Teacher accused of voyeurism fired from Holy Rosary

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
http://www.indystar.com/story/news/crime/2016/12/07/teacher-accused-voyeurism-faces-charges/95085698/
Teach­er accused of voyeur­ism fired from Holy Ros­ary
Mark Wilson , [email protected] 1:15 p.m. EST Decem­ber 72016
636162737857945360-ryanbelmonte.jpg
(Pho­to: Provided)
A Holy Ros­ary Cath­olic School teach­er accused of voyeur­ism has been fired from his job at the East Side school.Ryan Belmonte’s ter­min­a­tion was announced In a let­ter sent to Holy Ros­ary par­ents Wed­nes­day. The let­ter was signed by prin­cip­al Joan Fre­drich and the Rev. Bernie Etien­ne, priest at the church.

The ter­min­a­tion was effect­ive Fri­day, the let­ter stated.

Bel­mon­te appeared in Vander­burgh Super­i­or Court on Wed­nes­day. The 26-year-old is accused of secretly video record­ing two stu­dents while they were using a restroom at the Evans­ville school. He is charged with two counts of voyeur­ism, level 6 felon­ies.

He will remain free on $1,500 cash bond.

He was arres­ted Thursday , a day after a 13-year-old stu­dent repor­ted to a par­ent that he had found a phone hid­den in a tis­sue box in a bath­room and that the phone was record­ing him.

The par­ent aler­ted both the school and police. The teen was at an after­school tutor­ing ses­sion with Bel­mon­te, accord­ing to the affi­davit.

Bel­mon­te has been an art teach­er at Holy Ros­ary for three years and has been placed on admin­is­trat­ive leave pending the out­come of the invest­ig­a­tion, said Daryl Hagan, the Cath­olic Dio­cese of Evans­ville Schools super­in­tend­ent.

The stu­dent reportedly told police that Bel­mon­te told the teen to use the teach­ers’ loun­ge bath­room, but that his teach­er said he needed to use the restroom him­self first.

Bel­mon­te first denied that the phone was record­ing video, accord­ing to the affi­davit. But after police searched his phone and found a folder marked ““hid­den”” with a record­ing of boy inside a restroom, Bel­mon­te reportedly acknow­ledged that he has recor­ded people in the restroom of the teach­ers’ loun­ge. The video police dis­covered was of another stu­dent, Bel­mon­te allegedly told invest­ig­at­ors.

That stu­dent, police believe, is a 10-year-old boy. Bel­mon­te gave invest­ig­at­ors his name, and a rel­at­ive of the alleged vic­tim later con­firmed that it was the 10-year-old, accord­ing to the affi­davit. Invest­ig­at­ors then inter­viewed the boy who said he used the bat­hoom on Wed­nes­day while in Belmonte’s art class. The stu­dent said Bel­mon­te asked him if he needed to go use the restroom and then went into the room before the stu­dent did. It is unclear from the affi­davit if that incid­ent happened in the teach­ers’ loun­ge bath­room or another one at the school.

Police were unable to loc­ate the tis­sue box allegedly used to hide Belmonte’s phone and believe Bel­mon­te had thrown it away before they star­ted look­ing for it.

In its let­ter to par­ents, Holy Ros­ary offi­cials said they would ““con­duct a search for an art teach­er and hope to fill the pos­i­tion by the begin­ning of the second semester … Thank you for your con­tin­ued pray­ers and sup­port.””

Belmonte’s attor­ney is Kev­in Franke of Hende­r­son, Ken­tucky. His next court appear­ance is sched­uled for Jan. 10 at 1 p.m.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.indystar.com/story/news/crime/2016/12/07/teacher-accused-voyeurism-faces-charges/95085698/
minn Mqaddsa Rużar­ju għal­liem akkużat voyeur­ism spar­ati
Mark Wilson, [email protected] 13:15 EST 7 DIĊEMBRU, 2016
636162737857945360-ryanbelmonte.jpg
(Rit­ratt: Izda)
A għal­liem Mqaddsa Rużar­ju Iskola Kat­to­lika akkużat voyeur­ism ġiet spar­ati mill-impjieg tiegħu fl-iskola East Side.

ter­minazz­joni Ryan Bel­mon­te tħab­bret F’ittra mibgħuta lill-ġen­it­uri San­tu Rużar­ju Erbgħa. L-ittra kien­et iffirmata mill-prinċip­al Joan Fre­drich u l Bernie Etien­ne Rev, qassis fil-knis­ja.

It-ter­minazz­joni kien­et effet­tiva Ġimgħa, l-ittra ddikjar­at.

