The Magnificat

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

The Mag­ni­fic­at
What is going on inside Mary in these days after the Annun­ci­ation? She cer­tainly has had a lot of
time to reflect on her pro­found voca­tion to serve as the mother of the world’s Savior. Dur­ing her long
jour­ney to Elizabeth’s vil­lage, she prob­ably pondered in her heart over and over again the words
Gab­ri­el spoke to her. And all the way to Judea she knew she was no longer alone. She now car­ries in
her womb the Son of God.
In the Vis­it­a­tion scene Mary breaks out into a hymn-like praise of God: My soul mag­ni­fies the Lord,
and my spir­it rejoices in God my Savior, for he has regarded the low estate of his hand­maid­en. For
behold, hence­forth all gen­er­a­tions will call me blessed; for he who is mighty has done great things for
me, and holy is his name. And his mer­cy is on those who fear him from gen­er­a­tion to gen­er­a­tion” (Lk
1:46 – 50).
This praise, com­monly known as the Mag­ni­fic­at, tells us some­thing about the interi­or jour­ney Mary
has been mak­ing. John Paul II says it rep­res­ents the hid­den depths of Mary’s faith in these days.5
First Mary thanks the mighty God who has done great things” for her. View­ing her­self as a lowly
ser­vant, Mary humbly stands in awe before the fact that God has chosen her for such a high call­ing as
to serve as the mother of the Mes­si­ah.
How­ever, in the second half of the Mag­ni­fic­at, Mary sees a con­nec­tion between what God has done
for her and what God wants to accom­plish in the lives of all his people. She will bear the son who will
do great things for all the lowly in Israel and in the world:
He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the ima­gin­a­tion of their hearts,
he has put down the mighty from their thrones, and exal­ted those of low degree; he has filled the
hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has helped his ser­vant Israel, in
remem­brance of his mer­cy, as he spoke to our fath­ers, to Abra­ham and to his pos­ter­ity for ever” (Lk
1:51 – 55).
30
Here Mary views her­self as the first recip­i­ent of the bless­ings God wishes to bring to all the faith­ful.
Just as the Lord raised up Mary from her own lowli­ness because she was a faith­ful ser­vant, God
wishes to exalt all the lowly and show mer­cy to all who fear him. Just as God has shown favor to his
hand­maid­en Mary, so he will help his ser­vant Israel.”
The Mag­ni­fic­at thus tells us that what God has done for this lowly woman of Naz­areth, he will do for
all who humbly serve him as Mary did. God will bless our faith­ful­ness, look mer­ci­fully on our lowli­ness,
and exalt us in our afflic­tions. May we imit­ate Mary in thank­ing and prais­ing the mighty God, who does
great things” for us. May we forever sing with her, My soul mag­ni­fies the Lord!”


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

il Mag­ni­fic­at
Dak li qed jiġri ġewwa Mar­i­ja f’dawn il-jiem wara l-Lun­zjata? Hija ċer­ta­ment kell­ha ħafna ta ’
żmi­en biex jir­rif­lettu fuq il-vokazz­joni pro­fonda tagħha biex iser­vi bħala l-omm ta Salvatur tad-din­ja. Mat­ul tagħha fit
vjaġġ lejn raħal Eliza­beth, hi probab­bil­ment pondered fil-qalb tagħha aktar u aktar mill-ġdid l-kliem
Gab­ri­el tkellem lill tagħha. U l-triq koll­ha għall-Lhudi­ja kien­et taf hi ma kinitx għadha biss. Hija issa twettaq fil
ġuf tagħha l-Iben ta Alla.
Fil-xena Viżitazz­joni Mar­i­ja tfaqqa fi tifħir-innu simili ta Alla: ““Ruħi tkab­bar il-Mulej,
l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu kien meqjus l-pat­ri­mon­ju baxx ta hand­maid­en tiegħu. għall
behold, issa ġen­erazz­jon­iji­et koll­ha se ise­jħuli mbi­erka; għax hu min hu mighty għamel affar­iji­et kbar għall
lili, u qad­dis huwa l-isem tiegħu. U l-ħni­ena tiegħu huwa fuq dawk li jibżgħu min­nu minn ġen­erazz­joni għal ġen­erazz­joni “”(Lq
1: 46 – 50).
Dan il tifħir, komun­e­ment magħru­fa bħala l-Mag­ni­fic­at, tgħi­dilna xi ħaġa dwar il-vjaġġ ta ġewwa Mar­i­ja
ilha tagħmel. Ġwan­ni Pawlu II jgħid li jir­rappreżenta l-fond moħbi­ja ta fidi ta’ Mar­i­ja f’dawn days.5
L-ewwel Mary jir­rin­grazzja lill-Alla mighty li ““għamel affar­iji­et kbar”” għall tagħha. Wiri ruħha bħala lowly
qad­dej, Mar­i­ja umil­ment stands fil Awe qabel l-fatt li Alla għażel tagħha għal tali sejħa għol­ja kif
biex iser­vi bħala l-omm tal-Messi­ja.
Madankollu, fit-tieni nofs tas-Mag­ni­fic­at, Mar­i­ja jara kon­ness­joni bejn dak li Alla għamel
għall tagħha u dak li Alla jix­tieq li twettaq fil-ħaj­ja tan-nies koll­ha tiegħu. Hi se jkoll­hom l-iben li se
do affar­iji­et kbar għal kulħadd l għol­la fl-Iżrael u fid-din­ja:
““Hu wera qawwa ma driegħ tiegħu, huwa jkun mfer­rxa l kburi fl-immaġinazz­joni tal-qlub tagħhom,
hu stabbilixxa l-mighty mill tron ​​tagħhom, u exal­ted dawk tal-grad baxx; hu jkun imli­et il
ġuħ ma affar­iji­et tajbin, u l-għon­ja li jkun bagħat vojta bogħod. Huwa għen qad­dej tiegħu Iżrael, fil
tifkira tal-ħni­ena tiegħu, kif hu tkellem lill mis­sir­iji­et­na, lil Abra­ham u lil pos­ter­ità tiegħu għal dejjem “”(Lq
1: 51 – 55).
30
Hawn­hekk Mar­i­ja fehmi­et ruħha bħala l-ewwel riċevi­t­ur tal-tberik Alla jix­tieq idaħħal lill-fidili koll­ha.
Hekk kif il-Mulej qajjem up Mar­i­ja minn lowli­ness tagħha stess minħab­ba li hija kien­et qad­dej fidil, Alla
jix­tieq teżalta l-hni­ena għol­la u juru għal dawk koll­ha li jibżgħu min­nu. Hekk kif Alla wera favur li tiegħu
hand­maid­en Mar­i­ja, hekk hu se tgħin ”“qad­dej tiegħu Iżrael.””
Il Mag­ni­fic­at għal­hekk jgħi­dilna li dak li Alla għamel għal din il-mara għol­la ta Naz­aret, hu se jagħmel għall
dawk koll­ha li umil­ment jser­vu lilu bħala Mar­i­ja għam­let. Alla se bless fed­eltà tagħna, tħares grazzji fuq lowli­ness tagħna,
u exalt us afflic­tions tagħna. Mejju aħna jim­it­aw Mar­i­ja fil nir­rin­grazzja u prais­ing Alla mighty, li ma
““affar­iji­et kbar”” għal­ina. Mejju aħna dejjem tkanta magħha, ““Ruħi mag­ni­fies-Mulej!””


