Working with Web folders

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Work­ing with Web folders
You have the abil­ity to open and save reports using Web Folders if you:
Are run­ning Win­dows 2000 (or higher) or have Office 2000 (or higher) installed.
Have access to a web server that is con­figured to sup­port Web Folders.
Add a Web Folder from this server into your Web Folders folder.
To open your report
On the File menu, click Open.
The Open dia­log box appears.
Click Web Folders.
Open the folder that con­tains the report.
Double-click to open the report.
To save your report
On the File menu, click Save As.
The Save As dia­log box appears.
Click Web Folders.
Loc­ate the folder you would like to save the report to.
Enter the file name.
Click Save.
Note: After mak­ing changes to a report in a Web Folder, you must save the changes to the same file in the same Web Folder.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Ħid­ma ma folders Web
Inti għandek l-abbiltà li tiftaħ u jif­franka rap­porti bil­li jużaw folders Web jekk inti:
Huma jop­er­aw bil-Win­dows 2000 (jew ogħla) jew ikoll­hom Uffiċċju 2000 (jew ogħla) install­at.
Jkoll­hom aċċess għal web server li huwa kkon­fig­ur­at biex tap­poġġ­ja folders Web.
Żid Folder Web minn dan is-server fi Web folder folders tiegħek.
Biex tiftaħ rap­port tiegħek
Fuq il-menu File, ikklikkja Open.
Il-kaxxa dia­log Miftuħ jid­her.
Ikklikkja Web folders.
Iftaħ il-folder li jkun fih ir-rap­port.
Double-click li tiftaħ il-rap­port.
Biex jif­frankaw rap­port tiegħek
Fuq il-menu File, ikklikkja Save As.
Il-kaxxa Save As dia­log tid­her.
Ikklikkja Web folders.
Fit­tex il-folder inti tix­tieq li tif­franka r-rap­port lill.
Daħħal l-isem ta fajl.
Ikklikkja Save.
Nota: Wara li jagħmel tib­dili­et għal rap­port fil-folder Web, inti trid tif­franka l-bid­li­et għall-istess fajl fil-folder istess Web.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Werk met Web dop­ge­hou
Jy het die ver­moë om oop te maak en verslae met behulp van die web dop­ge­hou as jy red:
Win­dows 2000 (of hoër) of Office 2000 (of hoër) geïn­stalleer.
Toegang tot n webbedien­er wat is ingestel om die web dop­ge­hou onder­steun.
Voeg n Web Folder van hierdie bedien­er in jou Web gids dop­ge­hou.
Jy maak jou verslag
Op die menu lêer op Open.
Die Open dia­loog ver­skyn.
Klik Web dop­ge­hou.
Maak die gids wat die verslag bev­at.
Dub­bel-kliek om die verslag te open.
Om jou verslag te red
Op die menu lêer op Stoor as.
Die dia­loog Stoor as word ver­toon.
Klik Web dop­ge­hou.
Vind die gids wat jy wil graag die verslag op te slaan.
Tik die lêernaam.
Klik op Save.
Let wel: Na die ver­an­der­ing van n verslag in n web gids, moet jy die ver­an­deringe aan die­s­elf­de lêer in die­s­elf­de Web Folder red.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Duke punuar me dos­jet Web
Ju keni mun­dësinë për të hapur dhe për të shpëtu­ar raporte duke për­dor­ur Dos­jet Web nëse ju:
Janë run­ning Win­dows 2000 (ose më e lartë), ose të ketë Office 2000 (apo më të lartë) të instalu­ar.
Kanë qas­je në një web server që është i kon­fig­uru­ar për të mbështetur Dos­jet Web.
Shto një Folder Web nga ky server në Web tuaj Dos­jet dos­je.
Për të hapur raportin tuaj
Në menynë File, klikoni Open.
Kutia Open dia­log shfaqet.
Kliko Dos­jet Web.
Hapur dos­je që përm­ban raporti.
Double-click për të hapur raportin.
Për të ruajtur raportin tuaj
Në menynë File, klikoni Save As.
Kutia Save As dia­log duket.
Kliko Dos­jet Web.
Gjeni dos­je ju do të don­te për të ruajtur raportin.
Shk­ru­ani emrin e file.
Kliko Ruaj.
Shën­im: Pas bërë ndry­shime të një raporti në një Folder Web, ju duhet të ruani ndry­shi­met në të njëjtën dos­je në të njëjtën Web Folder.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
የድር አቃፊዎች ጋር አብሮ መስራት
ለመክፈት እና የድር አቃፊዎች ከሆኑ በመጠቀም ሪፖርቶች ለማዳን ችሎታ አላቸው:
የ Win­dows 2000 በማስኬድ (ወይም ከዚያ በላይ) ወይም ቢሮ 2000 (ወይም ከዚያ በላይ) የተጫነ ነው.
የድር አቃፊዎች ለመደገፍ የተዋቀረ መሆኑን በድር አገልጋይ መዳረሻ ይኖራቸዋል.
የድር አቃፊዎች አቃፊ ውስጥ ከዚህ አገልጋይ አንድ የድር አቃፊ አክል.
የእርስዎን ሪፖርት ለመክፈት
ወደ ፋይል ምናሌ ላይ, ክፈት ጠቅ ያድርጉ.
ወደ መገናኛ ክፈት ሳጥን ይመስላል.
የድር አቃፊዎች ጠቅ ያድርጉ.
ዘገባው የያዘ አቃፊ በመክፈት ይዘቶችን ተመልከት.
ሪፖርቱ ለመክፈት ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ.
የእርስዎን ሪፖርት ለማስቀመጥ
ወደ ፋይል ምናሌ ላይ, አስቀምጥ እንደ ጠቅ ያድርጉ.
የ አስቀምጥ እንደ መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
የድር አቃፊዎች ጠቅ ያድርጉ.
ለእናንተ ሪፖርት ማስቀመጥ ይፈልጋል ፎልደር ፈልጎ ማግኘት.
የፋይል ስም ያስገቡ.
አስቀምጥ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ማስታወሻ: አንድ ድረ አቃፊ ውስጥ አንድ ሪፖርት ላይ ለውጦችን ማድረግ በኋላ, አንድ ድር በአቃፊ ውስጥ ተመሳሳይ ፋይል ወደ ለውጦች ማስቀመጥ አለበት.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
العمل مع مجلدات ويب
لديك القدرة على فتح وحفظ التقارير باستخدام مجلدات ويب إذا كنت:
تعمل بنظام التشغيل Win­dows 2000 (أو أعلى) أو لديك Office 2000 (أو أعلى) مثبتة.
الحصول على خادم الويب الذي تم تكوينه لدعم مجلدات ويب.
إضافة مجلد ويب من هذا الخادم في مجلد والمجلدات ويب.
لفتح التقرير الخاص بك
في القائمة ملف، انقر فوق فتح.
يظهر مربع الحوار فتح.
انقر فوق مجلدات ويب.
افتح المجلد الذي يحتوي على التقرير.
انقر نقرا مزدوجا لفتح التقرير.
لحفظ التقرير الخاص بك
في القائمة ملف، انقر فوق حفظ باسم.
يظهر مربع الحوار حفظ باسم.
انقر فوق مجلدات ويب.
حدد موقع المجلد الذي ترغب في حفظ التقرير إلى.
أدخل اسم الملف.
انقر فوق حفظ.
ملاحظة: بعد إجراء التغييرات لتقرير نشر في مجلد ويب، يجب حفظ التغييرات إلى نفس الملف في نفس مجلد ويب.
في هذا القسم:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —