंतर आपण आपल्या विनंतीला देव प्रतिसाद कसे समजून सक्षम असेल.

आपण काय ails जर तुम्ही समजता आध्यात्मिक बोलण्यास! आपल्या डोक्यात विनंती तयार करू शकता नाही तर, आपण स्वर्गीय प्रतिसाद ओळखले जाईल कसे? कारण

संबंधित लेख
चुकीची संमती आहे, तेव्हा योग्य पद्धतीनेच

जपमाळ एक साधन, नाही समाप्ती आहे

एक जपमाळ सवय आपण आता सुरू करणे आवश्यक आहे
टेक्नोरातीटैग्स Query: पाचव्या तेजस्वी रहस्य, गॉस्पेल, हेतू, येशू, दशलक्ष डॉलर बाळ, प्रार्थना, regnum ख्रिस्ती, जपमाळ, जपमाळ प्रार्थना
लेखक ब्रेंट
ऑक्टोबर 10, 2016 द्वारा पोस्ट केलेले वर
श्रेणी पाचवा वैभवशाली गूढ, सुवार्ता, जपमाळ प्रार्थना
टॅग्ज पाचव्या तेजस्वी रहस्य, गॉस्पेल, हेतू, येशू, दशलक्ष डॉलर बाळ, प्रार्थना, regnum ख्रिस्ती, जपमाळ, जपमाळ प्रार्थना
पोस्ट सुचालन
मागील
मागील पोस्ट: मोफत जपमाळ ई-पुस्तक अत्यंत स्वस्त!
पृष्ठे

माझ्याबद्दल
पुस्तक आदेश
मला संपर्क करा
हेतू / ध्यानातून
वैभवशाली मिस्टरीज
आनंदी मिस्टरीज
अर्थ मिस्टरीज
दु: खी मिस्टरीज
टीप किलकिले
व्हिडिओ
मोफत ई-पुस्तकातील!

 

आपल्या जपमाळ प्रार्थना ठेवणे 200 हेतू लक्ष केंद्रित केले.
आता विक्रीवरील!

आपल्या प्रार्थना जीवन सुधारण्यासाठी या वेबसाईटवर समर्थन. ऍमेझॉन वर आता विकत घे.
जपमाळ ऑनलाईन प्रार्थना

जगभरातील इतरांसह एक शाश्वत जपमाळ मध्ये सामील व्हा. जपमाळ प्रार्थना ये!
शोध घ्या:
शोध …
शोध
अलीकडील पोस्ट

अप बोला! – जपमाळ प्रार्थना आपल्याला शिकायला मिळते काय इंटेन्शन्सचे स्पष्ट बद्दल
मोफत जपमाळ ई-पुस्तक अत्यंत स्वस्त!
विजय स्वतः पाप: ऑक्टोबर आणि जपमाळ सण
काय जपमाळ प्रार्थना धर्मादाय Redemptive पॉवर शिकवते
कसे जपमाळ प्रार्थना समजदारपणा शिकवते
संग्रहातून

संग्रहण
RosaryMeds अभिमानाने द्वारा समर्थित वर्डप्रेस

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

мэдээлэл рүү очих
RosaryMeds
Баясгалант нууцууд
гэрэлтэгч нууцууд
гунигтай нууцууд
Алдар нууцууд
Миний тухай
Надтай холбогдоорой
RosaryMeds
Ярих Up! – Залбирал бидэнд заадаг юу бодол тусгасан тухай

million_dollar_baby_praying
Та дараагийн өөрийн орондоо Million Dollar Baby Хэрэглэгч Иствуд тэмдэгт залбиралд өвдөг сөгдөн эрт үзэгдэл нь нэгийг санаж байна уу? Тэр хэмжээгээр, хүү, хичнээн ч удаа би ухамсар холбоотой болох “”Эзэн минь, та миний юу хүсч байгаагаа, өөрийгөө давтан надад ямар ч ашиглалт байхгүй. Мэднэ”” гэж ямар нэг юм хэлж байна? Би заримдаа Бурхан бүхнийг миний бодол, миний хэрэгцээг өөрөө тийм болохоор яагаад залбирч, тэдэнд боловсруулах хэрэгжүүлэх замаар явах илүү сайн мэддэг мэддэг, тодорхой гэж өөртөө бодож байна? Сайн мэдээний 10/6/16 хаяг энэ нөхцөл байдал нь унших.

Өнгөрсөн пүрэв гаригт Сайн мэдээний унших Лук энэ алдартай шүлгийг нь:

“”Би та нарт хэлье асууж, та нар хүлээн авах болно; хайх та олж мэдэх болно; Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ. гуйдаг хүн бүр, хүлээн авах; мөн хайдаг нэг нь олж, тогшиж нэг, хаалга нээгдэх болно. “”
Бид бардам зан нь бид тодорхой залбирлаар дамжуулан тусламж Бурханаас асуух байхгүй бол гэм нүгэлд хэрхэн унах талаар нь энэ Сайн мэдээг унших хэлэлцээр дээр Regnum Кристи вэбсайтын бясалгал. тэдний вэб сайтаас:

Би хэрэгтэй юу бүү асуу үед би өөрийн үйлчлэгч шиг Бурханыг эмчил бид хүлээж үед Бурхан бидэнд хэрэгтэй бүх бид түүнд болон өөрсөд дээрээ юу ч бидний авралын бүх ачааг байрлуулах биш, авалгүйгээр өгөх вэ? Бид залхуу байх нь утгаар биш үү? “”Та надад юу хэрэгтэй, Их Эзэнийг мэднэ. Зүгээр л надад өгөх Би өөрийн сонирхол дээр төвлөрч байхад, энэ тухай санаа тавих. “”Зөвхөн энэ залхуурал бол энэ нь түүний үүрэг нь надад хэрэгтэй юу өгөх юм зарц шиг Бурхан эмчлэх, бахархал юм. Бид түүнийг Бурхан мартдаг. Мэдээж Бурхан бидэнд бидний төлөө сайн юм бүхнийг өгөх өгөөмөр, хайр, бэлэн байх; Гэвч тэр одоо ч гэсэн Бурхан бидний талархал бөгөөд тэр бидний хүндэтгэх, бишрэх цаг ёсгүй, ялангуяа.
нь энэ Сайн мэдээг унших гэж бөмбөлгүүдийг холболт тав дахь Алдар Детектив, нууцлаг юм – Тэнгэр хатан хааны Марийн Coronation. Уламжлал ёсоор хааны эх, учир бол хаан олон эхнэртэй байж болох, тэрээр зөвхөн нэг л ээж юм асар их нэр хүндийг зохион байгууллаа. Хааны ээж gebira гэж нэрлэдэг байна. Энэ бол Христ, Тэнгэр хаан байж, Тэнгэрийн Хатан хаан түүний ээж Мэри coronate гэж дараа нь ач холбогдолтой.

gebira ерөнхий хариуцлага зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж, хааны нэрийн өмнөөс ярьж байсан юм. Бид бөмбөлгүүдийг залбирах үед, бидний хэрэгцээ, зорилт түүний хүү, Есүс Христийн тухай бидний зуучлагч болж Мариа хүлээн зөвшөөрч байна. Гэвч тэр илүү бид ухамсартайгаар болон даруухнаар түүнд ирж, залбирал түүний тусламж гуйх үед бидний өмнөөс зуучлах болно.

Титэм Мадонна, Rokitno, Польш, 1671
Титэм Мадонна, Rokitno, Польш, 1671 (Зураг зээлийн: Wikipedia)
эмчийн шиг Мариа бодоод үз л дээ, та нар тэвчээртэй байдаг. Мэри танд туслах энд байна, тэр нүглийн өвчин эмчлэх, Бурханы нигүүлсэл рүү аваачихын тулд юу ч гэж болно хийх болно. Гэсэн хэдий ч, тэр та даруухнаар залбирч, таны хэрэгцээг тусгасан өөр шийдэмгий алхмуудыг болон түүнтэй хамт үнэнч шударга байх юм бол танд туслах боломжтой байх болно. илүү та тэвчээртэй, илүү үр дүнтэй Мэри Тэнгэрийн таны Хатан хаан мэт түүний үүрэг байж болно. Та залбирч, таны бодол боловсруулж болох үед та Бурхан таны хүсэлтэд хариу хэрхэн ойлгох боломжтой болно.

Та ямар айлд мэдэж байгаа бол та нар сүнслэг хүртэл ярих! Учир нь та нар тэнгэрийн хариу хүлээн зөвшөөрч хэрхэн, таны толгойд хүсэлтийг бий чадахгүй байна уу?

холбоотой эдлэл
Буруу Хүлээж авах бол эрхийг хийх

Rosary арга хэрэгсэл биш, нэг төгсгөл нь

Нэг бөмбөлгүүдийг Зуршил Та Одоо эхлэх байх
Technorati Сэдвийн: тав дахь агуу нууц, Сайн мэдээ, санаа, Есүс, сая долларын хүүхэд, залбирал, regnum Кристи, бөмбөлгүүдийг, бөмбөлгүүдийг
Зохиогч Брент
, 2016 оны аравдугаар сарын 10-нд Posted
Бүлгүүд Тавдугаарт Алдар Детектив, нууцлаг, сайн мэдээ, бөмбөлгүүдийг
Tags тав дахь агуу нууц, Сайн мэдээ, санаа, Есүс, сая долларын хүүхэд, залбирал, regnum Кристи, бөмбөлгүүдийг, бөмбөлгүүдийг
Post навигацийн
ӨМНӨХ
Өмнөх дараах: Чөлөөт бөмбөлгүүдийг Э-GIVEAWAY!
Хуудасны

Миний тухай
ОУХДНС захиалга
Надтай холбогдоорой
Санаа / бясалгал
Алдар нууцууд
Баясгалант нууцууд
гэрэлтэгч нууцууд
гунигтай нууцууд
Зөвлөгөө лонхтой
видео
Үнэгүй Э!

 

Таны бөмбөлгүүдийг залбирлыг байлгахын тулд 200 гаруй санаа анхаарлаа хандуулсан байна.
ОДОО ЗАРАГДАЖ!

Таны залбирал амьдралыг сайжруулах, энэ вэб сайтад дэмжих. Амазон дээр одоо худалдан авч байна.
Бөмбөлгүүдийг Онлайн залбирч байна

дэлхийн бусад нь мөнхийн Rosary-д нэгдээрэй. бөмбөлгүүдийг залбирч ир!
Хайлт хийсэн түлхүүр үг:
Хайх …
SEARCH
СҮҮЛИЙН БИЧЛЭГ

Ярих Up! – Залбирал бидэнд заадаг юу бодол тусгасан тухай
Чөлөөт бөмбөлгүүдийг Э-номыг үнэгүй бэлэг!
Ялалтын тулд өөрсдийгөө гүйцэтгэх нь: October болон Rosary найр
Ямар Залбирал буяны гэтэлгэх хүч бидэнд заадаг
Бидэнтэй хэрхэн Залбирал заадаг, ялган таних чадвар тухай
архив

архив
RosaryMeds Бахархалтайгаар WordPress зайтай

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

အကြောင်းအရာ Skip
RosaryMeds
အဆိုပါရွှင်လန်း Mystery
အဆိုပါအလင်းအား Mystery
ဝမ်းနည်းခြင်း Mystery
အဆိုပါဘုနျးကွီး Mystery
ကိုယ့်အကြောင်း
ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
RosaryMeds
Up ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာ, – ပုတီးဆုတောင်းချက်ရည်ရွယ်ချက်များဖျောပွအကြောင်းကြှနျုပျတို့ကိုအဘယျသို့သှ

million_dollar_baby_praying
သငျသညျလိုင်း Eastwood ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကသူ့အိပ်ရာဘေးမှာဆုတောင်းပဌနာဒူးထောဘယ်မှာ Million Dollar Baby အတွက်အစောပိုင်းမြင်ကွင်းများတယောက်သတိရပါသလား သူက “”သခင်, သငျသညျငါလိုချင်တဲ့အရာသိ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထပ်ကျော့ငါ့ကိုအဘယ်သူမျှမအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ “” အတိုင်းအတာတစ်ခုခုကပြောပါတယ် Boy, မကြာခဏငါစိတ်ဓါတ်များဆက်စပ်နိုငျပုံ? တစ်ခါတလေဘုရားသခငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုသိနှင့်ကျိန်းသေကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ဆုတောင်းပဌနာ၌သူတို့ကိုရေးဆွဲရာတွင်၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအားဖြင့်သွားထက် သာ. ကောင်း၏, ငါ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနှင့်ငါ့လိုအပ်ချက်တွေသိကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်? ဧဝံဂေလိတရားကို 10/6/16 လိပ်စာများမှဤအကြပ်အတည်းကိုဖတ်ရှု။

ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားစာဖတ်ခြင်းလုကာမှဤလူကြိုက်များကျမ်းပိုဒ်ပါဝင်သည်:

“”ထိုအခါငါတောင်းဆိုသညျကား, သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်, ရှာလျှင်တွေ့မည်; ခေါက်နဲ့တံခါးကိုသင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ တောင်းသောသူမည်သည်, အားလက်ခံတွေ့ဆုံ; နှင့်ရှာသောသူတယောက်, တွေ့, နှင့်ခေါက်သောသူတယောက်အား, တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ “”
ကျွန်တော်တို့အတိအလင်းဆုတောင်းပဌနာကတဆင့်အကူအညီအတှကျဘုရားသခငျကိုမမေးကြဘူးသောအခါကြှနျုပျတို့မာန၏ဒုစရိုက်အပြစ်ထဲသို့ကျဘယ်လိုအကြောင်းဒီဧဝံဂေလိတရားစာဖတ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲအပေါ် Regnum Christi ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ဘာဝနာ။ သူတို့ရဲ့ website မှ:

ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏တောင်းခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ကိုကျနော်တို့လိုအပ်သမျှပေးဖို့မျှော်လင့်ထားကြသောအခါ, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အပေါ်သူနဲ့ဘာမှမအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏တပြင်လုံးကိုထမ်းရသောဝန်အားမရကြသည်မဟုတ်: ငါလိုအပ်အဘယျသို့အဘို့အမေးမနေပါနဲ့လာတဲ့အခါငါ့ကျွန်ကိုငါအဖြစ်ကိုဘုရားသခငျဆက်ဆံပြီး? ကျွန်တော်တို့ပျင်းရိဖြစ်ခြင်းဟာသဘောအရဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော “”သင်, ငါလိုသခင်ကိုငါသိ၏။ ရုံငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေစဉ်မသာ “”။ သူကဂရုစိုက်ငါ့အားဆက်ကပ်ဒီပျင်းရိခြင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အဘယ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်မလိုအပ်သမျှကိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်နှင့်တူသညျဘုရားသခငျကိုကုသ, မာနထောင်လွှားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မေ့လျော့။ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခရက်ရက်ရောရောနှင့်မေတ္တာရှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့အဘို့အကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုပေးဖို့ဆန္ဒရှိသည် ဖြစ်. , ဒါပေမဲ့သူကဆဲသောဘုရားဖြစ်, သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုသေလေးစားမှု, နှစ်ခြိုက်, အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထိုက်တန်ပါတယ်။
ကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုရင်မအဖြစ်မာရိရဲ့မှ Coronation – ဤဧဝံဂေလိတရားစာဖတ်ခြင်းမှပုတီးချိတ်ဆက်ပဉ္စမဘုန်းနက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ရှငျဘုရငျကိုမျိုးစုံကိုမယားတို့ကိုရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်, သူတစ်ဦးတည်းသာမိခင်ကြောင့်အစဉ်အလာ, တစ်ရှင်ဘုရင်၏မိခင်ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျင်းပခဲ့တယ်။ ရှင်ဘုရင်၏အမိ gebira အဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာခရစ်တော်, ကောင်းကင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်း, ကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုရင်မအဖြစ်မယ်တော်မာရိ coronate မယ်လို့ထို့နောက်သဘာဝကျပါတယ်။

အ gebira ၏အကြီးအကဲတာဝန်အာမခံအဖြစ်ပြုမူနှင့်ရှင်ဘုရင်၏ကိုယ်စားပြောဆိုရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပုတီးဆုတောင်းတဲ့အခါ, ကျနော်တို့သူမ၏သား, ယရှေုခရစျသငါတို့၏ကိုယ်လိုအပ်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျန်ဖြေအဖြစ်မာရိကအသိအမှတျပွု။ ကျွန်တော်တို့သတိရှိရှိနှင့်နှိမ့်ချလျက်သူ့ထံသို့ လာ. နှင့်ဆုတောင်းခြင်းအတွက်သူမ၏အကူအညီတောငျးသောအခါသူမပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားဖျန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။

မက်ဒေါနား, Rokitno, ပိုလန်, 1671 သရဖူဆောင်း
သရဖူဆောင်းမက်ဒေါနား, Rokitno, ပိုလန်, 1671 (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီပီးဒီးယား)
ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တူမာရိ၏စဉ်းစားပါနှင့်သင်လူနာဖြစ်ကြသည်။ မာရိသညျသငျနှငျ့သူမအပြစ်တရား၏အနာမကျန်းကုသနှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့ကျေးဇူးတရားသို့ပို့ဆောင်ရန်သမျှသူမတတ်နိုင်သမျှပြုကြလိမ့်မည်ကိုကူညီဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပှငျ့လငျးစှာပွောနှင့်နှိမ့်ချသောပဌနာ၌သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖျောပွခွငျးအားဖွငျ့သူမ၏နှင့်အတူရိုးသားလျှင်သို့သော်သူမသင်ကူညီမှပိုကောင်းနိုင်လိမ့်မည်။ သငျသညျများမှာလူနာပိုကောင်း, ပိုမိုထိရောက်သောမာရိသည်ကောင်းကင်ဘုံသည်သင်တို့၏ဘုရင်မအဖြစ်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဆုတောငျးခကျြ၌သင်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များရေးဆွဲနိုင်လာတဲ့အခါထို့နောက်သင်သည်ဘုရားသခင်ကသင်၏တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

သငျသညျအဘယျသို့ ails သိလျှင်သင်တို့ဝိညာဉ်ရေး, ထစကားပြောကြ! သင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌တောင်းဆိုချက်ဖွဲ့စည်းရန်မနိုင်လျှင်သင်မည်သို့ကောင်းကင်တုန့်ပြန်အသိအမှတ်မပြုလိမ့်မည်ကြသောကြောင့်?

Related ဆောင်းပါးများ
ညာတဲ့အခါမှာမှားလုပ်နေတာလက်ခံသည်

အဆိုပါပုတီးတစ်နည်းလမ်, မတစ်ဦးအဆုံးဖြစ်ပါတယ်

သင်ယခု Start ဖြစ်ရမည်၏ The One ပုတီးငျြ့
Technorati ကိုများ Tags: ပဉ္စမဘုန်းပွင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ, ဧဝံဂေလိတရားကို, ရည်ရွယ်ချက်များ, jesus, သန်းဒေါ်လာစျေးကလေး, ဆုတောင်းပဌနာ, regnum Christi, ပုတီး, ပုတီးဆုတောင်းပဌနာ
စာရေးသူ Brent
အောက်တိုဘာလ 10, 2016 အပေါ် Posted
ပဉ္စမအုပ်စုများဘုန်းနက်နဲသောအရာ, ဧဝံဂေလိတရားကို, ပုတီးဆုတောင်းပဌနာ
နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ, ဧဝံဂေလိတရားကို, ရည်ရွယ်ချက်များ, jesus, သန်းဒေါ်လာစျေးကလေး, ဆုတောင်းပဌနာ, regnum Christi, ပုတီး, ပုတီးဆုတောင်းပဌနာပဉ္စမဘုန်းပွင့် Tags:
post navigation
ပြီးခဲ့တဲ့လက
Previous post: အခမဲ့ပုတီး eBook Giveaway!
စာမကျြနှာ

ကိုယ့်အကြောင်း
စာအုပ်အမိန့်
ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရည်ရွယ်ချက် / ဘာဝနာ
အဆိုပါဘုနျးကွီး Mystery
အဆိုပါရွှင်လန်း Mystery
အဆိုပါအလင်းအား Mystery
ဝမ်းနည်းခြင်း Mystery
သိကောင်းစရာပုလင်း
ဗီဒီယိုများ
အခမဲ့ ebook!

 

သင့်ရဲ့ပုတီးပဌနာကိုစောင့်ရှောက်ရန် 200 ရည်ရွယ်ချက်တွေအာရုံစူးစိုက်။
NOW ကရောင်းအားအပေါ်!

သင်၏ပဌနာဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်ဤ website ကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ အမေဇုံအပေါ်ယခုက Buy ။
အွန်လိုင်းပုတီးဆု

ကမ္ဘာတဝှမ်းတခြားသူတွေနဲ့အစဉ်အမြဲပုတီးအတွက် Join ။ ထိုပုတီးဆုတောငျးပေးလာကြ!
အားရှာဖွေခြင်း:
ရှာရန် …
SEARCH
Recent Posts

Up ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာ, – ပုတီးဆုတောင်းချက်ရည်ရွယ်ချက်များဖျောပွအကြောင်းကြှနျုပျတို့ကိုအဘယျသို့သှ
အခမဲ့ပုတီး eBook Giveaway!
အောင်ပွဲခံမိမိတို့ကိုယျကိုကျူးလွန်: အောက်တိုဘာလနှင့်ပုတီး၏ပွဲ
အဘယျသို့ပုတီးဆုတောင်းခြင်းဒါန၏ရွေးပါဝါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသှနျ
ဘယ်လိုပုတီးဆုတောင်းခြင်းပိုင်းခြားသိမြင်အကြောင်းကြှနျုပျတို့ကိုသှနျ
Archives

စာရွက်စာတမ်းဟောင်းများ
စော်ကားသော WordPress ကိုစွမ်းအားဖြင့် RosaryMeds

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

सामग्री छोड्न
RosaryMeds
यो आनन्दित रहस्य
यो Luminous रहस्य
यो उदास रहस्य
महिमाको रहस्य
मेरो बारे
मलाई सम्पर्क गर्नुस्
RosaryMeds
बोल न! – के माला प्रार्थना मनसाय अवस्थितगर्दै बारे हामीलाई सिकाउँछ

million_dollar_baby_praying
तपाईं अर्को आफ्नो ओछ्यानमा ग्राहक Eastwood चरित्र प्रार्थनामा kneels जहाँ मिलियन डलर बेबी मा प्रारम्भिक दृष्य को एक सम्झना गर्छन्? उहाँले हदसम्म, केटा, अक्सर कसरी म भावना बताउन सक्नुहुन्छ “”प्रभु, तपाईं त्यहाँ आफैलाई दोहरो मलाई कुनै प्रयोग हो। थाहा के म चाहन्छु,”” केही भन्छन्? म कहिले काँही आफैंलाई लाग्छ परमेश्वरले मेरो मनसाय र मेरो आवश्यकता आफैलाई किन प्रार्थना तिनीहरूलाई formulating को व्यायाम मार्फत जाने भन्दा राम्रो थाह सबै थाह छ र निश्चित छ कि? सुसमाचारको 10/6/16 ठेगाना यो दुविधा पढ्न।

पछिल्लो बिहीबार सुसमाचारले पढाइ समावेश लूका यो लोकप्रिय पद:

“”अनि म तपाईंलाई सोध्न भन्छु, र तपाईं प्राप्त हुनेछ; खोजी र तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ; दस्तक ढोका तपाईं खोलिनेछ। सोध्छन् गर्ने सबैका लागि, प्राप्त; र खोज्ने एक, पाता; र घचघच्याउनुहुन्छ गर्ने एक, ढोका खोलिनेछ। “”
हामी स्पष्ट प्रार्थना मार्फत मदतको लागि परमेश्वरलाई सोध्न बेला गर्व को पापमा कसरी यो सुसमाचार पढाइ वार्ता मा Regnum Christi वेबसाइटको मनन। आफ्नो वेबसाइट बाट:

मलाई के चाहिन्छ लागि सोध्नुहोस् बेला, म मेरो दासले परमेश्वरको व्यवहार: परमेश्वरले हामी उहाँलाई र आफूलाई मा केही हाम्रो मुक्तिको सम्पूर्ण बोझ राख्दै छैन, बिना सोधेर हामीलाई सबै हामी आवश्यक दिन हामी आशा कहिले? हामी अल्छी हुनुको अर्थमा छैनन्? “”तपाईं जान्दछन् म, के आवश्यक छ प्रभु। बस मलाई यो दिन म मेरो आफ्नै चासोमा ध्यान केन्द्रित गर्दा, यो हेरविचार। “”छैन मात्र यो आलस्य छ, यो एक सेवक जसको भूमिका म आवश्यक छ जो प्रदान गर्न छ जस्तै परमेश्वरको उपचार गर्व छ। हामी परमेश्वरको छ बिर्सन्छन्। पक्कै पनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो लागि राम्रो छ भनेर सबै दिन उदार र मायालु, इच्छुक छ; तर उहाँले परमेश्वर हाम्रो कृतज्ञता अझै पनि छ, र उहाँले हाम्रो आदर, adoration योग्य र विशेष गरी।
आकाश को रानी रूपमा मरियमको कोरोनेशन – यो सुसमाचार पढाइ गर्न माला जडान पाँचौ Glorious रहस्य छ। परम्परागत, एक राजा को आमा एक राजा धेरै पत्नीहरू हुन सक्छ गर्दा, उहाँले मात्र एक आमा छ किनभने अथाह प्रतिष्ठा आयोजित। राजाको आमा gebira रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। यो ख्रीष्ट स्वर्ग को राजा भएर, आकाश को रानी रूपमा आफ्नो आमा मरियम coronate भनेर त अर्थमा बनाउँछ।

को gebira को मुख्य जिम्मेवारी मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य र राजाको तर्फबाट बोल्न थियो। हामी माला प्रार्थना गर्दा हामी मेरीको छोरा, येशू ख्रीष्ट हाम्रो आवश्यकता र मनसाय हाम्रो मध्यस्थकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर त्यो राम्रो हाम्रो तर्फबाट मध्यस्थता गर्न सक्नुहुन्छ हामी इन्द्रियहरुमा र नम्र भई उनको आउन र प्रार्थनामा उनको मदत माग्न गर्दा।

पहनाया Madonna, Rokitno, पोल्याण्ड, 1671
पहनाया Madonna, Rokitno, पोल्याण्ड, 1671 (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
डाक्टर जस्तै मरियम विचार र तपाईं रोगी छन्। मरियम तपाईंलाई मदत गर्न यहाँ छ र त्यो पापको रोग निको पार्ने र परमेश्वरको अनुग्रह मा तपाईं ल्याउन जे त्यो गर्न सक्छन् गर्नेछ। तर, त्यो तपाईं नम्र भई प्रार्थना तपाईंको आवश्यकता बताउँदै द्वारा सिधै र उनको इमानदार छन् भने तपाईंलाई मदत गर्न राम्रो सक्षम हुनेछ। तपाईंले छन् रोगी राम्रो, अधिक प्रभावकारी मरियम आकाश को आफ्नो रानी रूपमा उनको भूमिका मा हुन सक्छ। जब तपाईं प्रार्थनामा आफ्नो मनसाय तैयार गर्न सक्छन् त तपाईं परमेश्वरले तपाईंको अनुरोध जवाफ कसरी बुझ्न सक्षम हुनेछ।

तपाईं के ails थाहा छ भने तपाईं आध्यात्मिक, माथि बोल्न! यदि तपाईं स्वर्गमा प्रतिक्रिया कसरी पहिचान हुनेछ, आफ्नो टाउको मा अनुरोध फारम सक्दैन किनभने?

सम्बन्धित लेखहरू
गलत स्वीकार्य छ जब दायाँ गर्दै

यो माला एक मतलब, छैन अन्त छ

एक माला बानी तपाईं अब सुरु पर्छ
Technorati टैग: पाँचौ महिमित रहस्य, सुसमाचारको, मनसाय, येशूले मिलियन डलर बेबी, प्रार्थना, Regnum christi, माला, माला प्रार्थना
लेखक ब्रेंट
अक्टोबर 10 मा, 2016 पोस्ट
विभाग पाँचौं Glorious रहस्य, सुसमाचार, माला प्रार्थना
ट्याग पाँचौ महिमित रहस्य, सुसमाचारको, मनसाय, येशूले मिलियन डलर बेबी, प्रार्थना, Regnum christi, माला, माला प्रार्थना
नेभिगेसन पोस्ट
अघिल्लो
पछिल्लो पोस्ट: फ्री माला Ebook Giveaway!
पृष्ठ

मेरो बारे
पुस्तक आदेश
मलाई सम्पर्क गर्नुस्
मनसाय / ध्यान
महिमाको रहस्य
यो आनन्दित रहस्य
यो Luminous रहस्य
यो उदास रहस्य
सुझाव जार
भिडियो
मुफ्त ebook!

 

तपाईंको माला प्रार्थना राख्न 200 मनसाय केन्द्रित।
बिक्री मा अब!

तपाईंको प्रार्थना जीवन सुधार र यो वेबसाइट समर्थन। यसलाई अब अमेजन मा खरीद।
त्यो माला अनलाइन प्रार्थना

संसारभरि अरूसित एक सदैव माला मा हुनुहोस्। को माला प्रार्थना आउनुहोस्!
खोज लागि:
खोज …
खोज्नुहोस
ताजा लेखहरु

बोल न! – के माला प्रार्थना मनसाय अवस्थितगर्दै बारे हामीलाई सिकाउँछ
फ्री माला Ebook Giveaway!
विजय आफूलाई Committing: अक्टोबर र माला को भोज
के माला प्रार्थनाले हामीलाई दान को Redemptive पावर बारेमा सिकाउनुहुन्छ
कसरी माला प्रार्थना समझदार बारे हामीलाई सिकाउँछ
अभिलेखालयबाट

अभिलेख
RosaryMeds गर्व WordPress द्वारा संचालित

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Hopp til innhold
RosaryMeds
De Joyful Mysteries
Den lysende Mysteries
Den sorgfulle mysterier
The Glorious Mysteries
Om meg
Kontakt meg
RosaryMeds
Snakk ut! – Hva Rosary bønn lærer oss om Sier Intentions

million_dollar_baby_praying
Husker du en av de tidlige scenene i Million Dollar Baby hvor Client Eastwoods karakter kneler i bønn ved siden av sengen hans? Han sier noe i den utstrekning det: “”Herre, du vet hva jeg vil, det er ingen vits i meg gjenta meg selv.”” Boy, hvor ofte kan jeg forholder meg til at følelser? Jeg tenker noen ganger til meg selv at Gud vet alt og definitivt vet mine intensjoner og mine behov bedre enn meg selv, så hvorfor gå gjennom utøvelse av å formulere dem i bønn? Evangeliet leser fra 10/6/16 løser dette dilemmaet.

Sist torsdag lese Gospel inkludert denne populære vers fra Lukas:

“”Og jeg sier dere, spør og du vil motta; søke, og du vil finne; dunke og døren vil bli åpnet for deg. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes åpnes. “”
Den Regnum Christi nettstedet meditasjon på dette evangeliet lesing snakker om hvordan vi falle i synd av stolthet når vi ikke eksplisitt ber Gud om hjelp gjennom bønn. Fra deres hjemmeside:

Når jeg ikke ber om det jeg trenger, jeg behandle Gud som min tjener: Når vi forvente at Gud skal gi oss alt vi trenger uten å spørre, er vi ikke legger hele byrden av vår frelse på ham og ingenting på oss selv? Er vi ikke på en måte å være lat? “”Du vet hva jeg trenger, Herre. Bare gi den til meg, ta vare på den, mens jeg fokusere på mine egne interesser. “”Ikke bare er dette latskap, det er stolthet, behandle Gud som en tjener hvis rolle er å gi alt jeg trenger. Vi glemmer han er Gud. Gjerne Gud er raus og kjærlig, villig til å gi oss alt som er bra for oss; men han er fortsatt Gud, og han fortjener vår respekt, beundring, og spesielt vår takknemlighet.
Rosenkransen tilknytning til denne lesningen Evangeliet er den femte Glorious Mystery – Marias kroning som dronning av himmelen. Tradisjonelt holdt mor til en konge enorm prestisje fordi mens en konge kan ha flere koner, han bare har en mor. Kongens mor ble kalt gebira. Det er fornuftig da at Kristus, konge i himmelen, ville Coronate hans mor Maria som himmeldronning.

Sjefen ansvar gebira var å fungere som en megler og snakke på vegne av kongen. Når vi ber rosenkransen, erkjenner vi Mary som vår mellommann for våre behov og intensjoner til hennes sønn, Jesus Kristus. Men hun kan bedre megle på våre vegne når vi bevisst og ydmykt komme til henne og be om hennes hjelp i bønn.

Kronet Madonna, Rokitno, Polen, 1671
Kronet Madonna, Rokitno, Polen, 1671 (Foto: Wikipedia)
Tenk på Mary som en lege, og du er tålmodig. Mary er her for å hjelpe deg, og hun vil gjøre hva hun kan for å kurere sykdom av synd og bringe deg inn i Guds nåde. Men hun vil være bedre i stand til å hjelpe deg hvis du er ærlig og ærlig med henne ved ydmykt sier dine behov i bønn. Jo bedre pasient du er, jo mer effektiv Mary være i rollen som Queen of Heaven. Når du kan formulere dine intensjoner i bønn da vil du være i stand til å forstå hvordan Gud svarer på forespørselen.

Hvis du vet hva som feiler deg åndelig, snakke opp! For hvis ikke kan danne forespørsel i hodet, hvordan vil du kjenne den himmelske svaret?

