Time tab (Custom Style dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Time tab (Custom Style dialog box)
Click the Customize button on the Date and Time tab (Format Editor dialog box) to see the Time tab.
Use the Time tab to set detailed formatting options for time fields in your report.
Use System Default Format
When you select this check box, the program, by default, uses the date formats from the Regional Settings dialog box in the Windows’ Control Panel.
Note: The program automatically clears this property whenever you make date formatting changes in this dialog box.
12 Hour
Select this check box if you want the time to be displayed in a 12 hour format.
24 Hour
Select this check box if you want the time to be displayed in a 24 hour (military time) format.
00:00-11:59
Use this box to specify the characters you want to use to identify the time between midnight and noon if you want to use something other than the default, AM.
12:00-23:59
Use this box to specify the character(s) you want to use to identify the time between noon and midnight if you want to use something other than the default, PM.
Symbol position
Use the Symbol position list to select the placement for the AM or PM symbols in your time field. For example, you can choose to have the AM symbols appear before or after the time.
Note: Symbol position is only available for the 12-hour time format.
Hour
This list shows all the possible formats for the hour display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Minute
This list shows all the possible formats for the minute display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Second
This list shows all the possible formats for the seconds display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Hr/Min Separator
Use this box to enter the character(s) you want to use to separate hours and minutes in your time field.
Min/Sec Separator
Use this box to enter the character(s) you want to use to separate minutes and seconds in your time field.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab Ħin (Dwana Style dialog box)
Ikklikkja l-buttuna Customize fid-Data u l-tab Ħin (Format Editur dialog box) biex tara l-tab Ħin.
Uża l-tab Ħin li jiġu stabbiliti l-għażliet dettaljati ifformattjar għall-oqsma ta ‘żmien f’dan ir-rapport tiegħek.
Użu Sistema Default Format
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm, fil-kontumaċja, tuża l-formati data mill-dialog box Settings Reġjonali Control Panel Windows “”.
Nota: Il-programm awtomatikament ikklerja din il-proprjetà meta inti tagħmel bidliet ifformattjar data f’din il-kaxxa dialog.
12 Siegħa
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk trid li l-ħin li għandhom jintwerew fil-format 12 siegħa.
24 Hour
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk trid li l-ħin li għandhom jintwerew fl 24 siegħa (ħin militari)-format.
00: 00-11: 59
Uża din il-kaxxa biex tispeċifika l-karattri li trid tuża biex jidentifikaw il-ħin bejn nofs il-lejl u nofsinhar jekk inti tixtieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-inadempjenza, AM.
12: 00-23: 59
Uża din il-kaxxa biex tispeċifika l-karattru (i) li inti tixtieq li tuża biex jidentifikaw il-ħin bejn nofsinhar u nofs il-lejl jekk inti tixtieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-inadempjenza, PM.
pożizzjoni simbolu
Uża l-lista pożizzjoni Simbolu li jagħżlu t-tqegħid għas-simboli AM jew PM fil-qasam ħin tiegħek. Per eżempju, inti tista ‘tagħżel li jkollha l-emenda simboli jidhru qabel jew wara l-ħin.
Nota: il-pożizzjoni Simbolu hija disponibbli biss għall-format ta ‘żmien ta’ 12-siegħa.
siegħa
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri siegħa. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
Minuta
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri minuta. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
It-tieni
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri sekondi. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
Hr / Min Separator
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-karattru (i) li inti tixtieq li tuża biex sigħat u minuti separati fil-qasam ħin tiegħek.
Min / Sec Separator
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-karattru (i) li inti tixtieq li tuża għall-minuti separati u sekondi fil-qasam ħin tiegħek.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
blad tyd (Custom Styl dialoog)
Klik op die knoppie vernou op die datum en blad Tyd (Formaat dialoog Redakteur boks) tot die blad Tyd sien.
Gebruik die blad Tyd om gedetailleerde uitleg opsies vir tyd velde in jou verslag.
Gebruik Standaard Stelsel formaat
As jy hierdie boks die program, by verstek, maak gebruik van die datum formate van die dialoog Land Stellings boks in die Windows Control Panel.
Let wel: Die program goedkeuring outomaties hierdie eiendom wanneer jy op datum opmaak veranderinge in hierdie dialoog te maak.
12 Uur
Kies hierdie boks as jy wil hê dat die tyd om te vertoon in ‘n 12 uur-formaat.
24 Uur
Kies hierdie boks as jy wil hê dat die tyd om te vertoon in ‘n 24 uur (militêre tyd) formaat.
00: 00-11: 59
Gebruik die opsie om die karakters wat jy wil gebruik om die tyd te identifiseer tussen middernag en twaalfuur spesifiseer as jy wil iets anders gebruik as die standaard, AM.
12: 00-23: 59
Gebruik die opsie om die karakter (s) wat jy wil gebruik om die tyd te identifiseer tussen die middag en middernag as jy wil iets anders gebruik as die standaard, PM spesifiseer.
simbool posisie
Gebruik die simbool posisie lys van die plasing van die PM of PM simbole in jou tyd in die veld te kies. Byvoorbeeld, kan jy kies om die PM simbole voor of na die tyd.
Let wel: Simbool posisie is slegs beskikbaar vir die 12-uur-tyd-formaat.
Uur
Hierdie lys vertoon al die moontlike formate vir die uur vertoning. Kies die formaat wat jy wil. As jy dit doen, die programformate die monster tyd aan die onderkant van die dialoog om jou keuse te weerspieël.
Minute
Hierdie lys vertoon al die moontlike formate vir die minuut vertoning. Kies die formaat wat jy wil. As jy dit doen, die programformate die monster tyd aan die onderkant van die dialoog om jou keuse te weerspieël.
tweede
Hierdie lys vertoon al die moontlike formate vir die sekondes vertoon. Kies die formaat wat jy wil. As jy dit doen, die programformate die monster tyd aan die onderkant van die dialoog om jou keuse te weerspieël.
HR / Min afskeiding
Gebruik die opsie om die karakter (s) wat jy wil gebruik om aparte ure en minute in jou tyd in die veld betree.
Min / sek afskeiding
Gebruik die opsie om die karakter (s) wat jy wil gebruik om afsonderlike minute en sekondes in jou tyd in die veld betree.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
tab Koha (Custom Style dialog box)
Klikoni butonin Customize në datën dhe tab Koha (Format Editor dialog box) për të parë skedën Koha.
Përdorni butonin Koha për të vendosur opsionet e formatimit të hollësishme për fushat kohë në raportin tuaj.
Përdorni Sistemit Format e albumit
Kur ju zgjidhni këtë kuti kontrolloni, programi, si parazgjedhje, përdor data formatet nga kutinë e dialogut Settings rajonal në Windows ‘Control Panel.
Shënim: Programi automatikisht hap këtë pronë sa herë që ju bëni data ndryshimeve të formatit në këtë dialog box.
12 Ore
Zgjidhni këtë kuti kontrolloni nëse doni koha që do të shfaqet në një format 12 orësh.
24 Hour
Zgjidhni këtë kuti kontrolloni nëse doni koha që do të shfaqet në një format 24 orë (koha ushtarake).
00: 00-11: 59
Përdoreni këtë kuti për të specifikuar karakteret që dëshironi të përdorni për të identifikuar kohën ndërmjet mesnatës dhe në mesditë në qoftë se ju doni të përdorni diçka tjetër se default, AM.
12: 00-23: 59
Përdoreni këtë kuti për të specifikojë natyrën (s) ju dëshironi të përdorni për të identifikuar kohën midis mesditës dhe mesnatës në qoftë se ju doni të përdorni diçka tjetër se default, PM.
Pozicioni Symbol
Përdorni listën Symbol pozicionin për të zgjedhur vendosjen për AM ose PM simbolet në fushën tuaj kohore. Për shembull, ju mund të zgjidhni të keni AM simbole paraqiten para ose pas kohës.
Shënim: Pozicioni Symbol është në dispozicion vetëm për formatin kohor 12-orëshe.
orë
Kjo listë tregon të gjitha formatet e mundshme për shfaqje orë. Zgjidhni formatin që dëshironi. Kur ju bëni, programi formate kohën mostër në fund të kutisë së dialogut për të reflektuar zgjedhjen tuaj.
minutë
Kjo listë tregon të gjitha formatet e mundshme për ekran minuta. Zgjidhni formatin që dëshironi. Kur ju bëni, programi formate kohën mostër në fund të kutisë së dialogut për të reflektuar zgjedhjen tuaj.
i dytë
Kjo listë tregon të gjitha formatet e mundshme për sekonda ekran. Zgjidhni formatin që dëshironi. Kur ju bëni, programi formate kohën mostër në fund të kutisë së dialogut për të reflektuar zgjedhjen tuaj.
Hr / Min Separator
Përdoreni këtë kuti për të hyrë në karakterin (s) ju dëshironi të përdorni për orë të veçanta dhe minuta në fushën tuaj kohë.
Min / Sec Separator
Përdoreni këtë kuti për të hyrë në karakterin (s) ju dëshironi të përdorni për minuta të veçanta dhe sekonda në fushën tuaj kohore.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ሰዓት ትር (ብጁ ቅጥ መገናኛ ሳጥን)
ወደ ጊዜ ትር ለማየት ቀን እና ሰዓት ትር (ቅርጸት Editor የማዘዣ ሳጥን) ላይ አብጅ አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
በእርስዎ ሪፖርት ጊዜ መስኮች ዝርዝር የቅርጸት አማራጮች ለማዘጋጀት ወደ ጊዜ ትር ይጠቀሙ.
የስርዓት ነባሪ ቅርጸት ይጠቀሙ
ይህን አመልካች ሳጥን ይምረጡ ጊዜ, ፕሮግራም, በነባሪ, የ Windows ‘Control Panel ውስጥ ያለውን ክልላዊ ቅንብሮች የማዘዣ ሳጥን ቀን ቅርጸቶች ይጠቀማል.
ማስታወሻ: በዚህ መገናኛ ሳጥን ውስጥ ቀን ቅርጸት ለውጦችን ለማድረግ ጊዜ ፕሮግራሙ በራስ-ሰር በዚህ ንብረት ያጸዳል.
12 ሰዓት
አንተ ጊዜ የ 12 ሰዓት ቅርጸት መታየት የሚፈልጉ ከሆነ ይህን አመልካች ሳጥን ይምረጡ.
24 ሰዓት
የ ጊዜ የ 24 ሰዓት (ወታደራዊ ጊዜ) ቅርጸት መታየት የሚፈልጉ ከሆነ ይህን አመልካች ሳጥን ይምረጡ.
00: 00-11: 59
ነባሪ, ከጠዋቱ ይልቅ ሌላ ነገር መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ እኩለ እና ቀትር መካከል ያለውን ጊዜ ለመለየት መጠቀም ይፈልጋሉ ቁምፊዎች እንዲገልጹ በዚህ ሳጥን ይጠቀሙ.
12: 00-23: 59
አንተ ነባሪ, ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ነገር መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ እኩለ ቀን እኩለ ሌሊት መካከል ያለውን ጊዜ ለመለየት ለመጠቀም የሚፈልጉትን ቁምፊ (ዎች) እንዲገልጹ በዚህ ሳጥን ይጠቀሙ.
የምልክት ቦታ
በእርስዎ ጊዜ መስክ ውስጥ AM ወይም PM ምልክቶች የምደባ ለመምረጥ የምልክት ቦታ ዝርዝር ይጠቀሙ. ለምሳሌ ያህል, ምልክቶች በፊት ወይም ጊዜ በኋላ ብቅ ወደ AM መምረጥ ይችላሉ.
ማስታወሻ: የምልክት ቦታ በ 12 ሰዓት ጊዜ ቅርጸት ብቻ ነው የሚገኘው.
ሰአት
ይህ ዝርዝር ሰዓት ማሳያ ሁሉ በተቻለ ቅርጸቶች ያሳያል. እርስዎ የሚፈልጉትን ቅርጸት ይምረጡ. ማድረግ ጊዜ ፕሮግራም ምርጫ የማንጸባረቅ መገናኛ ሳጥን ግርጌ ላይ ናሙና ጊዜ ይቀርፃል.
ደቂቃ
ይህ ዝርዝር ደቂቃ ማሳያ ሁሉ በተቻለ ቅርጸቶች ያሳያል. እርስዎ የሚፈልጉትን ቅርጸት ይምረጡ. ማድረግ ጊዜ ፕሮግራም ምርጫ የማንጸባረቅ መገናኛ ሳጥን ግርጌ ላይ ናሙና ጊዜ ይቀርፃል.
ሁለተኛ
ይህ ዝርዝር ሰከንዶች ማሳያ ሁሉ በተቻለ ቅርጸቶች ያሳያል. እርስዎ የሚፈልጉትን ቅርጸት ይምረጡ. ማድረግ ጊዜ ፕሮግራም ምርጫ የማንጸባረቅ መገናኛ ሳጥን ግርጌ ላይ ናሙና ጊዜ ይቀርፃል.
ሰዓ / ዝቅተኛ መለያ
በእርስዎ ጊዜ መስክ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰዓት እና ደቂቃዎች ለመጠቀም የሚፈልጉት ቁምፊ (ዎች) ለመግባት በዚህ ሳጥን ይጠቀሙ.
ደቂቃ / ሰከንድ መለያ
በእርስዎ ጊዜ መስክ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ደቂቃዎች እና ሰከንዶች ለመጠቀም የሚፈልጉት ቁምፊ (ዎች) ለመግባት በዚህ ሳጥን ይጠቀሙ.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
علامة التبويب الوقت (مربع الحوار نمط مخصص)
انقر على زر تخصيص في التاريخ والوقت التبويب (مربع الحوار محرر تنسيق) لرؤية علامة التبويب وقت.
استخدم علامة التبويب الوقت لتعيين خيارات التنسيق مفصلة لحقول الوقت في تقريرك.
استخدام تنسيق النظام الافتراضي
عند تحديد خانة الاختيار هذه، برنامج، بشكل افتراضي، يستخدم تنسيقات التاريخ من مربع الحوار إعدادات إقليمية في لوحة التحكم في ويندوز ‘.
ملاحظة: البرنامج تلقائيا مسح هذا العقار كلما قمت بإجراء تغييرات التنسيق التاريخ في مربع الحوار هذا.
12 ساعة
حدد خانة الاختيار هذه إذا كنت تريد أن الوقت ليتم عرضها في شكل 12 ساعة.
24 ساعة
حدد خانة الاختيار هذه إذا كنت تريد أن الوقت ليتم عرضها في شكل 24 ساعة (الوقت العسكرية).
00: 00-11: 59
استخدم هذا المربع لتحديد الأحرف التي تريد استخدامها لتحديد الوقت بين منتصف الليل وحتى ظهر إذا كنت ترغب في استخدام شيء آخر غير الافتراضي، صباحا.
12: 00-23: 59
استخدم هذا المربع لتحديد حرف (ق) التي تريد استخدامها لتحديد الوقت بين الظهر ومنتصف الليل إذا كنت ترغب في استخدام شيء آخر غير الافتراضي، PM.
موقف رمز
استخدام قائمة موقف رمز لتحديد وضع لصباحا أو مساء الرموز في الحقل وقتك. على سبيل المثال، يمكنك اختيار أن يكون AM تظهر حرف قبل أو بعد الوقت.
ملاحظة: موقف رمز هو متاح فقط لتنسيق الوقت 12 ساعة.
ساعة
تعرض هذه القائمة جميع الصيغ الممكنة لعرض ساعة. اختر الشكل الذي تريد. عندما قمت بذلك، صيغ برنامج الوقت عينة في الجزء السفلي من مربع الحوار ليعكس اختيارك.
دقيقة
تعرض هذه القائمة جميع الصيغ الممكنة لعرض دقيقة. اختر الشكل الذي تريد. عندما قمت بذلك، صيغ برنامج الوقت عينة في الجزء السفلي من مربع الحوار ليعكس اختيارك.
ثانيا
تعرض هذه القائمة جميع الصيغ الممكنة لعرض ثواني. اختر الشكل الذي تريد. عندما قمت بذلك، صيغ برنامج الوقت عينة في الجزء السفلي من مربع الحوار ليعكس اختيارك.
ساعة / دقيقة فاصل
استخدم هذا المربع لدخول حرف (ق) التي تريد استخدامها لساعات ودقائق منفصلة في حقل وقتك.
دقيقة / ثانية فاصل
استخدم هذا المربع لدخول حرف (ق) التي تريد استخدامها لدقائق وثواني منفصلة في حقل وقتك.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
Ժամանակն էջանշանը (Custom Style երկխոսության տուփ)
Սեղմեք Անհատականացնել կոճակը օրվա եւ ժամի ներդիրում (Format խմբագիր դիալոգը վանդակը) է տեսնել այն ժամանակ պիտակը.
Օգտագործեք այն ժամանակ էջանշանը է սահմանել մանրամասն չափագրումը տարբերակներ ժամկետային ոլորտներում ձեր զեկույցում.
Օգտագործեք համակարգ Default ձեւաչափը
Երբ դուք ընտրեք այս վանդակը, որ ծրագիրը, ըստ նախնականի, օգտագործում է ամսաթիվը ձեւաչափերը մարզային Կառավարում Դիալոգ Box է Windows ‘Control Panel:
Նշում: Ծրագիրը ավտոմատ կերպով մաքրում այս գույքը, երբ դուք կատարել ամսաթիվը ձեւաչափման փոփոխություններ այս երկխոսության վանդակում.
12 ժամ
Ընտրեք այս վանդակը, եթե ցանկանում եք, որ ժամանակն է կցուցադրվեն 12 ժամյա ձեւաչափով:
24 ժամ
Ընտրեք այս վանդակը, եթե ցանկանում եք, որ ժամանակն է ցուցադրվել է 24 ժամ (ռազմական ժամանակն) ձեւաչափով:
00: 00-11: 59
Օգտագործեք այս վանդակում նշել սիմվոլները, որոնք ցանկանում եք օգտագործել բացահայտել այն ժամանակ, միջեւ կեսգիշեր եւ կեսօրին, եթե դուք ուզում եք օգտագործել ինչ – որ բան այլ է, քան դեֆոլտի եմ:
12: 00-23: 59
Օգտագործեք այս վանդակում նշել բնույթ (ներ) եք ցանկանում է օգտագործել նույնականացնել ժամանակ միջեւ կեսօրին եւ կեսգիշերին, եթե դուք ուզում եք օգտագործել ինչ – որ բան այլ է, քան դեֆոլտի, վարչապետի:
Symbol պաշտոնը
Օգտագործեք Symbol դիրքորոշումը ցուցակը ընտրեք տեղաբաշխման համար AM վարչապետ խորհրդանիշների Ձեր ժամանակը դաշտում. Օրինակ, դուք կարող եք ընտրել, որ ԱՄ խորհրդանիշները հայտնվի առաջ կամ հետո անգամ:
Նշում. Symbol դիրքորոշումը հասանելի է միայն 12-ժամյա ժամանակի ձեւաչափով:
ժամ
Այս ցուցակը ցույց է տալիս բոլոր հնարավոր ձեւաչափերը համար ժամյա էկրանին. Ընտրեք ձեւաչափը, որը ցանկանում եք. Երբ դուք անեք այդ, ծրագիրը ձեւաչափերով օրինակելի ժամանակը ներքեւի մասում երկխոսության վանդակում պետք է արտացոլեն Ձեր ընտրությունը.
րոպե
Այս ցուցակը ցույց է տալիս բոլոր հնարավոր ձեւաչափերը համար րոպե էկրանին. Ընտրեք ձեւաչափը, որը ցանկանում եք. Երբ դուք անեք այդ, ծրագիրը ձեւաչափերով օրինակելի ժամանակը ներքեւի մասում երկխոսության վանդակում պետք է արտացոլեն Ձեր ընտրությունը.
երկրորդ
Այս ցուցակը ցույց է տալիս բոլոր հնարավոր ձեւաչափերը համար վայրկյան էկրանին. Ընտրեք ձեւաչափը, որը ցանկանում եք. Երբ դուք անեք այդ, ծրագիրը ձեւաչափերով օրինակելի ժամանակը ներքեւի մասում երկխոսության վանդակում պետք է արտացոլեն Ձեր ընտրությունը.
Hr / Min Բաժանիչ
Օգտագործեք այս վանդակը մտնել բնույթ (ներ) եք ցանկանում է օգտագործել առանձին ժամ եւ րոպե ձեր ժամային դաշտում.
Min / Sec Բաժանիչ
Օգտագործեք այս վանդակը մտնել բնույթ (ներ) եք ցանկանում է օգտագործել առանձին րոպե ու վայրկյան ձեր ժամանակի դաշտում.
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
Time nişanı (Custom Style informasiya qutusu)
Time nişanı görmək üçün tarixi və vaxtı nişanı (Format Editor informasiya qutusu) üzrə Customize düyməsinə basın.
Raporunuz vaxt sahələri üçün ətraflı biçimlendirme variantları təyin etmək üçün Time sekmesini istifadə edin.
System Default format istifadə
Bu onay kutusunu seçin zaman, proqram, ismarıcları, Windows ‘Control Panel Regional Settings informasiya qutusunda tarix format istifadə edir.
Qeyd: Bu informasiya qutusunda tarix format dəyişikliklər zaman proqram avtomatik olaraq bu əmlak təmizləyir.
12 Hour
Zaman 12 saat formatında göstərilir istəyirsinizsə, bu onay kutusunu seçin.
24 Hour
Zaman 24 saat (hərbi time) formatında göstərilir istəyirsinizsə, bu onay kutusunu seçin.
00: 00-11: 59
Siz default, AM dən başqa bir şey istifadə etmək istəyirsinizsə, siz gecə yarısı və günorta arasında vaxt müəyyən etmək üçün istifadə etmək istədiyiniz simvol müəyyən etmək üçün bu kutuyu istifadə edin.
12: 00-23: 59
Siz default PM dən başqa bir şey istifadə etmək istəyirsinizsə, günorta və gecə yarısı arasında vaxt müəyyən etmək üçün istifadə etmək istədiyiniz xarakter (s) müəyyən etmək üçün bu kutuyu istifadə edin.
Symbol mövqe
Sizin vaxt sahəsində AM və ya PM simvolları üçün yerləşdirilməsi seçin Symbol mövqeyi siyahısını istifadə edin. Məsələn, simvollar əvvəl və ya bir müddət sonra görünür AM üçün seçə bilərsiniz.
Qeyd: Symbol mövqe 12 saat vaxt formatı üçün yalnız mövcuddur.
saat
Bu siyahı saat ekran üçün bütün mümkün formatları göstərir. Istədiyiniz format seçin. nə zaman, proqram seçdiyiniz əks etdirmək üçün informasiya qutusu altında nümunə vaxt formatları.
dəqiqə
Bu siyahı dəqiqə ekran üçün bütün mümkün formatları göstərir. Istədiyiniz format seçin. nə zaman, proqram seçdiyiniz əks etdirmək üçün informasiya qutusu altında nümunə vaxt formatları.
ikinci
Bu siyahı saniyə ekran üçün bütün mümkün formatları göstərir. Istədiyiniz format seçin. nə zaman, proqram seçdiyiniz əks etdirmək üçün informasiya qutusu altında nümunə vaxt formatları.
Hr / Min Separator
Siz vaxt sahəsində ayrı-ayrı saat və dəqiqə üçün istifadə etmək istədiyiniz xarakter (s) daxil etmək üçün bu kutuyu istifadə edin.
Min / Sec Separator
Siz vaxt sahəsində ayrı-ayrı dəqiqə və saniyə istifadə etmək istədiyiniz xarakter (s) daxil etmək üçün bu kutuyu istifadə edin.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
Denbora fitxa (Custom estiloa elkarrizketa-koadroa)
Klik Customize botoia data eta ordua fitxa (formatua editatzeko elkarrizketa kutxa) Time fitxa ikusteko.
Erabili Time fitxan zehatza formatu-denbora zure txostenean eremuak aukerak ezartzeko.
Erabili Sistema formatua Default
Hautatzen duzunean kontrol-lauki hau, programa, besterik ezean, data formatuak erabiltzen Eskualdeko ezarpenak elkarrizketa Windows du ‘Control Panel ere kutxatik.
Oharra: Programa automatikoki etxebizitza hau garbitu, betiere data formateatze elkarrizketa-koadro honetan aldaketak egin dituzu.
12 Hour
Hautatu kontrol-lauki hau Nahi duzun denbora 12 orduko formatuan bistaratuko bada.
24 Ordua
Hautatu kontrol-lauki hau Nahi duzun denbora 24 ordu (denbora militarra) formatuan azaltzen den gero.
00: 00-11: 59
Lauki hau gauerditik eta eguerdi arteko denbora identifikatzeko erabili nahi dituzun karaktereak zehazteko zerbait beste erabili lehenetsia, AM baino nahi baduzu.
12: 00-23: 59
Lauki hau pertsonaia (k) eguerdian eta gauerdia arteko denbora identifikatzeko erabili zerbait beste erabili lehenetsia, PM baino nahi baduzu nahi duzun zehazteko.
Ikur posizio
Erabili Symbol posizio zerrenda AM edo PM zure denbora eremuan sinboloak kokapen hautatzeko. Adibidez, AM sinboloak aurretik edo denboran agertzen izatea aukeratu ahal izango duzu.
Oharra: Ikur posizioa da soilik 12 orduko formatuan eskuragarri.
Ordua
Zerrenda honek ordu pantailak formatuak posible guztiak erakusten ditu. Aukeratu nahi duzun formatua. Noiz egin duzu, programaren lagina elkarrizketa kutxa behealdean denbora zure aukera islatzeko formatuak.
Minute
Zerrenda honek minutuko pantailak formatuak posible guztiak erakusten ditu. Aukeratu nahi duzun formatua. Noiz egin duzu, programaren lagina elkarrizketa kutxa behealdean denbora zure aukera islatzeko formatuak.
bigarren
Zerrenda honek segundo pantailan formatuak posible guztiak erakusten ditu. Aukeratu nahi duzun formatua. Noiz egin duzu, programaren lagina elkarrizketa kutxa behealdean denbora zure aukera islatzeko formatuak.
Hr / min Bereizle
Lauki hau pertsonaia (k) ordu eta minutuak bereizteko erabili zure denbora eremuan nahi duzu sartzeko.
Min / Sec Bereizle
Lauki hau pertsonaia (k) minutu bereizi eta segundo zure denbora eremuan erabili nahi duzun sartzeko.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Ўкладка Час (дыялогавае акно карыстацкіх стыляў)
Націсніце на кнопку Налада на ўкладцы Дата і Час (у дыялогавым акне Рэдактар фармату), каб убачыць ўкладку Час.
Выкарыстоўвайце ўкладку Час, каб усталяваць падрабязныя параметры фарматавання для часовых палёў ў справаздачы.
З дапамогай сістэмы Фармат па змаўчанні
Калі вы ўсталюеце гэты сцяжок, праграма па змаўчанні выкарыстоўвае фармат даты з дыялогавага акна Рэгіянальныя параметры ў панэлі кіравання Windows.
Заўвага: Праграма аўтаматычна ачышчае гэта ўласцівасць пры унясенні змяненняў фарматавання даты ў гэтым дыялогавым акне.
12 гадзіну
Ўсталюеце гэты сцяжок, калі вы хочаце, каб час, якое будзе адлюстроўвацца ў 12-гадзіннікавым фармаце.
24 гадзіну
Ўсталюеце гэты сцяжок, калі вы хочаце, каб час, якое будзе адлюстроўвацца ў фармаце 24 гадзіны (ваенны час).
00: 00-11: 59
Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, каб паказаць сімвалы, якія вы хочаце выкарыстоўваць, каб вызначыць час з паўночы да поўдня, калі вы хочаце выкарыстоўваць нешта іншае, чым па змаўчанні, AM.
12: 00-23: 59
Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, каб паказаць сімвал (ы), які вы хочаце выкарыстоўваць, каб вызначыць час паміж поўднем і полуночью, калі вы хочаце выкарыстоўваць нешта іншае, чым па змаўчанні, PM.
пазіцыя сімвала
Выкарыстанне спісу становішча сімвала, каб выбраць месца размяшчэння для сімвалаў АМ або PM ў вашай часовай вобласці. Напрыклад, вы можаце выбраць, каб мець AM сімвалы з’яўляюцца да або пасля таго, як час.
Заўвага: Пазіцыя сімвала даступная толькі для фармату часу 12-гадзінны.
гадзіну
У гэтым спісе адлюстроўваюцца ўсе магчымыя фарматы адлюстравання гадзін. Выберыце патрэбны фармат. Калі вы гэта зробіце, праграма фарматуе час выбаркі ў ніжняй частцы дыялогавага акна, каб адлюстраваць свой выбар.
хвілін
У гэтым спісе адлюстроўваюцца ўсе магчымыя фарматы адлюстравання хвілін. Выберыце патрэбны фармат. Калі вы гэта зробіце, праграма фарматуе час выбаркі ў ніжняй частцы дыялогавага акна, каб адлюстраваць свой выбар.
другі
У гэтым спісе адлюстроўваюцца ўсе магчымыя фарматы адлюстравання секунд. Выберыце патрэбны фармат. Калі вы гэта зробіце, праграма фарматуе час выбаркі ў ніжняй частцы дыялогавага акна, каб адлюстраваць свой выбар.
Hr / Min Сепаратар
Выкарыстоўвайце гэтую опцыю, каб увесці сімвал (ы), які неабходна выкарыстоўваць для падзелу гадзін і хвілін у вашай часовай вобласці.
Min / Sec Сепаратар
Выкарыстоўвайце гэтую форму, каб увесці сімвал (ы) вы хочаце выкарыстоўваць, каб асобныя хвіліны і секунды ў вашай часовай вобласці.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
সময় ট্যাব (কাস্টম শৈলী ডায়ালগ বক্স)
সময় ট্যাব দেখতে তারিখ এবং সময় ট্যাব (ফরম্যাট সম্পাদক ডায়লগ বক্স) উপর Customize বাটনটিতে ক্লিক করুন.
আপনার প্রতিবেদনে সময় ক্ষেত্রের জন্য বিস্তারিত ফর্ম্যাটিং অপশন নির্ধারণ করার সময় ট্যাবটি ব্যবহার করুন.
সিস্টেম ডিফল্ট বিন্যাস ব্যবহার করুন
যখন আপনি এই চেকবক্স নির্বাচন, প্রোগ্রাম, ডিফল্টরূপে, তারিখ ফরম্যাটের উইন্ডোজের কন্ট্রোল প্যানেল মধ্যে আঞ্চলিক সেটিংস ডায়ালগ বক্স থেকে ব্যবহার.
দ্রষ্টব্য: যখনই আপনি এই ডায়লগ বক্সের মধ্যে তারিখ বিন্যাস পরিবর্তন করতে প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সম্পত্তি clears.
12 ঘন্টা
এই চেক বক্স সিলেক্ট করুন যদি আপনি চান সময় একটি 12 ঘন্টা বিন্যাসে প্রদর্শন করা হবে.
২ 4 ঘণ্টা
এই চেক বক্স সিলেক্ট করুন যদি আপনি চান সময় একটি 24 ঘন্টা (সামরিক সময়) বিন্যাসে প্রদর্শন করা হবে.
00: 00-11: 59
অক্ষর আপনি মধ্যরাত দ্বিপ্রহরের মধ্যে সময় চিহ্নিত করতে ব্যবহার করতে চান চিহ্নিত করার জন্য এই বক্স ব্যবহার আপনি ডিফল্ট, এএম ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতে চান.
12: 00-23: 59
অক্ষর (গুলি) আপনি ডিফল্ট, প্রধানমন্ত্রীর ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতে চান তাহলে দুপুরে মধ্যরাত্রি মধ্যে সময় চিহ্নিত করতে ব্যবহার করতে চান চিহ্নিত করার জন্য এই বক্স ব্যবহার.
সাংকেতিক অবস্থান
AM বা PM আপনার সময় মাঠে প্রতীকের জন্য বসানো নির্বাচন করতে সাংকেতিক অবস্থানে তালিকা ব্যবহার করুন. উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি পূর্বাহ্ণ প্রতীকের সামনে বা সময় পরে প্রদর্শিত আছে চয়ন করতে পারেন.
দ্রষ্টব্য: সাংকেতিক অবস্থান 12-ঘন্টা সময় ফর্ম্যাট জন্য শুধুমাত্র উপলব্ধ.
ঘন্টা
এই তালিকা ঘন্টা প্রদর্শনের জন্য সব সম্ভব ফরম্যাটের দেখায়. বিন্যাস আপনি চান তা চয়ন করুন. আপনি যখন করবেন, প্রোগ্রাম ফরম্যাটের ডায়লগ বক্সের নিচের দিকে নমুনা সময় আপনার পছন্দ প্রতিফলিত করার.
মিনিট
এই তালিকা মিনিটে প্রদর্শনের জন্য সব সম্ভব ফরম্যাটের দেখায়. বিন্যাস আপনি চান তা চয়ন করুন. আপনি যখন করবেন, প্রোগ্রাম ফরম্যাটের ডায়লগ বক্সের নিচের দিকে নমুনা সময় আপনার পছন্দ প্রতিফলিত করার.
দ্বিতীয়
এই তালিকা সেকেন্ড প্রদর্শনের জন্য সব সম্ভব ফরম্যাটের দেখায়. বিন্যাস আপনি চান তা চয়ন করুন. আপনি যখন করবেন, প্রোগ্রাম ফরম্যাটের ডায়লগ বক্সের নিচের দিকে নমুনা সময় আপনার পছন্দ প্রতিফলিত করার.
Hr / ভাষা Min পৃথককারী
অক্ষর (গুলি) আপনি আপনার সময় মাঠে পৃথক ঘণ্টা মিনিট ব্যবহার করতে চান, লিখুন এই বক্স ব্যবহার.
ন্যূনতম / সেক পৃথককারী
অক্ষর (গুলি) আপনি পৃথক মিনিট এবং আপনার সময় মাঠে সেকেন্ড ব্যবহার করতে চান, লিখুন এই বক্স ব্যবহার.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Time kartici (okvir za dijalog Custom Style)
Kliknite na gumb Prilagodi na datum i karticu Vremenska (Format Editor za dijalog) da vidite karticu Time.
Koristite karticu Vremenska da postavite detaljne opcije za formatiranje za put polja u izvještaju.
Koristite System Standard Format
Kada odaberete ovu kućicu, program, po defaultu, koristi formate datuma iz dijalogu Regionalne postavke u Windows Control Panel.
Napomena: Program se automatski briše ove nekretnine kad god se datum oblikovanje promjene u ovom dijalog.
12 sati
Odaberite ovu kućicu ako želite vremena da se prikazuje u 12 satnom formatu.
24 sata
Odaberite ovu kućicu ako želite vremena da se prikazuje u 24 sata (vojne vrijeme) formatu.
00: 00-11: 59
Koristite ovo polje da biste naveli znakove koje želite koristiti za identifikaciju vremena između ponoći i podneva ako želite da koristite nešto drugo osim default, AM.
12: 00-23: 59
Koristite ovo polje da biste naveli karakter (e) koju želite koristiti za identifikaciju vrijeme između podneva i ponoći, ako želite da koristite nešto drugo osim default, PM.
položaj simbol
Koristite lista Simbol poziciju za odabir plasman za simbole AM ili PM u svoje vrijeme na terenu. Na primjer, možete odabrati da AM simbole pojaviti prije ili poslije vremena.
Napomena: položaj Simbol je dostupna samo za format vremena 12 sata.
sat
Ova lista prikazuje sve moguće formate za prikaz sat. Odaberite format želite. Kada to uradite, program formatira vrijeme uzorak na dnu okvira za dijalog odražava vašem izboru.
minuta
Ova lista prikazuje sve moguće formate za prikaz minuta. Odaberite format želite. Kada to uradite, program formatira vrijeme uzorak na dnu okvira za dijalog odražava vašem izboru.
Sekunda
Ova lista prikazuje sve moguće formate za prikaz sekundi. Odaberite format želite. Kada to uradite, program formatira vrijeme uzorak na dnu okvira za dijalog odražava vašem izboru.
Hr / min Separator
Koristite ovo polje da biste ušli u znak (e) koju želite koristiti za odvajanje sati i minuta vašeg vremena na terenu.
Min / Sec Separator
Koristite ovo polje da biste ušli u znak (e) koju želite koristiti za odvajanje minuta i sekundi u svoje vrijeme na terenu.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
раздела Time (диалогов прозорец по поръчка Style)
Кликнете върху бутона Персонализиране на Датата и раздела Time (диалогов прозорец Редактор Format), за да видите раздела Time.
Използвайте раздела Time да определя подробни опции за форматиране за времето полета в отчета си.
Използвайте System Default Format
Когато изберете тази отметка, програмата, по подразбиране, използва дата формати от диалоговия прозорец Регионални настройки в контролния панел на Windows “”.
Забележка: Програмата автоматично изчиства този имот, когато правите дата промени във форматирането в този диалогов прозорец.
12 часова
Поставете отметка в това квадратче, ако искате времето да се показва в 12-часов формат.
24 часова
Поставете отметка в това квадратче, ако искате времето да се показва във формат 24 часа (военно време).
00: 00-11: 59
Използвайте това поле, за да уточни символите, които искате да използвате, за да се определи времето между полунощ и пладне, ако искате да използвате нещо различно от по подразбиране, Am.
12: 00-23: 59
Използвайте това поле, за да уточни характера (ите), които искате да използвате, за да се определи времето между обяд и полунощ, ако искате да използвате нещо различно от по подразбиране, премиерът.
позиция Symbol
Използвайте списъка Symbol позиция, за да изберете поставянето на символите сутрин или следобед в областта си време. Например, можете да изберете да имат АМ символи се появяват преди или след време.
Забележка: Символ позиция е достъпна само за формата на 12-часов срок.
час
Този списък показва всички възможни формати за дисплея на час. Изберете желания формат. Когато направите това, програмата формати време на пробата в долната част на диалоговия прозорец, за да отрази своя избор.
минута
Този списък показва всички възможни формати за дисплея на минута. Изберете желания формат. Когато направите това, програмата формати време на пробата в долната част на диалоговия прозорец, за да отрази своя избор.
втори
Този списък показва всички възможни формати за дисплея на секунди. Изберете желания формат. Когато направите това, програмата формати време на пробата в долната част на диалоговия прозорец, за да отрази своя избор.
Хр / Min Separator
Използвайте това поле, за да въведете знака (ите), които искате да използвате, за да се разделят часовете и минутите в областта си време.
Min / Sec Separator
Използвайте това поле, за да въведете знака (ите), които искате да използвате, за да отделни минути и секунди във вашата област време.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda en línia
pestanya temps (quadre de diàleg Estil personalitzat)
Feu clic al botó Personalitzar a la pestanya Data i Hora (quadre de diàleg Editor de format) per veure la fitxa Hora.
Utilitzeu la fitxa Hora per establir les opcions de format detallades per a camps de temps en el seu informe.
Utilitzeu Sistema format predeterminat
Quan se selecciona aquesta casella de verificació, el programa, per defecte, utilitza els formats de data en el quadre de diàleg Opcions regionals al Tauler de control del Windows.
Nota: El programa s’esborra automàticament aquesta propietat cada vegada que facis canvis en el format de data en aquest quadre de diàleg.
12 hores
Marqueu aquest quadre de verificació si desitja que el temps que es mostrarà en un format de 12 hores.
24 hores
Marqueu aquest quadre de verificació si desitja que el temps que es mostrarà en un format de 24 hores (hora militar).
00: 00-11: 59
Utilitzeu aquest quadre per especificar els caràcters que voleu utilitzar per identificar el temps entre la mitjanit i el migdia si vols fer servir alguna cosa diferent al predeterminat, AM.
