Teacher accused of voyeurism fired from Holy Rosary

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
http://www.indystar.com/story/news/crime/2016/12/07/teacher-accused-voyeurism-faces-charges/95085698/
Teacher accused of voyeurism fired from Holy Rosary
Mark Wilson , [email protected] 1:15 p.m. EST December 7, 2016
636162737857945360-ryanbelmonte.jpg
(Photo: Provided)
A Holy Rosary Catholic School teacher accused of voyeurism has been fired from his job at the East Side school.

Ryan Belmonte’s termination was announced In a letter sent to Holy Rosary parents Wednesday. The letter was signed by principal Joan Fredrich and the Rev. Bernie Etienne, priest at the church.

The termination was effective Friday, the letter stated.

Belmonte appeared in Vanderburgh Superior Court on Wednesday. The 26-year-old is accused of secretly video recording two students while they were using a restroom at the Evansville school. He is charged with two counts of voyeurism, level 6 felonies.

He will remain free on $1,500 cash bond.

He was arrested Thursday , a day after a 13-year-old student reported to a parent that he had found a phone hidden in a tissue box in a bathroom and that the phone was recording him.

The parent alerted both the school and police. The teen was at an afterschool tutoring session with Belmonte, according to the affidavit.

Belmonte has been an art teacher at Holy Rosary for three years and has been placed on administrative leave pending the outcome of the investigation, said Daryl Hagan, the Catholic Diocese of Evansville Schools superintendent.

The student reportedly told police that Belmonte told the teen to use the teachers’ lounge bathroom, but that his teacher said he needed to use the restroom himself first.

Belmonte first denied that the phone was recording video, according to the affidavit. But after police searched his phone and found a folder marked “”hidden”” with a recording of boy inside a restroom, Belmonte reportedly acknowledged that he has recorded people in the restroom of the teachers’ lounge. The video police discovered was of another student, Belmonte allegedly told investigators.

That student, police believe, is a 10-year-old boy. Belmonte gave investigators his name, and a relative of the alleged victim later confirmed that it was the 10-year-old, according to the affidavit. Investigators then interviewed the boy who said he used the bathoom on Wednesday while in Belmonte’s art class. The student said Belmonte asked him if he needed to go use the restroom and then went into the room before the student did. It is unclear from the affidavit if that incident happened in the teachers’ lounge bathroom or another one at the school.

Police were unable to locate the tissue box allegedly used to hide Belmonte’s phone and believe Belmonte had thrown it away before they started looking for it.

In its letter to parents, Holy Rosary officials said they would “”conduct a search for an art teacher and hope to fill the position by the beginning of the second semester … Thank you for your continued prayers and support.””

Belmonte’s attorney is Kevin Franke of Henderson, Kentucky. His next court appearance is scheduled for Jan. 10 at 1 p.m.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.indystar.com/story/news/crime/2016/12/07/teacher-accused-voyeurism-faces-charges/95085698/
minn Mqaddsa Rużarju għalliem akkużat voyeurism sparati
Mark Wilson, [email protected] 13:15 EST 7 DIĊEMBRU, 2016
636162737857945360-ryanbelmonte.jpg
(Ritratt: Izda)
A għalliem Mqaddsa Rużarju Iskola Kattolika akkużat voyeurism ġiet sparati mill-impjieg tiegħu fl-iskola East Side.

terminazzjoni Ryan Belmonte tħabbret F’ittra mibgħuta lill-ġenituri Santu Rużarju Erbgħa. L-ittra kienet iffirmata mill-prinċipal Joan Fredrich u l Bernie Etienne Rev, qassis fil-knisja.

It-terminazzjoni kienet effettiva Ġimgħa, l-ittra ddikjarat.

Belmonte deher fil VANDERBURGH Qorti Superjuri nhar l-Erbgħa. Is-26-il sena huwa akkużat reġistrazzjoni segretament vidjow żewġ studenti waqt li kienu qed jużaw restroom fl-iskola Evansville. Huwa akkużat b’żewġ għadd ta voyeurism, livell 6 felonies.