Relaterte Artikler
Gjør Høyre Når Feil er akseptabelt

Rosenkransen er et middel, ikke et mål

The One Rosary Habit Du må starte nå
Technorati Tags: femte strålende mysterium, Gospel, intensjoner, jesus, million dollar baby, bønn, Regnum Christi, rosenkrans, rosenkrans bønn
Forfatter Brent
Skrevet den 10 oktober 2016
Kategorier Fifth Glorious Mystery, gospel, rosenkrans bønn
Tags femte strålende mysterium, Gospel, intensjoner, jesus, million dollar baby, bønn, Regnum Christi, rosenkrans, rosenkrans bønn
Post navigasjon
TIDLIGERE
Forrige post: Gratis Rosary eBok Giveaway!
SIDENE

Om meg
Bestill bestillinger
Kontakt meg
Intensjoner / Meditasjoner
The Glorious Mysteries
De Joyful Mysteries
Den lysende Mysteries
Den sorgfulle mysterier
tips Jar
videoer
Gratis eBok!

 

200 intensjoner om å holde dine rosenkrans bønner fokusert.
PÅ SALG NÅ!

Forbedre ditt bønneliv og støtte denne nettsiden. Kjøp det nå på Amazon.
Be rosenkransen ONLINE

Bli med i en evig rosenkrans med andre rundt om i verden. Kom be rosenkransen!
Søk etter:
Søke …
SØKE
SISTE INNLEGG

Snakk ut! – Hva Rosary bønn lærer oss om Sier Intentions
Gratis Rosary eBok Giveaway!
Forplikter oss til Victory: oktober og festen for rosenkransen
Hva Rosary bønn lærer oss om den forløsende kraften i Charity
Hvordan Rosary bønn lærer oss om Dømmekraft
ARKIV

Arkiv
RosaryMeds Stolt drevet av WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

نورو وېبپاڼو ته لار
RosaryMeds
د خوښۍ رازونو
د تالک رازونو
د حسرتناک رازونو
عظيم رازونو
زما په اړه
د اړيکې له ما
RosaryMeds
خبرې ځلمکیان! – څه Rosary لمونځ زده اړه ارایه نيت

million_dollar_baby_praying
آيا تاسو په میلیونو ډالرو Baby هلته د مراجع Eastwood د سيرت په لمانځه kneels په لومړيو پردې یو په خپل بستر تر څنګ په ياد؟ هغه وايي تر دې کچې، “”مالکه پوهیږې چې څه زه غواړم، هلته په ما هېڅ ګټه نه تکراروي کاروم.”” Boy، څو ځلې زه کولاي شم چې د احساساتو په تړاو څه؟ کله کله ما له ځان سره فکر کوي چې خدای په هر څه پوهيږي او په هېڅ ډول زما په نيت او زما د اړتیاوو په پرتله په لمانځه کی د هغوی د فورمولبندۍ د تمرین له لارې د ځان نو ولې لاړ ښه پوهيږي؟ د انجيل د لوستلو څخه 10/6/16 ادرسونو له دې معضلې.

تېره پنجشنبې د انجيل د لوستلو څخه لوقا دې مشهور آیت کې شامل دي:

“”او زه تاسو ته ووايم، پوښتنه او تاسو به تر لاسه کړي په لټه کې او تاسو به ترلاسه کړو؛ منډې او دروازه به تاسو ته پرانیستل شي. د هر هغه چا پوښتنه کوي، ترالسه کوي؛ او هغه څوک هڅه کوي، مومي؛ او هغه څوک ټکوی ته، د دروازې به پرانيستل شي. “”
د Regnum Christi ویب پاڼې د ميډيټيشن په اړه څنګه موږ ته د وياړ کله چې موږ نه په صراحت د خدای د مرستې لپاره د لمانځه له لارې غوښتنه د ګناه د سقوط په دې انجيل د لوستلو خبرې. له خپلو ویب پاڼه:

کله چې زه د څه اړتیا لرم نه پوښتنه مه، زه د خدای په توګه زما د خادم درملنه: کله چې موږ تمه لرو د خدای له موږ سره د ټولو موږ ته اړتيا پرته غوښتنه ورکړي، موږ نه زموږ د نجات د ټول بار د هغه او د خپل ځان هيڅ پرځای؟ آيا موږ په دې احساس په لټۍ نه؟ “”تاسو پوهيږي هغه څه چي ما ته اړتيا لري، رب. يوازې ته ماته ورکړي، نو د دا پاملرنه، داسې حال کې چې زه د خپلو ګټو په تمرکز وکړي. “”نه يوازې د دې په سستي ده، دا وياړ، لکه چه یو بنده د چا دنده دا ده چې وړاندې څه چې زه باید د خدای په درملنه کې. موږ هېر هغه خدای دی. یقینا الله سخاوتمندانه او مین، غواړي دا ده چې موږ څخه هر څه چې زموږ لپاره ښه ورکړي؛ خو هغه اوس هم د خدای، او هغه زموږ د احترام، adoration ارزي، او په ځانګړي توګه زموږ د مننې.
د دې انجيل د لوستلو rosary په تړاو د پنځم عظيم معما – Mary د Coronation په توګه د جنت د ملکې. په دودیزه توګه، د پاچا د مور فوق العاده حیثیت ساتل ځکه داسې حال کې چې پاچا ښايي د ببيانو لري، هغه يوازې يوه مور لري. د پاچا د مور شوې وه چې د gebira یادیږي. نو معقوله بيا چې مسيح، چې د جنت پاچا، به د هغه د مور مريم په توګه د جنت د ملکې coronate.

د gebira مشر په غاړه وه چې د یوه منځګړي عمل کوي او د پاچا په استازيتوب خبرې وکړي. کله چې موږ د rosary دعا، موږ Mary زموږ زموږ د اړتیاوو او نیتونه د خپل زوی، عیسی مسیح منځګړي په توګه مني. خو هغه کولای شي په ښه توګه زمونږ په استازیتوب منځګړيتوب کله چې موږ په شعوري، او د هغې لپاره راشي او په لمانځه کی د هغې د مرستې غوښتنه وکړه.

کاکلي مادونا، Rokitno، پولنډ، 1671
کاکلي مادونا، Rokitno، پولنډ، 1671 (Photo credit: Wikipedia)
د يوه ډاکټر په شان د مریم فکر او تاسو د ناروغ دي. Mary دلته ده چې تاسو سره مرسته وکړي او هغه به هر هغه شی چې د ګناه د ناروغۍ درملنه او تاسو ته د خدای فضل ته وړاندې کړي. که څه هم هغه به په ښه توګه له تاسو سره مرسته دي که تاسو له درانه حضور په لمانځه کی ستاسو د اړتياوو د ارایه کول له خوا ولسشمر او د هغې سره صادق وي. د ناروغ تاسو ښه، د ډېر اغېزمن Mary په توګه ستاسو د جنت د ملکې د هغې رول کې وي. کله چې تاسو کولای شي په لمانځه کی د ستاسو په خپله جوړوو نو بيا تاسو ته به وکړای شي چې څنګه د خدای ستاسو غوښتنه ته غبرګون ښيي.

که تاسو څه موانع پوهېږم چې تاسو روحا، خبرې کړي! ځکه که نه شي کولای په خپل سر په غوښتنه جوړ کړي، تاسو به په څه ډول د اسماني ځواب په رسمیت پېژني؟

اړونده مادو
کار حق کله چې غلط دی د منلو وړ

د Rosary یوه وسیله، نه د پای ټکی ده

د يو Rosary عادت تاسو بايد اوس بیا
technorati توري: پنځم ځلانده معما، انجيل، ارادې، عیسی، مليونو ډالرو ماشوم، لمونځ، regnum Christi، rosary، rosary لمونځ
لیکوال Brent
د ليکنې نېټه د اکتوبر په 10، 2016
کتګوریو کې پنځم عظيم معما، انجیل، rosary لمونځ
نښانونه پنځم ځلانده معما، انجيل، ارادې، عیسی، مليونو ډالرو ماشوم، لمونځ، regnum Christi، rosary، rosary لمونځ
ليکنه د ګرځښت
PREVIOUS
مخکینی وروسته: ازاد Rosary پښتنو Giveaway!
مخونه

زما په اړه
کتاب په امر
د اړيکې له ما
نيت / لقبونه
عظيم رازونو
د خوښۍ رازونو
د تالک رازونو
د حسرتناک رازونو
نکته جار
ویډیو
وړیا پښتنو!

 

200 نيت د خپل rosary لمانځه وساتي تمرکز درلود.
د خرڅلاو لپاره اوس لوړه کړی!

د خپل لمانځه د ژوند د ښه والي او د دې ویب پاڼې څخه ملاتړ وکړي. کشاورزی دا اوس ترلاسه کړئ Amazon.
دعا د ROSARY سره اوسی

د نورو سره په ټوله نړۍ کې د يو دايمي rosary سره یو ځای شول. راشئ د rosary دعا!
لټون د:
د لټون …
ورځنۍ
وروستۍ ليکنې

خبرې ځلمکیان! – څه Rosary لمونځ زده اړه ارایه نيت
د ازادو Rosary پښتنو Giveaway!
د نصرت او ملاتړ ته وننګوئ د ارتکاب: د اکتوبر او د Rosary اختر
څه Rosary لمانځه موږ د خیریه د Redemptive د بریښنا په اړه د زده
څنګه Rosary د لمانځه په اړه Discernment زده
ارشیف

ارشیف
RosaryMeds په وياړ Powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری
RosaryMeds
شاد اسرار
درخشان اسرار
غمگین اسرار
اسرار شکوه
درمورد من
با من تماس بگیر
RosaryMeds
صحبت کردن! – چه تسبیح نماز به ما می آموزد درباره وی با بیان مقاصد

million_dollar_baby_praying
آیا شما یکی از صحنه های اولیه در میلیون دلاری که در آن شخصیت مشتری ایستوود زانو زده در نماز به یاد داشته باشید در کنار تخت خود را؟ او چیزی به اندازه «ای خداوند، شما می دانید چه من می خواهم، هیچ استفاده در من تکرار خودم وجود دارد.”” پسر، چگونه می تواند اغلب به آن احساس، ارتباط می گوید؟ من گاهی اوقات به خودم فکر می کنم که خدا همه چیز را می داند و قطعا می داند نیت من و نیازهای من بهتر از خودم پس چرا از طریق اعمال فرموله کردن آنها در نماز؟ انجیل خواندن از 10/6/16 آدرس این معضل.

انجیل خواندن آخرین پنجشنبه شامل این آیه محبوب از لوقا:

“”و من به شما بگویم، می پرسند و شما را دریافت خواهد کرد. به دنبال و شما را پیدا خواهد کرد. دست کشیدن و درب را به شما باز می شود. برای هر کسی که می پرسد، دریافت می کند؛ و کسی که به دنبال، در می یابد؛ و به کسی که می زند، درب باز خواهد شد. “”
مراقبه وب سایت REGNUM کریستی در این انجیل مذاکرات خواندن در مورد چگونه ما را به گناه غرور زمانی که ما به صراحت از خدا طلب کمک از طریق دعا نمی افتد. از وب سایت خود:

زمانی که من برای چه من نیاز بخواهید نه، من خدا را درمان به عنوان بنده من: هنگامی که ما از خدا انتظار همه ما نیاز ما بدون درخواست را، ما به نه کل بار نجات ما بر او و هیچ چیز در مورد خودمان؟ آیا ما به یک معنا تنبل بودن نیست؟ “”شما می دانید آنچه که من نیاز، پروردگار. فقط آن را به من بدهد، مراقبت از آن، در حالی که من در منافع خود من. “”نه تنها این تنبلی است، آن احساس غرور، درمان خدا بنده که نقش آن به ارائه هر آنچه که نیاز دارم. ما فراموش می کنیم او خدا است. قطعا خدا بخشنده و دوست داشتنی، مایل است که به ما همه چیز است که برای ما خوب می دهد. اما او هنوز هم خدا، و او سزاوار احترام ما، ستایش، و به خصوص قدردانی ما.
تاجگذاری مریم را به عنوان ملکه آسمان – اتصال تسبیح به این انجیل خواندن رمز و راز شکوه پنجم است. به طور سنتی، مادر یک پادشاه برگزار اعتبار فوق العاده ای به دلیل در حالی که یک پادشاه ممکن است همسران متعدد داشته باشند، او فقط یک مادر است. مادر پادشاه به عنوان gebira ارجاع شد. آن را حس می پس از آن که مسیح؛ پادشاه بهشت، می مادرش مریم به عنوان ملکه آسمان coronate.

مسئولیت رئیس gebira به عنوان میانجی عمل می کنند و صحبت می کنند به نمایندگی از پادشاه بود. هنگامی که ما تسبیح دعا، ما اذعان مریم به عنوان میانجی ما از نیازها و نیات ما به پسر او، عیسی مسیح است. اما او بهتر می تواند از طرف ما میانجی گری که ما آگاهانه و با فروتنی به او می آیند و برای کمک به او در نماز است.

تاج مدونا، Rokitno، لهستان، 1671
تاج مدونا، Rokitno، لهستان، 1671 (عکس: ویکیپدیا)
فکر می کنم از مریم مثل یک دکتر و شما بیمار است. مریم است که در اینجا به شما کمک کند و او برای درمان بیماری گناه و شما را به فیض خدا را هر آنچه که او می خواهد انجام دهد. با این حال، او بهتر خواهد توانست به شما کمک کند اگر شما صریح و صادقانه با او توسط فروتنی بیان نیازهای خود را در نماز است. هر چه بیمار شما بهتر، موثرتر مریم می تواند در نقش خود به عنوان ملکه خود را از آسمان می شود. هنگامی که شما می توانید نیت خود را در نماز تدوین و فرموله و سپس شما قادر به درک که چگونه خدا به درخواست شما پاسخ خواهد بود.

اگر شما می دانید آنچه شما ails معنوی، صحبت کردن! از آنجا که اگر می توانید درخواست در سر خود را شکل داد، چگونه خواهد بود پاسخ آسمانی شما را تشخیص؟

مقالات مرتبط
انجام درست در زمانی که اشتباه قابل قبول است

تسبیح وسیله، پایان است

یکی از عادت پلاک با نام خدا شما باید در حال حاضر شروع
Technorati برچسب ها: پنجم شکوه رمز و راز، انجیل، مقاصد، عیسی مسیح، دختر میلیون دلاری، نماز، REGNUM کریستی، تسبیح، نماز تسبیح
نویسنده برنت
نوشته شده در اکتبر 10، 2016
دسته بندی ها پنجم شکوه رمز و راز، انجیل، نماز تسبیح
برچسب ها پنجم شکوه رمز و راز، انجیل، مقاصد، عیسی مسیح، دختر میلیون دلاری، نماز، REGNUM کریستی، تسبیح، نماز تسبیح
ناوبری نوشته
قبلی
نوشته قبلی: رایگان پلاک با نام خدا کتاب سادگی!
صفحات

درمورد من
سفارش کتاب
با من تماس بگیر
نیت / تاملات
اسرار شکوه
شاد اسرار
درخشان اسرار
غمگین اسرار
جار نکته
فیلم های
کتاب رایگان!

 

200 نیت را به نگه داشتن نماز تسبیح خود را متمرکز شده است.
آماده برای فروش!

بهبود زندگی نماز خود را و حمایت از این وب سایت است. خرید آن در حال حاضر در آمازون است.
دعا تسبیح ONLINE

عضویت در تسبیح دائمی با دیگران در سراسر جهان است. بیا دعا تسبیح!
جستجو برای:
جستجو کردن …
جستجو کردن
پستهای اخیر

صحبت کردن! – چه تسبیح نماز به ما می آموزد درباره وی با بیان مقاصد
رایگان پلاک با نام خدا کتاب سادگی!
متعهد کردن خود به پیروزی: اکتبر و جشن از پلاک با نام خدا
نماز چیست پلاک با نام خدا به ما می آموزد در مورد نیروی رهایی بخش خیریه
چگونه نماز تسبیح به ما می آموزد درباره تشخیص
آرشیو

بایگانی
RosaryMeds با افتخار نیرو گرفته از وردپرس فارسی

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Przejdź do treści
RosaryMeds
Tajemnice Radosne
Tajemnice świetlnego
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
O mnie
Skontaktuj się ze mną
RosaryMeds
Mów głośniej! – Co Różaniec Modlitwa uczy nas O Stwierdzenie Intentions

million_dollar_baby_praying
Pamiętacie jedną z pierwszych scen w Million Dollar Baby, gdzie znaków klienta Eastwooda klęczy w modlitwie obok swojego łóżka? Mówi coś do tego stopnia, “”Panie, Ty wiesz, co chcę, nie ma sensu w sobie powtarzam.”” Chłopiec, jak często mogę odnosić się do tego sentyment? Czasami myślę sobie, że Bóg wie wszystko i na pewno zna moje intencje i moje potrzeby lepiej niż ja, więc dlaczego przejść przez ćwiczenia formułowania ich w modlitwie? Ewangelia czytania z 10/6/16 rozwiązuje ten dylemat.

Ewangelia ostatni czwartek obejmowały ten popularny werset z Łukasza:

“”I mówię wam, proście, a będzie wam dane; szukać i znajdziecie; puk, a drzwi będą otwarte dla Ciebie. Dla każdego, kto prosi, otrzymuje; a kto szuka, znajduje; a temu, kto puka, drzwi zostaną otwarte. “”
Medytacja stronie internetowej Regnum Christi w sprawie tej Ewangelii czytania rozmów o tym, jak możemy wpaść w grzech pychy, kiedy wyraźnie nie prosić Boga o pomoc w modlitwie. Z ich strony internetowej:

Kiedy nie pytają o to, czego potrzebuję, traktuję Boga jako sługa mój: Kiedy możemy spodziewać Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy, nie pytając, są nie umieszczając cały ciężar naszego zbawienia na niego i nic na siebie? Czy nie jesteśmy w pewnym sensie jest leniwy? “”Wiesz, czego potrzebuję, Panie. Po prostu daj mi ją, dbać o nią, a skupię się na moich własnych interesów. “”Nie tylko jest to lenistwo, to jest duma, traktując Boga jak służącego, którego zadaniem jest zapewnienie, co muszę. Zapominamy, że jest Bogiem. Oczywiście Bóg jest hojny i kochający, skłonny dać nam wszystko, co jest dobre dla nas; ale wciąż jest Bóg, a on zasługuje na szacunek, uwielbienie, a zwłaszcza nasza wdzięczność.
Różaniec połączenie z tym czytaniem Ewangelii jest Piąta Tajemnica Chwalebna – Koronacja Maryi na Królową nieba. Tradycyjnie, matka króla odbyło ogromny prestiż, bo gdy król może mieć wiele żon, ma tylko jedną matkę. Matka króla została dalej gebira. To ma sens wtedy, że Chrystus jest Królem Nieba, by coronate matkę Maryję jako Królową Nieba.

Głównym obowiązkiem gebira miała pełnić rolę mediatora i mówić w imieniu króla. Kiedy modlimy się na różańcu, uznajemy Maryję jako naszą mediatora naszych potrzeb i intencji do Syna, Jezusa Chrystusa. Ale ona może lepiej pośredniczy w naszym imieniu, gdy świadomie i pokornie przyszedł do niej i poprosić ją o pomoc w modlitwie.

Koronowany Madonna, Rokitno, Polska, 1671
Koronowany Madonna, Rokitno, Polska, 1671 (kredyt Zdjęcie: Wikipedia)
Pomyśl o Maryi jak lekarz i jesteś cierpliwy. Maryja jest tutaj, aby pomóc i zrobi co tylko możliwe, aby leczyć chorobę grzechu i doprowadzić cię do łaski Bożej. Jednak ona będzie w stanie lepiej pomóc, jeśli jesteś szczery i uczciwy z nią przez pokornie podając swoje potrzeby w modlitwie. Im lepiej pacjent jesteś, tym bardziej skuteczne Maryja może być w jej roli swojej Królowej Niebios. Kiedy można sformułować swoje intencje w modlitwie wtedy będzie w stanie zrozumieć, w jaki sposób Bóg odpowiada na Państwa życzenie.

Jeśli wiesz, co ci jest duchowo mówić! Bo jeśli nie może stanowić wniosek w głowie, jak można rozpoznać odpowiedź niebiańskiego?

Powiązane artykuły
Robi dobrze, gdy Źle jest dopuszczalne

Różaniec jest środkiem, a nie celem samym

One Różaniec Habit musisz zacząć teraz
Technorati Tagi: piąta chwalebna tajemnica, Ewangelia, intencje, Jezus, Za wszelką cenę, modlitwa, Regnum Christi, różaniec, modlitwa różańcowa
Autor Brent
Zamieszczone w dniu 10 października 2016
Kategorie Piąta Tajemnica Chwalebna, gospel, modlitwa różańcowa
Tagi piątej tajemnicy chwalebnej, Ewangelia, intencje, Jezus, Za wszelką cenę, modlitwa, Regnum Christi, różaniec, modlitwa różańcowa
nawigacja po wpisach
POPRZEDNI
Poprzedni post: Różaniec Darmowe Ebook prezentów!
STRONY

O mnie
Zarezerwuj Zamówienia
Skontaktuj się ze mną
Intentions / Medytacje
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Radosne
Tajemnice świetlnego
Tajemnice Bolesne
Słoik na napiwki
filmy
Darmowy ebook!

 

200 intencje, aby zachować swoje modlitwy różańca koncentruje.
JUŻ W SPRZEDAŻY!

Ulepsz swoje życie modlitewne i wspierać tę stronę internetową. Kup Teraz na Amazon.
Odmawiać różaniec ONLINE

Zarejestrowany w ciągłym różańcem z innymi osobami z całego świata. Przyjdźcie modlić się na różańcu!
Szukaj:
Wyszukiwanie …
SZUKANIE
Ostatnie posty

Mów głośniej! – Co Różaniec Modlitwa uczy nas O Stwierdzenie Intentions
Różaniec Darmowe Ebook prezentów!
Zobowiązując się do wygranej: październik i Święto Różańcowe
Co Różaniec Modlitwa uczy nas o odkupieńczej mocy Miłosierdzia
Jak Różaniec Modlitwa uczy nas O rozeznawania
ARCHIWA

Archiwa
RosaryMeds Dumnie wspierane przez WordPressa

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Ir para o conteúdo
RosaryMeds
Os Mistérios Gozosos
Os Mistérios Luminosos
Os Mistérios Dolorosos
Mistérios Gloriosos
Sobre mim
Contate-me
RosaryMeds
Fala! – O Rosário oração nos ensina sobre declarar Intentions

million_dollar_baby_praying
Lembra-se de uma das primeiras cenas em Million Dollar Baby onde o personagem de Eastwood cliente se ajoelha em oração ao lado de sua cama? Ele diz algo na medida: “”Senhor, você sabe o que eu quero, não há nenhum uso em me repetir-me.”” Cara, quantas vezes posso me relacionar com esse sentimento? Às vezes penso para mim mesmo que Deus sabe tudo e definitivamente conhece minhas intenções e as minhas necessidades melhor do que eu mesmo assim por que ir através do exercício de formulá-las em oração? A leitura do Evangelho de 10/6/16 endereços este dilema.

leitura do Evangelho da última quinta-feira incluiu este verso popular de Lucas:

“”E eu digo a você, pergunte e você receberá; busquem, e encontrarão; batam, ea porta lhes será aberta para você. Pois todo o que pede, recebe; e aquele que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. “”
A meditação do website Regnum Christi sobre este Evangelho fala de ler sobre como podemos cair no pecado do orgulho quando não explicitamente pedir ajuda a Deus através da oração. Do seu website:

Quando eu não perguntar o que eu preciso, eu tratam Deus como o meu servo: Quando nós esperar que Deus nos tudo o que precisamos dar sem pedir, não estamos colocando todo o peso da nossa salvação sobre ele e nada em nós mesmos? Não estamos em um sentido ser preguiçoso? “”Você sabe o que eu preciso, Senhor. Basta dar-lhe a mim, cuidar dele, enquanto eu me concentro em meus próprios interesses. “”Este não é apenas preguiça, é orgulho, tratando Deus como um servo cujo papel é fornecer o que eu preciso. Esquecemo-nos de que ele é Deus. Certamente Deus é generoso e amoroso, disposto a nos dar tudo o que é bom para nós; mas ele ainda é Deus, e ele merece todo o nosso respeito, adoração e, especialmente, a nossa gratidão.
A conexão rosário para esta leitura do Evangelho é o quinto mistério glorioso – Coroação de Maria como Rainha do Céu. Tradicionalmente, a mãe de um rei estendeu enorme prestígio, porque enquanto um rei pode ter várias esposas, ele só tem uma mãe. mãe do rei foi referido como o gebira. Faz sentido, então, que Cristo, sendo Rei do Céu, iria coroar sua mãe Maria como Rainha do Céu.

A principal responsabilidade do gebira era agir como um mediador e falar em nome do rei. Quando rezamos o terço, reconhecemos Maria como nosso mediador das nossas necessidades e intenções para o seu filho, Jesus Cristo. Mas ela pode melhor mediar em nosso nome quando humilde e conscientemente chegar a ela e pedir sua ajuda em oração.

Coroado Madonna, Rokitno, Polônia, 1671
Coroado Madonna, Rokitno, Polônia, 1671 (Crédito da foto: Wikipedia)
Pense de Maria como um médico e você é o paciente. Maria está aqui para ajudá-lo e ela vai fazer tudo o que puder para curar a doença do pecado e trazê-lo para a graça de Deus. No entanto, ela será mais capaz de ajudá-lo se você é franco e honesto com ela, afirmando humildemente suas necessidades em oração. Quanto melhor o paciente estiver, mais eficaz Mary pode estar em seu papel como sua Rainha do Céu. Quando você pode formular suas intenções em oração, então você será capaz de entender como Deus responde ao seu pedido.

Se você sabe o que o aflige espiritualmente, fale! Porque se não pode formar o pedido em sua cabeça, como você vai reconhecer a resposta divina?

Artigos relacionados
Fazendo Direito Quando errado é aceitável

O Rosário é um meio, não um fim

Aquele hábito Rosário você deve começar agora
Technorati Tags: quinta glorioso mistério, Gospel, intenções, jesus, Million Dollar Baby, oração, o Regnum Christi, rosário, a oração do rosário
Autor Brent
Publicado em 10 de outubro de 2016
Categorias Quinta Glorioso Mistério, evangelho, oração do rosário
Etiquetas quinta glorioso mistério, Gospel, intenções, jesus, Million Dollar Baby, oração, o Regnum Christi, rosário, a oração do rosário
Mensagem navegação
ANTERIOR
post anterior: Grátis Rosário Ebook Giveaway!
PÁGINAS

Sobre mim
pedidos de livros
Contate-me
Intenções / Meditações
Mistérios Gloriosos
Os Mistérios Gozosos
Os Mistérios Luminosos
Os Mistérios Dolorosos
Tip Jar
vídeos
Ebook livre!

 

200 intenções de manter as suas orações do rosário focado.
NA VENDA AGORA!

Melhorar a sua vida de oração e apoiar este site. Compre-o agora na Amazon.
PRAY O ROSÁRIO ONLINE

Junte-se um rosário perpétuo com os outros ao redor do mundo. Venha rezar o rosário!
Procurar por:
Pesquisa …
PESQUISA
POSTAGENS RECENTES

Fala! – O Rosário oração nos ensina sobre declarar Intentions
Livre Rosário Ebook Giveaway!
Comprometendo-nos a vitória: outubro e a Festa do Rosário
Oração O Rosário nos ensina sobre o poder redentor da Caridade
Como oração do rosário Ensina-nos sobre Discernimento
ARQUIVOS

arquivo
RosaryMeds Powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡੋ
RosaryMeds
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗੁਪਤ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਗੁਪਤ
ਉਦਾਸ ਗੁਪਤ
ਜੱਸ ਗੁਪਤ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
RosaryMeds
ਬੋਲ! – ਕੀ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਰਾਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬਾਰੇ

million_dollar_baby_praying
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੇਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ Eastwood ਦੇ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਨਿਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਹੱਦ, “”ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.”” ਜਵਾਨਾ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋੜ ਬਿਹਤਰ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇੰਜੀਲ 10/6/16 ਪਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ.

ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੂਕਾ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ:

“”ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ; ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ; ਦਸਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਖਡ਼ਕਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. “”
ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਦੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ Regnum ਕ੍ਰਿਸ੍ਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਿਮਰਨ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ:

ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਛ ਬਿਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ’ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਝ ਰੱਖ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? “”ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ. “”ਨਾ ਸਿਰਫ਼, ਇਸ ਆਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਤਿਆਰ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ.
ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ – ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਾਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਚਮ ਜੱਸ ਭੇਦ ਹੈ. ਰਵਾਇਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈ. ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-gebira ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰਿਯਮ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ coronate ਸੀ.

gebira ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ. ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਝ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤਾਜ Madonna, Rokitno, ਸਵੀਡਨ, 1671
ਤਾਜ Madonna, Rokitno, ਸਵੀਡਨ, 1671 (ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ)
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ. ਮਰਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ. ਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਬਿਹਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਮਰਿਯਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ, ਗੱਲ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ?

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਜਦ ਗ਼ਲਤ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਮਾਲਾ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Technorati ਟੈਗਸ: ਪੰਜਵ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੇਤ, ਇੰਜੀਲ, ਨੀਅਤ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, regnum ਕ੍ਰਿਸ੍ਟੀ, ਮਾਲਾ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਲੇਖਕ Brent
10 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਰਗ ਪੰਚਮ ਜੱਸ ਭੇਦ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਟੈਗਸ ਪੰਜਵ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੇਤ, ਇੰਜੀਲ, ਨੀਅਤ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, regnum ਕ੍ਰਿਸ੍ਟੀ, ਮਾਲਾ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪੋਸਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ
ਪਿਛਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ: ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲਾ ਈਬੁਕ ਵਿਤਰਨ!
ਸਫ਼ੇ

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਨੀਅਤ / ਉਪਾਸ਼ਨਾ
ਜੱਸ ਗੁਪਤ
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗੁਪਤ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਗੁਪਤ
ਉਦਾਸ ਗੁਪਤ
ਸੰਕੇਤ ਸ਼ੀਸ਼ੀ
ਵੀਡੀਓ
ਮੁਫ਼ਤ ਈਬੁਕ!

 

200 ਇਰਾਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੋਕਸ.
ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ!

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ‘ਤੇ.
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਲਾ ਆਨ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਮਣੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ. ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਓ!
ਲਈ ਖੋਜ:
ਖੋਜ …
ਖੋਜ
ਹਾਲ ਹੀ Posts

ਬੋਲ! – ਕੀ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਰਾਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬਾਰੇ
ਮੁਫਤ ਮਾਲਾ ਈਬੁਕ ਵਿਤਰਨ!
ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ: ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ
ਕੀ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ
ਕਰਨਾ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਆਰਕਾਈਵ

ਆਰਕਾਈਵ
RosaryMeds ਘਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਰਡਪਰੈਸ

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Salt la conținut
RosaryMeds
Cele Joyful Misterele
Luminoasă Misterele
Tristele Misterele
Glorioasele Misterele
Despre mine
Contacteaza-ma
RosaryMeds
Vorbeste! – Ce Rozariu Rugăciunea ne învață despre Stating Intentiile

million_dollar_baby_praying
Iti aduci aminte una dintre primele scene din Million Dollar Baby în cazul în care personajul lui Eastwood Client al îngenunchează în rugăciune lângă patul lui? El spune ceva în măsura în care, “”Doamne, tu știi ce vreau, nu e nici un rost să mai repet eu.”” Doamne, cât de des pot referi la acest sentiment? Uneori mă gândesc că Dumnezeu știe totul și cu siguranță cunoaște intențiile mele și nevoile mele mai bine decât mine asa ca de ce trec prin exercitarea formularea lor în rugăciune? Lectura Evangheliei din 10/6/16 abordează această dilemă.

Citirea Evangheliei joia trecută, a inclus acest verset populară din Luca:

“”Și vă spun, cereți și veți primi; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, primește; iar cel care caută, găsește; și celui ce bate, ușa va fi deschisă. “”
meditație site-ul web Regnum Christi pe această Evanghelie vorbeste de lectura despre modul în care cădem în păcatul mândriei, atunci când noi nu cerem explicit ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune. De la site-ul lor:

Când nu Întrebați pentru ce am nevoie, am tratat pe Dumnezeu ca Robul Meu: Când ne așteptăm ca Dumnezeu să ne tot ce avem nevoie de a da, fără a cere, nu-i vom pune întreaga povară mântuirii noastre asupra lui și nimic pe noi înșine? Nu suntem într-un sens fiind leneș? “”Știi ce am nevoie, Doamne. Doar dă-mi, avea grijă de ea, în timp ce mă concentrez pe propriile mele interese. “”Nu numai ca este lene, este mândria, tratarea lui Dumnezeu ca un slujitor al cărui rol este acela de a oferi tot ce am nevoie. Noi uităm că este Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu este generos și iubitor, dispus să ne dea tot ceea ce este bun pentru noi; dar el este încă Dumnezeu, și el merită respectul nostru, adorare și în special recunoștința noastră.
Conexiunea de mătănii la această lectură Evanghelie este a cincea Taina Glorios – Încoronarea Mariei ca Regina Cerului. În mod tradițional, mama unui rege a avut loc prestigiul imens, deoarece în timp ce un rege poate avea mai multe soții, el are doar o singură mamă. Mama regelui a fost menționată ca gebira. Este logic atunci că Hristos, fiind Rege al Cerului, ar coronate mama sa Maria ca Regina Cerului.

Responsabilitatea șef al gebira a fost de a acționa în calitate de mediator și de a vorbi în numele regelui. Când ne rugăm Rozariul, noi recunoaștem pe Maria ca mediator nostru de nevoile și intențiile noastre față de fiul ei, Isus Hristos. Dar ea poate mai bine medieze, în numele nostru, atunci când am ajuns în mod conștient și cu umilință la ea și să ceară ajutorul ei în rugăciune.

Madonna incoronat, Rokitno, Polonia, 1671
Madonna incoronat, Rokitno, Polonia, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Gândiți-vă la Maria ca un medic și sunteți pacient. Maria este aici pentru a vă ajuta și ea va face tot ce poate pentru a vindeca boala păcatului și vă aduce în harul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ea va fi mai în măsură să vă ajute dacă sunteți franc și sincer cu ea afirmând cu umilință nevoile în rugăciune. Cu cât mai bine pacientul tine, cu atât mai eficient Maria poate fi în rolul ei ca regina a Cerului. Când vă poate formula intențiile tale în rugăciune, atunci va fi capabil să înțeleagă modul în care Dumnezeu răspunde solicitării.