12: 00-23: 59
Utilitzeu aquest quadre per especificar el caràcter (s) que voleu utilitzar per identificar el temps entre el migdia i la mitjanit si vols fer servir alguna cosa diferent al predeterminat, PM.
posició amb el símbol
Utilitzeu la llista per seleccionar la posició del símbol de la col·locació dels símbols AM o PM en el camp de l’hora. Per exemple, pot optar perquè l’AM símbols apareixen abans o després de l’hora.
Nota: La posició del símbol només està disponible per al format de 12 hores.
Hores
Aquesta llista mostra tots els formats possibles per a la indicació de les hores. Trieu el format que desitgi. Quan ho faci, el programa formata el temps de la mostra a la part inferior del quadre de diàleg per reflectir la seva elecció.
minut
Aquesta llista mostra tots els possibles formats per a la visualització dels minuts. Trieu el format que desitgi. Quan ho faci, el programa formata el temps de la mostra a la part inferior del quadre de diàleg per reflectir la seva elecció.
segon
Aquesta llista mostra tots els formats possibles per a la indicació dels segons. Trieu el format que desitgi. Quan ho faci, el programa formata el temps de la mostra a la part inferior del quadre de diàleg per reflectir la seva elecció.
Hr / Min Separador
Utilitzeu aquest quadre per introduir el caràcter (s) que voleu utilitzar per separar hores i minuts al camp de l’hora.
Min / Sec Separador
Utilitzeu aquest quadre per introduir el caràcter (s) que voleu utilitzar per separar minuts i segons en el camp de l’hora.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Nagtaho Online Tabang
Oras tab (Custom Style dialog kahon)
I-klik ang button ipahiangay sa Petsa ug Panahon tab (Format dialog kahon Editor) sa pagtan-aw sa tab Time.
Gamita ang tab Oras sa sa sa detalyado nga mga kapilian formatting alang sa panahon kaumahan sa imong report.
Gamita System Default format
Sa diha nga pagpili kaninyo niini nga tseke nga kahon, ang programa, pinaagi sa default, naggamit sa mga format petsa gikan sa kahon Regional setting dialog sa Windows ‘Control Panel.
Mubo nga sulat: Ang programa awtomatikong clears kabtangan niini nga sa matag higayon nga sa paghimo kaninyo nga petsa formatting kausaban sa kahon niini nga dialog.
12 Hour
Pagpili kini nga tseke nga kahon kon gusto ninyo nga ang panahon nga gipakita sa usa ka 12 oras nga format.
24 Hour
Pagpili kini nga tseke nga kahon kon gusto ninyo nga ang panahon nga gipakita sa usa ka 24 oras nga (sa militar nga panahon) format.
00: 00-11: 59
Gamita kini nga kahon sa hingalan sa mga karakter nga imong gusto sa paggamit sa sa pag-ila sa panahon tali sa tungang gabii ug sa kaudtohon kon gusto sa paggamit sa usa ka butang nga sa uban nga kay sa default, AM.
12: 00-23: 59
Gamita kini nga kahon sa pagtakda sa kinaiya (mga) nga imong gusto sa paggamit sa sa pag-ila sa panahon tali sa udto ug sa tungang gabii kon gusto sa paggamit sa usa ka butang nga sa uban nga kay sa default, PM.
simbolo posisyon
Gamita ang Simbolo listahan posisyon sa pagpili sa placement alang sa AM o PM simbolo sa imong panahon uma. Kay sa panig-ingnan, nga imong mahimo sa pagpili sa pagbaton sa AM simbolo sa pagpakita sa atubangan o human sa panahon.
Mubo nga sulat: Simbolo posisyon anaa lamang alang sa 12-oras nga panahon sa format.
Hour
Kini nga lista nagpakita sa tanan nga mga posible nga mga format alang sa takna display. Pilia ang format nga imong gusto. Kon buhaton ninyo, ang programa format sa sample panahon sa sa ubos sa mga dayalogo nga kahon sa pagpamalandong sa imong pagpili.
minuto
Kini nga lista nagpakita sa tanan nga mga posible nga mga format alang sa minuto display. Pilia ang format nga imong gusto. Kon buhaton ninyo, ang programa format sa sample panahon sa sa ubos sa mga dayalogo nga kahon sa pagpamalandong sa imong pagpili.
Ikaduhang
Kini nga lista nagpakita sa tanan nga mga posible nga mga format alang sa mga segundos display. Pilia ang format nga imong gusto. Kon buhaton ninyo, ang programa format sa sample panahon sa sa ubos sa mga dayalogo nga kahon sa pagpamalandong sa imong pagpili.
Hr / Min separator
Gamita kini nga kahon sa pagsulod sa kinaiya (mga) nga imong gusto sa paggamit sa sa lain nga mga oras ug mga minutos sa imong panahon uma.
Min / Sec separator
Gamita kini nga kahon sa pagsulod sa kinaiya (mga) nga imong gusto sa paggamit sa sa lain nga minuto ug segundo sa imong panahon uma.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Malipoti Online Help
Time tsamba (Mwambo kalendala kukambirana bokosi)
Dinani batani makonda pa Date ndi tsamba Time (Format Editor kukambirana bokosi) kuona Time tsamba.
Ntchito Time tsamba kukhazikitsa options mwatsatanetsatane masanjidwe kumunda nthawi chonena.
Ntchito System Pofikira Format
Pamene inu kusankha zimenezi bokosi cheke, mwambowu, ndi kusakhulupirika, amagwiritsa tsiku akamagwiritsa ku Zikhazikiko Regional kukambirana bokosi mu Windows ‘gulu Control.
Taonani: pulogalamu The basi kukonza chuma ichi pamene inu kupanga tsiku masanjidwe kusintha bokosi kukambirana.
12 Hour
Sankhani izi bokosi cheke ngati mukufuna nthawi kuwonetsedwa mu mtundu ora 12.
24 Hour
Sankhani izi bokosi cheke ngati mukufuna nthawi kuwonetsedwa ku mtundu ora 24 (nthawi asilikali).
00: 00-11: 59
Ntchito bokosi kwa mwachindunji m’nkhaniyi mukufuna ntchito kuzindikira nthawi ya pakati pa usiku ndi usana ngati mukufuna kugwiritsa ntchito china kusakhulupirika kwa, AM.
12: 00-23: 59
Ntchito bokosi kwa mwachindunji khalidwe (s) mukufuna ntchito kuzindikira nthawi pakati pa usana ndi usiku ngati mukufuna kugwiritsa ntchito china kusakhulupirika kwa, PM.
chizindikiro malo
Ntchito Chizindikiro udindo mndandanda kusankha kuyika kwa AM kapena PM zizindikiro nthawi munda wanu. Mwachitsanzo, mukhoza kusankha kukhala AM zizindikiro kuonekera pamaso kapena ndi nthawi.
Taonani: Chizindikiro malo alipo kokha kwa maola 12 nthawi mtundu.
Hour
mndandanda limasonyeza akamagwiritsa zonse zotheka kuti anasonyeza ora. Kusankha mtundu mukufuna. Kuchita pulogalamu imakonzanso chitsanzo nthawi pansi pa bokosi kukambirana kusonyeza kusankha kwanu.
Minute
mndandanda limasonyeza akamagwiritsa zonse zotheka kuti anasonyeza miniti. Kusankha mtundu mukufuna. Kuchita pulogalamu imakonzanso chitsanzo nthawi pansi pa bokosi kukambirana kusonyeza kusankha kwanu.
Chachiwiri
mndandanda limasonyeza akamagwiritsa zonse zotheka kuti masekondi kudzionetsera. Kusankha mtundu mukufuna. Kuchita pulogalamu imakonzanso chitsanzo nthawi pansi pa bokosi kukambirana kusonyeza kusankha kwanu.
HR / Min olekanitsa
Ntchito bokosi kulowa khalidwe (s) mukufuna kugwiritsa ntchito kwa maola osiyana ndi mphindi nthawi munda wanu.
Min / Dec olekanitsa
Ntchito bokosi kulowa khalidwe (s) mukufuna kugwiritsa ntchito kwa mphindi osiyana ndi masekondi mu nthawi munda wanu.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports联机帮助
时间选项卡(自定义样式对话框)
点击日期和时间选项卡(格式编辑器对话框)的自定义按钮,查看时间选项卡。
使用时间选项卡,设置报表中的时间字段的详细格式选项。
使用系统默认格式
当您选中此复选框,程序,默认情况下,使用日期格式,从Windows的控制面板中的区域设置对话框。
注意:每当您在此对话框中日期的格式更改程序自动清除此属性。
12小时
如果你想在12小时格式显示时选中此复选框。
24小时
如果你想在24小时(军用时间)格式显示时选中此复选框。
00:00-11:59
如果你想使用其他的东西比默认情况下,AM使用此框可以指定要用于标识午夜至中午时间的字符。
12:00-23:59
使用此框来指定要,如果你想使用其他的东西比默认情况下,PM用于标识中午和午夜之间的时间字符(S)。
符号位置
使用符号位置列表选择在你的时间字段中的AM或PM符号的位置。例如,您可以选择的符号之前或之后的时间出现在上午。
注:符号位置仅适用于12小时时间格式。
小时
此列表显示所有的小时显示可能的格式。选择您想要的格式。当你这样做时,节目形式在对话框底部的采样时间,以反映您的选择。
分钟
此列表显示所有的分显示可能的格式。选择您想要的格式。当你这样做时,节目形式在对话框底部的采样时间,以反映您的选择。
第二
此列表显示所有的秒数显示可能的格式。选择您想要的格式。当你这样做时,节目形式在对话框底部的采样时间,以反映您的选择。
HR /闵分离
使用此框输入你想在你的时间字段使用单独的小时和分钟的字符(S)。
分/秒分离器
使用此框输入您要使用单独的分和秒在时间字段中的字符(S)。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports聯機幫助
時間選項卡(自定義樣式對話框)
點擊日期和時間選項卡(格式編輯器對話框)的自定義按鈕,查看時間選項卡。
使用時間選項卡,設置報表中的時間字段的詳細格式選項。
使用系統默認格式
當您選中此複選框,程序,默認情況下,使用日期格式,從Windows的控制面板中的區域設置對話框。
注意:每當您在此對話框中日期的格式更改程序自動清除此屬性。
12小時
如果你想在12小時格式顯示時選中此複選框。
24小時
如果你想在24小時(軍用時間)格式顯示時選中此複選框。
00:00-11:59
如果你想使用其他的東西比默認情況下,AM使用此框可以指定要用於標識午夜至中午時間的字符。
12:00-23:59
使用此框來指定要,如果你想使用其他的東西比默認情況下,PM用於標識中午和午夜之間的時間字符(S)。
符號位置
使用符號位置列表選擇在你的時間字段中的AM或PM符號的位置。例如,您可以選擇的符號之前或之後的時間出現在上午。
注:符號位置僅適用於12小時時間格式。
小時
此列表顯示所有的小時顯示可能的格式。選擇您想要的格式。當你這樣做時,節目形式在對話框底部的採樣時間,以反映您的選擇。
分鐘
此列表顯示所有的分顯示可能的格式。選擇您想要的格式。當你這樣做時,節目形式在對話框底部的採樣時間,以反映您的選擇。
第二
此列表顯示所有的秒數顯示可能的格式。選擇您想要的格式。當你這樣做時,節目形式在對話框底部的採樣時間,以反映您的選擇。
HR /閔分離
使用此框輸入你想在你的時間字段使用單獨的小時和分鐘的字符(S)。
分/秒分離器
使用此框輸入您要使用單獨的分和秒在時間字段中的字符(S)。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rivista Help Online
Insignia Time (dialogue scatula Style Custom)
Clicca u buttone presentazione nantu à u caràtteru Time (dialogue scatula Scrittori Format) Date è à vede u caràtteru Time.
Usu tab Time to set ozzione stampatu info per campi tempu in u vostru rapportu.
Usu System Format Turchìa
Quandu si sceglie sta casella, almenu, u prugramma, da predefinitu, usa la forma data da u dialogue scatula taliata regionali in Panel Control u Windows ‘.
Nutate bè: U prugramma di Sciroccu tradutti in stu duminiu, pè voi fari data canciamenti stampatu in stu dialogue scatula.
12 Hour
Selezziunà sta casella arrigistramentu s’è vo vulete u tempu à esse mustratu in un furmatu di 12 ore.
24 Hour
Selezziunà sta casella arrigistramentu s’è vo vulete u tempu à esse mustratu in un furmatu di 24 ore (tempu militari).
00: 00-11: 59
Aduprà sta scatula à calculà u parsunaghji vo vulete aduprà pè identificà u tempu frà mezanotte è meziornu s’è vo vulete aduprà calcosa altru chè u genericu, AM.
12: 00-23: 59
Aduprà sta scatula à calculà u caratteru (s) vo vulete aduprà pè identificà u tempu trà meziornu è menzanotti s’è vo vulete aduprà calcosa altru chè u genericu, PM.
pusizioni Stamp
Aduprà u listinu pusizioni Stamp à sceglie u piazzamentu di i simboli, AM, o PM in u vostru campu di tempu. Per esempiu, vi permetteranu di sceglie à avè u AM sìmmuli cumpariri nanzu o dopu à u tempu.
Nutate bè: pusizioni Stamp è dispunibbili solu per u furmatu di u tempu 12-un’ura.
Ora
Sta lista ammustra tutti li variazzioni furmati di li risurtati ora. Sceglite u furmatu di u vo vulete. Quandu vo fate, u prugramma in forma u tempu campionu di lu funnu di lu dialogue scatula à riflette a vostra scelta.
Minutu
Sta lista ammustra tutti li variazzioni furmati di li risurtati minutu. Sceglite u furmatu di u vo vulete. Quandu vo fate, u prugramma in forma u tempu campionu di lu funnu di lu dialogue scatula à riflette a vostra scelta.
Sicondu
Sta lista ammustra tutti li variazzioni furmati di a messa in le prima siconde. Sceglite u furmatu di u vo vulete. Quandu vo fate, u prugramma in forma u tempu campionu di lu funnu di lu dialogue scatula à riflette a vostra scelta.
Borsa / erotin Min
Aduprà sta scatula à inserisce u caratteru (s) vo vulete aduprà a uri chistioni siparati e minuti, in u vostru campu di tempu.
Min / Sec erotin
Aduprà sta scatula à inserisce u caratteru (s) vo vulete aduprà a minuti, e seconde è indipindenti in u vostru campu di tempu.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Kartica vrijeme (okvir za dijalog Custom Style)
Kliknite gumb Prilagodi na datum i vrijeme kartici (dijaloški okvir Format urednik) vidjeti karticu Time.
Koristite karticu vrijeme za postavljanje detaljne mogućnosti oblikovanja za vrijeme polja u izvješću.
Koristite sustav zadani format
Kada odaberete ovaj potvrdni okvir, program, po defaultu, koristi datum formata u dijaloškom okviru Regionalne postavke u Control Panelu Windowsa.
Napomena: Program se automatski briše nekretninu kad god bi formatiranje datuma promjene u ovom dijalogu.
12 sata
Odaberite ovaj potvrdni okvir ako želite da je vrijeme da se prikazuje u formatu 12 sati.
24 sata
Odaberite ovaj potvrdni okvir ako želite da je vrijeme da se prikazuje u 24 sat (i vojni put) formatu.
00: 00-11: 59
Koristite ovaj okvir kako biste odredili znakove koje želite koristiti za identifikaciju vrijeme između ponoći i podneva, ako želite koristiti nešto drugo od zadane, ujutro.
12: 00-23: 59
Koristite ovaj okvir kako biste odredili znak (e) koju želite koristiti za identifikaciju vrijeme između podneva i ponoći, ako želite koristiti nešto drugo od zadane, PM.
položaj simbola
Koristite popis Symbol position za odabir položaja za AM ili PM simbola u svoje vrijeme polju. Na primjer, možete odabrati da se AM simboli pojavljuju prije ili poslije vremena.
Napomena: Položaj Simbol je dostupan samo za format vremena 12-satni.
Sat
Ovaj popis prikazuje sve moguće formate za prikaz sata. Odaberite oblik koji želite. Kada to učinite, program formata vremena uzorak na dnu dijaloškog okvira prema vašem izboru.
Minuta
Ovaj popis prikazuje sve moguće formate za prikaz minuta. Odaberite oblik koji želite. Kada to učinite, program formata vremena uzorak na dnu dijaloškog okvira prema vašem izboru.
Drugi
Ovaj popis prikazuje sve moguće formate za prikaz sekundi. Odaberite oblik koji želite. Kada to učinite, program formata vremena uzorak na dnu dijaloškog okvira prema vašem izboru.
H / min Razdjelnik
Koristite ovaj okvir za unos znak (e) koju želite koristiti za odvajanje sati i minuta u svom vremenskom području.
Min / Razdjelnik
Koristite ovaj okvir za unos znak (e) koju želite koristiti za odvajanje minuta i sekundi u svoje vrijeme polju.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjælp
Fanen Tid (Brugerdefineret Style dialogboks)
Klik på knappen Tilpas om dato og tid fanen (Format Editor dialogboksen) for at se fanen Time.
Brug fanen Tid til at fastsætte nærmere formateringsindstillinger for tiden felter i din rapport.
Brug System Standard Format
Når du vælger dette afkrydsningsfelt, programmet, som standard, bruger datoformater fra Regionale dialogboksen Indstillinger i Windows ‘Kontrolpanel.
Bemærk: Programmet sletter automatisk denne egenskab, når du foretager dato formatering ændringer i denne dialogboks.
12 Hour
Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have tid til at blive vist i et 12 timers format.
24 Hour
Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have tid til at blive vist i en 24 timers (militær tid) format.
00: 00-11: 59
Brug dette felt til at angive de tegn, du vil bruge til at identificere tiden mellem midnat og middag, hvis du ønsker at bruge noget andet end standard AM.
12: 00-23: 59
Brug dette felt til at angive tegn (r), du vil bruge til at identificere den tid mellem middag og midnat, hvis du ønsker at bruge noget andet end standard PM.
Symbol position
Brug position listen Symbol for at vælge placering for AM eller PM symboler i din tid felt. For eksempel kan du vælge at få AM symboler vises før eller efter den tid.
Bemærk: Symbol position er kun tilgængelig for 12-timers formatet.
Time
Denne liste viser alle de mulige formater for timers visning. Vælg det ønskede format. Når du gør, at programmet formaterer prøve tid i bunden af dialogboksen for at afspejle dit valg.
Minut
Denne liste viser alle de mulige formater for minut display. Vælg det ønskede format. Når du gør, at programmet formaterer prøve tid i bunden af dialogboksen for at afspejle dit valg.
Anden
Denne liste viser alle de mulige formater for sekunder display. Vælg det ønskede format. Når du gør, at programmet formaterer prøve tid i bunden af dialogboksen for at afspejle dit valg.
Hr / Min Separator
Brug dette felt til at indtaste tegnet (r), du ønsker at bruge til at adskille timer og minutter i din tid felt.
Min / Sec Separator
Brug dette felt til at indtaste tegnet (r), du ønsker at bruge til at adskille minutter og sekunder i din tid felt.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
tabblad Time (Custom Style dialoogvenster)
Klik op de knop Aanpassen op het tabblad Datum en tijd (Format dialoogvenster editor) naar het tabblad Time zien.
Gebruik het tabblad Tijd om gedetailleerde opmaakopties voor tijd velden in uw rapport in te stellen.
Gebruik System Default Format
Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het programma, standaard, maakt gebruik van de datumnotatie in het dialoogvenster Regional-instellingen in het Windows Configuratiescherm.
Opmerking: Het programma verdwijnt automatisch deze eigenschap wanneer u datumnotatie wijzigingen in dit dialoogvenster te maken.
12 uur
Schakel dit vakje in als u wilt dat de tijd wordt weergegeven in een 12 uurs notatie.
24 uur
Schakel dit vakje in als u wilt dat de tijd wordt weergegeven in een 24-uurs (militaire tijd) formaat.
00: 00-11: 59
Gebruik deze optie om de tekens die u wilt gebruiken om de tijd te identificeren tussen middernacht en ‘s middags te geven of u wilt iets anders gebruikt dan de standaard, AM.
12: 00-23: 59
Gebruik dit vak om het karakter (s) die u wilt gebruiken om de tijd te identificeren tussen ‘s middags en middernacht als je wilt iets anders gebruikt dan de standaard, PM opgeven.
symbool van de positie
Gebruik de Symbol positie lijst om de plaatsing voor de AM of PM symbolen in uw tijd veld te selecteren. Bijvoorbeeld, kunt u ervoor kiezen om de AM-symbolen verschijnen voor of na de tijd.
Opmerking: Symbol positie is alleen beschikbaar voor de 12-uurs notatie.
Uur
Dit is een overzicht van alle mogelijke formaten voor het uur display. Kies het formaat dat u wilt. Als je dat doet, het programma formatteert de sample tijd aan de onderkant van het dialoogvenster om uw keus te wijzen.
Minuut
Dit is een overzicht van alle mogelijke formaten voor de minuten. Kies het formaat dat u wilt. Als je dat doet, het programma formatteert de sample tijd aan de onderkant van het dialoogvenster om uw keus te wijzen.
Tweede
Dit is een overzicht van alle mogelijke formaten voor de seconden display. Kies het formaat dat u wilt. Als je dat doet, het programma formatteert de sample tijd aan de onderkant van het dialoogvenster om uw keus te wijzen.
Hr / Min Separator
Gebruik dit vak om het karakter (s) die u wilt gebruiken om aparte uren en minuten van uw tijd het veld in te voeren.
Min / Sec Separator
Gebruik dit vak om het karakter (s) die u wilt gebruiken om aparte minuten en seconden in uw tijd het veld in te voeren.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online nápovědy
Karta čas (dialogové okno Custom Style)
Kliknutím na tlačítko Upravit na kartě Datum a Čas (dialogové okno Formát Editor) vidět na kartu Čas.
Použijte kartu časové detailně nastavit volby formátování pro časové polí v sestavě.
Použijte System Výchozí formát
Vyberete-li toto políčko, program ve výchozím nastavení používá formát data v dialogovém okně místní nastavení v ovládacím panelu Windows “”.
Poznámka: Program se automaticky odstraní tuto vlastnost s každým dalším datum formátování změny v tomto dialogovém okně.
12 hodin
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby čas, který bude zobrazen ve 12hodinovém formátu.
24 hodin
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby čas, který bude zobrazen ve formátu 24 hodin (vojenský čas).
00: 00-11: 59
Toto pole slouží k určení znaky, které chcete použít k identifikaci čas mezi půlnocí a polednem, pokud chcete používat něco jiného než výchozí, AM.
12: 00-23: 59
Toto pole slouží k zadání znak (y), kterou chcete použít k identifikaci čas mezi polednem a půlnocí, pokud chcete používat něco jiného než výchozí, PM.
pozice symbol
Pomocí seznamu polohy Symbol vyberte umístění pro symboly dopoledne nebo odpoledne ve svém časovém poli. Například, můžete si vybrat mít AM symboly se objeví před nebo po uplynutí této doby.
Poznámka: Pozice Symbol je k dispozici pouze pro formát času 12 hodin denně.
Hodina
Tento seznam obsahuje všechny možné formáty pro zobrazení hodin denně. Vyberte požadovaný formát. Pokud tak učiníte, program formátuje vzorkovací čas ve spodní části dialogového okna, aby odrážel svou volbu.
Minuta
Tento seznam obsahuje všechny možné formáty pro zobrazení minut. Vyberte požadovaný formát. Pokud tak učiníte, program formátuje vzorkovací čas ve spodní části dialogového okna, aby odrážel svou volbu.
Druhý
Tento seznam obsahuje všechny možné formáty pro zobrazení sekund. Vyberte požadovaný formát. Pokud tak učiníte, program formátuje vzorkovací čas ve spodní části dialogového okna, aby odrážel svou volbu.
Hr / min Separator
Toto pole slouží k zadání znak (y), kterou chcete použít k oddělení hodin a minut v časovém poli.
Min / Sec Separator
Toto pole slouží k zadání znak (y), kterou chcete použít k oddělení minutách a sekundách ve vaší časové oblasti.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Time tab (Custom Style dialog box)
Click the Customize button on the Date and Time tab (Format Editor dialog box) to see the Time tab.
Use the Time tab to set detailed formatting options for time fields in your report.
Use System Default Format
When you select this check box, the program, by default, uses the date formats from the Regional Settings dialog box in the Windows’ Control Panel.
Note: The program automatically clears this property whenever you make date formatting changes in this dialog box.
12 Hour
Select this check box if you want the time to be displayed in a 12 hour format.
24 Hour
Select this check box if you want the time to be displayed in a 24 hour (military time) format.
00:00-11:59
Use this box to specify the characters you want to use to identify the time between midnight and noon if you want to use something other than the default, AM.
12:00-23:59
Use this box to specify the character(s) you want to use to identify the time between noon and midnight if you want to use something other than the default, PM.
Symbol position
Use the Symbol position list to select the placement for the AM or PM symbols in your time field. For example, you can choose to have the AM symbols appear before or after the time.
Note: Symbol position is only available for the 12-hour time format.
Hour
This list shows all the possible formats for the hour display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Minute
This list shows all the possible formats for the minute display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Second
This list shows all the possible formats for the seconds display. Choose the format you want. When you do, the program formats the sample time at the bottom of the dialog box to reflect your choice.
Hr/Min Separator
Use this box to enter the character(s) you want to use to separate hours and minutes in your time field.
Min/Sec Separator
Use this box to enter the character(s) you want to use to separate minutes and seconds in your time field.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Tempo langeto (Propra Stilo dialogo)
Klaku Agordu butonon sur la dato kaj tempo langeto (Formato Redaktoro dialogo) vidi la Tempo langeto.
Uzi la Tempo langeto por agordi detala formatado ebloj por tempo kampoj en via raporto.
Uzu Sistemo Defaŭlta Formato
Kiam vi elektas tiun markobutonon, la programo, implicite, ĝi uzas la daton formatoj de la Regiona Agordoj dialogujo en la Fenestroj ‘Kontrolo Panelo.
Noto: La programo aŭtomate liberigas tiun proprieton kiam ajn vi faras nun formatado ŝanĝoj en tiu dialogujo.
12 Hour
Elektas tiun markobutonon, se vi volas la tempo ŝajnos en 12 hora formato.
24 Hour
Elektas tiun markobutonon, se vi volas la tempo ŝajnos en 24 horo (milita tempo) formato.
00: 00-11: 59
Uzu ĉi tiun opcion por specifi la karakterojn vi volas uzi por identigi la tempo inter noktomezo kaj tagmezo, se vi volas uzi iun alian ol la defaŭltan, AM.
12: 00-23: 59
Uzu ĉi tiun opcion por specifi la karaktero (j) n vi volas uzi por identigi la tempo inter la tagmezo kaj la noktomezo se vi volas uzi iun alian ol la defaŭltan, PM.
simbolo pozicio
Uzi la Simbolo pozicio listo elekti la lokigo de la AM aŭ PM simboloj en via tempo kampo. Ekzemple, vi povas elekti havi la AM simboloj aperas antaŭ aŭ post la tempo.
Notu: Simbolo pozicio estas nur disponebla por la 12-hora tempo formato.
horo
Tiu listo montras ĉiujn eblajn formatojn por la horo montriĝo. Elektu la formaton vi volas. Kiam vi faras, la programo formatoj la specimeno tempon ĉe la malsupro de la dialogo por reflekti preferatan.
minuto
Tiu listo montras ĉiujn eblajn formatojn por la minuto montriĝo. Elektu la formaton vi volas. Kiam vi faras, la programo formatoj la specimeno tempon ĉe la malsupro de la dialogo por reflekti preferatan.
dua
Tiu listo montras ĉiujn eblajn formatojn por la duaj montriĝo. Elektu la formaton vi volas. Kiam vi faras, la programo formatoj la specimeno tempon ĉe la malsupro de la dialogo por reflekti preferatan.
Hr / min Apartigilo
Uzu tiun butonon por eniri la karaktero (j) n vi volas uzi por apartaj horoj kaj minutoj en via tempo kampo.
Min / Sec Apartigilo
Uzu tiun butonon por eniri la karaktero (j) n vi volas uzi por apartaj minutoj kaj sekundoj en via tempo kampo.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Hetkel Abi
Aeg sakk (Custom Style dialoogiboks)
Klõpsake Kohanda nuppu Kuupäev ja aeg kaardi (Format dialoogiboksis) näha Time alt.
Aeg kasutamine minekuks seatud üksikasjalikud vormindust aega väljad oma aruandes.
Kasutage süsteemi Vaikevormingu
Kui valid selle märkeruudu, programm vaikimisi kasutab kuupäeva formaadid alates Regional Settings dialoogiaknas Windows “”Control Panel.
Märkus: Programm automaatselt puhastab see vara, kui teete kuupäeva vormingu muutused dialoogis.
12-tunnise
Märkige see ruut, kui soovite, et aega näidatakse 12 tunni formaadis.
24 Hour
Märkige see ruut, kui soovite, et aega näidatakse 24 tundi (sõjaväe aega) formaadis.
00: 00-11: 59
Siin saab määrata tähemärgid, mida soovite kasutada, et teha kindlaks ajaks kesköö ja kella kui soovid kasutada midagi muud kui vaikimisi, AM.
12: 00-23: 59
Siin saab määrata iseloomu (id), mida soovite kasutada, et tuvastada vaheline aeg keskpäeval ja keskööl, kui soovid kasutada midagi muud kui vaikimisi, PM.
sümbol positsiooni
Kasutage Symbol positsiooni nimekirjas valida paigutuse jaoks AM või PM sümbolid oma aja valdkonnas. Näiteks võite olla AM sümbolid enne või pärast aega.
Märkus: Sümbol seisukoht on saadaval ainult 12-tunni kell.
Tund
See nimekiri näitab kõiki võimalikke vormingud tunnine. Vali formaadis soovid. Kui te seda teete, vormindanud proovi aega allosas dialoogiboks, et kajastada oma valik.
minut
See nimekiri näitab kõiki võimalikke vormingud minutid. Vali formaadis soovid. Kui te seda teete, vormindanud proovi aega allosas dialoogiboks, et kajastada oma valik.
teine
See nimekiri näitab kõiki võimalikke vormingud sekundit ekraanil. Vali formaadis soovid. Kui te seda teete, vormindanud proovi aega allosas dialoogiboks, et kajastada oma valik.
Hr / min eraldaja
Siin saab sisestada iseloomu (id), mida soovite kasutada eraldi tund ja minut oma aega valdkonnas.
Min / sek eraldaja
Siin saab sisestada iseloomu (id), mida soovite kasutada eraldi minutit ja sekundit aega valdkonnas.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Time tab (Custom Style dialog box)
I-click ang button Customize sa Petsa at Oras tab (Format dialog box Editor) upang makita ang tab Time.
Gamitin ang tab Time upang itakda detalyadong mga pagpipilian sa pag-format para sa oras mga patlang sa iyong ulat.
Gamitin System Default Format
Kapag pinili mo ang check box, ang programa, sa pamamagitan ng default, ay gumagamit ng mga format ng petsa mula sa kahon Regional Settings dialog sa Windows ‘Control Panel.
Tandaan: Ang programa ay awtomatikong nililimas sa property na ito kapag gumawa ka ng format ng petsa pagbabago sa box na ito dialog.
12 Oras
Piliin ang check box na kung nais mo ang oras upang ipakita sa isang 12 oras na format.
24 Oras
Piliin ang check box na kung nais mo ang oras upang maipakita sa isang 24 na oras (Militar time) format.
00: 00-11: 59
Gamitin ang kahon na ito upang tukuyin ang mga character na gusto mong gamitin upang tukuyin ang oras sa pagitan ng hatinggabi at tanghali kung nais mong gamitin ang isang bagay na iba kaysa sa default, AM.
12: 00-23: 59
Gamitin ang kahon na ito upang tukuyin ang character (s) na gusto mong gamitin upang tukuyin ang oras sa pagitan ng tanghali at hatinggabi kung nais mong gamitin ang isang bagay na iba kaysa sa default, PM.
Symbol posisyon
Gamitin ang Symbol list posisyon upang piliin ang paglalagay para sa AM o PM simbolo sa iyong oras field. Halimbawa, maaari mong piliin na magkaroon ng AM na simbolo ang lumabas bago o pagkatapos ng oras.
Tandaan: Symbol posisyon ay magagamit lamang para sa 12-oras na format ng oras.
Oras
Ang listahang ito ay nagpapakita ng lahat ng posibleng mga format para sa oras display. Piliin ang format na gusto mo. Kapag ginawa mo, ang programa format ng sample oras sa ibaba ng dialog box upang ipakita ang iyong pinili.
minuto
Ang listahang ito ay nagpapakita ng lahat ng posibleng mga format para sa ang mga minuto na display. Piliin ang format na gusto mo. Kapag ginawa mo, ang programa format ng sample oras sa ibaba ng dialog box upang ipakita ang iyong pinili.
pangalawa
Ang listahang ito ay nagpapakita ng lahat ng posibleng mga format para sa mga segundo display. Piliin ang format na gusto mo. Kapag ginawa mo, ang programa format ng sample oras sa ibaba ng dialog box upang ipakita ang iyong pinili.
Hr / Min Separator
Gamitin ang box upang ilagay ang character (s) na gusto mong gamitin upang paghiwalayin ang mga oras at minuto sa iyong oras field.
Min / Sec Separator
Gamitin ang box upang ilagay ang character (s) na gusto mong gamitin upang paghiwalayin ang minuto at segundo sa iyong oras field.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-ohje
Tab (Mukautettu tyyli-valintaikkuna)
Osoita Muokkaa -painiketta päivämäärä ja aika -välilehti (Format-valintaikkuna) nähdäksesi tab.
Käytä tab asettaa tarkkoja muotoiluasetuksia aikakenttiä raporttiin.
Käytä Järjestelmän oletus tiedostomuoto
Kun valitset tämän valintaruudun, ohjelma oletuksena käyttää päivämäärämuodot Regional-valintaikkuna Windowsin Ohjauspaneeli.
Huomautus: Ohjelma automaattisesti tyhjentää tämä ominaisuus kun soitat päivämääräohjeita muutoksia tässä valintaikkunassa.
12 Hour
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että aika näytetään 12 tunnin muodossa.
24 Hour
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että aika näytetään 24 tunnin (sotilas aika) -muodossa.
00: 00-11: 59
Tähän ruutuun määrittää merkkiä haluat käyttää tunnistamaan välinen aika keskiyön ja keskipäivän jos haluat käyttää jotain muuta kuin oletuksena, AM.
12: 00-23: 59
Tähän ruutuun voit määrittää merkin (t) haluat käyttää tunnistamaan välinen aika ja keskiyön jos haluat käyttää jotain muuta kuin oletuksena, PM.
symbol asema
Käytä Symbol asemaa listassa sijoitteluun AM tai PM symbolien aikaa kenttään. Esimerkiksi, voit valita, että AM symbolit näkyvät ennen tai jälkeen ajan.
Huom: Symboli asema on käytettävissä vain 12 tunnin muodossa.
Tunnin
Tämä luettelo sisältää kaikki mahdolliset muodot tuntinäyttö. Valitse haluamasi muoto. Kun teet, ohjelma muotoilee näyte aika alareunassa valintaikkunan vastaamaan valintaasi.
minuutti
Tämä luettelo sisältää kaikki mahdolliset muodot minuuttinäyttö. Valitse haluamasi muoto. Kun teet, ohjelma muotoilee näyte aika alareunassa valintaikkunan vastaamaan valintaasi.
Toinen
Tämä luettelo sisältää kaikki mahdolliset muodot sekunnin näyttö. Valitse haluamasi muoto. Kun teet, ohjelma muotoilee näyte aika alareunassa valintaikkunan vastaamaan valintaasi.
Hr / Min Separator
Tähän ruutuun Syötä merkki (t) haluat käyttää erillistä tuntia ja minuuttia aikaa kenttään.
Min / Sec Separator
Tähän ruutuun Syötä merkki (t) haluat käyttää erillistä minuuttia ja sekuntia aikaa kenttään.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Aide en ligne
onglet Time (boîte de dialogue Style personnalisé)
Cliquez sur le bouton Personnaliser à la date et l’onglet Time (boîte de dialogue de l’éditeur Format) pour voir l’onglet Heure.
Utilisez l’onglet Heure pour définir les options de formatage détaillées pour les champs de temps dans votre rapport.
Utiliser par défaut du système Format
Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le programme, par défaut, utilise les formats de date à partir de la boîte de dialogue Paramètres régionaux dans le Panneau de configuration de Windows.
Remarque: Le programme efface automatiquement cette propriété à chaque fois que vous faites le formatage des changements de date dans cette boîte de dialogue.
12 heures
Cochez cette case si vous voulez que le temps d’être affichée dans un format de 12 heures.
24 heures
Cochez cette case si vous voulez que le temps d’être affichée dans un format de 24 heures (heure militaire).
00: 00-11: 59
Utilisez cette case pour spécifier les caractères que vous souhaitez utiliser pour identifier le temps entre minuit et midi si vous voulez utiliser autre chose que la valeur par défaut, AM.
12: 00-23: 59
Utilisez cette case pour spécifier le caractère (s) que vous souhaitez utiliser pour identifier le temps entre midi et minuit si vous voulez utiliser autre chose que la valeur par défaut, PM.
Position Symbole
Utilisez la liste de position Symbole pour sélectionner l’emplacement pour les symboles AM ou PM dans votre champ de temps. Par exemple, vous pouvez choisir d’avoir l’AM symboles apparaissent avant ou après le temps.
Remarque: la position de Symbol est disponible uniquement pour le format de 12 heures.
Heure
Cette liste affiche tous les formats possibles pour l’affichage de l’heure. Choisissez le format que vous voulez. Lorsque vous le faites, le programme formate le temps d’échantillonnage au bas de la boîte de dialogue pour refléter votre choix.
Minute
Cette liste affiche tous les formats possibles pour l’affichage des minutes. Choisissez le format que vous voulez. Lorsque vous le faites, le programme formate le temps d’échantillonnage au bas de la boîte de dialogue pour refléter votre choix.
Seconde
Cette liste affiche tous les formats possibles pour l’affichage des secondes. Choisissez le format que vous voulez. Lorsque vous le faites, le programme formate le temps d’échantillonnage au bas de la boîte de dialogue pour refléter votre choix.
Hr / Min Separator
Utilisez cette boîte pour entrer le caractère (s) que vous souhaitez utiliser pour des heures et des minutes séparées dans votre champ de temps.
Min / Sec Separator
Utilisez cette boîte pour entrer le caractère (s) que vous souhaitez utiliser pour minutes séparées et secondes dans votre champ de temps.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Tiid tab (Custom Style dialoochfinster)
Klik op de Oanpasse knop op de Datum en tiid ljepper (Format Editor dialoochfinster) te sjen de Time ljepper.
Brûk de Time ljepper te set detaillearre opmaak opsjes foar tiid fjilden yn jo rapport.
Brûk Systeemstandert Format
As jo selektearje dit karfakje, it programma, standert, brûkt de datum formaten fan de Regionale ynstellings dialoochfinster yn de Windows ‘Control Panel.
Tink derom: It programma automatysk wist dizze eigendom as jo meitsje date opmaak feroarings yn dit dialoochfinster.
12 Oer
Selektearje dit karfakje as jo wolle dat de tiid om te wurde werjûn yn in 12 oere-formaat.
24 Oer
Selektearje dit karfakje as jo wolle dat de tiid om te wurde werjûn yn in 24 oere (militêre tiid) formaat.
