STRETCHING IT

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.mygreatmaster.com/stretch­ing-it/STRETCHING IT

While He was deliv­er­ing God’s word to them, some people arrived bring­ing a para­lyzed man to Him.” –Mark 2:3

Mass Read­ings: Janu­ary 13
First: Hebrews 4:1 – 5,11; Resp: Psalm 78:3,4,6 – 8;Gospel: Mark 2:1 – 12

Audio Play­er
00:0000:00Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Put your­self in the place of the para­lyzed man who was car­ried on a mat to Jesus. Mats, as they were made two thou­sand years ago, were not as man­age­able and sturdy as stretch­ers are today. Also, being car­ried by four people doesn’t make for a smooth ride. Moreover, if a para­lyt­ic would fall off a mat, he would not be able to break his fall. To make mat­ters worse, the para­lyzed man was car­ried up the out­side steps of the house where Jesus was. These steps were prob­ably not as even as those we are used to, and being car­ried on a stretch­er up steps is always pre­cari­ous. Ima­gine how the para­lyzed man felt when he saw his friends dis­mant­ling the roof. Ima­gine being lowered through a hole in a roof with your friends hold­ing on to the ends of your mat or pos­sibly using ropes, rags, or a sheet to lower you. This is enough to give someone a heart attack, espe­cially if he’s already para­lyzed. Finally, the para­lyzed man was a sin­ner (Mk 2:5). This doesn’t help a per­son have cour­age and faith. How­ever, when Jesus com­manded the para­lyzed man to stand up, pick up his mat, and go home, the man obeyed and was healed (Mk 2:11 – 12).

God’s grace is suf­fi­cient, even in all our weak­nesses (2 Cor 12:9). Will you be the next one to get on the stretch­er to be car­ried to Jesus?

PRAYER: Father, do in me what You must in order to do through me what You will.

PROMISE: They were awe­struck; all gave praise to God, say­ing, We have nev­er seen any­thing like this!’ ” –Mk 2:12

PRAISE: St. Hil­ary, raised as a pagan, became a staunch defend­er of the divin­ity of Christ. This gentle man wro­te some of the greatest theo­logy on the Trin­ity.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.mygreatmaster.com/stretch­ing-it/

Wiesa IT

“Fil­waqt li Hu kien twassil kel­ma t’Alla għa­li­hom, xi nies waslu biex żied raġel paralizza­ti lilu.”” -Mark 23

Qari tal-mas­sa: Jan­nar 13
L-ewwel: Lhud 4: 1 – 5,11; Resp: Salm 78: 3,4,6 – 8; Evanġelju: Mark 2: 1 – 12

awd­jo Play­er
00: 0000: ċwievet 00Use Up / Down vleġġa li jżid jew inaqqas il-volum.
Tpoġġi lilek innif­sek fil-post ta l-bniedem paralizza­ti li sar fuq tap­it lil Ġesù. Mats, peress li nkit­bu għall elfe­jn sena ilu, ma kinux kif man­iġġab­bli u b’saħħtu kif stretch­ers llum. Ukoll, qed tiġi ttras­port­ata minn erba per­suni ma tagħmilx għal ride bla xkiel. Aktar minn hekk jekk paral­itiku se jaqgħu bar­ra b’tapit, kieku ma jkunux jist­għu jiks­ru jaqgħu tiegħu. Biex tgħaxxaq, il-bniedem paralizza­ti twettqet l-passi bar­ra tad-dar fejn Ġesù kien. Dawn il-passi kienu probab­bil­ment mhux bħala lan­qas daqs dawk aħna huma użati biex, u qed isir fuq streċer up passi huwa dejjem prekar­ja. Immaġina kif il-bniedem paralizza­ti ħass meta raw ħbieb tiegħu żar­mar tal-bejt. Jim­maġina jit­baxxa minn toqba fl saqaf mal-ħbieb tiegħek azjenda fuq il-truf ta tap­it tiegħek jew pos­sib­il­ment bl-użu ħbu­la, ċraret, jew fol­ja biex ibaxxu lilek. Dan huwa biżże­jjed biex tagħti xi ħadd attakk tal-qalb, speċ­jalment jekk hu diġa paralizza­ti. Final­ment, il-bniedem paralizza­ti kien mid­neb (Mk 2: 5). Dan ma jgħinx per­suna jkoll­ha kur­aġġ u l-fidi. Madankollu, meta Ġesù kmanda l-bniedem paralizza­ti li stand up, pick up tap­it tiegħu, u tmur id-dar, il-bniedem obduti u kien fieqet (Mk 2: 11 – 12).

grazzja ta Alla hija biżże­jjed, anki fil-dgħufiji­et koll­ha tagħna (2 Kor 12: 9). inti se tkun dik li jmiss biex tikseb fuq il-streċer li għan­du jsir lil Ġesù?