Huwa se jibqgħu b’xejn fuq $ 1,500 bond flus kontanti.

Huwa kien arrestat il-Ħamis, jum wara student 13-il sena rrappurtata lil ġenitur li huwa kien sab telefon moħbija fil-kaxxa tat-tessuti fil-kamra tal-banju u li l-phone kien reġistrazzjoni lilu.

Il-ġenitur mwissija kemm-iskola u l-pulizija. Il teen kien waqt sessjoni tutoring afterschool ma Belmonte, skond il-affidavit.

Belmonte kien għalliem arti fil-Santu Rużarju għal tliet snin u jkun tqiegħed fis-leave amministrattiva istennija tar-riżultat tal-investigazzjoni, qal Daryl Hagan, il Djoċesi Kattolika ta ‘Supretendent Evansville Iskejjel.

L-istudent Allegatament qal pulizija li Belmonte qal lill-teen biex tuża banju sala l-għalliema “”, iżda li għalliem tiegħu qal li hemm bżonn li jintuża l-restroom innifsu ewwel.

Belmonte ewwel miċħud li l-phone kien video recording, skond il-affidavit. Iżda wara pulizija mfittxija telefon tiegħu u sab folder mmarkata “”moħbija”” ma ‘reġistrazzjoni ta tifel ġewwa restroom, Belmonte Allegatament rikonoxxut li hu rreġistrat nies fil-restroom tal sala l-għalliema “”. Il-video pulizija skopriet kienet ta ‘studenti ieħor, Belmonte allegatament qal investigaturi.

Dan l-istudent, pulizija jemmnu, huwa tifel 10-il sena qodma. Belmonte taw investigaturi ismu, u qarib tal-vittma allegata aktar tard ikkonfermat li din kienet l-10-il sena, skond il-affidavit. Investigaturi allura intervistati l-boy li qal li użat il bathoom nhar l-Erbgħa filwaqt li fil-klassi arti Belmonte s. L-istudent qal Belmonte talbu jekk hu meħtieġ biex imorru tuża l-restroom u mbagħad mar fil-kamra qabel l-istudent ma. Mhuwiex ċar mill-affidavit jekk dak l-inċident li ġara fl-banju sala l-għalliema “”jew wieħed ieħor fl-iskola.

Pulizija ma setgħux biex jillokalizza l-kaxxa tat-tessuti allegatament użati biex jaħbu telefon Belmonte u jemmnu Belmonte kien jintefa bogħod qabel ma bdiet tfittex għal dan.

Fl-ittra tagħha lill-ġenituri, l-uffiċjali Santu Rużarju qalu li se “”tagħmel tfittxija għal għalliem arti u t-tama li jimla l-pożizzjoni tal-bidu tat-tieni semestru … Grazzi għall-talb kontinwu tiegħek u l-appoġġ.””

avukat Belmonte huwa Kevin Franke ta Henderson, Kentucky. dehra tiegħu qorti jmiss hija skedata għal Jannar 10 fil 01:00

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.indystar.com/story/news/crime/2016/12/07/teacher-accused-voyeurism-faces-charges/95085698/
Onderwyser wat beskuldig word van voyeurisme afgedank is uit die Heilige Rosekrans
Mark Wilson, [email protected] 13:15 EST 7 Desember 2016
636162737857945360-ryanbelmonte.jpg
(Foto: Met dien verstande)
‘N Heilige Rosekrans Katolieke Skool onderwyser daarvan beskuldig dat voyeurisme is afgedank van sy werk na die oostekant skool.

beëindiging Ryan Belmonte se aangekondig In ‘n brief aan die Heilige Rosekrans ouers gesê. Die brief is onderteken deur skoolhoof Joan Fredrich en ds Bernie Etienne, priester by die kerk.