00: 00-11: 59
Brûk dizze opsje om te opjaan de karakters jo wolle brûke te identifisearjen de tiid tusken nacht en middeis as jo brûke wolle wat oars as de standert, PM.
12: 00-23: 59
Brûk dizze opsje om te opjaan it personaazje (s) jo wolle brûke te identifisearjen de tiid tusken middeis en nacht as jo brûke wolle wat oars as de standert, PM.
Symbol posysje
Brûk de Symbol posysje list te selektearjen de pleatsen foar de moarns of middeis symboalen yn jo tiid fjild. Bygelyks, kinne jo kieze om de AM symboalen ferskine foar of nei de tiid.
Tink derom: Symbol posysje is allinne beskikber foar de 12-oere tiidsyndieling.
Oere
Dizze list toant alle mooglike formaten foar it oere display. Kies it formaat jo wolle. As jo dogge, it programma formaten it sample tiid oan de ûnderkant fan it dialoochfinster te keatsen jo kar.
Minút
Dizze list toant alle mooglike formaten foar de minút display. Kies it formaat jo wolle. As jo dogge, it programma formaten it sample tiid oan de ûnderkant fan it dialoochfinster te keatsen jo kar.
Twadde
Dizze list toant alle mooglike formaten foar de sekonden display. Kies it formaat jo wolle. As jo dogge, it programma formaten it sample tiid oan de ûnderkant fan it dialoochfinster te keatsen jo kar.
Hr / Min ôfskieder
Brûk dizze opsje om de personaazje (s) jo brûke wolle nei aparte oeren en minuten yn jo tiid fjild.
Min / Sec ôfskieder
Brûk dizze opsje om de personaazje (s) jo brûke wolle nei aparte minuten en sekonden yn jo tiid fjild.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Axuda Online
guía Hora (caixa de diálogo estilo Custom)
Preme o botón Personalizar na guía Time (caixa de diálogo Editor Format) Data e ver o separador Hora.
Use a guía Hora para axustar as opcións de formato detalladas para campos de tempo no seu informe.
Use Sistema de formato estándar
Ao seleccionar esta opción, o programa, por defecto, usa os formatos de data no diálogo Configuración rexionais no panel de control do Windows.
Nota: O programa limpa automaticamente esta propiedade sempre que faga cambios de formato de data no diálogo.
12 horas
Marque esta caixa de verificación se desexa que o tempo para ser exhibido nun formato de 12 horas.
24 horas
Marque esta caixa de verificación se desexa que o tempo para ser exhibido nun formato de 24 horas (horario militar).
00: 00-11: 59
Use esta caixa para especificar os caracteres que quere empregar para identificar o tempo entre a medianoite e mediodía, se quere usar algo diferente do estándar, AM.
12: 00-23: 59
Use esta caixa para indicar o carácter (s) que desexa usar para identificar a hora entre mediodía e medianoite, se quere usar algo diferente do estándar, PM.
posición do símbolo
Use a lista Posición do símbolo para seleccionar o posicionamento para os símbolos AM ou PM no seu campo de hora. Por exemplo, pode optar por ter o AM símbolos aparecen antes ou despois do tempo.
Nota: Posición do símbolo está dispoñible para o formato de 12 horas.
hora
Esta lista mostra todos os formatos posibles para a exhibición de hora. Escolla o formato que quere. Cando o fai, o programa formata o tempo da mostra na parte inferior da caixa de diálogo para reflectir a súa elección.
minuto
Esta lista mostra todos os formatos posibles para a indicación de minutos. Escolla o formato que quere. Cando o fai, o programa formata o tempo da mostra na parte inferior da caixa de diálogo para reflectir a súa elección.
segundo
Esta lista mostra todos os formatos posibles para a exhibición segundos. Escolla o formato que quere. Cando o fai, o programa formata o tempo da mostra na parte inferior da caixa de diálogo para reflectir a súa elección.
Hr / Min Separator
Use esta caixa para escribir o carácter (s) que quere empregar para horas e minutos separados no seu campo tempo.
Min / Sec Separator
Use esta caixa para escribir o carácter (s) que quere empregar para minutos e segundos separados no seu campo tempo.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
დრო tab (საბაჟო სტილი ფანჯარა)
დააკლიკეთ Customize ღილაკს თარიღი და დრო tab (ფორმატი რედაქტორი ფანჯარა), რომ დრო tab.
გამოიყენეთ დრო tab შექმნას დეტალური გაფორმებით პარამეტრები დრო სფეროებში თქვენს ანგარიშში.
გამოყენება სისტემის ნაგულისხმები ფორმატი
როდესაც თქვენ აირჩიეთ ეს თოლიას, პროგრამა, ჩვეულებრივ, იყენებს თარიღის ფორმატის რეგიონალური პარამეტრები ფანჯარა Windows ‘Control Panel.
შენიშვნა: პროგრამა ავტომატურად აუმჯობესებს ეს ქონება, როდესაც თქვენ მიიღოს თარიღი გაფორმებით ცვლილებები ამ ფანჯარა.
12 საათი
აირჩიეთ ამ თოლიას თუ გვინდა, დრო უნდა აისახოს 12 საათის ფორმატში.
24 საათიანი
აირჩიეთ ამ თოლიას თუ გვინდა, დრო უნდა აისახოს 24 საათი (სამხედრო დრო) ფორმატში.
00: 00-11: 59
გამოიყენეთ ეს ყუთი დააკონკრეტა გმირები გსურთ გამოიყენოთ იდენტიფიცირება დრო შორის შუაღამისას და შუადღისას თუ გსურთ გამოიყენოთ რაღაც სხვა, ვიდრე ჩვეულებრივ, AM.
12: 00-23: 59
გამოიყენეთ ეს ყუთი დაზუსტება ხასიათი (s) გსურთ გამოიყენოთ იდენტიფიცირება დროს შორის შუადღისას და შუაღამისას თუ გსურთ გამოიყენოთ რაღაც სხვა, ვიდრე ჩვეულებრივ, პრემიერ-მინისტრმა.
Symbol პოზიცია
გამოიყენეთ Symbol პოზიცია სია შესარჩევად განთავსება ვარ და PM სიმბოლო თქვენს დროს სფეროში. მაგალითად, შეგიძლიათ აქვს AM სიმბოლო ადრე ან შემდეგ დრო.
შენიშვნა: Symbol პოზიცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ 12-საათიანი დრო ფორმატში.
საათი
ეს სია აჩვენებს ყველა შესაძლო ფორმატების საათი ჩვენება. არჩევა ფორმატში გსურთ. როდესაც თქვენ, პროგრამა ფორმატების ნიმუში დროს ბოლოში ფანჯარა ასახავს თქვენი არჩევანი.
Minute
ეს სია აჩვენებს ყველა შესაძლო ფორმატში წუთი ჩვენება. არჩევა ფორმატში გსურთ. როდესაც თქვენ, პროგრამა ფორმატების ნიმუში დროს ბოლოში ფანჯარა ასახავს თქვენი არჩევანი.
მეორე
ეს სია აჩვენებს ყველა შესაძლო ფორმატში წამში ჩვენება. არჩევა ფორმატში გსურთ. როდესაც თქვენ, პროგრამა ფორმატების ნიმუში დროს ბოლოში ფანჯარა ასახავს თქვენი არჩევანი.
Hr / წთ გამყოფი
გამოიყენეთ ეს ფანჯარა შესვლის ხასიათი (s) გსურთ გამოიყენოთ ცალკე საათი და წუთი თქვენს დროის სფეროში.
მინ / Sec გამყოფი
გამოიყენეთ ეს ფანჯარა შესვლის ხასიათი (s) გსურთ გამოიყენოთ ცალკე წუთი და წამი თქვენს დროის სფეროში.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-Hilfe
Registerkarte Zeit (Custom Style Dialogfeld)
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen auf der Registerkarte Datum und Uhrzeit (Format-Editor Dialogfeld) auf die Registerkarte Zeit, um zu sehen.
Verwenden Sie die Registerkarte Zeit, um detaillierte Formatierungsoptionen für Zeitfelder im Bericht festgelegt.
Verwenden Sie System-Standard-Format
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Programm in der Standardeinstellung verwendet die Datumsformate aus dem Regionaldialogfeld Einstellungen in der Systemsteuerung von Windows.
Hinweis: Das Programm löscht automatisch diese Eigenschaft, wenn Sie Datumsformatierung Änderungen in diesem Dialogfeld vornehmen.
12 Stunden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Zeit, wollen in einem 12-Stunden-Format angezeigt werden.
24 Stunden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Zeit angezeigt werden in einem 24-Stunden (Militärzeit) Format möchten.
00: 00-11: 59
Verwenden Sie dieses Feld die Zeichen angeben, die Sie verwenden möchten, die Zeit zwischen Mitternacht und Mittag zu identifizieren, wenn Sie etwas anderes als die Standard, AM verwenden möchten.
12: 00-23: 59
Verwenden Sie dieses Feld das Zeichen angeben (n) Sie verwenden möchten, um die Zeit zwischen Mittag und Mitternacht zu identifizieren, wenn Sie etwas anderes als Standard verwenden möchten, PM.
Symbolposition
Verwenden Sie die Liste Symbol Position, um die Platzierung für die AM oder PM Symbole in Ihrer Zeitfeld auszuwählen. Zum Beispiel können Sie die AM-Symbole vor oder nach der Zeit zu haben scheinen.
Hinweis: Symbolposition für die 12-Stunden-Format verfügbar ist.
Stunde
Diese Liste zeigt alle möglichen Formate für die Stundenanzeige. Wählen Sie das gewünschte Format. Wenn Sie das tun, formatiert das Programm die Probenzeit am unteren Rand des Dialogfelds Ihrer Wahl zu reflektieren.
Minute
Diese Liste zeigt alle möglichen Formate für die Minutenanzeige. Wählen Sie das gewünschte Format. Wenn Sie das tun, formatiert das Programm die Probenzeit am unteren Rand des Dialogfelds Ihrer Wahl zu reflektieren.
Zweite
Diese Liste zeigt alle möglichen Formate für die Sekundenanzeige. Wählen Sie das gewünschte Format. Wenn Sie das tun, formatiert das Programm die Probenzeit am unteren Rand des Dialogfelds Ihrer Wahl zu reflektieren.
Hr / Min Separator
Verwenden Sie dieses Feld das Zeichen einzugeben (n) zu trennen Stunden und Minuten in Ihrer Zeitfeld verwenden möchten.
Min / Sec Separator
Verwenden Sie dieses Feld das Zeichen einzugeben (n) zu trennen Minuten und Sekunden im Zeitfeld verwenden möchten.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Ώρα καρτέλα (παράθυρο διαλόγου Custom Style)
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή για την ημερομηνία και ώρα καρτέλα (Format πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής) για να δείτε την καρτέλα Time.
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ώρα να ορίσετε λεπτομερείς επιλογές μορφοποίησης για τα πεδία φορά στην έκθεσή σας.
Χρησιμοποιήστε προεπιλεγμένο σύστημα Format
Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το πρόγραμμα, από προεπιλογή, χρησιμοποιεί τις μορφές ημερομηνίας από το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου των Windows.
Σημείωση: Το πρόγραμμα ανοίγει αυτόματα αυτό το ακίνητο κάθε φορά που κάνετε σήμερα αλλαγές μορφοποίησης σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου.
12 Hour
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε η ώρα να εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών.
24 Hour
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε η ώρα να εμφανίζεται σε μορφή 24 ωρών (στρατιωτική ώρα).
00: 00-11: 59
Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο για να καθορίσετε τους χαρακτήρες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα μεταξύ μεσάνυχτα και το μεσημέρι, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο εκτός από την προεπιλεγμένη, ΑΜ.
12: 00-23: 59
Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο για να καθορίσετε το χαρακτήρα (ες) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα μεταξύ το μεσημέρι και τα μεσάνυχτα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο εκτός από την προεπιλεγμένη, μμ.
θέση σύμβολο
Χρησιμοποιήστε τη λίστα θέσης σύμβολο για να επιλέξετε την τοποθέτηση των συμβόλων ΠΜ ή ΜΜ στο πεδίο του χρόνου σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να έχει το AM σύμβολα εμφανίζονται πριν ή μετά το χρόνο.
Σημείωση: Η θέση Σύμβολο είναι διαθέσιμη μόνο για τη μορφή ώρας 12 ωρών.
Ώρα
Αυτή η λίστα εμφανίζει όλες τις πιθανές μορφές για την εμφάνιση ώρας. Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε. Όταν το κάνετε, το πρόγραμμα μορφοποιεί το χρόνο του δείγματος στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου ώστε να αντικατοπτρίζει την επιλογή σας.
Λεπτό
Αυτή η λίστα εμφανίζει όλες τις πιθανές μορφές για την ένδειξη των λεπτών. Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε. Όταν το κάνετε, το πρόγραμμα μορφοποιεί το χρόνο του δείγματος στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου ώστε να αντικατοπτρίζει την επιλογή σας.
Δεύτερος
Αυτή η λίστα εμφανίζει όλες τις πιθανές μορφές για την εμφάνιση δευτερόλεπτα. Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε. Όταν το κάνετε, το πρόγραμμα μορφοποιεί το χρόνο του δείγματος στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου ώστε να αντικατοπτρίζει την επιλογή σας.
Hr / Min Διαχωριστικό
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να εισαγάγετε το χαρακτήρα (ες) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για διαφορετικές ώρες και τα λεπτά με το πεδίο του χρόνου σας.
Min / Sec Διαχωριστικό
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να εισαγάγετε το χαρακτήρα (ες) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ξεχωριστή λεπτά και τα δευτερόλεπτα στο πεδίο του χρόνου σας.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
સમય ટેબ (કસ્ટમ પ્રકાર સંવાદ બોક્સ)
સમય ટેબ જોવા માટે તારીખ અને સમય ટેબ (ફોર્મેટ સંપાદક સંવાદ બોક્સ) પર કસ્ટમાઇઝ બટન પર ક્લિક કરો.
તમારી રિપોર્ટની સમય ક્ષેત્રો માટે વિગતવાર ફોર્મેટિંગ વિકલ્પો સુયોજિત કરવા માટે સમય ટેબનો ઉપયોગ કરો.
સિસ્ટમ મૂળભૂત બંધારણમાં ઉપયોગ
જ્યારે તમે આ ચેક બૉક્સ પસંદ કરો, કાર્યક્રમ, મૂળભૂત રીતે, તારીખ ફોર્મેટ વિન્ડોઝ ‘નિયંત્રણ પેનલ માં પ્રાદેશિક સુયોજનો સંવાદ બોક્સ માંથી ઉપયોગ કરે છે.
નોંધ: જ્યારે તમે આ સંવાદ બોક્સમાં તારીખ ફોર્મેટિંગ ફેરફાર કરી કાર્યક્રમ આપોઆપ આ મિલકત સાફ કરે છે.
12 કલાક
આ ચેક બોક્સ પસંદ કરો જો તમે કરવા માંગો છો સમય 12 કલાક બંધારણમાં માં પ્રદર્શિત કરવા માટે.
24 કલાક
આ ચેક બોક્સ પસંદ કરો જો તમે કરવા માંગો છો સમય 24 કલાક (લશ્કરી સમય) બંધારણમાં માં પ્રદર્શિત કરવા માટે.
00: 00-11: 59
અક્ષરો તમે મધરાત અને બપોરે વચ્ચે સમય ઓળખવા માટે ઉપયોગ કરવા માંગો છો સ્પષ્ટ કરવા માટે આ બોક્સ વાપરો તમે મૂળભૂત AM કરતાં અન્ય કંઈક ઉપયોગ કરવા માંગો છો.
12: 00-23: 59
અક્ષર (ઓ) તમે મૂળભૂત, PM પર પોસ્ટેડ કરતાં અન્ય કંઈક ઉપયોગ કરવા માંગો છો, તો બપોરે અને મધ્યરાત્રિ વચ્ચે સમય ઓળખવા માટે ઉપયોગ કરવા માંગો છો સ્પષ્ટ કરવા માટે આ બોક્સ વાપરો.
નિશાનીનો સ્થિતિ
પોસ્ટેડ અથવા PM પર પોસ્ટેડ તમારા સમય ક્ષેત્ર માં પ્રતીકો માટે પ્લેસમેન્ટ પસંદ કરવા માટે નિશાનીનો સ્થિતિ યાદી વાપરો. ઉદાહરણ તરીકે, તમે પોસ્ટેડ પ્રતીકો પહેલાં અથવા પછી સમય દેખાય છે માટે પસંદ કરી શકો છો.
નોંધ: પ્રતીક સ્થિતિ 12-કલાક સમય બંધારણ માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
કલાક
આ યાદી કલાક પ્રદર્શન માટે તમામ શક્ય બંધારણો બતાવે છે. તમને જોઈતા ફોર્મેટમાં પસંદ કરો. જ્યારે તમે આમ કરો, તો કાર્યક્રમ બંધારણો સંવાદ બોક્સ તળિયે નમૂના તમારી પસંદગી અસર પહોંચાડવા માટે.
મિનિટ
આ યાદી મિનિટ પ્રદર્શન માટે તમામ શક્ય બંધારણો બતાવે છે. તમને જોઈતા ફોર્મેટમાં પસંદ કરો. જ્યારે તમે આમ કરો, તો કાર્યક્રમ બંધારણો સંવાદ બોક્સ તળિયે નમૂના તમારી પસંદગી અસર પહોંચાડવા માટે.
બીજું
આ યાદી સેકન્ડ પ્રદર્શન માટે તમામ શક્ય બંધારણો બતાવે છે. તમને જોઈતા ફોર્મેટમાં પસંદ કરો. જ્યારે તમે આમ કરો, તો કાર્યક્રમ બંધારણો સંવાદ બોક્સ તળિયે નમૂના તમારી પસંદગી અસર પહોંચાડવા માટે.
Hr / મીન વિભાજક
અક્ષર (ઓ) તમે તમારા સમય ક્ષેત્ર અલગ કલાક અને મિનિટ ઉપયોગ કરવા માંગો છો દાખલ થવા માટે આ બોક્સ વાપરો.
મીન / સેકન્ડ વિભાજક
અક્ષર (ઓ) તમે અલગ મિનિટ અને તમારા સમય ક્ષેત્ર માં સેકન્ડ ઉપયોગ કરવા માંગો છો દાખલ થવા માટે આ બોક્સ વાપરો.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapò En jwèt ede
Tan tab (Personnalisé Style bwat dyalòg)
Klike sou bouton an Customize sou dat ak lè tab (Fòma Editè bwat dyalòg) yo wè tab la Tan.
Sèvi ak tab la Tan yo mete opsyon fòma detaye pou jaden yo tan nan rapò ou.
Sèvi ak sistèm Default Fòma
Lè ou chwazi bwat chèk sa a, pwogram lan, pa default, sèvi ak fòma yo dat soti nan ti bwat la dyalòg Anviwònman Rejyonal nan Kontwòl Panel Windows la ‘.
Remak: Pwogram nan otomatikman efase pwopriyete sa a nenpòt lè ou fè dat chanjman fòma nan sa a bwat dyalòg.
12 Lè
Chwazi bwat chèk sa a si ou vle tan an yo dwe parèt nan yon fòma 12 èdtan.
24 Lè
Chwazi bwat chèk sa a si ou vle tan an yo dwe parèt nan yon fòma 24 èdtan (tan militè).
00: 00-11: 59
Sèvi ak bwat sa a ou presize karaktè yo ou vle sèvi ak yo idantifye tan ki genyen ant minwi ak midi si ou vle sèvi ak yon lòt bagay pase default a, AM.
12: 00-23: 59
Sèvi ak bwat sa a ou presize pèsonaj la (yo) ou vle sèvi ak yo idantifye tan ki genyen ant midi ak minwi si ou vle sèvi ak yon lòt bagay pase default a, PM.
senbòl pozisyon
Sèvi ak pozisyon lis la Senbòl yo chwazi plasman an pou AM oswa PM senbòl yo nan jaden tan ou. Pou egzanp, ou ka chwazi yo gen AM kap senbòl parèt anvan oswa apre tan an.
Remak: pozisyon Senbòl se sèlman ki disponib pou fòma a tan 12-èdtan.

Lis sa a montre tout fòma yo posib pou ekspozisyon an èdtan. Chwazi fòma a ou vle. Lè ou fè sa, pwogram nan fòma tan ki nan egzanp lan nan fon an nan ti bwat la dyalòg a reflete chwa ou.
minit
Lis sa a montre tout fòma yo posib pou ekspozisyon an minit. Chwazi fòma a ou vle. Lè ou fè sa, pwogram nan fòma tan ki nan egzanp lan nan fon an nan ti bwat la dyalòg a reflete chwa ou.
dezyèm
Lis sa a montre tout fòma yo posib pou ekspozisyon an segonn. Chwazi fòma a ou vle. Lè ou fè sa, pwogram nan fòma tan ki nan egzanp lan nan fon an nan ti bwat la dyalòg a reflete chwa ou.
Hr / min séparation
Sèvi ak bwat sa a antre nan pèsonaj la (yo) ou vle pou itilize pou èdtan separe epi minit nan jaden tan ou.
Min / Sec séparation
Sèvi ak bwat sa a antre nan pèsonaj la (yo) ou vle pou itilize pou minit separe epi segonn nan jaden tan ou.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal rahoton Online Help
Time tab (Custom Style maganganu akwatin)
Danna siffanta button a kwanan wata da lokaci tab (Format Edita maganganu akwatin) ganin Time tab.
Yi amfani da Time shafin don saita cikakken Tsarin zaɓuɓɓuka saboda lokaci filayen a cikin rahotonka.
Yi amfani da System Default Format
Lokacin da ka zaɓi wannan rajistan shiga akwatin, da shirin, da tsoho, yana amfani da kwanan wata Formats daga Regional Saituna maganganu akwatin a cikin Windows ‘Control Panel.
Note: The shirin ta atomatik clears wannan dukiya duk lokacin da ka yi kwanan Tsarin canje-canje a cikin wannan maganganu akwatin.
12 Sa’a
Select wannan rajistan shiga akwatin, idan kana so ka da lokacin da za a nuna a cikin wani 12 hour format.
24 Sa’a
Select wannan rajistan shiga akwatin, idan kana so ka da lokacin da za a nuna a cikin wani 24 hour (soja lokaci) format.
00: 00-11: 59
Yi amfani da wannan akwatin don saka da haruffa da kake son amfani da su domin gane lokaci tsakanin tsakar dare, kuma rana tsaka idan kana so ka yi amfani da wani abu da ba tsoho, AM.
12: 00-23: 59
Yi amfani da wannan akwatin don saka da hali (s) da kake son amfani da su domin gane lokaci tsakanin tsakar rana da tsakar dare idan kana so ka yi amfani da wani abu da ba tsoho, PM.
alama wuri
Yi amfani da alama wuri list don zaɓar jeri na AM ko PM alamomin a lokacin saura. Alal misali, za ka iya zaɓar da AM alamomin bayyana kafin ko bayan lokaci.
Note: QFontDatabase matsayi ne kawai samuwa ga 12-hour lokaci format.
Sa’a
Wannan jerin nuna dukan yiwu Formats ga hour nuni. Zabi format da kake so. A lokacin da ka yi, shirin Tsarin samfurin lokaci a kasa daga cikin maganganu akwatin don gani ka zabi.
Minute
Wannan jerin nuna dukan yiwu Formats ga minti nuni. Zabi format da kake so. A lokacin da ka yi, shirin Tsarin samfurin lokaci a kasa daga cikin maganganu akwatin don gani ka zabi.
Na biyu
Wannan jerin nuna dukan yiwu Formats ga seconds nuni. Zabi format da kake so. A lokacin da ka yi, shirin Tsarin samfurin lokaci a kasa daga cikin maganganu akwatin don gani ka zabi.
Hr / min SEPARATOR
Yi amfani da wannan akwatin don shigar da harafin (s) da kake son amfani da su domin raba hours da minti a cikin lokaci filin.
Min / Sec SEPARATOR
Yi amfani da wannan akwatin don shigar da harafin (s) da kake son amfani da su domin raba minti da sakan cikin lokaci filin.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
He aniani hoike Online Help
Ka manawa uku pila (dute Style dialog pahu)
E kaomi i ke pihi hoʻopilikino ma ka lā, a me Time uku pila (Format Lunahooponopono dialog pahu) e ike i ka Time uku pila.
E ho ohana i ka Time uku pila e kau piha formatting koho no ka manawa nā mahinaʻai ma loko o koʻoukou hoike.
E hoʻohana i System Default Format
I ka wa a oukou koho i keia E kaha makau i ka pahu, ka papahana, ma ka paʻamau, hoʻohana i ka la kūmole mai ka Regional Kāu Mau Koho Paʻamau dialog pahu i loko o ka Windows ‘O Na Makuahine Panel.
‘Ōlelo Aʻo: O ka papahana’ akomi a mao ae keia waiwai Ina oukou e la formatting e hoololi ana i keia dialog pahu.
12 Hour
E koho i kēia E kaha makau i ka pahu, ina oe makemake i ka manawa e hōʻike, ma ka 12 hora format.
24 Hour
E koho i kēia E kaha makau i ka pahu, ina oe makemake i ka manawa e hōʻike, ma ka 24 hora (koa manawa) format.
00: 00-11: 59
E hoʻohana i kēia pahu e hoakaka i na huapalapala oukou makemake e hoʻohana i ka hōʻike ana i ka manawa ma waena o ke aumoe, a awakea, ina oe e makemake, e hoʻohana i kekahi mea e ae, mamua o ka paʻamau, AM.
12: 00-23: 59
E hoʻohana i kēia pahu e hoakaka i ke ano (s) oe makemake e hoʻohana i ka hōʻike ana i ka manawa mawaena o ke awakea a me ke aumoe, ina oe e makemake, e hoʻohana i kekahi mea e ae, mamua o ka paʻamau, PM.
hōʻailona wahi
E ho ohana i ka hōʻailona kulana helu, e koho i ka hoʻokomo no ka AM a PM hoomanao ai iloko o ko oukou manawa kula. No ka mea, Eia kekahi laʻana, e hiki ia ia ke koho e loaa i ka AM hōʻailona ikeia ma mua ma hope o ka manawa paha.
‘Ōlelo Aʻo: hōʻailona wahi mea loaʻa wale no ka 12-hora manawa format.
Hola
Keia papa hōʻike mai i ka hiki kūmole no ka hora make. E koho i ka Download oukou makemake. I ka wa a oukou e hanaʻi, i ka papahana kūmole ka hāpana manawa ma ka lalo o ka dialog pahu e noonoo i ko oukou koho.
Minuke
Keia papa hōʻike mai i ka hiki kūmole no ka manawa hōʻikeʻia ana. E koho i ka Download oukou makemake. I ka wa a oukou e hanaʻi, i ka papahana kūmole ka hāpana manawa ma ka lalo o ka dialog pahu e noonoo i ko oukou koho.
Ka lua
Keia papa hōʻike mai i ka hiki kūmole no nā kekona hōʻikeʻia ana. E koho i ka Download oukou makemake. I ka wa a oukou e hanaʻi, i ka papahana kūmole ka hāpana manawa ma ka lalo o ka dialog pahu e noonoo i ko oukou koho.
HR / Min Separator
E hoʻohana i kēia pahu e komo i ke ano (s) oe makemake e hoʻohana i kaawale hola, a me minuke ma ko oukou manawa kula.
Min / pauku Separator
E hoʻohana i kēia pahu e komo i ke ano (s) oe makemake e hoʻohana i kaawale minuke, a me kekona iloko o ko oukou manawa kula.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports עזרה מקוונת
כרטיסיית שעה (בתיבת הדו-שיח מותאם אישית סגנון)
לחץ על לחצן ההתאמה אישית על תאריך כרטיסיית שעה (בתיבת הדו-שיח עורך פורמט) כדי לראות את כרטיסיית השעה.
השתמש הכרטיסייה שעה כדי להגדיר אפשרויות עיצוב מפורטות עבור שדות זמן בדוח שלך.
השתמש בתבנית ברירת המחדל של המערכת
כשאתה מסמן תיבה זו, התכנית, כברירת מחדל, משתמשת בתבניות התאריך מתוך תיבת הדו-שיח ההגדרות האזוריות בלוח הבקרה של חלונות.
הערה: התוכנית באופן אוטומטי מנקה נכס זה בכל פעם שאתה לבצע שינויי עיצוב תאריך בתיבת דו-שיח זו.
12 שעות
סמן תיבה זו אם ברצונך הזמן שיוצג במתכונת של 12 שעות.
24 שעות
סמן תיבה זו אם ברצונך הזמן שיוצג במתכונת של 24 שעות (זמן צבאי).
00: 00-11: 59
השתמש בתיבה זו כדי לציין את התווים שאתה רוצה להשתמש בו כדי לזהות את הזמן שבין חצות בצהריים אם אתה רוצה להשתמש במשהו שונה מברירת המחדל, AM.
12: 00-23: 59
השתמש בתיבה זו כדי לציין את אופי (ים) אתה רוצה להשתמש בו כדי לזהות את הזמן מחצות היום ועד חצות אם אתה רוצה להשתמש במשהו שונה מברירת המחדל, PM.
עמדת סמל
השתמש ברשימת עמדת הסמל כדי לבחור את המיקום עבור סימני AM או PM בתחום זמנך. לדוגמה, אתה יכול לבחור את AM סימנים להופיע לפני או אחרי הזמן.
הערה: מיקום סמל זמין רק עבור תבנית שעת 12 שעות ביממה.
שָׁעָה
רשימה זו מציגה את כל התבניות האפשריות עבור תצוגת השעה. בחר את הפורמט שאתה רוצה. כאשר אתה עושה, התוכנית מציגה את זמן מדגם בתחתית תיבת הדו-שיח כדי שתשקף את הבחירה שלך.
דַקָה
רשימה זו מציגה את כל התבניות האפשריות עבור התצוגה הדקה. בחר את הפורמט שאתה רוצה. כאשר אתה עושה, התוכנית מציגה את זמן מדגם בתחתית תיבת הדו-שיח כדי שתשקף את הבחירה שלך.
שְׁנִיָה
רשימה זו מציגה את כל התבניות האפשריות עבור התצוגה השנייה. בחר את הפורמט שאתה רוצה. כאשר אתה עושה, התוכנית מציגה את זמן מדגם בתחתית תיבת הדו-שיח כדי שתשקף את הבחירה שלך.
Hr / ד ‘מפריד
השתמש בתיבה זו כדי להזין את התו (ים) ברצונך להשתמש כדי שעות ודקות נפרדות בתחום זמנך.
מינימום / Sec מפריד
השתמש בתיבה זו כדי להזין את התו (ים) ברצונך להשתמש לדקות נפרדות ושניות בתחום זמנך.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
समय टैब (कस्टम शैली संवाद बॉक्स)
समय टैब देखने के लिए दिनांक और समय टैब (प्रारूप संपादक संवाद बॉक्स) पर अनुकूलित करें बटन पर क्लिक करें।
अपनी रिपोर्ट में समय क्षेत्रों के लिए विस्तृत स्वरूपण विकल्पों को सेट करने के लिए समय टैब का उपयोग करें।
सिस्टम डिफ़ॉल्ट प्रारूप का उपयोग
जब आप इस चेक बॉक्स का चयन करें, कार्यक्रम, डिफ़ॉल्ट रूप से, दिनांक स्वरूप ‘विंडोज नियंत्रण कक्ष में क्षेत्रीय सेटिंग्स संवाद बॉक्स से उपयोग करता है।
नोट: जब भी आप इस संवाद बॉक्स में दिनांक स्वरूपण परिवर्तन करने प्रोग्राम स्वचालित रूप से इस संपत्ति को साफ करता है।
12 घंटे
इस चेक बॉक्स का चयन करें यदि आप चाहते हैं समय एक 12 घंटे के प्रारूप में प्रदर्शित करने के लिए।
24 घंटे
इस चेक बॉक्स का चयन करें यदि आप चाहते हैं समय एक 24 घंटे (सैन्य समय) स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
00: 00-11: 59
पात्रों आप आधी रात और दोपहर के बीच के समय को पहचानने के लिए उपयोग करना चाहते हैं निर्दिष्ट करने के लिए इस बॉक्स का उपयोग करें यदि आप डिफ़ॉल्ट, एएम के अलावा कुछ प्रयोग करना चाहते हैं।
12: 00-23: 59
चरित्र (s) आप आप डिफ़ॉल्ट, प्रधानमंत्री के अलावा अन्य कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोपहर और आधी रात के बीच के समय को पहचानने के लिए उपयोग करना चाहते हैं निर्दिष्ट करने के लिए इस बॉक्स का उपयोग करें।
प्रतीक की स्थिति
AM या प्रधानमंत्री अपने समय क्षेत्र में प्रतीकों के लिए प्लेसमेंट का चयन करने के प्रतीक स्थिति सूची का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, आप AM प्रतीकों से पहले या समय के बाद दिखाई देते है चुन सकते हैं।
नोट: प्रतीक स्थिति 12 घंटे का समय प्रारूप के लिए ही उपलब्ध है।
समय
इस सूची में घंटे के प्रदर्शन के लिए सभी संभव प्रारूपों से पता चलता है। प्रारूप आप चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, कार्यक्रम प्रारूपों संवाद बॉक्स के नीचे नमूना समय अपनी पसंद को प्रतिबिंबित करने के लिए।
मिनट
इस सूची मिनट प्रदर्शन के लिए सभी संभव प्रारूपों से पता चलता है। प्रारूप आप चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, कार्यक्रम प्रारूपों संवाद बॉक्स के नीचे नमूना समय अपनी पसंद को प्रतिबिंबित करने के लिए।
दूसरा
इस सूची में सेकंड प्रदर्शन के लिए सभी संभव प्रारूपों से पता चलता है। प्रारूप आप चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, कार्यक्रम प्रारूपों संवाद बॉक्स के नीचे नमूना समय अपनी पसंद को प्रतिबिंबित करने के लिए।
मानव संसाधन / मिन सेपरेटर
चरित्र (s) आप अपने समय क्षेत्र में अलग घंटे और मिनट के लिए उपयोग करना चाहते हैं प्रवेश करने के लिए इस बॉक्स का उपयोग करें।
न्यूनतम / सेक सेपरेटर
चरित्र (ओं) को आप अलग मिनट और अपने समय क्षेत्र में सेकंड के लिए उपयोग करना चाहते हैं प्रवेश करने के लिए इस बॉक्स का उपयोग करें।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pab
Lub sij hawm tab (Kev cai Style dialog box)
Nias lub Customize khawm nyob rau Hnub thiab lub sij hawm tab (hom Editor dialog box) saib rau lub sij hawm tab.
Siv lub sij hawm tab teem ncauj lus kom ntxaws formatting xaiv rau lub sij hawm teb nyob rau hauv koj daim ntawv qhia.
Siv zog Default hom
Thaum koj xaiv no check box, qhov kev pab cuam, los ntawm neej ntawd hais, siv cov hnub ntawv los ntawm lub Regional chaw dialog box nyob rau hauv lub qhov rais ‘Control Vaj Huam Sib Luag.
Ceeb toom: Qhov kev pab cuam txiav clears cov cuab yeej no thaum twg koj ua hnub formatting hloov nyob rau hauv no dialog box.
12 Teev
Xaiv qhov no daim tshev npov yog tias koj xav kom lub sij hawm yuav tsum tau tso tawm nyob rau hauv ib tug 12 teev hom.
24 Teev
Xaiv qhov no daim tshev npov yog tias koj xav kom lub sij hawm yuav tsum tau tso tawm nyob rau hauv ib tug 24 teev (cov tub rog lub sij hawm) hom.
00: 00-11: 59
Siv lub thawv no kom qhia kom meej lub cim koj xav siv los txheeb xyuas cov sij hawm ntawm ib tag hmo thiab tav su hais tias koj xav siv ib yam dab tsi lwm yam tshaj li lub neej ntawd, AM.
12: 00-23: 59
Siv lub thawv no kom qhia kom meej cov ua cim (s) uas koj yuav siv los mus taw qhia lub sij hawm ntawm tav su thiab ib tag hmo yog tias koj xav siv ib yam dab tsi lwm yam tshaj li lub neej ntawd, PM.
cim txoj hauj lwm
Siv lub Cim txoj hauj lwm daim ntawv teev rau xaiv qhov kev tso kawm rau lub AM los yog PM cim nyob rau hauv koj lub sij hawm teb. Piv txwv li, koj muaj peev xwm xaiv tau lub AM cim tshwm sim ua ntej los yog tom qab lub sij hawm.
Ceeb toom: Cim txoj hauj lwm tsuas yog muaj nyob rau hauv 12-teev hawm hom.
teev
Qhov no daim ntawv teev qhia tau hais tias tag nrho cov tau tawm tswv yim rau cov teev zaub. Xaiv cov hom uas koj xav tau. Thaum koj ua tau, cov kev pab cuam tswv yim tus qauv lub sij hawm nyob rau hauv qab ntawm lub dialog box muaj kev cuam tshuam koj xaiv.
minute
Qhov no daim ntawv teev qhia tau hais tias tag nrho cov tau tawm tswv yim rau cov feeb zaub. Xaiv cov hom uas koj xav tau. Thaum koj ua tau, cov kev pab cuam tswv yim tus qauv lub sij hawm nyob rau hauv qab ntawm lub dialog box muaj kev cuam tshuam koj xaiv.
Ob txhais
Qhov no daim ntawv teev qhia tau hais tias tag nrho cov tau tawm tswv yim rau lub vib nas this zaub. Xaiv cov hom uas koj xav tau. Thaum koj ua tau, cov kev pab cuam tswv yim tus qauv lub sij hawm nyob rau hauv qab ntawm lub dialog box muaj kev cuam tshuam koj xaiv.
Hr / Min Separator
Siv lub thawv no kom nkag mus rau hauv lub cim (s) uas koj yuav siv cais teev thiab feeb nyob rau hauv koj lub sij hawm teb.
Min / Sec Separator
Siv lub thawv no kom nkag mus rau hauv lub cim (s) uas koj yuav siv cais feeb thiab vib nas this nyob rau hauv koj lub sij hawm teb.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online segítség
Idő fület (Custom stílus párbeszédpanel)
Kattintson a Testreszabás gombra a Dátum és idő fülre (Format szerkesztő párbeszédpanel), hogy az Idő fület.
Az Idő fülre beállítani részletes formázási lehetőségek ideje mezők a jelentésben.
Használja a rendszer alapértelmezett formátum
Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a program alapértelmezés szerint használja a dátum formátumot a Területi beállítások párbeszédablakban a Windows Control Panel.
Megjegyzés: A program automatikusan törli az ingatlan, ha csinál dátumformázási változások ebben a párbeszédablakban.
12 órás
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az idő, hogy megjelenik egy 12 órás formátumban.
24 órás
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az idő, hogy megjelenik egy 24 órás (katonai) formátumban.
00: 00-11: 59
Használja ezt a mezőt adja meg a kívánt karaktereket azonosítására használt közötti idő éjfél és dél ha szeretné használni valami más, mint az alapértelmezett, AM.
12: 00-23: 59
Használja ezt a mezőt adja meg a karakter (ek) a használni kívánt azonosítani az idő dél és éjfél között, ha a használni kívánt valami más, mint az alapértelmezett, PM.
Jelpozíció
Használja a Jelpozíció listából válassza ki a végeredmény az AM vagy PM szimbólumok területen az idejét. Például megadhatja, hogy az AM szimbólumok előtt vagy után az időt.
Megjegyzés: Jelpozíció csak a 12 órás formátumban.