TALB: Mis­si­er, do fija dak li inti trid sabiex jagħm­lu per­mezz lili dak li inti ser.

PROMISE: ““Huma kienu awe­struck; koll­ha taw tifħir lil Alla, qal, ““Aħna qatt ma rajt xi ħaġa bħal din!”” “”-Mk 02:12

PRAISE: St Hil­ary, imqa­jma bħala pagan, saret difen­sur qal­bu tal-divin­ity ta Kris­tu. Dan il-bniedem ġentili kiteb uħud mill-akbar teo­loġi­ja fuq il Trin­ità.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.mygreatmaster.com/stretch­ing-it/

STRETCHING IT

“Ter­wyl Hy God se Woord te lew­er vir hulle n paar mense opgedaag om n ver­lam­de man na Hom toe.”” -Mark 23

Mas­sa Les­ings: 13 Janu­ar­ie
Eer­ste: Hebreërs 4: 1 – 5,11; Resp: Psalm 78: 3,4,6 – 8; Evan­gelie: Mark 2: 1 – 12

Audio Play­er
00: 0000: 00Use Up / Down Arrow sleu­tels om te ver­hoog of volume te ver­mind­er.
Plaas jou­self in die plek van die ver­lam­de man wat uit­ge­vo­er op n mat vir Jesus. Mat­te, soos hulle twee­duis­end jaar gelede gemaak is, was nie so hanteerbaar en stewig soos sport is vand­ag. Ook, gedra deur vier mense maak nie vir n glad­de rit. Ver­der, as n ver­lam­de af n mat sou val, sou hy nie in staat wees om sy val te breek. Om sake te ver­er­ger, is die ver­lam­de man gedra tot die buite trap­pe van die huis waar Jesus was. Hierdie stap­pe is waarskyn­lik nie so selfs as dié waaraan ons gewoond is, en word uit­ge­vo­er op n draag­baar up stap­pe is altyd onseker. Stel jou voor hoe die ver­lam­de man gevoel toe hy sien sy vriende aftakeling van die dak. Ver­beel jou in laat sak deur n gat in n dak met vriende vashou aan die einde van jou mat of moont­lik met behulp van toue, lap­pe, of n laken om jou te ver­laag. Dit is gen­oeg om iemand te gee aan n hartaan­val, ver­al as hy reeds is ver­lam. Ten slot­te, die ver­lam­de man was n sondaar (Mark 2: 5). Dit help nie om n per­soon het moed en geloof. Maar toe Jesus beveel die ver­lam­de man om op te staan, haal sy mat, en gaan huis toe, die man gehoo­r­saam en is gen­ees (Mark 2: 11 – 12).

God se gen­ade is gen­oeg, selfs in al ons swakhede (2 Kor 12: 9). Sal jy die vol­gende een op die draag­baar gedra moet word om Jesus te kry?

GEBED: Vader, doen vir my wat jy moet om te doen deur mid­del van my wat U wil.

BELOFTE: ““Hulle was ver­stom; al het aan God die lof en sê: ““Ons het nog noo­it so iets gesi­en nie!”” “”-Mk 02:12

Loof St Hil­ary, wat as n heidense, het n sto­ere ver­ded­i­ger van die god­de­likheid van Chris­tus. Dit sagte man het n paar van die groot­ste teo­lo­gie op die Drie-een­heid.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.mygreatmaster.com/stretch­ing-it/

shtri­hen IT

“Ndër­sa ai ishte duke dhënë fjalën e Per­ëndisë të tyre, disa njer­ëz erd­hën duke sjellë një paral­itik Atij.”” Marku 23