St. Anne Rosary Altar Society to meet on Oct. 13

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
http://www.nj.com/suburbannews/index.ssf/2016/09/st_anne_rosary_altar_society_t.html
NJ.com
Menu
Set Weath­er­Search­SearchAc­count­Sign In
Sub­scribe
St. Anne Ros­ary Altar Soci­ety to meet on Oct. 13Print Email Com­munity Bul­let­in By Com­munity Bul­let­in
on Septem­ber 30, 2016 at 11:21 AM
St. Anne’s Ros­ary Altar Soci­ety of Gar­wood will hold its next reg­u­lar monthly meet­ing on Thursday, Octo­ber 13th, at 7:00 p.m. in the Knights of Colum­bus hall, 37 South Aven­ue in Gar­wood. Park behind the hall on Wil­low Aven­ue.

Pres­id­ent Autumn Welsh will wel­come all mem­bers and call for Com­mit­tee reports. A report on the Annu­al Com­mu­nion Break­fast will be given by Chair­per­son Shir­ley Swayze.

Jen­nie Browne will give a report on the recent bus trip to A.C. The guest speak­er will be Loucio Volino from the Rut­gers School of Phar­ma­co­logy. Refresh­ments will be served.

All the women of the par­ish are wel­come to attend.

This item was sub­mit­ted by Eileen Fluhr.

Sponsored Links Recom­men­ded for you
Watch: How To Track Any­thing From Your Mobile — Now In (city)
Trackr
I Speak 10 Lan­guages. Here Are The 7 Reas­ons Why.
Bab­bel
Are you a stra­tegic thinker? Test your skills with mil­lions of addicted play­ers!
Sparta: Free Online Game
by Taboola
Depart­ments
Com­munity Life
Let­ters To The Edit­or
VIDEO OF THE DAY
Why schools keep their small foot­ball pro­grams alive

MOST READ

Hoboken mom killed in crash recently moved to N.J. to start new life
Hoboken mom killed in crash recently moved to N.J. to start new life
N.J. rais­ing gas tax 23 cents to end road fund­ing crisis
N.J. rais­ing gas tax 23 cents to end road fund­ing crisis
Guy Fieri test-driv­ing 3 N.J. eat­er­ies on Diners, Drive-Ins and Dives’
Guy Fieri test-driv­ing 3 N.J. eat­er­ies on Diners, Drive-Ins and Dives’
NJ Trans­it train crash: 1 dead, 108 injured at Hoboken sta­tion
NJ Trans­it train crash: 1 dead, 108 injured at Hoboken sta­tion
Schools, police say killer clown threats on social media aren’t legit
Schools, police say killer clown threats on social media aren’t legit
ACTIVE DISCUSSIONS
nj.com
About Us
About NJ.com
Advert­ise with us
Con­tact Us
Vis­it OMJ.com
Fre­quently Asked Ques­tions
Jobs at NJ Advance Media
News­let­ters
RSS feeds
More on NJ.com
Inter­act
Weather
Site map
Claim your free busi­ness list­ing
Spon­sor Con­tent
Search
Place an ad
Sell your car
Sell/rent your home
Post a job
Post a free clas­si­fied ad
Apart­ments & rent­als
NJ.com Sec­tions
N.J. News
Loc­al News
N.J. Polit­ics
Sports
High School Sports
Enter­tain­ment
Food & Recipes
Liv­ing
Busi­ness
Opin­ion
Inside Jer­sey
Shore
Obit­u­ar­ies
Jobs
Autos
Real Estate
Rent­als
Clas­si­fieds
Shop­ping Good Deals
Loc­al Busi­nesses
Spe­cial Sec­tions
Con­trib­ute to NJ.com
Register for free with NJ.com
Sub­mit an event
Fol­low Us
Twit­ter
Google+
Face­book
foursquare
News­pa­per stor­ies and pho­tos
The Star-Ledger | Sub­scribe
The Times of Trenton | Sub­scribe
The Jer­sey Journ­al | Sub­scribe
South Jer­sey Times | Sub­scribe
Hun­ter­don County Demo­crat | Sub­scribe
Star Gaz­ette | Sub­scribe
The War­ren Report­er
Sub­urb­an News
Horse News
Learn more about our news­pa­pers
Mobile
iPhone, Android apps | Tab­let apps
Regis­tra­tion on or use of this site con­sti­tutes accept­ance of our User Agree­ment and Pri­vacy Poli­cy

© 2016 New Jer­sey On-Line LLC. All rights reserved (About Us).
The mater­i­al on this site may not be repro­duced, dis­trib­uted, trans­mit­ted, cached or oth­er­wise used, except with the pri­or writ­ten per­mis­sion of New Jer­sey On-Line LLC.

Com­munity Rules apply to all con­tent you upload or oth­er­wise sub­mit to this site.

Ad Choices


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.nj.com/suburbannews/index.ssf/2016/09/st_anne_rosary_altar_society_t.html
NJ.com
menu
Set Weath­er­Search­SearchAc­count­Sign Fl
Abbona
St Anne Rużar­ju Artal Soċjetà biex jiltaqa fuq Ottubru 13

Stam­pa Email Bulettin Komunit­arji Per­mezz Bul­let­tin Komunità
fit 30 Settem­bru, 2016 fi 11:21
Rużar­ju Altar Soċjetà Sant’Anna ta GARWOOD se tor­ganizza laqgħa ta kull xahar tiegħu li jmiss regolari fuq il — Ħam­is 13 Ottubru, fil 19:00 fil-Kaval­lieri ta’ sala Colum­bus, 37 South Aven­ue fil GARWOOD. Jip­par­k­jaw wara l-sala fuq taż-żafża­fa Aven­ue.

