Static

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Static
Value Field
Click this list to pick a database field that provides the prompt values for your parameter field.
Description Field
Click this list to pick a database field that provides the descriptions for the values in your parameter field. For example, if you choose Employee ID as your value, you might choose Employee Name as a description so that your users are able to identify ID numbers by the associated name.
Insert
Click this button to manually add a new value to the end of the Value list that appears under the Insert button.
Delete
Click this button to delete the value that you have selected in the Value list that appears under the Delete button.
Move Up
Click this button to move the value that you have selected in the Value list to a higher position in the list.
Move Down
Click this button to move the value that you have selected in the Value list to a lower position in the list.
Actions
Click this button to see these options:
Append all database values
Use this option to load the values from the database field that you selected in Value Field. Crystal Reports adds the values to the list below the Options button. If you have specified a database field for descriptions, the descriptions are added at the same time.
Note: This option is available only if you have selected a Value Field.
Clear
Use this option to clear any values and descriptions that appear in the list below the Options button.
Import
Use this option to import a static list of values to the list below the Options button. The Open dialog box appears so you can search for a text file that contains the values to import.
Export
Use this option to export the list of values below the Options button to a text file. The Save As dialog box appears so you can enter a name and choose a location for your file.
Value
This list contains static prompt values that you have imported, loaded from a database field, or entered manually. To add values manually, click the cell that contains the phrase “”Click here to add item,”” and type the value that you want; press Enter to move to the next cell to type another value.
Tip: You can also use the Insert button to add values to this list.
You can sort the values in this list by clicking the header that contains the word Value; click once to sort in ascending order and twice to sort in descending order.
Description
This list contains static prompt descriptions that you have imported or loaded from a database field. You cannot add descriptions manually.
You can sort the values in this list by clicking the header that contains the word Description; click once to sort in ascending order and twice to sort in descending order.
Continue to the next area by clicking Options area.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
statiku
valur Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam database li jipprovdi l-valuri pront għall-qasam parametru tiegħek.
deskrizzjoni Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam database li jipprovdi d-deskrizzjonijiet għall-valuri fil-qasam parametru tiegħek. Per eżempju, jekk inti tagħżel Impjegat ID bħala valur tiegħek, inti tista ‘tagħżel Impjegat Isem deskrizzjoni sabiex l-utenti tiegħek huma kapaċi li jidentifikaw ID numri bl-isem assoċjat.
daħħal
Ikklikkja din il-buttuna li manwalment żid valur il-ġdid sa l-aħħar tal-lista Valur li tidher taħt il-buttuna Daħħal.
Ħassar
Ikklikkja din il-buttuna li jitħassar il-valur li inti għazilt fil-lista Valur li tidher taħt il-buttuna Ħassar.
Nimxu Up
Ikklikkja din il-buttuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizzjoni ogħla fil-lista.
Nimxu Down
Ikklikkja din il-buttuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizzjoni aktar baxx fil-lista.
azzjonijiet
Ikklikkja din il-buttuna biex tara dawn l-għażliet:
Ehmeż valuri kollha tad-database
Uża din l-għażla biex jgħabbi l-valuri mill-qasam database li inti magħżula fil Valur Qasam. Rapporti Crystal żżid il-valuri fil-lista taħt il-buttuna Options. Jekk għandek speċifikati qasam database għal deskrizzjonijiet, id-deskrizzjonijiet huma miżjuda fl-istess ħin.
Nota: Din l-għażla hija disponibbli biss jekk inti għazilt a Qasam Valur.
ċar
Uża din l-għażla biex ċara ebda valur u deskrizzjonijiet li jidhru fil-lista taħt il-buttuna Options.
importazzjoni
Uża din l-għażla għall-importazzjoni lista statika ta ‘valuri għal-lista taħt il-buttuna Options. Il-kaxxa dialog Miftuħ jidher sabiex inti tista ‘tfittex għal fajl test li fih il-valuri għall-importazzjoni.
esportazzjoni
Uża din l-għażla tkun esportata l-lista ta ‘valuri taħt il-buttuna Għażliet li fajl test. Il-kaxxa Save As dialog tidher sabiex inti tista ‘tidħol l-isem u jagħżlu post għal fajl tiegħek.
valur
Din il-lista għandha valuri pront statiku li għandek importati, mgħobbija minn qasam database, jew imdaħħla manwalment. Biex iżżid valuri manwalment, ikklikkja l-ċellola li fiha l-frażi “”Ikklikkja hawn biex żid il-punt,”” u t-tip tal-valur li inti tixtieq; -istampa Ikteb biex jimxu lejn l-ċellula li jmiss għat-tip b’valur ieħor.
Tip: Tista ‘wkoll tuża l-buttuna Daħħal biex iżżid valuri għal din il-lista.
Tista sort l-valuri f’din il-lista billi tikklikkja l-header li fiha l-valur kelma; ikklikkja darba biex issolvi f’ordni axxendenti u darbtejn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
deskrizzjoni
Din il-lista fiha deskrizzjonijiet pront statiku li inti importaw jew mgħobbija minn qasam database. Inti ma jistgħux iżidu deskrizzjonijiet manwalment.
Tista sort l-valuri f’din il-lista billi tikklikkja l-header li fiha l-kelma Deskrizzjoni; ikklikkja darba biex issolvi f’ordni axxendenti u darbtejn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
Kompli għall-qasam li jmiss billi tikklikkja żona Għażliet.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
statiese
waarde Veld
Klik op hierdie lys ‘n databasis veld wat die vraag waardes bied vir jou parameter veld pluk.
beskrywing Veld
Klik op hierdie lys ‘n databasis veld wat die beskrywings maak voorsiening vir die waardes in jou parameter veld pluk. Byvoorbeeld, as jy kies Werknemer ID as u waarde, kan jy kies Werknemer Naam as ‘n beskrywing sodat jou gebruikers in staat is om ID-nommers te identifiseer deur die gepaardgaande naam.
Voeg in
Kliek hierdie knoppie na die hand van ‘n nuwe waarde toe te voeg tot die einde van die lys waarde wat onder die knoppie Voeg verskyn.
verwyder
Kliek hierdie knoppie na die waarde wat jy in die lys waarde wat onder die Uitvee knoppie verskyn het gekies verwyder.
Skuif op
Kliek hierdie knoppie na die waarde wat jy in die waarde lys gekies om ‘n hoër posisie in die lys te skuif.
Af beweeg
Kliek hierdie knoppie na die waarde wat jy in die waarde lys gekies om ‘n laer posisie in die lys te skuif.
aksies
Kliek hierdie knoppie na hierdie opsies te sien:
Voeg al databasis waardes
Gebruik hierdie opsie om die waardes van die databasis veld wat jy in Waarde Veld gekies laai. Crystal Reports voeg die waardes van die lys hieronder op die knoppie opsies. As jy ‘n databasis veld vir beskrywings verskaf het, is die beskrywings bygevoeg terselfdertyd.
Let wel: Hierdie opsie is slegs beskikbaar as jy ‘n Waarde Veld gekies.
duidelik
Gebruik hierdie opsie om enige waardes en beskrywings wat in die lys hieronder op die knoppie Opsies verskyn skoon te maak.
invoer
Gebruik hierdie opsie om ‘n statiese lys van waardes in te voer om die lys hieronder op die knoppie opsies. Die Open dialoog verskyn sodat jy kan soek vir ‘n tekslêer wat die waardes bevat om in te voer.
uitvoer
Gebruik hierdie opsie om die lys van waardes onder die knoppie opsies uit te voer na ‘n tekslêer. Die dialoog Stoor as word vertoon, sodat jy kan ‘n naam en kies ‘n plek vir jou lêer.
waarde
Hierdie lys bevat statiese vinnige waardes wat jy met die hand ingevoer, gelaai uit ‘n databasis veld, of geloop. Om waardes met die hand te voeg, kliek op die sel wat die frase bevat “”Klik hier om by te voeg item,”” en tik die waarde wat jy wil; druk Enter om te skuif na die volgende sel na ‘n ander waarde tik.
Wenk: Jy kan ook gebruik om die knoppie Voeg waardes toe te voeg tot die lys.
Jy kan die waardes in hierdie lys te sorteer deur op die kop wat die woord Waarde bevat; Klik een keer om uit te sorteer in stygende volgorde en twee keer uit te sorteer in dalende volgorde.
beskrywing
Hierdie lys bevat statiese vinnige beskrywings wat jy ingevoer of gelaai uit ‘n databasis veld. Jy kan met die hand nie beskrywings by te voeg.
Jy kan die waardes in hierdie lys te sorteer deur op die kop wat die woord beskrywing bevat; Klik een keer om uit te sorteer in stygende volgorde en twee keer uit te sorteer in dalende volgorde.
Gaan voort na die volgende gebied deur te kliek Options gebied.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
i pandryshueshëm
vlera Field
Kliko këtë listë për të marr një fushë bazës së të dhënave që ofron vlerat e shpejtë për fushën tuaj parametër.
Përshkrimi Field
Kliko këtë listë për të marr një fushë bazës së të dhënave që ofron përshkrimet për vlerat në fushën tuaj parametër. Për shembull, në qoftë se ju zgjidhni punonjës ID si vlerë tuaj, ju mund të zgjidhni emrin punonjës si një përshkrim në mënyrë që përdoruesit tuaj janë në gjendje të identifikojnë numrat e ID me emrin e lidhur.
insert
Klikoni këtë buton për të shtuar manualisht një vlerë të re deri në fund të listës Vlerën e që shfaqet në butonin Insert.
fshij
Klikoni këtë buton për të fshirë vlerën që keni zgjedhur në listën Vlerës që shfaqet nën butonin Delete.
Leviz
Klikoni këtë buton për të lëvizur vlerën që keni zgjedhur në listën Vlerës në një pozitë më të lartë në listë.
Leviz poshte
Klikoni këtë buton për të lëvizur vlerën që keni zgjedhur në listën Vlerës në një pozicion më të ulët në listë.
veprimet
Klikoni këtë buton për të parë këto opsione:
Append të gjitha vlerat bazës së të dhënave
Përdoreni këtë opsion për të ngarkuar vlerat nga fusha e bazës së të dhënave që keni zgjedhur në fushën Vlerën. Crystal Reports shton vlerat në listën e mëposhtme butonin Options. Nëse ju keni specifikuar një fushë të bazës së të dhënave për përshkrimet, përshkrimet janë shtuar në të njëjtën kohë.
Shënim: Ky opsion është në dispozicion vetëm në qoftë se ju keni zgjedhur një terren Vlera.
Qartë
Përdoreni këtë opsion për të pastruar çdo vlerat dhe përshkrimet që shfaqen në listën e mëposhtme butonin Options.
import
Përdoreni këtë mundësi të importojë një listë statike e vlerave në listën e mëposhtme butonin Options. Kutia e hapur dialog duket në mënyrë që ju mund të kërkoni për një file teksti që përmban vlerat për të importuar.
eksport
Përdoreni këtë mundësi për të eksportuar në listën e vlerave më poshtë butonin Options në një skedar teksti. Kutia Save As dialog duket në mënyrë që ju mund të jepni një emër dhe të zgjidhni një vend për dosjen tuaj.
vlerë
Kjo listë përmban vlerat statike të shpejtë që keni importuar, të ngarkuar nga një fushë bazës së të dhënave, ose të futur me dorë. Për të shtuar vlerat manualisht, klikoni në qelizë që përmban frazën “”Kliko këtu për të shtuar pika””, dhe shtypni vlerën që ju dëshironi; shtypni Enter për të lëvizur në qelizë tjetër të tipit tjetër vlerë.
Këshillë: Ju mund të përdorni butonin Insert për të shtuar vlerat në këtë listë.
Ju mund të lloj të vlerave në këtë listë duke klikuar kokë që përmban vlerën fjalë; klikoni një herë për të zgjidhur në ngjitje qëllim dhe dy herë për të zgjidhur në rend zbritës.
Përshkrim
Kjo listë përmban përshkrime statike të shpejtë që ju keni të importuara apo të ngarkuar nga një fushë bazës së të dhënave. Ju nuk mund të shtoni përshkrimet dorë.
Ju mund të lloj të vlerave në këtë listë duke klikuar kokë që përmban fjalën Përshkrimi; klikoni një herë për të zgjidhur në ngjitje qëllim dhe dy herë për të zgjidhur në rend zbritës.
Vazhdo në zonën e ardhshëm duke klikuar zonë Options.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አይለወጤ
እሴት መስክ
የእርስዎ ግቤት መስክ መጠየቂያውን እሴቶች የሚሰጥ ዳታቤዝ መስክ ለመምረጥ ይህንን ዝርዝር ጠቅ ያድርጉ.
መግለጫ መስክ
በእርስዎ መለኪያ መስክ ውስጥ እሴቶች ለማግኘት መግለጫዎች የሚሰጥ ዳታቤዝ መስክ ለመምረጥ ይህንን ዝርዝር ጠቅ ያድርጉ. የእርስዎ ተጠቃሚዎች የተጎዳኘው ስም መታወቂያ ቁጥሮች መለየት ናቸው ለምሳሌ ያህል, የእርስዎን ዋጋ እንደ የሰራተኛ መታወቂያ መምረጥ ከሆነ, አንድ መግለጫ እንደ የሰራተኛ ስም መምረጥ ይችላል.
አስገባ
በእጅ አስገባ አዝራር በታች በሚታየው ዋጋ ዝርዝር መጨረሻ አዲስ እሴት ለመጨመር ይህን አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
ሰርዝ
አንተ ወደ ስርዝ ቁልፍ በታች በሚታየው እሴት ዝርዝር ውስጥ የመረጡትን እሴት መሰረዝ ይህን አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
ወደላይ አንቀሳቅስ
እናንተ በዝርዝሩ ውስጥ ያለ አንድ ከፍተኛ ቦታ ላይ ዋጋ ዝርዝር ውስጥ የመረጡትን ዋጋ ለማንቀሳቀስ ይህን አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
ወደታች አንቀሳቅስ
ወደ ዝርዝር ውስጥ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ዋጋ ዝርዝር ውስጥ የመረጡትን ዋጋ ለማንቀሳቀስ ይህን አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
እርምጃዎች
እነዚህን አማራጮች ለማየት ይህን አዝራር ጠቅ ያድርጉ:
ሁሉም የውሂብ ጎታ እሴቶች ጨምር
አንተ እሴት መስክ የመረጡት ዳታቤዝ መስክ እሴቶች መጫን ይህን አማራጭ ይጠቀሙ. ክሪስታል ሪፖርቶች አማራጮች አዝራር ከዚህ በታች ባለው ዝርዝር እሴቶች ያክላል. እናንተ ማብራሪያዎች የውሂብ ጎታ መስክ የገለጿቸው ከሆነ, ማብራሪያዎች በተመሳሳይ ጊዜ ታክሏል ነው.
ማስታወሻ: አንዴ አንድ ዋጋ መስክ ከመረጡ ብቻ ነው ይህ አማራጭ ይገኛል.
ግልጽ
በ Options አዝራር ከዚህ በታች ባለው ዝርዝር ውስጥ አይታዩም ማንኛውም እሴቶች እና መግለጫዎች ማጽዳት ይህን አማራጭ ይጠቀሙ.
አስገባ
በ Options አዝራር ከዚህ በታች ባለው ዝርዝር ውስጥ የእሴቶች የማይንቀሳቀስ ዝርዝር ማስመጣት ይህን አማራጭ ይጠቀሙ. ማስመጣት እሴቶች የያዘ የጽሑፍ ፋይል መፈለግ ይችላሉ, ስለዚህ ወደ መገናኛ ክፈት ሳጥን ይመስላል.
ወደ ውጪ ላክ
የጽሑፍ ፋይል ወደ የ Options አዝራርን በታች እሴቶች ዝርዝር መላክ ይህን አማራጭ ይጠቀሙ. የ አስቀምጥ እንደ መገናኛ ሳጥን ስለዚህ ስም ማስገባት እና ፋይል አንድ አካባቢ መምረጥ ይችላሉ ይመስላል.
ዋጋ
ይህ ዝርዝር እራስዎ, ከውጭ ወደ ዳታቤዝ መስክ ከ ሊጫኑ, ወይም ያስገቡት የማይንቀሳቀሱ መጠየቂያውን እሴቶች ይዟል. የሚለው ሐረግ የያዘ ሴል ጠቅ ያድርጉ, በእጅ እሴቶች ለማከል እና እርስዎ የሚፈልጉትን ዋጋ ተይብ “”, ንጥል ለማከል እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ””; ይጫኑ ወደ ሌላ እሴት ለመተየብ ወደ ቀጣዩ ሕዋስ ለማንቀሳቀስ ያስገቡ.
ጠቃሚ ምክር: ደግሞ ወደዚህ ዝርዝር እሴቶችን ለማከል አስገባ አዝራር መጠቀም ይችላሉ.
የሚለውን ቃል ዋጋ የያዘ ራስጌ ጠቅ በማድረግ በዚህ ዝርዝር ውስጥ እሴቶች ለመደርደር ይችላሉ; ትዕዛዝ ሲወርድበትና ውስጥ ለመደርደር ሁለት ጊዜ ሲከፈት ቅደም ተከተል ለመደርደር እና አንድ ጊዜ ጠቅ ያድርጉ.
መግለጫ
ይህ ዝርዝር የውሂብ ጎታ መስክ ከውጭ ወይም ሊጫን መሆኑን ቋሚ መጠየቂያውን መግለጫ ይዟል. እራስዎ መግለጫዎች ማከል ይችላሉ.
የሚለውን ቃል መግለጫ የያዘ ራስጌ ጠቅ በማድረግ በዚህ ዝርዝር ውስጥ እሴቶች ለመደርደር ይችላሉ; ትዕዛዝ ሲወርድበትና ውስጥ ለመደርደር ሁለት ጊዜ ሲከፈት ቅደም ተከተል ለመደርደር እና አንድ ጊዜ ጠቅ ያድርጉ.
አማራጮች አካባቢ ጠቅ በማድረግ ወደ ቀጣዩ አካባቢ ይቀጥሉ.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
ساكن
الميدان قيمة
انقر لهذه القائمة لاختيار حقل قاعدة البيانات التي توفر القيم سريعة لحقل المعلمة الخاص بك.
وصف الحقل
انقر لهذه القائمة لاختيار حقل قاعدة البيانات التي توفر وصفا للقيم في حقل المعلمة الخاص بك. على سبيل المثال، إذا اخترت الرقم الوظيفي كقيمة الخاص بك، قد اخترت اسم الموظف وصفا حتى أن المستخدمين قادرين على تحديد الأرقام معرف من قبل باسم المرتبطة بها.
إدراج
انقر فوق هذا الزر لإضافة قيمة جديدة يدويا إلى نهاية القائمة القيمة التي تظهر تحت زر إدراج.
حذف
انقر فوق هذا الزر لحذف القيمة التي قمت بتحديدها في القائمة القيمة التي تظهر تحت زر حذف.
تحرك
انقر فوق هذا الزر لنقل القيمة التي قمت بتحديدها في القائمة القيمة إلى منصب أعلى في القائمة.
تحريك لأسفل
انقر فوق هذا الزر لنقل القيمة التي قمت بتحديدها في القائمة القيمة إلى موقف أقل في القائمة.
الإجراءات
انقر فوق هذا الزر لرؤية هذه الخيارات:
إلحاق كل قيم قاعدة البيانات
استخدم هذا الخيار لتحميل القيم من حقل قاعدة البيانات التي قمت بتحديدها في الميدان القيمة. ويضيف تقارير الكريستال القيم إلى القائمة أدناه الزر خيارات. إذا كنت قد حددت حقل قاعدة بيانات عن الوصف، ويتم إضافة الأوصاف في نفس الوقت.
ملاحظة: هذا الخيار متاح فقط إذا قمت بتحديد حقل القيمة.
واضح
استخدم هذا الخيار لمسح أي القيم والأوصاف التي تظهر في القائمة أدناه الزر خيارات.
استيراد
استخدم هذا الخيار لاستيراد قائمة ثابتة من القيم إلى القائمة أدناه الزر خيارات. يظهر مربع الحوار فتح لذلك يمكنك البحث عن ملف نصي يحتوي على القيم استيرادها.
تصدير
استخدم هذا الخيار لتصدير قائمة القيم تحت زر الخيارات إلى ملف نصي. يظهر مربع الحوار حفظ باسم بحيث يمكنك إدخال اسم واختيار موقع لملف.
القيمة
تحتوي هذه القائمة على القيم السريعة الثابتة التي قمت باستيرادها، وتحميلها من حقل قاعدة البيانات، أو إدخالها يدويا. لإضافة القيم يدويا، انقر فوق الخلية التي تحتوي على عبارة “”اضغط هنا لإضافة العنصر””، واكتب القيمة التي تريد؛ اضغط على Enter للانتقال إلى الخلية التالية لكتابة قيمة أخرى.
نصيحة: يمكنك أيضا استخدام زر إدراج لإضافة القيم إلى هذه القائمة.
يمكنك فرز القيم في هذه القائمة عن طريق النقر على رأس الذي يحتوي على كلمة قيمة. انقر مرة واحدة لفرز في ترتيب تصاعدي ومرتين لفرز في ترتيب تنازلي.
وصف
هذه القائمة تحتوي على أوصاف السريعة الثابتة التي قمت باستيراد أو تحميلها من حقل قاعدة البيانات. لا يمكنك إضافة وصف يدويا.
يمكنك فرز القيم في هذه القائمة عن طريق النقر على رأس يحتوي على كلمة الوصف؛ انقر مرة واحدة لفرز في ترتيب تصاعدي ومرتين لفرز في ترتيب تنازلي.
انتقل إلى المنطقة القادمة، بالضغط منطقة خيارات.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
Ստատիկ
value Field
Սեղմեք այս ցուցակը վերցնել տվյալների բազայի դաշտ, որը ապահովում ցուցումներին արժեքները Ձեր պարամետր դաշտում.
Նկարագրություն Field
Սեղմեք այս ցուցակը վերցնել տվյալների բազայի դաշտ, որ ապահովում է նկարագրությունները այն արժեքների համար, ձեր պարամետր ոլորտում. Օրինակ, եթե դուք ընտրում Employee ID- ն որպես ձեր արժեքի, դուք կարող եք ընտրել Employee անունը որպես նկարագրության, այնպես, որ ձեր օգտվողները կարող են բացահայտել թիւը է Associated անունով:
Տեղադրեք
Սեղմեք այս կոճակը, որպեսզի ձեռքով ավելացնել նոր արժեք է ավարտին արժեքի ցուցակում, որը հայտնվում տակ Insert կոճակը:
ջնջել
Սեղմեք այս կոճակը ջնջել արժեքը, որ դուք ընտրված արժեքի ցուցակում, որը հայտնվում տակ ջնջվելուց:
Տեղափոխել Up
Սեղմեք այս կոճակը շարժվել արժեքը, որ դուք ընտրված արժեքի ցուցակում ավելի բարձր պաշտոնի է ցուցակում:
Իջնել
Սեղմեք այս կոճակը շարժվել արժեքը, որ դուք ընտրված արժեքի ցուցակում ավելի ցածր պաշտոնի ցուցակում:
գործողություններ
Սեղմեք այս կոճակը, որպեսզի տեսնել այդ տարբերակները:
Կցել բոլոր բազայի արժեքները
Օգտագործեք այս ընտրանքը բեռնել այն արժեքները ից տվյալների բազայի դաշտում, որ դուք ընտրել արժեքի դաշտում. Crystal Զեկույցներ ավելացնում է արժեքների ցուցակի գրանշանները Ընտրք կոճակը: Եթե դուք արդեն ճշտել է տվյալների բազայի դաշտ նկարագրություններ, որ նկարագրությունները են ավելացվել միեւնույն ժամանակ.
Նշում: Այս տարբերակն արդեն հասանելի է միայն այն դեպքում, եթե դուք ընտրել մի արժեք դաշտ.
պարզ
Օգտագործեք այս ընտրանքը մաքրել ցանկացած արժեքների եւ նկարագրությունները, որոնք հայտնվում են այդ ցուցակում ստորեւ Ընտրք կոճակը:
ներմուծում
Օգտագործեք այս ընտրանքը ներմուծել մի ստատիկ ցուցակը արժեքների ցուցակի գրանշանները Ընտրք կոճակը: Բաց երկխոսությունը վանդակը հայտնվում, այնպես որ Դուք կարող եք որոնել մի տեքստային ֆայլ, որ պարունակում է արժեքները ներմուծել:
արտահանում
Օգտագործեք այս ընտրանքը արտահանել ցուցակը արժեքների ցածր Ընտրք կոճակը տեքստային ֆայլ: The Save As երկխոսությունը վանդակը հայտնվում, այնպես որ դուք կարող եք մուտքագրել անունը եւ ընտրել վայրը ձեր ֆայլի համար.
արժեք
Այս ցանկը պարունակում ստատիկ օպերատիվ արժեքները, որ դուք պետք է ներմուծված, բեռնված մի տվյալների բազայի դաշտում, կամ մտել ձեռքով. Է ավելացնել արժեքները ձեռքով, սեղմեք բջիջը, որը պարունակում է արտահայտությունը »Սեղմեք այստեղ եւ ավելացրեք իրը», եւ տպեք արժեքը, որը դուք ցանկանում եք, սեղմեք Enter շարժվել դեպի հաջորդ խցում է մուտքագրել մեկ այլ արժեք:
Հուշում: Դուք կարող եք նաեւ օգտագործել Տեղադրեք կոճակը որպեսզի ավելացնեք արժեքները այս ցուցակում.
Դուք կարող եք տեսակավորելու արժեքները այս ցանկում սեղմելով վերնագիր, որը պարունակում բառը արժեքը. սեղմեք մեկ անգամ է տեսակավորել Աճման կարգով եւ երկու անգամ է տեսակավորել Նվազման կարգով:
նկարագրություն
Այս ցանկը պարունակում ստատիկ օպերատիվ նկարագրություններ, որ դուք ներմուծված կամ բեռնված է տվյալների բազայի դաշտում. Դուք չեք կարող ավելացնել նկարագրերը ձեռքով:
Դուք կարող եք տեսակավորելու արժեքները այս ցանկում սեղմելով վերնագիր, որը պարունակում բառը նկարագրությունը. սեղմեք մեկ անգամ է տեսակավորել Աճման կարգով եւ երկու անգամ է տեսակավորել Նվազման կարգով:
Շարունակել դեպի հաջորդ տարածքում սեղմելով Ընտրանքներ տարածքը.
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
statik
Value Field
Sizin parametri sahəsində tez dəyərlər təmin edən bir verilənlər bazası sahəsində seçmək üçün bu siyahı basın.
Təsvir Field
Sizin parametri sahəsində dəyərlər üçün təsviri təmin edən bir verilənlər bazası sahəsində seçmək üçün bu siyahı basın. Sizin users bağlı adı ilə şəxsiyyət nömrələri müəyyən edə bilərlər ki, məsələn, sizin dəyər kimi əməkdaşı ID seçerseniz, bir təsviri kimi əməkdaşı adı seçə bilərsiniz.
Insert
əl Insert düyməsinə altında görünür Value siyahının sonunda yeni bir əlavə dəyər üçün bu düyməni basın.
sil
Siz Sil ‘düyməsinə altında görünür Value siyahısına seçilmiş dəyər silmək üçün bu düyməni basın.
Tərpənmək
Siz siyahısına daha yüksək vəzifəyə dəyər siyahısına seçilmiş dəyəri keçmək üçün bu düyməni basın.
Down hərəkət
Siz siyahısına aşağı vəzifəyə dəyər siyahısına seçilmiş dəyəri keçmək üçün bu düyməni basın.
Tədbirlər
bu variantları görmək üçün bu düyməni basın:
bütün verilənlər bazası dəyərlər əlavə
Siz Value sahəsində seçilmiş verilənlər bazası sahəsində dəyərlər yüklemek üçün bu seçimi istifadə edin. Crystal Reports Options düyməsinə aşağıdakı siyahıda dəyərlər edir. Siz təsviri üçün bir verilənlər bazası sahəsində müəyyən varsa, təsviri eyni zamanda əlavə olunur.
Qeyd: Bir Value sahəsi seçilmiş yalnız bu seçimi mövcuddur.
aydın
Options düyməsinə aşağıdakı siyahıda görünür hər hansı dəyərlər və təsviri təmizləmək üçün bu seçimi istifadə edin.
idxal
Options düyməsinə aşağıdakı siyahısına dəyərlər statik siyahısını idxal bu seçimi istifadə edin. idxal dəyərləri olan bir mətn faylı üçün axtarış edə bilərsiniz, belə ki, Open informasiya qutusu göstərilir.
ixrac
mətn faylı Options düyməsinə aşağıdakı dəyərlər siyahısı ixrac üçün bu seçimi istifadə edin. Save As informasiya qutusu belə bir ad daxil edin və fayl üçün bir yer seçə bilərsiniz görünür.
dəyər
Bu siyahı özünüz idxal bir verilənlər bazası sahəsində yüklü və ya daxil statik tez dəyərləri var. söz ehtiva mobil basın əl dəyərlər əlavə etmək və istədiyiniz dəyər yazın “”maddə əlavə etmək üçün buraya basın””; Mətbuat başqa dəyər yazın yanında hüceyrə hərəkət edin.
Ip ucu: Siz də bu siyahıya dəyərlər əlavə etmək üçün Insert düyməsinə istifadə edə bilərsiniz.
Siz söz dəyər ehtiva mövzu tıklayarak bu siyahıda dəyərlər sort; azalan sort iki dəfə artan sort və bir dəfə basın.
təsvir
Bu siyahı bir verilənlər bazası sahəsində idxal və ya yüklü statik tez təsviri var. Siz özünüz təsviri əlavə edə bilməz.
Siz söz təsviri var header tıklayarak bu siyahıda dəyərlər sort; azalan sort iki dəfə artan sort və bir dəfə basın.
Options sahəsi tıklayarak növbəti sahəsi davam edir.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
estatikoa
Balio Field
Klikatu zerrenda honetan datu-basea eremu hori gonbita balioak eskaintzeko zure parametroa eremu for hautatzeko.
Description Field
Klikatu zerrenda honetan datu-basea eremu hori deskribapenak ematen du zure parametroa eremu balioak hautatzea. Adibidez, Langilearen IDa aukeratu duzu bada zure balio bezala, aukeratu dezakezu Langilearen izena deskribapen gisa, beraz, zure erabiltzaile ID zenbakiak identifikatzeko asoziatua name gai dira.
Txertatu
Egin klik botoi honetan balio berria gehitzeko Txertatu botoia azpian agertzen den balioa zerrendaren amaieran.
ezabatu
Egin klik botoi honetan balioa duten Ezabatu botoia azpian agertzen den balioa zerrendan hautatu dituzun ezabatzeko.
Eraman gora
Egin klik botoi honetan balioa duten balioa zerrendan hautatu dituzun zerrendako posizio altuago batera mugitu.
Eraman behera
Egin klik botoi honetan balioa duten balioa zerrendan hautatu duzun zerrendako kokalekua txikiagoa mugitzeko.
Ekintzak
Egin klik botoi honetan aukera hauek ikusteko:
Erantsi Testuingurua guztiak
Erabili aukera hau balioak kargatu basearen eremua dela hautatutako Balio Field duzu. Crystal Txostenak balioak gehitzen Aukerak beheko botoia zerrendari. zuk zehaztu datu-basearen eremu bat azalpenak, deskribapenak, aldi berean gehituko dira.
Oharra: Aukera hau eskuragarri dago hautatu baduzu bakarrik Balio Field bat.
Eguraldi
Erabili aukera hau Aukerak botoia beheko zerrendan agertzen diren edozein balore eta deskribapenak garbitzeko.
Inportatu
Erabili aukera hau balio-zerrenda estatiko bat inportatu Aukerak beheko botoia zerrendari. Ireki elkarrizketa-koadroa agertuko da, beraz, bilatu dezakezu testu-fitxategi bat balioek dituen inportatu da.
Export
Erabili aukera hau Aukerak beheko botoia balio-zerrenda esportatzeko testu fitxategi batera. Save As elkarrizketa-koadroa agertuko da, beraz, izen bat sartu ahal izango duzu eta zure fitxategia kokaleku bat aukeratu.
Balio
Zerrenda honek inportatutako duzu, datu-baseko eremu bat kargatzen, edo sartutako eskuz estatiko gonbita balioak. balioak eskuz gehitzeko, klik Esaldi duen gelaxka du “”Egin klik hemen elementua gehitzeko,”” eta nahi duzun balioa idatzi; sakatu Sartu hurrengo zelula mugitu balioa beste idatzi behar.
Aholkua: ere erabil dezakezu Txertatu botoia balioak gehitzeko zerrenda honetan.
Zerrenda honetan balioen ordena ditzakezu hitza balioa duen goiburua klik eginez; Ezkutatu behin goranzko ordenan ordenatzeko eta birritan beheranzko ordenan ordenatzeko.
Deskribapena
Zerrenda honek inportatutako edo kargatu eta ondoren datu-baseko eremu bat estatikoan gonbita deskribapenak. Ezin duzu azalpenak gehi eskuz.
Zerrenda honetan balioen ordena ditzakezu hitza Description baitan dituen goiburua klik eginez; Ezkutatu behin goranzko ordenan ordenatzeko eta birritan beheranzko ordenan ordenatzeko.
hurrengo area Jarraitu Aukerak gunea klik eginez.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
статычны
значэнне поля
Націсніце гэты спіс, каб выбраць поле базы дадзеных, якая падае аператыўныя значэння для поля параметру.
поле Апісанне
Націсніце гэты спіс, каб выбраць поле базы дадзеных, якая дае апісання для значэнняў у поле параметру. Напрыклад, калі вы выбіраеце супрацоўніка ідэнтыфікатар ў якасці значэння, вы можаце выбраць імя супрацоўніка ў якасці апісання, так што карыстальнікі могуць вызначыць ідэнтыфікацыйныя нумары асацыяваным імем.
Уставіць
Націсніце гэтую кнопку, каб ўручную дадаць новае значэнне ў канец спісу Значэнне, якое з’яўляецца пад кнопкай Insert.
выдаляць
Націсніце гэтую кнопку, каб выдаліць значэнне, якое вы выбралі ў спісе Значэнне, якое з’яўляецца пад кнопкай Delete.
перамясціць уверх
Націсніце гэтую кнопку, каб перамясціць значэнне, якое вы выбралі ў спісе Value на больш высокую пазіцыю ў спісе.
перамясціць ўніз
Націсніце гэтую кнопку, каб перамясціць значэнне, якое вы выбралі ў спісе Value на больш нізкую пазіцыю ў спісе.
дзеянні
Націсніце гэтую кнопку, каб убачыць гэтыя варыянты:
Дадаваць усё значэння базы дадзеных
Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, каб загрузіць значэння з поля базы дадзеных, абранага ў поле Value. Crystal Reports дадае значэння ў спіс ніжэй кнопкі Options. Калі вы вызначылі поля базы дадзеных для апісання, апісання дадаюцца ў той жа час.
Заўвага: Гэтая опцыя даступная толькі калі вы выбралі поле значэння.
ясна
Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, каб ачысціць любыя значэння і апісання, якія з’яўляюцца ў спісе ніжэй кнопкі Options.
імпарт
Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, каб імпартаваць статычны спіс значэнняў у спісе ніжэй кнопкі Options. Дыялогавае акно Open з’яўляецца так што вы можаце знайсці тэкставы файл, які змяшчае значэння для імпарту.
экспарт
Выкарыстоўвайце гэты параметр, каб экспартаваць спіс значэнняў ніжэй кнопкі Options ў тэкставы файл. З’явіцца дыялогавае акно Save As, так што вы можаце ўвесці імя і выбраць месца для вашага файла.
значэнне
Гэты спіс змяшчае статычныя аператыўныя значэння, якія вы імпартавалі, загружаныя з поля базы дадзеных, або ўвесці ўручную. Для дадання значэння ўручную, абярыце вочка, якая змяшчае фразу “”Націсніце тут, каб дадаць элемент”” і ўвядзіце значэнне, якое вы хочаце; націсніце Enter, каб перайсці да наступнай вочку ўвесці іншае значэнне.
Савет: Вы можаце таксама выкарыстоўваць кнопку Insert для дадання значэнняў у гэты спіс.
Вы можаце сартаваць значэння ў гэтым спісе, націснуўшы на загаловак, які змяшчае слова Value; націсніце адзін раз, каб адсартаваць ў парадку ўзрастання і двойчы, каб адсартаваць у парадку змяншэння.
апісанне
Гэты спіс змяшчае статычныя аператыўныя апісання, якія вы імпартаваныя або загружаныя з поля базы дадзеных. Вы не можаце дадаваць апісання ўручную.
Вы можаце сартаваць значэння ў гэтым спісе, націснуўшы на загаловак, які змяшчае слова Апісанне; націсніце адзін раз, каб адсартаваць ў парадку ўзрастання і двойчы, каб адсартаваць у парадку змяншэння.
Перайдзіце да наступнага вобласці, пстрыкнуўшы вобласць Параметры.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
স্থির
মূল্য ফিল্ড
একটি ডাটাবেস ক্ষেত্র যে পরামিতি ক্ষেত্রের জন্য প্রম্পট মান উপলব্ধ নিতে এই তালিকা ক্লিক করুন.
বর্ণনা ফিল্ড
একটি ডাটাবেস ক্ষেত্র যে পরামিতি ক্ষেত্রের মান জন্য বিবরণ প্রদান করে নিতে এই তালিকা ক্লিক করুন. উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি আপনার মান যেমন কর্মচারী আইডি চয়ন, আপনি কর্মচারী নাম যাতে আপনার ব্যবহারকারীদের যুক্ত নামে আইডি নম্বর চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় বেছে নিতে পারে একটি বিবরণ হিসাবে.
সন্নিবেশ
ম্যানুয়ালি মূল্য তালিকা যে সন্নিবেশ বাটন অধীন প্রদর্শিত শেষে একটি নতুন মান যোগ করার জন্য এই বাটনে ক্লিক করুন.
মুছে ফেলা
মান যে আপনি মূল্য তালিকা যে মুছে ফেলুন বাটন অধীন প্রদর্শিত হবে নির্বাচিত করেছি মুছে ফেলতে এই বাটনটি ক্লিক করুন.
উপরে উঠানো
মান যে আপনি তালিকায় একটি উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে যাওয়া মূল্য তালিকা মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে পিছিয়ে যেতে এই বাটনটি ক্লিক করুন.
নিচে যাও
মান যে আপনি তালিকায় একটি নিম্ন অবস্থানে মূল্য তালিকা মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে পিছিয়ে যেতে এই বাটনটি ক্লিক করুন.
ক্রিয়াকলাপ
এই অপশন দেখতে এই বোতামটি ক্লিক করুন:
সব ডাটাবেসের মান সংযোজন
ডাটাবেস ক্ষেত্র যে আপনি মূল্য ক্ষেত্রটিতে নির্বাচিত মান লোড করার জন্য এই বিকল্পটি নির্বাচন করুন. ক্রিস্টাল রিপোর্ট বিকল্প বোতাম নীচের তালিকা থেকে মান যোগ করে. আপনি বিবরণ জন্য একটি ডাটাবেস ক্ষেত্র উল্লেখ করে থাকেন, বিবরণ একই সময়ে যোগ করা হয়.
দ্রষ্টব্য: শুধুমাত্র যদি আপনি একটি মূল্য ফিল্ড নির্বাচিত হলে এই বিকল্পটি উপলব্ধ.
পরিষ্কার
কোন মান এবং বিবরণ যে বিকল্প বোতাম নীচের তালিকা প্রদর্শিত পরিষ্কার করার জন্য এই বিকল্পটি ব্যবহার করুন.
আমদানি
বিকল্প বোতাম নীচের তালিকা থেকে মূল্যবোধের একটি স্ট্যাটিক তালিকা আমদানি করার জন্য এই বিকল্পটি ব্যবহার করুন. ওপেন ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হবে, যাতে আপনি যে মান আমদানী রয়েছে একটি টেক্সট ফাইল অনুসন্ধান করতে পারেন.
রপ্তানি
একটি টেক্সট ফাইলে বিকল্প বোতাম নীচের মূল্যবোধের তালিকা এক্সপোর্ট করার জন্য এই বিকল্পটি ব্যবহার করুন. নতুন নামে সংরক্ষণ ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হবে, যাতে আপনি একটি নাম লিখুন এবং আপনার ফাইল জন্য একটি অবস্থান নির্বাচন করতে পারবেন.
মূল্য
এই তালিকা স্ট্যাটিক প্রম্পট মান যে আপনি আমদানি করা হয়েছে, একটি ডাটাবেস ক্ষেত্র থেকে লোড, অথবা প্রবেশ নিজে ধারণ করে. মান ম্যানুয়ালি জুড়তে, সেল যে ফ্রেজ রয়েছে ক্লিক করুন এবং মান যে আপনি চান টাইপ করুন “”আইটেম যোগ করার জন্য এখানে ক্লিক করুন””; সংবাদ পরের সেল থেকে সরানো অন্য মান টাইপ করতে লিখুন.
টিপ: এছাড়াও আপনি এই তালিকা থেকে মান যোগ করার জন্য ঢোকান বাটন ব্যবহার করতে পারেন.
আপনি হেডার যে শব্দ মান ধারণ ক্লিক করে আপনি এই তালিকায় মান বাছাই করতে পারেন; অবরোহী সাজাতে ঊর্ধ্বক্রম সাজাতে এবং দুইবার একবার ক্লিক করুন.
বিবরণ
এই তালিকা স্ট্যাটিক প্রম্পট বিবরণ যে আপনি একটি ডাটাবেস ক্ষেত্র থেকে আমদানিকৃত বা লোড করতে পারবেন. আপনি বিবরণ নিজে যোগ করতে পারবেন না.
আপনি হেডার যে রয়েছে শব্দ বর্ণনা ক্লিক করে আপনি এই তালিকায় মান বাছাই করতে পারেন; অবরোহী সাজাতে ঊর্ধ্বক্রম সাজাতে এবং দুইবার একবার ক্লিক করুন.
বিকল্প এলাকায় ক্লিক করে পরবর্তী এলাকায় চালিয়ে যাও.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
statički
vrijednost Field
Kliknite na ovu listu da pokupi polje baza podataka koja pruža brz vrijednosti za parametar polje.
Opis Field
Kliknite na ovu listu da pokupi polje baza podataka koja daje opise za vrijednosti u parametru terenu. Na primjer, ako odaberete zaposlenih ID kao vrijednost, možda odabrati zaposlenog kao opis, tako da korisnici mogu identificirati ID brojeve pridružene ime.
Ubacite
Kliknite na ovaj gumb za ručno dodavanje nove vrijednosti na kraju liste vrijednost koja se pojavljuje pod tipku Insert.
izbrisati
Kliknite na ovaj gumb za brisanje vrijednosti koje ste odabrali na listi vrijednost koja se pojavljuje pod tipku Delete.
napredovati
Kliknite na ovaj gumb za pomicanje vrijednost koju ste odabrali na listi Vrijednost na višu poziciju na listi.
Move Down
Kliknite na ovaj gumb za pomicanje vrijednost koju ste odabrali na listi Vrijednost na nižu poziciju na listi.
Akcije
Kliknite na ovaj gumb da biste vidjeli ove opcije:
Dodavanje sve vrijednosti baze podataka
Koristite ovu opciju za učitavanje vrijednosti iz polja baze podataka koje ste izabrali u Value Field. Crystal Reports dodaje vrijednosti na listi ispod gumb Options. Ako ste odredili polje baze podataka za opis, opisi se dodaju u isto vrijeme.
Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako ste odabrali vrijednost polja.
jasno
Koristite ovu opciju da biste obrisali sve vrijednosti i opise koje se pojavljuju na listi ispod gumb Options.
uvoz
Koristite ovu opciju za uvoz statički lista vrijednosti na listi ispod gumb Options. Dijalog Otvaranje pojavljuje, tako da možete tražiti tekstualnu datoteku koja sadrži vrijednosti za uvoz.
izvoz
Koristite ovu opciju za izvoz popis vrijednosti ispod na dugme Opcije u tekstualnu datoteku. okvir za dijalog Save As pojavljuje tako možete unijeti ime i odabrati lokaciju za datoteku.
vrijednost
Ova lista sadrži statički brz vrijednosti koje ste uvezli, utovar iz polja baze podataka, ili unosi ručno. Da biste dodali vrijednosti ručno, kliknite na ćeliju koja sadrži izraz “”Kliknite ovdje kako bi dodali stavku”” i unesite vrijednost koju želite; pritisnite Enter da biste prešli na sljedeću ćeliju kucati drugu vrednost.
Savjet: Možete također koristiti tipku Insert za dodavanje vrijednosti na ovoj listi.
Možete sortirati vrijednosti na ovoj listi klikom na zaglavlje koje sadrži riječ vrijednost; kliknite jednom da biste sortirali u rastućem redoslijedu i dva puta za sortiranje u silaznom redoslijedu.
opis
Ova lista sadrži statički brz opise koje ste uvezli ili utovar iz polja baze podataka. Ne možete dodati opise ručno.
Možete sortirati vrijednosti na ovoj listi klikom na zaglavlje koje sadrži riječ opis; kliknite jednom da biste sortirali u rastućem redoslijedu i dva puta za sortiranje u silaznom redoslijedu.
Nastavite na sljedeći područje klikom opcije području.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
статичен
Невярно Value
Щракнете върху този списък, за да изберете област на база данни, която осигурява най-бързи стойности за вашата област параметър.
Описание Невярно
Щракнете върху този списък, за да изберете област на база данни, която предоставя на описанията за ценностите във вашата област параметър. Например, ако изберете Employee ID като си стойност, може да изберете име на служителите като описание, така че потребителите да могат да се идентифицират идентификационни номера от свързано името.
Insert
Кликнете върху този бутон, за да добавите ръчно нова стойност към края на списъка със стойността, която се появява под бутона Insert.
Изтрий
Кликнете върху този бутон, за да изтриете стойността, която сте избрали в списъка на стойността, която се появява под бутона Delete.
Премести нагоре
Кликнете върху този бутон, за да се движат със стойността, която сте избрали в списъка на стойност към по-висока позиция в списъка.
Премести надолу
Кликнете върху този бутон, за да се движат със стойността, която сте избрали в списъка на стойност по-ниска позиция в списъка.
мерки
Кликнете върху този бутон, за да видите тези опции:
Добавяне на всички стойности на бази данни
Използвайте тази опция, за да се зареди стойностите от областта на база данни, която сте избрали в Невярно стойност. Crystal Reports добавя стойностите в списъка по-долу бутона Options. Ако сте посочили поле на база данни за описания, се добавят описания в същото време.
Забележка: Тази опция е налична само ако сте избрали Невярно стойност.
ясно
Използвайте тази опция, за да изчистите всички стойности и описания, които се появяват в списъка по-долу бутона Options.
внос
Използвайте тази опция, за да импортирате статичен списък от стойности в списъка по-долу бутона Options. диалоговият прозорец Open се появява така че можете да потърсите в текстов файл, който съдържа стойностите за внос.
износ
Използвайте тази опция за експортиране на списъка със стойности под бутона Options в текстов файл. В диалоговия прозорец Save As изглежда така че можете да въведете име и изберете място за вашия файл.
стойност
Този списък съдържа статични бързи ценности, които сте внесени, заредени от поле на база данни, или въвеждат ръчно. За да добавите стойности ръчно, щракнете върху клетката, която съдържа фразата “”Кликнете тук, за да добавите точка””, и въведете стойността, която искате; натиснете Enter, за да преминете към следващата клетка, за да въведете друга стойност.
Съвет: Можете също да използвате бутона Insert, за да добавите стойности за този списък.
Можете да сортирате стойностите в този списък, като кликнете върху заглавието, което съдържа думата стойност; щракнете веднъж, за да сортирате по възходящ ред и два пъти, за да се справи в низходящ ред.
описание
Този списък съдържа статични бързи описания, че са внесли или натоварени от поле на база данни. Не можете да добавите описания ръчно.
Можете да сортирате стойностите в този списък, като кликнете върху заглавието, което съдържа думата за описание; щракнете веднъж, за да сортирате по възходящ ред и два пъти, за да се справи в низходящ ред.
Продължи към следващата зона, като кликнете върху Options област.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda en línia
estàtic
camp valor
Feu clic en aquesta llista per triar un camp de base de dades que proporciona els valors de la sol·licitud per al camp de paràmetre.
Descripció del camp
Feu clic en aquesta llista per triar un camp de base de dades que proporciona les descripcions dels valors en el camp de paràmetre. Per exemple, si tria identificació de l’empleat com el seu valor, és possible que triï Nom de l’empleat com una descripció perquè els seus usuaris són capaços d’identificar els números d’identificació amb el nom associat.
