Time tab (Custom Style dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Time tab (Custom Style dialog box)
Click the Customize button on the Date and Time tab (Format Editor dialog box) to see the Time tab.
Use the Time tab to set detailed formatting options for time fields in your report.
Use System Default Format
When you select this check box, the program, by default, uses the date formats from the Regional Settings dialog box in the Windows’ Control Panel.
Note: The program automatically clears this property whenever you make date formatting changes in this dialog box.
12 Hour
Select this check box if you want the time to be displayed in a 12 hour format.
24 Hour
Select this check box if you want the time to be displayed in a 24 hour (military time) format.
00:00-11:59
Use this box to specify the characters you want to use to identify the time between midnight and noon if you want to use something other than the default, AM.
12:00-23:59
Use this box to specify the character(s) you want to use to identify the time between noon and midnight if you want to use something other than the default, PM.
Symbol position
Use the Symbol position list to select the placement for the AM or PM symbols in your time field. For example, you can choose to have the AM symbols appear before or after the time.
Note: Symbol position is only available for the 12-hour time format.
Hour
This list shows all the possible formats for the hour display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Minute
This list shows all the possible formats for the minute display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Second
This list shows all the possible formats for the seconds display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Hr/Min Separator
Use this box to enter the character(s) you want to use to separate hours and minutes in your time field.
Min/Sec Separator
Use this box to enter the character(s) you want to use to separate minutes and seconds in your time field.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab Ħin (Dwana Style dialog box)
Ikklikkja l-buttuna Customize fid-Data u l-tab Ħin (Format Editur dialog box) biex tara l-tab Ħin.
Uża l-tab Ħin li jiġu stabbiliti l-għażliet dettaljati ifformattjar għall-oqsma ta ‘żmien f’dan ir-rapport tiegħek.
Użu Sistema Default Format
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm, fil-kontumaċja, tuża l-formati data mill-dialog box Settings Reġjonali Control Panel Windows “”.
Nota: Il-programm awtomatikament ikklerja din il-proprjetà meta inti tagħmel bidliet ifformattjar data f’din il-kaxxa dialog.
12 Siegħa
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk trid li l-ħin li għandhom jintwerew fil-format 12 siegħa.
24 Hour
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk trid li l-ħin li għandhom jintwerew fl 24 siegħa (ħin militari)-format.
00: 00-11: 59
Uża din il-kaxxa biex tispeċifika l-karattri li trid tuża biex jidentifikaw il-ħin bejn nofs il-lejl u nofsinhar jekk inti tixtieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-inadempjenza, AM.
12: 00-23: 59
Uża din il-kaxxa biex tispeċifika l-karattru (i) li inti tixtieq li tuża biex jidentifikaw il-ħin bejn nofsinhar u nofs il-lejl jekk inti tixtieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-inadempjenza, PM.
pożizzjoni simbolu
Uża l-lista pożizzjoni Simbolu li jagħżlu t-tqegħid għas-simboli AM jew PM fil-qasam ħin tiegħek. Per eżempju, inti tista ‘tagħżel li jkollha l-emenda simboli jidhru qabel jew wara l-ħin.
Nota: il-pożizzjoni Simbolu hija disponibbli biss għall-format ta ‘żmien ta’ 12-siegħa.
siegħa
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri siegħa. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
Minuta
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri minuta. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
It-tieni
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri sekondi. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
Hr / Min Separator
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-karattru (i) li inti tixtieq li tuża biex sigħat u minuti separati fil-qasam ħin tiegħek.
Min / Sec Separator
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-karattru (i) li inti tixtieq li tuża għall-minuti separati u sekondi fil-qasam ħin tiegħek.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
blad tyd (Custom Styl dialoog)
Klik op die knoppie vernou op die datum en blad Tyd (Formaat dialoog Redakteur boks) tot die blad Tyd sien.
Gebruik die blad Tyd om gedetailleerde uitleg opsies vir tyd velde in jou verslag.
Gebruik Standaard Stelsel formaat
As jy hierdie boks die program, by verstek, maak gebruik van die datum formate van die dialoog Land Stellings boks in die Windows Control Panel.
Let wel: Die program goedkeuring outomaties hierdie eiendom wanneer jy op datum opmaak veranderinge in hierdie dialoog te maak.
12 Uur
Kies hierdie boks as jy wil hê dat die tyd om te vertoon in ‘n 12 uur-formaat.
24 Uur
Kies hierdie boks as jy wil hê dat die tyd om te vertoon in ‘n 24 uur (militêre tyd) formaat.
00: 00-11: 59
Gebruik die opsie om die karakters wat jy wil gebruik om die tyd te identifiseer tussen middernag en twaalfuur spesifiseer as jy wil iets anders gebruik as die standaard, AM.
12: 00-23: 59
Gebruik die opsie om die karakter (s) wat jy wil gebruik om die tyd te identifiseer tussen die middag en middernag as jy wil iets anders gebruik as die standaard, PM spesifiseer.
simbool posisie
Gebruik die simbool posisie lys van die plasing van die PM of PM simbole in jou tyd in die veld te kies. Byvoorbeeld, kan jy kies om die PM simbole voor of na die tyd.
Let wel: Simbool posisie is slegs beskikbaar vir die 12-uur-tyd-formaat.
Uur
Hierdie lys vertoon al die moontlike formate vir die uur vertoning. Kies die formaat wat jy wil. As jy dit doen, die programformate die monster tyd aan die onderkant van die dialoog om jou keuse te weerspieël.
Minute
Hierdie lys vertoon al die moontlike formate vir die minuut vertoning. Kies die formaat wat jy wil. As jy dit doen, die programformate die monster tyd aan die onderkant van die dialoog om jou keuse te weerspieël.
tweede
Hierdie lys vertoon al die moontlike formate vir die sekondes vertoon. Kies die formaat wat jy wil. As jy dit doen, die programformate die monster tyd aan die onderkant van die dialoog om jou keuse te weerspieël.
HR / Min afskeiding
Gebruik die opsie om die karakter (s) wat jy wil gebruik om aparte ure en minute in jou tyd in die veld betree.
Min / sek afskeiding
Gebruik die opsie om die karakter (s) wat jy wil gebruik om afsonderlike minute en sekondes in jou tyd in die veld betree.
————————————————– ——————————