Óra
Ez a lista az összes lehetséges formátumait az óra kijelzőjén. Válassza ki a kívánt formátumot. Ha igen, a program formázza a minta idő alján a párbeszédablak a választásának megfelelően.
Perc
Ez a lista az összes lehetséges formátumait perckijelző. Válassza ki a kívánt formátumot. Ha igen, a program formázza a minta idő alján a párbeszédablak a választásának megfelelően.
Második
Ez a lista az összes lehetséges formátumait másodpercig látható. Válassza ki a kívánt formátumot. Ha igen, a program formázza a minta idő alján a párbeszédablak a választásának megfelelően.
Hr / Min szeparátor
Használja ezt a mezőt a karakter (ek) a használni kívánt külön órát és a percet területen az idejét.
Min / Sec szeparátor
Használja ezt a mezőt a karakter (ek) a használni kívánt külön perc, másodperc az idejét a területen.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports nethjálpina
Time flipann (Custom Style valmynd)
Smelltu á Customize hnappinn á þeim degi og tíma flipanum (Format Editor valmynd) til þess að sjá Time flipann.
Notaðu tímann flipann til að stilla nákvæmar formatting valkostur fyrir tíma reiti í skýrslunni.
Nota System Default Format
Þegar þú velur þennan reit, the program, við vanræksla, notar dagsetningarsnið frá Regional Settings valmynd í Windows Control Panel.
Ath: The program hreinsar sjálfkrafa þessa eign þegar þú gerir og dagsetningar breytingar í þessari valmynd.
12 Hour
Velja skal þennan reit ef þú vilt tími til að vera birt í 12 klst sniði.
24 Hour
Velja skal þennan reit ef þú vilt tími til að vera birt í 24 klst (her sinn) sniði.
00: 00-11: 59
Notaðu þennan reit til að tilgreina stafina sem þú vilt nota til að bera kennsl á tíma á milli miðnættis og hádegis ef þú vilt nota eitthvað annað en sjálfgefið, AM.
12: 00-23: 59
Notaðu þennan reit til að tilgreina eðli (s) þú vilt nota til að bera kennsl á tíma á milli hádegis og miðnættis ef þú vilt nota eitthvað annað en sjálfgefið, kl.
tákn stöðu
Notaðu tákn stöðu listann til að velja staðsetningar fyrir am eða pm tákn í tíma akur þinn. Til dæmis, getur þú valið að hafa AM tákn birtast fyrir eða eftir þann tíma.
Ath: Tákn stöðu er aðeins í boði fyrir 12 stunda snið.
klukkustund
Þessi listi sýnir allar mögulegar snið fyrir klukkustund skjánum. Veldu sniðið sem þú vilt. Þegar þú gerir það, forritið snið sýnishorn tímann neðst í svarglugganum til að endurspegla val þitt.
Minute
Þessi listi sýnir allar mögulegar snið fyrir mínútu skjánum. Veldu sniðið sem þú vilt. Þegar þú gerir það, forritið snið sýnishorn tímann neðst í svarglugganum til að endurspegla val þitt.
Second
Þessi listi sýnir allar mögulegar snið fyrir sekúndur skjánum. Veldu sniðið sem þú vilt. Þegar þú gerir það, forritið snið sýnishorn tímann neðst í svarglugganum til að endurspegla val þitt.
Hr / Min skiltáknar
Notaðu þennan reit til að slá inn staf (s) þú vilt nota til að aðgreina klukkustundir og mínútur í tíma akur þinn.
Mín / Sec skiltáknar
Notaðu þennan reit til að slá inn staf (s) þú vilt nota til að aðgreina mínútur og sekúndur í tíma akur þinn.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Akụkọ Online Help
Time tab (Omenala Style dialog igbe)
Pịa hazie button on ụbọchị na oge tab (Format Editor dialog igbe) na-ahụ Time tab.
Jiri Time tab ka zuru ezu formatting nhọrọ maka oge dị n’ubi gị akụkọ.
Jiri System Default Format
Mgbe ị họrọ a igbe, usoro ihe omume, ndabara, na-eji ụbọchị formats si Regional Ntọala igbe na Windows ‘Control Panel.
Cheta na: Usoro ihe omume na-akpaghị aka kwagaa a onwunwe mgbe ọ bụla ị na-eme ụbọchị formatting mgbanwe a dialog igbe.
12 Hour
Họrọ a igbe ma ọ bụrụ na ị chọrọ oge na-egosipụta na a 12 hour format.
24 Hour
Họrọ a igbe ma ọ bụrụ na ị chọrọ oge na-egosipụta na a 24 hour (agha oge) format.
00: 00-11: 59
Iji nke a igbe ezipụta na-agụ akụkọ ị chọrọ iji mata oge n’etiti n’etiti abalị na ehihie ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji ihe ọzọ karịa ndabara, AM.
12: 00-23: 59
Iji nke a igbe ezipụta na agwa (s) ị chọrọ iji mata oge n’etiti ehihie na n’etiti abalị ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji ihe ọzọ karịa ndabara, PM.
Symbol ọnọdụ
Jiri Symbol ọnọdụ ndepụta iji họrọ pụrụ isi chọta maka AM ma ọ bụ PM akara ke oge gị na ubi ya. Dị ka ihe atụ, ị nwere ike họrọ nwere AM akara n’ihu ma ọ bụ mgbe oge.
Cheta na: Symbol ọnọdụ bụ nanị maka ndị 12-hour oge format.
hour
Ndepụta a na-egosi niile kwere omume formats n’ihi na hour ngosi. Họrọ usoro ị chọrọ. Mgbe ị na-eme, ihe omume Ụdị ndị sample oge na ala nke igbe iji na-egosipụta gị nhọrọ.
Minute
Ndepụta a na-egosi niile kwere omume formats maka nkeji ngosi. Họrọ usoro ị chọrọ. Mgbe ị na-eme, ihe omume Ụdị ndị sample oge na ala nke igbe iji na-egosipụta gị nhọrọ.
Nke abụọ
Ndepụta a na-egosi niile kwere omume formats maka sekọnd ngosi. Họrọ usoro ị chọrọ. Mgbe ị na-eme, ihe omume Ụdị ndị sample oge na ala nke igbe iji na-egosipụta gị nhọrọ.
Ọrụ Nchịkwa Mmadụ / Min separator
Iji nke a igbe ịbanye agwa (s) ị chọrọ iji iche iche awa na minit na oge gị na ubi ya.
Min / Sec separator
Iji nke a igbe ịbanye agwa (s) ị chọrọ iji iche iche nkeji na sekọnd na oge gị na ubi ya.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Bantuan Online
tab waktu (Custom Style kotak dialog)
Klik tombol Customize pada Tanggal dan waktu tab (Format kotak dialog Editor) untuk melihat waktu tab.
Gunakan waktu tab untuk mengatur opsi format rinci untuk bidang waktu dalam laporan Anda.
Gunakan Format default Sistem
Bila Anda memilih kotak centang ini, program, secara default, menggunakan format tanggal dari kotak dialog Regional Settings di Windows ‘Control Panel.
Catatan: Program ini secara otomatis membersihkan properti ini setiap kali Anda membuat perubahan format tanggal dalam kotak dialog ini.
12 Jam
Pilih kotak centang ini jika Anda ingin waktu yang akan ditampilkan dalam format 12 jam.
24 jam
Pilih kotak centang ini jika Anda ingin waktu yang akan ditampilkan dalam format 24 jam (waktu militer).
00: 00-11: 59
Gunakan kotak ini untuk menentukan karakter yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi waktu antara tengah malam dan siang hari jika Anda ingin menggunakan sesuatu selain default, AM.
12: 00-23: 59
Gunakan kotak ini untuk menentukan karakter (s) yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi waktu antara siang dan tengah malam jika Anda ingin menggunakan sesuatu selain default, PM.
posisi simbol
Gunakan daftar posisi Simbol untuk memilih penempatan untuk AM atau PM simbol dalam bidang waktu Anda. Misalnya, Anda dapat memilih untuk memiliki AM simbol muncul sebelum atau setelah waktu.
Catatan: Posisi Simbol ini hanya tersedia untuk format waktu 12 jam.
Jam
Daftar ini menunjukkan semua format yang mungkin untuk tampilan jam. Pilih format yang Anda inginkan. Bila Anda melakukannya, program format waktu sampel di bagian bawah kotak dialog untuk mencerminkan pilihan Anda.
Menit
Daftar ini menunjukkan semua format yang mungkin untuk tampilan menit. Pilih format yang Anda inginkan. Bila Anda melakukannya, program format waktu sampel di bagian bawah kotak dialog untuk mencerminkan pilihan Anda.
Kedua
Daftar ini menunjukkan semua format yang mungkin untuk tampilan detik. Pilih format yang Anda inginkan. Bila Anda melakukannya, program format waktu sampel di bagian bawah kotak dialog untuk mencerminkan pilihan Anda.
Hr / Min Separator
Gunakan kotak ini untuk memasukkan karakter (s) yang ingin Anda gunakan untuk memisahkan jam dan menit di lapangan waktu Anda.
Min / Sec Separator
Gunakan kotak ini untuk memasukkan karakter (s) yang ingin Anda gunakan untuk menit dan detik terpisah di lapangan waktu Anda.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Am tab (Chustaim Stíl dialóg)
Cliceáil ar an gcnaipe Saincheap ar an Dáta agus am tab (Format Eagarthóir dialóg) chun an cluaisín Am.
Bain úsáid as an cluaisín Am a shocrú roghanna formáidiú mionsonraithe réimsí am i do tuarascáil.
Úsáid Córas Formáid Réamhshocraithe
Nuair a roghnaíonn tú an bosca seiceála, an clár, de réir réamhshocraithe, úsáideann na formáidí dáta ón bhosca dialóige Socruithe Réigiúnacha sa Windows ‘Painéal Rialúcháin.
Nóta: Tá an clár nglanann huathoibríoch an mhaoin aon uair a dhéanann tú athruithe formáidiú dáta sa bhosca dialóige.
12 Uair
Roghnaigh an ticbhosca más mian leat an t-am a chur ar taispeáint i bhformáid 12 uair an chloig.
24 Uair
Roghnaigh an ticbhosca más mian leat an t-am a chur ar taispeáint i bhformáid 24 uair an chloig (am míleata).
00: 00-11: 59
Úsáid an bosca seo a shonrú na carachtair is mian leat a úsáid chun an t-am a shainaithint idir meán oíche agus meán lae más mian leat rud éigin eile a úsáid seachas an réamhshocraithe, AM.
12: 00-23: 59
Úsáid an bosca seo a shonrú ar an carachtar (í) is mian leat a úsáid chun an t-am a shainaithint idir meán lae agus meán oíche más mian leat rud éigin eile a úsáid seachas an réamhshocraithe, AM.
seasamh siombail
Bain úsáid as an liosta seasamh Siombail a roghnú an socrúchán an AM nó PM siombailí i do réimse am. Mar shampla, is féidir leat a roghnú go bhfuil an AM siombailí láithriú roimh nó tar éis an t-am.
Tabhair faoi deara: tá seasamh Siombail fáil ach amháin le haghaidh an fhormáid am 12 uair an chloig.
Uair
Taispeánann an liosta seo na formáidí is féidir do taispeáint uair an chloig. Roghnaigh an fhormáid is mian leat. Nuair a dhéanann tú, formáidí an clár an t-am samplach ag bun an bhosca dialóige a léiriú do rogha.
nóiméad
Taispeánann an liosta seo na formáidí féideartha don taispeáint nóiméad. Roghnaigh an fhormáid is mian leat. Nuair a dhéanann tú, formáidí an clár an t-am samplach ag bun an bhosca dialóige a léiriú do rogha.
dara
Taispeánann an liosta seo na formáidí is féidir do taispeáint soicind. Roghnaigh an fhormáid is mian leat. Nuair a dhéanann tú, formáidí an clár an t-am samplach ag bun an bhosca dialóige a léiriú do rogha.
Hr / Min Deighilteoir
Úsáid an bosca seo chun dul isteach ar an carachtar (í) is mian leat a úsáid chun uair an chloig agus nóiméid ar leith i do réimse am.
Min / Sec Deighilteoir
Úsáid an bosca seo chun dul isteach ar an carachtar (í) is mian leat a úsáid chun nóiméid ar leith agus soicind i do réimse am.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Guida in linea
scheda Ora (finestra di dialogo Stile personalizzato)
Fare clic sul pulsante Personalizza nella scheda Ora (finestra di dialogo Editor formato) Data e per vedere la scheda Ora.
Utilizzare la scheda Ora per impostare le opzioni di formattazione dettagliate per i campi di tempo nel report.
Utilizzare System formato predefinito
Quando si seleziona questa casella di controllo, il programma, di default, utilizza i formati di data nella finestra di dialogo Impostazioni internazionali nel Pannello di controllo di Windows ‘.
Nota: il programma cancella automaticamente questa proprietà ogni volta che fate data cambia di formattazione in questa finestra di dialogo.
12 ore
Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il tempo per essere visualizzato in un formato di 12 ore.
24 ore
Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il tempo per essere visualizzato in un formato 24 ore (tempo militare).
00: 00-11: 59
Utilizzare questa casella per specificare i caratteri che si desidera utilizzare per identificare il tempo che intercorre tra mezzanotte e mezzogiorno, se si desidera utilizzare qualcosa di diverso da quello predefinito, AM.
12: 00-23: 59
Utilizzare questa casella per specificare il carattere (s) che si desidera utilizzare per identificare il tempo che intercorre tra mezzogiorno e mezzanotte, se si desidera utilizzare qualcosa di diverso da quello predefinito, PM.
posizione simbolo
Utilizzare l’elenco posizione di Symbol per selezionare la posizione dei simboli AM o PM nel vostro campo di tempo. Ad esempio, è possibile scegliere di avere l’AM simboli appaiono prima o dopo il tempo.
Nota: la posizione simbolo è disponibile solo per il formato delle 12 ore.
Ora
Questo elenco mostra tutti i possibili formati per la visualizzazione ora. Scegliere il formato che si desidera. Quando si esegue, il programma formatta il tempo di esempio nella parte inferiore della finestra di dialogo in modo da riflettere la vostra scelta.
minuto
Questo elenco mostra tutti i possibili formati per il display dei minuti. Scegliere il formato che si desidera. Quando si esegue, il programma formatta il tempo di esempio nella parte inferiore della finestra di dialogo in modo da riflettere la vostra scelta.
Secondo
Questo elenco mostra tutti i possibili formati per la visualizzazione dei secondi. Scegliere il formato che si desidera. Quando si esegue, il programma formatta il tempo di esempio nella parte inferiore della finestra di dialogo in modo da riflettere la vostra scelta.
Hr / Min Separatore
Utilizzare questa casella per inserire il carattere (s) che si desidera utilizzare per ore e minuti separati nel vostro campo di tempo.
Min / sec separatore
Utilizzare questa casella per inserire il carattere (s) che si desidera utilizzare per minuti e secondi separati nel vostro campo di tempo.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
[時間]タブ(カスタムスタイル]ダイアログボックス)
[時間]タブを表示するには日付と時刻]タブ(書式エディタ]ダイアログボックス)の[カスタマイズ]ボタンをクリックします。
レポート内の時刻フィールドの詳細な書式設定オプションを設定するには、[時間]タブを使用します。
システムのデフォルトの書式を使用します
このチェックボックスを選択すると、プログラムは、デフォルトでは、Windowsのコントロールパネルの[地域の設定]ダイアログボックスから日付形式を使用しています。
注:このダイアログボックスで日付の書式設定の変更を行うたびにプログラムが自動的にこのプロパティをクリアします。
12時間
あなたは時間が12時間形式で表示させたい場合は、このチェックボックスを選択します。
24時間
あなたは時間が24時間(軍用時間)の形式で表示させたい場合は、このチェックボックスを選択します。
00:00-11:59
あなたはデフォルト、AM以外のものを使用する場合は深夜と正午の間の時間を識別するために使用する文字を指定するには、このボックスを使用します。
12:00-23:59
あなたはデフォルト、PM以外のものを使用したい場合は正午から午前零時までの時間を識別するために使用する文字(複数可)を指定するには、このボックスを使用します。
シンボル位置
あなたの時間のフィールドにAMまたはPM記号の配置を選択するために、シンボル位置リストを使用してください。たとえば、AMシンボルが時間の前または後に表示されるように選択することができます。
注:シンボルの位置は、12時間形式でのみ使用可能です。
時間
このリストは、時間表示のためのすべての可能なフォーマットを示しています。必要な形式を選択してください。あなたが行うと、プログラムはあなたの選択を反映して、ダイアログボックスの下部にあるサンプル時間をフォーマットします。

このリストは、分表示のためのすべての可能なフォーマットを示しています。必要な形式を選択してください。あなたが行うと、プログラムはあなたの選択を反映して、ダイアログボックスの下部にあるサンプル時間をフォーマットします。
二番
このリストは、秒表示のためのすべての可能なフォーマットを示しています。必要な形式を選択してください。あなたが行うと、プログラムはあなたの選択を反映して、ダイアログボックスの下部にあるサンプル時間をフォーマットします。
時間/分セパレーター
あなたの時間フィールドに時間と分を分離するために使用する文字(複数可)を入力するには、このボックスを使用します。
分/秒セパレータ
あなたの時間のフィールドに分と秒を区切るために使用する文字(複数可)を入力するには、このボックスを使用します。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lapuran Crystal Pitulung Online
tab wektu (Custom Gaya kothak dialog)
Klik tombol Ngatur ing Tanggal lan tab Time (Format kothak dialog Editor) kanggo ndeleng tab Time.
Gunakake tab Wektu kanggo nyetel pilihan format rinci kanggo kothak wektu ing laporan Panjenengan.
Gunakake Format Default System
Yen milih kothak iki, program, standar, nggunakake format tanggal saka kothak dialog Setelan Regional ing Windows ‘Control Panel.
Wigati: program kanthi otomatis sekaligus sifat iki kapan sampeyan wis nggawe owahan format tanggal ing kothak dialog iki.
12 Jam
Pilih kothak mriksa iki yen sampeyan pengin wektu supaya katampil ing format 12 jam.
24 Jam
Pilih kothak mriksa iki yen sampeyan pengin wektu supaya katampil ing format 24 jam (wektu militèr).
00: 00-11: 59
Gunakake kothak iki kanggo nemtokake karakter sing pengin digunakake kanggo ngenali wektu antarane tengah wengi lan awan yen sampeyan pengin nggunakake soko liyane saka gawan, AM.
12: 00-23: 59
Gunakake kothak iki kanggo nemtokake karakter (s) sampeyan pengin digunakake kanggo ngenali wektu antarane noon lan tengah wengi yen sampeyan pengin nggunakake soko liyane saka gawan, PM.
posisi Symbol
Gunakake dhaftar posisi Symbol kanggo milih panggonan seko kanggo AM utawa PM simbol ing lapangan wektu. Contone, sampeyan bisa milih kanggo duwe AM simbol katon sadurunge utawa sawise wektu.
Wigati: posisi Symbol mung kasedhiya kanggo format wektu 12 jam.
jam
Daftar iki kabeh format bisa kanggo tampilan jam. Pilih format sing pengin. Nalika nggawe, program format wektu sampel ing ngisor kothak dialog kanggo nggambarake dipilih.
Minute
Daftar iki kabeh format bisa kanggo tampilan menit. Pilih format sing pengin. Nalika nggawe, program format wektu sampel ing ngisor kothak dialog kanggo nggambarake dipilih.
kapindho
Daftar iki kabeh format bisa kanggo tampilan detik. Pilih format sing pengin. Nalika nggawe, program format wektu sampel ing ngisor kothak dialog kanggo nggambarake dipilih.
Hr / Min pamisah
Gunakake kothak iki kanggo ngetik karakter (s) sampeyan pengin nggunakake kanggo jam lan menit kapisah ing lapangan wektu.
Min / Sec pamisah
Gunakake kothak iki kanggo ngetik karakter (s) sampeyan pengin nggunakake kanggo menit lan detik kapisah ing lapangan wektu.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ (ಕಸ್ಟಮ್ ಶೈಲಿ ಸಂವಾದ ಬಾಕ್ಸ್)
ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನೋಡಲು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಟ್ಯಾಬ್ (ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪಾದಕ ಸಂವಾದ ಬಾಕ್ಸ್) ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಯ ಜಾಗ ವಿವರವಾದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಳಸಿ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸ್ವರೂಪ ಬಳಸಿ
ನೀವು ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ, ಡೇಟಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಈ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು.
12 ಗಂಟೆ
ನೀವು ಸಮಯ 12 ಗಂಟೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
24 ಅವರ್
ನೀವು ಸಮಯ 24 ಗಂಟೆಗಳ (ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮಯ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
00: 00-11: 59
ನೀವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡುವೆ ಸಮಯ ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್, ಎಎಮ್ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.
12: 00-23: 59
ನೀವು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡುವೆ ಸಮಯ ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಕ್ಷರ (ಗಳು) ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.
ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AM ಅಥವಾ PM ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೊಗ ಆಯ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಎಎಮ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಸಂಕೇತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅವರ್
ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಗಂಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಂವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಮಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿಟ್
ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ನಿಮಿಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಂವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಮಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಂವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಮಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಂ / ನಿಮಿಷ ವಿಭಾಜಕ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಂಟೆ ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಅಕ್ಷರ (ಗಳು) ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.
ಮಿನ್ / ಸಿಹಿಯಾಗಿರದ ವಿಭಾಜಕ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಅಕ್ಷರ (ಗಳು) ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Онлайн Анықтама Есептер
Уақыт қойындысы (Custom Стиль тілқатысу терезесі)
Уақыт қойындысын қараңыз үшін Күн мен уақыт қойындысынан (редакторы форматында тілқатысу терезесі) бойынша теңшеу түймешігін басыңыз.
Егер есепте уақыт өрістер үшін егжей-тегжейлі пішімдеу параметрлерін орнату үшін Уақыт қойындысын пайдаланыңыз.
Жүйе әдепкі пішімін пайдаланыңыз
Егер сіз осы құсбелгісін қойыңыз кезде, бағдарлама, әдепкі мәні бойынша, Windows «Басқару тақтасындағы аймақтық параметрлері диалогтық терезесінен күн пішімдерін қолданады.
Ескерту: Егер сіз осы тілқатысу терезесінде күні пішімдеу өзгерістерін жасауға әр кезде бағдарлама автоматты түрде осы сипатты жояды.
12 сағат
Егер сіз уақыт 12 сағаттық пішімде көрсетілуі керек болса, осы құсбелгіні қойыңыз.
24 сағат
Егер сіз уақыт 24 сағат (әскери уақыты) форматында көрсетіледі келсе, осы құсбелгіні қойыңыз.
00: 00-11: 59
Сіз Әдепкі, AM басқа нәрсе қолданғыңыз келсе түн мен түске арасындағы уақытты анықтау үшін пайдалану қажет таңбаларды көрсету үшін осы құсбелгіні пайдаланыңыз.
12: 00-23: 59
Сіз Әдепкі, PM басқа нәрсе қолданғыңыз келсе түске және түн арасындағы уақытты анықтау үшін пайдаланғыңыз келетін таңбаны (лар) көрсету үшін осы құсбелгіні пайдаланыңыз.
Symbol позиция
Егер уақыт өрісіне АМ немесе PM рәміздерді орналастыру таңдау үшін Symbol лауазымы тізімін пайдаланыңыз. Мысалы, сіз А.М. рәміздер уақыт бұрын немесе кейін пайда болуы таңдай аласыз.
Ескерту: Symbol лауазымы 12-сағаттық уақыт пішімі үшін ғана қол жетімді.
сағат
Бұл тізім сағат көрсету үшін барлық ықтимал пішімдерін көрсетеді. қажетті пішімді таңдаңыз. Сіз жасай кезде, бағдарлама Таңдауыңызды көрсету үшін тілқатысу терезесінің төменгі жағында үлгісі уақыт пішімдері.
минут
Бұл тізім минуттық көрсету үшін барлық ықтимал пішімдерін көрсетеді. қажетті пішімді таңдаңыз. Сіз жасай кезде, бағдарлама Таңдауыңызды көрсету үшін тілқатысу терезесінің төменгі жағында үлгісі уақыт пішімдері.
секунд
Бұл тізім секунд дисплей үшін барлық мүмкін пішімдерін көрсетеді. қажетті пішімді таңдаңыз. Сіз жасай кезде, бағдарлама Таңдауыңызды көрсету үшін тілқатысу терезесінің төменгі жағында үлгісі уақыт пішімдері.
HR / Min Бөлгіш
Егер сіз уақыт саласындағы сағат және минут бөліп үшін пайдаланғыңыз келетін таңбаны (лар) енгізу үшін осы құсбелгіні пайдаланыңыз.
Мин / с Бөлгіш
Егер сіз уақыт саласындағы минут және секунд бөліп үшін пайдаланғыңыз келетін таңбаны (лар) енгізу үшін осы құсбелгіні пайдаланыңыз.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ផ្ទាំងតង់ (ប្រអប់រចនាប័ទ្មផ្ទាល់ខ្លួន)
ចុចប៊ូតុងប្តូរតាមបំណងនៅកាលបរិច្ឆេទនិងផ្ទាំងម៉ោង (ទ្រង់ទ្រាយប្រអប់កម្មវិធីនិពន្ធ) ដើម្បីមើលផ្ទាំងពេលវេលា។
ប្រើផ្ទាំងពេលវេលាដើម្បីកំណត់ជម្រើសការធ្វើទ្រង់ទ្រាយសម្រាប់វាលពេលវេលាលម្អិតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នក។
ប្រើទ្រង់ទ្រាយលំនាំដើមរបស់ប្រព័ន្ធ
នៅពេលដែលអ្នកជ្រើសប្រអប់ធីកនេះកម្មវិធីនេះដោយលំនាំដើម, ប្រើទ្រង់ទ្រាយកាលបរិច្ឆេទដែលបានមកពីប្រអប់ការកំណត់ប្រចាំតំបន់នៅក្នុងផ្ទាំងបញ្ជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ។
ចំណាំ: កម្មវិធីនេះទ្រព្យដោយស្វ័យប្រវត្តិជម្រះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការធ្វើទ្រង់ទ្រាយកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងប្រអប់នេះ។
12 ម៉ោង
ជ្រើសប្រអប់ធីកនេះប្រសិនបើអ្នកចង់កំណត់ពេលវេលាដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ 12 ម៉ោង។
24 ម៉ោង
ជ្រើសប្រអប់ធីកនេះប្រសិនបើអ្នកចង់កំណត់ពេលវេលាដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ 24 ម៉ោង (ម៉ោងយោធា) ។
00: 00-11: 59
ប្រើប្រអប់នេះដើម្បីបញ្ជាក់តួអក្សរដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពេលវេលារវាងកណ្តាលយប់និងពេលថ្ងៃត្រង់ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើអ្វីផ្សេងទៀតជាងលំនាំដើម, ព្រឹក។
12: 00-23: 59
ប្រើប្រអប់នេះដើម្បីបញ្ជាក់តួអក្សរ (s) ដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពេលវេលារវាងថ្ងៃត្រង់និងការកណ្តាលអធ្រាត្រប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើអ្វីផ្សេងទៀតជាងលំនាំដើម, នាយករដ្ឋមន្រ្តី។
ទីតាំងនិមិត្តសញ្ញា
ប្រើបញ្ជីដើម្បីជ្រើសនិមិត្តសញ្ញាទីតាំងសម្រាប់និមិត្តសញ្ញាការដាក់ឬល្ងាចនៅព្រឹកវាលពេលវេលារបស់អ្នកនោះទេ។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចជ្រើសនិមិត្តសញ្ញាលេចឡើងមុនពេលព្រឹកឬបន្ទាប់ពីពេលនោះ។
ចំណាំ: ទីតាំងនិមិត្តសញ្ញាគឺអាចរកបានសម្រាប់ទ្រង់ទ្រាយពេលវេលា 12 ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ។
ម៉ោង
បញ្ជីនេះបង្ហាញទ្រង់ទ្រាយដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់សម្រាប់ការបង្ហាញម៉ោង។ ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយដែលអ្នកចង់បាន។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើទ្រង់ទ្រាយពេលកម្មវិធីគំរូនៅខាងក្រោមនៃប្រអប់នេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជម្រើសរបស់អ្នក។
នាទី
បញ្ជីនេះបង្ហាញទ្រង់ទ្រាយដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់សម្រាប់ការបង្ហាញនាទី។ ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយដែលអ្នកចង់បាន។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើទ្រង់ទ្រាយពេលកម្មវិធីគំរូនៅខាងក្រោមនៃប្រអប់នេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជម្រើសរបស់អ្នក។
ជាលើកទីពីរ
បញ្ជីនេះបង្ហាញទ្រង់ទ្រាយដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់សម្រាប់ការបង្ហាញវិនាទី។ ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយដែលអ្នកចង់បាន។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើទ្រង់ទ្រាយពេលកម្មវិធីគំរូនៅខាងក្រោមនៃប្រអប់នេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជម្រើសរបស់អ្នក។
ម៉ោង / នាទីខណ្ឌចែក
ប្រើប្រអប់នេះដើម្បីបញ្ចូលតួអក្សរ (s) ដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីម៉ោងដាច់ដោយឡែកនិងនាទីនៅក្នុងវាលពេលវេលារបស់អ្នក។
នាទី / វិខណ្ឌចែក
ប្រើប្រអប់នេះដើម្បីបញ្ចូលតួអក្សរ (s) ដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីនាទីដាច់ដោយឡែកនិងជាវិនាទីក្នុងវាលពេលវេលារបស់អ្នក។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
크리스탈은 온라인 도움말을보고
시간 탭 (사용자 지정 스타일 대화 상자)
시간 탭을 볼 수있는 날짜 및 시간 탭 (서식 편집기 대화 상자)에서 사용자 지정 버튼을 클릭합니다.
보고서에 시간 필드에 대한 자세한 서식 옵션을 설정하려면 시간 탭을 사용합니다.
시스템의 기본 형식을 사용하여
이 확인란을 선택하면, 프로그램은 기본적으로 윈도우 제어판의 국가 별 설정 대화 상자에서 날짜 형식을 사용합니다.
참고 :이 대화 상자에서 날짜 형식을 변경할 때마다 프로그램이 자동으로이 속성을 지 웁니다.
12 시간
당신이 시간이 12 시간 형식으로 표시하려면이 확인란을 선택합니다.
24 시간
당신이 시간이 24 시간 (군사 시간) 형식으로 표시하려면이 확인란을 선택합니다.
00 : 00-11 : 59
기본, AM 이외의 것을 사용하려는 경우 자정과 정오 사이의 시간을 식별하는 데 사용할 문자를 지정하려면이 상자를 사용합니다.
12 : 00-23 : 59
당신은 기본, PM 아닌 다른 뭔가를 사용하려는 경우 정오와 자정 사이의 시간을 식별하는 데 사용할 문자 (들)을 지정하려면이 상자를 사용합니다.
기호 위치
시간 필드에 AM 또는 PM 기호 위치를 선택 기호 위치 목록을 사용합니다. 예를 들어, 기호 전이나 시간 이후에 나타나는 AM을 선택할 수 있습니다.
참고 : 기호 위치가 12 시간 형식에만 사용할 수 있습니다.
시간
이 목록은 시간 표시 가능한 모든 형식을 보여줍니다. 원하는 형식을 선택합니다. 당신이 할 경우, 프로그램은 당신의 선택을 반영하기 위해 대화 상자의 맨 아래에있는 샘플 시간 형식을 지정합니다.

이 목록은 분 표시 가능한 모든 형식을 보여줍니다. 원하는 형식을 선택합니다. 당신이 할 경우, 프로그램은 당신의 선택을 반영하기 위해 대화 상자의 맨 아래에있는 샘플 시간 형식을 지정합니다.
둘째
이 목록은 초 표시 가능한 모든 형식을 보여줍니다. 원하는 형식을 선택합니다. 당신이 할 경우, 프로그램은 당신의 선택을 반영하기 위해 대화 상자의 맨 아래에있는 샘플 시간 형식을 지정합니다.
시간 / 분 구분
당신이 당신의 시간 필드에 별도의 시간과 분에 사용할 문자 (들)을 입력하려면이 상자를 사용합니다.
분 / 초 구분
당신이 당신의 시간 필드에서 별도의 분과 초에 사용할 문자 (들)을 입력하려면이 상자를 사용합니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Raport liserxetê Alîkarî
tab Time (Style Custom box dialog)
Pêl bişkoka Customize li ser Dîrok û Time tab (Format Nawy box dialog) ji bo dîtina tab Time de.
Bi kar tînin tab Time ya ji bo danîna options teşekirina berfireh ji bo zeviyên dem di rapora xwe.
Bi kar tînin Pergal Standard Format
Gava ku hûn vê zeviya erękirinę ya jęrîn hilbijęre, di programê de, ji aliyê default, zimên formatan de date ya ji box dialog Settings Herêmî li Control Panel ji Windows ‘.
Têbînî: bernameya automatically kiribin vê malê gava hûn bikin date Guherandinên teşekirina Di vê qutîkê dialog.
12 Saet
vê qutîkê check hilbijêre heke tu bixwaze wê demê de ji bo di format 12 saetê de bê nîşandan.
24 Saet
vê qutîkê check hilbijêre heke tu bixwaze wê demê de ji bo di format 24 hour (dema leşkerî) kiriyî werin nîşandan.
00: 00-11: 59
Bi kar tînin, vê qutiyê de diyar characters hûn dixwazin bi kar bînin ji bo diyarkirina dema di navbera şevê û nîvro, eger hûn dixwazin bi kar tiştekî din ji default, AM.
12: 00-23: 59
Bi kar tînin, vê qutiyê de diyar pîta (s) ku tu dixwazî bi kar tînin ji bo diyarkirina dema di navbera nîvro û nîvê şevê, eger hûn dixwazin bi kar tiştekî din ji default, PM.
helwesta Symbol
Use the list helwesta Symbol ji bo bijartina cîbecîkirina ji bo sembolên AM an PM di warê dem te. Ji bo nimûne, tu dikarî hilbijêrin ku AM sembolên berî an jî piştî xuya dibin.
Têbînî: Helwesta Symbol tenê ji bo awayê demê jî 12-saetê de derbasdar e;
Seet
Ev lîste, nîşan dide ku hemû formatên ji bo display saetekê. li format ku tu dixwazî hilbijêre. Gava ku hûn çi bikin, ku bernameya teşeyên dema testê ku li jêrî ya box dialog ji bo raman hilbijartina te.
Deqqe
Ev lîste, nîşan dide ku hemû formatên ji bo display di deqîqa. li format ku tu dixwazî hilbijêre. Gava ku hûn çi bikin, ku bernameya teşeyên dema testê ku li jêrî ya box dialog ji bo raman hilbijartina te.
Duyem
Ev lîste, nîşan dide ku hemû formatên gengaz ji bo display seconds. li format ku tu dixwazî hilbijêre. Gava ku hûn çi bikin, ku bernameya teşeyên dema testê ku li jêrî ya box dialog ji bo raman hilbijartina te.
Hr / Min Separator
Bi kar tînin, vê qutiyê bikevin pîta (s) ku tu dixwazî bi kar tînin ji bo saet û deqe cuda di warê dem te.
Min / Sec Separator
Bi kar tînin, vê qutiyê bikevin pîta (s) ku tu dixwazî bi kar tînin ji bo minutes cuda û seconds di warê dem te.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal отчеттор Online Жардам
Убакыт табулатура (бажы Style баарлашуу терезечеси)
Убакыт көрүү үчүн Дата жана убакыт кошумча барагынын (Format Editor баарлашуу терезечеси) жөнүндө Өзгөчөлөштүрүү кнопка.
Сиздин отчетто убакыт талаада үчүн толук орнотуу параметрлерин коюуга убакыт барагын колдонуу.
Пайдалануу системасы умолчанию Калыптоо
Бул чек кутучаны тандоо кийин, программа, айласыз, Windows «Control Panel аймактык Орнотуулар диалог кутусунда күнү түрлөрүн колдонот.
Эскертүү: программа, бул диалог кутусунда датасы туюнтма өзгөртүүлөрдү киргизүү сайын жазуусу бул мүлктү тазалайт.
12 Hour
Сиз бир жолу 12 саат түрүндө көрсөтүлөт келсе, бул чек кутучаны тандоо.
24 саат
Эгер убакыт 24 сааттык (аскердик убакыт) түрүндө көрсөтүлөт келсе, бул чек кутучаны тандоо.
00: 00-11: 59
Бул кутучаны аткарбаган башка бир нерсени колдонуу керек болсо түн менен түшкө ортосундагы убакытты аныктоо үчүн колдонууну каалайбыз белгилерди көрсөтүү үчүн пайдаланууга, AM.
12: 00-23: 59
мүнөзүн көрсөтүү үчүн пайдалануу (лер) силер аткарбаган башка нерсеге колдонуп келсе, түштө, алар менен түн ортосуна чейин убакыт аныктоо үчүн колдонуп келет, PM.
белгиси орду
Убакыт жаатындагы AM же PM белгилер үчүн жайгаштырууга тандап Symbol орду тизмесин колдонушат. Мисалы, сиз белгилер чейин же кийин пайда AM үчүн тандай аласыз.
Эскертүү: Symbol абалы 12-саат убакыт түрдө үчүн гана жеткиликтүү.
саат
Бул тизме саат экрандын үчүн мүмкүн болгон бардык түрлөрүн көрсөтөт. Сиз каалаган бөлүп. Эгер андай болгондо, программа тандап чагылдыруу үчүн диалог кутусунда түбүндөгү үлгү убакыт калыптары.
мүнөт
Бул тизме мүнөт экрандын үчүн мүмкүн болгон бардык түрлөрүн көрсөтөт. Сиз каалаган бөлүп. Эгер андай болгондо, программа тандап чагылдыруу үчүн диалог кутусунда түбүндөгү үлгү убакыт калыптары.
Экинчи
Бул тизме секунд көргөзмөгө үчүн мүмкүн болгон бардык түрлөрүн көрсөтөт. Сиз каалаган бөлүп. Эгер андай болгондо, программа тандап чагылдыруу үчүн диалог кутусунда түбүндөгү үлгү убакыт калыптары.
С / Min бөлгүч
Эгер убакыт тармагында өзүнчө саат жана мүнөткө колдонууну каалаган мүнөзүн (с) кирүү үчүн ушул беттеги кутучаны толтур.
Мин / сек бөлгүч
Эгер убакыт чөйрөсүндөгү айрым мүнөт, атүгүл секунд үчүн колдонуп келет мүнөзүн (с) кирүү үчүн ушул беттеги кутучаны толтур.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ແຖບທີ່ໃຊ້ເວລາ (ແບບ Custom ກ່ອງໂຕ້ຕອບ)
ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມການລູກຄ້າໃນວັນທີແລະແຖບທີ່ໃຊ້ເວລາ (ຮູບແບບບັນນາທິການຫມາຍໃສ່ໃນປ່ອງສົນທະນາ) ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ໃຊ້ເວລາແຖບ.
ການນໍາໃຊ້ທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຈະຕ້ອງກໍານົດທາງເລືອກການຈັດຮູບແບບລາຍລະອຽດສໍາລັບຂົງເຂດທີ່ໃຊ້ເວລາໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານ.
ນໍາໃຊ້ລະບົບຮູບແບບມາດຕະຖານ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານເລືອກກ່ອງກາເຄື່ອງຫມາຍນີ້, ໂຄງການ, ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນ, ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບວັນຈາກການຕັ້ງຄ່າ Regional ກ່ອງໂຕ້ຕອບໃນ Windows ‘ກະດານຄວບຄຸມ.
