STRETCHING IT

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–
http://www.mygreatmaster.com/stretching-it/

STRETCHING IT

“While He was delivering God’s word to them, some people arrived bringing a paralyzed man to Him.” –Mark 2:3

Mass Readings: January 13
First: Hebrews 4:1–5,11; Resp: Psalm 78:3,4,6–8;Gospel: Mark 2:1–12

Audio Player
00:0000:00Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Put yourself in the place of the paralyzed man who was carried on a mat to Jesus. Mats, as they were made two thousand years ago, were not as manageable and sturdy as stretchers are today. Also, being carried by four people doesn’t make for a smooth ride. Moreover, if a paralytic would fall off a mat, he would not be able to break his fall. To make matters worse, the paralyzed man was carried up the outside steps of the house where Jesus was. These steps were probably not as even as those we are used to, and being carried on a stretcher up steps is always precarious. Imagine how the paralyzed man felt when he saw his friends dismantling the roof. Imagine being lowered through a hole in a roof with your friends holding on to the ends of your mat or possibly using ropes, rags, or a sheet to lower you. This is enough to give someone a heart attack, especially if he’s already paralyzed. Finally, the paralyzed man was a sinner (Mk 2:5). This doesn’t help a person have courage and faith. However, when Jesus commanded the paralyzed man to stand up, pick up his mat, and go home, the man obeyed and was healed (Mk 2:11–12).

God’s grace is sufficient, even in all our weaknesses (2 Cor 12:9). Will you be the next one to get on the stretcher to be carried to Jesus?

PRAYER: Father, do in me what You must in order to do through me what You will.

PROMISE: “They were awestruck; all gave praise to God, saying, ‘We have never seen anything like this!’ ” –Mk 2:12

PRAISE: St. Hilary, raised as a pagan, became a staunch defender of the divinity of Christ. This gentle man wrote some of the greatest theology on the Trinity.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://www.mygreatmaster.com/stretching-it/

Wiesa IT

“”Filwaqt li Hu kien twassil kelma t’Alla għalihom, xi nies waslu biex żied raġel paralizzati lilu.”” -Mark 2: 3

Qari tal-massa: Jannar 13
L-ewwel: Lhud 4: 1–5,11; Resp: Salm 78: 3,4,6–8; Evanġelju: Mark 2: 1–12

awdjo Player
00: 0000: ċwievet 00Use Up / Down vleġġa li jżid jew inaqqas il-volum.
Tpoġġi lilek innifsek fil-post ta ‘l-bniedem paralizzati li sar fuq tapit lil Ġesù. Mats, peress li nkitbu għall elfejn sena ilu, ma kinux kif maniġġabbli u b’saħħtu kif stretchers llum. Ukoll, qed tiġi ttrasportata minn erba ‘persuni ma tagħmilx għal ride bla xkiel. Aktar minn hekk jekk paralitiku se jaqgħu barra b’tapit, kieku ma jkunux jistgħu jiksru jaqgħu tiegħu. Biex tgħaxxaq, il-bniedem paralizzati twettqet l-passi barra tad-dar fejn Ġesù kien. Dawn il-passi kienu probabbilment mhux bħala lanqas daqs dawk aħna huma użati biex, u qed isir fuq streċer up passi huwa dejjem prekarja. Immaġina kif il-bniedem paralizzati ħass meta raw ħbieb tiegħu żarmar tal-bejt. Jimmaġina jitbaxxa minn toqba fl saqaf mal-ħbieb tiegħek azjenda fuq il-truf ta ‘tapit tiegħek jew possibilment bl-użu ħbula, ċraret, jew folja biex ibaxxu lilek. Dan huwa biżżejjed biex tagħti xi ħadd attakk tal-qalb, speċjalment jekk hu diġa paralizzati. Finalment, il-bniedem paralizzati kien midneb (Mk 2: 5). Dan ma jgħinx persuna jkollha kuraġġ u l-fidi. Madankollu, meta Ġesù kmanda l-bniedem paralizzati li stand up, pick up tapit tiegħu, u tmur id-dar, il-bniedem obduti u kien fieqet (Mk 2: 11–12).

grazzja ta ‘Alla hija biżżejjed, anki fil-dgħufijiet kollha tagħna (2 Kor 12: 9). inti se tkun dik li jmiss biex tikseb fuq il-streċer li għandu jsir lil Ġesù?

TALB: Missier, do fija dak li inti trid sabiex jagħmlu permezz lili dak li inti ser.

PROMISE: “”Huma kienu awestruck; kollha taw tifħir lil Alla, qal, “”Aħna qatt ma rajt xi ħaġa bħal din!”” “”-Mk 02:12

PRAISE: St Hilary, imqajma bħala pagan, saret difensur qalbu tal-divinity ta ‘Kristu. Dan il-bniedem ġentili kiteb uħud mill-akbar teoloġija fuq il Trinità.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://www.mygreatmaster.com/stretching-it/

STRETCHING IT

“”Terwyl Hy God se Woord te lewer vir hulle ‘n paar mense opgedaag om ‘n verlamde man na Hom toe.”” -Mark 2: 3

Massa Lesings: 13 Januarie
Eerste: Hebreërs 4: 1–5,11; Resp: Psalm 78: 3,4,6–8; Evangelie: Mark 2: 1–12

Audio Player
00: 0000: 00Use Up / Down Arrow sleutels om te verhoog of volume te verminder.
Plaas jouself in die plek van die verlamde man wat uitgevoer op ‘n mat vir Jesus. Matte, soos hulle tweeduisend jaar gelede gemaak is, was nie so hanteerbaar en stewig soos sport is vandag. Ook, gedra deur vier mense maak nie vir ‘n gladde rit. Verder, as ‘n verlamde af ‘n mat sou val, sou hy nie in staat wees om sy val te breek. Om sake te vererger, is die verlamde man gedra tot die buite trappe van die huis waar Jesus was. Hierdie stappe is waarskynlik nie so selfs as dié waaraan ons gewoond is, en word uitgevoer op ‘n draagbaar up stappe is altyd onseker. Stel jou voor hoe die verlamde man gevoel toe hy sien sy vriende aftakeling van die dak. Verbeel jou in laat sak deur ‘n gat in ‘n dak met vriende vashou aan die einde van jou mat of moontlik met behulp van toue, lappe, of ‘n laken om jou te verlaag. Dit is genoeg om iemand te gee aan ‘n hartaanval, veral as hy reeds is verlam. Ten slotte, die verlamde man was ‘n sondaar (Mark 2: 5). Dit help nie om ‘n persoon het moed en geloof. Maar toe Jesus beveel die verlamde man om op te staan, haal sy mat, en gaan huis toe, die man gehoorsaam en is genees (Mark 2: 11–12).

God se genade is genoeg, selfs in al ons swakhede (2 Kor 12: 9). Sal jy die volgende een op die draagbaar gedra moet word om Jesus te kry?

GEBED: Vader, doen vir my wat jy moet om te doen deur middel van my wat U wil.

BELOFTE: “”Hulle was verstom; al het aan God die lof en sê: “”Ons het nog nooit so iets gesien nie!”” “”-Mk 02:12

Loof St Hilary, wat as ‘n heidense, het ‘n stoere verdediger van die goddelikheid van Christus. Dit sagte man het ‘n paar van die grootste teologie op die Drie-eenheid.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://www.mygreatmaster.com/stretching-it/

shtrihen IT

“”Ndërsa ai ishte duke dhënë fjalën e Perëndisë të tyre, disa njerëz erdhën duke sjellë një paralitik Atij.”” Marku 2: 3