Dacă știi ce te doare spiritual, vorbi! Pentru că în cazul în care nu se poate forma cererea in cap, cum vei recunoaște răspunsul ceresc?

Articole similare
Când faci pe dreapta greșită este acceptabilă

Rozariul este un mijloc, nu un scop

One Obiceiul Rozariul trebuie să începi acum
Technorati Tags: a cincea glorios mister, Evanghelie, intențiile, isus, milioane de dolari pentru copii, rugăciune, Regnum christi, mătănii, rugăciunea mătănii
Autor Brent
Postat pe 10 octombrie in 2016
Categorii cincea Glorios Mister, Evanghelie, rugăciune mătănii
Tag-uri cincea glorios mister, Evanghelie, intențiile, isus, milioane de dolari pentru copii, rugăciune, Regnum christi, mătănii, rugăciunea mătănii
Mesaj de navigare
ANTERIOR
Previous post: Free Mătănii Ebook Giveaway!
PAGINI

Despre mine
comenzi Carte
Contacteaza-ma
/ Meditatii intentiilor
Glorioasele Misterele
Cele Joyful Misterele
Luminoasă Misterele
Tristele Misterele
sfat Jar
Videoclipuri
GRATUIT EBook!

 

200 intențiile de a păstra rugăciunile Rozariului concentrat.
ON SALE ACUM!

Îmbunătăți viața ta de rugăciune și de a sprijini acest site. Cumpara-l acum pe Amazon.
Rozariu ONLINE

Alăturați-vă într-un rozariu perpetuu cu alții din întreaga lume. Vin rugați-vă Rozariul!
Caută:
Căutare …
CĂUTARE
POSTĂRI RECENTE

Vorbeste! – Ce Rozariu Rugăciunea ne învață despre Stating Intentiile
Gratuit Rozariu Ebook Giveaway!
Săvârșire Ourselves to Victory: octombrie și Sărbătoarea Rozariului
Ce Rozariu Rugăciunea ne învață despre puterea răscumpărătoare de Caritate
Cum de Rozariu Rugăciunea ne învață despre Discernământ
ARHIVE

Arhive
RosaryMeds Proudly powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

перейти к содержанию
RosaryMeds
Радостные тайны
Светящегося Mysteries
Скорбные тайны
Славной Тайны
Обо мне
Свяжитесь со мной
RosaryMeds
Высказываться! – Что Розария Молитва учит нас Заявив Намерения

million_dollar_baby_praying
Вы помните, один из ранних сцен в Million Dollar Baby, где персонаж Client Иствуда стоит на коленях в молитве рядом с его кроватью? Он говорит, что что-то в той мере, “”Господи, ты знаешь, что я хочу, нет никакого смысла во мне повторяюсь.”” Мальчик, как часто я могу относиться к этому настроения? Я иногда думаю про себя, что Бог знает все, и, безусловно, знает мои намерения и мои потребности лучше, чем я, так почему бы пройти через осуществление формулировать их в молитве? Чтение Евангелия от 10/6/16 решает эту дилемму.

Евангельское чтение в прошлый четверг включил этот популярный стих из Луки:

“”И я говорю вам, просите, и получите; искать и вы найдете; стучите, и дверь будет открыта для вас. Для всех, кто просит, получает; и тот, кто ищет, находит; и к тому, кто стучится, будет открыта дверь “”.
медитация на веб-сайте Regnum Christi на этом Евангелии чтения говорит о том, как мы впадаем в грех гордости, когда мы явно не просить Бога о помощи через молитву. С их сайта:

Когда я не спрашиваю, что мне нужно, я отношусь к Богу как раб Мой: Когда мы ожидаем, чтобы Бог дал всем нам нужно нам, не спрашивая, мы не размещая всю тяжесть нашего спасения на него и ничего о себе? Разве мы не в смысле лени? “”Вы знаете, что мне нужно, Господи. Просто дайте мне его, заботиться о нем, в то время как я сосредоточиться на своих собственных интересах. “”Мало того, что это лень, это гордость, рассматривая Бога как слуга, чья роль заключается в обеспечении, что мне нужно. Мы забываем, что он есть Бог. Конечно, Бог щедр и любящий, готов дать нам все, что хорошо для нас; но он по-прежнему Бог, и он заслуживает нашего уважения, обожание, и особенно наша благодарность.
Розарий подключение к этому чтению Евангелия является Пятая Славная Тайна – Марии Коронация, как Царицы Небесной. Традиционно, мать короля провел громадным авторитетом, потому что в то время как король может иметь несколько жен, у него только одна мать. Мать короля была передана как gebira. Это имеет смысл, то, что Христос, будучи Царя Небесного, будет короновать свою мать Марию, как Царицы Небесной.

Главной обязанностью gebira был выступать в качестве посредника и выступать от имени короля. Когда мы молимся розарий, мы признаем Марию как наш посредник наших потребностей и намерений к своему сыну, Иисусу Христу. Но она может лучше опосредовать от нашего имени, когда мы сознательно и смиренно приходить к ней и попросить ее о помощи в молитве.

Венчает Мадонна, Rokitno, Польша, 1671
Венчает Мадонна, Rokitno, Польша, 1671 (Фото: Википедия)
Подумайте о Марии, как врач, и вы пациент. Мэри здесь, чтобы помочь вам, и она будет делать все, что она может, чтобы вылечить болезнь греха и привести вас в Божью благодать. Тем не менее, она будет лучше в состоянии помочь вам, если вы прямолинеен и честен с ней смиренно указав ваши потребности в молитве. Чем лучше вы пациент, тем более эффективной Мэри может быть в своей роли вашей Царицы Небесной. Когда вы можете сформулировать свои намерения в молитве, то вы будете в состоянии понять, как Бог отвечает на запрос.

Если вы знаете, что беспокоит вас духовно, говорить! Потому что, если не может сформировать запрос в вашей голове, как вы распознать небесный ответ?

Статьи по Теме
Как правильно Когда Неправильно приемлемо

Розарий является средством, а не конец

Один Розарий Привычка Вы должны начать сейчас
Бирки Technorati: пятая славная тайна, Евангелие, намерения, Иисус, миллион долларов ребенка, молитва, ИА REGNUM Christi, четки, четки молитвы
Автор Brent
Опубликовано 10 октября 2016 года
Категории Пятая Славная тайна, Евангелие, молитва Розария
Теги пятый славная тайна, Евангелие, намерения, Иисус, миллион долларов ребенка, молитва, ИА REGNUM Christi, четки, четки молитвы
сообщение навигации
Назад
Предыдущая запись: Free Розарий Электронная книга Дешевая распродажа!
СТР

Обо мне
Книга заявок
Свяжитесь со мной
Намерения / Медитации
Славной Тайны
Радостные тайны
Светящегося Mysteries
Скорбные тайны
Банка для чаевых
Видео
Бесплатная электронная книга!

 

200 намерения держать ваши четки молитвы сосредоточены.
В ПРОДАЖЕ!

Улучшить вашу молитвенную жизнь и поддерживать этот сайт. Купить сейчас на Amazon.
Розарий ONLINE

Регистрация в бесконечном четки с другими людьми по всему миру. Приходите молиться четки!
Искать:
Поиск …
ПОИСК
НЕДАВНИЕ ПОСТЫ

Высказываться! – Что Розария Молитва учит нас Заявив Намерения
Бесплатная электронная книга Розарий Дешевая распродажа!
Обязуясь Победы: октябрь и праздник Розария
Что Розарий молитва учит нас о спасительной силе милосердия
Как Розария Молитва учит нас о различении
АРХИВЫ

архив
RosaryMeds Сайт работает на WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Faapasi i anotusi
RosaryMeds
O le Mea Lilo Fiafia
O le Mea Lilo Luminous
O le Mea Lilo Faanoanoa
O le Mea Lilo Mamalu
Faatatau ia a’u
faafesoota’i Mai ia te Au
RosaryMeds
Tautala Up! – O le a Aoao Tatalo Rosary Tatou Uiga i taua faamoemoega

million_dollar_baby_praying
Pe e te manatua se tasi o le vaaiga i le amataga o Miliona Pepe tala ai le amio a le kalani Eastwood tootuli i le tatalo i tafatafa o lona moega? Na ia faapea mai se mea i le tulaga, “”Le Alii e, e te iloa le mea ou te manao, e leai se faaaogaina ia te aʻu le toe faia aʻu lava.”” Tama, ua faafia ona e mafai ona ou fesootai atu i lena lagona? Nisi taimi ou te mafaufau ia te au lava e silafia mea uma ma le iloa mautinoa e le Atua loʻu faamoemoega ma ou manaoga sili atu nai lo aʻu lava aisea atu e ala i le faatinoina o le tuufaatasia i latou i le tatalo? O le Talalelei e faitau mai 10/6/16 saunoaga lenei faafitauli.

faitauga o le Talalelei o le Aso Tofi talu ai e aofia ai lenei fuaiupu lauiloa mai le Luka:

“”Ma ou te fai atu ia te outou, ole mai ma o le a outou maua; saili ma le a outou maua; tuʻituʻi mai ma o le a tatalaina le faitotoa ia te oe. Mo tagata uma oe fesili, e maua; ma le tasi e saili, maua; ma i le tasi e tuʻituʻi, o le a tatalaina le faitotoa. “”
O le mafaufau loloto o Regnum Christi website i le lauga lenei faitauga o le Talalelei e uiga i le auala tatou te pauu atu i le agasala o le faamaualuga pe a tatou le fesili manino le Atua mo se fesoasoani e ala i le tatalo. Mai latou website:

Ina ua ou Aua Fesili atu mo mea ou te manaomia, ou te fai faalelei le Atua o loʻu Auauna: Pe a tatou faamoemoe le Atua e tuuina atu i tatou uma tatou te manaomia e aunoa ma le fesili, ua tatou le tuuina o le avega atoa o lo tatou faaolataga i luga ia te ia ma e leai se mea i luga o i tatou lava? Pe ua tatou lē i se lagona le paie? “”E te iloa le mea ou te manaomia, Alii. E tuuina mai ia te au, e tausia ai, ao ou taulai atu i loʻu lava fiafia i ai. “”E le gata o lenei le paie, o le faamaualuga, o le taulimaina e le Atua e pei o se auauna o lana matafaioi o le tuuina atu soo se mea ou te manaomia. E galo ia o le Atua. E mautinoa lava o le agalelei ma le alofa i le Atua, naunau e tuuina atu o tatou mea uma e lelei mo i tatou; ae o ia lava le Atua, ma sa tatau ai lo tatou faaaloalo, le viiga, ma aemaise lava lo tatou agaga faafetai.
O le sootaga rosary i lenei Talalelei faitauga o le Mealilo Mamalu Lima – faauuina o Queen a Mary o le Lagi. Masani, o le tina o le a faia mamalu tele le tupu ona ao a le tupu e mafai ona maua ava tele, ia le gata ei ai se tasi tina. na taʻua ai le tina o le tupu e pei o le gebira. E maua ai le uiga lea o le Keriso, o le Tupu o le Lagi, o le a coronate lona tina Mary o Queen o le Lagi.

O le tiutetauave sili o le gebira sa e galue o se puluvaga ma lauga atu i sui o le tupu. Pe a tatou tatalo i le rosary, tatou te faailoa atu Mary avea ma o tatou puluvaga o tatou manaoga ma faamoemoega i lona atalii, o Iesu Keriso. Ae e mafai ona ia lelei soalaupule mo i tatou pe a tatou le malama- lama ma le lotomaulalo e oo mai ia te ia ma ole atu mo lana fesoasoani i le tatalo.

Faapaleina Madonna, Rokitno, Polani, 1671
Faapaleina Madonna, Rokitno, Polani, 1671 (Photo aitalafu: Wikipedia)
Mafaufau o Mary e pei o se fomai ma o outou o le onosai. o Mary i ai iinei e fesoasoani ia te oe ma o le a ia faia soo se mea na te mafaia e faamalolo le maʻi o le agasala ma aumaia ai outou i le alofa tunoa o le Atua. Ae peitai, o le a mafai ona sili atu ona lelei e fesoasoani ia te oe pe afai e te tuusao ma faamaoni ma ia e ala i le lotomaualalo e taua ai ou manaoga i le tatalo. O le lelei i le onosai oe, e mafai ona avea i lana matafaioi o le Mary sili atu ona lelei o lou Queen o le Lagi. Pe e mafai ona e fausia ai lou faamoemoega i le tatalo ona e le mafai ona malamalama i le auala e tali atu le Atua i lau talosaga.

Afai e te iloa le mea sa faaletonu oe faaleagaga, tautala i luga! Aua afai e le mafai ona faia le talosaga i lou ulu, e faapefea ona e iloa le tali i le lagi?

Faatatau mataupu
Faia o Mea Saʻo Ina ua Sese e talia

O le Rosary o se Uiga, E le se Iuga

Masani Rosary se tasi e tatau ona e amata nei
Technorati pine: lona lima mealilo mamalu, Talalelei, faamoemoega, o Iesu, miliona pepe tala, tatalo, regnum christi, rosary, tatalo rosary
tusitala Brent
Tuuina i Oketopa 10, 2016
Vaega Lima Mealilo Mamalu, le talalelei, tatalo rosary
Pine o lona lima mealilo mamalu, Talalelei, faamoemoega, o Iesu, miliona pepe tala, tatalo, regnum christi, rosary, tatalo rosary
Post faatautaiga
MAVAE
meli Talu: Free Rosary Giveaway Ebook!
ITULAU

Faatatau ia a’u
Poloaiga Tusi
faafesoota’i Mai ia te Au
Faamoemoega / manatunatuga
O le Mea Lilo Mamalu
O le Mea Lilo Fiafia
O le Mea Lilo Luminous
O le Mea Lilo Faanoanoa
fagu tumutumu
vitio
EBOOK saoloto!

 

200 faanaunauga e tausia au rosary tatalo taulai atu.
I FAATAUINA ATU TAIMI NEI!

Faaleleia atili ai lau tatalo olaga ma lagolagoina lenei website. Faatau i le taimi nei i luga o le Amasone.
TATALO LE INITANETI ROSARY

Auai i se rosary le motusia faatasi ma isi i le lalolagi atoa. Sau tatalo le rosary!
Saili mo:
Search …
suʻe
pou talu ai nei

Tautala Up! – O le a Aoao Tatalo Rosary Tatou Uiga i taua faamoemoega
Giveaway Ebook Rosary saoloto!
Faia i Tatou Lava e Manumalo: Oketopa ma le Tausamiga o le Rosary
A Rosary Tatalo Aoao i tatou e uiga i le Faatogiola Mana o le Alofa Moni
Faapefea Rosary Tatalo Aoaoina i Tatou e Uiga i le iloatino
TEU

tusi tausaga
RosaryMeds mitamita afi e WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Air adhart gu clàr na làraich
RosaryMeds
Aoibhneach Mysteries
Tha Luminous Mysteries
Tha muladach Mysteries
The Glorious Mysteries
Mum dhèidhinn
fios Me
RosaryMeds
Speak Up! – Dè Rosary Prayer Teagasg ag innse dhuinn mu rùintean

million_dollar_baby_praying
Bheil cuimhn ‘agad air aon de na seallaidhean tràth ann an Within Baby far Client Coille an Ear caractar a ghluinean ri taobh ann an urnuigh ri taobh a leabaidh? Tha e ag ràdh rudeigin gu ìre, “”A Thighearna, tha fios agad dè tha mi ag iarraidh, chan eil feum ann dhomh fhìn a-rithist.”” Boy, dè cho tric as urrainn dhomh a ‘buntainn ris a’ faireachdainn? Mi uaireannan a ‘smaoineachadh gu fhìn gu bheil fios aig Dia h-uile rud agus gun teagamh tha fios mo rùintean agus mo nas fheàrr ri feuman na fhìn mar sin carson a dhol tro eacarsaich de cruthachadh dhaibh ann an urnuigh? Tha an t-Soisgeil a ‘leughadh bhon 10/6/16 seòlaidhean seo ioma-cheist.

Air Diardaoin Soisgeul measg seo mòr-chòrdte rann bho Luke:

“”Agus tha mi ag ràdh ribh, iarraidh agus gheibh thu; sireadh agus gheibh sibh; bualadh agus bidh an doras fhosgladh dhuibh. Airson a h-uile duine ag iarraidh, a ‘faighinn; agus am fear a ‘sireadh, lorg; agus ris an fhear a Knocks, bidh an doras fhosgladh. “”
Tha Regnum Christi làrach-lìn na bheachd-smuaintean air seo Soisgeul a ‘bruidhinn mu dheidhinn mar a tha sinn a’ tuiteam a-steach peacadh moit nuair nach eil sinn gu follaiseach a ‘faighneachd dha Dia cobhair tro ùrnaigh. Bho làrach-lìn aca:

Nuair I Do not Iarr airson What I Need, mi Treat Dia mar mo sheirbhiseach: Nuair a tha sinn an dùil Dia a thoirt dhuinn a dh’fheumas sinn uile gun iarraidh, tha sinn nach ‘cur air fad eallach ar slàinte agus air dha dad air fhìn? Tha sinn nach eil ann an seagh a bhith leisg? “”Eil fhios agad dè a dh’fheumas mi, a Thighearna. Dìreach thoir dhomh e, a ‘gabhail cùram dheth, fhad’ sa tha mi a ‘cur cudrom air m’ ùidhean fhèin. “”Neo-mhàin a tha seo a bhith leisg, tha e uabhar, a ‘dèiligeadh ri Dia mar searbhanta aig an dreuchd a thoirt seachad ge brith dè a dh’fheumas mi. Dìochuimhnich sinn e Dia. Gun teagamh, tha Dia fialaidh agus gràdhach, deònach a thoirt dhuinn gach nì a tha math dhuinn; ach tha e fhathast Dia, agus e airidh air ar spèis, adoration, agus gu h-àraid ar taingealachd.
Tha rosary co-cheangailte ri seo Soisgeul tha a ‘Chòigeamh Glorious Mystery – Mary Crùnadh na Banrigh ann am Flaitheanas. Gu traidiseanta, màthair an rìgh a chumail ionmhalta a rinn cliù oir, ged a rìgh dòcha gum bi iomadh mnathan, tha e a-mhàin aon mhàthair. Thàinig màthair an rìgh a bha air ainmeachadh mar an gebira. Tha e an uair sin a ‘dèanamh ciall gu bheil Criosd, a bhith King of Heaven, bhiodh coronate mhàthair Màiri mar Bhanrigh na Flaitheanas.

An t-àrd-uallach na gebira bha gus a bhith mar eadar-mheadhonair agus a ‘bruidhinn às leth an righ. Nuair a tha sinn ag ùrnaigh an rosary, tha sinn ag aideachadh ar Màiri mar eadar-mheadhonair air ar feuman agus rùintean gu a mac, Iosa Criosd. Ach urrainn dhi na b ‘fheàrr air mediate às ar leth nuair a tha sinn a dh’aon agus gu h-iriosal a’ tighinn thuice agus a ‘faighneachd dhi cuideachadh ann an ùrnaigh.

Chrùnadh Madonna, Rokitno, a ‘Phòlainn, 1671
Chrùnadh Madonna, Rokitno, a ‘Phòlainn, 1671 (Dealbh creideis: Wikipedia)
Smaoinich air Màiri mar dotair agus tha thu an euslainteach. Tha Màiri an seo gus do chuideachadh agus nì i ge b’e ni a tha ia ‘urrainn a leigheas air an tinneas a’ pheacaidh, agus bheir thu a-steach gràs Dhè. Ge-tà, gum bi i na b ‘fheàrr as urrainn do chuideachadh ma tha thu forthright agus onarach còmhla rithe gu h-iriosal ag ràdh le feuman agad ann an ùrnaigh. Tha na b ‘fheàrr an t-euslainteach a tha thu, nas èifeachdaiche Màiri urrainn a bhith ann an dreuchd aice mar agad Queen of Heaven. Nuair urrainn dhut a chur ri chèile do rùintean ann an ùrnuigh an uair sin bidh thu comasach air tuigsinn mar a tha Dia a ‘freagairt air an iarrtas agaibh.

Ma tha fios agad dè tha thu ails spioradail, a ‘bruidhinn suas! Oir ma chan urrainn chruthachadh an t-iarrtas ann do cheann, mar a thèid thu ag aithneachadh an nèamhaidh fhreagairt?

artaigealan co-cheangailte
Nuair a bhith a ‘dèanamh Right Wrong e ris an Gabhar

Tha Rosary tha Means, Chan e ceann-

The One Rosary Habit Feumaidh tu Tòisich Now
Technorati Tags: còigeamh glòrmhor dìomhaireachd, an t-Soisgeil, rùintean, Iosa, naoidhean millean dolair, ùrnaigh, regnum Christi, rosary, rosary ùrnaigh
Author Brent
Posted on An Dàmhair 10, 2016
Roinnean Còigeamh Glorious Mystery, an t-soisgeul, rosary ùrnaigh
Tags còigeamh glòrmhor dìomhaireachd, an t-Soisgeil, rùintean, Iosa, naoidhean millean dolair, ùrnaigh, regnum Christi, rosary, rosary ùrnaigh
seòladh a ‘Phuist
MU DHEIREADH
Dreuchd roimhe: Rosary Saor an-asgaidh Ebook Giveaway!
duilleagan

Mum dhèidhinn
leabhar-Òrduighean
fios Me
Rùintean / Meditations
The Glorious Mysteries
Aoibhneach Mysteries
Tha Luminous Mysteries
Tha muladach Mysteries
Tip Jar
Videos
Ebook ASGAIDH!

 

200 rùintean a chumail do rosary ùrnaighean ag amas.
Reic DRÀSTA!

Piseach a thoirt air ur beatha ùrnaigh agus taic a thoirt do làrach-lìn seo. Ceannaich e a-nis air Amazon.
Guidheam THE ROSARY-LOIDHNE

Thig còmhla ann an Perpetual rosary le feadhainn eile air feadh an t-saoghail. Thig guidheam an rosary!
Lorg airson:
Lorg …
SEARCH
O CHIONN GHOIRID dreuchdan

Speak Up! – Dè Rosary Prayer Teagasg ag innse dhuinn mu rùintean
Saor an-asgaidh Rosary Ebook Giveaway!
A ‘gealltainn dhuinn fhìn gus Victory: Dàmhair agus an Feast na Rosary
Dè Rosary Prayer Teagasg dhuinn mu na Redemptive Cumhachd Carthannas
Ciamar a Rosary Prayer Teagasg dhuinn mu lèirsinn
Archives

Archives
RosaryMeds Proudly powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

хттп://ввв.росаримедс.цом/спеак-уп-вхат-росари-праиер-теацхес-ус-абоут-статинг-интентионс

Скип то цонтент
РосариМедс
Тхе Јоифул Мистерије
Светлосног Мистерије
Тхе Сорровфул Мистерије
Тхе Глориоус Мистерије
О мени
Контактирај ме
РосариМедс
Говори гласније! – Шта Бројанице Молитва нас учи о Наводећи Интентионс

миллион_доллар_баби_праиинг
Да ли се сећате један од раних сцена у Миллион Доллар Баби где клечи клијент Еаствоод лик у молитви поред његовог кревета? Он каже нешто у мери у којој, “”Господе, ти знаш шта ја желим, нема сврхе у мени понављам.”” Човече, колико често могу да се односе на тај сентимент? Понекад помислим да Бог зна све и дефинитивно зна моје намере и моје потребе боље него себе зашто се кроз остваривање њиховог формулисања у молитви? Јеванђеље читајући 10/6/16 адреса ову дилему.

Јеванђеље читање прошлог четвртка је укључен овај популарни стих из Луке:

“”И ја вам кажем, питајте и добићете; тражити и наћи ћете; кноцк и врата ће бити отворена за вас. За свакога ко моли, прима; а онај који тражи, налази; и ономе ко куца, отвориће се врата. “”
Тхе Регнум Цхристи Веб локације медитација на ово јеванђеље читања разговора о томе како смо упали у грех поноса када смо експлицитно не тражи од Бога помоћ кроз молитву. Од њиховом сајту:

Када И До нот Аск за шта ми треба, ја Треат Бога као мој слуга: када очекујемо Бог да нас све треба дати без питања, ми не стави цео терет нашег спасења на њега и ништа на себи? Зар нисмо у смислу лењост? “”Знаш шта ми треба, Господе. Само ми дај, побринути за то, док се фокусирам на своје интересе. “”Није само то лењост, то је понос, третира Бога као слуга чија је улога да обезбеди све што је потребно. Заборављамо да је Бог. Свакако Бог је великодушан и пун љубави, спремни да нам дају све што је добро за нас; али је још увек Бог, и он заслужује наше поштовање, дивљење, а посебно наш захвалност.
Бројанице веза са овим Госпел читању је Пета Славна Мистерија – Мари крунисања као Куеен оф Хеавен. Традиционално, мајка краља одржан огроман углед јер док је краљ може имати више жена, он има само једну мајку. Краљева мајка је називају гебира. Има смисла онда да Христос, Кинг оф Хеавен, би крунисати своју мајку Марију као Куеен оф Хеавен.

Шеф одговорност гебира је да делује као посредник и говоре у име краља. Када се молимо бројанице, ми признати Мари као наш посредник у нашим потребама и намерама да њеног сина, Исуса Христа. Али она боље може да посредује у наше име када смо свесно и понизно доћи до ње и тражити њену помоћ у молитви.

Крунисан Мадона, Рокитно, Пољска, 1671
Крунисан Мадона, Рокитно, Пољска, 1671 (Фото кредит: Википедија)
Размислите о Марији као доктор а ти си пацијент. Марија је ту да вам помогне и да ће учинити све што може да излечи болест греха и довести вас у Божијој милости. Међутим, она ће бити боље у стању да вам помогне да ли су отворени и искрени са њом је понизно наводећи своје потребе у молитви. Што боље пацијент ти је ефикаснији Мери може бити у улози својој Краљици Неба. Када се формулише своје намере у молитви онда ћете моћи да разумеју како је Бог одговори на Ваш захтев.

Ако знате шта тишти духовно, проговорите! Јер ако не могу да формирају захтев у глави, како ћете препознати небеско одговор?

Повезани чланци
Прави начин Када Погрешно је прихватљива

Бројанице је средство, а не циљ

Онај Росари навика Иоу Муст Старт Нов
Тецхнорати Тагс: пети славна мистерија, Јеванђеље, намере, Исус, Миллион Доллар Баби, молитва, Регнум Кристи, бројаница, бројаница молитва
Аутор Брент
Објављено 10. октобра, 2016
Категорије Пето Славна Мистерија, јеванђеље, бројаница молитва
Ознаке пета славна мистерија, Јеванђеље, намере, Исус, Миллион Доллар Баби, молитва, Регнум Кристи, бројаница, бројаница молитва
Порука оријентација
ПРЕТХОДНА
Претходни пост: Бесплатан Бројанице ебоок Гивеаваи!
СТРАНИЦЕ

О мени
боок Поруџбине
Контактирај ме
Интентионс / Медитација
Тхе Глориоус Мистерије
Тхе Јоифул Мистерије
Светлосног Мистерије
Тхе Сорровфул Мистерије
tip Јар
Видео
Фрее еБоок!

 

200 намере да држиш бројаница молитве фокусиран.
НА ПРОДАЈУ САДА!

Побољшати свој молитвени живот и подрже овај сајт. Купи сада на Амазон.
Молим се бројаница ОНЛИНЕ

Придружите у сталном бројанице са другима широм света. Хајде моли бројанице!
Тражити:
Претраживање …
ПРЕТРАЖИВАЊЕ
РЕЦЕНТ ПОСТС

Говори гласније! – Шта Бројанице Молитва нас учи о Наводећи Интентионс
Фрее Бројанице ебоок Гивеаваи!
Починио Оурселвес то Вицтори: Октобар и Празник Росари
Шта Бројанице Молитва нас учи о откупљења Моћ Цхарити
Како Бројанице Молитва нас учи о разборитост
aRHIVA

архива
РосариМедс Поносно поверед би ВордПресс

 

#VALUE!

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Zvashandiswa kugutsikana
RosaryMeds
The Vachifara Mysteries
The Luminous Mysteries
Vakasuwa Mysteries
The Mbiri Mysteries
Nezvangu
Ndibate
RosaryMeds
Taura Up! – Chii Ruzariro Prayer Anotidzidzisa About Achitaura Intentions

million_dollar_baby_praying
Unoyeuka mumwe okutanga mifananidzo muna Million Dollar Baby apo hunhu Client Eastwood raMwari anopfugamira mumunyengetero padivi pamubhedha wake? Anoti chimwe chinhu zvakadini, “”Ishe, imi munoziva zvandinoda, hapana kushandiswa mandiri vachidzokorora pachangu.”” Mukomana, kazhinji sei Ndingaratidza kunzwisisa mafungiro iwayo? Ini dzimwe nguva ndinofunga kuti pachangu kuti Mwari anoziva zvose uye zvechokwadi vanoziva vavariro yangu uye zvinodiwa dzangu kupfuura ini saka nei nepa kushandisa mukuronga kwavo mumunyengetero? The Gospel kuverenga kubva 10/6/16 kero nedambudziko iri.

Gospel kuverenga Last China aisanganisira yakakurumbira ndima iyi kubva Luke:

“”Zvino ndinoti kwamuri: Kumbirai uye muchapiwa; tsvakai uye muchawana; gogodzai uye mukova achasvinudzwa kwamuri. Nokuti munhu wose anokumbira anogamuchira, uye anotsvaka, anowana; uye kune uya anogogodza, mukova achasvinudzwa. “”
The Regnum Christi Website kuti kufungisisa ichi Gospel kuverenga hurukuro pamusoro sei isu vasawira chivi chokudada kana tisingainzwisisi zvakajeka kukumbira Mwari kuti andibatsire kuburikidza nokunyengetera. Kubva Website yavo:

Pandinenge Hamukumbiri Zvandinoda, I Kuita Mwari soMushumiri wangu: Kana isu kutarisira Mwari wedu tose tinofanira kupa pasina kukumbira, hatikurudzirwi kuisa mutoro yose ruponeso rwedu pamusoro pake uye chinhu pachedu? Ko isu kwete mupfungwa yokuva nungo? “”Munoziva zvandinoda, Ishe. Just vandipa, kumutarisira, ndichiri kufunga kwangu zvivanakire. “”Kwete chete ndiye usimbe ichi, ndiko kuzvikudza, kurapa Mwari akafanana mushandi ane basa ndiko kupa chero zvandinoda. Tinokanganwa ndiye Mwari. Zvechokwadi Mwari ane rupo uye rudo, unoda kutipa zvose zvakanaka kwatiri; asi iye achiri Mwari, uye iye akakodzera kuti timuremekedze, achikudza, uye kunyanya kuonga kwedu.
The rozari kubatana pakuverenga ichi Evhangeri ndiyo Rechishanu munokubwinya Mystery – waMariya Coronation sezvo Mambokadzi Heaven. Setsika, amai mambo vakabata chaizvo nomukurumbira nokuti apo mambo angava vakadzi vakawanda, iye oga ane imwe amai. mai vamambo aitaurwa sezvo gebira. Zvinoita pfungwa iyoyo Kristu, ari Mambo wokudenga, vangadai coronate mai vake Maria sezvo Mambokadzi Heaven.

Mukuru basa iri gebira kwaiva kuita sezvo murevereri uye vataure vachimiririra mambo. Patinonyengetera kuna rozari, tinobvuma Mary sezvo murevereri wedu zvataida nevavariro kuti mwanakomana wake, Jesu Kristu. Asi iye anogona svitsanisa nani nokuda kwedu kana isu nokungwaririra nokuzvininipisa kuuya kwaari uye kukumbira rubatsiro wake mumunyengetero.

Korona Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Korona Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo chikwereti: Wikipedia)
Funga Mary akafanana chiremba uye uri murwere. Mary ari pano kuti akubatsire uye iye achaita chero zvaanokwanisa rokurapa chirwere chivi uye akuise nyasha dzaMwari. Zvisinei, iye uchakwanisa kukubatsira kana uri kwakananga uye vakatendeseka naye kuburikidza nokuzvininipisa kutaura zvaunoda mumunamato. Nani murwere muri, zvinobatsira chaizvo Mary kunogona kuva basa rake sezvo Queen kwenyu Heaven. Paunowana kuzoumba vavariro dzako mumunyengetero ipapo uchakwanisa kunzwisisa sei Mwari anopindura chikumbiro chako.

Kana uchiziva Unotsvakeiko chii pakunamata, titaure! Nokuti kana havagoni kuumba chikumbiro mumusoro wako, sei ukaziva Mhinduro yokudenga?

Related nyaya
Kuita Right Kana Wrong unogamuchirwa

Ruzariro inzira, Kwete Ichaguma

Iye Rusariro Netsika Unofanira Start Now
Technorati Tags: wechishanu rinobwinya chakavanzika, Gospel, vavariro, Jesu, mamiriyoni dhora mwana, munamato, regnum Christi, rozari, munamato rozari
Author Brent
Posted on October 10, 2016
Categories Chechishanu munokubwinya Mystery, vhangeri, munamato rozari
Tags wechishanu rinobwinya chakavanzika, Gospel, vavariro, Jesu, mamiriyoni dhora mwana, munamato, regnum Christi, rozari, munamato rozari
Post navigation
KUMASHURE
Previous mumhanyi: Free Ruzariro Ebook Giveaway!
MAPEJI

Nezvangu
Book Orders
Ndibate
Intentions / Meditations
The Mbiri Mysteries
The Vachifara Mysteries
The Luminous Mysteries
Vakasuwa Mysteries
Tip gaba
Videos
FREE eBook!

 

200 nevavariro kuchengeta rozari minyengetero yenyu yakataura.
ON SALE NOW!