ຫມາຍເຫດ: ໂຄງການອັດຕະໂນມັດລ້າງຄຸນສົມບັດນີ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ວັນທີຮູບແບບການປ່ຽນແປງໃນປ່ອງນີ້.
12 ຊົ່ວໂມງ
ເລືອກກ່ອງກາເຄື່ອງຫມາຍນີ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະແດງຢູ່ໃນຮູບແບບ 12 ຊົ່ວໂມງ.
24 ຊົ່ວໂມງ
ເລືອກກ່ອງກາເຄື່ອງຫມາຍນີ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະແດງຢູ່ໃນຮູບແບບ 24 ຊົ່ວໂມງ (ທີ່ໃຊ້ເວລາການທະຫານ).
00: 00-11: 59
ໃຊ້ກ່ອງນີ້ເພື່ອລະບຸລັກສະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດເວລາລະຫວ່າງເວລາທ່ຽງຄືນແລະ noon ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງອື່ນນອກຈາກໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ, AM.
12: 00-23: 59
ໃຊ້ກ່ອງນີ້ເພື່ອລະບຸລັກສະນະການ (s) ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດເວລາລະຫວ່າງ noon ແລະເວລາທ່ຽງຄືນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງອື່ນນອກຈາກໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ, PM.
ຕໍາແຫນ່ງສັນຍາລັກ
ການນໍາໃຊ້ສັນຍາລັກບັນຊີລາຍຊື່ຕໍາແຫນ່ງເພື່ອຄັດເລືອກເອົາການຈັດວາງສໍາລັບການ AM ຫຼື PM ສັນຍາລັກໃນພາກສະຫນາມທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະມີ AM ສັນຍາລັກຂອງປະກົດວ່າກ່ອນຫຼືຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ເວລາ.
ຫມາຍເຫດ: ຕໍາແຫນ່ງ Symbol ແມ່ນມີພຽງແຕ່ສໍາລັບຮູບແບບທີ່ໃຊ້ເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ.
ຊົ່ວໂມງ
ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງຫມົດຮູບແບບທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສະແດງຊົ່ວໂມງ. ເລືອກຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດ, ໂຄງການໃນຮູບແບບທີ່ໃຊ້ເວລາຕົວຢ່າງທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງກ່ອງໂຕ້ຕອບໃນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການເລືອກຂອງທ່ານ.
ນາທີ
ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງຫມົດຮູບແບບທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສະແດງນາທີ. ເລືອກຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດ, ໂຄງການໃນຮູບແບບທີ່ໃຊ້ເວລາຕົວຢ່າງທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງກ່ອງໂຕ້ຕອບໃນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການເລືອກຂອງທ່ານ.
ຄັ້ງທີສອງ
ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງຫມົດຮູບແບບທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສະແດງວິນາທີ. ເລືອກຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດ, ໂຄງການໃນຮູບແບບທີ່ໃຊ້ເວລາຕົວຢ່າງທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງກ່ອງໂຕ້ຕອບໃນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການເລືອກຂອງທ່ານ.
Hr / ນາທີແຍກຕ່າງຫາກ
ການນໍາໃຊ້ຕົວເລືອກນີ້ຈະເຂົ້າໄປມີລັກສະນະ (s) ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອຊົ່ວໂມງແຍກຕ່າງຫາກແລະນາທີໃນພາກສະຫນາມທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານ.
Min / Sec ແຍກຕ່າງຫາກ
ການນໍາໃຊ້ຕົວເລືອກນີ້ຈະເຂົ້າໄປມີລັກສະນະ (s) ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນການນາທີແຍກຕ່າງຫາກແລະວິນາທີໃນພາກສະຫນາມທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານ.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Auxilium
Tab (Style Mos alternis sermonibus arca archa)
Click in Mos tab puga pyga in die et hora (Editor Author alternis sermonibus arca archa) ad tab.
Uti tab Tempus posuit detailed formatting options ut vestra ad tempus in agrorum fama.
Default Format uti system
Cum lego reprehendo hoc buxum progressio per defaltam de Regionalis utitur forma Occasus alternis sermonibus arca archa in tempus fenestras ‘Imperium Panel.
Note: In hoc progressio ipso facto sese cum bonis et date formatting mutationes in hoc alternis buxum.
XII hora
Si vis hoc tempore reprehendo arca archa Select proponendum in forma hora XII.
XXIV hora
Si vis hoc tempore reprehendo arca archa Select proponendum in XXIV horas (tempore belli) format.
00: 00-11: LIX
Utere moribus lenticulam dare velis uti eandem mediam noctem inter vos volo utor alio defectu, AM.
XII: 00-23: LIX
Utere moribus dare lenticulam (s) uti velis cognoscere meridie ad medium noctis tempore uti voluerit alio defectu, AM.
Symbol loco
Uti Symbol album lego positio in situ, sive AM PM typicus in agro tuo. Ut vos can sumo ut PM typicus est ante vel post.
Nota locum symbolum sit amet nunc format in hora XII.
Hora
Hoc album potest esse forma, quia venit hora omnia propono. Elige tibi in format. Si facitis sample formats tempus elit cogitare alternis sermonibus arca archa fundum tuum.
Minutum
Omnis enim forma intellectus possibilis potest elenchus minutis propono. Elige tibi in format. Si facitis sample formats tempus elit cogitare alternis sermonibus arca archa fundum tuum.
Concilium
In secunda ostendit forma intellectus possibilis omnium qui elenchus propono. Elige tibi in format. Si facitis sample formats tempus elit cogitare alternis sermonibus arca archa fundum tuum.
Hr / Min Separator
Utere hac ratione ad Box (s) vos volo utor horis et minutis separati agri in tempore.
Min / c Separator
Utere hac ratione ad Box (s) singulis minutis secundis uti velis in tempore ut agri.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Time tab (Custom Style dialoglodziņš)
Noklikšķiniet uz pogas Pielāgot uz Datums un laiks cilni (Format redaktors dialog box), lai redzētu cilni Time.
Izmantojiet cilni laiks noteikt sīki formatēšanas iespējas laika laukiem savā ziņojumā.
Izmantot sistēmas noklusējuma formāts
Ja izvēlaties šo izvēles rūtiņu, programma, pēc noklusējuma, izmanto datuma formātus no Reģionālās iestatījumi dialoglodziņā Windows “”Control Panel.
Piezīme: Programma automātiski izdzēš šo nekustamo īpašumu, kad jūs veikt datuma formatēšanas izmaiņas šajā dialoglodziņā.
12 stundu
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai laiks, lai parādītu 12 stundu formātā.
24 stundu
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai laiks, lai parādītu 24 stundu (militārā laiks) formātā.
00: 00-11: 59
Izmantojiet šo lodziņu, lai norādītu rakstzīmes, kuru vēlaties izmantot, lai noteiktu laiku starp pusnakti un pulksten ja jūs vēlaties izmantot kaut ko, kas nav noklusējuma, AM.
12: 00-23: 59
Izmantojiet šo lodziņu, lai norādītu raksturu (-us), ko vēlaties izmantot, lai noteiktu laiku starp pusdienlaikā un pusnaktī, ja jūs vēlaties izmantot kaut ko, kas nav noklusējuma, PM.
simbols amats
Izmantojiet Symbol pozīciju sarakstu, lai izvēlētos izvietojumu par AM vai PM simboliem savu laiku jomā. Piemēram, jūs varat izvēlēties, lai AM simboli pirms vai pēc laika.
Piezīme: Simbols pozīcija ir pieejama tikai par 12 stundu laika formātu.
Stunda
Šis saraksts parāda visus iespējamos formātus stundu displeja. Izvēlieties formātu, kuru vēlaties. Kad jūs darāt, programma formāti parauga laiku apakšā dialoglodziņa, lai atspoguļotu savu izvēli.
minūte
Šis saraksts parāda visus iespējamos formātus minūšu displeja. Izvēlieties formātu, kuru vēlaties. Kad jūs darāt, programma formāti parauga laiku apakšā dialoglodziņa, lai atspoguļotu savu izvēli.
otrais
Šis saraksts parāda visus iespējamos formātus sekunžu displeja. Izvēlieties formātu, kuru vēlaties. Kad jūs darāt, programma formāti parauga laiku apakšā dialoglodziņa, lai atspoguļotu savu izvēli.
Hr / Min atdalītājs
Izmantojiet šo lodziņu, lai ievadītu rakstzīmi (s), kuru vēlaties izmantot, lai atsevišķas stundas un minūtes jūsu laika jomā.
Min / sec atdalītājs
Izmantojiet šo lodziņu, lai ievadītu rakstzīmi (s), kuru vēlaties izmantot, lai atdalītu minūtes un sekundes jūsu laika jomā.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pagalba
Laikas skirtukas (dialogo langas Pasirinktinis Stilius)
Spustelėkite Tinkinti mygtuką data ir laikas skirtuką (Formatas dialogo lange redaktorius), kad pamatyti laikas skirtuką.
Naudokite Time skirtuką nustatyti išsamias formatavimo parinktis laiko laukuose ataskaitą.
Naudokite numatytąjį sistemos formatas
Kai pasirenkate šį žymės langelį, programa, pagal nutylėjimą, naudoja datos formatus iš Dialogo lange Regiono nustatymai Windows “”valdymo skyde.
Pastaba: Programa automatiškai išvalo šį objektą, kai jūs padarote data formatavimo pakeitimus šiame dialogo lange.
12 valandos
Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite, kad laikas, kuris bus rodomas per 12 valandų formatu.
24 valandos
Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite, kad laikas, kuris bus rodomas per 24 valandų (karinė laikas) formatu.
00: 00-11: 59
Naudokite šį langelį, jei norite nurodyti simbolius, kuriuos norite naudoti nustatyti laiką nuo vidurnakčio iki vidurdienio, jei norite naudoti kažką kitą nei numatytoji, Am.
12: 00-23: 59
Naudokite šį langelį, jei norite nurodyti simbolį (-ius), kurį norite naudoti nustatyti laiką tarp vidurdienio ir vidurnakčio, jei norite naudoti kažką kitą nei numatytoji, PM.
Akcija pozicija
Naudoti simbolį padėties sąrašą ir pasirinkti už AM arba PM simbolių savo laiko srityje rodymas. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, kad AM simbolius prieš arba po laiko.
Pastaba: Akcija pozicija yra prieinama tik 12-valandų formatą.
valanda
Šis sąrašas rodo visus galimus formatus valandų ekrane. Pasirinkite formatą, kurį norite. Kai tai padarysite, programa formatai mėginio metu paties dialogo lango apačioje apmąstyti savo pasirinkimą.
Minutė
Šis sąrašas rodo visus galimus formatus minučių ekrane. Pasirinkite formatą, kurį norite. Kai tai padarysite, programa formatai mėginio metu paties dialogo lango apačioje apmąstyti savo pasirinkimą.
Antra
Šis sąrašas rodo visus galimus formatus sekundžių ekrane. Pasirinkite formatą, kurį norite. Kai tai padarysite, programa formatai mėginio metu paties dialogo lango apačioje apmąstyti savo pasirinkimą.
HR / min separatoriai
Naudokite šį langelį, jei norite įvesti simbolį (-ius), kurį norite naudoti atskirus valandas ir minutes Jūsų laiko srityje.
Min / sek separatoriai
Naudokite šį langelį, jei norite įvesti simbolį (-ius), kurį norite naudoti atskirus minučių ir sekundžių savo laiko srityje.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapporten Online Hëllef
Zäit Reiter (Benotzerdefinéiert Style Dialog Këscht)
Klickt op d ‘Benotzerdefinéiert Knäppchen op den Datum an Auerzäit Reiter (Format Redakter Dialog Këscht) den Time Menu ze gesinn.
Benotzt d’Time Menu ze detailléierte wat Optiounen fir Zäit Felder an Ärem Rapport setzen.
Benotzt System Standard Format
Wann Dir dëst kontrolléieren Këscht wielt, de Programm, par défaut, benotzt den Datum Formater aus der Regional Parameteren Dialog Këscht an der Control Panel “”Windows.
Opgepasst: De Programm kläert automatesch dëser Propriétéit illimitéiert Datum wat Ännerungen an dësem Dialog Box maachen.
12 Hour
Wielt dëst kontrolléieren Këscht wann Dir Zäit wëllen an enger 12 Stonne Format ugewisen ze ginn.
24 Hour
Wielt dëst kontrolléieren Këscht wann Dir Zäit gin ugewisen zu engem 24 Stonn (militäresch Zäit) Format wëllen.
00: 00-11: 59
Benotzt dëse Këscht de Personnagen ze spezifizéieren Dir benotze wëllt der Zäit tëscht Klengbetten an der Mëttesstonn ze identifizéieren, wann Dir eppes anere wéi de Standard, AM ze benotzen wëllt.
12: 00-23: 59
Benotzt dëse Këscht de Charakter ze spezifizéieren (s) Dir benotze wëllt der Zäit tëscht Mëtteg an Mëtternuecht ze identifizéieren, wann Dir eppes aneschters wéi den Default benotze wëllt, PM.
Symbol Positioun
Benotzt d’Lëscht Symbol Positioun de Stage fir d’AM oder PM Symboler vun Äre Zäit Beräich ze wielen. Zum Beispill, kënnt Dir decidéieren d’AM Symboler virun oder no der Zäit schéngen ze hunn.
Opgepasst: Symbol Positioun fir den 12-Stonn Zäit Format nëmmen disponibel ass.
Stonn
Dës Lëscht weist all d’méiglech Formater fir d’Stonn Ecran. Wielt d’Format Dir wëllt. Wann Dir mengt, Formater de Programm der Prouf Zäit bei der leschter vun am Dialog Këscht Äre Choix ze maachen.
Minutt
Dës Lëscht weist all d’méiglech Formater fir de Minutt ugewisen. Wielt d’Format Dir wëllt. Wann Dir mengt, Formater de Programm der Prouf Zäit bei der leschter vun am Dialog Këscht Äre Choix ze maachen.
Zweeten
Dës Lëscht weist all d’méiglech Formater fir de Sekonnen Ecran. Wielt d’Format Dir wëllt. Wann Dir mengt, Formater de Programm der Prouf Zäit bei der leschter vun am Dialog Këscht Äre Choix ze maachen.
HR / Min Ersetzen
Benotzt dëse Këscht de Charakter ze trieden (s) Dir ze trennen Stonnen an Minutt Är Zäit Terrain ze benotzen wëllt.
Min / Sec Ersetzen
Benotzt dëse Këscht de Charakter ze trieden (s) Dir ze trennen Minutten a Sekonnen an Äre Zäit Terrain ze benotzen wëllt.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал извештаи онлајн Помош
табот време (полето за дијалог Custom стил)
Кликнете на копчето Customize на датумот и на времето јазичето (дијалогот Уредувач на формат) за да видете го ливчето време.
Користете го ливчето време да се постави детални опции форматирање за време полиња во вашиот извештај.
Користете Системски стандардно формат
Кога ќе изберете оваа опција, програмата, по дифолт, го користи датумот формати од дијалогот регионалните поставки во контролниот панел на Windows.
Забелешка: Програмата автоматски го отвора овој имот секогаш кога ќе се промени датумот за форматирање во овој дијалог.
12 часа
Изберете ја оваа опција ако сакате времето да биде прикажан во 12-часовен формат.
24 час
Изберете ја оваа опција ако сакате времето да се прикажува во форма на 24 часа (воени време).
00: 00-11: 59
Користете го ова за да го одредите карактери сакате да го користите да се идентификуваат времето помеѓу полноќ и напладне, ако сакате да го користите нешто друго од стандардниот часот.
12: 00-23: 59
Користете го ова поле за да се определи карактер (а), вие сакате да го користите да се идентификуваат времето помеѓу пладне и полноќ, ако сакате да го користите нешто друго од стандардната, премиерот.
позиција симбол
Користете листата на Симбол позиција да го изберете сместување на симболи AM или PM во вашето поле на времето. На пример, можете да изберете да имате AM знаците се јавуваат пред или по пат.
Забелешка: Симбол позиција е достапна само за форматот на 12-часовен период.
час
Оваа листа ги покажува сите можни формати за прикажување на час. Одберете го форматот што го сакате. Кога ќе го направите, програмата формати време на примерокот во долниот дел од дијалогот да се одрази на вашиот избор.
минута
Оваа листа ги покажува сите можни формати за прикажување на минута. Одберете го форматот што го сакате. Кога ќе го направите, програмата формати време на примерокот во долниот дел од дијалогот да се одрази на вашиот избор.
Второ
Оваа листа ги покажува сите можни формати за прикажување на секунди. Одберете го форматот што го сакате. Кога ќе го направите, програмата формати време на примерокот во долниот дел од дијалогот да се одрази на вашиот избор.
Hr / мин за разделување
Користете го ова поле за да влезат во ликот (а), вие сакате да го користите на посебни часови и минути во својата област на времето.
Min / Sec за разделување
Користете го ова поле за да влезат во ликот (а), вие сакате да го користите да се одделат минути и секунди во вашето поле на времето.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Origine et histoire de Reports Online Help
Time vakizoro (Custom Style diniky boaty)
Tsindrio ny bokotra ampanjifaina eo amin’ny Date sy Time vakizoro (Format Editor diniky boaty) mba hahita ny Time vakizoro.
Ampiasao ny Time vakizoro mba hametraka safidy ho an’ny antsipirihany-pandrafetana ny fotoana saha ao amin’ny tatitra.
Ampiasao System Default Format
Rehefa mifidy ity boaty maso, ny fandaharana, ny toerana misy anao, ny daty mampiasa format avy amin’ny Faritra Settings diniky boaty ao amin’ny Windows ‘Control Panel.
Fanamarihana: Ny fandaharana avy hatrany mampisava fananana izany isaky ny manao fanovana daty pandrafetana ao amin’ity fifanakalozan-kevitra boaty.
12 Hour
Fanteno maso io efajoro raha tianao ny fotoana mba ho aseho ao amin’ny 12 ora endrika.
24 Hour
Fanteno maso io efajoro raha tianao ny fotoana mba ho aseho ao amin’ny 24 ora (ora miaramila) endrika.
00: 00-11: 59
Ampiasao izany boaty ny mamaritra ny tarehin-tsoratra tianao hampiasaina mba hamantatra ny fotoana eo anelanelan’ny mamatonalina sy ny mitatao vovonana raha te-hampiasa zavatra hafa afa-tsy ny toerana misy anao, AM.
12: 00-23: 59
Ampiasao izany boaty ny mamaritra ny toetra amam-panahy (s) tianao hampiasaina mba hamantatra ny fotoana eo anelanelan’ny mitataovovonana sy ny misasakalina raha te-hampiasa zavatra hafa afa-tsy ny toerana misy anao, PM.
Symbol toerana
Ampiasao ny Symbol lisitra mifidy toerana ny fametrahana ho an’ny AM na PM marika amin’ny fotoana an-tsaha. Ohatra, afaka misafidy ny hanana ny AM fanehoana an’ohatra no hiseho eo anatrehan’i na aorian’ny fotoana.
Fanamarihana: Symbol toerana ihany no azo amin’ny 12-ora ny endrika.
ora
Ity lisitra mampiseho ny azo atao rehetra format ho fampisehoana ny ora. Fidio ny endrika tianao. Rehefa manao, ny fandaharana ny endriky ny santionana fotoana eo amin’ny farany ambany ny diniky boaty ny taratry ny safidy.
Minute
Ity lisitra mampiseho ny azo atao rehetra format ho fampisehoana ny minitra. Fidio ny endrika tianao. Rehefa manao, ny fandaharana ny endriky ny santionana fotoana eo amin’ny farany ambany ny diniky boaty ny taratry ny safidy.
faharoa
Ity lisitra mampiseho ny azo atao rehetra format ho fampisehoana ny segondra. Fidio ny endrika tianao. Rehefa manao, ny fandaharana ny endriky ny santionana fotoana eo amin’ny farany ambany ny diniky boaty ny taratry ny safidy.
HR / Min Separator
Ampiasao izany boaty hiditra ny toetra amam-panahy (s) tianao ny hampiasa ny misaraka ora sy minitra amin’ny fotoana an-tsaha.
Min / Sec Separator
Ampiasao izany boaty hiditra ny toetra amam-panahy (s) tianao ny hampiasa ny misaraka minitra sy segondra amin’ny fotoana an-tsaha.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Talian Bantuan
tab Masa (gaya Custom kotak dialog)
Klik butang Peribadikan pada Tarikh dan tab Masa (Format Editor kotak dialog) untuk melihat tab Masa.
Gunakan tab Masa untuk menetapkan pilihan pemformatan terperinci untuk bidang masa dalam laporan anda.
Gunakan Format Lalai Sistem
Apabila anda memilih kotak ini, program ini, secara lalai, menggunakan format tarikh dari kotak dialog Tetapan Daerah dalam Panel Kawalan Windows ‘.
Nota: Program ini secara automatik membersihkan harta ini setiap kali anda membuat tarikh perubahan format dalam kotak dialog ini.
12 jam
Pilih kotak semak ini jika anda mahu masa yang akan dipaparkan dalam format 12 jam.
24 jam
Pilih kotak semak ini jika anda mahu masa yang akan dipaparkan dalam format 24 jam (masa tentera).
00: 00-11: 59
Gunakan kotak ini untuk menentukan aksara yang anda mahu gunakan untuk mengenal pasti masa antara tengah malam dan tengah hari jika anda mahu menggunakan sesuatu yang lain daripada nilai default, AM.
12: 00-23: 59
Gunakan kotak ini untuk menentukan watak (s) yang anda ingin gunakan untuk mengenal pasti masa antara tengah hari dan tengah malam jika anda mahu menggunakan sesuatu yang lain daripada nilai default, PM.
kedudukan simbol
Gunakan senarai kedudukan Simbol untuk memilih penempatan untuk AM atau PM simbol dalam bidang masa anda. Sebagai contoh, anda boleh memilih untuk mempunyai AM simbol hadir di hadapan atau selepas masa itu.
Nota: kedudukan Simbol hanya tersedia untuk format masa 12 jam.
Jam
Senarai ini memaparkan semua format yang mungkin untuk paparan jam. Pilih format yang anda mahu. Apabila anda mendaftar, program format masa sampel di bahagian bawah kotak dialog untuk menggambarkan pilihan anda.
minit
Senarai ini memaparkan semua format yang mungkin untuk paparan minit. Pilih format yang anda mahu. Apabila anda mendaftar, program format masa sampel di bahagian bawah kotak dialog untuk menggambarkan pilihan anda.
kedua
Senarai ini memaparkan semua format yang mungkin untuk paparan saat itu. Pilih format yang anda mahu. Apabila anda mendaftar, program format masa sampel di bahagian bawah kotak dialog untuk menggambarkan pilihan anda.
Hr / Min Separator
Gunakan kotak ini untuk memasukkan aksara (s) yang anda ingin gunakan untuk jam dan minit berasingan dalam bidang masa anda.
Min / Sec Separator
Gunakan kotak ini untuk memasukkan aksara (s) yang anda ingin gunakan untuk minit mandi dan saat dalam bidang masa anda.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
സമയം ടാബ് (കസ്റ്റം സ്റ്റൈൽ ഡയലോഗ് ബോക്സ്)
സമയം ടാബ് കാണാൻ തീയതിയും സമയവും ടാബ് (ഫോർമാറ്റ് എഡിറ്റർ ഡയലോഗ് ബോക്സ്) കസ്റ്റമൈസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സമയം വയലുകളെ വിശദമായ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് സമയം ടാബ് ഉപയോഗിക്കുക.
സിസ്റ്റം സ്ഥിര ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക
ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം, സ്വതവേ, വിൻഡോസ് ‘നിയന്ത്രണ പാളിയിലെ പ്രാദേശിക ക്രമീകരണ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിന്നും തീയതി ഫോർമാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ തീയതി ഫോർമാറ്റിംഗ് മാറ്റങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മായ്ക്കുന്നു.
12 മണിക്കൂര്
നിങ്ങളുടെ സമയം ഒരു 12 മണിക്കൂർ ഫോർമാറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
24 മണിക്കൂര്
നിങ്ങളുടെ സമയം 24 മണിക്കൂർ (സൈനിക സമയം) ഫോർമാറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
00: 00-11: 59
നിങ്ങൾ സ്ഥിര, എന്നെക്കാൾ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അർദ്ധരാത്രി ഉച്ചവരെ തമ്മിലുള്ള സമയം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക.
12: 00-23: 59
പ്രതീകം (ങ്ങൾ) നിങ്ങൾ സ്ഥിര പ്രധാനമന്ത്രി പുറമെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അർദ്ധരാത്രി തമ്മിലുള്ള സമയം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക.
പ്രതീക സ്ഥാനം
നിങ്ങളുടെ സമയം വയലിൽ AM അല്ലെങ്കിൽ PM ചിഹ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പ്രതീക സ്ഥാനം ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ രാവിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ സമയം മുമ്പോ ശേഷമോ ദൃശ്യമാകും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും.
കുറിപ്പ്: പ്രതീക സ്ഥാനം 12-മണിക്കൂർ സമയ ഫോർമാറ്റ് മാത്രം ലഭ്യമാണ്.
മണിക്കൂര്
ഈ പട്ടിക മണിക്കൂർ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാ സാധ്യമായ ഫോർമാറ്റുകളും കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ നിര പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് താഴെയുള്ള സാമ്പിൾ സമയ ഫോർമാറ്റുകൾ.
മിനിറ്റ്
ഈ പട്ടിക മിനിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാ സാധ്യമായ ഫോർമാറ്റുകളും കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ നിര പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് താഴെയുള്ള സാമ്പിൾ സമയ ഫോർമാറ്റുകൾ.
സെക്കന്റ്
ഈ പട്ടിക നിമിഷങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാ സാധ്യമായ ഫോർമാറ്റുകളും കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ നിര പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് താഴെയുള്ള സാമ്പിൾ സമയ ഫോർമാറ്റുകൾ.
മ / മിനിറ്റ് സെപ്പറേറ്റർ
പ്രതീകം (ങ്ങൾ) നിങ്ങളുടെ സമയം വയലിൽ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് വേർതിരിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നൽകുക ഈ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക.
കുറഞ്ഞത് / സെക്കന്റ് സെപ്പറേറ്റർ
പ്രതീകം (ങ്ങൾ) നിങ്ങളുടെ സമയം വയലിൽ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും വേർതിരിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നൽകുക ഈ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab Ħin (Dwana Style dialog box)
Ikklikkja l-buttuna Customize fid-Data u l-tab Ħin (Format Editur dialog box) biex tara l-tab Ħin.
Uża l-tab Ħin li jiġu stabbiliti l-għażliet dettaljati ifformattjar għall-oqsma ta ‘żmien f’dan ir-rapport tiegħek.
Użu Sistema Default Format
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm, fil-kontumaċja, tuża l-formati data mill-dialog box Settings Reġjonali Control Panel Windows “”.
Nota: Il-programm awtomatikament ikklerja din il-proprjetà meta inti tagħmel bidliet ifformattjar data f’din il-kaxxa dialog.
12 Siegħa
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk trid li l-ħin li għandhom jintwerew fil-format 12 siegħa.
24 Hour
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk trid li l-ħin li għandhom jintwerew fl 24 siegħa (ħin militari)-format.
00: 00-11: 59
Uża din il-kaxxa biex tispeċifika l-karattri li trid tuża biex jidentifikaw il-ħin bejn nofs il-lejl u nofsinhar jekk inti tixtieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-inadempjenza, AM.
12: 00-23: 59
Uża din il-kaxxa biex tispeċifika l-karattru (i) li inti tixtieq li tuża biex jidentifikaw il-ħin bejn nofsinhar u nofs il-lejl jekk inti tixtieq li tuża xi ħaġa oħra għajr l-inadempjenza, PM.
pożizzjoni simbolu
Uża l-lista pożizzjoni Simbolu li jagħżlu t-tqegħid għas-simboli AM jew PM fil-qasam ħin tiegħek. Per eżempju, inti tista ‘tagħżel li jkollha l-emenda simboli jidhru qabel jew wara l-ħin.
Nota: il-pożizzjoni Simbolu hija disponibbli biss għall-format ta ‘żmien ta’ 12-siegħa.
siegħa
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri siegħa. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
Minuta
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri minuta. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
It-tieni
Din il-lista turi l-formati possibbli għall-wiri sekondi. Agħżel il-format li trid. Meta inti tagħmel, il-programm formati il-ħin kampjun fil-qiegħ tal-kaxxa dialog li jirrifletti l-għażla tiegħek.
Hr / Min Separator
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-karattru (i) li inti tixtieq li tuża biex sigħat u minuti separati fil-qasam ħin tiegħek.
Min / Sec Separator
Uża din il-kaxxa biex jidħlu fil-karattru (i) li inti tixtieq li tuża għall-minuti separati u sekondi fil-qasam ħin tiegħek.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Pūrongo Āwhina Online
Time ripa (Kāhua Ritenga pouaka kōrero)
Pāwhiritia te pātene Whakarite i runga i te Rā me te ripa Wā (Hōputu pouaka kōrero Editor) kia kite i te ripa Time.
Whakamahia te ripa Time ki te whakaturia kōwhiringa hōputu taipitopito mō ngā āpure wa i roto i to koutou pūrongo.
Whakamahia Hōputu Taunoa Pūnaha
A, no te tīpako koe i tenei pouaka taki, te hōtaka, i te taunoa, whakamahia te hōputu rā i te pouaka kōrero Tautuhinga Rohe i roto i te Paewhiri Mana ki te Windows ‘.
Note: ūkui aunoa te hōtaka tenei taonga wa meinga koe huringa hōputu rā i roto i tenei pouaka kōrero.
12 Haora
Tīpakohia tenei pouaka taki ki te hiahia koe i te wa ki te kia whakaaturia i roto i te hōputu 12 haora.
24 Hour
Tīpakohia tenei pouaka taki ki te hiahia koe i te wa ki te kia whakaaturia i roto i te 24 haora (wā hōia) hōputu.
00: 00-11: 59
Whakamahia tēnei pouaka hei whakapūtā te pūāhua e hiahia ana koe ki te whakamahi i ki te tautuhi i te wa i waenganui i waenganui po, me te poutumarotanga, ki te hiahia koe ki te whakamahi i te tahi mea ke atu i te taunoa, AM.
12: 00-23: 59
Whakamahia tēnei pouaka hei tautuhi i te huru (s) e hiahia ana koe ki te whakamahi i ki te tautuhi i te wa i waenganui i te poutumarotanga me te po ki te hiahia koe ki te whakamahi i te tahi mea ke atu i te taunoa, PM.
tūnga tohu
Whakamahia te rārangi tūnga Tohu ki te tīpako i te whakanohonga mo nga tohu AM PM ranei i roto i to koutou mara wa. Hei tauira, ka taea e koe te whiriwhiri ki te whai i te AM puta tohu i mua i muri i te wa ranei.
Note: Ko e wātea ana anake hoki te hōputu wā 12-haora tūnga Tohu.
haora
E whakaatu ana tēnei rārangi nga hōputu taea katoa hoki te whakaatu haora. Whiriwhiri i te hōputu e hiahia ana koe. A, no te mahi koe, whakahōputu te hōtaka i te wa tauira i te raro o te pouaka kōrero ki te whakaata koutou kōwhiringa.
Minute
E whakaatu ana tēnei rārangi nga hōputu taea katoa hoki te whakaatu meneti. Whiriwhiri i te hōputu e hiahia ana koe. A, no te mahi koe, whakahōputu te hōtaka i te wa tauira i te raro o te pouaka kōrero ki te whakaata koutou kōwhiringa.
tuarua
E whakaatu ana tēnei rārangi nga hōputu taea katoa hoki te whakaatu hēkona. Whiriwhiri i te hōputu e hiahia ana koe. A, no te mahi koe, whakahōputu te hōtaka i te wa tauira i te raro o te pouaka kōrero ki te whakaata koutou kōwhiringa.
Hr / Min Whakawehe
Whakamahia tēnei pouaka hei tomo i te pūāhua (s) e hiahia ana koe ki te whakamahi i ki haora motuhake me meneti i roto i to koutou mara wa.
Min / Sec Whakawehe
Whakamahia tēnei pouaka hei tomo i te pūāhua (s) e hiahia ana koe ki te whakamahi i ki meneti motuhake me hēkona i roto i to koutou mara wa.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
वेळ टॅब (सानुकूल शैली संवाद बॉक्स)
वेळ टॅब पाहण्यासाठी तारीख आणि वेळ टॅब (स्वरूप संपादक संवाद बॉक्स) ऐच्छिक बटणावर क्लिक करा.
आपला अहवाल वेळ फील्ड तपशीलवार स्वरूपण पर्याय सेट करण्यास वेळ टॅबचा वापर करा.
वापरा प्रणाली मुलभूत स्वरूप
आपण या चेक बॉक्स निवडा, तेव्हा कार्यक्रम डीफॉल्टनुसार, तारीख स्वरूप विंडोज ‘Control Panel मधील Regional सेटिंग्ज संवाद बॉक्स पासून वापरते.
टीप: कार्यक्रम आपोआप हे ठिकाण सर्वे आपण करू तेव्हा हा डायलॉग बॉक्स मध्ये तारीख स्वरूपण बदल.
12 तास
आपण इच्छुक असल्यास वेळ 12 तास स्वरूपात दाखवले करणे या चेक बॉक्स निवडा.
24 तास
आपण इच्छुक असल्यास वेळ 24 तास (लष्करी वेळ) स्वरूपात दाखवले करणे या चेक बॉक्स निवडा.
00: 00-11: 59
तुम्ही मुलभूत, एएम पेक्षा इतर काहीतरी वापरू इच्छित असल्यास, आपण मध्यरात्र आणि दुपारी दरम्यान वेळ ओळखीसाठी ते वापरू इच्छित वर्ण निर्दिष्ट करण्यासाठी हा बॉक्स वापरू शकता.
12: 00-23: 59
वर्ण (चे) आपण आपल्याला मुलभूत पंतप्रधान पेक्षा इतर काहीतरी वापरू इच्छित असल्यास दुपारी आणि मध्यरात्री दरम्यान वेळ ओळखीसाठी ते वापरू इच्छित निर्देशीत करण्यासाठी या जागेचा वापर करा.
प्रतीक स्थान
आपला वेळ क्षेत्रात AM किंवा PM चिन्हांसाठी स्थान निवडण्यासाठी प्रतीक स्थान सूचीचा वापर करा. उदाहरणार्थ, आपण AM चिन्हे आधी किंवा वेळ नंतर दिसेल निवडू शकता.
टीप: प्रतीक स्थान केवळ 12 तास वेळ स्वरूप उपलब्ध आहे.
तास
ही यादी तास प्रदर्शन सर्व शक्य स्वरूप दाखवते. आपण इच्छुक स्वरूप निवडा. आपण करता तेव्हा, कार्यक्रम आपली निवड प्रतिबिंबित करण्यासाठी संवाद बॉक्स तळाशी नमुना वेळ रूपण करते.
मिनिट
ही यादी मिनिट प्रदर्शन सर्व शक्य स्वरूप दाखवते. आपण इच्छुक स्वरूप निवडा. आपण करता तेव्हा, कार्यक्रम आपली निवड प्रतिबिंबित करण्यासाठी संवाद बॉक्स तळाशी नमुना वेळ रूपण करते.
दुसरा
ही यादी सेकंद प्रदर्शन सर्व शक्य स्वरूप दाखवते. आपण इच्छुक स्वरूप निवडा. आपण करता तेव्हा, कार्यक्रम आपली निवड प्रतिबिंबित करण्यासाठी संवाद बॉक्स तळाशी नमुना वेळ रूपण करते.
तास / किमान विभाजक
वर्ण (चे) आपण आपला वेळ क्षेत्रात वेगळा तास आणि मिनिटे वापरू इच्छित दाखल करण्याची ही बॉक्सचा वापर करा.
मि / कलम विभाजक
वर्ण (चे) आपण स्वतंत्र मिनिटे आणि आपला वेळ क्षेत्रात सेकंद वापरू इच्छित दाखल करण्याची ही बॉक्सचा वापर करा.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Цаг таб (Custom Style цонхонд)
Огноо ба цаг таб (Format Editor цонхонд) дээр Customize товчин дээр дарна уу Time чихийг үзнэ үү.
Таны илтгэлд цаг салбарт дэлгэрэнгүй хэлбэршүүлэлт сонголтуудыг зааж өгөх цаг чихийг ашиглана.
Системийн Үндсэн Format ашиглах
Хэрэв та энэ шалгах хайрцгийг сонгох үед, хөтөлбөр нь анхдагчаар, өдөр форматыг Windows “”Control Panel дахь бүсийн Тохиргоо харилцах хайрцаг нь ашигладаг.
Тэмдэглэл: Хэрэв та энэ харилцах цонхон дахь өдөр хэлбэршүүлэлт нь өөрчлөлт хийх үед програм автоматаар энэ хөрөнгийг клиринг.
12 цаг
Энэ шалгах хайрцгийг сонгоод та цаг хугацаа нь 12 цагийн хэлбэрээр гарч хүсэж байгаа бол.
24 цагийн
Энэ шалгах хайрцгийг сонгоод та цаг хугацаа нь 24 цагийн турш (цэргийн цагаар) хэлбэрээр гарч хүсэж байгаа бол.
00: 00-11: 59
Хэрэв та анхдагч, AM өөр ямар нэгэн ашиглахыг хүсэж байгаа бол та шөнө дунд болон үд дунд хоорондох хугацааг тодорхойлохын тулд ашиглахыг хүсэж байгаа тэмдэгтүүдийг зааж өгөх энэ хайрцгийг ашигла.
12: 00-23: 59
тэмдэгт (үүд) ийг та анхдагч, цаг өөр ямар нэгэн ашиглахыг хүсэж байгаа бол үд дунд болон шөнө дунд хоорондох хугацааг тодорхойлохын тулд ашиглахыг хүсэж зааж өгөх энэ хайрцгийг ашигла.
Symbol байр суурь
Хэрэв таны цаг салбарт AM болон PM тэмдэгийн хувьд байрлуулах сонгох Тэмдэг байр суурь жагсаалтыг ашигла. Жишээ нь, та AM тэмдэгт өмнө буюу хугацааны дараа гарч ирэх байх сонгож болно.
Тайлбар: Symbol байр суурь 12 цагийн хэлбэрт зөвхөн боломжтой.
цаг
Энэ жагсаалт нь цаг дэлгэц бүхий л боломжтой формат харуулж байна. Хэрэв та хүсэж байгаа форматыг сонгох хэрэгтэй. Та хийх үед, хөтөлбөр нь таны сонголт тусгахын тулд харилцах хайрцаг доод талд түүвэр цаг формат.
Минутад
Энэ жагсаалт нь жижиг дэлгэц бүхий л боломжтой формат харуулж байна. Хэрэв та хүсэж байгаа форматыг сонгох хэрэгтэй. Та хийх үед, хөтөлбөр нь таны сонголт тусгахын тулд харилцах хайрцаг доод талд түүвэр цаг формат.
Хоёрдугаарт
Энэ жагсаалт нь секунд дэлгэц бүхий л боломжтой формат харуулж байна. Хэрэв та хүсэж байгаа форматыг сонгох хэрэгтэй. Та хийх үед, хөтөлбөр нь таны сонголт тусгахын тулд харилцах хайрцаг доод талд түүвэр цаг формат.