Insereix
Feu clic en aquest botó per afegir manualment un nou valor al final de la llista valor que apareix al botó Insereix.
esborrar
Feu clic en aquest botó per esborrar el valor que ha seleccionat a la llista valor que apareix al botó Elimina.
Mou-te
Feu clic en aquest botó per moure el valor que ha seleccionat a la llista valor a una posició més alta a la llista.
Moure cap avall
Feu clic en aquest botó per moure el valor que ha seleccionat a la llista valor a una posició més baixa en la llista.
accions
Feu clic en aquest botó per veure aquestes opcions:
Annexar tots els valors de base de dades
Utilitzeu aquesta opció per a carregar els valors del camp de base de dades que va seleccionar en el valor del camp. Crystal Reports suma els valors de la llista a continuació al botó Opcions. Si heu especificat un camp de base de dades per a les descripcions, s’afegeixen les descripcions al mateix temps.
Nota: Aquesta opció només està disponible si s’ha seleccionat un camp de valor.
clar
Utilitzeu aquesta opció per esborrar els valors i les descripcions que apareixen a la llista a continuació al botó Opcions.
importació
Utilitzeu aquesta opció per a importar una llista estàtica de valors a la llista a continuació al botó Opcions. El quadre de diàleg Obrir perquè pugui buscar un arxiu de text que conté els valors per importar.
exportació
Utilitzeu aquesta opció per exportar la llista de valors per sota del botó d’opcions a un arxiu de text. El quadre de diàleg Desa com apareix perquè pugui introduir un nom i triï una ubicació per al fitxer.
valor
Aquesta llista conté els valors de sol·licitud estàtiques que ha importat, carregats des d’un camp de base de dades, o introduïdes manualment. Per afegir valors manualment, feu clic a la cel·la que conté la frase “”Feu clic aquí per afegir l’article,”” i escriviu el valor que desitgi; oprimeixi Intro per passar a la següent cel·la per escriure un altre valor.
Consell: També pot utilitzar el botó Insereix per afegir valors a aquesta llista.
Pot ordenar els valors d’aquesta llista fent clic a la capçalera que conté la paraula de valor; feu clic una vegada per ordenar en ordre ascendent i dues vegades per ordenar en ordre descendent.
descripció
Aquesta llista conté descripcions de sol·licituds estàtiques que ha importat o carregats des d’un camp de base de dades. No es pot afegir descripcions manualment.
Pot ordenar els valors d’aquesta llista fent clic a la capçalera que conté la paraula Descripció; feu clic una vegada per ordenar en ordre ascendent i dues vegades per ordenar en ordre descendent.
Continua a la següent zona fent clic a l’àrea d’opcions.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Nagtaho Online Tabang
nagapahulay, nagahunong
bili Field
Click listahan sa pagkuha sa usa ka database uma nga naghatag sa gilayon nga mga prinsipyo alang sa imong sukaranan uma.
Description Field
Click listahan sa pagkuha sa usa ka database uma nga naghatag sa mga paghulagway sa mga prinsipyo diha sa imong sukaranan uma. Pananglitan, kon kamo mopili empleyado ID ingon nga imong bili, aron kamo mopili empleyado Ngalan ingon sa usa ka paghulagway sa ingon nga ang inyong mga tiggamit makahimo sa pag-ila sa mga numero ID sa nakig ngalan.
Sal-ot
Click kini nga button sa kamut makadugang sa usa ka bag-o nga bili ngadto sa katapusan sa Value listahan nga makita sa ilalum sa mga button Sal-ot.
Tangtanga
Click kini nga button sa panas sa bili nga imong pinili nga sa Value listahan nga makita sa ilalum sa mga button panas.
mobalhin Up
Click kini nga button aron sa paglihok sa mga bili nga imong pinili nga sa listahan Bili sa usa ka mas taas nga posisyon sa listahan.
mobalhin Down
Click kini nga button aron sa paglihok sa mga bili nga imong pinili nga sa listahan Bili sa usa ka ubos nga posisyon diha sa listahan.
mga lihok
Click kini nga button sa pagtan-aw niini nga mga kapilian:
Append sa tanan nga mga mithi sa database
Gamita kini nga opsyon sa load sa mga mithi gikan sa database uma nga kamo mga pinili nga sa Value Field. Crystal taho midugang sa mga mithi sa listahan sa ubos sa button Kapilian. Kon bungat sa usa ka database uma alang sa mga paghubit, sa mga paghulagway sa mga dugang pa sa mao nga panahon.
Mubo nga sulat: Kini nga kapilian mao ang anaa lamang kon ikaw pinili nga sa usa ka Value Field.
Tin-aw
Gamita kini nga opsyon sa paghawan sa bisan unsa nga mga hiyas ug mga paghulagway nga makita diha sa listahan sa ubos sa button Kapilian.
import
Gamita kini nga opsyon sa import sa usa ka nagahunong listahan sa mga mithi sa listahan sa ubos sa button Kapilian. Ang Open dialog kahon makita aron kamo mangita sa usa ka teksto file nga naglangkob sa mga mithi sa import.
export
Gamita kini nga opsyon sa pag-export sa mga listahan sa mga mithi sa ubos sa button Kapilian sa usa ka text file. Ang Save Ingon nga dayalogo nga kahon makita aron ikaw mosulod sa usa ka ngalan ug sa pagpili sa usa ka dapit alang sa imong file.
Bili
Kini nga lista naglangkob nagahunong gilayon nga mga prinsipyo nga imong imported, loaded sa usa ka uma database, o misulod sa kamut. Aron sa pagdugang mga mithi sa kamut, i-klik ang cell nga naglangkob sa mga pulong “”I-klik dinhi sa pagdugang butang,”” ug type sa bili nga imong gusto; press Pagsulod sa pagbalhin ngadto sa sunod nga cell nga type sa laing bili.
Tabang sa Pagtudlo: Mahimo usab nga gamiton ang button Sal-ot sa pagdugang mga prinsipyo sa listahan.
Ikaw mahimo matang sa mga mithi sa listahan niini pinaagi sa pagklik sa header nga naglangkob sa pulong Value; click sa makausa sa matang sa nagasaka aron ug kaduha sa matang sa nga mikunsad aron.
Description
Kini nga lista naglangkob nagahunong andam mga paghulagway nga imong imported o loaded gikan sa usa ka uma database. Ikaw dili makadugang sa mga paghulagway sa kamut.
Ikaw mahimo matang sa mga mithi sa listahan niini pinaagi sa pagklik sa header nga naglangkob sa pulong Description; click sa makausa sa matang sa nagasaka aron ug kaduha sa matang sa nga mikunsad aron.
Padayon sa sunod nga dapit pinaagi sa pagklik Kapilian dapit.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Malipoti Online Help
malo amodzi
mtengo Field
Dinani mndandanda kukatenga Nawonso achichepere mundawo amatipatsa mfundo mwamsanga chifukwa chizindikiro munda wanu.
Kufotokozera Field
Dinani mndandanda kukatenga Nawonso achichepere mundawo amapereka kufotokozera kwa makhalidwe chizindikiro munda wanu. Mwachitsanzo, ngati mwasankha Ntchito ID ngati mtengo anu, mukhoza kusankha Ntchito Dzina monga kufotokoza kuti owerenga anu amatha kuzindikira manambala ID dzina kugwirizana.
Ikani
Dinani Batani izi kwa pamanja kuwonjezera phindu latsopano mapeto a Chofunika mndandanda limapezeka pa batani Ikani.
Chotsani
Dinani Batani izi kuchotsa kufunika kuti mwasankha mu mtengo mndandanda limapezeka pa batani winawake.
kusuntha Up
Dinani Batani izi kulimbikitsa kufunika kuti mwasankha mu mndandanda Phindu pamalo apamwamba mu mndandanda.
kusuntha Down
Dinani Batani izi kulimbikitsa kufunika kuti mwasankha mu mndandanda Kufunika kwa malo apansi mu mndandanda.
zochita
Dinani Batani izi kuona options awa:
Append mfundo zonse Nawonso achichepere
Ntchito njirayi kutsegula mfundo za kutchire Nawonso achichepere kuti mwasankha mtengo Field. Crystal Malipoti anawonjezera mfundo kuti mndandanda m’munsimu Mungasankhe batani. Ngati inu mwachindunji munda Nawonso achichepere kwa mafotokozedwe, zokhudza akuwonjezeka pa nthawi yomweyo.
Taonani: Izi njira chilipo pokhapokha ngati mwasankha mtengo Field.
Chotsani
Ntchito njirayi kuti kuchotsa mfundo iliyonse ndi mafotokozedwe omwe akupezeka mu mndandanda m’munsimu Mungasankhe batani.
Tengani
Ntchito njirayi kugula mndandanda malo amodzi makhalidwe ndi mndandanda m’munsimu Mungasankhe batani. The Open kukambirana bokosi Zikuoneka kotero inu mukhoza kufufuza file lemba kuti muli mfundo ya kugula.
Tumizani
Ntchito njirayi kuti katundu mndandanda wa mfundo pansipa Mungasankhe batani file lemba. The Save Monga kukambirana bokosi Zikuoneka kotero inu mukhoza kulowa dzina ndi kusankha malo file wanu.
mtengo
mndandanda muli malo amodzi mfundo mwamsanga kuti inu kunja, yodzaza ku munda Nawonso achichepere, kapena analowa pamanja. Kuwonjezera mfundo pamanja, alemba khungu lomwe lili ndi mawu akuti “”Dinani apa kuwonjezera item,”” ndipo lembani kufunika kuti mukufuna; Makina Lowani kusamukira ku cell lotsatira kutayipa phindu lina.
Tip: Mukhozanso ntchito Ikani batani kuwonjezera mfundo ndi mndandanda.
Inu mukhoza kuthetsa makhalidwe mu mndandanda mwa kuwonekera chamutu kuti muli mawu Phindu; alemba kamodzi kuthetsa kuti akwera kawiri kuthetsa mu ukutsika dongosolo.
Kufotokozera
mndandanda muli malo amodzi mafotokozedwe mwamsanga kuti inu kunja kapena yodzaza ku munda Nawonso achichepere. Inu simungakhoze kuwonjezera mafotokozedwe pamanja.
Inu mukhoza kuthetsa makhalidwe mu mndandanda mwa kuwonekera chamutu kuti muli Description mawu; alemba kamodzi kuthetsa kuti akwera kawiri kuthetsa mu ukutsika dongosolo.
Pitirizani m’dera lotsatira mwa kuwonekera Mungasankhe m’deralo.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports联机帮助
静态的
值字段
单击此列表中选择一个数据库字段,对于参数字段提供提示值。
说明字段
单击此列表中选择一个数据库字段,它提供的说明在您参数字段的值。例如,如果你选择雇员ID为你的价值,你可以选择员工姓名作为说明,使您的用户能够通过相关的名称来标识ID号。

单击此按钮来手动添加一个新值到插入按钮下显示的值列表的末尾。
删除
单击此按钮删除您在删除按钮下显示的值列表中选择的值。
提升
单击此按钮移至您在值列表中选择要在列表中较高的位置值。
下移
单击此按钮移至您在值列表中选择要在列表中较低的位置值。
操作
单击此按钮可看到这些选项:
追加所有数据库值
使用此选项可从您在值字段中选择的数据库字段负载值。 Crystal Reports的增加值下面的选项按钮列表。如果你指定的数据库字段说明,该说明是在同一时间加入。
注意:此选项仅当您选择值字段。
明确
使用此选项可以清除出现在下面的选项按钮列表中的任何值和描述。
进口
使用此选项可以导入值的静态列表下面的选项按钮列表。出现打开对话框,以便您可以搜索包含的值,以导入文本文件。
出口
使用该选项下面的选项按钮值列表导出到一个文本文件中。出现另存为对话框,这样你就可以输入一个名称,并选择适合您文件的位置。

这个列表中包含您导入,从数据库字段的加载,或手工输入静态提示值。要手动添加值,单击包含短语细胞“点击此处添加项目”,并键入您希望的值;按Enter键移动到下一个单元格中键入另一个值。
提示:您还可以使用插入按钮将值添加到这个列表。
您可以通过单击包含单词值的头在这个列表中的值进行排序;点击一次以升序进行排序和两次降序排序。
描述
这个列表包含您导入或装载来自数据库字段静态提示说明。你不能手动添加描述。
您可以通过单击包含单词描述的头在这个列表中的值进行排序;点击一次以升序进行排序和两次降序排序。
通过点击选项区域继续到下一个区域。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports聯機幫助
靜態的
值字段
單擊此列表中選擇一個數據庫字段,對於參數字段提供提示值。
說明字段
單擊此列表中選擇一個數據庫字段,它提供的說明在您參數字段的值。例如,如果你選擇僱員ID為你的價值,你可以選擇員工姓名作為說明,使您的用戶能夠通過相關的名稱來標識ID號。

單擊此按鈕來手動添加一個新值到插入按鈕下顯示的值列表的末尾。
刪除
單擊此按鈕刪除您在刪除按鈕下顯示的值列表中選擇的值。
提升
單擊此按鈕移至您在值列表中選擇要在列表中較高的位置值。
下移
單擊此按鈕移至您在值列表中選擇要在列表中較低的位置值。
操作
單擊此按鈕可看到這些選項:
追加所有數據庫值
使用此選項可從您在值字段中選擇的數據庫字段負載值。 Crystal Reports的增加值下面的選項按鈕列表。如果你指定的數據庫字段說明,該說明是在同一時間加入。
注意:此選項僅當您選擇值字段。
明確
使用此選項可以清除出現在下面的選項按鈕列表中的任何值和描述。
進口
使用此選項可以導入值的靜態列表下面的選項按鈕列表。出現打開對話框,以便您可以搜索包含的值,以導入文本文件。
出口
使用該選項下面的選項按鈕值列表導出到一個文本文件中。出現另存為對話框,這樣你就可以輸入一個名稱,並選擇適合您文件的位置。

這個列表中包含您導入,從數據庫字段的加載,或手工輸入靜態提示值。要手動添加值,單擊包含短語細胞“點擊此處添加項目”,並鍵入您希望的值;按Enter鍵移動到下一個單元格中鍵入另一個值。
提示:您還可以使用插入按鈕將值添加到這個列表。
您可以通過單擊包含單詞值的頭在這個列表中的值進行排序;點擊一次以升序進行排序和兩次降序排序。
描述
這個列表包含您導入或裝載來自數據庫字段靜態提示說明。你不能手動添加描述。
您可以通過單擊包含單詞描述的頭在這個列表中的值進行排序;點擊一次以升序進行排序和兩次降序排序。
通過點擊選項區域繼續到下一個區域。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rivista Help Online
statica
Value Campu
Clicca sta lista à coglie un campu di basa di dati chì accerta à i valori souhaitons di u vostru campu paràmetru.
Description Campu
Clicca sta lista à coglie un campu di basa di dati chì dà li cunnutati di li valura in u vostru campu paràmetru. Per esempiu, sè voi di sceglie impiigatu ID cum’è u vostru valuri, tu putissi sceglie Name impiigatu comu ‘na discrizzioni cusì chì u vostru utilizatori sò capaci à identificà i numeri ID da u nome assuciatu.
inside
Clicca stu buttone à aghjunghje manually un novu raportu à a fine di l’annate Value chi s’affaccia sottu à u buttone inserisci.
Delete
Clicca stu buttone à sguassà i valori chì vo avete sceltu à a lista Value chi s’affaccia sottu à u buttone cancillari.
move Up
Clicca stu buttone à spustà u valore chì vo avete sceltu à a lista Value a na pusizzioni sempri in u listinu.
Move Imbruglia
Clicca stu buttone à spustà u valore chì vo avete sceltu à a lista Value à un postu prus in u listinu.
Actions
Clicca stu buttone à vede sti parametri:
Append tutti i valori di a basa
Aduprà sta funziunalità à i risultati di i valori da u campu di dati ca vi ritenuti in Value Campu. Crystal Rivista sentenu i valori à u listinu quì sottu u buttone Ozzione. S’è vo avete pricisatu un campu di dati di descrizzioni, i cunnutati sò aghjunte à u listessu tempu.
Nota: Sta funziunalità è dispunibbili solu s’è vo avete sceltu una Field Value.
U Populu Và
Aduprà sta funziunalità di smachjera ogni valori e descrizzioni chì cumparisce in a lista quì sottu u buttone Ozzione.
Import
Aduprà sta funziunalità à impurtà na lista fermu di valori à u listinu quì sottu u buttone Ozzione. U dialogue scatula Open, pare tantu, pudete circà un schedariu di u testu chì cuntene i valori di a impurtà.
Sapienza
Aduprà sta funziunalità à olive a lista di i valori sottu à u buttone Ozzione à un schedariu di u testu. U dialogue scatula Save As, pare cusì si pò entre in un nomu, è di sceglie un locu per u vostru schedariu.
Value
Sta lista cunteni li valura souhaitons fermu chì vo avete chistu signìfica ca, carricu da un campu di basa di dati, o intrutu in manually. À aghjunghje valori manually, cliccate puru nant’à a cellula chì cuntene a frasa “”Clicca qui per aggiungere bagagliu,”” e cicoria, u valore chì ti vogghiu; stampa Rinsignate a terra move à l ‘cellula dopu a cicoria, un altru raportu.
Cunsigliu: Pudeti ancu piddà u buttone inserisci à aghjunghje valori à sta lista.
Pudete scunfinisce i valori in sta lista en cliquant ce lu lunat chì cuntene a parolla Value; cliccate nant’à una volta à scunfinisce in ordini di u castigu di e volte à scunfinisce in ordini di falà.
Description
Sta lista cunteni li cunnutati souhaitons fermu chì vo avete chistu signìfica ca o caricati da un campu di basa di dati. You ùn pò addizziunari descrizzioni manually.
Pudete scunfinisce i valori in sta lista en cliquant ce lu lunat chì cuntene a parolla Description; cliccate nant’à una volta à scunfinisce in ordini di u castigu di e volte à scunfinisce in ordini di falà.
Cuntinuà à u spaziu vicinu en cliquant spaziu Ozzione.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Statički
vrijednost polje
Kliknite na ovu listu odabrati polje baze podataka koja pruža brz vrijednosti za parametar polje.
Opis polja
Kliknite na ovu listu odabrati polje baze podataka koji su opisani za vrijednosti u svom parametra području. Na primjer, ako odaberete zaposlenika ID kao vrijednost, možete odabrati ime zaposlenika kao opis tako da korisnici nisu u stanju prepoznati osobne brojeve pridružene imenu.
Umetnuti
Kliknite na ovaj gumb za ručno dodavanje nove vrijednosti na kraj popisa vrijednost koja se pojavljuje ispod gumba Umetni.
Izbrisati
Kliknite na ovaj gumb za brisanje vrijednosti koje ste odabrali u popisu vrijednost koja se pojavljuje pod Obriši gumb.
napredovati
Kliknite na ovaj gumb za pomicanje vrijednost koju ste odabrali u popisu Vrijednost na višu poziciju na popisu.
Pomicati prema dolje
Kliknite na ovaj gumb za pomicanje vrijednost koju ste odabrali u popisu Vrijednost na nižu poziciju na popisu.
Akcije
Kliknite ovaj gumb da biste vidjeli ove opcije:
Priložena sve vrijednosti baze podataka
Koristite ovu opciju za učitavanje vrijednosti iz polja baze podataka koje ste odabrali u polje vrijednosti. Crystal Reports dodaje vrijednosti na popisu u nastavku gumb Opcije. Ako ste odredili polje baze podataka za opis, opisi dodano u isto vrijeme.
Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako ste odabrali vrijednost polja.
Čisto
Koristite ovu opciju za brisanje sve vrijednosti i opise koji se pojavljuju na popisu u nastavku gumb Opcije.
Uvoz
Koristite ovu opciju za uvoz statički popis vrijednosti na popisu u nastavku gumb Opcije. Pojavit će se dijaloški okvir Otvori, tako da možete tražiti tekstualnu datoteku koja sadrži vrijednosti za uvoz.
Izvoz
Koristite ovu opciju za izvoz popis vrijednosti ispod gumba Mogućnosti u tekstualnu datoteku. Pojavit će se dijaloški okvir Spremi kao da biste mogli unijeti ime i izabrati lokaciju za datoteku.
Vrijednost
Ovaj popis sadrži statičke brz vrijednosti koje ste uvezli, učitava iz polja baze podataka ili unijeti ručno. Za dodavanje vrijednosti ručno, kliknite na ćeliju koja sadrži izraz “”Kliknite ovdje kako bi dodali stavku”” i upišite vrijednost koju želite; pritisnite Enter za prelazak na sljedeću ćeliju upisati neku drugu vrijednost.
Savjet: Možete također koristiti gumb Insert za dodavanje vrijednosti na ovom popisu.
Možete razvrstati vrijednosti u ovom popisu klikom na zaglavlje koje sadrži vrijednost riječi; Kliknite jednom za poredak u uzlaznom redoslijedu dva puta za sortiranje u silaznom redoslijedu.
Opis
Ovaj popis sadrži statičke brz opise koji ste uvezene ili učitava iz polja baze podataka. Ne možete ručno dodati opise.
Možete razvrstati vrijednosti u ovom popisu klikom na zaglavlje koje sadrži riječ Opis; Kliknite jednom za poredak u uzlaznom redoslijedu dva puta za sortiranje u silaznom redoslijedu.
Nastavi na sljedeći prostor klikom Opcije područje.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjælp
Statisk
Value Field
Klik på denne liste til at vælge en database felt, der giver hurtige værdier for din parameter felt.
Beskrivelse Felt
Klik på denne liste til at vælge en database felt, der indeholder beskrivelserne for værdierne i din parameter felt. For eksempel, hvis du vælger Medarbejder ID som din værdi, kan du vælge Medarbejder navn som en beskrivelse, så dine brugere er i stand til at identificere ID-numre, som det tilhørende navn.
Indsæt
Klik på denne knap for at tilføje en ny værdi manuelt til slutningen af Value liste, der vises under knappen Indsæt.
Slette
Klik på denne knap for at slette den værdi, du har valgt i Value liste, der vises under knappen Slet.
Flyt op
Klik på denne knap for at flytte den værdi, du har valgt i listen Værdi til en højere placering på listen.
Flyt ned
Klik på denne knap for at flytte den værdi, du har valgt i listen Værdi til en lavere position på listen.
handlinger
Klik på denne knap for at se disse muligheder:
Vedhæft alle database værdier
Brug denne indstilling til at indlæse værdierne fra databasen felt, du har valgt i Value Field. Crystal Reports tilføjer værdier til listen nedenfor på knappen Indstillinger. Hvis du har angivet en database felt for beskrivelser, er beskrivelserne tilføjes på samme tid.
Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt en værdi Field.
Klar
Brug denne indstilling til at rydde eventuelle værdier og beskrivelser, der vises i listen nedenfor på knappen Indstillinger.
Importere
Brug denne indstilling til at importere en statisk liste over værdier til listen nedenfor på knappen Indstillinger. Åbn vises dialogboksen, så du kan søge efter en tekstfil, der indeholder de værdier, der skal importeres.
Eksport
Brug denne indstilling til at eksportere listen over værdier under knappen Indstillinger til en tekstfil. Gem som vises dialogboksen, så du kan indtaste et navn og vælg en placering til filen.
Værdi
Denne liste indeholder statiske hurtige værdier, som du har importeret, indlæst fra en database felt, eller indtastes manuelt. Hvis du vil tilføje værdierne manuelt, skal du klikke på den celle, der indeholder udtrykket “”Klik her for at tilføje elementet””, og skriv den værdi, du ønsker; tryk Enter for at flytte til den næste celle til at skrive en anden værdi.
Tip: Du kan også bruge knappen Indsæt for at tilføje værdier til denne liste.
Du kan sortere værdierne i listen ved at klikke på overskriften, der indeholder ordet Værdi; klik en gang for at sortere i stigende rækkefølge og to gange for at sortere i faldende rækkefølge.
Beskrivelse
Denne liste indeholder statiske hurtige beskrivelser, som du har importeret eller indlæst fra en database felt. Du kan ikke tilføje beskrivelser manuelt.
Du kan sortere værdierne i listen ved at klikke på overskriften, der indeholder ordet Beskrivelse; klik en gang for at sortere i stigende rækkefølge og to gange for at sortere i faldende rækkefølge.
Fortsæt til næste område ved at klikke på Valg område.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Statisch
waarde Veld
Klik op deze lijst om een database veld dat de aanwijzingswaarden biedt voor uw parameterveld plukken.
beschrijving Veld
Klik op deze lijst om een database veld dat de beschrijvingen voorziet in de waarden in de parameter veld te halen. Bijvoorbeeld, als u kiest voor Employee ID als je waarde, kunt u ervoor kiezen Naam werknemer als een beschrijving, zodat uw gebruikers in staat zijn om ID-nummers te identificeren door de bijbehorende naam.
invoegen
Klik op deze knop om handmatig een nieuwe waarde toe te voegen aan het einde van de lijst Waarde, dat onder de knop Invoegen verschijnt.
Verwijder
Klik op deze knop om de waarde die u in de lijst waarde die onder de knop Delete verschijnt geselecteerde te verwijderen.
omhoog
Klik op deze knop om de waarde die u in de lijst Waarde heeft gekozen om een hogere positie in de lijst te verplaatsen.
Naar beneden verplaatsen
Klik op deze knop om de waarde die u in de lijst Waarde heeft gekozen om een lagere positie in de lijst te verplaatsen.
acties
Klik op deze knop om de volgende opties te zien:
Voeg alle database waarden
Gebruik deze optie om de waarden uit de database veld dat u in Waardeveld geselecteerde laden. Crystal Reports voegt de waarden aan de lijst onder de knop Opties. Als u een database veld voor beschrijvingen hebt opgegeven, worden de beschrijvingen toegevoegd op hetzelfde moment.
Let op: Deze optie is alleen beschikbaar als u een Value Field hebt geselecteerd.
Duidelijk
Gebruik deze optie om het even welke waarden en beschrijvingen die in de lijst onder de knop Opties worden weergegeven te wissen.
Importeren
Gebruik deze optie om een statische lijst met waarden importeren in de lijst onder de knop Opties. Het Open dialoogvenster verschijnt, zodat u kunt zoeken naar een tekstbestand dat de waarden bevat om te importeren.
Exporteren
Gebruik deze optie om de lijst van waarden onder de knop Opties exporteren naar een tekstbestand. Het dialoogvenster Save As wordt weergegeven, zodat u kunt een naam en kies een locatie voor het bestand.
Waarde
Deze lijst bevat statische aanwijzingswaarden die u handmatig hebt geïmporteerd, geladen uit een database veld of ingevoerd. Om waarden handmatig toevoegen, klikt u op de cel die de zin bevat “”Klik hier om toe te voegen punt,”” en typ de waarde die u wilt; druk op Enter om naar de volgende cel naar de andere waarde te typen.
Tip: U kunt ook gebruik maken van de knop Invoegen om waarden toe te voegen aan deze lijst.
U kunt de waarden in deze lijst sorteren door te klikken op de header die het woord waarde bevat; klik eenmaal om te sorteren in oplopende volgorde en tweemaal te sorteren in aflopende volgorde.
Beschrijving
Deze lijst bevat statische prompt beschrijvingen die u hebt ingevoerd of geladen uit een database veld. U kunt handmatig niet omschrijvingen toe te voegen.
U kunt de waarden in deze lijst sorteren door te klikken op de header die het woord beschrijving bevat; klik eenmaal om te sorteren in oplopende volgorde en tweemaal te sorteren in aflopende volgorde.
Ga door naar het volgende gebied door te klikken op Opties omgeving.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online nápovědy
Statický
hodnota pole
Klikněte na tento seznam, aby si vybral pole databáze, která poskytuje rychlé hodnoty pro pole parametru.
Popis polí
Klikněte na tento seznam, aby si vybral pole databáze, která poskytuje popisy pro hodnoty parametru ve svém oboru. Například, pokud se rozhodnete pro zaměstnance ID jako hodnotu, můžete zvolit Jméno zaměstnance jako popis, takže uživatelé jsou schopni identifikovat identifikační čísla přiřazeným názvem.
Vložit
Kliknutím na toto tlačítko ručně přidat novou hodnotu na konec seznamu hodnotu, která se zobrazí pod tlačítkem Vložit.
Vymazat
Kliknutím na toto tlačítko odstraníte hodnotu, kterou jste vybrali v seznamu hodnotu, která se zobrazí pod tlačítkem Delete.
Move Up
Kliknutím na toto tlačítko přesunete hodnotu, kterou jste vybrali v seznamu Hodnota na vyšší pozici v seznamu.
Posunout dolů
Kliknutím na toto tlačítko přesunete hodnotu, kterou jste vybrali v seznamu Hodnota na nižší pozici v seznamu.
Akce
Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte tyto možnosti:
Připojit všechny hodnoty databáze
Tuto možnost použijte k načtení hodnot z databáze pole, které jste vybrali v Hodnota pole. Crystal Reports přidává hodnoty do seznamu pod tlačítkem Options. Pokud jste zadali databázové pole pro popisy, popisy jsou přidány ve stejnou dobu.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pokud jste vybrali hodnotu pole.
Jasný
Tuto možnost použijte k vymazání všechny hodnoty a popisy, které se objeví v seznamu pod tlačítkem Options.
Import
Tuto možnost použijte k importu statický seznam hodnot do seznamu pod tlačítkem Options. Zobrazí se dialogové okno otevřené, takže můžete hledat textový soubor, který obsahuje hodnoty importovat.
Vývoz
Použít tuto možnost exportovat seznam hodnot pod tlačítkem Volby do textového souboru. Zobrazí se dialogové okno Save As, takže můžete zadat název a zvolte umístění souboru.
Hodnota
Tento seznam obsahuje statické rychlé hodnoty, které jste importovali, načtené z pole databáze, nebo zadat ručně. Chcete-li přidat hodnoty ručně, klikněte na buňku, která obsahuje frázi “”Klikni pro přidání položky”” a zadejte hodnotu, kterou chcete; stiskněte Enter pro přechod na další buňku zadejte jinou hodnotu.
Tip: Můžete také použít tlačítko Vložit přidat hodnoty do tohoto seznamu.
Můžete seřadit hodnoty v tomto seznamu kliknutím na hlavičku, která obsahuje slovo hodnotu; klepněte jednou třídit ve vzestupném pořadí a dvakrát seřadit v sestupném pořadí.
Popis
Tento seznam obsahuje statické rychlé popisy, které jste importovali nebo načtené z pole databáze. Nemůžete přidávat popisky ručně.
Můžete seřadit hodnoty v tomto seznamu kliknutím na hlavičku, která obsahuje slovní popis; klepněte jednou třídit ve vzestupném pořadí a dvakrát seřadit v sestupném pořadí.
Pokračovat do další oblasti klepnutím na tlačítko Možnosti plochy.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Static
Value Field
Click this list to pick a database field that provides the prompt values for your parameter field.
Description Field
Click this list to pick a database field that provides the descriptions for the values in your parameter field. For example, if you choose Employee ID as your value, you might choose Employee Name as a description so that your users are able to identify ID numbers by the associated name.
Insert
Click this button to manually add a new value to the end of the Value list that appears under the Insert button.
Delete
Click this button to delete the value that you have selected in the Value list that appears under the Delete button.
Move Up
Click this button to move the value that you have selected in the Value list to a higher position in the list.
Move Down
Click this button to move the value that you have selected in the Value list to a lower position in the list.
Actions
Click this button to see these options:
Append all database values
Use this option to load the values from the database field that you selected in Value Field. Crystal Reports adds the values to the list below the Options button. If you have specified a database field for descriptions, the descriptions are added at the same time.
Note: This option is available only if you have selected a Value Field.
Clear
Use this option to clear any values and descriptions that appear in the list below the Options button.
Import
Use this option to import a static list of values to the list below the Options button. The Open dialog box appears so you can search for a text file that contains the values to import.
Export
Use this option to export the list of values below the Options button to a text file. The Save As dialog box appears so you can enter a name and choose a location for your file.
Value
This list contains static prompt values that you have imported, loaded from a database field, or entered manually. To add values manually, click the cell that contains the phrase “”Click here to add item,”” and type the value that you want; press Enter to move to the next cell to type another value.
Tip: You can also use the Insert button to add values to this list.
You can sort the values in this list by clicking the header that contains the word Value; click once to sort in ascending order and twice to sort in descending order.
Description
This list contains static prompt descriptions that you have imported or loaded from a database field. You cannot add descriptions manually.
You can sort the values in this list by clicking the header that contains the word Description; click once to sort in ascending order and twice to sort in descending order.
Continue to the next area by clicking Options area.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristalo Raportoj Surreta Helpo
static
valoro Kampo
Klaku ĉi listo elekti datumbazon kampo kiu havigas la prompto valoroj por via parametro kampo.
priskribo Kampo
Klaku ĉi listo elekti datumbazon kampo kiu havigas la priskriboj por la valoroj en via parametro kampo. Ekzemple, se vi elektas Oficisto ID kiel via valoro, vi eble elektos Oficisto Nomo kiel priskribo por ke viaj uzantoj povas identigi ID nombroj de la asociita nomo.
enigaĵo
Klaku tiun butonon por mane aldoni novan valoron al la fino de la Valoro listo kiu aperas sub la Enmeti butono.
forviŝi
Klaku tiun butonon por forigi la valoro kiun vi elektis en la Valoro listo kiu aperas sub la butonon Forigu.
movi supren
Klaku tiun butonon por movi la valoro kiun vi elektis en la Valoro listo al pli alta pozicio en la listo.
movi malsupren
Klaku tiun butonon por movi la valoro kiun vi elektis en la Valoro listo al pli malalta pozicio en la listo.
agoj
Klaku tiun butonon por vidi ĉi tiuj ebloj:
Append tuta datumbazo valoroj
Uzu ĉi tiun opcion por ŝarĝi la valorojn de la datumbazo kampo kiun vi elektis en Value Kampo. Kristalo Raportoj aldonas valorojn al la listo sub la Opcioj butonon. Se vi tajpis datumbaza kampo por priskriboj, la priskriboj estas aldonitaj al la sama tempo.
Notu: Tiu eblo estas disponebla nur se vi elektis Valoro Kampo.
klara
Uzu ĉi tiun opcion por liberigi ajnan valorojn kaj priskriboj kiuj aperas en la listo sub la Opcioj butonon.
import
Uzi tiun opcion importi statika listo de valoroj al la listo sub la Opcioj butonon. La Malferma dialogujo aperas tiel vi povas serĉi tekstdosiero kiu enhavas la valorojn importi.
eksportado
Uzu ĉi tiun opcion por eksporti la listo de valoroj sub la Opcioj prembutonon tekstdosiero. La Konservi Kiel dialogujo aperas tiel vi povas enmeti nomon kaj elekti lokon por via dosiero.
valoro
Tiu listo enhavas statikajn prompto valorojn, kiujn vi importis, ŝarĝita de datumbazo kampo, aŭ eniris permane. Aldoni valorojn permane, klaku la ĉelo kiu enhavas la frazon “”Klaku ĉi tie por aldoni eron,”” kaj tajpi la valoro kiun vi volas; gazetaro Eniri movi al la sekvanta ĉelo tajpi alian valoron.
Konsileto: Vi povas ankaŭ uzi la Enmeti butono aldoni valorojn al tiu listo.
Vi povas ordigi la valoroj en tiu listo alklakante la kaplinio kiu enhavas la vorton Valoro; klaku denove por ordigi en suprenira ordo kaj dufoje por ordigi en malsupreniranta ordon.
priskribo
Tiu listo enhavas statikajn prompto priskriboj, kiujn vi importis aŭ ŝarĝita de datumbazo kampo. Vi ne povas aldoni priskribojn permane.
Vi povas ordigi la valoroj en tiu listo alklakante la kaplinio kiu enhavas la vorton Priskribo; klaku denove por ordigi en suprenira ordo kaj dufoje por ordigi en malsupreniranta ordon.
Daŭrigi al la venonta spaco klakante Opcioj areo.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Hetkel Abi
staatiline
väärtus Field
Klõpsake seda nimekirja vali andmebaasi valdkonnas, mis tagab kiire väärtusi oma parameeter valdkonnas.
Kirjeldus Field
Klõpsake seda nimekirja vali andmebaasi valdkonnas, mis pakub kirjelduse väärtuste teie parameeter valdkonnas. Näiteks kui sa valid Töötaja ID oma väärtust, siis võib valida töötaja nimi, nagu ka selle kirjeldus, et sinu kasutajatel on võimalik tuvastada ID numbrid, mida seostatakse nime.
Sisesta
Vajuta seda nuppu, et lisada käsitsi uue väärtuse lõpuks Väärtus kuvatavast loendist all nupule Lisa.
kustutama
Vajuta seda nuppu, et kustutada väärtus, et olete valinud Value kuvatavast loendist all nuppu Kustuta.
Üles liikuma
Vajuta seda nuppu, et liikuda väärtus, et olete valinud Value nimekirja kõrgema positsiooni nimekirjas.
Liigu alla
Vajuta seda nuppu, et liikuda väärtus, et olete valinud Value nimekirja madalamale positsioonile nimekirja.
Actions
Vajuta seda nuppu, et näha neid võimalusi:
Lisage kõik andmebaasi väärtused
Kasutage seda võimalust, et laadida väärtused andmebaasist valdkonnas, et valisite Value Field. Crystal Reports liidab väärtused nimekirja allpool nuppu Suvandid. Kui teil on täpsustatud andmebaasis valdkonnas kirjelduse, kirjeldused lisatakse samal ajal.
Märkus: See valik on saadaval ainult siis, kui olete valinud Value Field.
selge
Kasutage seda võimalust selgeks kõik väärtused ja kirjeldusi, mis ilmuvad nimekirja all nuppu Suvandid.
import
Kasutage seda võimalust importida staatiline väärtuste nimekirja nimekirja allpool nuppu Suvandid. Avatud kuvatakse dialoogiboks, nii et saate otsida tekstifaili, mis sisaldab väärtusi importida.
eksport
Kasutage seda võimalust eksportida väärtuste nimekirja allpool nuppu Valikud tekstifaili. Save As dialoogiboks, nii et saate sisestada nimi ja valida koht fail.
väärtus
See nimekiri sisaldab staatilist kiire väärtused, mida on imporditud, laaditakse andmebaasi välja, või käsitsi sisestada. Lisada väärtused käsitsi, klõpsake lahtrit, mis sisaldab fraasi “”Vajuta siia, et lisada kirje”” ja tippige soovitud väärtus; vajutage Enter liikuda järgmisele raku kirjutada teise väärtust.
Vihje: võite kasutada ka Insert nuppu, et lisada väärtusi sellesse nimekirja.
Teil on võimalik järjestada väärtused selles loetelus klikkides päises, mis sisaldab sõna väärtus; klõpsa sorteerida kasvavas järjekorras ja kaks korda sorteerida kahanevas järjekorras.
kirjeldus
See nimekiri sisaldab staatilist kiire kirjelduse, et olete imporditakse või laaditakse andmebaasi välja. Sa ei saa lisada kirjeldusi käsitsi.
Teil on võimalik järjestada väärtused selles loetelus klikkides päises, mis sisaldab sõna Kirjeldus; klõpsa sorteerida kasvavas järjekorras ja kaks korda sorteerida kahanevas järjekorras.
Jätkake järgmise ala klõpsates Options.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
static
halaga Field
I-click ang listahang ito upang pumili ng isang database field na nagbibigay ng prompt halaga para sa iyong parameter field.
Paglalarawan Field
I-click ang listahang ito upang pumili ng isang database field na nagbibigay ng mga paglalarawan para sa mga halaga sa iyong parameter field. Halimbawa, kung pinili mo Employee ID bilang iyong halaga, maaari mong piliin Employee Pangalan bilang paglalarawan sa gayon na ang iyong mga gumagamit ay magagawang upang makilala ang mga numero ng ID sa pamamagitan ng ang mga kaugnay na pangalan.
insert
I-click ang pindutang ito upang mano-manong magdagdag ng isang bagong halaga sa dulo ng ang Halaga listahan na lilitaw sa ilalim ng pindutan Ipasok.
alisin
I-click ang pindutang ito upang tanggalin ang mga halaga na iyong pinili sa Value listahan na lilitaw sa ilalim ng pindutan Delete.
ilipat Up
I-click ang pindutang ito upang ilipat ang halaga na iyong pinili sa listahan ng Halaga sa mas mataas na posisyon sa listahan.
Ibaba or bumaba
I-click ang pindutang ito upang ilipat ang halaga na iyong pinili sa listahan ng Halaga sa isang mas mababang posisyon sa listahan.
Actions
I-click ang pindutang ito upang makita ang mga pagpipiliang ito:
Append lahat ng mga halaga database
Gamitin ang pagpipiliang ito upang i-load ang mga halaga mula sa database field na pinili mo sa Halaga Field. Crystal Reports ay nagdadagdag ng halaga sa listahan sa ibaba ang pindutan ng Mga Pagpipilian. Kung ikaw ay may tinukoy na isang database field para sa mga paglalarawan, ang paglalarawan ay idinagdag sa parehong oras.
Tandaan: Ang opsyon na ito ay magagamit lamang kung pinili mo ang isang Halaga Field.
malinaw
Gamitin ang pagpipiliang ito upang i-clear ang anumang mga halaga at mga paglalarawan na lumilitaw sa listahan sa ibaba ang pindutan ng Mga Pagpipilian.
Angkat
Gamitin ang pagpipiliang ito upang i-import ng isang static na listahan ng mga halaga sa listahan sa ibaba ang pindutan ng Mga Pagpipilian. Ang Buksan dialog box na lilitaw upang maaari kang maghanap para sa isang text file na naglalaman ng mga halaga upang i-import.
I-export
Gamitin ang pagpipiliang ito upang i-export ang listahan ng mga halaga sa ibaba ang Options button sa isang text file. Ang I-save Bilang dialog box na lilitaw upang maaari mong ipasok ang isang pangalan at pumili ng isang lokasyon para sa iyong file.
halaga
Ang listahang ito ay naglalaman ng static prompt halaga na iyong na-import, na-load mula sa isang patlang database, o ipinasok mano-mano. Upang magdagdag ng mga halaga mano-mano, i-click ang cell na naglalaman ng pariralang “”Mag-click dito upang magdagdag ng item,”” at i-type ang halaga na gusto mo; pindutin ang Enter upang lumipat sa susunod na cell na mag-type ng isa pang halaga.
Tip: Maaari mo ring gamitin ang pindutan ng Insert upang magdagdag ng mga halaga sa listahang ito.
Maaari mong ayusin ang mga halaga sa listahang ito sa pamamagitan ng pag-click sa header na naglalaman ng salita Halaga; click nang isang beses upang pagbukud-bukurin sa pataas na pagkakasunod-sunod at dalawang beses upang pagbukud-bukurin sa pababang pagkakasunud-sunod.
paglalarawan
Ang listahang ito ay naglalaman ng static prompt paglalarawan na iyong na-import o load mula sa isang patlang database. Hindi ka maaaring magdagdag ng mga paglalarawan mano-mano.
Maaari mong ayusin ang mga halaga sa listahang ito sa pamamagitan ng pag-click sa header na naglalaman ng salita Paglalarawan; click nang isang beses upang pagbukud-bukurin sa pataas na pagkakasunod-sunod at dalawang beses upang pagbukud-bukurin sa pababang pagkakasunud-sunod.
Magpatuloy sa susunod na lugar kung iki-click Options lugar.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-ohje
Staattinen
Value Field
Klikkaa tästä luettelosta valita tietokannan kenttä, joka antaa kehotuksen arvot oman parametrikenttään.
Kuvaus Field
Klikkaa tästä luettelosta valita tietokannan kenttä, joka tarjoaa kuvaukset arvojen omalla parametrikenttään. Jos esimerkiksi valitset Työntekijätunnus kuin arvo, voit valita Työntekijän Name kuvauksena niin, että käyttäjät pystyvät tunnistamaan ID numerot asianomaisesta nimestä.
Insert
Tätä painiketta napsauttamalla lisätä käsin uuden arvon loppuun Value luettelosta alla Lisää-painiketta.
Poistaa
Napsauttamalla tätä painiketta poistaa arvon, että olet valinnut Arvo luettelosta alla Poista-painiketta.
Liiku ylös
Tätä painiketta napsauttamalla siirtää arvoa että olet valinnut Arvo luettelossa korkeampi asema luettelossa.
Siirrä alas
Tätä painiketta napsauttamalla siirtää arvoa että olet valinnut Arvo luettelossa alempana luettelossa.
Toimet
Napsauttamalla tätä painiketta nähdä nämä vaihtoehdot:
Liitä kaikki tietokannan arvot
Käytä tätä vaihtoehtoa ladata arvot tietokannasta kentän valitsemallesi Value Field. Crystal Reports laskee arvot listaan alla asetuspainiketta. Jos olet määrittänyt tietokannan kentän kuvaus, kuvaukset lisätään samanaikaisesti.
Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos olet valinnut Value Field.
Selvä
Käytä tätä vaihtoehtoa poistaaksesi arvot ja kuvaukset, jotka näkyvät alla olevassa luettelossa asetuspainiketta.
Tuonti
Käytä tätä vaihtoehtoa tuoda staattinen arvoluettelo luetteloon alla asetuspainiketta. Avaa valintaikkuna, jotta voit etsiä tekstitiedosto, joka sisältää arvot tuoda.
Viedä
Käytä tätä vaihtoehtoa viedä luettelon arvojen alapuolelle-painiketta tekstitiedostoon. Tallenna nimellä -valintaikkuna, jotta voit syöttää nimi ja valitse paikka tiedosto.
Arvo
Luettelo sisältää staattisia nopea arvoja, jotka olet tuonut, ladattu tietokannasta kenttään tai syöttää käsin. Jos haluat lisätä arvoja manuaalisesti valitsemalla solu, joka sisältää lauseen “”Täältä lisää tuote”” ja kirjoita haluamasi arvo; paina Enter siirtyä seuraavaan soluun kirjoittamalla toinen arvo.
Vihje: Voit myös käyttää Lisää-painiketta lisätä arvoja tähän luetteloon.
Voit lajitella arvot tässä luettelossa napsauttamalla otsikko, joka sisältää sanan arvo; klikkaa kerran lajitella nousevassa järjestyksessä ja kahdesti lajitella laskevassa järjestyksessä.
Kuvaus
Tämä luettelo sisältää staattisia nopea kuvauksia, jotka olet tuonut tai ladattu tietokannasta kentän. Et voi lisätä kuvauksia manuaalisesti.
Voit lajitella arvot tässä luettelossa napsauttamalla otsikko, joka sisältää sanan kuvaus; klikkaa kerran lajitella nousevassa järjestyksessä ja kahdesti lajitella laskevassa järjestyksessä.
Jatka seuraavaan osaan valitsemalla -kentän.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Aide en ligne
Statique
Valeur Champ
Cliquez sur cette liste pour choisir un champ de base de données qui fournit les valeurs d’invite pour votre champ de paramètre.
Description Champ
Cliquez sur cette liste pour choisir un champ de base de données qui fournit les descriptions pour les valeurs dans votre champ de paramètre. Par exemple, si vous choisissez ID employé en tant que votre valeur, vous pourriez choisir Nom de l’employé comme une description afin que vos utilisateurs sont en mesure d’identifier les numéros d’identification par le nom associé.
Insérer
Cliquez sur ce bouton pour ajouter manuellement une nouvelle valeur à la fin de la liste de valeurs qui apparaît sous le bouton Insérer.
Effacer
Cliquez sur ce bouton pour supprimer la valeur que vous avez sélectionné dans la liste de valeurs qui apparaît sous le bouton Supprimer.
Déplacer vers le haut
Cliquez sur ce bouton pour déplacer la valeur que vous avez sélectionné dans la liste de la valeur à une position plus élevée dans la liste.
Descendre
Cliquez sur ce bouton pour déplacer la valeur que vous avez sélectionné dans la liste de la valeur à une position inférieure dans la liste.
actes
Cliquez sur ce bouton pour voir les options suivantes:
Annexer toutes les valeurs de base de données
Utilisez cette option pour charger les valeurs du champ que vous avez sélectionné dans la valeur du champ de base de données. Crystal Reports ajoute les valeurs dans la liste ci-dessous sur le bouton Options. Si vous avez spécifié un champ de base de données pour les descriptions, les descriptions sont ajoutées dans le même temps.
Remarque: Cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné un champ Valeur.
Clair
Utilisez cette option pour effacer toutes les valeurs et les descriptions qui apparaissent dans la liste ci-dessous sur le bouton Options.
Importer
Utilisez cette option pour importer une liste statique de valeurs à la liste ci-dessous sur le bouton Options. La boîte de dialogue Ouvrir apparaît donc vous pouvez rechercher un fichier texte qui contient les valeurs à importer.