Kuvandudza wako munamato upenyu uye kutsigira website iyi. Utenge zvino Amazon.
KUNYENGETERA Ruzariro ONLINE

Utaurewo kusingatongoperi rozari nevamwe vari munyika yose. Uyai kuna rozari!
Tsvaga:
Search …
SEARCH
Recent Posts

Taura Up! – Chii Ruzariro Prayer Anotidzidzisa About Achitaura Intentions
Free Ruzariro Ebook Giveaway!
Vachiita Kuzvidzidzisa kuti Victory: October uye Mutambo Ruzariro
Chii Rusariro Munyengetero unotidzidzisa pamusoro Rokudzikinura Simba Charity
How Rusariro Prayer Anotidzidzisa About Anonzwisisa
MUDURA RENHOROONDO

matura oruzivo
RosaryMeds muchizvikudza dzinofambiswa kubudikidza WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

مواد کي ڇڏي ڏيو
RosaryMeds
هن ھو اسري
هن چمڪندڙ اسري
هن ڏک اسري
جنهن جو شاندار اسري
مون بابت
مون سان رابطو ڪيو
RosaryMeds
ڳالهايو! – ڇا Rosary دعا اسان جي تعليم ارادن (Linguists) جي باري ۾

million_dollar_baby_praying
توهان ڊالر بيبي جتي ڪلائنٽ Eastwood جي شخصيت پنهنجي بستري کي ايندڙ نماز ۾ kneels ۾ شروعات مناظري جي هڪ نصيحت وٺندا آھيو؟ هن چيو ته سنڌ جي حد تائين ڪجهه چوي ٿو، “”اي خداوند، توکي خبر آهي ته مون کي ڇا ڪرڻو آهي، نه مون ۾ ڪو به استعمال ڪريان ڪڍيل آهي.”” ڇوڪر، ڪيئن اڪثر مون کي ته جذبي کي ڪهڙو ڪري سگهو ٿا؟ مون کي ڪڏهن ڪڏهن پاڻ کي خيال آهي ته الله سڀڪنھن شيء کي ڄاڻندڙ آھي ۽ ضرور منهنجي ارادن ۽ منهنجي ضرورت بهتر کان پاڻ کي ائين ڇو کين نماز ۾ formulating جي مشق ذريعي وڃڻ ڄاڻندو آھي؟ انجيل 10/6/16 پتا کان هن dilemma پڙهڻ.

گذريل خميس جي انجيل پڙهڻ تہ کان هن مشهور آيت شامل:

“”۽ آء اوھان کي ٻڌايان، توکان پڇن ٿا ۽ توکي ملي ويندو. گھرندا آھن ۽ اوھان کي لھندا. سچيء ۽ در اوھان تي کوليو ويندو. هر هڪ جو پڇي لاء، وسي، ۽ جيڪو هڪڙا، لھي. ۽ جيڪو بلوط جي لاء، جو دروازو کوليو ويندو. “”
جي باري ۾ اسان کي ڪيئن فخر جي گناہ ۾ پوڻ جنھن مھل اسان کي چٽيء طرح نماز جي ذريعي مدد لاء خدا توکان پڇن ٿا نه ٿا هن انجيل پڙهڻ ڳالهين تي جي Regnum Christi ويب سائيٽ جي مراقبو. سندن ويب سائيٽ مان:

جڏهن مون کي مون کي ڪهڙي ضرورت لاء نٿو گھران، مون کي منهنجو خادم خدا ڪهڙو: اسان کي خدا اسان کي پڇڻ کان سواء سڀ اسان جي ضرورت ڏيڻ جي اميد جڏهن ته اسين پاڻ تي کيس ۽ ڪجھ تي اسان جي نجات جو سڄو بار ه نه آهن؟ اسان کي احساس سست ٿي رهيو ۾ نه آهن؟ “”تون مون کي ڇا جي ضرورت کي خبر آهي، پالڻھار. بس، جڏهن ته مون کي منهنجي پنهنجي مفادن تي زور نه رڳو مون کي ان ڏي ان جو خيال رکجو. “”هن آرام طلبي جي آهي، ان کي فخر آهي، هڪ خادم جن جي ڪردار کي مهيا ڪرڻ لاء جيڪي مون کي ضرورت آهي جهڙو خدا علاج. اسان کي اهو وسارڻ هن چيو ته خدا آهي. بيشڪ الله سخي ۽ محبت، اسان سڀڪنھن شيء کي ته اسان لاء چڱائي آھي ڏيڻ تي راضي آهي. پر هن چيو ته اڃا تائين الله جي آھي، ۽ اھو اسان جي عزت، بڻايل، ۽ خاص طور تي اسان وٽ رکيل ڏٺو گھرجي.
جنت جو راني جي طور تي مريم جي Coronation – هن انجيل پڙهڻ لاء هن rosary تعلقي جي پنجين وڏائيء وارو اسرار آهي. هنر، هڪ بادشاهه جي ماء زبردست وقار منعقد ڇاڪاڻ ته هڪ بادشاهه کان وڌيڪ زالون آهن سگهي ٿي، جڏهن ته، هن کي صرف هڪ ماء اٿس. هن بادشاهه جي والده جي gebira طور حوالو ڏنو ويو آهي. ان کان پوء جو احساس ڪندو آهي ته مسيح، جنت جو بادشاهه ٿي رهيو، سندس ماء مريم جنت جي راني طور coronate ها.

جي gebira جي وڏي ذميواري هڪ ثالث طور ڪم ۽ بادشاهه جي بنياد تي ڳالهائڻ هو. اسان جي rosary دعا جڏهن اسين سندس پٽ، عيسى مسيح کي اسان جي حيثيت رکي ٿو ۽ ارادن جي اسان جي ثالث طور مريم ايمان آندو. پر هوء ڀلي اسان جي بنياد تي ڌيان جنھن مھل اسان کي ڄاڻي واڻي ۽ عاجزيء زال کي اچي ۽ نماز ۾ سندس مدد لاء توکان پڇن ٿا ڪري سگهو ٿا.

Madonna، Rokitno، پولينڊ، 1671 چوٽيء تي
چوٽيء تي Madonna، Rokitno، پولينڊ، 1671 (ڦوٽو ڪريڊٽ: وڪيپيڊيا)
هڪ ڊاڪٽر وانگر مريم جو خيال آهي ۽ توهان کي صبر آهن. مريم جي مدد سان اوھان کي ۽ هوء جيڪي هوء سگهي گناھ جي علالت جي قابض ۽ اوھين الله جي فضل ۾ آڻڻ ڪرايو ويندو هتي آهي. تنهن هوندي به، هوء ڀلي اوھان کي مدد ڪرڻ جي قابل جيڪڏھن اوھين ڄاتا ۽ عاجزيء نماز ۾ توهان جي حيثيت رکي ٿو (Linguists) جي زال سان ايماندار آهن ٿيندو. جڏهن ته ڀلي مريض اوھان آهن، ان کان وڌيڪ اثرائتي مريم آسمان مان اوھان جي راني طور سندس ڪردار ۾ ٿي سگهي ٿو. توهان نماز ۾ پنهنجي ارادن تي لوڊشيڊنگ ختم ڪري سگهن ٿا جڏهن ته پوء اوھان کي سمجهڻ لاء ڪھڙي طرح الله اوھان جي درخواست کي جواب جي قابل ٿي ويندي.

اوھان کي ڇا ails کي خبر آهي ته اوهان کي روحاني، مٿي ڳالھايو! ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن توهان جي مٿي ۾ درخواست بڻجي نه سگهي ٿو، ڪيئن اوھان کي آسمان جي جواب جي سڃاڻپ ڪندو؟

لاڳاپيل لکڻيون
حق ۽ جڏھن ظالم ھوا قبول آهي

هن Rosary جنهن جو مطلب آهي، نه ختم آهي

هن هڪ Rosary عادت تون هاڻي ڪرڻ گهرجي
Technorati ٽيگ: پنجين شاندار راز، انجيل، ارادن، عيسي، ملين ڊالر کڻي، نماز، regnum christi، rosary، rosary نماز
الاهي Brent
آڪٽوبر 10، 2016 تي موڪليندڙ
پنجين درجا بندي وڏائيء وارو اسرار، انجيل، rosary نماز
ٽيگ پنجين شاندار راز، انجيل، ارادن، عيسي، ملين ڊالر کڻي، نماز، regnum christi، rosary، rosary نماز
پوسٽ چر
نظارو
نظارو پوسٽ: ڪانهي Rosary Ebook Giveaway!
صفحا

مون بابت
ڪتاب معزالدين
مون سان رابطو ڪيو
ارادن / Meditations
جنهن جو شاندار اسري
هن ھو اسري
هن چمڪندڙ اسري
هن ڏک اسري
ترڪيب خانو
وڊيوز
پاڪ EBOOK!

 

200 ارادن پنهنجي rosary نماز رکڻ لاء روشني وڌي.
وڪري هاڻي!

توهان جي دعا جي زندگي کي بهتر ۽ هن ويب سائيٽ جي حمايت. هاڻي ان کي خريد Amazon تي.
جي ROSARY آن دعا

دنيا جي چوڌاري ٻين سان گڏ هڪ ھميشہ rosary ۾ شامل ٿيڻ جي. جي rosary دعا اچو!
لاء ڳوليو:
ڳولا …
ڳولا
فعال موضوع

ڳالهايو! – ڇا Rosary دعا اسان جي تعليم ارادن (Linguists) جي باري ۾
ڪانهي Rosary Ebook Giveaway!
فتح ڪري پاڻ رھن: آڪٽوبر ۽ Rosary جي دعوت
ڇا Rosary دعا جي باري ۾ تنهن جي Redemptive بجلي اسان جي تعليم
ڪيئن Rosary دعا اسان جي تعليم Discernment جي باري ۾
لطيف

لطيف
RosaryMeds ملٽي جي WordPress اڇلائي

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

අන්තර්ගතය වෙත යන්න
RosaryMeds
මෙම ප්රීතිමත් අබිරහස්
ලුමිනස් අබිරහස්
මෙම වේදනා සහගත අබිරහස්
තේජවත් අබිරහස්
මා ගැන
මව සම්බන්ධ කරගන්න
RosaryMeds
කතා කරන්න! – අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤාව අභිප්රායන් අයිතිකරු අප ගැන උගන්වයි කුමක්ද

million_dollar_baby_praying
ඔබ සේවාලාභියා ක්ලින්ට් ඊස්ට්වුඩ් ගේ චරිතය ඔහුගේ ඇඳ ඉදිරි යාච්ඤා දණගහලා එහිදී ඩොලර් මිලියනයේ කුඞා ළමුන්ගේ තුළ මුල් දර්ශන එක් මතකද? ඔහු තාක් දුරට, යමක් කියන, “”ස්වාමීනි, ඔබ මට ඕන දේ දන්නවා, ලැජ්ජයි මට කිසිදු ප්රයෝජනයක් නොවන නිසා.”” බෝයි බොහෝ විට මම ඒ මනෝභාවය සම්බන්ධ හැක්කේ කෙසේද? දෙවියන් හැම දෙයක් ගැනම දන්නවා හා අනිවාර්යයෙන්ම යාච්ඤා ඔවුන් සකස් කිරීමට ඇති ව්යායාම හරහා මා ඉතින් ඇයි යන්න වඩා හොඳ මගේ අභිලාෂයන් හා මාගේ අවශ්යතා දන්නා බව සමහර වෙලාවට මම මටම කියලා? සුවිශේෂ මෙම උභතෝකෝටිකයට ලිපින 10/6/16 සිට කියවීම.

පසුගිය බ්රහස්පතින්දා සුවිශේෂයේ කියවීම ලූක් සිට මෙම ජනප්රිය පදය ඇතුලත්:

“”මම ඔබට කියමි, ඇසීමට, ඔබට දෙනු ලැබේ; උත්සාහ ඔබට සම්බ වේ; තට්ටු ඔබට දොර විවෘත කිරීමට නියමිතය. මෙසේ අසයි කරන සියලු දෙනා සඳහා, පිළිගනියි; ලඟට තැනැත්තා සම්බ; හා තට්ටු කරන තැනැත්තාට, දොර විවෘත වනු ඇත. “”
අපි පැහැදිලිවම යාච්ඤාව තුළින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් අසා උදව් සඳහා නොවන විට අපට ආඩම්බර පාපය වැටෙන්න ආකාරය ගැන මෙම ශුභාරංචිය කියවීම සාකච්ඡා මත Regnum ක්රිස්ටි වෙබ් අඩවියේ භාවනා. ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ මෙසේ

මම අවශ්ය දේ අහන්න එපා විට, මම මගේ මෙහෙකරුවා මෙන් දෙවියන් සලකන්න: අපි විමසීමකින් තොරව දෙවියන් වහන්සේ අපට අවශ්ය සියල්ල ලබා දෙනවා බලාපොරොත්තු විට, අප මත ඔහු කිසිවක් මත අපගේ ගැලවීම මුළු කරපිට පටවා නොවේ ද? අපි කම්මැලි වීම අර්ථයෙන් නොවේ ද? “”ඔබ මට අවශ්ය දේ දන්නවා, සමිඳාණන් වහන්සේ ය. ඒක මට, එය රැකබලා ගන්න, මම මාගේ ම අවශ්යතා පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් දෙන්න. “”පමණක් නොව මෙම කම්මැලිකම, එය කාගේ භූමිකාව මට අවශ්ය ඕනෑම දෙයක් ලබා දීමට නම් වූ සේවකයා මෙන් දෙවියන් ප්රතිකාර, උඩඟුකම. අපි ඔහු දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරන්න. නිසැකවම දෙවියන් වහන්සේ නොමසුරු, දයාබර, අපට අප වෙනුවෙන් යහපත් බව සෑම දෙයක්ම ලබාදීමට කැමති ය; නමුත් ඔහු තවමත් දෙවියන් වන අතර, ඔහු අපේ ගෞරවය, සාදාරණයි, හා විශේෂයෙන් අපේ කෘතඥතාව හිමිවිය යුතුයි.
ස්වර්ග රැජින ලෙස මරියා කිරීට ප්රාප්තියට – මෙම ශුභාරංචිය කියවීම සඳහා කොන්තයක් සම්බන්ධයෙන් පස්වන තේජාන්විත අභිරහසක් වේ. සාම්ප්රදායික ව, රජ බහු භාර්යාවන් දෙයක් විය හැකි නමුත්, ඔහු එක මවට නිසා රජුගේ මව ඉමහත් කීර්තියක් පැවැත්විණි. රජුගේ මව gebira ලෙස සඳහන් කරන ලදී. එය ක්රිස්තුස් වහන්සේ, ‘ස්වර්ගයේ රජු වීම, ස්වර්ග රැජින ලෙස සිය මව වූ මරිය තුමී හා coronate බව පසුව තේරුමක්.

මෙම gebira ප්රධාන වගකීම මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස ක්රියා හා රජු වෙනුවෙන් කතා කරන ලදී. අපි කොන්තයක් යාච්ඤා කරන විට, අප ඇගේ පුත්රයා, යේසුස් ක්රිස්තුස් අපේ අවශ්යතා සහ අභිලාෂයන් අපගේ මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස මරියා පිළිගන්නවා. නමුත් අපි දැනුවත්ව හා යටහත් පහත් ඇය පැමිණ යාච්ඤා ඇගේ උදව් ඉල්ලූ විට ඇය වඩා හොඳ අප වෙනුවෙන් මැදිහත් හැක.

මැඩෝනා, Rokitno, පෝලන්තය, 1671 කිරුළු
කිරුළු මැඩෝනා, Rokitno, පෝලන්තය, 1671 (ඡායාරූප ණය: විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය)
වෛද්යවරයකු මෙන් මරියා සිතන්න ඔබ රෝගියා වේ. මරියා ඔබ සහ ඇය පාපයේ අසනීප සුව හා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ ගෙන කිරීමට ඕනෑම දෙයක් ඇය කළ හැකි උපරිමයෙන් උදව් කිරීමට මෙහි ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඍජු හා යටහත් පහත් යාච්ඤා ඔබගේ අවශ්යතා ප්රකාශ කරමින් ඇය සමඟ අවංක නම් ඇය ඔබට උපකාර කිරීමට වඩා හොඳ හැකි වනු ඇත. ඔබ රෝගියා වඩා වඩා හොඳ, වඩා ඵලදායී මරියා ස්වර්ග ඔබේ රැජිනව ලෙස ඇගේ කාර්ය භාරය විය හැක. ඔබ යාච්ඤා ඔබගේ අභිප්රායන් සකස් කළ හැකි වූ විට ඔබ දෙවි ඔබේ ඉල්ලීම ප්රතිචාර දක්වයි ආකාරය අවබෝධ කිරීමට හැකි වනු ඇත.

ඔබ අල්ප දේ දන්නේ නම් ඔබට ආත්මිකව, කතා! ඔබේ හිස දී ඉල්ලීම පිහිටුවීමට නොහැකි නම්, ඔයා කොහොමද ස්වර්ගීය ප්රතිචාරය හඳුනාගත හැකියි නිසා ද?

සම්බන්ධ ලිපි
අයිතිය විට වැරදි කරන්නේ පිළිගත හැකි වේ

මෙම අපේත්ෂාවෙන් මාධ්යයක් නොව ලෙසින් අවසන් වේ

මෙම එක් අපේත්ෂාවෙන් පුරුදු ඔබ දැන්ම ආරම්භ කළ යුතුය
Technorati Tags: පස්වන තේජාන්විත අභිරහස, සුවිශේෂයේ, අදහස්, යේසුස් වහන්සේ, ඩොලර් මිලියන දරුවා, යාච්ඤා කිරීම, regnum ක්රිස්ටි, කොන්තයක්, කොන්තයක් යාච්ඤා
කර්තෘ බ්රෙන්ට්
පලකරන්නා ඔක්තෝබර් 10, 2016 දින
පස්වන ප්රවර්ග තේජාන්විත අභිරහසක්, ශුභාරංචිය, කොන්තයක් යාච්ඤා
ඇමිණුම් අභිරහස, සුවිශේෂයේ, අදහස්, යේසුස් වහන්සේ, ඩොලර් මිලියන දරුවා, යාච්ඤා කිරීම, regnum ක්රිස්ටි, කොන්තයක්, කොන්තයක් යාච්ඤා පස්වන තේජාන්විත
තැපැල් සංචලනය
කලින්
පසුගිය පශ්චාත්: නිදහස් අපේත්ෂාවෙන් සඟරාව ඉලෙක්ට්රොනික පොත් ලෙස අවපතනය ලාෆින් බුද්ධා!
පිටු

මා ගැන
පොත නියෝග
මව සම්බන්ධ කරගන්න
චේතනා / භාවනාව
තේජවත් අබිරහස්
මෙම ප්රීතිමත් අබිරහස්
ලුමිනස් අබිරහස්
මෙම වේදනා සහගත අබිරහස්
ඉඟිය භාජනයක්
වීඩියෝ දර්ශන
නොමිලේ සඟරාව ඉලෙක්ට්රොනික පොත් ලෙස අවපතනය!

 

ඔබේ කොන්තයක් යාච්ඤා තබා ගැනීමට අරමුණු 200 අවධානය යොමු කරන ලදී.
දැන් පාවිච්චි මත!

ඔබේ යාච්ඤාව ජීවිතය යහපත් කරන්න හා මෙම වෙබ් අඩවිය සහයෝගය දක්වනවා. ඇමේසන් මත දැන් එය මිලදී ගන්න.
ඔන්ලයින් ද කොන්තයක් යාච්ඤා කරන්න

ලොව පුරා අන් අය සමඟ සදාතනික කොන්තයක් සම්බන්ධ වන ලෙසයි. එන්න කොන්තයක් යාච්ඤා කරන්න!
ඒ සඳහා සොයන්න:
සෙවීම …
සෙවීම
මෑතකාලීන තැපැල්

කතා කරන්න! – අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤාව අභිප්රායන් අයිතිකරු අප ගැන උගන්වයි කුමක්ද
නිදහස් අපේත්ෂාවෙන් සඟරාව ඉලෙක්ට්රොනික පොත් ලෙස අවපතනය ලාෆින් බුද්ධා!
ජයග්රහණය කරා වෙමු සිදු: ඔක්තෝබර් සහ අපේත්ෂාවෙන් මංගල්යය
කුමක්ද අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤාව පුණ්ය සමා කිරීමේ බලය ගැන අපට උගන්වයි
කොහොමද අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤාව අවබෝධයෙන් වැඩ අප ගැන උගන්වයි
සංරක්ෂිත

ලේඛනාරක්ෂක
සාඩම්බරයෙන් වර්ඩ්ප්රෙස් විසින් තල්ලු RosaryMeds

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Prejsť na obsah
RosaryMeds
radostná tajomstvo
svetelný Mysteries
smutná tajomstvo
The Glorious tajomstvo
o mne
Kontaktujte ma
RosaryMeds
Hovoriť nahlas! – Čo sa ruženec modlitba nás učí O Tvrdenie zámery

million_dollar_baby_praying
Spomínate si na jednu z počiatočných scén v Million Dollar Baby, kde Client Eastwooda charakter kľačí v modlitbe vedľa jeho postele? Hovorí, že niečo, čo do tej miery, “”Pane, ty vieš, čo chcem, je tu nemá zmysel ma opakujem.”” Boy, ako často môžem sa tento sentimentu? Niekedy si myslím si, že Boh vie všetko a rozhodne vie svoje zámery a svoje potreby lepšie ako ja, tak prečo prejsť pri výkone ich formulovaní v modlitbe? Evanjelium čítanie z 10/6/16 adries tohto dileme.

Minulý štvrtok evanjelium čítanie súčasťou tejto populárnej verše z Lukáša:

“”A ja ti poviem, pýtať sa a budete dostávať; hľadať a nájdete; zaklopať a dvere budú otvorené pre vás. Lebo každý, kto prosí, dostane; a ten, kto hľadá, nájde; a tomu, kto klope, bude sa otvorili dvere. “”
V Regnum Christi webových stránkach je meditácia na toto evanjelium čítanie hovorí o tom, ako sa dostať do hriechu pýchy, keď nemáme výslovne prosiť Boha o pomoc skrze modlitbu. Z ich webových stránkach:

Keď som Nepýtajte sa na to, čo potrebujem, som Treat Boha ako služobník môj: Keď očakávame, že Boh nás všetkých musíme dať bez pýtania, nie sme uvedenie celé bremeno našej spásy na neho a nič na seba? Nie sme v tom zmysle, lenivosti? “”Vieš, čo potrebujem, Pane. Daj mi to, postarať sa o to, zatiaľ čo sa zamerať na moje vlastné záujmy. “”Nielen že je to lenivosť, to je pýcha, liečenie Bohu ako služobník, ktorého úlohou je poskytovať čokoľvek, čo potrebujem. Zabúdame, že je Boh. Iste Boh je veľkorysý a milujúci, ochotná dať nám všetko, čo je pre nás dobré; ale on je stále Bohom, a on si zaslúži našu úctu, obdiv, a to najmä našu vďačnosť.
Ruženec Pripojenie k tomuto čítanie evanjelia je piate Glorious Mystery – korunováciu Márie ako Kráľovnej nebies. Tradične, matka kráľa držal obrovskú prestíž, pretože zatiaľ čo kráľ môže mať viac manželiek, že má len jednu matku. Kráľova matka bola označovaná ako gebira. Dáva to zmysel, potom ten Kristus, bol kráľ nebies, by ověnčit jeho matku Máriu ako Kráľovnú nebies.

Hlavnou úlohou tohto gebira mal pôsobiť ako prostredník a hovoriť menom kráľa. Keď sa modlíme ruženec, sme si vedomí Máriu ako náš prostredník našich potrieb a zámerov na svojho syna, Ježiša Krista. Ale ona môže lepšie sprostredkovať naším menom, keď sme sa vedome a pokorne k nej príde a požiada ju o pomoc v modlitbe.

Korunovaný Madonna, Rokitno, Poľsko, 1671
Korunovaný Madonna, Rokitno, Poľsko, 1671 (Foto kredit: Wikipedia)
Premýšľajte o Márii ako lekár, a vy ste trpezliví. Mária je tu, aby vám pomohol a ona bude robiť, čo vie vyliečiť chorobu hriechu a priviesť vás do Božej milosti. Avšak, ona bude môcť lepšie, aby vám pomohol, ak ste úprimný a úprimný s ňou pokorne uvedením svoje potreby v modlitbe. Čím lepšie je pacient ste, tým účinnejšie Mary môže byť v jej úlohu ako svoju kráľovnú nebies. Kedy môžete formulovať svoje zámery v modlitbe budete môcť pochopiť, ako Boh odpovie na vašu žiadosť.

Ak viete, čo trápi vás duchovne, hovoriť! Pretože ak nie môžu tvoriť žiadosť v hlave, ako budete uznávať nebeskú odpoveď?

súvisiace články
Mohlo pravdu, keď Zlé je prijateľné

Ruženec je prostriedkom, nie cieľom

Jeden Ruženec Habit Tie teraz musí začať
Technorati Tags: piaty slávna tajomstvo, Gospel, zámery, ježiš, Million Dollar Baby, modlitba, Regnum Christi, ruženec, ruženec modlitba
autor Brent
Publikované dňa 10. októbra 2016
Kategória piatej Glorious Mystery, gospel, ruženec modlitba
Štítky piatej slávna tajomstvo, Gospel, zámery, ježiš, Million Dollar Baby, modlitba, Regnum Christi, ruženec, ruženec modlitba
príspevok navigáciu
PREDCHÁDZAJÚCI
Predchádzajúci príspevok: Voľný Ruženec ebook prezradí!
STRÁNKY

o mne
Book objednávky
Kontaktujte ma
Intentions / Meditácia
The Glorious tajomstvo
radostná tajomstvo
svetelný Mysteries
smutná tajomstvo
Tip Jar
videá
Zadarmo ebook!

 

200 zámery, aby sa vaše modlitby ruženec sústredený.
Už v predaji!

Zlepšite svoj modlitebný život a podporiť tento web. Kúpiť teraz na Amazonu.
Modliť ruženec ONLINE

Pripojte sa v trvalom ruženec s ostatnými po celom svete. Príďte sa modlili ruženec!
vyhľadať:
Vyhľadanie …
VYHĽADANIE
POSLEDNÉ PRÍSPEVKY

Hovoriť nahlas! – Čo sa ruženec modlitba nás učí O Tvrdenie zámery
Voľný Ruženec ebook prezradí!
Zaväzujeme k víťazstvu: október a sviatok ruženca
Čo Ruženec Modlitba nás učí o výkupné Power of Charity
Ako Ruženec Modlitba nás učí O rozlišovanie
ARCHÍV

archív
RosaryMeds Hrdo powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Preskoči na vsebino
RosaryMeds
V Vesele skrivnosti
Svetlobnega Mysteries
Žalostne skrivnosti
The Glorious Mysteries
O meni
Kontaktiraj me
RosaryMeds
Spregovori! – Kaj je rožni venec molitev nas uči O Navedba Intentions

million_dollar_baby_praying
Se spomnite enega od prvih prizorov v Million Dollar Baby, kjer kupce Eastwood značaja kleči v molitvi ob njegovi postelji? Pravi, da nekaj v obsegu, “”Gospod, veste, kaj hočem, ni uporaba v meni se ponavljam.”” Fant, kako pogosto lahko nanašajo na ta sentiment? Včasih pomislim, da Bog vse ve in zagotovo ve, moje namere in moje potrebe bolje kot sam zakaj gredo skozi uresničevanje jih oblikuje v molitvi? Evangelij branju iz 10/6/16 naslovov te dileme.

Prejšnji četrtek je evangelij branje vključena ta priljubljen verz iz Evangelija po Luku:

“”In povem vam, prosite in boste prejeli; iskati in boste našli; knock in vrata se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in tisti, ki išče, najde; in tisti, ki zavre, se vrata odprejo. “”
meditacija spletni strani Regnum Christi na ta evangelij branja govori o tem, kako smo padli v greh napuha, ko ne bomo izrecno prosil Boga za pomoč v molitvi. Iz njihove spletne strani:

Ko sem Ne sprašuj za Kaj potrebujem, da Treat Boga kot moj služabnik: Ko pričakujemo Bog, da bi nas vse moramo brez vprašanja, nismo dajanje celotno breme našega odrešenja nanj in nič o nas? Ali pa ne v smislu, pri čemer leni? “”Veš, kaj rabim, Gospod. Daj mi jo, skrbeti za to, medtem ko se bom osredotočil na svoje lastne interese. “”Ne samo, da je to lenoba, je ponos, zdravljenje Boga kot uslužbenca, katerega naloga je, da zagotovi vse, kar rabim. Pozabljamo, je Bog. Vsekakor Bog je radodaren in ljubeč, pripravljen, da nam vse, kar je dobro za nas; vendar je še vedno Bog, in si zasluži naše spoštovanje, češčenje, in še posebej naša hvaležnost.
Rožni venec Povezava s tem branju evangelija je peti Glorious Mystery – Marijino kronanje kot Queen of Heaven. Tradicionalno, mati kralja potekal velik ugled, saj medtem ko je kralj ima lahko več žena, on ima samo eno mater. Kraljeva mati je bila imenovana gebira. Smiselno je torej, da je Kristus, da je kralj nebes, bi coronate svojo mater Marijo kot Queen of Heaven.

Glavna odgovornost gebira je, da deluje kot posrednik in govoriti v imenu kralja. Ko smo molili rožni venec, priznavamo Mary, kot je naš posrednik za naše potrebe in namere za svojega sina, Jezusa Kristusa. Ampak ona bolje posredovati v našem imenu, ko smo zavestno in ponižno prišel k njej in prosi za njeno pomoč v molitvi.

Kronan Madonna, Rokitno, Poljska, 1671
Kronan Madonna, Rokitno, Poljska, 1671 (Foto: Wikipedia)
Pomislite Marije kot zdravnik in ste bolnik. Mary je tukaj, da vam pomaga, in ona bo storila vse, kar je mogoče, da se ozdravi bolezen greha in nas pripelje v Božje milosti. Vendar ona bo bolje, da vam pomaga, če ste odkrito in iskren z njo, ki ga ponižno navede svoje potrebe v molitvi. Bolje bolnik ste lahko bolj učinkoviti Mary je v svoji vlogi svoj Queen of Heaven. Kdaj lahko oblikujejo svoje namere v molitvi, potem boste lahko razumeli, kako je Bog odgovoril na vašo zahtevo.

Če veste, kaj potrebuješ si duhovno, govorite! Ker če ne morejo biti zahtevek v glavi, kako boste prepoznali nebeško odgovor?

Sorodni članki
Narediti prav, ko je narobe Sprejemljiva

Rožni venec je sredstvo, ne cilj

The One Rosary Habit moraš Start Now
Technorati Tags: peta slavno skrivnost, Gospel, namere, jesus, Punčka za milijon dolarjev, molitev, regnum Christi, rožni venec, rožni venec molitev
Avtor Brent
Objavljeno dne October 10, 2016
Kategorije peti Glorious Mystery, gospel, rožni venec molitev
Tags peti slavno skrivnost, Gospel, namere, jesus, Punčka za milijon dolarjev, molitev, regnum Christi, rožni venec, rožni venec molitev
Odgovor navigacija
Prejšnja
Prejšnja objava: Prosti Rosary Ebook izdalo!
STRANI

O meni
Knjiga naročil
Kontaktiraj me
Intentions / Meditacije
The Glorious Mysteries
V Vesele skrivnosti
Svetlobnega Mysteries
Žalostne skrivnosti
Nasvet Jar
Video posnetki
Free Ebook!

 

200 namere, da obdržite svoj Rožni molitev usmerjena.
So že na voljo!

Izboljšajte svojo molitveno življenje in podpirajo te spletne strani. Kupi zdaj na Amazon.
Molitvi Rožnega venca ONLINE

Pridružite se večni rožnega venca z drugimi po vsem svetu. Pridite molijo rožni venec!
Išči:
Iskanje …
ISKANJE
ZADNJE OBJAVE

Spregovori! – Kaj je rožni venec molitev nas uči O Navedba Intentions
Prosti Rosary Ebook izdalo!
Se zavežemo do zmage: oktober in praznik rožnega venca
Kaj rožni venec molitev nas uči o odrešilno moč ljubezni
Kako rožni venec molitev nas uči o razločevanju
ARHIV

Arhiv
RosaryMeds Ponosno powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip to content
RosaryMeds
Farxad waxyaalaha qarsoon The
Ifto Yuuna waxyaalaha qarsoon The
Calool xun waxyaalaha qarsoon The
Waxa qarsoon kariimka ah
Aniga igu saabsan
Me xiriir
RosaryMeds
Hadal Up! – Waa maxay Salaadda Rosary na barayaa About sheegaya ujeedooyinka

million_dollar_baby_praying
Ma xusuusataa mid ka mid ah goobaha hore ee Million Dollar Baby halkaas oo qof Client Eastwood ee jirkeeda ka Salaadda uu sariir ku soo socda si? Waxa uu sheegay in wax ilaa xad, “”Sayidow, waxaad ogaan waxa aan doonayo, ma jirto isticmaalka ii in naftayda ku cel-celinta.”” Boy, Intee baan marar badan la xidhiidhi karaa jileec? Waxaan mararka qaar u maleeyaan inaan aniga qudhaydu in Ilaah wuxuu og yahay wax kasta oo hubaal waa ogyahay aan ujeedooyinka iyo baahiyaha aan ka khayr badan naftayda sidaas sababta maraan layliga ah iyaga samaynta Salaadda? Injiilka ka 10/6/16 cinwaanada diraynaa akhriska.