Цаг / Min тусгаарлагч
тэмдэгт (үүд) ийг та цаг чиглэлээр тус тусад нь цаг, минут ашиглахыг хүсэж орж энэ хайрцгийг ашигла.
Min / Sec тусгаарлагч
тэмдэгт (үүд) ийг та цаг чиглэлээр тус тусад нь минут, секунд ашиглахыг хүсэж орж энэ хайрцгийг ашигла.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
အချိန် tab ကို (စိတ်တိုင်းကျပုံစံပေးတဲ့ dialog box ကို)
ထိုအချိန်ကာလ tab ကိုကြည့်ရှုရန်နေ့စွဲနှင့်အချိန် tab ကို (Format ကို Editor ကိုပေးတဲ့ dialog box ကို) ရက်နေ့တွင် Customize button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်၏အစီရင်ခံစာအတွက်အချိန်လယ်ယာအသေးစိတ်ပုံစံချပေး options ကိုသတ်မှတ်ဖို့ရန်အချိန် tab ကိုသုံးပါ။
System ကိုပုံမှန်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုသုံးပါ
သင်ဤ check box ကို select လုပ်ပါအခါ, အစီအစဉ်, ပုံမှန်အားဖြင့်, အ Windows ရဲ့ Control Panel ကိုအတွက်ဒေသတွင်းက Settings ပေးတဲ့ dialog box ထဲကရက်စွဲပုံစံများကိုအသုံးပြုပါတယ်။
မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည်ဤ dialog box ထဲမှာနေ့စွဲကို format အပြောင်းအလဲများလုပ်သည့်အခါတိုင်းအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရှင်းလင်းရေး။
12 နာရီ
သင်အချိန် 12 နာရီ format နဲ့ပြသချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ check box ကိုရွေးချယ်ပါ။
24 နာရီ
သင်အချိန်တစ်ဦးကို 24 နာရီ (စစ်ရေးအချိန်) format နဲ့ပြသချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ check box ကိုရွေးချယ်ပါ။
00: 00-11: 59
သင်က default, လေးထက်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်သန်းခေါင်နှင့်မွန်းတည့်ကြားအချိန်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုချင်ဇာတ်ကောင်သတ်မှတ်ဤ box ကိုသုံးပါ။
12: 00-23: 59
သင်က default, လေးထက်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်မွန်းတည့်ခြင်းနှင့်သန်းခေါင်အကြားအချိန်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုလိုသောအက္ခရာ (s) ကိုသတ်မှတ်ဤ box ကိုသုံးပါ။
သင်္ကေတအနေအထား
သင်၏အချိန်လယ်ပြင်၌ AM သို့မဟုတ် pm တွင်သင်္ကေတများများအတွက်နေရာချထားရွေးရန်သင်္ကေတရာထူးစာရင်းကိုသုံးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင် AM သင်္ကေတကိုအချိန်မရောက်မှီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ပေါ်လာရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်: သင်္ကေတရာထူး 12 နာရီအချိန် format ကိုသာရရှိနိုင်ပါသည်။
နာရီ
ဒီစာရင်းနာရီ display ကိုအဘို့ရှိသမျှကိုဖြစ်နိုင်သမျှပုံစံများကိုပြသထားတယ်။ သငျသညျချင်တဲ့ format ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ပြုတဲ့အခါ, program ကိုသင်ရွေးချယ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ပေးတဲ့ dialog box ရဲ့အောက်ဆုံးမှာနမူနာအချိန် formats ။
မိနစ်
ဒီစာရင်းမိနစ် display ကိုအဘို့ရှိသမျှကိုဖြစ်နိုင်သမျှပုံစံများကိုပြသထားတယ်။ သငျသညျချင်တဲ့ format ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ပြုတဲ့အခါ, program ကိုသင်ရွေးချယ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ပေးတဲ့ dialog box ရဲ့အောက်ဆုံးမှာနမူနာအချိန် formats ။
ဒုတိယ
ဒီစာရင်းစက္ကန့် display ကိုအဘို့ရှိသမျှကိုဖြစ်နိုင်သမျှပုံစံများကိုပြသထားတယ်။ သငျသညျချင်တဲ့ format ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ပြုတဲ့အခါ, program ကိုသင်ရွေးချယ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ပေးတဲ့ dialog box ရဲ့အောက်ဆုံးမှာနမူနာအချိန် formats ။
hr / အောင်မင်းခြား
သင်သည်သင်၏အချိန်လယ်ကွင်းထဲမှာနာရီနှင့်မိနစ်ခွဲခြားရန်အသုံးပြုလိုသောအက္ခရာ (s) ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ဤ box ကိုသုံးပါ။
min / sec ခြား
သင်သည်သင်၏အချိန်လယ်ကွင်းထဲမှာမိနစ်နှင့်စက္ကန့်ကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုလိုသောအက္ခရာ (s) ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ဤ box ကိုသုံးပါ။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
समय ट्याब (कस्टम शैली संवाद बक्स)
समय ट्याब हेर्न तिथि र समय ट्याब (स्वरूप सम्पादक संवाद बक्स) मा अनुकूलित बटन क्लिक गर्नुहोस्।
समय आफ्नो रिपोर्टमा क्षेत्रहरू लागि विस्तृत ढाँचा विकल्प सेट गर्न समय ट्याब प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रणाली पूर्वनिर्धारित ढाँचा प्रयोग
तपाईं यो जाँच बाकस चयन गर्दा, कार्यक्रम, पूर्वनिर्धारित, मिति ढाँचा विंडोज ‘कन्ट्रोल प्यानल मा क्षेत्रीय सेटिङ संवाद बाकसबाट प्रयोग गर्दछ।
नोट: कार्यक्रम स्वतः यस सम्पत्ति खाली जब तपाईं यो संवाद बक्स मा मिति ढाँचा परिवर्तन।
12 घण्टा
तपाईं समय एक 12 घण्टा ढाँचामा प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जाँच बाकस चयन गर्नुहोस्।
24 घण्टा
तपाईं समय 24 घण्टा (सैन्य समय) ढाँचामा प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जाँच बाकस चयन गर्नुहोस्।
00: 00-11: 59
तपाईं पूर्वनिर्धारित, मभन्दा अन्य केही प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं मध्यरात र दिउँसो बीच समय पहिचान गर्न प्रयोग गर्न चाहेको वर्ण निर्दिष्ट गर्न यो प्रयोग गर्नुहोस्।
12: 00-23: 59
के तपाईं पूर्वनिर्धारित, प्रधानमन्त्री भन्दा अन्य केही प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने दिउँसो र मध्यरातमा बीच समय पहिचान गर्न प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ वर्ण (हरू) निर्दिष्ट गर्न यो प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रतीक स्थिति
आफ्नो समय क्षेत्र मा AM या PM प्रतीक लागि नियुक्ति चयन गर्न प्रतीक स्थिति सूची प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, तपाईं प्रतीक अघि वा समय पछि देखापर्ने AM चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट: प्रतीक स्थिति मात्र 12 घण्टा समय ढाँचा लागि उपलब्ध छ।
घण्टा
यो सूची घण्टा प्रदर्शन लागि सबै सम्भव स्वरूप देखाउँछ। तपाईंले चाहेको ढाँचा चयन गर्नुहोस्। जब तपाईं के, कार्यक्रम आफ्नो रुचि प्रतिबिम्बित गर्न संवाद बाकस तल मा नमूना समय ढाँचाहरू।
मिनेट
यो सूची मिनेट प्रदर्शन लागि सबै सम्भव स्वरूप देखाउँछ। तपाईंले चाहेको ढाँचा चयन गर्नुहोस्। जब तपाईं के, कार्यक्रम आफ्नो रुचि प्रतिबिम्बित गर्न संवाद बाकस तल मा नमूना समय ढाँचाहरू।
दोस्रो
यो सूची सेकेन्ड प्रदर्शन लागि सबै सम्भव स्वरूप देखाउँछ। तपाईंले चाहेको ढाँचा चयन गर्नुहोस्। जब तपाईं के, कार्यक्रम आफ्नो रुचि प्रतिबिम्बित गर्न संवाद बाकस तल मा नमूना समय ढाँचाहरू।
घंटा / न्यूनतम विभाजक
तपाईं आफ्नो समय क्षेत्रमा छुट्टै घण्टा र मिनेट प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ वर्ण (हरू) प्रविष्ट गर्न यो बाकस प्रयोग गर्नुहोस्।
न्यूनतम / सेक विभाजक
तपाईं आफ्नो समय क्षेत्रमा छुट्टै मिनेट र सेकेन्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ वर्ण (हरू) प्रविष्ट गर्न यो बाकस प्रयोग गर्नुहोस्।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjelp
Kategorien Tid (Custom stil dialogboksen)
Klikk på Tilpass-knappen på dato og kategorien Tid (Format Editor dialogboksen) for å se fanen Time.
Bruk kategorien Tid for å stille detaljerte formateringsalternativer for tids felt i rapporten.
Bruk System standardformat
Når du velger denne boksen, programmet, som standard, bruker datoformater fra dialogboksen Regionale innstillinger i Kontrollpanel i Windows ‘.
Merk: Programmet sletter automatisk denne egenskapen når du gjør dato formateringsendringer i denne dialogboksen.
12 Hour
Merk denne boksen hvis du vil at tiden skal vises i en 12-timers format.
24 Hour
Merk denne boksen hvis du vil at tiden skal vises i en 24 timers (militært tid) format.
00: 00-11: 59
Bruk denne boksen for å angi tegnene du vil bruke til å identifisere tiden mellom midnatt og middag hvis du ønsker å bruke noe annet enn standard, AM.
12: 00-23: 59
Bruk dette for å angi tegnet (e) du vil bruke til å identifisere tiden mellom middag og midnatt hvis du ønsker å bruke noe annet enn standard, PM.
symbol stilling
Bruk posisjonslisten Symbol for å velge plassering for AM eller PM symboler i tidsfeltet. For eksempel kan du velge å ha AM symboler vises før eller etter den tiden.
Merk: Symbol posisjon er kun tilgjengelig for 12-timers format.
Time
Denne listen viser alle mulige formater for timers visning. Velg det formatet du ønsker. Når du gjør det, formaterer program prøven tid nederst i dialogboksen for å gjenspeile ditt valg.
Minutt
Denne listen viser alle mulige formater for minutt displayet. Velg det formatet du ønsker. Når du gjør det, formaterer program prøven tid nederst i dialogboksen for å gjenspeile ditt valg.
Sekund
Denne listen viser alle mulige formater for sekunder displayet. Velg det formatet du ønsker. Når du gjør det, formaterer program prøven tid nederst i dialogboksen for å gjenspeile ditt valg.
Hr / Min Separator
Bruk denne feltet til å skrive tegnet (e) du vil bruke til å skille timer og minutter i tidsfeltet.
Min / Sec Separator
Bruk denne feltet til å skrive tegnet (e) du ønsker å bruke til å skille minutter og sekunder i tid felt.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کریستال راپورونه آنلاین مرسته
د وخت ټوپ (د ګمرکونو Style د Open کړکۍ)
په نېټه او وخت ټوپ (شکل اېډېټر د Open کړکۍ) د دتنظيمولو تڼۍ کېکاږئ چې په وخت ټوپ وګورئ.
د وخت ټوپ استفاده لپاره ستاسو په رپوټ کې وخت برخو مفصل Formatting په انتخابونو ټاکل.
غونډال تلواله شکل استفاده
کله چې تاسو د دې پوستې د صندوق په ټاکلو کې، دې پروګرام، په تلواله، د نېټې فرمت څخه د سیمه امستنې د Windows ‘Control Panel د Open کړکۍ څخه کار اخلي.
یادونه: دا پروګرام په اتوماتيک ډول د دغه جايداد کانټينرونو ته کله هم چې تاسو په دې کړکۍ صندوق نېټې Formatting په بدلونونه راولي.
12 د قيامت
معایناتو بکس وټاکئ که تاسو غواړئ چې د وخت په 12 ساعت په بڼه نندارې ته شي.
24 د قيامت
معایناتو بکس وټاکئ که تاسو غواړئ چې د وخت په 24 ساعت (پوځي وخت) په بڼه نندارې ته شي.
00: 00-11: 59
د دې صندوق څخه په استفادی سره د تورو تاسو غواړئ چې په کارولو په وخت د شپې او د ماسپښين تر منځ په ګوته مشخص که تاسو غواړی چې د تلواله، AM پرته نور څه وکاروي.
12: 00-23: 59
دغه صندوق په استفادې سره د کرکټر (ونه) تاسو غواړئ چې په کارولو په وخت د ماسپښين او د شپې تر منځ په ګوته کړي، که تاسو غواړئ چې د تلواله، صدراعظم پرته نور څه ګټه مشخص.
سمبول مقام
د سمبول مقام لست نه استفاده وکړئ ترڅو په خپل وخت د مزرعې په AM یا PM سمبولونه ځای پر ځای کول ټاکي. د مثال په توګه، تاسو کولای شی چې وټاکۍ چې د AM سمبولونه مخکې یا د وخت څخه وروسته ښکاري لري.
نوټ: د سمبول مقام یواځې د لپاره د 12 ساعته وخت فرمت لاسته راوړلای.
ساعت
دا لست ټولو د ساعت د نندارې لپاره د امکان فرمت څخه په ګوته کوي. د فرمت تاسو غواړئ وټاکئ. کله چې تاسو يې کوئ، د دې پروګرام د Open کړکۍ په لاندينۍ نمونه وخت ستاسو د خوښې منعکس بڼی.
دقیقه
دغه لست د ټولو لپاره د دقيقې نندارې ممکنه فرمت څخه په ګوته کوي. د فرمت تاسو غواړئ وټاکئ. کله چې تاسو يې کوئ، د دې پروګرام د Open کړکۍ په لاندينۍ نمونه وخت ستاسو د خوښې منعکس بڼی.
دوهم
دغه لست د ټولو لپاره د ثانیو نندارې ممکنه فرمت څخه په ګوته کوي. د فرمت تاسو غواړئ وټاکئ. کله چې تاسو يې کوئ، د دې پروګرام د Open کړکۍ په لاندينۍ نمونه وخت ستاسو د خوښې منعکس بڼی.
hr / Min بېلند
دغه صندوق په استفادې سره د کرکټر (ونه) تاسو غواړئ چې په خپل وخت د ډګر ته جلا ساعتونو او دقيقو کارولو ته ننوځي.
Min / Sec بېلند
دغه صندوق په استفادې سره د کرکټر (ونه) تاسو غواړئ چې په خپل وخت د برخې لپاره جلا دقیقو او ثانیو وکاروي ته ننوځي.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
گزارش های کریستال آنلاین راهنما
تب زمان (به سبک سفارشی جعبه محاوره ای)
با کلیک بر روی دکمه Customize در تاریخ و زمان تب (قالب ویرایشگر کادر محاوره ای) برای دیدن برگه زمان.
استفاده از تب زمان برای تنظیم گزینه های قالب بندی دقیق برای زمینه های زمان در گزارش خود را.
استفاده از سیستم قالب پیشفرض
هنگامی که شما این انتخاب چک باکس، برنامه، به طور پیش فرض، با استفاده از فرمت های تاریخ را از کادر محاوره ای تنظیمات منطقه ای در کنترل پنل ویندوز.
توجه: این برنامه به طور خودکار پاک این ملک هر زمان که شما تاریخ تغییرات قالب بندی در این کادر محاوره ای.
12 ساعت
این انتخاب چک باکس اگر شما می خواهید زمان به در قالب 12 ساعت نمایش داده می شود.
24 ساعت
این انتخاب چک باکس اگر شما می خواهید زمان به در قالب 24 ساعت (زمان نظامی) نمایش داده می شود.
00: 00-11: 59
با استفاده از این جعبه برای مشخص کردن شخصیت شما می خواهید به استفاده از برای شناسایی زمان بین نیمه شب و ظهر اگر شما می خواهید به استفاده از چیزی به غیر از پیش فرض، AM.
12: 00-23: 59
با استفاده از این جعبه برای مشخص کردن شخصیت (ها) شما می خواهید به استفاده برای شناسایی زمان بین ظهر و نیمه شب اگر شما می خواهید به استفاده از چیزی به غیر از پیش فرض، PM.
موقعیت نماد
با استفاده از لیست موقعیت نماد را انتخاب کنید قرار دادن برای علامت AM یا PM در زمینه وقت خود را. به عنوان مثال، شما می توانید انتخاب کنید که علامت AM قبل یا بعد از زمان ظاهر می شود.
توجه داشته باشید: موقعیت نماد تنها برای فرمت زمان 12 ساعته در دسترس است.
ساعت
این فهرست تمامی فرمت های ممکن برای نمایش ساعت. فرمت شما می خواهید را انتخاب نمایید. هنگامی که شما انجام دهید، این برنامه فرمت زمان نمونه در پایین کادر محاوره ای به بازتاب انتخاب شما.
دقیقه
این فهرست تمامی فرمت های ممکن برای نمایش دقیقه. فرمت شما می خواهید را انتخاب نمایید. هنگامی که شما انجام دهید، این برنامه فرمت زمان نمونه در پایین کادر محاوره ای به بازتاب انتخاب شما.
دومین
این فهرست تمامی فرمت های ممکن برای نمایش ثانیه صورت گرفت. فرمت شما می خواهید را انتخاب نمایید. هنگامی که شما انجام دهید، این برنامه فرمت زمان نمونه در پایین کادر محاوره ای به بازتاب انتخاب شما.
ساعت / دقیقه جداکننده
با استفاده از این جعبه برای ورود به شخصیت (ها) شما می خواهید به استفاده از ساعت و دقیقه جداگانه در زمینه وقت خود را.
دقیقه / ثانیه جداکننده
با استفاده از این جعبه برای ورود به شخصیت (ها) شما می خواهید به استفاده از دقیقه جداگانه و ثانیه در زمینه وقت خود را.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Pomoc online
Zakładka Czas (okno dialogowe Styl niestandardowy)
Kliknij przycisk Dostosuj na karcie Data i godzina (okno dialogowe Edytor Format), aby zobaczyć kartę Godzina.
Użyj kartę Godzina, aby ustawić szczegółowe opcje formatowania pól czasowych w raporcie.
Użyj domyślnego systemu Format
Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone, program domyślnie wykorzystuje formaty dat w oknie dialogowym Ustawienia regionalne w Panelu Sterowania Windows.
Uwaga: Program automatycznie usuwa tę właściwość, gdy zostaną wprowadzone zmiany formatowania dat w tym oknie dialogowym.
12 Hour
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz czas ma być wyświetlany w formacie 12-godzinnym.
24 godziny
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz czas ma być wyświetlany w formacie 24 godzin (czas wojskowy).
00: 00-11: 59
Należy zaznaczyć to pole, aby określić znaki, które mają zostać użyte do identyfikacji czas między północą a południem, jeśli chcesz używać czegoś innego niż domyślny, AM.
12: 00-23: 59
Należy zaznaczyć to pole, aby określić znak (ów), które chcesz użyć do określenia czasu pomiędzy południem a północą, jeśli chcesz używać czegoś innego niż domyślny, PM.
symbol pozycji
Użyj listy pozycji symbol, aby wybrać miejsce docelowe dla symboli AM lub PM w swojej dziedzinie czasu. Na przykład, można wybrać, aby mieć AM symbole przed lub po czasie.
Uwaga: Pozycja Symbol jest dostępny tylko dla 12-godzinnego formatu czasu.
Godzina
Ta lista pokazuje wszystkie możliwe formaty wyświetlania godziny. Wybierz żądany format. Gdy to zrobisz, program formatuje czas próbkowania na dole okna dialogowego, aby odzwierciedlić swój wybór.
Chwila
Ta lista pokazuje wszystkie możliwe formaty wyświetlania minut. Wybierz żądany format. Gdy to zrobisz, program formatuje czas próbkowania na dole okna dialogowego, aby odzwierciedlić swój wybór.
druga
Ta lista pokazuje wszystkie możliwe formaty wyświetlania sekund. Wybierz żądany format. Gdy to zrobisz, program formatuje czas próbkowania na dole okna dialogowego, aby odzwierciedlić swój wybór.
Hr / min Separator
Użyj tego pola, aby wprowadzić znak (ów), które chcesz użyć do oddzielnych godziny i minuty w dziedzinie czasu.
Min / Sec Separator
Użyj tego pola, aby wprowadzić znak (ów), które chcesz użyć do oddzielnych minut i sekund w danej dziedzinie czasu.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda Online
guia Hora (caixa de diálogo estilo Custom)
Clique no botão Personalizar na guia Time (caixa de diálogo Editor Format) Data e ver o separador Hora.
Use a guia Hora para definir opções de formatação detalhadas para campos de tempo em seu relatório.
Use Sistema de formato padrão
Ao selecionar esta opção, o programa, por padrão, usa os formatos de data na caixa de diálogo Configurações regionais no Painel de Controle do Windows.
Nota: O programa limpa automaticamente esta propriedade sempre que você fizer alterações de formatação de data na caixa de diálogo.
12 horas
Marque esta caixa de seleção se desejar que o tempo para ser exibido em um formato de 12 horas.
24 horas
Marque esta caixa de seleção se desejar que o tempo para ser exibido em um formato de 24 horas (horário militar).
00: 00-11: 59
Use esta caixa para especificar os caracteres que você deseja utilizar para identificar o tempo entre a meia-noite e meio-dia, se você quiser usar algo diferente do padrão, AM.
12: 00-23: 59
Use esta caixa para especificar o caractere (s) que deseja usar para identificar a hora entre meio-dia e meia-noite, se você quiser usar algo diferente do padrão, PM.
posição do símbolo
Use a lista Posição do símbolo para selecionar o posicionamento para os símbolos AM ou PM no seu campo de hora. Por exemplo, você pode optar por ter o AM símbolos aparecem antes ou depois do tempo.
Nota: Posição do símbolo está disponível apenas para o formato de 12 horas.
Hora
Esta lista mostra todos os formatos possíveis para a exibição de hora. Escolha o formato que você quer. Quando o fizer, o programa formata o tempo da amostra na parte inferior da caixa de diálogo para refletir sua escolha.
Minuto
Esta lista mostra todos os formatos possíveis para a indicação de minutos. Escolha o formato que você quer. Quando o fizer, o programa formata o tempo da amostra na parte inferior da caixa de diálogo para refletir sua escolha.
Segundo
Esta lista mostra todos os formatos possíveis para a exibição segundos. Escolha o formato que você quer. Quando o fizer, o programa formata o tempo da amostra na parte inferior da caixa de diálogo para refletir sua escolha.
Hr / Min Separator
Use essa caixa para digitar o caractere (s) que deseja usar para horas e minutos separados em seu campo tempo.
Min / Sec Separator
Use essa caixa para digitar o caractere (s) que deseja usar para minutos e segundos separados em seu campo tempo.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਟਾਈਮ ਟੈਬ (ਕਸਟਮ ਸ਼ੈਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ)
ਟਾਈਮ ਟੈਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੈਬ (ਫਾਰਮੈਟ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ) ਤੇ ਪਸੰਦੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੇਰਵਾ ਫਾਰਮਿਟ ਚੋਣ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੈਬ ਵਰਤੋ.
ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਾਲਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਤੋ
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਿਤੀ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ Windows ‘ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ.
ਨੋਟ: ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਸਰੂਪਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ.
12 ਘੰਟੇ
ਇਸ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਈ ਜਾਵੇ.
24 ਘੰਟੇ
ਇਸ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਰ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ (ਫੌਜੀ ਵਾਰ) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਈ ਜਾਵੇ.
00: 00-11: 59
ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ.
12: 00-23: 59
ਅੱਖਰ (s) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ.
ਪੂਰਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਪਲੇਸਮਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਰਤੋ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਜ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਨੋਟ: ਪੂਰਵ ਸਥਿਤੀ 12-ਘੰਟੇ ਵਾਰ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ.
ਘੰਟਾ
ਇਹ ਸੂਚੀ ਘੰਟੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਫਾਰਮੈਟ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ. ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮੈਟ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ.
ਮਿੰਟ
ਇਹ ਸੂਚੀ ਮਿੰਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਫਾਰਮੈਟ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ. ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮੈਟ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ.
ਦੂਜਾ
ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਕਿੰਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਫਾਰਮੈਟ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ. ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮੈਟ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ.
HR / ਮਿਨ ਵੱਖਰੇਵੇ
ਅੱਖਰ (s) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ.
ਮਿਨ / Sec ਵੱਖਰੇਵੇ
ਅੱਖਰ (s) ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajutor Online
Fila de timp (caseta de dialog Stil personalizat)
Faceți clic pe butonul Personalizare de pe Data și fila Ora (caseta de dialog Editor Format) pentru a vedea fila Timp.
Utilizați fila timp pentru a seta opțiunile de formatare detaliate pentru câmpurile de timp în raport.
Utilizați System Implicit Format
Atunci când selectați această casetă de validare, programul, în mod implicit, utilizează formatele de date din caseta de dialog Setări regionale din Panoul de control Windows ‘.
Notă: Programul șterge automat această proprietate ori de câte ori face modificări de formatare data în această casetă de dialog.
12 ore
Bifați această casetă de validare dacă doriți ca ora să fie afișate într-un format de 12 de ore.
24 de ore
Bifați această casetă de validare dacă doriți ca ora să fie afișate într-un format de 24 ore (militar).
00: 00-11: 59
Utilizați această casetă pentru a specifica caracterele pe care doriți să le utilizați pentru a identifica timpul între miezul nopții și la prânz, dacă doriți să utilizați altceva decât implicit, AM.
12: 00-23: 59
Utilizați această casetă pentru a specifica caracterul (e) pe care doriți să îl utilizați pentru a identifica timpul între prânz și la miezul nopții, dacă doriți să utilizați altceva decât implicit, PM.
poziţia simbol
Utilizați lista poziției Simbol pentru a selecta plasarea pentru simbolurile AM sau PM în câmpul de timp. De exemplu, puteți alege să aibă AM simbolurile apar înainte sau după timpul.
Notă: Poziția Simbol este disponibilă numai pentru formatul de timp de 12 ore.
Ora
Această listă afișează toate posibile formate pentru afișarea oră. Alegeți formatul dorit. Atunci când faci, programul de formate de timpul de probă din partea de jos a casetei de dialog pentru a reflecta alegerea ta.
Minut
Această listă afișează toate formatele posibile pentru afișarea minut. Alegeți formatul dorit. Atunci când faci, programul de formate de timpul de probă din partea de jos a casetei de dialog pentru a reflecta alegerea ta.
Al doilea
Această listă afișează toate posibile formate pentru afișarea secunde. Alegeți formatul dorit. Atunci când faci, programul de formate de timpul de probă din partea de jos a casetei de dialog pentru a reflecta alegerea ta.
H / Min Separator
Utilizați această casetă pentru a introduce caracterul (e) pe care doriți să o utilizați la ore și minute separate, în domeniul de timp.
Min / Sec Separator
Utilizați această casetă pentru a introduce caracterul (e) pe care doriți să îl utilizați la minute și secunde separate în câmpul de timp.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Вкладка Время (диалоговое окно пользовательских стилей)
Нажмите на кнопку Настройка на вкладке Дата и Время (в диалоговом окне Редактор формата), чтобы увидеть вкладку Время.
Используйте вкладку Время, чтобы установить подробные параметры форматирования для временных полей в отчете.
С помощью системы Формат по умолчанию
Когда вы установите этот флажок, программа по умолчанию использует формат даты из диалогового окна Региональные параметры в панели управления Windows.
Примечание: Программа автоматически очищает это свойство при внесении изменений форматирования даты в этом диалоговом окне.
12 час
Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы время, которое будет отображаться в 12-часовом формате.
24 часа
Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы время, которое будет отображаться в формате 24 часа (военное время).
00: 00-11: 59
Используйте эту опцию, чтобы указать символы, которые вы хотите использовать, чтобы определить время с полуночи до полудня, если вы хотите использовать что-то другое, чем по умолчанию, AM.
12: 00-23: 59
Используйте эту опцию, чтобы указать символ (ы), который вы хотите использовать, чтобы определить время между полуднем и полуночью, если вы хотите использовать что-то другое, чем по умолчанию, PM.
позиция символа
Использование списка положение символа, чтобы выбрать место размещения для символов АМ или PM в вашей временной области. Например, вы можете выбрать, чтобы иметь AM символы появляются до или после того, как время.
Примечание: Позиция символа доступна только для формата времени 12-часовой.
Час
В этом списке отображаются все возможные форматы отображения часов. Выберите нужный формат. Когда вы это сделаете, программа форматирует время выборки в нижней части диалогового окна, чтобы отразить свой выбор.
минут
В этом списке отображаются все возможные форматы отображения минут. Выберите нужный формат. Когда вы это сделаете, программа форматирует время выборки в нижней части диалогового окна, чтобы отразить свой выбор.
второй
В этом списке отображаются все возможные форматы отображения секунд. Выберите нужный формат. Когда вы это сделаете, программа форматирует время выборки в нижней части диалогового окна, чтобы отразить свой выбор.
Hr / Min Сепаратор
Используйте эту опцию, чтобы ввести символ (ы), который необходимо использовать для разделения часов и минут в вашей временной области.
Min / Sec Сепаратор
Используйте эту форму, чтобы ввести символ (ы) вы хотите использовать, чтобы отдельные минуты и секунды в вашей временной области.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lipoti Crystal Online Fesoasoani
tab Taimi (pusa dialog Tiute faiga)
Kiliki le Customize faamau i luga o le Aso ma tab Taimi (Faatulagaina pusa dialog Faatonu) e vaai i le tab Taimi.
Faaaoga Taimi tab e faatulaga filifiliga auiliili formatting mo fanua taimi i lou lipoti.
Faaaoga System Faatulagaina faaletonu
Afai e te filifili lenei pusa siaki, o le polokalama o le, e mafai ona totogi aitalafu, e faaaoga e le aso mamanu mai le Faaitulagi tulaga dialog pusa i le Pupuni ‘vaega o le Pulea.
Faaaliga: O le polokalama o le otometi manino ai lenei meatotino i soo se taimi e te faia aso suiga formatting i lenei pusa dialog.
12 Itula
Filifili lenei pusa siaki pe afai e te manao i le taimi o le a faaalia i se 12 faatulagaga itula.
24 Itula
Filifili lenei siaki pusa pe afai e te manao i le taimi o le a faaalia i se 24 itula (taimi militeli) faatulagaga.
00: 00-11: 59
Faaaoga lenei pusa e faamaoti mai ai le amio e te manao e faaaoga e faailoa ai le taimi i le va o le tulua o po ma le aoauli pe afai e te manao e faaaoga se mea e ese le faaletonu, AM.
12: 00-23: 59
Faaaoga lenei pusa e faamaoti le amio (s) e te manao e faaaoga e faailoa ai le taimi i le va o le aoauli ma le vaeluaga o le po pe afai e te manao e faaaoga se mea e ese le faaletonu, PM.
faailoga tulaga
Faaaoga le lisi o tulaga Faailoga e filifili le aoga mo le AM po PM faatusa i lou fanua taimi. Mo se faataitaiga, e mafai ona e filifili e maua le AM foliga faatusa i luma po o le tuanai ai o le taimi.
Manatua: Faailoga tulaga e na o le avanoa mo le faatulagaga taimi e 12 itula.
Itula
O lenei lisi ua faaalia mamanu mafai uma mo le faaaliga itula. Filifili le faatulagaga e te manao. Afai e te faia, o le polokalama o le mamanu o le faataitaiga o taimi i le pito i lalo o le pusa dialog ina ia atagia ai lau filifiliga.
Minute
O lenei lisi ua faaalia mamanu mafai uma mo le faaaliga minute. Filifili le faatulagaga e te manao. Afai e te faia, o le polokalama o le mamanu o le faataitaiga o taimi i le pito i lalo o le pusa dialog ina ia atagia ai lau filifiliga.
Tulaga lua
O lenei lisi ua faaalia mamanu mafai uma mo le faaaliga sekone. Filifili le faatulagaga e te manao. Afai e te faia, o le polokalama o le mamanu o le faataitaiga o taimi i le pito i lalo o le pusa dialog ina ia atagia ai lau filifiliga.
Itula / Min tuueseeseina
Faaaoga lenei pusa e ulu atu i le amio (s) e te manao e faaaoga e eseese itula ma minute i lou fanua taimi.
Min / failautusi tuueseeseina
Faaaoga lenei pusa e ulu atu i le amio (s) e te manao e faaaoga i le minute ma sekone e ese mai i lou fanua taimi.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Uair tab (Custom Style bogsa còmhradh)
Briog air a ‘phutan ghnàthachadh air an là’ s àm tab (Inneal a ‘Chlàir Deasaiche bogsa còmhradh) a’ faicinn na Uair tab.
Cleachd na Uair taba a chur mionaideach deasachadh roghainnean airson àm na h-achaidhean ann an aithisg agad.
Cleachd System Default Inneal a ‘Chlàir
Nuair a thaghas tu seo bocsa, a ‘phrògram, bho thùs, a’ cleachdadh an ceann-là chruthan bho Roinneil Roghainnean bogsa còmhradh ann an Windows ‘Control Panel.
Nòta: Tha am prògram seo a ‘glanadh fèin-obrachail seilbh nuair a tha thu a’ dèanamh ceann-latha cruth-atharrachaidhean ann an còmhradh seo a ‘bhogsa.
12 Hour
Tagh seo bocsa ma tha sibh airson na h-ùine a bhith air a thaisbeanadh ann an 12 uair a thìde an cruth.
24 uair a thìde
Tagh seo bocsa ma tha sibh airson na h-ùine a bhith air a thaisbeanadh ann an 24 uair a thìde (armailteach àm) an cruth.
00: 00-11: 59
Cleachd bhogsa seo a shònrachadh na caractaran a tha thu ag iarraidh a chleachdadh airson comharrachadh an àm eadar meadhan-latha meadhan-oidhche agus ma tha thu airson rudeigin eile a ‘cleachdadh na bhunaiteach, AM.
12: 00-23: 59
Cleachd bhogsa seo a shònrachadh caractar (ean) tha thu ag iarraidh a chleachdadh airson comharrachadh an àm meadhan-latha eadar meadhan-oidhche agus ma tha thu airson rudeigin eile a ‘cleachdadh na bhunaiteach, PM.
Samhlaidhean suidheachadh
Cleachd na Samhlaidhean suidheachadh liosta a thaghadh an greis gnìomhachais airson an AM no PM samhlaidhean ann an ùine agad achadh. Mar eisimpleir, faodaidh tu taghadh a bhith a ‘AM shamhlan a’ nochdadh ro no as dèidh na h-ùine.
Thoir fa-near: tha suidheachadh Samhlaidhean a-mhàin ri fhaotainn airson na 12 uairean a thìde an cruth.
Uair
Tha an liosta seo a ‘sealltainn a h-uile ghabhas chruthan airson an uair a thaisbeanadh. Tagh an cruth sibh ag iarraidh. Nuair a nì thu, ‘phrògram fòrmatan t-sampall àm aig bonn na bogsa còmhradh gus meòrachadh do roghainn.
Mionaid
Tha an liosta seo a ‘sealltainn a h-uile ghabhas chruthan airson na mionaidean a thaisbeanadh. Tagh an cruth sibh ag iarraidh. Nuair a nì thu, ‘phrògram fòrmatan t-sampall àm aig bonn na bogsa còmhradh gus meòrachadh do roghainn.
An dàrna
Tha an liosta seo a ‘sealltainn a h-uile ghabhas chruthan airson an taisbeanadh diogan. Tagh an cruth sibh ag iarraidh. Nuair a nì thu, ‘phrògram fòrmatan t-sampall àm aig bonn na bogsa còmhradh gus meòrachadh do roghainn.
HR / Mhàigh uairean SEPARATOR
Cleachd bhogsa seo airson a dhol dhan charactar (ean) tha thu ag iarraidh a chleachdadh airson leth uair a thìde agus geàrr-chunntas ann an ùine agad achadh.
Am Faoilteach uairean / diog SEPARATOR
Cleachd bhogsa seo airson a dhol dhan charactar (ean) tha thu ag iarraidh a chleachdadh gus leth mionaidean agus diogan ann an ùine agad achadh.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Цристал Репортс Онлине Хелп
Време картица (Цустом Стиле дијалог)
Кликните на дугме Цустомизе о датуму и времену картице (формат дијалогу уредник), да видите картицу Тиме.
Користите картицу Време је да се детаљне опције за форматирање за време поља у свом извештају.
Користи системски Дефаулт Формат
Када изаберете овом пољу за потврду, програм, подразумевано, користи формат датума од дијалогу регионална подешавања у Виндовс Цонтрол Панел “”.
Напомена: Програм аутоматски брише ову особину сваки пут када се датум промене у форматирању у овом дијалогу.
12 час
Изабери овом пољу за потврду ако желите да је време да се прикаже у формату од 12 сати.
24 сата
Изабери овом пољу за потврду ако желите да је време да се прикаже у 24 сата (војно време) формату а.
00: 00-11: 59
Користите ову кутију да наведе знакове које желите да користите за идентификацију време између поноћи и поднева ако желите да користите нешто друго осим кашњења, АМ.
12: 00-23: 59
Користите ову кутију да прецизира карактер (е) које желите да користите за идентификацију време између поднева и поноћи ако желите да користите нешто друго осим кашњења, ПМ.
Симбол поситион
Користите позиције листу Симбол да изаберете пласман за АМ и ПМ симбола у свом времену области. На пример, можете одабрати да имате АМ симболи се појављују пре или после времена.
Напомена: Симбол поситион је доступан само за 12-часовни формат времена у.
сат
Ова листа приказује све могуће формате за екран сата. Изаберите формат који желите. Када то урадите, програм форматира време узорка на дну оквира за дијалог да размислим свој избор.
минут
Ова листа приказује све могуће формате за екран минута. Изаберите формат који желите. Када то урадите, програм форматира време узорка на дну оквира за дијалог да размислим свој избор.
други
Ова листа приказује све могуће формате за екран секунди. Изаберите формат који желите. Када то урадите, програм форматира време узорка на дну оквира за дијалог да размислим свој избор.
Хр / мин сепаратор
Користите ову кутију за улазак у знак (е) које желите да користите за одвајати сати и минути у својој временској области.
Мин / сек сепаратор
Користите ову кутију за улазак у знак (е) које желите да користите за одвојеним минута и секунди у својој временској области.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal inoti Online Help
Time Tab (Custom Style nhaurirano bhokisi)
Baya Customize bhatani pamusoro Date uye Time Tab (Format Editor nhaurirano bhokisi) kuona Time Tab.
Shandisa Nguva Tab kumisa hwakadzama formatting nzira nguva muminda mushumo wako.
Shandisa System Default Format
Paunenge sarudza ichi cheki bhokisi, purogiramu yacho, kubudikidza default, anoshandisa zuva Formats kubva Regional Settings nhaurirano bhokisi iri Windows ‘Control Panel.
Cherechedza: Purogiramu rwoga achachenesa pfuma iyi pose iwe kuti zuva formatting kuchinja nhaurirano mubhokisi iri.
12 Hour
Sarudza ichi cheki bhokisi kana uchida nguva kuti vakaratidza ari 12 awa format.
24 Hour
Sarudza ichi cheki bhokisi kana uchida nguva kuti vakaratidza ari 24 awa (uto nguva) format.
00: 00-11: 59
Shandisa bhokisi iri kuti kutaridzwa vatambi muchida kushandisa kuziva nguva pakati pousiku uye masikati kana uchida kushandisa chinhu kunze default, AM.