Bel­mon­te deher fil VANDERBURGH Qorti Super­juri nhar l-Erbgħa. Is-26-il sena huwa akkużat reġis­trazz­joni segreta­ment vid­jow żewġ stu­denti waqt li kienu qed jużaw restroom fl-iskola Evans­ville. Huwa akkużat b’żewġ għadd ta voyeur­ism, liv­ell 6 felon­ies.

Huwa se jibqgħu b’xejn fuq $ 1,500 bond flus kont­anti.

Huwa kien arrestat il-Ħam­is, jum wara stu­dent 13-il sena rrappur­tata lil ġen­it­ur li huwa kien sab tele­fon moħbi­ja fil-kaxxa tat-tes­suti fil-kam­ra tal-ban­ju u li l-phone kien reġis­trazz­joni lilu.

Il-ġen­it­ur mwis­si­ja kemm-iskola u l-puliz­ija. Il teen kien waqt ses­s­joni tutor­ing after­school ma Bel­mon­te, skond il-affi­davit.

Bel­mon­te kien għal­liem arti fil-San­tu Rużar­ju għal tli­et snin u jkun tqiegħed fis-leave ammin­is­trat­tiva isten­ni­ja tar-riżultat tal-invest­igazz­joni, qal Daryl Hagan, il Djoċesi Kat­to­lika ta Supretendent Evans­ville Iskejjel.

L-istu­dent Allegata­ment qal puliz­ija li Bel­mon­te qal lill-teen biex tuża ban­ju sala l-għal­liema “”, iżda li għal­liem tiegħu qal li hemm bżonn li jin­tuża l-restroom innif­su ewwel.

Bel­mon­te ewwel miċħud li l-phone kien video record­ing, skond il-affi­davit. Iżda wara puliz­ija mfit­tx­i­ja tele­fon tiegħu u sab folder mmarkata ““moħbi­ja”” ma reġis­trazz­joni ta tifel ġewwa restroom, Bel­mon­te Allegata­ment rikonoxxut li hu rreġis­trat nies fil-restroom tal sala l-għal­liema “”. Il-video puliz­ija sko­pri­et kien­et ta stu­denti ieħor, Bel­mon­te allegata­ment qal invest­igat­uri.

Dan l-istu­dent, puliz­ija jemmnu, huwa tifel 10-il sena qod­ma. Bel­mon­te taw invest­igat­uri ismu, u qarib tal-vittma allegata aktar tard ikkon­fer­mat li din kien­et l-10-il sena, skond il-affi­davit. Invest­igat­uri allura interv­istati l-boy li qal li użat il bat­hoom nhar l-Erbgħa fil­waqt li fil-klassi arti Bel­mon­te s. L-istu­dent qal Bel­mon­te tal­bu jekk hu meħtieġ biex imor­ru tuża l-restroom u mbagħad mar fil-kam­ra qabel l-istu­dent ma. Mhuwiex ċar mill-affi­davit jekk dak l-inċident li ġara fl-ban­ju sala l-għal­liema ““jew wieħed ieħor fl-iskola.

Puliz­ija ma set­għux biex jill­okalizza l-kaxxa tat-tes­suti allegata­ment użati biex jaħbu tele­fon Bel­mon­te u jemmnu Bel­mon­te kien jin­te­fa bogħod qabel ma bdi­et tfit­tex għal dan.

Fl-ittra tagħha lill-ġen­it­uri, l-uffiċ­jali San­tu Rużar­ju qalu li se ““tagħmel tfit­tx­i­ja għal għal­liem arti u t-tama li jim­la l-pożizz­joni tal-bidu tat-tieni semestru … Grazzi għall-talb kontin­wu tiegħek u l-appoġġ.””

avukat Bel­mon­te huwa Kev­in Franke ta Hende­r­son, Ken­tucky. dehra tiegħu qorti jmiss hija ske­data għal Jan­nar 10 fil 01:00

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.indystar.com/story/news/crime/2016/12/07/teacher-accused-voyeurism-faces-charges/95085698/
Onder­wyser wat beskuldig word van voyeur­is­me afgedank is uit die Hei­li­ge Rosekrans
Mark Wilson, [email protected] 13:15 EST 7 Desem­ber 2016
636162737857945360-ryanbelmonte.jpg
(Foto: Met dien ver­stande)
N Hei­li­ge Rosekrans Katolieke Skool onder­wyser daar­van beskuldig dat voyeur­is­me is afgedank van sy werk na die oostekant skool.

beëindi­ging Ryan Bel­mon­te se aangekondig In n brief aan die Hei­li­ge Rosekrans ouers gesê. Die brief is onder­tek­en deur skool­hoof Joan Fre­drich en ds Bernie Etien­ne, priester by die kerk.