Last Thursday ee reading Injiil ka mid ah aayadda oo caan ka Luke:

“”Oo waxaan idinku leeyahay, Weydiista, waanad heli doonaa; doona oo waad heli doontaan; garaaca oo waa laydinka furi doonaa. Waayo, mid kasta oo weyddiista, aqbala, iyo kan doonaya, helaa; iyo in mid ka mid ah kii garaacana, albaabka laga furi doonaa. “”
meditation The website Regnum Christi ee this Injiil wadahadalo reading ah oo ku saabsan sida aan u dhicin dembiga ah kibirkooda marka aan ma cad Ilaah caawimaad weydiiso iyada oo salaadda. From ay website:

Markii aan Ha Weydiiso Maxaan u baahan tahay, waxaan ula dhaqan Ilaah sidii addoonkayga: Marka aynu ka filan Ilaah inuu noo oo dhan waxaan u baahan nahay siiyo oo aan weydiinaya, aan aan gelinayn culayska oo dhan ina badbaadiya isaga iyo waxba nafteena on on? aan ahayn in dareen isagoo caajis? “”Waad ogtahay waxa aan u baahan tahay, Sayidow. Just iga siiyo, inay, is ogow waxa of, intii aan diiradda saaraan danaha aniga ii gaar ah. “”Ma aha oo kaliya waa caajisnimada this, waa kibirka, Ilaah daaweynta sida addoon masuuliyadoodu tahay inay bixiyaan wax kasta oo aan u baahdo. Waxaan illoobin, isagu waa Ilaah. Hubaal Ilaah waa deeqsi iyo jecel, diyaar u ah inay na siiso wax kasta oo wanaagsan oo inoogu; laakiin waxa uu weli yahay Ilaah, iyo inuu u qalmo our ixtiraam, saas faleynin, iyo gaar ahaan kuwa Mahadiya.
xiriir The imisaa in this reading Injiil waa ku maqan Fifth kariimka – Mary ee dabaaldega sida Queen jannada. Dhaqan ahaan, oo boqorka hooyadiis ku qabtay sharafta wayn sababta oo ah halka boqor laga yaabaa naagaha badan, wuxuu kaliya uu leeyahay mid ka mid hooyadiis. Markaasaa boqorkii wuxuu hooyadiis waxaa loo yaqaan gebira ah. Way dareen gelinaysaa kadibna in Masiixu, isagoo King jannada, coronate lahaa hooyadiis Maryan sida Queen jannada.

Mas’uuliyadda sare oo gebira ahaa inay u dhaqmaan sida dhexdhexaadiye oo ka hadlo oo ku hadlaya magaca boqorka. Marka aan ku tukado, imisaa ah, waxaan qirayaa Mary sida dhexdhexaadiye of baahida iyo qasdigeena aynu u soo wiilkeeda, Ciise Masiix. Laakiin si fiican ayay u dhex dhexaadin karaa naga wakiil ah markii aannu og iyo si Khashuue ah iyada oo ku weydiiso iyada caawimo Salaadda.

Waxaanad taaj uga dhigtay Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Waxaanad taaj uga dhigtay Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (credit Photo: Wikipedia)
Ka fakar Mary sida dhakhtar oo aad tahay bukaan-socodka. Mary halkan waa in ay ku caawiyaan oo waxay samayn doonaa wax alla wixii ay awooddo si aad u bogsiin cudurka dembiga oo waxaan idin geeyn galay nimcada Ilaah. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon doontaa wanaagsan inay ku caawiyaan haddii aad tahay debecsanaan iyo daacad ah, iyada oo leh by Khushuucdo sheegaysa baahidaada Salaadda. The wanaagsan bukaanka aad tahay, Maryan oo wax ku ool ah u noqon karaa iyada kaalintaada aad Queen jannada. Marka aad dejinayaan karaa ujeedooyinka aad tukasho markaas waxaad awoodi doontaa inaad fahamto sida Ilaah ay jawaab u tahay codsigaaga noqon doonaa.

Haddii aad og tahay waxa kaa qaylisiinaya oo xagga ruuxa, hadal! Maxaa yeelay, haddii aan sameysmi karaa codsiga in aad madaxa, sida aad u aqoonsan doonaa jawaabta jannada?

articles la xiriira
Sameynta Xaqa Marka Wrong waa la aqbali karo

Rosary waa Means ah, Ma aha End ah

The One Caadada Rosary Waa in aad bilow Hadda
Technorati Tags: shanaad oo ammaanta qarsoodigan ee, Injiil, ujeedooyinka, ciise, million dollar ilmaha, salaadda, christi regnum, imisaa, salaadda, imisaa
Author Brent
Posted on October 10, 2016
Categories Fifth kariimka ah ku maqan, injiilka, salaadda, imisaa
Tags shanaad oo ammaanta qarsoodigan ee, Injiil, ujeedooyinka, ciise, million dollar ilmaha, salaadda, regnum christi, imisaa, salaadda, imisaa
Post navigation
HORE
post Previous: Free Rosary eBook Giveaway!
BOGGAGA

Aniga igu saabsan
Amarada Book
Me xiriir
Ujeedooyinka / Meditations
Waxa qarsoon kariimka ah
Farxad waxyaalaha qarsoon The
Ifto Yuuna waxyaalaha qarsoon The
Calool xun waxyaalaha qarsoon The
Jar Tip
Videos
EBook FREE!

 

200 damacsan in ay sii salaadda imisaa aad diirada.
On sale NOW!

Hagaajinta noloshaada salaadda iyo taageero website this. iibso hadda on Amazon.
U soo ducee imisaa ONLINE THE

Ku biir ee imisaa weligiis ah kuwa kale oo caalamka ah. Kaalay tukado, imisaa ah!
Search for:
Search …
GOOBIDDA
Recent posts

Hadal Up! – Waa maxay Salaadda Rosary na barayaa About sheegaya ujeedooyinka
Free Rosary eBook Giveaway!
Xagganaga Xirid in Victory: October iyo Iiddii Rosary ah
Salaadda maxay Rosary na barayaa ku saabsan Power madax furashada ah ee Charity
Sidee salaadda Rosary na barayaa About waxgarashada
DIIWAANHAYN

Archives
RosaryMeds kibir ku shaqeeya by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

saltar al contenido
RosaryMeds
Los Misterios Gozosos
Los misterios luminosos
Los misterios dolorosos
Los Misterios Gloriosos
Sobre mi
Contáctame
RosaryMeds
¡Hablar alto! – ¿Cuál Rosario La oración nos enseña acerca de explicar las intenciones

million_dollar_baby_praying
¿Recuerdas una de las primeras escenas en Million Dollar Baby donde el personaje de Eastwood cliente se arrodilla en oración junto a la cama? Él le dice algo a la medida, “”Señor, tú sabes lo que quiero, no sirve de nada en mí repetirme.”” Muchacho, ¿con qué frecuencia puedo relacionar con ese sentimiento? A veces pienso a mí mismo que Dios lo sabe todo y sin duda sabe mis intenciones y mis necesidades mejor que yo así que ¿por qué ir a través del ejercicio de la formulación de ellos en la oración? La lectura del Evangelio de direcciones 10/6/16 este dilema.

última lectura del Evangelio del jueves incluyó este verso popular de Lucas:

“”Y yo te digo, pedid, y recibiréis; Busca y encontraras; llamad, y se os abrirá para usted. Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá “”.
La meditación de la página web del Regnum Christi en este Evangelio de lectura habla de cómo caemos en el pecado del orgullo cuando no se solicite explícitamente ayuda a Dios mediante la oración. Desde su página web:

Cuando yo no pido lo que necesito, yo tratar a Dios como mi siervo: Cuando esperamos que Dios nos da todo lo que necesitamos sin pedir, ¿no estamos poniendo todo el peso de nuestra salvación en él y nada en nosotros mismos? ¿No estamos en un sentido de ser perezoso? “”Usted sabe lo que necesito, Señor. Sólo dar a mí, cuidar de él, mientras me concentro en mis propios intereses. “”Esto no sólo es la pereza, que es el orgullo, el tratamiento de Dios como un sirviente cuya función es proporcionar todo lo que necesito. Se nos olvida que él es Dios. Ciertamente Dios es generoso y amoroso, dispuesto a darnos todo lo que es bueno para nosotros; pero sigue siendo Dios, y que merece nuestro respeto, adoración, y especialmente nuestro agradecimiento.
La conexión rosario a esta lectura del Evangelio es el Quinto Misterio Glorioso – Coronación de María como Reina del Cielo. Tradicionalmente, la madre de un rey extendió un enorme prestigio porque mientras que un rey puede tener varias esposas, que sólo tiene una madre. La madre del rey se conoce como la Gebira. Es lógico entonces que Cristo, siendo el rey de los cielos, sería coronar a su madre María como Reina del Cielo.

La principal responsabilidad de la Gebira era actuar como mediador y hablar en nombre del rey. Cuando rezamos el rosario, reconocemos a María como mediador de nuestras necesidades e intenciones a su hijo, Jesucristo. Pero ella mejor puede mediar en nuestro nombre cuando conscientemente y humildemente venimos a ella y pedir su ayuda en la oración.

Madonna coronada, Rokitno, Polonia, 1671
Madonna coronada, Rokitno, Polonia, 1671 (Foto: Wikipedia)
Piensa en María como un médico y usted es el paciente. María está aquí para ayudarle y ella hará todo lo que pueda para curar la enfermedad del pecado y os traeré a la gracia de Dios. Sin embargo, ella estará en mejores condiciones para ayudarle si usted es franco y honesto con ella declarando humildemente sus necesidades en la oración. Cuanto mejor sea el paciente se encuentre, la María más eficaz puede ser en su papel como su Reina del Cielo. Cuando se puede formular sus intenciones en la oración, entonces usted será capaz de entender cómo Dios responde a su solicitud.

Si usted sabe lo que le afecta espiritualmente, Habla! Porque si no puede formar la solicitud en su cabeza, ¿cómo va a reconocer la respuesta celestial?

Artículos relacionados
Haciendo derecha Cuando el mal es aceptable

El Rosario es un medio, no un fin

El Rosario Un hábito debe iniciar ahora
Etiquetas de Technorati: quinto misterio glorioso, Evangelio, intenciones, jesús, del millón de dólares bebé, la oración, el Regnum Christi, rosario, rezo del rosario
autor Brent
Publicado el 10 de octubre el año 2016
Quinto Misterio Glorioso categorías, Evangelio, la oración del rosario
Etiquetas quinto misterio glorioso, Evangelio, intenciones, jesús, del millón de dólares bebé, la oración, el Regnum Christi, rosario, rezo del rosario
Mensaje de navegación
ANTERIOR
Cargo anterior: Free Ebook Rosario sorteo!
PÁGINAS

Sobre mi
pedidos de libros
Contáctame
Intentions / Meditaciones
Los Misterios Gloriosos
Los Misterios Gozosos
Los misterios luminosos
Los misterios dolorosos
Tip Jar
vídeos
EBOOK GRATIS!

 

200 intenciones de mantener sus oraciones del rosario enfocadas.
¡A LA VENTA AHORA!

Mejorar su vida de oración y apoyar a este sitio web. Comprar ahora en Amazon.
Rezar el rosario LÍNEA

Unirse a un rosario perpetuo con otros alrededor del mundo. Ven a rezar el rosario!
Buscar:
Buscar …
BUSCAR
MENSAJES RECIENTES

¡Hablar alto! – ¿Cuál Rosario La oración nos enseña acerca de explicar las intenciones
Ebook gratuito Rosario sorteo!
Comprometiéndonos a Victoria: octubre y la Fiesta del Rosario
La oración lo Rosario nos enseña acerca del poder redentor de la Caridad
Cómo Rosario La oración nos enseña acerca de discernimiento
ARCHIVO

Archivo
RosaryMeds Funciona con WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Skip to eusi
RosaryMeds
Nu galumbira Mysteries
Nu Luminous Mysteries
Nu Sorrowful Mysteries
Nu Mysteries Glorious
Tentang abdi
Kontak Me
RosaryMeds
Ngomong! – Naon Rosary Solat ngajarkeun Us Ngeunaan nyarios karsa

million_dollar_baby_praying
Ulah anjeun inget salah sahiji adegan awal dina Million Dollar Baby mana karakter klien Eastwood sacara kneels dina solat gigireun bed-Na? Manéhna nyebutkeun hiji hal ka extent, “”Gusti, anjeun nyaho naon atuh hayang, aya no dipake dina kuring repeating sorangan.”” Boy, kumaha mindeng bisa mah nyaritakeun sentimen nu? Mah sok mikir ka sorangan yen Allah weruh sagalana jeung pasti weruh karsa mah kabutuhan mah leuwih hade tinimbang sorangan naha ngaliwatan latihan ti ngarumuskeun eta di solat? Injil maca ti 10/6/16 Alamat kantun ieu.

maca Injil Kemis ka tukang sacara kaasup ayat ieu popular ti Lukas:

“”Jeung kuring ngabejaan ka maneh, ménta sarta anjeun bakal narima; neangan sarta anjeun bakal manggihan; sambel jeung panto bakal dibuka ka anjeun. Keur dulur anu nanyakeun, narima; jeung hiji anu nyiar, manggih; jeung hiji anu knocks, panto bakal dibuka. “”
semedi The Regnum Christi website ngeunaan Injil ieu ceramah maca ngeunaan kumaha urang digolongkeun kana dosa bangga lamun urang teu eksplisit nanya Allah kanggo bantuan nu ngaliwatan solat. Ti website maranéhanana:

Lamun kuring teu Tanya keur Naon atuh ngabutuhkeun, kuring Ngubaran Allah salaku hamba My: Lamun urang ngaharepkeun Allah méré urang sadayana urang kudu tanpa nanyakeun, nu urang teu nempatkeun sakabeh beungbeurat kasalametan urang asup manehna jeung sia dina diri urang sorangan? Urang teu rasa keur teu puguh? “”Anjeun nyaho naon atuh kudu, Gusti. Ngan méré ka kuring, ngurus eta, bari difokuskeun kapentingan sorangan. “”Teu ngan hoream ieu, geus sombong, nyampurkeun Allah kawas hamba nu peran pikeun nyadiakeun naon bae mah kudu. Urang poho manéhna Allah. Pasti Allah berehan jeung asih, daék méré urang sadayana nu alus pikeun urang; tapi manéhna masih Allah, sarta manéhna pantes kaitannana urang, adoration, sarta hususna syukur urang.
Sambungan rosary ka maca Injil ieu téh Mystery Glorious Kalima – Mary sacara penobatan salaku Ratu Surga. Sacara tradisional, ibu raja dilaksanakeun gengsi tremendous sabab bari raja bisa jadi kudu sababaraha istri, manéhna ngan ngabogaan hiji indung. indung raja urang ieu disebut gebira teh. Ieu ngajadikeun rasa mangka nu Kristus, keur Raja Surga, bakal coronate indungna Mary salaku Ratu Surga.

Nu kapala tanggung jawab gebira ieu meta salaku mediator jeung nyarita atas nama raja. Lamun urang neneda rosary, urang ngaku Mary salaku mediator urang kaperluan urang jeung karsa ka putra nya, Yesus Kristus. Tapi manéhna leuwih alus bisa nyapih atas nama urang lamun urang sadar jeung saéna mah dironjatkeun datang ka nya jeung menta tulung nya di doa.

Crowned Madonna, Rokitno, Polandia, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Polandia, 1671 (Photo kiridit: Wikipedia)
Mikir Mary kawas dokter jeung anjeun sabar. Mary di dieu pikeun mantuan Anjeun jeung manéhna baris ngalakonan naon baé bisa cageur nu gering dosa jeung mawa anjeun kana kurnia Allah. Tapi, manéhna bakal leuwih alus bisa mantuan Anjeun upami Anjeun nu forthright jeung jujur jeung nya ku saéna mah dironjatkeun nyarios kaperluan Anjeun dina solat. Nu leuwih alus sabar anjeun, nu Mary leuwih éféktif bisa peran nya salaku Ratu anjeun Surga. Lamun anjeun bisa dirumuskeun karsa Anjeun dina solat mangka anjeun bakal bisa ngarti kumaha Allah responds ka paménta anjeun.

Lamun nyaho naon ails anjeun rohani, nyarita nepi! Sabab lamun teu bisa ngabentuk paménta di sirah anjeun, kumaha bakal ngakuan response sawarga?

artikel nu patali
Ngalakonan Katuhu Lamun salah téh bisa ditarima

Nu Rosary nyaeta Maksadna, Teu an End

Nu Salah Watek Rosary Anjeun Kudu Mimiti Ayeuna
Technorati Tags: kalima glorious misteri, Injil, karsa, Yesus, juta dollar orok, shalat, regnum Christi, rosary, solat rosary
Author Brent
Posted on Oktober 10, 2016
Kategori Kalima Glorious Mystery, Injil, solat rosary
Tags kalima glorious misteri, Injil, karsa, Yesus, juta dollar orok, shalat, regnum Christi, rosary, solat rosary
pituduh Post
saméméhna
post saméméhna: Free Rosary Ebook giveaway!
kaca

Tentang abdi
Book pemesanan
Kontak Me
Karsa / Meditations
Nu Mysteries Glorious
Nu galumbira Mysteries
Nu Luminous Mysteries
Nu Sorrowful Mysteries
tip jar
pidio
Ebook FREE!

 

200 karsa tetep solat rosary Anjeun fokus.
Diobral ayeuna!

Ngaronjatkeun kahirupan solat jeung ngarojong website ieu. Dibeuli ayeuna Amazon.
Neneda THE ROSARY ONLINE

Miluan dina rosary poverty jeung batur sakuliah dunya. Hayu neneda rosary teh!
Milarian pikeun:
Search …
neangan
tulisan anyar

Ngomong! – Naon Rosary Solat ngajarkeun Us Ngeunaan nyarios karsa
Free Rosary Ebook giveaway!
Committing Sunan Gunung Djati ka meunangna: Oktober jeung Feast of the Rosary
Naon Rosary Solat ngajarkeun urang ngeunaan Redemptive Power of Amal
Kumaha Rosary Solat ngajarkeun Us Ngeunaan Discernment
simpenan sesuratan penting

simpenan sesuratan penting
RosaryMeds alpukahna Powered by WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Ruka kwa yaliyomo
RosaryMeds
Joyful Mysteries
Luminous Mysteries
huzuni siri
Mysteries Glorious
Kuhusu mimi
Wasiliana nami
RosaryMeds
Ongea! – Nini Rosary Sala Anatufundisha Kuhusu Kusema Intentions

million_dollar_baby_praying
Unakumbuka moja ya matukio mapema katika Million Dollar Baby ambapo tabia Mteja Eastwood ya kneels katika sala karibu na kitanda chake? Anasema kitu kwa kiasi, “”Bwana, unajua nini nataka, hakuna matumizi ndani yangu kurudia mwenyewe.”” Boy, ni mara ngapi ninaweza yanahusiana na kutokuwa kwamba? Mimi nadhani wakati mwingine kwa mwenyewe kwamba Mungu anajua kila kitu na dhahiri anajua nia yangu na mahitaji yangu bora kuliko mimi mwenyewe hivyo kwa nini kwenda kwa njia ya mazoezi ya kutunga yao katika maombi? Gospel kusoma kutoka anwani 10/6/16 mtanziko huu.

Alhamisi iliyopita ya somo la Injili ni pamoja na aya hii maarufu kutoka Luke:

“”Na mimi nawaambia, kuuliza na kupokea; kutafuta na utapata; bisheni, na mlango utafunguliwa kwenu. Maana, aombaye hupewa, naye atafutaye, hupata; na kwa moja abishaye, mtafunguliwa. “”
tovuti ya Regnum Christi kutafakari juu ya hili somo la Injili mazungumzo kuhusu jinsi sisi kuanguka katika dhambi ya kiburi wakati hatuna waziwazi kumwomba Mungu msaada kupitia sala. Kutoka kwa tovuti yao:

Wakati mimi Je, si Omba What I Need, mimi kutibu Mungu kama mtumishi wangu: Wakati tunatarajia Mungu kutupatia wote tunahitaji bila kuuliza, ni sisi si kuweka mzigo mzima wa wokovu wetu juu yake na hakuna kitu juu ya sisi wenyewe? Je, sisi si kwa maana kuwa wavivu? “”Unajua nini mimi haja, Bwana. Tu unipe, kuchukua huduma hiyo, wakati mimi kuzingatia maslahi yangu mwenyewe. “”Si tu ni uvivu hii, ni kiburi, kutibu Mungu kama mtumishi ambao jukumu lao ni kutoa chochote mimi haja. Sisi kusahau yeye ni Mungu. Hakika Mungu ni mkarimu na mwenye upendo, tayari kutupatia kila kitu ni nzuri kwa ajili yetu; lakini yeye bado ni Mungu, naye anastahili heshima yetu, kuabudu, na hasa shukrani zetu.
uhusiano Rozari kwa somo la Injili hii ni ya tano Glorious Siri – Coronation Maria kama Malkia wa Mbinguni. Jadi, mama wa mfalme uliofanyika heshima kubwa kwa sababu wakati mfalme anaweza kuwa na wake wengi, yeye tu ana mama mmoja. mama ya mfalme ilikuwa inajulikana kama gebira. Ni mantiki basi kwamba Kristo, kuwa Mfalme wa Mbinguni, bila coronate Mariamu mama yake kama Malkia wa Mbinguni.

wajibu mkuu wa gebira alikuwa kutenda kama mpatanishi na kuzungumza kwa niaba ya mfalme. Tunapoomba Rozari, tunatambua Mary kama mpatanishi wetu wa mahitaji yetu na nia ya kuwa na mtoto wake, Yesu Kristo. Lakini yeye hawezi bora kupatanisha kwa niaba yetu wakati sisi uangalifu na kwa unyenyekevu kuja kwake na kuomba msaada wake katika maombi.

Taji Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Taji Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Picha kwa hisani: Wikipedia)
Fikiria Mary kama daktari na wewe ni mgonjwa. Mary ni hapa kukusaidia na yeye atafanya lolote awezalo ili kutibu ugonjwa wa dhambi na kuwarudisha katika neema ya Mungu. Hata hivyo, yeye itakuwa bora na uwezo wa kukusaidia kama wewe ni zisizokuwa na waaminifu pamoja naye na kwa unyenyekevu na kusema mahitaji yako katika maombi. bora mgonjwa wewe ni, ufanisi zaidi Mary inaweza kuwa katika nafasi yake kama Malkia wa Mbinguni. Wakati unaweza kuunda nia yako katika sala basi utakuwa na uwezo wa kuelewa jinsi Mungu anaitikia kwa ombi lako.

Kama unajua nini Una kiroho, kuongea! Kwa sababu kama hawawezi kuunda ombi katika kichwa yako, ni jinsi gani unaweza kutambua majibu ya mbinguni?

makala kuhusiana
Kufanya Right Wakati Wrong ni kukubalika

Rozari ni Means, Si Mwisho

Moja Rosary Habit Lazima Anza Sasa
Technorati Tags: tano siri ya Utukufu Gospel, nia, jesus, dola milioni mtoto, maombi, Regnum Christi, Rozari, Rozari maombi
mwandishi Brent
Posted juu ya Oktoba 10, 2016
Jamii Fifth Tukufu Siri, injili, sala Rozari
Tags tano siri ya Utukufu Gospel, nia, jesus, dola milioni mtoto, maombi, Regnum Christi, Rozari, sala Rozari
Post navigation
PREVIOUS
Baada uliopita: Free Ebook Rosary Giveaway!
PAGES

Kuhusu mimi
Daraja kitabu
Wasiliana nami
Nia / Meditations
Mysteries Glorious
Joyful Mysteries
Luminous Mysteries
huzuni siri
Tip Jar
Video
Free Ebook!

 

200 nia kushika Rozari sala yako umakini.
ON SALE SASA!

Kuboresha maisha yako ya maombi na msaada tovuti hii. Kununua sasa juu ya Amazon.
KUOMBA ROZARI ONLINE

Kujiunga katika Rozari daima na wengine duniani kote. Kuja kuomba Rozari!
Tafuta:
Search …
SEARCH
POSTA KARIBUNI

Ongea! – Nini Rosary Sala Anatufundisha Kuhusu Kusema Intentions
Bure Rosary Ebook Giveaway!
Kutenda kwetu kwa Ushindi: Oktoba na Sikukuu ya Rozari
Nini Rosary Sala anatufundisha kuhusu Ukombozi Power of Charity
Jinsi Rosary Sala Anatufundisha Kuhusu Utambuzi
HIFADHI

Archives
RosaryMeds Proudly powered na WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Hoppa till innehåll
RosaryMeds
De Joyful gåtorna
Den lysande Mysteries
De Sorrowful gåtorna
Den ärorika mysterier
Om mig
Kontakta mig
RosaryMeds
Tala högre! – Vad Rosary bön lär oss om att fastställa Inten

million_dollar_baby_praying
Minns du en av de första scenerna i Million Dollar Baby där klientEastWoods karaktär knäböjer i bön bredvid hans säng? Han säger något i den utsträckning, “”Herre, du vet vad jag vill, det finns ingen användning i mig upprepa mig.”” Boy, hur ofta kan jag relatera till denna känsla? Jag tror ibland mig att Gud vet allt och definitivt vet mina avsikter och mina behov bättre än mig så varför gå genom utnyttjande av formulera dem i bön? Evangelium läsning från 10/6/16 adresser detta dilemma.

I torsdags evangelium läsning ingår denna populära vers från Lukas:

“”Och jag säger dig, be och du kommer att få; sök och ni skall finna, knacka och dörren öppnas för dig. För alla som frågar, får; och den som söker finner; och den som bultar skall dörren öppnas. “”
Den Regnum Christi webbplats meditation på detta evangelium läsning talar om hur vi faller i synd av stolthet när vi inte uttryckligen ber Gud om hjälp genom bön. Från deras hemsida:

När jag inte be om vad jag behöver, jag behandlar Gud som min tjänare: när vi förväntar Gud att ge oss allt vi behöver utan att fråga, vi inte placera hela bördan av vår frälsning på honom och ingenting på oss själva? Är vi inte på ett sätt som är lat? “”Du vet vad jag behöver, Herre. Bara ge den till mig, ta hand om det, medan jag fokusera på mina egna intressen. “”Detta är inte bara lathet, det är stolthet, behandla Gud som en anställd vars uppgift är att ge allt jag behöver. Vi glömmer att han är Gud. Visst Gud är generös och kärleksfull, villig att ge oss allt som är bra för oss; men han är fortfarande Gud, och han förtjänar vår respekt, tillbedjan, och särskilt vår tacksamhet.
Radbandet anslutning till detta evangelium läsning är den femte Glorious Mystery – Marias kröning som drottning av himmel. Traditionellt, mor till en kung höll enorm prestige eftersom medan en kung kan ha flera fruar, bara han har en mor. Kungens mor kallad gebira. Det är vettigt då att Kristus, som King of Heaven, skulle Coronate hans mor Maria som himlens drottning.

Huvudansvaret för gebira var att fungera som medlare och tala för kungen. När vi ber rosenkransen, erkänner vi Mary som vår medlare för våra behov och avsikter till hennes son, Jesus Kristus. Men hon kan bättre förmedla på vår räkning när vi medvetet och ödmjukt komma till henne och be om hennes hjälp i bön.

Krönt Madonna, Rokitno, Polen, 1671
Krönt Madonna, Rokitno, Polen, 1671 (Foto: Wikipedia)
Tänk på Mary som en läkare och du är patienten. Maria är här för att hjälpa dig och hon kommer att göra allt hon kan för att bota sjukdom synd och ge dig in i Guds nåd. Dock kommer hon att bättre kunna hjälpa dig om du är rättfram och ärlig med henne genom ödmjukt anger era behov i bön. Ju bättre patienten du är, desto mer effektiv Mary vara i sin roll som din drottning av himmel. När du kan formulera dina avsikter i bön så kommer du att kunna förstå hur Gud svarar på din begäran.

Om du vet vad fattas dig andligt, tala! För om inte kan bilda begäran i huvudet, hur ska du känner igen det himmelska svar?

Relaterade artiklar
Gör rätt när fel är acceptabelt

Rosenkransen är ett medel, inte ett mål

The One Rosary Habit Du måste börja nu
Technorati Tags: femte ärorika mysterium, Gospel, avsikter, jesus, Million Dollar Baby, bön, regnum Christi, radband, radband bön
Författare Brent
Publicerat 10 oktober, 2016
Kategorier Femte Glorious Mystery, gospel, radband bön
Taggar femte ärorika mysterium, Gospel, avsikter, jesus, Million Dollar Baby, bön, regnum Christi, radband, radband bön
post navigering
TIDIGARE
Tidigare inlägg: Fri radband Ebook Giveaway!
SIDOR

Om mig
Boksorder
Kontakta mig
Intentions / Meditations
Den ärorika mysterier
De Joyful gåtorna
Den lysande Mysteries
De Sorrowful gåtorna
Dricksburk
videor
Gratis eBook!

 

200 avsikter att hålla dina radband böner fokuserad.
PÅ SALE NU!

Förbättra ditt böneliv och stödja denna webbplats. Köp nu på Amazon.
Be rosenkransen ONLINE

Gå med i en ständig radband med andra runt om i världen. Kom be radband!
Söka efter:
Sök …
SÖK
NYA INLÄGG

Tala högre! – Vad Rosary bön lär oss om att fastställa Inten
Gratis radband Ebook Giveaway!
Begå Ourselves till Victory: oktober och högtiden av radbandet
Vad Rosary bön lär oss om frälsnings Power of Charity
Hur Rosary bön lär oss om Discernment
ARKIV

Arkiv
RosaryMeds Drivs med WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Гузаштан ба мундариҷа
RosaryMeds
Дар хурсандиовар аст асрори
Дар тобон асрори
Ба ғамгин асрори
Асрори пурҷалол
Дар бораи ман
Иртибот бо ман
RosaryMeds
Бигў! – Чӣ Rosary дуо таълими Мо дар бораи нафароне, ниятҳои

million_dollar_baby_praying
Оё шумо яке аз парда аввали миллион доллари Бэйби, ки хислати мизољон Иствуд кард зону дар дуо ёд навбатӣ ба бистари худ? Ӯ чизе ба андозае: «Худовандо, ту чӣ медонӣ, ки ман мехоҳам, Русия ҳеҷ истифода дар ман такрор худам нест.”” Писаре, ки чӣ гуна вақт метавонад ба эҳсосоти ки ҳикоят мегӯяд? Ман баъзан ба худам фикр мекунам, ки Худо бар ҳар чизе огоҳ аст ва бешубҳа медонад ниятҳои худро ва ниёзҳои ман беҳтар аз худам, то ки чаро тавассути амалӣ намудани таҳияи онҳо дар дуо рафт? Инҷили хондани аз 10/6/16 нишониҳои ин таќсимот.

Инҷил хониши гузашта Панҷшанбе дохил ин оят маъмул аз Луқо:

«Ва Ман ба шумо мегӯям, пурсед, ва шуморо қабул хоҳам кард; биҷӯед ва хоҳед ёфт; дарро бикӯбед ва дарро шавад ва ба шумо кушода мешавад. Зеро ҳар кӣ биталабад, мегирад; ва касе ки биталабанд, мебинад; Ва ба он касе ки дарро бикӯбад, дарро кушода хоҳад шуд ».
мулоҳизаронӣ Сомонаи Regnum Кристи дар бораи ин Инҷили музокироти хониш дар бораи чӣ тавр мо ба гуноҳ ифтихор вақте ки мо ошкоро аз Худо хоҳиш барои кӯмак ба воситаи дуо нест, афтод. Аз сомонаи худ:

Вақте ки ман Оё барои чи ниёз бипурс нест, ман ба Худо Муносибат ба сифати хизматчии ман: Вақте ки мо аз Худо интизор ба ҳамаи мо лозим аст ба мо бе маслиҳати диҳад, ҳастанд, ки мо ҷойгир нест, ки тамоми бори наҷоти мо аз Ӯ ва чизе бар худамон? Оё мо дар як ҳисси танбал будан нест? «Шумо медонед, чӣ лозим аст, Худованд. Танҳо аз он ба ман дод, ғамхорӣ он, дар ҳоле, ки ман дар бораи манфиатҳои худи ман, равона карда шавад. «На танҳо дар ин танбалӣ аст, ки ба он ифтихор аст, ки табобати Худоро монанди ғулом, ки нақши аст, ки ба таъмин намудани ҳар ман лозим аст. Мо фаромӯш ӯ Худо аст. Албатта Худо саховатманд ва муҳаббат тайёр аст, ки ба мо ҳар чизе аст, ки барои мо дод; Аммо ӯ ҳанӯз Худо, ва Ӯ сазовори ҳурмату эҳтироми мо, гирён, ва махсусан миннатдории худро.
Тоҷгузории Марям ҳамчун Маликаи Осмон – Дар робита ба ин rosary Инҷил хониши ниҳони пурҷалол панҷум аст. Чун анъана, модари подшоҳ баргузор нуфузи бузург, зеро дар ҳоле ки подшоҳ метавонад мардро бо якчанд зан дошта бошад, ӯ танҳо дорои як модар. Модари шоҳ ба мисли gebira номида шуд. Ин маъно он гоҳ, ки Масеҳ, ки Подшоҳи Осмон мебуд, ки модари Ӯ Марьям ҳамчун Маликаи Осмон coronate.

Масъулияти сардори gebira ҳамчун миёнарав амал ва сухан аз номи подшоҳ буд. Вақте ки мо аз rosary дуо гӯем, мо эътироф Марям ҳамчун миёнарави мо эҳтиёҷот ва ниятҳои мо ба писараш, Исои Масеҳ аст. Вале ӯ беҳтар метавонад аз номи мо миёнаравї, вақте ки мо огоҳона ва бо фурӯтанӣ ба худ омад ва барои кӯмак ба вай дар дуо мепурсанд.

Тоҷи Мадонна, Rokitno, Лаҳистон, 1671
Тоҷи Мадонна, Rokitno, Полша, 1671 (Аксҳо қарзӣ: Википедиа)
Фикр Марям мисли як духтур ва шумо бемор мебошанд. Марям аст, дар ин ҷо ба шумо кӯмак ва ӯ барои шифо додани ин беморӣ гуноҳ ва шуморо ба файзи Худо оварад ҳар зан метавонад кор хоҳад кард. Бо вуҷуди ин, ў беҳтар метавонад ба шумо ёрӣ мекунад, агар шумо forthright ва бо вай ростқавл аз тарафи фурӯтанона изҳор эҳтиёҷоти худро дар дуо ҳастанд. Ба бемор шумо беҳтар аст, ки бештар муассир Марям метавонад дар нақши вай ҳамчун маликаи худ Осмон бошад. Вақте, ки шумо метавонед нияти худро дар дуо таҳия пас шумо ба ақл, ки чӣ тавр Худо ба дархости шумо ҷавоб хоҳад буд.