Pres­id­ent Ħari­fa Welsh se jilqgħu l-mem­bri koll­ha u jeħtieġu rap­porti Kumit­at. Rap­port dwar il-tqarbin Break­fast Ann­wali se tingħata mill-Pres­id­ent Shir­ley Swayze.

Jen­nie Browne se jagħti rap­port dwar il-vjaġġ xara­bank riċenti għall AC Il-kel­liem mis­tieden se jkun Loucio Volino mill-Iskola Rut­gers ta Far­mako­loġi­ja. Se jitqass­mu refresh­ments.

L-nisa tal-par­roċċa huma mis­tied­na li jat­ten­du.

Dan il-punt ġie sot­tomess minn Eileen Fluhr.

Sponsored Links Rakko­man­data għa­lik
Watch: Kif Biex Track Xejn Mill mob­bli tiegħek — Issa F ‘(belt)
Trackr
Nitkellem 10 Ling­wi. Hawn­hekk Are The 7 Raġuniji­et Għaliex.
Bab­bel
Inti ħassieb strateġiku? Test ħili­et tiegħek ma milju­ni ta’ ple­jers dipendenti!
Sparta: Ħieles Game Online
bil­li Taboola
dipar­ti­menti
Ħaj­ja Komunità
Ittri lill-Edit­ur
VIDEO TAL-JUM
Għaliex l-iskejjel jżom­mu l-pro­gram­mi tagħhom tal-fut­bol żgħar ħajjin

Aqra aktar

Hoboken mom maqtu­la fil tiġri­fa reċente­ment tmexxa għall N.J. biex jib­dew ħaj­ja ġdida
Hoboken mom maqtu­la fil tiġri­fa reċente­ment tmexxa għall N.J. biex jib­dew ħaj­ja ġdida
N.J. kuxjen­za taxxa tal-gass 23 ċen­teżmu sa l-aħħar iffin­an­zjar tat-tor­oq kriżi
N.J. kuxjen­za taxxa tal-gass 23 ċen­teżmu sa l-aħħar iffin­an­zjar tat-tor­oq kriżi
Guy Fieri test tas-sewqan 3 eat­er­ies N.J. fuq ““Diners, Drive-ins u ads””
Guy Fieri test tas-sewqan 3 eat­er­ies N.J. fuq ““Diners, Drive-ins u ads””
NJ fer­rovi­ja Trans­itu tiġri­fa: 1 mejta, 108 midruba fl-istazz­jon Hoboken
NJ fer­rovi­ja Trans­itu tiġri­fa: 1 mejta, 108 midruba fl-istazz­jon Hoboken
Skejjel, il-puliz­ija jgħidu thed­did qat­tiel clown fuq mezzi soċ­jali mhu­miex leġit­timu
Skejjel, il-puliz­ija jgħidu thed­did qat­tiel clown fuq mezzi soċ­jali mhu­miex leġit­timu
DISKUSSJONIJIET ATTIVI
nj.com
Fuqna
dwar NJ.com
Irreklama magħna
Ikkun­t­at­jana
żur OMJ.com
Mis­toqsiji­et Frek­wenti
Impjiegi fl NJ bil-Qud­diem Mid­ja
News­let­ters
RSS feeds
Aktar dwar NJ.com
jin­ter­aġixxu
temp
map­pa tas-sit
Claim elen­k­ar tiegħek negozju ħieles
Kon­ten­ut spon­sor
Fit­tex
Poġġi ad
Biegħ karozza tiegħek
Biegħ / kera dar tiegħek
Post ta impjieg
Post ad klas­si­fikata ħielsa
Appar­ta­menti & kirji­et
Taqsi­mi­et NJ.com
N.J. Aħbar­iji­et
Aħbar­iji­et lokali
N.J. Polit­ics
Isport
High School Sports
diver­ti­ment
Food & Riċet­ti
għa­jxi­en
negozju
opin­joni
ġewwa Jer­sey
Shore
obit­u­ar­ies
impjiegi
autos
Pro­prjetà immob­bli
kirji­et
clas­si­fieds
Xiri Deals Tajba
Negozji lokali
Taqsi­mi­et speċ­jali
Tikkon­trib­wixxi għall NJ.com
Jir­reġis­traw b’xejn mal NJ.com
Issot­to­met­ti avveni­ment
Seg­wina
twit­ter
Google +
face­book
Foursquare
stejjer gazz­etti u rit­rat­ti
Il Star-Ledger | Abbona
The Times ta Trenton | Abbona
Il-Ġurn­al Jer­sey | Abbona
Nof­sin­har Jer­sey Times | Abbona
Hun­ter­don County Demo­crat | Abbona
Gazz­etta Star | Abbona
Il Report­er War­ren
sub­urb­an Aħbar­iji­et
Horse Aħbar­iji­et
Tgħallem aktar dwar gazz­etti tagħna
Mobile
iPhone, Android apps | apps pil­lola
Reġis­trazz­joni fuq jew l-użu ta dan is-sit jikkostitwixxi l-aċċettazz­joni tal User Agree­ment tagħna u l-Politika ta’ Privatezza