12: 00-23: 59
Shandisa bhokisi iri kuti kutaridzwa hunhu (s) muchida kushandisa kuziva nguva pakati masikati uye pakati pousiku kana uchida kushandisa chinhu kunze default, PM.
Symbol chinzvimbo
Shandisa Symbol nzvimbo mazita kusarudza kupinda muzvikoro nokuti AM kana PM zviratidzo munguva mumunda wako. Somuenzaniso, unogona kusarudza kuva AM zviratidzo pamberi kana mushure nguva.
Cherechedza: Symbol nzvimbo inowanika chete nokuda 12-awa nguva format.
Awa
Pamazita Izvi zvinoratidza zvose zvinobvira Formats kuti awa kuratidza. Sarudzai pamanyorerwo zvaunoda. Paunoita, chirongwa Inogadzirawo mharidzo nguva pasi nhaurirano bhokisi kuratidza sarudzo yako.
Mineti
Pamazita Izvi zvinoratidza zvose zvinobvira Formats kuti miniti kuratidza. Sarudzai pamanyorerwo zvaunoda. Paunoita, chirongwa Inogadzirawo mharidzo nguva pasi nhaurirano bhokisi kuratidza sarudzo yako.
Chepiri
Pamazita Izvi zvinoratidza zvose zvinobvira Formats nokuda masekonzi kuratidzwa. Sarudzai pamanyorerwo zvaunoda. Paunoita, chirongwa Inogadzirawo mharidzo nguva pasi nhaurirano bhokisi kuratidza sarudzo yako.
Hr / Min Separator
Shandisa bhokisi iri kupinda hunhu (s) muchida kushandisa vakaparadzana maawa nemaminitsi munguva mumunda wako.
Min / Sec Separator
Shandisa bhokisi iri kupinda hunhu (s) muchida kushandisa vakaparadzana kwemaminitsi nemasekonzi munguva mumunda wako.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
وقت ٽئب (مطابق منچ dialog خاني)
ان وقت ٽئب کي ڏسڻ لاء تاريخ ۽ وقت ٽئب (فارميٽ ايڊيٽر dialog باڪس) تي پنهنجي مرضي مطابق بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو.
پنهنجي رپورٽ ۾ وقت شعبن لاء تفصيلي formatting اختيارن کي قائم ڪرڻ وقت ٽئب استعمال ڪريو.
نظام ھونئن فارميٽ استعمال ڪريو
جڏهن توهان هن چيڪ باڪس کي چونڊيو، پروگرام، ڊفالٽ جي طور تي، ته Windows ‘ڪنٽرول پينل ۾ ريجنل جوڙ dialog خاني مان جي تاريخ فارميٽ استعمال ڪري ٿو.
نوٽ: جڏھن اوھان کي ھن dialog خاني ۾ تاريخ formatting تبديليون ڪرڻ هن پروگرام خودڪار طريقي سان هن جي ملڪيت ٿڌيون.
12 قيامت
هن چيڪ باڪس کي چونڊيو جيڪو اوھان جي وقت هڪ 12 ڪلاڪ فارميٽ ۾ ڏيکاري ٿي ڪرڻ چاهيو ٿا ته.
24 قيامت
هن چيڪ باڪس کي چونڊيو جيڪو اوھان جي وقت هڪ 24 ڪلاڪ (فوجي وقت) فارميٽ ۾ ڏيکاري ٿي ڪرڻ چاهيو ٿا ته.
00: 00-11: 59
جي ڪردارن جي تون آڌي رات ۽ منجھند جي وچ ۾ ان وقت جي نشاندهي ڪرڻ لاء توهان جي رٿيل، ص کان سواء ٻيو ڪجهه استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا ته استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا مقرر ڪري هن خاني استعمال ڪري.
12: 00-23: 59
جو ڪردار (جي) اوھان کي منجھند ۽ آڌي رات جي وچ ۾ ان وقت جي نشاندهي ڪرڻ لاء توهان جي رٿيل، وزيراعظم جي ڀيٽ ۾ ٻي شيء کي استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا ته استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا مقرر ڪري هن خاني استعمال ڪري.
علامت پوزيشن
جي ص يا وزيراعظم پنهنجي وقت جي ميدان ۾ نشان لاء رکڻ کي چونڊڻ لاء علامت حيثيت فهرست استعمال ڪريو. مثال طور، توهان جي ص نشان کان اڳ يا وقت کان پوء ظاهر ڪري سگهن ٿا ڪري سگهو ٿا.
نوٽ: نشان عهدي جي 12-ڪلاڪ وقت فارميٽ لاء رڳو موجود آهي.
ڪلاڪ
هي فهرست قيامت ڊسپلي لاء سڀ ممڪن فارميٽ ڏيکاري ٿو. جي فارميٽ توهان چاهيو ٿا. ۽ جڏھن اوھان ڪندا، جو پروگرام پنهنجي پسند فڪر ڪرڻ جي dialog خاني جي تري تي ٺهيل وقت فارميٽ.
منٽ
هن فهرست جي منٽ ڊسپلي لاء سڀ ممڪن فارميٽ ڏيکاري ٿو. جي فارميٽ توهان چاهيو ٿا. ۽ جڏھن اوھان ڪندا، جو پروگرام پنهنجي پسند فڪر ڪرڻ جي dialog خاني جي تري تي ٺهيل وقت فارميٽ.
ٻيون
هن لسٽ کي سيڪنڊن ڊسپلي لاء سڀ ممڪن فارميٽ ڏيکاري ٿو. جي فارميٽ توهان چاهيو ٿا. ۽ جڏھن اوھان ڪندا، جو پروگرام پنهنجي پسند فڪر ڪرڻ جي dialog خاني جي تري تي ٺهيل وقت فارميٽ.
ڪلاڪ / منٽ فاصل
جو ڪردار (جي) اوھان کي اوھان جي وقت جي ميدان ۾ ڪلاڪ ۽ منٽ جدا ڪرڻ لاء استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا داخل ڪرڻ لاء هن خاني استعمال ڪري.
منٽ / Sacae جي فاصل
جو ڪردار (جي) اوھان کي اوھان جي وقت جي ميدان ۾ منٽن ۽ سيڪنڊن جدا ڪرڻ لاء استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا داخل ڪرڻ لاء هن خاني استعمال ڪري.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
කාලය ටැබ් (රේගු ස්ටයිල් සංවාද කොටුව)
කාලය පටිත්ත දැක ගැනීමට දිනය හා වේලාව ටැබ් (ආකෘතිය කර්තෘ සංවාද කොටුව) මත රිසිකරණය බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ඔබගේ වාර්තාව කාලය ක්ෂේත්ර සඳහා සවිස්තරාත්මක හැඩතල ගැන්වීම විකල්ප සැකසීමට කාලය ටැබ් භාවිතා කරන්න.
පද්ධතිය ප්රකෘති ආකෘතිය භාවිතා කරන්න
ඔබ මෙම සළකුණු කොටුව තෝරා විට, මෙම වැඩසටහන, පෙර සැකසුම මඟින්, Windows ‘පැනලය තුල ප්රාදේශීය සැකසුම් සංවාද කොටුව සිට දිනය ආකෘති භාවිතා කරයි.
සටහන: ඔබ මෙම සංවාද කොටුව තුළ දිනය හැඩතල ගැන්වීම වෙනස්කම් කරන්න සෑම අවස්ථාවකදීම මෙම වැඩසටහන ස්වයංක්රීයව මෙම දේපළ නිරාකරණය.
හෝරාව 12
ඔබ කාලය පැය 12 ආකෘතිය ප්රදර්ශනය කිරීමට අවශ්ය නම්, මෙම සළකුණු කොටුව තෝරන්න.
පැය 24
ඔබ කාලය පැය 24 (හමුදා කාලය) ආකෘතියෙන් පෙන්නුම් කිරීමට අවශ්ය නම් මෙම සළකුණු කොටුව තෝරන්න.
00: 00-11: 59
ඔබ පෙරනිමි, ඒඑම් හැර වෙනත් යමක් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය නම් මධ්යම රාත්රියේ හා දවල් අතර කාලය හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට අවශ්ය චරිත සදහන් කිරීමට මෙම කොටුව භාවිතා කරන්න.
12: 00-23: 59
ඔබ පෙරනිමි, අගමැති හැර වෙනත් යමක් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය නම් දහවල් සහ මධ්යම රාත්රියේ අතර කාලය හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට අවශ්ය චරිතය (ව) නියම කිරීමට මෙම කොටුව භාවිතා කරන්න.
සංකේතය තත්ත්වය
ඔබේ කාලය ක්ෂේත්රයේ AM හෝ අගමැති සංකේත සඳහා ස්ථානගත තෝරා ගැනීමට සංකේතය තත්ත්වය ලැයිස්තුව භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන්, ඔබ, පෙ.ව. සංකේත කාලය පෙර හෝ පසු පෙනී කිරීමට තෝරා ගත හැකිය.
සටහන: සංකේතය තත්වය පැය 12-කාලීන ආකෘතිය සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකි වේ.
පැය
මෙම ලැයිස්තුව පැය ප්රදර්ශනය සඳහා ගත හැකි සියළු ආකෘති බවයි. ඔබට අවශ්ය ආකෘතිය තෝරන්න. ඔබ එසේ කරන විට, මෙම වැඩසටහන ඔබ තෝරා පිළිබිඹු කිරීමට සංවාද කොටුව පතුලේ ඇති ආදර්ශ කාලය ආකෘති.
ව්යවස්ථාව
මෙම ලැයිස්තුව විනාඩි ප්රදර්ශනය සඳහා ගත හැකි සියළු ආකෘති බවයි. ඔබට අවශ්ය ආකෘතිය තෝරන්න. ඔබ එසේ කරන විට, මෙම වැඩසටහන ඔබ තෝරා පිළිබිඹු කිරීමට සංවාද කොටුව පතුලේ ඇති ආදර්ශ කාලය ආකෘති.
දෙවැනි
මෙම ලැයිස්තුව තත්පර ප්රදර්ශනය සඳහා ගත හැකි සියළු ආකෘති බවයි. ඔබට අවශ්ය ආකෘතිය තෝරන්න. ඔබ එසේ කරන විට, මෙම වැඩසටහන ඔබ තෝරා පිළිබිඹු කිරීමට සංවාද කොටුව පතුලේ ඇති ආදර්ශ කාලය ආකෘති.
Hr / Min ෙවන්
ඔබ ඔබේ කාලය ක්ෂේත්රයේ පැය හා මිනිත්තු වෙන් කිරීමට භාවිතා කිරීමට අවශ්ය චරිතය (ව) ඇතුලත් කිරීමට මෙම කොටුව භාවිතා කරන්න.
යි / ෙසක් ෙවන්
ඔබ ඔබේ කාලය ක්ෂේත්රයේ විනාඩි තත්පර වෙන් කිරීමට භාවිතා කිරීමට අවශ්ය චරිතය (ව) ඇතුලත් කිරීමට මෙම කොටුව භාවිතා කරන්න.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online pomocníka
Karta čas (dialógové okno Custom Style)
Kliknutím na tlačidlo Upraviť na karte Dátum a čas (dialógové okno Formát Editor) vidieť na kartu Čas.
Použite kartu časové detailne nastaviť voľby formátovania pre časové polí v zostave.
Použite System Predvolený formát
Ak vyberiete toto políčko, program v predvolenom nastavení používa formát dátumu v dialógovom okne miestne nastavenia v ovládacom paneli Windows “”.
Poznámka: Program sa automaticky odstráni túto vlastnosť s každým ďalším dátum formátovanie zmeny v tomto dialógovom okne.
12 hodín
Vyberte toto políčko, ak chcete, aby čas, ktorý bude zobrazený v 12-hodinovom formáte.
24 hodín
Vyberte toto políčko, ak chcete, aby čas, ktorý bude zobrazený vo formáte 24 hodín (vojenský čas).
00: 00-11: 59
Toto pole slúži na určenie znaky, ktoré chcete použiť na identifikáciu čas medzi polnocou a poludním, ak chcete používať niečo iné ako predvolený, AM.
12: 00-23: 59
Toto pole slúži na zadanie znak (y), ktorú chcete použiť na identifikáciu čas medzi poludním a polnocou, ak chcete používať niečo iné ako predvolený, PM.
pozície symbol
Pomocou zoznamu polohy Symbol vyberte umiestnenie pre symboly dopoludnia alebo popoludní vo svojom časovom poli. Napríklad, môžete si vybrať mať AM symboly sa objaví pred alebo po uplynutí tejto doby.
Poznámka: Pozícia Symbol je k dispozícii len pre formát času 12 hodín denne.
hodina
Tento zoznam obsahuje všetky možné formáty pre zobrazenie hodín denne. Vyberte požadovaný formát. Ak tak urobíte, program formátuje vzorkovacej čas v spodnej časti dialógového okna, aby odrážal svoju voľbu.
minúta
Tento zoznam obsahuje všetky možné formáty pre zobrazenie minút. Vyberte požadovaný formát. Ak tak urobíte, program formátuje vzorkovacej čas v spodnej časti dialógového okna, aby odrážal svoju voľbu.
druhý
Tento zoznam obsahuje všetky možné formáty pre zobrazenie sekúnd. Vyberte požadovaný formát. Ak tak urobíte, program formátuje vzorkovacej čas v spodnej časti dialógového okna, aby odrážal svoju voľbu.
Hr / min Separator
Toto pole slúži na zadanie znak (y), ktorú chcete použiť na oddelenie hodín a minút v časovom poli.
Min / Sec Separator
Toto pole slúži na zadanie znak (y), ktorú chcete použiť na oddelenie minútach a sekundách vo vašej časovej oblasti.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoč
Zavihek čas (pogovorno okno po meri Style)
Kliknite na gumb za prilagajanje na datum in jeziček Čas (Format pogovornem oknu Editor) in si oglejte jeziček čas.
Na kartici čas, da določi podrobne možnosti oblikovanja za čas polja v svojem poročilu.
Uporabo sistema Privzeti format
Ko izberete to potrditveno polje, program, ki ga privzeto uporablja zapisa datuma in v pogovornem oknu regionalne nastavitve v nadzorni plošči Windows “”.
Opomba: Program samodejno izbriše nepremičnino vsakič, ko bo datum oblikovanja spremembe v tem pogovornem oknu.
12 Hour
Izberite to potrditveno polje, če želite, da se čas, ki se prikaže v 12-urni obliki.
24 ur
Izberite to potrditveno polje, če želite, da se čas, ki se prikaže na 24 ur (vojaška čas) formatu.
00: 00-11: 59
Uporabite to polje, da določite znake, ki jih želite uporabiti za identifikacijo čas med polnočjo in opoldne, če želite uporabljati nekaj drugega kot privzeto, AM.
12: 00-23: 59
Uporabite to polje, da določite znak (e), ki jo želite uporabiti za določitev časa med poldnevom in polnočjo, če želite uporabljati nekaj drugega kot privzeto, PM.
položaj simbol
Uporabite seznam položaja Symbol, da izberete postavitev za simbole AM ali PM v vašem časovnem področju. Na primer, lahko izberete, da imajo AM simboli pojavijo pred ali po času.
Opomba: Simbol položaj je na voljo le za 12-urni obliki časa.
ura
Ta seznam prikazuje vse možne formate za uro zaslonu. Izberite želeno obliko. Ko to storite, program oblikuje čas vzorec na dnu pogovornega okna za razmislek izbiro.
minute
Ta seznam prikazuje vse možne formate za zaslon minuto. Izberite želeno obliko. Ko to storite, program oblikuje čas vzorec na dnu pogovornega okna za razmislek izbiro.
drugi
Ta seznam prikazuje vse možne formate za zaslon sekundah. Izberite želeno obliko. Ko to storite, program oblikuje čas vzorec na dnu pogovornega okna za razmislek izbiro.
Hr / Min Separator
Uporabite to polje za vnos znakov (e), ki jo želite uporabiti za ločene ure in minute v časovnem področju.
Min / Sec Separator
Uporabite to polje za vnos znakov (e), ki jo želite uporabiti za ločitev minutah in sekundah v vašem časovnem področju.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Warbixinnada Online Help
Time tab (Custom Style sanduuqa wada hadal)
Riix badhanka Customize ku saabsan Taariikhda iyo Waqtiga tab (Format Editor sanduuqa wada hadal) si aad u aragto tab Time ah.
Isticmaal tab Time si ay u dhigay fursadaha formatting faahfaahsan beeraha waqti in aad warbixin.
Isticmaal System Format Default
Marka aad doorato sanduuqa jeeg this, barnaamijka, by default, isticmaalaa qaabab taariikhda ka sanduuqa wada hadal Settings Regional ee Windows ‘Control Panel.
Fiiro gaar ah: Barnaamijku wuxuu si toos ah oo ansixiyay hantida this mar kasta oo aad taariikhda isbedel formatting in sanduuqa wada hadal dhigi.
12 Saacadda
Dooro sanduuqa jeeg, haddii aad rabto in aad waqtiga si loo soo bandhigo qaab 12 saac ah.
24 Saacadda
Dooro sanduuqa jeeg, haddii aad rabto in aad waqtiga si loo soo bandhigo qaab a 24 saacadood (waqti military).
00: 00-11: 59
Isticmaal sanduuqan in la qeexo characters aad rabto in aad isticmaasho si ay u aqoonsadaan markii u dhaxaysa saqda dhexe iyo duhurkii haddii aad rabto in aad wax kale isticmaalaan badan default ah, AM.
12: 00-23: 59
Isticmaal sanduuqan in la qeexo dabeecadda (s) aad rabto in aad isticmaasho si ay u aqoonsadaan markii dhexeeya duhurkii iyo saqda dhexe haddii aad rabto in aad wax kale isticmaalaan badan default ah, PM.
astaanta booska
Isticmaal liiska boos Astaanta in ay doortaan meelaynta for AM ama PM Calaamooyinka duurka waqtigaaga. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa in ay AM Calaamooyinka ka hor ama ka dib markii muuqan.
Fiiro gaar ah: booska Astaanta waa kaliya diyaar u format 12-saac markii.
Saacadda
Liiska Tani waxa ay muujinaysaa oo dhan qaabab suuragal ah in qaab saacaddii. Dooro qaabka aad rabto in aad. Marka aad samayn, barnaamijka qaabab waqtiga tijaabada hoose ee sanduuqa wada hadal si ay u muujiyaan aad dooratay.
daqiiqo
Liiska Tani waxa ay muujinaysaa oo dhan qaabab suuragal ah in qaab daqiiqadii. Dooro qaabka aad rabto in aad. Marka aad samayn, barnaamijka qaabab waqtiga tijaabada hoose ee sanduuqa wada hadal si ay u muujiyaan aad dooratay.
labaad
Liiska Tani waxa ay muujinaysaa oo dhan qaabab suuragal ah in qaab ee seconds. Dooro qaabka aad rabto in aad. Marka aad samayn, barnaamijka qaabab waqtiga tijaabada hoose ee sanduuqa wada hadal si ay u muujiyaan aad dooratay.
Hr / Min SEPARATOR
Isticmaal sanduuqan in ay galaan dabeecadda (s) aad rabto in aad isticmaasho si gaar ah iyo saacadaha daqiiqo duurka waqtigaaga.
Min / Sec SEPARATOR
Isticmaal sanduuqan in ay galaan dabeecadda (s) aad rabto in aad isticmaasho si gaar ah daqiiqo oo seconds duurka waqtigaaga.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ayuda en línea
pestaña tiempo (cuadro de diálogo Estilo personalizado)
Haga clic en el botón Personalizar en la pestaña Fecha y Hora (cuadro de diálogo Editor de formato) para ver la ficha Hora.
Utilice la ficha Hora para establecer las opciones de formato detalladas para campos de tiempo en su informe.
Utilice Sistema formato predeterminado
Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el programa, por defecto, utiliza los formatos de fecha en el cuadro de diálogo Configuración regional en el Panel de control de Windows.
Nota: El programa se borra automáticamente esta propiedad cada vez que hagas cambios en el formato de fecha en este cuadro de diálogo.
12 horas
Seleccione esta casilla de verificación si desea que el tiempo que se mostrará en un formato de 12 horas.
24 horas
Seleccione esta casilla de verificación si desea que el tiempo que se mostrará en un formato de 24 horas (hora militar).
00: 00-11: 59
Utilice este cuadro para especificar los caracteres que desea utilizar para identificar el tiempo entre la medianoche y el mediodía si quieres usar algo distinto al predeterminado, AM.
12: 00-23: 59
Utilice este cuadro para especificar el carácter (s) que desea utilizar para identificar el tiempo entre el mediodía y la medianoche si quieres usar algo distinto al predeterminado, PM.
posición con el símbolo
Utilice la lista para seleccionar la posición del símbolo de la colocación de los símbolos AM o PM en el campo de la hora. Por ejemplo, puede optar por que el AM símbolos aparecen antes o después de la hora.
Nota: La posición del símbolo sólo está disponible para el formato de 12 horas.
Hora
Esta lista muestra todos los formatos posibles para la indicación de las horas. Elija el formato que desee. Cuando lo haga, el programa formatea el tiempo de la muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo para reflejar su elección.
Minuto
Esta lista muestra todos los posibles formatos para la visualización de los minutos. Elija el formato que desee. Cuando lo haga, el programa formatea el tiempo de la muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo para reflejar su elección.
Segundo
Esta lista muestra todos los formatos posibles para la indicación de los segundos. Elija el formato que desee. Cuando lo haga, el programa formatea el tiempo de la muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo para reflejar su elección.
Hr / Min Separador
Utilice este cuadro para introducir el carácter (s) que desea utilizar para separar horas y minutos en el campo de la hora.
Min / Sec Separador
Utilice este cuadro para introducir el carácter (s) que desea utilizar para separar minutos y segundos en el campo de la hora.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Pitulung Online
tab waktu (Adat Style kotak dialog)
Klik tombol ngaluyukeun dina Tanggal jeung tab Time (Format kotak dialog Editor) ningali tab Time.
Pake tab Time pikeun nyetél pilihan pormat lengkep pikeun widang kalina dina laporan Anjeun.
Paké Format standar System
Lamun anjeun milih kotak centang ieu, program, ku standar, ngagunakeun format tanggal ti kotak dialog Setélan Regional dina Windows ‘Control Panel.
Catetan: program sacara otomatis Leungitkeun sipat ieu iraha anjeun jieun perobahan pormat tanggal dina kotak dialog ieu.
12 Sajam
Pilih kotak centang ieu upami Anjeun hoyong waktu pikeun dipintonkeun dina format 12 jam.
24 Sajam
Pilih kotak centang ieu upami Anjeun hoyong waktu pikeun dipintonkeun dina format 24 jam (time militer).
00: 00-11: 59
Paké kotak ieu nangtukeun karakter nu Anjeun hoyong pake pikeun ngaidentipikasi waktu antara tengah wengi jeung beurang upami Anjeun hoyong pake hal lian ti standar, AM.
12: 00-23: 59
Paké kotak ieu nangtukeun karakter (s) nu Anjeun hoyong pake pikeun ngaidentipikasi waktu antara beurang jeung tengah wengi upami Anjeun hoyong pake hal lian ti standar, PM.
posisi lambang
Pake daptar posisi Lambang pikeun milih ngarenah pikeun AM atawa PM simbol dina widang waktos Anjeun. Contona, Anjeun bisa milih pikeun boga AM simbol mucunghul saméméh atawa sanggeus waktu.
Catetan: posisi Lambang ngan sadia pikeun format waktu 12 jam.
Jam
daptar Ieu nembongkeun sadaya format mungkin pikeun pintonan jam. Pilih pormat nu anjeun hoyong. Lamun eusina, program format waktu sampel di handapeun kotak dialog ka ngagambarkeun pilihan Anjeun.
menit
daptar Ieu nembongkeun sadaya format mungkin pikeun pintonan menit. Pilih pormat nu anjeun hoyong. Lamun eusina, program format waktu sampel di handapeun kotak dialog ka ngagambarkeun pilihan Anjeun.
kadua
daptar Ieu nembongkeun sadaya format mungkin pikeun pintonan detik. Pilih pormat nu anjeun hoyong. Lamun eusina, program format waktu sampel di handapeun kotak dialog ka ngagambarkeun pilihan Anjeun.
Hr / Min SEPARATOR
Paké kotak ieu nuliskeun karakter (s) nu Anjeun hoyong pake pikeun jam jeung menit misah dina widang waktos Anjeun.
Min / detik SEPARATOR
Paké kotak ieu nuliskeun karakter (s) nu Anjeun hoyong pake pikeun menit jeung detik misah dina widang waktos Anjeun.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ripoti Crystal Online Msaada
Muda tab (Desturi Sinema dialog box)
Bonyeza kifungo Customize juu ya Tarehe na tabo Muda (Format Mhariri dialog box) kuona Muda tab.
Matumizi Muda tab kuweka chaguzi za kina formatting kwa ajili ya mashamba wakati katika ripoti yako.
Matumizi System Default Format
Wakati kuchagua hii kisanduku, mpango, na msingi, anatumia tarehe muundo kutoka Settings Mkoa dialog box katika Windows ‘Jopo Udhibiti.
Kumbuka: programu moja kwa moja clears mali hii wakati wowote kufanya tarehe formatting mabadiliko katika sanduku hili dialog.
12 Saa
Kuchagua hii sanduku hundi kama unataka wakati kuonyeshwa katika format saa 12.
24 Saa
Kuchagua hii sanduku hundi kama unataka wakati kuonyeshwa katika format saa 24 (wakati jeshi).
00: 00-11: 59
Matumizi sanduku hili bayana wahusika unataka kutumia ili kubaini wakati kati ya usiku wa manane na mchana kama unataka kutumia kitu kingine zaidi ya msingi, AM.
12: 00-23: 59
Matumizi sanduku hili bayana tabia (s) unataka kutumia ili kubaini muda kati ya saa sita mchana na usiku wa manane kama unataka kutumia kitu kingine zaidi ya msingi, alasiri.
ishara nafasi
Matumizi Mkono nafasi orodha ya kuchagua uwekaji kwa AM au PM alama katika muda shamba lako. Kwa mfano, unaweza kuchagua kuwa na AM alama itaonekana kabla au baada ya muda.
Kumbuka: Simu za Mkono nafasi inapatikana tu kwa ajili ya saa 12 wakati format.
saa
Orodha hii inaonyesha muundo wote inawezekana kwa kuonyesha saa. Kuchagua format unataka. Wakati wa kufanya, mpango format sampuli wakati chini ya sanduku dialog kutafakari uchaguzi wako.
dakika
Orodha hii inaonyesha muundo wote inawezekana kwa kuonyesha dakika. Kuchagua format unataka. Wakati wa kufanya, mpango format sampuli wakati chini ya sanduku dialog kutafakari uchaguzi wako.
pili
Orodha hii inaonyesha muundo wote inawezekana kwa sekunde kuonyesha. Kuchagua format unataka. Wakati wa kufanya, mpango format sampuli wakati chini ya sanduku dialog kutafakari uchaguzi wako.
Hr / Min Separator
Matumizi sanduku hili kuingia tabia (s) unataka kutumia masaa tofauti na dakika katika muda shamba lako.
Min / Sec Separator
Matumizi sanduku hili kuingia tabia (s) unataka kutumia dakika tofauti na sekunde katika muda shamba lako.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjälp
fliken Tid (Custom Style dialogrutan)
Klicka på knappen Anpassa på datum och tid på fliken (Format dialogrutan Redigera) för att se fliken Tid.
Använd fliken Tid för att ställa detaljerade formateringsalternativ för tidsfält i rapporten.
Använd System Default Format
När du markerar den här kryssrutan, programmet som standard använder datumformat från regionala dialogrutan Inställningar i Windows Kontrollpanelen.
Obs: Programmet försvinner automatiskt den här egenskapen när du gör datum formateringsändringar i denna dialogruta.
12 Hour
Markera kryssrutan om du vill att tiden ska visas i en 12-timmarsformat.
24 Hour
Markera kryssrutan om du vill att tiden ska visas i ett format 24 timmar (militär tid).
00: 00-11: 59
Använd denna för att ange de tecken du vill använda för att identifiera tiden mellan midnatt och klockan om du vill använda något annat än standard, AM.
12: 00-23: 59
Använd denna för att ange tecknet (s) du vill använda för att identifiera tiden mellan middag och midnatt om du vill använda något annat än standard, PM.
symbolposition
Använd läget listan Symbol för att välja placering för AM eller PM symboler i din tidsfält. Till exempel kan du välja att ha AM symboler visas före eller efter tiden.
Obs: Symbol position är endast tillgänglig för 12-timmarsformat.
Timme
Denna lista visar alla möjliga format för timmarsvisning. Välj det format du vill. När du gör, formaterar programmet provtiden längst ned i dialogrutan för att spegla ditt val.
Minut
Denna lista visar alla möjliga format för minut displayen. Välj det format du vill. När du gör, formaterar programmet provtiden längst ned i dialogrutan för att spegla ditt val.
Andra
Denna lista visar alla möjliga format för sekunder displayen. Välj det format du vill. När du gör, formaterar programmet provtiden längst ned i dialogrutan för att spegla ditt val.
Hr / Min Separator
Använd denna ruta för att skriva tecknet (s) som du vill använda för att separera timmar och minuter i tidsfält.
Min / Sec Separator
Använd denna ruta för att skriva tecknet (s) du vill använda för att separata minuter och sekunder i din tidsfält.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
ҷадвали Time (Style гумрук қуттии муколамаи)
Пахш кардани тугмаи ба дохили оид ба сана ва вақт ҷадвали аст (формати Editor қуттии муколамаи) барои дидани ҷадвали Time аст.
Истифода ҷадвали Time ба танзими имконоти, форматонӣ муфассал барои майдонҳои замон дар ҳисоботи худ.
Истифода Системаи стандартиро Формат
Вақте, ки шумо ин қутии муқобиларо интихоб кунед, барнома, бо пешфарз, мебарад формати санаи аз қуттии муколамаи Танзимотҳо минтақавӣ дар панели идоракунӣ дар Windows ».
Эзоҳ: Дар барнома ба таври автоматї кухнаро ин амвол вақте, ки шумо кунад санаи тағйироти форматонӣ дар ин қуттии муколамаи.
12 қиёмат
ин қутии муқобиларо интихоб кунед, агар шумо мехоҳед, ки вақти дар формати 12 соат нишон дода шавад.
24 қиёмат
ин қутии муқобиларо интихоб кунед, агар шумо мехоҳед, ки вақти дар формати 24 соат (вақт њарбї), нишон дода шавад.
00: 00-11: 59
Истифодаи ин қуттиро барои муайян ҳарфҳои истифода бурдан мехоҳед, ки ба муайян кардани вақт байни нисфи шаб ва ба нимрӯз мерасед, агар шумо мехоҳед, ки ба он чизе, ғайр аз нобаёнӣ, AM.
12: 00-23: 59
Истифодаи ин қуттиро барои муайян кардани хислати (р) истифода бурдан мехоҳед, ки ба муайян кардани вақт байни нимрӯз ва ними шаб, агар шумо мехоҳед, ки ба он чизе, ғайр аз нобаёнӣ, PM.
мавқеи рамзи
Истифода рӯйхати мавқеи рамзи интихоби љойгир барои рамзҳои AM ё PM дар соҳаи вақти худ. Масалан, шумо метавонед интихоб кунед, барои он, ки AM рамзи пеш аз ё баъд аз вақт пайдо мешаванд.
Эзоҳ: вазифаи аломати танҳо барои шаклбандии инъикоси вақтро ба 12-соати дастрас аст.
соат
Ин рӯйхат нишон медиҳад ҳамаи формати имконпазир барои намоиши соат. формати ки шумо мехоҳед интихоб кунед. Вақте, ки шумо мекунед, барнома формати вақти намуна дар поёни қуттии муколама инъикос интихоби шумо.
лаҳза
Ин рӯйхат нишон медиҳад ҳамаи формати имконпазир барои намоиши дақиқа аст. формати ки шумо мехоҳед интихоб кунед. Вақте, ки шумо мекунед, барнома формати вақти намуна дар поёни қуттии муколама инъикос интихоби шумо.
дуюм
Ин рӯйхат нишон медиҳад ҳамаи формати имконпазир Барои намоиш дар сонияҳо мегузарад. формати ки шумо мехоҳед интихоб кунед. Вақте, ки шумо мекунед, барнома формати вақти намуна дар поёни қуттии муколама инъикос интихоби шумо.
HR / Min ҷудосози
Истифодаи ин қуттиро барои ворид аломати (с) ба шумо мехоҳед истифода баред, ки ба соат ва дақиқа алоҳида дар соҳаи вақти худ.
Min / Тафс ҷудосози
Истифодаи ин қуттиро барои ворид аломати (с) ба шумо мехоҳед истифода баред, ки ба дақиқа алоҳида ва сония дар соҳаи вақти худ.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
நேரம் தாவலை (விருப்ப உடை உரையாடல் பெட்டி)
நேரம் தாவலை பார்க்க தேதி மற்றும் நேரம் தாவலை (வடிவம் ஆசிரியர் உரையாடல் பெட்டி) மீது தனிப்பயனாக்கு பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் அறிக்கையில் நேரம் துறைகள் விரிவான வடிவமைப்பு விருப்பங்கள் அமைக்க நேரம் பட்டியை பயன்படுத்தவும்.
கணினியின் இயல்பிருப்பு பயன்படுத்த வடிவம்
நீங்கள் இந்த சோதனை பெட்டியை தேர்வு செய்யும் போது, திட்டம், இயல்பாக, தேதி வடிவங்கள் விண்டோஸ் ‘Control Panel இல் பிராந்திய அமைப்புகள் உரையாடல் பெட்டியில் இருந்து பயன்படுத்துகிறது.
குறிப்பு: நீங்கள் இந்த உரையாடல் பெட்டியில் தேதி வடிவமைப்பு மாற்றங்களை போதெல்லாம் நிரல் தானாக இந்த சொத்து துடைக்கிறது.
12 மணி
நீங்கள் நேரம் ஒரு 12 மணி நேர வடிவம் காட்டப்படும் வேண்டும் என்றால் இந்த சரிபார்க்கும் பெட்டியை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
24 மணி நேரம்
நீங்கள் நேரம் ஒரு 24 மணி நேர (இராணுவ நேரம்) வடிவம் காட்டப்படும் வேண்டும் என்றால் இந்த சரிபார்க்கும் பெட்டியை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
00: 00-11: 59
நீங்கள் இயல்புநிலை, முற்பகல் தவிர வேறு ஏதாவது பயன்படுத்த விரும்பினால் நீங்கள் நள்ளிரவு மற்றும் நண்பகல் இடையே நேரம் கண்டறிய பயன்படுத்த வேண்டும் எழுத்துக்கள் குறிப்பிட இந்த பெட்டியை பயன்படுத்தவும்.
12: 00-23: 59
எழுத்து (கள்) நீங்கள் இயல்புநிலை, பிரதமர் தவிர வேறு ஏதாவது பயன்படுத்த விரும்பினால் நண்பகல் மற்றும் நள்ளிரவு இடையே நேரம் கண்டறிய பயன்படுத்த வேண்டும் குறிப்பிட இந்த பெட்டியை பயன்படுத்தவும்.
சின்னங்கள் நிலையை
உங்கள் நேரம் துறையில் AM அல்லது PM குறியீடுகளை வேலை வாய்ப்பு தேர்ந்தெடுக்க சின்னங்கள் நிலையை பட்டியலை பயன்படுத்தவும். உதாரணமாக, நீங்கள் முற்பகல் சின்னங்கள் முன் அல்லது நேரம் கழித்து தோன்றும் வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்யலாம்.
குறிப்பு: சின்னங்கள் நிலையை 12 மணி நேர வடிவம் மட்டுமே கிடைக்கும்.
ஹவர்
இந்த பட்டியலில் மணி காட்சி அனைத்து சாத்தியமான வடிவங்கள் காட்டுகிறது. நீங்கள் விரும்பும் வடிவமைப்பு தேர்வு. நீங்கள் செய்யும் போது, திட்டம் உங்கள் விருப்பப்படி பிரதிபலிக்கும் உரையாடல் பெட்டி கீழே மாதிரி நேரம் வடிவங்கள்.
நிமிடம்
இந்த பட்டியலில் நிமிடத்தில் அனைத்து சாத்தியமான வடிவங்கள் காட்டுகிறது. நீங்கள் விரும்பும் வடிவமைப்பு தேர்வு. நீங்கள் செய்யும் போது, திட்டம் உங்கள் விருப்பப்படி பிரதிபலிக்கும் உரையாடல் பெட்டி கீழே மாதிரி நேரம் வடிவங்கள்.
இரண்டாம்
இந்த பட்டியலில் விநாடிகள் காட்சி அனைத்து சாத்தியமான வடிவங்கள் காட்டுகிறது. நீங்கள் விரும்பும் வடிவமைப்பு தேர்வு. நீங்கள் செய்யும் போது, திட்டம் உங்கள் விருப்பப்படி பிரதிபலிக்கும் உரையாடல் பெட்டி கீழே மாதிரி நேரம் வடிவங்கள்.
Hr / நிமிடம் பிரிப்பான்
எழுத்து (கள்) நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை துறையில் தனி மணி நிமிடங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் நுழைய இந்த பெட்டியை பயன்படுத்தவும்.
குறைந்தது / நொடி பிரிப்பான்
எழுத்து (கள்) நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை துறையில் தனி நிமிடங்கள் மற்றும் வினாடிகள் பயன்படுத்த வேண்டும் நுழைய இந்த பெட்டியை பயன்படுத்தவும்.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
సమయం టాబ్ (కస్టమ్ శైలి డైలాగ్ బాక్స్)
సమయం టాబ్ చూడటానికి తేదీ మరియు సమయం టాబ్ (ఫార్మాట్ ఎడిటర్ డైలాగ్ బాక్స్) అనుకూలపరచండి బటన్ క్లిక్ చేయండి.
మీ నివేదికలో సమయం ఖాళీలను కోసం వివరణాత్మక ఫార్మాటింగ్ ఎంపికలు సెట్ సమయం టాబ్ను వుపయోగించుము.
వ్యవస్థ అప్రమెయం ఫార్మాట్ ఉపయోగించండి
మీరు ఈ చెక్ బాక్స్ ఎంచుకోండి చేసినప్పుడు, కార్యక్రమం, అప్రమేయంగా, తేదీ ఫార్మాట్ విండోస్ ‘కంట్రోల్ ప్యానెల్ లో ప్రాంతీయ సెట్టింగులు డైలాగ్ బాక్స్ నుండి ఉపయోగిస్తుంది.
గమనిక: మీరు ఈ డైలాగ్ బాక్స్ లో తేదీ ఫార్మాటింగ్ మార్పులు చేసినప్పుడు కార్యక్రమం స్వయంచాలకంగా ఈ ఆస్తి క్లియర్ చేస్తుంది.
12 అవర్
మీరు సమయం ఒక 12 గంటల ఫార్మాట్ ప్రదర్శించబడుతుంది అనుకుంటే ఈ చెక్ బాక్స్ ఎంచుకోండి.
24 అవర్
మీరు సమయం ఒక 24 గంట (సైనిక సమయం) ఫార్మాట్లో ప్రదర్శించవచ్చు అనుకుంటే ఈ చెక్ బాక్స్ ఎంచుకోండి.
00: 00-11: 59
మీరు డిఫాల్ట్, నా కంటే ఇతర ఏదైనా ఉపయోగించడానికి కావాలా మీరు అర్ధరాత్రి మధ్యాహ్నం మధ్య సమయం గుర్తించడానికి ఉపయోగించడానికి కావలసిన అక్షరాలు తెలపటానికి ఈ బాక్స్ ఉపయోగించండి.