Exportation
Utilisez cette option pour exporter la liste des valeurs ci-dessous sur le bouton Options dans un fichier texte. La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît, vous pouvez entrer un nom et choisissez un emplacement pour votre fichier.
Valeur
Cette liste contient des valeurs d’invites statiques que vous avez importées, chargées à partir d’un champ de base de données, ou saisies manuellement. Pour ajouter des valeurs manuellement, cliquez sur la cellule qui contient la phrase “”Cliquez ici pour ajouter l’article,”” et tapez la valeur que vous voulez; appuyez sur Entrée pour passer à la cellule suivante de taper une autre valeur.
Astuce: Vous pouvez également utiliser le bouton Insérer pour ajouter des valeurs à cette liste.
Vous pouvez trier les valeurs de cette liste en cliquant sur l’en-tête qui contient le mot Valeur; cliquez une fois pour trier en ordre croissant et deux fois pour trier en ordre décroissant.
La description
Cette liste contient des descriptions rapides statiques que vous avez importées ou chargées à partir d’un champ de base de données. Vous ne pouvez pas ajouter des descriptions manuellement.
Vous pouvez trier les valeurs de cette liste en cliquant sur l’en-tête qui contient le mot description; cliquez une fois pour trier en ordre croissant et deux fois pour trier en ordre décroissant.
Continuer à la zone suivante en cliquant sur la zone Options.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Static
wearde Field
Klik dizze list te heljen in databank fjild dat jout de prompt wearden foar jo parameter fjild.
Description Field
Klik dizze list te heljen in databank fjild dat jout de beskriuwings foar de wearden yn jo parameter fjild. Bygelyks, as jo kieze Employee ID as jo wearde, jo kinne kieze Employee Namme as in beskriuwing sadat jo brûkers by steat binne om te identifisearjen ID nûmers troch de assosjearre namme.
Ynfoegje
Klik op dizze knop om sels in nije wearde oan ‘e ein fan’ e Wearde list dat ferskynt ûnder de ynfoegje knop.
wiskje
Klik op dizze knop om te wiskjen de wearde dy’t jo hawwe selektearre yn de Wearde list dat ferskynt ûnder de knop wiskje te klikken.
move Up
Klik op dizze knop om de wearde dy’t jo hawwe selektearre yn de Wearde list nei in hegere posysje yn ‘e list.
move Down
Klik op dizze knop om de wearde dy’t jo hawwe selektearre yn de Wearde list nei in legere posysje yn ‘e list.
aksjes
Klik op dizze knop om te sjen dizze opsjes:
Append alle databank wearden
Brûk dizze opsje om te laden fan de wearden fan de databank fjild dat jo selektearre yn Value Field. Crystal Reports foeget de wearden oan de list hjirûnder de opsjes knop. As jo oantsjutte in databank fjild foar omskriuwings, de omskriuwings wurde tafoege oan ‘e selde tiid.
Tink derom: Dizze opsje is beskikber allinne as jo hawwe selektearre in Wearde Field.
Opklearje
Brûk dizze opsje om dúdlik alle wearden en beskriuwingen dy’t ferskine yn de list hjirûnder op de opsjes knop.
Ymport
Brûk dizze opsje om te ymportearjen in statyske list fan wearden oan de list hjirûnder de opsjes knop. De Iepen dialoochfinster ferskynt sa kinne jo sykje nei in tekst triem dat befettet de wearden om te ymportearjen.
Eksportearje
Brûk dizze opsje om te eksportearjen de list fan wearden ûnder de Opsjes knop om in tekst triem. De Bewarje as dialoochfinster ferskynt sa kinne jo in namme en kies in lokaasje foar jo triem.
Wearde
Dizze list befettet statyske prompt wearden dy’t jo hawwe ymportearre, laden fan in databank fjild, of ynfierd hân. Ta te foegjen wearden hân, klik de sel dy’t befettet de wurden “”Klik hjir om te foegjen item,”” en typ de wearde dy’t jo wolle; druk Enter te ferhúzjen nei de folgjende sel te typen in oare wearde.
Tip: Jo kinne ek gebrûk meitsje fan de ynfoegje knop te foegjen wearden nei dizze list.
Jo kinne sortearje de wearden yn dizze list troch te klikken op de kop dat befettet it wurd Wearde; klik ien kear te sortearjen yn oprinnende folchoarder en twa kear te sortearjen yn ôfnimmende folchoarder.
Beskriuwing
Dizze list befettet statyske prompt beskriuwingen dy’t jo hawwe ymportearre of laden fan in databank fjild. Jo kinne net tafoegje beskriuwings hân.
Jo kinne sortearje de wearden yn dizze list troch te klikken op de kop dat befettet it wurd Description; klik ien kear te sortearjen yn oprinnende folchoarder en twa kear te sortearjen yn ôfnimmende folchoarder.
Trochgean nei it folgjende gebiet troch te klikken Opsjes gebiet.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Axuda Online
estático
campo valor
Prema esta lista para escoller un campo de base de datos que ofrece os valores de ventá para o seu campo de parámetro.
Descrición do campo
Prema esta lista para escoller un campo de base de datos que ofrece as descricións para os valores no seu campo de parámetro. Por exemplo, se escolle Employee ID como o seu valor, pode escoller nome do empregado como unha descrición para que os usuarios son capaces de identificar números de identificación polo nome asociado.
inserir
Prema neste botón para engadir manualmente un novo valor ao final da lista valor que aparece baixo o botón Inserir.
eliminar
Prema neste botón para borrar o valor que seleccionou na lista valor que aparece baixo o botón Eliminar.
subir
Prema neste botón para mover o valor que seleccionou na lista valor para unha posición máis alta na lista.
baixar
Prema neste botón para mover o valor que seleccionou na lista valor para unha posición inferior na lista.
accións
Prema neste botón para ver estas opcións:
Achegar todos os valores de base de datos
Use esta opción para cargar os valores do campo de base de datos que seleccionou no valor do campo. Crystal Reports engade os valores da lista de abaixo do botón Opcións. Se ten especificado un campo de base de datos para obter as descricións, as descricións son engadidos á vez.
Nota: Esta opción só está dispoñible se ten seleccionado un campo de valor.
claro
Use esta opción para limpar os valores e descricións que aparecen na lista de abaixo do botón Opcións.
importación
Use esta opción para importar unha lista estática de valores para a lista de abaixo do botón Opcións. O cadro de diálogo Abrir para que poida atopar un ficheiro de texto que contén os valores para descargar.
exportación
Use esta opción para exportar a lista de valores por baixo do botón Opcións para un arquivo de texto. O cadro de diálogo Gardar como aparece para que poida introducir un nome e seleccione un lugar para o ficheiro.
valor
Esta lista contén os valores de ventá estáticas que importou, cargados dende un campo de base de datos, ou introducidos manualmente. Para engadir valores manualmente, prema na cela que contén a frase “”Prema aquí para engadir elemento,”” e escriba o valor que quere; prema Intro para pasar á seguinte cela para escribir outro valor.
Consello: Tamén pode utilizar o botón Inserir para engadir valores a esta lista.
Pode clasificar os valores nesa lista premendo na cabeceira que contén a palabra Valor; prema unha vez para clasificar en orde crecente e dúas veces para clasificar en orde decrecente.
descrición
Esta lista contén descricións rápidas estáticas que importou ou cargados dende un campo de base de datos. Non podes engadir descricións manualmente.
Pode clasificar os valores nesa lista premendo na cabeceira que contén a palabra Descrición; prema unha vez para clasificar en orde crecente e dúas veces para clasificar en orde decrecente.
Continúe á seguinte área, facendo clic na área Opcións.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
Static
მნიშვნელობა სფერო
დააჭირეთ ამ სიაში აირჩიოთ მონაცემთა სფეროში, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფი ფასეულობების თქვენი პარამეტრი სფეროში.
აღწერა სფერო
დააჭირეთ ამ სიაში აირჩიოთ მონაცემთა სფეროში, რომელიც უზრუნველყოფს აღწერილობა ღირებულებების თქვენი პარამეტრი სფეროში. მაგალითად, თუ თქვენ თანამშრომელი ID როგორც თქვენი ღირებულება, თქვენ შეიძლება აირჩიონ თანამშრომელი სახელი, როგორც აღწერა ისე, რომ თქვენი მომხმარებლებს შეუძლიათ იდენტიფიცირება ID ნომერზე ასოცირებული სახელი.
Insert
დააჭირეთ ამ ღილაკს ხელით დაამატოთ ახალი მნიშვნელობა ბოლომდე ღირებულების სია, რომელიც, როგორც ჩანს, ქვეშ Insert ღილაკს.
წაშლა
დააჭირეთ ამ ღილაკს წაშლა მნიშვნელობა, რომ თქვენ არ შერჩეული ღირებულების სია, რომელიც, როგორც ჩანს, ქვეშ Delete ღილაკს.
Move Up
დააჭირეთ ამ ღილაკს ღირებულება, რომ თქვენ არ შერჩეული ღირებულების ჩამონათვალი უფრო მაღალ თანამდებობაზე სიაში.
ქვევით
დააჭირეთ ამ ღილაკს ღირებულება, რომ თქვენ არ შერჩეული ღირებულების ჩამონათვალი ქვედა პოზიციას სიაში.
მოქმედებები
დააჭირეთ ამ ღილაკს, რომ ეს ვარიანტი:
დამატება ყველა მონაცემთა ბაზის ღირებულებები
გამოიყენეთ ეს პარამეტრი ჩატვირთვა ღირებულებები ბაზის სფეროში, რომ თქვენ შერჩეული ღირებულების სფერო. კრისტალი ანგარიშები დასძენს ფასეულობები სიიდან პარამეტრები ღილაკს. თუ თქვენ არ მითითებული მონაცემთა ბაზის სფეროში აღწერილობა, აღწერილობა ემატება ამავე დროს.
შენიშვნა: ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ თუ შევარჩიეთ ღირებულების სფერო.
Clear
გამოიყენეთ ეს პარამეტრი გარკვევა ღირებულებები და აღწერილობებიდან რომ გამოჩნდება სიიდან პარამეტრები ღილაკს.
იმპორტი
გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა იმპორტი სტატიკური სია ფასეულობები სიიდან პარამეტრები ღილაკს. ღია ფანჯარა, როგორც ჩანს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ ტექსტური ფაილი, რომელიც შეიცავს ღირებულებების იმპორტი.
ექსპორტი
გამოიყენეთ ეს ვარიანტი ექსპორტის სია ღირებულებები ქვემოთ პარამეტრები ღილაკს ტექსტური ფაილი. შენახვა როგორც დიალოგური ფანჯარა, როგორც ჩანს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ სახელი და აირჩიეთ ადგილმდებარეობა თქვენი ფაილი.
მნიშვნელობა
ეს სია შეიცავს სტატიკური სწრაფი ღირებულებები რომ არ შემოდის, დატვირთული საწყისი მონაცემთა ბაზაში სფეროში, ან შევიდნენ ხელით. იმისათვის, რომ დაამატოთ ღირებულებების ხელით, დააწკაპუნეთ საკანში, რომელიც შეიცავს ფრაზა “”დააწკაპუნეთ აქ უნდა დაემატოს პუნქტი,”” და ჩაწერეთ მნიშვნელობა, რომ გსურთ; დააჭირეთ Enter, რომ გადავიდეს მომდევნო საკანში აკრიფოთ სხვა მნიშვნელობა.
რჩევა: თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩასმა ღილაკს დაამატოთ ღირებულებების ამ სიაში.
თქვენ შეგიძლიათ დაალაგოთ ღირებულებების ამ სიაში დაჭერით header, რომელიც შეიცავს სიტყვა ღირებულება; დააჭირეთ ერთხელ დასალაგებლად აღმავალი შეკვეთა და ორჯერ დასალაგებლად კლებადობით.
აღწერა
ეს სია შეიცავს სტატიკური სწრაფი აღწერილობა, რომ თქვენ არ იმპორტირებული ან დატვირთული საწყისი მონაცემთა ბაზაში სფეროში. თქვენ არ შეგიძლიათ აღწერილობებიდან ხელით.
თქვენ შეგიძლიათ დაალაგოთ ღირებულებების ამ სიაში დაჭერით header, რომელიც შეიცავს სიტყვა აღწერა; დააჭირეთ ერთხელ დასალაგებლად აღმავალი შეკვეთა და ორჯერ დასალაგებლად კლებადობით.
გაგრძელება მომდევნო ფართი დაწკაპვით პარამეტრები ტერიტორიაზე.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-Hilfe
Statisch
Wert Feld
Klicken Sie auf diese Liste ein Datenbankfeld zu holen, die die Eingabeaufforderung Werte für Ihren Parameterfeld zur Verfügung stellt.
Beschreibung Feld
Klicken Sie auf diese Liste ein Datenbankfeld auswählen, die die Beschreibungen für die Werte im Parameterfeld zur Verfügung stellt. Zum Beispiel, wenn Sie Mitarbeiter-ID als Wert auswählen, können Sie Name des Mitarbeiters als eine Beschreibung, so dass Ihre Benutzer in der Lage sind, zu identifizieren, ID-Nummern durch den zugehörigen Namen zu wählen.
Einfügen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um manuell einen neuen Wert bis zum Ende der Werteliste hinzufügen, die unter der Schaltfläche Einfügen erscheint.
Löschen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Wert zu löschen, die Sie in der Liste Wert ausgewählt haben, die unter der Schaltfläche Löschen wird angezeigt.
aufrücken
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Wert zu verschieben, die Sie in der Liste Wert in der Liste in eine höhere Position gewählt haben.
Sich abwärts bewegen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Wert zu verschieben, die Sie in der Liste Wert in der Liste auf eine niedrigere Position gewählt haben.
Aktionen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um diese Optionen zu sehen:
Fügen Sie alle Datenbankwerte
Mit dieser Option können die Werte aus dem Datenbankfeld zu laden, die Sie im Wertfeld ausgewählt. Crystal Reports fügt die Werte in der Liste unter der Schaltfläche Optionen. Wenn Sie ein Datenbankfeld für Beschreibungen angegeben haben, werden die Beschreibungen zur gleichen Zeit hinzugefügt.
Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie einen Wert Feld ausgewählt haben.
Klar
Verwenden Sie diese Option, um alle Werte zu löschen und Beschreibungen, die unter der Schaltfläche Optionen in der Liste angezeigt.
Einführen
Verwenden Sie diese Option, um eine statische Liste von Werten in die Liste zu importieren, unter der Schaltfläche Optionen. Das Dialogfeld Öffnen erscheint, so dass Sie für eine Textdatei suchen können, die die Werte zu importieren enthält.
Export
Verwenden Sie diese Option, um die Liste der Werte in einer Textdatei unter der Schaltfläche Optionen zu exportieren. Das Dialogfeld angezeigt wird, so können Sie einen Namen eingeben und einen Speicherort für die Datei auswählen.
Wert
Diese Liste enthält statische Werte aufgefordert, die Sie importiert haben, aus einem Datenbankfeld geladen wird, oder manuell eingegeben werden. Um Werte manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf die Zelle, die den Ausdruck enthält “”Klicken Sie hier Artikel zu können””, und geben Sie den Wert, den Sie wollen; drücken Sie die Eingabetaste, um zur nächsten Zelle zu bewegen, einen anderen Wert einzugeben.
Tipp: Sie können auch auf die Schaltfläche Einfügen verwenden, um Werte zu dieser Liste hinzuzufügen.
Sie können die Werte in dieser Liste sortieren, indem die Header klicken, der das Wort Wert enthält; klicken Sie einmal in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren und zweimal in absteigender Reihenfolge zu sortieren.
Beschreibung
Diese Liste enthält statische Prompt Beschreibungen, die Sie importiert haben oder aus einem Datenbankfeld geladen. Sie können keine Beschreibungen manuell hinzufügen.
Sie können die Werte in dieser Liste sortieren, indem die Header klicken, der das Wort Beschreibung enthält; klicken Sie einmal in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren und zweimal in absteigender Reihenfolge zu sortieren.
Weiter zum nächsten Bereich Optionen Bereich, indem Sie auf.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Στατικός
πεδίο τιμή
Κάντε κλικ σε αυτή τη λίστα για να επιλέξετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων που παρέχει τις προτροπή τιμές για τον τομέα των παραμέτρων σας.
περιγραφή πεδίο
Κάντε κλικ σε αυτή τη λίστα για να επιλέξετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων που παρέχει τις περιγραφές για τις τιμές στον τομέα των παραμέτρων σας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε Υπάλληλος ταυτότητα ως αξία σας, μπορείτε να επιλέξετε Όνομα Εργαζόμενος ως περιγραφή ώστε οι χρήστες σας έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους αριθμούς αναγνώρισης από το αντίστοιχο όνομα.
Εισάγετε
Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μη αυτόματα μια νέα τιμή στο τέλος της λίστας τιμή που εμφανίζεται κάτω από το κουμπί Εισαγωγή.
Διαγράφω
Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε την τιμή που έχετε επιλέξει στη λίστα τιμή που εμφανίζεται κάτω από το κουμπί Διαγραφή.
Μετακίνηση Up
Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε την τιμή που έχετε επιλέξει στη λίστα Αξία σε υψηλότερη θέση στη λίστα.
Μετακινηθείτε προς τα κάτω
Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε την τιμή που έχετε επιλέξει στη λίστα Αξία σε χαμηλότερη θέση στον κατάλογο.
δράσεις
Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δείτε τις εξής επιλογές:
Επισυνάπτει όλες τις τιμές της βάσης δεδομένων
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να φορτώσετε τις τιμές από το πεδίο της βάσης δεδομένων που επιλέξατε στο Πεδίο Τιμή. Crystal Reports προσθέτει τις τιμές στη λίστα κάτω από το κουμπί Επιλογές. Εάν έχετε ορίσει ένα πεδίο βάσης δεδομένων για τις περιγραφές, οι περιγραφές προστίθενται ταυτόχρονα.
Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα Value Field.
Καθαρός
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να καθαρίσετε τυχόν τιμές και οι περιγραφές που εμφανίζονται στη λίστα κάτω από το κουμπί Επιλογές.
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εισαγάγετε μια στατική λίστα τιμών στη λίστα κάτω από το κουμπί Επιλογές. Το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα εμφανίζεται έτσι μπορείτε να αναζητήσετε ένα αρχείο κειμένου που περιέχει τις τιμές για την εισαγωγή.
Εξαγωγή
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εξάγετε τη λίστα των τιμών κάτω από το κουμπί Επιλογές σε ένα αρχείο κειμένου. Το πλαίσιο διαλόγου Save As εμφανίζεται έτσι μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα και επιλέξτε μια θέση για το αρχείο σας.
Αξία
Αυτή η λίστα περιέχει στατική γραμμή αξίες που έχετε εισάγει, φορτωμένο από ένα πεδίο βάσης δεδομένων, ή εισαχθεί με το χέρι. Για να προσθέσετε τιμές χειροκίνητα, κάντε κλικ στο κελί που περιέχει τη φράση “”Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το στοιχείο”” και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε? πατήστε Enter για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί για να πληκτρολογήσετε μια άλλη αξία.
Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Insert για να προσθέσετε τιμές σε αυτήν τη λίστα.
Μπορείτε να ταξινομήσετε τις τιμές σε αυτήν τη λίστα κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα που περιέχει τη λέξη Value? κάντε κλικ μία φορά για να ταξινομήσετε σε αύξουσα σειρά και δύο φορές για να ταξινομήσετε σε φθίνουσα σειρά.
Περιγραφή
Αυτή η λίστα περιέχει στατική γραμμή περιγραφές που έχετε εισάγει ή να φορτωθεί από ένα πεδίο δεδομένων. Δεν μπορείτε να προσθέσετε περιγραφές χειροκίνητα.
Μπορείτε να ταξινομήσετε τις τιμές σε αυτήν τη λίστα κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα που περιέχει τη λέξη Περιγραφή? κάντε κλικ μία φορά για να ταξινομήσετε σε αύξουσα σειρά και δύο φορές για να ταξινομήσετε σε φθίνουσα σειρά.
Συνέχεια στην επόμενη περιοχή κάνοντας κλικ περιοχή Επιλογές.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
સ્થિર
કિંમત ક્ષેત્ર
ડેટાબેઝ ક્ષેત્ર કે તમારી પરિમાણ ક્ષેત્ર માટે પ્રોમ્પ્ટ કિંમતો આપે છે પસંદ કરવા માટે આ યાદી પર ક્લિક કરો.
વર્ણન ક્ષેત્ર
ડેટાબેઝ ક્ષેત્ર કે જે તમારી પરિમાણ ક્ષેત્રમાં કિંમતો માટે વર્ણનો પૂરી પાડે છે પસંદ કરવા માટે આ યાદી પર ક્લિક કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે તમારા કિંમત તરીકે કર્મચારી ID પસંદ કરો, તમે કર્મચારી નામ છે કે જેથી તમારા વપરાશકર્તાઓ સંકળાયેલ નામ દ્વારા ID ને નંબરો ઓળખવા માટે સમર્થ છે પસંદ કરી શકે છે એક વર્ણન છે.
દાખલ કરો
જાતે ભાવ યાદી છે કે જે બટન દાખલ હેઠળ દેખાય છે ઓવરને માટે એક નવી કિંમત ઉમેરવા માટે આ બટન પર ક્લિક કરો.
કાઢી નાખો
કિંમત છે કે જે તમે કિંમત યાદી છે કે જે કાઢી નાંખો બટન હેઠળ દેખાય છે પસંદ કરેલ કાઢી માટે આ બટન પર ક્લિક કરો.
ઉપર ખસેડો
કિંમત છે કે જે તમે યાદીમાં ઊંચી સ્થિતિ માટે ભાવ યાદીમાં પસંદ છે આગળ જવા માટે આ બટન પર ક્લિક કરો.
નીચે ખસેડો
કિંમત છે કે જે તમે યાદીમાં નીચલા પદ માટે ભાવ યાદીમાં પસંદ છે આગળ જવા માટે આ બટન પર ક્લિક કરો.
ક્રિયાઓ
આ વિકલ્પો જોવા માટે આ બટન પર ક્લિક કરો:
બધા ડેટાબેઝ કિંમતો જોડો
ડેટાબેઝ ક્ષેત્ર કે જે તમે કિંમત ક્ષેત્રમાં પસંદ કરેલ કિંમતો લોડ કરવા માટે આ વિકલ્પને વાપરો. ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ વિકલ્પો બટન નીચે યાદી કિંમતો ઉમેરે છે. તમે વર્ણનો માટે ડેટાબેઝ ક્ષેત્ર સ્પષ્ટ કરેલ હોય, વર્ણનો જ સમયે ઉમેરવામાં આવે છે.
નોંધ: માત્ર જો તમે કિંમત ક્ષેત્ર પસંદ કરેલ છે આ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે.
ચોખ્ખુ
કોઈ કિંમતો અને વર્ણનો વિકલ્પો બટન નીચે યાદી દેખાય છે સાફ કરવા માટે આ વિકલ્પને વાપરો.
આયાત
વિકલ્પો બટન નીચે યાદી કિંમતો સ્થિર યાદી આયાત કરવા માટે આ વિકલ્પને વાપરો. ઓપન સંવાદ બોક્સ દેખાય છે તેથી તમે તે કિંમતો આયાત કરવા પડે લખાણ ફાઈલ માટે શોધી શકો છો.
નિકાસ
લખાણ ફાઈલ વિકલ્પો બટન નીચે કિંમતો યાદી નિકાસ કરવા માટે આ વિકલ્પને વાપરો. તરીકે સાચવો સંવાદ બોક્સ દેખાય છે, જેથી તમે એક નામ દાખલ કરો અને તમારી ફાઈલ માટે એક સ્થાન પસંદ કરી શકો છો.
ભાવ
આ યાદી સ્થિર પ્રોમ્પ્ટ કિંમતો કે જે તમે આયાત કર્યા છે, ડેટાબેઝ ક્ષેત્ર લોડ, અથવા દાખલ જાતે સમાવે છે. કિંમતો જાતે ઉમેરવા માટે, સેલ કે શબ્દસમૂહ છે ક્લિક કરો અને કિંમત છે કે જે તમે ઇચ્છો લખી “”વસ્તુ ઉમેરવા માટે, અહીં ક્લિક કરો””; પ્રેસ આગામી સેલ પર જવા માટે અન્ય કિંમત પ્રકાર દાખલ કરો.
ટીપ: તમે પણ આ યાદીમાં કિંમતો ઉમેરવા માટે બટન દાખલ કરી શકો છો.
તમે હેડર કે શબ્દ કિંમત સમાવે છે પર ક્લિક કરીને આ યાદીમાં કિંમતો સૉર્ટ કરી શકો છો; ઉતરતા ક્રમમાં સૉર્ટ ચડતા ક્રમમાં સૉર્ટ અને બે વખત એક વખત ક્લિક કરો.
વર્ણન
આ યાદી સ્થિર પ્રોમ્પ્ટ વર્ણનો છે કે તમે એક ડેટાબેઝ ક્ષેત્ર આયાત અથવા લોડ છે સમાવે છે. તમે વર્ણનો જાતે ઉમેરી શકો છો.
તમે હેડર સમાવે શબ્દ વર્ણન ક્લિક કરીને આ યાદીમાં કિંમતો સૉર્ટ કરી શકો છો; ઉતરતા ક્રમમાં સૉર્ટ ચડતા ક્રમમાં સૉર્ટ અને બે વખત એક વખત ક્લિક કરો.
વિકલ્પો વિસ્તાર પર ક્લિક કરીને આગામી વિસ્તાર કરવા માટે ચાલુ રાખો.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapò En jwèt ede
Anime
valè Field
Klike sou lis sa a yo chwazi yon jaden baz done ki bay valè yo èd memwa pou jaden paramèt ou yo.
Deskripsyon Field
Klike sou lis sa a yo chwazi yon jaden baz done ki bay deskripsyon yo pou valè yo nan jaden paramèt ou yo. Pou egzanp, si ou chwazi pou ou Anplwaye ID kòm valè ou, ou ta ka chwazi Anplwaye Non kòm yon deskripsyon pou ke itilizatè ou yo kapab idantifye nimewo ID pa non an asosye yo.
Antre
Klike sou bouton sa-a a manuelman ajoute yon nouvo valè nan fen a nan lis la Valè ki parèt anba bouton an Antre.
Debarase m de
Klike sou bouton sa-a yo efase valè a ke ou te chwazi nan lis la Valè ki parèt anba bouton an Delete.
Deplase moute
Klike sou bouton sa-a pou avanse pou pi valè a ke ou te chwazi nan lis la Valè nan yon pozisyon ki pi wo nan lis la.
Deplase Down
Klike sou bouton sa-a pou avanse pou pi valè a ke ou te chwazi nan lis la Valè nan yon pozisyon pi ba nan lis la.
Aksyon
Klike sou bouton sa a yo wè opsyon sa yo:
Kole tout valè baz done
Sèvi ak opsyon sa a chaj valè yo soti nan jaden an baz done ke ou chwazi nan Valè Field. Crystal Rapò ajoute valè yo nan lis ki pi ba a bouton an Opsyon. Si ou te espesifye yon jaden baz done pou deskripsyon, deskripsyon yo yo te ajoute nan menm tan an.
Remak: Opsyon sa a se disponib sèlman si ou te chwazi yon Field Valè.
Klè
Sèvi ak opsyon sa a klè nenpòt valè ak deskripsyon ki parèt nan lis ki anba a bouton an Opsyon.
Import
Sèvi ak opsyon sa a yo enpòte yon lis estatik nan valè nan lis ki pi ba a bouton an Opsyon. ti bwat la dyalòg Louvri parèt konsa ou kapab fè rechèch pou yon dosye tèks ki gen valè yo yo enpòte.
Export
Sèvi ak opsyon sa a nan ekspòtasyon lis la nan valè anba a bouton an Opsyon nan yon dosye tèks. Save Kòm ti bwat la dyalòg parèt konsa ou ka antre nan yon non epi chwazi yon kote pou dosye ou.
valè
Lis sa a gen estatik valè èd memwa ke ou te enpòte, chaje ki sòti nan yon jaden baz done, oswa antre manyèlman. Pou ajoute valè manyèlman, klike sou selil la ki gen fraz la “”Klike la a yo ajoute atik,”” ak kalite valè nan ke ou vle; laprès Antre pou yo avanse pou selil la pwochen nan tape yon lòt valè.
Ide: Ou kapab tou itilize bouton an Antre ajoute valè nan lis sa a.
Ou ka sòt valè yo nan lis sa a pa klike header la ki gen Valè nan mo; klike sou yon fwa yo sòt nan moute lòd epi de fwa sòt nan desann lòd.
Deskripsyon
Lis sa a gen estatik deskripsyon èd memwa ke ou te enpòte oswa chaje ki sòti nan yon jaden baz done. Ou pa ka ajoute deskripsyon manyèlman.
Ou ka sòt valè yo nan lis sa a pa klike header la ki gen mo Deskripsyon an; klike sou yon fwa yo sòt nan moute lòd epi de fwa sòt nan desann lòd.
Kontinye nan zòn nan pwochen te pa klike Opsyon zòn nan.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal rahoton Online Help
tsaye
darajar Field
Click wannan jerin zuwa sama a database filin da cewa samar da m dabi’u for your siga filin.
description Field
Click wannan jerin zuwa sama a database filin da cewa samar da kwatancin ga dabi’u a cikin siga filin. Alal misali, idan ka zabi Ma’aikaci ID as your darajar, za ka iya zabar Ma’aikaci Name matsayin description sabõda haka, ka users iya gane ID lambobin da hade name.
Saka
Click wannan button to da hannu ƙara sabon darajar karshen Value jerin cewa ya bayyana a karkashin Saka button.
share
Danna wannan maɓalli don share darajar da ka zaba a cikin Value jerin cewa ya bayyana a karkashin Delete button.
motsa Up
Danna wannan maɓalli don matsar da darajar da ka zaba a cikin Value list zuwa mafi girma matsayi a cikin jerin.
motsa Down
Danna wannan maɓalli don matsar da darajar da ka zaba a cikin Value list zuwa ƙananan matsayi a cikin jerin.
Actions
Danna wannan maɓalli don ganin wadannan zažužžukan:
Jimlar dukan database dabi’u
Yi amfani da wannan wani zaɓi don load da dabi’u daga database filin da ka zaba a cikin Value Field. Crystal Rahotanni ƙara dabi’u ga list a kasa da Zabuka button. Idan ka yi a kayyade a database filin domin kwatancin, da kwatancin suna kara a lokaci guda.
Note: Wannan wani zaɓi yana samuwa ne kawai idan ka zabi wani Value Field.
Sunny
Yi amfani da wannan wani zaɓi don share duk wani dabi’u da kuma kwatancin da ya bayyana a cikin jerin kasa da Zabuka button.
Import
Yi amfani da wannan wani zaɓi don shigo da wani a tsaye jerin dabi’u ga list a kasa da Zabuka button. The Open maganganu akwatin bayyana haka za ka iya bincika wani rubutu fayil cewa yana dauke da dabi’u shigo.
Export
Yi amfani da wannan wani zaɓi don fitarwa cikin jerin dabi’u a kasa da Zabuka button to rubutu fayil. The Ajiye As maganganu akwatin bayyana haka za ka iya shigar da suna kuma zaɓi wani wuri for your fayil.
darajar
Wannan jerin ƙunshi tsaye m dabi’u da ka shigo, loaded daga database filin, ko ya shiga hannu. Don ƙara dabi’u da hannu, danna cell cewa yana dauke da kalmar “”Latsa nan don ƙara abu,”” da kuma rubuta da darajar da cewa kana so; latsa Shigar su matsa zuwa na gaba cell don rubuta wani darajar.
Tip: Za ka iya amfani da Saka button don ƙara dabi’u to wannan jerin.
Zaka iya tantance dabi’u a cikin wannan jerin ta danna BBC cewa yana dauke da kalmar Value. danna sau ɗaya warware a hawa domin kuma sau biyu don warware a saukowa domin.
description
Wannan jerin ƙunshi tsaye m kwatancin abin da kuka shigo da ko loaded daga database filin. Ba za ka iya ƙara kwatancin hannu.
Zaka iya tantance dabi’u a cikin wannan jerin ta danna BBC cewa yana dauke da kalmar Description. danna sau ɗaya warware a hawa domin kuma sau biyu don warware a saukowa domin.
Ci gaba da gaba yankin ta danna Zabuka yankin.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
He aniani hoike Online Help
kūpaʻa
Value Field
Bus keia papa inoa, e koho i kekahi hōkeoʻikepili aina e hoʻolako i ka ke ake Hawaiʻi no ko oukou aiao kahua.
Description kahu
Bus keia papa inoa, e koho i kekahi hōkeoʻikepili aina e hoʻolako i nā hōʻike hoʻi no ka poʻe Hawaiʻi i loko o koʻoukou aiao kula. No ka mea, Eia kekahi laʻana, ina oe wae limahana ID e like me ko oukou waiwai, oe ke koho limahana Name e like me ka ho’ākāka ‘ana no ia mea, ua hiki ke kuhikuhi i ID nui ma ka pili i ka inoa o ko oukou mea hoʻohana.
hookomo
Bus keia pihi i ka hana lima hui me ia i hou waiwai i ka pau ana o ka Value helu e hōʻike ma lalo o ke pihi hookomo.
e kāpae i
Bus keia pihi e kāpae i ka waiwai a pau a oukou i wae ai ma ka papa inoa Value e hōʻike ma lalo o ke pihi Holoi.
neʻe Up
Bus keia pihi e hoʻoneʻe i ka waiwai a pau a oukou i wae ai ma ka papa inoa Value i ke kulana luna ma loko o ka papa.
neʻe Down
Bus keia pihi e hoʻoneʻe i ka waiwai a pau a oukou i wae ai ma ka Value papa inoa i kekahi ma lalo kulana i loko o ka papa.
hana
Bus keia pihi e ike i keia mau koho:
Ahaolelo a pau hōkeoʻikepili Hawaiʻi
E hoʻohana i kēia koho i ke kiʻi i nā aiee, mai ka hōkeoʻikepili kula a pau ia oukou koho ma Value Field. He aniani ai ia mau moʻolelo kō nā aiee i ka papa lalo o ke pihi koho. Ina ua hoakaka ia oe i kekahi hōkeoʻikepili kahua no ka mea, hōʻikeʻano e, o na mea i hōʻike ua pākuʻi i ka manawa hookahi.
‘Ōlelo Aʻo: keia AOAIAaOO, ua loaʻa wale, ina ua koho’ oe i kekahi Value Field.
akaka
E hoʻohana i kēia koho ae hoomaemae loa oia i kekahi Hawaiʻi a me nā mea i hōʻike iʻikeʻia i loko o ka papa lalo o ke pihi koho.
Import
E hoʻohana i kēia koho ana i kekahi kūpaʻa papa inoa o ka Hawaiʻi i ka papa lalo o ke pihi koho. Ka Open dialog pahu akaka i hiki iāʻoe ke huli no ka kikokikona apuapu ka paka me ka loina e Import.
mea hoʻolilo
E hoʻohana i kēia koho i mea hoʻolilo i ka papa inoa o Hawaiʻi ma lalo o ke pihi koho a hiki i ka kikokikona waihona. Ka Save E like me dialog pahu akaka pela oukou e komo i ka inoa a koho i kekahi wahi no ko oukou waihona.
Value
Keia papa he kūpaʻa ke ake Hawaiʻi a pau au i laweia mai, ukana mai kekahi hōkeoʻikepili mahinaai, a komo hana lima. E hui aku aiee hana lima, kaomi i ka halepaahao i ka paka me ka hopuna’ōlelo “”E kaomi maʻaneʻi, e hui mau ukana,”” a kikokiko i ka waiwai a oukou i makemake; kaomi E komo ae e neʻe aku i ka aʻe aeea e kikokiko i kekahi waiwai.
Kōkua ‘Ōlelo: Hiki no hoi ke hoʻohana i ke pihi hookomo i ka hui Hawaiʻi i kēia papa.
Oe keʻano i na loina o keia papainoa ma ke kaomi ‘i ka header ka paka me ka olelo Value; Bus manawa e Hoʻokaʻina ‘ia ma ka pii pono, a palua i ka mea i iho mai ana kauoha.
Description
Keia papa he kūpaʻa ake nui hōʻike nei i ka mea a oukou i laweia mai ai ukana mai kekahi hōkeoʻikepili kahua. Oe e hiki ole ke kākau i hōʻikeʻano e hana lima.
Oe keʻano i na loina o keia papainoa ma ke kaomi ‘i ka header ka paka me ka olelo Description; Bus manawa e Hoʻokaʻina ‘ia ma ka pii pono, a palua i ka mea i iho mai ana kauoha.
E hoomau i ka aʻe ‘āpana ma ke kaomi’ koho wahi.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports עזרה מקוונת
סטָטִי
ערך שדה
לחץ ברשימה זו כדי לבחור בתחום מסד נתונים המספק הערכים הפקודים עבור שדה הפרמטר שלך.
שדה תיאור
לחץ ברשימה זו כדי לבחור בתחום מסד נתונים המספק התיאורים עבור הערכים בשדה הפרמטר שלך. לדוגמה, אם תבחר העובד מזהה כערך שלך, ייתכן שתבחר עובד שם כתיאור כך שהמשתמשים שלך מסוגלים לזהות מספרי זיהוי על ידי השם המשויך.
לְהַכנִיס
לחץ על לחצן זה כדי להוסיף ערך חדש ידני עד סוף רשימת הערך שמופיעה תחת כפתור ההוספה.
לִמְחוֹק
לחץ על לחצן זה כדי למחוק את הערך שבחרת ברשימת הערך שמופיעה תחת כפתור המחיקה.
הזז למעלה
לחץ על לחצן זה כדי להזיז את הערך שבחרת ברשימת הערך כדי במיקום גבוה יותר ברשימה.
לרדת
לחץ על לחצן זה כדי להזיז את הערך שבחרת ברשימת הערך למיקום נמוך ברשימה.
פעולות
לחץ על לחצן זה כדי לראות את האפשרויות הבאות:
צרף כל ערכי מסד הנתונים
השתמש באפשרות זו כדי לטעון את הערכים מתחום מסד הנתונים שבחרת שדה הערך. Crystal Reports מוסיפה את הערכים לרשימה מתחת ללחצן האפשרויות. אם ציינת תחום מסד הנתונים עבור תיאור, התיאורים מתווספים בעת ובעונה אחת.
הערה: אפשרות זו זמינה רק אם בחרת ערך שדה.
ברור
השתמש באפשרות זו כדי לנקות את כל ערכים ותיאורים המופיעים ברשימה שלהלן על לחצן האפשרויות.
יְבוּא
השתמש באפשרות זו כדי לייבא רשימה סטטית של ערכים לרשימה מתחת ללחצן האפשרויות. תיבת הדו-שיח הפתיחה מופיעה כדי שתוכל לחפש קובץ טקסט המכיל את הערכים לייבא.
יְצוּא
השתמש באפשרות זו כדי לייצא את רשימת הערכים מתחת לכפתור אפשרויות לקובץ טקסט. תיבת הדו-שיח שמירה בשם מופיעה כדי שתוכל להזין שם ולבחור מיקום עבור קובץ שלך.
ערך
רשימה זו מכילה ערכים הפקודה סטטי שייבאת, נטען מ שדה מסד נתונים, או להזין ידנית. כדי להוסיף ערכים באופן ידני, לחץ על התא המכיל את הביטוי “”לחץ כאן כדי להוסיף פריט,”” והקלד את הערך הרצוי; ולחצו על Enter כדי לעבור לתא הבא להקליד ערך אחר.
טיפ: ניתן גם להשתמש כפתור הוספה כדי להוסיף ערכים לרשימה זו.
ניתן למיין את הערכים ברשימה זו על ידי לחיצה על הכותרת המכילה את ערך המילה; לחץ פעם אחת כדי למיין בסדר עולה ופעמיים כדי למיין בסדר יורד.
תיאור
רשימה זו מכילה תיאורים הפקודה סטטי שייבאתם או טיעון מתוך שדה במסד נתונים. אתה לא יכול להוסיף תיאורים ידני.
ניתן למיין את הערכים ברשימה זו על ידי לחיצה על הכותרת המכילה את תיאור המילה; לחץ פעם אחת כדי למיין בסדר עולה ופעמיים כדי למיין בסדר יורד.
המשך לאזור הבא על-ידי לחיצה באזור האפשרויות.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
स्थिर
मान फ़ील्ड
एक डेटाबेस क्षेत्र है कि आपके पैरामीटर क्षेत्र के लिए शीघ्र मूल्यों प्रदान लेने के लिए इस सूची पर क्लिक करें।
विवरण फील्ड
एक डेटाबेस क्षेत्र है कि आपके पैरामीटर क्षेत्र में मूल्यों के लिए विवरण प्रदान करती लेने के लिए इस सूची पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने मूल्य के रूप में कर्मचारी आईडी चुनते हैं, तो आप कर्मचारी का नाम इतना है कि अपने उपयोगकर्ताओं जुड़े नाम से आईडी संख्या की पहचान करने में सक्षम हैं चुन सकते हैं वर्णन के रूप में।
डालें
मैन्युअल मूल्य सूची है कि सम्मिलित बटन के तहत प्रकट होता है के अंत के लिए एक नया मूल्य जोड़ने के लिए इस बटन को क्लिक करें।
मिटाना
मूल्य कि आप मूल्य सूची है कि हटाएँ बटन के नीचे दिखाई देता में चयन किया है हटाने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।
बढ़ाना
मूल्य है कि आप सूची में एक उच्च पद पर मूल्य सूची में चयनित है स्थानांतरित करने के लिए इस बटन को क्लिक करें।
नीचे की ओर
मूल्य है कि आप सूची में एक कम करने की स्थिति में मूल्य सूची में चयनित है स्थानांतरित करने के लिए इस बटन को क्लिक करें।
प्रक्रिया
इन विकल्पों को देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करें:
सभी डेटाबेस मूल्यों जोड़ें
डेटाबेस क्षेत्र है कि आप मान फ़ील्ड में चयन से मूल्यों को लोड करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करें। क्रिस्टल रिपोर्टें विकल्प बटन नीचे दी गई सूची के लिए मूल्यों को कहते हैं। आप विवरण के लिए एक डेटाबेस क्षेत्र निर्दिष्ट किया है, विवरण एक ही समय में जुड़ जाते हैं।
नोट: यदि आप केवल एक मान फ़ील्ड का चयन किया है यह विकल्प उपलब्ध है।
स्पष्ट
किसी भी मूल्यों और वर्णन है कि विकल्प बटन नीचे दी गई सूची में दिखाई स्पष्ट करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करें।
आयात
विकल्प बटन नीचे दी गई सूची के लिए मूल्यों का एक स्थिर सूची आयात करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करें। खोलें संवाद बॉक्स प्रकट होता है तो आप उस मूल्यों आयात करने के लिए एक पाठ फ़ाइल के लिए खोज कर सकते हैं।
निर्यात
एक पाठ फ़ाइल के लिए विकल्प बटन नीचे मानों की सूची निर्यात करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करें। इस रूप में सहेजें संवाद बॉक्स प्रकट होता है, तो आप एक नाम दर्ज करें और अपनी फ़ाइल के लिए एक स्थान का चयन कर सकते हैं।
मूल्य
इस सूची में स्थिर शीघ्र मूल्यों है कि आप का आयात किया है, एक डेटाबेस क्षेत्र से भरी हुई है, या प्रवेश किया मैन्युअल में शामिल है। मूल्यों मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए, सेल कि वाक्यांश शामिल क्लिक करें और मूल्य है कि आप चाहते हैं टाइप करें “”आइटम जोड़ने के लिए, करने के लिए यहाँ क्लिक करें””; प्रेस अगले सेल करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए एक और मूल्य टाइप करने के लिए दर्ज करें।
युक्ति: आप भी इस सूची में मान जोड़ने के लिए सम्मिलित बटन का उपयोग कर सकते हैं।
आप शीर्ष लेख है कि शब्द मान है पर क्लिक करके इस सूची में मूल्यों तरह कर सकते हैं; अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के आरोही क्रम में सॉर्ट और दो बार करने के लिए एक बार क्लिक करें।
विवरण
इस सूची में स्थिर शीघ्र वर्णन है कि आप एक डेटाबेस क्षेत्र से आयात या भरी हुई है शामिल हैं। आप विवरण के लिए मैन्युअल रूप से नहीं जोड़ सकते।
आप शीर्ष लेख जिसमें शब्द विवरण पर क्लिक करके इस सूची में मूल्यों तरह कर सकते हैं; अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के आरोही क्रम में सॉर्ट और दो बार करने के लिए एक बार क्लिक करें।
विकल्प क्षेत्र पर क्लिक करके अगले क्षेत्र के लिए जारी रखें।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pab
zoo li qub
Tus nqi Teb
Nyem no daim ntawv teev mus de tau ib database teb uas muab cov pab tseem ceeb rau koj parameter teb.
hauj lwm Teb
Nyem no daim ntawv teev mus de tau ib database teb uas muab cov lus piav qhia rau qhov tseem ceeb nyob rau hauv koj parameter teb. Piv txwv li, yog tias koj xaiv neeg ua hauj lwm ID raws li koj tus nqi, tej zaum koj yuav xaiv neeg ua hauj lwm lub npe raws li ib tug piav qhia kom koj cov neeg siv yuav muaj peev xwm txheeb xyuas ID naj npawb los ntawm cov kab npe.
Insert
Nyem no khawm kom manually ntxiv ib tug tshiab tus nqi mus rau thaum xaus ntawm tus nqi daim ntawv uas zoo nkaus li nyob rau hauv lub Insert khawm.
Rho tawm
Nyem no khawm kom rho tawm tus nqi uas koj tau xaiv nyob rau hauv tus nqi daim ntawv uas zoo nkaus li nyob rau hauv lub rho tawm khawm.
txav mus rau Up
Nyem no khawm kom tshem tau cov nqi uas koj tau xaiv nyob rau hauv tus nqi daim ntawv teev rau ib tug ntau dua txoj hauj lwm nyob rau hauv daim ntawv teev.
txav mus rau Down
Nyem no khawm kom tshem tau cov nqi uas koj tau xaiv nyob rau hauv tus nqi daim ntawv teev mus rau ib tug txo txoj hauj lwm nyob rau hauv daim ntawv teev.
kev nqis tes ua
Nyem no khawm kom pom cov kev xaiv:
Append tag nrho cov database qhov tseem ceeb
Siv qhov kev xaiv no thauj cov qhov tseem ceeb ntawm cov database teb uas koj xaiv nyob rau hauv tus nqi teb. Crystal Reports ntxiv qhov tseem ceeb rau hauv daim ntawv teev hauv qab no lub Options khawm. Yog hais tias koj tau teev ib tug database teb rau piav qhia, cov lus piav qhia ntxiv nyob rau tib lub sij hawm.
Ceeb toom: Qhov kev xaiv no yog muaj yog hais tias koj tau xaiv ib tug nqi teb.
Clear
Siv qhov kev xaiv no mus luaj tej qhov tseem ceeb thiab piav hais tias yuav tshwm sim nyob rau hauv daim ntawv teev hauv qab no lub Options khawm.
Ntshuam
Siv qhov kev xaiv no import ib tug zoo li qub daim ntawv teev cov tseem ceeb rau cov daim ntawv teev hauv qab no lub Options khawm. Qhib dialog box zoo nkaus li yog li ntawd koj yuav nrhiav ib phau ntawv cov ntaub ntawv uas muaj qhov tseem ceeb rau import.
export
Siv qhov kev xaiv no export daim ntawv teev cov tseem ceeb hauv qab no lub Options khawm kom ib tug phau ntawv cia. Lub txuag tau li dialog box zoo nkaus li yog li ntawd koj yuav tau nkag mus rau ib tug lub npe thiab xaiv ib qho chaw rau koj cov ntaub ntawv.
Tus nqi
Qhov no daim ntawv teev muaj zoo li qub sai qhov tseem ceeb uas koj tau mas, loaded los ntawm ib tug database teb, los yog nkag mus manually. Yuav kom ntxiv qhov tseem ceeb manually, nias lub cell uas muaj cov kab lus “”Nyem qhov no mus ntxiv yam khoom,”” thiab ntaus tus nqi uas koj xav tau; xovxwm Sau tsiv mus nyob rau tom ntej no cell ntaus lwm tus nqi.
Tswv yim: Koj kuj siv tau cov Insert khawm kom ntxiv qhov tseem ceeb rau daim ntawv no.