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

die Mag­ni­fic­at
Wat gaan aan in Maria in hierdie dae na die Annun­ci­ation? Sy het beslis n baie gehad
tyd om te bes­in oor haar diep­gaande roep­ing om te dien as die moeder van die wêreld se Ver­losser. Ged­urende haar lang
reis na die dorp Eliza­beth se sy waarskyn­lik gewon­der in haar hart oor en oor weer die woorde
Gab­ri­el het aan haar. En al die pad na Judea het sy geweet sy nie meer alleen. Sy dra nou in
haar skoot die Seun van God.
In die besoek­ing toneel breek Maria uit in n lied-agti­ge lof van God: ““My siel maak die Here,
en my gees is ver­heug in God, my Ver­losser, omd­at Hy die nederi­ge toes­t­and van sy diens­maagd aangesi­en het. vir
Kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem; want hy wat magtig is, het groot dinge aan ons gedoen
My en hei­lig is sy Naam. En sy barm­hartigheid is van die wat Hom vrees van geslag tot geslag “”(Lukas
1: 46 – 50).
Dit lof, algemeen bek­end as die Mag­ni­fic­at, ver­tel ons iets oor die bin­neland reis Maria
is die maak. Johan­nes Paulus II, sê dit ver­teen­woor­dig die ver­borge dieptes van geloof Mary’s in hierdie days.5
Eer­ste Maria dank­sy die magti­ge God wat ““groot dinge gedoen het”” vir haar. Besigtig haar­self as n nederi­ge
dien­aar, Maria staan ​​nederig in ver­won­der­ing voor die feit dat God haar gekies het vir so n hoë roep­ing as
om te dien as die moeder van die Mes­si­as.
Maar in die tweede helfte van die Mag­ni­fic­at, Maria sien n verb­and tussen wat God gedoen het
vir haar en wat God wil hê om uit te voer in die lewens van al sy mense. Sy sal die seun baar wat sal
doen groot dinge vir die hele nederig van Israel en in die wêreld:
““Hy het krag getoon deur sy arm, het hy die Hoog­moedi­ges in die ged­agtes van hulle hart het Hy ver­strooi,
Hy het langs die magti­ge van hulle trone sit, en ver­hewe dié van lae graad; Hy het gevul die
oor­laai met goeie gawes en rykes hy het met leë hande wegges­tuur. Hy het gehelp om sy kneg Israel bygestaan,
aan sy barm­hartigheid, soos hy gespreek het tot ons vaders Abra­ham en sy nageslag tot in ewigheid “”(Lukas
1: 51 – 55).
30
Hier Mary beskou haar­self as die eer­ste ontvanger van die seëninge wat God wil al die gelowiges te bring.
Net soos die Here opgewek Maria uit haar eie nederigheid, want sy was n get­roue dien­aar van God
wil al die nederi­ge en gen­adig ver­hef aan almal wat Hom vrees. Net soos God guns het getoon dat sy
Diens­maagd Maria, so sal hy help “”, sy kneg Israel.””
Die Mag­ni­fic­at ver­tel dus dat dit wat God vir hierdie nederi­ge vrou van Nas­aret gedoen het, sal hy vir doen
almal wat hom nederig te dien as Maria het. God sal ons get­rouheid seën, kyk gen­adig­lik op ons nederigheid,
en ver­hef ons in ons lyding. Mag ons boots Maria in dank en loof die magti­ge God, wat hierdie dinge doen
““Groot dinge”” vir ons. Mag ons vir ewig sing saam met haar, ““My siel maak die Here!””