12: 00-23: 59
మీరు డిఫాల్ట్ ప్రధాని కంటే ఇతర ఏదైనా ఉపయోగించడానికి కావాలా మధ్యాహ్నం మరియు అర్ధరాత్రి మధ్య సమయం గుర్తించడానికి ఉపయోగించడానికి కావలసిన పాత్ర (లు) తెలపటానికి ఈ బాక్స్ ఉపయోగించండి.
మానవ చిత్ర స్థానం
మీ సమయం రంగంలో AM లేదా PM చిహ్నాలు కోసం ప్లేస్మెంట్ ఎంచుకోండి మానవ చిత్ర స్థానం జాబితా ఉపయోగించండి. ఉదాహరణకు, మీరు AM చిహ్నాలు ముందు లేదా సమయంలో తర్వాత కనిపిస్తుంది కలిగి ఎంచుకోవచ్చు.
గమనిక: మానవ చిత్ర స్థానం 12 గంటల సమయం ఫార్మాట్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
అవర్
ఈ జాబితా గంటల ప్రదర్శన అన్ని సాధ్యమయ్యే ఫార్మాట్లలో చూపిస్తుంది. మీకు కావలసిన ఫార్మాట్ ఎంచుకోండి. మీరు సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు, ప్రోగ్రామ్ మీ ఎంపిక ప్రతిబింబించేలా డైలాగ్ బాక్స్ దిగువన నమూనా సమయం ఫార్మాట్లలో.
నిమిషం
ఈ జాబితా నిమిషాల ప్రదర్శనలో అన్ని సాధ్యమయ్యే ఫార్మాట్లలో చూపిస్తుంది. మీకు కావలసిన ఫార్మాట్ ఎంచుకోండి. మీరు సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు, ప్రోగ్రామ్ మీ ఎంపిక ప్రతిబింబించేలా డైలాగ్ బాక్స్ దిగువన నమూనా సమయం ఫార్మాట్లలో.
రెండవ
ఈ జాబితా సెకన్లు ప్రదర్శన అన్ని సాధ్యమయ్యే ఫార్మాట్లలో చూపిస్తుంది. మీకు కావలసిన ఫార్మాట్ ఎంచుకోండి. మీరు సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు, ప్రోగ్రామ్ మీ ఎంపిక ప్రతిబింబించేలా డైలాగ్ బాక్స్ దిగువన నమూనా సమయం ఫార్మాట్లలో.
Hr / Min విభాగిని
మీరు మీ సమయం రంగంలో ప్రత్యేక గంటలు మరియు నిమిషాల ఉపయోగించడానికి కావలసిన పాత్ర (లు) నమోదు ఈ బాక్స్ ఉపయోగించండి.
మిన్ / సెకండరీ విభాగిని
మీరు మీ సమయం రంగంలో ప్రత్యేక నిమిషాలు మరియు సెకన్లు ఉపయోగించడానికి కావలసిన పాత్ర (లు) నమోదు ఈ బాక్స్ ఉపయోగించండి.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
แท็บเวลา (ลักษณะที่กำหนดเองกล่องโต้ตอบ)
คลิกที่ปุ่มปรับแต่งในวันและเวลาแท็บ (รูปแบบกล่องโต้ตอบเอดิเตอร์) เพื่อดูเวลาแท็บ
ใช้เวลาแท็บตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบรายละเอียดสำหรับเขตเวลาในรายงานของคุณ
ใช้รูปแบบเริ่มต้นระบบ
เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้โปรแกรมโดยค่าเริ่มต้นใช้รูปแบบวันที่จากการตั้งค่าภูมิภาคกล่องโต้ตอบในแผงควบคุมของ Windows ‘
หมายเหตุ: โปรแกรมอัตโนมัติล้างคุณสมบัตินี้เมื่อใดก็ตามที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่ในกล่องโต้ตอบนี้
12 ชั่วโมง
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการเวลาที่จะแสดงในรูปแบบ 12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการเวลาที่จะแสดงใน 24 ชั่วโมง (เวลาทหาร) รูปแบบ
00: 00-11: 59
ใช้ช่องนี้เพื่อระบุตัวอักษรที่คุณต้องการที่จะใช้ในการระบุเวลาระหว่างเที่ยงคืนและเที่ยงถ้าคุณต้องการที่จะใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้น, AM
12: 00-23: 59
ใช้ช่องนี้เพื่อระบุตัวอักษร (s) คุณต้องการที่จะใช้ในการระบุเวลาระหว่างเที่ยงวันและเที่ยงคืนถ้าคุณต้องการที่จะใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้น PM
ตำแหน่งสัญลักษณ์
ใช้สัญลักษณ์รายการตำแหน่งเพื่อเลือกตำแหน่งสำหรับสัญลักษณ์ AM หรือ PM ในเขตเวลาของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกที่จะมีนสัญลักษณ์ที่ปรากฏก่อนหรือหลังเวลา
หมายเหตุ: ตำแหน่งสัญลักษณ์จะใช้ได้เฉพาะสำหรับรูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง
ชั่วโมง
รายการนี้แสดงทุกรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการแสดงผลชั่วโมง เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ เมื่อคุณทำโปรแกรมรูปแบบตัวอย่างเวลาที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือกของคุณ
นาที
รายการนี้แสดงทุกรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการแสดงผลนาที เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ เมื่อคุณทำโปรแกรมรูปแบบตัวอย่างเวลาที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือกของคุณ
ที่สอง
รายการนี้แสดงทุกรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการแสดงผลวินาที เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ เมื่อคุณทำโปรแกรมรูปแบบตัวอย่างเวลาที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือกของคุณ
HR / นาทีคั่น
ใช้ช่องนี้เพื่อป้อนตัวอักษร (s) ที่คุณต้องการใช้ในการแยกต่างหากและชั่วโมงนาทีในเขตเวลาของคุณ
นาที / วินาทีคั่น
ใช้ช่องนี้เพื่อป้อนตัวอักษร (s) ที่คุณต้องการใช้ในการแยกต่างหากและนาทีวินาทีในเขตเวลาของคุณ
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Zaman sekmesi (Özel Stili iletişim kutusu)
Saat sekmesine görmek için Tarih ve Saat sekmesinde (Biçim Düzenleyici iletişim kutusu) Özelleştir düğmesini tıklatın.
Raporunuzdaki zaman alanları için detaylı biçimlendirme seçeneklerini ayarlamak için Saat sekmesini kullanın.
Sistem Varsayılan biçimi kullanın
Bu onay kutusunu seçtiğinizde, program, varsayılan olarak, Windows ‘Denetim Masası’ndaki Bölgesel Ayarlar iletişim kutusundan tarih biçimleri kullanır.
Not: Bu iletişim kutusunda tarih biçimlendirme değişiklikleri yapmak her program otomatik olarak bu özelliği temizler.
12 Saat
Eğer zaman 12 saat formatında görüntülenmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.
24 saat
Eğer zaman 24 saatlik (askeri saat) biçiminde görüntülenmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.
00: 00-11: 59
varsayılan, AM dışında bir şey kullanmak istiyorsanız gece yarısı ve öğlen arasındaki süreyi belirlemek için kullanmak istediğiniz karakterleri belirtmek için bu kutuyu kullanın.
12: 00-23: 59
Eğer varsayılan PM dışında bir şey kullanmak istiyorsanız öğle ve gece yarısı arasındaki süreyi belirlemek için kullanmak istediğiniz karakter (ler) belirtmek için bu kutuyu kullanın.
sembol pozisyon
zaman alanında AM veya PM semboller için yerleşim seçmek için Simge pozisyon listesini kullanın. Örneğin, semboller önce veya süre sonra ortaya AM seçebilirsiniz.
Not: Sembol pozisyon 12 saatlik zaman biçimi için kullanılabilir.
Saat
Bu liste saatlik görüntü için tüm olası biçimleri gösterir. İstediğiniz biçimi seçin. Bunu yaptığınızda, programın seçiminizi yansıtacak şekilde iletişim kutusunun alt kısmındaki örnek süresini biçimlendirir.
Dakika
Bu liste dakika gösterimi için tüm olası biçimleri gösterir. İstediğiniz biçimi seçin. Bunu yaptığınızda, programın seçiminizi yansıtacak şekilde iletişim kutusunun alt kısmındaki örnek süresini biçimlendirir.
İkinci
Bu liste saniye görüntülenmesi için tüm olası biçimleri gösterir. İstediğiniz biçimi seçin. Bunu yaptığınızda, programın seçiminizi yansıtacak şekilde iletişim kutusunun alt kısmındaki örnek süresini biçimlendirir.
Hr / Min Ayırıcı
Eğer zaman alanında ayrı saat ve dakika için kullanmak istediğiniz karakter (ler) girmek için bu kutuyu kullanın.
Min / Sec Ayırıcı
Eğer zaman alanında ayrı dakika ve saniye için kullanmak istediğiniz karakter (ler) girmek için bu kutuyu kullanın.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Вкладка Час (діалогове вікно для користувача стилів)
Натисніть на кнопку Налаштування на вкладці Дата і Час (в діалоговому вікні Редактор формату), щоб побачити вкладку Час.
Використовуйте вкладку Час, щоб встановити докладні параметри форматування для тимчасових полів в звіті.
За допомогою системи Формат за замовчуванням
Коли ви встановите цей прапорець, програма за замовчуванням використовує формат дати з діалогового вікна Регіональні параметри в панелі управління Windows.
Примітка: Програма автоматично очищає це властивість при внесенні змін форматування дати в цьому діалоговому вікні.
12 годину
Встановіть цей прапорець, якщо ви хочете, щоб час, який буде відображатися в 12-годинному форматі.
24 годину
Встановіть цей прапорець, якщо ви хочете, щоб час, який буде відображатися в 24-годинному форматі (воєнний час).
00: 00-11: 59
Використовуйте цю опцію, щоб вказати символи, які ви хочете використовувати, щоб визначити час з півночі до полудня, якщо ви хочете використовувати щось інше, ніж за замовчуванням, AM.
12: 00-23: 59
Використовуйте цю опцію, щоб вказати символ (и), який ви хочете використовувати, щоб визначити час між полуднем і північчю, якщо ви хочете використовувати щось інше, ніж за замовчуванням, PM.
позиція символу
Використання списку положення символу, щоб вибрати місце розміщення для символів АМ або PM у вашій часовій області. Наприклад, ви можете вибрати, щоб мати AM символи з’являються до або після того, як час.
Примітка: Позиція символу доступна тільки для формату часу 12-годинний.
годину
У цьому списку відображаються всі можливі формати відображення годин. Виберіть потрібний формат. Коли ви це зробите, програма форматує час вибірки в нижній частині діалогового вікна, щоб відобразити свій вибір.
хвилин
У цьому списку відображаються всі можливі формати відображення хвилин. Виберіть потрібний формат. Коли ви це зробите, програма форматує час вибірки в нижній частині діалогового вікна, щоб відобразити свій вибір.
другий
У цьому списку відображаються всі можливі формати відображення секунд. Виберіть потрібний формат. Коли ви це зробите, програма форматує час вибірки в нижній частині діалогового вікна, щоб відобразити свій вибір.
Hr / Min Сепаратор
Використовуйте цю опцію, щоб ввести символ (и), який необхідно використовувати для розділення годин і хвилин у вашій часовій області.
Min / Sec Сепаратор
Використовуйте цю форму, щоб ввести символ (и) ви хочете використовувати, щоб окремі хвилини і секунди у вашій часовій області.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
وقت کے ٹیب (اپنی مرضی کے انداز ڈائلاگ باکس)
وقت کے ٹیب کو دیکھنے کے لئے تاریخ اور وقت کے ٹیب (وضع ایڈیٹر ڈائیلاگ باکس) پر مرضی کے مطابق بٹن پر کلک کریں.
اپنی رپورٹ میں وقت شعبوں کے لئے تفصیلی فارمیٹنگ کے اختیارات کو قائم کرنے کے لئے وقت ٹیب استعمال.
طے شدہ نظام کی شکل کا استعمال
آپ کو اس چیک باکس کو منتخب کرتے ہیں تو، پروگرام، ڈیفالٹ کی طرف سے، تاریخ فارمیٹس ونڈوز ‘کنٹرول پینل میں علاقائی ترتیبات ڈائیلاگ باکس میں سے استعمال کرتا ہے.
نوٹ: جب بھی آپ کو اس ڈائلاگ باکس میں تاریخ فارمیٹنگ تبدیلیاں کریں پروگرام خود کار طریقے سے اس کی خاصیت کو صاف کرتا ہے.
12 گھنٹے
آپ کو وقت ایک 12 گھنٹے کی شکل میں دکھایا جا کرنا چاہتے ہیں تو اس چیک باکس کو منتخب کریں.
24 گھنٹے
آپ کو وقت 24 گھنٹے (ملٹری وقت) کی شکل میں ظاہر کیا جائے کرنا چاہتے ہیں تو اس چیک باکس کو منتخب کریں.
00: 00-11: 59
آپ ڈیفالٹ، AM علاوہ کسی اور چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حروف آپ آدھی رات اور دوپہر کے درمیان وقت کی شناخت کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں کی وضاحت کرنے کے لئے اس باکس کا استعمال کریں.
12: 00-23: 59
حرف (حروف) آپ کو آپ کے پہلے سے طے شدہ، PM علاوہ کسی اور چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دوپہر اور آدھی رات کے درمیان وقت کی شناخت کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں کی وضاحت کرنے کے لئے اس باکس کا استعمال کریں.
نشان پوزیشن
آپ کے وقت میدان میں ہوں یا وزیراعظم علامات کے لئے جگہ کا تعین کرنے کو منتخب کرنے کے نشان کی پوزیشن فہرست کا استعمال کریں. مثلا، اگر آپ AM علامتوں سے پہلے یا وقت کے بعد ظاہر ہے کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں.
نوٹ: نشان پوزیشن 12 گھنٹے وقت فارمیٹ کے ذریعے ہی دستیاب ہے.
قیامت
یہ فہرست گھنٹہ کارکردگی کے لئے تمام ممکنہ فارمیٹس کو ظاہر کرتا ہے. شکل آپ چاہتے ہیں کو منتخب کریں. جب آپ ایسا کریں، پروگرام آپ کی پسند کی عکاسی کرنے کے ڈائیلاگ باکس کے نیچے دیئے گئے نمونے وقت فارمیٹس.
منٹس
یہ فہرست منٹ کارکردگی کے لئے تمام ممکنہ فارمیٹس کو ظاہر کرتا ہے. شکل آپ چاہتے ہیں کو منتخب کریں. جب آپ ایسا کریں، پروگرام آپ کی پسند کی عکاسی کرنے کے ڈائیلاگ باکس کے نیچے دیئے گئے نمونے وقت فارمیٹس.
دوئم
یہ فہرست سیکنڈ کارکردگی کے لئے تمام ممکنہ فارمیٹس کو ظاہر کرتا ہے. شکل آپ چاہتے ہیں کو منتخب کریں. جب آپ ایسا کریں، پروگرام آپ کی پسند کی عکاسی کرنے کے ڈائیلاگ باکس کے نیچے دیئے گئے نمونے وقت فارمیٹس.
HR / منٹ فاصل
حرف (حروف) آپ اپنے وقت کے میدان میں الگ الگ گھنٹے اور منٹ کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں درج کرنے کے لئے اس باکس کا استعمال کریں.
کم از کم / سیکنڈ فاصل
حرف (حروف) آپ اپنے وقت کے میدان میں علیحدہ منٹ اور سیکنڈ کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں درج کرنے کے لئے اس باکس کا استعمال کریں.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Online Yordam hisobotlar
Time tab (Custom Style muloqot oynasidagi)
Vaqt yorlig’ini ko’rish uchun Sana va vaqt ko’rinishida (Format muharriri dialog oynasidagi) sozlab tugmasini bosing.
Sizning hisobotda vaqt maydonlarni batafsil formatlash ni sozlash uchun Time yorlig’ini foydalaning.
System Default Format foydalaning
Ushbu katagiga tanlang, dastur, sukut, Windows ‘Control Panel mintaqaviy Sozlamalar muloqot oynasidagi sana formatlarini foydalanadi.
Eslatma: Ushbu muloqot oynasidagi sana formatlash o’zgarishlar qilish qachon dasturi avtomatik ravishda, bu mulkni tozalaydi.
12 soat
Agar vaqt 12 soat shaklida ko’rsatiladi bo’lsangiz, bu katagiga ni tanlang.
24 soat
Agar vaqt 24 soat (harbiy vaqti) shaklida ko’rsatiladi bo’lsangiz, bu katagiga ni tanlang.
00: 00-11: 59
Standart, pm dan boshqa narsa foydalanmoqchi bo’lsangiz, siz yarim tunda va peshin orasidagi vaqt aniqlash uchun foydalanmoqchi bo’lgan belgi belgilash uchun buni foydalaning.
12: 00-23: 59
Agar Odatiy, AM boshqa narsa foydalanmoqchi bo’lsangiz, peshin va yarim tunda o’rtasidagi vaqt aniqlash uchun foydalanmoqchi bo’lgan belgi (lar) belgilash uchun buni foydalaning.
Symbol lavozim
Sizning vaqt sohasida PM yoki AM ramzlar uchun turar-joy tanlash uchun Symbol joy ro’yxatini foydalaning. Misol uchun, siz ramzlar oldin yoki vaqt o’tgach paydo AM ega bo’lishi mumkin.
Eslatma: Symbol lavozim 12-soatlik vaqt formatini uchungina.
soat
Ushbu ro’yxat soat ekran uchun barcha mumkin bo’lgan formatlarini ko’rsatadi. Kerakli formatini tanlang. siz nima bo’lsa, dastur siz tanlagan aks ettirish uchun dialog qutisi ostidagi namunasi vaqt formatlaydi.
daqiqa
Ushbu ro’yxat daqiqa namoyish uchun barcha mumkin bo’lgan formatlarini ko’rsatadi. Kerakli formatini tanlang. siz nima bo’lsa, dastur siz tanlagan aks ettirish uchun dialog qutisi ostidagi namunasi vaqt formatlaydi.
Ikkinchi
Ushbu ro’yxat soniya displey uchun barcha mumkin bo’lgan formatlarini ko’rsatadi. Kerakli formatini tanlang. siz nima bo’lsa, dastur siz tanlagan aks ettirish uchun dialog qutisi ostidagi namunasi vaqt formatlaydi.
HR / Min Separator
Agar vaqt sohasida alohida soat va daqiqa foydalanmoqchi bo’lgan belgi (lar) kiritish uchun buni foydalaning.
Min / soniya Separator
Agar vaqt sohasida alohida daqiqa va soniya uchun foydalanmoqchi bo’lgan belgi (lar) kiritish uchun buni foydalaning.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Thời gian tab (Custom Phong cách hộp thoại)
Nhấp vào nút Customize trên ngày và tab Time (hộp thoại Format Editor) để xem các tab Time.
Sử dụng các tab Time để thiết lập tùy chọn định dạng chi tiết cho các lĩnh vực thời gian trong báo cáo của bạn.
Sử dụng hệ thống định dạng
Khi bạn chọn hộp kiểm này, các chương trình, theo mặc định, sử dụng các định dạng ngày từ Regional Settings trong hộp thoại của Windows Control Panel.
Lưu ý: Chương trình sẽ tự động xóa thuộc tính này bất cứ khi nào bạn thay đổi định dạng ngày trong hộp thoại này.
12 giờ
Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn thời gian sẽ được hiển thị trong một định dạng 12 giờ.
24 giờ
Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn thời gian sẽ được hiển thị trong một định dạng 24 giờ (giờ quân đội).
00: 00-11: 59
Sử dụng hộp này để xác định các ký tự mà bạn muốn sử dụng để xác định thời gian giữa nửa đêm và buổi trưa nếu bạn muốn sử dụng một cái gì đó khác hơn so với mặc định, AM.
12: 00-23: 59
Sử dụng hộp này để xác định các ký tự (s) bạn muốn sử dụng để xác định thời gian giữa trưa và nửa đêm nếu bạn muốn sử dụng một cái gì đó khác hơn so với mặc định, PM.
vị trí biểu tượng
Sử dụng danh sách vị trí Symbol để chọn vị trí cho những biểu tượng AM hoặc PM trong lĩnh vực thời gian của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn để có AM ký tự xuất hiện trước hoặc sau thời điểm đó.
Lưu ý: Vị trí Symbol chỉ có sẵn cho các định dạng thời gian 12 giờ.
giờ
Danh sách này cho thấy tất cả các định dạng có thể cho hiển thị giờ. Chọn định dạng bạn muốn. Khi bạn làm, chương trình định dạng thời gian mẫu ở dưới cùng của hộp thoại để phản ánh sự lựa chọn của bạn.
Phút
Danh sách này cho thấy tất cả các định dạng có thể cho hiển thị phút. Chọn định dạng bạn muốn. Khi bạn làm, chương trình định dạng thời gian mẫu ở dưới cùng của hộp thoại để phản ánh sự lựa chọn của bạn.
Thứ hai
Danh sách này cho thấy tất cả các định dạng có thể cho hiển thị giây. Chọn định dạng bạn muốn. Khi bạn làm, chương trình định dạng thời gian mẫu ở dưới cùng của hộp thoại để phản ánh sự lựa chọn của bạn.
Hr / Min Separator
Sử dụng hộp này để nhập các ký tự (s) bạn muốn sử dụng để giờ và phút riêng trong lĩnh vực thời gian của bạn.
Min / Sec Separator
Sử dụng hộp này để nhập các ký tự (s) bạn muốn sử dụng để biên bản riêng và giây trong lĩnh vực thời gian của bạn.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
tab Amser (Custom Arddull blwch deialog)
Cliciwch ar y botwm Customize ar y Dyddiad ac Amser tab (Fformat blwch deialog Editor) i weld y tab Time.
Defnyddïwch y tab Amser i bennu opsiynau fformatio manwl ar gyfer meysydd amser yn eich adroddiad.
Defnyddiwch Rhagosodiad Cysawd Fformat
Pan fyddwch yn dewis blwch gwirio hwn, mae’r rhaglen, yn ddiofyn, yn defnyddio’r dyddiad fformatau y blwch deialog Gosodiadau Rhanbarthol yn Control Panel ‘r Ffenestri’.
Noder: Mae’r rhaglen yn awtomatig yn clirio eiddo hwn pryd bynnag y byddwch yn gwneud newidiadau fformatio dyddiad ym mlwch ymgom hwn.
12 Awr
Dewiswch y blwch gwirio hwn os ydych am i’r amser gael ei harddangos mewn fformat 12 awr.
24 Awr
Dewiswch y blwch gwirio hwn os ydych am i’r amser gael ei harddangos mewn fformat 24 awr (amser milwrol).
00: 00-11: 59
Defnyddiwch y blwch hwn i nodi’r cymeriadau rydych am ei ddefnyddio i nodi’r amser rhwng hanner nos a chanol dydd os ydych am ddefnyddio rhywbeth heblaw ‘r ball, AC.
12: 00-23: 59
Defnyddiwch y blwch hwn i bennu cymeriad (au) yr ydych am eu defnyddio i adnabod yr amser rhwng canol dydd a chanol nos os ydych am ddefnyddio rhywbeth heblaw ‘r ball, PM.
sefyllfa symbol
Defnyddiwch y rhestr sefyllfa Symbol i ddewis y lleoliad ar gyfer y AM neu PM symbolau yn eich maes amser. Er enghraifft, gallwch ddewis i gael y AC symbolau yn ymddangos cyn neu ar ôl yr amser.
Noder: sefyllfa Symbol ond ar gael ar gyfer y fformat amser 12 awr.
awr
Mae’r rhestr hon yn dangos yr holl ffurfiau posibl ar gyfer arddangos awr. Dewiswch y fformat rydych am. Pan fyddwch yn gwneud, mae’r rhaglen fformatau amser sampl ar waelod y blwch deialog i adlewyrchu eich dewis.
Cofnod
Mae’r rhestr hon yn dangos yr holl ffurfiau posibl ar gyfer yr arddangosfa funud. Dewiswch y fformat rydych am. Pan fyddwch yn gwneud, mae’r rhaglen fformatau amser sampl ar waelod y blwch deialog i adlewyrchu eich dewis.
ail
Mae’r rhestr hon yn dangos yr holl ffurfiau posibl ar gyfer arddangos eiliad. Dewiswch y fformat rydych am. Pan fyddwch yn gwneud, mae’r rhaglen fformatau amser sampl ar waelod y blwch deialog i adlewyrchu eich dewis.
Awr / Min Gwahanydd
Defnyddiwch y blwch hwn i fynd i mewn cymeriad (au) yr ydych am eu defnyddio i oriau a munudau ar wahân yn eich maes amser.
Isafswm / Ysg Gwahanydd
Defnyddiwch y blwch hwn i fynd i mewn cymeriad (au) yr ydych am eu defnyddio i munudau ac eiliadau ar wahân yn eich maes amser.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal intanethi iingxelo Help
Ixesha tab (Custom Style ibhokisi yencoko)
Nqakraza i Yenza iqhosha Umhla Ixesha tab (Format Umhleli kwibhokisi yencoko yababini) ukubona Ixesha tab.
Sebenzisa Time isithuba ukuba eneenkcukacha ukufomatha ineenketho amasimi ixesha kwingxelo yakho.
Sebenzisa System formati
Xa ukhetha le bhokisi yokukhangela, ucwangciso, ngokungagqibekanga, isebenzisa iifomati umhla esuka kwi Izicwangciso Regional ibhokisi yencoko in Control Panel yeWindows ‘.
Qaphela: Le nkqubo icacisa ngokuzenzekelayo lo mhlaba xa usenza umhla ufomato utshintsho kule bhokisi yencoko yababini.
12 Hour
Khetha le bhokisi yokukhangela ukuba ufuna ixesha singaxhonywa ifomati iyure 12.
24 Hour
Khetha le bhokisi yokukhangela ukuba ufuna ixesha singaxhonywa ifomathi 24 ngeyure (ixesha yomkhosi).
00: 00-11: 59
Sebenzisa le bhokisi ukuba ukhankanye abalinganiswa ofuna ukusebenzisa ukuchonga ixesha phakathi kobusuku nesasemini ukuba ufuna ukusebenzisa into kuno kungagqibekanga, AM.
12: 00-23: 59
Sebenzisa le bhokisi ukuba ukhankanye umlinganiswa (s) ofuna ukusebenzisa ukuchonga ixesha phakathi kwasemini kunye ezinzulwini zobusuku ukuba ufuna ukusebenzisa into kuno kungagqibekanga, PM.
isimboli isikhundla
Sebenzisa ngophawu uluhlu isikhundla ukukhetha ukufakwa ngenxa AM okanye PM nemiqondiso entsimini yakho ngexesha. Umzekelo, ungakhetha ukuba le AM avele imiqondiso phambi okanye emva kwexesha.
Qaphela: Uphawu isikhundla ifumaneka kuphela ilixa-12 ifomati yexesha.
Yure
Olu luhlu lubonisa zonke iifomati kunokwenzeka lomboniso ngeyure. Khetha ifomati ofuna. Xa usenjenjalo, inkqubo Ibhala ixesha wesampula ngezantsi kwe kwibhokisi yencoko yababini ukubonisa ukhetho lwakho.
Mzuzu
Olu luhlu lubonisa zonke iifomati kunokwenzeka lomboniso ngomzuzu. Khetha ifomati ofuna. Xa usenjenjalo, inkqubo Ibhala ixesha wesampula ngezantsi kwe kwibhokisi yencoko yababini ukubonisa ukhetho lwakho.
Isibini
Olu luhlu lubonisa zonke iifomati kunokwenzeka ngenxa imizuzwana umboniso. Khetha ifomati ofuna. Xa usenjenjalo, inkqubo Ibhala ixesha wesampula ngezantsi kwe kwibhokisi yencoko yababini ukubonisa ukhetho lwakho.
Hr / Min Umahluli
Sebenzisa le bhokisi ukuba ukungena umlinganiswa (s) ofuna ukusebenzisa iiyure eyahlukileyo nemizuzu entsimini yakho ngexesha.
Min / Sec Umahluli
Sebenzisa le bhokisi ukuba ukungena umlinganiswa (s) ofuna ukusebenzisa kwimizuzu elisecaleni ne imizuzwana entsimini yakho ngexesha.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
צייַט קוויטל (מנהג סטיל דיאַלאָג קעסטל)
דריקט דעם קאַסטאַמייז קנעפּל אויף די דאַטע און צייט קוויטל (פֿאָרמאַטירונג עדיטאָר דיאַלאָג קעסטל) צו זען די צייט קוויטל.
נוצן די צייט קוויטל צו שטעלן דיטיילד formatting אָפּציעס פֿאַר צייַט fields אין דיין מעלדונג.
נוצן סיסטעם Default פֿאָרמאַטירונג
ווען איר סעלעקטירן דעם טשעק קעסטל, די פּראָגראַם, דורך ניט ויסצאָלן, ניצט די דאַטע פֿאָרמאַטירונגען פון די רעגיאָנאַל סעטטינגס דיאַלאָג קעסטל אין די ווינדאָוז ‘קאָנטראָל פּאַנעל.
באַמערקונג: דער פּראָגראַם אויטאָמאַטיש קלירז דעם פאַרמאָג ווען איר מאַכן דאַטע formatting ענדערונגען אין דעם דיאַלאָג קעסטל.
12 Hour
סעלעקטירן דעם טשעק קעסטל אויב איר ווילן די צייַט צו ווערן געוויזן אין אַ 12 שעה פֿאָרמאַט.
24 Hour
סעלעקטירן דעם טשעק קעסטל אויב איר ווילן די צייַט צו ווערן געוויזן אין אַ 24 שעה (מיליטעריש צייַט) פֿאָרמאַט.
00: 00-11: 59
ניצן דעם קעסטל צו ספּעציפיצירן די אותיות איר ווילן צו נוצן צו ידענטיפיצירן די צייַט צווישן האַלבנאַכט און מיטאָגצייַט אויב איר ווילן צו נוצן עפּעס אנדערע ווי די ניט ויסצאָלן, בין.
12: 00-23: 59
ניצן דעם קעסטל צו ספּעציפיצירן די כאַראַקטער (s) איר ווילן צו נוצן צו ידענטיפיצירן די צייַט צווישן מיטאָגצייַט און האַלבנאַכט אויב איר ווילן צו נוצן עפּעס אנדערע ווי די ניט ויסצאָלן, פּם.
סימבאָל שטעלע
ניצן די סימבאָל שטעלע רשימה צו סעלעקטירן די פּלייסמאַנט פֿאַר די בין אָדער PM סימבאָלס אין אייער צייַט פעלד. לעמאָשל, איר קענען קלייַבן צו האָבן די בין סימבאָלס דערשייַנען איידער אָדער נאָך די צייַט.
באַמערקונג: סימבאָל שטעלע איז בלויז בנימצא פֿאַר די 12-שעה צייַט פֿאָרמאַט.
שאָ
דאס רשימה ווייזט אַלע די מעגלעך פֿאָרמאַטירונגען פֿאַר די שעה אַרויסווייַזן. קלייַבן דעם פֿאָרמאַט איר ווילן. ווען איר טאָן, די פּראָגראַם פֿאָרמאַטירונגען דער מוסטער צייַט אין די דנאָ פון דעם דיאַלאָג קעסטל צו פאַרטראַכטנ זיך דיין ברירה.
מינוט
דאס רשימה ווייזט אַלע די מעגלעך פֿאָרמאַטירונגען פֿאַר די מינוט אַרויסווייַזן. קלייַבן דעם פֿאָרמאַט איר ווילן. ווען איר טאָן, די פּראָגראַם פֿאָרמאַטירונגען דער מוסטער צייַט אין די דנאָ פון דעם דיאַלאָג קעסטל צו פאַרטראַכטנ זיך דיין ברירה.
סעקונדע
דאס רשימה ווייזט אַלע די מעגלעך פֿאָרמאַטירונגען פֿאַר די סעקונדעס אַרויסווייַזן. קלייַבן דעם פֿאָרמאַט איר ווילן. ווען איר טאָן, די פּראָגראַם פֿאָרמאַטירונגען דער מוסטער צייַט אין די דנאָ פון דעם דיאַלאָג קעסטל צו פאַרטראַכטנ זיך דיין ברירה.
הר / מין סעפּאַראַטאָר
ניצן דעם קעסטל צו אַרייַן די כאַראַקטער (s) איר ווילן צו נוצן צו שיידן שעה און מינוט אין אייער צייַט פעלד.
מין / סעק סעפּאַראַטאָר
ניצן דעם קעסטל צו אַרייַן די כאַראַקטער (s) איר ווילן צו נוצן צו שיידן מינוט און סעקונדעס אין אייער צייַט פעלד.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Iroyin Online Help
Time taabu (Custom Style apoti ajọṣọ)
Tẹ awọn ṣe bọtini lori Ọjọ ati Time taabu (kika Olootu apoti ajọṣọ) lati ri awọn Time taabu.
Lo awọn Time taabu lati ṣeto alaye akoonu awọn aṣayan fun akoko aaye ninu rẹ Iroyin.
Lo System aiyipada kika
Nigbati o ba yan yi ayẹwo apoti, awọn eto, nipa aiyipada, nlo awọn ọjọ kika lati Regional Eto apoti ajọṣọ ni Windows ‘Iṣakoso Panel.
Akiyesi: Awọn eto laifọwọyi clears yi ini nigbakugba ti o ba ṣe ọjọ akoonu ayipada ni yi apoti ajọṣọ.
12 wakati
Yan yi ayẹwo apoti ti o ba ti o ba fẹ awọn akoko lati wa ni afihan ni a 12 wakati kika.
24 wakati
Yan yi ayẹwo apoti ti o ba ti o ba fẹ awọn akoko lati wa ni afihan ni a 24 wakati (ologun akoko) kika.
00: 00-11: 59
Lo yi apoti lati pato awọn ohun kikọ ti o fẹ lati lo lati da awọn akoko laarin ọganjọ ati kẹfa ti o ba ti o ba fẹ lati lo ohun miiran ju awọn aiyipada, AM.
12: 00-23: 59
Lo yi apoti lati pato awọn ohun kikọ (s) ti o fẹ lati lo lati da awọn akoko laarin kẹfa ati ọganjọ ti o ba ti o ba fẹ lati lo ohun miiran ju awọn aiyipada, PM.
aami ipo
Lo awọn aami ipo akojọ lati yan awọn placement fun awọn AM tabi PM aami ninu rẹ akoko oko. Fun apẹẹrẹ, o le yan lati ni awọn AM aami yoo han ki o to tabi lẹhin awọn akoko.
Akiyesi: aami ipo jẹ nikan wa fun awọn 12-wakati akoko kika.
wakati
Yi akojọ fihan gbogbo awọn ti ṣee ṣe ọna kika fun awọn wakati àpapọ. Yan awọn kika ti o fẹ. Nigba ti o ba ṣe, awọn eto kika awọn ayẹwo akoko ni isalẹ ti apoti ajọṣọ lati fi irisi rẹ wun.
Minute
Yi akojọ fihan gbogbo awọn ti ṣee ṣe ọna kika fun awọn iseju àpapọ. Yan awọn kika ti o fẹ. Nigba ti o ba ṣe, awọn eto kika awọn ayẹwo akoko ni isalẹ ti apoti ajọṣọ lati fi irisi rẹ wun.
keji
Yi akojọ fihan gbogbo awọn ti ṣee ṣe ọna kika fun awọn aaya àpapọ. Yan awọn kika ti o fẹ. Nigba ti o ba ṣe, awọn eto kika awọn ayẹwo akoko ni isalẹ ti apoti ajọṣọ lati fi irisi rẹ wun.
HR / min separator
Lo yi apoti lati tẹ awọn ohun kikọ (s) ti o fẹ lati lo lati lọtọ wakati ati iṣẹju ni akoko oko.
Min /-aaya separator
Lo yi apoti lati tẹ awọn ohun kikọ (s) ti o fẹ lati lo lati lọtọ iṣẹju ati aaya ninu rẹ akoko oko.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Imibiko Online Usizo
Isikhathi ithebhu (Custom Style ibhokisi)
Chofoza inkinobho Yenza on Idethi nesikhathi ithebhu (Ifomethi Umhleli ibhokisi) ukubona ithebhu Isikhathi.
Sebenzisa ithebhu Isikhathi Ukusetha okukhethwa kukho ukufomatha eziningiliziwe amasimu isikhathi embikweni wakho.
Sebenzisa System Okuzenzakalelayo Ifomethi
Uma ukhetha ukuthi leli bhokisi lokuqoka, uhlelo, ngokwakhona, isebenzisa ngetakhiwo usuku kusukela Amasethingi Regional ibhokisi in the Windows ‘Control Panel.
Qaphela: Uhlelo esusa ngokuzenzakalelayo le ndawo noma kunini uma ukwenza usuku izinguquko Lwesizinda Oluvinjiwe Phezulu kuleli ebhokisini lengxoxo.
12 Hour
Khetha ukuthi leli bhokisi lokuqoka uma ufuna isikhathi Ukubekwa obala in a format 12 ihora.
24 Hour
Khetha ukuthi leli bhokisi lokuqoka uma ufuna isikhathi Ukubekwa obala in yamahora angu-24 (Isikhathi ezempi) yohlelo.
00: 00-11: 59
Sebenzisa leli bhokisi ukuze ucacise abalingiswa ofuna ukuyisebenzisa ukuze sisiqonde ngokucacile isikhathi phakathi kwamabili ngasemini uma ufuna ukusebenzisa into ngaphandle ehleliwe, AM.
12: 00-23: 59
Sebenzisa leli bhokisi ukuze ucacise uhlamvu (s) ufuna ukusebenzisa sisiqonde ngokucacile isikhathi phakathi emini, phakathi kwamabili uma ufuna ukusebenzisa into ngaphandle ehleliwe, PM.
Symbol isikhundla
Sebenzisa Symbol uhlu isikhundla ukukhetha ukubekwa for AM noma PM imifanekiso yakho ensimini ngesikhathi. Ngokwesibonelo, ungakhetha ukuba babe AM izimpawu avele ngaphambi noma ngemva kwesikhathi.
Qaphela: Symbol isikhundla itholakala kuphela ngoba ihora-12 ifomethi yesikhathi.
Ihora
Lolu hlu libonisa zonke izakhiwo kungenzeka ukuveza ihora. Khetha ifomethi ofuna. Uma wenza kanjalo, uhlelo Luhlela isikhathi isampula ezansi ebhokisini lengxoxo ukubonakalisa lwakho olukhethile.
Minute
Lolu hlu libonisa zonke izakhiwo kungenzeka ukuveza ngomzuzu. Khetha ifomethi ofuna. Uma wenza kanjalo, uhlelo Luhlela isikhathi isampula ezansi ebhokisini lengxoxo ukubonakalisa lwakho olukhethile.
Okwesibili
Lolu hlu libonisa zonke izakhiwo kungenzeka imizuzwana isibonisi. Khetha ifomethi ofuna. Uma wenza kanjalo, uhlelo Luhlela isikhathi isampula ezansi ebhokisini lengxoxo ukubonakalisa lwakho olukhethile.
Hr / Min Isihlukanisi
Sebenzisa leli bhokisi ukuze ufake uhlamvu (s) ufuna ukusebenzisa amahora ezihlukene futhi ngemizuzu embalwa yakho ensimini ngesikhathi.
Min / Sec Isihlukanisi
Sebenzisa leli bhokisi ukuze ufake uhlamvu (s) ufuna ukusebenzisa imizuzu ahlukene namasekhondi in yakho ensimini ngesikhathi.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/