Value

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Value
OLAP Syn­tax.
Returns the value of a mem­ber.
Syn­tax
Value(Member)Parameters
Mem­ber Any mem­ber.

Return value
Returns a numer­ic value.
Example
The fol­low­ing example returns the value of Sales:
Value( [email protected]} )

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
valur
OLAP Sin­tassi.
Lura l-valur ta mem­bru.
sin­tassi
Valur (Mem­bri) Para­met­ri
Mem­bru Kwalunk­we mem­bru.

valur tar-ritorn
Denun­zji valur numeriku.
eżem­pju
L-eżem­pju li ġej lura l-valur tal-bejgħ:
Valur ({profit_loss @ ““Bejgħ””})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
waarde
OLAP Syn­tax.
Ter­ug Die waarde van n lid.
sin­tak­s­is
Waarde (lid) Para­met­ers
Lid n Lid.

ter­ug­keer waarde
Wys n numer­iese waarde.
voor­beeld
Die vol­gende voor­beeld gee ter­ug Die waarde van verko­pe:
Waarde ({profit_loss @ Verko­pe’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
vlerë
OLAP Sin­tak­sa.
Kthen vler­ën e një anëtari.
Sin­tak­së
Vlera (Anëtare) Para­met­ers
Anëtar Çdo anëtar.

vlera e kthim­it
Kthen një vlerë numerike.
shem­bu­ll
Shem­bu­l­li i mëposhtëm kthen vler­ën e shitjes:
Vlera ({profit_loss @ Sales’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ዋጋ
OLAP አገባብ.
አባል እሴትን ያወጣል.
የአገባብ
እሴት (አባል) መለኪያዎች
የአባላት ማንኛውም አባል.

መመለሻ እሴት
አንድ ቁጥራዊ እሴት ያወጣል.
ለምሳሌ
የሚከተለው ምሳሌ የሽያጭ እሴት ይመልሳል:
እሴት ({profit_loss @ የሽያጭ »})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
القيمة
OLAP بناء الجملة.
إرجاع قيمة لأحد أعضاء.
بناء الجملة
قيمة (عضو) معلمات
الأعضاء لأي عضو.

قيمة الإرجاع
بإرجاع قيمة رقمية.
مثال
يقوم المثال التالي بإرجاع قيمة المبيعات:
قيمة ({profit_loss @ المبيعات ’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
արժեք
OLAP ձեւաչափումով:
Վերադարձնում է արժեքը անդամ:
Շարահյուսություն
Արժեքը (ԱՆԴԱՄ) Պարամետրեր
Անդամ Ցանկացած անդամ:

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում է թվային արժեքը:
Օրինակ
Հետեւյալ օրինակը վերադարձնում արժեքը վաճառքի
Value ({profit_loss @ «Sales ’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
dəyər
OLAP Sin­tak­s­is.
üzvü dəyərini qaytarır.
sin­tak­s­is
Value (Mem­ber) Para­met­ers
Mem­ber hər hansı bir üzvü.

Return dəyəri
bir rəqəm­li dəyər qaytarır.
mis­al
Aşağıdakı mis­al Satış dəyər qaytarır:
Value ({profit_loss @ Sales’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Əvvəlki səhi­fə Növbəti səhi­fə
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Pro­duct Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Txos­tenak Online Laguntza
Balio
OLAP Syn­tax.
kide baten balioa itzultzen du.
Sintaxia
Balio (kidea) para­met­roak
Kide edonor.

Return balio
zen­bak­izko balio bat itzultzen du.
Adi­bidea
Ondoren­go adi­bidez Sal­menta balioa itzultzen:
Balio ({profit_loss @ Sales’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Aur­reko orria Hur­ren­go orria
SAP Busi­nessOb­jets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zer­bit­zuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk­tu webean Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Help
значэнне
OLAP Сінтаксіс.
Вяртае значэнне элемента.
сінтаксіс
Значэнне (Mem­ber) Параметры
Член Любы член.

вяртаецца значэнне
Вяртае лікавае значэнне.
прыклад
Наступны прыклад вяртае значэнне продажаў:
Значэнне ({profit_loss @ Sales’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
মূল্য
OLAP সিনট্যাক্স.
সদস্য মান দেখায়.
বাক্য গঠন
মূল্য (সদস্য) পরামিতি
সদস্য কোন সদস্য.

ফিরতি মূল্য
একটি সাংখ্যিক মান দেখায়.
উদাহরণ
নিম্নলিখিত উদাহরণে ফেরৎ সেলস মান:
মূল্য ({profit_loss @ সেলস’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online pomoć
vrijed­nost
OLAP Sin­tak­sa.
Vraća vrijed­nost član.
sin­tak­sa
Vrijed­nost (član) Para­met­ri
Član Svaki član.

Pov­ratak vrijed­nost
Vraća numer­ičku vrijed­nost.
primjer
Sljedeći primjer vraća vrijed­nost proda­je:
Vrijed­nost ({profit_loss @ proda­je’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Preth­od­na stran­ica Sljedeća stran­ica
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­menta­cija pro­iz­voda na web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Help
стойност
OLAP Синтаксис.
Връща стойността на един член.
Синтаксис
Стойност (държави) Параметри
Държавите Всеки член.

Върната стойност
Връща числова стойност.
пример
Следващият пример връща стойността на продажбите:
Стойност ({profit_loss @ Продажби’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Предишна страница Следваща страница
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport à la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Ajuda en línia
val­or
Sintaxi OLAP.
Retor­na el val­or d’un mem­bre.
sintaxi
Val­or (membres) Parà­metres
Membres Qual­se­vol mem­bre.

val­or de retorn
Retor­na un val­or numèric.
exem­ple
L’exemple següent tor­na el val­or de venda:
Val­or ({profit_loss @ Vendes’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Pàgina anteri­or Pàgina següent
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els ser­veis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Doc­u­menta­ció del pro­duc­te à la web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Nag­taho Online Tabang
Bili
OLAP syn­tax.
Miba­lik sa bili sa usa ka sakop.
syn­tax
Bili (Mem­ber) lan­tu­gi
Mem­ber bis­an kin­sa nga miyem­bro.

Buma­lik bili
Miba­lik sa usa ka numer­a­wo bili.
Pan­ig-ing­nan
Ang mosun­od nga pan­ig-ing­nan moba­lik ang bili sa Sales:
Bili ({profit_loss @ Sales’})

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Balik pan­id Sun­od pan­id
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­bisyo sa Sup­port
http://service.sap.com/bosap-support/
Doc­u­ment­a­tion Pro­duct sa Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mak­ina yoma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Mal­i­poti Online Help
mten­go
OLAP malembed­we.
Akub­wer­era mten­go wa mem­bala.
malembed­we
Mten­go (Mem­ber) maga­wo
Mem­bala ali­y­ense.

mten­go Bwer­erani
Akub­wer­era mten­go M’ndandanda.
Mwachit­san­zo
Zinthu zotsa­tirazi akub­wer­era kufunika Sales:
Mten­go ({profit_loss @ Sales’})