Агар бидонед, ки чӣ Шуморо аз ҷиҳати рӯҳонӣ, сухан то! Зеро, агар метавонед, ки дархости дар сари шумо ташкил карда наметавонанд, чӣ гуна хоҳад буд дар вокуниш ба осмон бароятон шинос аст?

мақолаҳои марбут
Пешбурди ростро ҳангоме, ки нодуруст аст, Қабул

Дар Rosary як Воситаи, на Анҷоми аст

Дар яке аз Хусусияти Rosary Шумо бояд Акнун оғоз
Technorati Tags: панҷуми шарифи сирри, Инҷил, ниятҳои, Исо, миллион доллари кӯдак, намоз, regnum Кристи, rosary, дуо rosary
Муаллиф Brent
Фишка оид ба 10-уми октябр, 2016
Categories Панҷум маҷид Асрори, Инҷил, дуо rosary
Tags панҷум шарифи сирри, Инҷил, ниятҳои, Исо, миллион доллари кӯдак, намоз, regnum Кристи, rosary, дуо rosary
новбари Post
гузашта
баъди Гузашта: Free Rosary китобҳои Giveaway!
МАҚОЛАИ

Дар бораи ман
Фармонҳо бораи китоб
Иртибот бо ман
Аз ниятҳои / мулоҳизаронии
Асрори пурҷалол
Дар хурсандиовар аст асрори
Дар тобон асрори
Ба ғамгин асрори
Љар Маслиҳат
Видеоҳо
Паҳн РОЙГОН!

 

200 ниятҳои ки ба нигоҳ доштани намоз rosary шумо равона карда шудааст.
ОИД БА фурӯш!

Бењтар намудани ҳаёти дуои шумо ва дастгирии ин вебсайт. Харидани он ҳоло дар Amazon.
ДУО БА ROSARY ОНЛАЙН

Ҳамроҳ дар як rosary доим бо дигарон дар саросари ҷаҳон. Биё дуо rosary!
Ҷустуҷӯ барои:
Ҷустуҷӯи …
ҶУСТУҶӮИ
Posts охир

Бигў! – Чӣ Rosary дуо таълими Мо дар бораи нафароне, ниятҳои
Озод Rosary китобҳои Giveaway!
Содир худро ба ғалаба: октябр ва ид аз Rosary
Дуо Чӣ Rosary ба мо таълим медиҳад бораи Ҳокимият Redemptive закот
Чӣ тавр дуо Rosary таълими Мо дар бораи хирад
ХАЗИНАИ

архивҳо
RosaryMeds Акс Акс аз бойгонӣ

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க
RosaryMeds
சந்தோசமான இரகசியங்கள்
வெளிச்ச இரகசியங்கள்
வருத்தமான இரகசியங்கள்
ஒளிமயமான இரகசியங்கள்
என்னை பற்றி
என்னை தொடர்புகொள்
RosaryMeds
பேச! – என்ன ஜெபமாலை பிரார்த்தனை நோக்கங்கள் கூறி பற்றி போதிப்பது

million_dollar_baby_praying
நீங்கள் அடுத்த அவரது படுக்கையில் கிளையண்ட் ஈஸ்ட்வுட் கதாபாத்திரம் ஜெபத்தில் முழங்காலில் அங்கு மில்லியன் டாலர் பேபி ஆரம்ப காட்சிகளில் ஒன்று நினைவிருக்கிறதா? அவர் அளவிற்கு, பாய், நான் எத்தனை முறை அந்த உணர்வை தொடர்புபடுத்த முடியாது “”ஆண்டவரே, நீர் என்னை மீண்டும் என்னை எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நான் என்ன தெரியும்,”” ஏதாவது என்கிறார்? நான் சில நேரங்களில் கடவுள் எல்லாம் தெரியும் மற்றும் நிச்சயமாக என் எண்ணங்களை என் தேவைகளை நானே ஏன் அவர்களுடன் தொழுகையில் முறைப்படுத்திக் உடற்பயிற்சி மூலம் செல்லலாம் விட நன்றாக தெரியும் என்று நானே என்று? நற்செய்தி 10/6/16 முகவரிகள் இந்த குழப்பத்திலிருந்து படித்து.

கடந்த வியாழக்கிழமை நற்செய்தி லூக்கா இருந்து இந்த பிரபலமான வசனம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது:

“”நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் பெறும்; தேடுங்கள், நீங்கள் கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள் கதவை உங்களுக்கு திறக்கப்படும். கேட்கும் அனைவருக்கும், பெறுகிறது; மற்றும் முற்படுகிறது ஒருவர், காண்கிறது; மற்றும் தட்டி ஒருவரை, கதவை திறந்து. “”
நாங்கள் வெளிப்படையாக பிரார்த்தனை மூலம் உதவி கடவுள் கேட்க வேண்டாம் போது பெருமை பாவம் என்பதை பற்றி இந்த நற்செய்தி பேச்சுவார்த்தை பற்றி இராச்சியம் கிறிஸ்டி வலைத்தளத்தின் தியானம். தங்கள் வலைத்தளத்தில் இருந்து:

நான் என்ன கேட்க வேண்டாம் போது, நான் என் வேலைக்காரன் கடவுள் சிகிச்சை: நாங்கள் எதிர்பார்க்க போது கடவுள் நமக்கு தேவையான அனைத்து, நாம் அவரையும், நம்மை எதுவும் நம் இரட்சிப்பின் முழு சுமையையும் இல்லை, கேட்காமல் கொடுக்க? நாங்கள் சோம்பேறியாக இருப்பது ஒரு பொருளில் அல்லவா? “”நீங்கள், இறைவன் என்ன வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும். நான் என் சொந்த நலன்களை கவனம் செலுத்த போது, அதை பார்த்துக்கொள்ள, எனக்கு கொடுக்க. “”மட்டும், இந்த சோம்பல் அதை அதன் பங்கை நான் என்ன வேண்டுமோ அதை வழங்க உள்ளது ஒரு வேலைக்காரி போல கடவுள் சிகிச்சை, பெருமை. நாம் தேவன் மறக்க. நிச்சயமாக அல்லாஹ் எங்களை நல்லது என்று எல்லாம் கொடுக்க தாராளமாக மற்றும் அன்பு, தயாராக உள்ளது; ஆனால் அவர் இன்னும் கடவுள் எங்கள் நன்றியை, மற்றும் நம் மரியாதையை, நற்கருணை ஆராதனை தகுந்தவர், மற்றும் குறிப்பாக.
இந்த நற்செய்தி வாசிப்பு ஜெபமாலை இணைப்பு ஐந்தாவது ஒளிமயமான மர்மம் இருக்கிறது – ஹெவன் ராணி மேரி முடிசூட்டு. ஒரு ராஜா பல மனைவிகள் இருக்கும் போது, அவர் ஒரு அம்மா தான் உள்ளது, ஏனெனில் பாரம்பரியமாக, ராஜாவின் தாயார் மிகப்பெரிய கவுரவத்திற்காக நடைபெற்றது. ராஜாவின் தாயார் gebira என குறிப்பிடப்படுகிறது. கிறிஸ்து, ஹெவன் கிங் இருப்பது, ஹெவன் ராணி அவரது தாயார் மேரி coronate என்று பின் அர்த்தமுள்ளதாக.

gebira தலைமை பொறுப்பை ஒரு மத்தியஸ்தராக செயல்பட மற்றும் அரசருக்குக்காக பேச இருந்தது. நாங்கள் ஜெபமாலை பிரார்த்தனை போது, நாங்கள் எங்கள் தேவைகளை மற்றும் நோக்கங்களை அவரது மகன், இயேசு கிறிஸ்து என்ற எங்கள் மத்தியஸ்தராக மேரி ஒப்பு. ஆனால் அவர் சிறந்த நாம் உணர்வுப்பூர்வமாக தாழ்மையோடு அவள் வரும் போது மற்றும் பிரார்த்தனை அவரது உதவி கேட்க எங்கள் சார்பாக மத்தியஸ்தம் முடியும்.

க்ரவுண்ட் மடோனா, Rokitno, போலந்து, 1671
க்ரவுண்ட் மடோனா, Rokitno, போலந்து, 1671 (Photo கடன்: விக்கிப்பீடியா)
ஒரு மருத்துவரைப் போல் மேரி என்று நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கிறோம். மேரி உங்களுக்கு உதவ இங்கே மற்றும் அவர் என்ன அவர் முடியும் செய்வேன் பாவத்தின் நோய் முற்றிலும் குணமாகிவிடும் மற்றும் கடவுளின் கருணையால் உன்னைக் கொண்டுபோய்ச். எனினும், அவர் நீங்கள் பணிவாகச் உங்கள் தேவைகளை கூறி நேரடியானதும் அவளுடன் நேர்மையாக இருந்தால் உங்களுக்கு உதவ சிறப்பாக முடியும். சிறந்த நீங்கள் நோயாளி, மிகவும் பயனுள்ளதாக மேரி ஹெவன் உங்கள் ராணி தனது பாத்திரத்தை இருக்க முடியும். நீங்கள் பிரார்த்தனை உங்கள் எண்ணங்களை உருவாக்க முடியும் போது நீங்கள் கடவுள் உங்கள் கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்கும் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்.

நீங்கள் என்ன நேர்ந்து தெரியும் என்றால் நீங்கள் ஆன்மீக, பேசு! உங்கள் தலையில் கோரிக்கை அமைக்க முடியாது என்றால் எப்படி நீங்கள் பரலோக பதில் அங்கீகரிக்க வேண்டும், ஏனெனில்?

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்
தவறான ஏற்கக்கூடிய போது சரியாக செய்து

ஜெபமாலை ஒரு வழிமுறையாக, ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது

துளசி மாலை பழக்கம் நீங்கள் இப்போது தொடங்க வேண்டும்
Technorati குறிச்சொற்கள்: ஐந்தாவது மகிமையான மர்மம், நற்செய்தி, நோக்கங்களை, இயேசு, மில்லியன் டாலர் பேபி, பிரார்த்தனை, இராச்சியம் கிறிஸ்டி, ஜபமாலை, ஜபமாலை பிரார்த்தனை
ஆசிரியர் ப்ரெண்ட்
அக்டோபர் 10 ம் தேதி, 2016 Posted
வகைகள் ஐந்தாவது ஒளிமயமான மர்ம, நற்செய்தி, ஜபமாலை பிரார்த்தனை
குறிச்சொற்கள் ஐந்தாவது மகிமையான மர்மம், நற்செய்தி, நோக்கங்களை, இயேசு, மில்லியன் டாலர் பேபி, பிரார்த்தனை, இராச்சியம் கிறிஸ்டி, ஜபமாலை, ஜபமாலை பிரார்த்தனை
post வழிசெலுத்தல்
முந்தைய
முந்தைய பிந்தைய: இலவச ஜெபமாலை புத்தகத்தின் கிவ்எவே!
பக்கங்கள்

என்னை பற்றி
புத்தக ஆணைகள்
என்னை தொடர்புகொள்
நோக்கங்கள் / தவத்திலிருந்து
ஒளிமயமான இரகசியங்கள்
சந்தோசமான இரகசியங்கள்
வெளிச்ச இரகசியங்கள்
வருத்தமான இரகசியங்கள்
குறிப்பு ஜார்
வீடியோக்கள்
இலவச வலை!

 

உங்கள் ஜெபமாலை பிரார்த்தனை வைத்து 200 நோக்கங்களை கவனம்.
இப்போது விற்பனையில்!

உங்கள் பிரார்த்தனை வாழ்க்கை மேம்படுத்த இந்த வலைத்தளத்தில் ஆதரவு. அமேசான் இப்போது அதை வாங்க.
ஜெபமாலை ஆன்லைன் ஜெபம்

உலகம் முழுவதும் பிறருடன் நித்திய ஜெபமாலை சேர. ஜெபமாலை ஜெபிக்க வா!
தேடல்:
தேடல் …
தேடல்
அண்மைய இடுகைகள்

பேச! – என்ன ஜெபமாலை பிரார்த்தனை நோக்கங்கள் கூறி பற்றி போதிப்பது
இலவச ஜெபமாலை புத்தகத்தின் கிவ்எவே!
வெற்றி நம்மை செய்து: அக்டோபர் மற்றும் ஜெபமாலை விருந்து
அற மீட்டு பவர் பற்றி என்ன ஜெபமாலை ஜெபம் நமக்கு கற்றுக்கொடுக்கிறது
எப்படி ஜெபமாலை பிரார்த்தனை விவேகம் பற்றி போதிப்பது
வரலாற்றுச் சுவடுகள்

சென்னை
RosaryMeds பெருமையுடன் மூலம் இயக்கப்படுகிறது வேர்ட்பிரஸ்

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

కు దాటివెయ్యండి
RosaryMeds
ఆనందం మిస్టరీస్
ప్రతిభావంతుడైన మిస్టరీస్
విషాదమైన మిస్టరీస్
గ్లోరియస్ మిస్టరీస్
నా గురించి
నన్ను సంప్రదించండి
RosaryMeds
మాట్లాడు! – ప్రార్థన ప్రార్థన ఉద్దేశ్యాలు చెబుతూనే గురించి మా బోధిస్తుంది

million_dollar_baby_praying
మీరు తదుపరి తన బెడ్ క్లయింట్ ఈస్ట్ వుడ్ పాత్ర ప్రార్ధనలో ప్రాకుతాడు మిలియన్ డాలర్ బేబీ ప్రారంభ సన్నివేశాల్లో ఒకటి గుర్తు లేదా? అతను మేరకు, “”లార్డ్, మీరు నేను ఏమి తెలుసు, నాకు ఏ ఉపయోగం పూకు ఉంది.”” బాయ్, ఎంత తరచుగా నేను ఆ సెంటిమెంట్ సంబంధం ఏదో చెప్పారు? నేను కొన్నిసార్లు దేవుని ప్రతిదీ తెలుసు మరియు ఖచ్చితంగా నా ఉద్దేశాలు మరియు నా అవసరాలు నాకు అలా ఎందుకు ప్రార్థన వాటిని రూపొందించేటప్పుడు యొక్క వ్యాయామం ద్వారా వెళ్ళి కంటే మెరుగైన తెలుసని నాకు అనుకుంటున్నాను? సువార్త 10/6/16 చిరునామాలను ఈ గందరగోళాన్ని నుంచి చదువుటలో.

గత గురువారం దైవ ప్రవచనం ల్యూక్ నుండి ఈ ప్రసిద్ధ పద్యం చేర్చింది

“”నేను మీరు చెప్పండి అడగండి మరియు మీరు అందుకుంటారు; వెతికి మీరు కనుగొంటారు; తట్టి తలుపు మీరు తెరవబడుతుంది. కోరతాడు ప్రతి ఒక్కరికీ, చేర్చుకొనును; మరియు కోరుకొనే ఒక, తెలుసుకుంటాడు; మరియు పడేస్తాడు ఎవరు ఒకటి, తలుపు తెరవబడుతుంది. “”
మేము లేదు నడిపేవారిని ప్రార్థన ద్వారా సహాయం కోసం దేవుని అడగండి లేనప్పుడు అహంకారం పాపం వస్తాయి ఎలా ఈ దైవ ప్రవచనం చర్చలు కింగ్డమ్ క్రిస్టి వెబ్సైట్ యొక్క ధ్యానం. వారి వెబ్ సైట్:

నేను నేను ఏమి డోంట్ ఆస్క్ చేసినప్పుడు, నేను నా సేవకుడి దేవుని చికిత్స: దేవుని మేము అతనికి మరియు మేమే ఏమీ మా మోక్షానికి మొత్తం భారం పెట్టట్లేదు అడగకుండానే మనకు అవసరమైన అన్ని ఇవ్వాలని కాదనీ చేసినప్పుడు? మేము సోమరి ఉండటం ఒక కోణంలో ఉండవు? “”మీరు నేను అవసరం ఏమి, లార్డ్ తెలుసు. జస్ట్ నాకు ఇచ్చి. నేను నా స్వంత ప్రయోజనాల పై కేంద్రీకరిస్తారు, దానిని జాగ్రత్తగా పడుతుంది, “”మాత్రమే, ఈ సోమరితనం దీని పాత్ర నేను అవసరం ఏమి అందించడానికి ఒక సేవకుడుగా దేవుని చికిత్స, అహంకారం ఉంది. మేము అతను దేవుడని మర్చిపోతే. కచ్చితంగా దేవుడు మనకు మంచిది అని ప్రతిదీ ఇవ్వాలని ఉదారంగా మరియు loving సిద్ధంగా ఉంది; కానీ అతను ఇంకా దేవుడు మన కృతజ్ఞతా, మరియు అతను మా గౌరవం, ఆరాధన అర్హురాలని, మరియు ముఖ్యంగా.
హెవెన్ రాణి మేరీ పట్టాభిషేకం – ఈ సువార్త పఠనం జపమాల కనెక్షన్ ఐదవ గ్లోరియస్ మిస్టరీ ఉంది. ఒక రాజు బహు భార్యలను కలిగి ఉండవచ్చు, అతను కేవలం ఒక తల్లి కలిగి ఎందుకంటే సాంప్రదాయకంగా, ఒక రాజు యొక్క తల్లి విపరీతమైన ప్రతిష్ట నిర్వహించారు. రాజు యొక్క తల్లి gebira గా సూచించబడ్డాడు. ఇది క్రీస్తు, స్వర్గం యొక్క కింగ్ ఉండటం, హెవెన్ రాణి గా ఆయన తల్లి మేరీ coronate అని అప్పటి అర్ధమే.

gebira చీఫ్ బాధ్యతను ఒక మధ్యవర్తి వలె పనిచేస్తాయి మరియు రాజు తరపున మాట్లాడేందుకు ఉంది. మన ప్రార్థన ప్రార్థన చేసినప్పుడు, మేము మా అవసరాలు మరియు ఆమె కుమారుడు యేసు క్రీస్తు ఉద్దేశాలను మా మధ్యవర్తి మేరీ గుర్తించి. కానీ ఆమె మంచి మా తరపున మధ్యవర్తిత్వం మేము అవ్యక్తంగా మరియు వృద్ద ఆమె వచ్చి ప్రార్థనలో ఆమె సహాయం కోసం అడిగినప్పుడు.

పట్టం మడోన్నా, Rokitno, పోలాండ్, 1671
పట్టం మడోన్నా, Rokitno, పోలాండ్, 1671 (ఫోటో క్రెడిట్: వికీపీడియా)
ఒక వైద్యుడు వంటి మేరీ యొక్క థింక్ మరియు మీరు రోగి. మేరీ మీకు సహాయం ఇక్కడ ఉంది మరియు ఆమె పాపం అనారోగ్యం నయం మరియు దేవుని దయ మీరు తీసుకుని సంసార ఆమె చేస్తాను. అయితే, ఆమె మీరు వృద్ద ప్రార్ధనలో మీ అవసరాలకు పేర్కొంటూ బాగా ఆలోచించారు మరియు ఆమె నిజాయితీ ఉంటే మీరు సహాయం మంచి చెయ్యగలరు. మంచి మీరు రోగి, మరింత సమర్థవంతమైన మేరీ హెవెన్ యొక్క మీ రాణిగా ఆమె పాత్ర ఉంటుంది. మీరు ప్రార్థన లో మీ ఉద్దేశాలు రూపొందించటం ఉన్నప్పుడు, మీరు దేవుని మీ అభ్యర్థనను స్పందిస్తుంది ఎలా అర్థం చెయ్యగలరు.

మీరు ఏమి ఐల్స్ తెలిస్తే మీరు ఆధ్యాత్మికంగా, అప్ మాట్లాడటం! మీ తల లో అభ్యర్థనను ఏర్పాటు పోతే మీరు స్వర్గపు స్పందన గుర్తిస్తారు ఎలా ఎందుకంటే?

సంబంధిత వ్యాసాలు
తప్పు ఆమోదనీయమైన ఉన్నప్పుడు కుడి చేయడం

రోసరీ అంటే కానీ ముంగిపు ఉంది

ఒక రోసరీ అలవాటు మీరు ఇప్పుడు ప్రారంభించాలి
Technorati టాగ్లు: ఐదవ అద్భుతమైన రహస్య సువార్త, ఉద్దేశాలు, యేసు, మిలియన్ డాలర్ బేబీ, ప్రార్థన, కింగ్డమ్ క్రిస్టి, జపమాల, ప్రార్థన ప్రార్థన
రచయిత బ్రెంట్
అక్టోబర్ 10, 2016 నాడు పోస్ట్
వర్గం ఐదవ గ్లోరియస్ మిస్టరీ, దైవ వాక్యం, జపమాల ప్రార్థన
టాగ్లు ఐదవ అద్భుతమైన రహస్య సువార్త, ఉద్దేశాలు, యేసు, మిలియన్ డాలర్ బేబీ, ప్రార్థన, కింగ్డమ్ క్రిస్టి, జపమాల, ప్రార్థన ప్రార్థన
పోస్ట్ పేజీకి సంబంధించిన లింకులు
మునుపటి
మునుపటి పోస్ట్: ఉచిత రోసరీ ఈబుక్ గివ్ఎవే వార్తలు!
పేజీలు

నా గురించి
బుక్ ఆర్డర్స్
నన్ను సంప్రదించండి
ఉద్దేశాలు / మెడిటేషన్స్
గ్లోరియస్ మిస్టరీస్
ఆనందం మిస్టరీస్
ప్రతిభావంతుడైన మిస్టరీస్
విషాదమైన మిస్టరీస్
చిట్కా జార్
వీడియోలు
ఉచిత ఇబుక్!

 

మీ జపమాల ప్రార్థనలు ఉంచాలని 200 ఉద్దేశాలు దృష్టి.
ఇప్పుడు అమ్మకానికి!

మీ ప్రార్థన జీవితంలో పెంచుకోడానికి ఈ వెబ్సైట్ మద్దతు. అమెజాన్ ఇప్పుడు అది కొనుగోలు.
రోసరీ ONLINE ప్రార్థన

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతరులతో శాశ్వత జపమాల లో చేరండి. ప్రార్థన ప్రార్థన రండి!
దాని కోసం వెతుకు:
శోధన …
శోధన
ఇటీవలి పోస్ట్లు

మాట్లాడు! – ప్రార్థన ప్రార్థన ఉద్దేశ్యాలు చెబుతూనే గురించి మా బోధిస్తుంది
ఉచిత రోసరీ ఈబుక్ గివ్ఎవే వార్తలు!
విక్టరీ మేమే పాల్పడే: అక్టోబర్ మరియు రోసరీ విందు
ఏం రోసరీ ప్రార్థన ఛారిటీ విముక్తి పవర్ గురించి మాకు బోధిస్తుంది
ఎలా రోసరీ ప్రార్థన వివేచన గురించి బోధిస్తుంది
ఆర్కైవ్

ఆర్కైవ్స్
RosaryMeds గర్వంగా ద్వారా ఆధారితం WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

ข้ามไปที่เนื้อหา
RosaryMeds
สนุกสนานลึกลับ
สว่างลึกลับ
เศร้าลึกลับ
ความลึกลับอันทรงเกียรติ
เกี่ยวกับฉัน
ติดต่อฉัน
RosaryMeds
พูดขึ้น! – สิ่งที่ภาวนาสวดมนต์สอนเราเกี่ยวกับความตั้งใจที่ระบุ

million_dollar_baby_praying
คุณจำหนึ่งในฉากที่ในช่วงต้น Million Dollar Baby ที่ตัวละครไคลเอนต์อีสต์วู้ดคุกเข่าลงอธิษฐานถัดจากเตียงของเขา? เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างในขอบเขต “”พระเจ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการมีการใช้งานในการทำซ้ำตัวเองฉัน no.”” บอยว่าฉันมักจะสามารถที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นที่? บางครั้งผมคิดกับตัวเองว่าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ทุกอย่างและแน่นอนรู้ความตั้งใจและความต้องการของฉันดีกว่าตัวเองเพื่อไปทำไมผ่านการออกกำลังกายของพวกเขาในการกำหนดคำอธิษฐานของฉันได้อย่างไร การอ่านพระวรสารจาก 10/6/16 อยู่ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้

วันพฤหัสบดีสุดท้ายของการอ่านพระวรสารนี้รวมบทกวีความนิยมจากลุค:

“”และฉันบอกคุณถามและคุณจะได้รับ; แสวงหาและคุณจะพบ; เคาะแล้วจะเปิดให้แก่คุณ สำหรับทุกคนที่ถามว่าได้รับ; และเป็นผู้หนึ่งที่พยายามที่พบ; และเพื่อคนที่เคาะประตูจะเปิด. “”
การทำสมาธิเว็บไซต์ Regnum Christi ในพระวรสารนี้อ่านพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราตกอยู่ในความบาปของความภาคภูมิใจเมื่อเราไม่ชัดเจนขอให้พระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือผ่านการสวดอ้อนวอน จากเว็บไซต์ของพวกเขา

เมื่อฉันไม่ได้ขอสิ่งที่ฉันต้องการผมปฏิบัติพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเมื่อเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะให้เราทั้งหมดที่เราต้องการโดยไม่ต้องขอกำลังเราไม่วางภาระทั้งหมดของความรอดของเรากับเขาและไม่มีอะไรในตัวเอง? เราไม่ได้อยู่ในความรู้สึกขี้เกียจหรือไม่? “”คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการพระเจ้า เพียงแค่ให้มันให้ฉันดูแลมันในขณะที่ฉันมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของตัวเอง. “”ไม่เพียง แต่เป็นความเกียจคร้านนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของการรักษาพระเจ้าเหมือนคนรับใช้ที่มีบทบาทคือการให้สิ่งที่ฉันต้องการ เราลืมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แน่นอนว่าพระเจ้าเป็นคนใจกว้างและมีความรัก, ยินดีที่จะให้เราทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา แต่เขายังคงเป็นพระเจ้าและเขาสมควรได้รับความเคารพของเราความรักและความกตัญญูของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเชื่อมต่อสายประคำนี้อ่านพระวรสารเป็นความลึกลับอันทรงเกียรติที่ห้า – แมรี่ฉัตรมงคลเป็นราชินีแห่งสวรรค์ ตามเนื้อผ้าแม่ของพระมหากษัตริย์ที่จัดขึ้นศักดิ์ศรีอย่างมากเพราะในขณะที่พระมหากษัตริย์อาจจะมีภรรยาหลายเขามีเพียงหนึ่งแม่ แม่ของกษัตริย์ก็จะเรียกว่า gebira มันทำให้รู้สึกแล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวรรค์จะ coronate แม่ของเขาแมรี่เป็นราชินีแห่งสวรรค์

ความรับผิดชอบของหัวหน้า gebira คือการทำหน้าที่เป็นคนกลางและพูดในนามของพระมหากษัตริย์ เมื่อเราอธิษฐานภาวนาเรารับทราบแมรี่เป็นสื่อกลางของความต้องการและความตั้งใจของเรากับลูกชายของเธอ, พระเยซูคริสต์ แต่เธอจะสามารถเป็นสื่อกลางในนามของเราเมื่อเรารู้ตัวและเจียมมาของเธอและขอความช่วยเหลือเธอในการสวดมนต์

ปราบดาภิเษกมาดอนน่า Rokitno, โปแลนด์, 1671
ปราบดาภิเษกมาดอนน่า Rokitno โปแลนด์ 1671 (เครดิตภาพ: วิกิพีเดีย)
คิดว่าแมรี่เช่นแพทย์และคุณเป็นผู้ป่วย แมรี่อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณและเธอจะทำสิ่งที่เธอสามารถที่จะรักษาโรคของบาปและนำคุณเข้าสู่พระคุณของพระเจ้า อย่างไรก็ตามเธอจะดีขึ้นสามารถที่จะช่วยให้คุณถ้าคุณตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กับเธอโดยเจียมระบุความต้องการของคุณในการอธิษฐาน ที่ดีกว่าผู้ป่วยที่คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแมรี่สามารถในบทบาทของเธอเป็นราชินีแห่งสวรรค์ เมื่อคุณสามารถกำหนดความตั้งใจของคุณในการอธิษฐานแล้วคุณจะสามารถที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำขอของคุณ

ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่ ails คุณจิตวิญญาณพูดขึ้น! เพราะถ้าไม่สามารถฟอร์มคำขอในหัวของคุณวิธีที่คุณจะรับรู้การตอบสนองสวรรค์?

บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำถูกต้องเมื่อเป็นที่ยอมรับผิด

การภาวนาเป็นวิธีที่ไม่สิ้นสุด

หนึ่งนิสัยภาวนาคุณต้องเริ่มต้นตอนนี้
Technorati Tags: รุ่งโรจน์ห้าลึกลับพระเยซูความตั้งใจของพระเยซูทารกล้านดอลลาร์อธิษฐาน Regnum ริลูกประคำสวดมนต์ภาวนา
ผู้เขียน Brent
โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2016
หมวดหมู่รุ่งโรจน์ห้าลึกลับพระกิตติคุณสวดมนต์ภาวนา
แท็กรุ่งโรจน์ห้าลึกลับพระเยซูความตั้งใจของพระเยซูทารกล้านดอลลาร์อธิษฐาน Regnum ริลูกประคำสวดมนต์ภาวนา
นำทางโพสต์
ก่อนหน้านี้
โพสต์ก่อนหน้านี้: ฟรีลูกประคำ Ebook แจก!
หน้า

เกี่ยวกับฉัน
สั่งซื้อหนังสือ
ติดต่อฉัน
ความตั้งใจ / สมาธิ
ความลึกลับอันทรงเกียรติ
สนุกสนานลึกลับ
สว่างลึกลับ
เศร้าลึกลับ
Jar เคล็ดลับ
วิดีโอ
ebook ฟรี!

 

200 ความตั้งใจที่จะทำให้คำอธิษฐานภาวนาของคุณที่มุ่งเน้น
ขายในขณะนี้!

ปรับปรุงชีวิตของคุณสวดมนต์และสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ซื้อตอนนี้ใน Amazon
อธิษฐานภาวนาออนไลน์

เข้าร่วมในการภาวนาตลอดกับคนอื่น ๆ ทั่วโลก มาอธิษฐานภาวนา!
ค้นหา:
ค้นหา …
ค้นหา
โพสต์ล่าสุด

พูดขึ้น! – สิ่งที่ภาวนาสวดมนต์สอนเราเกี่ยวกับความตั้งใจที่ระบุ
ฟรีภาวนาแจก Ebook!
การกระทำตัวเองเพื่อชัยชนะ: เดือนตุลาคมและงานเลี้ยงของภาวนา
อะไรลูกประคำสวดมนต์สอนเราเกี่ยวกับ Redemptive พลังของการกุศล
วิธีการสวดมนต์ภาวนาสอนเราเกี่ยวกับหยั่งรู้
ARCHIVES

หอจดหมายเหตุ
RosaryMeds ขับเคลื่อนโดย WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

İçeriğe atla
RosaryMeds
Neşeli Gizemler
Işıltılı Gizemler
Hüzünlü Gizemler
Glorious Gizemler
Benim hakkımda
Benimle irtibata geçin
RosaryMeds
Konuş! – Tesbih Namazı Intentions belirten Hakkında Bize öğretir neler

million_dollar_baby_praying
Bir sonraki yatağına Müşteri Eastwood’un karakter dua diz çöker Million Dollar Baby erken sahnelerden birini hatırlıyor musunuz? O ölçüde, Boy, ne sıklıkta o duyguları ilgili olabilir “”Rab, sen kendimi tekrar bana faydası yok. Ben ne istediğimi biliyorum”” bir şey diyor? Bazen Tanrı niyet ve benim ihtiyaçlarını kendim öyleyse neden dua onları formüle egzersiz geçmesi daha iyi bilir kesinlikle her şeyi bilir ve kendi kendime düşünüyorum? Müjde 10/6/16 adreslerinden bu ikilem okuma.

Geçtiğimiz Perşembe günü İncil’i okuması Luke bu popüler ayeti dahil:

“”Ve ben sormak, söylemek ve alacaksınız; aramak ve bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. sorar herkes için, alır; ve arayan biri, bulur; ve darbelere birine kapı açılacak. “”
biz açıkça dua ile yardım için Tanrı sormayın gurur günaha düşmek nasıl bu İncil okuma görüşmeler hakkında Regnum Christi web sitesinin meditasyon. kendi Web sitesinden:

Ben Gerekenler için Do not Ask, ben benim Servant olarak Tanrı davranın: Beklediğimiz zaman Tanrı onu ve kendimizi hiçbir şey bizim kurtuluş bütün yükünü yerleştirerek değil, sormadan bizi biz gereken tüm vermek için? biz tembel olmak bir anlamda değil misin? “”Ben, Rab ihtiyacın olduğunu biliyorum. Sadece benim kendi çıkarları odaklanırken, icabına, onu bana ver. “”Sadece bu tembellik olduğunu kimin rol ihtiyacım olursa olsun sağlamak için bir hizmetçi gibi Tanrı’yı tedavi, gurur kaynağıdır. Biz Tanrı olduğunu unutma. Kesinlikle Tanrı bize bizim için iyi olan her şeyi vermek için cömert ve sevgi dolu, istekli; ama bizim şükran hâlâ Tanrı ve o bizim saygı, hayranlığı hak ve özellikle.
Bu İncil okuma için tespih bağlantı Beşinci Glorious Gizem – Cennetin Kraliçesi olarak Mary Coronation. Bir kral birden eşleri olabilir ederken, o sadece bir annesi var, çünkü geleneksel bir kralın annesi muazzam prestij düzenledi. Kralın annesi gebira olarak sevk edildi. Mesih, Göklerin Kralı olma, Cennet Kraliçesi olarak annesi Meryem koronat olacağını daha sonra mantıklı.

gebira baş sorumluluğu arabuluculuk ve kralın adına konuşma yapacak. Biz tespih dua ettiğimizde, biz oğlu İsa Mesih’e bizim ihtiyaçlarını ve niyetlerinin bizim arabulucu olarak Mary kabul. bilinçli ve alçak gönüllülükle ona gelip dua ona yardım için sormak ama o daha iyi bizim adımıza arabuluculuk yapabilirsiniz.