Koj yeej xaiv tau qhov tseem ceeb nyob rau hauv daim ntawv no los ntawm txhaj rau cov header uas muaj lo lus nqi; nyem ib zaug txheeb nyob rau hauv ascending thiaj thiab ob zaug rau txheeb nyob rau hauv nqis kev txiav txim.
hauj lwm
Qhov no daim ntawv teev muaj zoo li qub sai piav tias koj tau mas los yog loaded los ntawm ib tug database teb. Koj muaj peev xwm tsis ntxiv piav manually.
Koj yeej xaiv tau qhov tseem ceeb nyob rau hauv daim ntawv no los ntawm txhaj rau cov header uas muaj lo lus hauj lwm; nyem ib zaug txheeb nyob rau hauv ascending thiaj thiab ob zaug rau txheeb nyob rau hauv nqis kev txiav txim.
Mus rau tom ntej no hauv cheeb tsam los ntawm txhaj Options cheeb tsam.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online segítség
Statikus
érték mező
Kattintson a listában, hogy válasszon egy adatbázis mezőt, amely biztosítja a gyors értékeket a paraméterek terén.
Leírás Field
Kattintson a listában, hogy válasszon egy adatbázis mezőt, amely biztosítja a leírások az értékeket a paraméterek terén. Például, ha úgy dönt, dolgozói azonosító, mint az érték, akkor érdemesebb Munkavállaló neve, mint a leírás, így a felhasználók képesek azonosítani azonosító számát a kapcsolódó nevét.
Insert
Erre a gombra kattintva manuálisan egy új értéket, hogy a végén az Érték megjelenő lista alapján a Beszúrás gombra.
Töröl
Erre a gombra kattintva törölheti az értéket, hogy a kiválasztott értéket az Érték lista alatt látható Törlés gombra.
Mozgás felfelé
Kattintson erre a gombra, hogy az érték, hogy a kiválasztott értéket az Érték listában magasabb pozícióban a listán.
Mozgás lefelé
Kattintson erre a gombra, hogy az érték, hogy a kiválasztott értéket az Érték listában alacsonyabb helyzetben a listán.
Hozzászólások
Kattintson erre a gombra, hogy ezeket a lehetőségeket:
Hozzáfűzése minden adatbázis értékeket
Ezzel az opcióval betölteni az értékeket a adatbázis-mező, amit kiválasztott érték mező. Crystal Reports hozzáadja az értékeket az alábbi listából a Beállítások gombra. Ha megadott egy adatbázis mező leírását, a leírást adunk egyidejűleg.
Megjegyzés: Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztottunk egy-mező.
Egyértelmű
Ezzel az opcióval törölni minden értéket és leírásokat, amelyek megjelennek az alábbi listában a Beállítások gombra.
import
Használja ezt a lehetőséget, hogy a behozatali statikus értékek listája az alábbi lista a Beállítások gombra. A Megnyitás párbeszédpanel akkor kereshet egy szöveges fájl, ami tartalmazza az értékeket importálni.
Export
Ezzel az opcióval listáját exportálni alatti értékek a Beállítások gombot egy szöveges fájlt. A Mentés másként párbeszédpanel, akkor írjon be egy nevet, és válasszon egy helyet a fájl.
Érték
Ez a lista tartalmazza a statikus prompt értékeket, hogy importált, betöltve egy adatbázis mezőt, vagy manuálisan. Hozzáadásához értékek kézi kattintson a cellára, amely tartalmazza az “”Klikkelj ide tétel””, és írja be a kívánt értéket; Enter billentyű lenyomásával lépjen a következő cellára írjon be egy másik értéket.
Tipp: Úgy is használhatja az Insert gomb megnyomásával értékeket ehhez a listához.
A rendezés értékek ebben a listában, kattintson a fejléc szót tartalmazó érték; kattintson egyszer a növekvő sorrend és kétszer a csökkenő sorrend.
Leírás
Ez a lista tartalmazza a statikus prompt leírásokat, hogy importált vagy betöltött egy adatbázis mezőt. Nem lehet hozzá leírásokat manuálisan.
A rendezés értékek ebben a listában, kattintson a fejléc szót tartalmazó leírása; kattintson egyszer a növekvő sorrend és kétszer a csökkenő sorrend.
Folytatás a következő területre kattintva beállítások terület.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports nethjálpina
Static
gildi Field
Smelltu á þennan lista til að velja gagnagrunn reit sem veitir hvetja gildi fyrir breytu akur þinn.
Lýsing Field
Smelltu á þennan lista til að velja gagnagrunn reit sem veitir lýsingar gildin í breytu sviði þinn. Til dæmis, ef þú velur Starfsmaður ID sem gildi, gætir þú valið Starfsmaður nafn sem lýsingu þannig að notendur þínir eru fær um að bera kennsl á kennitölur með tilheyrandi nafni.
Setja inn
Smelltu á þennan hnapp til að bæta handvirkt við nýjum gildi til loka Value listanum sem birtist undir Insert hnappinn.
eyða
Smelltu á þennan hnapp til að eyða gildið sem þú hefur valið í Value listanum sem birtist undir Eyða hnappinn.
Fara upp
Smelltu á þennan hnapp til að færa gildið sem þú hefur valið í Value listanum til hærri stöðu á listanum.
færa niður
Smelltu á þennan hnapp til að færa gildið sem þú hefur valið í Value listanum til lægri stöðu á listanum.
aðgerðir
Smelltu á þennan hnapp til að sjá þessa valkosti:
Auka við öll gagnasafn gildi
Notaðu þennan valkost til að hlaða gildin úr gagnagrunninum sviði sem þú valdir í Value Field. Crystal Reports bætir gildin á listanum hér fyrir neðan Options hnappinn. Ef þú hefur tilgreint í gagnagrunn reit fyrir lýsingar, eru lýsingar bætt á sama tíma.
Ath: Þessi valkostur er aðeins í boði ef þú hefur valið gildissvæðið.
Hreinsa
Notaðu þetta til að hreinsa gildum og lýsingar sem birtast í listanum hér að neðan Options hnappinn.
innflutningur
Notaðu þetta til að flytja fasta lista af gildum á listanum hér fyrir neðan Options hnappinn. The Open valmynd birtist svo þú getur leitað að textaskrá sem inniheldur gildi til að flytja.
útflutningur
Notaðu þennan valkost til að flytja lista af gildum undir Options hnappinn til a textaskrá. Save As valmynd birtist svo þú getur slegið inn heiti og velja staðsetningu fyrir skrána.
gildi
Þessi listi inniheldur truflanir hvetja gildum sem þú hefur flutt, hlaðinn úr gagnagrunni sviði, eða slegið inn handvirkt. Til að bæta við gildi handvirkt skaltu smella á reit sem inniheldur setninguna “”Smelltu hér til að bæta hlut,”” og slá inn gildið sem þú vilt; ýta á Enter til að fara á næsta reit til að slá annan gildi.
Ábending: Þú getur einnig notað Insert hnappinn til að bæta gildi til þennan lista.
Hægt er að raða gildi í þessum lista með því að smella á haus sem inniheldur orðið Value; smella einu sinni að raða í hækkandi röð og tvisvar að raða í röð.
Lýsing
Þessi listi inniheldur truflanir hvetja lýsingar sem þú hefur flutt eða hlaðinn úr gagnagrunni sviði. Þú getur ekki bætt lýsingar handvirkt.
Hægt er að raða gildi í þessum lista með því að smella á haus sem inniheldur orðið Lýsing; smella einu sinni að raða í hækkandi röð og tvisvar að raða í röð.
Halda áfram á næsta svæði með því að smella á Valkostir svæði.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Akụkọ Online Help
static
uru Ubi
Pịa a ndepụta iji bulie a nchekwa data ubi na-enye n’oge ụkpụrụ maka gị oke ubi.
Description Ubi
Pịa a ndepụta iji bulie a nchekwa data ubi na-enye nkowa maka gị àgwà ọma oke ubi. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ Were n’Ọrụ ID dị ka gị uru, i nwere ike na-ahọrọ Were n’Ọrụ aha dị ka a nkọwa nke mere na ndị ọrụ gị na-enwe ike mata ID nọmba site metụtara aha.
Insert
Pịa a button iji aka tinye a ọhụrụ uru na njedebe nke Bara Uru ndepụta na-egosi n’okpuru Insert button.
Hichapụ
Pịa a button ka ihichapụ uru ndị ị na-ahọrọ na Value ndepụta na-egosi n’okpuru Nhichapụ bọtịnụ.
-akpali Up
Pịa a button ịkwaga uru ndị ị na-ahọrọ na Value ndepụta iji a n’ọkwá ka elu na ndepụta.
-akpali Down
Pịa a button ịkwaga uru ndị ị na-ahọrọ na Value ndepụta iji ọnọdụ dị ala na listi.
omume
Pịa a button ịhụ ndị a nhọrọ:
Gbakwunyere niile nchekwa data ụkpụrụ
Jiri a nhọrọ iji mara na ụkpụrụ si nchekwa data ubi na ị họrọ na Value Field. Crystal Reports na-agbakwụnye na ụkpụrụ ndị e dere n’okpuru ebe ahụ Nhọrọ button. Ọ bụrụ na ị kpọmkwem a nchekwa data ubi maka nkọwa, na nkowa na-kwukwara n’otu oge.
Cheta na: Nke a na nhọrọ dị naanị ma ọ bụrụ na ị họrọ a Uru Field.
Clear
Jiri a nhọrọ ikpochapụ ọ bụla ụkpụrụ na nkọwa na-egosi na e dere n’okpuru ebe ahụ Nhọrọ button.
Import
Jiri a nhọrọ mbubata a static ndepụta nke ụkpụrụ na ndepụta n’okpuru Nhọrọ button. The Open dialog igbe na-egosi otú i nwere ike ịchọ a ederede faịlụ na e dere ihe ụkpụrụ mbubata.
Export
Jiri a nhọrọ na mbupụ ndepụta nke ụkpụrụ n’okpuru Nhọrọ button ka a ederede faịlụ. The Chekwa Ka dialog igbe na-egosi otú i nwere ike tinye aha ma họrọ otu ọnọdụ gị faịlụ.
uru
Ndepụta a nwere static ozugbo ụkpụrụ nke gị tụbatara, kwajuru site na a nchekwa data ubi, ma ọ bụ banyere iji aka. Ka ịgbakwunye ụkpụrụ iji aka, pịa cell na e dere ihe ndị ahụ “”Pịa ebe a iji tinye ihe,”” na pịnyere uru na ị chọrọ; pịa Tinye ịkwaga ọzọ cell pịnye ọzọ uru.
NDỤMỌDỤ: I nwekwara ike iji ndị Insert button iji tinye ụkpụrụ a ndepụta.
Ị nwere ike idozi ụkpụrụ ke ndepụta a site na ịpị nkụnye eji isi mee na e dere okwu Uru; pịa otu ugboro idozi na-arịgo iji na ugboro abụọ idozi na-agbadata iji.
Description
Ndepụta a nwere static ozugbo na nkowa na ị dị ma ọ bụ bo si a nchekwa data ubi. Ị nwere ike ghara tinye nkowa aka.
Ị nwere ike idozi ụkpụrụ ke ndepụta a site na ịpị nkụnye eji isi mee na e dere okwu Description; pịa otu ugboro idozi na-arịgo iji na ugboro abụọ idozi na-agbadata iji.
-Anọgide na-esote ebe site na ịpị Nhọrọ mpaghara.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Bantuan Online
Statis
nilai Bidang
Klik daftar ini untuk memilih bidang database yang menyediakan nilai-nilai yang cepat untuk bidang parameter Anda.
Deskripsi Lapangan
Klik daftar ini untuk memilih bidang database yang menyediakan deskripsi untuk nilai-nilai dalam bidang parameter Anda. Misalnya, jika Anda memilih ID Karyawan sebagai nilai Anda, Anda dapat memilih Nama Karyawan sebagai deskripsi sehingga pengguna dapat mengidentifikasi nomor ID dengan nama yang terkait.
Memasukkan
Klik tombol ini untuk secara manual menambahkan nilai baru ke akhir daftar Nilai yang muncul di bawah tombol Insert.
Menghapus
Klik tombol ini untuk menghapus nilai yang telah Anda pilih dalam daftar Nilai yang muncul di bawah tombol Delete.
merapat
Klik tombol ini untuk memindahkan nilai yang telah Anda pilih dalam daftar Nilai untuk posisi yang lebih tinggi dalam daftar.
pindah ke Bawah
Klik tombol ini untuk memindahkan nilai yang telah Anda pilih dalam daftar Nilai ke posisi lebih rendah dalam daftar.
tindakan
Klik tombol ini untuk melihat opsi ini:
Menambahkan semua nilai-nilai basis data
Gunakan opsi ini untuk memuat nilai-nilai dari bidang database yang Anda pilih Nilai Field. Crystal Reports menambahkan nilai-nilai untuk daftar di bawah tombol Options. Jika Anda telah menetapkan bidang database untuk deskripsi, deskripsi ditambahkan pada waktu yang sama.
Catatan: Opsi ini hanya tersedia jika Anda telah memilih Nilai Bidang.
Bersih
Gunakan opsi ini untuk menghapus nilai-nilai dan deskripsi yang muncul dalam daftar di bawah tombol Options.
Impor
Gunakan opsi ini untuk mengimpor daftar statis nilai-nilai untuk daftar di bawah tombol Options. Terbuka kotak dialog muncul sehingga Anda dapat mencari file teks yang berisi nilai-nilai untuk mengimpor.
Ekspor
Gunakan opsi ini untuk mengekspor daftar nilai di bawah tombol Options untuk file teks. Simpan sebagai kotak dialog muncul sehingga Anda dapat memasukkan nama dan memilih lokasi untuk file Anda.
Nilai
Daftar ini berisi nilai-nilai yang cepat statis yang telah Anda impor, diambil dari bidang database, atau dimasukkan secara manual. Untuk menambah nilai secara manual, klik sel yang berisi kalimat “”Klik di sini untuk menambahkan item,”” dan ketik nilai yang Anda inginkan; tekan Enter untuk pindah ke sel berikutnya untuk mengetik nilai lain.
Tip: Anda juga dapat menggunakan tombol Insert untuk menambahkan nilai ke daftar ini.
Anda dapat mengurutkan nilai dalam daftar ini dengan mengklik header yang berisi Nilai kata; klik sekali untuk menyortir dalam urutan dan dua kali untuk menyortir dalam urutan.
Deskripsi
Daftar ini berisi deskripsi yang cepat statis yang telah Anda impor atau diambil dari bidang database. Anda tidak dapat menambahkan deskripsi secara manual.
Anda dapat mengurutkan nilai dalam daftar ini dengan mengklik header yang berisi kata Keterangan; klik sekali untuk menyortir dalam urutan dan dua kali untuk menyortir dalam urutan.
Lanjutkan ke area berikutnya dengan mengklik daerah Options.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Statach
luach Réimse
Cliceáil an liosta a phiocadh réimse bunachar a sholáthraíonn na luachanna pras do do réimse paraiméadar.
Cur síos Réimse
Cliceáil an liosta a phiocadh réimse bunachar a sholáthraíonn na tuairiscí a ghabann leis na luachanna i do réimse paraiméadar. Mar shampla, má roghnaíonn tú Aitheantais d’Fhostaithe mar do luach, go dtiocfadh leat a roghnú Ainm Fhostaí mar cur síos sa chaoi go mbeidh do úsáideoirí in ann uimhreacha aitheantais a aithint ag an ainm a bhaineann leo.
Ionsáigh
Cliceáil an cnaipe seo chun chur de láimh luach nua go dtí deireadh an liosta Luach gur dealraitheach faoi gcnaipe Ionsáigh.
Scrios
Cliceáil an cnaipe seo chun scriosadh luach go bhfuil tú roghnaithe sa liosta Luach gur dealraitheach faoi an cnaipe Scrios.
Éirí suas
Cliceáil an cnaipe seo chun bogadh an luach go bhfuil tú roghnaithe sa liosta Luach chun poist níos airde sa liosta.
Bog Síos
Cliceáil an cnaipe seo chun bogadh an luach go bhfuil tú roghnaithe sa liosta Luach chun poist níos ísle sa liosta.
gníomhartha
Cliceáil an cnaipe seo chun na roghanna seo:
Iarcheangail na luachanna bunachar
Bain úsáid as an rogha seo a luchtú na luachanna ó réimse bhunachar a roghnaigh tú i Luach Réimse. Crystal Reports Cuireann na luachanna ar an liosta thíos an cnaipe Roghanna. Má tá tú shonraigh réimse bunachar sonraí le haghaidh cur síos, na tuairiscí a chuirtear ag an am céanna.
Nóta: Tá an rogha seo ar fáil ach amháin más rud é go bhfuil tú roghnaithe Réimse Luach.
Clear
Bain úsáid as an rogha seo go soiléir ar aon luachanna agus tuairiscí a thaispeánfar sa liosta thíos an cnaipe Roghanna.
Iompórtáil
Bain úsáid as an rogha seo liosta statach de luachanna a allmhairiú chuig an liosta thíos an cnaipe Roghanna. An chuma ar an bosca dialóige Oscailte ionas gur féidir leat cuardach a dhéanamh i gcomhad téacs go bhfuil na luachanna a allmhairiú.
Easpórtáil
Bain úsáid as an rogha seo an liosta de luachanna thíos an cnaipe Roghanna a onnmhairiú i gcomhad téacs. An chuma ar an bosca dialóige Save As ionas gur féidir leat dul isteach ainm agus a roghnú suíomh do do chomhad.
luach
Tá an liosta luachanna pras statach go bhfuil tú a allmhairítear, luchtaithe ó réimse bunachar sonraí, nó a dhéantar de láimh. Chun luachanna a chur de láimh, cliceáil ar an cille go bhfuil an frása “”Cliceáil anseo mhír a chur leis,”” agus cineál an luach gur mian leat; brúigh Iontráil chun bogadh go dtí an chill seo chugainn le cineál luach eile.
Leid: Is féidir leat úsáid a bhaint freisin ar an gcnaipe Cuir isteach chun luachanna a chur leis an liosta seo.
Is féidir leat a shórtáil na luachanna sa liosta trí chliceáil ar an header ina bhfuil an Luach focal; cliceáil uair amháin a shórtáil in ord ardaitheach agus faoi dhó a shórtáil in ord íslitheach.
Tuairisc
Tá an liosta tuairiscí pras statach go bhfuil tú a allmhairítear nó a luchtú ó réimse mbunachar sonraí. Ní féidir leat a chur síos de láimh.
Is féidir leat a shórtáil na luachanna sa liosta trí chliceáil ar an header ina bhfuil an focal Tuairisc; cliceáil uair amháin a shórtáil in ord ardaitheach agus faoi dhó a shórtáil in ord íslitheach.
Leanúint ar aghaidh leis an ceantar seo chugainn trí chliceáil limistéar Roghanna.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Guida in linea
Statico
valore campo
Fare clic su questo elenco per scegliere un campo di database che fornisce i valori delle richieste per il campo di parametro.
Descrizione campo
Fare clic su questo elenco per scegliere un campo di database che fornisce le descrizioni per i valori nel campo di parametro. Ad esempio, se si sceglie ID impiegato come valore, si potrebbe scegliere Nome dipendente come una descrizione in modo che gli utenti sono in grado di identificare i numeri ID per il nome associato.
Inserire
Fare clic su questo pulsante per aggiungere manualmente un nuovo valore alla fine della lista valore visualizzato sotto il pulsante Inserisci.
cancellare
Fare clic su questo pulsante per eliminare il valore che è stato selezionato nella lista valore visualizzato sotto il pulsante Elimina.
Move Up
Fare clic su questo pulsante per spostare il valore che è stato selezionato nella lista Valore di una posizione più alta nella lista.
Abbassati
Fare clic su questo pulsante per spostare il valore che è stato selezionato nella lista Valore di una posizione più bassa nella lista.
azioni
Fare clic su questo pulsante per visualizzare le opzioni:
Aggiunge tutti i valori di database
Utilizzare questa opzione per caricare i valori del campo di database selezionato nel valore del campo. Crystal Reports aggiunge i valori all’elenco sotto il pulsante Opzioni. Se è stato specificato un campo di database per le descrizioni, le descrizioni sono aggiunti allo stesso tempo.
Nota: questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato un campo valore.
Pulire
Utilizzare questa opzione per cancellare i valori e le descrizioni che compaiono nella lista sotto il pulsante Opzioni.
Importare
Utilizzare questa opzione per importare un elenco statico di valori alla lista sotto il pulsante Opzioni. La finestra di dialogo Apri in modo da poter cercare un file di testo che contiene i valori da importare.
Esportare
Questa opzione consente di esportare l’elenco dei valori al di sotto del pulsante Opzioni di un file di testo. La finestra di dialogo Salva con nome appare in modo da poter inserire un nome e scegliere una posizione per il file.
Valore
Questa lista contiene valori delle richieste statiche che avete importato, caricati da un campo di database, o inseriti manualmente. Per aggiungere i valori manualmente, fare clic sulla cella che contiene la frase “”Clicca qui per aggiungere voce,”” e digitare il valore che si desidera; premere Invio per passare alla cella successiva a digitare un altro valore.
Suggerimento: è anche possibile utilizzare il pulsante Inserisci per aggiungere i valori di questa lista.
È possibile ordinare i valori in questa lista cliccando l’intestazione che contiene la parola valore; fare clic una volta per ordinare in ordine crescente e due volte per ordinare in ordine decrescente.
Descrizione
Questa lista contiene le descrizioni rapide statiche che avete importato o caricati da un campo di database. Non è possibile aggiungere descrizioni manualmente.
È possibile ordinare i valori in questa lista cliccando l’intestazione che contiene la parola Descrizione; fare clic una volta per ordinare in ordine crescente e due volte per ordinare in ordine decrescente.
Continuare verso la prossima area facendo clic su Opzioni zona.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
静的
値フィールド
あなたのパラメータフィールドのプロンプト値を提供するデータベースフィールドを選択するには、このリストをクリックしてください。
説明フィールド
あなたのパラメータフィールドの値の説明を提供するデータベースフィールドを選択するには、このリストをクリックしてください。ユーザーが関連付けられている名前でID番号を識別することができるようたとえば、あなたが値として従業員IDを選択した場合は、説明として従業員名を選択する可能性があります。
インサート
手動で挿入]ボタンの下に表示される値のリストの末尾に新しい値を追加するには、このボタンをクリックしてください。
削除
あなたは[削除]ボタンの下に表示された値]リストで選択した値を削除するには、このボタンをクリックしてください。
上がります
あなたは、リスト内の高い位置に値]リストで選択した値を移動するには、このボタンをクリックしてください。
下に移動
あなたは、リスト内の低い位置に値]リストで選択した値を移動するには、このボタンをクリックしてください。
行動
これらのオプションを表示するには、このボタンをクリックしてください:
すべてのデータベース値を追加
あなたは値フィールドで選択したデータベースフィールドから値をロードするには、このオプションを使用します。 Crystal Reportsは、[オプション]ボタン下のリストに値を追加します。あなたが説明については、データベースフィールドを指定した場合、記述は同時に添加されています。
注:このオプションは、値フィールドを選択した場合にのみ使用可能です。
クリア
[オプション]ボタン下のリストに表示される任意の値と説明をクリアするには、このオプションを使用します。
インポート
[オプション]ボタン下のリストに値の静的リストをインポートするには、このオプションを使用。インポートする値を含むテキストファイルを検索することができますので、[開く]ダイアログボックスが表示されます。
輸出する
テキストファイルにオプションボタンの下の値のリストをエクスポートするには、このオプションを使用します。名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されるので、名前を入力し、ファイルの場所を選択することができます表示されます。

このリストには、データベースフィールドからロード、インポート、または手動で入力した静的プロンプト値が含まれています。フレーズを含むセルをクリックし、値を手動で追加すると、必要な値を入力」、項目を追加するには、ここをクリックしてください “”; Enterキーを押して別の値を入力するために次のセルに移動します。
ヒント:また、このリストに値を追加するには、[挿入]ボタンを使用することができます。
あなたは、単語の値を含むヘッダをクリックすると、このリストの値を並べ替えることができます。昇順にソートするために二回、降順でソートするために一度クリックします。
説明
このリストには、データベースフィールドからインポートまたはロードされている静的プロンプト記述が含まれています。手動で記述を追加することはできません。
あなたは、単語の説明を含むヘッダをクリックすると、このリストの値を並べ替えることができます。昇順にソートするために二回、降順でソートするために一度クリックします。
[オプション]領域をクリックして、次のエリアに進みます。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lapuran Crystal Pitulung Online
statis
Value Field
Klik dhaftar iki kanggo Pick lapangan database sing nyedhiyani angka pituduh kanggo lapangan parameter Panjenengan.
Description Field
Klik dhaftar iki kanggo Pick lapangan database sing nyedhiyani nang kanggo angka ing lapangan parameter Panjenengan. Contone, yen sampeyan milih ID Employee minangka nilai, sampeyan bisa milih Jeneng Employee minangka gambaran supaya kedhaftar sing bisa kanggo ngenali nomer ID kanthi jeneng gadhah.
Pasang
Klik tombol iki kanthi manual nambah nilai anyar kanggo mburi dhaftar Value sing katon ing tombol Pasang.
Busak
Klik tombol iki kanggo mbusak regane sing wis dipilih ing dhaftar Value sing katon ing tombol Busak.
pindhah Up
Klik tombol iki kanggo mindhah regane sing wis dipilih ing dhaftar Value kanggo posisi sing luwih dhuwur ing dhaftar.
pindhah Down
Klik tombol iki kanggo mindhah regane sing wis dipilih ing dhaftar Value kanggo posisi ngisor ing dhaftar.
tumindak
Klik tombol iki kanggo ndeleng pilihan iki:
Append kabeh nilai database
Gunakake pilihan iki kanggo mbukak angka saka lapangan database sing dipilih ing Value Field. Crystal Lapuran nambah angka kanggo pratélan ngisor iki tombol Pilihan. Yen sampeyan wis nemtokaké lapangan database kanggo nang, nang sing ditambahake ing wektu sing padha.
Wigati: Pilihan iki mung kasedhiya yen sampeyan wis milih sing Field Value.
Clear
Gunakake pilihan iki kanggo mbusak sembarang angka lan nang sing katon ing dhaftar ngisor tombol Pilihan.
Impor
Gunakake pilihan iki kanggo ngimpor dhaftar statis nilai kanggo pratélan ngisor iki tombol Pilihan. Kothak dialog Open katon supaya sampeyan bisa nelusuri file teks sing ngemot nilai kanggo diimpor.
kaca
Gunakake pilihan iki kanggo kaca dhaptar nilai ngisor tombol Pilihan kanggo file teks. Simpen Minangka kothak dialog katon supaya sampeyan bisa ngetik jeneng lan milih lokasi kanggo berkas panjenengan.
Value
dhaftar iki ngandhut nilai-nilai pituduh statis sing wis diimpor, dimuat saka lapangan database, utawa ngetik kanthi manual. Kanggo nambah angka kanthi manual, klik sel sing ngandhut tembung “”Klik kene kanggo nambah item,”” lan ketik Nilai sing pengin; Enter kanggo pindhah menyang sel jejere ngetik Nilai liyane.
Tip: Sampeyan uga bisa nggunakake tombol Pasang kanggo nambah nilai kanggo dhaftar iki.
Sampeyan bisa Ngurutake angka ing dhaftar iki kanthi ngeklik ing header sing ngandhut Value tembung; klik sepisan kanggo Ngurutake supaya munggah lan kaping pindho kanggo Ngurutake ing supaya mudhun.
Description
dhaftar iki ngandhut nang pituduh statis sing wis diimpor utawa dimuat saka lapangan database. Sampeyan ora bisa nambah nang manual.
Sampeyan bisa Ngurutake angka ing dhaftar iki kanthi ngeklik ing header sing ngandhut tembung katrangan; klik sepisan kanggo Ngurutake supaya munggah lan kaping pindho kanggo Ngurutake ing supaya mudhun.
Terus wilayah sabanjuré kanthi ngeklik area Pilihan.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಸ್ಥಾಯೀ
ಮೌಲ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್
ನಿಮ್ಮ ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ವಿವರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
ನಿಮ್ಮ ನಿಯತಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ನೌಕರರ ಐಡಿ ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಸರಿನಿಂದ ID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ.
ಸೇರಿಸಿ
ಕೈಯಾರೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಳಿಸಿ
ನೀವು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಈ ಗುಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಮೇಲೇರು
ನೀವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮೌಲ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಸಲು ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ
ನೀವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಸಲು ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅದುಮಿ:
ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸು
ನೀವು ಮೌಲ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಟನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿವರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ವಿವರಣೆಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ
ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಟನ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಆಮದು
ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಟನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿರ ಪಟ್ಟಿ ಆಮದು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಮದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯ ಫೈಲ್ ಹುಡುಕಬಹುದು ಓಪನ್ ಸಂವಾದ ಚೌಕವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಫ್ತು
ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಕಡತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಟನ್ ಕೆಳಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉಳಿಸಿ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೌಲ್ಯ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಎಂದು ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್, ಅಥವಾ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಕೈಯಾರೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಯಾರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋಶವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸುವ ಮೌಲ್ಯ ಟೈಪ್ “”, ಐಟಂ ಸೇರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ””; ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಟೈಪ್ ನಂತರದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ನಮೂದಿಸಿ.
ಸಲಹೆ: ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸೇರಿಸಿ ಬಟನ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ನೀವು ಪದ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವನ್ನು; ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಏರುವ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ವಿವರಣೆ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಮದು ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೈಯಾರೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಪದ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವನ್ನು; ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಏರುವ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Онлайн Анықтама Есептер
Статикалық
мән өрісі
Егер параметр өрісіне ша ыру м ндерін қамтамасыз дерекқор өрісті таңдау үшін осы тізімді басыңыз.
сипаттамасы Field
Егер параметр өріс мәндер үшін сипаттамаларын береді дерекқор өрісті таңдау үшін осы тізімді басыңыз. Егер сіз құны ретінде Қызметкерлерге ID таңдасаңыз сіздің пайдаланушылар байланысты атымен ID сандарды анықтау мүмкіндігі бар, сондықтан Мысалы, сіз сипаттамасы ретінде Қызметкерлерге атауын таңдаңыз мүмкін.
салу
қолмен кірістіру түймесінің астында пайда Value тізімінің соңына жаңа мәнді қосу үшін осы батырманы басыңыз.
Жою
Өшіру батырмасын астында пайда Value тізімде таңдаған мәні жою үшін осы батырманы басыңыз.
Жоғары жылжыту
Егер сіз тізімде жоғары лауазымға мағына тізімінде таңдаған мәні жылжыту үшін осы батырманы басыңыз.
Төмен жылжыту
Сіз тізімінде төменгі қалыпта мағына тізімінде таңдаған мәні жылжыту үшін осы батырманы басыңыз.
Әрекеттер
Осы опцияларды көру үшін осы батырманы басыңыз:
Барлық дерекқор мәндерін қосу
Сіз Мән өрісіне таңдалған дерекқор саласындағы мәндерді жүктеуге үшін осы параметрді пайдаланыңыз. Crystal Reports Параметрлер түймешігінің төмендегі тізімнен мәндерді қосады. Егер сіз сипаттамасы үшін дерекқор өрісті көрсетілген болса, сипаттамасы бір уақытта қосылады.
Ескерту: Бұл параметр сіз мән өрісі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді болады.
айқын
Параметрлер түймешігінің төмендегі тізімнен пайда болатын кез келген құндылықтар мен сипаттамаларын тазалау үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
импорт
Параметрлер түймешігінің төменде тізіміне құндылықтарды статикалық тізімін импорттау үшін осы параметрді пайдаланыңыз. Ашу тілқатысу терезесі сондықтан сіз импорттау мәндер бар мәтіндік файл іздеуге болады пайда болады.
экспорт
Мәтіндік файлға үшін Параметрлер түймешігін төменде құндылықтарды тізімін экспорттау үшін осы опцияны пайдаланыңыз. басқаша сақтау тілқатысу терезесінде, сондықтан сіз атын енгізіңіз және сіздің файлдың орнын таңдай аласыз пайда болады.
құн
Бұл тізім сіз дерекқор өрісінен жүктелген, импортталатын, немесе қолмен енгізген статикалық ыру м ндерін бар. мәндерін қолмен қосу үшін, сөз тіркесін «, элементті қосу үшін осында басыңыз» және керекті мәнді енгізіңіз бар ұяшықты басыңыз; баспасөз басқа мәнді теріңіз келесі ұяшыққа жылжыту үшін енгізіңіз.
Кеңес: Сондай-ақ, осы тізімге құндылықтар қосу үшін Кірістіру түймешігін пайдалануға болады.
Сіз сөз мәні бар тақырыбын басу арқылы осы тізімдегі мәндерді сұрыптай аласыз; өсу тәртібімен сұрыптау үшін екі рет кему ретімен сұрыптау үшін бір рет басыңыз.
сипаттамасы
Бұл тізім сіз дерекқор саласындағы импортталатын немесе жүктелген статикалық жедел сипаттамалары бар. Сіз қолмен сипаттамаларды қосу мүмкін емес.
Сіз сөз сипаттамасы бар тақырып басу арқылы осы тізімдегі мәндерді сұрыптай аласыз; өсу тәртібімен сұрыптау үшін екі рет кему ретімен сұрыптау үшін бір рет басыңыз.
Опциялар аймағын басу арқылы келесі ауданы жалғастыру.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ឋិតិវន្ត
តម្លៃវាល
សូមចុចបញ្ជីនេះដើម្បីជ្រើសវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលផ្តល់នូវតម្លៃក្នុងប្រអប់បញ្ចូលសម្រាប់វាលប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់អ្នក។
វាលទិសដៅ
សូមចុចបញ្ជីនេះដើម្បីជ្រើសវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលផ្តល់នូវការរៀបរាប់យ៉ាងសម្រាប់តម្លៃក្នុងវាលប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកជាតម្លៃលេខសម្គាល់របស់អ្នកអ្នកអាចជ្រើសឈ្មោះបុគ្គលិករៀបរាប់ដូច្នេះអ្នកប្រើរបស់អ្នកអាចកំណត់ពីចំនួនលេខសម្គាល់ដោយឈ្មោះដែលទាក់ទង។
បញ្ចូល
ចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីបន្ថែមតម្លៃថ្មីដោយដៃទៅចុងបញ្ជីតម្លៃដែលបានលេចឡើងនៅក្រោមប៊ូតុងបញ្ចូល។
លុប
ចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីលុបតម្លៃដែលអ្នកបានជ្រើសក្នុងបញ្ជីតម្លៃដែលបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមប៊ូតុងលុបនេះ។
ផ្លាស់ទីឡើងលើ
ចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីផ្លាស់ទីតម្លៃដែលអ្នកបានជ្រើសនៅក្នុងបញ្ជីតម្លៃទៅទីតាំងកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងបញ្ជី។
ទៅក្រោម
ចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីផ្លាស់ទីតម្លៃដែលអ្នកបានជ្រើសនៅក្នុងបញ្ជីតម្លៃទៅទីតាំងទាបមួយក្នុងបញ្ជី។
សកម្មភាព
ចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីមើលជម្រើសទាំងនេះ:
បន្ថែមខាងចុងតម្លៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យទាំងអស់
ប្រើជម្រើសនេះដើម្បីផ្ទុកតម្លៃពីវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអ្នកបានជ្រើសនៅក្នុងតម្លៃវាល។ របាយការណ៍បន្ថែមតម្លៃគ្រីស្តាល់ទៅបញ្ជីខាងក្រោមប៊ូតុង Options ។ បើអ្នកបានបញ្ជាក់វាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ការបកស្រាយសេចក្ដីអធិប្បាយត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងពេលដូចគ្នានេះ។
ចំណាំ: ជម្រើសនេះអាចប្រើបានតែប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសវាលតម្លៃ។
ការច្បាស់លាស់
ប្រើជម្រើសនេះដើម្បីបង្ហាញតម្លៃនិងលក្ខណៈណាមួយដែលលេចឡើងក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមប៊ូតុងជម្រើសនេះ។
នាំចូល
ប្រើជម្រើសនេះដើម្បីនាំចូលបញ្ជីស្ថិតិនៃតម្លៃទៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមប៊ូតុងជម្រើសនេះ។ ប្រអប់បើកទូលាយលេចឡើងដូច្នេះអ្នកអាចស្វែងរកសម្រាប់ឯកសារអត្ថបទមួយដែលមានតម្លៃនាំចូល។
ការនាំចេញ
ប្រើជម្រើសនេះដើម្បីនាំចេញបញ្ជីនៃតម្លៃដែលនៅខាងក្រោមប៊ូតុងជម្រើសទៅជាឯកសារអត្ថបទ។ ប្រអប់រក្សាទុកជាលេចឡើងដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចូលឈ្មោះមួយនិងជ្រើសទីតាំងសម្រាប់ឯកសាររបស់អ្នក។
តម្លៃ
បញ្ជីនេះមានតម្លៃប្រអប់បញ្ចូលឋិតិវន្តដែលអ្នកបាននាំចូល, បានផ្ទុកពីវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយឬបញ្ចូលដោយដៃ។ ដើម្បីបន្ថែមតម្លៃដោយដៃ, ចុចលើក្រឡាដែលមានឃ្លានេះ “”សូមចុចទីនេះដើម្បីបន្ថែមធាតុ”” និងវាយតម្លៃដែលអ្នកចង់បាន; ចុច Enter ដើម្បីផ្លាស់ទីទៅក្រឡាបន្ទាប់ដើម្បីវាយតម្លៃផ្សេងទៀត។
ជំនួយ: អ្នកអាចប្រើប៊ូតុងបញ្ចូលតម្លៃដើម្បីបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីនេះ។
អ្នកអាចតម្រៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីនេះដោយចុចលើបឋមកថាដែលមានតម្លៃដែលពាក្យនេះ; ចុចម្តងដើម្បីតម្រៀបតាមលំដាប់ឡើងនិងពីរដងដើម្បីតម្រៀបតាមលំដាប់ចុះ។
សង្ខេប
បញ្ជីនេះមានរៀបរាប់ប្រអប់បញ្ចូលឋិតិវន្តដែលអ្នកបាននាំចូលឬផ្ទុកពីវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយ។ អ្នកមិនអាចបន្ថែមរៀបរាប់ដោយដៃ។
អ្នកអាចតម្រៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីនេះដោយចុចលើបឋមកថាដែលមានពាក្យបរិយាយនេះ; ចុចម្តងដើម្បីតម្រៀបតាមលំដាប់ឡើងនិងពីរដងដើម្បីតម្រៀបតាមលំដាប់ចុះ។
បន្តទៅកាន់តំបន់ក្រោយដោយចុចតំបន់ជម្រើស។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
크리스탈은 온라인 도움말을보고
공전
값 필드
당신의 매개 변수 필드에 대한 프롬프트 값을 제공하는 데이터베이스 필드를 선택하려면이 목록을 클릭합니다.
설명 필드
당신의 매개 변수 필드의 값에 대한 설명을 제공하는 데이터베이스 필드를 선택하려면이 목록을 클릭합니다. 사용자가 연관된 이름으로 ID 번호를 식별 할 수 있도록 예를 들어, 당신이 당신의 값으로 직원 ID를 선택하면, 당신은 설명으로 직원 이름을 선택할 수 있습니다.
끼워 넣다
수동으로 삽입 버튼 아래에 표시되는 값 목록의 마지막에 새 값을 추가하려면이 버튼을 클릭합니다.
지우다
당신이 삭제 버튼 아래에 표시되는 값 목록에서 선택한 값을 삭제하려면이 버튼을 클릭합니다.
위로 이동
목록에서 더 높은 위치로 값 목록에서 선택한 값을 이동하려면이 버튼을 클릭합니다.
아래로 이동
목록에서 낮은 위치로 값 목록에서 선택한 값을 이동하려면이 버튼을 클릭합니다.
행위
이러한 옵션을 보려면이 버튼을 클릭합니다 :
모든 데이터베이스 값 추가
당신이 값 필드에서 선택한 데이터베이스 필드에서 값을로드하려면이 옵션을 사용합니다. Crystal Reports에서는 옵션 단추 아래 목록에 값을 추가합니다. 만약 설명은 데이터베이스 필드를 지정했을 경우, 안내를 동시에 첨가한다.
참고 : 값 필드를 선택한 경우에만이 옵션을 사용할 수 있습니다.
명확한
옵션 버튼 아래 목록에 나타나는 값과 설명을 취소하려면이 옵션을 사용합니다.
수입
옵션 버튼 아래 목록에 값의 정적 목록을 가져 오려면이 옵션을 사용합니다. 가져올 값이 포함 된 텍스트 파일을 검색 할 수 있도록 열기 대화 상자가 나타납니다.
수출
텍스트 파일에 옵션 버튼 아래에 값 목록을 내보내려면이 옵션을 사용합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자가 그래서 당신의 이름을 입력하고 파일의 위치를 선택할 수 있습니다 나타납니다.

이 목록에는 수동으로 수입 된 데이터베이스 필드에서로드 또는 입력 한 정적 프롬프트 값이 포함되어 있습니다. 문구가 포함 된 셀을 클릭 한 값을 수동으로 추가하려면 원하는 값을 입력 “”항목을 추가하려면 여기를 클릭””; Enter 키를 눌러 다른 값을 입력 할 다음 셀로 이동하십시오.
팁 :이 목록에 값을 추가하려면 삽입 버튼을 사용할 수 있습니다.
당신은 워드 값이 들어있는 헤더를 클릭하여이 목록의 값을 정렬 할 수 있습니다; 내림차순으로 정렬하려면 두 번 오름차순으로 정렬하고 한 번 클릭합니다.
기술
이 목록은 데이터베이스 필드에서 가져 오거나로드 한 정적 프롬프트에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 수동 설명을 추가 할 수 없습니다.
당신은 단어 설명이 들어있는 헤더를 클릭하여이 목록의 값을 정렬 할 수 있습니다; 내림차순으로 정렬하려면 두 번 오름차순으로 정렬하고 한 번 클릭합니다.
옵션 영역을 클릭하여 다음 지역에 계속.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Static
Nirx Field
Click vê lîsteyê de bi ti- a qadê heye ku ji nirxên binivîsin ji bo qada parametre xwe.
Description Field
Click vê lîsteyê de bi ti- a qadê heye ku em li danasînên ji bo nirxên di warê parametre xwe. Ji bo nimûne, heke hun bixwazin, Xebatkarê ID wek nirxa xwe, hûn wek description hilbijêre Employee Name, da ku bikarhênerên xwe bikaribin ji bo diyarkirina hejmara ID bi navê têkildarkirin.
Lêzêdekirin
, Vê bişkojkê bitikîne bi destan lê zêde bike nirxeke nû li dawiya lîsteya Nirx ya ku di bin button Insert de xuya dike.
Vemirandina
Vê bişkojkê bitikîne bibî nirxa ku tu di lîsteya Nirx ya ku di bin button Delete xuya hilbijartin.
Derketina jor
, Vê bişkojkê bitikîne bar nirxa ku tu di lîsteya Nirx ji bo rewşeke mezintir di lîsteyê de hilbijartî.
move Down
, Vê bişkojkê bitikîne bar nirxa ku tu di lîsteya Nirx ji bo rewşeke kêmtir ya di lîsteyê de hilbijartî.
Actions
ji bo dîtina van vebijêrkan vê bişkojkê bitikîne:
Append hemû nirxên heye
Bi kar tînin ev vebijêrk ji bo barkirina nirxên ji qadê heye ya ku we li Nirx Field hilbijartin. Reports Crystal kelekê nirxên ji bo lîsteya jêr pêl Vebijêrk. Eger tu warê heye ji bo danasîna xwe bişinî hatine, danasînên bi di heman demê de added.
Nîşe: Ev vebijêrk de derbasdar e Eger ku tu hilbijart a Field Value.
Zelal
Bi kar tînin ev vebijêrk ji bo paqijkirina ti nirx û danasînên ku di lîbtiya jêr de li pêl Vebijêrk xuya bibe.
Malanîn
Bi kar tînin ev vebijêrk ji bo têxistina lîsteya statîk ji nirxên ji bo lîsteya jêr pêl Vebijêrk. The box dialog Open de xuya dike, da tu ji bo file text, ko nirxên to import bigere.
Eksport
Bi kar tînin ev vebijêrk ji bo îxracata lîsteya nirxên jêr pêl Vebijêrk ji bo file text. The box dialog Save As xuya yekê tu dikarî bi navekî nû û hilbijartina location ji bo pelê te.
Giranî
Ev lîsteya nirxên binivîsin statîk ku hûn îthal kirine, barkirin, ji nav zeviyê nav HTMLê da heye, an ketin bi destan. To lê zêde bike nirxên bi destan bike, pêl hucreya ku têda komepeyva “”Click here to lê zêde bike babete,”” û kes nirxa ku hûn dixwazin; bişkojka Enter ku koçî hucreya next to kes nirxa din.
Tîp: Tu dikarî bi bişkoja Insert ji bo lê zêde bike nirx ji bo vê lîsteyê de bi kar tînin.
Tu dikarî nirxên ku di vê lîsteyê de bi tikandina header ku dihewîne Nirx peyva çareser bike; carekê click to çareyekê li asîman û du caran bi xwe çareyekê li xwarê da.
Terîf
Ev lîsteya danasînên binivîsin statîk ku hûn îthal kirine an barkirin ji nav zeviyê nav HTMLê da heye. Tu dikarî danasînên bi destan lê zêde bike ne.
Tu dikarî nirxên ku di vê lîsteyê de bi tikandina header, ko peyva Description çareser bike; carekê click to çareyekê li asîman û du caran bi xwe çareyekê li xwarê da.
Berdewam ber bi herêma din bi rêya tikandina Options herêmê.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal отчеттор Online Жардам
статикалык
Наркы Field
Сиздин параметр талаасындагы тез баалуулуктарды камсыз базасын жерин тандап алуу үчүн бул тизмени чыкылдатуу.
Description талаасы
Сиздин параметр жаатындагы баалуулуктарды сүрөттөмөлөрдү камсыз базасын жерин тандап алуу үчүн бул тизмени чыкылдатуу. Мисалы, сиз баалуулук катары кызматкери ID тандап, эгерде, сиз сайтта байланыштуу аты менен ID номерлерин аныктай алат деп баяндоосу болуп Кызматкердин аты тандап алса болот.
Кыстаруу
кол коюу баскычы астында пайда болгон нарк тизмегинин аягына чейин жаңы наркын кошуу үчүн бул баскычты бас.
жок
Сиз Delete баскычы астында пайда баасы тизмесине тандаган мааниси жок кылуу үчүн бул баскычты бас.
жылдыруу Up
Эгер тизмеде канча жогорку кызмат орунун ээлөө үчүн баасы тизмесине тандаган баасын бериши үчүн бул баскычты бас.
алдыга Down
Тизмек бир кыйла төмөн кызмат ордуна баасы тизмесине тандаган баасын бериши үчүн бул баскычты бас.
Аракети жок
Бул орнотууларын көрүү үчүн бул баскычты басып:
бардык базасы баалуулуктарын толуктоого
Эгер баасы жаатындагы тандалып базасы талаадан баалуулуктарын жүктөөгө бул параметрди колдонуу. Crystal отчеттор Options баскычынын төмөнкү тизмесине баалуулуктарды алып келбейт. Сиз сүрөттөөлөрүнө үчүн маалыматтар базасын талаасын көрсөтүлгөн болсо, аныктамалар, ошол эле учурда, кошулат.
Эскертүү: Бул параметр сиз баасы талаа тандалган гана жеткиликтүү.
ачык
Жолдор баскычынын төмөнкү тизмеде ар кандай баалуулуктарды жана сүрөттөөлөрдү тазалоо үчүн бул параметрди колдонуу.
Import
Жолдор баскычынын төмөнкү тизмесине баалуулуктар статикалык тизмесин импорттоо менен бул параметрди колдонуу. Open баарлашуу терезечеси сиз импорттоого баалуулуктарын камтыган текст делосуна издеп болот көрүнөт.
экспорттоо
текст делосуна Options баскычынын төмөнкү баалуулуктардын тизмесин экспорттоо менен бул параметрди колдонуу. Save катары баарлашуу терезечеси ошондуктан атын киргизип жана делосуна үчүн жер болот көрүнөт.
маани
Бул тизме кол базасын талаадан артып, же кирген сен да, сырттан алынып келинген жок статикалык тез баалуулуктарды камтыйт. кол менен баалуулуктарды кошуу, сөз айкаштарын камтыган клетка «,-пункт менен толукталсын Нажмите» басып, каалаган баасын түрү; басма сөз кийинки клеткага дагы бир баалуу түрү кыймылдай алат.
Ишара: Сизге андан нары бул тизмеге баалуулуктарды кошуу кыстар баскычын колдоно аласыз.
Сиз сөз баалуулугу бар аталышы басуу менен бул тизмеге баалуулуктарды иреттөөгө болот; өсүү тартибинде бир жолу сорттой чыкылдатып жана тартипти түшүп боюнча сорттойт, эки жолу.
баяндоо
Бул тизме сиз базасы тармагында алынып келинген же жүктөлгөн келишкен статикалык тез камтылган. Эгер кол сүрөттөөлөрдү кошууга мүмкүн эмес.
Сиз сөз Description камтыган аталышы басуу менен бул тизмеге баалуулуктарды иреттөөгө болот; өсүү тартибинде бир жолу сорттой чыкылдатып жана тартипти түшүп боюнча сорттойт, эки жолу.
Жолдор аймакты басып, кийинки аймакта улантат.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
static
ມູນຄ່າພາກສະຫນາມ
ກົດບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ໄປຫາເອົາພາກສະຫນາມຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າການກະຕຸ້ນເຕືອນສໍາລັບພາກສະຫນາມພາລາມິເຕີຂອງທ່ານ.
ລາຍລະອຽດເກມມືພາກສະຫນາມ
ກົດບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ໄປຫາເອົາພາກສະຫນາມຖານຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງລາຍລະອຽດສໍາລັບຄ່າໃນພາກສະຫນາມພາລາມິເຕີຂອງທ່ານ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກທີ່ຈະຕົວພະນັກວຽກເປັນຄຸນຄ່າຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະເລືອກເອົາຊື່ພະນັກງານເປັນລາຍລະອຽດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະລະບຸຈໍານວນ ID ໂດຍຊື່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
Insert
ກົດປຸ່ມນີ້ຈະເພີ່ມດ້ວຍຕົນເອງຄ່າໃຫມ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງບັນຊີລາຍການລາຄາທີ່ປາກົດພາຍໃຕ້ການກົດປຸ່ມໃສ່.
ລົບ
ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອລົບຄ່າທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໃນບັນຊີລາຍການລາຄາທີ່ປາກົດພາຍໃຕ້ການກົດປຸ່ມ Delete.
ຍ້າຍ Up
ກົດປຸ່ມນີ້ຈະຍ້າຍອອກມູນຄ່າທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໃນບັນຊີລາຍການມູນຄ່າໃນການເປັນຕໍາແຫນ່ງສູງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການ.
ຍ້າຍລົງ
ກົດປຸ່ມນີ້ຈະຍ້າຍອອກມູນຄ່າທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໃນບັນຊີລາຍການມູນຄ່າໃຫ້ມີຕໍາແຫນ່ງຕ່ໍາໃນບັນຊີລາຍການ.
ການກະທໍາ
ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້:
ເພີ່ມເຕີມຄ່າຖານຂໍ້ມູນທັງຫມົດ
ການນໍາໃຊ້ຕົວເລືອກນີ້ເພື່ອໂຫລດຄ່າຈາກພາກສະຫນາມຖານຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄັດເລືອກເອົາໃນມູນຄ່າພາກສະຫນາມ. Crystal Reports ເພີ່ມມູນຄ່າເພື່ອບັນຊີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ປຸ່ມຕົວເລືອກຕ່າງໆໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ລະບຸພາກສະຫນາມຖານຂໍ້ມູນສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍ, ຄໍາອະທິບາຍທີ່ມີການເພີ່ມໃນເວລາດຽວກັນ.
ຫມາຍເຫດ: ຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນມີພຽງແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ເລືອກ Field Value.
ຈະແຈ້ງ
ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກນີ້ເພື່ອອະນາໄມຄຸນຄ່າແລະຄໍາອະທິບາຍທີ່ປາກົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ປຸ່ມຕົວເລືອກຕ່າງໆໄດ້.
ການນໍາເຂົ້າ
ການນໍາໃຊ້ຕົວເລືອກນີ້ເພື່ອນໍາເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ static ຂອງມູນຄ່າການບໍລິການຂອງປຸ່ມຕົວເລືອກຕ່າງໆໄດ້. ເປີດປາກົດຂຶ້ນດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາສໍາລັບໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອການນໍາເຂົ້າ.
ການສົ່ງອອກ
ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກນີ້ການສົ່ງອອກບັນຊີລາຍການຂອງຄ່າດັງຕໍ່ໄປນີ້ປຸ່ມຕົວເລືອກຕ່າງໆໃນການໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມ. ການບັນທຶກເປັນປາກົດຂຶ້ນດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດໃສ່ຊື່ແລະເລືອກເອົາສະຖານທີ່ສໍາລັບໄຟລ໌ຂອງທ່ານ.
ມູນຄ່າ
ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ປະກອບດ້ວຍຄຸນຄ່າການກະຕຸ້ນເຕືອນແບບຄົງທີ່ທ່ານໄດ້ນໍາເຂົ້າ, ການໂຫຼດຈາກພາກສະຫນາມຖານຂໍ້ມູນ, ຫຼືເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ. ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າດ້ວຍຕົນເອງ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫ້ອງທີ່ປະກອບດ້ວຍປະໂຫຍກທີ່ວ່າ “”ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອເພີ່ມລາຍການ,”” ແລະພິມມູນຄ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ; ຫນັງສືພິມກະລຸນາໃສ່ທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປໃນຫ້ອງຕໍ່ໄປໃນການພິມຄ່າອື່ນ.
ປາຍ: ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ປຸ່ມ Insert ໃນການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ບັນຊີລາຍການນີ້.
ທ່ານສາມາດຄັດຄຸນຄ່າໃນບັນຊີລາຍການນີ້ໄດ້ໂດຍການກົດທີ່ຫົວຂໍ້ທີ່ມີຂໍ້ມູນຄ່າຄໍາວ່າ ຄລິກຫນຶ່ງຄັ້ງເພື່ອຄັດໃນຄໍາສັ່ງຕັ້ງຊັນຂຶ້ນແລະສອງຄັ້ງເພື່ອຄັດໃນ descending ຄໍາສັ່ງ.
ລາຍລະອຽດ
ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ປະກອບດ້ວຍຄໍາອະທິບາຍການກະຕຸ້ນເຕືອນແບບຄົງທີ່ທ່ານໄດ້ນໍາເຂົ້າຫລືໂຫລດຈາກພາກສະຫນາມຂອງຖານຂໍ້ມູນໄດ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດເພີ່ມຄໍາອະທິບາຍດ້ວຍຕົນເອງ.
ທ່ານສາມາດຄັດຄຸນຄ່າໃນບັນຊີລາຍການນີ້ໄດ້ໂດຍການກົດທີ່ຫົວຂໍ້ທີ່ມີລາຍລະອຽດຄໍາວ່າ ຄລິກຫນຶ່ງຄັ້ງເພື່ອຄັດໃນຄໍາສັ່ງຕັ້ງຊັນຂຶ້ນແລະສອງຄັ້ງເພື່ອຄັດໃນ descending ຄໍາສັ່ງ.
ສືບຕໍ່ກັບເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່ໄປໂດຍການຄລິກໃສ່ພື້ນທີ່ Options.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Auxilium
static
Field Value
Click hic ad colligunt a database List agro, qui dat celeriter ipsius parametrum in agro.
Field Description
Click hic ad colligunt a database List agro, qui praebet conditiones ad ipsius parametrum in agro. Nam si id quod vis Aliquam pretii nomine Aliquam velit ut users ut discant posteri vestri quod in descriptione numerorum adiuncto nomine Id cognoscere potest.
Insert
Click conjunctionem ad tincidunt addere valorem pretii finem Insert album ut sub specie felis.
Delete
Click conjunctionem delere pretium album ut quod videtur sub lego delete button valoris.
AMMOVEO
Click conjunctionem movere pretium album quod lego in valore loco superiore in album.
Movere
Click conjunctionem movere pretium album quod lego in valore inferiori loco in album.
Actions
Click ad conjunctionem harum:
Append omnes valores Database
Uti bene onerare Field Value sumta valores ager datorum. Renuntiationes subdit inferius album crystallo valores Bene puga pyga. Si certum database agrum generis simul descriptionibus additis.
Et nota quod bene si modo is ager Value delecto.
Aequaliter Nubila
Nam quis Uti patet infra numero bonorum quae in descriptionibus Bene puga pyga.
Import
Nam uti importat valores album album sub stabili Bene puga pyga. Potes enim apparet Open alternis sermonibus arca archa in qua valores text lima importat.
Export
Nam liber usus bonorum exportare Bene puga pyga infra textum lima. Vivat ut alternis sermonibus arca archa eligere videtur ut introeas locus nomen tuum documentum.
Value
Is album habet stabilis bona promptum est ut vos have importo, posuit a database in agro, et venerunt tincidunt. Ad bona tincidunt preme cella in qua dicitur “”Click here to add item ‘et typus vis valore; ingredere ad transmigrationem ad proximam cellam type alia turba valet.
Tip: Vos can quoque utor Insert valores numero addere ipsum.
Potes hoc titulo exstat bona ponitur in numero eae strepitando; click semel et bis exstat ascendendo descendendo exstat.
Description
Is album habet quod descriptionibus static promptus vos have importo database vel a gravi de agro. Non addetis descriptiones tincidunt.
Potes hoc titulo exstat bona ponitur in numero strepitando Description click semel et bis exstat ascendendo descendendo exstat.
Continue ad deinde area area Bene per clicking.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
statisks
Value Field
Noklikšķiniet šo sarakstu, lai izvēlētos datu bāzes lauks, kas nodrošina ātru vērtības jūsu parametru laukā.
Apraksts Field
Noklikšķiniet šo sarakstu, lai izvēlētos datu bāzes lauks, kas nodrošina aprakstus par vērtībām savā parametru jomā. Piemēram, ja jūs izvēlaties Darbinieku ID kā savu vērtību, jūs varētu izvēlēties Darbinieku nosaukums kā aprakstu, lai jūsu lietotāji varētu identificēt ID numurus ar to saistītā nosaukumu.
Ievietot
Nospiediet šo pogu, lai manuāli pievienotu jaunu vērtību beigām Value sarakstā, kas parādās zem pogas Ievietot.
izdzēst
Noklikšķiniet šo pogu, lai izdzēstu vērtību, kas jums ir izvēlēta Value sarakstā, kas parādās zem Dzēst pogas.
pārvietot uz augšu
Noklikšķiniet šo pogu, lai pārvietotu vērtību, kas jums ir izvēlēts Vērtību sarakstā augstāku pozīciju sarakstā.
pārvietot uz leju
Noklikšķiniet šo pogu, lai pārvietotu vērtību, kas jums ir izvēlēts Vērtību sarakstā uz zemāku pozīciju sarakstā.
Pasākumi
Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai redzētu šīs iespējas:
Pievienot visas datu bāzes vērtības
Izmantojiet šo opciju, lai ielādētu vērtības no datubāzes lauka, ko esat izvēlējies vērtības jomā. Crystal Reports piebilst vērtības zem pogas Opcijas sarakstā. Ja jums ir noteikts datu bāzes lauks apraksti, apraksti tiek pievienotas tajā pašā laikā.
Piezīme: Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat izvēlējies Value lauks.
skaidrs
Izmantojiet šo opciju, lai notīrītu visus vērtības un aprakstus, kas parādās zem pogas Opcijas sarakstā.
imports
Izmantojiet šo opciju, lai importētu statisku vērtību sarakstu zem pogas Opcijas sarakstā. Dialoglodziņā Atvērt tiek parādīts, lai jūs varat meklēt teksta failu, kas satur vērtības importēt.
eksports
Izmantojiet šo opciju, lai eksportēt sarakstu vērtību zem pogas Opcijas, lai teksta failu. Saglabāt kā dialoglodziņš tiek parādīts, lai jūs varat ievadīt vārdu un izvēlēties vietu jūsu failu.
vērtība
Šis saraksts satur statiskus ātru vērtības, jums ir importēti, iekrautas no datu bāzes lauka, vai ievadīt manuāli. Lai pievienotu vērtību manuāli, noklikšķiniet uz šūnas, kas satur frāzi “”Klikšķiniet šeit, lai pievienotu objektu,”” un ierakstiet vērtību, kuru vēlaties; nospiediet Enter, lai pārietu uz nākamo šūnu rakstīt vēl vienu vērtību.
Padoms: Jūs varat izmantot arī Insert pogu, lai pievienotu vērtību šim sarakstam.
Jūs varat šķirot vērtības šajā sarakstā, noklikšķinot uz galveni, kas satur vārdu vērtību; noklikšķiniet vienreiz, lai sakārtotu augošā secībā, un divas reizes kārtot dilstošā secībā.
apraksts
Šis saraksts satur statiskus ātru aprakstus, kas jums ir importētas vai ielādēt no datu bāzes lauka. Jūs nevarat pievienot aprakstus manuāli.
Jūs varat šķirot vērtības šajā sarakstā, noklikšķinot uz galveni, kas satur vārdu apraksts; noklikšķiniet vienreiz, lai sakārtotu augošā secībā, un divas reizes kārtot dilstošā secībā.
Turpināt uz nākamo jomā, noklikšķinot Iespējas platību.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pagalba
Statinis
vertė laukas
Spauskite šį sąrašą pasirinkti duomenų bazės lauką, kuris suteikia Prompt vertybes savo parametrų srityje.
Aprašymas laukas
Spauskite šį sąrašą pasirinkti duomenų bazės lauką, kuris suteikia aprašymus už savo parametrų srityje vertybes. Pavyzdžiui, jei pasirinksite Darbuotojų ID kaip savo vertę, galite pasirinkti darbuotojo pavarde kaip aprašyme, kad jūsų vartotojai galėtų nustatyti asmens tapatybės numerius atitinkamo pavadinimo.
Įdėti
Paspauskite šį mygtuką norėdami rankomis pridėti naują reikšmę į vertės Pasirodžiusiame sąraše pagal Įterpti mygtuką pabaigoje.
panaikinti
Paspauskite šį mygtuką norėdami ištrinti vertę, kurią pasirinkote Reikšmės Pasirodžiusiame sąraše pagal mygtuką Pašalinti.
perkelti
Paspauskite šį mygtuką norėdami perkelti vertę, kurią pasirinkote Reikšmės sąrašo į aukštesnę poziciją sąraše.
Judėk žemyn
Paspauskite šį mygtuką norėdami perkelti vertę, kurią pasirinkote Reikšmės sąrašą į žemesnes pareigas sąraše.
Veiksmai
Paspauskite šį mygtuką norėdami pamatyti šias galimybes:
Pridėti visas duomenų bazės vertybes
Naudokite šią parinktį norėdami įkelti vertybes iš duomenų bazės srityje, kuris buvo pasirinktas vertės lauką. Crystal Reports, prideda vertes žemiau esantį mygtuką Options sąrašo. Jei nenurodyta duomenų bazės lauką aprašymus, aprašymai pridedami tuo pačiu metu.
Pastaba: Ši parinktis galima tik tada, jei pasirinkote vertės lauką.
aiškus
Naudokite šią parinktį norėdami išvalyti vertybes ir aprašymus, kurie rodomi žemiau esantį mygtuką Options sąrašo.
importas
Naudokite šią parinktį norėdami importuoti statinį sąrašą vertybių žemiau esantį mygtuką Options sąrašo. Atidaryti dialogo langas, todėl jūs galite ieškoti tekstinį failą, kuriame vertybes importuoti.
eksportas
Naudokite šią parinktį norėdami eksportuoti vertybių žemiau esantį mygtuką Options sąrašą į tekstinį failą. Dialogo lange Įrašyti kaip atrodo, todėl jūs galite įvesti vardą ir pasirinkti vietą jūsų failo.
vertė
Šis sąrašas yra statinius greitas vertes, kad jūs jau importavo, pakraunami iš duomenų bazės srityje, arba įvesti rankiniu būdu. Norėdami pridėti vertybes rankiniu būdu, spustelėkite langelį, kuriame frazę “”Spauskite čia norėdami pridėti elementą”” ir įveskite reikšmę, kurią norite; paspauskite Enter, norėdami pereiti prie kito elemento tipo kitą vertę.
Patarimas: Taip pat galite naudoti mygtuką Įterpti pridėti vertybes prie šio sąrašo.
Jūs galite rūšiuoti Šiame sąraše vertybes spustelėję antraštę, kuri yra žodis vertę; spustelėkite vieną kartą, rūšiuoti didėjančia tvarka ir du kartus rūšiuoti mažėjančia tvarka.
aprašymas
Šis sąrašas yra statinius greitas aprašymus, kad jūs jau importavo arba parsisiunčiamas iš duomenų bazės srityje. Jūs negalite pridėti aprašymus rankiniu būdu.
Jūs galite rūšiuoti Šiame sąraše vertybes spustelėję antraštę, kuri yra žodis, aprašymas; spustelėkite vieną kartą, rūšiuoti didėjančia tvarka ir du kartus rūšiuoti mažėjančia tvarka.
Pereikite prie kito srities paspaudę Funkc plotą.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapporten Online Hëllef
statesch
Wäert Field
Klickt dës Lëscht eng Datebank Terrain ze deposéieren, déi d’rapid Wäerter fir Är Parameter Terrain stellt.
Beschreiwung Field
Klickt dës Lëscht eng Datebank Terrain ze deposéieren, déi d’Beschreiwunge fir d’Wäerter an Är Parameter Terrain stellt. Zum Beispill, wann Dir Employé ID wéi Är Wäert decidéieren, kéint Dir Employé Numm als Beschreiwung sou datt Är Benotzer Lag sinn ze identifizéieren ID Zuelen vun der verbonne Numm wielen.
dobäizemaachen
Klickt dës Knäppchen fir manuell eng nei Wäert op d’Enn vun de Wäert Lëscht derbäi, datt ënnert der dobäizemaachen Knäppchen klicken.
läsche
Klickt dës Knäppchen de Wäert ze läschen, dass Dir an de Wäert Lëscht ausgewielt hutt, datt ënnert der läschen Knäppchen klicken.
Move Up
Klickt dës Knäppchen de Wäert ze plënneren, dass Dir an de Wäert Lëscht an der Lëscht fir en héich Positioun ausgewielt hunn.
Move Down
Klickt dës Knäppchen de Wäert ze plënneren, dass Dir an de Wäert Lëscht an der Lëscht zu engem nidderegen Positioun ausgewielt hunn.
Aktiounen
Klickt dës Knäppchen Optiounen ze gesinn:
Append all Datebank Wäerter
Benotzt dëss Optioun normalerweis d’Wäerter vun der Datebank Terrain opbauen, datt Dir am gëllt Field ausgewielt. Crystal Rapporten unhat déi Valeuren fir déi Lëscht hei drënner de Knäppchen Optiounen. Wann Dir eng Datebank Terrain fir Beschreiwunge uginn hunn, sinn d’Situatiounen op der selwechter Zäit dobäi.
Opgepasst: Dës Optioun sinn ass nëmmen wann Dir e gëllt Field ausgewielt hunn.
kloer
Benotzt dëss Optioun normalerweis all Wäerter ze vergréisseren an ze beschreiwen, déi ënnert der Optiounen Knäppchen an der Lëscht erschéngen.
Import
Benotzt dëss Optioun normalerweis eng statesch Lëscht vu Wäerter an der Lëscht fir z’importéieren ënnert den Optiounen Knäppchen. D’Open Dialog erschéngt sou Dir fir e Text Fichier Sich kann datt d ‘Wäerter fir z’importéieren enthält.
exportéieren
Benotzt dëss Optioun normalerweis d’Lëscht vun Wäerter zu engem Text Fichier ënnert de Optiounen Knäppchen ze exportéieren. Den Trend Als Dialog erschéngt sou kënnt Dir e Numm gitt an eng Plaz fir Är Fichier wielen.
Wäert
Dës Lëscht enthält statesch rapid Wäerter datt Dir importéiert hunn, aus enger Datebank Terrain iwwerlaascht, oder manuell agin. Zu Wäerter manuell derbäi, klickt op d’Zell dass den Ausdrock ass “”hei Klickt Punkt ze erhéichen”” an de Wäert Typ, datt Dir wëllt; Press Gitt un de nächste Zell ze plënneren anere Wäert ze Typ.
Tipp: Dir kënnt och déi dobäizemaachen Knäppchen benotzen Wäerter un dëser Lëscht ze erhéichen.
Dir kënnt d’Wäerter vun dëser Lëscht Zort vun de Wénkel Dir dass d’Wuert gëllt enthält; eemol klickt op eropklamme fir Zort an zweemol an eroffällt fir Zort.
description
Dës Lëscht enthält statesch ass genee Beschreiwunge datt Dir importéiert hunn oder aus enger Datebank Terrain iwwerlaascht. Du kanns net beschreiwen manuell derbäi.
Dir kënnt d’Wäerter vun dëser Lëscht Zort vun de Wénkel Dir dass d’Wuert Beschreiwung enthält; eemol klickt op eropklamme fir Zort an zweemol an eroffällt fir Zort.
Weider bis d’nächst Géigend Optiounen Beräich vun klick.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал извештаи онлајн Помош
Статични
поле вредност
Кликнете на оваа листа за да изберете областа на база на податоци, која обезбедува брза вредности за вашата област параметар.
Опис на поле
Кликнете на оваа листа за да изберете областа на база на податоци, која обезбедува описи за вредностите во својата област параметар. На пример, ако изберете вработените проект како вредност, може да изберете име на вработениот како опис, така што корисниците се во можност да се идентификуваат проект броеви од страна на Асошиетед име.
вметнете
Кликнете на ова копче за рачно да додадете нова вредност до крајот на листата на вредност, која се појавува во рамките на копчето Вметни.
Избриши
Кликнете на ова копче за да ја избришете вредноста што сте го избрале во листата на вредност, која се појавува во рамките на копчето Избриши.
се движат нагоре
Кликнете на ова копче да ја преместите на вредноста што е избран во листата на вредноста на повисока позиција во листата.
Помести надолу
Кликнете на ова копче да ја преместите на вредноста што е избран во листата на вредноста на пониско работно место во листата.
активности
Кликнете на ова копче за да ја видите овие опции:
Додаваат сите вредности база на податоци
Користете ја оваа опција за да ја вчитате вредности од областа на бази на податоци кои сте ги одбрале во областа вредност. Кристал извештаи додава вредностите на листата подолу на копчето за опции. Ако сте одредено поле на база на податоци за опис, се додава описите во исто време.
Забелешка: Оваа опција е достапна само ако сте избрале областа вредност.
Отстрани
Користете ја оваа опција за да ја избришете никакви вредности и описи кои се појавуваат во листата подолу на копчето за опции.
увоз
Користете ја оваа опција за увоз на статички листа на вредности во листата подолу на копчето за опции. дијалогот отворено поле се појавува така може да пребарувате за текст фајл кој ги содржи вредностите за увоз.
Извоз
Користете ја оваа опција за извоз на листата на вредности под копчето Опции за текстуална датотека. дијалог прозорецот Зачувај како што се појавува за да можете да внесете го името и изберете локација за вашата датотека.
вредност
Оваа листа ги содржи статички брза вредности кои се увезени, натоварени од областа на база на податоци, или да се внесува рачно. За да додадете вредности рачно, кликнете на ќелијата која ја содржи фразата “”Кликнете тука за да додадете точка”” и внесете ја вредноста што сакате; притиснете Enter за да се преселат на следната ќелија да напишете друга вредност.
Совет: Можете исто така да го користите копчето Вметни за да додадете вредност на оваа листа.
Можете да ги сортирате вредности во оваа листа со кликнување на насловот дека го содржи зборот вредност; кликнете еднаш да се најде решение во растечки редослед и два пати за подредување во опаѓачки редослед.
Опис
Оваа листа ги содржи статички брза описи кои се увезени или да се вчитуваат од областа на база на податоци. Не можете да додадете описи рачно.
Можете да ги сортирате вредности во оваа листа со кликнување на насловот која го содржи описот; кликнете еднаш да се најде решение во растечки редослед и два пати за подредување во опаѓачки редослед.
Продолжи кон следната површина со кликнување Опции област.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Origine et histoire de Reports Online Help
voasakantsakan’ny
Value Field
Tsindrio ity lisitra mba haka ny base de données saha izay manome hasina ny haingana noho ny fikirana saha.
Description Field
Tsindrio ity lisitra mba haka ny base de données saha izay manome ny famaritana ny Tsara ny fikirana an-tsaha. Ohatra, raha mifidy mpiasa ID toy ny sarobidy, dia mety hifidy mpiasa Name toy ny famaritana ka ny mpampiasa dia afaka mamantatra ID isa ny mifandray anarana.
Insert
Tsindrio ity bokotra mba tanana manampy ny sanda vaovao ho amin’ny faran’ny lisitra sarobidy izay hita eo ambanin’ny Insert bokotra.
Fafao
Tsindrio ity bokotra hamafa ny sarobidy izay efa voafantina ao amin’ny sarobidy lisitra izay hita eo ambanin’ny Delete bokotra.
Move Up
Tsindrio ity bokotra hifindra ny sarobidy izay efa voafantina ao amin’ny Sarobidy lisitry ny ambony toerana ao amin’ny lisitra.
Mandrosoa Down
Tsindrio ity bokotra hifindra ny sarobidy izay efa voafantina ao amin’ny Sarobidy lisitry ny ambany toerana ao amin’ny lisitra.
Actions
Tsindrio ity bokotra mba hahita ireo safidy:
Append angona rehetra soatoavina
Ampiasao io mba hampidiran’izy safidy ny soatoavina avy amin’ny base de données an-tsaha izay voafidy ao amin’ny Value Field. Origine et histoire de Reports manampy ny soa toavina ho amin’ny lisitra eto ambany ny bokotra Options. Raha mazava ny base de données saha ho an’ny famaritana, ny famaritana dia nanampy tamin’izany andro izany.
Fanamarihana: Ity safidy dia misy afa-tsy raha efa nifidy ny Hasina Field.
Clear
Ampiasao io safidy io mba hanadio misy soatoavina sy ny famaritana izay hita ao amin’ny lisitra eto ambany ny bokotra Options.
Import
Ampiasao io safidy io mba manafatra ny voasakantsakan’ny lisitry ny soatoavina amin’ny lisitra eto ambany ny bokotra Options. Open diniky ny efajoro hita mba hahafahanao mitady ny andinin-teny rakitra izay ahitana ny fitsipika mba manafatra.
Export
Ampiasao io safidy io mba hanondranana ny lisitry ny soatoavina eto ambany ny bokotra Options ny lahatsoratra rakitra. Ny Save Rehefa miseho ny diniky efajoro mba hahafahanao miditra anarana sy hifidy toerana ho an’ny rakitra.
sarobidy
Zavatra lisitra ahitana soatoavina voasakantsakan’ny avy hatrany fa efa dehibe, mavesatra entana avy amin’ny base de données an-tsaha, na niditra tanana. Mba hametraka soatoavina tanana, tsindrio ny sela izay ahitana ny teny hoe “”Tsindrio eto raha hametraka zavatra,”” ary manoratra ny sarobidy izay tianao; asa fanaovan-gazety Ampidiro hifindra ho any amin’ny manaraka sela mba nitendry zava-dehibe hafa.
Soso-kevitra: Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny Insert bokotra mba hametraka fitsipika ho lisitra ity.
Afaka manatsara ny fitsipika ao amin’ity lisitra amin’ny fipihana ny lohapejy izay misy ny teny hoe sarobidy; tsindrio indray mandeha ny manatsara amin’ny miakatra filaminana sy indroa ny manatsara amin’ny nidina ny filaminana.
Description
Zavatra lisitra ahitana famaritana voasakantsakan’ny avy hatrany izay efa nafarana na mavesatra avy amin’ny base de données an-tsaha. Tsy afaka manampy famaritana tanana.
Afaka manatsara ny fitsipika ao amin’ity lisitra amin’ny fipihana ny lohapejy izay misy ny teny hoe Description; tsindrio indray mandeha ny manatsara amin’ny miakatra filaminana sy indroa ny manatsara amin’ny nidina ny filaminana.
Foana ny manaraka faritra amin’ny fipihana Options faritra.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Talian Bantuan
statik
nilai Field
Klik senarai ini untuk memilih bidang pangkalan data yang menyediakan nilai-nilai yang cepat bagi bidang parameter anda.
Penerangan Field
Klik senarai ini untuk memilih bidang pangkalan data yang menyediakan penerangan bagi nilai dalam medan parameter anda. Sebagai contoh, jika anda memilih ID pekerja sebagai nilai anda, anda boleh memilih Nama pekerja untuk memberi gambaran supaya pengguna anda dapat mengenal pasti nombor ID dengan nama yang berkaitan.
Insert
Klik butang ini untuk menambah nilai baru secara manual ke akhir senarai Nilai yang muncul di bawah butang Selit.
Padam
Klik butang ini untuk memadam nilai yang anda telah dipilih dalam senarai Nilai yang muncul di bawah butang Padam.
Bergerak ke atas
Klik butang ini untuk beralih nilai yang anda telah dipilih dalam senarai Nilai untuk kedudukan yang lebih tinggi dalam senarai.
Bergerak ke bawah
Klik butang ini untuk beralih nilai yang anda telah dipilih dalam senarai Nilai untuk kedudukan yang lebih rendah dalam senarai.
tindakan
Klik butang ini untuk melihat pilihan ini:
Lampirkan semua nilai pangkalan data
Guna pilihan ini untuk memuatkan nilai-nilai dari bidang pangkalan data yang anda pilih dalam Nilai Field. Crystal Reports menambah nilai kepada senarai di bawah butang Options. Jika anda telah menentukan medan pangkalan data untuk penerangan, penerangan ditambah pada masa yang sama.
Nota: Pilihan ini tersedia hanya jika anda telah memilih Field Nilai.
Clear
Guna pilihan ini untuk membersihkan apa-apa nilai dan penerangan yang muncul dalam senarai di bawah butang Options.
import
Gunakan opsyen ini untuk mengimport senarai statik nilai kepada senarai di bawah butang Options. kotak dialog Buka muncul supaya anda boleh mencari fail teks yang mengandungi nilai import.
Eksport
Guna pilihan ini untuk mengeksport senarai nilai di bawah butang Pilihan untuk fail teks. Simpan Sebagai kotak dialog muncul supaya anda boleh masukkan nama dan pilih lokasi untuk fail anda.
nilai
Senarai ini mengandungi nilai-nilai segera statik yang anda telah mengimport, dimuatkan dari medan pangkalan data, atau dimasukkan secara manual. Untuk menambah nilai secara manual, klik sel yang mengandungi ungkapan “”Klik di sini untuk menambah item,”” dan taip nilai yang anda mahu; tekan Enter untuk bergerak ke sel seterusnya menaip nilai lain.
Petua: Anda juga boleh menggunakan butang Selit untuk menambah nilai kepada senarai ini.
Anda boleh menyusun nilai dalam senarai ini dengan mengklik pengepala yang mengandungi Nilai perkataan; klik sekali untuk menyusun dalam tertib menaik dan dua kali untuk menyusun dalam tertib menurun.
Penerangan
Senarai ini mengandungi penerangan segera statik yang anda telah mengimport atau dimuatkan dari bidang pangkalan data. Anda tidak boleh menambah penerangan secara manual.
Anda boleh menyusun nilai dalam senarai ini dengan mengklik pengepala yang mengandungi Penerangan perkataan; klik sekali untuk menyusun dalam tertib menaik dan dua kali untuk menyusun dalam tertib menurun.
Teruskan ke kawasan seterusnya dengan mengklik kawasan Pilihan.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
സ്റ്റാറ്റിക്
മൂല്യം ഫീൽഡ്
നിങ്ങളുടെ പരാമീറ്റർ ഫീൽഡ് ആവശ്യപ്പെടുക മൂല്ല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡ് എടുക്കാമെന്നതിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
വിവരണം ഫീൽഡ്
നിങ്ങളുടെ പരാമീറ്റർ വയലിൽ മൂല്യങ്ങൾ വേണ്ടി വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡ് എടുക്കാമെന്നതിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ആയി ജീവനക്കാരന്റെ ഐഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എംപ്ലോയീ പേര് ഒരു വിവരണം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ അനുബന്ധ പേര് പ്രകാരം ഐഡി നമ്പറുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി.
കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുക
സ്വമേധയാ തിരുകുക ബട്ടൺ കീഴിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മൂല്യം ലിസ്റ്റ് അവസാനം ഒരു പുതിയ മൂല്യം ചേർക്കുന്നതിന് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ഇല്ലാതാക്കുക
വെട്ടിമാറ്റുക എന്ന ബട്ടൺ കീഴിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മൂല്യം ലിസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക
നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂല്യം ലിസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂല്യം നീക്കാൻ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
താഴേക്ക് നീക്കുക
പട്ടികയിൽ ഒരു താഴ്ന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂല്യം ലിസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂല്യം നീക്കാൻ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഈ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക:
എല്ലാ ഡാറ്റാബേസ് മൂല്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക
നിങ്ങൾ മൂല്യം ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡാറ്റാബേസ് വയലിൽ നിന്നു മൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓപ്ഷനുകൾ ബട്ടൺ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ മൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിവരണങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചേർത്തു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂല്യം ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തു മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
തെളിഞ്ഞ
ഉപാധികൾ ബട്ടൺ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂല്യങ്ങളും വിവരണങ്ങൾ ക്ലിയർ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക.
ഇംപോർട്ട്
ഐച്ഛികങ്ങൾ ബട്ടൺ താഴെക്കാണുന്ന ലിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ലിസ്റ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. തുറക്കുക ഡയലോഗ് ബോക്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇറക്കുമതിചെയ്യാൻ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ തിരയാൻ കഴിയും തോന്നുന്നു.
കയറ്റുമതി
ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്ഷനുകൾ ബട്ടണില് മൂല്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇതായി സംരക്ഷിക്കുക അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേര് നൽകുക, നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം തോന്നുന്നു.
വില
ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഒരു ഡാറ്റാബേസ് വയലിൽ നിന്നു കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോംപ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വമേധയാ മൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കാൻ, പദപ്രയോഗം “”, ഇനം ചേർക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്”” നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂല്യം തരം അടങ്ങിയ സെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക; അമർത്തുക മറ്റൊരു മൂല്യം ടൈപ്പ് അടുത്ത സെൽ നീങ്ങാൻ നൽകുക.
നുറുങ്ങ്: നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ മൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കാൻ തിരുകുക ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾ വേഡ് മൂല്യം അടങ്ങുന്ന ഹെഡർ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഈ പട്ടികയിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ അടുക്കാൻ കഴിയുംവിധം; ക്രമത്തില് അടുക്കുന്നതിന് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി രണ്ടുതവണ തവണ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
വിവരണം
ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡ് നിന്ന് ഇറക്കുമതി അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ സ്റ്റാറ്റിക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് വിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം വിവരണങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിങ്ങൾ വേഡ് വിവരണം അടങ്ങുന്ന ഹെഡർ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഈ പട്ടികയിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ അടുക്കാൻ കഴിയുംവിധം; ക്രമത്തില് അടുക്കുന്നതിന് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി രണ്ടുതവണ തവണ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
ഓപ്ഷനുകൾ പ്രദേശം ക്ലിക്കുചെയ്ത് അടുത്ത പ്രദേശം തുടരുക.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
statiku
valur Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam database li jipprovdi l-valuri pront għall-qasam parametru tiegħek.
deskrizzjoni Qasam
Ikklikkja din il-lista li pick qasam database li jipprovdi d-deskrizzjonijiet għall-valuri fil-qasam parametru tiegħek. Per eżempju, jekk inti tagħżel Impjegat ID bħala valur tiegħek, inti tista ‘tagħżel Impjegat Isem deskrizzjoni sabiex l-utenti tiegħek huma kapaċi li jidentifikaw ID numri bl-isem assoċjat.
daħħal
Ikklikkja din il-buttuna li manwalment żid valur il-ġdid sa l-aħħar tal-lista Valur li tidher taħt il-buttuna Daħħal.
Ħassar
Ikklikkja din il-buttuna li jitħassar il-valur li inti għazilt fil-lista Valur li tidher taħt il-buttuna Ħassar.
Nimxu Up
Ikklikkja din il-buttuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizzjoni ogħla fil-lista.
Nimxu Down
Ikklikkja din il-buttuna biex jimxu l-valur li inti għazilt fil-lista Valur għal pożizzjoni aktar baxx fil-lista.
azzjonijiet
Ikklikkja din il-buttuna biex tara dawn l-għażliet:
Ehmeż valuri kollha tad-database
Uża din l-għażla biex jgħabbi l-valuri mill-qasam database li inti magħżula fil Valur Qasam. Rapporti Crystal żżid il-valuri fil-lista taħt il-buttuna Options. Jekk għandek speċifikati qasam database għal deskrizzjonijiet, id-deskrizzjonijiet huma miżjuda fl-istess ħin.
Nota: Din l-għażla hija disponibbli biss jekk inti għazilt a Qasam Valur.
ċar
Uża din l-għażla biex ċara ebda valur u deskrizzjonijiet li jidhru fil-lista taħt il-buttuna Options.
importazzjoni
Uża din l-għażla għall-importazzjoni lista statika ta ‘valuri għal-lista taħt il-buttuna Options. Il-kaxxa dialog Miftuħ jidher sabiex inti tista ‘tfittex għal fajl test li fih il-valuri għall-importazzjoni.
esportazzjoni
Uża din l-għażla tkun esportata l-lista ta ‘valuri taħt il-buttuna Għażliet li fajl test. Il-kaxxa Save As dialog tidher sabiex inti tista ‘tidħol l-isem u jagħżlu post għal fajl tiegħek.
valur
Din il-lista għandha valuri pront statiku li għandek importati, mgħobbija minn qasam database, jew imdaħħla manwalment. Biex iżżid valuri manwalment, ikklikkja l-ċellola li fiha l-frażi “”Ikklikkja hawn biex żid il-punt,”” u t-tip tal-valur li inti tixtieq; -istampa Ikteb biex jimxu lejn l-ċellula li jmiss għat-tip b’valur ieħor.
Tip: Tista ‘wkoll tuża l-buttuna Daħħal biex iżżid valuri għal din il-lista.
Tista sort l-valuri f’din il-lista billi tikklikkja l-header li fiha l-valur kelma; ikklikkja darba biex issolvi f’ordni axxendenti u darbtejn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
deskrizzjoni
Din il-lista fiha deskrizzjonijiet pront statiku li inti importaw jew mgħobbija minn qasam database. Inti ma jistgħux iżidu deskrizzjonijiet manwalment.
Tista sort l-valuri f’din il-lista billi tikklikkja l-header li fiha l-kelma Deskrizzjoni; ikklikkja darba biex issolvi f’ordni axxendenti u darbtejn biex issolvi f’ordni dixxendenti.
Kompli għall-qasam li jmiss billi tikklikkja żona Għażliet.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Pūrongo Āwhina Online
pateko
uara Field
Pāwhiritia tenei rārangi ki te tiki i te mara pātengi raraunga e whakarato ana i te uara arä mo koutou mara tawhā.
Āpure Whakaahuatanga
Pāwhiritia tenei rārangi ki te tiki i te mara pātengi raraunga e whakarato ana te whakaahuatanga mō te uara i roto i to koutou mara tawhā. Hei tauira, ki te whiriwhiri koe Kaimahi ID rite tou uara, ai whiriwhiri koe Kaimahi Ingoa rite te whakaahuatanga kia ai koutou kaiwhakamahi e taea ki te tāutu i ngā tau ID i te ingoa e pā ana.
Kōkuhu
Pāwhiritia tenei pātene ki te tāpiri i ā te uara hou ki te pito o te rārangi Value e puta i raro i te pātene Kōkuhu.
Mukua
Pāwhiritia tenei pātene ki te muku i te uara e kua tīpakohia e koe i roto i te rārangi Uara e puta i raro i te pātene Mukua te.
Nuku Whakarunga
Pāwhiritia tenei pātene ki te neke i te uara e kua tīpakohia e koe i roto i te rārangi Uara ki te tūranga teitei i roto i te rārangi.
Nuku
Pāwhiritia tenei pātene ki te neke i te uara e kua tīpakohia e koe i roto i te rārangi Uara ki te tūranga o raro i roto i te rārangi.
Hohenga
Pāwhiritia tenei pātene kia kite i enei kōwhiringa:
Āpiti ngā uara pātengi raraunga katoa
Whakamahia tēnei kōwhiringa ki te uta i te uara i te mara pātengi raraunga i tīpakohia e koe i roto i Uara Field. tāpiri Crystal Pūrongo nga uara ki te rārangi i raro i te pātene Kōwhiringa. Ki te mea kua tohua e koe i te mara pātengi raraunga mo whakaahuatanga, e honoa mai nga whakaahuatanga i te wa ano.
Note: Ko te wātea tenei kōwhiringa anake, ki te mea kua tīpakohia e koe i te Field Uara.
Ūkui
Whakamahia tēnei kōwhiringa ki te ūkui i tetahi uara me ngā whakamārama e puta i roto i te rārangi i raro i te pātene Kōwhiringa.
Kawemai
Whakamahia tēnei kōwhiringa ki te kawemai i te rārangi pateko o uara ki te rārangi i raro i te pātene Kōwhiringa. puta te pouaka kōrero Open kia taea e koe te rapu i te kōnae kuputuhi e kei roto i te uara ki te kawemai.
Kaweake
Whakamahia tēnei kōwhiringa ki te kaweake i te rārangi o ngā uara i raro te pātene Kōwhiringa ki te kōnae kuputuhi. puta te pouaka kōrero Tiaki Hei kia taea e koe te tomo i te ingoa, me te whiriwhiri i te wāhi mo koutou kōnae.
uara
Tenei rārangi kei uara arä pateko e kua kawemai koe, utaina i te mara pātengi raraunga, ranei tomo ā. Hei tāpiri uara ā, pāwhiri i te pūtau e kei te parau “”Pāwhiri ki konei kia tāpiri tūemi,”” me te pato i te uara e hiahia ana koe; press tomo ki te neke ki te pūtau muri ki te pato i tētahi atu uara.
Aki: Ka taea e hoki e koe te whakamahi i te pātene Kōkuhu ki te tāpiri i ngā uara ki tenei rārangi.
Ka taea e koe te kōmaka te uara i roto i tenei rārangi mā te pāwhiri i te pane e kei te kupu Uara; pāwhiri kotahi ki te kōmaka i roto i te raupapa aupiki me rua ki te kōmaka i roto i te heke te raupapa.
Whakaahuatanga
Tenei rārangi kei pateko whakaahuatanga arä e kua kawemai koe utaina ranei i te mara pātengi raraunga. e kore koe e taea e tāpiri whakamārama ā.
Ka taea e koe te kōmaka te uara i roto i tenei rārangi mā te pāwhiri i te pane e kei te kupu Whakamārama; pāwhiri kotahi ki te kōmaka i roto i te raupapa aupiki me rua ki te kōmaka i roto i te heke te raupapa.
Haere tonu ki te rohe i muri mā te pāwhiri rohe Kōwhiringa.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
स्थिर
मूल्य फील्ड
घटक शेत संकेत मुल्य की एक डेटाबेस क्षेत्रात उचलू या यादी क्लिक करा.
वर्णन फील्ड
घटक शेतात मूल्य वर्णन पुरवते की एक डेटाबेस क्षेत्रात उचलू या यादी क्लिक करा. उदाहरणार्थ, आपण आपल्या मूल्य म्हणून कर्मचारी आयडी निवडल्यास, आपण कर्मचारी नाव वर्णन म्हणून आपल्या वापरकर्त्यांना संबंधित नावाने आयडी नंबर ओळखण्यात सक्षम आहेत जेणेकरून निवडू शकते.
समाविष्ट करा
स्वतः समाविष्ट करा बटन अंतर्गत दिसते की मूल्य सूची शेवटी एक नवीन मूल्य जोडण्यासाठी या बटणावर क्लिक करा.
हटवा
आपण नष्ट करा बटन अंतर्गत दिसते की मूल्य यादीत निवडले आहे मूल्य हटवू या बटणावर क्लिक करा.
पुढे जा
आपण यादी जास्त स्थानावर मूल्य यादीत निवडले आहे मूल्य हलविण्यासाठी बटणावर क्लिक करा.
खाली सरका
आपण सूचीमध्ये कमी स्थानावर मूल्य यादीत निवडले आहे मूल्य हलविण्यासाठी बटणावर क्लिक करा.
क्रिया
या पर्याय पाहण्यासाठी या बटणावर क्लिक करा:
सर्व डेटाबेस मूल्ये समािव
आपण मूल्य फील्ड मध्ये निवडलेल्या डेटाबेस शेतात मूल्ये लोड करण्यासाठी या पर्यायचा वापर करा. क्रिस्टल अहवाल पर्याय बटण खालील यादी मूल्ये जोडते. आपण वर्णन डेटाबेस क्षेत्रात निर्दिष्ट केले असेल तर, वर्णन एकाच वेळी जोडले जातात.
टीप: आपण एक मूल्य फील्ड निवड केली आहे फक्त असल्यावरच हा पर्याय उपलब्ध आहे.
साफ करा
पर्याय बटणावर क्लिक यादी दिसून कोणत्याही मूल्ये आणि वर्णन साफ करण्यासाठी या पर्यायचा वापर करा.
आयात
पर्याय बटण खालील यादी मूल्ये स्थिर यादी आयात करण्यासाठी या पर्यायचा वापर करा. त्यामुळे आपण आयात मूल्ये समाविष्ट असतात मजकूर फाइल शोध घेऊ शकता उघडा संवाद बॉक्स दिसेल.
निर्यात
एक मजकूर फाइल पर्याय बटणावर क्लिक मूल्ये यादी निर्यात करण्यासाठी या पर्यायचा वापर करा. म्हणून जतन करा डायलॉग बॉक्स म्हणून आपण एक नाव प्रविष्ट करा आणि आपल्या फाइल साठी स्थान निवडू शकता दिसते.
मूल्य
ही सूची आपण आयात केले आहे डेटाबेस शेतात लोड केले, किंवा प्रविष्ट केलेल्या स्वतः स्थिर संकेत मूल्ये समाविष्ट असतात. स्वतः मूल्ये जोडण्यासाठी वाक्यांश आहे की सेल क्लिक करा, आणि आपण इच्छुक असलेल्या व्हॅल्यू टाईप “”, आयटम जोडण्याकरीता येथे क्लिक करा””; प्रेस आणखी एक व्हॅल्यू टाईप पुढील सेल हलवण्यासाठी प्रविष्ट करा.
टीप: आपण या यादीत मूल्ये जोडण्यासाठी समाविष्ट करा बटण वापरू शकता.
शब्द मूल्य समाविष्टीत आहे की शिर्षक क्लिक करून या यादीत मूल्ये लावू शकता; उतरत्या क्रमाने सॉर्ट करण्यासाठी चढत्या क्रमाने सॉर्ट आणि दोनदा एकदा क्लिक करा.
वर्णन
ही सूची आपण एक डेटाबेस क्षेत्रात आयात किंवा लोड केले आहे की स्थिर संकेत वर्णन समाविष्टीत आहे. आपण स्वतः वर्णन जोडू शकत नाही.
आपण समाविष्ट असलेले शब्द वर्णन शिर्षक क्लिक करून या यादीत मूल्ये लावू शकता; उतरत्या क्रमाने सॉर्ट करण्यासाठी चढत्या क्रमाने सॉर्ट आणि दोनदा एकदा क्लिक करा.
पर्याय क्षेत्र क्लिक करून पुढील क्षेत्र सुरू ठेवा.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал тайлан Онлайн Тусламж
статик
Утга талбар
Энэ жагсаалт дээр дарна уу таны параметр талбар шуурхай утгуудыг заасан мэдээллийн сан талбарыг сонгох.
Тодорхойлолт талбар
Энэ жагсаалт дээр дарна уу таны параметр салбарт утгын тайлбар өгдөг мэдээллийн сан талбарыг сонгох. Жишээ нь, та өөрийн үнэ цэнэ гэж Ажилчдын ID сонгосон бол, та ажилтны нэр тайлбар нь таны хэрэглэгч холбогдох нэрээр ID тоог тодорхойлох боломжтой байдаг учраас сонгосон юм.
Insert
Энэ товчин дээр дарна уу гараар үнэ цэнэ жагсаалтад оруулах товчийг дор гарч ирэх төгсгөлд шинэ үнэ цэнийг нэмэх.
устгах
энэ товчин дээр дарна уу та үнэ цэнэ жагсаалтад Delete товчийг дор гарч ирэх нь сонгосон байна утгыг устгах.
зөөх хүртэл
Энэ товчин дээр дарна уу жагсаалтын өндөр албан тушаалд Утга жагсаалтад сонгосон үнэ цэнийг шилжих.
Доош шилжих
Энэ товчин дээр дарна уу жагсаалтын доогуур албан тушаал Утга жагсаалтад сонгосон үнэ цэнийг шилжих.
үйл ажиллагаа
энэ товчин дээр дарна уу эдгээр сонголтуудыг харах хэрэгтэй:
бүх мэдээллийн сан утгыг нэмэх
Хэрэв та утга талбарт байгаа Сонгосон өгөгдлийн сан талбайгаас утгыг нь ачаалах энэ сонголтыг ашиглана. Кристал тайлан Options товчийг доорх жагсаалтад үнэ цэнийг нэмдэг. Та тодорхойлолт нь өгөгдлийн сан талбарыг заасан бол, тайлбар нь яг тэр үед нэмэгдсэн байна.
Тэмдэглэл: Хэрэв та утгын талбар сонгосон л бол энэ сонголт байдаг.
Цэвэр
Options товчийг Доорх жагсаалтад гарч ирэх ямар ч үнэ цэнэ, тодорхойлолт чөлөөлөхийн тулд энэ сонголтыг ашиглана.
Импортын
Options товчийг Доорх жагсаалтад утгуудын статик жагсаалтыг импортлох энэ сонголтыг ашиглана. Та импортлох утгуудыг агуулсан текст файл хайх боломжтой тул Open харилцах хайрцаг гарч ирнэ.
Экспортын
Текст файлд Options товчийг доорх утгуудын жагсаалтыг экспортлох энэ сонголтыг ашиглана. Save As харилцах хайрцаг тул та нэрээ оруулахад л бид таны файлын байрлалыг сонгож болно бололтой.
үнэ цэнэ
Энэ жагсаалт нь та гараар, импортын билээ мэдээллийн сан талбайгаас ачаалал, эсвэл орж статик шуурхай утгыг агуулдаг. утгыг гараар нэмэхийн тулд хэллэг агуулсан эсийг товшино уу, та хүсэж үнэ цэнийг бичнэ “”зүйлийг нэмж бол энд дарна уу””; хэвлэлийн өөр утгыг бичихийн тулд дараагийн эсийн руу нүүх оруулна уу.
Зөвлөгөө: Та мөн энэ жагсаалтад үнэ цэнийг нэмэх Insert товчин дээр ашиглаж болно.
Та үг үнэ цэнийг агуулдаг толгойг дарж энэ жагсаалтад утгыг эрэмбэлж болно; нэг удаа буурах дарааллаар эрэмбэлж өсөх дарааллаар эрэмбэлж хоёр удаа дарна.
Тодорхойлолт
Энэ жагсаалт нь та мэдээллийн сан талбайд оруулж ирсэн, эсвэл ачаалал ихтэй байна статик шуурхай тодорхойлолт байдаг. Та гараар тайлбарыг нэмж чадахгүй.
Та гэдэг тодорхойлолтыг агуулсан толгойг дарж энэ жагсаалтад утгыг эрэмбэлж болно; нэг удаа буурах дарааллаар эрэмбэлж өсөх дарааллаар эрэмбэлж хоёр удаа дарна.
Сонголтууд талбайг дарж дараагийн газар байна.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
တည်ငြိမ်သော
value ကိုဖျော်ဖြေမှု
သင့်ရဲ့ parameter သည်လယ်ပြင်၌အဘို့အ prompt ကိုတန်ဖိုးများကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဒေတာဘေ့စလယ်ကိုကောက်ဖို့ဒီ list ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖျေါပွခကျြဖျော်ဖြေမှု
သင့်ရဲ့ parameter သည်လယ်ပြင်၌တန်ဖိုးများများအတွက်ဖော်ပြချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဒေတာဘေ့စလယ်ကိုကောက်ဖို့ဒီ list ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏တန်ဖိုးကိုအဖြစ်ထမ်း ID ကိုရှေးခယျြလျှင်သင့်အသုံးပြုသူများဆက်စပ်နာမဖြင့် ID ကိုနံပါတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ကြသည်နိုင်အောင်ဥပမာ, သငျသညျဖော်ပြချက်အဖြစ်ထမ်း Name ကိုရှေးခယျြနိုငျတယျ။
ထည့်သွင်း
ကို manually Insert button ကိုအောက်မှာပုံပေါ်သော Value တစ်ခုစာရင်း၏အဆုံးအသစ်တစ်ခုတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ဒီ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖျက်ပစ်ပါ
သင် Delete button ကိုအောက်မှာပုံပေါ်သော Value ကိုစာရင်းထဲတွင်ရှေးခယျြထားကြပြီတနျဖိုးကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဒီ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Up ကို Move
သင်စာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောရာထူးမှ Value ကိုစာရင်းထဲတွင်ရှေးခယျြထားကြပြီတနျဖိုးကိုရွှေ့ဖို့ဒီ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Down Move
သင်စာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးအနိမ့်ရာထူးမှ Value ကိုစာရင်းထဲတွင်ရှေးခယျြထားကြပြီတနျဖိုးကိုရွှေ့ဖို့ဒီ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
လုပ်ဆောင်ချက်များ
အဲဒီ options ကိုမြင်ရဖို့ဒီ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ:
အားလုံးဒေတာဘေ့စတန်ဖိုးများကိုဖြည့်စွက်
သငျသညျ Value ကိုဖျော်ဖြေမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်သောဒေတာဘေ့စလယ်ကိုအထဲကတန်ဖိုးတွေကို load ဖို့ဒီ option ကိုအသုံးပြုပါ။ crystal အစီရင်ခံစာများအရာက Options button ကိုအောက်ကစာရင်းထဲမှာတန်ဖိုးကထပ်ပြောသည်။ သငျသညျဖော်ပြချက်များအတွက်ဒေတာဘေ့စလယ်ပြင်သတ်မှတ်ထားသောကြလျှင်, ဖော်ပြချက်တစ်ချိန်တည်းမှာဆက်ပြောသည်ကြသည်။
မှတ်ချက်: ဒီ option ကသင်တစ်ဦး Value ကိုကွင်းဆင်းရွေးချယ်မှသာလျှင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှင်းလင်းသော
အရာက Options button ကိုအောက်ကစာရင်းထဲတွင်ပေါ်သောမည်သည့်တန်ဖိုးများနှင့်ဖော်ပြချက်ရှင်းလင်းဖို့ဒီ option ကိုအသုံးပြုပါ။
တင်သွင်း
အရာက Options button ကိုအောက်ကစာရင်းထဲမှာတန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးအငြိမ်စာရင်းတင်သွင်းဖို့ဒီ option ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါဖွင့်ပါပေးတဲ့ dialog box ကိုဒါသငျသညျတင်သွင်းဖို့တန်ဖိုးများပါဝင်သောစာသားဖိုင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်
စာသားဖိုင်မှ Options ကိုခလုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများများ၏စာရင်းတင်ပို့ဖို့ဒီ option ကိုအသုံးပြုပါ။ dialog box ကိုအမျှအဆိုပါကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ဒါကြောင့်သင်နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင်၏ဖိုင်တည်နေရာတစ်ခုရှေးခယျြနိုငျပုံပေါ်ပါတယ်။
အဘိုး
ဒီစာရင်းသင်တစ်ဦးဒေတာဘေ့စတောမှ loaded, တင်သွင်း, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ကအငြိမ် prompt ကိုတန်ဖိုးများများပါရှိသည်။ ကို manually တန်ဖိုးများကိုပေါင်းထည့်ဖို့, ထားသောစာပိုဒ်တိုများ “”ကို item ထည့်ပါဒီမှာနှိပ်ပါ”” နှင့်သင်လိုချင်တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါဝင်သောဆဲလ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ; စာနယ်ဇင်းအခြားတန်ဖိုးကိုရိုက်ထည့်ဖို့လာမယ့်ဆဲလ်အဖို့ရွှေ့ဖို့ထည့်သွင်းပါ။
ထိပ်ဖျား: သင်တို့သည်လည်းဤစာရင်းတွင်မှတန်ဖိုးများကိုပေါင်းထည့်ဖို့ Insert button ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်စကားလုံး Value တစ်ခုပါရှိသည်သော header ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ list ထဲမှာတန်ဖိုးများ sort နိုင်တယ်, တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုနိုင်ရန်အတွက် sort ဖို့နဲ့နှစ်ကြိမ်အမိန့်ဆင်းအတွက် sort မှတခါကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖေါ်ပြချက်
ဒီစာရင်းသင်တစ်ဦးဒေတာဘေ့စလယ်ပြင်ကနေတင်သွင်းသို့မဟုတ် loaded ပြီ static နဲ့ prompt ကိုဖော်ပြချက်များပါရှိသည်။ သငျသညျကို manually ဖော်ပြချက်အသစ်မသွင်းနိုင်။
သင့်အနေဖြင့်စကားလုံးဖျေါပွခကျြမြားပါဝငျသော header ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ list ထဲမှာတန်ဖိုးများ sort နိုင်တယ်, တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုနိုင်ရန်အတွက် sort ဖို့နဲ့နှစ်ကြိမ်အမိန့်ဆင်းအတွက် sort မှတခါကလစ်နှိပ်ပါ။
Options ကိုဧရိယာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လာမယ့်ဧရိယာကိုမှဆက်လက်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
स्थिर
मूल्य क्षेत्र
एक डेटाबेस क्षेत्र आफ्नो प्यारामिटर क्षेत्रको शीघ्र मान प्रदान छनोट गर्न यो सूची क्लिक गर्नुहोस्।
विवरण क्षेत्र
एक डेटाबेस क्षेत्र आफ्नो प्यारामिटर क्षेत्रमा मान लागि वर्णन प्रदान गर्दछ छनोट गर्न यो सूची क्लिक गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, तपाईँले आफ्नो मूल्य रूपमा कर्मचारी आईडी चयन भने, तपाईं एउटा विवरण रूपमा आफ्नो प्रयोगकर्ता सम्बन्धित नाम आईडी नम्बर पहिचान गर्न सक्षम छन् भनेर चयन सक्छ कर्मचारी नाम।
सम्मिलित
म्यानुअल सम्मिलित बटन अन्तर्गत देखिन्छ कि मूल्य सूची को अन्त गर्न नयाँ मूल्य थप्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्।
मेटाउन
तपाईं Delete बटन अन्तर्गत देखिन्छ कि मूल्य सूची मा चयन गर्नुभएको मूल्य मेट्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्।
माथि बढ्नु
के तपाईं सूची मा एक उच्च स्थिति लागि मूल्य सूची मा चयन गर्नुभएको मूल्य सार्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्।
तल सार्नुहोस्
के तपाईं सूची मा तल्लो स्थिति गर्न मूल्य सूची मा चयन गर्नुभएको मूल्य सार्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्।
कार्यहरू
यी विकल्पहरू हेर्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्:
सबै डेटाबेस मान थप्न
तपाईं मूल्य क्षेत्रमा चयन कि डेटाबेस क्षेत्र बाट मान लोड गर्न यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्। क्रिस्टल रिपोर्ट विकल्प बटन तल सूचीमा मान थप्छ। तपाईं वर्णन लागि एक डेटाबेस क्षेत्र निर्दिष्ट छ भने, वर्णन एकै समयमा थपिएका छन्।
नोट: के तपाईं मूल्य क्षेत्र चयन गर्नुभएको छ भने मात्र यो विकल्प उपलब्ध छ।
स्पष्ट
कि विकल्प बटन तल सूचीमा देखा कुनै पनि मान र वर्णन खाली गर्न यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
आयात
विकल्प बटन तल सूचीमा मान को एक स्थिर सूची आयात गर्न यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले खोजी गर्न सकून् पाठ फाइल आयात गर्न मान समावेश लागि खुला संवाद बक्स देखिन्छ।
निर्यात
एउटा पाठ फाइल गर्न विकल्प बटन तल मान को सूची निर्यात गर्न यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्। बचत रूपमा संवाद बक्स प्रकट त तपाईं एक नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईँको फाइल लागि एक स्थान चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल्य
यो सूची तपाईं स्वयं, आयात गरेका एक डेटाबेस क्षेत्र बाट लोड, वा प्रविष्ट स्थिर शीघ्र मान समावेश गर्दछ। , म्यानुअल मान थप्न वाक्यांश समावेश कक्ष क्लिक “”यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, वस्तु थप्न”” र तपाईं चाहनुहुन्छ कि मूल्य टाइप; प्रेस अर्को मूल्य टाइप गर्न अर्को सेल सार्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।
सुझाव: तपाईँले पनि यो सूचीमा मान थप्न सम्मिलित बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं शब्द मूल्य समावेश गर्ने हेडर क्लिक गरेर यो सूचीमा मान क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ; अर्डर घट्दो मा क्रमबद्ध गर्न आरोही क्रम मा क्रमबद्ध र दुई पटक एक पटक क्लिक गर्नुहोस्।
विवरण
यो सूची तपाईंले आयात वा लोड गरेको एक डेटाबेस क्षेत्र देखि स्थिर शीघ्र वर्णन पाइन्छ। तपाईं म्यानुअल वर्णन थप गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं शब्द विवरण समावेश हेडर क्लिक गरेर यो सूचीमा मान क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ; अर्डर घट्दो मा क्रमबद्ध गर्न आरोही क्रम मा क्रमबद्ध र दुई पटक एक पटक क्लिक गर्नुहोस्।
विकल्प क्षेत्र क्लिक गरेर अर्को क्षेत्र जारी।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjelp
statisk
verdi Felt
Klikk på denne listen for å velge et databasefelt som gir rask verdier for parameterfelt.
Beskrivelse Felt
Klikk på denne listen for å velge et databasefelt som gir beskrivelser for verdiene i din parameterfelt. For eksempel, hvis du velger Ansatt ID, som verdi, kan du velge Ansattes navn som en beskrivelse slik at brukerne er i stand til å identifisere ID-nummer ved den tilhørende navn.
Sett inn
Klikk på denne knappen for å legge til en ny verdi manuelt til slutten av Verdi listen som vises under Insert-knappen.
Slett
Klikk på denne knappen for å slette verdien som du har valgt i Verdi-listen som vises under knappen Slett.
Flytte opp
Klikk på denne knappen for å flytte verdien som du har valgt i Verdi-listen til en høyere posisjon i listen.
Flytt ned
Klikk på denne knappen for å flytte verdien som du har valgt i Verdi-listen til en lavere posisjon i listen.
handlinger
Klikk på denne knappen for å se disse alternativene:
Tilføy alle databaseverdier
Bruk dette alternativet for å laste verdiene fra databasen feltet som du valgte i Verdi-feltet. Crystal Reports legger verdiene i listen under Valg-knappen. Hvis du har angitt et databasefelt for beskrivelser, er beskrivelsene legges på samme tid.
Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har valgt en verdi Field.
Klar
Bruk dette alternativet for å fjerne eventuelle verdier og beskrivelser som vises i listen under Valg-knappen.
Import
Bruk dette alternativet for å importere en statisk liste med verdier i listen under Valg-knappen. Dialogboksen Åpne vises slik at du kan søke etter en tekstfil som inneholder verdiene som skal importeres.
Eksport
Bruk dette alternativet for å eksportere listen over verdier under Alternativer-knappen til en tekstfil. Lagre som vises dialogboksen slik at du kan skrive inn et navn og velg en plassering for filen.
Verdi
Denne listen inneholder statiske rask verdiene du har importert, lastet fra en database felt, eller skrevet inn manuelt. For å legge til verdiene manuelt, klikker du på cellen som inneholder uttrykket “”Klikk her for å legge til element””, og skriv inn verdien du vil bruke; trykk Enter for å gå til neste celle til å skrive en annen verdi.
Tips: Du kan også bruke Insert-knappen for å legge til verdier til denne listen.
Du kan sortere verdiene i denne listen ved å klikke på overskriften som inneholder ordet verdi; Klikk én gang for å sortere i stigende rekkefølge og to ganger for å sortere i synkende rekkefølge.
Beskrivelse
Denne listen inneholder statiske rask beskrivelser som du har importert eller lastet fra en database felt. Du kan ikke legge til beskrivelser manuelt.
Du kan sortere verdiene i denne listen ved å klikke på overskriften som inneholder ordet Beskrivelse; Klikk én gang for å sortere i stigende rekkefølge og to ganger for å sortere i synkende rekkefølge.
Fortsett til neste område ved å klikke Alternativer område.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کریستال راپورونه آنلاین مرسته
Static
ارزښت د ساحوي
دغه لست کېکاږئ چې یو ډیټابیس برخه کې چې ستاسو د مقدار په برخه کې د ګړندي ارزښتونو برابروي واخلی.
Description ساحوي
دغه لست کېکاږئ چې یو ډیټابیس برخه کې چې په خپل مقدار په برخه کې د ارزښتونو لپاره توضیحات وړاندې کوي واخلی. د بیلګې په توګه، که تاسو د کارګر تذکرو په توګه خپل ارزښت وټاکي، تاسو ښايي د کارګر نوم د تشريح په توګه غوره کړي ترڅو ستاسو کارنان کولای شي چې ملګری نوم په پېژند شمېره په ګوته کړي.
درج
دا تڼۍ کېکاږئ چې په لاسي د ارزښت لست چې د درج تڼی په لاندې ښکاري په پای کې یو نوی ارزښت زیات کړي.
ړنګول
دا تڼۍ کېکاږئ چې د ارزښت چې تاسو په ارزښت لست چې د حذف تڼی په لاندې ښکاري غوره کړي ړنګول.
خوځون Up
دا تڼۍ کېکاږئ چې د ارزښت چې تاسو په ارزښت لست چې په لست کې د لوړ پوست ټاکلی حرکت.
خوځون Down
دا تڼۍ کېکاږئ چې د ارزښت چې تاسو په ارزښت لست چې په لست کې د ټيټ دريځ غوره کړي حرکت.
کړنې
دا تڼۍ کېکاږئ چې د دغو انتخابونو وګورئ:
ټول ډیټابیس ارزښتونو پايملون
دغه انتخاب په استفادې سره د ډیټابیس په برخه کې چې تاسو په ارزښت ساحوي انتخاب څخه د ارزښتونو د پورته کولو. کریستال راپورونه د غوراوي تڼی په لاندې لست کې د ارزښتونو زیاتوي. که تاسو لپاره توضیحات یو ډیټابیس برخه کې مشخص شوي، د لایحو په ورته وخت کې اضافه شوي دي.
یادونه: دا اختیار شته که تاسو ته د ارزښت ساحوي ټاکل.
روښانه
دغه انتخاب په استفادې سره د هر ډول ارزښتونو او توضیحات چې په غوراوي تڼی په لاندې لست کې راڅرګند شي پاکه کړي.
د وارداتو
دغه انتخاب څخه په استفادی سره غوراوي تڼی په لاندې لست کې د ارزښتونو د ثابتو لست وارد کړي. د پرانیستې د Open کړکۍ ښکاري نو ستاسو لپاره د يو متن د دوتنې چې د واردولو لپاره د ارزښتونو لرونکی د تلاشي شي.
د صادراتو د
دغه انتخاب په استفادې سره څو پر يوه متن د دوتنې د غوراوي تڼی په لاندې ارزښتونو په لست کې صادر کړي. د Save لکه څنګه چې د Open کړکۍ ښکاري نو تاسو کولی شئ خپل نوم داخل کړی او ستاسو د دوتنې په یو ځای غوره کړي.
ارزښت
دغه لست د ثابتو ګړندي ارزښتونه چې تاسو وارد، یو ډیټابیس له ساحې څخه بار، او یا ننوتل لاسي لري. د هغو ارزښتونو لپاره لاسي اضافه، د حجری چې عبارت لرونکی د کېکاږئ او د ارزښت چې تاسو غواړي چې ټايپ “”دلته توکی اضافه، کلیک””؛ مطبوعاتو ته چې په راتلونکو حجره حرکت بل ارزښت ډول وليکئ.
نکته: هم تاسو کولای شی د درج او تڼۍ وکاروئ ترڅو د دغه لست ارزښتونو اضافه کړي.
تاسو کولای شی په دغه نوملړ کې د ارزښتونو له خوا د سرۍ، چې د ارزښت کلمه لرونکی د کولوسره ړک؛ يو ځل کیکاږۍ په صعودی د هوارولو او دوه ځله په نزولي ترتيب ړک.
Description
دغه لست د ثابتو ګړندي توضیحات چې تاسو واردیږي یا یو ډیټابیس له ساحې څخه بار لري. تاسې کولای شی نه توضیحات لاسي اضافه کړي.
تاسو کولای شی په دغه نوملړ کې د ارزښتونو له خوا د سرۍ چې کلمه Description لرونکی د کولوسره ړک؛ يو ځل کیکاږۍ په صعودی د هوارولو او دوه ځله په نزولي ترتيب ړک.
له خوا د غوراوي په سيمه کولوسره د راتلونکو سيمې ته دوام ورکړي.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
گزارش های کریستال آنلاین راهنما
ایستا
مقدار فیلد
کلیک کنید به این لیست به انتخاب یک فیلد پایگاه داده فراهم می کند که ارزش سریع برای درست پارامتر خود را.
توضیحات درست
کلیک کنید به این لیست به انتخاب یک فیلد پایگاه داده فراهم می کند که توصیف برای مقادیر را در فیلد پارامتر خود را. برای مثال، اگر شما را انتخاب کنید کارمند ID به عنوان ارزش خود را، شما ممکن است به عنوان یک توصیف را انتخاب کنید نام کارمند به طوری که کاربران خود را قادر به شناسایی شماره ID به نام همراه است.
درج
روی این دکمه کلیک به صورت دستی اضافه یک مقدار جدید به انتهای لیست ارزش که در زیر دکمه درج نظر می رسد.
حذف
روی این دکمه کلیک برای حذف مقدار که شما را در لیست ارزش که در زیر دکمه حذف به نظر می رسد انتخاب شده است.
حرکت به بالا
کلیک کنید این فشار دهید تا حرکت ارزش که شما را در لیست ارزش به یک موقعیت بالاتر در لیست انتخاب شده است.
حرکت به پایین
کلیک کنید این فشار دهید تا حرکت ارزش که شما را در لیست ارزش به یک موقعیت پایین تر در لیست انتخاب شده است.
اعمال
برای دیدن این گزینه روی این دکمه کلیک:
اضافه تمام مقادیر پایگاه داده
با استفاده از این گزینه برای بارگذاری مقادیر را از زمینه پایگاه داده است که شما در ارزش درست انتخاب شده است. گزارش سازی با Crystal می افزاید: ارزش به صفحه زیر دکمه گزینه. اگر شما یک فیلد پایگاه داده برای توصیف مشخص کرده اند، شرح حال در همان زمان اضافه شده است.
توجه: این گزینه در دسترس است تنها اگر شما انتخاب کرده اید درست ارزش.
واضح
استفاده از این گزینه برای پاک کردن ارزش ها و توصیف که در لیست زیر دکمه گزینه ظاهر می شود.
وارد كردن
با استفاده از این گزینه ای برای وارد یک لیست استاتیک مقادیر به لیست زیر دکمه گزینه. کادر محاوره ای باز به نظر می رسد، بنابراین شما می توانید برای یک فایل متنی که حاوی مقادیر به واردات جستجو کنید.
صادرات
استفاده از این گزینه برای صادرات لیستی از مقادیر زیر دکمه گزینه ها برای یک فایل متنی. کادر محاوره ای Save As را به نظر می رسد، بنابراین شما می توانید یک نام را وارد کنید و یک مکان برای فایل خود را.
ارزش
این لیست شامل مقادیر سریع شخص که شما وارد کرده اند، لود شده از یک فیلد پایگاه داده، و یا دستی وارد. برای اضافه کردن مقادیر به صورت دستی، با کلیک بر سلول که حاوی عبارت “”اینجا را کلیک کنید برای اضافه کردن آیتم،”” و نوع ارزش است که شما می خواهید. مطبوعات را وارد کنید به حرکت به سلول بعدی به نوع ارزش است.
نکته: شما همچنین می توانید دکمه Insert برای اضافه کردن مقادیر به این لیست استفاده کنید.
شما می توانید مقادیر را در این لیست با کلیک بر روی هدر که شامل ارزش کلمه مرتب سازی بر اساس؛ یک بار کلیک کنید برای مرتب کردن به ترتیب صعودی و دو بار برای مرتب کردن به ترتیب نزولی.
شرح
این لیست شامل توصیف اعلان شخص که شما وارد کرده اند و یا لود شده از یک فیلد پایگاه داده. شما می توانید شرح دستی اضافه کنید.
شما می توانید مقادیر را در این لیست با کلیک کردن هدر که حاوی کلمه باشرکت مرتب سازی بر اساس؛ یک بار کلیک کنید برای مرتب کردن به ترتیب صعودی و دو بار برای مرتب کردن به ترتیب نزولی.
ادامه در قسمت بعدی با کلیک کردن گزینه های منطقه.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Pomoc online
Statyczny
Pole Wartość
Kliknij tę listę, aby wybrać pole bazy danych, która zapewnia natychmiastowe wartości dla pola parametrów.
Opis Pole
Kliknij tę listę, aby wybrać pole bazy danych, która zapewnia opisy dla wartości parametru w danej dziedzinie. Na przykład, jeśli wybierzesz ID pracownika jako wartości, można wybrać nazwisko pracownika jako opis tak, że użytkownicy są w stanie zidentyfikować numerów identyfikacyjnych przez związanej nazwy.
Wstawić
Kliknij ten przycisk, aby ręcznie dodać nową wartość do końca listy wartość, która pojawia się pod przyciskiem Wstaw.
Kasować
Kliknij ten przycisk, aby usunąć wartość, który został wybrany z listy wartość, która pojawia się pod przyciskiem Usuń.
Podnieść
Kliknij ten przycisk, aby przejść do wartości, który został wybrany z listy wartość na wyższą pozycję na liście.
Padnij
Kliknij ten przycisk, aby przejść do wartości, który został wybrany z listy wartość do niższej pozycji na liście.
Akcje
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić następujące opcje:
Dołącz wszystkie wartości bazy danych
Użyj tej opcji, aby załadować wartości z pola bazy danych wybranego w wartości pola. Crystal Reports dodaje wartości do listy poniżej przycisku Opcje. Jeśli określono pola bazy danych dla opisów, opisy są dodawane w tym samym czasie.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano wartość pola.
Jasny
Użyj tej opcji, aby usunąć wszelkie wartości i opisy, które pojawiają się na liście poniżej przycisk Opcje.
Import
Użyj tej opcji, aby zaimportować statyczną listę wartości z listy poniżej przycisku Opcje. Pojawi się okno dialogowe Otwórz więc można wyszukać w pliku tekstowym, który zawiera wartości importować.
Eksport
Użyj tej opcji, aby wyeksportować listę wartości poniżej przycisk Opcje w pliku tekstowym. Pojawi się okno dialogowe Save As, dzięki czemu można wprowadzić nazwę i wybrać lokalizację pliku.
Wartość
Lista ta zawiera statyczne wartości monitów, które zostały zaimportowane, załadowane z pola bazy danych lub wprowadzone ręcznie. Aby dodać wartości ręcznie, kliknij komórkę, która zawiera frazę “”Kliknij tutaj, aby dodać element”” i wpisz wartość, którą chcesz; naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnej komórki wpisać inną wartość.
Wskazówka: Można również użyć przycisku Wstaw, aby dodać wartości do tej listy.
Można sortować wartości z tej listy, klikając nagłówek, który zawiera wartość słowo; kliknij raz, aby posortować w kolejności rosnącej i dwukrotnie, aby posortować w kolejności malejącej.
Opis
Lista ta zawiera statyczne szybkich opisów, które zostały przywiezione lub załadowane z pola bazy danych. Nie można dodać opisy ręcznie.
Można sortować wartości z tej listy, klikając nagłówek, który zawiera słowo opisu; kliknij raz, aby posortować w kolejności rosnącej i dwukrotnie, aby posortować w kolejności malejącej.
Przejdź do następnego obszaru klikając w obszarze Opcje.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda Online
Estático
campo valor
Clique esta lista para escolher um campo de banco de dados que fornece os valores de prompt para o seu campo de parâmetro.
Descrição do campo
Clique esta lista para escolher um campo de banco de dados que fornece as descrições para os valores em seu campo de parâmetro. Por exemplo, se você escolher Employee ID como o seu valor, você pode escolher nome do empregado como uma descrição para que os usuários são capazes de identificar números de identificação pelo nome associado.
Inserir
Clique nesse botão para adicionar manualmente um novo valor para o fim da lista valor que aparece sob o botão Inserir.
Excluir
Clique nesse botão para excluir o valor que você selecionou na lista valor que aparece sob o botão Excluir.
Subir
Clique nesse botão para mover o valor que você selecionou na lista valor para uma posição mais alta na lista.
mover para baixo
Clique nesse botão para mover o valor que você selecionou na lista valor para uma posição inferior na lista.
Ações
Clique nesse botão para ver estas opções:
Anexar todos os valores de banco de dados
Use esta opção para carregar os valores do campo de banco de dados que você selecionou no valor do campo. Crystal Reports adiciona os valores na lista abaixo do botão Opções. Se você tiver especificado um campo de banco de dados para obter as descrições, as descrições são adicionados ao mesmo tempo.
Nota: Esta opção só está disponível se você tiver selecionado um campo de valor.
Claro
Use esta opção para limpar os valores e descrições que aparecem na lista abaixo do botão Opções.
Importar
Use esta opção para importar uma lista estática de valores para a lista abaixo do botão Opções. A caixa de diálogo Abrir para que você possa procurar um arquivo de texto que contém os valores para importar.
Exportar
Use esta opção para exportar a lista de valores abaixo do botão Opções para um arquivo de texto. A caixa de diálogo Salvar como aparece para que possa introduzir um nome e escolha um local para o arquivo.
Valor
Esta lista contém os valores de prompt estáticas que você importou, carregados a partir de um campo de banco de dados, ou introduzidos manualmente. Para adicionar valores manualmente, clique na célula que contém a frase “”Clique aqui para adicionar item,”” e digite o valor que você quer; pressione Enter para passar para a próxima célula para digitar um outro valor.
Dica: Você também pode usar o botão Inserir para adicionar valores a esta lista.
Você pode classificar os valores nessa lista clicando no cabeçalho que contém a palavra Valor; clique uma vez para classificar em ordem crescente e duas vezes para classificar em ordem decrescente.
Descrição
Esta lista contém descrições rápidas estáticas que você importou ou carregados a partir de um campo de banco de dados. Você não pode adicionar descrições manualmente.
Você pode classificar os valores nessa lista clicando no cabeçalho que contém a palavra Descrição; clique uma vez para classificar em ordem crescente e duas vezes para classificar em ordem decrescente.
Continue para a próxima área, clicando na área Opções.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਥਿਰ
ਮੁੱਲ ਫੀਲਡ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਉਟ ਮੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
ਵੇਰਵਾ ਫੀਲਡ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ID ਦੀ ਚੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਮ ਕੇ ID ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.
ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ
ਦਸਤੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਓ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ.
ਹਟਾਓ
ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਟਾਓ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਉੱਭਰਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ
ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ
ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:
ਸਭ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁੱਲ ਜੋੜ
ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰਤੋ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚੋਣ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ, ਵੇਰਵਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ.
ਸੂਚਨਾ: ਸਿਰਫ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਖੇਤਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ.
ਆਸਮਾਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰਤੋ.
ਆਯਾਤ ਕਰੋ
ਚੋਣ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰਤੋ. ਓਪਨ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਫਾਇਲ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਨਿਰਯਾਤ
ਇੱਕ ਪਾਠ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰਤੋ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਕਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਮੁੱਲ
ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਾਉਟ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਮੁੱਲ ਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈੱਲ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟਾਈਪ “”ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ””; ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰੋ.
ਸੰਕੇਤ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਘੱਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਵੇਰਵਾ
ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਾਉਟ ਵੇਰਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਜ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਘੱਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajutor Online
Static
Valoarea câmpului
Faceți clic pe această listă pentru a alege un domeniu de bază de date care furnizează valorile prompte pentru câmpul parametrului.
descriere Domeniul
Faceți clic pe această listă pentru a alege un domeniu de bază de date care furnizează descrierile pentru valorile din câmpul parametrului. De exemplu, dacă alegeți ID angajat ca valoare, ați putea alege Numele angajatului ca o descriere, astfel încât utilizatorii să poată identifica numerele de identificare prin numele asociat.
Introduce
Apăsați acest buton pentru a adăuga manual o nouă valoare la sfârșitul listei valorii care apare sub butonul Inserare.
Șterge
Faceți clic pe acest buton pentru a șterge valoarea pe care le-ați selectat în lista de valori care apare sub butonul Delete.
mutaţi în sus
Faceți clic pe acest buton pentru a muta valoarea pe care le-ați selectat în lista de valori într-o poziție mai sus în listă.
coborî
Faceți clic pe acest buton pentru a muta valoarea pe care le-ați selectat în lista de valori într-o poziție mai joasă în listă.
acţiuni
Faceți clic pe acest buton pentru a vedea aceste opțiuni:
Anexați toate valorile bazei de date
Utilizați această opțiune pentru a încărca valorile din câmpul de bază de date pe care ați selectat-o în valoare de câmp. Crystal Reports adaugă valorile în lista de mai jos butonul Opțiuni. Dacă ați specificat un câmp de baze de date pentru descrieri, se adaugă descrierile în același timp.
Notă: Această opțiune este disponibilă numai dacă ați selectat un câmp Valoare.
clar
Utilizați această opțiune pentru a șterge orice valori și descrieri care apar în lista de mai jos butonul Opțiuni.
Import
Utilizați această opțiune pentru a importa o listă statică de valori în lista de mai jos butonul Opțiuni. Caseta de dialog Deschidere apare astfel încât să puteți căuta un fișier text care conține valorile de import.
Export
Utilizați această opțiune pentru a exporta lista de valori sub butonul Opțiuni într-un fișier text. Caseta de dialog Save As apare, astfel încât să puteți introduce un nume și selectați o locație pentru fișierul.
Valoare
Această listă conține valori prompte statice pe care le-ați importat, încărcat dintr-un câmp de baze de date, sau introduse manual. Pentru a adăuga manual valorile, faceți clic pe celula care conține expresia “”Click aici pentru a adăuga element,”” și introduceți valoarea pe care doriți; apăsați Enter pentru a trece la celula următoare pentru a introduce o altă valoare.
Sfat: Puteti utiliza, de asemenea, butonul Inserare pentru a adăuga valori la această listă.
Puteți sorta valorile din această listă făcând clic pe antetul care conține valoarea cuvântului; faceți clic pe o dată pentru a sorta în ordine crescătoare și de două ori pentru a sorta în ordine descrescătoare.
Descriere
Această listă conține descrieri prompte statice pe care le-ați importat sau încărcate dintr-un câmp de baze de date. Nu puteți adăuga manual descrieri.
Puteți sorta valorile din această listă făcând clic pe antetul care conține cuvântul Descriere; faceți clic pe o dată pentru a sorta în ordine crescătoare și de două ori pentru a sorta în ordine descrescătoare.
Deplasare la zona următoare făcând clic pe zona Opțiuni.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
статический
Значение поля
Нажмите этот список, чтобы выбрать поле базы данных, которая предоставляет оперативные значения для поля параметра.
поле Описание
Нажмите этот список, чтобы выбрать поле базы данных, которая предоставляет описания для значений в поле параметра. Например, если вы выбираете сотрудника идентификатор в качестве значения, вы можете выбрать имя сотрудника в качестве описания, так что пользователи могут определить идентификационные номера ассоциированным именем.
Вставить
Нажмите эту кнопку, чтобы вручную добавить новое значение в конец списка Значение, которое появляется под кнопкой Insert.
Удалить
Нажмите эту кнопку, чтобы удалить значение, которое вы выбрали в списке Значение, которое появляется под кнопкой Delete.
Переместить вверх
Нажмите эту кнопку, чтобы переместить значение, которое вы выбрали в списке Value на более высокую позицию в списке.
Переместить вниз
Нажмите эту кнопку, чтобы переместить значение, которое вы выбрали в списке Value на более низкую позицию в списке.
действия
Нажмите эту кнопку, чтобы увидеть эти варианты:
Добавлять все значения базы данных
Используйте эту опцию, чтобы загрузить значения из поля базы данных, выбранного в поле Value. Crystal Reports добавляет значения в список ниже кнопки Options. Если вы определили поля базы данных для описания, описания добавляются в то же время.
Примечание: Эта опция доступна только если вы выбрали поле значения.
Очистить
Используйте эту опцию, чтобы очистить любые значения и описания, которые появляются в списке ниже кнопки Options.
Импортировать
Используйте эту опцию, чтобы импортировать статический список значений в списке ниже кнопки Options. Диалоговое окно Open появляется так что вы можете найти текстовый файл, который содержит значения для импорта.
экспорт
Используйте этот параметр, чтобы экспортировать список значений ниже кнопки Options в текстовый файл. Появится диалоговое окно Save As, так что вы можете ввести имя и выбрать место для вашего файла.
Стоимость
Этот список содержит статические оперативные значения, которые вы импортировали, загруженные из поля базы данных, или ввести вручную. Для добавления значения вручную, выберите ячейку, которая содержит фразу “”Нажмите здесь, чтобы добавить элемент”” и введите значение, которое вы хотите; нажмите Enter, чтобы перейти к следующей ячейке ввести другое значение.
Совет: Вы можете также использовать кнопку Insert для добавления значений в этот список.
Вы можете сортировать значения в этом списке, нажав на заголовок, который содержит слово Value; нажмите один раз, чтобы отсортировать в порядке возрастания и дважды, чтобы отсортировать в порядке убывания.
Описание
Этот список содержит статические оперативные описания, которые вы импортированы или загружены из поля базы данных. Вы не можете добавлять описания вручную.
Вы можете сортировать значения в этом списке, нажав на заголовок, который содержит слово Описание; нажмите один раз, чтобы отсортировать в порядке возрастания и дважды, чтобы отсортировать в порядке убывания.
Перейдите к следующему области, щелкнув область Параметры.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Static
taua Field
Kiliki lenei lisi e piki se utuofaamatalaga fanua ua saunia e le faatauaina vave mo lou parameter fanua.
Field faamatalaga
Kiliki lenei lisi e piki se utuofaamatalaga fanua ua saunia e le faamatalaga mo le tulaga faatauaina i lou parameter fanua. Mo se faataitaiga, pe afai e te filifili Tagata Faigaluega ID e pei ona outou taua, e mafai ona e filifili Igoa Tagata Faigaluega o se faamatalaga ina ia outou faaaogaina e mafai ona faailoa ID numera i le igoa e fesootai.
faaofi
Kiliki lenei faamau e faaopoopo manually a tau fou i le faaiuga o le Taua lisi e foliga mai i lalo o le faamau faaofi.
soloia
Kiliki lenei faamau e aveese le taua ua e filifilia i le Taua lisi e foliga mai i lalo o le faamau aveese.
agai Up
Kiliki lenei faamau e agai i le taua ua e filifilia i le Taua lisi i se tulaga maualuga i totonu o le lisi.
agai ifo
Kiliki lenei faamau e agai i le taua ua e filifilia i le Taua lisi i se tulaga maualalo i le lisi.
gaoioiga
Kiliki lenei faamau e vaai i nei filifiliga:
Faaopoopo i tulaga faatauaina o nofoaga autu o faamatalaga uma
Faaaoga lenei filifiliga i uta i tulaga faatauaina mai le nofoaga autu o faamatalaga fanua e te filifilia i le Tulaga Faatauaina Field. faaopoopo Lipoti Crystal tulaga faatauaina i le lisi o loo i lalo o le Filifiliga faamau. Afai ua faamaoti mai se nofoaga autu o faamatalaga fanua mo faamatalaga, o le o loo faaopoopo faamatalaga i le taimi e tasi.
Faaaliga: O lenei filifiliga e maua pe afai e filifilia se Field le Tulaga Faatauaina.
manino
Faaaoga lenei filifiliga e faamama so o se tulaga faatauaina ma faamatalaga e foliga mai i le lisi o loo i lalo o le Filifiliga faamau.
laʻu mai
Faaaoga lenei avanoa e faaulufale mai se lisi static o tulaga faatauaina i le lisi o loo i lalo o le Filifiliga faamau. O le pusa Open dialog foliga ina ia mafai ona e suesue mo se faila mau o loo i ai i tulaga faatauaina e faaulufale mai.
faʻatau atu
Faaaoga lenei avanoa e auina atu i fafo i le lisi o tulaga faatauaina o loo i lalo o le Filifiliga faamau i se faila anotusi. O le Faasao A o pusa dialog foliga ina ia mafai ona ulu atu i se igoa ma filifili se nofoaga mo lau faila.
tāua
O lenei lisi o loo i ai tulaga faatauaina vave static ua e faaulufale, utaina mai se nofoaga autu o faamatalaga fanua, po o le ulufale manually. Ina ia faaopoopo manually tulaga faatauaina, kiliki le feaveai o loo i ai le faaupuga “”Kiliki iinei e faaopoopo mea,”” ma taina le taua e te manao; fetaomi Ulufale e siitia atu i le sela na sosoo ai e taina se isi taua.
Fautuaga: E mafai foi ona e faaaogaina le faaofi i ai le faamau e faaopoopo faatauaina i lenei lisi.
E mafai ona faavasega le tulaga faatauaina i lenei lisi i le kilikiina o le header o loo i ai le upu Taua; kiliki le taimi e tasi ina ia faavasega ai i aʻe faatulagaga ma le faalua e faavasega i ifo poloaiga.
faʻamatalaga
O lenei lisi o loo i ai faamatalaga vave static ua e faaulufale mai po utaina mai se nofoaga autu o faamatalaga fanua. E le mafai ona faaopoopo manually faamatalaga.
E mafai ona faavasega le tulaga faatauaina i lenei lisi i le kilikiina o le header o loo i ai le upu Faamatalaga; kiliki le taimi e tasi ina ia faavasega ai i aʻe faatulagaga ma le faalua e faavasega i ifo poloaiga.
Faaauau pea i le eria e sosoo ai i le kilikiina o Filifiliga eria.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Static
luach Field
Cliog an seo gus liosta a thaghadh stòr-dàta achaidh a ‘toirt an abairt luachan airson agad paramadair achadh.
Tuairisgeul Field
Cliog an seo gus liosta a thaghadh stòr-dàta achaidh a ‘toirt an tuairisgeulan airson na luachan ann do paramadair achadh. Mar eisimpleir, ma roghnaicheas tu an luchd-obrach a ‘Chlàir mar luach agad, dh’fhaodadh tu a’ taghadh Neach-obrach Ainm mar tuairisgeul sin gun do luchd-cleachdaidh a tha comasach air a chomharrachadh le bhith a ‘Chlàir àireamhan co-cheangailte ainm.
Cuir a-steach
Cliog an seo putan ri làimh ris ùr luach gu deireadh an Luach liosta a nochdas fo Cuir a-steach am putan.
Sguab às
Put air a ‘phutan seo a sguabadh às an luach a tha sibh air a thaghadh ann an Luach liosta a nochdas fo Dubh às a’ phutan.
Gluais Up
Cliog an seo putan ri gluasad an luach a tha sibh air a thaghadh ann an Luach liosta gu àrd-ìre ann an suidheachadh an liosta.
Gluais Down
Cliog an seo putan ri gluasad an luach a tha sibh air a thaghadh ann an Luach liosta gu ìsle suidheachadh anns an liosta.
gnìomhan
Cliog an seo putan ri fhaicinn na roghainn seo:
Append uile stòr-dàta luachan
Cleachd an roghainn seo a luchdachadh luachan an stòr-dàta bho achadh gu bheil thu a thaghadh ann an Luach Achaidh. Crystal Aithisgean a ‘cur luachan an liosta gu h-ìosal a’ phutan Roghainnean. Ma tha thu air a shònrachadh stòr-dàta achadh airson tuairisgeulan, na mìneachaidhean a tha air a chur ris aig an aon àm.
Note: roghainn seo a tha ri fhaotainn a-mhàin ma tha sibh air a thaghadh a Luach Achaidh.
Adhar soilleir
Cleachd an roghainn seo gus sam bith luachan agus tuairisgeulan a nochdadh anns an liosta gu h-ìosal a ‘phutan Roghainnean.
Import
Cleachd an roghainn seo a thoirt a-steach stadaigeach liosta de luachan airson an liosta gu h-ìosal a ‘phutan Roghainnean. Tha an Open am bogsa còmhradh nan coltas cho urrainn dhut lorg airson am faidhle teacsa anns a bheil na luachan a thoirt a-steach.
Export
Cleachd an roghainn seo às-mhalairt liosta de na luachan gu h-ìosal a ‘phutan Roghainnean gus am faidhle teacsa. Tha Save Mar bogsa còmhradh a ‘nochdadh mar sin faodaidh sibh cuir a-steach ainm agus tagh àite airson ur faidhle.
luach
San liosta seo tha socrach Spreagadh an luachan gu bheil thu a-steach, a luchdachadh bho stòr-dàta achadh, no a-steach làimh. Airson cur ris an luachan làimh, briog air a ‘cealla anns a bheil an abairt “”Cliog an seo gus ris a’ phìos,”” agus taidhp an luach a tha sibh ag iarraidh; Cuir a-steach meadhanan gus gluasad chun an ath cealla a thaidhpeadh gus eile luach.
Gliocas: ‘S urrainn dhut cuideachd a’ cleachdadh a ‘phutan Cuir a-steach a chur ris luachan ris an liosta seo.
‘S urrainn dhut na luachan a sheòrsachadh ann an liosta seo le putadh air a’ header anns a bheil am facal Luach; Briog air turas a sheòrsachadh ann an òrdugh dìridh agus dà uair a sheòrsachadh ann an òrdugh a ‘teàrnadh.
Tuairisgeul
San liosta seo tha socrach Spreagadh an tuairisgeulan gu bheil thu a-steach no luchdachadh bho stòr-dàta achadh. Chan urrainn dhut Cuir tuairisgeulan làimh.
‘S urrainn dhut na luachan a sheòrsachadh ann an liosta seo le putadh air a’ header anns a bheil am facal Tuairisgeul; Briog air turas a sheòrsachadh ann an òrdugh dìridh agus dà uair a sheòrsachadh ann an òrdugh a ‘teàrnadh.
Lean air adhart chun an ath sgìre le bhith a ‘briogadh air Options sgìre.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Цристал Репортс Онлине Хелп
статички
vrednost polje
Кликните на ову листу да изабере поље за базу података која пружа обавјештавања вредности за област параметар.
polje за опис
Кликните на ову листу да изабере поље за базу података која пружа описе за вредности у вашем пољу параметра. На пример, ако изаберете Емплоиее ИД као вредност, можете одабрати запосленог као опис, тако да корисници могу да идентификују матичне бројеве од придружени имену.
инсерт
Кликните на ово дугме да бисте ручно додати нову вредност на крај листе вредности која се појављује испод дугмета Инсерт.
избрисати
Кликните на ово дугме да бисте обрисали вредност коју сте изабрали на листи вредности која се појављује испод дугмета за брисање.
Напредовати
Кликните на ово дугме за померање вредности које сте изабрали на листи вредности на вишу позицију на листи.
Помери се доле
Кликните на ово дугме за померање вредности које сте изабрали на листи вредност на нижем положају на листи.
Акције
Кликните на ово дугме да бисте видели ове опције:
Додати све вредности база података
Користите ову опцију за учитавање вредности из поља базе података коју сте изабрали у вредности поља. Цристал Извештаји додаје вредности на листи испод дугмета Оптионс. Ако сте одабрали поље за базу података за описима, описи се додају у исто време.
Напомена: Ова опција је доступна само ако сте изабрали вредност поља.
Јасно
Користите ову опцију да бисте обрисали све вредности и описе који се појављују на листи испод дугмета Оптионс.
Увоз
Користите ову опцију за увоз статички списак вредности на листи испод дугмета Оптионс. Оквир за дијалог Опен појављује тако да можете тражити текстуалну датотеку која садржи вредности за увоз.
извоз
Користите ову опцију да извезете листу вредности испод дугмета Опције у текстуалну датотеку. Дијалог Саве Ас да бисте могли да унесете име и изаберите локацију за датотеку.
вредност
Ова листа садржи статичке брзе вредности које сте увезли, напуњене са пољу базе података, или унете ручно. За ручно додавање вредности, кликните на ћелију која садржи израз “”Кликните овде да бисте додали ставку”” и укуцајте вредност коју желите; притисните Ентер да бисте прешли на следећу ћелију да куцате други вредности.
Савет: Можете да користите и дугме Инсерт да додате вредности на овој листи.
Можете сортирати вредности у овој листи кликом на заглавље да садржи реч вредности; кликните једном да сортирају по растућем редоследу и два пута се сортирају по опадајућем редоследу.