Crowned Madonna, Rokitno, Polonya, 1671
Crowned Madonna, Rokitno, Polonya, 1671 (Fotoğraf kredi: Wikipedia)
Bir doktor gibi Meryem düşünmek ve hasta vardır. Mary size yardımcı olmak için burada ve o günah hastalığı tedavi ve Tanrı’nın lütfu içine getirmek için ne o geleni yapacaktır. Ancak, o size alçakgönüllülükle dua ihtiyaçlarınızı belirterek samimi ve onunla dürüst iseniz size yardımcı daha iyi olacaktır. sen hasta daha iyi, daha etkili Mary of Heaven sizin Kraliçe rolüyle olabilir. Eğer dua niyetlerini formüle ne zaman o zaman Allah isteğine yanıt anlamak mümkün olacaktır.

ne yerli diziler biliyorsanız ruhsal, konuşmaya! Eğer ilahi bir yanıt tanıyacaktır nasıl kafanın isteği oluşamaz Çünkü eğer?

İlgili Makaleler
Yanlış Kabul edilebilir olduğunda Sağ yapıyor

Tesbih Bir Means, değil bir End

Şimdi başlayın Must Bir Tesbih Alışkanlığı
Technorati Tags: beşinci şanlı gizem, Gospel, niyetler, isa, milyon dolarlık bebek, namaz, Regnum christi, tespih, tespih dua
Yazar Brent
2016 Ekim 10 tarihinde yayınlanmıştır
Kategoriler Beşinci Glorious Gizem, gospel, tespih dua
Etiketler beşinci şanlı gizem, Gospel, niyetler, isa, milyon dolarlık bebek, namaz, Regnum christi, tespih, tespih dua
Mesaj navigasyon
ÖNCEKİ
Önceki mesaj: Serbest Tesbih Ebook Giveaway!
SAYFALARI

Benim hakkımda
Kitap Siparişleri
Benimle irtibata geçin
Niyetler / Meditasyonlar
Glorious Gizemler
Neşeli Gizemler
Işıltılı Gizemler
Hüzünlü Gizemler
İpucu Kavanoz
Videolar
ÜCRETSİZ EBOOK!

 

Tespihin dualar tutmak için 200 niyetleri duruldu.
İNDİRİMDE!

dua hayatını geliştirmek ve bu web sitesini desteklemektedir. Amazon şimdi satın alın.
ROSARY ONLINE PRAY

dünyada başkaları ile sürekli bir tespih katılın. tespih dua gel!
Aramak:
Arama …
ARAMA
YAKIN ZAMANDA GÖNDERİLENLER

Konuş! – Tesbih Namazı Intentions belirten Hakkında Bize öğretir neler
Ücretsiz Tesbih Ebook Giveaway!
Zafer Ourselves işlemekle: Ekim ve Tesbih Bayramı
Ne Tesbih Namazı Charity kurtarıcı Gücü hakkında bize öğretir
Nasıl Tesbih Namazı Ayırt Hakkında Bize öğretir
ARŞİV

arşiv
RosaryMeds WordPress ile güçlendirilmiştir

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Перейти до вмісту
RosaryMeds
радісні таємниці
світиться Mysteries
скорботні таємниці
славної Таємниці
Про мене
Зв’яжіться зі мною
RosaryMeds
Висловлюватися! – Що Вервиці Молитва вчить нас Заявивши Наміри

million_dollar_baby_praying
Ви пам’ятаєте, один з ранніх сцен в Million Dollar Baby, де персонаж Client Іствуда стоїть на колінах у молитві поруч з його ліжком? Він каже, що щось в тій мірі, “”Господи, ти знаєш, що я хочу, немає ніякого сенсу в мені повторююсь.”” Хлопчик, як часто я можу ставитися до цього настрою? Я іноді думаю про себе, що Бог знає все, і, безумовно, знає мої наміри і мої потреби краще, ніж я, так чому б пройти через здійснення формулювати їх в молитві? Читання Євангелія від 10/6/16 вирішує цю дилему.

Євангельське читання минулого четверга включив цей популярний вірш із Луки:

“”І я кажу вам, просіть, і отримаєте; шукати і ви знайдете; стукайте, і двері буде відкрита для вас. Для всіх, хто просить, одержує; і той, хто шукає, знаходить; і до того, хто стукає, будуть відкриті двері “”.
медитація на веб-сайті Regnum Christi на цьому Євангелії читання говорить про те, як ми впадаємо в гріх гордості, коли ми явно не просити Бога про допомогу через молитву. З їх сайту:

Коли я не питаю, що мені потрібно, я ставлюся до Бога як раб Мій: Коли ми очікуємо, щоб Бог дав усім нам потрібно нам, не питаючи, ми не розміщуючи всю тяжкість нашого спасіння на нього і нічого про себе? Хіба ми не в сенсі ліні? “”Ви знаєте, що мені потрібно, Господи. Просто дайте мені його, піклуватися про нього, в той час як я зосередитися на своїх власних інтересах. “”Мало того, що це лінь, це гордість, розглядаючи Бога як слуга, чия роль полягає в забезпеченні, що мені потрібно. Ми забуваємо, що він є Бог. Звичайно, Бог щедрий і любить, готовий дати нам все, що добре для нас; але він як і раніше Бог, і він заслуговує на нашу повагу, обожнювання, і особливо наша вдячність.
Розарій підключення до цього читання Євангелія є П’ята Славна Таємниця – Марії Коронація, як Цариці Небесної. Традиційно, мати короля провів величезним авторитетом, тому що в той час як король може мати кілька дружин, у нього тільки одна мати. Мати короля була передана як gebira. Це має сенс, то, що Христос, будучи Царя Небесного, буде коронувати свою матір Марію, як Цариці Небесної.

Головним обов’язком gebira був виступати в якості посередника і виступати від імені короля. Коли ми молимося розарій, ми визнаємо Марію як наш посередник наших потреб і намірів до свого сина, Ісуса Христа. Але вона може краще опосредовать від нашого імені, коли ми свідомо і смиренно приходити до неї і попросити її про допомогу в молитві.

Вінчає Мадонна, Rokitno, Польща, +1671
Вінчає Мадонна, Rokitno, Польща, +1671 (Фото: Вікіпедія)
Подумайте про Марію, як лікар, і ви пацієнт. Мері тут, щоб допомогти вам, і вона буде робити все, що вона може, щоб вилікувати хворобу гріха і привести вас в Божу благодать. Тим не менш, вона буде краще в змозі допомогти вам, якщо ви прямолінійний і чесний з нею смиренно вказавши ваші потреби в молитві. Чим краще ви пацієнт, тим ефективнішою Мері може бути в своїй ролі вашої Цариці Небесної. Коли ви можете сформулювати свої наміри в молитві, то ви будете в змозі зрозуміти, як Бог відповідає на запит.

Якщо ви знаєте, що турбує вас духовно, говорити! Тому що, якщо не може сформувати запит у вашій голові, як ви розпізнати небесний відповідь?

статті по темі
Як правильно Коли Неправильно прийнятно

Розарій є засобом, а не кінець

Один Розарій Звичка Ви повинні почати зараз
Бірки Technorati: п’ята славна таємниця, Євангеліє, наміри, Ісус, мільйон доларів дитини, молитва, ІА REGNUM Christi, чотки, чотки молитви
Автор Brent
Опубліковано 10 жовтня 2016 року
Категорії П’ята Славна таємниця, Євангеліє, молитва на вервиці
Теги п’ятий славна таємниця, Євангеліє, наміри, Ісус, мільйон доларів дитини, молитва, ІА REGNUM Christi, чотки, чотки молитви
повідомлення навігації
ПОПЕРЕДНІЙ
Попередній запис: Free Розарій Електронна книга Дешева розпродаж!
СТР

Про мене
книга заявок
Зв’яжіться зі мною
Наміри / Медитації
славної Таємниці
радісні таємниці
світиться Mysteries
скорботні таємниці
Рада Jar
Відео
Безкоштовна електронна книга!

 

200 наміри тримати ваші чотки молитви зосереджені.
Вже в продажу!

Поліпшити вашу молитовну життя і підтримувати цей сайт. Купити зараз на Amazon.
розарій ONLINE

Реєстрація в нескінченному чотки з іншими людьми по всьому світу. Приходьте молитися чотки!
Шукати:
Пошук …
ПОШУК
ОСТАННІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Висловлюватися! – Що Вервиці Молитва вчить нас Заявивши Наміри
Безкоштовна електронна книга Розарій Дешева розпродаж!
Зобов’язуючись Перемоги: жовтень і свято Вервиці
Що Розарій молитва вчить нас про рятівну силу милосердя
Як Вервиці Молитва вчить нас про розрізненні
АРХІВИ

архів
RosaryMeds Сайт працює на WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

مواد پر جائیں
RosaryMeds
آنندپورن اسرار
برائٹ اسرار
دکھ اسرار
شاندار اسرار
میرے بارے میں
مجھ سے رابطہ کرو
RosaryMeds
بولو! – کیا مالا نماز ارادوں بتاتے ہوئے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے

million_dollar_baby_praying
آپ کو اگلے اس کے بستر پر ملین ڈالر بے بی جہاں کلائنٹ Eastwood کی کردار نماز میں kneels میں ابتدائی مناظر میں سے ایک یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس حد تک، “”خداوند، آپ، میں کیا چاہتا ہوں جانتے اپنے آپ کو دہرا مجھ میں کوئی فائدہ نہیں ہے.”” لڑکے، اکثر کس طرح میں نے وہ جذبات سے منسلک کر سکتے کرنے کے لئے کچھ ہے؟ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے لگتا ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور یقینی طور پر اپنے ارادوں اور اپنی ضروریات خود تو کیوں دعا میں ان کی تشکیل کی ورزش کے ذریعے جانے سے بہتر جانتا ہے کہ؟ انجیل 10/6/16 پتوں اس مخمصے سے پڑھنا.

آخری جمعرات کی انجیل پڑھنے لوقا سے اس مقبول آیت میں شامل ہے:

“”اور میں تم سے کہتا ہوں، دعا گو ہیں اور آپ کو ملے گا؛ تلاش اور آپ کو مل جائے گا؛ دستک تو تمہارے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا. ہر کوئی پوچھتا ہے جو کے طور پر، حاصل کرتا ہے؛ اور جو چاہتا ہے ایک، مل جاتا ہے؛ اور دستک دیتا ہے جو ایک کے لئے، دروازہ کھول دیا جائے گا. “”
ہم فخر جب ہم واضح طور پر نماز کے ذریعے مدد کے لئے خدا سے دعا گو نہیں کے گناہ میں گر کس طرح کے بارے میں اس انجیل پڑھنے مذاکرات پر ریگنم کرسٹی ویب سائٹ کی مراقبہ. ان کی ویب سائٹ سے:

میں نے میں نے ضرورت کے لئے مت پوچھو جب، میں نے اپنے خادم کے طور پر خدا کا علاج: جب ہم توقع خدا ہم نے اسے اور خود پر کچھ بھی نہیں پر ہماری نجات کا سارا بوجھ رکھنے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر ہم سب کی ضرورت ہے دینے کے لئے کس طرح؟ ہم سست ہونے کی وجہ سے ایک معنی میں نہیں ہے؟ “”تم مجھے اس کی ضرورت کیا، پروردگار جانتا ہوں. بس، مجھے دے دو میں اپنے ہی مفادات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، اس کا خیال رکھنا. “”نہ صرف، اس آلسی ہے جو ایک نوکر جن کا کردار فراہم کرنے کی مجھے ضرورت ہے جو کچھ بھی ہے جیسے خدا کا علاج فخر ہے،. اگر ہم بھول جائیں وہ خدا ہے. یقینی طور پر خدا ہم کو ہمارے لئے اچھا ہے کہ سب کچھ دینے کے لئے ادار اور محبت کرنے والے، تیار ہے؛ لیکن وہ اب بھی معبود ہے، اور وہ ہمارے احترام، آرادنا مستحق، اور خاص طور پر ہمارے تشکر.
اس انجیل پڑھنے مالا کنکشن پانچویں با عظمت رہسی ہے – جنت کی رانی کے طور پر مریم کی تاجپوشی. جبکہ ایک بادشاہ، ایک سے زیادہ بیویوں ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک ہی ماں ہے کیونکہ روایتی طور پر، ایک بادشاہ کی ماں زبردست وقار منعقد. بادشاہ کی ماں gebira کے طور پر حوالہ دیا گیا تھا. یہ کہ مسیح، جنت کے بادشاہ ہونے کے، اس کی ماں مریم جنت کی رانی کے طور coronate گے تو سمجھ میں آتا ہے.

gebira کے سربراہ کی ذمہ داری ایک ثالث کے طور پر کام اور بادشاہ کی طرف سے بات کرنے کے لئے تھا. ہم مالا نماز ادا کرتے ہیں، ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لئے ہماری ضروریات اور ارادوں کے ہمارے ثالث کے طور پر مریم کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہ بہتر ہماری جانب سے ثالثی کر سکتا ہے ہم شعوری اور عاجزی اس کے پاس آئے اور نماز میں اس کی مدد کے لئے پوچھ جب.

تاج پہنایا میڈونا، Rokitno، پولینڈ، 1671
تاج پہنایا میڈونا، Rokitno، پولینڈ، 1671 (تصویر کریڈٹ: وکیپیڈیا)
ایک ڈاکٹر کی طرح مریم کے بارے میں سوچو اور اگر صبر کرو. مریم آپ کی مدد کرنے کے لئے یہاں ہے اور وہ گناہ کی بیماری کا علاج ہے اور خدا کے فضل میں آپ کو لانے کے لئے ہے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کریں گے. تاہم، اس نے تم سے عاجزی سے دعا میں آپ کی ضروریات کے بیان کی طرف سے راست اور اس کے ساتھ ایماندار ہیں تو آپ کی مدد کرنے کے قابل ہو جائے گا. بہتر مریض آپ ہیں، زیادہ مؤثر مریم جنت کے اپنی ملکہ کے طور پر ان کے کردار میں ہو سکتا ہے. آپ نماز میں اپنے ارادوں کو مرتب کر سکتے ہیں تو آپ کو کس طرح خدا آپ کی درخواست کا جواب سمجھنے کے قابل ہو جائے گا.

آپ کیا ails جانتے ہیں تو آپ روحانی، بولو! آپ کے سر میں درخواست فارم نہیں کر سکتے تو، کس طرح تم سے آسمان کے جواب کو تسلیم کرے گا کیونکہ؟

متعلقہ مضامین
جب غلط قابل قبول ہے ٹھیک کر

مالا ایک ذریعہ ہے، نہیں ایک اختتام ہے

ایک مالا عادت آپ اب شروع ہونا لازمی ہے
و ٹیگز: پانچویں جلالی اسرار، انجیل، ارادوں، یسوع، ملین ڈالر بے بی، نماز، ریگنم کرسٹی، مالا، مالا کی نماز
مصنف برینٹ
پوسٹ کیا گیا پر 10 اکتوبر، 2016
زمرہ جات پانچویں شاندار اسرار، انجیل، مالا کی نماز
ٹیگز پانچویں جلالی اسرار، انجیل، ارادوں، یسوع، ملین ڈالر بے بی، نماز، ریگنم کرسٹی، مالا، مالا کی نماز
نیویگیشن رائے
پچھلا
پچھلا پیغام: مفت مالا بک سستا!
PAGES

میرے بارے میں
کتاب احکامات
مجھ سے رابطہ کرو
ارادوں / ودیان
شاندار اسرار
آنندپورن اسرار
برائٹ اسرار
دکھ اسرار
ٹپ جار
ویڈیوز
مفت ebook!

 

آپ کے مالا کی نماز رکھنے کے لئے 200 ارادوں مرکوز.
اب فروخت پر!

آپ کی نماز زندگی کو بہتر بنانے اور اس ویب سائٹ کی حمایت کرتے ہیں. ایمیزون پر اب اسے خریدیں.
مالا ONLINE دعا

دنیا بھر میں دوسروں کے ساتھ ایک دائمی مالا میں شمولیت. مالا نماز ادا آو!
کے لئے تلاش کریں:
تلاش کریں …
SEARCH
حالیہ پوسٹس

بولو! – کیا مالا نماز ارادوں بتاتے ہوئے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے
مفت مالا بک سستا!
فتح کرنے کے لئے اپنے آپ کو پابند: اکتوبر اور مالا کی دعوت
کیا مالا نماز چیریٹی کی redemptive طاقت کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے
گانے مالا نماز فہم و فراست کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے
گذشتہ سے پیوستہ

آرکائیو
RosaryMeds فخر کے ذریعے طاقت ورڈپریس

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

mundarijaga
RosaryMeds
quvonch Sirlar
Işıltılı Sirlar
Qayg’u Sirlar
Qur’oni Sirlar
Men haqimda
Menga murojaat qiling
RosaryMeds
Up Speak! – Tasbeh Namoz niyatlarini bildirgan haqida o’rgatadi nima

million_dollar_baby_praying
Keyingi uning to’shagiga Client Eastwood ning belgilar ibodatda tiz cho’kadi Million Dollar chaqaloq erta sahna biri eslaysizmi? U darajada, Boy, qanchalik tez-tez men bu kayfiyat bilan bog’liq bo’lishi mumkin “”Robbim, siz o’zimni takrorlardi menga hech qanday foydalanish bor., Men istagan narsani bilaman””, bir narsa deydi? Men ba’zan Xudo mening niyati va mening ehtiyojlarini o’zim nega ibodat, ularni shakllantirish mashqlar orqali borish ko’ra yaxshiroq biladi albatta hamma narsani biladi va bu o’zim uchun, deb o’ylayman? Injil 10/6/16 manzillar bu dilemma dan o’qib.

Oxirgi payshanba kuni Injil o’qish Luqo bu mashhur oyatni o’z ichiga oladi:

“”Men so’rayman, sizlarga aytib va qabul qiladi; talab va topasizlar; Taqillating, eshik ochiladi. Chunki har bir so’ragan, oladi; va izlaydi biri topadi; va olinishiga biriga, eshik ochiladi. “”
Biz ochiq-oydin ibodat orqali Xudodan yordam so’ramayman g’urur gunoh haqida, bu Injil o’qish muzokaralar haqida Regnum Christ saytning meditatsiya. o’z veb-sayti From:

Men kerak nima uchun so’ra qilmang, men qulim, deb Xudoga davolang: Biz kutmagan bo’lsa Xudo biz unga va o’zimizga hech narsa bizning najot butun yukini joylashtirish emas, so’ramay bizni biz kerak hamma berish? Biz dangasa bo’lgan bir ma’noda emas? “”Siz Hazrat, men nima kerak. Faqat men o’z manfaatlarini o’ylash esa, unga g’amxo’rlik, uni menga ber. “”Nafaqat, bu dangasalik u kimning o’rni I kerak bo’lishidan qat’i nazar ta’minlash uchun bir xizmatkori kabi Xudoga davolash, g’urur emas. Biz u Xudo unutib. Albatta, Alloh bizga, biz uchun yaxshi bo’lgan hamma narsani berish saxiy va mehribon, tayyor; lekin bizning minnatdorchilik u hali ilohdir va U bizning hurmat, sajda loyiq, va ayniqsa.
Bu Injil o’qish uchun tasbeh ulanish Beshinchi Qur’oni sir – Osmon malikasi sifatida Maryamning Coronation. bir podshoh bir necha xotinlari bo’lishi mumkin bo’lsa, u faqat bir onasi bor, chunki An’anaga ko’ra, shoh onasi ulkan nufuzini bo’lib o’tdi. shohning onasi gebira deb ataladi edi. Bu Masih, Osmon Shohi bo’lgan, Osmon qirolichasi uning onasini Mary toj kiydirmoq, deb, keyin mantiqiy.

gebira bosh javobgarlikni vositachi sifatida harakat va shohning nomidan gapirish edi. Biz tasbeh ibodat, biz uning o’g’li Iso Masih bizning ehtiyoj va niyatlar bizning vositachi sifatida Maryam tan. Biz ongli va kamtarlik uning kelib, namoz uning uchun yordam so’rasalar, lekin u yaxshi bizning nomidan vositachilik qilishi mumkin.

Toj Madonna, Rokitno, Polsha, 1671
Toj Madonna, Rokitno, Polsha, 1671 (Photo kredit: Wikipedia)
shifokor kabi Maryam o’ylab ko’ring va siz sabr. Mary sizga yordam uchun shu yerni va u gunoh davolay va Xudoning marhamati sizlarni olib qat’iy nazar u mumkin qilamiz. Shu bilan birga, u siz kamtarlik ibodatda sizning ehtiyojlarini bildirgan tomonidan ochiq va u bilan halol bo’lsa, sizga yordam berish uchun yaxshi imkoniyatiga ega bo’ladi. Siz sabr yaxshiroq, yanada samarali Maryam Osmon siz malikasi ro’li bo’lishi mumkin. Agar ibodatda sizning niyatlarini shakllantirish mumkin, keyin Alloh sizning talabiga javob qanday tushunish mumkin bo’ladi.

Agar nima bo’ldi bilsangiz siz ruhan, gapirishga! Agar samoviy javob tan qanday, sizning miyasida so’rov paydo qila olmaydi, chunki?

bog’liq maqolalar
Wrong Qabul qilinadigan bo’lsa to’g’ri ish qilgan

Tasbeh bir vositalari, balki bir End bo’ladi

Siz endi boshlang kerak One tasbeh Habit
Technorati Tags: beshinchi ulug’vor sir, Injil, niyatlar, Iso, million dollar bola, namoz, Regnum Christ, tasbeh, tasbeh namozi
Muallif Brent
2016 yilning 10 oktyabr kuni Posted
Turkum Beshinchidan Qur’oni Mystery, Injil, tasbeh namozi
Tags beshinchi ulug’vor sir, Injil, niyatlar, Iso, million dollar bola, namoz, Regnum Christ, tasbeh, tasbeh namozi
Post navigatsiya
O’TGAN
Oldingi post: Free tasbeh Ebook Giveaway!
PAGES

Men haqimda
kitob Buyurtma
Menga murojaat qiling
Niyatlar / tushunchalar
Qur’oni Sirlar
quvonch Sirlar
Işıltılı Sirlar
Qayg’u Sirlar
Maslahat Jar
Videos
BEPUL kitob!

 

Sizning tasbeh namozni saqlashga 200 niyatlar qaratildi.
Sotuvda!

namozing hayotini yaxshilash va bu veb-sayt qo’llab-quvvatlaydi. Amazon endi uni sotib.
Tasbeh ONLINE IBODAT QILING

butun dunyo bo’ylab boshqalar bilan doimiy tasbeh qo’shiling. tasbeh ibodat kel!
Qidirish:
Qidiruv …
qidirish
Recent Posts

Up Speak! – Tasbeh Namoz niyatlarini bildirgan haqida o’rgatadi nima
Bepul tasbeh Ebook Giveaway!
G’alabaning o’zimizni sodir: Oktyabr va tasbeh bayrami
Nima tasbeh Namoz Homiylar qutqarish Power haqida o’rgatadi
Qanday tasbeh Namoz idrok haqida o’rgatadi
ARXIVLAR

arxiv
RosaryMeds WordPress tomonidan quvvatlanadi

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Bỏ để qua phần nội dung
RosaryMeds
Các Joyful Mysteries
Các Luminous Mysteries
Các Sầu Bi Mysteries
Những bí ẩn Glorious
Về tôi
Liên hệ với tôi
RosaryMeds
Nói lớn! – Điều gì Mân Côi cầu nguyện dạy thiệu Về Nêu Intentions

million_dollar_baby_praying
Bạn có nhớ một trong những cảnh đầu trong Million Dollar Baby, nơi nhân vật khách hàng Eastwood quỳ cầu nguyện bên cạnh giường của mình? Ông nói rằng một cái gì đó đến mức, “”Lạy Chúa, Chúa biết những gì tôi muốn, không có sử dụng trong tôi lặp đi lặp lại bản thân mình.”” Boy, bao lâu tôi có thể liên quan đến tình cảm đó? Đôi khi tôi nghĩ đến bản thân mình rằng Thiên Chúa biết tất cả mọi thứ và chắc chắn biết ý định của tôi và nhu cầu của tôi tốt hơn so với bản thân mình vậy tại sao đi qua các bài tập của họ xây dựng cầu nguyện? Tin Mừng đọc từ địa chỉ 10/6/16 tiến thoái lưỡng nan này.

Tin Mừng đọc Thứ năm ngoái bao gồm câu này phổ biến từ Luke:

“”Và tôi nói với bạn, hãy yêu cầu và bạn sẽ nhận được; tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin, nhận; và một trong những người tìm kiếm, tìm thấy; và cho ai gõ cửa thì sẽ được mở ra. “”
thiền website Regnum Christi về điều này Tin Mừng đọc nói về cách chúng ta rơi vào tội lỗi của niềm tự hào khi chúng ta không hỏi rõ ràng Thiên Chúa để được giúp đỡ qua lời cầu nguyện. Từ trang web của họ:

Khi tôi Đừng hỏi để làm gì tôi cần, tôi đối xử với Thiên Chúa là Servant của tôi: Khi ta mong Chúa cho tất cả chúng ta cần chúng tôi mà không hỏi, chúng ta không đặt toàn bộ gánh nặng của sự cứu rỗi của chúng tôi về anh ta và không có gì về mình? Có phải chúng ta không ở trong một cảm giác lười biếng? “”Bạn biết những gì tôi cần, Chúa. Chỉ cần cung cấp cho nó cho tôi, chăm sóc nó, trong khi tôi tập trung vào lợi ích của riêng tôi. “”Không chỉ là sự lười biếng này, nó là niềm tự hào, điều trị Thiên Chúa như một người đầy tớ có vai trò là cung cấp những gì tôi cần. Chúng ta quên Ngài là Thiên Chúa. Chắc chắn Thiên Chúa là hào phóng và yêu thương, sẵn sàng để cung cấp cho chúng tôi tất cả mọi thứ đó là tốt cho chúng ta; nhưng ông vẫn là Thiên Chúa, và ông xứng đáng trân trọng, tôn thờ, và đặc biệt là lòng biết ơn của chúng tôi.
Các kết nối chuỗi tràng hạt để đọc Tin Mừng này là Mầu Glorious Fifth – Coronation của Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng. Theo truyền thống, người mẹ của một vị vua tổ chức uy tín to lớn bởi vì trong khi một vị vua có thể có nhiều vợ, anh chỉ có một người mẹ. Mẹ của vua được gọi là gebira. Nó làm cho cảm giác sau đó rằng Đức Kitô, là Vua Thiên Đàng, sẽ có hình vòng mẹ Mary là Nữ Vương Thiên Đàng.

Các trách nhiệm chính của gebira là hành động như một trung gian hòa giải và phát biểu thay mặt nhà vua. Khi chúng ta cầu nguyện kinh Mân Côi, chúng ta thừa nhận Đức Maria là trung gian hòa giải của chúng ta về nhu cầu và ý định của chúng tôi cho con trai của mình, Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cô ấy tốt hơn có thể làm trung gian cho chúng ta khi chúng ta ý thức và khiêm nhường đến với cô ấy và yêu cầu giúp đỡ cô trong sự cầu nguyện.

Đăng quang Madonna, Rokitno, Ba Lan, 1671
Đăng quang Madonna, Rokitno, Ba Lan, năm 1671 (ảnh tín dụng: Wikipedia)
Hãy suy nghĩ về Mẹ Maria như một bác sĩ và bạn là bệnh nhân. Mary là ở đây để giúp bạn và cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chữa bệnh của tội lỗi và mang lại cho bạn vào ân sủng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cô sẽ có thể tốt hơn để giúp bạn nếu bạn là thẳng thắn và trung thực với cô ấy bằng cách nói khiêm tốn nhu cầu của bạn trong sự cầu nguyện. Các bệnh nhân bạn được tốt hơn, Mary hiệu quả hơn có thể là trong vai trò của mình như là Nữ hoàng của Thiên Đàng. Khi bạn có thể xây dựng những ý định của mình trong lời cầu nguyện sau đó bạn sẽ có thể hiểu như thế nào Đức Chúa Trời đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nếu bạn biết những gì bạn ails tinh thần, nói lên! Bởi vì nếu không có thể hình thành các yêu cầu trong đầu của bạn, làm thế nào bạn sẽ nhận ra những phản ứng trên trời?

Những bài viết liên quan
Làm Ngay Khi sai là chấp nhận được

Kinh Mân Côi là một phương tiện, không một Cuối

Một Thói quen Mân Côi Bạn Phải Start Now
Technorati Tags: thứ năm vinh quang bí ẩn, Tin Mừng, ý định, jesus, triệu đô la bé, cầu nguyện, Regnum christi, lần hạt, cầu nguyện kinh Mân Côi
tác giả Brent
Được đăng vào 10 tháng 10 năm 2016
Categories Fifth Glorious Mystery, phúc âm, cầu nguyện kinh Mân Côi
Thẻ thứ năm vinh quang bí ẩn, Tin Mừng, ý định, jesus, triệu đô la bé, cầu nguyện, Regnum christi, lần hạt, cầu nguyện kinh Mân Côi
bài chuyển hướng
TRƯỚC
Previous post: miễn phí Mân Côi Ebook Giveaway!
TRANG

Về tôi
Đơn đặt hàng cuốn sách
Liên hệ với tôi
Intentions / Suy ngẫm
Những bí ẩn Glorious
Các Joyful Mysteries
Các Luminous Mysteries
Các Sầu Bi Mysteries
Mẹo Jar
video
Ebook miễn phí!

 

200 ý định giữ lời cầu nguyện kinh Mân Côi của bạn tập trung.
BÁN NGAY BÂY GIỜ!

Cải thiện đời sống cầu nguyện của bạn và hỗ trợ trang web này. Mua ngay bây giờ trên Amazon.
CẦU NGUYỆN Mân Côi ONLINE

Tham gia trong một xâu chuỗi vĩnh viễn với những người khác trên thế giới. Hãy cầu nguyện kinh Mân Côi!
Tìm kiếm:
Tìm kiếm …
TÌM KIẾM
POSTS GẦN ĐÂY

Nói lớn! – Điều gì Mân Côi cầu nguyện dạy thiệu Về Nêu Intentions
Miễn phí Mân Côi Ebook Giveaway!
Cam kết bản thân chúng ta để chiến thắng: Tháng Mười và Lễ Mân Côi
Kinh Mân Côi gì cầu nguyện dạy chúng tôi về quyền năng cứu chuộc của Đức Ái
Làm thế nào Mân Côi cầu nguyện dạy hệ Giới phân
TÀI LIỆU LƯU TRỮ

tài liệu lưu trữ
RosaryMeds Tự hào được cung cấp bởi WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Neidio i’r cynnwys
RosaryMeds
Y Mysteries Llawen
Y Mysteries Luminous
Y Mysteries Galarus
Mae’r Mysteries Gogoneddus
Amdanaf i
Cysylltwch Me
RosaryMeds
Speak Up! – Beth Llaswyr Gweddi Mae’n dysgu Ni Amdanom Datgan Bwriadau

million_dollar_baby_praying
Ydych chi’n cofio un o’r golygfeydd yn gynnar yn Million Dollar Baby lle cymeriad Cleient Eastwood yn penlinio mewn gweddi nesaf at ei wely? Dywed rhywbeth i’r graddau, “”Arglwydd, eich bod yn gwybod yr hyn yr wyf am ei gael, does dim defnydd ynof ailadrodd fy hun.”” Bachgen, pa mor aml y gallaf ymwneud â’r teimlad? weithiau yr wyf yn meddwl i mi fy hun bod Duw yn gwybod popeth ac yn sicr yn gwybod fy mwriadau a fy anghenion yn well na mi fy hun felly pam mynd drwy’r ymarfer eu llunio mewn gweddi? Yr Efengyl yn darllen o 10/6/16 gyfeiriadau cyfyng-gyngor hwn.

Ddydd Iau diwethaf yn darlleniad o’r Efengyl yn cynnwys pennill poblogaidd hwn gan Luc:

“”Ac yr wyf yn dweud wrthych, gofynnwch a byddwch yn derbyn; ceisio a byddwch yn dod o hyd; curo a bydd y drws yn cael ei agor i chi. Ar gyfer pawb sy’n gofyn, yn derbyn; ac mae’r un sy’n ceisio, yn canfod; ac i’r un sy’n curo, bydd y drws yn cael ei agor. “”
myfyrdod Mae gwefan REGNUM Christi ar y darlleniad o’r Efengyl yn sôn am sut yr ydym yn dod o fewn y pechod o falchder pan nad ydym yn gofyn i Dduw am help benodol trwy weddi. Oddi ar eu gwefan:

Pan nad wyf Peidiwch Gofynnwch am Beth fyddaf i ei angen, yr wyf Trin Duw fel My Was: Pan fyddwn yn disgwyl i Dduw roi i ni i gyd ei angen arnom heb ofyn, nid ydym yn gosod y baich cyfan ein hiachawdwriaeth arno ac unrhyw beth ar ein hunain? A ydym ni mewn ystyr bod yn ddiog? “”Rydych yn gwybod beth sydd angen i mi, Arglwydd. Dim ond yn ei roi i mi, yn cymryd gofal ohono, er fy mod yn canolbwyntio ar fy diddordebau eu hunain. “”Nid yn unig mae diogi hwn, mae’n balchder, trin Duw fel gwas a’i rôl yw darparu pa bynnag ei angen arnaf. Rydym yn anghofio ei fod yn Dduw. Yn sicr mae Duw yn hael a chariadus, yn barod i roi popeth sy’n dda i ni ni; ond mae’n dal i Dduw, ac mae’n haeddu ein parch, addoliad, ac yn enwedig ein diolch.
Mae’r cysylltiad weddďo i hyn darlleniad o’r Efengyl yw’r Dirgelwch Gogoneddus Pumed – Fair Coronation fel Brenhines y Nefoedd. Yn draddodiadol, mae’r fam i frenin a gynhaliwyd bri aruthrol oherwydd er y gall brenin gael gwragedd lluosog, dim ond un fam. mam y brenin ei gyfeirio ato fel y gebira. Mae’n gwneud synnwyr felly fod Crist, sef Brenin y Nefoedd, byddai coronate Mair ei fam fel Brenhines y Nefoedd.

Mae’r prif gyfrifoldeb y gebira oedd gweithredu fel cyfryngwr ac yn siarad ar ran y brenin. Pan fyddwn yn gweddïo y weddďo, rydym yn cydnabod Mary fel ein cyfryngwr o’n hanghenion a bwriadau at ei fab, Iesu Grist. Ond gall hi gyfryngu yn well ar ein rhan pan fyddwn yn ymwybodol ac yn ostyngedig yn dod â hi a gofyn am ei chymorth mewn gweddi.

Coroni Madonna, Rokitno, Gwlad Pwyl, 1671
Coroni Madonna, Rokitno, Gwlad Pwyl, 1671 (Llun: Wikipedia)
Meddyliwch am Mary fel meddyg a chi yw’r claf. Mary yma i’ch helpu chi a bydd yn gwneud beth bynnag ei gallu i gwella’r salwch pechod a dod â chi i mewn i ras Duw. Fodd bynnag, bydd yn gallu eich helpu os ydych yn ddiamwys ac yn onest gyda hi drwy nodi eich anghenion ostyngedig mewn gweddi yn well. Y gorau fydd y claf ydych chi, gall y Mary yn fwy effeithiol yn ei rôl fel eich Brenhines y Nefoedd. Pryd y gallwch lunio eich bwriadau mewn gweddi, yna byddwch yn gallu deall sut y mae Duw yn ymateb i’ch cais.

Os ydych yn gwybod pa ails chi yn ysbrydol, yn siarad i fyny! Oherwydd os nad oes modd ffurfio cais yn eich pen, sut y byddwch yn cydnabod yr ymateb nefol?

erthyglau cysylltiedig
Gwneud Hawl Pan Anghywir yn Derbyniol

Mae’r Llaswyr yn Modd, Ddim yn End

Mae’r One Habit Llaswyr rhaid i chi gychwyn Now
Technorati Tags: pumed gogoneddus ddirgelwch, Efengyl, bwriadau, Iesu, miliwn doler babi, gweddi, REGNUM Christi, llaswyr, gweddi weddďo
Awdur Brent
Postiwyd ar Hydref 10, 2016
Categorïau Dirgelwch Pumed Glorious, efengyl, gweddi weddďo
Tags pumed gogoneddus ddirgelwch, Efengyl, bwriadau, Iesu, miliwn doler babi, gweddi, REGNUM Christi, llaswyr, gweddi weddďo
llywio Post
BLAENOROL
swydd flaenorol: Am ddim Llaswyr Ebook Giveaway!
TUDALENNAU

Amdanaf i
Gorchmynion Book
Cysylltwch Me
Bwriadau / Myfyrdodau
Mae’r Mysteries Gogoneddus
Y Mysteries Llawen
Y Mysteries Luminous
Y Mysteries Galarus
Jar Tip
fideos
Ebook AM DDIM!

 

200 bwriadau i gadw eich gweddïau weddďo canolbwyntio.
AR WERTH NAWR!

Gwella eich bywyd gweddi a chefnogi y wefan hon. Prynwch nawr ar Amazon.
PRAY THE ONLINE Llaswyr

Ymunwch mewn weddďo parhaus gydag eraill o gwmpas y byd. Dewch i weddïo y weddďo!
Chwilio am:
Chwilio …
CHWILIO
SWYDDI DIWEDDAR

Speak Up! – Beth Llaswyr Gweddi Mae’n dysgu Ni Amdanom Datgan Bwriadau
Llaswyr Free Ebook Giveaway!
Ymrwymo ein hunain i Victory: Hydref a Gwledd y Llaswyr
Gweddi Pa Llaswyr yn ein dysgu am y redemptive Pŵer Elusen
Sut Gweddi Llaswyr Mae’n dysgu Ni Amdanom dirnadaeth
ARCHIFAU

Archifau
RosaryMeds Balchder bweru gan WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Yiya kwi
RosaryMeds
The Abanovuyo Mysteries
Ngulo Mysteries
Buhlungu Mysteries
The Mysteries ezizukileyo
Ngam
Qhagamshelana nam
RosaryMeds
Thetha uviwe! – Yintoni Usifundisa Rosari Umthandazo Malunga Echaza Intentions

million_dollar_baby_praying
Ngaba khumbula enye imifanekiso kwangoko Million Dollar Baby apho umlinganiswa Client Eastwood ngayo uguqa ngomthandazo ecaleni esililini sayo? Uthi into kangangoko, “”Nkosi, uyazi into endifuna, akukho ukusetyenziswa kum eliphindaphindayo ngokwam.”” Mfana, kufuthi kangakanani na ndiyinxulumanisa kuloo luvo? amaxesha ndicinga ngokwam ukuba uThixo wazi yonke into yaye ngokuqinisekileyo uyazi zam enjongo kunye neemfuno am ngaphezu mna ngoko kutheni iphumele ukusetyenziswa koMgaqo kubo ngomthandazo? IVangeli efunda 10/6/16 iidilesi kule ngxuba kaxaka.

ukufunda yeVangeli Last ngoLwesine yayiquka le vesi ethandwayo kuLuka:

“”Ke mna ndithi kuni, celani, niya kwamkela; kufuna yaye niya kufumana; kunkqonkqozwa emnyango uya kuvulelwa. Kuba wonke umntu ocelayo, uyazuza; nalowo ufunayo, uyafumana; nalowo unkqonkqozayo, emnyango uya kuvulelwa. “”
Kwiwebhusayithi Regnum Christi Ukucamngca kule yeVangeli iintetho ukufunda ngendlela siwela isono nekratshi xa musa ngokucacileyo ucele uncedo kuThixo ngomthandazo. Ukusuka website zabo:

Xa Musa Cela Oko Ndikufunayo, Ndiyijonge uThixo Umkhonzi wam: Xa sinokulindela ukuba uThixo ukunika bonke kufuneka sibe engacelanga, ngaba ubeka wonke umthwalo wosindiso lwethu kuye kwaye nto thina? Ngaba ngengqiqo livila na? “”Uyazi ukuba yintoni na ekufuneka, Nkosi. Thetha nje lona kum, awugcine, ngoxa mna ingqalelo iimfuno zam. “”na Asikukuphela ke oko ukonqena, ke ikratshi, ukuphatha bukaThixo umkhonzi anendima kukubonelela nantoni kufuneka. Silibale nguye uThixo. Ngokuqinisekileyo uThixo nesisa nothando, ukulungele kusinika konke okulungileyo kuthi; kodwa yena uThixo, kwaye ufanelwe simhlonele, nomthandazo, yaye ngokukodwa umbulelo wethu.
Uqhagamshelo ngerosari kule yokufunda yeVangeli imfihlelo Fifth ezizukileyo – sikaMariya kubekwa njengoko ukumkanikazi wezulu. Ngokwemveli, unina wokumkani ebibanjwe udumo kakhulu kuba xa ukumkani linokuba abafazi abaninzi, uye kuphela zamfazi mnye. unina kakumkani wagqithiselwa ngokuba gebira. Kuyavakala ke ukuba uKristu, uKumkani wamazulu, bekuya coronate unina uMariya ukumkanikazi wezulu.

Uxanduva oyintloko gebira ukuba abe ngunozakuzaku uthethe egameni lokumkani. Xa sithandaza seRosari, esamkela uMariya njengomlamleli zethu iintswelo zethu neenjongo unyana wakhe, uYesu Kristu. Kodwa unako ngcono ukulamla egameni lethu xa mpela yaye ngokuzithoba beze kuye ucele uncedo kuye ngomthandazo.

Sithsaba Madonna, Rokitno, ePoland, 1671
Sithsaba Madonna, Rokitno, ePoland, 1671 (Ifoto ikhredithi: Wikipedia)
Cinga uMariya ifana ugqirha kwaye isigulane. UMariya apha ukunceda wena uya kwenza nantoni na ukuze wokunyanga ukugula besono, ndinise ngobabalo lukaThixo. Noko ke, uya kukwazi ukukunceda ukuba kwakwenzeke yaye sinyaniseke kuye ngokuthobeka echaza iimfuno zakho ngomthandazo. Uphucuka nomonde, uMariya kakuhle kakhulu kunokuba kwindima yakhe uKumkanikazi wakho weZulu. Xa unako ukuqulunqa iinjongo zakho umthandazo ngoko uya kuba nakho ukuqonda indlela uThixo aphendule isicelo sakho.

Ukuba uyazi ukuba yintoni Unantoni na ngokomoya, thetha uvakale! Kuba, ukuba akakwazi ukwenza isicelo entlokweni yakho, uya kuqonda ukuba impendulo ezulwini?

namanqaku anxulumene
Ukwenza Okulungileyo Xa Kuphosakele wamkelekile

SeRosari lweeNdlela, asikokuphela

Lowo Umkhwa seRosari Uze Qala ngoku
Technorati Tags: wesihlanu elizukileyo imfihlelo, yeVangeli, iinjongo, jesus, sigidi se dollar usana, umthandazo, regnum christi, njengeminqamlezo, umthandazo njengeminqamlezo
umbhali Brent
Posted on October 10, 2016
Iindidi Fifth ezizukileyo Mystery, iindaba, umthandazo njengeminqamlezo
Tags yesihlanu elizukileyo imfihlelo, yeVangeli, iinjongo, jesus, sigidi se dollar usana, umthandazo, regnum christi, njengeminqamlezo, umthandazo njengeminqamlezo
Post yokukhangela
EYANDULELAYO
ngeposi Previous: Ezamahala Rosari Ebook uzixelile!
IPHEPHA

Ngam
Orders Book
Qhagamshelana nam
Intentions / ngeengcamango
The Mysteries ezizukileyo
The Abanovuyo Mysteries
Ngulo Mysteries
Buhlungu Mysteries
incam Jar
Videos
EBook SIMAHLA!

 

200 iinjongo ukugcina imithandazo yenu ngomnqamlezo ingqalelo.
Kuthengiso NGOKU!

Ukuphucula ubomi bakho bomthandazo ukuxhasa le website. Zithengele ngoku Amazon.
UTHANDAZE seRosari ONLINE

Bazimanye ngomnqamlezo ongunaphakade nabanye ehlabathini lonke. Yizani thandaza ngomnqamlezo!
Khangela i:
Ukufuna …
SEARCH
iposti

Thetha uviwe! – Yintoni Usifundisa Rosari Umthandazo Malunga Echaza Intentions
Ezamahala Rosari Ebook uzixelile!
Sizinikele Kuloyiso: October nomthendeleko seRosari
Yintoni Rosari Umthandazo usifundisa ntoni wokukhulula Amandla Charity
Hayi seRosari Umthandazo Usifundisa Malunga kuqonda
ZOLONDOLOZO

Archives
RosaryMeds esizingca zeSITA WordPress

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

האָפּקען צו צופרידן
ראָסאַרימעדס
די פריידיק מיסטעריעס
די לומינאָוס מיסטעריעס
די טרויעריק מיסטעריעס
די כבוד מיסטעריעס
וועגן מיר
קאָנטאַקט מיר
ראָסאַרימעדס
רעדן אַרויף! – וואָס ראָסאַרי Prayer לערנט אונדז וועגן סטאַטינג ינטענטיאָנס

מילליאָנ_דאָללאַר_באַבי_פּרייַינג
צי איר געדענקען איינער פון די פרי סינז אין מיליאַן דאָלער בעיבי ווו קליענט עאַסטוואָאָד ס כאַראַקטער קנעעלס אין תּפֿילה ווייַטער צו זייַן בעט? ער זאגט עפּעס צו דער מאָס, “”האר, איר וויסן וואָס איך ווילן, עס ס ניט נוצן אין מיר ריפּיטינג זיך.”” בוי, ווי אָפט קענען איך פאַרבינדן צו אַז סענטימענט? איך מאל טראַכטן צו זיך אַז גאָט ווייסט אַלץ און באשטימט ווייסט מיין ינטענטשאַנז און מיין דאַרף בעסער ווי זיך אַזוי וואָס גיין דורך די געניטונג פון פאָרמולאַטינג זיי אין טפילע? די בשורה לייענען פון 10/6/16 ווענדט דעם דילעמאַ.

לעצטע דאנערשטיק ס בשורה לייענען ינקלודעד דעם פאָלקס ווערס פון לוקע:

“”און איך זאָגן איר, פרעגן און איר וועט באַקומען; זוכן און איר וועט געפֿינען; קלאַפּן און די טיר וועט געעפֿנט ווערן צו איר. פֿאַר אַלעמען וואס בעט, באקומט; און דער איינער וואס זוכט, פינדס; און צו דעם איינער וואס נאַקס, די טיר וועט געעפֿנט ווערן. “”
די רעגנום קריסטי וועבזייַטל ס קלערן אויף דעם בשורה לייענען רעדט וועגן ווי מיר פאַלן אין די זינד פון שטאָלץ ווען מיר טאָן ניט בפֿירוש פרעגן גאָט פֿאַר הילף דורך תּפֿילה. פון זייער וועבזייַטל:

ווען איך טאָן ניט בעט פֿאַר וואָס איך דאַרפֿן, איך טריט גאָט ווי מיין קנעכט: ווען מיר דערוואַרטן גאָט צו געבן אונדז אַלע מיר דאַרפֿן אָן אַסקינג, זענען מיר נישט פּלייסינג די גאנצע מאַסע פון אונדזער ישועה אויף אים און גאָרנישט אויף זיך? זענען מיר נישט אין אַ חוש ווייל פויל? “”איר וויסן וואָס איך דאַרפֿן, האר. נאָר געבן עס צו מיר, נעמען קעיר פון אים, בשעת איך פאָקוס אויף מיין אייגן אינטערעסן. “”ניט נאָר איז דעם פוילקייַט, עס איז שטאָלץ, טרעאַטינג גאָט ווי אַ קנעכט וועמענס ראָלע איז צו צושטעלן וועלכער איך דאַרפֿן. מיר פאַרגעסן ער איז גאָט. אַוואַדע גאָט איז ברייטהאַרציק און לאַווינג, גרייט צו געבן אונדז אַלץ וואָס איז גוט פֿאַר אונדז; אָבער ער איז נאָך גאָט, און ער דיזערווז אונדזער רעספּעקט, פאַרגעטערונג, און ספּעציעל אונדזער דאנקבארקייט.
די ראָוזערי קשר צו דעם בשורה לייענען איז די Fifth כבוד מיסטעריע – מרים ס Coronation ווי מלכּה פון הימל. טראַדיטיאָנאַללי, די מוטער פון אַ מלך געהאלטן קאָלאָסאַל פּרעסטיזש ווייַל בשעת אַ מלך מייַ האָבן קייפל ווייבער, ער נאָר האט איינער מוטער. דער מלך ס מוטער איז געווען רעפעררעד צו ווי די געביראַ. עס מאכט חוש דעמאָלט אַז משיח, ווייל מלך פון הימל, וואָלט קאָראָנאַטע זייַן מוטער מרים ווי מלכּה פון הימל.

די הויפּט פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פון די געביראַ איז צו שפּילן ווי אַ מליץ און רעדן אויף ביכאַף פון דעם מלך. ווען מיר דאַוונען די ראָוזערי, מיר באַשטעטיקן מרים ווי אונדזער מעדיאַטאָר פון אונדזער דאַרף און ינטענטשאַנז צו איר זון, יאָשקע משיח. אבער זי קענען בעסער פאַרמיטלען אויף אונדזער ביכאַף ווען מיר קאַנשאַסלי און כאַמבלי קומען צו איר און פרעגן פֿאַר איר הילף אין טפילע.

קראַונד מאַדאַנאַ, ראָקיטנאָ, פוילן, 1671
קראַונד מאַדאַנאַ, ראָקיטנאָ, פוילן, 1671 (Photo קרעדיט: וויקיפּעדיע)
טראַכטן פון מרים ווי אַ דאָקטער און איר זענט דער פּאַציענט. מרים איז דאָ צו העלפן איר און זי וועט טאָן וועלכער זי קענען צו היילן די קראַנקייַט פון זינד און ברענגען איר אין גאָט ס חן. אָבער, זי וועט זיין בעסער קענען צו הילף איר אויב איר זענען פאָרטהריגהט און ערלעך מיט איר דורך כאַמבלי סטייטינג דיין דאַרף אין טפילע. די בעסער דער פּאַציענט איר זענט, די מער עפעקטיוו מרים קענען זיין אין איר ראָלע ווי אייער מלכּה פון הימל. ווען איר קענען פאָרמולירן דיין ינטענטשאַנז אין תּפֿילה דעמאָלט איר וועט קענען צו פֿאַרשטיין ווי גאָט ריספּאַנדז צו דיין בקשה.

אויב איר וויסן וואָס אַילס איר ספּיריטשאַוואַלי, רעדן אַרויף! ווייַל אויב קענען ניט פֿאָרמירן די בעטן אין דיין קאָפּ, ווי וועט איר דערקענען די הימלישע ענטפער?

Related ארטיקלען
טאן רעכט ווען אומרעכט איז פּאַסיק

די ראָסאַרי איז אַ מיטל, נישט אַ סוף

די איין ראָסאַרי מידע איר מוזן אָנהייבן איצט
טעטשנאָראַטי טאַגס: פינפט כבוד מיסטעריע, בשורה, ינטענטשאַנז, יאָשקע, מיליאָן דאָלאַר בייבי, תּפֿילה, רעגנום קריסטי, ראָוזערי, ראָוזערי תּפֿילה
מחבר ברענט
Posted on 10 אקטאבער 2016
קאַטעגאָריעס Fifth כבוד מיסטעריע, בשורה, ראָוזערי תּפֿילה
טאַגס פינפט כבוד מיסטעריע, בשורה, ינטענטשאַנז, יאָשקע, מיליאָן דאָלאַר בייבי, תּפֿילה, רעגנום קריסטי, ראָוזערי, ראָוזערי תּפֿילה
פּאָסטן נאַוויגאַציע
פֿריִערדי
פֿריִערדיקע פּאָסטן: פּאָטער ראָסאַרי עבאָאָק Giveaway!
בלעטער

וועגן מיר
בוך אָרדערס
קאָנטאַקט מיר
ינטענטשאַנז / מעדיטאַטיאָנס
די כבוד מיסטעריעס
די פריידיק מיסטעריעס
די לומינאָוס מיסטעריעס
די טרויעריק מיסטעריעס
שפּיץ סלוי
ווידיאס
פּאָטער עבאָאָק!

 

200 ינטענטשאַנז צו האַלטן דיין ראָוזערי Prayers פאָקוסעד.
אויף SALE איצט!

פֿאַרבעסערן אייער תּפֿילה לעבן און שטיצן דעם וועבזייַטל. קויפן עס איצט אויף אַמאַזאָן.
דאַוונען די ראָוזערי רדיו

תאריך אין אַ דוירעסדיק ראָוזערי מיט אנדערע אַרום די וועלט. קומען דאַוונען די ראָוזערי!
אויף זיכען:
זוכן …
זוכן
לעצטע הודעות

רעדן אַרויף! – וואָס ראָסאַרי Prayer לערנט אונדז וועגן סטאַטינג ינטענטיאָנס
Free ראָסאַרי עבאָאָק Giveaway!
קאַמיטינג זיך צו נצחון: אָקטאָבער און די סעודה פון די ראָסאַרי
וואָס ראָסאַרי Prayer לערנט אונדז וועגן די רעדעמפּטיווע מאַכט פון צדקה
ווי ראָסאַרי Prayer לערנט אונדז וועגן דיססערנמענט
אַרטשיוועס

אַרטשיוועס
ראָסאַרימעדס שטאלץ פּאַוערד דורך וואָרדפּרעסס

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Rekọja si akoonu
RosaryMeds
Ayọ fenu
The Luminous fenu
The ikãnu fenu
The ologo fenu
Nipa mi
kan si mi
RosaryMeds
Sọ Up! – Kini Rosary Adura Kọni Wa About siso ero

million_dollar_baby_praying
Ṣe o ranti ọkan ninu awọn tete sile ni Milionu dola Baby ibi ti ose Eastwood ti ohun kikọ silẹ kneels ninu adura tókàn si ibùsùn rẹ? O si wi nkankan si iye, “”Oluwa, o mọ ohun ti mo fẹ, nibẹ ni ko si lilo ninu mi tun ara mi.”” Boy, bi o igba ni mo ti le relate si ti itara? Mo ma ro fun ara mi pe Olorun mo ohun gbogbo ki o pato mọ mi ero mi ati aini dara ju ara mi ki idi ti lọ nipasẹ awọn idaraya ti agbekale wọn ninu adura? Ihinrere kika lati 10/6/16 adirẹsi yi atayanyan.

Last Thursday ká Ihinrere kika to wa yi gbajumo ẹsẹ lati Luku:

“”Ati mo wi fun nyin, beere ati awọn ti o yoo gba; wá ati awọn ti o si ri; kolu ati awọn enu yoo wa ni la fun nyin. Nitori ẹnikẹni ti o bère, o ri gbà; ati awọn ọkan ti o nwá kiri o ri; ati ki o si awọn ọkan ti o kànkun, awọn ẹnu-ọna ti yoo wa ni la. “”
The Regnum Christi aaye ayelujara ká iṣaro lori yi Ihinrere kika Kariaye nipa bi a subu sinu ẹṣẹ igberaga nigba ti a ko ba kedere beere Ọlọrun fun iranlọwọ nipa adura. Lati won aaye ayelujara:

Nigbati mo Maa ko Bere fun Ohun ti mo nilo, Mo Toju Ọlọrun iranṣẹ mi: nigbati a reti Olorun lati fun wa gbogbo ti a nilo lai béèrè, ti wa ni a ko gbigbe gbogbo ẹrù ti igbala wa lori rẹ ati ohunkohun lori ara wa? Ti wa ni a ko ni kan ori jije ọlẹ? “”O mọ ohun ti mo nilo, Oluwa. Kan fun ti o si mi, ya itoju ti o, nigba ti Mo ti idojukọ lori ara mi ru. “”Ko nikan ni yi nkede, o jẹ igberaga, atọju Ọlọrun bi a iranṣẹ ti ipa ti wa ni lati pese ohunkohun ti mo ti nilo. A gbagbe o jẹ Ọlọrun. Esan ni Ọlọrun oninurere ati ife, setan lati fun wa ohun gbogbo ti o ni o dara fun wa; sugbon o jẹ si tun Ọlọrun, ati awọn ti o ye wa ọwọ, ọsọ, ati paapa ìmoore wa.
Awọn rosary asopọ si yi Ihinrere kika ni awọn Karùn ologo ohun ijinlẹ – Mary ká Jojolo bi Queen of run. Asa, awọn iya ti a ọba ti o waye awqn ti o niyi nitori nigba ti a ọba ki o le ni ọpọ awọn aya nyin, ti o nikan ni o ni ọkan iya rẹ. Iya ọba ti a tọka si bi awọn gebira. O mu ki ori ki o si pe Kristi, ni King of orun, yoo coronate Maria iya rẹ bi Queen of run.

Awọn olori ojuse ti awọn gebira je lati sise bi a mediator ki o si sọ lori dípò ti ọba. Nigba ti a ba gbadura rosary, a jẹwọ Mary bi wa alarina ti wa aini ati ero to ọmọ rẹ, Jesu Kristi. Sugbon o le dara mediate lori wa dípò nigba ti a consciously ati tìrẹlẹtìrẹlẹ wá fun u ki o si beere fun u iranlọwọ ninu adura.

Ade Madona, Rokitno, Poland, 1671
Ade Madona, Rokitno, Poland, 1671 (Photo gbese: Wikipedia)
Ro ti Maria bi a dokita ati awọn ti o ni o wa ni alaisan. Màríà jẹ nibi lati ran o ati ki o yoo ṣe ohunkohun ti o le lati ni arowoto awọn aisan ti ese ki o si mu ọ sinu ore-ọfẹ Ọlọrun. Sibẹsibẹ, o yoo jẹ dara anfani lati ran o ba ti o ba wa ni forthright ati ki o mọ pẹlu rẹ nipa tìrẹlẹtìrẹlẹ siso rẹ aini ninu adura. Awọn ti o dara awọn alaisan ti o ba wa, awọn diẹ munadoko Maria le jẹ ninu rẹ ipa rẹ Queen ti orun. Nigba ti o le agbekale rẹ ero ninu adura ki o si yoo ni anfani lati ni oye bi Ọlọrun idahun si rẹ ba beere fun.

Ti o ba ti o mọ ohun ti ails ti o ti ẹmí, sọ soke! Nitori ti o ba ko le dagba awọn ìbéèrè ninu rẹ ori, ẹnyin o ti da awọn ọrun esi?

jẹmọ ìwé
Ṣe ọtun Nigba ti ko tọ ni Itewogba

The Rosary ni a tumo, Ko ohun End

Awọn Ọkan Rosary habit O Gbọdọ Bẹrẹ Bayi
Tekinokirati Tags: karun ogo ijinlẹ, Ihinrere, ero, Jesu, milionu dola omo, adura, regnum Christi, rosary, rosary adura
onkowe Brent
Pipa lori October 10, 2016
Isori Karun ologo ohun ijinlẹ, ihinrere, rosary adura
Tags karun ogo ijinlẹ, Ihinrere, ero, Jesu, milionu dola omo, adura, regnum Christi, rosary, rosary adura
post lilọ
ti tẹlẹ
Ti tẹlẹ post: Free Rosary hintaneti Afitore!
Àwọn ojúewé

Nipa mi
Book kogba
kan si mi
Ero / Meditations
The ologo fenu
Ayọ fenu
The Luminous fenu
The ikãnu fenu
sample idẹ
awọn fidio
FREE ebook!

 

200 ero lati tọju rẹ rosary adura lojutu.
ON tita bayi!

Mu rẹ adura aye ati atilẹyin yi aaye ayelujara. Ra o bayi lori Amazon.
Gbadura rosary ONLINE

Da ni a alaisan rosary pẹlu awọn omiiran ni ayika agbaye. Ẹ gbadura rosary!
Wa fun:
Search …
Àwárí
Ìwúwo posts

Sọ Up! – Kini Rosary Adura Kọni Wa About siso ero
Free Rosary hintaneti Afitore!
Sib ara wa to Ìṣẹgun: October ati awọn ajọ ti awọn Rosary
Ohun ti Rosary Adura Kọni wa nipa awọn irapada Power of Charity
Bawo ni Rosary Adura Kọni Wa About ìfòyemọ
Archives

Archives
RosaryMeds didun agbara nipasẹ Wodupiresi

 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Speak Up! — What Rosary Prayer Teaches Us About Stating Intentions

Yeqela kokuqukethwe
RosaryMeds
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
Usizi Mysteries
The Mysteries Glorious
Mayelana nami
Thinta mina
RosaryMeds
Khulumela phezulu! – What Rosary Prayer kusifundisa Ephawula Izinhloso

million_dollar_baby_praying
Uyayikhumbula omunye izigcawu ngasekuqaleni Million Dollar Baby lapho umlingisi Client Eastwood sika eguqa ekhuleka eduze kombhede wakhe? Uthi into kuze kufike ezingeni, “”Nkosi, wazi yini engifuna, akukho ukusetshenziswa kimi ephindaphinda ngokwami.”” Mfana, yeka ukuthi kukaningi kangakanani engingayenza ezihlobana ngayo ukuthi inhliziyo? Ngezinye izikhathi ngiye ngicabange ukuthi uNkulunkulu uyazi konke futhi nakanjani uyazi izinhloso nezidingo zami engizizwa ngingcono ngazo ngaphandle kwami pho kungani ukudabula ekusebenziseni kwayo ngomthandazo? IVangeli ukufunda kusuka 10/6/16 amakheli nale nselele.

Gospel ukufundwa Last ngoLwesine wawuhlanganisa nalo mthetho vesi popular kuLuka:

“”Futhi ngithi kini, ukubuza nokuphendula uzothola; funani futhi niyothola; knock kanti umnyango ayovulwa kini. Ngoba wonke umuntu ocelayo uyakuthola; futhi lowo ofuna, ithola; futhi lowo sidilize, umnyango ayovulwa. “”
ukuzindla I Regnum Christi website kule Gospel ukufundwa izingxoxo mayelana nendlela siwela esonweni sokuziqhayisa lapho singazi kucaciswa sicele uNkulunkulu ukuba asinike usizo ngomthandazo. Kusuka website yabo:

Lapho mina Musa Cela I Yini Need, mina Yokuphatha uNkulunkulu njengenceku yami: Lapho silindele uNkulunkulu ukuba asinike konke esikudingayo ngaphandle kokubuza, singenakukwazi obeka yonke umthwalo wensindiso yethu phezu kwakhe futhi lutho kithi ngokwethu? Asijabuli yini ngomqondo ukuvilapha? “”Niyazi yini ngidinga, Nkosi. Vele nginike yona, awuthwale, kuyilapho mina ukugxila izithakazelo zami. “”Akukona nje kuphela ukuthi lokhu ubuvila, kuba ukuqhosha, waphatha kaNkulunkulu njengomntwana inceku ogama indima wukuhlinzeka noma yini edingekile. We bakhohlwe ukuthi unguNkulunkulu. Ngokuqinisekile uNkulunkulu uyaphana futhi onothando, awazimisele ukusinika konke okuhle kithi; kodwa namanje uNkulunkulu, futhi yena ufanelwe inhlonipho yethu, simthande, futhi ikakhulukazi ukubonga kwethu.
Uxhumano kumaKatolika kule kufundwa yeVangeli Omkhulu Wesihlanu Mystery Glorious – wokugcotshwa lukaMariya njengoba iNdlovukazi yezulu. Ngokwesiko, umama inkosi labetibambile ubunzima obukhulu lapho ngoba kuyilapho inkosi angase abe amakhosikazi amaningi, yena kuphela has omunye umama. Unina wenkosi wayebizwa ngokuthi gebira. Kunengqondo-ke ukuthi uKristu, ngokuba iNkosi yezulu, kwakuyoba coronate unina uMariya njengoba iNdlovukazi yezulu.

Isibopho induna gebira kwakufanele abe umlamuleli futhi ukhulume egameni inkosi. Lapho sithandaza kumaKatolika, siyabona ukuthi kuyikho uMariya ayengumlamuleli kwethu izidingo nezinhloso zethu indodana yakhe, uJesu Kristu. Kodwa angakwazi thobeka kangcono ngenxa yethu lapho sizama futhi ngokuzithoba size kuye futhi sicele usizo kuye ngomthandazo.

Egcotshwe njengendlovukazi Madonna, Rokitno, Poland, 1671
Egcotshwe njengendlovukazi Madonna, Rokitno, Poland, 1671 (Photo credit: Wikipedia)
Cabanga Mary like udokotela wena isiguli. UMariya lapha ukukusiza futhi yena uzokwenza noma yini akwazi ukwelapha ukugula yesono futhi ikungenise umusa kaNkulunkulu. Nokho, uzokwazi kangcono ukusiza uma singajikelezi nangokwethembeka kwakhe ngokuthobeka kokusho izidingo zakho emthandazweni. I isiguli wena kangcono, yilo Mariya ephumelela kakhudlwana ingaba indima yakhe njengomuntu Queen yakho waseZulwini. Uma ungakwazi bahlanganise izinhloso zakho ngomthandazo ke uzokwazi ukuba siqonde indlela uNkulunkulu asabela ngayo isicelo sakho.

Uma wazi Kuyini ngokomoya, ukhulume! Ngoba uma abakwazi yakha isicelo ekhanda lakho, indlela Uzosibona yini ukusabela kwasezulwini?

izihloko ezihlobene
Ukwenza Right Lapho Wrong kuyamukeleka

I Rosary kuyindlela, Hhayi Yaphela

The One Habit Rosary Kumelwe Qala Manje
Technorati Tags: ekhazimulayo yesihlanu imfihlakalo, Gospel, izinhloso, jesus, million dollar baby, umthandazo, regnum Christi, kumaKatolika, umthandazo kumaKatolika
Umbhali Brent
Posted on October 10, 2016
Izigaba Okwesihlanu Glorious Mystery, ivangeli, umthandazo kumaKatolika
Tags ekhazimulayo yesihlanu imfihlakalo, Gospel, izinhloso, jesus, million dollar baby, umthandazo, regnum Christi, kumaKatolika, umthandazo kumaKatolika
Thumela kwemikhumbi
OKUDLULILEKO
Post Previous: Free Rosary eBook Giveaway!
AMAKHASI

Mayelana nami
Ama-oda Book
Thinta mina
Izinhloso / izizindlo
The Mysteries Glorious
The Joyful Mysteries
The Luminous Mysteries
Usizi Mysteries
tip Jar
Imiqophi
EBook FREE!

 

200 izinhloso ukugcina imithandazo yakho kumaKatolika egxile.
ON SALE MANJE!

Thuthukisa empilweni yakho yokukhuleka futhi basekele le website. Thenga manje Amazon.
Thandaza Ngerosari ONLINE

Joyina in kumaKatolika ephakade nabanye emhlabeni wonke. Woza ukuthandaza kumaKatolika!
Cinga:
Ukucinga …
SEARCH
Posts kwakamuva

Khulumela phezulu! – What Rosary Prayer kusifundisa Ephawula Izinhloso
Free Rosary eBook Giveaway!
Ezibeka Thina Ekunqobeni: Okthoba nangoMkhosi Ngerosari
Yini Rosary kusifundisa mayelana Wokuhlenga Amandla Charity
Indlela Umthandazo Rosary kusifundisa Ukuqonda
EZINQOLOBANENI

Archives
RosaryMeds Ngenjabulo amandla yi- WordPress