опис
Ова листа садржи статичке брзе описе који сте увезли или лоадед из поља базе података. Ви не можете додати описе ручно.
Можете сортирати вредности у овој листи кликом на заглавље да садржи реч Опис; кликните једном да сортирају по растућем редоследу и два пута се сортирају по опадајућем редоследу.
Наставите до следеће области кликом на Опције област.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal inoti Online Help
kunofambira mberi
kukosha Field
Baya mazita aya achida Database munda kuti rinopa chiriporipocho tsika nokuda parameter munda wako.
Description Field
Baya mazita aya achida Database munda rinopa tsanangudzo kuti tsika dziri parameter mumunda wako. Somuenzaniso, kana ukasarudza Employee ID sezvo kukosha kwako, ungasarudza Employee Name sezvo tsanangudzo kuitira kuti vanoshandisa vako vanokwanisa kuziva ID nhamba kubudikidza akabatanidza zita.
Insert
Baya bhatani iyi manually kuwedzera ukoshi itsva kuguma Kukosha mazita inooneka pasi Insert bhatani.
Kudzima
Baya bhatani ichi kuti Kudzima kukosha kuti wasarudza vari Kukosha mazita inooneka pasi Delete bhatani.
kutama Up
Baya bhatani ichi kuita kukosha kuti wasarudza vari Kukosha mazita kuchinzvimbo chepamusoro ari pasi.
Fambira Down
Baya bhatani ichi kuita kukosha kuti wasarudza vari Kukosha mazita kuti chinzvimbo mune pachikwata.
Actions
Baya bhatani ichi kuona izvi zvaramba:
Append zvose Database tsika
Shandisa pfungwa iyi vapinze tsika kubva Database munda kuti akakusarudzai muna Kukosha Field. Crystal Mishumo anowedzera tsika pamazita pazasi Options bhatani. Kana wainyatsotaura munhu Database munda nokuda rondedzero, tsanangudzo inowedzerwa panguva imwecheteyo.
Cherechedza: pfungwa iyi inowanika chete kana uchinge wasarudza Kukosha Field.
Clear
Shandisa pfungwa iyi kubvisa chero tsika uye rondedzero dziri pasi apa iri Options bhatani.
imupota
Shandisa pfungwa iyi kuti kupinza munhu kunofambira mberi mazita tsika pasi apa ari Options bhatani. The Open nhaurirano bhokisi seriri unogona kutsvaka rugwaro faira rine tsika kupinza.
ekisipoti
Shandisa pfungwa iyi kuti Export ndandanda netsika pazasi Options bhatani kuti rugwaro faira. The Save Sezvo bhokisi nhaurirano rinowanika saka unogona kupinda zita uye sarudza yokuitira faira yenyu.
ukoshi
Pamazita ichi chine kunofambira mberi nokukurumidza netsika zvamakagadzira vaitenga, akatakura kubva Database munda, kana akapinda manually. To wedzera tsika manually, tinya sero kuti rine mashoko okuti “”Click kuwedzera chinhu,”” uye kutaipa kukosha kuti uchida; dzvanya Enter kutamira rinotevera muchitokisi kutaipa mumwe kukosha.
Zano: Munogona kushandisa Insert bhatani kuwedzera tsika pasi rino.
Unogona kugadzirisa tsika pazvinhu izvi kuburikidza nekudzvanya ari Header rine shoko Kukosha; baya kamwe kugadzirisa muna ichikwira kuitira uye kaviri kugadzirisa muna nekuburuka hurongwa.
tsananguro
Pamazita ichi chine kunofambira mberi nokukurumidza rondedzero imi vaitenga kana kuremerwa kubva Database munda. Haugoni kuwedzera rondedzero manually.
Unogona kugadzirisa tsika pazvinhu izvi kuburikidza nekudzvanya ari Header rine shoko Description; baya kamwe kugadzirisa muna ichikwira kuitira uye kaviri kugadzirisa muna nekuburuka hurongwa.
Ramba rinotevera nzvimbo kuburikidza nekudzvanya Options nharaunda.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
جامد
قدر جو ميدان
هڪ ڊيٽابيس جي ميدان ۾ ته توهان سميجي ميدان لاء ترت انهيء مهيا ڪري ڌار ڪرڻ جي هن لسٽ تي ڪلڪ ڪريو.
وضاحت جو ميدان
هڪ ڊيٽابيس جي ميدان ۾ ته توهان سميجي جي ميدان ۾ انهيء لاء بيان مهيا ڪري ڌار ڪرڻ جي هن لسٽ تي ڪلڪ ڪريو. مثال طور، جيڪڏهن توهان پنهنجي قيمت جي طور تي ملازم سڃاڻپ چونڊي، توهان ملازم جي نالي سان ايترو ته توهان جي استعمال ڪندڙن جي لاڳاپيل نالي جي سڃاڻپ انگ جي نشاندهي ڪرڻ جي قابل آهن چونڊي وٺن هڪ تشريح جي طور تي.
داخل
هٿرادو قدر لسٽ ۾ ته داخل بٽڻ هيٺ اچن ٿا جي آخر تائين هڪ نئين قيمت شامل ڪرڻ لاء هن بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو.
خارج ڪريو
قدر ته اوھان کي قدر جي فهرست ته حذف بٽڻ هيٺ اچن ۾ ٿيل آهن حذف ڪرڻ لاء هن بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو.
مٿي چر
قدر ته اوھان جي فهرست ۾ هڪ اعلي عهدي تي قدر جي فهرست ۾ ٿيل آهن وڃڻ لاء هن بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو.
نازل منتقل
قدر ته اوھان جي فهرست ۾ هڪ هيٺين حيثيت کي قدر جي فهرست ۾ ٿيل آهن وڃڻ لاء هن بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو.
ڪارناما
انهن اختيارن کي ڏسڻ لاء هن بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو:
سڀ ڊيٽابيس انهيء Append
ڊيٽابيس جي ميدان ۾ ته اوھان کي اهميت حاصل ميدان ۾ چونڊ کان انهيء لوڊ ڪرڻ لاء هي اختيار استعمال ڪريو. ٿانون اطلاع جي اختيار بٽڻ هيٺ ڏنل لسٽ کي انهيء وڌائيندو آھي. اوھان کي بيان ڪرڻ لاء هڪ ڊيٽابيس جي ميدان ۾ مخصوص ڪيو آهي ته، سنڌ جي بيانن کي هڪ ئي وقت ۾ شامل ڪيو ويو آهي.
نوٽ: هي اختيار رڳو جيڪڏھن اوھان کي ڪا اهميت جو ميدان ٿيل آهن موجود آهي.
پڌري
ڪنهن قدر ۽ بيان آهي ته هن جا اختيار بٽڻ هيٺ ڏنل لسٽ ۾ ويهڻ کي صاف ڪرڻ لاء هي اختيار استعمال ڪريو.
آمد
جي اختيار بٽڻ هيٺ ڏنل لسٽ کي انهيء جو هڪ جامد فهرست ۾ آڻڻ لاء هي اختيار استعمال ڪريو. کليل dialog خاني نظر اچن ٿا تنھنڪري تون ته درآمد ڪرڻ لاء انهيء تي مشتمل هڪ ٽيڪسٽ فائيل لاء ڳولا ڪري سگهو ٿا.
ٻاھر موڪليو
هڪ ٽيڪسٽ فائل ڪرڻ جو اختيار بٽڻ تي هيٺ انهيء جي فهرست برآمد هي اختيار استعمال ڪريو. dialog خاني جي حيثيت ۾ سانڍيو اچن ٿا پوء اوھان کي هڪ جو نالو داخل ۽ پنهنجي فائيل کي هڪ هنڌ چونڊي سگهو ٿا.
قدر
هي فهرست جامد ترت انهيء ته اوھان کي آندو ويو آهي، هڪ ڊيٽابيس ميدان کان دوت، يا هٿرادو ۾ داخل آهي. انهيء هٿرادو شامل ڪرڻ لاء، جي سيل آهي ته اهو جملي “”شيء شامل ڪرڻ لاء هتي ڪلڪ ڪريو،”” ۽ قدر آهي ته توهان چاهيو ٿا لکندو تي مشتمل تي ڪلڪ ڪريو. پريس ايندڙ سيل ڏانهن منتقل ڪرڻ جي ٻي اهميت لکندو لاء گھڙو.
ترڪيب: توهان به هن لسٽ کي انهيء شامل ڪرڻ جي داخل بٽڻ تي استعمال ڪري سگهو ٿا.
توهان جي مٿان آهي ته اهو لفظ ويليو تي مشتمل ڪلڪ ڪري هن فهرست ۾ انهيء حساب سان ڪري سگهن ٿا. امان جي ابتي ۾ ترتيب کي سڌي ترتيب ۾ حساب سان ۽ ٻه ڀيرا کي هڪ دفعو ڪلڪ ڪريو.
وضاحت
هي فهرست جامد ترت بيان آهي ته توهان هڪ ڊيٽابيس ميدان کان برآمد يا دوت ڪيو آهي. توهان جو بيان هٿرادو نه شامل ڪري سگهو ٿا.
توهان جي صحافت جي ته تي مشتمل ڪلام وضاحت ڪلڪ ڪري هن فهرست ۾ انهيء حساب سان ڪري سگهن ٿا. امان جي ابتي ۾ ترتيب کي سڌي ترتيب ۾ حساب سان ۽ ٻه ڀيرا کي هڪ دفعو ڪلڪ ڪريو.
اختيار علائقي ڪلڪ ڪري ايندڙ علائقي کي جاري رکو.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
ස්ථිතික
අගය ක්ෂේත්ර
ඔබේ පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ සඳහා කඩිනම් වටිනාකම් සපයන දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර ගන්න මෙම ලැයිස්තුව ක්ලික් කරන්න.
විස්තරය ක්ෂේත්ර
ඔබේ පරාමිතිය ක්ෂේත්රයේ වටිනාකම් සඳහා විස්තර සපයන ලෙස දත්ත ගන්න මෙම ලැයිස්තුව ක්ලික් කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ ඔබේ වටිනාකමක් ලෙස සේවක හැඳුනුම්පත තෝරා නම්, ඔබ සේවක නම විස්තරයක් ලෙස හැඟෙන්න පුළුවන් ඔබේ පරිශීලකයන් ආශ්රිත නම ID අංක හඳුනා ගැනීමට හැකි වන බව එසේ.
ඇතුළු කරන්න
අතින් ඇතුළු බොත්තම යටතේ දිස් වන අගය ලැයිස්තුව අවසන් කිරීම සඳහා නව අගයක් එකතු කිරීමට මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
Delete
ඔබ Delete බොත්තම යටතේ දිස් වන අගය ලැයිස්තුවේ තෝරා ඇත වටිනාකම මකන්න මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
දක්වා ගෙන යන්න
ඔබ ලැයිස්තුවේ උසස් තත්වයක් අගය ලැයිස්තුවේ තෝරා ඇත වටිනාකම ගමන් කිරීමට මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
පහළට ගෙන
ඔබ ලැයිස්තුවේ පහළ තනතුරට අගය ලැයිස්තුවේ තෝරා ඇත වටිනාකම ගමන් කිරීමට මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ක්රියා
මෙම විකල්ප බැලීමට මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න:
සියලු දත්ත අගයන් එකතු
ඔබ අගය ක්ෂේත්ර තෝරාගත් බව දත්ත සමුදාය ක්ෂේත්රයේ වටිනාකම් පැටවීම සඳහා මෙම විකල්පය භාවිතා කරන්න. ක්රිස්ටල් වාර්තා විකල්ප ෙබොත්තම පහත ලැයිස්තුවට වටිනාකම් එක් කරයි. ඔබ විස්තර සඳහා දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර නිශ්චිතව දක්වා තිබේ නම්, විස්තර එම අවස්ථාවේ දී එකතු වේ.
සටහන: මෙම විකල්පය ඔබට අගය ක්ෂේත්ර තෝරාගෙන ඇති නම් පමණක් ලබා ගත හැකි වේ.
පැහැදිලිව
විකල්ප ෙබොත්තම පහත ලැයිස්තුවෙන් පෙනී ඕනෑම වටිනාකම් සහ විස්තර ඉවත් කිරීමට මෙම විකල්පය භාවිතා කරන්න.
ආනයන
විකල්ප ෙබොත්තම පහත ලැයිස්තුවෙන් සඳහා අගයන් ස්ථිතික ලැයිස්තුව ආනයනය කිරීමට මෙම විකල්පය භාවිතා කරන්න. මෙම විවෘත සංවාද කොටුව එසේ ඔබ ආනයනය කිරීමට වටිනාකම් අඩංගු වන බව පෙළ ගොනුවකට සඳහා ගවේශනය කිරීම හෝ, පෙනී යයි.
අපනයන
පෙළ ගොනුවකට විකල්ප ෙබොත්තම පහත අගයන් ලැයිස්තුව අපනයනය කිරීමට මෙම විකල්පය භාවිතා කරන්න. සංවාද කොටුව ලෙස සුරකින්න එසේ ඔබ විසින් නමක් ඇතුලත් හා ඔබේ ගොනුව සඳහා ස්ථානය තෝරා ගත හැකිය පෙනී යයි.
වටිනාකම
මෙම ලැයිස්තුව ඔබට දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර පූර්ණය, ආනයනය, හෝ ශ්රමිකව ඇතුල් ඇති බව ස්ථිතික විමසුමක් වටිනාකම් අඩංගු වේ. වටිනාකම් අතින් එකතු කිරීම සඳහා, “”අයිතමය එකතු කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න,”” සහ ඔබට අවශ්ය බව වටිනාකම ටයිප් වැකිය අඩංගු කොටුවක් ක්ලික් කරන්න; මාධ්ය තවත් අගය ටයිප් කිරීමට ඉදිරි සෛල යන්න ඇතුල් කරන්න.
ඉඟිය: ඔබ ද මෙම ලැයිස්තුව සඳහා අගයන් එකතු කිරීමට ඇතුළු බොත්තම භාවිත කරන්න.
ඔබ වචනය අගය කරන අඩංගු ශීර්ෂ ක්ලික් කිරීම මගින් මේ ලැයිස්තුවට වටිනාකම් නිරාකරණය හැක; ආෙර සඳහා අධාර හා දෙවරක් අනුව අවරෝහණ ක්රමයට නිරාකරණය වරක් ක්ලික් කරන්න.
විස්තර
මෙම ලැයිස්තුව ඔබට දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර ආනයනය හෝ පටවා ඇති බව ස්ථිතික විමසුමක් විස්තර අඩංගු වේ. ඔබ අතින් විස්තර එකතු කළ නොහැක.
ඔබ වචනය විස්තරය අඩංගු ශීර්ෂ ක්ලික් කිරීම මගින් මේ ලැයිස්තුවට වටිනාකම් නිරාකරණය හැක; ආෙර සඳහා අධාර හා දෙවරක් අනුව අවරෝහණ ක්රමයට නිරාකරණය වරක් ක්ලික් කරන්න.
විකල්ප ප්රදේශයේ ක්ලික් කිරීමෙන් ඊළඟ ප්රදේශයේ දිගටම.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online pomocníka
statický
hodnota poľa
Kliknite na tento zoznam, aby si vybral polia databázy, ktorá poskytuje rýchle hodnoty pre pole parametra.
popis polí
Kliknite na tento zoznam, aby si vybral polia databázy, ktorá poskytuje opisy pre hodnoty parametra vo svojom odbore. Napríklad, ak sa rozhodnete pre zamestnancov ID ako hodnotu, môžete zvoliť Meno zamestnanca ako opis, takže užívatelia sú schopní identifikovať identifikačné čísla priradeným názvom.
Insert
Kliknutím na toto tlačidlo ručne pridať novú hodnotu na koniec zoznamu hodnotu, ktorá sa zobrazí pod tlačidlom Vložiť.
vymazať
Kliknutím na toto tlačidlo odstránite hodnotu, ktorú ste vybrali v zozname hodnotu, ktorá sa zobrazí pod tlačidlom Delete.
Move Up
Kliknutím na toto tlačidlo presuniete hodnotu, ktorú ste vybrali v zozname Hodnota na vyššiu pozíciu v zozname.
Posunúť nadol
Kliknutím na toto tlačidlo presuniete hodnotu, ktorú ste vybrali v zozname Hodnota na nižšiu pozíciu v zozname.
Akcia
Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte tieto možnosti:
Pripojiť všetky hodnoty databázy
Túto možnosť použite na načítanie hodnôt z databázy pole, ktoré ste vybrali v Hodnota poľa. Crystal Reports pridáva hodnoty do zoznamu pod tlačidlom Options. Ak ste zadali databázové polia pre popisy, popisy sú pridané v rovnakom čase.
Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii iba ak ste vybrali hodnotu poľa.
jasný
Túto možnosť použite na vymazanie všetky hodnoty a opisy, ktoré sa objavia v zozname pod tlačidlom Options.
import
Túto možnosť použite na import statický zoznam hodnôt do zoznamu pod tlačidlom Options. Zobrazí sa dialógové okno otvorené, takže môžete hľadať textový súbor, ktorý obsahuje hodnoty importovať.
Export
Použiť túto možnosť exportovať zoznam hodnôt pod tlačidlom Voľby do textového súboru. Zobrazí sa dialógové okno Save As, takže môžete zadať názov a vyberte umiestnenie súboru.
hodnota
Tento zoznam obsahuje statické rýchle hodnoty, ktoré ste importovali, načítané z poľa databázy, alebo zadať ručne. Ak chcete pridať hodnoty ručne, kliknite na bunku, ktorá obsahuje frázu “”Klikni pre pridanie položky”” a zadajte hodnotu, ktorú chcete; stlačte Enter pre prechod na ďalšiu bunku zadajte inú hodnotu.
Tip: Môžete tiež použiť tlačidlo Vložiť pridať hodnoty do tohto zoznamu.
Môžete zoradiť hodnoty v tomto zozname kliknutím na hlavičku, ktorá obsahuje slovo hodnotu; kliknite raz triediť vo vzostupnom poradí a dvakrát zoradiť v zostupnom poradí.
popis
Tento zoznam obsahuje statické rýchle opisy, ktoré ste importovali alebo načítané z poľa databázy. Nemôžete pridávať popisky ručne.
Môžete zoradiť hodnoty v tomto zozname kliknutím na hlavičku, ktorá obsahuje slovný popis; kliknite raz triediť vo vzostupnom poradí a dvakrát zoradiť v zostupnom poradí.
Pokračovať do ďalšej oblasti kliknutím na tlačidlo Možnosti plochy.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoč
statična
vrednost polja
Kliknite ta seznam, da izberete polje zbirke podatkov, ki zagotavlja takojšnje vrednosti za področje parametrov.
Opis Field
Kliknite ta seznam, da izberete polje zbirke podatkov, ki zagotavlja opise vrednot na svojem področju parametrov. Na primer, če izberete zaposlenih ID kot svojo vrednost, lahko izberete ime zaposlenih kot opis, tako da so uporabniki sposobni prepoznati identifikacijskih številk, ki jih je povezano ime.
Vstavi
Kliknite na ta gumb za ročno dodati novo vrednost na konec seznama vrednosti, ki se pojavi pod gumbom Vstavi.
Brisanje
Kliknite ta gumb za izbris vrednost, ki ste jo izbrali na seznamu vrednosti, ki se pojavi pod gumb Briši.
Pomakni se navzgor
Kliknite ta gumb za premik vrednost, ki ste jo izbrali na seznamu vrednosti na višje mesto na seznamu.
Premik navzdol
Kliknite ta gumb za premik vrednost, ki ste jo izbrali na seznamu vrednosti na nižji položaj v seznamu.
dejanja
Kliknite ta gumb, da vidite te možnosti:
Pripni vse vrednosti baze podatkov
Uporabite to možnost za nalaganje vrednosti iz polja zbirke podatkov, ki ste jo izbrali v vrednosti polja. Crystal Reports dodaja vrednosti na spodnjem seznamu gumb Možnosti. Če ste določili polje zbirke podatkov za opise, se dodajo opisi hkrati.
Opomba: Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali vrednost polja.
Počisti
Uporabite to možnost, da počistite vse vrednote in opise, ki se pojavijo v spodnjem seznamu gumb Možnosti.
Uvoz
Uporabite to možnost, da uvoz statično seznam vrednosti na spodnjem seznamu gumb Možnosti. Pojavi se pogovorno okno odprto, tako da lahko poiščete besedilno datoteko, ki vsebuje vrednosti za uvoz.
izvoz
Uporabite to možnost za izvoz seznam vrednosti pod gumbom Možnosti v besedilno datoteko. Pojavi se pogovorno okno Shrani kot, tako da lahko vnesete ime in izberite mesto za datoteko.
vrednost
Ta seznam vsebuje statične takojšnje vrednosti, ki so jih uvozili, naloženih s področja podatkovnih baz, ali vnesene ročno. Če želite ročno dodati vrednosti, kliknite celico, ki vsebuje besedno zvezo “”Kliknite tukaj, da dodate element,”” in vnesite vrednost, ki jo želite; pritisnite tipko Enter, da se premaknete na naslednjo celico vnesti novo vrednost.
Nasvet: Uporabite lahko tudi gumb Vstavi, da dodate vrednosti na ta seznam.
Vi vrednosti v tem seznamu lahko razvrstite s klikom na glavo, ki vsebuje vrednosti besedo; kliknite enkrat, da razvrstite v naraščajočem vrstnem redu in dvakrat razvrstiti v padajočem vrstnem redu.
Opis
Ta seznam vsebuje statične takojšnje opise, ki so jih uvozili ali naložena iz polja zbirke podatkov. Ne morete ročno dodati opise.
Vi vrednosti v tem seznamu lahko razvrstite s klikom na glavo, ki vsebuje besedni opis; kliknite enkrat, da razvrstite v naraščajočem vrstnem redu in dvakrat razvrstiti v padajočem vrstnem redu.
Nadaljevanje na naslednji območje s klikom Možnosti območje.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Warbixinnada Online Help
ma guurto ah
Qiimaha Field
Guji liiskan soo qaado beerta database bixiya qiimaha degdeg ah, waayo, beerta dhimaya aad a.
Description Field
Guji liiskan soo qaado beerta database in bixisaa sharaxaad ee qiimaha duurka dhimaya aad a. Tusaale ahaan, haddii aad doorato ID shaqaalaha sida qiimaha, laga yaabaa in aad doorato Magaca shaqaalaha sida sharaxaad si users aad ay awoodaan in ay aqoonsadaan tirada ID by magaca la xidhiidha.
insert
Riix badhanka si aad gacanta ku dar qiimaha cusub in dhamaadka liiska Qiimaha muuqata hoos button Insert ah.
Delete
Riix badhanka si ay u tirtirto qiimaha in aad dooratay in liiska Qiimaha muuqata hoos badhanka Delete ah.
dhaqaaq Up
Riix badhanka si ay u guuraan qiimaha in aad dooratay in liiska Qiimaha in ay meel sare ee liiska.
Down dhaqaaq
Riix badhanka si ay u guuraan qiimaha in aad dooratay in liiska Qiimaha in ay meel hoose ee liiska.
Tallaabooyinka
Riix badhanka si ay u arkaan fursadaha kuwan:
Append dhan qiyamka database
Isticmaal Doorashadan inay ku shuban qiimaha ka soo beerta database in aad dooratay in Value Field ah. Crystal Wararka ku darayaa qiimaha liiska hoos ku button Options ah. Haddii aad ku qeexan beerta database ah sharaxaada, sharaxaada waxaa lagu daray waqti isku mid ah.
Fiiro gaar ah: Doorashadan waxa waxa laga heli karaa oo kaliya haddii aad soo xulay Value Field ah.
Clear
Isticmaal Doorashadan in ay nadiifiso kasta oo qiimaha iyo sharaxaada in muuqan in liiska hoose button Options ah.
Import
Isticmaal Doorashadan inay dajiyaan liiska guurto ah ee qiimaha liiska hoos ku button Options ah. The sanduuqa wada hadal Open muuqataa sidaas waxaad ka raadin kartaa file qoraalka ay ku jiraan qiimaha si ay u dajiyaan ah.
dhoofinta
Isticmaal Doorashadan u dhoofiso liiska qiimaha hoos button Options in ay file qoraal ah. The sanduuqa wada hadal Save As u muuqataa, si aad u soo geli karo magac iyo dooran meel aad file.
Qiimaha
Liiska waxa ku jira qiimaha degdeg ah ma guurto ah aad ku keeno, ka beerta database ku raran, ama soo galay gacanta. Si aad ku dari qiimaha gacanta, riix gacanta ay ku jiraan weedha ah “”Riix halkan si aad ku dari item,”” oo nooca qiimaha in aad rabto in aad, -saxaafadeed Ku qor inuu u dhaqaaqo cell soo socda in nooca qiimaha kale.
Talo: Waxaad kaloo isticmaali kartaa badhanka Insert ah ku darto qiimaha liiska this.
Waxaad kala sooci karaa qiimaha ku jira liiska this adigoo gujinaya madax ay ku jiraan Value erayga; guji mar u xalliso si u kacaya oo laba jeer si ay u kala soocaan si degaya.
Description
Liiska waxa ku jira sharaxaada isla markiiba ma guurto ah aad ku keeno ama ku raran ka beerta database a. Waxaad ma ku dari kartaa sharaxaada gacanta.
Waxaad kala sooci karaa qiimaha ku jira liiska this adigoo gujinaya madax ay ku jiraan Description erayga; guji mar u xalliso si u kacaya oo laba jeer si ay u kala soocaan si degaya.
Sii wad in aad meesha ku xigta adigoo gujinaya aagga Options.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ayuda en línea
Estático
campo valor
Haga clic en esta lista para elegir un campo de base de datos que proporciona los valores de la solicitud para el campo de parámetro.
Descripción del campo
Haga clic en esta lista para elegir un campo de base de datos que proporciona las descripciones de los valores en el campo de parámetro. Por ejemplo, si elige identificación del empleado como su valor, es posible que elija Nombre del empleado como una descripción para que sus usuarios son capaces de identificar los números de identificación con el nombre asociado.
Insertar
Haga clic en este botón para añadir manualmente un nuevo valor al final de la lista valor que aparece en el botón Insertar.
Borrar
Haga clic en este botón para borrar el valor que ha seleccionado en la lista valor que aparece en el botón Borrar.
Ascender
Haga clic en este botón para mover el valor que ha seleccionado en la lista valor a una posición más alta en la lista.
Mover hacia abajo
Haga clic en este botón para mover el valor que ha seleccionado en la lista valor a una posición más baja en la lista.
Comportamiento
Haga clic en este botón para ver estas opciones:
Anexar todos los valores de base de datos
Utilice esta opción para cargar los valores del campo de base de datos que seleccionó en el valor del campo. Crystal Reports suma los valores de la lista a continuación en el botón Opciones. Si ha especificado un campo de base de datos para las descripciones, se añaden las descripciones al mismo tiempo.
Nota: Esta opción sólo está disponible si se ha seleccionado un campo de valor.
Claro
Utilice esta opción para borrar los valores y las descripciones que aparecen en la lista a continuación en el botón Opciones.
Importar
Utilice esta opción para importar una lista estática de valores a la lista a continuación en el botón Opciones. El cuadro de diálogo Abrir para que pueda buscar un archivo de texto que contiene los valores para importar.
Exportar
Utilice esta opción para exportar la lista de valores por debajo del botón de opciones a un archivo de texto. El cuadro de diálogo Guardar como aparece para que pueda introducir un nombre y elija una ubicación para el archivo.
Valor
Esta lista contiene los valores de solicitud estáticas que ha importado, cargados desde un campo de base de datos, o introducidas manualmente. Para agregar valores manualmente, haga clic en la celda que contiene la frase “”Haga clic aquí para añadir el artículo,”” y escriba el valor que desee; oprima Intro para pasar a la siguiente celda para escribir otro valor.
Consejo: También puede utilizar el botón Insertar para añadir valores a esta lista.
Puede ordenar los valores de esta lista haciendo clic en el encabezado que contiene la palabra de valor; haga clic una vez para ordenar en orden ascendente y dos veces para ordenar en orden descendente.
Descripción
Esta lista contiene descripciones de solicitudes estáticas que ha importado o cargados desde un campo de base de datos. No se puede agregar descripciones manualmente.
Puede ordenar los valores de esta lista haciendo clic en el encabezado que contiene la palabra Descripción; haga clic una vez para ordenar en orden ascendente y dos veces para ordenar en orden descendente.
Continuar a la siguiente zona haciendo clic en el área de opciones.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Pitulung Online
statik
nilai Lapang
Klik daptar ieu nyokot hiji widang database nu nyadiakeun nilai ajakan pikeun widang parameter Anjeun.
Description Lapang
Klik daptar ieu nyokot hiji widang database nu nyadiakeun déskripsi pikeun nilai dina widang parameter Anjeun. Contona, lamun milih ID pagawe salaku nilai Anjeun, Anjeun bisa milih Ngaran pagawe salaku gambaran jadi nu pamaké Anjeun bisa pikeun ngaidentipikasi nomer ID ku ngaran patali.
Selapkeun
Klik tombol ieu ku cara manual nambah nilai anyar ahir daptar Value nu nembongan dina tombol Selapkeun.
pupus
Klik tombol ieu pupus nilai nu geus dipilih dina daptar Value nu nembongan dina tombol Hapus.
pindah Nepi
Klik tombol ieu pindah nilai nu geus dipilih dina daptar Value ka posisi nu leuwih luhur dina daptar.
pindah Down
Klik tombol ieu pindah nilai nu geus dipilih dina daptar Value ka posisi handap dina daptar.
lampah
Klik tombol ieu pikeun nempo pilihan ieu:
Append sakabeh nilai database
Paké pilihan ieu pikeun muka nilai ti widang database nu dipilih di Niley Lapang. Crystal Laporan nambihan nilai ka daptar di handap tombol Pilihan. Upami anjeun geus dieusian widang database keur déskripsi, nu déskripsi nu ditambahkeun dina waktu nu sarua.
Catetan: pilihan ieu sadia ngan lamun anjeun geus milih hiji Lapang Niley.
atra
Paké pilihan ieu mupus mana wae nilai jeung déskripsi nu mucunghul dina daptar di handap tombol Pilihan.
impor
Paké pilihan ieu ngimpor daptar statik nilai ka daptar di handap tombol Pilihan. Kotak dialog Open mucunghul jadi Anjeun bisa néang file téks nu ngandung nilai pikeun ngimpor.
ekspor
Paké pilihan ieu ngekspor daptar nilai handap tombol Pilihan ka file téks. Nu Simpen Salaku kotak dialog mucunghul jadi Anjeun bisa ngasupkeun ngaran jeung milih hiji lokasi pikeun file Anjeun.
ajen
daptar ieu ngandung nilai ajakan statik nu geus diimpor, sarat ti widang database, atawa diasupkeun ku cara manual. Pikeun nambah nilai ku cara manual, klik sél nu ngandung frasa “”Klik di dieu pikeun nambahkeun item,”” jeung ngetik nilai nu Anjeun hoyong; pencét Tuliskeun pikeun pindah ka sél gigireun ngetik nilai sejen.
Tip: Anjeun oge bisa make tombol Selapkeun pikeun nambahkeun nilai ka daptar ieu.
Anjeun tiasa nyortir nilai dina daptar ieu ku ngaklik lulugu nu ngandung Value kecap; klik sakali pikeun nyortir di Urutan sortir jeung dua kali ka nyortir di nurun Urutan.
gambaran
daptar ieu ngandung déskripsi ajakan statik nu geus diimpor atawa sarat ti widang database. Anjeun teu bisa nambah déskripsi ku cara manual.
Anjeun tiasa nyortir nilai dina daptar ieu ku ngaklik lulugu nu ngandung kecap Description; klik sakali pikeun nyortir di Urutan sortir jeung dua kali ka nyortir di nurun Urutan.
Terus wewengkon saterusna ku ngaklik wewengkon Pilihan.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ripoti Crystal Online Msaada
Tuli
thamani Field
Bofya orodha hii ili kubaini database shamba ambayo hutoa maadili haraka kwa ajili ya parameter shamba lako.
Maelezo Field
Bofya orodha hii ili kubaini database shamba ambayo hutoa maelezo kwa maadili katika parameter shamba lako. Kwa mfano, kama wewe kuchagua Mfanyakazi ID kama thamani yako, unaweza kuchagua Mfanyakazi Jina kama maelezo ili watumiaji yako ni uwezo wa kutambua nambari ID kwa jina kuhusishwa.
Insert
Bonyeza kifungo hii manually kuongeza thamani mpya hadi mwisho wa Thamani orodha ambayo inaonekana chini ya kifungo Insert.
kufuta
Bonyeza kifungo hii ya kufuta thamani kwamba una kuchaguliwa katika Thamani orodha ambayo inaonekana chini ya kifungo Futa.
Hoja Up
Bonyeza kifungo hii hoja thamani kwamba una kuchaguliwa katika orodha Thamani kwa nafasi ya juu katika orodha.
Hoja Down
Bonyeza kifungo hii hoja thamani kwamba una kuchaguliwa katika orodha Thamani kwa nafasi ya chini katika orodha.
vitendo
Bonyeza kifungo hii kuona njia hizo:
Append maadili yote database
Kutumia fursa hii kupakia maadili ya kutoka uwanja database kwamba wewe kuchaguliwa katika Thamani Field. Crystal Reports anaongeza maadili ya orodha ya chini Chaguzi kifungo. Kama una maalum shamba database kwa maelezo, maelezo ni aliongeza kwa wakati mmoja.
Kumbuka: Hii chaguo inapatikana tu kama una kuchaguliwa Thamani Field.
wazi
Kutumia fursa hii ya wazi maadili yoyote na maelezo kwamba kuonekana katika orodha ya chini Chaguzi kifungo.
Import
Kutumia fursa hii kuagiza orodha tuli wa maadili kwa orodha ya chini Chaguzi kifungo. Open dialog box inaonekana hivyo unaweza kutafuta faili ya maandishi iliyo maadili ya kuagiza.
Export
Kutumia fursa hii ya kuuza nje orodha ya maadili chini vingine kifungo na faili maandishi. Save As dialog box inaonekana hivyo unaweza kuingia jina na kuchagua eneo kwa ajili faili yako.
thamani
Orodha hii ina tuli maadili haraka kwamba una nje, kubeba kutoka uwanja database, au aliingia manually. Kuongeza maadili manually, bonyeza kiini kwamba ina maneno “”Bonyeza hapa kwa kuongeza bidhaa,”” na aina thamani kwamba unataka; waandishi wa habari kuingia kwa hoja ya kiini ijayo na aina thamani mwingine.
Tip: Unaweza pia kutumia Insert kifungo kwa kuongeza maadili kwa orodha hii.
Unaweza aina maadili katika orodha hii kwa kubonyeza header ambayo ina neno la Thamani; click mara moja kutatua katika wakipanda ili na mara mbili ya kutatua katika utaratibu wa kushuka.
Maelezo
Orodha hii ina tuli maelezo ya haraka kwamba una nje au kubeba kutoka uwanja database. Huwezi kuongeza maelezo manually.
Unaweza aina maadili katika orodha hii kwa kubonyeza header ambayo ina Maelezo neno; click mara moja kutatua katika wakipanda ili na mara mbili ya kutatua katika utaratibu wa kushuka.
Kuendelea eneo ijayo kwa kubonyeza Chaguzi eneo hilo.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjälp
Statisk
Value Field
Klicka på den här listan för att välja en databasfält som ger snabba värden för parameterfältet.
Beskrivning Fält
Klicka på den här listan för att välja en databasfält som ger beskrivningarna för värdena i din parameterfältet. Till exempel, om du väljer Employee ID som ditt värde, kan du välja anställdes namn som en beskrivning så att användarna kan identifiera ID-nummer med tillhörande namn.
Föra in
Klicka här för att manuellt lägga till ett nytt värde till slutet av listan Värde som visas under knappen Infoga.
Radera
Klicka här för att ta bort det värde som du har valt i listan Värde som visas under knappen Ta bort.
Flytta upp
Klicka på denna knapp för att flytta det värde som du har valt i listan Värde till en högre position i listan.
Flytta ner
Klicka på denna knapp för att flytta det värde som du har valt i listan Värde till en lägre position i listan.
Handlingar
Klicka här för att se följande alternativ:
Bifoga alla databasvärden
Använd detta alternativ för att läsa värdena från databasfältet som du valde i fältet Värde. Crystal Reports lägger till värden i listan under knappen Alternativ. Om du har angett ett databasfält för beskrivningarna är beskrivningarna sätts samtidigt.
Obs! Detta alternativ är endast tillgängligt om du har valt en Value Field.
Klar
Använd detta alternativ för att ta bort några värden och beskrivningar som visas i listan nedan knappen Alternativ.
Importera
Använd detta alternativ för att importera en statisk lista med värden i listan under knappen Alternativ. Öppna dialogruta visas så att du kan söka efter en textfil som innehåller de värden som ska importeras.
Exportera
Använd detta alternativ för att exportera lista med värden under knappen Alternativ till en textfil. Spara som dialogruta så att du kan ange ett namn och välj en plats för filen.
Värde
Denna lista innehåller statiska användarvärden som du har importerat, laddade från en databas fält, eller manuellt. Att lägga till värden manuellt genom att klicka på cellen som innehåller frasen “”Klicka här för att lägga till objekt,”” och skriv det värde som du vill; tryck på Enter för att flytta till nästa cell för att skriva ett annat värde.
Tips: Du kan även använda knappen Infoga för att lägga till värden till denna lista.
Du kan sortera värden i listan genom att klicka på rubriken som innehåller ordet värde; Klicka en gång för att sortera i stigande ordning och två gånger för att sortera i fallande ordning.
Beskrivning
Denna lista innehåller statiska snabba beskrivningar som du har importerat eller lastas från ett databasfält. Du kan inte lägga till beskrivningar manuellt.
Du kan sortera värden i listan genom att klicka på rubriken som innehåller ordet Beskrivning; Klicka en gång för att sortera i stigande ordning och två gånger för att sortera i fallande ordning.
Fortsätt till nästa område genom att klicka på Alternativ område.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
исто
арзиши Field
Ангушт занед ин рӯйхат барои чидани як соҳаи махзани, ки ба таъмин намудани арзишҳои фаврии барои соҳаи параметри кунед.
Тавсифи Field
Ангушт занед ин рӯйхат барои чидани як соҳаи махзани таъмин тасвир барои арзишҳои дар соҳаи параметр шумо. Барои мисол, агар шумо интихоб кормандон ID ҳамчун арзиши худ, шумо шояд ҳамчун тавсифи интихоб кормандон Номи, то ки истифодабарандагони худро доранд қодир ба муайян кардани рақамҳои ID бо номи алоқаманд аст.
Вориди
Ин кнопка пахш кунед барои дастӣ илова кардани арзиши нав то охири рӯйхати арзиши, ки назди тугмаи Ворид пайдо мешавад.
Нобуд
Ин кнопка пахш кунед тоза кардани арзиши, ки шумо дар рӯйхати арзиши, ки дар зери тугмаи Нобудкунӣ, пайдо интихобшуда.
Ҷойивазкунии Up
Ин кнопка пахш кунед барои ҳаракатдиҳии арзиши, ки шумо дар рӯйхати арзиши ба мавқеи олї дар руйхати интихобшуда.
ба поён ҳаракат кунед
Ин кнопка пахш кунед барои ҳаракатдиҳии арзиши, ки шумо дар рӯйхати арзиши ба мавқеи камтар дар руйхати интихобшуда.
Амалиётҳо
барои дидани ин имконоти ин тугма ангушт занед:
Якҷо ҳамаи арзишҳои махзани
Истифода баред, ин хосиятро ба бор арзишҳои аз майдони базаи, ки шумо дар арзиши Field интихобшуда. Ҳисобот Crystal илова арзишҳои ба рӯйхати дар поён тугмаи ро интихоб кунед. Агар шумо соҳаи додаҳо барои тасвир муайян кардаанд, ки шарҳи доранд, дар айни замон, илова шуда.
Эзоҳ: Ин хосият мавҷуд аст, танҳо агар шумо интихоб кардаем соҳавӣ Арзиши.
Clear
Ин параметрро истифода баред, барои тоза кардани ҳама гуна арзишҳои ва тавсифи, ки дар рӯйхати дар поён тугмаи Имконот пайдо мешаванд.
воридот
Ин параметрро истифода баред воридоти рӯйхати статикӣ арзишҳои ба рӯйхати дар поён тугмаи ро интихоб кунед. Дар қуттии муколамаи кушодаи пайдо, то ки шумо метавонед барои файли матнӣ, ки дорои арзишҳои барои воридот ҷустуҷӯ.
содирот
Ин параметрро истифода баред содироти рӯйхати арзишҳои зер кардани тугмаи, Интихоб -ро барои файли матнӣ. Дар қуттии муколамаи Захиракунӣ Ҳамчун пайдо то ки шумо метавонед дар як номи онро ворид кунед ва интихоби макони барои файли кунед.
арзиши
Ин рӯйхат дорои арзишҳои фаврии статикӣ, ки ба шумо ворид кардаед, боргузори аз майдони базаи ё ворид дастӣ. Барои илова кардани арзишҳои дастӣ пахш ҳуҷайра, ки дорои ибораи «ин ҷо ангушт занед илова ќисми» ва илсоҳ арзиши, ки шумо мехоҳед; пахш дохил барои кўчидан ба чашмаки навбатӣ ба чоп арзиши дигар.
Маслиҳат: Шумо инчунин метавонед тугмаи Ворид илова арзишҳои ба ин рӯйхат истифода баред.
Шумо метавонед арзишҳои ин рӯйхат ба воситаи ангуштзании сарлавҳаи, ки дорои арзиши сухани ҷудо; як маротиба пахш кунед барои ҷудо дар сууд ва ду бор ба ҷудо дар нузул тартибот.
Тавсифи
Ин рӯйхат дорои шарҳи фаврии статикӣ, ки ба шумо ворид кардаед, ё ки аз боргузори майдони базаи. Шумо метавонед ба таври дастӣ илова кунед Шарҳи нест.
Шумо метавонед арзишҳои ин рӯйхат ба воситаи ангуштзании сарлавҳаи, ки дорои калимаи Тавсифи ҷудо; як маротиба пахш кунед барои ҷудо дар сууд ва ду бор ба ҷудо дар нузул тартибот.
Идома майдони навбатии бо зеркунии Имконот соҳаи.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
நிலையான
மதிப்பு துறையில்
உங்கள் அளவுரு துறையில் கேட்கும் மதிப்புகள் வழங்குகிறது என்று ஒரு தகவல் துறையில் அழைத்து இந்த பட்டியலில் கிளிக் செய்யவும்.
விளக்கம் புலம்
உங்கள் அளவுரு புலத்தில் மதிப்புகளின் விளக்கங்கள் வழங்குகிறது என்று ஒரு தகவல் துறையில் அழைத்து இந்த பட்டியலில் கிளிக் செய்யவும். உதாரணமாக, நீங்கள் உங்கள் மதிப்பு போன்ற பணியாளர் ID தேர்வு செய்தால், நீங்கள் ஊழியர் பெயர் ஒரு விளக்கம் உங்கள் பயனர் பெயரைக் மூலம் அடையாள எண்கள் கண்டறிய முடியும் என்று தேர்வு செய்யலாம்.
நுழைக்கவும்
கைமுறையாக சேர்க்க பொத்தானை கீழ் தோன்றும் மதிப்பு பட்டியலை இறுதி செய்ய ஒரு புதிய மதிப்பு சேர்க்க இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
அழி
நீங்கள் நீக்கு பொத்தானை கீழ் தோன்றும் மதிப்பு பட்டியலில் தேர்ந்தெடுத்த என்று மதிப்பு நீக்க இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
மேலே நகர்த்து
நீங்கள் பட்டியலில் ஒரு உயர் பதவியைப் மதிப்பு பட்டியலில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மதிப்பு செல்ல இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
கீழே இறங்கு
நீங்கள் பட்டியலில் தாழ்ந்த நிலையை மதிப்பு பட்டியலில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மதிப்பு செல்ல இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
செயல்கள்
இந்த விருப்பங்களை பார்க்க இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்:
அனைத்து தகவல் மதிப்புகள் சேர்க்கவும்
நீங்கள் மதிப்பு துறையில் தேர்ந்தெடுத்த தகவல் துறையில் இருந்து மதிப்புகள் ஏற்ற இந்த விருப்பத்தை பயன்படுத்தவும். கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் விருப்பங்கள் பொத்தானை கீழேயுள்ள பட்டியலில் மதிப்புகள் சேர்க்கிறது. நீங்கள் விளக்கங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸ் துறையில் குறிப்பிடவில்லை, விளக்கங்கள் அதே நேரத்தில் சேர்க்கப்படும்.
குறிப்பு: நீங்கள் ஒரு மதிப்பு துறையில் தேர்ந்தெடுத்த மட்டுமே இந்த விருப்பத்தை உள்ளது.
தெளிவு
விருப்பங்கள் பொத்தானை கீழே பட்டியலில் தோன்றும் எந்த மதிப்புகள் மற்றும் விளக்கங்கள் அழிக்க இந்த விருப்பத்தை பயன்படுத்தவும்.
இறக்குமதி
விருப்பங்கள் பொத்தானை கீழேயுள்ள பட்டியலில் மதிப்புகள் ஒரு நிலையான பட்டியல் இறக்குமதி செய்ய இந்த விருப்பத்தை பயன்படுத்தவும். எனவே நீங்கள் இறக்குமதி செய்ய மதிப்புகள் கொண்டுள்ளது என்று ஒரு உரை கோப்பு தேடலாம் திறந்த உரையாடல் பெட்டி தோன்றும்.
ஏற்றுமதி
ஒரு உரை கோப்பு விருப்பங்கள் பொத்தானை கீழே மதிப்புகள் பட்டியலில் ஏற்றுமதி செய்ய இந்த விருப்பத்தை பயன்படுத்தவும். சேமி என்ற உரையாடல் பெட்டி எனவே நீங்கள் ஒரு பெயரை உள்ளிடவும் உங்கள் கோப்பு ஒரு இடம் தேர்வு செய்யலாம் தோன்றுகிறது.
மதிப்பு
இந்த பட்டியலில் நீங்கள், இறக்குமதி என்று ஒரு டேட்டாபேஸ் துறையில் இருந்து ஏற்றப்படும், அல்லது உள்ளிட்ட கைமுறையாக நிலையான வரியில் மதிப்புகள் கொண்டுள்ளது. சொற்றொடர் கொண்டிருக்கும் செல் கிளிக் கைமுறையாக மதிப்புகள் சேர்க்க, மற்றும் நீங்கள் விரும்பும் மதிப்பு தட்டச்சு “”, உருப்படியை சேர்க்க இங்கே கிளிக் செய்க””; செய்தியாளர் மற்றொரு மதிப்பு தட்டச்சு செய்ய அடுத்த செல் செல்ல உள்ளிடவும்.
குறிப்பு: நீங்கள் இந்த பட்டியலில் மதிப்புகள் சேர்க்க சேர்க்க பொத்தானை பயன்படுத்த முடியும்.
நீங்கள் வார்த்தை மதிப்பை கொண்டுள்ளது என்று தலைப்பு கிளிக் செய்வதன் மூலம் இந்த பட்டியலில் மதிப்புகள் வரிசைப்படுத்த முடியும்; இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்த ஏறு வரிசையில் வகையான மற்றும் இருமுறை சொடுக்கவும்.
விளக்கம்
இந்த பட்டியலில் நீங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸ் துறையில் இருந்து இறக்குமதி அல்லது ஏற்ற வேண்டும் என்று நிலையான வரியில் விளக்கங்கள் உள்ளன. நீங்கள் கைமுறையாக விளக்கங்கள் சேர்க்க முடியாது.
நீங்கள் வார்த்தை விளக்கம் கொண்டிருக்கிறது என்று தலைப்பு கிளிக் செய்வதன் மூலம் இந்த பட்டியலில் மதிப்புகள் வரிசைப்படுத்த முடியும்; இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்த ஏறு வரிசையில் வகையான மற்றும் இருமுறை சொடுக்கவும்.
விருப்பங்கள் பகுதியில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அடுத்த பகுதியில் தொடர்ந்து.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
స్టాటిక్
విలువ ఫీల్డ్
మీ పారామితి రంగంలో కోసం ప్రాంప్ట్ విలువలు అందించే ఒక డేటాబేస్ రంగంలో తీసుకున్న ఈ జాబితాలో క్లిక్ చేయండి.
గేమ్ వివరణ ఫీల్డ్
మీ పారామితి రంగంలో విలువలకు వివరణలు అందించే ఒక డేటాబేస్ రంగంలో తీసుకున్న ఈ జాబితాలో క్లిక్ చేయండి. ఉదాహరణకు, మీరు మీ విలువ వంటి ఉద్యోగుల ID ఎంచుకుంటే, మీరు ఉద్యోగి పేరు వర్ణనగా ఎంచుకోండి ఉండవచ్చు మీ వినియోగదారులు సంబంధం పేరుతో ID సంఖ్యలు గుర్తించగలిగారు కాబట్టి.
చొప్పించు
మానవీయంగా చొప్పించు బటన్ కింద కనిపించే విలువ జాబితా చివర ఒక కొత్త విలువ జోడించడానికి ఈ బటన్ క్లిక్ చేయండి.
తొలగించు
మీరు Delete మీటను కింద కనిపించే విలువ జాబితాలో ఎంచుకున్న విలువ తొలగించడానికి ఈ బటన్ క్లిక్ చేయండి.
పైకి తరలించు
మీకు జాబితాలో ఉన్నత స్థానానికి విలువ జాబితాలో ఎంచుకున్న విలువ తరలించడానికి ఈ బటన్ క్లిక్ చేయండి.
కిందకు జరుగు
మీకు జాబితాలో తక్కువ స్థానంలో విలువ జాబితాలో ఎంచుకున్న విలువ తరలించడానికి ఈ బటన్ క్లిక్ చేయండి.
చర్యలు
ఈ ఎంపికలు కనిపించకపోతే ఈ బటన్ క్లిక్ చేయండి:
అన్ని డేటాబేస్ విలువలు జోడించు
మీరు విలువ ఫీల్డ్ లో ఎంపిక డేటాబేస్ రంగంలో విలువలు లోడ్ ఈ ఐచ్చికం వుపయోగించుము. క్రిస్టల్ నివేదికలు ఐచ్ఛికాలు బటన్ క్రింద జాబితా విలువలు జతచేస్తుంది. మీరు వివరణల కోసం ఒక డేటాబేస్ రంగంలో పేర్కొని ఉంటే, వివరణల అదే సమయంలో కలుపుతారు.
గమనిక: మీరు ఒక విలువ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్న మాత్రమే ఈ ఐచ్చికము అందుబాటులో వుంటుంది.
ప్రశాంతంగా
ఐచ్ఛికాలు బటన్ క్రింద ఉన్న జాబితాలో కనిపించే ఏ విలువలు మరియు వివరణలు క్లియర్ ఈ ఐచ్చికం వుపయోగించుము.
దిగుమతి
ఐచ్ఛికాలు బటన్ క్రింద జాబితా విలువలు యొక్క నిశ్చల జాబితాలో దిగుమతి ఈ ఐచ్చికం వుపయోగించుము. కాబట్టి మీరు దిగుమతి విలువలు కలిగి ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ కోసం శోధించవచ్చు Open డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది.
ఎగుమతి
ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ కు ఐచ్ఛికాలు బటన్ క్రింద విలువల జాబితా ఎగుమతి ఈ ఐచ్చికం వుపయోగించుము. ఇలా సేవ్ డైలాగ్ బాక్స్ కాబట్టి మీరు ఒక పేరు నమోదు మరియు మీ ఫైల్ కోసం ఒక స్థానాన్ని ఎంచుకోండి కనిపిస్తుంది.
విలువ
ఈ జాబితా స్టాటిక్ ప్రాంప్ట్ విలువలు, దిగుమతి చేసిన ఒక డేటాబేస్ రంగంలో నుండి లోడ్, లేదా ఎంటర్ చేసిన మానవీయంగా కలిగి. మానవీయంగా విలువలు జోడించడానికి సరిపోలే కలిగి సెల్ క్లిక్, మరియు మీకు కావలసిన విలువ టైప్ “”అంశం జోడించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి””; పత్రికా మరొక విలువ టైప్ తదుపరి సెల్ తరలించడానికి ఎంటర్.
చిట్కా: మీరు కూడా ఈ జాబితాలో విలువలు జోడించడానికి చొప్పించు బటన్ను ఉపయోగించవచ్చు.
మీరు పదం విలువ కలిగి శీర్షిక క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ జాబితాలో విలువలు క్రమం చేయవచ్చు; క్రమం క్రమం క్రమంలో క్రమం మరియు రెండుసార్లు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి.
వివరణ
ఈ జాబితా స్టాటిక్ ప్రాంప్ట్ వివరణలు మీరు ఒక డేటాబేస్ రంగంలో నుండి దిగుమతి లేదా లోడ్ చేసిన కలిగి. మీరు మానవీయంగా వివరణలు జోడించడానికి కాదు.
మీరు పదం వివరణ కలిగి శీర్షిక క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ జాబితాలో విలువలు క్రమం చేయవచ్చు; క్రమం క్రమం క్రమంలో క్రమం మరియు రెండుసార్లు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి.
ఎంపికలు ప్రాంతంలో క్లిక్ చేయడం ద్వారా తర్వాతి ప్రదేశానికి కొనసాగించు.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
คงที่
ค่าฟิลด์
คลิกที่รายการนี้เพื่อเลือกข้อมูลฐานข้อมูลที่ให้ค่าความพร้อมในการฟิลด์พารามิเตอร์ของคุณ
ฟิลด์คำอธิบาย
คลิกที่รายการนี้เพื่อเลือกข้อมูลฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดสำหรับค่าในฟิลด์พารามิเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกรหัสพนักงานเป็นค่าของคุณคุณอาจเลือกชื่อพนักงานเป็นคำอธิบายเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณมีความสามารถในการระบุหมายเลขประจำโดยใช้ชื่อที่เกี่ยวข้อง
แทรก
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเพิ่มด้วยตนเองค่าใหม่จุดสิ้นสุดของรายการค่าที่ปรากฏภายใต้ปุ่มใส่
ลบ
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อลบค่าที่คุณได้เลือกไว้ในรายการค่าที่ปรากฏภายใต้ปุ่มลบ
ขยับขึ้น
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายค่าที่คุณได้เลือกไว้ในรายการค่าเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นในรายการ
ย้ายลง
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายค่าที่คุณได้เลือกไว้ในรายการค่าไปยังตำแหน่งที่ต่ำกว่าในรายการ
การปฏิบัติ
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อดูตัวเลือกเหล่านี้:
ผนวกค่าฐานข้อมูลทั้งหมด
ใช้ตัวเลือกนี้จะโหลดค่าจากข้อมูลฐานข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในค่าฟิลด์ Crystal Reports เพิ่มค่าที่รายชื่อด้านล่างปุ่มตัวเลือก ถ้าคุณได้ระบุข้อมูลฐานข้อมูลสำหรับรายละเอียดคำอธิบายที่มีการเพิ่มในเวลาเดียวกัน
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่คุณได้เลือกสนามราคา
ชัดเจน
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อล้างค่าใด ๆ และรายละเอียดที่ปรากฏในรายชื่อด้านล่างปุ่มตัวเลือก
นำเข้า
ใช้ตัวเลือกนี้จะนำเข้ารายการคงที่ของค่ารายชื่อด้านล่างปุ่มตัวเลือก เปิดกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถค้นหาแฟ้มข้อความที่มีค่าที่จะนำเข้า
ส่งออก
ใช้ตัวเลือกนี้ในการส่งออกรายการของค่าด้านล่างปุ่มตัวเลือกไปยังแฟ้มข้อความ การบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถใส่ชื่อและเลือกสถานที่สำหรับไฟล์ของคุณ
ความคุ้มค่า
รายการนี้มีค่าคงที่พรอมต์ที่คุณได้นำเข้าโหลดจากข้อมูลฐานข้อมูลหรือป้อนด้วยตนเอง ในการเพิ่มค่าด้วยตนเองให้คลิกเซลล์ที่มีวลี “”คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายการ”” และพิมพ์ค่าที่คุณต้องการ; กด Enter เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไปที่จะพิมพ์ค่าอื่น
เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มแทรกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับรายการนี้
คุณสามารถเรียงลำดับค่าในรายการนี้โดยการคลิกที่ส่วนหัวที่มีมูลค่าคำ; คลิกหนึ่งครั้งในการจัดเรียงในลำดับและครั้งที่สองที่จะเรียงลำดับจากมากไปน้อย
ลักษณะ
รายการนี้มีคำอธิบายพร้อมรับคำคงที่คุณได้นำเข้าหรือโหลดจากข้อมูลฐานข้อมูล คุณไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดด้วยตนเอง
คุณสามารถเรียงลำดับค่าในรายการนี้โดยการคลิกที่ส่วนหัวที่มีคำอธิบายคำ; คลิกหนึ่งครั้งในการจัดเรียงในลำดับและครั้งที่สองที่จะเรียงลำดับจากมากไปน้อย
ดำเนินการต่อไปยังพื้นที่ต่อไปโดยการคลิกที่ตัวเลือกพื้นที่
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Statik
Değer Alan
senin parametre alanı için istemi değerleri sağlayan bir veritabanı alanı seçmek için bu listeyi tıklayın.
Açıklama Alanı
senin parametre alanına değerleri için açıklamalar sağlar bir veritabanı alanı seçmek için bu listeyi tıklayın. Kullanıcıların ilişkili adıyla kimlik numaraları tespit edebiliyoruz, böylece örneğin, değer olarak çalışan kimliği seçerseniz, bir açıklama olarak Çalışan Adı seçebilirsiniz.
Ekle
El Ekle düğmesinin altında görünen değer listesinin sonuna yeni bir değer eklemek için bu düğmeye tıklayın.
silmek
Eğer Sil düğmesine altında görünen değer listesinde seçmiş olduğunuz değeri silmek için bu düğmeye tıklayın.
yukarı çıkmak
Listede daha yüksek bir pozisyona değer listesinde seçmiş olduğunuz değeri taşımak için bu düğmeye tıklayın.
Aşağı inmek
Listede daha düşük bir pozisyona değer listesinde seçmiş olduğunuz değeri taşımak için bu düğmeye tıklayın.
Eylemler
Bu seçenekleri görmek için bu düğmeyi tıklayın:
Tüm veritabanı değerlerini ekleyin
Eğer Değer Alanında seçili veritabanı alanından değerleri yüklemek için bu seçeneği kullanın. Crystal Reports Seçenekler düğmesinin aşağıdaki listeden değerleri ekler. Eğer açıklamaları için bir veritabanı alanı belirtilmiş varsa, açıklamaları aynı anda ilave edilir.
Not: Bir Değer Alan seçtiyseniz bu seçenek kullanılabilir.
Açık
Seçenekler düğmesini aşağıdaki listede görünen tüm değerleri ve açıklamaları temizlemek için bu seçeneği kullanın.
İthalat
Seçenekler düğmesinin aşağıdaki listeye bir değerler statik listesini almak için bu seçeneği kullanın. Almak değerleri içeren bir metin dosyasını aramak böylece Aç iletişim kutusu görüntülenir.
İhracat
Bir metin dosyasına Seçenekler düğmesinin altındaki değerler listesi vermek için bu seçeneği kullanın. Farklı Kaydet iletişim kutusu böylece bir isim girin ve dosya için bir konum seçebilirsiniz görünür.
değer
Bu liste elle, ithal edilen bir veritabanı alanında yüklenen veya girdiniz statik istemi değerlerini içerir. ifadesini içeren hücreyi tıklatın, el değerler eklemek için ve istediğiniz değeri yazın “”, öğe eklemek için tıklayınız””; Basın başka bir değer yazın sonraki hücreye geçmek için Enter’a basın.
İpucu: Ayrıca bu listeye değerleri eklemek için Ekle düğmesini kullanabilirsiniz.
Kelime değeri içeren başlığını tıklayarak bu listede değerleri sıralayabilirsiniz; azalan düzende sıralamak için iki kez artan sırayla sıralamak ve bir kez tıklayın.
Açıklama
Bu liste bir veritabanı alanında ithal veya yüklü olan statik istemi açıklamalarını içerir. El açıklamalar eklemek olamaz.
Kelime Açıklama içeren başlığını tıklayarak bu listede değerleri sıralayabilirsiniz; azalan düzende sıralamak için iki kez artan sırayla sıralamak ve bir kez tıklayın.
Seçenekler alanını tıklayarak bir sonraki alana devam edin.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
статичний
значення поля
Натисніть цей список, щоб вибрати поле бази даних, яка надає оперативні значення для поля параметра.
поле Опис
Натисніть цей список, щоб вибрати поле бази даних, яка надає опису для значень в поле параметра. Наприклад, якщо ви вибираєте співробітника ідентифікатор в якості значення, ви можете вибрати ім’я співробітника в якості опису, так що користувачі можуть визначити ідентифікаційні номери асоційованим ім’ям.
вставити
Натисніть цю кнопку, щоб вручну додати нове значення в кінець списку Значення, яке з’являється під кнопкою Insert.
видаляти
Натисніть цю кнопку, щоб видалити значення, яке ви вибрали в списку Значення, яке з’являється під кнопкою Delete.
Рухатися вгору
Натисніть цю кнопку, щоб перемістити значення, яке ви вибрали в списку Value на більш високу позицію в списку.
Рухатися вниз
Натисніть цю кнопку, щоб перемістити значення, яке ви вибрали в списку Value на нижчу позицію в списку.
дії
Натисніть цю кнопку, щоб побачити ці варіанти:
Додавати все значення бази даних
Використовуйте цю опцію, щоб завантажити значення з поля бази даних, обраного в поле Value. Crystal Reports додає значення в список нижче кнопки Options. Якщо ви визначили поля бази даних для опису, опису додаються в той же час.
Примітка: Ця опція доступна тільки якщо ви вибрали поле значення.
ясно
Використовуйте цю опцію, щоб очистити будь-які значення і опису, які з’являються в списку нижче кнопки Options.
імпорт
Використовуйте цю опцію, щоб імпортувати статичний список значень в списку нижче кнопки Options. Діалогове вікно Open з’являється так що ви можете знайти текстовий файл, який містить значення для імпорту.
експорт
Використовуйте цей параметр, щоб експортувати список значень нижче кнопки Options в текстовий файл. З’явиться діалогове вікно Save As, так що ви можете ввести ім’я і вибрати місце для вашого файлу.
значення
Цей список містить статичні оперативні значення, які ви імпортували, завантажені з поля бази даних, або ввести вручну. Для додавання значення вручну, виберіть осередок, яка містить фразу “”Натисніть тут, щоб додати елемент”” і введіть значення, яке ви хочете; натисніть Enter, щоб перейти до наступної комірки ввести інше значення.
Порада: Ви можете також використовувати кнопку Insert для додавання значень в цей список.
Ви можете сортувати значення в цьому списку, натиснувши на заголовок, який містить слово Value; натисніть один раз, щоб впорядкувати в порядку зростання і двічі, щоб впорядкувати в порядку убування.
опис
Цей список містить статичні оперативні опису, які ви імпортовані або завантажені з поля бази даних. Ви не можете додавати опису вручну.
Ви можете сортувати значення в цьому списку, натиснувши на заголовок, який містить слово Опис; натисніть один раз, щоб впорядкувати в порядку зростання і двічі, щоб впорядкувати в порядку убування.
Перейдіть до наступного області, клацнувши область Параметри.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
جامد
قیمت میدان
اس فہرست پر کلک کریں آپ کے پیرامیٹر فیلڈ کے لئے فوری طور پر اقدار فراہم کرتا ہے کہ ایک ڈیٹا بیس میدان لینے کے لئے.
تفصیل فیلڈ
اس فہرست پر کلک کریں آپ کے پیرامیٹر کے میدان میں اقدار کے لئے کی وضاحت فراہم کرتا ہے کہ ایک ڈیٹا بیس میدان لینے کے لئے. مثال کے طور پر، آپ ملازم ID آپ قیمت کے طور پر انتخاب کرتے ہیں تو، آپ ملازم نام ایک وضاحت کے طور پر اپنے صارفین کو منسلک نام سے شناختی نمبروں کی شناخت کرنے کے قابل ہیں تاکہ منتخب کر سکتے ہیں.
داخل کریں
دستی طور پر داخل بٹن کے تحت ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت فہرست کے آخر میں ایک نئی قیمت شامل کرنے کے لئے اس بٹن کو کلک کریں.
حذف کریں
قیمت آپ حذف کریں کے بٹن کے تحت ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت کی فہرست میں منتخب کیا ہے کہ اسے حذف کرنے کے لئے اس بٹن پر کلک کریں.
آگے ہو جاو
قیمت آپ کی فہرست میں ایک اعلی پوزیشن کو ویلیو فہرست میں منتخب کیا ہے کہ منتقل کرنے کے لئے اس بٹن کو کلک کریں.
نیچے منتقل
قیمت آپ کی فہرست میں ایک کم کی پوزیشن کو ویلیو فہرست میں منتخب کیا ہے کہ منتقل کرنے کے لئے اس بٹن کو کلک کریں.
عوامل
ان کے اختیارات کو دیکھنے کے لئے اس بٹن کو کلک کریں:
تمام ڈیٹا بیس اقدار ملائیں
آپ قیمت میدان میں منتخب ڈیٹا بیس میدان سے اقدار لوڈ کرنے کے لئے اس اختیار کا استعمال. کرسٹل رپورٹس کے اختیارات بٹن کے نیچے فہرست سے اقدار کا اضافہ کر دیتی. آپ کی وضاحت کے لئے ایک ڈیٹا بیس میدان سے مخصوص کیا ہے تو، کی وضاحت ایک ہی وقت میں شامل کر رہے ہیں.
نوٹ: اگر آپ کو ایک قیمت میدان منتخب کیا ہے صرف اس صورت میں یہ آپشن دستیاب ہے.
صاف
کسی بھی اقدار اور وضاحت کے اختیارات کے بٹن نیچے دی گئی فہرست میں ظاہر ہے کہ واضح کرنے کے لئے اس اختیار کا استعمال.
درآمد کریں
اختیارات بٹن کے نیچے فہرست سے اقدار کی ایک مستحکم فہرست درآمد کے لئے اس اختیار کو استعمال کریں. آپ کو درآمد کرنے کے اقدار پر مشتمل ہے کہ ایک ٹیکسٹ فائل کے لئے تلاش کر سکتے ہیں تو اوپن ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے.
برامد
ایک ٹیکسٹ فائل کے اختیارات بٹن کے نیچے اقدار کی فہرست برآمد کرنے کے لئے اس اختیار کو استعمال کریں. جیسے محفوظ ڈائیلاگ باکس تاکہ آپ ایک نام درج کریں اور آپ کی فائل کے لئے ایک جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں ظاہر ہوتا ہے.
قدر
یہ فہرست آپ کو دستی، درآمد کرلیا ہے ایک ڈیٹا بیس میدان سے بھری ہوئی، یا داخل ہوئے کہ مستحکم پرامپٹ اقدار پر مشتمل ہے. دستی طور پر اقدار کو شامل کرنے کے لئے، سیل کرتے ہیں اس پر کلک اور قیمت آپ چاہتے ہیں کہ ٹائپ “”، چیز شامل کرنے کیلئے یہاں کلک کریں””. پریس ایک اور قیمت کی قسم کے لئے اگلے سیل میں منتقل کرنے کے لئے درج.
ٹپ: آپ بھی اس فہرست سے اقدار کو شامل کرنے کے داخل بٹن استعمال کر سکتے ہیں.
آپ ہیڈر لفظ ویلیو پر مشتمل ہے اس پر کلک کر کے اس فہرست میں اقدار کو ترتیب دیں کر سکتے ہیں؛ نزولی ترتیب میں الگ الگ کرنے صعودی میں الگ الگ کرنے اور دو بار کے لئے ایک بار پر کلک کریں.
تفصیل
یہ فہرست آپ کو درآمد یا بھری ہوئی ہے کہ ایک ڈیٹا بیس میدان سے جامد فوری طور پر وضاحت پر مشتمل. آپ کو دستی کی وضاحت شامل نہیں کر سکتے.
آپ ہیڈر پر مشتمل اس لفظ کی وضاحت پر کلک کر کے اس فہرست میں اقدار کو ترتیب دیں کر سکتے ہیں؛ نزولی ترتیب میں الگ الگ کرنے صعودی میں الگ الگ کرنے اور دو بار کے لئے ایک بار پر کلک کریں.
اختیارات کے علاقے پر کلک کر کے اگلے علاقے پر آگے.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Online Yordam hisobotlar
statik
Value Field
Sizning parametr maydon uchun tezkor qadriyatlarni beruvchi ma’lumotlar bazasi maydonini terimiga uchun, bu ro’yxatni bosing.
Tavsif Field
Sizning parametr sohasida qadriyatlar uchun tushuntirishlar beradi bir ma’lumotlar bazasi maydonini terimiga uchun, bu ro’yxatni bosing. Sizning foydalanuvchilar bog’liq nomi bilan ID raqamini aniqlash imkoniyatiga ega, masalan, siz qiymati sifatida, mehnat ID tanlasangiz, siz ta’rifi kabi investitsion nomi tanlang mumkin.
Insert
qo’lda Insert tugmasini ostida paydo Value ro’yxati oxiriga yangi qiymat qo’shish uchun ushbu tugmani bosing.
o’chirish
Agar Delete tugmasini ostida paydo Value ro’yxatda tanladingiz qiymatini o’chirish uchun ushbu tugmani bosing.
Up ko’chirish
Agar ro’yxatda yuqori lavozimiga Value ro’yxatda tanladingiz qiymatini o’tish uchun shu tugmani bosing.
Down ko’chirish
Agar ro’yxatda ancha past bo’lgan joyga Value ro’yxatda tanladingiz qiymatini o’tish uchun shu tugmani bosing.
harakatlari
Ushbu imkoniyatlari ko’rish uchun shu tugmani bosing:
Barcha ma’lumotlar bazasi qadriyatlarni qo’shing
Agar qiymat bo’yicha tanlangan ma’lumotlar bazasi daladan qadriyatlarni tiklash uchun bu yerni foydalaning. Crystal Reports Options tugmasini quyida ro’yxatiga qadriyatlarni qo’shadi. Agar bayonotlari uchun bir ma’lumotlar bazasi maydonini belgilangan bo’lsa, bayonlar bir vaqtning o’zida qo’shiladi.
Eslatma: Agar qiymat maydoni tanladingiz Bunday imkoniyat faqat mavjud.
aniq
Options tugmasini Quyidagi ro’yxatdan paydo biron qadriyatlarni va tushuntirishlari tozalash uchun, ushbu parametr foydalaning.
import
Options tugmasini quyida ro’yxatiga qadriyatlar statik ro’yxatini import qilish, bu variantni foydalaning. Import qadriyatlarni o’z ichiga olgan matn fayli uchun qo’ng’iroq qilishingiz mumkin, shuning uchun ochiq dialog oynasi paydo bo’ladi.
eksport
matn faylini Options tugmasini quyida qadriyatlar ro’yxatini eksport uchun bu yerni foydalaning. Saqlash kabi muloqot qiling siz nomini kiriting va fayl uchun bir manzilni tanlash mumkin ko’rinadi.
qiymati
Ushbu ro’yxat, qo’lda, import bir ma’lumotlar bazasi sohasida yuklagan yoki kirgan statik tezkor qadriyatlarni o’z ichiga oladi. iborani o’z ichiga olgan xonasida bosing, qo’lda qadriyatlarni qo’shish uchun va siz xohlagan qiymatini kiriting “”, ob’ektni qo’shish uchun shu yerni bosing””; matbuot boshqa qiymatini kiriting yonida hujayraning ko’chib o’tishga kiriting.
Maslahat: Siz shuningdek, bu ro’yxatga qadriyatlarni qo’shish Insert tugmasini foydalanishingiz mumkin.
Siz so’zi qiymatini o’z ichiga oladi header bosish, bu ro’yxatda qadriyatlarni tartiblashtirish mumkin; ozayib tartiblashtirish uchun ikki marta ortib tartibda tartiblashtirish va bir marta bosing.
Tavsif
Ushbu ro’yxat, bir ma’lumotlar bazasi sohasida import yoki yuklangan bo’lishi statik tezkor tushuntirishlar o’z ichiga oladi. Siz qo’lda tushuntirishlar qo’shishingiz mumkin emas.
Siz so’zi Description o’z ichiga header bosish, bu ro’yxatda qadriyatlarni tartiblashtirish mumkin; ozayib tartiblashtirish uchun ikki marta ortib tartibda tartiblashtirish va bir marta bosing.
Options maydoni bosish keyingi sohada davom etmoqda.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Báo cáo tinh Trợ giúp Online
tĩnh
giá trị trường
Bấm vào danh sách này để chọn một lĩnh vực cơ sở dữ liệu cung cấp các giá trị nhanh chóng cho các lĩnh vực thông số của bạn.
Mô tả Dòng
Bấm vào danh sách này để chọn một lĩnh vực cơ sở dữ liệu cung cấp các giới thiệu cho các giá trị trong lĩnh vực thông số của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn ID nhân viên như giá trị của bạn, bạn có thể chọn nhân viên Tên là một mô tả để người dùng của bạn có thể xác định số ID của các tên liên quan.
Chèn
Nhấn vào nút này để tự thêm một giá trị mới cho sự kết thúc của danh sách Giá trị xuất hiện dưới nút Insert.
Xóa bỏ
Nhấn vào nút này để xóa các giá trị mà bạn đã chọn trong danh sách Giá trị xuất hiện dưới nút Delete.
Đi lên
Nhấn vào nút này để di chuyển các giá trị mà bạn đã chọn trong danh sách giá trị cho một vị trí cao hơn trong danh sách.
Đi xuống
Nhấn vào nút này để di chuyển các giá trị mà bạn đã chọn trong danh sách giá trị cho một vị trí thấp hơn trong danh sách.
Hoạt động
Nhấn vào nút này để xem các tùy chọn này:
Nối tất cả các giá trị cơ sở dữ liệu
Sử dụng tùy chọn này để nạp các giá trị từ các lĩnh vực cơ sở dữ liệu mà bạn đã chọn trong Value Field. Crystal Reports cho biết thêm các giá trị vào danh sách bên dưới nút Options. Nếu bạn đã xác định một lĩnh vực cơ sở dữ liệu cho các mô tả, sự mô tả này được thêm vào cùng một lúc.
Lưu ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn một Giá trị trường.
Trong sáng
Sử dụng tùy chọn này để xóa bất kỳ giá trị và mô tả xuất hiện trong danh sách bên dưới nút Options.
nhập
Sử dụng tùy chọn này để nhập khẩu một danh sách tĩnh của các giá trị trong danh sách bên dưới nút Options. Hộp thoại Open xuất hiện, do đó bạn có thể tìm kiếm một tập tin văn bản có chứa các giá trị nhập khẩu.
Xuất khẩu
Sử dụng tùy chọn này để xuất danh sách các giá trị bên dưới nút Tùy chọn vào một tập tin văn bản. Hộp thoại Save As xuất hiện, do đó bạn có thể nhập tên và chọn một vị trí cho tập tin của bạn.
Giá trị
Danh sách này chứa các giá trị nhắc tĩnh mà bạn đã nhập khẩu, tải từ một lĩnh vực cơ sở dữ liệu, hoặc nhập bằng tay. Để thêm giá trị bằng tay, nhấp vào ô chứa cụm từ “”Click vào đây để thêm mục””, và gõ giá trị mà bạn muốn; nhấn Enter để di chuyển đến các tế bào bên cạnh gõ giá trị khác.
Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng nút Insert để thêm giá trị cho danh sách này.
Bạn có thể sắp xếp các giá trị trong danh sách này bằng cách nhấn vào tiêu đề có chứa các giá trị từ; nhấp một lần để sắp xếp thứ tự tăng dần và hai lần để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
Sự miêu tả
Danh sách này chứa các mô tả nhắc tĩnh mà bạn đã nhập hoặc nạp từ một lĩnh vực cơ sở dữ liệu. Bạn không thể thêm các mô tả bằng tay.
Bạn có thể sắp xếp các giá trị trong danh sách này bằng cách nhấn vào tiêu đề có chứa mô tả từ; nhấp một lần để sắp xếp thứ tự tăng dần và hai lần để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
Tiếp tục đến khu vực tiếp theo bằng cách nhấn vào khu vực Options.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
statig
gwerth Maes
Cliciwch y rhestr hon i ddewis cae cronfa ddata sy’n rhoi gwerthoedd brydlon ar gyfer eich maes paramedr.
Disgrifiad Maes
Cliciwch y rhestr hon i ddewis cae cronfa ddata sy’n rhoi disgrifiadau ar gyfer gwerthoedd yn eich maes paramedr. Er enghraifft, os byddwch yn dewis ID Gweithwyr fel eich gwerth, efallai y byddwch yn dewis Enw’r Gweithiwr fel disgrifiad fel bod eich defnyddwyr yn medru adnabod rhifau ID gan yr enw cysylltiedig.
Mewnosod
Cliciwch y botwm yma i manually ychwanegu gwerth newydd at ddiwedd y rhestr Gwerth sy’n ymddangos o dan y botwm Insert.
Dileu
Cliciwch y botwm yma i ddileu gwerth rydych wedi eu dewis yn y rhestr Gwerth sy’n ymddangos o dan y botwm Dileu.
Symud i fyny
Cliciwch y botwm yma i symud y gwerth rydych wedi eu dewis yn y rhestr Gwerth i safle uwch yn y rhestr.
symud i lawr
Cliciwch y botwm yma i symud y gwerth rydych wedi eu dewis yn y rhestr Gwerth i safle is yn y rhestr.
Camau Gweithredu
Cliciwch y botwm yma i weld opsiynau hyn:
Atodi pob gwerth y gronfa ddata
Defnyddiwch yr opsiwn yma i lwytho’r gwerthoedd o’r maes gronfa ddata a ddewiswyd gennych mewn Gwerth Maes. Adroddiadau Crystal yn ychwanegu gwerthoedd at y rhestr isod y botwm Dewisiadau. Os ydych wedi nodi maes cronfa ddata ar gyfer disgrifiadau, mae’r disgrifiadau yn cael eu hychwanegu ar yr un pryd.
Noder: Mae’r dewis hwn ar gael yn unig os ydych wedi dewis Field Gwerth.
Clear
Defnyddiwch yr opsiwn hwn i glirio unrhyw werthoedd a disgrifiadau sy’n ymddangos yn y rhestr isod y botwm Dewisiadau.
mewnforio
Defnyddiwch yr opsiwn hwn i fewnforio rhestr sefydlog o werthoedd at y rhestr isod y botwm Dewisiadau. Mae’r blwch deialog agored yn ymddangos fel y gallwch chwilio am ffeil testun sy’n cynnwys y gwerthoedd i fewnforio.
allforio
Defnyddiwch yr opsiwn hwn i allforio y rhestr o werthoedd is y botwm Dewisiadau i ffeil testun. Mae’r blwch deialog Save As yn ymddangos fel y gallwch roi enw a dewis leoliad ar gyfer eich ffeil.
gwerth
Mae’r rhestr hon yn cynnwys gwerthoedd prydlon statig eich bod wedi mewnforio, llwytho o faes cronfa ddata, neu ei chofnodi â llaw. I ychwanegu gwerthoedd llaw, cliciwch ar y gell sy’n cynnwys yr ymadrodd “”Cliciwch yma i ychwanegu eitem,”” a theipiwch y gwerth a ‘ch angen; gwasgwch Enter i symud i’r gell nesaf i deipio gwerth arall.
Awgrym: Gallwch hefyd ddefnyddio botwm Mewnosod i ychwanegu gwerthoedd at y rhestr hon.
Gallwch ddatrys y gwerthoedd yn y rhestr hon drwy glicio ar y pennawd sy’n cynnwys y gair Gwerth; cliciwch unwaith i ddidoli mewn trefn esgynnol a dwywaith i ddidoli mewn trefn ddisgynnol.
Disgrifiad
Mae’r rhestr hon yn cynnwys disgrifiadau prydlon statig eich bod wedi mewnforio neu eu llwytho o faes cronfa ddata. Ni allwch ychwanegu disgrifiadau llaw.
Gallwch ddatrys y gwerthoedd yn y rhestr hon drwy glicio ar y pennawd sy’n cynnwys y gair Disgrifiad; cliciwch unwaith i ddidoli mewn trefn esgynnol a dwywaith i ddidoli mewn trefn ddisgynnol.
Parhau i’r ardal nesaf drwy glicio ardal Opsiynau.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal intanethi iingxelo Help
static
value Field
Nqakraza eli luhlu ukcola intsimi database enika amaxabiso ngokukhawuleza ukuze entsimini yakho parameter.
inkcazelo Field
Nqakraza eli luhlu ukcola intsimi database ukuba inika inkcazo amaxabiso entsimini yakho parameter. Ngokomzekelo, xa ukhetha ID Employee njengoko ixabiso yakho, unga khetha Name Employee njengoko inkcazo ukuze abasebenzisi bakho bayakwazi ukuqaphela amanani ID igama enxulumene.
Faka
Nqakraza eli qhosha ukudibanisa ngokwencwadi ixabiso elitsha ekupheleni koluhlu Value evela ngaphantsi Fakela iqhosha.
Cima
Nqakraza eli qhosha ku cima ixabiso ukuba u khethe kuluhlu Value ebonakala phantsi Cima iqhosha.
Nyukela phezulu
Nqakraza eli qhosha ukususa ixabiso ukuba u khethe kuluhlu Esibalulekileyo kwisigxina ephakamileyo kuluhlu.
Shenxisela Ezantsi
Nqakraza eli qhosha ukususa ixabiso ukuba u khethe kuluhlu Esibalulekileyo ubume obuphantsi kuluhlu.
iintshukumo
Nqakraza kweli qhosha ukubona ezi iinketho:
Fakela onke amaxabiso sedata
Sebenzisa olu khetho ukulayisha amaxabiso evela entsimini database ukuba olukhethiweyo Ixabiso Field. Crystal Iingxelo wongezelela amaxabiso kuluhlu ngezantsi Iinketho iqhosha. Ukuba Ukhankanye intsimi sedata iinkcazelo, iinkcazelo ziyongezwa ngexesha elinye.
Qaphela: Le ndlela ifumaneka kuphela xa u khethe esebenzayo i Value Field.
Cacileyo
Sebenzisa olu khetho ukucima naziphi amaxabiso neenkcazelo ezivelayo kuluhlu ngezantsi Iinketho iqhosha.
Rhweba
Sebenzisa olu khetho ukuba ukungenisa uluhlu ezingashukumiyo lwamaxabiso kuluhlu ngezantsi Iinketho iqhosha. Ibhokisi yencoko Open livela u nga khangela kwifayile yokubhaliweyo equlathe amaxabiso ukuyithenga.
thumela ngaphandle
Sebenzisa olu khetho ukuba urhwebe ngaphandle uluhlu lwamaxabiso ngaphantsi Iinketho iqhosha kwifayile yombhalo. I Gcina Njengebhokisi yencoko yababini livela uyakwazi ukungenisa igama ukhethe indawo yefayile yakho.
ixabiso
Olu luhlu luqulethe amaxabiso engatshintshiyo olungele ukuba elizweni, zithwele evela entsimini sedata, okanye wangena ngesandla. Ukongeza amaxabiso ngesandla, nqakraza iseli equlathe ibinzana elithi “”Nqakraza apha ukudibanisa into,”” kwaye chwetheza ixabiso olifunayo; cinezela Ngena ukufudukela kwiseli elilandelayo ukuchwetheza elinye ixabiso.
Incam: Unakho ukusebenzisa Fakela qhosha ukudibanisa imilinganiselo kolu luhlu.
Ungazibeka amaxabiso kolu luhlu ngokucofa i header equlathe Value ilizwi; nqakraza kanye ukuba bazihlele ukuze zinyuka kabini ukuba bazihlele eshiyana ngokuhla.
inkcazelo
Olu luhlu luqulethe iinkcazelo engatshintshiyo olungele ukuba elizweni okanye ilayishwe evela entsimini sedata. Awukwazi ukudibanisa iinkcazelo ngesandla.
Ungazibeka amaxabiso kolu luhlu ngokucofa i header equlathe ilizwi Inkcazelo; nqakraza kanye ukuba bazihlele ukuze zinyuka kabini ukuba bazihlele eshiyana ngokuhla.
Ukuqhubeka kwindawo elandelayo ngokunqakraza Iinketho ndawo.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
סטאַטיק
ווערט Field
דריקט דעם רשימה צו קלייַבן אַ דייטאַבייס פעלד אַז גיט די פּינטלעך וואַלועס פֿאַר דיין פּאַראַמעטער פעלד.
באַשרייַבונג Field
דריקט דעם רשימה צו קלייַבן אַ דייטאַבייס פעלד אַז גיט די דיסקריפּשאַנז פֿאַר די וואַלועס אין דיין פּאַראַמעטער פעלד. לעמאָשל, אויב איר קלייַבן אָנגעשטעלטער שייַן ווי דיין ווערט, איר זאל קלייַבן אָנגעשטעלטער נאָמען ווי אַ באַשרייַבונג אַזוי אַז אייער ניצערס זענען ביכולת צו ידענטיפיצירן שייַן נומערן דורך די פֿאַרבונדן נאָמען.
אַרייַנלייגן
דריקט דעם קנעפּל צו מאַניואַלי לייגן אַ נייַ ווערט צו די סוף פון די ווערט רשימה אַז אויס אונטער די רוקן קנעפּל.
ויסמעקן
דריקט דעם קנעפּל צו ויסמעקן די ווערט אַז איר האָבן אויסגעקליבן אין די ווערט רשימה אַז אויס אונטער די דיליט קנעפּל.
באַוועגן זיך
דריקט דעם קנעפּל צו רירן די ווערט אַז איר האָבן אויסגעקליבן אין די ווערט רשימה צו אַ העכער שטעלע אין דער רשימה.
מאַך אַראָפּ
דריקט דעם קנעפּל צו רירן די ווערט אַז איר האָבן אויסגעקליבן אין די ווערט רשימה צו אַ נידעריקער שטעלע אין דער רשימה.
אַקטיאָנס
דריקט דעם קנעפּל צו זען די אָפּציעס:
צוגעבן אַלע דייטאַבייס וואַלועס
נוצן דעם אָפּציע צו מאַסע די וואַלועס פון די דייטאַבייס פעלד אַז איר אויסגעקליבן אין ווערט פֿעלד. קריסטאַל רעפּאָרץ מוסיף די וואַלועס צו די רשימה ונטער די אָפּציעס קנעפּל. אויב איר האָבן ספּעסיפיעד אַ דייטאַבייס פעלד פֿאַר דיסקריפּשאַנז, די דיסקריפּשאַנז זענען צוגעגעבן אין דער זעלביקער צייַט.
באַמערקונג: דאס אָפּציע איז בנימצא בלויז אויב איר האָבן אויסגעקליבן אַ ווערט פֿעלד.
קלאָר
נוצן דעם אָפּציע צו קלאָר קיין וואַלועס און דיסקריפּשאַנז אַז דערשייַנען אין דער רשימה אונטן די אָפּציעס קנעפּל.
אַרייַנפיר
נוצן דעם אָפּציע צו אַרייַנפיר אַ סטאַטיק רשימה פון וואַלועס צו די רשימה ונטער די אָפּציעס קנעפּל. די עפֿן דיאַלאָג קאַסטן אויס אַזוי איר קענען זוכן פֿאַר אַ טעקסט טעקע וואָס כּולל די וואַלועס צו אַרייַנפיר.
אַרויספירן
נוצן דעם אָפּציע צו אַרויספירן די רשימה פון וואַלועס ונטן די אָפּציעס קנעפּל צו אַ טעקסט טעקע. די היט ווי דיאַלאָג קאַסטן אויס אַזוי איר קענען אַרייַן אַ נאָמען און קלייַבן אַ אָרט פֿאַר דיין טעקע.
ווערט
דאס רשימה כּולל סטאַטיק פּינטלעך וואַלועס אַז איר האָבן ימפּאָרטיד, לאָודיד פון אַ דייטאַבייס פעלד, אָדער אריין מאַניואַלי. צו לייגן וואַלועס מאַניואַלי, גיט די צעל אַז כּולל די פראַזע “”דריקט דאָ צו לייגן נומער,”” און דרוקן דעם ווערט וואָס איר ווילן; דריקן קום צו באַוועגן צו דער ווייַטער צעל צו דרוקן אן אנדער ווערט.
עצה: איר קענען אויך נוצן די ינסערט קנעפּל צו שטעלן וואַלועס צו דעם רשימה.
איר קענען סאָרט די וואַלועס אין דעם רשימה דורך געבן אַ קליק די כעדער אַז כּולל די וואָרט ווערט; גיט אַמאָל צו סאָרט אין אַסענדינג סדר און צוויי מאָל צו סאָרט אין דעססענדינג סדר.
באַשרייַבונג
דאס רשימה כּולל סטאַטיק פּינטלעך דיסקריפּשאַנז אַז איר האָבן ימפּאָרטיד אָדער לאָודיד פון אַ דייטאַבייס פעלד. איר קענען ניט לייגן דיסקריפּשאַנז מאַניואַלי.
איר קענען סאָרט די וואַלועס אין דעם רשימה דורך געבן אַ קליק די כעדער אַז כּולל די וואָרט דעסקריפּטיאָן; גיט אַמאָל צו סאָרט אין אַסענדינג סדר און צוויי מאָל צו סאָרט אין דעססענדינג סדר.
פאָרזעצן צו די ווייַטער געגנט דורך געבן אַ קליק אָפּציעס געגנט.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Iroyin Online Help
aimi
iye Field
Tẹ yi akojọ lati mu a database oko ti o pese awọn tọ iye fun paramita oko.
Apejuwe Field
Tẹ yi akojọ lati mu a database oko ti o pese awọn apejuwe fun awọn iye ninu rẹ paramita oko. Fun apẹẹrẹ, ti o ba ti o ba yan Osise ID bi iye, o le yan Osise Name bi a apejuwe ki awọn olumulo rẹ wa ni anfani lati da ID nọmba nipasẹ awọn nkan orukọ.
Fi
Tẹ yi bọtini lati ọwọ fi kan titun iye to opin ti awọn Iye akojọ ti o han labẹ awọn Fi bọtini.
pa
Tẹ yi bọtini lati pa awọn iye ti o ba ti yan ninu awọn Iye akojọ ti o han labẹ awọn Parẹ bọtini.
gbe Up
Tẹ yi bọtini lati gbe awọn iye ti o ba ti yan ninu awọn Iye akojọ to kan ti o ga si ipo ninu awọn akojọ.
gbe Down
Tẹ yi bọtini lati gbe awọn iye ti o ba ti yan ninu awọn Iye akojọ to kekere kan ipo ninu awọn akojọ.
išë
Tẹ yi bọtini lati ri awọn aṣayan:
Append gbogbo database iye
Lo yi aṣayan lati fifuye awọn iye lati database oko ti o yan ni Iye Field. Crystal Iroyin afikun awọn iye si awọn akojọ ni isalẹ awọn Aw bọtini. Ti o ba ti kan a database aaye fun awọn apejuwe, awọn apejuwe ti wa ni afikun ni akoko kanna.
Akiyesi: Aṣayan ba wa nikan ti o ba ti o ba ti yan a Iye Field.
Clear
Lo yi aṣayan lati ko eyikeyi iye ati awọn apejuwe ti o han ninu akojọ ni isalẹ awọn Aw bọtini.
gbe wọle
Lo yi aṣayan lati gbe a aimi akojọ ti awọn papo lati awọn akojọ ni isalẹ awọn Aw bọtini. Awọn Open apoti ibanisọrọ han ki o le wa fun awọn kan ọrọ faili ti o ni awọn iye lati gbe.
Export
Lo yi aṣayan lati okeere awọn akojọ ti awọn iye ni isalẹ awọn Aw bọtini lati a ọrọ faili. The Fi Bi apoti ibanisọrọ han ki o le tẹ orukọ ati ki o yan ipo kan fun faili.
iye
Yi akojọ ni aimi tọ iye ti o ti wole, o rù lati kan database oko, tabi wọ ọwọ. Lati fi iye ọwọ, tẹ awọn cell ti o ni awọn gbolohun “”Tẹ nibi lati fi ohun kan,”” ki o si tẹ awọn iye ti o fẹ; o si tẹ Tẹ lati gbe si awọn tókàn cell lati tẹ miran iye.
Sample: O tun le lo awọn Fi bọtini lati fi papo lati yi akojọ.
O le to awọn iye ni yi akojọ nípa títẹ awọn akọsori ti o ni awọn ọrọ Iye; tẹ lẹẹkan lati to ni yio si ma gòke ibere ati lemeji lati to ni sọkalẹ ibere.
Apejuwe
Yi akojọ ni aimi tọ awọn apejuwe ti o ti wole tabi rù lati kan database aaye. O ko le fi awọn apejuwe pẹlu ọwọ.
O le to awọn iye ni yi akojọ nípa títẹ awọn akọsori ti o ni awọn ọrọ Apejuwe; tẹ lẹẹkan lati to ni yio si ma gòke ibere ati lemeji lati to ni sọkalẹ ibere.
Tesiwaju si tókàn agbegbe nipa tite Aw agbegbe.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Imibiko Online Usizo
Static
Value Field
Chofoza kulolu hlu ukuze sithathe insimu database enikezela amagugu ogqamile lepharamitha insimu yakho.
incazelo Field
Chofoza kulolu hlu ukuze sithathe insimu database enikezela izincazelo for amanani ipharamitha ye ensimini yakho. Ngokwesibonelo, uma ukhetha ID abasebenzi value yakho, ungase ukhethe igama nomsebenzi njengoba incazelo ukuze abasebenzisi bakho bayakwazi ukuhlonza Omazisi ngegama ezihambisana.
Faka
Chofoza le nkinobho ukuze ngesandla ukwengeza inani elisha kuze kube sekupheleni ohlwini Value elivelayo ngaphansi Faka inkinobho.
Susa
Chofoza le nkinobho ukuze ususe value osikhethile ohlwini Value ukuthi ivela ngaphansi kwe inkinobho Susa.
Hamba uyephezulu
Chofoza le nkinobho ukuhambisa value osikhethile ohlwini Value esikhundleni esiphakeme ohlwini.
Move Down
Chofoza le nkinobho ukuhambisa value osikhethile ohlwini Value nanelungelo aphansi ohlwini.
Izenzo
Chofoza le nkinobho ukuze ubone lezi ongakhetha:
Engeza wonke amagugu database
Sebenzisa lolu khetho ukulayisha amanani asuka database ensimini ukuthi oyikhethile Value Field. Imibiko Crystal unezela amagugu uhlu olungezansi inkinobho Izinketho. Uma uke esibekiwe insimu database for izincazelo, izincazelo zenkulumo ethi kunezelwa ngesikhathi esifanayo.
Qaphela: Lolu khetho luyatholakala kuphela uma ukhethe Value Field.
Sula
Sebenzisa lolu khetho ukusula noma iyiphi amagugu kanye nezincazelo ukuthi avele ohlwini olungezansi inkinobho Izinketho.
Ngenisa
Sebenzisa lolu khetho ukungenisa uhlu kazibuthe amagugu uhlu olungezansi inkinobho Izinketho. Open ibhokisi lengxoxo livela ukuze ungakwazi ukucinga ifayela umbhalo equkethe amagugu ukungenisa.
Export
Sebenzisa lolu khetho okuthekelisa uhlu amagugu ngezansi inkinobho Izinketh ifayela umbhalo. Londoloza Njengoba ibhokisi lengxoxo livela ukuze ungakwazi ukungena igama bese ukhetha indawo ifayela lakho.
Value
Lolu hlu luqukethe static amagugu ngokushesha ukuthi lathenga, balayisha kusukela insimu database, noma wangena ngesandla. Ukwengeza amagugu ngesandla, chofoza kuseli iqukethe inkulumo ethi “”Chofoza lapha ukuze ungeze nto,”” bese ubhala value ofuna; cindezela u-Enter ukuze bathuthele ingqamuzana elilandelayo uthayiphe kwesinye value.
Ithiphu: Ungasebenzisa futhi inkinobho Faka ukwengeza amanani kulolu hlu.
Ungakwazi ukuhlunga amagugu kulolu hlu ngokuchofoza unhlokweni equkethe izwi Value; chofoza once ukuhlunga in inyuka oda futhi kabili ukuze uhlunge kusuka kwezinkulu kwehle.
incazelo
Lolu hlu luqukethe static izincazelo ngokushesha ukuthi lathenga noma abasindwayo kusukela ensimini database. Awukwazi ukwengeza izincazelo ngesandla.
Ungakwazi ukuhlunga amagugu kulolu hlu ngokuchofoza unhlokweni equkethe Incazelo izwi; chofoza once ukuhlunga in inyuka oda futhi kabili ukuze uhlunge kusuka kwezinkulu kwehle.
Qhubeka ukuze endaweni elilandelayo ngokuchofoza Izinketh ndawo.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/